Page 1

4 ακή Κυρι υ 2010 ίο Ιουλ

Κάρπαθος Πανόραµα ∆αλµατικών Ακτών Λισαβόνα Βαλτικές Χώρες


2

Οσοι βρεθείτε για διακοπές στο νησί του Ιπποκράτη, την Κω, έχετε την ευκαιρία να συµµετάσχετε σε µια ηµερήσια κρουαζιέρα σε Κάλυµνο και Ψέριµο, απολαµβάνοντας παράλληλα το µπάνιο σας σε κρυστάλλινα νερά. Τα καραβάκια αναχωρούν νωρίς το πρωί από το λιµάνι της Κω µε πρώτο προορισµό την Ψέριµο. Το πλοίο µετά από διαδροµή 50 λεπτών φτάνει στο λιµάνι του νησιού, τα Αυλάκια, που είναι και το µοναδικό χωριό της Ψερίµου. Αποτελείται από 40 µόνιµους κατοίκους, µαζί µε τέσσερις - πέντε ταβέρνες και καφετερίες και µε µια µαγευτική αµµουδερή παραλία µε ζεστά, ρηχά νερά. Αφού απολαύσετε το µπάνιο σας, µπορείτε να χαλαρώσετε στις καφετερίες που απλώνουν τραπεζάκια και καρέκλες πάνω στην άµµο και να απολαύσετε την ηρεµία που αποπνέει το νησί. Μετά από µία ώρα ξεκούρασης, το πλοίο αναχωρεί για το µικρό νησί Πλάτη, που αποτελείται από µόλις ένα µόνιµο κάτοικο, που επιδοτείται για να ζει µόνιµα στο νησί. Το πλοίο ρίχνει άγκυρα κοντά στη στεριά, για ατελείωτες βουτιές από το κατάστρωµα στα παγωµένα νερά του Αιγαίου. Στη συνέχεια το προσωπικό του πλοίου σερβίρει το µεσηµεριανό φαγητό και το δροµολόγιο συνεχίζεται µε τελικό προορισµό την Κάλυµνο. Το πλοίο δένει στο λιµάνι και πρωτεύουσα του νησιού της Καλύµνου, την Πόθια. Το χωριό είναι εξαιρετικά γραφικό, χτισµένο αµφιθεατρικά και πυκνοδοµηµένο, µε τα πολύχρωµα σπίτια χτισµένα το ένα δίπλα στο άλλο και όλα στραµµένα προς τη θάλασσα, διατηρώντας τον τοπικό νησιώτικο χαρακτήρα του. Εδώ θα έχετε την ευκαιρία να επισκεφθείτε και τα οικογενειακά εργαστήρια σπόγγων και να δείτε από κοντά τη διαδικασία επεξεργασίας των σφουγγαριών.

Φωτ.: Πασχάλης Μητρακούδης

Κρουαζιέρα σε Κάλυµνο και Ψέριµο

Αγοράστε τα απαραίτητα δώρα για συγγενείς και φίλους (σφουγγάρια, διακοσµητικά µε κοχύλια κ.ά.) και απολαύστε τον καφέ σας ή ένα δροσερό ποτό στις καφετερίες

µπροστά στο λιµάνι. Η αναχώρηση για την Κω γίνεται νωρίς το απόγευµα. Πασχάλης Μητρακούδης

Info ◗ Οι κρουαζιέρες ξεκινούν στις 9.30 - 10.00 το πρωί και τελειώνουν γύρω στις 17.00. Τα πλοία αράζουν στο λιµάνι της Κω, όπου µπορείτε να διαλέξετε αυτό που σας αρέσει (προτιµήστε τα διώροφα και µε µεγάλες τέντες) και να κλείσετε τα εισιτήριά σας για τη µέρα που θέλετε να ταξιδέψετε. ◗ Το κόστος κυµαίνεται από 25 - 35 ευρώ το άτοµο, ανάλογα

µε το πλοίο που θα επιλέξετε. Στην τιµή περιλαµβάνεται και η διατροφή. ◗ Τουριστικά πλοιάρια κάνουν ηµερήσιες κρουαζιέρες και σε Νίσυρο και Ρόδο, όπως και καταδύσεις στην Ψέριµο. Επίσης, υπάρχει καθηµερινή σύνδεση της Κω µε τα παράλια της Τουρκίας (Bodrum).

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΑΝΑΪΔΩΝ 4, Τ.Κ. 546 26, ΤΗΛ: 2310 779111, FAX: 2310 243852 www.agelioforos.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Τραϊανός Χατζηδηµητρίου

YΠΕΥΘΥΝH YΛΗΣ: Ντέπυ Χιωτοπούλου nchiotopoulou@ekdotiki.gr

ΕΚΔΟΤΗΣ: Αλέξανδρος Κ. Μπακατσέλος

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Αγγελική Καράνου

ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Γεωργία Κύρκου

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ: «ΦΙΛΙΠΠΟΣ» ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ


M·Ï›, ·ÓÎfiÁÎ, ¶Ô˘Î¤Ù, M M·˘Ú›ÎÈÔ˜, ™Â¸¯¤ÏϘ, ÈÁηÔ‡ÚË, ™·ÌÔ‡È, ™ ˜ M·Ï‰›‚ ˜ ¿ÏÏÔ˘ & ÔÏÏÔ‡˜ ˜ ˜ ÛÙÈ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ ¤ ˜ ! ! ! ˜ ÙÈÌ Î·Ï‡ÙÂÚÂ

XIO™ ÎÒ˜ ÔÚÈ 7 ËÌ. ·ÂÚÔ488 ú ·fi ÙÔ ¿ÙÔÌÔ

M¶AN™KO 3 ËÌ. Ô‰ÈÎÒ˜ ÍÂÓ/¯Â›Ô 4* 99 ú ÙÔ ¿ÙÔÌÔ 5* 129 ú ÙÔ ¿ÙÔÌÔ

Ì. 159 ú Ë 4 ∏ 0ú /¶√§ ñ ∫ø¡ ƒ¡∏ 5 ËÌ. 25 fi 339 ú ñ ™ªÀ √µ¡π∫ 5 ËÌ. · ¶ƒ ÈÎÒ˜ ñ ¡∆√Àª

√‰

K·ÏÔηÈÚÈÓ¤˜ AÔ‰Ú¿ÛÂȘ 2010 ∞∂ƒ√¶√ƒπ∫∂™ ∂•ø∆∂ƒπ∫√À

µ∞ƒ∫∂§ø¡∏ 6,7,8 µ∞ƒ∫∂§ø¡∏ - K. AKTH 7 ª∞°π√ƒ∫∞ 7 ª∞¢ƒπ∆∏-∞¡¢∞§√À™π∞ 7,8 §π™™∞µø¡∞ 5 ∫À∞¡∏ ∞∫∆∏ 7 ∫§∞™π∫∏ π∆∞§π∞ 6 °∞§§π∫∏ ƒπµπ∂ƒ∞ 7 ™∫∞¡¢π¡∞µπ∫√ ¶∞¡√ƒ∞ª∞ 8 ∞À™∆ƒπ∞∫√ ¶∞¡√ƒ∞ª∞ 6 ¶∞¡√ƒ∞ª∞ °∂ƒª∞¡π∞™ 8 ∞ª™∆∂ƒ¡∆∞ª 4,5 ƒøª∏ 4,5,7 ƒøª∏ -º§øƒ∂¡∆π∞ 7 ƒøª∏ -™π∫∂§π∞ 7 ™∞ƒ¢H¡π∞-∫√ƒ™π∫∏ 7 ¶∞ƒπ™π 5,6,7,8 ¶∞ƒπ™π -DISNEY 6,7,8

ËÌ. ËÌ. ËÌ. ËÌ. ËÌ. ËÌ. ËÌ. ËÌ. ËÌ. ËÌ. ËÌ. ËÌ. ËÌ. ËÌ. ËÌ. ËÌ. ËÌ. ËÌ.

·fi 420 ú ·fi 439 ú ·fi 599 ú ·fi 719 ú ·fi 539 ú ·fi 895 ú ·fi 719 ú ·fi 649 ú ·fi 1139 ú ·fi 785 ú ·fi 979 ú ·fi 549 ú ·fi 329 ú ·fi 599 ú ·fi 659 ú ·fi 779 ú ·fi 449 ú ·fi 789 ú

¶∞ƒπ™π -∫À∞¡∏ ∞∫∆∏ 7 ª¶∂¡∂§√À•-∫∞∆ø Ãøƒ∂™ 6,7 §√¡¢π¡√ 4,5,6,7 ∞°°§π∞ -™∫ø∆π∞ 7,9 ™∫ø∆π∞ - Ã∞π§∞¡∆™ 7,9 ª√™Ã∞-∞°. ¶∂∆ƒ√À¶√§∏ 8 ¶∞¡√ƒ∞ª∞ πƒ§∞¡¢π∞™ 7 ¶∞¡√ƒ∞ª∞ π™§∞¡¢π∞™ 9 µ∂ƒ√§π¡√ 5,7 ¶ƒ∞°∞ 4,5,6,7 µ√À¢∞¶∂™∆∏ 4,5 µπ∂¡¡∏ 4,5 ∫∞πƒ√-∞§∂•∞¢ƒ∂π∞ 4,5,7,8 ∫À¶ƒ√™ 6,8 ¡∆√Àª¶∞π 4,5,6,7,8 ∆À¡∏™π∞ 6,8 ∞À∆√∫ƒ. ª∞ƒ√∫√ 6,8,10

ËÌ. ËÌ. ËÌ. ËÌ. ËÌ. ËÌ. ËÌ. ËÌ. ËÌ. ËÌ. ËÌ. ËÌ. ËÌ. ËÌ. ËÌ. ËÌ. ËÌ.

·fi 649 ú ·fi 805 ú ·fi 425 ú ·fi 849 ú ·fi 995 ú ·fi 1060 ú ·fi 1025 ú ·fi 2035 ú ·fi 519 ú ·fi 369 ú ·fi 329 ú ·fi 545 ú ·fi 470 ú ·fi 420 ú ·fi 310 ú ·fi 450 ú ·fi 720 ú

FLY & DRIVE ™TA ∂§§HNIKA NH™IA ™ANTOPINH ªÀ∫√¡√™ PO¢O™ ¶APO™ NA•O™ THNO™ MH§O™ ™YPO™ Kø™ XANIA HPAK§EIO PE£YMNO

4,5,6,8 ËÌ. ·fi 205 ú E§OYNTA 5,8 6,8 ËÌ. ·fi 369 ú KEPKYPA 6,8 6,7,8 ËÌ. ·fi 279 ú ZAKYN£O™ 8 6 ËÌ. ·fi 345 ú KEºA§ONIA 8 6 ËÌ. ·fi 359 ú MYTI§HNH 4,8 6 ËÌ. ·fi 369 ú ™AMO™ 5,6,8 5,8 ËÌ. ·fi 395 ú §HMNO™ 8 6 ËÌ. ·fi 389 ú KY£HPA 8 6,8 ËÌ. ·fi 345 ú KAP¶A£O™ 8 8 ËÌ. ·fi 275 ú IKAPIA 8 6,8 ËÌ. ·fi 289 ú ™KIA£O™ 4,5,8 5,8 ËÌ. ·fi 309 ú ™ËÌ.: ™ÙȘ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂΉÚÔ̤˜ ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÊfiÚÔÈ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘

ËÌ. ËÌ. ËÌ. ËÌ. ËÌ. ËÌ. ËÌ. ËÌ. ËÌ. ËÌ. ËÌ.

KÚÔ˘·˙ȤÚ˜ ÛÛÙ· Ù· EEÏÏËÓÈο ÏÏËÓÈο ÓÓËÛÈ¿, ËÛÈ¿, KÚÔ˘·˙ȤÚ˜ MÂÛfiÁÂÈÔ & &K K·Ú·˚‚È΋ ·Ú·˚‚È΋ MÂÛfiÁÂÈÔ ÛÙȘ ÎηχÙÂÚ˜ ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÙÙÈ̤˜!!! È̤˜!!! ÛÙȘ

·fi ·fi ·fi ·fi ·fi ·fi ·fi ·fi ·fi ·fi ·fi

459 285 495 445 239 295 335 425 355 395 225

ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú

√¢π∫∂™ ∂•ø∆∂ƒπ∫√À ™π∫∂§π∞-ª∂°∞§∏ ∂§§∞¢∞ 7 ITA§IKO ¶∞¡√ƒ∞ª∞ 9 E§BETIKO ¶∞¡√ƒ∞ª∞ 8 °YPO™ I™¶ANIA™ 13 NIKAIA - KANNE™ 7 BAPKE§øNH - K. AKTH 10 µ√À¢∞¶∂™∆∏ - ¶PA°A - BIENNH 8 µ√À¢∞¶∂™∆∏ - BIENNH 6 BOYKOYPE™TI - KAP¶A£IA 4,5,6,7 ¶ANOPAMA A§BANIA™ 4,5

ËÌ. ËÌ. ËÌ. ËÌ. ËÌ. ËÌ. ËÌ. ËÌ. ËÌ. ËÌ.

579 629 ·fi 575 ·fi 945 ·fi 519 ·fi 689 ·fi 469 ·fi 319 ·fi 200 ·fi 290 ·fi

ú

·fi

ú ú ú ú ú ú ú ú ú

√¢π∫∂™ ∂™ø∆∂ƒπ∫√À °YPO™ KPHTH™ 7 ™ANTOPINH 6,7,8,9 MH§O™ 6,7,8,9 ªÀ∫√¡√™ 4,5,8 ¶APO™ 6,7,8,9 ∆∏¡√™ 3 ¤ˆ˜ 12 ™YPO™ 6,7,8,9 NA•O™ 9 AN¢PO™ 4,5,6,8 Kø™ 8 ¶ATMO™ 6 KEPKYPA 6,7 MYTI§HNH 7 KEºA§ONIA 6 ZAKYN£O™ 6,7 ZAKYN£O™ - KEºA§ONIA 7 §EYKA¢A 6 °YPO™ ¶E§O¶ONNH™OY 6 ¶OPTO XE§I 6,7 £A™O™ 6

ËÌ. ËÌ. ËÌ. ËÌ. ËÌ. ËÌ. ËÌ. ËÌ. ËÌ. ËÌ. ËÌ. ËÌ. ËÌ. ËÌ. ËÌ. ËÌ. ËÌ. ËÌ. ËÌ. ËÌ.

459 219 ·fi 385 ·fi 279 ·fi 199 ·fi 145 ·fi 265 ·fi 399 ·fi 189 ·fi 259 ·fi 329 ·fi 259 ·fi 399 ·fi 299 ·fi 259 ·fi 379 ·fi 339 ·fi 319 ·fi 275 ·fi 229 ·fi

ú

·fi

ú

AEPO¶OPIKA - AKTO¶§O´KA EI™ITHPIA E™øTEPIKOY - E•øTEPIKOY KPATH™EI™ •ENO¢OXEIøN - ATOMIKA - E¶A°°E§MATIKA TA•I¢IA - ENOIKIA™EI™ AYTOKINHTøN - °AMH§IA TA•I¢IA (§I™TA °AMOY) ¢YNATOTHTA KPATH™H™ & ME™ø INTERNET

w w w . a i r m a r i t i m e . g r

ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú


Προορισµός 4

Λισαβόνα

Γοητεύει...

Απλωµένη πάνω σε επτά λόφους στην όχθη του Ρίο Τέζο (του ποταµού Τάγου) η Λισαβόνα, µοντέρνα και παραδοσιακή ταυτόχρονα, θα σας κερδίσει από την πρώτη στιγµή. Απολαύστε τις βόλτες σας µε ή χωρίς τα γραφικά τραµ, περιπλανηθείτε στις γειτονιές της, γευτείτε τοπικές λιχουδιές, ακούστε τα περίφηµα φάντος.

Ο πύργος της Belem, σύµβολο της Λισαβόνας

Κ

άτι περίεργο συµβαίνει µε την πρωτεύουσα της Πορτογαλίας, την όµορφη Λισαβόνα. Ενώ απέχει δεκαεφτά χιλιόµετρα από τον Ατλαντικό ωκεανό, δίνει την αίσθηση µιας παραθαλάσσιας πόλης. Στην πραγµατικότητα αυτό που συµβαίνει είναι ότι ένα τεράστιο ποτάµι τη διασχίζει, ο διάσηµος Τάγος, που σηµάδεψε την πορεία της πόλης σε όλες τις εποχές. Αυτό που θα καταλάβετε από την πρώτη στιγµή που θα φτάσετε στη Λισαβόνα είναι ότι πρόκειται για µια σύγχρονη λειτουργική πόλη, που σέβεται απολύτως την πολιτιστική της κληρονοµιά. Δε συµβαίνει αναίτια αυτό. Η Πορτογαλία είναι από τις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου που εκµεταλλεύτηκαν µε τον καλύτερο τρόπο τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Σύγχρονες υποδοµές, όπως δρόµοι και αεροδρόµια, κατασκευάστηκαν τα τελευταία χρόνια, ενώ αναπαλαιώθηκαν τα σηµαντικότερα δηµιουργήµατα της µεσαιωνικής και αναγεννησιακής περιόδου. Η Παγκόσµια Εκθεση (EXPO) που διοργανώθηκε το 1998 έδωσε την ευκαιρία στους Πορτογάλους να χτίσουν και το σύγχρονο µοντέρνο κοµµάτι της πόλης.

Πάντρεµα του χτες µε το σήµερα Η Λισαβόνα είναι χτισµένη πάνω σε επτά λόφους: Estrela, Santa Catarina, Sao Pedro de Alcantara, Sao Jorge, Graca, Senhora de Monte, Penha de Franca, οι οποίοι προσφέρουν εξαιρετική θέα.

Γραφική γειτονιά της Λισαβόνας


Προορισµός 5 Πρόκειται για µια πόλη ανθρώπινη, µε ήρεµους ρυθµούς και ευγενικούς ανθρώπους. Η καρδιά της πόλης είναι η Baixa, µια ρυµοτοµικά τετραγωνισµένη περιοχή µε φαρδιές λεωφόρους. Περπατήστε στον πεζόδροµο Rua Augusta, παλιό δρόµο των εµπόρων υφασµάτων, που σήµερα βρίθει από καφετέριες, καταστήµατα και τράπεζες. Στις πλατείες Rossio και Praca da Figueira θα περάσετε πολύ ωραία την ώρα σας. Επίσης, από την πλατεία Largo Martim Moniz ξεκινάει το τραµ 28, το οποίο ανεβαίνει στις περιοχές Alfama και Graca. Η Alfama είναι από τις πιο γραφικές γειτονιές της Λισαβόνας. Είναι η µόνη που διασώθηκε από τον καταστροφικό σεισµό που έγινε την 1η Νοεµβρίου του 1755. Καθώς περπατάτε στα στενά σοκάκια οι µπουγάδες των νοικοκυριών θα κρέµονται πάνω από τα κεφάλια σας θυµίζοντας µια άλλη γραφική πόλη του ευρωπαϊκού Νότου, την ιταλική Νάπολη. Στη συνοικία αυτή µην παραλείψετε να επισκεφτείτε το µουσείο των Φάντος, της λαϊκής διάσηµης πορτογαλέζικης µουσικής. Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει το κάστρο του Αγίου Γεωργίου µε την πανοραµική του θέα στην πόλη και τους γύρω λόφους. Στη βόρεια πλευρά του είναι η πρώην αραβική συνοικία Mouraria, ενώ βορειοανατολικά βρίσκεται η περιοχή Graca.

Chiado - Bairro Alto Δυο περιοχές που βρίσκονται πάνω από την Baixa. Το

Κατά την παραµονή σας στην πόλη θα µετακινήστε αρκετά και µε τα γραφικά τραµ

µεν Chiado είναι περιοχή που οι Πορτογάλοι θεωρούν από τις πιο σικάτες για να κάνετε τις αγορές σας, αλλά και να ξαποστάσετε σε ατµοσφαιρικά καφέ. Το δε

Bairro Alto είναι επίσης κοµψή περιοχή µε κατοικίες του 17ου αιώνα και εκεί χτυπάει η καρδιά της νυχτερινής ζωής της Λισαβόνας.

ªÄÏÑÎÄÌÓÌоØÇÌÄÎђ¾ØÔÕËÐ 

‘È   ĒÑ 

²ÓÊÄÐב¾ÐÑ’ÓÁÊÓđ‘ÄÈÎÇÓёÒÐ ĒÁ420€ÕÑ°ÕÑ‘Ñ ²ÓÊÄÐב¾ÐÑ’ÓÁÊÓđ‘ÄÈÎÇÓёÒÐ ĒÁ475€ÕÑ°ÕÑ‘Ñ Ÿ¦«¦¢²¢s¤©¤±¤¡¤s¡³¯´¤³¤¢sŸ¤³±¤ª¤s¡¤¬²¢

¾‘ÇÒÃÃÔБËͯ’ÃͽÔÃÆËÃÍВÑÏ

 ĒÁ369 € ÕÑ°ÕÑ‘Ñ  !" ĒÁ405 € ÕÑ°ÕÑ‘Ñ ĒÁ390 € ÕÑ°ÕÑ‘Ñ !# ĒÁ420 € ÕÑ°ÕёÑ

 Ÿ¦ «¦

¢² ¢s

¤ ©¤

±¤ ¡¤

s ¡³

¯´ ¤³

¤¢ s

Ÿ¤ ³±

¤ª ¤s

¡¤ ¬²

¢

¦ÐÑÌÎÀÄÔËÄÚÕÑÎÌпÕÑÚÊÌÄ $ ĒÁ260 € ¦§³§¡³¥ £°£ž´³¨©± ¥°³´ ± %&'( )* +) # , - ./1 *8): *8; ;;< =(>%?%@ A'@ ) +, - ./1 *8): *; ;: =@@%A' - B CDEF1 EGHIJKDLDMBF NLDMBF/OL PNNQ1RRSSS/KDLDMBF NLDMBF/OL

 

  

201 0


Προορισµός 6

Στην ελκυστική Λισαβόνα

Από τη µεγάλη πυρκαγιά του Chiado, το 1988, γλίτωσε η Οπερα της Λισαβόνας, το µεγαλύτερο και ωραιότερο θέατρο

της πόλης. Στην περιοχή αξίζει να απο- Στην περιοχή Μπελέµ λαύσετε τη βόλτα σας και στους Βοτανι- Τουριστικά το πιο ενδιαφέρον κοµµάκούς Κήπους. τι της Λισαβόνας είναι η παραποτάµια ζώνη. Από εκεί κάποτε ξεκινούσαν οι τολµηροί θαλασσοπόροι όπως ο Βάσκο Ντε Γκάµα, χαρίζοντας στη χώρα ένα αµφιλεγόµενο αποικιοκρατικό παρελθόν. Σ’ αυτή την περιοχή θα βρείτε δεκάδες τουριστικά αξιοθέατα που περιµένουν να τα θαυµάσετε. Το τεραστίων διαστάσεων µοναστήρι του Αγίου Ιερώνυµου, που χτίστηκε το 16ο αιώνα, είναι ένα από αυτά. Οσον αφορά τον πύργο της Μπελέµ

(Belem στα πορτογαλικά σηµαίνει «Βηθλεέµ») στις όχθες του Τάγου, είναι ένα από τα πιο διάσηµα αξιοθέατα της Λισαβόνας. Μάλιστα έδωσε στην περιοχή το όνοµά του. Από εκεί ξεκίνησε στις 8 Ιουλίου 1497 ο θαλασσοπόρος Βάσκο Ντε Γκάµα για το ταξίδι του προς την Ινδία, που κράτησε δυο χρόνια. Ο πύργος απέχει 1 χλµ. από το µοναστήρι του Αγίου Ιερώνυµου, χτίστηκε γύρω στο 1515 και ο βασιλιάς Manuel I το προόριζε για την προστασία του λιµανιού της Λισαβόνας. Στην περιοχή της Μπελέµ αξίζει να επισκεφτείτε το Ναυτικό Μουσείο, το Μουσείο των Βασιλικών Αµαξών, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το Centro Cultural de Belem, ένα από τα πιο ζωντανά πολιτιστικά κέντρα της Λισαβόνας. Πριν φύγετε απ’ την περιοχή, µην παραλείψετε να επισκεφτείτε ένα από τα πιο διάσηµα καφέ - ζαχαροπλαστεία της Ευρώπης, το café Pasteis de Belem, µε µια µοναδική ατµόσφαιρα που διατηρείται αναλλοίωτη από το 1837 που πρωτοάνοιξε. Τα γλυκά pasteis είναι µικρές «φωλιές» από σφολιάτα γεµισµένες µε κρέµα. Την αυθεντική συνταγή θα τη βρείτε µονάχα σ’ αυτό το ζαχαροπλαστείο (Rua de Belem 88).

Το Πάρκο των Εθνών Στη βορειοανατολική όχθη του ποταµού Τάγου εκτείνεται το Πάρκο των Εθνών (Parque das Nacoes) µε εντυπωσιακά κτίρια, εκθέσεις, σιντριβάνια, εστιατόρια, µπαρ. Εκεί επισκεφτείτε το Oceanario, το µεγαλύτερο ενυδρείο της Ευρώπης µε 25.000 ψάρια, υδρόβια πουλιά και θηλαστικά.

Πώς θα πάτε: Για το ταξίδι σας στη γοητευτική Λισαβόνα απευθυνθείτε στο ταξιδιωτικό γραφείο Kavaliero - viajes (τηλ. 210/ 3248448) που εξειδικεύεται στο συγκεκριµένο προορισµό. Οι πτήσεις πραγµατοποιούνται µε Tap Air Portugal ή Iberia και στις τιµές περιλαµβάνονται τα αεροπορικά εισιτήρια, οι µεταφορές µε κλιµατιζόµενο πούλµαν, η διαµονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων µε πρωινό, η ξενάγηση µε ελληνόφωνο συνοδό. Επίσης, αξίζει η προαιρετική εκδροµή στη Σίντρα, στο Ο καθεδρικός ναός της πόλης Campo da Roca, στο γραφικό ψαροχώρι Κασκαΐς αλλά και στο κοσµοπολίτικο Εστορίλ µε τις πολυτελείς επαύλεις και το διάσηµο καζίνο.


Ταξιδιωτικά Νέα 8

Φεστιβάλ Νεολαίας ∆ήµου Τυχερού 2010

Γιατί το ποδήλατο εκτός από βόλτα είναι και ταξίδι

Για όγδοη συνεχή χρονιά πραγµατοποιείται το Φεστιβάλ Νεολαίας Τυχερού Εβρου, που φέτος θα διεξαχθεί από τις 8 έως τις 10 Ιουλίου στο Οικοτουριστικό Κέντρο της λίµνης Τυχερού. Το πρόγραµµα ξεκινά µε τα συγκροτήµατα «Mikro», «Μέλισσες» και τον «Στέλιο Βραχιόλογλου and the Gband» (8/7), συνεχίζεται µε τις συναυλίες των Φίλιππου Πλιάτσικα, Μύρωνα Στρατή, Μc Yinca και το συγκρότηµα «Χίλια Χρόνια» (9/7), ενώ την τελευταία µέρα του φεστιβάλ (10/7) εµφανίζεται η Ελενα Παπαρίζου και το συγκρότηµα «Onirama». Οι τιµές εισιτηρίων διαµορφώνονται ως εξής: 1η µέρα 13 ευρώ, 2η µέρα 15 ευρώ και 3η µέρα 20 ευρώ, ενώ το εισιτήριο τριηµέρου κοστίζει 40 ευρώ. Στο χώρο του φεστιβάλ φιλοξενείται το κάµπινγκ που είναι ελεύθερο για το τριήµερο και οι κατασκηνωτές µπορούν να στήσουν τις σκηνές τους µε ασφάλεια και µε πρόσβαση σε εγκαταστάσεις, όπως ντους & WC. Στον ίδιο χώρο θα πραγµατοποιούνται δραστηριότητες, όπως κανό, τοξοβολία, αναρρίχηση σε τοίχο, flying fox, ποδηλατοδροµίες, βόλτες µε άλογα του Ιππικού Οµίλου κ.ά. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.tichero.gr (τηλ. 25540/ 42.057). Από τη Θεσσαλονίκη η απόσταση είναι 390 χλµ. και από την Αλεξανδρούπολη 50 χλµ. Πασχάλης Μητρακούδης

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκδήλωση «Γιατί το ποδήλατο εκτός από Βόλτα είναι και Ταξίδι» που διοργάνωσε η διεύθυνση Πολιτισµού - Τουρισµού - Αθλητισµού της Ν.Α. Κιλκίς, την Κυριακή 13/6/2010. Ποδηλατικές οµάδες από τη Θεσσαλονίκη και το Κιλκίς ένωσαν τα… ποδήλατά τους σε µια ξεχωριστή εκδήλωση στην περιοχή Μουριών - Δοϊράνης. Η οµάδα των 150 ποδηλατών ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη µε τρένο που ναύλωσε ειδικά γι’ αυτόν το σκοπό η νοµαρχία Κιλκίς. Στο Σ.Σ. Μουριών την οµάδα υποδέχτηκε ο νοµάρχης Κιλκίς, Β. Μπαλάσκας, ενώ λίγο αργότερα στο χώρο της εκδήλωσης έφτασε και ο νοµάρχης Θεσσαλονίκης, Π. Ψωµιάδης. Μετά την υποδοχή η ποδηλατική οµάδα µε όλη τη συνοδεία από την περιοχή κατευθύνθηκε στη λίµνη όπου προχώρησε σε συµβολικό καθαρισµό ενός τµήµατος της παραλίµνιας έκτασης.


Αναχωρήσεις κάθε εβδομάδα

ΕΛΛΑΔΑΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

59€

ΟΔΙΚΗ

ΟΔΙΚΕΣ - ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ

Αναχωρήσεις κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΚΥΡΙΑΚΗ για 3,4,5,7 ημέρες

• ΚΕΡΚΥΡΑ 6 ημέρες • ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ 7 ημέρες • Γ. ΠΕΛΟΠ/ΝΗΣΟΥ 6 ημέρες • ΖΑΚΥΝΘΟΣ 6 ημέρες • ΛΕΥΚΑΔΑ 6 ημέρες • ΜΥΤΙΛΗΝΗ 7 ημέρες • ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 9 ημέρες • ΠΑΡΟΣ 9 ημέρες • ΚΩΣ 8 ημέρες • ΜΗΛΟΣ 9 ημέρες • ΝΑΞΟΣ 9 ημέρες • ΣΥΡΟΣ 9 ημέρες • ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 7 ημέρες • ΜΥΚΟΝΟΣ 6,8 ημέρες • ΑΝΔΡΟΣ 6,8 ημέρες • KΕΦΑΛΟΝΙΑ 6 ημέρες • ΖΑΚΥΝΘΟΣ - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 6 ημέρες • ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ • ΘΑΣΟΣ 6 ημέρες

ΤΗΝΟΣ

ΟΔΙΚΗ - ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗ από

149€ Αναχωρήσεις κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΣΑΒΒΑΤΟγια 3,4,5,7 ημέρες

ΕΞΩΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

ΓΑΜΗΛΙΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

ΟΔΙΚΕΣ - ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ

• ΔΑΛΜΑΤΙΑ 4&5 ημ. • ΒΕΝΕΤΙΑ - ΔΑΛΜΑΤΙΑ 8 ημ. • ΒΙΕΝΝΗ - ΠΡΑΓΑ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 8 ημ. • ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΚΡΟΑΤΙΑ ΔΑΛΜ. ΑΚΤΕΣ 7ημ.

ΠΑΡΙΣΙ

5,6,7,8 ημέρες

• ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 7 ημ. •ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΔΑΛΜΑΤΙΑΣ 8ημ. • ΣΜΥΡΝΗ - ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ 8 ημ. • ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ 6 ημ.

από

449

• ΠΑΡΙΣΙ - Κ.ΑΚΤΗ - DISNEY 6 ημ. • ΠΑΡΙΣΙ - ΖΥΡΙΧΗ - DISNEY 6 ημ. • ΡΩΜΗ - ΒΑΤΙΚΑΝΟ 4 ημ. • ΡΩΜΗ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 5 ημ.

ΟΔΙΚΗ - ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗ

από

499€από Αναχωρήσεις κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ημέρες

ΣΚΙΑΘΟΣ - ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΟΔΙΚΗ - ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗ

από

129€ Αναχωρήσεις κάθε ΠΕΜΠΤΗ - ΚΥΡΙΑΚΗ για 4,5,8 ημέρες

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ

3,4,5,7,8 & 10 ημέρες

ΕΛΛΑΔΑ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΟΔΙΚΕΣ - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ • ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - Κ.ΑΚΤΗ 6 ημ. • ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - Κ.ΑΚΤΗ - ΙΤΑΛΙΑ 7 ημ. • ΠΡΑΓΑ - ΒΙΕΝΝΗ 5 ημ. • ΠΡΑΓΑ - ΒΙΕΝΝΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 6 ημ.

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

ΡΩΜΗ

• ΙΣΠΑΝΙΑ-ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑ • ΚΛΑΣΙΚΗ ΙΣΠΑΝΙΑ • ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ-Κ. ΑΚΤΗ • ΓΑΛΛΙΚΗ ΡΙΒΙΕΡΑ • ΜΑΓΙΟΡΚΑ

• ΡΩΜΗ-ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ • ΡΩΜΗ-ΝΑΠΟΛΗ-ΚΑΠΡΙ • ΡΩΜΗ-ΣΙΚΕΛΙΑ • ΣΑΡΔΗΝΙΑ-ΚΟΡΣΙΚΗ • ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΓΥΡ. ΙΤΑΛΙΑΣ • ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΟΝΕΙΡΟ • ΚΛΑΣΙΚΗ ΙΤΑΛΙΑ

από

439€

• ΠΑΡΙΣΙ-DISNEY • ΠΑΡΙΣΙ-ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ • ΠΑΡΙΣΙ-ΛΟΝΔΙΝΟ • ΠΑΡΙΣΙ-ΒΡΥΞΕΛΛΕΣΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ • ΠΑΡΙΣΙ-ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟΡΗΝΟΣ-Μ. ΔΡΥΜΟΣ

7 ημέρες

4,5,7 ημέρες

από

329€

από

309€

ΠΡΑΓΑ 5,6,7 ημέρες

ΙΤΑΛΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ

• ΠΡΑΓΑ-ΚΡΑΚΟΒΙΑ- ΒΑΡΣΟΒΙΑ • ΠΡΑΓΑ-ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ- ΚΡΑΚΟΒΙΑ

• ΠΡΑΓΑ-ΒΕΡΟΛΙΝΟ • ΠΡΑΓΑ-ΒΙΕΝΝΗ- ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

Θεσσαλονίκη: Κέντρο: • Εγνατία 76, Τηλ.: 2310 244 400 • Μητροπόλεως 24, Τηλ.: 2310 231 167-70 • Σαλαμίνος 4, Τηλ.: 2310 555 995 • Mητροπόλεως 115, Τηλ. 2310 233 188, 2310 233 750 • Καλαμαριά: Πόντου 41, Τηλ.: 2310 459841 • Δελφών: Δελφών 91 , Τηλ.: 2310 815515 • Άνω Τούμπα: Διαγόρα 54, Τηλ.: 2310 946 111 • Πανόραμα: Κομνηνών 6, Τηλ.: 2310346135 • Εύοσμος: Αριστοτέλους 63, Τηλ.: 2310 778 681-2-4 • Μediterranean Cosmos: 11ο χλμ. Εθνικής οδού Θεσ/νίκης - Ν.Μουδανιών, Τηλ.: 2310 476 880 • Περαία: Θεσ/νικης 50 Α, Τηλ.: 23920 21 931-3 • Θέρμη: Καπ. Χάψα 43, Τηλ.: 2310 461 166 • Διαβατά: Κ. Καραμανλή 50, Τηλ.: 2310 784 897

travel services

Και πολλές ακόμη οδικές - ακτοπλοϊκές εκδρομές

ΕΚΔΡΟΜΕΣ

από

ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΡΤΑ

www.zorpidis.gr

ΚΩΝ/ΠΟΛΗ

10


Αεροπορικά Νέα 10

Η Aegean µέλος του δικτύου Star Alliance Φωτ.: Ντ. Χ.

Της Ντέπυς Χιωτοπούλου

Η

αεροπορική εταιρία Aegean ολοκλήρωσε πρόσφατα τη διαδικασία ένταξης και αναβάθµισης του συστήµατός της στο δίκτυο της παγκόσµιας αεροπορικής συµµαχίας Star Alliance, αποτελώντας το 28ο µέλος της. Αυτό σηµαίνει ότι η Aegean αυτήν τη στιγµή έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τις 21.200 καθηµερινές πτήσεις, σε 1.172 προορισµούς σε 181 χώρες, που εκτελούν τα 4.000 αεροσκάφη των µελών της Star Alliance. «Από σήµερα οι επιβάτες µας θα απολαµβάνουν την αναγνώριση, τα προνόµια που προσφέρει στους πιστούς της πελάτες, καθώς και τις ολοκληρωµένες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για τις οποίες φηµίζεται η Star Alliance», δήλωσε ο πρόεδρος της Aegean Airlines, Θόδωρος Βασιλάκης, στην εντυπωσιακή τελετή ένταξης της Aegean στη Star Alliance, που έλαβε χώρα την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2010 στην τεχνική βάση της αεροπορικής εταιρίας στο «Ελ. Βενιζέλος». «Η Star Alliance δε θα µπορούσε να µην έχει ένα σπίτι στην Ελλάδα. Η ένταξη της ναυαρχίδας µεταφορών αυτής της χώρας, Aegean, ένα χρόνο µετά την είσοδο της υποψηφιότητάς της, αποδεικνύει τη σκληρή δουλειά της ώστε να ενταχθεί πλήρως στο µεγαλύτερο δίκτυο», δήλωσε ο διευθύνων σύµβουλος της Star Alliance, Jann Albrecht, καλωσορίζοντας τους νέους πελάτες και φίλους. «Εχουµε εστιάσει εδώ και πολλά χρόνια σ’ αυτήν την όµορφη χώρα και τα µέλη της συµµαχίας µας θεωρούν την Ελλάδα σπουδαία ταξιδιωτική αγορά, όπου η Αθήνα έχει τη δυνατότητα να µετατραπεί σε σηµαντικό κόµβο µε αυξηµένες πτήσεις σύνδεσης». Ο αντιπρόεδρος της Aegean, Ευτύχιος Βασιλάκης, αναφέρθηκε στο όραµα του Θόδωρου Βασιλάκη να δηµιουργήσει µια ποιοτική αεροπορική εταιρία. «Επρεπε να βλέπουµε µπροστά, η συνεργασία µας ξεκίνησε µε τη Lufthansa και µέσα από κει ωριµάσαµε. Ετσι, λοιπόν, η αποδοχή µας στη Star Alliance ήταν κάτι το αναµενόµενο, αναβαθµίσαµε πολλά συστήµατα και σε λιγότερο από 12 µήνες καταφέραµε να ενταχθούµε στη συµµαχία. Η Aegean έχει το δικό της “αστέρι” στο χάρτη των αεροµεταφορών, τη Star Alliance», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Aegean. «Επεκτείνουµε το δίκτυό µας σε νέους

προορισµούς και αγορές», δήλωσε ο διευθύνων σύµβουλος της Aegean, Δηµήτρης Γερογιάννης. «Είµαστε σε θέση να αξιοποιήσουµε ένα παγκόσµιο δίκτυο πτήσεων σε 181 χώρες, µε 21.200 καθηµερινές πτήσεις. Οι δε επιβάτες που κατέχουν golden cards έχουν τη δυνατότητα εισόδου σε 999 lounges σ’ όλον τον κόσµο».

Σχέση εµπιστοσύνης

Ο διευθύνων σύµβουλος της Star Alliance παραδίδει στον πρόεδρο της Aegean, Θόδωρο Βασιλάκη, ένα µοντέλο αεροπλάνου µε το λογότυπο της Star Alliance

◗ Η Aegean λειτουργεί µ’ έναν στόλο 30 αεροσκαφών ενώ έχει παραλάβει ήδη 22 ολοκαίνουργια Airbus A320/321. Καλύπτει συνολικά 54 εσωτερικά και διεθνή δροµολόγια µε περισσότερες από 150 πτήσεις την ηµέρα. Το 2009 µετέφερε 6,6 εκατ. επιβάτες. ◗ Η Star Alliance ιδρύθηκε το 1997 ως η πρώτη παγκόσµια αεροπορική συµµαχία µε σκοπό να προσφέρει παγκόσµια πρόσβαση, αναγνώριση και εξυπηρέτηση στους πελάτες της. Η Aegean αποτελεί το 28ο αστέρι της ενώ στο τέλος του έτους αναµένεται να ενταχθεί ως 29ο µέλος και η Air India. Μερικά από τα µέλη της είναι οι εταιρίες Lufthansa, Singapore Airlines, Thai, Swiss, Austrian, Brussels Airlines, South African Airways, Turkish Airlines κ.ά.

«Με την ένταξή µας στη Star Alliance µας δίνεται η ευκαιρία να αναπτυχθούµε στο εξωτερικό και να το αξιοποιήσουµε πολύ πιο γρήγορα, ειδικά από τη Θεσσαλονίκη, που είµαστε χρόνια τώρα ο βασικός φορέας που πετάει προς το εξωτερικό. Η Aegean στηρίζει τη Θεσσαλονίκη και στηρίζεται από τη Θεσσαλονίκη. Ελπίζουµε ότι στο άµεσο µέλλον θα βάλουµε περισσότερες απευθείας πτήσεις, βέβαια αυτό που πρέπει να ξέρουµε όλοι είναι ότι έχουµε δύσκολα χρόνια µπροστά µας και ότι η είσοδός µας στη Star Alliance είναι να έχουµε ένα ακόµη βοήθηµα και µια ισχυροποίηση και για µας αλλά και για την προβολή της χώρας. Η επόµενη τριετία θα είναι εξαιρετικά δύσκολη», δήλωσε στα «Ταξίδια» του «ΑτΚ» ο αντιπρόεδρος της Aegean, Ευτύχιος Βασιλάκης. Οσον αφορά την ενοποίηση µε την Ολυµπιακή και το όνοµα, «έχουµε σκεφτεί κάποια πράγµατα αλλά, επειδή δεν έχει δοθεί ακόµη η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κρατάµε κρυφά. Το όνοµα είναι ένα στοιχείο της συµφωνίας µας, ότι θα είναι Ολυµπιακή. Θα υπάρχει ένα µεταβατικό διάστηµα, που µπορεί να είναι έως 2 χρόνια, όπου θα χρησιµοποιούνται και τα δύο ονόµατα, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα ψάξουµε και µε έρευνα αγοράς µετά την ολοκλήρωση της συµφωνίας. Το καταληκτικό όνοµα, όµως, θα είναι Ολυµπιακή». Οι τιµές θα εξακολουθούν να είναι ανταγωνιστικές υπέρ του καταναλωτή; «Ο καταναλωτής έχει ανάγκη τις χαµηλές τιµές. Εάν δεν του δώσεις ικανοποιητικές τιµές, απλώς δεν ταξιδεύει ή δεν αγοράζει υπηρεσίες ή προϊόν. Αρα, λοιπόν, ο χαρακτήρας της κρίσης που ήδη περνάµε απαιτεί να υπάρχουν τιµές που να είναι θετικές για τον καταναλωτή. Επίσης, δεν πάµε να κάνουµε αρπαχτή, πάµε να αναπτύξουµε όλα τα θεµέλια που χρειαζόµαστε, για να προχωράει η εταιρία µπροστά, να έχει η Ελλάδα µια µεγάλη αεροπορική εταιρία, η οποία να αντέχει στον ανταγωνισµό».


Αεροπορικά Νέα 11

Τριάντα δύο νέα αεροσκάφη τύπου Α380 για την Emirates Η αεροπορική εταιρία Emirates Airline ανακοίνωσε την παραγγελία 32 νέων αεροσκαφών τύπου Airbus Α380 εκτοξεύοντας τις συνολικές παραγγελίες αεροσκαφών στις 90. Η αξία της παραγγελίας θα διαµορφωθεί στα 11,5 δισ. δολάρια. Η Emirates, δεύτερη µεγαλύτερη αεροπορική εταιρία στον κόσµο σε διαθέσιµες θέσεις ανά χιλιόµετρο, προσβλέπει στο να γίνει µία από τις µεγαλύτερες αεροπορικές εταιρίες στον κόσµο. Εκτός τα 32 νέα αεροσκάφη, έχει ήδη παραγγείλει 48 Airbus 380s, 70 Airbus 350s, 18 Boeing 777-300s και 7 εµπορευµατικά Boeing, φτάνοντας συνολικά στα 143 αεροσκάφη συνολικής αξίας άνω των 48 δισ. δολαρίων.

Από την παράδοση του πρώτου Α380 της, τον Ιούλιο του 2008, στην παραλαβή του 10ου A380 στις 7 Ιουνίου του 2010 από το εργοστάσιο της Airbus στο Αµβούργο, η Emirates εξυπηρετεί πλέον οκτώ διεθνείς προορισµούς µε το super - jumbo αεροσκάφος, συµπεριλαµβανοµένων του Heathrow στο Λονδίνο τους προορισµούς Τορόντο, Παρίσι, Τζέντα, Μπανγκόκ, Σεούλ, Σίδνεϊ και Οκλαντ. Η αεροπορική εταιρία θα προσθέσει δροµολόγια µε το A380 προς Πεκίνο από την 1η Αυγούστου, προς Μάντσεστερ από την 1η Σεπτεµβρίου και θα επαναφέρει στο δροµολόγιο προς το αεροδρόµιο της Νέας Υόρκης «John F. Kennedy (JFK)» το Α380 από την 1η Οκτωβρίου.

Παρίσι - Τόκιο µε το νέο A380 της Air France Με την παράδοση του τέταρτου Airbus A380 στο στόλο της, η Air France προτείνει από την 1η Σεπτεµβρίου 2010 τρεις εβδοµαδιαίες πτήσεις από Παρίσι για Τόκιο και από τις 5 Οκτωβρίου 2010 µία καθηµερινή πτήση. Το Τόκιο είναι ο πρώτος προορισµός που εξυπηρετείται από το A380 της Air France στην Ασία και ο τρίτος προορισµός παγκοσµίως µετά τη Νέα Υόρκη από το Νοέµβριο 2009 και το Γιοχάνεσµπουργκ από το Φεβρουάριο 2010. Το Α380 της Air France έχει 538 θέσεις

σε τρεις κατηγορίες -9 θέσεις στη La Premiere (πρώτη θέση), 80 θέσεις στη Business και 449 θέσεις στη Voyageur (τουριστική). Πρόκειται για το πιο φιλικό αεροσκάφος προς το περιβάλλον -µε λιγότερα από 75 γραµµάρια CO2/χιλιόµετρο ανά επιβάτηκαι το πιο αθόρυβο στην κατηγορία του. Η Air France καινοτοµεί προτείνοντας αλλαγές στο φωτισµό κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ή προσφέροντας ένα καινούργιο σύστηµα ψυχαγωγίας µε µεγαλύτερες οθόνες.

Νέα συνεργασία της Swissport Hellas µε την Air Canada Η Swissport Hellas, φορέας επίγειας εξυπηρέτησης αεροπορικών εταιριών στην Ελλάδα, επεκτείνει το δίκτυο των πελατών της, συνάπτοντας συµφωνία συνεργασίας µε την Air Canada, η οποία θα αφορά την εξυπηρέτηση της µεγαλύτερης αεροπορικής εταιρίας του Καναδά στο διεθνές αεροδρόµιο της Αθήνας «Ελ. Βενιζέλος». Τα δροµολόγια της καναδικής αεροπο-

Ρόδος

Κρήτη

από €59,50

από €62,10

ρικής εταιρίας ήδη ξεκίνησαν από τις 3 Ιουνίου, πραγµατοποιώντας έξι εβδοµαδιαίες πτήσεις από το Μόντρεαλ και το Τορόντο µε αεροσκάφη τύπου Boeing 767 - 300ER χωρητικότητας 244 θέσεων. Στόχος της Air Canada είναι η ενδυνάµωση των σχέσεών της µε εταιρίες που οργανώνουν κρουαζιέρες και συµµετέχουν στα τουριστικά πακέτα της Ελλάδας.

Κέρκυρα Ζάκυνθος από €61,20

από €64,60

ΚΑΝΤΕ ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΤΟ

www.louishotels.com KAI ΚΕΡΔΙΣΤΕ

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΜΟΝΕΣ!


Προορισµός 14 Η γραφικότατη Ολυµπος

Ταξίδι στην Κάρπαθο(ς) Το νοτιότερο νησί των ∆ωδεκανήσων (µαζί µε την Κάσο) και δεύτερο σε µέγεθος του συγκροτήµατος, η Κάρπαθος, εντυπωσιάζει µε τις οµορφιές της, τις υπέροχες παραλίες της, τα δώδεκα χωριά της, τα πλούσια έθιµα και τις παραδόσεις της.

Κείµενο - φωτογραφίες: Ντέπυ Χιωτοπούλου

Η

Κάρπαθος, σύµφωνα µε τον Οµηρο, ονοµάζεται Κράπαθος. Μάλιστα, υπάρχει αναφορά της στην «Ιλιάδα» για τη συµµετοχή της µε πλοία στον Τρωικό Πόλεµο. Το 14ο αιώνα π.Χ. κάνουν την εµφάνισή τους στο νησί οι Μυκηναίοι, οι οποίοι και επισκευάζουν τα τείχη της ακρόπολης του Ποτίδαιου ή Ποσείδιου, τα σηµερινά Πηγάδια, τη Χώρα της Καρπάθου. Τετράπολις ονοµαζόταν λόγω των τεσσάρων οχυρωµένων πόλεων που υπήρχαν. Αυτές ήταν το Ποτίδαιο, η Αρκεσία, η Βρυκούς και η Νίσυρος-τα σηµερινά Παλάτια της γειτονικής νήσου Σαρίας. Τα Πηγάδια, η πρωτεύουσα του νησιού και το κύριο λιµάνι, βρίσκονται στη νοτιοανατολική πλευρά της Καρπάθου. Αλλο ένα λιµάνι υπάρχει στη βορειοανατολική πλευρά, στο Διαφάνι, επίνειο της Ολύµπου, του ορεινότερου χωριού της Καρπάθου. Ο παραλιακός δρόµος είναι γεµάτος καφέ, ζαχαροπλαστεία, ταβέρνες, ενώ

Τα Πηγάδια, η Χώρα της Καρπάθου

ο επάνω δρόµος, η οδός Καρπαθίων, συγκεντρώνει την κίνηση µε τα τουριστικά µαγαζιά, τα µίνι µάρκετ, την εκκλησία της Ευαγγελίστριας, τα καφενεία, τα Ιντερνετ καφέ. Ανατολικά της πόλης υψώνεται ο βράχος της Ακρόπολης, από όπου η θέα προς το λιµάνι και το εσωτερικό της Χώρας είναι πανοραµική. Απέναντι φαίνεται ο Οθος και λίγο πιο πέρα το χωριό Απέρι, αλλοτινή πρωτεύουσα του νησιού

έως το 1894. Απέρι, Βωλάδα και Οθος Ενάµισι χιλιόµετρο από το κέντρο της Χώρας βρίσκονται τα ερείπια της παλαιοχριστιανικής βασιλικής της Αγίας Φωτεινής του 5ου - 6ου αιώνα. Στο Απέρι (8 χλµ. από τα Πηγάδια) εξακολουθεί να είναι µέχρι σήµερα η µητρόπολη της Καρπάθου, η Παναγία. Κάτω από τη µητρόπολη βρίσκεται το δηµοτικό σχολείο του χωριού, το οποίο


Προορισµός 15

Απελλα, µια από τις οµορφότερες παραλίες του νησιού

ανεγέρθηκε µε δαπάνη οµόνοιας Απερείτων το 1953 και ακριβώς από πάνω είναι το γυµνάσιο. Σε απόσταση 4 χλµ. από το Απέρι βρίσκεται η παραλία Αχάτα. Μετά το Απέρι υπάρχει διασταύρωση, όπου δεξιά οδηγεί προς την παραλία της Κυρά Παναγιάς µε το οµώνυµο εκκλησάκι (7 χλµ.), τα υπέροχα νερά της Απέλλας (14 χλµ.), τα Σπόα (15 χλµ.), την Ολυµπο (36 χλµ.). Αριστερά ο δρόµος οδηγεί προς τη Βωλάδα (1 χλµ.) και τον Οθο (10,5 χλµ. από Πηγάδια).

Πυλές, Φοινίκι και Αρκάσα Σε απόσταση 3,5 χλµ. από τον Οθο βρίσκονται οι Πυλές και στη συνέχεια από τη διασταύρωση, δεξιά πηγαίνει προς

Γυναίκα της Ολύµπου µε την παραδοσιακή της ενδυµασία

Μεσοχώρι (17 χλµ.), Λευκό (16 χλµ.), Σπόα (20 χλµ.) ενώ ευθεία προς Φοινίκι (5 χλµ.), Αρκάσα (7 χλµ.), Κάρπαθο (24 χλµ.). Το Φοινίκι είναι γραφικό ψαροχώρι µε ταβερνάκια µπροστά στο λιµανάκι, ενοικιαζόµενα δωµάτια και στούντιο. Στην είσοδο του λιµανιού υπάρχει ένα γλυπτό, ένα µικρό καΐκι πάνω στο οποίο επιβαίνουν επτά άντρες. Το πλοίο της Σωτηρίας «Ιµµακολάτα» αφιερώνεται στους ηρωικούς Πίττα Μιχαήλ, Λαµπρίδη Κωνσταντίνο, Πατσουράκη Εµµανουήλ, Κοσµά Λάζαρο, Οικονοµίδη Σοφοκλή, Σταµατάκη Νικόλαο και Χριστοδούλου Γεώργιο που στις 8-10-1944 ξεκίνησαν από το Φοινίκι µε την «Ιµµακολάτα» για να φτάσουν στην Αλεξάνδρεια µεταφέ-


Προορισµός 16 ας Σοφίας, στο δρόµο όπου βρίσκεται η αρχαία ακρόπολη.

Το Διαφάνι, επίνειο της Ολύµπου

Ολυµπος και ∆ιαφάνι Η Ολυµπος ή Ελυµπος, στο βορειότερο τµήµα της Καρπάθου, είναι χτισµένη µεταξύ δυο βουνών, του Προφήτη Ηλία (718 µ.) και του Κορυφίου (588 µ.). Απέχει 43 χλµ. από τη Χώρα της Καρπάθου, τα Πηγάδια· από αυτά τα 20 χλµ. είναι χωµατόδροµος. Δυσπρόσιτη περιοχή, ανάµεσα σε οροσειρές και επιβλητικά βουνά, µακριά από τη θάλασσα, τη διάλεξαν οι κυνηγηµένοι πρόσφυγες της Βρυκούς και της Νισύρου για να γλιτώσουν από τις πειρατικές επιδροµές. Στο κέντρο της Ολύµπου, το Πλατύ, βρίσκεται η εκκλησία της Κοίµησης της Θεοτόκου µε το πανέµορφο ξυλόγλυπτο τέµπλο της, η οποία γιορτάζει το Δεκαπενταύγουστο, και τότε γίνεται ένα από τα µεγαλύτερα πανηγύρια του χωριού. Αλλο χαρακτηριστικό της Ολύµπου εί-

ροντας το µήνυµα της επαναστατηµένης Καρπάθου στην ελληνική κυβέρνηση. Σε απόσταση 2 χλµ. από το Φοινίκι βρίσκεται η Αρκάσα, χωριό που έχει διατηρήσει το όνοµα της αρχαίας πόλης η

οποία ήταν χτισµένη στην περιοχή. Η Αρκεσία ήταν µια από τις τέσσερις αρχαίες πόλεις της Καρπάθου. Στο χωριό εντυπωσιάζει το ψηλό καµπαναριό της Υπαπαντής καθώς και το εκκλησάκι της Αγί-

ναι ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να φορούν την παραδοσιακή τους στολή. Η φορεσιά της Ολύµπου έχει δύο τύπους: η καθηµερινή, το «καβάι» όπως την ονοµάζουν, η οποία αποτελείται από τη βράκα και την πουκαµίσα εσωτερικά και το καβάι και την ποέα (ποδιά) απέξω. Για παπούτσια φοράνε τα στιβάνια. Η επίσηµη ενδυµασία είναι το «σακοφούστανο» που φοράνε στα πανηγύρια οι νεαρές κοπέλες. Οσον αφορά το Διαφάνι (7 χλµ. από Ολυµπο), είναι το δεύτερο λιµάνι του νησιού και επίνειο της Ολύµπου. Εντυπωσιακό είναι το σιντριβάνι µε εικόνες που παρουσιάζουν τους δώδεκα µήνες και την ολυµπίτικη καθηµερινότητα. Εκεί µπροστά και ένα άγαλµα µιας γυναίκας που τη δείχνει να περιµένει υποµονετικά τον άντρα της. Η αγωνία, η προσµονή, η στεναχώρια ζωγραφισµένη έντονα στο πρόσωπό της. Και πώς να µην είναι άλλωστε…

■ Τοπικές γεύσεις: σαρδέλα, κάπαρη, κρίταµο, παστές και κολυµπητές µι-

κρές ελίτσες, κουλούρες, καρπάθικο κρασί, µακαρούνες, καρπάθικος µπακλαβάς, πίτες (λαχανόπιτες, κρεµµυδόπιτες και τα ζιµπίλια) κ.ά. ■ Ανθούν ακόµη και στις µέρες µας τα παραδοσιακά επαγγέλµατα µε τους µάστορες να φτιάχνουν ξυλόγλυπτα, τέµπλα, σοφάδες, παγκάλια, έπιπλα, αλλά και τα χειροποίητα υποδήµατα (στιβάνια, παντόφλες). Αξια θαυµασµού είναι η οργανοκατασκευή. Στα χωριά υπάρχουν άνθρωποι κάθε ηλικίας που κατασκευάζουν λύρες, τσαµπούνες, λαούτα, βιολιά ενώ οι περισσότεροι απ’ αυτούς είναι οι ίδιοι οργανοπαίχτες. ■ Στην Ολυµπο και στο Διαφάνι, µεταξύ άλλων, την προσοχή «κλέβουν» οι χαρακτηριστικοί ανεµόµυλοι. Μάλιστα, ένας απ’ αυτούς στην Ολυµπο λειτουργεί ως καφέ- εστιατόριο.

Πώς θα πάτε: Για τις καλοκαιρινές σας διακοπές στην Κάρπαθο, απευθυνθείτε στο ταξιδιωτικό γραφείο «Herodotus Tours» (τηλ. 2310/ 288.300, 454.617, 305.001). Αναχωρήσεις πραγµατοποιούνται κάθε Σάββατο απευθείας από Θεσσαλονίκη µε την Athens Airways στις 7.00 π.µ., ενώ από κει η ώρα αναχώρησης είναι Σάββατο στις 9.00 π.µ. Η διαµονή γίνεται σε ξενοδοχεία και στούντιο µέσα αλλά και έξω από τη Χώρα.


Ταξιδιωτικά Νέα 17

Νέος προορισµός spa στην Costa Navarino Ξεκίνησε η λειτουργία του Anazoe Spa, συνολικής έκτασης 4.000 τ.µ., στην Costa Navarino, µε ολιστικές θεραπείες, µοναδικές στο είδος τους και βασισµένες στον αρµονικό συνδυασµό της αρχαίας θεραπευτικής εµπειρίας µε τη σύγχρονη κοσµετολογία. Στο Anazoe αποτυπώνεται µε µοναδικό τρόπο η ιαµατική επίδραση των θεραπειών spa στην αρµονική ανασυγκρότηση σώµατος και πνεύµατος. Στα Οµηρικά Επη, η υδροθεραπεία αποτελούσε την ιδεώδη µέθοδο για τον καθαρισµό και την αναζωογόνηση σώµατος και πνεύµατος. Σήµερα, στο Anazoe Spa εφαρµόζεται πιστά η ίδια µέθοδος που συνεχίζει να αποτελεί σηµαντικό κοµµάτι της σύγχρονης ιατρικής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις κινησιοθεραπείας, υδροπισίνες, θεραπείες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους αλλά και µία εκτενής συλλογή από ελαφρές θεραπείες

και θερµοαγωγές, που περιλαµβάνουν ice grotto rooms, showers ατµού και σάουνες µε βότανα, αποτελούν δείγµα αυτής της προσέγγισης. Στο Anazoe Spa υπάρχουν δωµάτια θεραπείας ανάµεσα στα οποία και διπλά, καθώς και ιδιωτικοί εξωτερικοί χώροι. Προσφέρονται επίσης θεραπείες ειδικά σχεδιασµένες για παιδιά, που περιλαµβάνουν περιποίηση προσώπου και µασάζ. Η Costa Navarino βρίσκεται στη Μεσσηνία (45 χλµ. από το αεροδρόµιο της Καλαµάτας), µία από τις περιοχές µε τη µεγαλύτερη βιοποικιλότητα στην Ευρώπη, γεµάτη βότανα και ιαµατικά φυτά που συλλέγονται προσεκτικά για τις ανάγκες του spa. Το Anazoe Spa βρίσκεται στο Navarino Dunes, την πρώτη περιοχή της Costa Navarino, σε παραθαλάσσια έκταση 1.300 στρεµµάτων, µε πάνω από 1 χλµ. αµµώδους παραλίας και ανάµεσα σε κατάφυτους ελαιώνες.

∆ιαµονή στο Armani Hotel στο Ντουµπάι Η Emirates Airline, σε συνεργασία µε τα ξενοδοχεία Armani Hotel και The Address Downtown Dubai, προσφέρει δωρεάν πολυτελή διαµονή στους επιβάτες της Πρώτης και Επιχειρηµατικής Θέσης, που πετούν προς ή µέσω Ντουµπάι. Οι επιβάτες της Πρώτης Θέσης της Emirates απολαµβάνουν δωρεάν διαµονή για δύο νύχτες µε πρωινό στο ολοκαίνουργιο ξενοδοχείο 5 αστέρων Armani Hotel Dubai, ενώ οι επιβάτες της Επιχειρηµατικής Θέσης απολαµβάνουν δωρεάν διαµονή µiας νύχτας µε πρωινό στο The Address Downtown Dubai, ξενοδοχείο 5 αστέρων επίσης. Το Armani Hotel Dubai είναι το πρώτο ξενοδοχείο στον κόσµο που κατασκευάζεται από την Armani Hotels & Resorts. Αναπόσπαστο κοµµάτι του Burj Khalifa, κάθε στοιχείο του ξενοδοχείου έχει σχεδιαστεί προσωπικά από τον παγκοσµίου φήµης σχεδιαστή Giorgio Armani. Δίπλα από το εµπορικό κέντρο Dubai Mall, το ξενοδοχείο The Address Downtown Dubai βρίσκεται στην καρδιά της πόλης, κοντά στο Burj Khalifa και το εντυπωσιακό σιντριβάνι Dubai Fountain. Η προσφορά ισχύει έως 31η Αυγούστου 2010 και αφορά στους πελάτες που πετούν µετ’ επιστροφής προς ή µέσω Ντουµπάι µε εισιτήριο Πρώτης και Επιχειρηµατικής Θέσης.


Προορισµός 18

Το γραφικό Ντουµπρόβνικ

Πανόραµα ∆αλµατικών Ακτών

Παλιές πόλεις, γραφικές πλατείες και λιθόστρωτα καλντερίµια, καθεδρικοί ναοί, µαρίνες και ατµοσφαιρικά µαγαζιά. Αναχωρούµε για το πανόραµα των ∆αλµατικών Ακτών!

Π

εντακόσια τριάντα χιλιόµετρα θα χρειαστεί να διανύσουµε από τη Θεσσαλονίκη για να φτάσουµε στο Μαυροβούνιο, αφού πρώτα κάνουµε µια στάση για καφέ στο Πόγραδετς, στις όχθες της λίµνης Οχρίδας. Η δεύτερη µέρα θα µας οδηγήσει στο πανέµορφο Ντουµπρόβνικ (120 χλµ.). Μια σύντοµη στάση στην κοσµική Μπούντβα (ένα από τα πλέον φηµισµένα θέρετρα πολυτελείας µε φανταστική θέα στην Αδριατική) και στη συνέχεια µέσω Σβέτι Στέφαν και Τίβατ επιβιβαζόµαστε στο φέριµποτ και φτάνουµε στο Ντουµπρόβνικ. Είναι µια πόλη που θα τη λατρέψετε, µια πόλη που έχει ανακηρυχθεί από την UNESCO τµήµα της Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς για τα µεσαιωνικά και νεότερα µνηµεία της. Το Ντουµπρόβνικ είναι µια πόλη 50.000 κατοί-

Περιπλανηθείτε στα καντόνια της παλιάς πόλης του Ντουµπρόβνικ


Προορισµός 19

Μαγευτικό το τοπίο στις λίµνες Πλίτβιτσε

κων και επί αιώνες ήταν µετά τη Βενετία το σηµαντικότερο λιµάνι των Βενετών στην Αδριατική. Εχουµε χρόνο να περπατήσουµε στον πολυσύχναστο πεζόδροµο Placa, που είναι γεµάτος καφετέριες, µαγαζιά, εκκλησίες και παλάτια. Ενα από τα δηµοφιλέστερα ορόσηµα της πόλης είναι το σιντριβάνι Onofrio. Εκεί κοντά και η εκκλησία του Αγίου Σωτήρος και δίπλα το µοναστήρι και µουσείο Φραγκισκανών. Θα δούµε και την Ορθόδοξη σέρβικη εκκλησία, που χρονολογείται από το 1877, τον Πύργο του Ρολογιού στην πλατεία Luza, τη Στήλη του Ορλάντο. Απέναντι από την πλατεία είναι το παλάτι Σπόντζα του 16ου αιώνα, που αρχικά λειτουργούσε ως τελωνείο, έπειτα νοµισµατοκοπείο, κρατικό θησαυροφυλάκιο και τράπεζα. Αλλα αξιοθέατα είναι ο µητροπολιτικός να-

Στο Ζαντάρ

ός του Αγίου Βλάσιου, που χτίστηκε το 1715, το Παλάτι του Ηγεµόνα (τέλη 15ου αιώνα), ο καθεδρικός ναός της Κοίµησης της Θεοτόκου, το µοναστήρι και µουσείο των Δοµινικανών κ.ά. Καταλήγουµε στο βενετσιάνικο λιµάνι µε τα πανίσχυρα τείχη, το φρούριο, τους πύργους και τις πύλες του, το οποίο αναµφισβήτητα αποτελεί µια από τις καλύτερες επιλογές για βόλτα στην πόλη! Κατά την παραµονή µας στο Ντουµπρόβνικ έχουµε την ευκαιρία να απολαύσουµε και µια κρουαζιέρα στα νησάκια γύρω απ’ αυτό. Το µικρό αρχιπέλαγος των νησιών Ελαφίτη αποτελείται από το Λόκρουµ, το Κόλοτσεπ, το Σίπαν, το Λόπουντ και άλλα µικρότερα νησιά, όλα κατάφυτα, πολύ γραφικά και το καθένα µε τα ιδιαίτερα µνηµεία του. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και το βρά-


Προορισµός 20

Το σηµείο όπου ενώνεται ο Δούναβης µε τον ποταµό Σάββα, στο Βελιγράδι

δυ προαιρετική νυχτερινή διασκέδαση.

Στο Σπλιτ και το Τρογκίρ Περνώντας από τη φαντασµαγορική γέφυρα Τούτζµαν και κινούµενοι παράλληλα µε την ακτογραµµή φτάνουµε στο λόφο του Μαρζάν και θαυµάζουµε πανοραµικά όλη την πόλη. Στο Σπλιτ έχουµε χρόνο να περιηγηθούµε

στην πόλη, να επισκεφτούµε το ανάκτορο του αυτοκράτορα Διοκλητιανού και το Αρχαιολογικό Μουσείο, να κατηφορίσουµε στην προκυµαία την ονοµαστή Ρίβα, αλλά και στη γραφική γειτονιά Βαρός. Επόµενη στάση η πόλη Τρογκίρ, η οποία επίσης ανήκει στον κατάλογο της Unesco µε τα Μνηµεία Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς. Εκεί θα δούµε τον καθε-

δρικό ναό, το κάστρο του Αγίου Μάρκου, τη Βόρεια και τη Νότια Πύλη, ενώ θα επισκεφτούµε το Δοµινικανό µοναστήρι του 15ου αιώνα.

Ζαντάρ - Λίµνες Πλίτβιτσε - Ριγιέκα Να ‘µαστε και στο Ζαντάρ, εκεί όπου θα δούµε τη Ρωµαϊκή Αγορά (1ος αιώνας µ.Χ.), την εκκλησία του Αγίου Δονάτου – το πιο έξοχο µνηµείο της πόλης– η οποία είναι αφιερωµένη στην Αγία Τριάδα, την αναστηλωµένη ρωµανικής κατασκευής εκκλησία του Αγίου Γρισιγόνου, το καµπαναριό της Αγίας Μαρίας, τον καθεδρικό ναό της πόλης, ο οποίος είναι αφιερωµένος στην Αγία Αικατερίνη, το οχυρό της πόλης µε το παλάτι και θα επισκεφτούµε και το αρχαιολογικό µουσείο. Συνεχίζουµε για το µαγευτικό τοπίο των λιµνών Πλίτβιτσε, διανυκτερεύουµε στη Ριγιέκα και την εποµένη αναχωρούµε για το γύρο της µαγευτικής χερσονήσου της Ιστρίας, µε τα γραφικότατα χωριά και τη µαγευτική φύση. Μέσω

Οπατίας, φτάνουµε στην Πούλα, µε το ρωµαϊκό αµφιθέατρο (το 6ο µεγαλύτερο στον κόσµο) και συνεχίζουµε για το Κόπερ (Capo d’ Istria), την πόλη από όπου καταγόταν ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας, Ιωάννης Καποδίστριας.

Βελιγράδι Από τη Ριγιέκα παίρνουµε το δρόµο για την πρωτεύουσα της Σερβίας, το γοητευτικό Βελιγράδι (520 χλµ.). Αν θέλουµε, έχουµε το χρόνο να απολαύσουµε µια απογευµατινή κρουαζιέρα στον Δούναβη. Την εποµένη κάνουµε µια σύντοµη περιήγηση στην πόλη, βλέπουµε το Μουσείο Τίτο, αφιερωµένο στο µεγάλο ηγέτη, τον Αγιο Σάββα (µεγαλύτερος χριστιανικός ναός των Βαλκανίων), το Κοινοβούλιο, το Δηµαρχείο, το Εθνικό Μουσείο, το Εθνικό Θέατρο, τη νέα πόλη και το Kalemegdan, το φρούριο-κάστρο της πόλης, χτισµένο στη συµβολή των ποταµών Δούναβη και Σάββα. Επιστρέφουµε στη Θεσσαλονίκη, γεµάτοι εικόνες, γεύσεις, εµπειρίες!

■ Στο 9ήµερο πρόγραµµα Πανόραµα Δαλµατικών Ακτών υπάρχει και η προαιρετική εκδροµή από το Ντουµπρόβνικ στο µαρτυρικό Μόσταρ της Βοσνίας (120 χλµ.). ■ Για την εκδροµή που µόλις σας περιγράψαµε, χρειάζεστε αστυνοµική ταυτότητα νέου τύπου. Στο Σπλιτ

Πώς θα πάτε: Για το πρόγραµµα «Πανόραµα Δαλµατικών Ακτών» απευθυνθείτε στο ταξιδιωτικό γραφείο «Diesel Travel» (τηλ. 2310 288488, 414968). Η εκδροµή είναι 8ήµερη και 9ήµερη, οι µεταφορές - µετακινήσεις γίνονται µε υπερυψωµένο κλιµατιζόµενο λεωφορείο του γραφείου, οι διανυκτερεύσεις σε επιλεγµένα ξενοδοχεία και µεταξύ άλλων περιλαµβάνει ασφάλεια αστικής ευθύνης, αρχηγό συνοδό του γραφείου κ.ά. Αναχωρήσεις πραγµατοποιούνται 24/7, 31/7, 7/8, 14/8. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το οδικό (5,6,7 ηµέρες) «Δαλµατικές Ακτές - Ντουµπρόβνικ», το οποίο επικεντρώνεται τις περισσότερες ηµέρες στην πανέµορφη πόλη. Αναχωρήσεις πραγµατοποιούνται κάθε Δευτέρα.


Προορισµός 21

Η Ρίγα έχει ανακηρυχθεί από την UNESCO η καλύτερα διατηρηµένη «Αρτ Νουβό» πόλη της Ευρώπης

Βαλτικές Χώρες Ελκυστικές! Πόλεις µπαρόκ που συγκαταλέγονται στον κατάλογο Μνηµείων Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της UNESCO, πόλεις µεσαιωνικές µε παλιές εκκλησίες, κάστρα και µουσεία. Η ακτή της Βαλτικής σε συνεπαίρνει µε την οµορφιά της! Ξεκινάµε για Λιθουανία, Λετονία και Εσθονία.


Προορισµός 22 για την Τσαρίνα Αννα από τον Ραστρέλι, τον αρχιτέκτονα του Ερµιτάζ στην Αγία Πετρούπολη. Να ‘µαστε και στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, τη Ρίγα, γνωστή ως «Παρίσι του Βορρά» και µία από τις πέντε οµορφότερες πρωτεύουσες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης. Είναι γοητευτική πόλη και κτισµένη στο σηµείο όπου ο ποταµός Νταουγκάβα εκβάλλει στη Βαλτική Θάλασσα. Εχει ανακηρυχθεί από την UNESCO η καλύτερα διατηρηµένη «Αρτ Νουβό» πόλη της Ευρώπης. Σεργιανίζουµε στα ιστορικά της µνηµεία και αξιοθέατα, επισκεπτόµαστε τον καθεδρικό ναό µε τον εντυπωσιακό τρούλο, ο οποίος χρονολογείται από το 1211 και είναι ο µεγαλύτερος της Βαλτικής. Βλέπουµε και τις πολύ παλιές εκκλησίες του Αγίου Πέτρου, του Αγίου Γεωργίου, το Ναό του Σωτήρος, το Κοινοβούλιο και το Κάστρο της Ρίγας. Θαυµάζουµε και το καλλιτέχνηµα των Τριών Αδελφών καθώς και το Μνηµείο της Ελευθερίας, τα οποία διηγούνται τη νεότερη ιστορία της χώρας. Αφήνουµε προς στιγµήν τη Ρίγα και επισκεπτόµαστε τη γειτονική κωµόπολη Σιγκούλντα και την περιοχή του Εθνικού Πάρκου Γκαούια, το οποίο συχνά αποκαλείται «Ελβετία της Λετονίας». Εκεί βλέπουµε το περίφηµο περιτειχισµένο κάστρο Τουράιντα, σπουδαίο µεσαιωνικό αρχιτεκτονικό µνηµείο, που γνώρισε στιγµές µεγάλης δόξας στις αρχές του 13ου αιώνα. Σήµερα το κάστρο φιλοξενεί το Εθνογραφικό µουσείο και το µουσείο ιστορίας της περιοχής.

Ταλίν, πρωτεύουσα της Εσθονίας

Λιθουανία, Λετονία, Εσθονία, τρεις χώρες της Βαλτικής µας καλωσορίζουν και µας γοητεύουν µε την αρχιτεκτονική τους, τη γραφικότητά τους, τον «αέρα» τους, την οµορφιά τους! Να ξεκινήσουµε λοιπόν από τη Λιθουανία και την πρωτεύουσά της, το Βίλνιους. Πρόκειται για µια από τις παλαιότερες λιθουανικές πόλεις. Εχουµε την ευκαιρία να επισκεφτούµε τον καθεδρικό ναό µε τους µοναδικούς θησαυρούς, τον πεζόδροµο Γκεντιµίνας µε τα ωραία νεοκλασικά κτίρια, την εκκλησία της Αγίας Αννας, εξαίρετο δείγµα γοτθικής αρχιτεκτονικής, το µεγαλοπρεπές κτίριο του Πανεπιστηµίου που ιδρύθηκε το 1579, το παλιό Δηµαρχείο, τις πύλες της Ανατολής µε την περίφηµη εικόνα της Παρθένου, την εκκλησία των Αγίων Πέτρου και Παύλου και τη Βουλή. Κι αν επιθυµούµε, µπορούµε να επισκεφτούµε και τη γειτονική, γραφική κωµόπολη Τρακάι (29 χλµ.), πρώτη πρωτεύουσα της Λιθουανίας, κτισµένη στην όχθη της λίµνης Γκάλβε. Εκεί «κλέβει» την παράσταση το περίφηµο κάστρο

Η παλιά πόλη Βίλνιους, πρωτεύουσα της Λιθουανίας

Στην Εσθονία

– µουσείο της Βιτάουτας (15ος αιώνας) κτισµένο σε νησί της λίµνης.

Στη Λετονία Αφήνουµε πίσω µας το Βίλνιους και τη Λιθουανία και ακολουθώντας βόρεια

κατεύθυνση µπαίνουµε στο έδαφος της γειτονικής Λετονίας. Κάνουµε στάση στο Ρούνταλε µε το οµώνυµο παλάτι και τον κήπο του, ένα από τα οµορφότερα αρχιτεκτονικά αριστουργήµατα της Βαλτικής, έργο του 18ου αιώνα. Το παλάτι κτίστηκε

Κατευθυνόµαστε βορειότερα προς την πρωτεύουσα της Εσθονίας, ακολουθώντας µια θαυµάσια διαδροµή κατά µήκος των ακτών της Βαλτικής. Κάνουµε στάση για καφέ στο γραφικό, καλοκαιρινό, παραθαλάσσιο θέρετρο Παρνού, ενώ κατά το µεσηµεράκι φτάνουµε στο Ταλίν. Φωλιασµένο σε όρµο του Κόλπου της Φινλανδίας και απέναντι από το Ελσίνκι το Ταλίν παραµένει µια πόλη – αίνιγµα, η οποία αντλεί τη γοητεία της από τις πολλές αντιφάσεις της. Λίγα µέρη στην Ευρώπη διατηρούν στην ατµόσφαιρά τους τόσο γνήσια την αύρα του Μεσαίωνα,


Προορισµός 23

Πανοραµική άποψη της Βαρσοβίας

όσο η παλιά πόλη του Ταλίν, η οποία µε τα 4.500 αρχιτεκτονικά και ιστορικά µνηµεία βρίσκεται κάτω από την προστασία της UNESCO ως Μνηµείο Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς. Εξαιτίας της στρατηγικής της θέσης, η πρωτεύουσα πέρασε διαδοχικά από την κυριαρχία των Δανών, των Σουηδών, των Πολωνών και των Ρώσων, εµφανή σηµάδια των οποίων υπάρχουν ακόµα και σήµερα. Την επόµενη ηµέρα απολαµβάνουµε την ξενάγησή µας στην πανέµορφη πόλη,

■ Εκτός από τις τρεις Βαλτικές Χώ-

ρες έχετε τη δυνατότητα να συµπεριλάβετε στην εκδροµή σας και την Πολωνία και την Πράγα. Οσον αφορά την Πολωνία, το πρόγραµµα περιλαµβάνει την Κρακοβία, παλιά πρωτεύουσα της χώρας, που έµεινε ανέπαφη από την καταστροφή που προκάλεσε ο Β’ Παγκόσµιος Πόλεµος. Τη γοητευτική πόλη διασχίζει ο µεγάλος ποταµός Βίτουλα, ενώ αξίζει να δείτε και το λόφο Βαβέλ µε το µεσαιωνικό Βασιλικό Κάστρο και τον Καθε- Το Βίλνιους δρικό ναό, το πασίγνωστο Πανεπιστήµιο Γιαγκέλσκι κ.ά. Στη γειτονική Βιέλιτσκα θα επισκεφτείτε τα φηµισµένα και µοναδικά παγκοσµίως Αλατωρυχεία, τα καλύτερα διατηρηµένα ορυχεία αλατιού στον κόσµο σε ό,τι αφορά την έκταση και τον εξοπλισµό τους. Από την Κρακοβία συνεχίζετε για το γειτονικό Αουσβιτς, το µεγαλύτερο

περπατάµε στην περιτειχισµένη παλιά πόλη, βλέπουµε το Δηµαρχείο, το φρούριο Τουµπέα που κτίστηκε από τους Ιππότες της Τιµής τον 13ο αιώνα, τη ρώσικη εκκλησία του Αλέξανδρου Νιέφσκι, τον καθεδρικό ναό µε µία αξιόλογη συλλογή οικόσηµων και ταφόπετρων και άλλες ωραίες ιστορικές εκκλησίες. Επίσης µε το πούλµαν θα δούµε το θερινό, µπαρόκ παλάτι µε τους θαυµάσιους κήπους του, που έκτισε ο Μέγας Πέτρος της Ρωσίας.

και ιστορικότερο στρατόπεδο συγκέντρωσης – µνηµείο του καταστροφικού Β’ Παγκόσµιου Πολέµου. ■ Και βεβαίως δεν µπορεί να λείπει απ’ το πρόγραµµα η Βαρσοβία, το πιο κοσµοπολίτικο αστικό κέντρο της Πολωνίας. Θα ξεναγηθείτε στην παλιά πόλη Βιλανώφ, που είναι διατηρητέα και βρίσκεται υπό την προστασία της UNESCO ως Μνηµείο Παγκόσµιας Κληρονοµιάς. θα διασχίσετε τις ιστορικές πλατείες του Κάστρου και της Αγοράς, θα δείτε το Παλάτι – Κάστρο, το µνηµείο του βασιλιά Σιγισµούνδου του Γ’, τα παλιά τείχη της πόλης, το σπίτι της µαντάµ Κιουρί, το µνηµείο της Αντίστασης, το µνηµείο του Νικόλαου Κοπέρνικου, την εκκλησία του Αγίου Σταυρού στην οποία φυλάγεται η καρδιά του Σοπέν και θα καταλήξετε στο τεράστιο πάρκο Λαζιένκι µε το µνηµείο του Σοπέν και το Παλάτι στο νερό.

Πώς θα πάτε: Για το πολύ ενδιαφέρον ταξίδι σας στις Βαλτικές Χώρες και στην Πολωνία απευθυνθείτε στο ταξιδιωτικό γραφείο «Zeppelin» (τηλ. 2310/ 254400, 274267). Στο πακέτο των 10 ηµερών συµπεριλαµβάνονται αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής θέσης, µεταφορές στο Στην όµορφη εξωτερικό µε Κρακοβία της Πολωνίας τοπικά πούλµαν, διαµονή σε δίκλινα δωµάτια επιλεγµένων, κεντρικών ξενοδοχείων 5 και 4 αστέρων, ηµιδιατροφή, ξεναγήσεις από τοπικούς ελληνόφωνους ξεναγούς, ασφάλιση επαγγελµατικής – αστικής ευθύνης, ΦΠΑ. Στο συγκεκριµένο πρόγραµµα, η επίσκεψη - ξενάγηση στην Πράγα είναι δωρεάν. Το Πανόραµα Χωρών Βαλτικής είναι 7ήµερο και περιλαµβάνει δώρο - επίσκεψη και ξενάγηση στην Πράγα.


Ταξιδέψτε τώρα

...και πληρώστε µετά!

µε 0 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ & έως 12 ΑΤΟΚΕΣ ∆ΟΣΕΙΣ

Μοναδικές Καλοκαιρινές Προτάσεις!

Ζητήστε µας το Καλοκαιρινό έντυπο

Καλοκαίρι στην Ευρώπη, τη Μεσόγειο και όλο το κόσµο

Στην ωραιότερη χώρα του κόσµου...την Ελλάδα

iΚΛΑΣΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΙΤΑΛΙΑΣ u   ÑÅÊÅÍ 995€ iΓΑΛΛΙΚΗ ΡΙΒΙΕΡΑ-ΛΙΜΝΕΣ Β.ΙΤΑΛΙΑΣ u   ÑÅÊÅÍ 1.205€ iΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ u     ÑÅÊÅÍ 1.250€ iΚΡΟΑΤΙΑ-ΣΛΟΒΕΝΙΑ-ΑΥΣΤΡΙΑ u    ÑÅÊÅÍ 935€ iΑΛΠΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ u   ÑÅÊÅÍ 990€ iΒΑΥΑΡΙΚΕΣ ΑΛΠΕΙΣ u Ë­ÓÅž»u“ÒÈÑÅÊÅÍ 1.090€ iΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΜΕΛΑΝΑΣ ∆ΡΥΜΟΣ u    ÑÅÊÅÍ 1.340€ iΠΑΝΟΡΑΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ u   ÑÅÊÅÍ 1.340€ iΒΙΕΝΝΗ-ΜΑΓΙΕΡΛΙΝΓΚ u §­ÓÅž»u“ÒȦÎÀÌÉÎ ¡ÀÇÎ×ÑÒÎÑÅÊÅÍ 565€ iΒΙΕΝΝΗ u §­ÓÅž»u“ÒȦÎÀÌÉΡÀÇÎ×ÑÒÎÑÅ ÊÅÍ 565€ iΠΡΑΓΑ-ΚΑΡΛΟΒΙ ΒΑΡΙ u §­ÓÅšÅ×Ò»ÐÁž»u“ÒÈ ÑÅÊÅÍ Á“¾445€ iΟΛΛΑΝ∆ΙΑ-ΒΕΛΓΙΟ-ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ u    ÑÅÊÅÍ Á“¾760€ iΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ u §­ÓÅžÁÐÁÑËÅ×¼ÑÅÊÅÍ Á“¾495€ iBEΡΟΛΙΝΟ u §­ÓÅž»u“ÒȦÎÀÌÉΡÀÇÎ×ÑÒÎÑÅ ÊÅÍ Á“¾495€ iΑΓΓΛΙΑ-ΣΚΩΤΙΑ-ΧΑΙΛΑΝΤΣ u     ÑÅÊÅÍ Á“¾995€ iΛΟΝ∆ΙΝΟ u §­ÓÅžÁÐÁÑËÅ×¼ÑÅÊÅÍ  Á“¾490€

Με το δικό σας µέσον. Tιµές κατ’ άτοµο σε δίκλινο δωµάτιο για 7 διανυκτερεύσεις µε τον τύπο διατροφής που αναφέρεται iΗΡΑΚΛΕΙΟ:(SBOE)PUFM)PMJEBZ3FTPSU  Á“¾347Ý¥¢ $SFUB.BSJT Á“¾630Ý¥¢ iΕΛΟΥΝΤΑ: &MPVOEB"RVBTPM Á“¾308Ý¥¢ iΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ:$BOEJB1BSL7JMMBHF  Á“¾413Ý33 iΡΟ∆ΟΣ: 3PEPT1BMBDF Á“¾368Ý¥¢  .BSFCMVF-JOEPT#BZ Á“¾294Ý)¢ 4VOTIJOF3IPEFT Á“¾504Ý¡¦ iΛΗΜΝΟΣ: 7BSPT7JMMBHF Á“¾399Ý## iΚΩΣ: "UMBOUJDB1PSUP#FMMP3PZBM Á“¾480Ý¥¢ %JBNPOU%FMVYF Á“¾455Ý¢¢ *CFSPTUBS"TUJS0EZTTFVT Á“¾462Ý¥¢ .JUTJT#MVF%PNFT Á“¾640Ý)¢ iΚΕΦΑΛΟΝΙΑ: .BSFCMVF"QPTUPMBUB3FTPSU4QB  Á“¾391Ý¥¢ iΚΕΡΚΥΡΑ: 4FOUJUP"FPMPT#FBDI Á“¾294Ý¡¦ -PVJT$PSDZSB Á“¾494Ý)# iΖΑΚΥΝΘΟΣ: *CFSPTUBS1MBHPT#FBDI Á“¾429Ý¥¢ iΛΟΥΤΡΑΚΙ: $MVC)PUFM$BTJOP-PVUSBLJ Á“¾595Ý#¢ 1PTFJEPO3FTPSU Á“¾435Ý¥¢ ÍÀÖÒÅÕ

iΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ: "LT1PSUP)FMJ Á“¾280Ý¢¢ iΚΑΛΑΜΑΤΑ: $MBTTJDBMF'JMPYFOJB Á“¾420Ý¢¢ iΒΡΑΧΑΤΙ: "MLZPO3FTPSU Á“¾310Ý)¢ ÍÀÖÒÅÕ

iΠΕΤΑΛΙ∆Ι: 4VOSJTF7JMMBHF Á“¾378Ý)¢ iΣΚΙΑΘΟΣ: 4LJBUIPT1BMBDF Á“¾371Ý¢¢ iΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ: 1PTTJEJ)PMJEBZT Á“¾540Ý¥¢ &BHMFT1BMBDF Á“¾763Ý¥¢ iΝΑΞΟΣ: 1PSUP/BYPT Á“¾385Ý¢¢ ÍÀÖÒÅÕ iΣΑΝΤΟΡΙΝΗ: -B.FEVTF Á“¾504Ý¢¢ $BMEFSB%PMQIJO Á“¾352Ý¢¢ iΠΑΡΟΣ: $ISPNB1BSPT Á“¾252Ý¢¢ iΣΥΡΟΣ: %PMQIJO#BZ Á“¾392Ý)¢ ¢¢žÐÔÉ; ¥¢¥uÉÄÉÁÒÐÎƼ '¢žÌ¼ÐÈÕšÉÁÒÐÎƼ ¡*¡MM*ODMVTJWF

§ÁÉÁ˾uÁ¨ÁËÐÉÍ­ÒÁʽÄÉÁ iΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ u   ÑÅÊÅÍ 3.150€ iΚΟΥΒΑ u ÑÅÊÅÍ 1.410€ iΝΤΟΥΜΠΑΙ-ΣΑΦΑΡΙ u §­ÓÅž»u“ÒÈÑÅÊÅÍ 695€ iΚΛΑΣΙΚΗ ΚΙΝΑ-ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ u   ÑÅÊÅÍ 2.790€ iΠΕΚΙΝΟ-ΞΙΑΝ-ΣΑΓΚΑΗ u    ÑÅÊÅÍ 1.740€ iΠΕΚΙΝΟ-ΞΙΑΝ-ΣΑΓΚΑΗ-ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ u    ÑÅÊÅÍ 2.290€ iΙΑΠΩΝΙΑ u  ÑÅÊÅÍ 3.290€ iΚΛΑΣΙΚΗ ΙΝ∆ΙΑ-ΝΕΠΑΛ u   ÑÅÊÅÍ 2.140€

Και µε κάρτα DINERS, 0 προκαταβολή & έως 12 ΑΤΟΚΕΣ δόσεις... και άλλα προνόµια!

Buy & Win Με το πρόγραµµα ανταµοιβής Buy & Win κερδίστε επιπλέον πόντους ίσους µε το 1% της αξίας των ταξιδιών σας που κλείνετε από το Diners Cosmos Club

Ρωτήστε µας και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων µε τη SIXT RENT A CAR

£ÉÄÉË»ÕÒÉu»ÕÇÉÁFly & Drive “ÁË»ÒÁÑÒÈÍ£ÌÌ­ÄÁ

ΛΙΣΤΑ ΓΑΜΟΥ Και ακόµη κάντε τη Λίστα Γάµου σας στο Diners Cosmos Club και σας κάνουµε ∆ΩΡΟ επιπλέον 2% στην αξία του ταξιδιού σας!

ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ISO9001 Οι τιµές είναι κατ’ άτοµο σε δίκλινο δωµάτιο

Κρουαζιέρα...πολυτέλεια εν πλω!  Αναχωρήσεις από/προς Πειραιά

i11ηµ. ∆ΥΤΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Á“¾720Ý ¡ÍÁÖ i8ηµ. ΑΓΙΟΙ ΤOΠΟΙÁ“¾634€ ¡ÍÁÖ   i8ηµ Α∆ΡΙΑΤΙΚΗÁ“¾389€ ¡ÍÁÖ§­ÓűÅÒ­ÐÒÈ»ÔÕ i8ηµ ∆ΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ Á“¾450Ý ¡ÍÁÖ    i3ηµ ΑΙΓΑΙΟ Á“¾180Ý ¡ÍÁÖ§­ÓÅžÁÐÁÑËÅ×¼ i7ηµ ΚΩΝ/ΠΟΛΗ Á“¾560Ý ¡ÍÁÖ§­ÓÅžÁÐÁÑËÅ×¼ i8ηµ. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Á“¾800Ý ¡ÍÁÖ      uÅÁÅÐÅÉÑÉÒ¼ÐÉÎËÁÉuÅÒÁÆÎлÕ

i8ηµ. ∆ΥΤ. ΚΑΡΑΪΒΙΚHÁ“¾250€ ¡ÍÁÖ   i8ηµ. ∆ΥΤ. ΜΕΣOΓΕΙΟΣÁ“¾725€ ¡ÍÁÖ   i11 ηµ. ΒΑΛΤΙΚHÁ“¾1022€ ¡ÍÁÖ  i13ηµ. ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑÁ“¾1.550Ý ¡ÍÁÖ i8ηµ. ΑΛAΣΚΑÁ“¾329Ý ¡ÍÁÖ     i8ηµ. ΚΑΝΑ∆AΣ & ΝEΑ ΑΓΓΛIΑÁ“¾476Ý ¡ÍÁÖ     i8ηµ. ∆ΟΥΝΑΒΗΣÁ“¾999€ ¡ÍÁÖ   Στην Disneyland η µαγεία δεν τελειώνει ποτέ... Èu»ÐÅÕÍÀÖÒÅÕÁ“¾436€ žÁÉÄÉ­Á“¾240€ ¥ÒÉu¼ŽÍÁÉËÁÒ­ÒÎuÎÑÅÒÅÒЭËÌÉÍÎ ÄÔu­ÒÉÎÑÒÎ4BOUBGF “ÐÔÉÍÎ ÁÅÐΓÎÐÉË­ÅÉÑÉÒ¼ÐÉÁÁ“Å×ÓŽÁÕÁ“¾ ›ÅÑÑÁÌÎͽËÈ ÅÉÑÉÒ¼ÐÉÁÅÉѾÄÎ×ÇÉÁ ÈuÅÐÅÕ

30% έκπτωση

για κρατήσεις έως 15/7 & διαµονή έως 8/11

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΩΝ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιµισκή 85, 546 22, Τηλ.: 2310 241660 AΘΗΝΑ: Χρ. Λαδά 3, 10561, Τηλ.: 210 3333300 ΙΛΙΣΙΑ: Μιχαλακοπούλου 80, 11528, Τηλ.: 210 3333330 ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Σωτήρος ∆ιός & Πραξιτέλους 153, 18535 Τηλ.: 210 3333360 ΓΛΥΦΑ∆Α: Α. Μεταξά 33 & Ζησιµοπούλου, 166 74, Τηλ.: 210 3333370 ΜΑΡΟΥΣΙ: Εµπορ. Κέντρο Avenue Λ. Κηφισίας 41-43, 15123, Τηλ: 210 3333340 ΚΗΦΙΣΙΑ: Λεωφ.Κηφισίας 236, Μέγαρο Αίγλη, 14562, Τηλ: 210 3333390 Αρ. Αδείας ΕΟΤ 0206E610000885Y0 ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ∆ΕΥ-ΠΑΡ 09.00-20.00, ΣΑΒ 09.00-14.00 ΑΘΗΝΑ: ∆ΕΥ-ΠΑΡ 09.00-20.00, ΣΑΒ 09.00-14.30

ΤΑΞΙΔΙΑ 4/7/2010  

ΤΑΞΙΔΙΑ 4/7/2010