Page 1

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

|

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ: Aλέξανδρος Κ. Μπακατσέλος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Εύρης Τσουμής

|

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λένα Αντωνοπούλου ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Kατερίνα Δάλλα, Θάνος Μάνος

ΚΕΙΜΕΝΑ: Μαρία Λίτου, Δήμητρα Χατζηπαναγιώτου


ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εξορθολογισμός μέσα από διάλογο και ενημέρωση

Ο

χώρος της Υγείας θα έπρεπε να έχει εξορθολογιστεί εδώ και χρόνια. Να παρέχει υψηλού επιπέδου υγειονομική φροντίδα, χωρίς ανεξέλεγκτες δαπάνες και σπατάλη. Να έχουν γίνει αυτονόητες κινήσεις που δεν έχουν σχέση με τις δανειακές μας υποχρεώσεις και έχουν προ πολλού υλοποιηθεί σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο υπό ολοκλήρωση αναπροσανατολισμός μικρών νοσοκομείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και η μετατροπή τους είτε σε Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου είτε σε Χρόνιων Παθήσεων. Μια απόφαση η οποία είχε ληφθεί εδώ και χρόνια και δεν είχε υλοποιηθεί, παρά τη σχετική στήριξη και πρόταση τόσο εθνικών όσο και διεθνών εμπλεκόμενων φορέων Υγείας, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Αυτό -σε καμιά περίπτωση- δεν σημαίνει ότι αποδυναμώνουμε τις υπηρεσίες Υγείας. Αντιθέτως προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες, αξιοποιούμε την

2

κινητικότητα, ενισχύουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα και ενώνουμε τις δυνάμεις μας εκεί όπου έχουμε ανάγκη, δηλαδή στα μεγάλα νοσοκομεία. Μετά την ολοκλήρωση της κινητικότητας, αυξάνονται οι κλίνες των μεγάλων νοσοκομείων, ανοίγουν χειρουργεία και κρεβάτια εντατικής θεραπείας, καθώς και κλίνες εφημερίας. Για παράδειγμα το Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο «Οι Αγιοι Ανάργυροι», ένα υπερσύγχρονο νοσοκομείο, αναπτύσσεται πλήρως και μπαίνει στη γενική εφημερία, ενώ στη Θεσσαλονίκη δημιουργούνται τέσσερα Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου, τα οποία θα λειτουργούν από τις 8 το πρωί έως και τις 10 το βράδυ, με πλήρη ακτινολογικά και μικροβιολογικά εργαστήρια. Συγκεκριμένα, τα Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου Τούμπας και Ανατολικής Θεσσαλονίκης αναμένεται να λειτουργούν σύντομα πλήρως, ενώ ήδη λειτουργούν μερικώς τα Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου Ευόσμου και Νέας Καλλικράτειας, τα οποία φυσικά θα ενισχυθούν μέσω της κινητικότητας.

Ενα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η φαρμακευτική δαπάνη η οποία από 5,2 δισ. ευρώ το 2009 έχει πλέον μειωθεί στα 2,370 δισ. ευρώ για το 2013, χωρίς ωστόσο να έχουν ουσιαστικά επηρεαστεί οι παροχές και οι καλύψεις προς τους πολίτες. Τον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης τον επιτύχαμε μέσω της δημιουργίας και επέκτασης της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, διαθέτοντας πλέον ένα από τα πιο σύγχρονα συστήματα σε όλο τον κόσμο, μέσω της μεσοσταθμικής μείωσης της τιμής των φαρμάκων κατά 50% και της επέκτασης της χρήσης των γενοσήμων, κυρίως στα νοσοκομεία. Με τα χρήματα τα οποία εξοικονομήσαμε, εισαγάγαμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα καινοτόμα φάρμακα για σοβαρές και σπάνιες ασθένειες, ενώ κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να επιστρέψουν στα φαρμακεία τα επονομαζόμενα «ακριβά» φάρμακα. Αντιμετωπίζουμε άμεσα και ρεαλιστικά κάθε πρόβλημα το οποίο προκύπτει, όπως ενδεικτικά το έλλειμμα του ΕΟΠΥΥ. Επιταχύνουμε την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Οργανισμού έως και το τέλος του έτους και προπαντός προβαίνουμε σε ελέγχους, ώστε να μην επαναληφθούν ανάλογα φαινόμενα και υπερβάσεις. Με λίγα λόγια δεν αντιμετωπίζουμε απλά ένα ζήτημα, αλλά προλαμβάνουμε την επανάληψή του. Δεν μένουμε όμως εδώ, καθώς στόχος μας είναι «η υγεία για όλους». Μια επιδίωξη η οποία βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των προτεραιοτήτων μας, ενώ βρίσκει σύμφωνους τους διεθνείς μας εταίρους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της προσπάθειάς μας είναι το Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης στην πρωτοβάθμια φροντίδα για 230.000 συμπολίτες μας. Και όλα αυτά χωρίς αιφνιδιασμούς, αλλά μέσα από διάλογο και ενημέρωση όλων των φορέων. Γι’ αυτόν το λόγο από την πρώτη στιγμή έχω ανοιχτή την πόρτα του γραφείου μου σε οποιονδήποτε μπορεί να βοηθήσει. Παρουσιάζω σε κάθε συνάντηση, με απόλυτη ειλικρίνεια, τις δυνατότητες και τα περιθώρια που έχουμε και καλώ τους πάντες να γίνουν συμμέτοχοι της προσπάθειάς μας. Δεν διαθέτουμε μαγικές συνταγές επίλυσης των προβλημάτων, αλλά με σκληρή εργασία, διαφάνεια και συγκροτημένο σχέδιο μπορούμε να τα καταφέρουμε. Γιατί η σημερινή δύσκολη κατάσταση απαιτεί μέτρα και όχι ημίμετρα. Δεν είναι καιρός για χαμένο χρόνο και χαμένες ευκαιρίες. Να είστε βέβαιοι ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, όπως από την πρώτη στιγμή δεσμευθήκαμε, περνά από τα λόγια στις πράξεις και τις αποφάσεις. Για ένα καλύτερο και ορθολογικότερο σύστημα Υγείας παρά τη δύσκολη δημοσιονομική συγκυρία.


ǵIJĮȞȤĮȝȠȖİȜȐȢȤĮȝȠȖİȜȐȦ ȈIJȘȞPfizerIJȘȝİȖĮȜȪIJİȡȘ ȕȚȠijĮȡȝĮțİȣIJȚțȒİIJĮȚȡȓĮʌĮȖțȠıȝȓȦȢ ĮȞĮțĮȜȪʌIJȠȣȝİĮʌȩIJȠ ʌȡȦIJȩIJȣʌĮijȐȡȝĮțĮʌȡȠıijȑȡȠȞIJĮȢ ıIJȠȣȢȖȚĮIJȡȠȪȢIJĮȝȑıĮȞĮșİȡĮʌİȪȠȣȞ İțĮIJȠȝȝȪȡȚĮĮȞșȡȫʌȠȣȢ

(3%80$5

ǵIJĮȞıȣȞİȤȓȗİIJİȞĮİȝʌȚıIJİȪİıIJİ IJĮijȐȡȝĮțȐȝĮȢıȣȞİȤȓȗȠȣȝİȞĮ ĮȞĮțĮȜȪʌIJȠȣȝİȞȑİȢșİȡĮʌİȓİȢ

www.pfizer.gr


ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ZΕΤΤΑ Μ. ΜΑΚΡΗ, ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Τι είναι τελικά η Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση;

Η

ψυχική νόσος είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να εκφράσει μια μεγάλη ομάδα διαταραχών που προκαλούν προβλήματα στη σκέψη, στο συναίσθημα και τη συμπεριφορά του ανθρώπου αλλά και στην επικοινωνία του με τον συνάνθρωπο. Προσβάλει άτομα κάθε ηλικίας, παιδιά, εφήβους, ενήλικες και ηλικιωμένους και μπορεί να παρουσιαστεί σε κάθε οικογένεια. Η ψυχική νόσος και ειδικά η σοβαρή και χρόνια, όπως η σχιζοφρένεια, μέχρι πριν από μερικές

4

δεκαετίες ήταν συνώνυμη με το μυστηριώδες, το αινιγματικό και το ανίατο. Βαθμιαία το σκηνικό της ψυχικής ασθένειας και η εικόνα του ψυχικά αρρώστου άλλαξε και ακόμα πιο σημαντικά τα τελευταία χρόνια με την μεγαλύτερη πρόοδο της ψυχοφαρμακολογίας, την παράλληλη χρήση πολλών και ποικίλων ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων και τη δημιουργία σύγχρονων ψυχιατρικών υπηρεσιών μέσα στην κοινότητα. Παρ’ όλα αυτά η ψυχική νόσος παραμένει ακόμη εν πολλοίς ανεξιχνίαστη και γριφώδης, ένα πεδίο ανεξερεύνητο για το πλατύ κοινό που καλύπτεται από πλήθος λαθεμένες απόψεις, προκαταλήψεις, δοξασίες και φόβους που της προσδίδουν το χαρακτήρα του μύθου και το στοιχείο του στίγματος. Το Κοινωνικό Στίγμα που επικρατεί απέναντι στην ψυχική ασθένεια αποτελεί μια ανεπιθύμητη, δυσφημιστική ιδιότητα γιατί στερεί από κάποιον το δικαίωμα της πλήρους κοινωνικής αποδοχής, και αναγκάζει το άτομο να προσπαθεί να κρύψει την αιτία που προκαλεί αυτήν την αντιμετώπιση. Επιπλέον, χρησιμοποιείται ιδιαίτερα για να καταδείξει ότι κάποιες συγκεκριμένες ασθένειες (π.χ. φυματίωση, καρκίνος, ψυχικές ασθένειες), καθώς και τα χαρακτηριστικά και οι συμπεριφορές που τις συνοδεύουν, σχετίζονται µε την κινητοποίηση προκαταλήψεων σε βάρος των ατόµων που πάσχουν από αυτές. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) περιγράφει την ψυχική υγεία ως: “μια κατάσταση ευεξίας στην οποία το άτομο πραγματοποιεί τις δυνατότητές του/της, μπορεί να αντιμετωπίσει τα κανονικά άγχη της ζωής, μπορεί να εργαστεί παραγωγικά και γόνιμα, και είναι σε θέση να συνεισφέρει στην κοινότητά του/της”. Με την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση που υλοποιείται εδώ και 20 χρόνια στην Ελλάδα, η έμφαση έχει μετατοπιστεί από την ψυχιατρική περίθαλψη

προς τη φροντίδα ψυχικής υγείας. Σκοπός της νέας αντίληψης είναι «η ανάπτυξη υπηρεσιών στην κοινότητα, ώστε ο ασθενής να εξυπηρετείται κοντά στο οικογενειακό του περιβάλλον και να υποστηρίζεται από αυτό, διατηρώντας με όλα τα μέσα την κοινωνική του δραστηριότητα». Αυτή η μετάθεση της εστίας της ψυχιατρικής περίθαλψης αποτελεί και τον κύριο στόχο της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στη χώρα μας, με έμφαση στην ανάπτυξη κοινοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, στην κοινωνική ένταξη και επανένταξη και στην επαγγελματική επανένταξη των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας στην αγορά εργασίας. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ψυχική Υγεία με την κωδική ονομασία «Ψυχαργώς» αποτελεί τον επιχειρησιακό βραχίονα της πολιτικής του ελληνικού κράτους για: την ψυχιατρική μεταρρύθμιση, τον αποϊδρυματισμό, και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, με τη δημιουργία σύγχρονων υπηρεσιών, κοινοτικά προσανατολισμένων και ενταγμένων σε Τομείς Ψυχικής Υγείας (τομεοποίηση). Κύριοι στόχοι της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης σήμερα είναι η σταδιακή συρρίκνωση και κατάργηση των μεγάλων ψυχιατρικών νοσοκομείων, και η ανάπτυξη σύγχρονων υπηρεσιών στη κοινότητα ώστε ο κάθε πάσχων να παραμείνει στο φυσικό του περιβάλλον ενσωματωμένος στο κοινωνικό γίγνεσθαι ως ενεργός πολίτης. Προσηλωμένη προς αυτή την κατεύθυνση, καταβάλω κάθε προσπάθεια, ιδιαίτερα σε αυτή τη δύσκολη για το Έλληνα πολίτη οικονομική συγκυρία, για την επίτευξη των ανωτέρω διαχρονικών στόχων, ώστε η πολιτεία να του παρέχει την καλύτερη δυνατή φροντίδα ψυχικής υγείας, τη στιγμή που την έχει ανάγκη, όσο πιο κοντά γίνεται στο σπίτι του και με απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητα και τα θεμελιώδη δικαιώματά του.


PHARMATHEN_26,6x33.pdf 1 9/10/2013 2:19:14 μμ

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΜΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

«Χρειάζεται ριζικός επανασχεδιασμός στο πρώην ΙΚΑ»

Η

Ελλάδα όχι μόνο γερνά δημογραφικά αλλά δυστυχώς αρρωσταίνει, τα νοσοκομεία όσο νοσούν και το «τέρας» του ΕΟΠΥΥ ταλαιπωρεί τους πολίτες. Οι συνέπειες αναμένονται τραγικές στον πληθυσμό της, με αύξηση της νοσηρότητας. Αυτό τονίζει, μεταξύ άλλων, σε συνέντευξή του, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Δημήτρης Τσάμης. Υπογραμμίζει ότι ακόμα αναμένεται απάντηση από τον υπουργό Υγείας για την προκλητική και αδικαιολόγητη υποχρηματοδότηση των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης, παρόλο που το θέμα ετέθη ακόμα και στον πρωθυπουργό! Ετσι, νοσοκομεία λειτουργούν υπό κατάρρευση, σε μια εποχή που η ζήτηση αυξάνεται και οι ανάγκες πολλαπλασιάζονται... Ποια είναι τα ζητήματα που «καίνε» τους πολίτες στη Θεσσαλονίκη σχετικά με τις παροχές των υπηρεσιών υγείας; Οι Θεσσαλονικείς αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξυπηρέτηση τους λόγω του τερατουργήματος που λέγεται ΕΟΠΥΥ, των προβλημάτων της υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης των νοσοκομείων και της ανυπαρξίας συγκροτημένου συστήματος πρωτοβάθμιας υγείας, σε συνδυασμό με τα οικονομικά προβλήματα που αυξάνουν τον αριθμό των ανασφάλιστων και δυσπραγούντων. Δυστυχώς η δημόσια υγεία έχει πληγεί καθοριστικά. Εχετε ζητήσει επανειλημμένα από τον υπουργό Υγείας να δοθεί τέλος στην προκλητική υποχρηματοδότηση των νοσοκομείων της πόλης. Τι συνέπειες έχει για τον πολίτη η μεροληπτική αυτή αντιμετώπιση και υπάρχει κάποια πρωτοβουλία από το υπουργείο; Τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζουν από το 2012 σοβαρό και προκλητικό πρόβλημα ανισότιμης υποχρηματοδότησης, το οποίο δεν έχει καμία λογική δικαιολογία. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης που είναι το μεγαλύτερο μεταμοσχευτικό κέντρο της χώρας για το 2012 λάμβανε 80 ευρώ ανά κλίνη την ημέρα ενώ το Γ. Γεν-

6

νηματάς στην Αττική ελάμβανε 320 ευρώ ανά κλίνη την ημέρα και τα περισσότερα νοσοκομεία της χώρας άνω των 200 ευρώ ανά κλίνη την ημέρα. Παρόμοια ήταν η χρηματοδότηση και για το ΑΧΕΠΑ και για το Γ. Παπανικολάου. Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου καταβάλλεται μέρος της μισθοδοσίας του προσωπικού. Το Υπουργείο Υγείας μέχρι σήμερα ούτε έδωσε εξηγήσεις. Είναι αποκαλυπτική της ευθύνης του η σιωπή για τη συγκεκριμένη μεροληπτική και άδικη συμπεριφορά προς τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Στην πρόσφατη συνάντηση των επιστημονικών φορέων με τον πρωθυπουργό θέσαμε και πάλι το ζήτημα και ο πρωθυπουργός ζήτησε από τον υπουργό κ. Γεωργιάδη να το εξετάσει και να δοθεί απάντηση. Την περιμένουμε εδώ κι ένα μήνα. Προφανώς θα επανέλθουμε διότι οι επιπτώσεις είναι σοβαρότατες. Νοσοκομεία με θέρμανση που υπολειτουργεί, ελλείψεις στοιχειωδών αναλωσίμων, καθυστερήσεις συντηρήσεων και αποκαταστάσεων συνθέτουν μια εικόνα κατάρρευσης σε μια εποχή που η ζήτηση αυξάνεται και οι ανάγκες πολλαπλασιάζονται. Οι Θεσσαλονικείς αναγκάζονται να... κόβουν ακόμη και τον γιατρό λόγω κρίσης, ενώ δείχνουν δυσαρεστημένοι από τις υπηρεσίες υγείας, όπως δείχνει έρευνα του Συλλόγου. Ποια άλλα συμπεράσματα βγάλατε από τις απαντήσεις των πολιτών; Η κατάσταση γίνεται καθημερινά δυσκολότερη. Οι επισκέψεις σε γιατρό έχουν περιορισθεί με αποτελέσματα που θα φανούν σε λίγα χρόνια. Αναμένεται αύξηση της νοσηρότητας και εξάπλωση «περιθωριακών» νοσημάτων εξ αιτίας πλημμελούς πρόληψης και αγωγής υγείας. Η Ελλάδα γερνά δημογραφικά αλλά δυστυχώς συγχρόνως νοσεί χωρίς φροντίδα κυριολεκτικά και μεταφορικά. Ο ΕΟΠΥΥ δεν εξυπηρετεί ούτε τους πολίτες ούτε τους ιατρούς, γεννά χρέη και ελλείμματα εξ αιτίας σφαλμάτων που έγιναν από την αρχή. Ποιες παρεμβάσεις θεωρείτε ότι πρέπει να γίνουν στον ΕΟΠΥΥ για τη βελτίωση των υπηρεσιών του προς τους πολίτες;

Ο ΕΟΠΥΥ είναι ένα μεγάλο ψέμα. Μια απάτη. Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος οργανισμός παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ευρώπη. Αυτό από μόνο του, με δεδομένο ότι η Ελλάδα δεν είναι η δεύτερη χώρα στην Ευρώπη ούτε σε πληθυσμό, ούτε σε έκταση, ούτε σε πλούτο, δείχνει ότι οι δογματικοί σχεδιασμοί για μια ακόμα φορά δημιούργησαν ένα τέρας. Πουθενά στην Ευρώπη δεν υπάρχει ασφαλιστικός οργανισμός που να περιλαμβάνει ασφαλισμένους με διαφορετικές εισφορές και ασφαλισμένους χωρίς εισφορές, γιατί αυτή η τακτική ισοπεδώνει τις παροχές στο κατώτατο επίπεδο. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ο ΕΟΠΥΥ δεν μπορεί να ορθοποδήσει, αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του και κινδυνεύει να συμπαρασύρει σε πτώχευση τους συμβεβλημένους ιατρούς και σε επικίνδυνη ταλαιπωρία τους ασφαλισμένους. Οι συμβεβλημένοι ιατροί έχουν πληρωθεί μόνο για τον Ιανουάριο του 2013 ενώ οι παλαιές οφειλές των ετών 2009-20102011 έχουν αρχίσει να εξοφλούνται με βραδύ ρυθμό. Παράλληλα, οι μόνιμες δομές του συστήματος (πολυιατρεία πρώην ΙΚΑ), δια πράξεων και παραλήψεων του οργανισμού αφήνονται να μαραζώσουν. Παραδείγματα υπάρχουν πολλά σε τοπικό επίπεδο όπου τα εργαστήρια εξυπηρετούν πολύ λιγότερους ασφαλισμένους από ό,τι στο παρελθόν λόγω ελλείψεων σε υλικά. Οι νέοι ιατροί είναι αποκλεισμένοι από τον ΕΟΠΥΥ και από το ΕΣΥ με αποτέλεσμα να καταλήγουν στην ανεργία ή στο εξωτερικό. Ζητούμε ριζικό επανασχεδιασμό και σαφείς απαντήσεις για τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς σε ότι αφορά τις δομές του πρώην ΙΚΑ. Οι κοινωνικές δομές που βασίζονται στην εθελοντική προσφορά γιατρών και απευθύνονται σε ανασφάλιστους αυξάνονται λόγω κρίσης, συνεχίζουν όμως να βρίσκουν μεγάλη ανταπόκριση από τους πολίτες. Σκοπεύετε να αναλάβετε κάποιες πρωτοβουλίες ως Σύλλογος; Υποστηρίζουμε πολλές τέτοιες προσπάθειες σε συνεργασία με συναδέλφους, την αυτοδιοίκηση, εκκλησιαστικούς φορείς,

κοινωνικές οργανώσεις. θα συνεχίσουμε για όσους το έχουν πραγματική ανάγκη. Στην Ελλάδα υπάρχει μεγαλύτερος αριθμός γιατρών απ’ όσους χρειαζόμαστε; Ακούγεται ότι πολλοί συνάδελφοι σας μεταναστεύουν. Δεν αποδυναμώνεται έτσι το σύστημα υγείας; Επί σειρά ετών η ιατρική σχολή του ΑΠΘ δηλώνει ότι είναι ικανή να εκπαιδεύσει ικανοποιητικά 100 νέους φοιτητές κατά έτος. Έως και το 2012 ο αριθμός των εισακτέων ανερχόταν στους 200. Το 2013 εισήχθησαν με απόφαση του νυν υπουργού παιδείας 290, ενώ ο αριθμός των μελών ΔΕΠ ελαττώνεται δραματικά λόγω συνταξιοδοτήσεων. Με δεδομένο ότι η Ελλάδα έχει διπλάσιο αριθμό ιατρών από τον αναγκαίο και ότι οι νέοι συνάδελφοι μετά το πέρας των σπουδών τους εγκαταλείπουν μαζικά τη χώρα προς την Αγγλία, Γερμανία, Σουηδία και υπόλοιπη Ευρώπη, η απόφαση του υπουργού παιδείας είναι λανθασμένη και ανεύθυνη. Συγχρόνως, διατηρείται ο ξεπερασμένος και ισοπεδωτικός τρόπος έναρξης ειδικότητας με επετηρίδα, παρά τις προτάσεις που έχουμε επανειλημμένα υποβάλλει. Όσο συνεχίζουμε να κοροϊδεύουμε την κοινωνία θα οδηγούμαστε σε χειρότερα αποτελέσματα. Πώς βλέπετε τις αλλαγές στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, με το λουκέτο στο Παναγία και τη μετατροπή Ειδικών Παθήσεων και Δερματικών- Αφροδισίων Νόσων σε κέντρα υγείας αστικού τύπου; Το ζητούμενο είναι η δυνατότητα των πολιτών να απολαμβάνουν επαρκείς υπηρεσίες υγείας. Η οργάνωση δικτύου κέντρων υγείας θα μπορούσε να εξυπηρετήσει την ανάγκη αποσυμφόρησης των νοσοκομείων, την επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα και την παρακολούθηση και αντιμετώπιση σε πρωτοβάθμιο επίπεδο. Προς το παρόν ακούμε αόριστα σχέδια. Εμείς ζητούμε την οργάνωση αυτή με γρήγορους ρυθμούς χωρίς ελληνικές ευρεσιτεχνίες όπως συνέβη με τον ΕΟΠΥΥ, χωρίς απολύσεις αλλά με σεβασμό των ιατρών και των ασθενών.


ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

«Χρειαζόμαστε μεταρρύθμιση σε σωστές βάσεις, με συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα» • Η οικονομική κρίση, σε συνδυασμό με τις εξελισσόμενες ανάγκες της κοινωνίας, στο τομέα της φροντίδας της υγείας έχει διαμορφώσει ιδιαίτερες συνθήκες με εντεινόμενα προβλήματα. Σε αυτό το περιβάλλον, ποιά είναι η τοποθέτηση της ασφαλιστικής αγοράς στην υγεία; Υφίσταται δυνατότητα συνεργασίας με το δημόσιο σύστημα;

Συνέντευξη

του Γιώργου Βελιώτη, Γενικού Διευθυντή Ζωής και Υγείας Ομίλου INTERAMERICAN, Προέδρου της Ευρωπαϊκής, Ασφαλιστικής, Επιτροπής Υγείας

Γ.Β.: Ο κλάδος υγείας έχει αναδειχθεί ιδιαίτερα κατά τα τελευταία χρόνια στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Η ασφαλιστικές εταιρείες διεκδικούν και στην υγεία, όπως συμβαίνει και στη σύνταξη, τον συμπληρωματικό ρόλο τους στην υποστήριξη της αξιοπρεπούς διαβίωσης και της ποιότητας ζωής. Οι συνέργειες δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, στην προέκταση του μοντέλου της συμπληρωματικότητας, αποτελούν μια σοβαρή πρόκληση της εποχής που αν απαντηθεί δημιουργικά και από τις δύο πλευρές, μπορεί να δώσει λύσεις στην υγεία με «κλειδί» την επαρκή και αποτελεσματική ασφαλιστική κάλυψη. Στην περίοδο της κρίσης η ασφάλιση υγείας έχει αναχθεί σε κορυφαία προτεραιότητα. Τα στατιστικά καταδεικνύουν ότι για το 48% των πολιτών είναι η πρώτη ασφαλιστική ανάγκη. Μια συνεργασία του δημοσίου τομέα με τον ιδιωτικό στην υγεία, όμως, για να έχει αποτέλεσμα, πρέπει να στηριχτεί σε ισορροπημένη και επωφελή σχέση και για τις δύο πλευρές με σωστό προγραμματισμό, προετοιμασία και εξελιγμένα συστήματα διαχείρισης. • Ποιά είναι η εμπειρία από τα μοντέλα ΣΔΙΤ που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες; Γ.Β.: Η Interamerican ανήκει στον ευρωπαϊκό όμιλο Achmea, που διαθέτει μεγάλη εμπειρία δραστηριοποίησης όχι μόνο στην Ολλανδία αλλά και σε χώρες όπου η δημόσια ασφάλιση στην υγεία συνεργάζεται άψογα με την ιδιωτική. Στην Ολλανδία, το κράτος συνεργάζεται επάνω σε συμφωνημένο πακέτο παροχών με τις ασφαλιστικές, με τον πολίτη να έχει την ελευθερία να επιλέγει αυτό το πακέτο από την ασφαλιστική εταιρεία που προτιμά. Αν ο ασφαλισμένος δεν έχει τη δυνατότητα να αγοράσει αυτό το πρόγραμμα, επιδοτείται από το κράτος. Η ασφάλιση

Οι ιδιόκτητες μονάδες υγείας της INTERAMERICAN. Αθηναϊκή Mediclinic, Γενική Κλινική και Πολυϊατρείο Medifirst

είναι υποχρεωτική, φυσικά. Αυτό το μοντέλο είναι προχωρημένο και θεωρείται από τα καλύτερα βάσει διεθνών δεικτών αξιολόγησης. Ωστόσο, υπάρχουν ενδιάμεσα μοντέλα, που είναι προσαρμοσμένα στις ιδιομορφίες κάθε χώρας. Πιστεύω ότι το ιδεώδες είναι η συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στην υγεία να προσαρμόζεται στα ιδιαίτερα κοινωνικά, οικονομικά και ρυθμιστικά χαρακτηριστικά κάθε χώρας και αυτό πρέπει να γίνει και στην Ελλάδα. Πάντως, οφείλουμε να μαθαίνουμε συνεχώς, σε αυτή τη διαδικασία εξελικτικής μεταρρύθμισης, από τις θετικές και αρνητικές εμπειρίες των άλλων χωρών. • Ποιά είναι η σχέση ζήτησης και προσφοράς στην ιδιωτική ασφάλιση σήμερα; Παρατηρείται ιδιαίτερα αυξημένη προσφορά προγραμμάτων από τις εταιρείας. Γ.Β.: Σήμερα οι πολίτες ζητούν πολύ οικονομικότερη λύση στην ιδιωτική ασφάλιση, αλλά είναι προφανής η αδυναμία να αγοράσουν ακριβά προϊόντα. Η εμπειρία των τελευταίων δεκαετιών δείχνει ότι το κόστος της υγείας, στις περισσότερες χώρες του πλανήτη, αυξάνει συνεχώς. Εμείς στην Interamerican προσεγγίσαμε το πρόβλημα από δύο πλευρές. Αφενός, αναδιαπραγματευτήκαμε με τους συνεργαζόμενους γιατρούς, τα διαγνωστικά κέντρα και τα νοσηλευτήρια τους οικονομικούς όρους συνεργασίας επιτυγχάνοντας χαμηλότερο κόστος συνεργασιών, αφετέρου προχωρήσαμε στον σχεδιασμό προϊόντων, που χαρακτηρίζονται από πλεονεκτήματα και ευελιξία επιλογών για τη μείωση κόστους. Παράλληλα, επιζητούμε τη διατήρηση του υψηλού επιπέδου ποιότητας των υπηρεσιών. • Η INTERAMERICAN έχει ηγετική παρουσία στην ασφαλιστική αγορά, στον κλάδο υγείας. Ποια είναι η προϊοντική πολιτική; Στο επίπεδο της ανταγωνιστικότητας ποιά στοιχεία χαρακτηρίζουν την εταιρεία; Γ.Β.: Πέρα από την τεχνογνωσία με την οποία μας τρο-

φοδοτεί η μητρική Achmea, που είναι μεγαλύτερος ασφαλιστής υγείας στην Ευρώπη, διαφοροποιούμαστε αισθητά στην αγορά προτείνοντας ένα σύστημα ολοκληρωμένων υπηρεσιών και όχι μεμονωμένα προϊόντα. Αυτό σημαίνει ότι διαχειριζόμαστε κάθε περιστατικό ολοκληρωμένα. Το Medisystem που διαθέτει η INTERAMERICAN είναι μοναδικό στην ασφαλιστική αγορά, από την πρόληψη και την πρωτοβάθμια μέχρι την νοσηλεία και το χειρουργείο. Προσθέστε στο δίκτυο και τις ιδιόκτητες υποδομές που συναρτώνται, την Αθηναϊκή Mediclinic, το πολυϊατρείο Medifirst και την Άμεση Ιατρική Βοήθεια. Όλα αυτά υποστηρίζονται από την πιο σύγχρονη μηχανογράφηση και το πιο έγκυρο και αντικειμενικό underwriting. Διαθέτουμε τρεις διαφορετικές σειρές προγραμμάτων στο σύστημα: Medicash, Medihospital και Medisystem. Τα προγράμματα Medicash παρέχουν επιδόματα σε περίπτωση νοσηλείας ή χειρουργικής επέμβασης. Τα προγράμματα Medihospital καλύπτουν τα έξοδα νοσηλείας με έξυπνο τρόπο ανάλογα με την επιλογή του ασφαλισμένου. Τα προγράμματα Medisystem δεν καλύπτουν μόνο τις δαπάνες νοσηλείας, αλλά παρέχουν ολοκληρωμένη περίθαλψη εντός και εκτός νοσοκομείου, μέσα από ένα ολοκληρωμένο δίκτυο υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας. • Διαβλέπετε κάποια προοπτική στον τομέα των καλύψεων της υγείας, που θα μπορούσε να δώσει διέξοδο στα σημερινά προβλήματα των πολιτών; Γ.Β.: Πρέπει να πω ότι στην Ελλάδα ζούμε ένα ιδιότυπο καθεστώς στην υγεία. Οι πολίτες που επιλέγουν την ιδιωτική ασφάλιση είναι υποχρεωμένοι να διπλο-πληρώνουν ή ακόμα και να τριπλο-πληρώνουν για τις ίδιες παροχές. Γι’ αυτό ο κλάδος δεν έχει αναπτυχθεί σημαντικά τα τελευταία 20 χρόνια. Μία μεταρρύθμιση στην υγεία και την ασφάλισή της, πάνω σε σωστές βάσεις, θα δημιουργήσει το κατάλληλο πλαίσιο για να επιμερισθούν καλύτερα τα βάρη μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Τότε και ο ιδιωτικός τομέας ασφάλισης υγείας θα αναπτυχθεί και η κοινωνική ασφάλιση θα απαλλαγεί από ένα δυσβάστακτο φορτίο, αλλά και –το σημαντικότερο- οι πολίτες θα βγουν ωφελημένοι.

7


ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΕΒΛΙΩΤΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Παρεμβάσεις για να αποκτήσουν οι πολίτες πρόσβαση στην οδοντιατρική περίθαλψη

Ο

ικονομικές και πολιτικές παρεμβάσεις που θα εξασφαλίσουν καλύτερη οδοντιατρική περίθαλψη στους πολίτες ζητά ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Θανάσης Δεβλιώτης. Στη συνέντευξή του προτείνει να ανατεθεί η κάλυψη των αναγκών των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ στους ελεύθερους επαγγελματίες οδοντιάτρους, ύστερα από διαπραγμάτευση των εκπροσώπων του κλάδου με την Πολιτεία. Παράλληλα, μιλάει για το κοινωνικό πρόσωπο του Συλλόγου, που με πρωτοβουλίες του, όπως οι δωρεάν εξετάσεις στο Κοινωνικό Οδοντιατρείο και την Κινητή Μονάδα, ανακουφίζει τους πολίτες που δεν μπορούν να επισκεφτούν τον οδοντίατρο. Τι προβλήματα αντιμετωπίζουν οι Θεσσαλονικείς σχετικά με την έλλειψη οδοντιατρικής περίθαλψης; Στο νομό Θεσσαλονίκης, αν και υπάρχει μεγάλος και υπερεπαρκής αριθμός οδοντιάτρων με υψηλού επιπέδου σπουδές, κατάρτιση και σε πολλές περιπτώσεις εξειδικευμένες γνώσεις, παρουσιάζεται έντονο το πρόβλημα της ελλιπούς οδοντιατρικής περίθαλψης λόγω αδυναμίας των ασθενών να αντεπεξέλθουν

8

στις δαπάνες που απαιτούνται, καθώς τα ασφαλιστικά ταμεία, παρά τη συνεχή αύξηση των εισφορών που αναγκαστικά μας επιβάλλουν, δεν καλύπτουν πλέον τις ανάγκες των Ελλήνων πολιτών για τη διατήρηση ή αποκατάσταση της στοματικής τους υγείας. Από την άλλη πλευρά, τα λίγα, ελλιπώς εξοπλισμένα και χωρίς προσωπικό ιατρεία του ΙΚΑ αδυνατούν να προσφέρουν τις απαιτούμενες οδοντιατρικές υπηρεσίες στο τεράστιο αριθμό ασφαλισμένων που συσσωρεύτηκε με απίστευτη προχειρότητα στον ΕΟΠΥΥ. Τα προβλήματα της γενικότερης υγείας, που προκύπτουν από την παραμέληση της στοματικής υγείας, δεν περιορίζονται δυστυχώς στη στοματική κοιλότητα. Οι χρόνιες οδοντικές φλεγμονές προκαλούν σοβαρές επιπλοκές, όπως παθήσεις των νεφρών (σπειραματονεφρίτιδα), του ενδοκαρδίου (ενδοκαρδίτιδα, βαλβιδοπάθειες), των αρθρώσεων (ρευματοειδής αρθρίτιδα). Το πρόβλημα εκτός από οικονομικό είναι σαφώς και πολιτικό και ήδη ο αρμόδιος υπουργός έχει δεχτεί παρατηρήσεις για την αμέλεια του αυτή ακόμη και από την τρόικα. Ο δείκτης στοματικής υγείας είναι σαφώς συνδεδεμένος με το καταρρακωμένο βιοτικό επίπεδο του ελληνικού πληθυσμού και αντανακλά την έλλειψη φροντίδας και ενδιαφέροντος του κράτους για τους δοκιμαζόμενους πολίτες του. Τι είδους παρεμβάσεις πρέπει να κάνει το υπουργείο Υγείας με στόχο να βελτιωθούν οι παροχές και η ποιότητα των οδοντιατρικών υπηρεσιών; Οι απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν από πλευράς της κυβέρνησης για τη βελτίωση της κατάστασης αυτής είναι πολύ συγκεκριμένες και προαπαιτούμενο είναι να το θελήσει, να το πιστέψει η ίδια και να αναγνωρίσει την ύπαρξη του προβλήματος και την ανάγκη επίλυσής του. Είναι δεδομένη η ύπαρξη πολύ καλού επιστημονικού δυναμικού ελεύθερων επαγγελματιών οδοντιάτρων. Ζητούμε, μετά από σωστές και τεκμηριωμένες διαπραγματεύσεις και μετά από ρεαλιστική και προσαρμοσμένη

κοστολόγηση των οδοντιατρικών υπηρεσιών, να διατεθούν τα απαραίτητα κονδύλια και να ανατεθεί το έργο της κάλυψης των αναγκών των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ στους ελεύθερους επαγγελματίες οδοντιάτρους. Ο ΕΟΠΥΥ είναι αυτός που θα καθορίσει αν και τι ποσό μπορεί να διαθέσει και ποιες τελικά περιπτώσεις θα μπορεί να καλύψει. Οι παρεμβάσεις λοιπόν πρέπει να είναι οικονομικές και κυρίως πολιτικές. Δεν υπάρχει πρόβλημα βελτίωσης των παροχών και της ποιότητας των οδοντιατρικών υπηρεσιών, που τόσα χρόνια ήταν καλές και πολύ υψηλού επιπέδου. Το τεράστιο πρόβλημα είναι ότι οι Ελληνες ασφαλισμένοι δεν έχουν πλέον πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές και την πρόσβαση την απαγορεύουν η κυβέρνηση και ο ΕΟΠΥΥ. Σήμερα όλοι οι υπαίτιοι της καταστροφής του ασφαλιστικού συστήματος νίπτουν τας χείρας τους και επικαλούνται αδυναμία κάλυψης του κόστους των οδοντιατρικών υπηρεσιών, γεγονός για το οποίο διαμαρτύρεται έντονα και η ίδια η τρόικα. Ή θα πρέπει να δοθεί άμεσα, έστω και σταδιακά, πολιτική και οικονομική λύση ή θα πρέπει οι υπεύθυνοι να ομολογήσουν ότι οι Ελληνες πολίτες είναι ασφαλισμένοι σε ένα εκ γενετής χρεοκοπημένο οργανισμό. Ο ΟΣΘ πήρε την πρωτοβουλία ανθρωπιάς να αναλάβει, σε συνεργασία με το δήμο Θεσσαλονίκης, τη λειτουργία του Κοινωνικού Οδοντιατρείου. Πείτε μας δυο λόγια γι’ αυτήν την πρωτοβουλία. Τις δύσκολες αυτές ώρες για την πατρίδα μας και για ένα μεγάλο αριθμό συμπολιτών μας, οι οδοντίατροι της Θεσσαλονίκης οφείλουμε να αναδείξουμε σε όλους το κοινωνικό μας πρόσωπο και να υπενθυμίσουμε ότι η οδοντιατρική είναι πάνω απ’ όλα λειτούργημα. Απευθύναμε λοιπόν κάλεσμα σε όσους συναδέλφους θέλουν να στελεχώσουν εθελοντικά το κοινωνικό οδοντιατρείο και η ανταπόκριση ήταν πραγματικά ικανοποιητική. Σκοπός μας ήταν να ανακουφίσουμε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη, γι’ αυτό και προσδιορίσαμε τα κριτήρια απορίας, ώστε

να μην υπάρξουν θέματα αθέμιτου ανταγωνισμού με τους ιδιώτες συναδέλφους μας. Ο Σύλλογος διαθέτει πλέον κινητή οδοντιατρική μονάδα για τον προληπτικό έλεγχο των πολιτών. Εχετε προγραμματίσει κάποιες εξορμήσεις για το επόμενο διάστημα; Η Κινητή Οδοντιατρική Μονάδα δίνει νέες δυνατότητες στον Οδοντιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης για να υπηρετήσει ακόμη πιο αποτελεσματικά τον πρωταρχικό του σκοπό: τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και πιο συγκεκριμένα της στοματικής υγείας του πληθυσμού της περιοχής. Ετσι, στο πλαίσιο του Μήνα Στοματικής Υγείας, που είναι ο Νοέμβριος, το δ.σ. του Συλλόγου μας πήρε την απόφαση να προγραμματίσει πολλαπλές εξορμήσεις, για τις οποίες θα ενημερώσουμε το κοινό εγκαίρως. Οφείλουμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στο Σοροπτιμιστικό Σύλλογο Γυναικών «Μακεδονία», που προέβη στη δωρεά του οχήματος. Θεωρείτε ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές βελτιώσεις στο ταμείο των υγειονομικών, το ΤΣΑΥ; Σε ό,τι αφορά στο ασφαλιστικό μας σύστημα, η κατάσταση είναι πραγματικά τραγική. Οπως σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, έτσι και στο ΤΣΑΥ τα αποθεματικά του μειώθηκαν κατά 80% με την εφαρμογή του PSI. Δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά από το κούρεμα των τραπεζικών καταθέσεων στην Κύπρο. Και δεν είναι δυνατόν η λύση του προβλήματος να είναι οι συνεχώς μειωμένες συντάξεις και η αυθαίρετη αύξηση των εισφορών των ασφαλισμένων, την ώρα που η εισφοροδοτική τους ικανότητα είναι στο ναδίρ. Η πολιτική ηγεσία πρέπει να δεσμευτεί για την επανακεφαλαιοποίηση του ΤΣΑΥ. Στο σημερινό ασφαλιστικό σύστημα υποχρεώσεις φαίνεται να έχουν μόνον οι ασφαλισμένοι, ενώ τόσο οι διοικήσεις όσο και το κράτος αγνοούν συστηματικά τις δικές τους. Σειρά τέτοιων ενεργειών προκαλούν την οργή των υγειονομικών που βλέπουν τους κόπους μιας ζωής να εξανεμίζονται.


ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Προσωπικός γιατρός και ισχυρά Αστικά Κέντρα Υγείας για μία αξιόπιστη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

Σ

ύμφωνα με όλα τα διαθέσιμα στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο στοιχεία από όλη τη χώρα, είναι γεγονός ότι έχει αυξηθεί η προσέλευση του κόσμου στα δημόσια νοσοκομεία. Δε θα μπορέσουν στο μέλλον να αντέξουν το βάρος και της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Πρέπει να δημιουργηθεί, πλέον -και η ανάγκη το επιβάλλει σήμερα περισσότερο- δημόσια πρωτοβάθμια περίθαλψη με Αστικά Κέντρα Υγείας που θα εφημερεύουν καθημερινά, απαλλάσσοντας τα νοσοκομεία από το βάρος που δεν πρέπει να έχουν. Επίσης, επιβάλλεται να εφαρμοστεί ο θεσμός του προσωπικού γιατρού, ο οποίος θα συνδέεται με τα Αστικά Κέντρα Υγείας, όπως και οι υπόλοιπες υφιστάμενες δομές, προκειμένου τα νοσοκομεία να ασχοληθούν με το ρόλο τους, που είναι η περίθαλψη των ασθενών. Αξιοπρεπείς συμβάσεις με το σύστημα υγείας όλων των γιατρών που επιθυμούν θα πρέπει να συζητηθούν με τον ΠΙΣ και τους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους, για να βοηθήσουμε όλοι, ώστε ο κόσμος να απολαμβάνει την περίθαλψη που έχει ανάγκη μέσα από τις δομές δημόσιας και ιδιωτικής περίθαλψης. Οι πολίτες δεν έχουν σήμερα διαθέσιμο ούτε ένα ευρώ. Είναι απαράδεκτο να ζητείται για την περίθαλψή του σε νοσοκομείο 25 ευρώ ή οποιοδήποτε ποσό. Οχι μόνο θα πρέπει να καταργηθεί σαν μνημονιακή επιλογή, αλλά θα πρέπει συνολικά να βαδίσουμε σε μια ελάφρυνση της περίθαλψης

του κάθε ασφαλισμένου και σε βελτίωση των παροχών. Το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο επισημαίνουμε διαρκώς, είναι ότι ο ΕΟΠΥΥ, όπως σχεδιάστηκε, προχώρησε και λειτουργεί, είναι ετοιμόρροπος στην παραπέρα πορεία του. Είχαμε τονίσει από την αρχή, αλλά δεν ακουστήκαμε, ότι θα έπρεπε όχι μόνο να προσεχθεί ο σχεδιασμός του, αλλά να στηριχθεί με πόρους και προσωπικό που να ανταποκρίνονται στην προοπτική ενός φορέα κάτω από τις υφιστάμενες σκληρές οικονομικές συνθήκες. Η ανεπαρκής απαρχής χρηματοδότησή του με 0,4% - 0,6% του ΑΕΠ συνετέλεσε στη μεγάλη κρίση που βιώνει σήμερα, σε συνδυασμό με τη μεγάλη ύφεση και ανεργία και αδυναμία είσπραξης εισφορών ασθένειας. Αυτά είχαν ειπωθεί από εμάς από την αρχή. Θεωρηθήκαμε κινδυνολόγοι ή έξω από τεχνοκρατικές σύγχρονες απόψεις. Δυστυχώς, επαληθευτήκαμε, γιατί η εμπειρία χρόνων στα θέματα υγείας αλλά και στην παρακολούθηση της ασκούμενης πολιτικής υγείας μας έχει οδηγήσει σε συμπεράσματα και μέσα από τη διεθνή εμπειρία, ότι η σοβαρότητα στο χώρο της ασκούμενης πολιτικής έχει καταργηθεί από τις επιδράσεις των διαφόρων συμφερόντων, αλλά και των διαφόρων επικίνδυνων και άσχετων παρατρεχάμενων συμβούλων. Ενα παράλληλο πρόβλημα, ένα θέμα το οποίο άπτεται των αλλαγών τις οποίες προωθεί η κυβέρνηση στο χώρο της Υγείας και ανησυχεί σφόδρα γιατρούς και πο-

λίτες, είναι το θέμα της συνταγογράφησης των γενόσημων φαρμάκων. Είμαστε υπέρ των αξιόπιστων γενόσημων φαρμάκων και όχι κατ’ ανάγκη των πρωτότυπων. Τα γενόσημα και ιδιαίτερα της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας που υπάρχει εμπειρία στη λειτουργία τους, είναι φάρμακα στα οποία έχουν εμπιστοσύνη οι Ελληνες γιατροί. Είμαστε υπέρ της ενίσχυσης ιδιαίτερα των ελληνικών γενοσήμων, διότι επιφέρουν προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία, αλλά και συντελούν στην καταπολέμηση της ανεργίας με τις θέσεις εργασίας που παράγουν. Γενικά, το αξιόπιστο γενόσημο, το οποίο όμως πρέπει να είναι επιλογή του γιατρού και όχι του φαρμακοποιού, συμβάλλει στην ελληνική οικονομία. Εμείς το στηρίζουμε, θα ενισχύσουμε την προσπάθεια στην παραπάνω κατεύθυνση, αλλά ζητούμε από την Πολιτεία σεβασμό στο ρόλο του κάθε γιατρού και όχι υποκατάσταση της λειτουργίας του. Στη Μεγάλη Βρετανία, στην οποία έχει γίνει αναφορά από τον υπουργό, επιτρέπεται και η αναγραφή της εμπορικής ονομασίας παράλληλα με τη δραστική. Οι γιατροί του Ηνωμένου Βασιλείου, που λειτουργούν σε ένα άλλο σύστημα υγείας, διαφορετικό από το δικό μας και χρόνια εγκατεστημένου, έχουν εμπιστοσύνη στο γενόσημο που παράγεται στη χώρα τους κι έτσι δε χρειάζεται να υπάρχει καμία απαγόρευση στη λειτουργία τους και η ελευθερία επιλογής τους συμβάλλει στην ανάπτυξης της βιομηχανίας τους.

9


ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Οι απαραίτητες βιταμίνες για τον οργανισμό

Ο

ι βιταμίνες είναι σύνθετες οργανικές ουσίες, απαραίτητες στον οργανισμό για να διατηρήσει σε φυσιολογικά επίπεδα τις λειτουργίες του. Χρησιμεύουν ως επικουρικοί παράγοντες προκειμένου το σώμα να επεξεργαστεί τις πρωτεΐνες, τα λίπη και τους υδατάνθρακες. Συγκεκριμένες βιταμίνες συμβάλλουν επίσης στην παραγωγή ερυθρών και λευκών αιμοσφαιρίων, ορμονών και άλλων ουσιών που είναι αναγκαίες για τη σωστή ανάπτυξη του νευρικού συστήματος. Σε αντίθεση με τους υδατάνθρακες, τα λίπη και τις πρωτεΐνες, οι βιταμίνες (όπως επίσης και τα ιχνοστοιχεία) δεν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενέργειας, καθώς στερούνται θερμιδικής αξίας. Βοηθούν, ωστόσο, τον οργανισμό να “χρησιμοποιήσει” την ενέργεια που παρέχουν οι διάφορες τροφές. Υπάρχουν συνολικά 14 είδη βιταμινών, τα οποία διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: Λιποδιαλυτές βιταμίνες: Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι βιταμίνες Α, D, Ε και Κ, των οποίων η περίσσεια αποθηκεύεται στα λιποκύτταρα του οργανισμού μας. Σε περίπτωση υπερβολικής πρόσληψης λιποδιαλυτών βιταμινών μπορεί να παρατηρηθούν τοξικά επίπεδα που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία. Υδατοδιαλυτές βιταμίνες: Οι βιταμίνες αυτής της κατηγορίας είναι η βιταμίνη C, η βιοτίνη και τα επτά είδη βιταμίνης Β, των οποίων η περίσσεια αποβάλλεται από τον οργανισμό.

10

Βιταμίνη Α ή Ρετινόλη Απαραίτητη στη νυχτερινή όραση. Προστατεύει τις μεμβράνες και τις βλεννογόνους των ματιών, ενώ παράλληλα συντελεί στην ανάπτυξη του οργανισμού και διατηρεί την υγεία του δέρματος, καθώς διαθέτει αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Σύμπλεγμα Βιταμινών Β Βιταμίνη Β1 ή Θειαμίνη Συντελεί στην ομαλή λειτουργία του νευρικού συστήματος των μυών και της καρδιάς Παράλληλα, αυξάνει την πνευματική δραστηριότητα και συμβάλλει στην παραγωγή ενέργειας από τους υδρογονάθρακες, τα λίπη και το αλκοόλ. Βιταμίνη Β2 ή Ριβοφλαβίνη Συμμετέχει στη σύνθεση των ενζύμων και στο μεταβολισμό των λιπών, των πρωτεϊνών και των υδατανθρά-

κων για την παραγωγή ενέργειας στον οργανισμό. Επίσης, βοηθά στην ανάπτυξη και στην αναπαραγωγή και ευνοεί την καλή υγεία μαλλιών νυχιών και δέρματος. Βιταμίνη Β3 ή Βιταμίνη PP ή Νιασίνη Απαραίτητη για την απελευθέρωση ενέργειας στον οργανισμό από την τροφή. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία του νευρικού συστήματος και διατηρεί την υγεία του δέρματος. Βιταμίνη Β5 ή Παντοθενικό οξύ Απαραίτητη στον ενδιάμεσο μεταβολισμό λιπών, υδατανθράκων και πρωτεϊνών. Βιταμίνη Β6 ή Πυριδοξίνη Αποτελεί βασικό στοιχείο στο μεταβολισμό των αμινοξέων και των πρωτεϊνών. Είναι απαραίτητη για την καλή υγεία του κεντρικού νευρικού συστήματος, ενώ συμβάλλει σημαντικά και

στη σύνθεση της αιμοσφαιρίνης. Βιταμίνη Β8 ή Βιταμίνη Η ή Βιοτίνη Αποτελεί βασικό στοιχείο για τον μεταβολισμό των αμινοξέων και των λιπιδίων. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην αντιμετώπιση της τριχόπτωσης. Βιταμίνη Β9 ή Φολικό οξύ Συντελεί στην καλή λειτουργία της καρδιάς και αποτελεί απαραίτητη ουσία για τη σύνθεση του DNA. Βιταμίνη Β12 ή Κοβαλαμίνη Δρα κυρίως στον μεταβολισμό των λιπιδίων και των πρωτεϊνών, στη σύνθεση των ερυθρών αιμοσφαιρίων και στο νευρικό σύσρημα. Βιταμίνη C ή Ασκορβικό Οξύ Η εν λόγω βιταμίνη αποτελεί ισχυρό αντιοξειδωτικό παράγοντα καθώς αυξάνει την απορρόφηση του σιδήρου.

Επίσης, συμμετέχει στον σχηματισμό του κολλαγόνου, συμβάλλει στην επούλωση των πληγών και στην επανόρθωση των ιστών και γενικότερα ενισχύει την άμυνα του οργανισμού. Βιταμίνη D ή Καλσιφερόλη Η βιταμίνη D ελέγχει τον μεταβολισμό του ασβεστίου, του φωσφόρου και του μαγνησίου που αφορά την απορρόφηση τους στο αίμα και την ενσωμάτωσή τους στα οστά. Βιταμίνη Ε ή Τοκοφερόλη Eνας ακόμη ισχυρός αντιοξειδωτικός παράγοντας. Προστατεύει τα λιπίδια των κυτταρικών μεμβρανών, επιβραδύνοντας τη γήρανση τους, τροφοδοτεί με οξυγόνο το σώμα και αυξάνει την αντοχή του οργανισμού. Επιπλέον, επιταχύνει την επούλωση των πληγών και προστατεύει τα αγγεία από την αρτηριοσκλήρυνση και τη θρόμβωση.


ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΡΟΥΖΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ερχεται νέα μείωση στη φαρμακευτική δαπάνη

Π

αγιδευμένη στις μνημονιακές δεσμεύσεις, οι οποίες το τελευταίο διάστημα αποτιμώνται ως μερικώς αποτελεσματικές σε μακροοικονομικό επίπεδο, η ελληνική κοινωνία και πραγματική οικονομία βιώνει μία από τις ισχυρότερες μεταπολεμικές της κρίσεις. Η θυσία των κοινωνικών παροχών, ως μηχανισμός για μείωση των δαπανών και μοχλός ισοσκελισμού του ελλείμματος της γενικής Κυβέρνησης, έχει φέρει σε οριακά σημεία μεγάλες μερίδες του πληθυσμού, θίγοντας σημαντικά δικαιώματα, με βασικότερο αυτό της υγείας. Οι Ελληνες πολίτες, κάθε μέρα που περνάει, διαπιστώνουν ότι δεν έχουν πλέον τις ίδιες δυνατότητες για πρόσβαση σε περίθαλψη και θεραπείες, εξαιτίας και της κάθετης μείωσης της δημόσιας επένδυσης σε φάρμακα και καινοτόμες θεραπείες. Παρά τις προειδοποιήσεις μας ως ΣΦΕΕ, εκπρόσωπο των εταιρειών που εξασφαλίζουν τα φάρμακα για τη χώρα, η Τρόικα προχωρά στο να επιβάλει μία ακόμη κατακόρυφη μείωση στη φαρμακευτική δαπάνη για το 2014 στα 2 δισ. ευρώ. Το επίπεδο αυτό απέχει

από το κατώτατο όριο που αντικειμενικά και όχι αυθαίρετα έχει τοποθετηθεί στα 2,25 δισ. ευρώ και το οποίο θεωρείται το ελάχιστο που μπορεί να διατηρήσει μια αξιοπρεπή φαρμακευτική περίθαλψη. Η Τρόικα και η Κυβέρνηση αντιμετωπίζουν το χώρο της υγείας με μεθόδους λογιστικούς, έτσι η Δημόσια Υγεία μπαίνει σε κίνδυνο. Αδυνατεί να αυξήσει τα έσοδα, να πατάξει τη φοροδιαφυγή, γι’ αυτό δημιουργούνται και αποκλίσεις, τις οποίες καλούμαστε να καλύψουμε εμείς οι πολίτες μέσα από τη Δημόσια Υγεία και Πρόνοια. Η παροχή περίθαλψης, όμως, δεν είναι μόνο τιμοκατάλογοι. Η προσοχή δεν πρέπει να στρέφεται μόνο στην τιμή των γενοσήμων, που τόσος λόγος γίνεται τελευταία, αλλά στο σωστό μίγμα θεραπειών, βασισμένο στις αρχές διεθνώς αναγνωρισμένων πρωτοκόλλων και μητρώων ασθενών που εφαρμόζονται ήδη επιτυχημένα. Η φαρμακοβιομηχανία έχει κάνει συγκεκριμένες προτάσεις που θεωρούμε πως θα έχουν αποτέλεσμα. Τις περισσότερες φορές, οι προτάσεις μας εισακού-

στηκαν μεν, παραμένουν όμως ακόμη στο τραπέζι των συζητήσεων. Είναι θετικό, πάντως, ότι τελευταία το κλίμα συζητήσεων με την Πολιτεία έχει βελτιωθεί σημαντικά. Να σημειώσω, ακόμη, ότι εμείς, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε από λάθος πολιτικές, λανθασμένες τιμές, μακροχρόνια χρέη, θεραπείες εκτός λίστας κ.λπ., στηρίξαμε με σημαντικό κόστος και καταφέραμε να κρατήσουμε μέχρι τώρα το επίπεδο των προσφερόμενων θεραπειών στη χώρα. Από κει και πέρα, όμως, απαιτείται και η Πολιτεία να ενσκήψει πάνω από τα προβλήματα των Ελλήνων ασθενών, τα οποία είναι πολλά και κλιμακώνονται σταθερά. Το επίπεδο υγείας στη χώρα, ύστερα από 3 δεκαετίες συνεχούς βελτίωσης με αύξηση του προσδόκιμου, αρχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπο με προκλήσεις τις οποίες συναντάμε σε χώρες του μη ανεπτυγμένου κόσμου. Ηδη καταγράφουμε απώλειες στο προσδόκιμο και στην παιδική θνησιμότητα. Κι αυτά είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά νέα. Η φτωχοποίηση στη χώρα μας συνοδεύεται όλο και πιο πολύ από μια βόμβα νοσηρότητας. Ο ΣΦΕΕ, οι φαρμακευτικές εταιρείες, πολυεθνικές και ελληνικές, προσπαθούμε όσο μπορούμε να δημιουργήσουμε «αναχώματα» στις αρνητικές εξελίξεις. Η πιο πρόσφατη δραστηριότητά μας είναι η Τράπεζα Φαρμάκων - Δίκτυο Συλλογής και Δωρεάν Διανομής Φαρμάκων, μια πρωτοβουλία που διευρύνει τη συνεργασία με το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και του ΙΣΑ για τη στήριξη με φαρμακευτικό υλικό των απόρων και ανασφάλιστων. Ομως κι αυτή η πρωτοβουλία δεν μπορεί να υποκαταστήσει το Κράτος και τον σημαντικό του ρόλο στην υγεία των πολιτών. Απαιτούνται εδώ και τώρα τομές, ειδικά στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, και αγώνας για ενίσχυση των πόρων για φάρμακα.

Η τριχόπτωση δεν είναι μόνον ανδρική υπόθεση H τριχόπτωση εμφανίζεται σε άνδρες και γυναίκες με μεγάλο ψυχολογικό αντίκτυπο και οφείλεται σε γενετικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Στους άνδρες η τριχόπτωση ξεκινά κυρίως από το μέτωπο και τους κροτάφους, ενώ στις γυναίκες εμφανίζεται συνήθως με τη μορφή διάχυτης τριχόπτωσης και σπάνια έχουμε πλήρη απώλεια τριχών από μία περιοχή. Η τριχόπτωση στις γυναίκες είναι εντονότερη στην κορυφή του τριχωτού. Την προοδευτική ποσοτική και ποιοτική αλλαγή των τριχών, την αραίωση και τελικά την εξαφάνισή τους οι ειδικοί αποκαλούν ανδρογενή αλωπεκία, σημειώνοντας ότι στην ηλικία των 30 ετών περίπου το 50% των ανδρών και το 25% των γυναικών παρουσιάζουν ανδρογενή αλωπεκία, ενώ στην ηλικία των 50 ετών το ποσοστό αυξάνει σε 70% και 40% αντίστοιχα. Αξίζει να τονιστεί πως η αραίωση δεν γίνεται

12

αντιληπτή από το ανθρώπινο μάτι, πριν χαθεί τουλάχιστον το 50% της μάζας των μαλλιών σε μια περιοχή. Τότε αντιλαμβάνεται κανείς τη σπουδαιότητα της έγκαιρης διάγνωσης και αντιμετώπισης. Η πιο συχνή αιτία ανδρικής τριχόπτωσης είναι η κληρονομικότητα, που σε συνδυασμό με την ορμονική δράση και την ηλικία επιφέρουν την ανδρογενετική αλωπεκία. Στις γυναίκες η τριχόπτωση οφείλεται σε ορμονικές διαταραχές. Αλλες περιπτώσεις τριχόπτωσης οφείλονται σε παθήσεις του τριχωτού, όπως π.χ. μυκητιάσεις, θυλακίτιδες και άλλες φλεγμονές. Επιπλέον, πτώση μαλλιών προκαλείται από τη δυσλειτουργία του θυρεοειδούς αδένα και από χρόνιες ασθένειες. Στις γυναίκες, οι ορμόνες, η διαδικασία της κύησης και του τοκετού προσωρινά μπορεί να προκαλέσουν τριχόπτωση. Τις περισσότερες φο-

ρές όμως -λίγους μήνες αργότερα- η τριχόπτωση παύει και τα μαλλιά επανέρχονται στην προηγούμενη κατάστασή τους. Πολλές γυναίκες παρουσιάζουν αύξηση της τριχόπτωσης μέχρι και έξι μήνες μετά τη γέννα. Επίσης, πολλές γυναίκες που κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης λαμβάνουν σίδηρο, παρατηρούν αύξηση των τριχών και, όταν σταματούν το σίδηρο, παρατηρούν λέπτυνση της τρίχας. Ιδιαίτερα σημαντική αιτία τριχόπτωσης στη σημερινή εποχή είναι και ο σύγχρονος αγχώδης τρόπος ζωής, όπως επίσης η έντονη συναισθηματική φόρτιση, το στρες, η έκθεση σε περιβάλλον επιβαρυμένο με σκόνη και ρύπανση, ακόμη και η υπερβολική έκθεση στις ηλιακές ακτίνες UV. Την τριχόπτωση μπορεί να επιτείνει και η κακή διατροφή, καθώς η έλλειψη πρωτεϊνών, βιταμινών και ιχνοστοιχείων - μετάλλων, όπως ο σίδη-

ρος, εντείνουν το πρόβλημα. Μια σωστή διατροφή που περιλαμβάνει πρωτεΐνες και σίδηρο μπορεί να αναστρέψει την τριχόπτωση. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η απώλεια μέχρι 100 τριχών ημερησίως είναι φυσιολογική, όταν όμως η τριχόπτωση πάρει μεγαλύτερη έκταση, μπορεί να είναι παθολογική και είναι σκόπιμη η επίσκεψη σε ειδικό που θα αντιμετωπίσει τα αίτιά της και θα συστήσει τον κατάλληλο τρόπο αντιμετώπισης. Το σίγουρο είναι πως αν δεν αντιμετωπιστεί με κάποιον τρόπο η τριχόπτωση, θα συνεχίσει κανείς να χάνει μαλλιά του. Η διάγνωση της ανδρογενούς αλωπεκίας στηρίζεται στην κλινική εικόνα και η αντικειμενική εκτίμησή της σε εργαστηριακές μεθόδους, όπως το τριχοριζόγραμμα και η μέτρηση βάρους τριχών, ενώ η θεραπεία είναι είτε φαρμακευτική είτε χειρουργική.


ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Τα Ελληνόπουλα δεν βουρτσίζουν τα δόντια τους

«Μ

ετεξεταστέοι» οι Ελληνες έφηβοι στο μάθημα της στοματικής υγιεινής. Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Οδοντιατρικής Εταιρίας, οκτώ στους δέκα 12χρονους έχουν μέτρια έως κακή στοματική υγεία, με το 68,7% αυτών να βουρτσίζει σποραδικά ή και καθόλου τα δόντια. Παράλληλα, τέσσερις στους δέκα έχουν ουλίτιδα και έξι στους δέκα ενεργή τερηδόνα. Κατάτι καλύτερη εικόνα έχουν οι 15χρονοι έφηβοι. Μέτρια έως κακή στοματική υγιεινή έχει το 62,8% των εφήβων και ουλίτιδα το 30,1%. Το 59,6% βουρτσίζει σποραδικά ή και καθόλου τα δόντια του, ενώ ενεργή τερηδόνα έχει το 71,1% των 15χρονων. Τα στελέχη της Ελληνικής Οδοντιατρικής Εταιρίας συμβουλεύουν μικρούς και μεγάλους να βουρτσίζουν τα δόντια τους τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα, ενώ απαραίτητη είναι και η χρήση νήματος δύο φορές την ημέρα.

Με το βούρτσισμα και το νήμα απομακρύνεται η πλάκα, μια σύνθετη μάζα από βακτήρια που δημιουργείται αδιάκοπα στα δόντια. Εάν η πλάκα δεν αφαιρείται καθημερινά, τα βακτήρια του στόματος μπορεί να αλληλεπιδράσουν με τα σάκχαρα των τροφών και να δημιουργήσουν οξέα που καταστρέφουν τα δόντια. Οι ειδικοί επισημαίνουν ακόμη ότι όλοι πρέπει να κατανοήσουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των δοντιών τους. Για παράδειγμα, πολλά συνηθισμένα φάρμακα μπορεί να ελαττώσουν την ποσότητα του σάλιου, προκαλώντας ξηροστομία. Επίσης, μπορεί να αλλάξουν την υφή του σάλιου σε πιο πυκνή ή σε κολλώδη. Στις έγκυες παρατηρούνται αλλαγές στο στόμα, όπως η φλεγμονή των ούλων που ονομάζεται ουλίτιδα της κύησης. Οι ασθενείς με άσθμα συχνά αναπνέουν από το στόμα, ιδιαίτερα όταν κοιμούνται, με αποτέλεσμα να εμφανίσουν ξηροστομία και ουλίτιδα και να εμφανίζουν αυξημένη συγκέντρωση οδοντικής πλάκας. Παράλληλα όλοι πρέπει να τηρούν ένα κα-

θημερινό πρόγραμμα φροντίδας της στοματικής υγείας και να χρησιμοποιούν προϊόντα με φθόριο. Η χρήση φθορίου είναι ωφέλιμη για όλους, όχι μόνο για τα παιδιά. Το φθόριο δυναμώνει τα αναπτυσσόμενα δόντια των παιδιών και βοηθά στην πρόληψη της οδοντικής φθοράς τόσο στους ενήλικες όσο και στα παιδιά. Οι οδοντόκρεμες και τα στοματικά διαλύματα αποτελούν καλές πηγές φθορίου. Ο οδοντίατρος μπορεί να συνταγογραφήσει τζελ ή διαλύματα πλύσης του στόματος με υψηλότερη συγκέντρωση φθορίου εάν είναι απαραίτητο. Επίσης, οι οδοντίατροι συνιστούν να αποφεύγεται η κατανάλωση σνακ με πολλή ζάχαρη. Οσο συχνότερα είναι τα γεύματα και μεγαλύτερος ο χρόνος παραμονής των τροφών στο στόμα, τόσο αυξάνεται ο διαθέσιμος χρόνος των βακτηρίων για τη μετατροπή των σακχάρων σε οξέα, που ξεκινούν τη φθορά των δοντιών. Κάθε φορά λοιπόν που τρώτε τροφές που περιέχουν σάκχαρα ή άμυλα (σύνθετα σάκχαρα), τα δόντια σας εκτίθενται σε

βακτηριακά οξέα τουλάχιστον για 20 λεπτά. Εάν δεν μπορείτε να βουρτσίσετε τα δόντια αμέσως μετά την κατανάλωση των τροφών, μασήστε μια τσίχλα χωρίς ζάχαρη. Στο μεταξύ σημαντικό παράγοντα για την προστασία των δοντιών αποτελεί η ισορροπημένη δίαιτα. Οι ελλείψεις αλάτων και βιταμινών μπορεί να έχουν επιπτώσεις στη στοματική υγεία, ενώ ο κίνδυνος εμφάνισης ουλίτιδας, περιοδοντίτιδας και οδοντικής φθοράς αυξάνεται και με το κάπνισμα. Τέλος, όλοι πρέπει να εξετάζουν τακτικά το στόμα τους. Ακόμη κι αν επισκέπτεστε συχνά τον οδοντίατρό σας, εσείς είστε ο πιο κατάλληλος για να παρατηρήσετε τυχόν αλλαγές στο στόμα σας. Ο οδοντίατρος σάς βλέπει μόνο λίγες φορές το χρόνο, εσείς όμως μπορείτε να εξετάζετε το στόμα σας σε εβδομαδιαία βάση, για να διαπιστώνετε τις πιθανώς ανησυχητικές αλλαγές. Μερικές από αυτές τις αλλαγές είναι: πρησμένα ούλα, σπασμένα δόντια, αποχρωματισμένα δόντια και πληγιασμένα ή ερεθισμένα ούλα, μάγουλα ή γλώσσα.

Εξι στα δέκα παιδιά χρειάζονται σιδεράκια

Σ

ιδεράκια, στα δόντια τους, χρειάζεται να βάλουν έξι στα δέκα παιδιά και ένας στους δύο ενήλικες, σύμφωνα με τελευταίες επιστημονικές μελέτες! Η τοποθέτηση δεν χρειάζεται μόνο για τη βελτίωση της θέσης των δοντιών, αλλά και για την επίλυση άλλων σοβαρών προβλημάτων του στόματος. «Είναι κοινά αποδεκτό πως ένα ωραίο χαμόγελο αποτελεί το διαβατήριο για μία καλή πρώτη εντύπωση και χαρίζει αυτοπεποίθηση στον άνθρωπο», αναφέρει ο επ. καθηγητής Οδοντιατικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Νικόλαος Κουβελάς. Ομως, συμπληρώνει ο κ. Κουβελάς, η σωστή θέση των δοντιών αφορά και πιο πρακτικά ζητήματα, όπως η μάσηση, η αρμονική σχέση άνω και κάτω γνάθου, η σχέση με τη μύτη και τον πώγωνα κ.λπ. Παλαιότερα, τα παιδιά δεν φορούσαν σιδεράκια, διότι οι οδοντίατροι δεν λειτουργούσαν

προληπτικά, αλλά κυρίως κατασταλτικά, αλλά και η Ορθοδοντική δεν ήταν τόσο ανεπτυγμένη όσο είναι σήμερα. Η Ορθοδοντική αφορά κυρίως παιδιά, αλλά και ενήλικες, οι οποίοι είτε δεν διόρθωσαν κάποιο σχετικό πρόβλημα ως παιδιά, είτε η θεραπεία δεν είχε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ο πρώτος ορθοδοντικός έλεγχος ενδείκνυται να γίνεται στην ηλικία των 8 χρόνων, αφού έχουν ανατείλει οι πρώτοι γομφίοι. Κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αποφύγουμε πιθανές εξαγωγές δοντιών. «Η πιο κατάλληλη ηλικία για να ξεκινήσει ένα παιδί θεραπεία είναι αυτή των 11 με 12 χρόνων και για το λόγο αυτόν οι γονείς θα πρέπει να ενημερώνονται από τον οδοντίατρό τους», αναφέρει ο ειδικός ορθοδοντικός Στέλιος Καιλόγλου και προσθέτει ότι «σε αυτήν την ηλικία βλέπουμε την πλειονότητα των παιδιών να έχουν σιδεράκια, σαν να είναι μόδα, οπότε το παιδί δεν νιώ-

θει ότι ξεχωρίζει. Δεν είναι τυχαίο που ακόμη και αμερικανικές σειρές και ταινίες παρουσιάζουν παιδιά και ενήλικες με σιδεράκια, ώστε να μην αισθάνονται άσχημα όσοι φορούν». Η διάρκεια της θεραπείας ποικίλλει από 1,5 με 2 χρόνια και η σταθεροποίηση του αποτελέσματος διαρκεί ένα χρόνο. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί και η συμβολή πλαστικού χειρουργού. Η θεραπεία δεν είναι επώδυνη για το παιδί, καθώς μόνον τις πρώτες 2 με 3 μέρες νιώθει μία μικρή πίεση, αλλά στη συνέχεια η ενόχληση εξαφανίζεται. «Για το λόγο αυτόν προτείνεται τα σιδεράκια να τοποθετούνται πριν από την έναρξη του σχολείου, κοντά σε Σαββατοκύριακο και αργίες ή στις διακοπές», τονίζει ο κ. Καιλόγλου. Συνήθως τα στοματικά προβλήματα που απαιτούν σιδεράκια είναι όταν η άνω και η κάτω γνάθος έχουν μεν αρμονική σχέση, αλλά το μέγεθος των δοντιών δεν είναι αρμονικό, δηλαδή έχουμε

μεγάλα δόντια και μικρή γνάθο ή το αντίστροφο. Ή όταν η άνω γνάθος προεξέχει σε σχέση με την κάτω γνάθο ή το αντίστροφο. Τα προβλήματα αυτά, όπως τονίζουν οι ειδικοί, εκτός από τη γενετικά προκαθορισμένη θέση και το μέγεθος των δοντιών και των γνάθων, οφείλεται σε τρεις λόγους και κυρίως: - Στη στοματική αναπνοή, όπου η άνω γνάθος στενεύει, διότι η γλώσσα κάθεται στα κάτω δόντια και δεν πιέζει την υπερώα να ανοίξει. - Στη νηπιακή κατάποση, όπου το παιδί σπρώχνει τη γλώσσα προς τα έξω όταν καταπίνει. Αν αναλογιστούμε ότι καταπίνουμε 1.2001.400 φορές το 24ωρο, καταλαβαίνουμε ότι αντίστοιχα είναι σαν να πιέζουμε δυνατά τόσες φορές τα δόντια μας προς τα έξω και η δύναμη της γλώσσας είναι πολύ μεγάλη. - Στο θηλασμό του δακτύλου, που πρέπει να αποφεύγεται.

13


ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ και στοματική υγεία Οικολογική υπόθεση της οδοντικής πλάκας Τα βακτηρίδια αποτελούν κύριο συστατικό του στοματικού περιβάλλοντος, όπου περισσότερα από 800 διαφορετικά είδη μικροβίων συνυπάρχουν, κάνοντας τη στοματική κοιλότητα να αποικείται με τον πιο ποικιλόμορφο μικροβιακό πληθυσμό του σώματος. Το βιοϋμένιο είναι μια μεμβράνη όπου αποικίες μικροβίων αναπτύσσονται, πολλαπλασιάζονται και ωριμάζουν. Ενα ισορροπημένο μικροβιακό περιβάλλον είναι σημαντικό για την προώθηση της υγείας και την πρόληψη της περιοδοντικής νόσου. Η οικολογική υπόθεση της οδοντικής πλάκας υποστηρίζει ότι η τερηδόνα και η περιοδοντική νόσος, τα πιο κοινά νοσήματα στον κόσμο που σχετίζονται με βιοϋμένια, προέρχονται από διαταραχή της ισορροπίας και της ποικιλότητας του βιοϋμένιου. Αλλες συναφείς

«Η οικολογική υπόθεση της οδοντικής πλάκας υποστηρίζει ότι η τερηδόνα και η περιοδοντική νόσος, τα πιο κοινά νοσήματα στον κόσμο που σχετίζονται με βιοϋμένια, προέρχονται από διαταραχή της ισορροπίας και της ποικιλότητας του βιοϋμένιου»

αιτίες μπορεί να είναι η ανεπαρκής στοματική υγιεινή, η ακατάλληλη διατροφή, το στρες και/ ή άλλοι παράγοντες που καθορίζουν τη μικρο-οικολογία. Η τερηδόνα δημιουργείται από την παρουσία μικροβίων (κυρίως στρεπτόκοκκων mutans) που παράγουν οξέα από το μεταβολισμό των σακχάρων που περιέχονται στις τροφές, δημιουργώντας ένα χαμηλό pH- ένα περιβάλλον που μπορεί να προκαλέσει απασβεστίωση της αδαμαντίνης. Η περιοδοντική νόσος, όπως η ουλίτιδα σχετίζεται με αύξηση της συσσώρευσης της οδοντικής πλάκας (δηλαδή του πληθυσμού των βακτηριδίων) γύρω από τις παρυφές των ούλων που θα ενεργοποιήσει μια διαδικασία φλεγμονής με αυξημένα επίπεδα προ-φλεγμονωδών κυτοκινών, αύξηση της έκκρισης ουλικού υγρού και διογκωμένα και εύθρυπτα ούλα. Οσο η φλεγμονή προχωρά στο βάθος των περιοδοντικών θυλάκων μπορεί να εξελιχθεί σε περιοδοντίτιδα. Οπως και για την τερηδόνα, υπάρχουν πολλά διαφορετικά βακτηρίδια που σχετίζονται με την περιοδοντική νόσο, όμως ο συγκεκριμένος πληθυσμός των παθογόνων μικροβίων διαφέρει μεταξύ διαφορετικών ατόμων. Είναι γνωστό ότι στις περιοχές που πάσχουν, τα

14

μικρόβια που επικρατούν είναι διαφορετικά από αυτά που επικρατούν στις υγιείς περιοχές. Βακτηριοθεραπεία με προβιοτικά Η στοματική μικροβιακή χλωρίδα είναι τόσο πολύπλοκη όσο η χλωρίδα του γαστρεντερικού συστήματος και του κόλπου και αποτελείται από εκατοντάδες διαφορετικά είδη βακτηριδίων που βρίσκονται στα δόντια, στα ούλα και στο σάλιο. Πολλά από αυτά τα βακτηρίδια είναι ωφέλιμα και βοηθούν στην απομάκρυνση των παθογόνων βακτηριδίων. Μερικά από αυτά τα ωφέλιμα βακτηρίδια είναι τα προβιοτικά. Ο όρος προβιοτικό προέρχεται από τα ελληνικά: προ βίος (για τη ζωή) και ο ορισμός τους δίνεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) ως «οι ζωντανοί οργανισμοί που, όταν χορηγούνται σε επαρκείς ποσότητες, έχουν όφελος για την υγεία του ξενιστή». Τα περισσότερα από τα φιλικά βακτηρίδια ανήκουν στην ομάδα των βακτηριδίων του γαλακτικού οξέος (γαλακτοβάκιλλοι) που φυσιολογικά βρίσκονται στη στοματική κοιλότητα, στο στομάχι και στα έντερα από τις πρώτες ημέρες μετά τη γέννηση και σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Όμως, τα σύγχρονα πρότυπα υγιεινής και οι αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση αυτών των βακτηριδίων σε σύγκριση με μερικές δεκαετίες πριν. Σε μερικούς ανθρώπους δεν υπάρχει κανένα από αυτά. Παίρνοντας προβιοτικά καθημερινά αποκαθίσταται μια καλή, φυσική ισορροπία στη στοματική κοιλότητα και επαναδημιουργείται ένα υγιές μικροβιακό οικοσύστημα. Η μετάβαση σε ένα λιγότερο παθογόνο στοματικό βιοϋμένιο με τη χορήγηση προβιοτικών ονομάζεται βακτηριοθεραπεία ή θεραπεία υποκατάστασης. O Γαλακτοβάκιλλος reuteri Prodentis είναι μοναδικός Ο Γαλακτοβάκιλλος reuteri (L.reuteri) αναγνωρίζεται ως ένα πραγματικό προβιοτικό χάρη στις αποδεδειγμένα θετικές επιδράσεις στην υγεία της στοματικής κοιλότητας και διότι πληροί όλες τις απαιτήσεις ενός σύγχρονου προβιοτικού.

Ο Γαλακτοβάκιλλος reuteri είναι ένα βακτηρίδιο της φυσιολογικής μικροβιακής χλωρίδας που σχηματίζει αποικίες στον ανθρώπινο οργανισμό από τη στιγμή της γέννησης και βρίσκεται ακόμα και στο μητρικό γάλα. Είναι ένα από τα πολύ λίγα στελέχη των γαλακτοβακίλλων που είναι προσαρμοσμένα να ζουν στο γαστρεντερικό σωλήνα και στη στοματική κοιλότητα του ανθρώπου και να συμβιώνουν με τον οργανισμό μας. Το φυσικό περιβάλλον των περισσότερων άλλων βακτηριδίων είναι έξω από το ανθρώπινο σώμα, ενώ στο σώμα μας παραμένουν προσωρινά καθώς προέρχονται από την πέψη των τροφών. Ο Γαλακτοβάκιλλος reuteri Prodentis είναι συνδυασμός δυο συμπληρωματικών στελεχών του Γαλακτοβάκιλλου reuteri που έχουν αρχικά απομονωθεί από το ανθρώπινο μητρικό γάλα και το σάλιο. Ο Γαλακτοβάκιλλος reuteri DSM 17938 και ο Γαλακτοβάκιλλος reuteri ATCC PTA 5289 έχουν επιλεγεί ειδικά για την εξαιρετική τους ικανότητα αποικισμού στη στοματική κοιλότητα, την ικανότητα προσκόλλησης σε βλεννίνες και βιοϋμένια και την αντιφλεγμονώδη δράση τους. Μηχανισμός δράσης Η πρόσληψη του Lactobacillus reuteri Prodentis επηρεάζει τη μικροβιακή χλωρίδα της στοματικής κοιλότητας τοπικά με τον ανταγωνισμό με παθογόνα βακτηρίδια ως προς τις θέσεις δέσμευσης και τα θρεπτικά συστατικά. Επιπλέον, ο Lactobacillus reuteri Prodentis παράγει μια ουσία, τη «reuterin», η οποία επιδρά άμεσα στα παθογόνα βακτηρίδια αναστέλλοντας την ανάπτυξή τους. Ο Lactobacillus reuteri Prodentis όχι μόνο καταστέλλει την παρουσία των ενδογενών παθογόνων μικροβίων και προλαμβάνει τις επιλοιμώξεις με εξωγενή παθογόνα μικρόβια, αλλά επίσης μπορεί να προστατεύσει τον ξενιστή, ενεργοποιώντας το ανοσοποιητικό σύστημα, με παρέμβαση στη διαδικασία της φλεγμονής με τη δράση των Τ λεμφοκυττάρων και των κυτοκινών. Από θεραπευτική σκοπιά, είναι σημαντικό να λαμβάνονται προβιοτικά καθημερινά αφού ο Lactobacillus reuteri Prodentis δε σχηματίζει μόνιμες αποικίες στη στοματική κοιλότητα ή στο γαστρεντερικό σωλήνα.

«Παίρνοντας προβιοτικά καθημερινά αποκαθίσταται μια καλή, φυσική ισορροπία στη στοματική κοιλότητα και επαναδημιουργείται ένα υγιές μικροβιακό οικοσύστημα»


Παστίλιες Προβιοτικών

Παστίλιες προβιοτικών για την υγεία της στοματικής κοιλότητας.

Παστίλιες BioGaia Prodentis

t t

Ο ΝΕ

t t

Το πρώτο προβιοτικό που προάγει την υγεία της στοματικής κοιλότητας. Έχει αποδειχθεί κλινικά ότι διατηρεί την υγεία των ούλων και προλαμβάνει τον σχηματισμό της οδοντικής πλάκας. Έχει αποδειχθεί κλινικά ότι διατηρεί την φυσική ισορροπία της στοματικής κοιλότητας. Ασφαλές και εύχρηστο.

1 παστίλια την ημέρα

Ένας φυσικός, γρήγορος και απλός τρόπος για την προαγωγή της υγείας των ούλων

Οι παστίλιες BioGaia Prodentis περιέχουν το προβιοτικό Lactobacillus reuteri Prodentis. Μια παστίλια την ημέρα δίνει την προτεινόμενη δόση των 200 εκατομμυρίων ενεργών βακτηριδίων Lactobacillus reuteri Prodentis, που προάγουν την υγεία και μπορούν να καταπολεμήσουν όλα τα καταστρεπτικά βακτηρίδια (περιοπαθογόνα και τερηδονογόνα) διατηρώντας ένα επίπεδο υγείας και ισορροπίας στη στοματική κοιλότητα. Οι παστίλιες χρησιμοποιούνται εύκολα μετά το καθημερινό βούρτσισμα και τη χρήση του οδοντικού νήματος και έχουν ένα άρωμα φρεσκάδας με γεύση μέντας.

Κλινικά πιστοποιημένες

Μέχρι σήμερα έχουν γίνει περισσότερες από 10 κλινικές μελέτες που πιστοποιούν την ασφάλεια και την προαγωγή της υγείας με τη χρήση των Lactobacillus reuteri Prodentis. Κλινικές δοκιμασίες έχουν αποδείξει ότι ο Lactobacillus reuteri Prodentis μπορεί να εμποδίσει τον σχηματισμό της οδοντικής πλάκας και έχει αντιμικροβιακή δράση. Τα παθογόνα μικρόβια είναι προδιαθεσικοί παράγοντες για την εμφάνιση περιοδοντικής νόσου. Δεν έχουν αναφερθεί παρενέργειες και ο Lactobacillus reuteri Prodentis δεν επιδρά στην αδαμαντίνη των δοντιών. Οι παστίλιες BioGaia Prodentis διατίθενται σε συσκευασία που περιέχει 30 τροχίσκους. Η σουηδική εταιρία Biogaia είναι καινοτόμος και παγκόσμιος ηγέτης στον χώρο των προβιοτικών εδώ και 20 χρόνια.

Σημείωση: Τα θετικά αποτελέσματα του Lactobacillus reuteri αφορούν το συγκεκριμένο στέλεχος (συγκεκριμένη δράση για κάθε συγκεκριμένο στέλεχος) και δεν θα πρέπει να αποδίδονται σε άλλα στελέχη σύμφωνα με μια ανακοίνωση του FAO/WHO 2001 (FAO/WHO Argentina 1-4. 10.2001)

ΤΗΛ. 800 11 75222 (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ)

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.placcontrol.gr

plac@otenet.gr www.placcontrol.gr

ÓÔÁ ÖÁÑÌÁÊÅÉÁ

Οι παστίλιες BioGaia Prodentis μπορούν να μπουν στην καθημερινή ρουτίνα σαν μια μέθοδος πρακτική, εύχρηστη και κλινικά αποδεδειγμένη για τη διατήρηση της ισορροπίας της μικροβιακής χλωρίδας του στόματος και για την προώθηση της υγείας των δοντιών και των ούλων.


ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Πρόοδοι βελτιώνουν την υγεία της καρδιάς, αλλά το παν είναι η πρόληψη

Ε

λπίδες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των καρδιοπαθών γεννούν οι επιστημονικές εξελίξεις, ωστόσο το «άλφα» και το «ωμέγα» για την καλή υγεία της καρδιάς είναι η πρόληψη και οι αλλαγές στον τρόπο ζωής, σύμφωνα με τους καρδιολόγους.Μια από τις σημαντικές προόδους αφορά στην αντιμετώπιση των βαλβιδοπαθειών και αποτελεί ανακούφιση για τους ασθενείς με σοβαρή ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδας. Πρωτοποριακή επέμβαση, χωρίς χειρουργείο, αντιμετωπίζει τις βαλβιδοπάθειες. Αποφεύγεται η στερνοτομή και οι καρδιοπα-

16

θείς έχουν καλύτερη ζωή μετεγχειρητικά. Με τη νέα διαδερμική επέμβαση επιδιορθώνεται η μιτροειδής βαλβίδα αποτελεσματικά, ενώ η νοσηλεία του ασθενή περιορίζεται σε 2-3 μέρες. Βασικό πλεονέκτημα, επομένως, είναι ότι εξασφαλίζει άμεση επάνοδο στις καθημερινές δραστηριότητες. Σύμφωνα με τον ομότιμο καθηγητή Καρδιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Γεώργιο Παρχαρίδη, πρόκειται για διαδερμική μέθοδο, χωρίς ανοιχτό χειρουργείο. Με τη χρήση ενός καθετήρα, ένας «συνδετήρας» τοποθετείται στη μιτροειδή βαλβίδα, χωρίς

να γίνεται στερνοτομή, δηλαδή χωρίς να ανοίγεται το στήθος του ασθενή. Ο καθετήρας εισάγεται από τα μηριαία αγγεία του ποδιού και συγκεκριμένα από τη μηριαία φλέβα. Η μέθοδος, καινούρια παγκοσμίως και πολλά υποσχόμενη, θεωρείται δύσκολη στην εφαρμογή της, καθώς απαιτεί έμπειρο παρεμβατικό καρδιολόγο. Ενδείκνυται για ασθενείς με λειτουργική ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας και έχει μεγάλα ποσοστά επιτυχίας. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τους ειδικούς, σε ασθενείς με ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδας, η βαλβίδα δεν κλείνει

στεγανά και αυτό έχει αποτέλεσμα το αίμα να επιστρέφει στον αριστερό κόλπο, προκαλώντας προβλήματα στη καρδιά όπως υπερτροφία της αριστερής κοιλίας. Στο μεταξύ, οι ειδικοί έχουν βαφτίσει «μεγάλους εχθρούς» της καρδιάς το κάπνισμα, την παχυσαρκία, την αρτηριακή υπέρταση, τον διαβήτη και το μεταβολικό σύνδρομο.Αυτό σημαίνει ότι κόβοντας το τσιγάρο, τρώγοντας πέντε μερίδες φρούτα και λαχανικά την ημέρα, περιορίζοντας το αλάτι, τα λιπαρά τρόφιμα και το αλκοόλ και κάνοντας άσκηση για μισή ώρα καθημερινά, δημιουργούμε νέα δεδομένα και προστατεύουμε την καρδιά μας. Δεν είναι τυχαίες οι συστάσεις της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρίας προς όλους τους Έλληνες, να αλλάξουν τον τρόπο ζωής και αν χρειάζεται να διαφυλάξουν την υγεία της καρδιάς τους με φαρμακευτική αγωγή. Τα νούμερα που επικαλούνται οι ειδικοί τρομάζουν. Οι καρδιαγγειακές παθήσεις ευθύνονται για 17,3 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως το χρόνο. «Φονιάς» στο δυτικό κόσμο θεωρείται το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, για το οποίο προδιαθεσικοί παράγοντες είναι το κάπνισμα, η αυξημένη χοληστερόλη, η υπέρταση, η παχυσαρκία, ο σακχαρώδης διαβήτης, το άγχος, η καθιστική ζωή κ.ά. Στον ελληνικό πληθυσμό η επίπτωση της στεφανιαίας νόσου εκτιμήθηκε ότι είναι 110 θάνατοι ανά 100.000 άτομα. Ενας στους πέντε ασθενείς που παθαίνουν έμφραγμα δεν φτάσουν στο νοσοκομείο αλλά καταλήγουν πριν δεχτούν ιατρική φροντίδα. Οι γιατροί υπενθυμίζουν ότι εκτός από την πρόληψη, σπουδαίο ρόλο παίζει και η έγκαιρη αντιμετώπιση του εμφράγματος, αφού ο χρόνος από την έναρξη του πόνου μέχρι την κλήση στο ΕΚΑΒ δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2- 4 λεπτά, η μεταφορά στο ειδικό κέντρο πρέπει να γίνεται μέσα σε 30 λεπτά, ενώ ο χρόνος από την προσέλευση στο νοσοκομείο μέχρι τη διάνοιξη του αγγείου να μην ξεπερνά τα 60- 90 λεπτά.


ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ Ενα διεθνές Κέντρο Θεραπείας, με μοναδικές υπηρεσίες υγείας

Μ

ε το κύρος που του προσδίδει η συμμετοχή του στο μεγαλύτερο Ομιλο Υγείας στην Ελλάδα, του Ιατρικού Αθηνών, το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης υλοποίησε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα επενδύσεων στηριζόμενο σε νέες θεραπείες και νέες τεχνικές. Με την εγκατάσταση νέου, υπερσύγχρονου εξοπλισμού, εξασφάλισε και πάλι τη διεθνή πιστοποίηση του συνόλου των υπηρεσιών του, ενώ παράλληλα προωθεί με δράσεις έντασης τις συνεργασίες που φέρνουν ξένους ασθενείς στην Ελλάδα. Το νοσοκομείο συνεχίζει να υποδέχεται κορυφαίους Ελληνες ιατρούς του εξωτερικού, παρέχοντάς τους όλες τις προϋποθέσεις για την άσκηση υψηλής ιατρικής, φροντίζοντας συγχρόνως να συγκρατεί υψηλής εξειδίκευσης ιατρούς της Ελλάδας, ώστε να μην αποχωρούν από τη χώρα. Η σύνδεση του νοσοκομείου με τον ΕΟΠΥΥ, η διεύρυνση των συνεργασιών του με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες της χώρας, όπως την Εθνική και την Allianz, οι κάρτες ειδικών προνομίων, εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα των ασθενών σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας, χωρίς κοινωνικοοικονομικούς αποκλεισμούς. Το Ιατρικό Διαβαλκανικό στηρίζει την οικονομία της Βόρειας Ελλάδας, προσφέροντας απασχόληση σε

πάνω από χίλιους εργαζόμενους. Η εμπιστοσύνη που του επέδειξαν οι δεκάδες χιλιάδες ασθενείς στα 13 χρόνια λειτουργίας του δεν είναι τυχαία. Επιβεβαίωση της ποιότητάς του είναι η πιστοποίηση που έλαβε για το σύνολο των υπηρεσιών του, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008, από το διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα, TUV HELLAS. Κέντρο υψηλής εξειδίκευσης Το Ιατρικό Διαβαλκανικό είναι ένα μεγάλο ιδιωτικό νοσοκομείο υψηλής εξειδίκευσης, που εφημερεύει διαρκώς, με υπηρεσίες μοναδικές για τις θεραπείες που παρέχουν, όπως η επεμβατική ακτινολογία, η διαδερμική επεμβατική καρδιολογία, η ενδοσκοπική ορθοπαιδική, η ενδοσκοπική γυναικολογία, η λαπαροσκοπική και ρομποτική ουρολογία, οι αγγειακές επεμβατικές πράξεις, κ.ά. Μέθοδοι που, κατά περίπτωση, υποκαθιστούν την ανοιχτή χειρουργική. Είναι επίσης η μόνη κλινική που διαθέτει Κέντρα Εμβολισμών Εγκεφάλου, Ηπατος-Χοληφόρων-Παγκρέατος και Κέντρο Παχέος Εντέρου. Ως αυτόνομα Κέντρα εντός του νοσοκομείου, λειτουργούν το Ογκολογικό Κέντρο, μοναδικό στον ιδιωτικό τομέα στη Βόρεια Ελλάδα. Επίσης, το Παιδιατρικό Κέντρο και μία Μαιευτική Κλινική, με την ασφάλεια ενός υπερσύγχρονου γενικού νοσοκομείου που διαθέτει Εντατικές Ενηλίκων και

Νεογνών. Λειτουργούν επίσης αυτόνομα Μονάδα Αιμοκάθαρσης και Κέντρο Αποκατάστασης και Αθλητιατρικής. Το Ογκολογικό Κέντρο του Ιατρικού Διαβαλκανικού, με τους πλέον καταρτισμένους και έμπειρους ογκολόγους, είναι η μόνη ιδιωτική μονάδα παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας προς τον ογκολογικό ασθενή που λειτουργεί στη Βόρεια Ελλάδα. Εφαρμόζει πρωτόκολλα θεραπειών αντίστοιχα με των πιο διακεκριμένων Ογκολογικών Κέντρων της Ευρώπης και της Αμερικής. Εξασφαλίζει την ταχύτατη διάγνωση, σταδιοποίηση, οργάνωση και υλοποίηση της θεραπείας. Θεραπείες του Harvard στο Διαβαλκανικό Επίσης, εφαρμόζεται μέσα στο Ιατρικό Διαβαλκανικό το Πρόγραμμα Θεραπευτικής Υποστήριξης σε συνεργασία με το Massachusetts General Hospital, από κορυφαίους ιατρούς της Ιατρικής Σχολής του Harvard. Το πρόγραμμα προσφέρει επανεξέταση του φακέλου του ασθενούς, «δεύτερη γνώμη» από τους επιλεγμένους ιατρούς του Massachusetts General Hospital και την εφαρμογή εξειδικευμένων προγραμμάτων θεραπείας σε συνεργασία με τους ιατρούς του Διαβαλκανικού. Το Ιατρικό Διαβαλκανικό δεν είναι ένα ακόμη μεγάλο νοσοκομείο. Είναι η κορυφαία έκφανση της σύγχρονης ιατρικής στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

†ŸÍÓÀºÍÀÁ»ÌÀÌÏÑÎÒӟ

¢ Š§ž „ ¢œž˜ ž‚œž¢ §ž Š — ˜“– §

“…œ¢“¡–—–¢¡“–—–ž Š•„“– “–ž–Š§˜’“’„•˜“ž  ˜“¢ ž“ †§§.

www.facebook.com/Interbalkan

www.twitter.com/diavalkaniko

www.youtube.com/IatrikoDiavalkaniko


ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΡΑΤΣΙΔΟΥ - ΓΚΕΡΤΣΗ, ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αντιγριπικός εμβολιασμός: Η ασπίδα προστασίας των παιδιών από τη γρίπη

Η

γρίπη είναι λοίμωξη από τον ιό της γρίπης (ίωση) που μπορεί να προσβάλει τη μύτη, το λαιμό και τους πνεύμονες. Συνήθως έχει πιο σοβαρή εισβολή και πιο επικίνδυνη πορεία από τις λοιμώξεις που προκαλούν το κοινό κρυολόγημα και έχει απρόβλεπτη εξέλιξη. Οι εποχιακοί παράγοντες που ευνοούν τον ταχύτατο τρόπο μετάδοσης του ιού μέσω των σταγονιδίων καθιστούν αναποτελεσματική την πρόληψη μόνο με τους κλασικούς τρόπους (αποφυγή συνωστισμού, πλύσιμο χεριών κ.λπ.). Ο αποτελεσματικότερος τρόπος πρόληψης είναι ο έγκαιρος εμβολιασμός με το αντιγριπικό εμβόλιο. Εγκαιρος σημαίνει επίτευξη ικανοποιητικής προστασίας πριν αρχίσει ο ιός να κυκλοφορεί στο περιβάλλον, δηλαδή πριν από την έναρξη της συνήθους περιόδου εμφάνισης έξαρσης των κρουσμάτων. Το αντιγριπικό εμβόλιο αποτελείται είτε από πλήρως αδρανοποιημένο ιό της γρίπης είτε από τμήματα αυτού, που «ενεργοποιούν» το ανοσοποιητικό μας σύστημα, ώστε να παράγει αντισώματα ενάντια στη γρίπη. Οταν εφαρμοσθεί σωστά και έγκαιρα, προστατεύει σε ποσοστό 80% και προφυλάσσει από τη μετάδοση του ιού. Ο εμβολιασμός δεν αποκλείει ότι κάποιος μπορεί να νοσήσει. Προστατεύει δηλαδή από τις κλινικές εκδηλώσεις τις γρίπης, αλλά όχι από κάθε κρύωμα που «θυμίζει» γρίπη. Μειώνει όμως τη συχνότητα, τη βαρύτητα και τις επιπλοκές της γρίπης. Η πιθανότητα πνευμονίας μετά από γρίπη μειώνεται κατά 50%-60% και η θνητότητα κατά 70%-80%. Απαιτούνται δύο εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό για την απόκτηση ανοσίας, που διατηρείται για ένα χρόνο. Επειδή όμως ο ιός της γρίπης προ-

18

σπαθεί συνεχώς να αλλάζει κάποια χαρακτηριστικά του (μεταλλάσσεται), κάθε χρόνο παράγονται αντιγριπικά εμβόλια με διαφορετική σύσταση, με βάση τις Συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Επομένως, χρειάζεται ο ετήσιος εμβολιασμός, με οποιοδήποτε αντιγριπικό εμβόλιο, του οποίου η σύνθεση περιέχει τα εγκεκριμένα στελέχη για την τρέχουσα περίοδο.

Ποιοι πρέπει να εμβολιάζονται Στις ΗΠΑ, το Κέντρο Ελέγχου Λοιμωδών Νοσημάτων συστήνει τον καθολικό εμβολιασμό του πληθυσμού πάνω των 6 μηνών, ιδίως όσων ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου ή είναι σε στενή επαφή με άτομα υψηλού κινδύνου. Το εμβόλιο μπορούν να το κάνουν και όσοι ενήλικες, 50-64 ετών, επιθυμούν να μειώσουν την πιθανότητα προσβολής από γρίπη. Συγκεκριμένα: Παιδιά κάτω των 5 ετών ή οποιασδήποτε ηλικίας με χρόνια προβλήματα υγείας που κινδυνεύουν περισσότερο από τα υπόλοιπα να εμφανίσουν επιπλοκές μετά από γρίπη. Ενήλικες που είναι σε στενή επαφή με παιδιά κάτω των 5 ετών, αυτοί που τα φροντίζουν εκτός σπιτιού και οι ενήλικες που φροντίζουν βρέφη κάτω των 6 μηνών. Εγκυες ή γυναίκες που σχεδιάζουν να έχουν εγκυμοσύνη στις περιόδους έξαρσης της γρίπης. Ατομα που διαμένουν σε κλειστούς πληθυσμούς. Ατομα που έρχονται σε στενή καθημερινή επαφή με άτομα υψηλού κινδύνου για τις επιπλοκές της γρίπης, όπως είναι το υγειονομικό προσωπικό.

Αντιγριπικός εμβολιασμός στην Ελλάδα Η διαχρονική παρακολούθηση του νοσήματος στην Ελλάδα δείχνει ότι η δραστηριότητα της εποχικής γρίπης αρχίζει να αυξάνει κατά τον Ιανουάριο, ενώ κορυφώνεται τους μήνες Φεβρουάριο - Μάρτιο. Οι εμβολιασμοί θα πρέπει να γίνονται στη χώρα μας τους μήνες Οκτώβριο ή Νοέμβριο, ώστε να παρέχεται προστασία στη διάρκεια των μηνών με τη μεγαλύτερη πιθανότητα προσβολής από τον ιό. Οι ενδείξεις εμβολιασμού για την προστασία του παιδικού πληθυσμού, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, είναι: Παιδιά πάνω των 6 μηνών που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου. Παιδιά κάτω των 8 ετών που θα εμβολιασθούν για πρώτη φορά θα πάρουν 2 δόσεις εμβολίου (0,25ml 6 μηνών - 35 μηνών και 0,5ml πάνω από 36 μηνών) με ελάχιστο μεσοδιάστημα 4 εβδομάδων.


ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Ωρα για αντιγριπικό εμβολιασμό!

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΖΑΚΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο διαβήτης έχει «χτυπήσει» 350 εκατομμύρια άτομα στον κόσμο

Ε

ντός του Οκτωβρίου συνιστούν οι γιατροί τον αντιγριπικό εμβολιασμό, ειδικά σε όσους ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Η γρίπη διαρκεί στη χώρα μας από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο, αλλά οι εποχικές εξάρσεις καταγράφονται μεταξύ Δεκεμβρίου και Φεβρουαρίου, όπως εξηγούν οι ειδικοί. Ωστόσο, ο εμβολιασμός πρέπει να γίνεται πριν από το χειμώνα, καθώς ο ανθρώπινος οργανισμός χρειάζεται περίπου δυο εβδομάδες για να αποκτήσει σχετική ανοσία στον ιό της γρίπης. Στα ράφια των φαρμακείων βρίσκονται οι πρώτες παρτίδες των φετινών εμβολίων. Οσοι δεν έχουν δυνατότητα να τα προμηθευτούν μπορούν

να απευθυνθούν σε κοινωνικές δομές που προσφέρουν δωρεάν εμβολιασμό, όπως στο Πολυϊατρείο των Γιατρών του Κόσμου, στη Θεσσαλονίκη. Οι αποθήκες του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Θεσσαλονίκης (διανέμει εμβόλια και φάρμακα στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και σε γειτονικούς νομούς) θα γεμίσουν αυτόν το χειμώνα με 85.000 εμβόλια. Οπως λένε οι υπεύθυνοι του ΣΥΦΑ Θεσσαλονίκης, πρόκειται για 100.000 λιγότερα εμβόλια συγκριτικά με πέρσι, ωστόσο εκτιμούν ότι οι παραλαβές θα καλύψουν τις ανάγκες του πληθυσμού. «Αν και θα παραλάβουμε λιγότερες ποσότητες, πιστεύω ότι θα επαρκέσουν. Φέτος δεν θα κυκλοφορήσει

παιδικό εμβόλιο. Στα παιδιά συστήνεται να χορηγείται μισή δόση του εμβολίου», επισημαίνει ο Θεόδωρος Κωνσταντινίδης, διευθυντής του ΣΥΦΑ Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δυο από τις τρεις φαρμακευτικές εταιρίες που διαθέτουν τα εμβόλια στο εμπόριο επικαλούνται μικρή παραγωγή, παγκοσμίως, εξαιτίας της αλλαγής των δυο από τα τρία στελέχη της γρίπης στη σύνθεση του φετινού εμβολίου. «Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά και τα εμβόλια θα φτάσουν για όλους όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και εμβολιάζονται κάθε φθινόπωρο», τονίζει ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Κυριάκος Θεοδοσιάδης.

Το φετινό εμβόλιο Το αντιγριπικό εμβόλιο της περιόδου 2013-2014 προφυλάσσει από τον ιό της πανδημίας Α (H1N1) που εμφανίστηκε το 2009. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύνθεση του τριδύναμου εμβολίου διαφέρει ελαφρώς από την περσινή και παρέχει προστασία έναντι τριών ιών. Η λιανική τιμή του, ανεξαρτήτως εταιρίας, είναι 6,12 ευρώ. Τα εμβόλια χορηγούνται με ιατρική συνταγή, γίνονται σε δυο δόσεις και παρέχουν κάλυψη μέχρι την ερχόμενη άνοιξη. Τα συνηθέστερα συμπτώματα είναι ξαφνική αδυναμία, κόπωση, ψηλός πυρετός, ρι-

νική καταρροή, πόνος στο λαιμό, ξηρός βήχας, μυϊκοί πόνοι και κεφαλαλγία. Εκδηλώνονται 1-3 μέρες μετά την προσβολή από τον ιό και διαρκούν 2-7 ημέρες. Ωστόσο, ο βήχας συχνά επιμένει. Η γρίπη διαφέρει από το κοινό κρυολόγημα που έχει πιο ήπια συμπτώματα, μικρότερη διάρκεια και σπανίως προκαλεί επιπλοκές. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, πέρσι το επιδημικό κύμα ξεκίνησε στις 15 - 22 Ιανουαρίου και η δραστηριότητα της γρίπης κορυφώθηκε από τις 27 Ιανουαρίου έως τις 4 Μαρτίου.

Ο

σακχαρώδης διαβήτης είναι μια διαταραχή του μεταβολισμού που χαρακτηρίζεται από αδυναμία της ινσουλίνης να καλύψει τις ανάγκες του οργανισμού. Η ινσουλίνη είναι μια ορμόνη που φυσιολογικά παράγεται στο πάγκρεας και δρα ρυθμιστικά στο μεταβολισμό των υδατανθράκων (όπως είναι η γλυκόζη), των πρωτεϊνών και των λιπών. Οταν η ινσουλίνη δεν καλύπτει τις ανάγκες του οργανισμού, τότε αυξάνονται τα επίπεδα της γλυκόζης (σακχάρου) στο αίμα. Δυστυχώς, όμως, λόγω ακριβώς της έλλειψης της ινσουλίνης, η γλυκόζη δεν μπορεί από το αίμα να μπει μέσα στα κύτταρα του οργανισμού , τα οποία τη στερούνται. Η γλυκόζη είναι σημαντική για την επιβίωση και τη λειτουργία των κυττάρων. Από την άλλη μεριά, τα αυξημένα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα μπορεί να οδηγήσουν, ύστερα από χρόνια, στην εμφάνιση των σοβαρών επιπλοκών του σακχαρώδους διαβήτη, που συνοδεύουν τον αρρύθμιστο διαβήτη. Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μια ιδιαίτερα συχνή κατάσταση, κυρίως στις ανεπτυγμένες κοινωνίες. Υπολογίζεται ότι περίπου 350 εκατομμύρια άτομα στον κόσμο έχουν διαβήτη. Υπάρχουν δύο κυρίως τύποι σακχαρώδους διαβήτη: ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1, που εμφανίζεται συνήθως στα νεαρά άτομα, και ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, που κατά κανόνα εμφανίζεται σε μεγαλύτερες ηλικίες. Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μια χρόνια κατάσταση και απαιτείται διαρκής προσπάθεια για να αντιμετωπιστεί. Ο διαβήτης της κύησης αποτελεί ιδιαίτερο τύπο σακχαρώδους διαβήτη, πρωτοεμφανίζεται στην εγκυμοσύνη και συνήθως

παρέρχεται μετά τον τοκετό. Στόχος της αντιμετώπισης του σακχαρώδους διαβήτη είναι η διατήρηση των επιπέδων της γλυκόζης όσο πιο κοντά στα φυσιολογικά. Η σωστή διατροφή, σε συνδυασμό με τη σωματική άσκηση, αποτελούν το θεμέλιο λίθο της αντιμετώπισης του σακχαρώδους διαβήτη. Η επιστημονικά τεκμηριωμένη φαρμακευτική αγωγή ξεκινά το 1992, όταν ανακαλύφθηκε και χρησιμοποιήθηκε θεραπευτικά η ινσουλίνη, η οποία θεωρείται «ορμόνη ζωής». Στη συνέχεια, ανακαλύφθηκαν και άλλα αντιδιαβητικά φάρμακα κι έτσι σήμερα διαθέτουμε ένα πραγματικά πλούσιο φαρμακευτικό οπλοστάσιο. Δυστυχώς, όμως, παρά την πληθώρα φαρμακευτικών αγωγών που έχουμε στη διάθεσή μας, αρκετοί ασθενείς παραμένουν αρρύθμιστοι. Την τελευταία 5ετία, έπειτα από μακροχρόνιες έρευνες, κυκλοφόρησε μια νέα κατηγορία αντιδιαβητικών φαρμάκων, τα ινκρετινομιμητικά. Ο μηχανισμός δράσης τους είναι διαφορετικός από το μηχανισμό δράσης των προηγούμενων κατηγοριών, ενώ σημαντικό θεωρείται το πλεονέκτημα ότι δεν προκαλούν υπογλυκαιμίες. Η σιταγλιπτίνη, που είναι το πρώτο φάρμακο αυτής της κατηγορίας, μπορεί να χορηγηθεί μόνη της ή σε συνδυασμό με άλλα αντιδιαβητικά φάρμακα, ακόμα και με ινσουλίνη. Η σιταγλιπτίνη δρα αναστέλλοντας τη δράση ενός σημαντικού ενζύμου, του DPP-4, προκαλώντας με τον τρόπο αυτόν αύξηση των ινκρετινικών πεπτιδίων που παράγονται στο έντερο. Αυτό οδηγεί, τελικά, σε αύξηση της έκκρισης της ινσουλίνης και μείωση των επιπέδων του σακχάρου στο αίμα. Είναι γεγονός ότι καμία αγωγή δε θεραπεύει οριστικά το σακχαρώδη διαβήτη, αλλά τον αντιμετωπίζει. Σήμερα, ο πήχης έχει ανέβει πολύ υψηλά και οι απαιτήσεις είναι ιδιαίτερα μεγάλες. Κάθε καινούργιο φάρμακο θα πρέπει να είναι καλύτερο και πιο ασφαλές από τα προηγούμενα φάρμακα. Το έγκριτο περιοδικό «Pharmacentical Executive» το 2013 ανέδειξε τη σιταγλιπτίνη ως φάρμακο της χρονιάς. Η αποτελεσματικότητα σε συνδυασμό με την ασφάλειά του καθιστούν τη σιταγλιπτίνη ένα σημαντικό σύμμαχο στη μάχη για την αντιμετώπιση του σακχαρώδους Διαβήτη.

19


ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Φυσική ιατρική και αποκατάσταση σε «αρμονία»

Σ

ύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ), αποκατάσταση, ορίζεται μια πορεία, στη διάρκεια της οποίας χρησιμοποιούνται όλα τα μέσα επαγγελματικής, παιδαγωγικής, ιατρικής ή άλλης μορφής παρέμβασης, για να επανακτήσουν την ανεξαρτησία τους εκείνα τα πρόσωπα που την έχασαν, μετά από αρρώστια, στέρηση ή τραυματισμό.

του Χρήστου Γκούμα MD,FEBPRM Φυσίατρου Επιστημονικού διευθυντή Κ.Α.Α. ΑΡΜΟΝΙΑ

Η ειδικότητα της φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης εχει αναγνωριστεί στην Ελλάδα το 1974 αποτελώντας τη νεότερη ιατρική ειδικότητα στη χώρα μας, ενώ στις Η.Π.Α.αναγνωρίζεται ως κύρια ειδικότητα απο τις αρχές του αιώνα. Ο φυσίατρος είναι ο γιατρός ο οποίος αντιμετωπίζει όλα τα προβλήματα της υγείας του ασθενή, αξιολογώντας τον ολοκληρωμένα ως άτομο και όχι ως μεμονωμένες οργανικές παθήσεις, με τελικό στόχο τη μέγιστη ανάκτηση της λειτουργικότητάς του.

καταρτίζει το πρόγραμμα αποκατάστασής του. Σε εβδομαδιαία βάση πραγματοποιείται συνάντηση της διεπιστημονικής ομάδας,στην οποία αξιολογείται η πορεία της αποκατάστασης του ασθενή καθώς και η ανταπόκρισή του στο πρόγραμμα και ορίζονται οι νέοι θεραπευτικοί στόχοι. Τελικός μας σκοπός είναι να βελτιώσουμε τη λειτουργικότητα των ασθενών και να τους καταστήσουμε όσο το δυνατόν πιο αυτόνομους και ανεξάρτητους έτσι ώστε με το πέρας του προγράμματός τους να επανέλθουν στην οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική τους ζωή.

Οι φυσίατροι λοιπόν της «Αρμονίας» πλαισιωμένοι απο έμπειρους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, όπως παθολόγο, καρδιολόγο, νευρολόγο, ορθοπεδικό, ωρλ, αναισθησιολόγο αποτελούν το ιατρικό τμήμα της διεπιστημονικής ομάδας αποκατάστασης. Την ομάδα αυτή συμπληρώνουν άριστα εκπαιδευμένοι, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, υδροκινησιοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, νοσηλευτές αποκατάστασης, κλινική ψυχολόγος και κοινωνική λειτουργός. Στο κέντρο μας αντιμετωπίζονται περιστατικά όπως οι κακώσεις νωτιαίου μυελού, οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, οι κακώσεις του περιφερικού νευρικού συστήματος, οι ακρωτηριασμοί, οι πολυτραυματίες, οι μείζονες ορθοπεδικές επεμβάσεις, πολλαπλή σκλήρυνση, ρευματοπάθειες, αλλά και πλειάδα μυοσκελετικών και αθλητικών κακώσεων της καθημερινότητας. Στόχος της διεπιστημονικής ομάδας της «Αρμονίας» είναι η βελτίωση και αποκατάσταση της σωματικής,

20

νοητικής και ψυχολογικής υγείας των ανθρώπων που έχουν υποστεί σοβαρές ασθένειες ή ατυχήματα. Η φιλοσοφία της «Αρμονίας» είναι ανθρωποκεντρική.Προσεγγίζουμε τα προβλήματα των ασθενών μας με τρόπο εξειδικευμένο και εξατομικευμένο αλλά ταυτόχρονα διαπροσωπικό και βαθιά ανθρώπινο. Στην «Αρμονία» ο κάθε ασθενής είναι μοναδικός! Με την εισαγωγή του στο κέντρο, εξετάζεται από το ιατρικό προσωπικό, λαμβάνοντας υπόψη, την κλινική εικόνα και το ατομικό ιστορικό του, αξιολογείται από τους θεραπευτές και τέλος ο υπεύθυνος φυσίατρος

Στην «Αρμονία» είμαστε δίπλα στον ασθενή από την πρώτη στιγμή της κάκωσης ή της πάθησής του μέχρι την πλήρη αποθεραπεία και την επανένταξή του στην κοινωνία «αρμονικά»!


Το ΚΑΑ Αρμονία βρίσκεται στο Κάτω Σχολάρι, σε μια ήσυχη τοποθεσία εξαιρετικής ομορφιάς, με θέα το Θερμαϊκό και τον Όλυμπο, μόλις λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Θεσσαλονίκη (29ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Μουδανιών), με εύκολη πρόσβαση από τον κεντρικό δρόμο. Η «Αρμονία» λειτουργεί ως κέντρο κλειστής νοσηλείας, αλλά και σαν μονάδα ημερήσιας φροντίδας, υποστηρίζοντας όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Μπορεί να φιλοξενήσει 130 ασθενείς σε μονόκλινα, δίκλινα και τρίκλινα δωμάτια, με υπερσύγχρονο και καλαίσθητο ξενοδοχειακό εξοπλισμό, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των ασθενών και των επισκεπτών τους. Η αποκατάσταση των κινητικών δυνατοτήτων (ελλειμμάτων) επιτυγχάνεται πρωτίστως μέσω της φυσικοθεραπείας. Η Αρμονία διαθέτει μια ομάδα άριστα καταρτισμένων θεραπευτών και δύο πλήρως εξοπλισμένους χώρους φυσικοθεραπείας, καθώς και μια ειδικά σχεδιασμένη πισίνα για υδροθεραπεία. Τα εξειδικευμένα προγράμματα αποκατάστασης, η αδιάλειπτη ιατρική και νοσηλευτική παρακολούθηση καθώς και η επισταμένη ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη βοηθούν τους ασθενείς: tȪɋɀɆȺɆɒɃɋɀɊɀɋɀɑɄȾɂɋɈɌɉȼɂɃɗɋɀɋɒɑɋɈɌɑ tȪɋɈɆƇȾɉɂɈɉɂɊɅɗɋɐɆȾƇɂƇɋɚɊȾɐɆɋɀɑȺɆȺƇɀɉɕȺɑ tȪɋɀɆɏɌɎɂɃɔɃȺɂɊɐɅȺɋɂɃɔȺɌɋɈɆɈɅɕȺ tȪɋɀɆɃɈɂɆɐɆɂɃɔȾƇȺɆɓɆɋȺɇɀ 29o χλμ. Θεσ/νίκης - Μουδανιών τηλ. 23920 92523, 23920 92555 www.armoniacenter.gr | info@armoniacenter.gr


ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Ενας στους πέντε ηλικιωμένους εμφανίζει Alzheimer

«Ε

κρηκτικές» διαστάσεις συνεχίζει να λαμβάνει στις μέρες μας η νόσος Alzheimer, αλλά και η άνοια γενικότερα, καθώς προσβάλλει συνολικά περισσότερους από 39 εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο. Σύμφωνα, μάλιστα, με τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα, η «έκρηξη» αυτή αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, καθώς έως το 2050 ο συνολικός αριθμός των πασχόντων υπολογίζεται ότι θα έχει ανέλθει στα 100 εκατομμύρια! Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι: 10 εκα-

22

τομμύρια Ευρωπαίοι και περισσότεροι από 5,4 εκατομμύρια Αμερικανοί πλήττονται σήμερα από τη νόσο Alzheimer, ενώ στην Ελλάδα οι πάσχοντες φτάνουν τις 200.000. Οπως προκύπτει από τα στοιχεία, το Alzheimer αποτελεί τη συχνότερη νευροεκφυλιστική νόσο και τη συχνότερη αιτία άνοιας στον ηλικιωμένο πληθυσμό σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι πιθανότητες να εκδηλώσει κάποιος την ασθένεια είναι μία στις είκοσι για τα άτομα άνω των 65 χρόνων, ενώ υπολογίζεται ότι ένας στους πέντε ηλικιωμένους πάνω από 80 ετών θα προσβληθεί από άνοια.

Οσοι πάσχουν από τη νόσο έχουν απώλεια μνήμης, δεν συγκρατούν νέες πληροφορίες, έχουν αυξανόμενη δυσκολία εύρεσης λέξεων για να εκφράσουν αυτό που θέλουν να πουν, ανικανότητα προσανατολισμού στο χώρο και τέλος κινητική αδυναμία. Τα άτομα με την πάθηση Alzheimer χρειάζονται μόνιμη φροντίδα λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν. Σύμφωνα με την καθηγήτρια Νευρολογίας - Ψυχιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Alzheimer, Μαγδαληνή Τσολάκη, «η νόσος Alzheimer αποτελεί ένα δυσβάστακτο κοι-

νωνικό πρόβλημα υγείας. Η συμπτωματολογία της νόσου χαρακτηρίζεται δε από μια προοδευτική, συνεχή και σταδιακά αυξανόμενη έκπτωση των νοητικών λειτουργιών και της δυνατότητας εκτέλεσης καθημερινών δραστηριοτήτων του ασθενούς. Γι’ αυτό η πρόσβαση σε αποτελεσματικά και καινοτόμα φάρμακα βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα ζωής, τόσο του ασθενούς, όσο και της οικογένειάς του, η οποία επωμίζεται σημαντικό φορτίο». Οπως τονίζει η ίδια, «η άμεση ανακάλυψη νέων αποτελεσματικών θεραπειών αποτελεί, πλέον, αδήριτη ανάγκη, ενώ η πλέον άμεσα αναμενόμενη καινοτόμος θεραπεία στην Ελλάδα είναι το διαδερμικό αυτοκόλλητο ριβαστιγμίνης των 13,3 mg. Το διαδερμικό αυτοκόλλητο ριβαστιγμίνης των 13,3 mg, χάρη στην υψηλότερη δόση ριβαστιγμίνης, παρέχει διπλάσιο αποτέλεσμα σε σχέση με το διαδερμικό αυτοκόλλητο ριβαστιγμίνης των 9,5 mg. Παρέχει, δηλαδή, διπλάσια αποτελεσματικότητα, τόσο στην καθυστέρηση της νοητικής έκπτωσης, όσο και στην καθυστέρηση της έκπτωσης στην αυτονομία εκτέλεσης βασικών καθημερινών δραστηριοτήτων (όπως είναι η καθημερινή υγιεινή και το φαγητό). Αυτό το επιτυγχάνει επιτρέποντας στους ασθενείς την πρόσβαση σε θεραπευτική δόση που αντίστοιχή της δεν υπάρχει σε κανένα άλλο σκεύασμα, διότι η χορήγηση και απορρόφηση της ριβαστιγμίνης γίνεται διαδερμικά και όχι από του στόματος. Σε ό,τι αφορά τα δεδομένα για άλλα καινοτόμα σκευάσματα, νέες μελέτες υποστηρίζουν ότι ο καφές -δοσοεξαρτώμενο αποτέλεσμα- και το φάρμακο μετφορμίνη για το σακχαρώδη διαβήτη παίζουν προστατευτικό ρόλο στην εμφάνιση της άνοιας, ενώ τα νέα για την ακριβέστερη και πρωιμότερη διάγνωση είναι ότι υπάρχει δοκιμασία-εξέταση στο αίμα που θα μπορούσε να βάλει διάγνωση της νόσου Alzheimer με ακρίβεια 90%, αλλά πρέπει να επιβεβαιωθεί». «H απεικόνιση των νευροϊνιδιακών εκφυλίσεων (tangles) με ειδικές ουσίες ίσως είναι η λύση στο μεγάλο πρόβλημα της διαφορικής διάγνωσης των ανοιών στην καθημερινή πράξη, αλλά και ο δρόμος για την ανακάλυψη νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων οι οποίες θα τροποποιούν την πορεία της νόσου», υπογραμμίζει η κ. Τσολάκη.


ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Φυσική άµυνα στον χρόνο

Παρουσίαση

Ένα θαυµατουργό προϊόν µε αµέτρητες ευεργετικές ιδιότητες, που βρίσκουν εφαρµογή τόσο στην Αισθητική όσο και στην Ιατρική, υπόσχεται υγεία και οµορφιά µε φυσικό τρόπο. Tο Collagen Pro-active της Collagen Power αποτελεί κορυφαία εξέλιξη στην τεχνολογία του κολλαγόνου, καθώς προσφέρει στον οργανισµό µαγνήσιο, πυρίτιο και τις βιταµίνες Β1, Β2, Β5 και Β6 σε πόσιµη µορφή. Έτσι, είναι άµεσα απορροφήσιµο χωρίς καµία παρενέργεια και µε µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα. Το κολλαγόνο, χάρη στα πολύτιµα συστατικά που περιέχει, δρα ευεργετικά στις αρθρώσεις, τα δόντια, τα οστά, ενισχύει την ελαστικότητα και τονώνει την επιδερµίδα, συµβάλλοντας στη διατήρηση µιας νεανικής εµφάνισης, ενώ καταπολεµά την τριχόπτωση και χαρίζει µαλλιά µε όγκο και λάµψη. Παράλληλα, συνεισφέρει στην αντιµετώπιση των περισσότερων αρθριτικών προβληµάτων, καθώς και προβληµάτων όπως η οστεοπόρωση και η οστεοπενία. Για να διαπιστώσετε τα καταπληκτικά αποτελέσµατα του Collagen Pro-active, το µόνο που έχετε να κάνετε είναι να πίνετε δύο κουταλιές της σούπας πριν από τον βραδινό ύπνο σας! Το κολλαγόνο αντιπροσωπεύει το 30% του συνόλου της πρωτεΐνης του ανθρώπινου σώµατος και περισσότερο από το 70% της πρωτεΐνης που συνθέτει το δέρµα. Στα ούλα, τα µάτια, τις αρθρώσεις, τα αιµοφόρα αγγεία, το κολλαγόνο υπάρχει παντού στο ανθρώπινο σώµα. ∆υστυχώς, όµως, δεν είναι δυνατή η πρόσληψή του σχεδόν από κανένα είδος τροφής. Είναι, εποµένως, απαραίτητη η λήψη του µέσω των συµπληρωµάτων διατροφής. Οι καταναλωτές θα πρέπει να προσέχουν όταν προµηθεύονται το συγκεκριµένο προϊόν γιατί κυκλοφορούν στην αγορά αποµιµήσεις που είναι επικίνδυνα για την υγεία, το αυθεντικό προϊόν αναγράφει τα ελληνικά στοιχεία στο πίσω µέρος του µπουκαλιού µε τον αριθµό του ΕΟΦ.

ΓΙΑ ΑΝΤΡΕΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Ιδανικό για άντρες & γυναίκες

INFO: Drink Collagen for Health & Beauty - Health / Beauty στο Facebook, καθώς και στο www.collagenpower.gr

Μπορείτε να βρείτε το Collagen Pro-active σε όλα τα φαρµακεία, σε επιλεγµένα καταστήµατα βιολογικών προϊόντων ή στο τηλέφωνο 213 0081013.

‘‘Ǿ țȠȡȣijĮȓĮ İʌȚȜȠȖȒ

’’

• Αρθριτικά προβλήματα; • Ταλαιπωρημένη & σπασμένη επιδερμίδα; • Προβλήματα διαχείρισης βάρους; • Αδύναμα μαλλιά & εύθραυστα νύχια; Όλοι μας έχουμε ευχηθεί να υπήρχε ένα και μοναδικό θαυματουργό φυσικό προϊόν που να μας προσφέρει όλα όσα χρειάζεται ο οργανισμός μας για να είναι όμορφος και υγιής. Και όμως τώρα υπάρχει! Είναι το Collagen Pro-Αctive της Collagen Power που περιέχει μαγνήσιο, τις βιταμίνες: Β1, Β2, Β5, Β6 αλλά και πυρίτιο. Ο μοναδικός συνδυασμός τους, έχει καταπληκτικά αποτελέσματα στον ανθρώπινο οργανισμό, ειδικά τώρα με τις αλλαγές του καιρού και την αύξηση της υγρασίας. Καταπολεμά την τριχόπτωση σε δύο - τρεις εβδομάδες και δυναμώνει τα νύχια για να μη σπάνε και λυγίζουν. Η πιο γνωστή του ιδιότητα φυσικά είναι το καλό που κάνει στο δέρμα δίνοντας του μοναδική λάμψη και σφριγιλότητα. Χάρη στην πόσιμη μορφή του είναι άμεσα απορροφήσιμο, δρα εσωτερικά για την καταπολέμηση της κυτταρίτιδας και του λίπους, δίνοντάς του ακόμα μεγαλύτερη ελαστικότητα και χαρίζοντας ακαταμάχητη όψη. Οι πονεμένες αρθρώσεις, τα κόκαλα οι ενοχλητικές κράμπες και ο μεταβολισμός μπαίνουν στο στόχαστρο και δέχονται ισχυρό πλήγμα. Δύο κουταλιές της σούπας πριν το βραδινό ύπνο για καλύτερη υγεία και ομορφιά είναι αρκετές για να μας χαρίσουν καλύτερη υγεία & ομορφιά!

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ

ΤΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ COLLAGEN PRO ACTIVE EXEI TO ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΑ ΤΗ ΛΕΞΗ COLLAGEN

ýĦĠđ ûċĝġĆĕđ îğĖėĆĝĞěēċ

Αρ. Γν. Ε.Ο.Φ. 78511/18-11-2010 500ml/50€

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ ΣΑΣ Αποκλειστική διάθεση για Ελλάδα & Κύπρο: COLLAGEN POWER A.E. Γραφεία: Νεοχωρίου 3, Βύρωνας Τ.Κ.16231, Τηλέφωνα: 801 300 3100 (αστική χρέωση) & 213 008 1013 Fax: 211 800 5435 email: info@collagenpower.gr

@

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.collagenpower.gr

Drink Collagen for Health & Beauty


ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Ενας στους πέντε πάσχει από ακράτεια

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΙΧΤΕΡ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ, ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Διατροφική αξία της σόγιας

Η

Π

ερισσότεροι από 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι (άνδρες και γυναίκες) αντιμετωπίζουν πρόβλημα ακράτειας ούρων, καθώς τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί σημαντική αύξηση των περιστατικών. Στην Ελλάδα, υπολογίζεται πως περίπου το 20%-30% του πληθυσμού αντιμετωπίζει πρόβλημα ακράτειας. Η ακράτεια των ούρων είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και μπορεί να καταστήσει έναν άνθρωπο ανήμπορο να λειτουργήσει τόσο κοινωνικά όσο και επαγγελματικά, σημειώνουν οι ειδικοί, ενώ, σύμφωνα με τα επιστημονικά στοιχεία, η αύξηση των καταγραφόμενων περιστατικών τα τελευταία χρόνια οφείλεται τόσο στην αύξηση της αναζήτησης ιατρικής βοήθειας, άρα και στην αύξηση της διάγνωσης, όσο και στην αύξηση των παραγόντων που οδηγούν σε ακράτεια, όπως η άνοδος του μέσου όρου ηλικίας. Στους άνδρες, οι αιτίες που προκαλούν ακράτεια εντάσσονται στις εξής κατηγορίες: σε διαταραχή της λειτουργίας του εξωστήρα (ασταθής υπεραντανακλαστική κύστη), σε σφιγκτηριακή ανεπάρκεια (κυρίως έπειτα από επεμβάσεις στον προστάτη) και σε μικτού τύπου ακράτεια (συνύπαρξη ασταθούς κύστης και σφιγκτηριακής ανεπάρκειας). Στις γυναίκες, η ακράτεια διακρίνεται σε επιτακτικού τύπου νευρογενή (διάφορες παθήσεις του νευρικού συστήματος) ή ιδιοπαθή (αγνώστου αιτιολογίας), σε ακράτεια από προσπάθεια (όταν η ενδοκυστική πίεση ξεπερνά την ουρηθρική αντίσταση, για παράδειγμα με το βήχα) και τέλος σε μικτή ακράτεια, όπου συνυπάρχουν τόσο το επιτακτικό στοιχείο, όσο και εκείνο της απώλειας ούρων κατά την προσπάθεια. Συχνές αιτίες της ακράτειας είναι οι αλλαγές στην ανατομία του ουροποιητικού, στους μυς ή τα νεύρα που ελέγχουν τους μυς αυτούς. Στις αλλαγές αυτές μπο-

24

ρούν να συμβάλουν συγκεκριμένες, κοινές και για τα δύο φύλα καταστάσεις, όπως νευρολογικές παθήσεις ή κάποια τραύματα (π.χ. σκλήρυνση κατά πλάκας, εγκεφαλικό, κάκωση νωτιαίου μυελού, εργώδης τοκετός κ.λπ.). Ενώ στις γυναίκες το πρόβλημα αφορά κυρίως τη μετεμμηνοπαυσιακή ηλικία, στους άνδρες το πρόβλημα ξεκινά μερικά χρόνια αργότερα, δηλαδή περίπου μετά τα 65 χρόνια. Είναι χαρακτηριστική η αύξηση του προβλήματος και στις μικρότερες ηλικίες, απότοκη κυρίως της αύξησης των επίκτητων νευρολογικών παθήσεων και κυρίως των κακώσεων εξαιτίας τροχαίων και εργατικών ατυχημάτων. Σημειώνεται πως η ακράτεια αποτελεί σημαντική αιτία εισόδου στα γηροκομεία (η δεύτερη σε πολλές χώρες), ενώ είναι και βασική αιτία (ίσως και πρώτη) απώλειας εργατοωρών. Η θεραπεία της ακράτειας είναι εξατομικευμένη, ανάλογα με την ασθενή και την περίπτωση (φαρμακευτική αγωγή, ενέσεις κολλαγόνου, χειρουργική τοποθέτηση τεχνητού σφιγκτήρα), ωστόσο οι ειδικοί τονίζουν ότι κάποιες αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ασθενών. Για παράδειγμα, η ελάττωση της καφεΐνης μπορεί να βελτιώσει τα συμπτώματα συχνουρίας, έπειξης και ακράτειας από έπειξη. Συστήνεται καφές ή τσάι χωρίς καφεΐνη. Ακόμη και η ελάττωση του αλκοόλ μπορεί να βελτιώσει τα συμπτώματα. Επιπλέον, μία μελέτη που έχει δημοσιευτεί στο «New England Journal of Medicine» έδειξε ότι η απώλεια βάρους μπορεί να επιφέρει βελτίωση των επεισοδίων ακράτειας έως και 70%. Η συσχέτιση του δείκτη μάζας σώματος ΒΜΙ με τα συμπτώματα της ακράτειας των ούρων έχει πλέον αποδειχτεί και αναφερθεί πολλάκις στη διεθνή βιβλιογραφία.

σόγια αποτελεί ένα ολοένα και συχνότερα καταναλούμενο τρόφιμο στην ευρωπαϊκή διατροφή. Ποια είναι όμως τα θετικά της σόγιας και γιατί οι ανατολικοί λαοί που τη χρησιμοποιούν σαν κύριο τρόφιμο από παιδική ηλικία έχουν πολύ λιγότερα καρδιαγγειακά; Η σόγια είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον τρόφιμο για πάρα πολλούς λόγους. Πρώτα απ’ όλα από τα φυτικής προέλευσης τρόφιμα έχει μια πολύ μεγάλη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες. Η περιεκτικότητα της σόγιας σε πρωτεΐνες φτάνει τα επίπεδα του 35% με 40%. Αυτό είναι εντυπωσιακό, αν λάβει κανείς υπόψη πως δεν υπάρχει άλλο φυτικής προέλευσης τρόφιμο που να έχει τόσο υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη. Ως γενικό κανόνα θέτουμε ότι οι πρωτεΐνες του γάλακτος και του κρέατος είναι καλύτερες πρωτεΐνες, γιατί παρέχουν απαραίτητα αμινοξέα και έχουν την υψηλότερη βιολογική αξία. Ως γενικό κανόνα έχουμε ότι οι φυτικές πρωτεΐνες είναι υποδεέστερες. Η σόγια όμως ανάμεσα στις υποδεέστερες πρωτεΐνες έχει την υψηλότερη διατροφική αξία απ’ όλες τις φυτικής προέλευσης τροφές, μια διατροφική αξία η οποία προσεγγίζει, είναι σχεδόν παρόμοια με τη διατροφική αξία του γάλακτος και του κρέατος. Εχει όμως και δύο άλλες σημαντικές ιδιότητες. Η μια είναι ότι περιέχει μεν λιπαρά, αλλά χαμηλή συχνότητα κεκορεσμένων λιπαρών, των κακών λιπαρών οξέων δηλαδή, και έχει την ιδιαιτερότητα ότι περιέχει υψηλές συγκεντρώσεις δυο κατηγοριών λιπαρών οξέων, των ωμέγα 6 και ωμέγα 3. Τελευταίες μελέτες τονίζουν ότι τροφές που έχουν τα μείγματα αυτών των λιπαρών οξέων είναι αυτές που είναι πιο αποτελεσματικές όσον αφορά την προστασία έναντι των καρδιαγγειακών παθήσεων. Αρα έχουμε ένα τρόφιμο που έχει πολλές και καλές πρωτεΐνες, ισάξιες αυτές των ζωικής προέλευσης τροφίμων, και ταυτόχρονα έχει και μια πολύ καλή αναλογία δυο κρίσιμων λιπαρών οξέων, τα οποία προστατεύουν από τις καρδιαγγειακές παθήσεις. Και ακόμη έχει δυο σημαντικές ιδιότητες: δεν περιέχει πολλούς υδατάνθρακες, αλλά και αυτοί που περιέχει είναι «καλοί», είτε μονοσακχαρίτες είτε φυτικές ίνες. Για τη σημασία των φυτικών ινών υπάρχουν πάρα πολλά δεδομένα. Επίσης περιέχει πολλές βιταμίνες και ανόργανα στοιχεία, ένα εκ των οποίων είναι το ασβέστιο. Αυτός είναι ο λόγος που όταν τα παιδιά εμφανίσουν αλλεργία στο γάλα, στο αγελαδινό γάλα, που είναι η συνήθης μορφή κατανάλωσης, η εναλλακτική λύση είναι γάλα σόγιας, τουλάχιστον στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά.


ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Καινοτόμες θεραπείες σηματοδοτούν μια νέα εποχή στην αντιμετώπιση του καρκίνου

Ν

έα, σημαντικά δεδομένα από κλινικές δοκιμές σε αρκετά υπό έρευνα και εγκεκριμένα αντικαρκινικά φάρμακα, παρουσίασαν ερευνητές απ’ όλο τον κόσμο στο πλαίσιο του Ετήσιου Συνεδρίου της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO), που διεξήχθη στο Σικάγο των ΗΠΑ. Στο συνέδριο επιλέχτηκε να παρουσιαστούν με προφορικές ανακοινώσεις σημαντικός αριθμός μελετών για μεγάλο εύρος θεραπευτικών επιλογών (βιολογικοί παράγοντες νέας γενιάς, ανοσοθεραπείες και αντι-αγγειογενετικές αγωγές) της Roche, γεγονός που καταδεικνύει το εύρος της έρευνας της εταιρίας στον ογκολογικό τομέα. Σύμφωνα με τους ερευνητές, είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η έρευνα προς την κατεύθυνση της ανεύρεσης θεραπειών που θα επιτίθενται στα καρκινικά κύτταρα με ποικίλους τρόπους, ώστε να μπορέσει να αλλάξει ριζικά ο τρόπος που αντιμετωπίζεται η νόσος. Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία Στο συνέδριο ανακοινώθηκαν τα πρώτα αποτελέσμα-

τα της μελέτης φάσης ΙΙΙ CLL11, σύμφωνα με τα οποία ο συνδυασμός obinutuzumab με χλωραμβουκίλη μείωσε κατά 86% τον κίνδυνο εξέλιξης, υποτροπής ή θανάτου ηλικιωμένων ασθενών με Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία. Το μονοκλωνικό αντίσωμα obinutuzumab είναι το πρώτο τύπου II αντίσωμα που στρέφεται κατά του CD20 και έχει υποστεί επεξεργασία με γλυκοσυλίωση χρησιμοποιώντας τεχνολογία GlycoMAb, που βοηθά τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος του ίδιου του ασθενούς να επιτίθενται στα καρκινικά κύτταρα που φέρουν το συγκεκριμένο δείκτη στην επιφάνειά τους και τα σκοτώνει απευθείας. Η Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία είναι μια από τις πιο συχνές μορφές καρκίνου του αίματος, η οποία στοιχίζει κάθε χρόνο τη ζωή σε περίπου 75.000 ανθρώπων παγκοσμίως. Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μεγάλης, ανεξάρτητης μελέτης GOG240 η αγωγή με τον αντι-αγγει-

ογενετικό παράγοντα μπεβασιζουμάμπη σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία παρατείνει τις ζωές των γυναικών με προχωρημένο καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, σε σύγκριση με χημειοθεραπεία μόνο, μειώνοντας κατά 29% τον κίνδυνο θανάτου. Συγκεκριμένα, οι γυναίκες που έλαβαν μπεβασιζουμάμπη σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία παρουσίασαν διάμεση συνολική επιβίωση 17 μηνών έναντι 13.3 μηνών στην ομάδα ασθενών που έλαβαν μόνο χημειοθεραπεία. Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας είναι ο τρίτος πιο συχνός καρκίνος στις γυναίκες με μισό εκατομμύριο κρούσματα παγκοσμίως, και ένα από τα κύρια αίτια θανάτου από καρκίνο στις γυναίκες με κατά προσέγγιση 275.000 γυναίκες να καταλήγουν ετησίως. Οι επιστήμονες τόνισαν ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό οι περισσότερες γυναίκες να έχουν πρόσβαση σε εμβολιασμό έναντι του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων HPV (που ευθύνεται για σχεδόν την πλειονότητα της νόσου), καθώς και σε τεχνολογίες προσυμπτωματικού ελέγχου. Γλοιοβλάστωμα Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου παρουσιάστηκαν επίσης τα τελικά αποτελέσματα της μελέτης φάσης III AVAglio σε άτομα με νεοδιαγνωσθέν γλοιοβλάστωμα, την πιο συχνή και επιθετική μορφή πρωτοπαθούς καρκίνου του εγκεφάλου. Τα νέα στοιχεία επιβεβαίωσαν πως η αγωγή με μπεβασιζουμάμπη συν ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία με τεμοζολομίδη μείωσε σημαντικά τον κίνδυνο επιδείνωσης του γλοιοβλαστώματος ή θανάτου κατά 36% σε σύγκριση με ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία με τεμοζολομίδη και εικονικό φάρμακο, χωρίς όμως να βελτιώνεται σημαντικά η συνολική επιβίωση των ασθενών. Τα συμπτώματα του γλοιοβλαστώματος είναι συχνά αφόρητα για τους ασθενείς και όσους τους φροντίζουν, έχοντας σημαντικό και αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής τους, όπως και στην ικανότητά τους να φέρνουν εις πέρας δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. Η μελέτη έδειξε ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου χωρίς εξέλιξη της νόσου οι περισσότεροι ασθενείς μπορούσαν να φροντίσουν τον εαυτό τους χωρίς να τους είναι απαραίτητη βοήθεια, ενώ μπορούσαν και να διατηρούν μια κλινικά σχετική ποιότητας ζωής. Ανοσοθεραπεία Τέλος, αρκετές πρώιμου σταδίου μελέτες σε διάφορους τύπους καρκίνου παρουσιάστηκαν και για το MPDL3280A, ένα υπό έρευνα φάρμακο που έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να κάνει τα καρκινικά κύτταρα περισσότερο ευάλωτα στο ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού, παρεμβαίνοντας σε μια πρωτεΐνη που ονομάζεται PD-L1.

25


ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Η αρθρίτιδα αποτελεί δημόσιο πρόβλημα υγείας

Μ

εγάλο δημόσιο πρόβλημα υγείας αποτελεί η αρθρίτιδα, η οποία περιλαμβάνει περισσότερες από 100 διαφορετικές ρευματικές ασθένειες και καταστάσεις, η πιο κοινή από τις οποίες είναι η οστεοαρθρίτιδα. Αλλες συχνές μορφές αρθρίτιδας είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα και ο «λύκος». Τα κοινά συμπτώματα περιλαμβάνουν πόνο, καυσαλγία, δυσκαμψία, πρήξιμο μέσα ή γύρω από τις αρθρώσεις. Κάποιες μορφές αρθρίτιδας, όπως ο «λύκος» και η ρευματοειδής αρθρίτιδα, μπορούν να προσβάλουν πολλαπλά όργανα και να προκαλέσουν εκτεταμένα συμπτώματα. Η αρθρίτιδα «χτυπά» περίπου έναν στους πέντε ενήλικες και ένα στα 250 παιδιά και αποτελεί την πιο συχνή αιτία ανικανότητας στους ενήλικες και μια συχνή αιτία απουσίας από την εργασία. Μάλιστα μία πρόσφατη μελέτη αναφέρει ότι ο κίνδυνος ανάπτυξης οστεοαρθρίτιδας στο γόνατο κατά τη διάρκεια της ζωής είναι 45% και ανεβαίνει στο 57% γι’ αυτούς που κάποτε τραυμάτισαν την άρθρωση του γόνατος. Οι παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση της νόσου είναι η ηλικία (μεγαλώνοντας μειώνεται η ικανότητα αυτο-επούλωσης των χόνδρων), η κακή διατροφή (χρειάζονται ασβέστιο, βιταμίνες C, D), η παχυσαρκία (αυξάνει το βάρος στις αρθρώσεις), κληρονομικές παθήσεις οστών, αλλά και η χειρωνακτική εργασία. Η αρθρίτιδα μπορεί να πλήξει οποιαδήποτε άρθρωση. Τα συμπτώματα κυμαίνονται από ήπια έως πολύ σοβαρά με αναπηρία. Οσο για τη θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών, οι γιατροί συστήνουν πέρα από την απώλεια βάρους, την άσκηση και τη φυσικοθεραπεία, φαρμακευτική αγωγή και σε κάποιες περιπτώσεις και χειρουργική αντιμετώπιση.

26

Ρευματοειδής αρθρίτιδα

«Λύκος»

Υπολογίζεται πως περισσότεροι από 120.000 Ελληνες πάσχουν από ρευματοειδή αρθρίτιδα, με τις γυναίκες ασθενείς να είναι περισσότερες από τους άντρες. Η νόσος εκδηλώνεται κυρίως στις ηλικίες 35-55 ετών, αλλά εμφανίζεται και σε άτομα ηλικίας κάτω των 25 ετών. Η ρευματοειδής αρθρίτιδα συνήθως αρχίζει από τις αρθρώσεις των χεριών (καρποί, δάκτυλα) ή και τις αρθρώσεις των ποδιών (δάκτυλα, αστράγαλοι, γόνατα). Οι αρθρώσεις εμφανίζουν πόνο, διόγκωση (πρήξιμο), αυξημένη θερμοκρασία και δυσκαμψία (δυσκολία στην κίνηση), η οποία είναι πιο έντονη κατά τις πρωινές ώρες (πρωινή δυσκαμψία). Στην πορεία μπορεί να προσβληθεί οποιαδήποτε άρθρωση. Στις περισσότερες περιπτώσεις η νόσος εκδηλώνεται σε πολλές αρθρώσεις ταυτοχρόνως, αλλά στο 25% προσβάλλει μία μόνο άρθρωση. Η αρθρίτιδα συχνά συνοδεύεται από αίσθημα αδυναμίας, εύκολη κούραση, ανορεξία και σπανιότερα από επίμονα «δέκατα». Σε αρκετούς ασθενείς εκτός από τις αρθρώσεις προσβάλλονται και άλλα όργανα, όπως το δέρμα (ρευματικά οζίδια) και τα μάτια με την εμφάνιση ξηρότητας.

Ο «λύκος» είναι μία χρόνια αυτοάνοση νόσος που προσβάλλει πολλά όργανα και συστήματα του σώματος, όπως το δέρμα, τις αρθρώσεις, τους νεφρούς, τους πνεύμονες και το αίμα. Ο χαρακτηρισμός «ερυθηματώδης» αναφέρεται στο κόκκινο χρώμα του δερματικού εξανθήματος που προκαλεί η νόσος, ενώ ο όρος «λύκος» περιγράφει το χαρακτηριστικό εξάνθημα που αναπτύσσεται στο πρόσωπο του πάσχοντος, μοιάζει με πεταλούδα αλλά κάνει συνολικά το πρόσωπο να μοιάζει με αυτό του λύκου. Ο συστηματικός ερυθηματώδης «λύκος» προσβάλλει τις γυναίκες με εννεαπλάσια συχνότητα απ’ ό,τι τους άνδρες, με τις ηλικίες υψηλού κινδύνου να είναι από 15 έως 45 ετών. Ο «λύκος» δεν είναι κληρονομική ούτε μεταδοτική νόσος. Είναι αυτοάνοση, δηλαδή μία ασθένεια που οφείλεται σε δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος του πάσχοντος. Ο μηχανισμός που προκαλεί αυτήν τη δυσλειτουργία παραμένει άγνωστος. Για την αντιμετώπιση της νόσου σημείο κλειδί είναι η έγκαιρη διάγνωση. Τα συμπτώματα που πρέπει να γεννούν υπόνοιες και να οδηγούν αμέσως τους ασθενείς στο γιατρό είναι το εξάνθημα στο πρόσωπο, η κόπωση, ο επίμονος πυρετός και ενοχλήματα στις αρθρώσεις.


ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Ψηλοτάκουνα και στενά παπούτσια ευθύνονται για το «κότσι» Γράφουν οι ορθοπεδικοί χειρουργοί Ιωάννης Σπανός και Παναγιώτης Συμεωνίδης

Ο

βλαισός μέγας δάκτυλος (ή κότσι) είναι η πιο συχνή παραμόρφωση του ποδιού. Χαρακτηριστικά το μεγάλο δάκτυλο κλίνει προς τα μικρά δάκτυλα, ενώ σε πιο προχωρημένα στάδια μπορεί και να εφιππεύει το δεύτερο δάκτυλο. Αντίθετα με ό,τι πιστεύουν πολλοί ασθενείς, το μεγαλύτερο μέρος από ένα κότσι δεν αποτελεί κάποιο οστεόφυτο που περισσεύει από το σώμα, αλλά κομμάτι ενός δικού μας οστού (κεφαλή του πρώτου μεταταρσίου) που έχει μετατοπισθεί εκτός θέσης. Αυτή η παρεκτόπιση διαταράσσει και την κατανομή των φορτίων στο πέλμα, με αποτέλεσμα μια γενικότερη αποδιοργάνωση του ποδιού. Ετσι δημιουργούνται οι κάλοι, ενώ συχνά πονάνε τα μικρότερα δάκτυλα, κυρίως στο πέλμα και τη ράχη τους, και όχι το ίδιο το κότσι. Οι δύο παράγοντες που αποδεδειγμένα σχετίζονται με το βλαισό δάκτυλο είναι η κληρονομικότητα και η μακροχρόνια χρήση ψηλοτάκουνων και στενών υποδημάτων. Αν και τα συμπτώματα εμφανίζονται συχνότερα στη μέση ηλικία, περίπου στο 80% η παραμόρφωση έχει ήδη εμφανιστεί από την

εφηβεία. Φαίνεται πως η εμμηνόπαυση με τις ορμονικές της αλλαγές και τη συχνή αύξηση του σωματικού βάρους οδηγεί πολλά πόδια με κότσι σε επιδείνωση. Σημείο κινδύνου για την αρχή μιας τέτοιας επιδείνωσης είναι η ανύψωση του δευτέρου δακτύλου, όταν δηλαδή η άκρη του δεν ακουμπά πλέον στο έδαφος. Η οριστική θεραπεία του βλαισού δακτύλου είναι η χειρουργική επέμβαση. Οι πολλές επεμβάσεις που έχουν περιγραφεί αντανακλούν τόσο την πολυπλοκότητα του προβλήματος, όσο και τις εξελίξεις στη γνώση και τις τεχνικές που χρησιμοποιούμε. Το βέβαιο είναι πως δεν υπάρχει μία και μόνη «θαυματουργή» μέθοδος που να διορθώνει όλες τις παραμορφώσεις. Τα πόδια της κάθε ασθενούς είναι μοναδικά και η αντιμετώπιση πρέπει να εξατομικεύεται. Αλλωστε, η σύγχρονη άποψη για το βλαισό δάκτυλο είναι πως δεν πρέπει να διορθώνουμε μόνο το κότσι, αλλά συνολικά τις παραμορφώσεις του ποδιού. Τα τελευταία χρόνια οι τεχνικές που εφαρμόζουμε έχουν βελτιωθεί σημαντικά. Οι ασθενείς δεν ακινητοποιούνται στο κρεβάτι με γύψους αλλά σηκώνονται και βαδίζουν άμεσα με τη χρήση ειδικών μετεγχειρητικών υποδημάτων. Το επίπεδο του πόνου έχει μειωθεί εντυπωσιακά με τη χρήση ειδικής

περιοχικής αναισθησίας (block) που αναισθητοποιεί το πόδι τόσο κατά τη διάρκεια, όσο και μετά την επέμβαση. Στο χειρουργείο χρησιμοποιείται ακτινοσκόπηση που αυξάνει την ακρίβεια των διορθώσεων, ενώ τα οστά σταθεροποιούνται στη σωστή θέση με ανθεκτικά υλικά (κοχλίες), που είναι πρακτικά αδρανή βιολογικά και έτσι σπάνια χρειάζεται η αφαίρεσή τους. Τέλος, η επέμβαση μπορεί να γίνει με πολύ μικρότερες τομές σε σχέση με το παρελθόν. Με το σωστό σχεδιασμό και την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων, το ποσοστό επανεμφάνισης του προβλήματος έχει μειωθεί σε κάτω του 10%. Ο στόχος του χειρουργείου είναι να προσφέρει ένα ανώδυνο και λειτουργικό πόδι. Το οίδημα (πρήξιμο) μπορεί να επιμείνει για αρκετό καιρό έπειτα από μια επέμβαση, ενώ η αρμονική βάδιση επανέρχεται αργά και σταδιακά. Γι’ αυτόν το λόγο τα χειρουργεία αυτά δεν πρέπει να γίνονται για αισθητικούς μόνο λόγους, δηλαδή σε πόδια πλήρως λειτουργικά που δεν πονούν. Η ασθενής που θα χειρουργηθεί για κότσι πρέπει να ενημερώνεται με ακρίβεια και ειλικρίνεια για τη μετεγχειρητική αποκατάσταση και να ακολουθεί με υπομονή τις οδηγίες του ειδικού χειρουργού για άριστα και μόνιμα αποτελέσματα.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν.Π.Δ.Δ.

H οικονοµική συγκυρία δηµιουργεί αντίξοες συνθήκες για όλους και ειδικά για τα νεαρά ζευγάρια που ξεκινούν µία νέα ζωή. Αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας να στηρίξει µέσω του ασφαλιστικού συστήµατος αυτά τα ζευγάρια. Ίσως θεωρηθεί ουτοπία τη στιγµή που φαίνεται ότι ο ΕΟΠΥΥ θα αλλάξει άρδην να διατυπώνουµε µια τέτοια άποψη, όµως επιτέλους δεν πρέπει να θυσιάζονται όλα στο βωµό του Μνηµονίου και της δηµοσιονοµικής πολιτικής. Τα νέα ζευγάρια στην Ελλάδα του 2013 πλήττονται σε πολλά επίπεδα Η ανεργία, η ανασφάλεια, οι αδυναµίες στις δοµές κοινωνικής πρόνοιας οδηγούν στην καλύτερη περίπτωση στη µετανάστευση, αφού τα δεδοµένα της χώρας δεν µπoρούν να εγγυηθούν ούτε το παρόν ούτε το µέλλον. Με ποια σιγουριά το νέο ζευγάρι θα σκεφθεί το γάµο και την τεκνοποιία, όταν τίποτε δε θεωρείται δεδοµένο για την οικονοµική κατάσταση της οικογένειας και τη δυνατότητα στοιχειώδους οικονοµικού προγραµµατισµού; Με τις σκέψεις αυτές ο Π.Φ.Σ. στα πλαίσια ανάπτυξης του κοινωνικού του ρόλου και της συµβολής του στην προώθηση επίλυσης ή βελτίωσης κοινωνικών προβληµάτων, επεξεργάστηκε θέσεις και προτάσεις στήριξης νέων γονέων µέσω του ασφαλιστικού συστήµατος, οι οποίες έχουν υποβληθεί στο υπουργείο Υγείας και βρίσκονται στη φάση της επεξεργασίας: Πιο συγκεκριµένα, ο ΕΟΠΥΥ πρέπει να χορηγεί σε ασφαλισµένους - νέους γονείς τα γάλατα πρώτης βρεφικής ηλικίας κατόπιν έκδοσης ειδικής γνωµάτευσης παιδιάτρου ή νεογνολόγου αντίστοιχης αυτής που εκδίδεται για τη χορήγηση αναλωσίµων σακχαρώδους διαβήτη. Για λόγους προστασίας της Δηµόσιας Υγείας επί της συσκευασίας κάθε προϊόντος πρέπει να επικολλάται αυτοκόλλητη ταινία γνησιότητας εις διπλούν, µε διπλό barcode, όπως ακριβώς στα φάρµακα και στα αναλώσιµα του σακχαρώδους διαβήτη. Για τον έλεγχο των τιµών προκειµένου να διασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης των νεαρών γονέων η τιµή αποζηµίωσης των προϊόντων πρέπει να καθορίζεται από το υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ και να προκύπτει µέσω του Παρατηρητηρίου Τιµών, ως µέσος όρος των τριών χαµηλότερων τιµών που ισχύουν στην Ευρώπη των 27 χωρών, όπως ακριβώς εφαρµόζεται και στα φάρµακα. Ο καθορισµός της τιµής αποζηµίωσης από τον ΕΟΠΥΥ θα οδηγήσει την αγορά των προϊόντων αυτών σε συµπίεση των τιµών προς όφελος και των γονέων που δεν επιθυµούν ή δε φροντίζουν να τα συνταγογραφήσουν και τα προµηθεύονται καταβάλλοντας εξ ιδίων τη δαπάνη. Ετσι βοηθούνται τα νέα ζευγάρια στην αντιµετώπιση ζωτικών οικονοµικών αναγκών και εκδηλώνεται η έµπρακτη συµβολή της Πολιτείας στην αντιµετώπιση του δηµογραφικού προβλήµατος.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ


ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Καρκίνος του προστάτη: ιάσιμος αν διαγνωστεί εγκαίρως

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, ΓΕΝΕΤΙΣΤΗΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ SMARTDNA

Το DNA της «απιστίας»

Δ

Θ

εαματική αύξηση παρουσιάζουν τα κρούσματα καρκίνου του προστάτη στους άνδρες τα τελευταία τριάντα χρόνια. Εκτιμάται πως ένας στους έξι άνδρες θα εμφανίσει καρκίνο του προστάτη, ενώ εκείνοι που έχουν πρώτου βαθμού συγγενή εξ αίματος (πατέρα ή αδερφό) με τη νόσο έχουν 2,4 φορές μεγαλύτερες πιθανότητες να εμφανίσουν την πάθηση σε σχέση με άλλους άντρες. Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι πιθανότητες καρκίνου του προστάτη αυξάνονται με την ηλικία. Το 30% των αντρών στην ηλικία των 50 ετών θα προσβληθεί από τη νόσο, αλλά μόνο για το 2,5% των περιστατικών ο καρκίνος θα είναι θανατηφόρος. Στην ηλικία των 80 ετών τα κρούσματα καρκίνου του προστάτη αυξάνονται στο 80%. Ο καρκίνος του προστάτη είναι συχνός, αλλά λίγοι άνδρες πεθαίνουν τελικά από αυτόν. Σύμφωνα με αμερικανικά στοιχεία, διακόσιες χιλιάδες περίπου άνδρες το χρόνο στις ΗΠΑ εμφανίζουν καρκίνο προστάτη και περίπου 30.000 πεθαίνουν από αυτόν. Γενικά, ένας περίπου στους 35 άνδρες θα πεθάνει από καρκίνο του προστάτη. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, φαίνεται ότι ο καρκίνος του προστάτη είναι δεύτερος σε συχνότητα μετά τον καρκίνο του πνεύμονα. Η πλειονότητα των ασθενών δεν έχει συμπτώματα και ο όγκος τους διαγιγνώσκεται τυχαία σε μια συνηθισμένη εξέταση, οπότε είναι ήδη αρκετά προχωρημένος. Πολλοί ασθενείς, ειδικά οι άνδρες που δεν έχουν υποβληθεί ποτέ σε έλεγχο, προσέρχονται στο γιατρό με πόνο στα οστά λόγω οστικών μεταστάσεων. Στην Ελλάδα, εκτιμάται ότι το 60% των περιπτώσεων καρκί-

28

νου του προστάτη διαγιγνώσκονται καθυστερημένα. Πάντως, οι γιατροί υπογραμμίζουν ότι αν ο καρκίνος του προστάτη ανιχνευθεί σε πρώιμα στάδια, μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Γι’ αυτόν το λόγο μετά την ηλικία των 45-50 ετών, οι άνδρες πρέπει να επισκέπτονται τον ουρολόγο σε ετήσια βάση και να εξετάζουν τον προστάτη τους. O ουρολόγος, με δακτυλική εξέταση από το ορθό, θα διαπιστώσει αν ο προστάτης είναι διογκωμένος ή σκληρός. Επίσης, θα ζητήσει να γίνει εξέταση αίματος για τις τιμές του ειδικού προστατικού αντιγόνου (PSA), μιας πρωτεΐνης που παράγεται από τον προστάτη. Τις εξετάσεις συμπληρώνει ένα υπερηχογράφημα κύστης και προστάτη. Σε περίπτωση που είτε το PSA είναι αυξημένο (ένα αυξημένο PSA δεν σημαίνει πάντα καρκίνο), είτε η δακτυλική εξέταση δεν είναι φυσιολογική, ο ουρολόγος θα προτείνει να γίνει βιοψία του προστάτη. Η βιοψία είναι η μόνη εξέταση που θέτει τη διάγνωση του καρκίνου. Μάλιστα οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν χρειάζονται όλοι οι καρκίνοι του προστάτη θεραπεία αμέσως. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο καρκίνος μεγαλώνει πολύ αργά και μπορεί να μην επηρεάσει ποτέ τη ζωή του άνδρα. Θεραπεία χρειάζονται οι πιο επιθετικοί καρκίνοι. Η επιθετικότητα καθορίζεται από το σκορ κατά Gleason (από σκορ 2 οι μη επιθετικοί καρκίνοι έως 10 οι πολύ επιθετικοί). Σε ορισμένες, λοιπόν, περιπτώσεις ήπιων καρκίνων προστάτη ο γιατρός μπορεί να συστήσει τη λεγόμενη «ενεργό παρακολούθηση», που του επιτρέπει να επέμβει εάν το θεωρήσει απαραίτητο. Ετσι, ο ασθενής δεν χρειάζεται να υποβληθεί σε θεραπείες.

ηλαδή «φαίνεται» στο DNA η απιστία; Αν σας φέρω ένα αντικείμενό του/της μπορείτε να μου πείτε αν με απατά; Από την εξέταση θα μάθω και με ποιον/ποια ήταν χτες το βράδυ; Αυτές είναι μόνο μερικές από τις πιο κοινές ερωτήσεις - παρανοήσεις που σχετίζονται με το τεστ «απιστίας». Στις διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης περίπου 10.000 άνθρωποι αναζητούν μηνιαίως πληροφορίες για το εν λόγω τεστ. Εν τούτοις η ελλιπής πληροφόρηση οδηγεί σε παρεξηγήσεις, υπερβολές και παραπλανήσεις. Το τεστ «απιστίας» είναι ένα ιατροδικαστικό τεστ που πραγματοποιείται πάνω σε ένα αντικείμενο. Το αντικείμενο αυτό μπορεί να είναι ένα εσώρουχο, μια γόπα από τσιγάρο, μια τσίχλα, ένα κομμάτι χαρτιού τουαλέτας, ένα χρησιμοποιημένο προφυλακτικό, ένα λερωμένο σεντόνι κ.ά. Ο έλεγχος περιλαμβάνει δυο βήματα: τη διερεύνηση του αντικειμένου για ύπαρξη γενετικού υλικού και την ταυτοποίησή του με κάποιο γνωστό δείγμα ελέγχου. Ακόμη και το πρώτο στάδιο του τεστ είναι τις περισσότερες φορές αρκετό για να οδηγήσει σε συμπεράσματα, αφού εκτός από το πόσα διαφορετικά DNA προφίλ υπάρχουν πάνω στο εξεταζόμενο αντικείμενο, μπορούμε να έχουμε και πληροφορίες για το φύλο των ατόμων στα οποία ανήκουν. Το δείγμα ελέγχου χρησιμοποιείται μόνο για να αποδειχτεί αν το DNA του ατόμου από το οποίο προέρχεται υπάρχει πάνω στο εξεταζόμενο αντικείμενο. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστούν δυο σημαντικές παράμετροι: η πρώτη είναι ότι για μερικά από αυτά τα ιατροδικαστικά δείγματα καθώς και για το δείγμα ελέγχου χρειάζεται η γραπτή συναίνεση του ατόμου στο οποίο ανήκουν. Κατά δεύτερον, δεν είναι όλα τα εργαστήρια πιστοποιημένα για να διαχειρίζονται καταστάσεις με μίγμα γενετικών υλικών. Απαιτείται μεγάλη εμπειρία σε ιατροδικαστικές περιπτώσεις, καθώς και η σωστή προσέγγιση του θέματος σε σχέση με τον εντολέα κάθε υπόθεσης. Το πόρισμα ενός DNA τεστ απιστίας είναι μια επιστημονική πραγματογνωμοσύνη και περιορίζεται στη μελέτη του αντικειμένου κι όχι στη διαλεύκανση μυστηρίων. Η τεχνολογία του DNA είναι ένα ισχυρό εργαλείο ανάλυσης και διερεύνησης ιατροδικαστικών υποθέσεων και πλέον με τις κατάλληλες προϋποθέσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους. Η ορθολογική του χρήση όμως μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο με τη σωστή κατάρτιση και την επαγγελματική συνείδηση των επιστημόνων που το πραγματοποιούν.


ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ, ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΛΟΥΒΕΡΝΗΣ

Νέος στόχος στον αγώνα ενάντια στον καρκίνο

Η

δημιουργία νέων αγγείων (αγγειογένεση) προωθεί την ανάπτυξη του καρκίνου και τη μετάσταση. Φάρμακα που καταπολεμούν τη δημιουργία νέων αγγείων επιβραδύνουν την ανάπτυξη του όγκου καθώς ελαττώνουν την αιμάτωση και τροφοδοσία του. Υπάρχουν φάρμακα που στοχεύουν στον περιορισμό της αγγειογένεσης, αλλά δυστυχώς μέχρι σήμερα η αποτελεσματικότητά τους δεν είναι επαρκής για δύο λόγους. Πρώτον, τα καρκινικά κύτταρα αποκτούν ανθεκτικότητα, και δεύτερον, τα εν λόγω φάρμακα έχουν παρενέργειες. Κατά τη διάρκεια της διδακτορικής μου διατριβής στο Πανεπιστήμιο της Λουβένης στο Βέλγιο υπό την επίβλεψη του διεθνούς φήμης καθηγητή Peter Carmeliet και της Dr Katrien DeBock αναζήτησα νέους τρόπους κατά της δημιουργίας νέων αγγείων. Ανακαλύψαμε πως ο μεταβολισμός της ζάχαρης (μία διαδικασία που λέγεται γλυκόλυση) παίζει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία νέων αγγείων. Αυτό το επαναστατικό εύρημα ανοίγει νέες θεραπευτικές οδούς για την καταπολέμηση του καρκίνου. Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας δημοσιεύτηκαν στη 1 Αυγύστου στο πρωτοπόρο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Cell. Τα κύτταρα του σώματός μας τρέφονται με οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά που λαμβάνουν από το αίμα που κυκλοφορεί στα αγγεία μας (αρτηρίες και φλέβες). Τα αγγεία αποτελούνται από κύτταρα, ονομαζόμενα

κύτταρα του ενδοθηλίου, που μπορούν να δώσουν δημιουργία σε νέα αγγεία. Για να το πετύχουν αυτό χρειάζονται ενέργεια. Η ενέργεια για όλες τις λειτουργίες του σωματός μας προέρχεται από το μεταβολισμό των τροφών. Ανακαλύψαμε πως τα κύτταρα του ενδοθηλίου για να κατορθώσουν να δημιουργήσουν νέα αγγεία χρειάζονται υδατάνθρακες και συγκεκριμένα γλυκόζη. Επίσης, τα κύτταρα αυτά, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα κύτταρα του οργανισμού μας, διασπούν τη γλυκόζη υπό την απουσία οξυγόνου. Επομένως, εάν παρεμποδίσουμε το μεταβολισμό της γλυκόζης απουσίας οξυγόνου θα αναστείλλουμε τη δημιουργία νέων αγγείων χωρίς όμως να επηρεάσουμε τα υπόλοιπα φυσιολογικά κύτταρα του οργανισμού μας. Είναι ενδιαφέρον πως τα καρκινικά κύτταρα λαμβάνουν ενέργεια με τον ίδιο τρόπο όπως και τα κύτταρα του ενδοθηλίου. Η παρεμπόδιση, λοιπόν, της γλυκόλυσης μπορεί να αποτελέσει μία νέα επαναστατική μέθοδο κατά την αντιμετώπιση του καρκίνου. Όπως και τα παιδιά, τα κύτταρα των αγγείων όταν τρώνε πολλή ζάχαρη γίνονται υπερδραστήρια! Η ανακάλυψη αυτή ανοίγει ένα ολόκληρο καινούριο πεδίο για την αντιμετώπιση ασθενειών που οφείλονται στη δημιουργία νέων αγγείων, όπως ο καρκίνος. Ελπίζουμε τα ευρήματά μας να οδηγήσουν σε κλινικές μελέτες με ουσιαστικά αποτελέσματα για υγεία των ασθενών.

Χειρουργεία μιας ημέρας: πολλαπλά τα οφέλη για πολίτες και Πολιτεία

Σ

ημαντικά οφέλη για τον κρατικό προϋπολογισμό, τα ταμεία, αλλά και τους ίδιους τους ασθενείς, «υπόσχεται» η εισαγωγή του θεσμού του χειρουργείου ημέρας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ειδικούς, το ελληνικό σύστημα Υγείας παρουσιάζει ιδιαίτερη υστέρηση στην ενσωμάτωση του χειρουργείου ημέρας στη στρατηγική αντιμετώπισης αρκετών περιστατικών, με αποτέλεσμα την αύξηση των ημερών νοσηλείας και συνεπώς της δαπάνης των νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Μελέτη που διεξήχθη από ομάδα ερευνητών του Τομέα Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) δείχνει ότι η ετήσια εξοικονόμηση δαπανών τόσο για τον ΕΟΠΥΥ όσο και για τον κρατικό προϋπολογισμό μπορεί να φτάσει έως και τα 225 εκατομμύρια ευρώ. Η μελέτη αποδεικνύει ότι το χειρουργείο ημέρας ενέχει σημαντικά μικρότερο κόστος από τις αντίστοιχες επεμβάσεις με νοσηλεία. Συνοπτικά έχει υπολογιστεί ότι το νοσοκομειακό κόστος είναι από 17% έως 70% μικρότερο για τα

χειρουργεία ημέρας συγκριτικά με τις αντίστοιχες επεμβάσεις που διεξάγονται με νοσηλεία. Σύμφωνα με τους ερευνητές, με την εισαγωγή στο σύστημα του θεσμού του χειρουργείου μιας ημέρας η εξοικονόμηση δαπανών για τον ΕΟΠΥΥ μπορεί να ξεπεράσει τα 93 εκατομμύρια ευρώ ετησίως (στη μέση διάρκεια νοσηλείας των έξι ωρών) και τα 71 εκατομμύρια ευρώ (στη μέση διάρκεια παραμονής του ασθενούς στη δομή, που είναι 12 ώρες). Για τον κρατικό προϋπολογισμό η εξοικονόμηση που μπορεί να προκύψει, εκτιμήθηκε στα 225 εκατομμύρια, όταν η μέση διάρκεια νοσηλείας είναι 6 ώρες και στα 171 εκα-

τομμύρια, όταν η νοσηλεία διαρκεί κατά μέσο όρο 12 ώρες. Παράλληλα, τονίζουν οι ερευνητές της ΕΣΔΥ, μειώνεται στο ελάχιστο η εμφάνιση ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων λόγω της μη παραμονής των ασθενών στο χώρο του νοσοκομείου για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ μειώνεται η ανάγκη των νοσοκομείων για κλίνες, οι οποίες επίσης αποτελούν σημαντικό παράγοντα στην εκτίμηση του κόστους μιας επέμβασης. Χειρουργεία μιας ημέρας μπορούν να γίνουν σε οφθαλμολογικά περιστατικά, σε επεμβάσεις του πεπτικού συστήματος, των νεοπλασμάτων, του γυναι-

κείου αναπαραγωγικού συστήματος, σε επεμβάσεις παγκρέατος και του ΩΡΛ συστήματος, καθώς και σε περιστατικά εγκυμοσύνης. «Η μελέτη περιπτώσεων αξιολόγησης του χειρουργείου ημέρας αποδεικνύει ότι η εισαγωγή του θεσμού δύναται να μειώσει το κόστος αυξάνοντας ταυτόχρονα την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών όπως και την ικανοποίηση του ασθενούς», σημειώνει ο επιστημονικός υπεύθυνος της μελέτης, καθηγητής στην ΕΣΔΥ, Ιωάννης Κυριόπουλος. Οπως υπογραμμίζει ο ίδιος, η διαφορά κόστους μεταξύ ημερήσιας και μη νοσηλείας, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, δύναται να κυμανθεί μεταξύ 17% και 70% αναλόγως της επέμβασης, χωρίς σε αυτό να συνυπολογίζεται το κόστος των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων και το έμμεσο κόστος από την απώλεια παραγωγικότητας. Σύμφωνα με τον κ. Κυριόπουλο, το ποσοστό των επεμβάσεων σε κλινικές ημέρας ξεπερνά το 40% σε χώρες όπως η Αυστραλία, η Δανία, η Ολλανδία, η Νορβηγία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ αγγίζει το 88% στον Καναδά.

29


ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΛΕΑΝΔΡΟΥ ΒΑΤΑΚΑ, MD, FRCOphth, OΦΘAΛMIATPOΣ - XEIPOYPΓOΣ

Το γλαύκωμα μια από τις κυριότερες αιτίες τυφλότητας

Τ

ο γλαύκωμα είναι σχετικά συχνή οφθαλμολογική πάθηση και μια από τις κυριότερες αιτίες τυφλότητας παγκοσμίως. Λέμε ότι ένας ασθενής πάσχει από γλαύκωμα όταν παρουσιάζει προοδευτική έκπτωση των οπτικών πεδίων και κοίλανση της θηλής των οπτικών του νεύρων, χωρίς να συσχετίζεται απόλυτα από την αυξημένη ή όχι ενδοφθάλμια πίεση. Παράγοντες που ενισχύουν το ενδεχόμενο εμφάνισης γλαυκώματος είναι το οικογενειακό ιστορικό της νόσου, η μεγάλη ηλικία, ο διαβήτης, η υπέρταση, η μυωπία, η επί μακρόν χορήγηση στεροειδών φαρμάκων, τραύματα οφθαλμικά κ.ά. Υπάρχουν πολλά είδη γλαυκώματος, άλλα με συμπτώματα έντονα, άλλα με ελάχιστα έως καθόλου, εκείνο όμως που αποτελεί το συντριπτικά συχνότερο είναι το χρόνιο απλό γλαύκωμα που έχει και τα περισσότερα θύματα γιατί

30

χαρακτηρίζεται από απόλυτη απουσία συμπτωμάτων. Έτσι, λοιπόν, η ασθένεια δεν οδηγεί από μόνη της τον άρρωστο στο γιατρό ή ακόμη κι αν αυτός τελικά πάει για άλλους λόγους (αλλαγή γυαλιών, ερεθισμούς κ.ά.), αμφισβητεί τις συμβουλές τού γιατρού του μια και ο ίδιος δεν αισθάνεται καμιά ενόχληση. Oι κίνδυνοι συνεπώς από το χρόνιο απλό γλαύκωμα, δεν οφείλονται μόνο στην ασθένεια. Τα φάρμακα, μαζί με τις άλλες μεθόδους που έχουμε στη διάθεσή μας (SLT Laser ή εγχειρήσεις), μπορούν να εξασφαλίσουν απρόσκοπτη όραση στον ασθενή μέχρι το φυσικό του τέλος. Πάντα όμως υπάρχει το ενδεχόμενο, είτε η διάγνωση να διαλάθει από τον γιατρό, είτε η απουσία συμπτωμάτων, να οδηγήσει τον ασθενή στο να παραθεωρήσει την σοβαρότητα της κατάστασής του και να μην εφαρμόσει με συνέπεια τη θεραπευτική του αγωγή και την απαραίτητη παρακολούθηση.

Να έχουμε κατά νου ότι, ακόμη και σε περιπτώσεις που, σε διαφορετικές ώρες της ημέρας, μετρούμε φυσιολογική πίεση στον ασθενή μας, εφ’ όσον διαπιστώνουμε βυθοσκοπώντας κοίλανση οπτικού νεύρου, οφείλουμε να συστήνουμε επί πλέον παρακλινικές εξετάσεις όπως τοπογραφία θηλών οπτικών νεύρων, έλεγχο πάχους στιβάδος οπτικών ινών, έλεγχο οπτικών πεδίων, στερεοφωτογράφιση θηλών οπτικών νεύρων και, εφ’ όσον υπάρχουν αλλοιώσεις ή παρατηρείται προοδευτική επιδείνωση, να ξεκινούμε αγωγή, ανεξάρτητα από την απουσία πιέσεως. Είναι καλό επίσης να γνωρίζουμε πως αυξημένη (πάνω από το στατιστικώς αποδεκτό όριο) ενδοφθάλμια πίεση δεν υποδηλώνει, αναγκαστικά, την παρουσία γλαυκώματος. Σε κάθε ασθενή, λοιπόν, θα πρέπει να προσέχουμε, εκτός από την ενδοφθάλμια πίεση, και τα άλλα συνοδά σημεία. Εφ’ όσον αυτά,

μαζί με τους παρακλινικούς ελέγχους, τεκμηριώσουν την υπόνοιά μας τότε θα πρέπει να συσταθεί στον ασθενή η έναρξη αντιγλαυκωματικής αγωγής, να του εξηγηθεί με σαφήνεια το πρόβλημά του και να αποκατασταθεί μια σχέση εμπιστοσύνης τέτοια που να εγγυάται τη συχνή παρακολούθηση και την σωστή τήρηση των θεραπευτικών κανόνων. O ασθενής μας θα πρέπει να μάθει ότι το γλαύκωμα δεν θεραπεύεται αλλά αντιμετωπίζεται, ότι η θεραπεία είναι για όλη του τη ζωή και ότι οι τακτικές επισκέψεις στον οφθαλμίατρό του έχουν σκοπό αφ’ ενός την παρακολούθηση της ενδοφθάλμιας πίεσης σε διαφορετικές ώρες του 24ώρου και αφ’ ετέρου τον συχνό παρακλινικό έλεγχο ώστε να διαπιστώνεται η πορεία της νόσου και η επάρκεια ή μη της θεραπευτικής αγωγής. Αυτό που πάντα πρέπει να έχουμε στο νου μας είναι ότι “στο γλαύκωμα, δεν είναι η αρρώστια αυτή που τυφλώνει, αλλά η άγνοια και η αδιαφορία”.


ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Αντιμετωπίστε τον «σιωπηλό φονιά» Η υψηλή πίεση, εάν αφεθεί εκτός ελέγχου, μπορεί να οδηγήσει σε εγκεφαλικό επεισόδιο, στεφανιαία νόσο, καρδιακή προσβολή, καρδιακή και νεφρική ανεπάρκεια. Επειδή συχνά δεν δίνει προειδοποιητικά συμπτώματα, της έχει δοθεί η ονομασία «σιωπηλός φονιάς». Το Hypertrol είναι μία φυσική φόρμουλα με διατροφικά/βοτανικά συστατικά για τον έλεγχο της πίεσης και την καλή λειτουργία του καρδιαγγειακού συστήματος. Περιέχει χηλικό μαγνήσιο και πολυνικοτινικό χρώμιο, σε συνδυασμό με βότανα, όπως Radix pueraria, Aesculus hippocastanum, Crataegus levigata, Vitis vinifera seed, Coleus forscohlii, Vaccinium myrtilus, Alium sativum, Polugonum cuspidatum. Βοηθάει στον έλεγχο της πίεσης μέσω της αγγειοδιαστολής, της ενισχύσεως των αγγειακών τοιχωμάτων και της αποτροπής σχηματισμού αθηροσκληρωτικής πλάκας. Προϊόν Nature’s Plus, USA. Eισαγωγή Natural Plus A.E., τηλ. 210 6134604, www.naturalplus.gr

Αδυνάτισμα όπως δεν ξανάγινε Ολη η συσσωρευμένη γνώση πάνω στη φυσιολογία και ψυχολογία του αδυνατίσματος τώρα σε ένα προϊόν για τόσο γρήγορο και επιτυχές αδυνάτισμα που δεν έχει υπάρξει ποτέ μέχρι σήμερα! Συστατικά, όπως κετόνες από raspberry, resveratrol, χρώμιο, πράσινο τσάι και βιολογικά φρούτα και λαχανικά, ενισχύουν τον οργανισμό, βελτιστοποιούν το μεταβολισμό, υποστηρίζουν ένα υγιές επίπεδο ζαχάρου στο αίμα, μειώνουν τη μετατροπή λιπών και υδατανθράκων σε σωματικό λίπος και πυροδοτούν την παραγωγή ενέργειας από την καύση του λίπους, ενώ η επαναστατική φόρμουλα synaptaleanTM που περιέχει το προϊόν βελτιώνει τη διάθεση, μεγιστοποιεί τη θέληση, τον αυτοέλεγχο και τον έλεγχο της όρεξης, καθιστώντας έτσι το ίδιο το άτομο ικανό να διαχειριστεί επιτυχώς την απώλεια του βάρους του. Προϊόν Nature’s Plus, USA. Eισαγωγή Natural Plus A.E., τηλ. 210 6134604, www.naturalplus.gr

Φροντίζουμε για υγιή χαμόγελα Η εταιρεία PLAC-CONTROL ασχολείται αποκλειστικά με τα επιστημονικά προϊόντα στοματικής υγιεινής από το 1987. Σκοπός της εταιρίας είναι να προσφέρει στους Έλληνες οδοντιάτρους, φαρμακοποιούς και καταναλωτές τα καλύτερα και ποιοτικότερα, παγκοσμίως, προιόντα στοματικής φροντίδας βοηθώντας τους Έλληνες να αποκτήσουν τη καλύτερη στοματική υγεία. Η PLAC-CONTROL είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος των προϊόντων της TePe στην Ελλάδα. Η TePe είναι μια Σουηδική εταιρεία που κατασκευάζει και διαθέτει στην αγορά υψηλής ποιότητας προϊόντα στοματικής υγιεινής από το 1965. Η συνεχής συνεργασία με ειδικούς στον τομέα της οδοντιατρικής έχει σαν αποτέλεσμα η TePe να είναι ηγέτης στον τομέα της προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας. Ο σχεδιασμός, η εξέλιξη και η παραγωγή γίνονται στις εγκαταστάσεις μας στο Malmo της Σουηδίας. Η ευρεία γκάμα των προϊόντων της που περιλαμβάνουν μεσοδόντια βουρτσάκια, οδοντόβουρτσες και οδοντογλυφίδες προτείνεται από επαγγελματίες οδοντιάτρους και χρησιμοποιείται από καταναλωτές σε περισσότερες από 50 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα προϊόντα βρίσκονται στα περισσότερα φαρμακεία της χώρας. ΤΗΛ. 800 11 75222 ( ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ) H TePe είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα διεθνή standards ποιότητας ISO 9001: 2008 και τα περιβαλλοντικά standards ISO 14001:2004.

www.placcontrol.gr

31


katax_roche_26.6 x 33cm.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

10/3/13

4:55 PM

Υγεία 13/10/2013  

Υγεία 13/10/2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you