Page 17

PÆDAGOGISK FOKUS

”Vi vil helst lære dem, vi arbejder med, at bruge løsninger, som ikke er et problem for os. Det er mere logisk at vi finder løsninger, som ikke er et problem for den anden. Løsninger handler ofte om at undvige magtesløshed”, forklarer Bo Hejlskov Elvén i hans teori om Low Arousal.

Et low arousal – perspektiv Den svenske psykolog Bo Hejlskov Elvén har i mange år arbejdet med problemskabende adfærd, og hvordan den håndteres pædagogisk. Hans udgangspunkt er, at den problemskabende adfærd ligger hos den part, der stiller krav. Bo Elvén beskriver det sådan: ”Når vi definerer noget som et problem, så må vi også finde en løsning, for problemet ligger hos os selv. Vi synes, at en given handling er et problem; for den anden part er det løsningen.”

Hvis kravet stilles på en måde, så beboeren mister kontrollen, så opstår konflikterne. Bo Elvén stiller det i sin teori op, så målet er, at ingen taber kontrollen. Når der opstår kontroltab, har vi forskellige strategier for at bevare kontrol. Det kan være at nægte, lyve, spytte, slå, løbe væk, true og skrige. Dette er alt sammen adfærd, der normalt betragtes som problematisk for de mennesker, det går ud over, men for den ene part kan det synes som eneste udvej for situationen. Bo Elvén mener, at alle mennesker som udgangspunkt skal have ret til at sige nej. Det betyder ikke, at der ikke skal stilles krav til dem. Det betyder derimod, at det er pædagogens opgave, at stille kravene, så personen siger ja. Eller sagt på en anden måde, pædagogik er at få mennesker til frivilligt at gøre det, som er bedst for dem.

Bo Elvén bygger sine metoder ud fra neuropsykologi, stressforskning og effektteori. Hans tilgang til problemskabende adfærd kaldes også low arousal eller ikkekonfronterende pædagogik. Et af elementerne i Bo Elvéns tilgang til ikke-konfronterende pædagogik er at evaluere. Der vil altid opstå situationer, der “går i kage”. Derfor er det vigtigt at se på, hvad der gik galt. Og hvordan det kan gøres anderledes en anden gang. Han udtrykker det, som at have modet til at granske, rumme og tackle den problemskabende adfærd frem for at udgrænse den. Så vil vi være langt mere handlekraftige og kompetente.

EKKOfonden April 2016 17

EKKOfonden Magasin nr. 8  

Magasinet sætter fokus på, hvordan EKKOfonden skaber aktiviteter, som kan give den enkelte succesoplevelser med i bagagen.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you