Page 1

LAN PROIEKTUEN BERRI EMATEKO GURASOEI LAN PROIEKTUAREN IZENBURUA/ NOMBRE DEL PROYECTO UDAZKENA / EL OTOÑO PROIEKTUAREN GAI NAGUSIA ETA AZKEN XEDEA/ TEMA PRINCIPAL Y OBJETIVO FINAL UDAZKENEKO ERAKUSKETA / PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

ZER LANDUKO DUGU/ CONTENIDO UDAZKENEKO EZAUGARRIAK. IRAKURKETA ETA IDAZKETA OLERKIAK IPUINAK.

CARACTERISTICAS DEL OTOÑO LECTURA Y ESCRITURA POESIAS CUENTOS

BUKAREAN, ZER IKASIKO DUGU/ ¿QUÉ APRENDEREMOS? AHOZ IDEIAK ETA IKASITAKOA ADIERAZTEN. A EXPRESAR ORALMENTE LAS IDEAS Y LO APRENDIDO HIZTEGIA. VOCABULARIO IRUDIEI ESALDIAK JARTZEA. A ESCRIBIR FRASES RELACIONADAS CON IMAGENES ENTZUMENEZKO ULERMENA. COMPRENSION ORAL MUGIKORTASUNA: ERREALITATEAN ESTRATEGIAK APLIKATZEKO GAI IZAN. A SER CAPACES DE APLICAR ESTRATEGIAS REALES RELACIONADAS CON LA MOVILIDAD ER 0202 07

BER. 0

1/2

2011-05-18


ETXEAN ZER EGINGO DUGU/ PROPUESTAS PARA CASA UDAZKENAREN INGURUKO MATERIALA ESKOLARA EKARRI. TRAER A LA ESCUELA MATERIAL RELACIONADO CON EL OTOÑO. GAIAREKIN LOTUTAKOA UMEEKIN HITZ EGIN, KOMENTATU, INTERESA AZALDU… HABLAR CON LOS NIÑOS Y MOSTRAR INTERES HACIA EL PROYECTO NOLA EBALUATUKO DA/ EVALUACIÓN EGUNEROKOTASUNEAN BEHATUTAKO ADIERAZLEEN BITARTEZ. MEDIANTE LA OBSERVACION DIARIA DE LOS INDICADORES CORRESPONDIENTES. EGUNEROKOTASUNEAN EUSKARAREN ERABILERA . USO DEL EUSKERA EN LA ACTIVIDAD DIARIA

ER 0202 07

BER. 0

2/2

2011-05-18

UDAZKENA proiektua  

informazioa gurasoentzat

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you