Page 10

TEMA: Relationer

Socialpædagogiske opholdssteder

ER SJÆLDENT ØNSKENABOEN

I Danmark er vi stolte af vores sociale sikkerhedsnet. Der er bred opbakning i befolkningen til at hjælpe socialt udsatte grupper. Alligevel kan vi ofte læse i medierne om det, nogle kalder NIMBY-problemet (Not In My Back Yard), altså modstand mod selv at blive nabo til et botilbud De afgørende bekymringer hos naboerne kan sammenfattes i en række overlappende emner i forskellige kombinationer: •

Usikkerhed og utryghed ved den kommende målgruppes adfærd gør sig gældende som den mest dominerende naboreaktion. Naboerne var især usikre på, om der ville forekomme øget kriminalitet og stofmisbrug i området, de frygtede uro og hærværk, og en del frygtede også faldende ejendomspriser. Flere naboer gav også udtryk for, at

man frygtede senere opnormeringer eller ændringer af målgrupper, når stederne først var godkendt til denne type anvendelse. Andre forventninger om en anden anvendelse af de pågældende bygninger, eksempelvis til kulturelt lokalt samlingssted, børnehave eller ældrebolig, kan også være en væsentlig årsag til protesterne. Bekymring for den pågældende bygnings og eventuelle nærliggende rekreative arealers fremtidige udseende og anvendelse.

Flere undersøgelser viser imidlertid, at de bekymringer, som naboerne gør sig, inden tilbuddet bliver åbnet, som regel bliver gjort til skamme, når først værestedet eller botilbuddet er på plads. Grafen nedenfor udtrykker netop denne udvikling, hvor ændringen i den generelle opfattelse før etablering og den generelle opfattelse efter etablering afspejles. Undersøgelsen omfatter 548 personer, hvoraf de 110 aldrig har mødt eller på anden måde været i kontakt med botilbuddet.

De vigtigste rapporter om emnet finder du her:

HVAD FRYGTER NABOERNE?

• ”Naboer til nye offentlige tilbud” fra Forum for Kvalitet og Udvikling i offentlig Service.

Før

%

Efter

• ”Sociale tilbud og deres naboer” udgivet af Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service.

Naboer

50

10

• Samarbejdsforum Sundholm har skrevet en række

40

artikler med konkrete erfaringer fra borgermøder.

30 20 10 0

Kanyler

Kriminalitet Stoffer

EKKOfonden Oktober 2017

Folk der ”hænger ud” i området

Fare for områdets børn

Uro

Uvedkommende besøg i hjemmet

Utryghed ved brug af området Hærværk

Personlig forulempelse

Fald i ejendomspriser

Støj

Beskadigelse af rekreative områder

Beskadigelse af bygninger Nybyggeri

Kilde: ”Naboer til nye offentlige tilbud” fra Forum for Kvalitet og Udvikling i offentlig Service.

Ekkofonden magasin #11 - oktober 2017  

Dette magasin giver dig flere perspektiver på, hvordan vi arbejder med relationer, og hvordan vi udvikler de menneskelige kompetencer, som e...

Ekkofonden magasin #11 - oktober 2017  

Dette magasin giver dig flere perspektiver på, hvordan vi arbejder med relationer, og hvordan vi udvikler de menneskelige kompetencer, som e...

Advertisement