Page 1


FOREST

MULTICULTURAL

Forests have the most complex and intriguing shapes that exist, and all are different. Walking in a forest of oak trees can often be much more inspiring than walking through an art exhibit. The design Forest is my forest and tribute to our beautiful countryside.

The pattern is a celebration of multiculturalism. It is inspired by a tragical event on the island of Utøya in Norway, and a tribute to all those affected by that even a few years ago. We need different colors and shapes as much as we need different people and ideas.

Skogar har dom mest komplexa och spännande former som finns, och alla är olika. Att gå i en ekskog kan ofta vara mycket mera inspirerande än att gå på en konstutställning. Forest är min skog och hyllning till vår vackra natur.

Mönstret är en hyllning till det mångkulturella. Inspirerad av händelsen på Utöya, och en hyllning till alla drabbade på Utöya. Vi behöver olika färger och former lika mycket som vi behöver olika människor och tankar.

WAVES

RAIN

It brings inspiration of the sea and its tranquility, though it is always moving. Designed near the sea on Sör-Bokn in the Norwegian archipelago. Inspiration av havet och lugnet det ger, fast det alltid är i rörelse. Ritad vid havet på Sör-Bokn i den norska skärgården.

The design Rain was inspired by my upbringing on the west coast of Norway where it rains almost always. I love the rain; it provides peace and releases so many exciting fragrances. Inspirerad av min uppväxt på Norges västkust där det nästan alltid regnar. Jag älskar regn, det ger lugn och frigör så många spännande lukter.

02

HAND IN HAND

The idea was to make a pattern where the whole picture covers the fabric width. The image is taken from a large painting I have made. It is inspired by the figurative arts, and then stylized down to simple graphical forms. Former, ansikten och motsatser. Bilden är tagen från en stor målning jag gjort. Idéen var att göra ett mönster där hela bilden är tygets bredd och där höjden på rapporteringen är i max storlek.

YOU AND ME

Has put together two characters which have recurred in his previous pictures. A bit like two old friends who now and then come to visit. Now they have a fabric together. Jag har sammanställt två figurer som har återkommit i mina tidigare bilder. Lite som två gamla kompisar som då och då kommer och hälsar på. Nu har de fått ett tyg ihop.


LIME ME

ONLY ALL

Inspired by a picture I made for The New Yorker magazine. The picture was part of an article which was about what’s happening right now in New York’s cultural life. I did an image of the city with buildings, cars, parks and trees so that it became a living organic urban form.

Initially a cover for a leading American magazine 3x3, a magazine of contemporary illustration. Every cover picture of 3x3 must represent which number of the magazine it is. This was number 13, and therefore 13 faces. Now it is an organic pattern with an infinite number of faces.

Inspirerad av en bild jag gjorde till The New Yorker. Bilden var till en artikel som handlade om vad som händer just nu i New Yorks kulturliv. Jag gjorde en bild av staden med byggnader, bilar, parker och träd så att den blev en levande organisk stadsform.

Från början ett omslag till den ledande amerikanska tidningen 3x3, The magazine of contemporary illustration. Varje nummer av 3x3 ska representera vilket nummer magasinet är. Detta var nummer 13, därav 13 ansikten. Nu är det ett organiskt mönster med ett oändligt antal ansikten.

TOGETHER

Is a bit like when I paint pictures, everything flowing into each other. A shape forms the next and something else. A challenge is to work in one color, so picture becomes visually strong. Är lite som när jag målar bilder, allt flyter in i vartannat. En form bildar den nästa och något annat. En utmaning är att jobba i en färg, bilden blir visuellt stark.

ME

GROW

You do not control nature, it continues to grow and just like well made art it offers surprises all the time. Hope that my pictures are growing on you. The design Grow is inspired by the unpredictability of nature. Man styr inte naturen, den växer ändå och precis som bra konst så överraskar den hela tiden. Hoppas att mina bilder också växer. Grow är inspirerad av det oförutsägbara i naturen.

ALLERGY

Likes to simplify the figures down to the simplest forms. Me is a self-portrait, so this is how I look when naked and stripped of everything.

The idea was originally to put together two opposites. I put a gas mask on a mouse. This was during pollen times, so the name became Allergy.

Tycker om att förenkla figurer ned till de enklaste former. Me är ett självporträtt, så här ser jag ut naken och avskalad.

Idéen var från början att sätta ihop två motsatser. Jag satte en gasmask på en mus. Detta var under pollentider så namnet blev Allergy.

03


The Collection / Kollektionen Printed Textiles / Tryckta textilier

By the meter / Metervara A piece of textile / En bit tyg

18 pcs / st 18 pcs / st

Woven products / Vävda produkter

Brushed Plaids / Ruggade plädar Brushed Pillows / Ruggade kuddar Runners / Löpare Towels / Handdukar Dishcloths / Diskdukar

18 18 30 30 4

Plastic Rugs / Plastmattor

Rugs / Mattor

24 pcs / st

Printed / Tryck Hard products / Hårda produkter

Sponge Dishcloths / Disktrasor

T shirt

Man / Herr Woman / Dam

1 pcs / st 1 pcs / st

Accessories / Accessoarer

Tote bag / Väskor

2 pcs / st

Trays / Brickor Tray Tables / Brickbord Trivets / Grytunderlägg Coasters / Glasunderlägg

pcs pcs pcs pcs pcs

/ / / / /

st st st st st

8 pcs / st

14 1 2 6

pcs pcs pcs pcs

/ / / /

st st st st

Woven textiles All woven products are made from 100 % cotton with exception of the dish cloths which are made from cotton/bamboo-viskose 50/50 %. The textiles are woven by Ekelund, Linneväveriet i Horred AB, in the village of Horred, Sweden. Vävda produkter Diskduken är vävd i bomull-bambuviskos 50/50 %, alla andra vävda produkter är 100 % bomull. Produkterna vävs på Ekelund, Linneväveriet i Horred AB, Horred, Sverige. Printed textiles By the meter textiles are printed on a 100 % cotton weave made in a 150 cm width (59” wide). The textiles are printed in Sweden. Tryckta produkter Metervaror plantrycks på en tvåskafts bomullsväv i 100 % bomull,150 cm bredd. Väven är noga utvald och trycks i Sverige. Plastic rugs The rugs are made in Sweden. Plastmattor Mattorna tillverkas i Sverige. Hard products Trays, trivets and coasters are made in Sweden. Hårda produkter Brickor, gryt- och glasunderlägg är tillverkade i Sverige. Sponge Dishcloths Sponge Dishcloths are made in Sweden. Disktrasor Disktrasan är en fiberduk som består av naturlig cellulosa och bomullsfiber, vilket gör den till en komposterbar naturprodukt. Uppsugningsförmågan är 15 ggr sin egen vikt. Disktrasorna tillverkas i Sverige. T-shirts and accessories The selection of the T-shirts and bags has been carefully done in 100 % cotton and are printed in Sweden. T-shirt och accessoarer Kvaliteten på t-shirts och väskor är noga utvald i 100 % bomull och trycket görs i Sverige.

04


Index / Register By the meter / Metervara. . . . . . . . . . .8-21 A piece of textile / En bit tyg. . . . . . . . 8-21 Brushed Pillows / Ruggade kuddar. . . . .22-26 Brushed Plaids / Ruggade plädar. . . . . . 27-31 Plastic Rugs / Plastmattor ��������������������32-39 Towels / Handdukar �������������������������� 40-49 Runners / Löpare ����������������������������� 40-49 Trays / Brickor ��������������������������������� 50-55 Trivet / Grytunderlägg ����������������������������51 Tray Tables / Brickbord ����������������������� 52-53 Coasters / Glasunderlägg ����������������������� 53 Sponge dishcloths ������������������������������� 56-57 Dishcloths / Disktrasor ����������������������� 58-59 T-shirt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-61 Tote bags / Väskor ����������������������������� 62-63 Viskaform ��������������������������������������������� 64 Ordering / Att beställa ��������������������������� 65

05


Together

02

Together

09

Together

07

color code 02 / färgkod 02

color code 09 / färgkod 09

color code 07 / färgkod 07

By the meter / Metervara 150 cm width A piece of textile / En bit tyg 150x250 cm

By the meter / Metervara 150 cm width A piece of textile / En bit tyg 150x250 cm

By the meter / Metervara 150 cm width A piece of textile / En bit tyg 150x250 cm

Together

Together

Together

03

04

01

color code 03 / färgkod 03

color code 04 / färgkod 04

color code 01 / färgkod 01

By the meter / Metervara 150 cm width A piece of textile / En bit tyg 150x250 cm

By the meter / Metervara 150 cm width A piece of textile / En bit tyg 150x250 cm

By the meter / Metervara 150 cm width A piece of textile / En bit tyg 150x250 cm

09


Me

Me

09

color code 09 / f채rgkod 09 By the meter / Metervara A piece of textile / En bit tyg

07

color code 07 / f채rgkod 07 150 cm width 150x250 cm

By the meter / Metervara A piece of textile / En bit tyg

13

150 cm width 150x250 cm


Lime me

02

You and me

09

Only all

07

color code 02 / färgkod 02

color code 09 / färgkod 09

color code 07 / färgkod 07

By the meter / Metervara 150 cm width A piece of textile / En bit tyg 150x250 cm

By the meter / Metervara 150 cm width A piece of textile / En bit tyg 150x250 cm

By the meter / Metervara 150 cm width A piece of textile / En bit tyg 150x250 cm

Multicultural

Allergy

Hand in Hand

03

04

01

color code 03 / färgkod 03

color code 04 / färgkod 04

color code 01 / färgkod 01

By the meter / Metervara 150 cm width A piece of textile / En bit tyg 150x250 cm

By the meter / Metervara 150 cm width A piece of textile / En bit tyg 150x250 cm

By the meter / Metervara 150 cm width A piece of textile / En bit tyg 150x250 cm

17


Me

09

color code 09 / f채rgkod 09 Brushed pillow case / Ruggat kuddfodral 40x40 cm Pillow / Innerkudde 50x50 cm

Me

07

color code 07 / f채rgkod 07 Brushed pillow case / Ruggat kuddfodral 40x40 cm Pillow / Innerkudde 50x50 cm

19


Together

02

Together

09

Together

07

color code 02 / färgkod 02

color code 09 / färgkod 09

color code 07 / färgkod 07

Brushed pillow case / Ruggat kuddfodral 40x40 cm Pillow / Innerkudde 50x50 cm

Brushed pillow case / Ruggat kuddfodral 40x40 cm Pillow / Innerkudde 50x50 cm

Brushed pillow case / Ruggat kuddfodral 40x40 cm Pillow / Innerkudde 50x50 cm

Together

Together

Together

03

04

01

color code 03 / färgkod 03

color code 04 / färgkod 04

color code 01 / färgkod 01

Brushed pillow case / Ruggat kuddfodral 40x40 cm Pillow / Innerkudde 50x50 cm

Brushed pillow case / Ruggat kuddfodral 40x40 cm Pillow / Innerkudde 50x50 cm

Brushed pillow case / Ruggat kuddfodral 40x40 cm Pillow / Innerkudde 50x50 cm

20


Lime me

02

You and me

09

Only all

07

color code 02 / färgkod 02

color code 09 / färgkod 09

color code 07 / färgkod 07

Brushed pillow case / Ruggat kuddfodral 40x40 cm Pillow / Innerkudde 50x50 cm

Brushed pillow case / Ruggat kuddfodral 40x40 cm Pillow / Innerkudde 50x50 cm

Brushed pillow case / Ruggat kuddfodral 40x40 cm Pillow / Innerkudde 50x50 cm

Multicultural

Allergy

Hand in Hand

03

04

01

color code 03 / färgkod 03

color code 04 / färgkod 04

color code 01 / färgkod 01

Brushed pillow case / Ruggat kuddfodral 40x40 cm Pillow / Innerkudde 50x50 cm

Brushed pillow case / Ruggat kuddfodral 40x40 cm Pillow / Innerkudde 50x50 cm

Brushed pillow case / Ruggat kuddfodral 40x40 cm Pillow / Innerkudde 50x50 cm

21


Me

09

color code 09 / f채rgkod 09 Brushed plaid / Ruggad pl채d

Me

130x175 cm

07

color code 07 / f채rgkod 07 Brushed plaid / Ruggad pl채d

23

130x175 cm


Together

02

color code 02 / färgkod 02 Brushed plaid / Ruggad pläd

Together

09

color code 09 / färgkod 09 130x175 cm

03

color code 03 / färgkod 03 Brushed plaid / Ruggad pläd

Together Brushed plaid / Ruggad pläd

Together

130x175 cm

04

Brushed plaid / Ruggad pläd

24

07

color code 07 / färgkod 07

color code 04 / färgkod 04 130x175 cm

Together Brushed plaid / Ruggad pläd

Together

130x175 cm

01

color code 01 / färgkod 01 130x175 cm

Brushed plaid / Ruggad pläd

130x175 cm


Lime me

02

color code 02 / färgkod 02 Brushed plaid / Ruggad pläd

Multicultural

09

color code 09 / färgkod 09 130x175 cm

03

color code 03 / färgkod 03 Brushed plaid / Ruggad pläd

You and me Brushed plaid / Ruggad pläd

Allergy

130x175 cm

04

Brushed plaid / Ruggad pläd

25

07

color code 07 / färgkod 07

color code 04 / färgkod 04 130x175 cm

Only all Brushed plaid / Ruggad pläd

Hand in Hand

130x175 cm

01

color code 01 / färgkod 01 130x175 cm

Brushed plaid / Ruggad pläd

130x175 cm


26


27


Figure

02

color code 02 / färgkod 02 Plastic rug / Plastmatta

Figure

09

color code 09 / färgkod 09 70x200 cm

03

color code 03 / färgkod 03 Plastic rug / Plastmatta

Figure Plastic rug / Plastmatta

Figure

70x200 cm

04

Plastic rug / Plastmatta

Plastic rug / Plastmatta

Figure

70x200 cm

01

color code 01 / färgkod 01 70x200 cm

Plastic rug / Plastmatta

29

07

color code 07 / färgkod 07

color code 04 / färgkod 04 70x200 cm

Figure

70x200 cm


Me

02

color code 02 / färgkod 02 Plastic rug / Plastmatta

Me

09

color code 09 / färgkod 09 70x200 cm

03

color code 03 / färgkod 03 Plastic rug / Plastmatta

Me Plastic rug / Plastmatta

Me

70x200 cm

04

Plastic rug / Plastmatta

30

07

color code 07 / färgkod 07

color code 04 / färgkod 04 70x200 cm

Me Plastic rug / Plastmatta

Me

70x200 cm

01

color code 01 / färgkod 01 70x200 cm

Plastic rug / Plastmatta

70x200 cm


Together

02

color code 02 / färgkod 02 Plastic rug / Plastmatta

Together

09

color code 09 / färgkod 09 70x200 cm

03

color code 03 / färgkod 03 Plastic rug / Plastmatta

Together Plastic rug / Plastmatta

Together

70x200 cm

04

Plastic rug / Plastmatta

Plastic rug / Plastmatta

Together

70x200 cm

01

color code 01 / färgkod 01 70x200 cm

Plastic rug / Plastmatta

31

07

color code 07 / färgkod 07

color code 04 / färgkod 04 70x200 cm

Together

70x200 cm


Lime me

02

color code 02 / färgkod 02 Plastic rug / Plastmatta

Multicultural

09

color code 09 / färgkod 09 70x200 cm

03

color code 03 / färgkod 03 Plastic rug / Plastmatta

You and me Plastic rug / Plastmatta

Allergy

70x200 cm

04

Plastic rug / Plastmatta

33

07

color code 07 / färgkod 07

color code 04 / färgkod 04 70x200 cm

Only all Plastic rug / Plastmatta

Hand in Hand

70x200 cm

01

color code 01 / färgkod 01 70x200 cm

Plastic rug / Plastmatta

70x200 cm


34


35


Together

Together

Me

Me

You and me

color code 99 / färgkod 99

color code 99 / färgkod 99

color code 99 / färgkod 99

color code 99 / färgkod 99

color code 99 / färgkod 99

Towel / Handduk 48x70 cm Runner / Löpare 35x120 cm

Towel / Handduk 48x70 cm Runner / Löpare 35x120 cm

Towel / Handduk 48x70 cm Runner / Löpare 35x120 cm

Towel / Handduk 48x70 cm Runner / Löpare 35x120 cm

Towel / Handduk 48x70 cm Runner / Löpare 35x120 cm

36


Together

Together

Me

Me

Multicultural

color code 03 / färgkod 03

color code 93 / färgkod 93

color code 03 / färgkod 03

color code 93 / färgkod 93

color code 93 / färgkod 93

Towel / Handduk 48x70 cm Runner / Löpare 35x120 cm

Towel / Handduk 48x70 cm Runner / Löpare 35x120 cm

Towel / Handduk 48x70 cm Runner / Löpare 35x120 cm

Towel / Handduk 48x70 cm Runner / Löpare 35x120 cm

Towel / Handduk 48x70 cm Runner / Löpare 35x120 cm

37


38


Together

Together

Me

Me

Only all

color code 07 / färgkod 07

color code 97 / färgkod 97

color code 07 / färgkod 07

color code 97 / färgkod 97

color code 97 / färgkod 97

Towel / Handduk 48x70 cm Runner / Löpare 35x120 cm

Towel / Handduk 48x70 cm Runner / Löpare 35x120 cm

Towel / Handduk 48x70 cm Runner / Löpare 35x120 cm

Towel / Handduk 48x70 cm Runner / Löpare 35x120 cm

Towel / Handduk 48x70 cm Runner / Löpare 35x120 cm

39


Together

Together

Me

Me

Lime me

color code 02 / färgkod 02

color code 92 / färgkod 92

color code 02 / färgkod 02

color code 92 / färgkod 92

color code 02 / färgkod 02

Towel / Handduk 48x70 cm Runner / Löpare 35x120 cm

Towel / Handduk 48x70 cm Runner / Löpare 35x120 cm

Towel / Handduk 48x70 cm Runner / Löpare 35x120 cm

Towel / Handduk 48x70 cm Runner / Löpare 35x120 cm

Towel / Handduk 48x70 cm Runner / Löpare 35x120 cm

40


Together

Together

Me

Me

Hand in Hand

color code 01 / färgkod 01

color code 91 / färgkod 91

color code 01 / färgkod 01

color code 91 / färgkod 91

color code 01 / färgkod 01

Towel / Handduk 48x70 cm Runner / Löpare 35x120 cm

Towel / Handduk 48x70 cm Runner / Löpare 35x120 cm

Towel / Handduk 48x70 cm Runner / Löpare 35x120 cm

Towel / Handduk 48x70 cm Runner / Löpare 35x120 cm

Towel / Handduk 48x70 cm Runner / Löpare 35x120 cm

41


42


Together

Together

Me

Me

Allergy

color code 04 / färgkod 04

color code 94 / färgkod 94

color code 04 / färgkod 04

color code 94 / färgkod 94

color code 04 / färgkod 04

Towel / Handduk 48x70 cm Runner / Löpare 35x120 cm

Towel / Handduk 48x70 cm Runner / Löpare 35x120 cm

Towel / Handduk 48x70 cm Runner / Löpare 35x120 cm

Towel / Handduk 48x70 cm Runner / Löpare 35x120 cm

Towel / Handduk 48x70 cm Runner / Löpare 35x120 cm

43


44


Me

Me

07

color code 07 / färgkod 07 Tray / Bricka Trivet / Grytunderlägg

09

color code 09 / färgkod 09 36x28, 32x15 cm Ø 21 cm

Tray / Bricka Trivet / Grytunderlägg

45

36x28, 32x15 cm Ø 21 cm


46


Me

Me

07

color code 07 / färgkod 07 Tray table / Brickbord Tray / Bricka Tray / Bricka

color code 07 färgkod 07

color code 01 färgkod 01

09

color code 09 / färgkod 09 Höjd 53 cm Ø 45 cm Ø 38 cm

color code 09 färgkod 09

Tray table / Brickbord Tray / Bricka Tray / Bricka

color code 03 färgkod 03

color code 04 färgkod 04

Höjd 53 cm Ø 45 cm Ø 38 cm

color code 02 färgkod 02

Me Ø 9 cm

Coaster / Glasunderlägg

47


48


Lime me

02

color code 02 / färgkod 02 Tray / Bricka

Multicultural

09

color code 09 / färgkod 09 36x28 cm

03

color code 03 / färgkod 03 Tray / Bricka

You and me Tray / Bricka

04

color code 04 / färgkod 04 36x28 cm

Tray / Bricka

Tray / Bricka

Hand in Hand

36x28 cm

01

color code 01 / färgkod 01 36x28 cm

49

07

color code 07 / färgkod 07 36x28 cm

Allergy

Only all

Tray / Bricka

36x28 cm


50


Me

Only all

color code 09 / färgkod 09

color code 09 / färgkod 09

Dish cloth - woven Diskduk - vävd

30x25 cm 30x25 cm

Dish cloth - woven Diskduk - vävd

Figure

Together

color code 09 / färgkod 09

color code 09 / färgkod 09

Dish cloth - woven Diskduk - vävd

30x25 cm 30x25 cm

Dish cloth - woven Diskduk - vävd

51

30x25 cm 30x25 cm

30x25 cm 30x25 cm


52


Me

Me

color code 09 / färgkod 09

color code 09 / färgkod 09

Woman / Dam T-shirt

s, m, l

Man / Herr T-shirt

”Small, Medium, Large and X Large are European sizes”

53

s, m, l , xl


54


Me

Me

color code 09 / f채rgkod 09

color code 09 / f채rgkod 09

Tote bag Axelv채ska

size. 37x35x9 cm storl. 37x35x9 cm

Shopping bag V채ska

55

size. 42x38x12 cm storl. 37x35x9 cm


Viskaform by ekelund Ekelund, Linneväveriet i Horred AB Varbergsvägen 442, SE-519 30 Horred, Sweden – Customer Service: +46 (0)320-20 90 00 – Fax: +46 (0)320-871 95 Website: www.viskaform.com – Email: mail@viskaform.com

Viskaform 2014 ENG - Loading...