Page 1

10. UDGAVE / APRIL 2017

EKKOFONDEN.DK

Det er helt afgørende, at vi sætter det rigtige hold, og at alle på holdet kender retningen, strategien, målet og ved, hvor de andre er.

08 LÆS MERE SIDE


Den røde tråd - EKKOfondens DNA Virksomheder arbejder med værdier, holdninger, metoder og værktøjer, men i en virksomhed som EKKOfonden skal der mere til. Det er det grundlæggende dna, som driver værket. Egentlig er dna et molekyle, som bærer på de fleste af de genetiske informationer, der bruges til vækst, udvikling, funktion og reproduktion i alle kendte levende organismer. Når vi overfører dna-tanken til EKKOfonden, giver det rigtig meget mening. Måden, vi arbejder på, og vores tilgang til det socialfaglige arbejde ligger netop dybt forankret i virksomhedens sjæl. Det er dna-tanken, som har gjort det muligt at vækste og udvikle EKKOfonden på en og samme tid. Det er også dna-tanken, som sikrer, at vi arbejder ensartet og sammenhængende i alle dele af EKKOfonden. Dette magasin giver et indblik i vores måde at arbejde med dna og værdier på. Det er den røde tråd, som leder dig gennem artiklerne, hvor vi også præsenterer de seneste botilbud, som er kommet til.

04 DNA’et er rygraden og årsagen til vores succes

EKKOfondens fagdirektør fortæller, hvad der gør EKKO- fonden anderledes end alle de andre.

05 EKKOdna værktøjskasse 06 Introdag for nye medarbejdere  Introdagen klæder de nye medarbejdere på og giver dem redskaberne til at håndtere hverdagen.

08 Se verden i et nyt perspektiv Chef for botilbud Annette Solskov giver et indblik i baggrun-

den for EKKOfondens høje succesrate og det tankesæt, som ligger til grund for det pædagogiske arbejde, der leveres.

LEDELSEN OG VISITATION Visitation sker ved henvendelse til Thomas Larsen, tlf. 41 77 65 56 eller mail tl@ekkofonden.dk, som hjælper med at finde netop den løsning, der matcher den aktuelle borgers støttebehov.

God fornøjelse med læsningen.

Thomas Kudahl Direktør, EKKOfonden

EVA H. OLSEN

SUSANNE BERKE

EIVIND GREPPERUD

Vicedirektør, EKKOfonden Telefon: 60 67 10 40 eva@ekkofonden.dk

Fagdirektør, EKKOfonden Telefon: 41 77 65 40 sb@ekkofonden.dk

Chef for EKKOsupport Telefon: 41 77 66 40 eg@ekkofonden.dk

DORTE PORSMOSE

MICHEL TIND

METTE E. SKOV

Afdelings­leder, Jammerbugten Telefon: 41 77 66 88 dp@ekkofonden.dk

Afdelingsleder, Rosendal Telefon: 41 77 65 71 mt@ekkofonden.dk

Afdelingsleder, Atterbakken og Sofiehøj Telefon: 41 77 66 07 mes@ekkofonden.dk

Kolofon: Forsidefoto: Ledergruppen til takeoff i Aalborg Lufthavn Foto og illustrationer: Fotograf Jimmy Lind, Vagn Guldbrandsen Fotografi og Benny Rytter. Redaktion og grafik: +vonbülow.co


Indhold EKKOdna

10 Crossfit gi’r Kasper ny mening

18 Botilbuddet Dianalund

Kasper er en ung mand med mange problemer i bagagen. Læs om, hvordan EKKOfonden har betydet et vendepunkt i hans tilværelse.

Velkommen til botilbuddet Dianalund og til afdelingsleder Tom Lind Andreasen.

”Vi skal sikre, at vi fortsat kan levere den samme høje kvalitet som altid. Derfor har vi nedfældet EKKOfondens dna i 10 konkrete 12 Det kan være svært at flytte ord. Det er dem, der sikrer, at Thomas Larsen, afdelingsleder for virksomhedens grundlæggende Specialgruppen fortæller om at skabe holdninger forbliver de samme, motivation til forandring hos borgeren. trods den hurtige udvikling og 14 S  ofiehøj ekspansion.”

04 LÆS MERE SIDE

THOMAS BUNDE

ANNETTE SOLSKOV

Økonomichef, EKKOfonden Telefon: 41 77 66 45 tbu@ekkofonden.dk

Chef for botilbud, EKKOfonden Telefon: 41 77 66 76 as@ekkofonden.dk

Velkommen til Sofiehøj, en sattelit til Atterbakken.

16 Må man tjene penge på sociale indsatser?

Læs om, hvordan EKKOfonden for- holder sig til det spørgsmål og hvorfor.

20 EKKOfonden indleder forskningssamarbejde med Aalborg Universitet EKKOfonden deltager i nyt forskningsprojekt.

21 Opslagstavlen 22 VISO-konference: Hvad vil du vide mere om? EKKOfonden deltog med en stand ved VISO-konferencen i december. Læs om, hvad de fik med hjem.

23 Temadag: Den afhængige hjerne Psykiater Henrik Rindom og neuropsykolog Louise Brückner holder oplæg.

THOMAS LARSEN Afdelingsleder, Specialgruppen Telefon: 41 77 65 56 tl@ekkofonden.dk

AKSEL WOLLER Afdelingsleder, Sønderbjerggaard Telefon: 41 77 66 68 aw@ekkofonden.dk

18 LÆS MERE SIDE

Nyt botilbud TOM L. ANDREASEN FRANK C. LUND Afdelingsleder, Dianalund Telefon: 41 77 65 65 tla@ekkofonden.dk

Afdelingsleder, Alternativet Telefon: 41 77 65 62 fcl@ekkofonden.dk

PETER KLARSKOV

DITTE PLUM

Alternativet Souschef Vest Telefon: 41 77 66 62 pkl@ekkofonden.dk

Alternativet Souschef Øst Telefon: 41 77 65 44 dpl@ekkofonden.dk

”Borgerne skal ikke passe ind i stive foruddefinerede rammer. Vi tilpasser huset, så det kan rumme de borgere, der kommer til os.”

EKKOfonden April 2017 3


EKKOdna

TEMA: EKKOdna

DNA’et er rygraden og årsagen til vores succes

Når en borger kommer til EKKOfonden, er det ofte fordi, der ikke findes et tilbud som passer til borgeren. Det skal ”opfindes”. Men hvad er det egentlig, der gør EKKOfonden i stand til at løse de opgaver, som andre kan have svært ved? Og hvordan sikrer virksomheden kvaliteten i det pædagogiske arbejde?

borgerne succesfuldt. Og det er dna’et, der sikrer sammenhængskraft og kontinuitet på tværs af geografi, fagligheder, organisatorisk placering og fastholder kursen gennem de forandringer, der er en naturlig del af EKKOfondens kraftige vækst og mange nye borgere og medarbejdere. ”Vi skal sikre, at vi fortsat kan levere den samme høje kvalitet som altid. Derfor har vi nedfældet EKKOfondens dna i 10 konkrete ord. Det er dem, der sikrer, at virksomhedens grundlæggende holdninger forbliver de samme, trods den hurtige udvikling og ekspansion ”, forklarer fagdirektøren og fortsætter:

Svaret ligger i virksomhedens dna. ”Skal vi koge det hele ned til grundsubstansen: vores metoder og tilgange til det pædagogiske arbejde, vores holdning til kompetencer og rekruttering, vores forretningsmodel, ja, alt, hvad virksomheden er og står for - så står vi tilbage med det, vi kalder EKKOdna”, forklarer Susanne Berke, Fagdirektør i EKKOfonden. Ifølge hende er dna’et en direkte årsag til virksomhedens succes. Dna’et er årsagen til, at medarbejderne tænker og agerer, som de gør. Det er dna’et, der gør EKKOfonden i stand til at ”opfinde” eller skræddersy en løsning, som gør det muligt at håndtere

4

EKKOfonden April 2017

”Når det netop hedder dna, er det, fordi det er uforanderligt. Man kan ændre en virksomheds kultur og værdier. Men dna’et kan ikke laves om. Det er dét holdepunkt, der sikrer jordforbindelsen i medgang og bliver vores pejlemærke og ledetråd, hvis vi begynder at møde modgang. Det beskriver essensen af EKKOfonden, vores medarbejdere og den måde, vi arbejder på. Og det er dét, der gør os anderledes end andre tilbud”, siger Susanne Berke. EKKOdna giver medarbejderne de redskaber, der skal til for at kunne forstå, indarbejde og udleve den virksomhedskultur, som gør EKKOfonden til en succesfuld virksomhed.

For at sikre, at dna’et bliver en integreret del af det daglige arbejde, er der udviklet to konkrete redskaber. Et særligt spørgeskema, der hjælper nye medarbejdere til at spore sig ind på dna’et. Og dialogkortene ”Ta’ snakken”, der giver medarbejderne et godt udgangspunkt for at drøfte forskellige udfordringer. ”EKKOfondens virksomhedsnavn udgøres af de fire kerneværdier: Engagement, Kvalitet, Kommunikation og Omsorg. Med dna-ordene og de tilhørende redskaber vejleder vi virksomhedens ansatte i, hvordan de omsætter kerneværdierne i det daglige arbejde. Samtidig giver det medarbejderne mulighed for at sætte ord på hverdagens dilemmaer og forstå, hvordan vi løser dem i EKKOfonden. For at vi kan leve op til vores kerneværdier, skal ALLE medarbejdere ikke bare forstå, hvad vores dna er, det skal helt ind under huden på dem”, afslutter Susanne Berke.

”Når det netop hedder dna, er det, fordi det er uforanderligt. Man kan ændre en virksomheds kultur og værdier. Men dna’et kan ikke laves om.”


værktøjskasse 10 DNA-ord Handlekraftig Modig Mulighedssøgende Løsningsorienteret Vedholdende Reflekterende Passioneret Loyal Tydelig Rollemodel

Dialogkort ”Ta’ snakken”

Reflekterende

det afgøarbejde, vi udfører. Derfor er Der er ingen facitliste i det vi kan så er, dling situationer og han rende, at vi reflekterer over men skal sam og , tion nisa orga nde lære af vores fejl. Vi er en lære e udvikling. vi lære af hinanden og skab vi, at kollerefleksion? Hvordan sikrer Hvordan skaber vi rum for e? kter refle at for gerne har mulighed e. r du/I har været reflekterend Giv et konkret eksempel, hvo

Handle

kraftig

Handlekr aftig bety der, at vi at forud bevæge sige pro r os frem blemer o eller at vi g sørge ad. Vi arb gør ting r for, at ejder på ene and de enten e rl e des i fre ikke opst Handlekr m år, tiden. aftig er fr 1 ihed til a være ha t handle ndlekraft . Hvornå ig? Hvorf r e r det svæ or? Hva Giv et ko d kan vi rest at nkret eks gøre for empel, h at ændre vor du/I det? har være t handle kraftige.

1

R ÅR FO T S O EKK ement Engag t Kvalite ikation n u m m Ko g Omsor

Spørgeskema til EKKOdna

EKKOfonden April 2017 5 5 EKKOfonden April 2017


TEMA: EKKOdna

INTRODAG

for nye medarbejdere

EKKOdna

Inden for de første tre måneders ansættelse introduceres nye medarbejdere for arbejdsredskaber, EKKOdna og EKKOsupport. Dette sker på en introdag, der skal sikre, at medarbejderne er klædt på til den store opgave, der møder dem

6

EKKOfonden April 2017

Introdagen har til formål at præsentere medarbejderne for EKKOfonden og den virksomhedskultur, der gør sig gældende i virksomheden. Derudover giver den medarbejderne et indblik i de forhold, de kommer til at møde i hverdagen.

EKKOdna Når introdagen er slut, har deltagerne fået en forståelse for, hvad der er EKKOfondens dna. De ved, med andre ord, hvad der kendetegner en EKKOmedarbejders tilgang til borgere, pårørende, kolleger og samarbejdspartnere. I tillæg til introdagen får medarbejderne dna’et helt ind under huden gennem to særlige redskaber; et dna-spørgeskema og dialogkortene ”Ta’ snakken”.

Det er her, der er mulighed for at få gode råd og høre om andres erfaringer. Endelig er det også formålet at give medarbejderne mulighed for at møde hinanden på tværs af afdelinger samt at give et indblik i, hvilke opgaver de andre Spørgeskemaet indeholder forskellige afdelinger har. hverdagssituationer og forskellige handlemuligheder. Ud fra det kan medarbejdere komme med deres bud på, hvordan en


given situation bør takles og efterfølgende drøfte svarene med deres kolleger. Spørgeskemaet er et oplæg til dialog. Det samme er dialogkortene ”Ta’ snakken”. Dialogkortene giver medarbejderne anledning til at tale sammen i grupper og dele deres erfaringer og udfordringer. INTRODAG På introdagen bliver medarbejderne præsenteret for en case. Efterfølgende bliver casen gennemgået på fire ’stationer’, som deltagerne skal rundt til for at få indblik i, hvad de forskellige afdelinger beskæftiger sig med. STATIONERNE ER: ”EN KOMMUNE HENVENDER SIG” Det socialfaglige team fortæller, hvad der sker, når en sagsbehandler ringer og spørger, om EKKOfonden kan tage en ny borger ind. ”SPECIALGRUPPEN RYKKER UD” Specialgruppen fortæller om deres arbejde, og hvad de kan bruges til, herunder hvordan de håndterer flytninger, og hvordan de arbejder med motivation.

”MEDICINEN DRILLER” Det sundhedsfaglige team fortæller om deres arbejde, og hvordan medarbejderne kan bruge sygeplejerskerne i deres dagligdag. ”HVERDAGEN VISER SIG” Afdelingsledere, koordinatorer og de pædagogiske konsulenter fortæller om det daglige pædagogiske arbejde og EKKOfondens særlige tilgang.

”Vi holder personaledage for alle nye medarbejdere, hvor de bliver introduceret for vores kerneværdier og dna. Vi har et sæt redskaber, som guider nye medarbejdere igennem vores hverdag, arbejdsmetoder og visioner. Vi kalder det EKKOdna; det er sådan, vi arbejder, og det er sådan, det er at være medarbejder hos EKKOfonden,” siger Eivind Grepperud.

Evaluering Som afslutning på hver introdag er der fælles evaluering. Evalueringerne danner grundlag for det videre arbejde med at udvikle introdagen. Det er helt afgørende for ledelsen, at medarbejderne bidrager til udviklingen af virksomheden gennem deres engagement og deltagelse.

ANDERS HEGAARD

Jeg synes, at det er rigtigt godt med

den her case og de forskellige stationer. For det giver anledning til at tale om de forskellige situationer, vi selv har været i i arbejdet. På de 4 x 20 minutter ved stationerne lærte jeg meget om, hvad jeg skal gøre fremadrettet. Også hvis jeg kommer nye steder hen.

TINA OVESEN

Eivind Grepperud, der er chef for EKKOsupport, præsenterer nye medarbejdere for organsationen og for EKKOfondens dna.

Det har været et godt møde, og jeg har fået en masse god information og nyttig viden. Og jeg har lært en masse nye mennesker at kende; mennesker, som jeg ikke vidste, hvad stod for, eller hvor arbejdede i organisationen.

EKKOfonden April 2017 7 7 EKKOfonden April 2017


TEMA: EKKOdna

Se verden i et nyt perspektiv ”I EKKOfonden er vi specialister i særligt udsatte og særligt sårbare borgere, som ofte ikke passer ind i det etablerede system. Vi har gjort det til en holdindsats at hjælpe hinanden med at se verden og borgerne i et nyt perspektiv og udnytte alle de udviklingsmuligheder, som opstår, når vi vender tingene lidt på hovedet og er løsningsorienterede.”

at udvikle borgerne, fremfor at skulle ”slukke brande” og løse konflikter. Denne tilgang kræver imidlertid et ganske særligt tankesæt og en løsnings- og handlingsorienteret måde at arbejde på.

Omdrejningspunktet ligger i EKKOfondens tilgang til borgerne.

”Man skal huske, at borgerne er forskellige, og dermed er det også helt forskellige og individuelle rammer, som matcher borgerne. Det kræver sin mand og kvinde at kunne tune ind på den enkelte og levere en individuel og mere situationsbestemt pædagogisk indsats”, forklarer Annette Solskov.

Handlekraftig

Modig

Mulighedssøgende

Løsningsorienteret

Vedholdende

Reflekterende

Passioneret

For at kunne navigere i dagligdagen arbejdes der ud fra fire helt grundlæggende værdier. Sammen med DNA’et udgør de grundpillen i EKKOfondens pædagogiske arbejde.

Loyal

Tydelig

Rollemodel

EKKOdna

Chef for botilbud Annette Solskov giver et indblik i baggrunden for EKKOfondens høje succesrate og det tankesæt, som ligger til grund for det pædagogiske arbejde, der leveres.

”Vi er ikke et sekund i tvivl om, at vi skal tilpasse os borgerne og skabe rammer, som matcher borgerne i stedet for, at borgerne skal passe ind i rammer, som på forhånd er givet”, siger Annette Solskov. EKKOfonden skaber ikke bare rammer, men sætter også et pædagogisk hold, som matcher borgeren. Erfaringerne viser, at netop denne tilgang betyder, at konfliktniveauet reduceres ganske meget og frigiver ressourcer til

8

EKKOfonden April 2017

EKKOfondens DNA


ENGAGEMENT Betyder, at borgerne møder medarbejdere, som er nærværende, imødekommende, viser forståelse, er rummelige og ansvarsfulde.

KVALITET Betyder, at medarbejderne er velfunderede i beslutning og handling, hjælper til en højere livskvalitet, har fokus på ressourcer og udviklingsmuligheder.

KOMMUNIKATION Medarbejderne er respektfulde i tilgangen til borgerne og hinanden, er ærlige og tydelige i tale og kropssprog og taler på et forståeligt niveau for borgeren.

OMSORG Medarbejderne yder omsorg, selv om det indebærer at være udfordrende, beskytter borgeren, udviser empati og rummelighed, skaber tryghed.

SÆT HOLDET Det er dog ikke nok at kunne vende tingene på hovedet og se nye perspektiver, forstå og efterstræbe de fire kerneværdier, og arbejde aktivt, engageret og handlingsorienteret ud fra et fælles DNA. En samlet holdindsats er også nødvendig for at komme helt i mål. ”Vi skal støtte og motivere hinanden, for vi vil have, at borgerne skal få succes og opnå trivsel og livskvalitet. Det opnås naturligvis bedst, når vi inspirerer hinanden, spiller sammen og tager en timeout, når der er behov for at få afstemt kursen og strategien”, fortæller Annette Solskov. ”Det er helt afgørende, at vi sætter det rigtige hold, og at alle på holdet kender retningen, strategien og målet og ved, ’hvor de andre er’. Og alle medarbejdere skal kende de ressourcer, de kan trække

ANNETTE SOLSKOV Chef for botilbud

på i den øvrige organisation. Især vores tilknyttede specialister i psykiatri og neuropædagogik samt den specialviden, der ligger i EKKOsupport, spiller her en vigtig rolle. Medarbejderne skal vide, at der er kompetente kolleger – sygeplejersker, misbrugskonsulenter, socialrådgivere og administrative funktioner – at trække på og sparre med”, forklarer Annette Solskov. Hun peger også på, at de pædagogiske ledere i EKKOfonden ikke sidder på kontorerne gemt væk bag bunker af papir og administrative opgaver, fordi disse opgaver er udliciteret til supportafdelingen, hvilket er en helt unik løsning i branchen. Den gennemførte specialisering betyder, at en pædagogisk leder kan bruge hovedparten af sin tid på medarbejderne og borgerne. Det giver ro til det praktisk-

pædagogiske arbejde og gør pædagogisk ledelse tydelig og nærværende. DET SKAL GIVE MENING ”Pædagogisk arbejde skal give mening både for den enkelte medarbejder og for holdet. Alle medarbejdere har krav på at vide, hvad de skal lave, når de møder på arbejde, og ikke mindst hvad de skal gøre i forhold til den enkelte borger og naturligvis hvorfor”, siger chef for botilbud, Annette Solskov.

”Vi er ikke et sekund i tvivl om, at vi skal tilpasse os borgerne og skabe rammer, som matcher borgerne i stedet for, at borgerne skal passe ind i rammer, som på forhånd er givet”, siger Annette Solskov, chef for botilbud. EKKOfonden April 2017 9


BORGER

CROSSFIT

GI’R KASPER NY MENING Kasper Johansen har fået en ny start på livet gennem EKKOfonden, og selv om det var en svær begyndelse, er han i dag meget glad for sit hjem og sin hverdag

crosstit

”Jeg havde svært ved at flytte fra Haderslev og her op til Nordjylland. Det er langt væk fra min familie, som jeg er meget tæt knyttet til. Jeg ville gerne kunne bo tæt på dem, især min tvillingebror. Men personalet har hjulpet mig med at komme på besøg, og nu har jeg vænnet mig til det,” fortæller Kasper. Kasper har tidligere haft alvorlige problemer, og hvad han selv kalder et ”hidsigt temperament.” ”Da jeg boede i Haderslev, havde jeg de forkerte venner. Det startede med lidt småtyverier i butikkerne, men hurtigt udviklede det sig til indbrud og slåskampe”, forklarer Kasper. 10

EKKOfonden April 2017

Som 17-årig kom han på en særligt sikret afdeling på grund af voldsomt udadreagerende adfærd. Senere et åbent opholdssted, men med personale på ham døgnet rundt. ”Jeg var lidt oppe at køre dengang”, som Kasper selv udlægger det. Derudover var han begyndt at spille på kasino, hvilket hurtigt udviklede sig til en egentlig ludomani. Efter tre år på forskellige opholdsteder kom Kasper til EKKOfonden i Nordjylland. Han havde brug for hjælp og støtte til at komme videre og til at takle sine problemer på en ny måde. ”Min ludomani var blevet værre og værre. Og jeg begyndte at få abstinenser, hvis

jeg ikke spillede hver dag”, forklarer han. Men personalet støttede ham, og sammen fik de skabt de små succesoplevelser, der har gjort Kasper i stand til at vende sit liv. Blandt andet kontaktede de sammen et ludomanicenter i Århus. ”Jeg besluttede, at nu skulle det være slut, men jeg kunne ikke have gjort det uden personalet. De hjalp mig og støttede mig, når jeg havde brug for det. Nu, når jeg går forbi en spillehal, så kigger jeg på maskinerne og tænker: Godt det ikke er mig, der sidder dér,” siger Kasper. Det hidsige temperament har personalet heller ikke set noget til længe. I stedet bruger Kasper nu sine kræfter på crossfit.


”Jeg besluttede, at nu skulle det være slut, men jeg kunne ikke have gjort det uden personalet. De hjalp mig og støttede mig, når jeg havde brug for det”.

”Jeg har trænet Crossfit i omkring halvandet år. Jeg går på et hold i Frederikshavn og træner 1-2 gange om ugen. Det giver mig rigtigt meget energi, og så er det hyggeligt med det sociale samvær, der er med de andre”, fortæller han og fortsætter: ”Der skal meget til at hidse mig op nu. Jeg er videre i livet. Jeg er glad, og jeg har også fået den rigtige medicin, som hjælper mig rigtigt meget.” En gang om ugen har Kasper arbejde i en genbrugsbutik. Det har han haft i et par år nu. Han hjælper med at gøre rent, holde orden i butikken og bære tunge møbler, der skal bringes ud. ”Jeg har fået søde

kolleger, vi har det godt sammen. Og så kan jeg løfte ting, som de gamle damer slet ikke kan flytte,” griner Kasper. Kasper har det nu så godt, at det er tre år siden, der har været alvorlige problemer. Efter påske begynder han på STU (et uddannelsestilbud for unge med særlige behov), hvor han skal have dansk og matematik. ”Jeg er rigtig glad for at bo hos EKKOfonden. Personalet er blevet min familie nr. 2. Det gør meget for én. De hjælper og er der altid, hvis man har brug for at snakke. De lytter til, hvad man siger,” fortæller Kasper glad.

Om sine fremtidsdrømme siger Kasper: ”Jeg håber engang at få min egen lejlighed, hvor jeg kan bo alene. Men jeg skal være rask nok først, så jeg ikke kommer i problemer igen.”

FAKTA Kasper er 24 år og bor i et særligt tilrettelagt tilbud under Alternativet i EKKOfonden. Det har han gjort siden 2011.

EKKOfonden April 2017 11 11 EKKOfonden April 2017


EKKOSUPPORT

DET KAN VÆRE SVÆRT AT FLYTTE Hvad sker der, når en borger skal flytte til et af EKKOfondens tilbud? Allerede før borgeren er flyttet fra sin gamle bolig, begynder det socialpædagogiske arbejde, der skal være grundlaget for det videre forløb. For når borgeren er motiveret og positiv omkring flytningen, forebygges en lang række problemstillinger.

”Når jeg står over for en borger, der skal flytte ind på et af vores botilbud, bruger jeg meget tid på at snakke med ham. Vi snakker om, hvad hans håb og drømme er, og hvad der gør ham bange og utryg, så jeg kan spore mig ind på, hvad der i sidste ende vil kunne motivere ham til at flytte,” siger Thomas Larsen med et smil. Thomas Larsen er afdelingsleder for Specialgruppen, som er den enhed i EKKOfonden, der har tiden og kapaciteten til at sørge for optimale forhold, når en borger skal flytte ind. Specialgruppens opgave er at sørge for, at de rette forhold og rammer er til stede, så borgeren føler sig tryg. Det kræver, at der bliver talt om alle de barrierer, der kan stå i vejen for, at borgeren er motiveret for at flytte. Og det kræver tid til at få skabt den gode relation, der er nødvendig for at kunne tale om alle de svære spørgsmål, der er forbundet med at skulle flytte.

”Eksempelvis oplever vi nogle gange, at borgerens familie og pårørende er utrygge ved en flytning. I sådanne tilfælde er det ikke kun borgeren men hele familien, der skal motiveres. Så det er afgørende at se på hele borgerens situation”, fortæller Thomas Larsen. Thomas Larsen har været med til mange flytninger, og hans erfaring er, at det ofte kræver vedholdenhed og masser af tid at få skabt den rette motivation.

Når jeg står over for en borger, der skal flytte ind på et af vores botilbud, bruger jeg meget tid på at snakke med ham. Vi snakker om, hvad hans håb og drømme er, og hvad der gør ham bange og utryg.”

Support upport

FAKTA OM SPECIALGRUPPEN

12

Specialgruppen er EKKOfondens interne konsulentteam, der rykker ud, når der er brug for ekstra hjælp. De vejleder også botilbuddene internt og giver faglig sparring. Specialgruppen benyttes især i forbindelse med flytninger. De har specialiseret sig i at opbygge positive relationer til borgere, der endnu ikke er i EKKOfondens regi. Specialgruppen består af seks medarbejdere foruden afdelingsleder Thomas Larsen.

THOMAS LARSEN

Afdelingsleder for specialgruppen

EKKOfonden April 2017

Inden for det seneste år har de været involveret i 32 flytninger fra kommunalt regi til EKKOfondens socialpædagogiske tilbud.


Hvad består motivationsarbejdet af? I EKKOfonden er motivationsarbejdet kendetegnet ved en tro på, at der i alle mennesker findes et potentiale, der kan vækkes og udvikles; en tro på mulighed for forandring. Når vi lykkes med at skabe motivation til at flytte, skyldes det, at vi altid er opmærksomme på følgende punkter: ANSVAR Vi har ansvaret for relationen og kontakten. Borgeren, der i starten er utryg og måske ked af at skulle flytte, vil ofte aflyse aftaler eller måske ikke være til stede, når vi kommer. Her er det vigtigt, at vi sikrer et nyt tidspunkt, en ny aftale – også selv

om borgeren aflyser mange gange. Borgeren vil opleve, at vi altid overholder vores aftaler.

tegnet ved tryghed og en tillid til, at EKKOfondens medarbejdere vil borgeren det bedste.

ENGAGEMENT Det er vigtigt, at borgeren oplever, at vi er engagerede i ham/hende. Vi er nærværende, og vi tør også konfrontere borgeren med de spørgsmål, der er følelsesmæssigt vanskelige.

SAMARBEJDE Det er vigtigt for os, at vi har et godt samarbejde med borgerens pårørende, sagsbehandleren og det eksisterende botilbuds personale. Det kan være meget svært for borgeren, hvis parterne arbejder i forskellige retninger.

TRYGHED Borgeren skal finde en tryghed i, at vi vil ham/hende det godt – også selv om det føles svært. Borgeren kan altid være tryg ved, at vi holder vores aftaler. RELATIONEN Vores fokus ligger på at få opbygget en relation til borgeren. Relationen er kende-

TID Vores erfaring er, at motivationsarbejdet kan tage lang tid. Ligeledes oplever vi, at når der har været en positiv udvikling, kommer der tit en tilbagegang for borgeren, men vi er vedholdende i motivationsarbejdet og ser tilbagegang som en helt naturlig proces i udviklingen.

Processen når en borger flytter ind hos EKKOfonden Møde med medarbejder fra EKKOfonden

Nuværende botilbud

Afklaring og borgeren flytter

Motiverende samtale

EKKOfonden botilbud

EKKOfonden April 2017 13


SOFIEHØJ

Velkommen til SOFIEHØJ

Sofiehøj Sofiehøj

Der ligger en gammel bindingsværksgård i en skov, otte km fra den sydsjællandske by Haslev. Det er Sofiehøj, som er i fuld gang med at blive en del af EKKO-familien

14

EKKOfonden April 2017

Sofiehøj er en ny satellit til botilbuddet Atterbakken. Borgerne på Sofiehøj har forskellige personlige udfordringer med i kufferten. Derfor bliver botilbuddet altid tilpasset den enkelte borger, men målet er det samme. Sofiehøj skal give borgerne et liv med selvbestemmelse, ansvar og dermed mening i tilværelsen. Første skridt er at skabe ro om borgeren. En konkret metode, der skaber forudsigelighed i dagligdagen på Sofiehøj, er


borgers behov og formåen, er i fuld gang, og her er skoven et vigtigt redskab. Der er plads til både gå- og løbeture og cykling i det fri, ligesom hugning af brænde og havepasning tænkes ind som nogle af de gøremål, der kan skabe en aktiv og meningsfuld hverdag for den enkelte borger. ”Vi ved af erfaring, at gode aktiviteter er noget, der virkelig kan give et selvtillidsboost og rykke vores målgruppe. Derfor gør vi meget for at tænke aktiviteter ind i dagligdagen”, forklarer Mette Ellgaard Skov, der er afdelingsleder på Sofiehøj og Atterbakken, og fortsætter:

med den viden, de skal have om EKKOfonden. Det er vigtigt at kunne udstikke enkle retningslinjer for, hvordan arbejdet udføres i praksis. Så kan kulturen i EKKOfonden plantes og vokse til, så værdigrundlag, strategier og EKKOdna bliver en del af dagligdagen på botilbuddet. Og endelig er det vigtigt at stole på medarbejdernes kompetencer. ”Vi skal skabe stabilitet og kontinuitet i hverdagen, så bliver der nemlig også plads til udvikling på den lange bane”, afslutter Mette Ellgaard Skov.

”Flere af vores borgere nyder at komme ud i naturen. De får brugt kroppen, og det har vi jo alle gavn af. Men samtidig får de kigget på og snakket om planterne og dyrelivet, så sanserne bliver stimuleret, og det gør altså et eller andet ved dem. Om det så bare er en gåtur i skoven på 1000 meter.”

en visualisering af, hvad dagen bringer for den enkelte borger. Eksempelvis kan borgerne hver dag se, hvem der er på arbejde, og hvad dagen byder på af aktiviteter og gøremål. Nogle af nøgleordene for det daglige socialpædagogiske arbejde er ro, tydelig kommunikation og konfliktnedtrapning. Medarbejderne er med deres egne handlinger med til at være gode rollemodeller for borgerne. Derudover er det helt essentielt, at Sofiehøj er et hjem og ikke en institution. Bygningerne er i sig selv med til at give gode rammer for dette, og det samme er indretningen. NATUREN ER ET REDSKAB Sofiehøj ligger på en særlig fotogen plet på danmarkskortet på en bakketop i skoven. Tilrettelæggelsen af aktivitetstilbud, som tager højde for den enkelte

MEDARBEJDERNE SKAL KUNNE TRIVES MED OPGAVERNE På Sofiehøj er der fra begyndelsen lagt vægt på at sammensætte og fastholde en god medarbejdergruppe. ”Sofiehøj ligger 10 skridt fra skoven, så det er vigtigt, at medarbejderne kan se sig selv gribe fukssvansen, når der skal saves brænde, og lave bål og bygge shelters, når sommeren kommer,” siger Mette Ellgaard Skov om medarbejderprofilen. Trivsel har første prioritet, når det drejer sig om at fastholde gode medarbejdere. Mette har erfaret, at hun kan være med til at skabe et godt arbejdsmiljø ved hurtigt at klæde de nye medarbejdere på

”Vi ved af erfaring, at gode aktiviteter er noget, der virkelig kan give et selvtillidsboost og rykke vores målgruppe.”

METTE ELLGAARD SKOV Afdelingsleder for Atterbakken og Sofiehøj

FAKTA Sofiehøj henvender sig til personer mellem 17 og 50 år, som er vanskelige at rumme i almindeligt institutionsregi. Beboerne har forskellige former for psykisk funktionsnedsættelse,udviklingsforstyrrelse og/ eller psykiske lidelser.

EKKOfonden April 2017 15


ØKONOMI

MÅ MAN TJENE PENGE PÅ SOCIALE INDSATSER? Sorte tal på bundlinjen er grundlaget for vækst og udvikling i EKKOfonden. I løbet af 2016 er der samlet set kommet 20 flere borgere til vores mange forskelligartede tilbud. I EKKOfonden ser vi det som bevis på, at det socialfaglige arbejde, vi leverer, er i særklasse og giver rigtig gode resultater for både borgerne og kommunerne EKKOfonden har som andre sociale aktører en særlig udfordring, fordi omverdenen ofte stiller spørgsmål til, om det er i orden at tjene penge på socialt arbejde. Hvis ja, hvor meget? Og hvad bruges pengene til?

Økonomi Økonomi

Helt rimelige spørgsmål vil mange mene. Mens andre vil sige ’naturligvis, ellers kan virksomheden jo ikke udvikle sig’. Tænk blot på en virksomhed som Novo, hvis mission det er at udvikle medicin til diabetikere; det ville være helt umuligt, hvis virksomheden ikke måtte tjene penge og investere i forskning og udvikling. I EKKOfonden er vi ikke i tvivl. Vi skal levere socialfaglige resultater af høj kvalitet, der sætter os i stand til at tjene penge, som kan investeres i virksomheden og dens fortsatte udvikling. Vi ser det som en ”cirkelbevægelse” og som et bæredygtigt økonomisk kredsløb. SOCIALTILSYNET KRÆVER SOLIDE SORTE TAL PÅ BUNDLINJEN En solid bundlinje har stor betydning for en virksomhed som EKKOfonden. Det kommer tydeligt til udtryk i Socialtilsynets kva-

16

EKKOfonden April 2017

litetsmodel, hvor det slås fast, at det er helt afgørende, at tilbuddene har en bæredygtig økonomi, da det har store konsekvenser for borgerne i døgntilbud, hvis tilbuddet må lukke af økonomiske grunde. Samtidig er det afgørende, at tilbuddet har økonomiske forudsætninger for fortløbende at kunne udvikle sig, og at der er sammenhæng mellem tilbuddets kvalitet og den fastsatte takst. Der er ingen tvivl. EKKOfonden skal tjene penge, og det gør vi. Vi har gennem de seneste år investeret massivt i at udvikle virksomheden og den kvalitet, vi leverer. Der har været stærkt fokus på den pædagogiske tilgang og på medarbejderudvikling, og som noget helt særligt har vi udviklet en tværgående supportfunktion, EKKOsupport. ET VIDENSCENTER, SOM ER ALLE PENGENE VÆRD Gennem EKKOsupport har vi kunnet specialisere og effektivisere en række støttefunktioner. Det drejer sig blandt andet om sundhedsfaglige, socialfaglige og pædagogiske konsulenter, der understøtter

Efteruddannelse Forskning Udviklingsprojekter Tilpasning

LØSNINGSORIENTERET Evaluering

Medarbejdere Arbejdsmiljø Integration Introdag

DNA

Sikkerhed Rummelighed Pårørende Succesoplevelser

OMSORG

ROLLEMODEL Resultater MULIGHEDSSØGENDE


ERHVERVSDRIVENDE FOND MED OVERSKUD I en erhvervsdrivende fond er der stramme regler for, hvordan et forretningsmæssigt overskud må anvendes. Af EKKOfondens vedtægter fremgår det, at vi skal geninvestere pengene i virksomheden og dens udvikling, blandt andet gennem forskning og socialfaglig vidensdeling. Det er sådan, vi skaber et bæredygtigt økonomisk kredsløb i EKKOfonden, og det er det, vi bruger overskuddet til.

personalet i botilbuddene og dermed frigiver ressourcer til det pædagogiske arbejde. For branchen er dette en helt unik konstruktion, og den er en væsentlig årsag til EKKOfondens succes med det socialpædagogiske arbejde. Med EKKOsupport har vi skabt et videnscenter, som kan levere en faglig support til den enkelte borger, til de forskellige botilbud, til medarbejderne og ikke mindst til sagsbehandlerne i kommunerne. Den høje faglige standard betyder, at vi kan tiltrække førende eksperter og kræfter til både sparring, supervision, uddannelse og forskning. Intern efteruddannelse og en konstant udvikling af organisationen er med andre ord et strategisk indsatsområde i EKKOfonden. Et indsatsområde, som kun kan realiseres på grund af en positiv bundlinje.

viklet tilbud og løsninger, som matcher de sårbare borgere, der ikke kan rummes i andre tilbud. Vores fokus er på at skabe tilbud, der er tilpasset den enkelte borger, fordi vi dermed undgår alle de konflikter, der opstår, når borgeren skal tilpasse sig et givent tilbud. Det frigiver masser af energi hos den enkelte og skaber succesoplevelser for alle.

Investeringerne gør, at vi kan løse en samfundsopgave for kommuner, som de ofte ikke er i stand til at løse alene. Vi har ud-

Integrere

Økonomisk Kredsløb

HANDLEKRAFTIG

PASSIONERET

Investering Bæredygtig

MODIG

ENGAGEMENT

Økonomi

Forebyggelse

Vækst

VEDHOLDENDE

Eksperter Disruption

KVALITET

Specialist

Sygepleje

Psykiater Specialgruppe Supervision

Udvikling

Socialrådgiver

Videnscenter

Nytænkning

Unik

Samarbejde Involvering

FO

Vision/mål

ND

EKKOsupport

EKKOdna

TYDELIG

Samtale

REFLEKTERENDE

LOYAL

KOMMUNIKATION

Illustrere

Inddrage

INN

VATION

Ta’ snakken 17

EKKOfonden April 2017


BOTILBUD - DIANALUND

I Botilbuddet Dianalund er der plads til at leve og lære Midt på Sjælland i den lille landsby Niløse lidt uden for stationsbyen Dianalund ligger botilbuddet Dianalund, som er nyt medlem af EKKO-familien

Huset ligger skønt placeret med udsigt til de omkringliggende marker og en stor have. Morgen og aften kommer rådyr på besøg og nipper af køkkenhaven. I botilbuddet Dianalund gør man en dyd ud af at bruge de aktivitetsmuligheder, omgivelserne giver. Husets beboere står selv for havepasning, og omgivelserne giver mulighed for vandre- og cykelture f.eks. i den nærliggende skov.

Botilbud

TOM LIND ANDREASEN Afdelingsleder på botilbuddet Dianalund

Fakta

Dianalund

Botilbuddet Dianalund henvender sig til personer mellem 17 og 85 år, som er vanskelige at rumme i det etablerede system. Borgerne har forskellige former for psykisk funktionsnedsættelse, udviklingsforstyrrelse og/eller psykiske lidelser.

18

EKKOfonden April 2017

I botilbuddet Dianalund arbejdes der på, at borgerne og botilbuddet bliver en integreret del af landsbyens fællesskab. Blandt andet benytter flere af husets beboere sig af en aftale med det lokale fitnesscenter med fri adgang 365 dage om året.

Haven, der er en gammel frugthave med valnødde- og æbletræer, giver mulighed for et helt særligt projekt. Til efteråret ser man måske en helt ny lokal æblemost på markedet med fine håndtegnede etiketter, for det er planen, at borgerne skal være med til at moste æblerne og måske drive en vejsidebod. Der er fuld gang i indretningen af huset, så det passer til og reflekterer de mennesker, der bor der. Blandt andet har man valgt at bruge de brede, lyse gange, som forbinder værelserne, som gallerier for borgernes egne malerier.


”For mig er det vigtigt, at vi har sat vores eget præg på bygningerne. Der er plads til masser af hygge og også til, at borgerne sætter deres personlige præg på indretningen”, forklarer afdelingsleder Tom Lind Andreasen. FOKUS PÅ DEN ENKELTE For Tom Lind Andreasen er det vigtigt at skabe nogle gode rammer for borgerne: ”De skal ikke passe ind i stive, foruddefinerede rammer. Vi tilpasser huset, så det kan rumme de borgere, der kommer til os”. En del af den pædagogiske tilgang er, at borgerne skal arbejde på at blive selvhjulpne. Det gælder på alle områder, også dagligdags gøremål som madlavning, rengøring og tøjvask. På botilbuddet Dianalund er der indrettet to træningskøkkener, hvor borgerne kan øve sig på at lave mad og rydde op.

Træningskøkkenerne giver mulighed for, at situationen kan tilpasses den enkelte borgers formåen og derved skabe gode rammer for succesoplevelser. Tom er professionsbachelor i socialpædagogik og har tidligere arbejdet på flere socialpædagogiske opholdssteder. Han har sat flere initiativer i gang for at øge mængden af aktivitetstilbud på stedet. Fitness i lokalsamfundet er allerede en realitet, mosteri med egne etiketter er på tegnebrættet, og så har de fået det første grønne lys i forhold til et samarbejde med en anden lokal aktør om at give borgerne adgang til deres værksteder, bl.a. et cykelværksted og et kreativt værksted. BOTILBUDDET DIANALUND SKAL VÆRE DET BEDSTE STED AT ARBEJDE OG BO Gode resultater med hårdt belastede borgere handler i høj grad om at møde borgeren, hvor han eller hun er:

”Anerkendelse, tillid og rummelighed kan rykke mennesker et langt stykke vej. Det handler om at være vedholdende. Og det handler om hele tiden at tænke i, hvad vi kan gøre for at skabe de succesoplevelser, der kan give tro på egne evner og mod til at skabe små og store forandringer i tilværelsen”, siger afdelingsleder Tom Lind Andreasen.

På samme måde har Tom mennesket i fokus i sin tilgang til ledelse. ”Jeg har erfaret, at glade medarbejdere er gode medarbejdere. Derfor er målet at skabe rammer, vi alle trives i. Det handler om at føle sig klædt på til opgaven. Det handler om støtte og samarbejde. Og det handler om at synliggøre og fejre både de store og de små succeser i dagligdagen. Min ambition er, at Dianalund skal være et godt sted at arbejde; så bliver det nemlig også et godt sted at bo for borgerne”, siger Tom Lind Andreasen.

19

EKKOfonden April 2017


FORSKNING

EKKOfonden indleder

FORSKNINGSSAMARBEJDE

med Aalborg Universitet

I EKKOfonden er man ikke i tvivl om, at årsagen til virksomhedens succes skal findes i DNA’et. Men hvordan er det mere præcist, at DNA’et bliver omsat til praksis? Det skal et nyt forskningsprojekt afdække

Opslagstavlen

Med forventet opstart i efteråret 2017 indleder EKKOfonden et samarbejde med forskere på Aalborg Universitet. Formålet er at afdække det overordnede spørgsmål, EKKOfonden ofte mødes med, nemlig: ”Hvorfor har I succes med borgere, som andre ikke har formået at hjælpe? ”

20

Lars Uggerhøj

Vibeke Bak Nielsen

EKKOfonden April 2017

”Internt i EKKOfonden er vi ikke i tvivl om, at svaret på det spørgsmål skal findes i vores DNA. Men vi ønsker at få nogen udefra til at se på det helt nøgternt, så vi kan blive klogere på os selv, og hvordan vi rent faktisk overfører DNA’et til konkrete handlinger. Og vi vil have de videnskabeligt baserede svar på, hvad det er, vi gør”, forklarer pædagogisk konsulent i EKKOfonden, Lone Mortensen. Hun understreger, at projektet fortsat er i sit helt spæde stadie, og at det derfor ikke ligger klart, hvad der præcist skal undersøges og hvordan. Det er dog afgørende, at forskningsprojektet ikke alene kommer til at fokusere på det socialpædagogiske arbejde, men undersøger hele tilrettelæggelsen af fondens arbejde, herunder eksempelvis også ledelsesmæssige og organisatoriske aspekter.

TIL GAVN FOR HELE BRANCHEN Et af punkterne i EKKOfondens formålsparagraf omhandler netop vidensudvikling og –deling på det socialpædagogiske område. Forskningsprojektet er derfor ikke alene tænkt som et redskab til at styrke EKKOfondens egen bevidsthed om metoder, tilgange, ledelse, organisation, DNA med videre. ”Dette forskningsprojekt bliver det første store skridt i forhold til at udvikle EKKOfonden som vidensvirksomhed. Men et vigtigt aspekt er ligeledes, at vi ønsker at dele den nyerhvervede viden med andre socialarbejdere og aktører på området, så vi kan bidrage til udformningen af fremtidens socialpædagogiske indsatser”, siger Lone Mortensen. Den primære forsker på projektet bliver cand.scient.soc. og ph.d.-studerende Vibeke Bak Nielsen, der er tilknyttet Institut for sociologi og socialt arbejde på Aalborg Universitet. Forskningslederen bliver Lars Uggerhøj, der er landets første socialrådgiver med professortitel. Projektet forventes at strække sig over to til tre år.


OPSLAGSTAVLE

Kurset kommer både omkring medicinsk og ikke-medicinsk behandling. Her en øvelse i, hvordan man skabe ro om en borger ved simpel kropsberøring. Knap 20 medarbejdere fra EKKOfondens afdeling Alternativet deltog på det første kursus.

Første spadestik til

EKKOacademy EKKOfonden arbejder henimod at opbygge et internt kompetenceudviklingscenter kaldet EKKOacademy. Formålet er i endnu højere grad at ruste medarbejderne til opgaverne, men også på sigt at tilbyde uddannelse og kompetenceudvikling til eksterne samarbejdspartnere og øvrige leverandører på området.

I slutningen af marts løb det første medicinhåndteringskursus således af stablen. Kurserne løber over tre dage. De er udviklet og afvikles i et samarbejde mellem EKKOfondens sundhedsfaglige team og SOSUnord, der bl.a. uddanner social- og sundhedsassistenter. Kurset er kompetencegivende.

Ny rapport om voldsforebyggelse på botilbud En ny rapport fra SFI, der både trækker på litteraturstudier og interviews med fagpersoner og eksperter, peger på, at en af de væsentligste faktorer for at få succes med at forebygge vold på botilbud og forsorgshjem er det daglige arbejde med den enkelte borger. På baggrund af en række sager om vold på botilbud og forsorgshjem over de seneste år har SFI undersøgt, hvilke metoder, tilgange og organisationsformer, der er særligt virksomme, når det gælder støtte og behandling af personer med kognitive funktionsnedsæt-

Læs rapporten her

telser, psykiske vanskeligheder og/eller sociale problemer og dermed forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem. Rapporten fremhæver blandt andet low arousal-tilgangen som et virksomt redskab, ligesom opbygning af relationer og tilpasning af krav til den enkeltes formåen har stor betydning i arbejdet med at reducere vold.

21

EKKOfonden April 2017


TEMADAG

VISO-konferencen

Hvad vil du vide mere om?

Det spørgsmål forsøgte EKKOfonden at få svar på ved VISO-konferencen i december. 150 fagpersoner lagde vejen forbi EKKOfondens stand og gav deres svar Den 6. december 2016 afholdt Socialstyrelsen sin årlige VISO-konference for fagpersoner og ledere på socialområdet. EKKOfonden havde en stand på konferencen, og et af formålene var at opnå konkret indsigt i og dialog om, hvad sagsbehandlerne efterspørger mere viden om, når de skal matche borgere med botilbud.

Temadag Temadag

”I EKKOfonden har vi et erklæret mål om at bidrage med nyttig viden og nye perspektiver på arbejdet med og omkring udsatte og sårbare borgere. På VISO-konferencen havde vi derfor medbragt et spørgeskema, hvor deltagerne kunne afkrydse, hvad de er interesserede i eller har behov for at vide mere om”, forklarer Eivind Grepperud, der er chef for EKKOsupport. 150 fagpersoner afgav deres svar, og den kategori, der modtog flest stemmer, var ”Rusmidler og dobbeltdiagnoser.” Den 11. maj arrangerer EKKOfonden derfor en temadag for alle interesserede med oplæg fra to af landets førende specialister: Henrik Rindom, som i forvejen er tilknyttet EKKOfonden som ekstern psykiater og rådgiver, vil fortælle om rusmidler og dobbeltdiagnoser.

22

EKKOfonden April 2017

Louise Brückner Wiwe, der er neuropsykolog, vil fortælle om afhængighed og erhvervet hjerneskade. Blandt svardeltagerne udtrækker EKKOfonden i øvrigt tre personer, som får tilbud om deltagelse uden betaling. FINGEREN PÅ PULSEN ”For os er VISO-konferencen en virkelig god mulighed for at få et indblik i, hvad der rører sig i branchen generelt og samtidig samle erfaringer fra andre aktører”, siger Eivind Grepperud og fortsætter:

”Det har været meget interessant at høre de tilbagemeldinger og reaktioner, VISO-deltagerne er kommet med som følge af vores spørgeskema. Vi har fået meget konstruktivt med tilbage, som vi kan bruge i vores videre arbejde med at udvikle EKKOfondens socialpædagogiske tilbud og ikke mindst EKKOfonden som vidensvirksomhed. Og så er det en god måde at komme ud at præsentere EKKOfonden og det, vi står for, på”. EKKOfonden var af sted med 15 medarbejdere, ligesom EKKOfondens eksterne misbrugskonsulent, Henrik Rindom, deltog.


EKKOfonden inviterer til temadag

“DEN AFHÆNGIGE HJERNE“ Er du interesseret i at vide mere om, hvordan den menneskelige hjerne fungerer? Enten i forbindelse med en hjerneskade eller en psykiatrisk lidelse? Vi har inviteret to dygtige specialister til at fortælle om dobbeltdiagnoser og selvmedicinering samt afhængighed blandt patienter med erhvervet hjerneskade.

Henrik Rindom er speciallæge i psykiatri og har i mange år arbejdet som overlæge i psykiatrien med særlig fokus på rusmidler og misbrug Henrik Rindom fortæller om rusmidler, dobbeltdiagnoser og overmedicinering. Han vil også fortælle om de problemer, der opstår på grund af en uklar ansvarsfordeling i behandlingen af borgere med misbrug og psykiske lidelser. Borgere med et misbrugsproblem behandles i det sociale system i kommunerne, mens borgere med psykiatriske lidelser behandles på vore psykiatriske afdelinger rundt om på hospitalerne. Mennesker med en dobbeltdiagnose, hvor misbrug og en psykiatrisk lidelse følges ad, bliver tabere i den fordeling af opgaver, fordi der ikke sker en helhedsvurdering af deres situation.

Louise Brückner Wiwe er neuropsykolog med mange års erfaring i udredning af både tidligt og sent erhvervet hjerneskade Louise Brückner Wiwe vil fortælle ud fra sine erfaringer med mennesker med erhvervet hjerneskade, og mennesker, hun har mødt igennem sit arbejde inden for det retspsykiatriske område. De mangeårige erfaringer og iagttagelser har ført til udviklingen af et arbejdsredskab, ”Brückner Boksen”, som kan bruges som hjælp til at afdække borgerens funktionsnedsættelse og vanskeligheder. Boksen består af otte områder, der samlet set kan give et billede af borgerens kompetencer og livserfaringer, og som kan bruges af den professionelle i sit arbejde med målgruppen.

Tid/sted: 11. maj 2017 kl. 09.00-15.30, Odense Congress Center Tilmelding: via www.EKKOfonden.dk senest d. 1. maj 2017 Betaling: kr. 495 pr. deltager

EKKOfonden April 2017 23


Tak for denne gang Vi glæder os til at præsentere næste udgave af magasinet for dig. Indtil da kan du læse mere på www.ekkofonden.dk Har du forslag til emner, som magasinet bør sætte fokus på, så send en mail til: info@ekkofonden.dk

Følg vores profil på LinkedIn og hold dig opdateret om EKKOfonden. Du finder os her: www.linkedin.com/ekkofonden

EKKOfonden Egholmvej 8 A+B 9800 Hjørring Telefon: 96 78 00 56 info@ekkofonden.dk www.ekkofonden.dk

Ekkofonden magasin #10 - april 2017  

Dette magasin giver et indblik i EKKOfondens DNA - vores måde at arbejde med dna og værdier på.

Advertisement