Page 6

TEMA: EKKOdna

INTRODAG

for nye medarbejdere

EKKOdna

Inden for de første tre måneders ansættelse introduceres nye medarbejdere for arbejdsredskaber, EKKOdna og EKKOsupport. Dette sker på en introdag, der skal sikre, at medarbejderne er klædt på til den store opgave, der møder dem

6

EKKOfonden April 2017

Introdagen har til formål at præsentere medarbejderne for EKKOfonden og den virksomhedskultur, der gør sig gældende i virksomheden. Derudover giver den medarbejderne et indblik i de forhold, de kommer til at møde i hverdagen.

EKKOdna Når introdagen er slut, har deltagerne fået en forståelse for, hvad der er EKKOfondens dna. De ved, med andre ord, hvad der kendetegner en EKKOmedarbejders tilgang til borgere, pårørende, kolleger og samarbejdspartnere. I tillæg til introdagen får medarbejderne dna’et helt ind under huden gennem to særlige redskaber; et dna-spørgeskema og dialogkortene ”Ta’ snakken”.

Det er her, der er mulighed for at få gode råd og høre om andres erfaringer. Endelig er det også formålet at give medarbejderne mulighed for at møde hinanden på tværs af afdelinger samt at give et indblik i, hvilke opgaver de andre Spørgeskemaet indeholder forskellige afdelinger har. hverdagssituationer og forskellige handlemuligheder. Ud fra det kan medarbejdere komme med deres bud på, hvordan en

Ekkofonden magasin #10 - april 2017  

Dette magasin giver et indblik i EKKOfondens DNA - vores måde at arbejde med dna og værdier på.

Ekkofonden magasin #10 - april 2017  

Dette magasin giver et indblik i EKKOfondens DNA - vores måde at arbejde med dna og værdier på.

Advertisement