Page 12

EKKOSUPPORT

DET KAN VÆRE SVÆRT AT FLYTTE Hvad sker der, når en borger skal flytte til et af EKKOfondens tilbud? Allerede før borgeren er flyttet fra sin gamle bolig, begynder det socialpædagogiske arbejde, der skal være grundlaget for det videre forløb. For når borgeren er motiveret og positiv omkring flytningen, forebygges en lang række problemstillinger.

”Når jeg står over for en borger, der skal flytte ind på et af vores botilbud, bruger jeg meget tid på at snakke med ham. Vi snakker om, hvad hans håb og drømme er, og hvad der gør ham bange og utryg, så jeg kan spore mig ind på, hvad der i sidste ende vil kunne motivere ham til at flytte,” siger Thomas Larsen med et smil. Thomas Larsen er afdelingsleder for Specialgruppen, som er den enhed i EKKOfonden, der har tiden og kapaciteten til at sørge for optimale forhold, når en borger skal flytte ind. Specialgruppens opgave er at sørge for, at de rette forhold og rammer er til stede, så borgeren føler sig tryg. Det kræver, at der bliver talt om alle de barrierer, der kan stå i vejen for, at borgeren er motiveret for at flytte. Og det kræver tid til at få skabt den gode relation, der er nødvendig for at kunne tale om alle de svære spørgsmål, der er forbundet med at skulle flytte.

”Eksempelvis oplever vi nogle gange, at borgerens familie og pårørende er utrygge ved en flytning. I sådanne tilfælde er det ikke kun borgeren men hele familien, der skal motiveres. Så det er afgørende at se på hele borgerens situation”, fortæller Thomas Larsen. Thomas Larsen har været med til mange flytninger, og hans erfaring er, at det ofte kræver vedholdenhed og masser af tid at få skabt den rette motivation.

Når jeg står over for en borger, der skal flytte ind på et af vores botilbud, bruger jeg meget tid på at snakke med ham. Vi snakker om, hvad hans håb og drømme er, og hvad der gør ham bange og utryg.”

Support upport

FAKTA OM SPECIALGRUPPEN

12

Specialgruppen er EKKOfondens interne konsulentteam, der rykker ud, når der er brug for ekstra hjælp. De vejleder også botilbuddene internt og giver faglig sparring. Specialgruppen benyttes især i forbindelse med flytninger. De har specialiseret sig i at opbygge positive relationer til borgere, der endnu ikke er i EKKOfondens regi. Specialgruppen består af seks medarbejdere foruden afdelingsleder Thomas Larsen.

THOMAS LARSEN

Afdelingsleder for specialgruppen

EKKOfonden April 2017

Inden for det seneste år har de været involveret i 32 flytninger fra kommunalt regi til EKKOfondens socialpædagogiske tilbud.

Ekkofonden magasin #10 - april 2017  

Dette magasin giver et indblik i EKKOfondens DNA - vores måde at arbejde med dna og værdier på.

Ekkofonden magasin #10 - april 2017  

Dette magasin giver et indblik i EKKOfondens DNA - vores måde at arbejde med dna og værdier på.

Advertisement