Page 1


VÅRTMUS EUM I mu s é e t b e r ä t t a rv i o mf a mi l j e n Ek e l u n d su n i k ah i s t o r i a , f ö r e t a g e t s o ms a n n o l i k t ä rv ä r l d e n sä l d s t a d o k u me n t e r a d et e x t i l af a mi l j e f ö r e t a g . Ni f å rf ö l j av e r k s a mh e t e ng e n o m å r e nf r a mt i l l i d a g .


Museum  

Här finner du intressant information om vår Historia och museum som du hittar inne hos Ekelundhuset!