Page 1

E K H AG A N Y T T

God Jul och Gott Nytt År

Reflektioner och nyheter i juletid Hej!

ännu bättre resultat för våra elever och era barn!   Nu står jul- och nyårshelgerna Kerstin Ekman-Hake för dörren och då vill vi på skolan och personal tacka er för alla insatser som gjorts under höstterminen. Vi vill   också önska er alla, härliga, lediga dagar där batterierna kan laddas ordentligt så att vårterminen kan bli full av nya utmaningar, givande möten och

SKIDÅKNING I WHISTLER

DEC 2011


Detta här hänt....... Simon Afselius och Alexander Göransson ... representerade vår skola i matlagnings tävlingen på Kvarnby skolan den 9 november. Ungdomarna gjorde en bra prestation och delade en tredje plats

Nu har resultatet från Nutidsorientering kommit Skolan placerade sig trea i kommunen. bästa klassen blev ÅK8. Temavecka Vecka 46 hade vi en intressant temavecka där alla årskurser arbetade med stort engagemang och visade en positiv utveckling på olika områden. Åk 7 avslutade sitt arbete med temat Antiken som de har haft under hela terminen. Åk 8 arbetade med Under ytan projektet i samarbete med Universeum och Åk 9 arbetade med tema arbetsliv och

DEBATT

framtid, som tog eleverna närmare arbetslivet. Under veckan provade eleverna på att skriva CV, presentationsbrev och provade på att gå på jobbintervju. De mötte en hel rad yrkesmänniskor och organisationer relaterade till temat.

GÄNGET

Under ytan projektet

Ekhagaskolan tog storslam på Framtidsdagen på Universeum den 2 december. Vi vann förstapriset, vann två hedersomnämnanden och vann 5 av 6 quizpriser. Helt otroligt! Dessutom har Chalmers visat intresse för en del av idéerna som eleverna presenterade i form av olika projekt för att lösa miljöproblem i våra hav. En stor eloge till alla elever i år 8 och deras pedagoger som gjort ett fantastiskt arbete under terminen fram tills denna dag.

JANICE OC H TOM

ANNABEL LE (9 ÅR )

MONTER EKHAGA


Informationer En del av er föräldrar har fått hem ett brev med ett beslut från rektor. Antingen om ATT åtgärdsprogram skall upprättas eller att det INTE skall upprättas. Detta hänger ihop med det nya i skollagen som säger att så fort lärare bedömer att det finns risk att elev kanske inte når målen i ämnet skall anmäla detta till rektor. Rektor skall besluta att en utredning(kartläggning) skall göras (mentor ansvarig ihop med a-laget). När rektor får in utredningen går elevhälsotemet igenom den och rektor tar sedan beslut om åprogram skall eller inte skall upprättas och skriver besluten. Enl. lagen skall inte så många å-program upprättas som tidigare. Dessutom kan det ju vara så att risken för att betyg inte kan ges/ måluppfyllelse finns kan ligga i att elev inte visat sin kunskap men att han/hon kan göra det utan särskilt stöd eller andra insatser. Om beslutet är att å-program skall upprättas är det mentor ihop med undervisande lärare i berörda ämnen som gör dessa och mentor träffar sedan elev och vårdnadshavare för att gå igenom det. Både beslut om att inte upprätta å-program, upprätta å-program och hur å-programmet ser ut kan nu överklagas av förälder.

PISA PISA är en stor undersökning som sker över hela världen och för 2012 har vi som en av två skolor i Mölndal blivit uttagna. Man testar alltid läsförståelse, matematikkunskaper och kunskaper i naturkunskap. I år är fokus på matematik. Något som var nytt förra gången och som nu återkommer är att man även vill testa digital läsförmåga. Det handlar om elever födda 1996.Vi skall lista alla vi har och sedan kommer det att göras ett urval slumpmässigt. 30 tas ut och skall göra olika prov under en förmiddag i v. 12 (mars). Sedan tas 16 av dessa ut för det digitala läsprovet på em. Resultat kommer endast redovisas på nationell nivå.Vi får alltså inget för vår skola. Mer info kommer. Läs mer på Mittuniversitetets hemsida www.miun.se

Ny IK-klass Mölndal tar i dagsläget emot många nyanlända invandrare och därför har skolan fått extra resurser för att starta en ny IKklass. Den får till viss del ett annat upplägg och ett annat uppdrag. I dag startade nyanställde läraren, Jessica Attman, arbetet med att träffa eleverna och från den 7/12 kör de igång ”på riktigt”.

BIBLIOTEKET:

Biblioteket kommer att vara öppet för lån av böcker tisdagar och fredagar. Välkomna! Fronter

Nu finns en ny version av fronter. För att nå det rum du vill efter att ha loggat in med användarnamn och lösenord klickar du på rum och sedan på alla rum. Då kommer de rum upp som du har tillgång till.Välj sedan det du vill komma till. Nu är arbetslagen verkligen igång på fronter och de olika årskurserna har mycket info under resp. ämne i de egna rummen. Glöm inte heller det mer övergripande föräldrarummet.

Betyg i höst

År 9 får de ”gamla” betygen G,VG och MVG medan år 8 får enligt den nya modellen med bokstäver från A till F. A, B, C, D och E är godkända betyg medan F betyder att eleven inte uppnått alla kunskapskrav för E. Ett – (streck) för år 9 betyder icke betyg (ej uppnått målen) medan – (streck) för år 8 betyder att det saknas underlag för bedömning (ex. att eleven varit frånvarande för mycket). Gå gärna in på Skolverkets hemsida för mer info. www.skolverket.se


KALENDER Lucia idag13/12 firade vi lucia. Vi gästades av lucia och hennes följe 8.15 Hon kom som vanligt med fina sånger och en härlig jul stämning. Avslutning Firar vi den 22/12 med start kl. 9 i olika klassrum för gemensam förflyttning till matsalen och program där. Sedan samling i grupper igen. Eleverna slutar senast kl. 11 och ingen lunch serveras denna dag.

Vårterminen

Börjar egentligen den 9 januari med då har lärarna studiedag så eleverna börjar den10 januari enligt schema.

Ny personal Nina Woloszin har lämnat oss. Mia, Jonna och Jan tar hand om slöjden och Ingemar Sandén tar över som mentor och med träningspass år 6. Han kommer även ta två pass för år 7 efter jul. Mia Sohlberg återkommer efter jul och därför får vi tacka Christina Larsson för en toppenbra höst. Elisabeth Karlsson återkommer också efter jul. Tar mentorskapet och engelskan för år 8. Mikael har kvar musiken. Anna Kopp återkommer också efter föräldraledighet och tar över matten för år 7 och därför får vi även tacka Kali för en fin insats. Johan Klovsjö får ge plats för en elevassistent från Almåsskolan, Petter Hörnberg.Vi försöker hitta arbete för Johan här eller på någon av grannskolorna. Lillvor Heiman har bytt knäled och är just nu konvalescent men vi hoppas hon är tillbaka efter jullovet. Ewa Ridings har opereras på måndag och blir borta tre månader.Vi söker nu vikarie för henne. Jessica Attman började hos oss den 5/12 Varmt välkommen! Kerstin Ekman-Hake Rektor Ekhagaskolan

ekhaganytt  
ekhaganytt  

skoltidning

Advertisement