Page 12

”Det tog mig kun 22 år at skrive den”, fortæller Per Revstedt.

INGEN ER HÅBLØS Hvordan kan man hjælpe udsatte og sårbare borgere, når de tilsyneladende ikke ønsker at forandre sig eller modtage hjælp? Og hvordan undgår man som socialarbejder at blive udbrændt, når borgerne gang på gang udviser en negativ adfærd som svar på den hjælp, man giver dem?

Support OTIVATION

Vi har besøgt den anerkendte svenske psykolog og psykoterapeut Per Revstedt i hans lejlighed i det indre Malmø. Per Revstedt har udviklet metoden ”motivationsarbejde” igennem sin 40-årige karriere i arbejdet med de mest udsatte borgere. Udgangspunktet for Per Revstedts udvikling af ”motivationsarbejde” ligger langt tilbage i tiden. ”For mange år siden startede jeg med at arbejde på en miljøterapeutisk institution i Malmø; et sted for kriminelle, misbrugere og sindslidende. Der var mange, som ikke mødte op som aftalt. De havde for store problemer, var for aggressive, for misbrugende. Det betød, at de, som havde de største problemer, fik den dårligste hjælp, mens de i forvejen bedst fungerende modtog den bedste hjælp. Det fænomen kalder jeg motivationsparadokset”, forklarer Per Revstedt. 12

EKKOfonden Oktober 2017

HUSK BESKYTTELSESDRAGTEN Ifølge Per Revstedt er socialarbejderens vigtigste forudsætning for at kunne udøve motivationsarbejde at undgå udbrændthed. ”Når man arbejder med latent motiverede borgere (Revstedt foretrækker betegnelsen ”latent motiverede” frem for ”umotiverede”, red.), vil man møde borgere, der gang på gang kvitterer for hjælpen med negative bekræftelser: De er truende, voldelige, trækker sig, lytter ikke og er utaknemlige. Det er meget frustrerende”, forklarer han. For at undgå at brænde ud må socialarbejderen, ifølge Per Revstedt, iføre sig en ’beskyttelsesdragt’, som består af fire forhold: ET POSITIVT MENNESKESYN For det første må man antage et positivt menneskesyn og en tro på, at der ikke findes håbløse tilfælde, ingen håbløse situationer:

”Hvis alle har en indre positiv kerne, betyder det, at de inderst inde vil noget andet med deres liv. De vil have et helt andet konstruktivt, velfungerende liv. Men så har du jo mennesker, som har rigtig dårlige erfaringer med kontakt med andre. De er blevet svigtet, misbrugt og så videre. Derfor har de svært ved at knytte sig til nogen”. ADFÆRDSÆNDRINGEN KOMMER MED FORSINKELSE For det andet må man anerkende, at målet med motivationsarbejde ikke er at skabe positive ydre adfærdsændringer på den korte bane: ”Motivationsarbejderens opgave er at styrke den positive kerne, så borgeren får bedre selvværd og bedre selvtillid. Så kan det senere komme til at vise sig i adfærden, men det vigtigste er den positive

Ekkofonden magasin #11 - oktober 2017  

Dette magasin giver dig flere perspektiver på, hvordan vi arbejder med relationer, og hvordan vi udvikler de menneskelige kompetencer, som e...

Ekkofonden magasin #11 - oktober 2017  

Dette magasin giver dig flere perspektiver på, hvordan vi arbejder med relationer, og hvordan vi udvikler de menneskelige kompetencer, som e...

Advertisement