Page 16

PÆDAGOGISK FOKUS

Lad være med at skabe en

unødvendig konflikt I mange år har EKKOfonden arbejdet med, hvordan konflikter med beboerne undgås, og hvordan de håndteres, når de opstår. Et af principperne hedder low arousal. Low arousal er et effektivt sæt konkrete redskaber til at skabe konfliktnedtrapning eller ikke-konfronterende pædagogik. For EKKOfonden har det været et godt redskab og helt i tråd med værdisæt og pædagogisk tænkning. Det er en grundsten i, hvordan der arbejdes på bostederne. ”Vi skal skabe rammer for beboerne, der gør det muligt for dem at have en hverdag

uden konflikter. En hverdag hvor de ikke føler kontroltab, men oplever succeser. ” EKKOfonden har i flere tilfælde modtaget borgere, hvor situationen mellem beboeren og behandlingssystemet allerede var låst fast på et konfliktfyldt niveau. Her har løsningen ofte været at give luft, gå væk og give kontrollen tilbage til beboeren, så der igen kan skabes en tryg og stabil hverdag. Der arbejdes ud fra den enkelte beboer og dennes behov og muligheder. Beboeren er udgangspunktet for behandlingstilbuddet, som derfor skal tilpasses beboeren. Det er ikke beboeren, der skal tilpasse sig behandlingstilbuddet. ”På mange måder er det en enkel filosofi. Men den kræver, at vi er villige til at til-

Eva Hyldgaard Olsen, vicedirektør i EKKOfonden

passe rammerne og hele tiden tænke nyt, så vi undgår at skabe unødvendige konflikter”. EVALUERING For at sikre høj kvalitet og succes i hele organisationen, er det nødvendigt, at både ledelse og medarbejdere på bostederne evaluerer beboerne og forholder sig til deres egen indsats. De skal se på samarbejdet med og mellem kollegaerne. EKKOfonden har udviklet EKKOdok, for løbende at evaluere beboerne og sammen med pædagogerne se på, hvordan hverdagens konflikter nedtrappes.

”Evalueringen er med til at sikre, at vi hele tiden lever op til den højeste kvalitet”. Principperne bag low arousal • Afledning (tale om noget andet, humor) • Affektsmitte (vi spejler hinandens følelser) • Affektive metoder (gå væk, undgå øjenkontakt, sæt dig ned, vent) • Ved fysisk kontakt (brug bevægelse, slap selv af) • At lande igen (ro på, kom når du er klar, afstand)

16

EKKOfonden April 2016

EKKOfonden Magasin nr. 8  

Magasinet sætter fokus på, hvordan EKKOfonden skaber aktiviteter, som kan give den enkelte succesoplevelser med i bagagen.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you