Page 13

TEMA: Relationer

kerne”, siger Per Revstedt og fortsætter: ”Det er en indre forandring. Hvis man derimod vil hurtigt fremad med mennesker, vil jeg i stedet anbefale, at man kontakter Hell’s Angels eller Bandidos. De er eksperter i at skabe hurtige forandringer i adfærden”. DEN NEGATIVE TILBAGEMELDING ER EN KONTAKTREBUS En tredje bestanddel i beskyttelsesdragten er en forståelse for, at latent motiverede borgeres destruktive adfærd – trusler, vold, udeblivelse fra aftaler, utaknemlighed mv. – i virkeligheden er forsøg på at skabe kontakt og råbe om hjælp. Per Revstedt kalder disse negative kontaktforsøg for kontaktrebusser, som socialarbejderen skal forsøge at finde en løsning på: ”Hvis en borger eksempelvis er aggressiv, er det et indirekte kontaktforsøg, en kontaktrebus. Han tester mig: Vil jeg ham, selvom han er aggressiv og truende? En anden tydelig test er ganske enkelt at blive væk. Her tester borgeren: Hvor meget betyder jeg for dig? Er jeg ligegyldig for dig? Er det ligefrem en lettelse for dig, at jeg holder mig væk? Eller kommer du og prøver at genskabe kontakten til mig?” Ifølge Per Revstedt findes der en lang række af disse kontaktrebusser. De kan tage form af vold og trusler, kritik af socialarbejderen, tavshed, håbløshed og meget andet, sågar forelskelse. MOTIVATIONSARBEJDET ER TO SKRIDT FREM OG ÉT TILBAGE Afslutningsvist må socialarbejderen have en forståelse for, hvordan tilknytning forløber, og hvordan den positive kerne bliver styrket. Det er som et rekyl. En positiv udvikling følges altid af et tilbageslag. Per Revstedt beretter her om en kvindelig stofmisbruger, der kun vil gå i behandling, hvis hun kan få sin hund med. Efter lang tids søgen finder socialarbejderen en plejefamilie, der vil tage imod hende og hunden. Men efter kort tid ringer familien og siger, at den kvindelige misbruger har forladt hjemmet og efterladt hunden dér. Hunden var altså tilsyneladende ikke så

vigtig alligevel. Socialarbejderen mistede herefter fuldstændigt sin selvtillid, hun følte sig mislykket og snydt af den kvindelige misbruger og overvejede sågar at finde et andet job. ”Det, der er sket her, er, at kvinden har oplevet en rekyleffekt. Men i virkeligheden er rekylet en positiv bekræftelse på, at der er sket en tilknytning, og at den positive kerne er blevet styrket. Så det er omvendt af, hvad det ser ud til. Da jeg efterfølgende havde den kvindelige socialarbejder i supervision, indså hun, at der havde været tale om en rekyleffekt. I løbet af fem minutter fik hun sit positive engagement og energien tilbage, og lidt senere opsøgte hun den kvindelige stofmisbruger og fortsatte med at arbejde med hende. Senere endte den kvindelige stofmisbruger med at stoppe sit misbrug, hun fik sin egen bolig, et arbejde, og hun havde fået sin hund igen. Men rekylfasen er den allersværeste. Det er dér, der er størst risiko for at blive udbrændt”, forklarer Per Revstedt.

overhovedet at kunne arbejde med latent motiverede borgere er de fire forhold i beskyttelsesdragten samt relationen. Vil du vide mere om Per Revstedt og motivationsarbejde, kan du besøge www.revstedt.se eller www.revstedtblog.com, hvor der ligger masser af spændende materiale.

”Hvis man vil hurtigt frem med mennesker, vil jeg anbefale, at man kontakter Hell’s Angels eller Bandidos. De er eksperter i at skabe hurtige forandringer i adfærden”.

RELATIONEN ER ALTAFGØRENDE At undgå udbrændthed er imidlertid ikke i sig selv en garanti for, at man kan lykkes med at styrke den indre positive kerne. ”Sammen med beskyttelsesdragten er det vigtigste, at der er en følelsesmæssig relation mellem socialarbejderen og borgeren”, forklarer Per Revstedt. Ifølge ham findes der seks følelsesindstillinger, som motivationsarbejderen igen og igen må vise over for borgeren, hvis der skal opbygges en motivationsrelation. Disse er engagement, håb, tiltro, respekt, forståelse og ærlighed. Slutteligt findes nogle konkrete redskaber, man kan tage i brug for at fremskynde motivationsprocessen, herunder konfrontation og kontinuitet. Men selve forudsætningen for

FAKTA I efteråret 2017 deltager alle pædagogiske medarbejdere i EKKOfonden i en temadag om motivationsarbejde ved Per Revstedt. EKKOfonden Oktober 2017 13 13 EKKOfonden Oktober 2017

Ekkofonden magasin #11 - oktober 2017  
Ekkofonden magasin #11 - oktober 2017  

Dette magasin giver dig flere perspektiver på, hvordan vi arbejder med relationer, og hvordan vi udvikler de menneskelige kompetencer, som e...

Advertisement