Page 1

ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ

|

| ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

Περιβάλλον Τhink Green & Recycle

Με την ευγενική υποστήριξη:


Περιβάλλον Τhink Green & Recycle

editorial Υπόθεση όλων µας η προστασία του περιβάλλοντος

Θ

ύµα της οικονοµικής κρίσης κινδυνεύει να πέσει και το περιβάλλον. Οταν το κυρίαρχο ζήτηµα είναι η επιβίωση, δεν είναι εύκολο να βάλεις σε προτεραιότητα θέµατα όπως η προστασία του περιβάλλοντος. Παρ’ όλα αυτά πολλοί πολίτες εν µέσω αυτής της δυσβάσταχτης οικονοµικής συγκυρίας, µέσα από εθελοντικές οµάδες δράσης, αλλά και πολλοί φορείς υψώνουν το ανάστηµά τους και στέλνουν το µήνυµα πως τα πράγµατα µπορεί να αλλάξουν µέσα από παρεµβάσεις στην καθηµερινότητά µας. Το µικρό θαύµα που συντελείται µε την ανακύκλωση στη Θεσσαλονίκη µιλάει από µόνο του. Το τελευταίο χρονικό διάστηµα η πόλη άλλαξε πρόσωπο. Η αντιδηµαρχία Ανακύκλωσης και Καθαριότητας προχώρησε σε συγκεκριµένες κινήσεις, µε στόχο την αύξηση της ανακύκλωσης, η οποία πέρα από τα οφέλη για το περιβάλλον, συµβάλλει καθοριστικά και στη βελτίωση της καθαριότητας. Η προσπάθεια του δήµου όχι µόνο συνεχίζεται εντατικά, αλλά και πρωτοποριακά, αφού πρόσφατα και συγκεκριµένα τον περασµένο ∆εκέµβριο, άρχισε να εφαρµόζει πιλοτικά, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, πρόγραµµα ανακύκλωσης γυαλιού!

Η Ελλάδα έχει να κάνει πολλά ακόµη για την προστασία του περιβάλλοντος. Στο θέµα της διαχείρισης των σκουπιδιών η χώρα δίνει εξετάσεις απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Τα πρόστιµα που επιβάλλουν οι ευρωπαϊκές αρχές για τη µη τήρηση των σχετικών οδηγιών είναι δυσβάσταχτα, ενώ αµαυρώνουν και την εικόνα της χώρας. Κεφαλαιώδες για την Ελλάδα είναι και το ζήτηµα της προστασίας των θαλασσών της. Οι καθαρές θάλασσες και παραλίες είναι προαπαιτούµενο για µια χώρα που προσπαθεί να ανακάµψει µέσα από τον τουρισµό. Ζωτικής σηµασίας είναι η αντιµετώπιση των κάθε είδους αυθαιρεσιών που µπορεί να πυκνώσουν σε καιρούς οικονοµικής κρίσης. Το ίδιο ισχύει και για την προστασία ποταµών και λιµνών.

Στη Θεσσαλονίκη όµως των τόσο προβληµάτων, ο αγώνας για το περιβάλλον είναι καθηµερινός και πολυεπίπεδος. Σοβαρό είναι το πρόβληµα της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Σε ό,τι αφορά τα αιωρούµενα σωµατίδια, φέτος παρατηρήθηκαν αυξηµένες συγκεντρώσεις τις χειµωνιάτικες Κυριακές και αργίες, καθώς επίσης και τις βραδινές ώρες, όταν οι οικογένειες συγκεντρώνονται στην κατοικία

Η Πολιτεία οφείλει να λάβει όλα τα απαιτούµενα µέτρα για να προστατεύσει το περιβάλλον. Οπως και οι πολίτες, ο καθένας µας ξεχωριστά, αλλά και όλοι µαζί στη γειτονιά, στο χωριό ή στην πόλη µας, οφείλουµε να παρέµβουµε, να σώσουµε ό,τι µπορούµε, να διατηρήσουµε καθαρό και να σεβαστούµε το περιβάλλον που κληρονοµήσαµε για να το παραδώσουµε στα παιδιά µας...

Ε

ΕΚ∆ΟΤΗΣ: Aλέξανδρος Κ. Μπακατσέλος ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Αλέκος Παπαδόπουλος

2

τους και προσπαθούσαν να ζεσταθούν. Ιδιαίτερα τα αναπνεύσιµα µικροσωµατίδια PM2,5, που παράγονται σε µεγάλες ποσότητες από την καύση βιοµάζας, παρουσίασαν αύξηση 31% στο σταθµό µέτρησης της Εγνατίας. Πολύ σοβαρό είναι και το πρόβληµα της φωτοχηµικής ρύπανσης σε συνδυασµό µε τον καύσωνα, αφού το όζον (Ο3) παρουσιάζει διαχρονικά αυξητικές τάσεις και επιπρόσθετα, το έτος 2012 εµφανίζει περισσότερες ηµέρες µε συγκεντρώσεις πάνω από το θεσµοθετηµένο όριο της ΕΕ.

Ι

Ι

Κ

Η

Ε

Κ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λένα Αντωνοπούλου ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Kατερίνα ∆άλλα, Θάνος Μάνος

Ο

Σ

Η

ΚΕΙΜΕΝΑ: Ντόνια Κανιτσάκη, ∆ήµητρα Χατζηπαναγιώτου ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ: Παναγιώτης Μήτος

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013


www.herrco.gr

τι ανακυκλώνουµε α)

Οδηγίες!

γ)

º±¸·ðµÁ¹½¬ ıÅ»¹º¬ ÃÅúµÅ±Ã¯±Âð±Â ±ÀÌıÅÀÌ»¿¹À±Å»¹º¬ ĹÂÃÅúµÅ±Ã¯µÂð±Â ±ÀÌıÅÀ¿»µ¯ðð±Ä±

£ÅúµÅ±Ã¯µÂ ±ÀÌDZÁį

£ÅúµÅ±Ã¯µÂ ±À̳ű»¯

δ)

1. ”¸°ÆÈÀ®µ¾Ä»´

2. ‘³´¸«µ¾Ä»´µ½Äµ»ÎÂ

β) £ÅúµÅ±Ã¯µÂ±ÀÌ ±»¿Å𯽹¿

£ÅúµÅ±Ã¯µÂ ±ÀÌ»µÅº¿Ã¯´·Á¿

ε) £ÅúµÅ±Ã¯µÂ ±ÀÌÀ»±ÃĹºÌ

τι µπορούν να γίνουν

3. ”¸¿ºÍ¼¾Ä»´

ıDZÁÄ¿º¹²Îű

4. ¡®Æ¼¾Ä»´øÁÂŴİ®´Á ÆÌ»°ð­Ã±ÃĿź¬´¿Å º±¹Ìǹð­Ã±õ´µð­½µÂ ñº¿Í»µÂ

α)

¼¬¾DZÁÄ¿º¹²ÎĹ¿

β) ¼¬Qº¿ÅĬº¹ ±»¿Å𹽯¿Å

γ) ¼¬¾ðÀ¿Åº¬»¹ ε)

δ)

¼¬Qº¿ÅĬº¹® ÀÁ¿Ê̽ıǬ»Å²±

ñº¿Í»µÂ ²±Á­»¹±

—ÂʍÂϪŒÂ›¬® ÈËÆʪÎÈËԍºÁƾ ÎÏËÔÒŒÉÂȪÁËÔҞʾȽÈÉÑÎÅÒ


Περιβάλλον Τhink Green & Recycle

Γ. Μπουτάρης «Η ανακύκλωση είναι τρόπος ζωής για µένα» Τους τελευταίους µήνες η πόλη είναι πιο καθαρή, λέει ο δήµαρχος Θεσσαλονίκης «Η καθαριότητα είναι ένας τοµέας στον οποίο συναντήσαµε πολλά εµπόδια και δεν τα καταφέραµε όπως θα θέλαµε», παραδέχεται σε συνέντευξή του στον «ΑτΚ» ο δήµαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης. Τονίζει όµως ότι «τους τελευταίους µήνες υπάρχει σαφής βελτίωση, η πόλη µας είναι πιο καθαρή». Ο κ. Μπουτάρης λέει ακόµη ότι στο παρελθόν τα περισσότερα ανακυκλώσιµα κατέληγαν στις χωµατερές, ενώ µιλά και για τα κυκλώµατα τα οποία κλέβουν υλικά από τους µπλε κάδους. «Είναι ένα πρόβληµα που απαιτεί αστυνόµευση και καταβάλλουµε κάθε προσπάθεια για να το καταστείλουµε. Εχουµε µεταφέρει το αίτηµά µας στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την αναγκαιότητα ύπαρξης µεικτών κλιµακίων αστυνοµικών, σε συνεργασία µε γειτονικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, που θα µπορούν να ελέγχουν την κατάσταση», υπογραµµίζει.

4

∆ήµαρχε, είστε ευχαριστηµένος από το επίπεδο καθαριότητας στη Θεσσαλονίκη; Εχω παραδεχτεί και στο παρελθόν ότι η καθαριότητα είναι ένας τοµέας στον οποίο συναντήσαµε πολλά εµπόδια και δεν τα καταφέραµε όπως θα θέλαµε. Τους τελευταίους µήνες όµως υπάρχει σαφής βελτίωση, η πόλη µας είναι πιο καθαρή. Αυτό οφείλεται και στη βελτιωµένη συνεργασία µε τους εργαζόµενους, αλλά και στην επιλογή µας να αποκτήσουµε αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη του στόλου των απορριµµατοφόρων µας από ολοκληρωµένο συνεργείο πλήρους τεχνικής υποστήριξης. Πιστεύω πως µε την ανανέωση του στόλου µας, που θα χρηµατοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ, θα αποκτήσουµε πλήρη επιχειρησιακή επάρκεια. Με ποιους τρόπους προσπάθησε και προσπαθεί ο δήµος Θεσσαλονίκης να προωθήσει την ανακύκλωση; Το 2011 ξεκινήσαµε µια συνεργασία µε την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, για να προωθήσουµε την ανακύκλωση στο δήµο Θεσσαλονίκης. Ετσι ξεκίνησε η ανάπτυξη του δικτύου συλλογής των µπλε κάδων, η οποία και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2012. Ακολούθησε η παραλαβή οκτώ απορριµµατοφόρων αποκλειστικά για τις ανάγκες της ανακύκλωσης. Συνεργαστήκαµε µε τις δηµοτικές κοινότητες για την επέκταση του δικτύου µπλε κάδων και µέσα στο 2013 προχωράµε το ειδικό πρόγραµµα για τα καταστήµατα, καθώς επίσης και για τα νοσοκοµεία. Επίσης, ψηφίσαµε πρόσφατα στο δηµοτικό συµβούλιο την υλοποίηση του προγράµµατος που προβλέπει την οργάνωση δικτύου «πράσινων» επιχειρήσεων, από τις οποίες θα συλλέγονται οργανικά υπο-

λείµµατα για επαναχρησιµοποίηση. Τέλος, ξεκινήσαµε και µια συνεργασία µε το µητροπολίτη, ο οποίος στηρίζει την προσπάθειά µας για την προώθηση της ανακύκλωσης. Η Εκκλησία θα συνδράµει το έργο του δήµου µε την τοποθέτηση µπλε κάδων στις αυλές των ιερών ναών και µε τη συµµετοχή των µελών των ενοριακών πνευµατικών κέντρων στις εξορµήσεις καθαριότητας που οργανώνουν οι δηµοτικές κοινότητες. Κρίνετε θετικά τις επιδόσεις µας, ως πολιτών, στην ανακύκλωση; Το αν θα πετύχει η ανακύκλωση εξαρτάται όχι µόνο από τη διαρκή επιχειρησιακή βελτίωση του αντίστοιχου τοµέα καθαριότητας, αλλά και από την ολοένα και διευρυνόµενη συµµετοχή των πολιτών σε αυτή. Οσο περισσότερο επεκτείνουµε το δίκτυο και τις δυνατότητές µας, τόσο περισσότερο θα µπορεί να συµµετάσχει και ο πολίτης, δηµιουργώντας, µε τη σειρά του, τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της ανακύκλωσης. Κάποιοι πολίτες είναι καχύποπτοι και θεωρούν ότι τα ανακυκλώσιµα υλικά έχουν την ίδια τύχη µε τα κοινά σκουπίδια. Τι τους απαντάτε; Η καχυποψία αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι στο παρελθόν προηγούµενες διοικήσεις του δήµου, ενώ προχωρούσαν στη συλλογή ανακυκλώσιµων υλικών, τα περισσότερα από αυτά κατέληγαν στις χωµατερές. Θεωρώ αυτές τις καχυποψίες ένα ακόµη θέµα που καλείται να καλύψει η πολιτική ενηµέρωσης για τη δραστηριότητα της ανακύκλωσης. Πρέπει δηλαδή να πείσουµε τόσο για την αναγκαιότητα όσο και για την πραγµατικότητα της ανα-

κύκλωσης. Αυτό σηµαίνει επισκέψεις σε Κέντρα ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών και παρουσίαση στο ευρύ κοινό και µε εύληπτο τρόπο της συνολικής ροής της ανακύκλωσης. Στο παρελθόν είχατε καταγγείλει την ύπαρξη κυκλωµάτων τα οποία έκλεβαν ανακυκλώσιµα υλικά από τους µπλε κάδους. Τι γίνεται σήµερα µε αυτήν την ιστορία; Είναι ένα πρόβληµα που απαιτεί αστυνόµευση και καταβάλλουµε κάθε προσπάθεια για να το καταστείλουµε. Εχουµε µεταφέρει το αίτηµά µας στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την αναγκαιότητα ύπαρξης µικτών κλιµακίων αστυνοµικών, σε συνεργασία µε γειτονικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, που θα µπορούν να ελέγχουν την κατάσταση. Τα µικτά κλιµάκια έχουν το πλεονέκτηµα ότι µπορούν να προβούν σε συλλήψεις τις οποίες δεν µπορεί να κάνει η ελληνική Αστυνοµία. Η κλοπή ανακυκλώσιµων δεν επιφέρει τόσο σηµαντικές µειώσεις στον όγκο ανακυκλώσιµων υλικών που συλλέγουµε, όµως είναι ένα πρόβληµα τόσο όσον αφορά τη δηµόσια υγεία όσο και την εικόνα της πόλης. Εσείς ο ίδιος ανακυκλώνετε; Είναι κάτι το οποίο αρχίσατε µετά την εκλογή σας ως δήµαρχος Θεσσαλονίκης ή κάτι το οποίο κάνατε και πριν; Είναι τρόπος ζωής για µένα. Ανακυκλώνω στο σπίτι µου εδώ και χρόνια. Και στο κτήµα, αν θυµάµαι καλά, εφαρµόσαµε για πρώτη φορά συστήµατα ανακύκλωσης το 2005. Στο γραφείο µου στο δηµαρχείο έχουµε ειδικά δοχεία ανακύκλωσης και είµαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί µε τη χρήση του χαρτιού.

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013


Περιβάλλον Τhink Green & Recycle

Θ. Παππάς Σηµαντικά βήµατα στην ανακύκλωση Ο αντιδήµαρχος Ανακύκλωσης και Καθαριότητας Θεσσαλονίκης επισηµαίνει πως είµαστε σε σωστή πορεία Μόλις τέσσερα, µε άριστα το δέκα, βάζει ο αντιδήµαρχος Ανακύκλωσης και Καθαριότητας Θεσσαλονίκης, Θανάσης Παππάς, στο δήµο για τις επιδόσεις του στην ανακύκλωση. Η βαθµολογία του, παρότι είναι... κάτω από τη βάση, δε θεωρείται εξαιρετικά άσχηµη, αφού δυο χρόνια πριν, τον Ιούνιο του 2011, η ανακύκλωση είχε αρνητικό πρόσηµο. Ο κ. Παππάς, στη συνέντευξή του στον «ΑτΚ», µιλά για τα επόµενα βήµατα που θα γίνουν, ώστε να βελτιωθεί ακόµα περισσότερο η ανακύκλωση στον κεντρικό δήµο, ενώ αναφέρεται και στο Σταθµό Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ) στην Ευκαρπία, ο οποίος έχει... ανάψει φωτιές, αφού, λόγω αντιδράσεων, δεν προχωρά η κατασκευή του. «Η ενδεχόµενη ακύρωση κατασκευής θα επιβεβαιώσει ότι είµαστε σε οριστική υστέρηση, όχι µόνο στη διαχείριση των αποβλήτων, αλλά στον ελάχιστο εκσυγχρονισµό των δοµών της ελληνικής κοινωνίας. Εύχοµαι να µη χρειαστεί αυτή η επισήµανση, γιατί θα επιφέρει οριστικό τέλος στην ορθή διαχείριση των αστικών αποβλήτων», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Παππάς.

6

Κύριε Παππά, αν βαθµολογούσατε το δήµο Θεσσαλονίκης για τις επιδόσεις του στην ανακύκλωση, µε άριστα το δέκα τι βαθµό θα του βάζατε; Η ανακύκλωση στη Θεσσαλονίκη υπήρξε «στερηµένη έννοια». Στις αρχές του 2011, µε την εκρηκτική κατάσταση στη διαχείριση των απορριµµάτων, καθώς ο δήµος ήταν ανίκανος να προσφέρει στοιχειώδη αποκοµιδή, το να µιλάς για ανακύκλωση προκαλούσε θυµηδία. Εντούτοις η εντολή του δηµάρχου ήταν να ορθώσουµε το αντίδοτο στη συνεχιζόµενη, ακατάσχετη συγκέντρωση απορριµµάτων, που ήταν η ανακύκλωση. Υπεγράφη προγραµµατική συµφωνία µε την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) και από τον Ιούνιο του 2011 ξεκίνησε η ανακύκλωση από το µηδέν. Καλύτερα ξεκίνησε µε αρνητικό πρόσηµο, καθώς οι Θεσσαλονικείς ή προσπερνούσαν την έννοια αυτή ή είχαν ακούσµατα ότι και να κάνουν ανακύκλωση όλα πάνε στα σκουπίδια. Είναι σαφές ότι από το αρνητικό πρόσηµο είµαστε στο 4, µε άριστα το 10. Είµαστε σε σωστή πορεία αλλά έχουµε δρόµο… Σε τι κινήσεις σκοπεύετε να προχωρήσετε από εδώ και πέρα, ώστε να βελτιωθεί ακόµα περισσότερο η ανακύκλωση; Με την εδραίωση της ανακύκλωσης αναπτύσσουµε ένα πρόγραµµα δηµοσιοποίησης κι ευαισθητοποίησης σε όλη την πόλη και σε ειδικές κατηγορίες, ώστε να ευαισθητοποιήσουµε τους δηµότες και να τους παρακινήσουµε σε καθολική ανακύκλωση στα νοικοκυριά, στους επαγγελµατικούς χώρους, στα σχολεία, στα καταστήµατα. Η δηµιουργία «πρά-

σινων σηµείων» σε όλες τις δηµοτικές κοινότητες, όπου θα συγκεντρώνονται όλα τα ανακυκλώσιµα και τα ογκώδη της γειτονιάς, η επέκταση του προγράµµατος ανακύκλωσης γυαλιού από τα καταστήµατα εστίασης, η βελτίωση της ανακύκλωσης από τα σούπερ µάρκετ, η προώθηση της ετικέτας «πράσινο κατάστηµα», όπου θα γίνεται καθολική ανακύκλωση και θα επιβραβεύεται για τις επιδόσεις του, είναι στις άµεσες στοχεύσεις µας.

Εχουν τοποθετηθεί 4.500 κάδοι ανακύκλωσης σε όλη την πόλη. Είναι η εξαίρεση κάποιος να µην εξυπηρετείται. Μετά την πρώτη εφαρµογή προχωρούµε σε επαναξιολόγηση των χωροθετήσεων και διακρίβωση των πιθανών προβληµάτων. Στόχος είναι η αποµάκρυνση πράσινων κάδων, χάριν της ανακύκλωσης και η τελική χωροθέτηση όλων των κάδων να αποτυπώνεται στο γεωγραφικό σύστηµα πληροφοριών του δήµου Θεσσαλονίκης.

Να µιλήσουµε λίγο µε τη γλώσσα των αριθµών. Πόσους τόνους ανακυκλώσιµων υλικών παράγουµε τη µέρα; Στα ποσοτικά στοιχεία αξίζει να αναφερθεί η αύξηση της ποσότητας ανακυκλούµενων υλικών, όπου το 2011 οδηγήθηκαν στο Κέντρο ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ∆ΑΥ) 5.566 τόνοι και το 2012 13.171,77 τόνοι (Μάιος 2011 Μάιος 2012 αύξηση 260%). Το πρώτο τετράµηνο του 2013 είχαµε 36.500 τόνους αστικών απορριµµάτων και 4.800 τόνους ανακυκλώσιµων. Η συγκοµιδή είναι αξιοπρόσεκτη, αλλά πρέπει να επιταχύνουµε, κάτι που εξαρτάται από τους δηµότες µας. Στο ίδιο διάστηµα συλλέξαµε 1.800 τόνους ογκώδη αντικείµενα από τους δρόµους, αποσύραµε 96 οχήµατα και συλλέξαµε 50 τόνους ηλεκτρικών - ηλεκτρονικών συσκευών.

Ο Σταθµός Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ) στην Ευκαρπία, όταν κατασκευαστεί, θα δώσει «ανάσα» στον τοµέα της καθαριότητας, αλλά και της ανακύκλωσης, του δήµου Θεσσαλονίκης; Το απευκταίο ενδεχόµενο ακύρωσης της κατασκευής του ΣΜΑ Ευκαρπίας τι θα σηµατοδοτούσε; Ο περιφερειακός σχεδιασµός προβλέπει και τη λειτουργία του ΣΜΑ Ευκαρπίας, ο οποίος σε συνδυασµό µε το δικό µας ΣΜΑ στο Φοίνικα θα εξυπηρετήσει τη συλλογή και µεταφορά των απορριµµάτων στο ΧΥΤΑ. Ο ΣΜΑ Ευκαρπίας επιπλέον θα συµβάλει και στην προώθηση της ανακύκλωσης. Επειδή είµαστε έτη φωτός πίσω στη διαχείριση των αστικών αποβλήτων, είναι απαραίτητο να γίνει η επικαιροποίηση του περιφερειακού σχεδιασµού και να αναπτυχθεί η ανακύκλωση ουσιαστικά και δυναµικά. Η ενδεχόµενη ακύρωση κατασκευής θα επιβεβαιώσει ότι είµαστε σε οριστική υστέρηση, όχι µόνο στη διαχείριση των αποβλήτων, αλλά στον ελάχιστο εκσυγχρονισµό των δοµών της ελληνικής κοινωνίας. Εύχοµαι να µη χρειαστεί αυτή η επισήµανση, γιατί θα επιφέρει οριστικό τέλος στην ορθή διαχείριση των αστικών αποβλήτων.

Κάποιοι παραπονιούνται ότι δεν υπάρχει κοντά στο σπίτι τους µπλε κάδος. Εχει βάση το παράπονό τους ή πρόκειται για... γκρίνια, επειδή πρέπει να περπατήσουν δέκα µέτρα;

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013


Περιβάλλον Τhink Green & Recycle

Το... θαύµα της ανακύκλωσης! Αλλάζει πρόσωπο η Θεσσαλονίκη

Ε

να µικρό... θαύµα έχει συντελεστεί το τελευταίο χρονικό διάστηµα στη Θεσσαλονίκη, αφού η πόλη, η οποία είχε φτάσει να αποτελεί ταυτόσηµο των σκουπιδιών, άλλαξε πρόσωπο. Η αντιδηµαρχία Ανακύκλωσης και Καθαριότητας προχώρησε σε συγκεκριµένες κινήσεις, µε στόχο την αύξηση της ανακύκλωσης, η οποία εκτός όλων των θετικών για το περιβάλλον, συµβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της καθαριότητας. Η προσπάθεια του δήµου όχι µόνο συνεχίζεται εντατικά, αλλά και πρωτοποριακά, αφού πρόσφατα και συγκεκριµένα τον περασµένο ∆εκέµβριο, άρχισε να εφαρµόζει πιλοτικά, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, πρόγραµµα ανακύκλωσης γυαλιού. Με µήνυµα «Σκέψου πριν το πετάξεις, το γυαλί δεν είναι σκουπίδι», το πρόγραµµα στοχεύει στην αξιοποίηση όσο το δυνατόν µεγαλύτερων ποσοτήτων αποβλήτων γυάλινων συσκευασιών. Ετσι, η Θεσσαλονίκη γέµισε σε διάφορα σηµεία µε «περίεργους» µπλε κάδους, οι οποίοι είναι κωδωνόσχηµοι. Μέχρι σήµερα έχουν τοποθετηθεί 97 κάδοι, οι οποίοι εξυπηρετούν 350 επιχειρήσεις που βρίσκονται στο κέντρο της πόλης, στο Ποσειδώνιο, αλλά και στα Σφαγεία. Επιπλέον, επτά ακόµη επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, κέντρα διασκέδασης), εξυπηρετούνται µε εξοπλισµό τοποθετηµένο σε ιδιωτικό χώρο. Η ανακύκλωση γυαλιού όµως, δεν αποτελεί τη µοναδική πρωτοποριακή δράση. Ετσι, υπάρχει η συνεργασία του δήµου µε τη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης για θέµατα ανακύκλωσης και καθαριότητας. Η συνεργασία αφορά τη διανοµή εντύπων µέσω ειδικών σταντ, τοποθέτηση αφίσας στις εκκλησίες και στα πνευµατικά ενοριακά κέντρα, τη συµµετοχή των µελών των ενοριακών πνευµατικών κέντρων σε εξορµήσεις καθαρισµών και την υιοθέτηση χώρων - πλατειών από τα µέλη τους στο πλαίσιο του «Αγαπώ την πόλη µου, υιοθετώ την γειτονιά µου». Επιπλέον, έγινε ενηµέρωση των κληρικών, ενώ στις εκκλησίες αναγνώστηκε σχετική ενηµερωτική εγκύκλιος πριν το Πάσχα. Το επόµενο χρονικό διάστηµα θα ολοκληρωθεί ο σχεδιασµός των επόµενων δράσεων και η τοποθέτηση µπλε κάδων έξω από τους Ιερούς Ναούς στο πλαίσιο του προγράµµατος αναχωροθέτησης - αναδιάταξης που πραγµατοποιείται σε όλη την πόλη. Αλλαγή Για να φτάσουµε όµως στη σηµερινή εικόνα της Θεσσαλονίκης, έγιναν πολλά. Ετσι, αναδιαρθρώθηκαν οι δοµές των υπηρεσιών καθαριότητας και ανακύκλωσης, έγινε ορθολογικότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού και αντιµετωπίστηκαν ζητήµατα σχετικά µε το µηχανολογικό εξοπλισµό (επισκευές οχηµάτων, προµήθειες ανταλλακτικών).

8

κυκλώσιµων υλικών συσκευασίας 15 έως 20 τόνους, όµως πριν από δύο χρόνια υπογράφηκε σύµβαση µε την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), προκειµένου η ανακύκλωση να γίνεται στον µπλε κάδο για όλα τα υλικά και τις συσκευασίες (χαρτί, αλουµίνιο, γυαλί, κ.ά.). Με βάση την προγραµµατική συµφωνία υλοποιήθηκε συγκεκριµένο πρόγραµµα, κατά το οποίο εξασφαλίστηκε κάδος ανακύκλωσης κοντά σε όλους τους κατοίκους και τους επαγγελµατίες, έγινε ενηµέρωση και καµπάνια ευαισθητοποίησης, δόθηκε ενηµερωτικό υλικό και τσάντα ανακύκλωσης, ενώ γίνεται οργανωµένα η αποκοµιδή των ανακυκλώσιµων υλικών. Ετσι, µόνον το 2012 παρελήφθησαν οκτώ απορριµµατοφόρα αποκλειστικά για τις ανάγκες της ανακύκλωσης, ενώ από πέρσι τον Ιούλιο χωροθετήθηκαν περισσότεροι από 4.000 µπλε κάδοι, οι οποίοι είναι ανεπτυγµένοι και στις έξι δηµοτικές κοινότητες. Εξάλλου, το καθαρό ποσοστό ανακύκλωσης ανά βάρος από το 3,5% που βρισκόταν το 2011, αυξήθηκε στο 8,4% για το 2012, ενώ υπολογίζεται ότι όταν το πρόγραµµα ολοκληρώσει έναν χρόνο λειτουργίας – εφαρµογής, µε πλήρες το δίκτυο των µπλε κάδων, το καθαρό ποσοστό ανακύκλωσης θα φτάσει το 9,7%. Σήµερα, η ανακύκλωση πραγµατοποιείται µε νέο προγραµµατισµό. Σηµαντικός στόχος παραµένει η προσπάθεια για αλλαγή νοοτροπίας στην καθηµερινή απόρριψη των απορριµµάτων από δηµότες και επαγγελµατίες, ώστε να γίνει συνήθεια η ορθή διαχείρισή τους. Γι’ αυτό σχεδιάστηκε πρόγραµµα Ενηµέρωσης προς τους δηµότες, επαγγελµατίες – καταστηµατάρχες µε διάφορες δράσεις όπως η δηµιουργία αφίσας, φυλλαδίου και εντύπου για την ανακύκλωση και την καθαριότητα που διανεµήθηκαν στους επαγγελµατίες, σε πολυκατοικίες και σχολεία, και η παραγωγή ραδιοφωνικού σποτ Ανακύκλωσης του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. Είναι γνωστό άλλωστε πως µε τη µείωση του όγκου των παραγόµενων απορριµµάτων, την εξάπλωση της ανακύκλωσης και την επιτυχή εφαρµογή της επιλύεται το πρόβληµα της αποκοµιδής, διότι η ανακύκλωση είναι

το µέσον για να αποµειώσουµε τον όγκο των απορριµµάτων και τελικά να συµβάλλουµε στην προστασία του περιβάλλοντος. Πραγµατικά, τα οφέλη της ανακύκλωσης είναι τεράστια. Ετσι, υλικά τα οποία δεν είναι άχρηστα δεν πετιούνται αλλά επαναχρησιµοποιούνται, κάτι το οποίο µεταφράζεται και σε οικονοµία χρηµάτων (περιορίζεται το κόστος συλλογής, µεταφοράς και τελικής διάθεσης), αλλά κυρίως σε εξοικονόµηση φυσικών πόρων. Την ίδια ώρα, κάθε άλλο παρά αµελητέο πρέπει να θεωρείται το γεγονός ότι µε την ανακύκλωση αυξάνεται ο χρόνος ζωής των ΧΥΤΑ. Με την ΕΕΑΑ Η µεγάλη αλλαγή στην ανακύκλωση στο δήµο Θεσσαλονίκης έγινε την άνοιξη του 2011. Μέχρι τότε, η ανακύκλωση λειτουργούσε σε συνεργασία µε το Σύνδεσµο ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης, µε µηνιαίο τονάζ ανα-

Σε σχολεία και αγορά Εξάλλου, µε χρηµατοδότηση της ΕΕΑΑ, συνεχίστηκε το πρόγραµµα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα δηµοτικά σχολεία και στα γυµνάσια του δήµου Θεσσαλονίκης. Σηµειωτέον ότι το πρόγραµµα αυτό έχει πάρει τη σχετική άδεια από το υπουργείο Παιδείας. Τη σχολική χρονιά 2011 – 2012 έγιναν 148 παρουσιάσεις διάρκειας µίας εκπαιδευτικής ώρας σε 2.762 µαθητές. Πέρα από τους µαθητές, συνεχίστηκαν οι καµπάνιες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ανακύκλωση στο εµπορικό ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρικές συσκευές Στο µεταξύ, συνεχίζεται το πρόγραµµα της ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Ο δήµος Θεσσαλονίκης συλλέγει κάθε χρόνο από το 2007 τα περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο δήµο Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού σε συνεργασία µε την «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.». Σε απόλυτα νούµερα, το 2012 συλλέχθηκαν 148 τόνοι ηλεκτρικών συσκευών, ενώ σε ό,τι αφορά τη συλλογή λαµπτήρων φθορισµού και εξοικονόµησης ενέργειας το 2012 συγκεντρώθηκαν 2.070 κιλά. Ευχαριστούµε τον κύριο Θανάση Παπαδερό (γραφείο αντιδηµάρχου ανακύκλωσης και καθαριότητας του δήµου Θεσσαλονίκης) για τη διάθεση του ενηµερωτικού υλικού

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013


Περιβάλλον Τhink Green & Recycle

Η δύναµη του... µπλε κάδου Ο Γιάννης Ραζής, Γενικός ∆ιευθυντής της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), µιλάει στον «ΑτΚ» για την ανάπτυξη της ανακύκλωσης των συσκευασιών

Η

EEAA µε την έγκριση του ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΥΠΕΚΑ το 2003 οργανώνει το Σύστηµα Συλλογικής Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης ΣΣΕ∆-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Ιδρύθηκε στα πρότυπα της ευρωπαϊκής πρακτικής και σε αυτή σήµερα συµµετέχουν περισσότερες από 1.730 επιχειρήσεις που διαθέτουν συσκευασµένα προϊόντα στην ελληνική αγορά ή κατασκευάζουν συσκευασίες και οι οποίες είναι υποχρεωµένες να µεριµνήσουν για την ανακύκλωση των συσκευασιών τους. Στην ΕΕΑΑ επίσης συµµετέχει η Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδας (ΚΕ∆Ε) εκπροσωπώντας τους ∆ήµους που είναι οι σηµαντικοί συνεργάτες του Συστήµατος. Το Σύστηµα έχει µη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και εξυπηρετεί σκοπούς δηµοσίου συµφέροντος. Στοχεύει στην επίτευξη των Εθνικών Στόχων για την ανακύκλωση των συσκευασιών και συνεπώς στην εκπλήρωση της νοµικής υποχρέωσης των συµβεβληµένων επιχειρήσεων χρησιµοποιώντας κατά το βέλτιστο τρόπο τους οικονοµικούς πόρους που προέρχονται αποκλειστικά από τις ίδιες.

10

Σύστηµα της ΕΕΑΑ, µε αποτέλεσµα τα έργα του µπλε κάδου σήµερα να εξυπηρετούν 9 εκατοµµύρια κατοίκους. Χρήση Μπλε Κάδου Οι µπλε κάδοι είναι πολύ «επιλεκτικοί» στα υλικά που δέχονται: • Συσκευασίες από Αλουµίνιο, π.χ. αναψυκτικά, µπίρες κ.ά. • Συσκευασίες από Λευκοσίδηρο, π.χ. από γάλα εβαπορέ, τόνο, τοµατοπολτό κ.ά. • Συσκευασίες από Πλαστικό, π.χ. µπουκάλια από νερό, αναψυκτικά, γιαούρτι, βούτυρο, απορρυπαντικά, σαµπουάν, οδοντόκρεµες, πλαστικές σακούλες κ.ά. • Συσκευασίες από Γυαλί, π.χ. µπουκάλια και βαζάκια από χυµούς ή τρόφιµα, αναψυκτικά, αλκοολούχα ποτά κ.ά. • Συσκευασίες από Χαρτί π.χ. από γάλα, χυµούς, τρόφιµα, απορρυπαντικά, χαρτοσακούλες & Χαρτοκιβώτια π.χ. από ηλεκτρικές συσκευές κ.ά.

Πορεία και ανάπτυξη του Μπλε Κάδου Η ΕΕΑΑ παραµένει σταθερά προσηλωµένη στο βασικό της στόχο παρά τη δυσµενή οικονοµική και κοινωνική συγκυρία που αντιµετωπίζει η χώρα: • για την προώθηση και ανάπτυξη της ανακύκλωσης συσκευασιών στην Ελλάδα, • για την ορθή αξιοποίηση των ανακυκλώσιµων υλικών συσκευασίας, καθώς και • για την ολοκληρωµένη ενηµέρωση των πολιτών σχετικά µε την αξία της ανακύκλωσης.

Για την αποτελεσµατική συµµετοχή όλων των πολιτών στην ανακύκλωση στον µπλε κάδο, αρκούν 5 απλές κινήσεις: 1. ∆ιαχωρίζουµε καθηµερινά τα υλικά συσκευασίας από τα υπόλοιπα απορρίµµατα. 2. Αδειάζουµε εντελώς τις συσκευασίες από τα υπολείµµατα. 3. ∆ιπλώνουµε τα χαρτοκιβώτια. 4. Ρίχνουµε χύµα τα υλικά συσκευασίας στον µπλε κάδο και όχι µέσα σε δεµένες σακούλες. 5. ∆εν πετάµε ποτέ κοινά σκουπίδια στους µπλε κάδους. Και φυσικά… µεταδίδουµε το µήνυµα της ανακύκλωσης συσκευασιών στους φίλους και γνωστούς µας.

Το δίκτυο των µπλε κάδων αναπτύσσεται σε συνεργασία µε τους ∆ήµους στους οποίους η ΕΕΑΑ παρέχει τους κάδους και τα ειδικά οχήµατα για τη συλλογή των ανακυκλώσιµων υλικών. Συνολικά, η ΕΕΑΑ έχει διαθέσει στους ∆ήµους σε όλη την Ελλάδα 138.000 µπλε κάδους και 400 ειδικά οχήµατα συλλογής. Οι κάτοικοι των δήµων καλούνται να αποθέσουν στους µπλε κάδους συσκευασίες, από χαρτί, πλαστικό, γυαλί, αλουµίνιο και λευκοσίδηρο. Οι ποσότητες που συλλέγονται από τους συνεργαζόµενους ∆ήµους, µεταφέρονται σε ένα από τα 28 Κέντρα ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ∆ΑΥ) που λειτουργούν στο πλαίσιο του Συστήµατος, όπου τα υλικά διαχωρίζονται και προωθούνται προς παραγωγή νέων προϊόντων.

Νέα υλικά… από τον Μπλε Κάδο Μετά το διαχωρισµό των υλικών στα Κ∆ΑΥ σε περίπου 15 διαφορετικά είδη, αυτά προωθούνται στις αντίστοιχες βιοµηχανίες και χρησιµοποιούνται ως πρώτες ύλες να γίνουν και πάλι χρήσιµα προϊόντα. Μερικά παραδείγµατα χρήσης ανακυκλώσιµων υλικών: • Συσκευασίες από Χαρτί: µπορεί να ξαναγίνουν χαρτοκιβώτια • Συσκευασίες από γυαλί: γίνονται νέα µπουκάλια • Συσκευασίες από Αλουµίνιο: γίνονται νέα κουτάκια ή άλλα προϊόντα αλουµινίου • Συσκευασίες από Λευκοσίδηρο: γίνονται προϊόντα χάλυβα • Συσκευασίες από Πλαστικό: σακούλες, βαρέλια, ακόµα και νήµα ώστε να γίνει µπουφάν (φλις).

∆ήµοι & Μπλε Κάδος Τέσσερις στους πέντε ΟΤΑ σε όλη τη χώρα συµµετέχουν στο

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ΕΕΑΑ, µπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.herrco.gr

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013


Περιβάλλον Τhink Green & Recycle

Οργανωµένη στρατηγικά η συνεισφορά της INTERAMERICAN στην κοινωνία και στο περιβάλλον

Η

INTERAMERICAN υλοποιεί ένα µακρόπνοο σχέδιο πρωτοβουλιών κοινωνικής και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας από το 2004, υπό τον τίτλο «Πράξεις Ζωής». Το πρόγραµµα βασίζεται σε δύο καθοριστικές παραµέτρους: • στη συνάφεια των ενεργειών µε τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες της εταιρείας, µε τη χρησιµοποίηση των µηχανισµών και της τεχνογνωσίας των υπηρεσιών της στις δράσεις κοινωνικής προσφοράς (υπηρεσίες υγείας, βοήθειας, οδικής ασφάλειας κ.λπ.) • στη συµµετοχή του ανθρώπινου δυναµικού της, µε την έµπρακτη ευαισθητοποίηση και εθελοντική κοινωνική προσφορά των εργαζοµένων. Έχει συσταθεί η οµάδα «Εθελοντές Ζωής», που αριθµεί 350 άτοµα ήδη, µε συγκεκριµένες δεσµεύσεις συνεισφοράς των µελών της. Οι κύριοι θεµατικοί άξονες εφαρµογής του προγράµµατος «Πράξεις Ζωής» είναι η φροντίδα για την υγεία, η αντιµετώπιση κινδύνων (κίνδυνοι στην οδική κυκλοφορία και από φυσικά φαινόµενα), η υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών οµάδων, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η ενίσχυση του πολιτισµού και της παιδείας. Παρά τη δυσµενή οικονοµική συγκυρία των τελευταίων δύο ετών, η INTERAMERICAN όχι µόνο διατήρησε αλλά και ενδυνάµωσε τις «Πράξεις Ζωής». Πέρα από την οικονοµική συνεισφορά, διέθεσε δωρεάν παροχές σε υπηρεσίες (ασφαλίσεις, διακοµιδές ασθενών, ιατρικές εξετάσεις, λοιπές βοήθειες) και πολλές εργατοώρες εθελοντισµού των εργαζοµένων της. Η κοινωνική υπευθυνότητα είναι ενσωµατωµένη στη στρατηγική της εταιρείας. Τη σχεδιάζει και τη διαχειρίζεται η ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Σχέσεων & ΕΚΕ, υπό την εποπτεία και έγκριση ειδικής επιτροπής στην οποία προεδρεύει ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος. Περιβαλλοντική Πολιτική Ως οργανισµός χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, η INTERAMERICAN είναι ήπιας επίδρασης στο περιβάλλον. Οι σχετικές εταιρικές περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες αφορούν στην καταγραφή και οργανωµένη προσπάθεια µείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος. Για την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης των εργαζοµένων εφαρµόζεται το πρόγραµµα ευαισθητοποίησης “Green Office”, ενώ οργανώνονται τακτικά ενέργειες διαδραστικών εκπαιδευτικών συναντήσεων για την εξοικονόµηση φυσικών πόρων για παιδιά και µαθητές. Επίσης, αναπτύσσονται συνεργασίες µε

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

Η οµάδα των «Εθελοντών Ζωής» της INTERAMERICAN στον καθαρισµό του Λόφου Φιλοπάππου τις ΜΚΟ «Ελλάδα Καθαρή» και «Αρκτούρος» για παρεµβάσεις στο αστικό περιβάλλον και την προστασία της άγριας ζωής αντιστοίχως. Ασφαλιστικά, η INTERAMERICAN πρωτοστατεί στην Ελλάδα για την ανάδειξη της ανάγκης να ασφαλίζονται οι επιχειρήσεις έναντι του κινδύνου απαιτήσεων από τις θεσµικές αρχές για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, σε εφαρµογή της οδηγίας σύµφωνα µε την οποία «ο ρυπαίνων πληρώνει». Έχει σχεδιάσει και προτείνει στην αγορά δύο προϊοντικές γραµµές: την «Green Line» για την αστική ευθύνη επιχειρήσεων έναντι του περιβάλλοντος και την «Energy Line» για την ασφάλιση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Η εταιρεία συµµετέχει ενεργά στο United Nations Environment Programme / Finance Initiative του ΟΗΕ (µέλη του οποίου είναι οι 190 µεγαλύτερες τράπεζες, διαχειριστές κεφαλαίων και ασφαλιστικοί οργανισµοί), συνδιαµορφώνοντας επιλογές, διαχειριστικές πρακτικές και ενέργειες για την αειφόρο ανάπτυξη. Το 2011, όπως και το 2010, η INTERAMERICAN υπέγραψε µαζί µε 268 οργανισµούς που αντιπροσωπεύουν πάνω από 15 τρισ. δολάρια κεφαλαίων υπό διαχείριση, τη «∆ιακήρυξη για την Κλιµατική Αλλαγή». ∆εσµεύσεις υπευθυνότητας και Λογοδοσία Εκτός του UNEP FI, η εταιρεία αποτελεί µέλος του

Οικουµενικού Συµφώνου (Global Compact) του ΟΗΕ, δεσµευόµενη για την τήρηση των 10 αρχών του για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και την καταπολέµηση της διαφθοράς. Επίσης, είναι κύριο µέλος του Ελληνικού ∆ικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, του Εθνικού ∆ικτύου Προαγωγής Υγείας στους χώρους εργασίας και της Ευρωπαϊκής Χάρτας Οδικής Ασφάλειας. Η INTERAMERICAN λογοδοτεί από το 2009 ετησίως για την έµπρακτη κοινωνική υπευθυνότητά της, αποσκοπώντας στην ανάπτυξη σχετικού διαλόγου µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, στην ανάληψη δεσµεύσεων, στην ενίσχυση της κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνης εταιρικής κουλτούρας των εργαζοµένων της και στη βελτίωση των σχετικών επιδόσεών της. Έχει εκδώσει έως σήµερα τρεις Απολογισµούς, επιτυγχάνοντας πολύ γρήγορα να συµπεριλαµβάνεται ο Απολογισµός της µεταξύ των κορυφαίων από τους εκδιδόµενους και αξιολογούµενους στην Ελλάδα, ενώ µέσα στις επόµενες ηµέρες θα εκδοθεί ο Απολογισµός 2011.

Σύµφωνα µε την αξιολόγηση 40 Απολογισµών που εκδόθηκαν πέρυσι, την οποία διεξήγαγε σε εύρος 119 ειδικών δεικτών το Εργαστήριο Επιχειρησιακής Περιβαλλοντικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, ο Απολογισµός ΕΚΕ της εταιρείας κατέλαβε την 3η θέση. Ο Απολογισµός περιλαµβάνεται µαζί µε άλλους δύο από την Ελλάδα στο επίπεδο advanced του Global Compact, ενώ έχει προβιβαστεί στο επίπεδο B+ ως προς το πρότυπο αναφοράς GRI-G3. «Σε δύσκολους καιρούς, όπως οι σηµερινοί, κατά τους οποίους οι αλληλένδετες κρίσεις της οικονοµίας και της κοινωνίας εντείνουν την αβεβαιότητα, τίθεται ζήτηµα όχι µόνο για την επάρκεια του κοινωνικού κράτους αλλά και για τη βιωσιµότητα των επιχειρήσεων µε όρους κοινωνικής απόδοσης» επισηµαίνει ο Γιάννης Ρούντος, ∆ιευθυντής ∆ηµοσίων Σχέσεων & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, τονίζοντας ότι η έµπρακτη επιχειρηµατική υπευθυνότητα εξασφαλίζει κοινωνική αποδοχή και προοπτική για την εταιρεία.

11


Περιβάλλον Τhink Green & Recycle

ΑΡΘΡΟ

Προστασία περιβάλλοντος µε συνεργατισµό και αλληλεγγύη

Τ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ δρος Χηµικού Περιβαλλοντολόγου www.dialektika.gr

ο περιβάλλον - όπως η κοινωνία και οικονοµία - επηρεάζεται δραµατικά από την κρίση. Φαινοµενικά, η µείωση της παραγωγής και κατανάλωσης οδηγεί σε µείωση ρύπανσης. Στην πραγµατικότητα όµως, η ρύπανση αυξάνεται, διότι η προστασία του περιβάλλοντος δεν αποτελεί προτεραιότητα για τις κυρίαρχες πολιτικές. Σε αυτό συµβάλλει ο νεοφιλελευθερισµός µε την «αγία τριάδα» του: α) ακρωτηριασµός και απορρύθµιση του δηµόσιου τοµέα, β) ιδιωτικοποιήσεις και απόλυτη ελευθερία στις εταιρείες και γ) µεγάλες περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες.

Νερό: σύµφωνα µε διεθνείς έρευνες πανεπιστηµίων, ινστιτούτων, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ακόµα και της Παγκόσµιας Τράπεζας, παντού στον κόσµο, όπου υπήρξε ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ύδρευσης-αποχέτευσης, αυτή συνοδεύθηκε από υποβάθµιση της ποιότητας νερού, υποβάθµιση υποδοµών,

αύξηση απωλειών νερού και αύξηση τιµολογίων. Εφαρµόζοντας τα αποτελέσµατα αυτά στην περίπτωση ιδιωτικοποίησης της ΕΥΑΘ, οι αναµενόµενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις περιλαµβάνουν κατασπατάληση των υδατικών πόρων, χαµηλή ποιότητα πόσιµου νερού και επιβάρυνση του Θερµαϊκού κόλπου. Ενέργεια: η έντονη παρουσία νέφους στις πόλεις (πχ πρωτοφανή επεισόδια στη Θεσσαλονίκη τους δύο πρόσφατους χειµώνες), ένεκα αύξησης των τιµών πετρελαίου θέρµανσης και φυσικού αερίου και παράλληλης µείωσης εισοδηµάτων, που οδήγησαν αναγκαστικά στην ανεξέλεγκτη χρήση ξύλων και άλλων υλικών, αποτελεί ένα πρώτο δείγµα του τι σηµαίνει η ιδιωτικοποίηση του ενεργειακού τοµέα. Ακόµα και η εφαρµογή ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) σε βιοµηχανικές κλίµακες (µε φαραωνικά έργα που εγκαθίστανται οπουδήποτε και χωρίς περιορισµούς) έχει δραµατικές

περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ενώ υπάρχουν οι δυνατότητες στην Ελλάδα για εγκατάσταση ΑΠΕ εκτός περιοχών περιβαλλοντικά, οικονοµικά και κοινωνικά ευαίσθητων. Ενδεικτικά, στην Κεντρική Μακεδονία, το τεχνικά και οικονοµικά εκµεταλλεύσιµο αιολικό και ηλιακό δυναµικό είναι 7 φορές περισσότερο από τις ανάγκες της σε ηλεκτρική ενέργεια. Τροφή: η ιδιωτικοποίηση όλου του κύκλου παραγωγής και κατανάλωσης επιχειρείται να πάρει και θεσµοθετηµένη µορφή µε τα γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα, τον codex alimentarius, τις ιδιωτικές πατέντες στους σπόρους και µαζί µε την ανεξέλεγκτη χρήση φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων (που ρυπαίνουν έδαφος και νερά) απειλούν δραµατικά την ασφάλεια των τροφίµων και την υγεία των καταναλωτών. Κι αυτά, µε τις τιµές των τροφίµων να αυξάνουν εν µέσω κρίσης, για χάρη των µεσαζόντων και των µεγάλων αλυσίδων τροφίµων.

Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ

Ανακυκλώνουµε σήµερα για ένα καλύτερο αύριο

Η

ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών συµβάλλει στη µείωση της µόλυνσης του περιβάλλοντος και της ανάγκης εξόρυξης µη ανανεώσιµων φυσικών πόρων. Το αποτέλεσµα της συµµετοχής κάθε πολίτη µετριέται σε δεκάδες χιλιάδες τόνους αξιοποιήσιµων υλικών, µε θετικό αντίκτυπο για το περιβάλλον και την κοινωνία. Η Ανακύκλωση Συσκευών είναι ο επίσηµος φορέας για την οργάνωση του συστήµατος ανακύκλωσης παλιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, καθώς και λαµπτήρων. Πρόκειται για εταιρεία εγκεκριµένη από το ΥΠΕΚΑ, µη επενδυτικού χαρακτήρα και µη επιδίωξης κερδών. Η αποστολή της στηρίζεται στην αρχή της περιβαλλοντικής ευθύνης του παραγωγού για τη διατήρηση του φυσικού µας περιβάλλοντος, όπως απορρέει από την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Οι

12

οικονοµικοί πόροι για την αξιοποίηση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων προέρχονται από τις εισφορές των συµβεβληµένων παραγωγών και εισαγωγέων, που σήµερα αριθµούν τις 1.300 επιχειρήσεις. Η ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών στην πράξη Η ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών δεν είναι καινούρια πρακτική. Από το 2004, χρονιά ίδρυσης της Ανακύκλωση Συσκευών, µέχρι σήµερα έχουν συλλεχθεί και ανακυκλωθεί πάνω από 15 εκατ. συσκευές, που διαφορετικά θα είχαν κατακλύσει τις χωµατερές ή θα είχαν καεί, µε αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και την υγεία µας. Μέσα στο 2012 συγκεντρώθηκαν 36.740 τόνοι ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων, που αντιστοιχούν σε πάνω από 2,5 εκατ. παλιών συσκευών.Η Ανακύκλωση Συσκευών συνεργάζεται µε ένα δυναµικό δίκτυο καταστηµάτων στα οποία τοποθετούνται χωρίς χρέωση τα µέσα συλλογής, όπως

κάδοι µικροσυσκευών, container για την προσωρινή αποθήκευση µεγάλων συσκευών και ειδικοί κάδοι για την ανακύκλωση λαµπτήρων. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα ανακύκλωσης ογκωδών ηλεκτρικών συσκευών µέσω της πλειονότητας των δήµων, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης µε την υπηρεσία καθαριότητας. Το δίκτυο συλλογής αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού σήµερα καλύπτει το 90% του πληθυσµού και εξυπηρετεί τους καταναλωτές σε αποµακρυσµένα σηµεία της χώρας. Με την Ανακύκλωση Συσκευών συνεργάζονται πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις και δηµόσιοι οργανισµοί. Οι

Απορρίµµατα: στη θέση των σηµερινών ανεξέλεγκτων χωµατερών (ΧΑ∆Α) και χώρων υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων (ΧΥΤΑ), προωθείται πανελλαδικά η εγκατάσταση εργοστασίων καύσης – ενεργειακής αξιοποίησης των αστικών στερεών απορριµµάτων (ΑΣΑ) στα πλαίσια ιδιωτικοποίησης της διαχείρισης τους. Κι αυτό, παρά το γεγονός ότι µε βάση τις επιστηµονικές έρευνες, την παγκόσµια εµπειρία και τις ευρωπαϊκές οδηγίες υπάρχει µια ιεράρχηση των µεθόδων διαχείρισης των ΑΣΑ, κατά την οποία, οι χωµατερές και ΧΥΤΑ αποτελούν την τελευταία και χειρότερη λύση, τα εργοστάσια καύσης – παραγωγής ενέργειας αποτελούν την προτελευταία χειρότερη λύση, ενώ η καλύτερη λύση από κοινωνική, οικονοµική και περιβαλλοντική άποψη, είναι µε σειρά προτεραιότητας και σε συνδυασµό: 1) η πρόληψη-µείωση, 2) η επαναχρησιµοποίηση και 3) η ανακύκλωση-λιπασµατοποίηση των ΑΣΑ.

συσκευές που συγκεντρώνονται προέρχονται από την απόσυρση πάγιου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, επαγγελµατικών µηχανηµάτων, καθώς και οικιακών συσκευών υπαλλήλων. Ο δρόµος για έναν καινούριο κύκλο ζωής Μετά τη συλλογή των συσκευών, ένα δίκτυο αδειοδοτηµένων µεταφορικών εταιρειών αναλαµβάνει τη µεταφορά τους αρχικά στα κέντρα παραλαβής και στη συνέχεια στις 9 µονάδες επεξεργασίας, που δραστηριοποιούνται σε κοµβικά σηµεία της Ελλάδας. Στις µονάδες επεξεργασίας, οι συσκευές αποσυναρµολογούνται και αποµακρύνονται οι βλαβερές ουσίες που περιέχουν. Ακολουθεί η µηχανική επεξεργασία των συσκευών, η ανάκτηση των κλασµάτων επεξεργασίας και η αποθήκευση των επικινδύνων υλικών για περαιτέρω διαχείρισή τους από κατάλληλα αδειοδοτηµένες εταιρείες. Με την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των παλιών συσκευών, τα αξιοποιήσιµα υλικά τους επιστρέφουν στην παραγωγή νέων προϊόντων ως πρώτη ύλη. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ www.electrocycle.gr και τη σελίδα της εταιρείας στο facebook www.facebook.com/electrocycle.

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013


Περιβάλλον Τhink Green & Recycle

Το Περιβαλλοντικό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα

∆ΕΗ: Ενέργεια για το περιβάλλον

Η

∆ΕΗ, ο µεγαλύτερος πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας και η µεγαλύτερη βιοµηχανία στην Ελλάδα, έχει ως κύριο στρατηγικό στόχο την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που απορρέουν από τις δραστηριότητές της. Για την επίτευξή του η ∆ΕΗ λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα και εφαρµόζει πλήρως την κοινοτική και εθνική περιβαλλοντική νοµοθεσία. Είναι γνωστό, ότι η εξόρυξη του λιγνίτη και η λειτουργία των Σταθµών Παραγωγής, σχετίζονται µε µια σειρά περιβαλλοντικών επιδράσεων στο τοπίο και στον έµβιο κόσµο. Η ∆ΕΗ, αναγνωρίζοντας τις επιδράσεις αυτές, διαχειρίζεται µε σεβασµό το φυσικό περιβάλλον, στοχεύοντας πάντοτε στην πρόληψη αλλά και στην αποκατάσταση των προβληµάτων που ανακύπτουν από τις δραστηριότητές της. Για το σκοπό αυτό µελετά και υλοποιεί δράσεις και πρωτοβουλίες, που πολλές φορές είναι πέραν των απαιτήσεων της νοµοθεσίας, αποδεικνύοντας εµπράκτως τον περιβαλλοντικό της προσανατολισµό. Η Περιβαλλοντική Στρατηγική της ∆ΕΗ είναι εναρµονισµένη µε τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020 (20% Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, 20% εξοικονόµηση ενέργειας, 20% µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου) και τις θεσµικές παρεµβάσεις για την κλιµατική αλλαγή και την προστασία του περιβάλλοντος.

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

Στρατηγική της ∆ΕΗ Ακόµη και σ’ αυτή τη δύσκολη για τη χώρα µας οικονοµική συγκυρία, η ∆ΕΗ πραγµατοποιεί τις µεγαλύτερες περιβαλλοντικές επενδύσεις στην Ελλάδα, τόσο µε την κατασκευή νέων υπερσύγχρονων µονάδων όσο και µε τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των εν λειτουργία µονάδων της. Όλες οι νέες µεγάλες παραγωγικές επενδύσεις και οι περιβαλλοντικές της επιδόσεις υλοποιούνται µε την αξιοποίηση της βέλτιστης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Έτσι, καταδεικνύεται ότι, η εστίαση στην προστασία του περιβάλλοντος δεν αποτελεί «πολυτέλεια», αλλά απόλυτη προτεραιότητα για την µεγαλύτερη εταιρεία ενέργειας στην Ελλάδα. Οι προσπάθειες αυτές απέδωσαν συγκεκριµένα και µετρήσιµα αποτελέσµατα σε όλες τις περιβαλλοντικές πτυχές των δραστηριοτήτων της ηλεκτροπαραγωγής, µερικές από τις σηµαντικότερες είναι: • δραστική µείωση των εκποµπών συµβατικών ατµοσφαιρικών ρύπων και στερεών-υγρών αποβλήτων • µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, • εξοικονόµηση ενέργειας και αποδοτικότερη χρήση πρώτων υλών, • ευαισθητοποίηση του προσωπικού, • µαζική ανακύκλωση υλικών κλπ.

Περιβαλλοντική διάκριση Πρόσφατα η ∆ΕΗ πέτυχε µια σηµαντική περιβαλλοντική διάκριση µε την «υπογραφή» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µε την απονοµή του πρώτου βραβείου στην κατηγορία Οργάνωσης και ∆ιοίκησης για Βιώσιµη Ανάπτυξη (Management Αward for Sustainable Development) του έτους 2012, που επιβεβαιώνει το σηµαντικό έργο που υλοποιείται από τη ∆ΕΗ στον τοµέα αυτό. Η βράβευση αφορούσε τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της ∆ΕΗ και ειδικότερα την Ανάπτυξη, Εφαρµογή και Πιστοποίηση, κατά το πρότυπο ISO 14001:2004, Συστηµάτων Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης στους Θερµικούς και Υδροηλεκτρικούς Σταθµούς Παραγωγής της. Όπως επισηµαίνουν στελέχη της ∆ΕΗ, η µεγάλη αυτή διάκριση είναι το επιστέγασµα των συστηµατικών και επίµονων προσπαθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Παραγωγής για τη βελτίωση της λειτουργίας των Σταθµών Παραγωγής, Θερµικών και Υδροηλεκτρικών, τόσο στην Ηπειρωτική Χώρα, όσο και στα µη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά.

Οι βασικές κατευθύνσεις του Περιβαλλοντικού Επιχειρησιακού Προγράµµατος της ∆ΕΗ περιλαµβάνουν: • Πρόγραµµα επενδύσεων για νέες θερµοηλεκτρικές µονάδες σύγχρονης τεχνολογίας και υψηλού βαθµού απόδοσης για την αντικατάσταση παλαιών µονάδων παραγωγής. • Εντατικότερη αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. • Περαιτέρω αξιοποίηση του υδροδυναµικού της Χώρας µας µε την κατασκευή νέου µεγάλου υδροηλεκτρικού Σταθµού. • Κατασκευή υδροηλεκτρικού σταθµού σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη αιολικής ενέργειας, αξιοποιώντας στο µέγιστο δυνατό βαθµό την παραγωγή ενέργειας από ανεµογεννήτριες. • Ενίσχυση της περιβαλλοντικής διαχείρισης στους Σταθµούς Παραγωγής και τα Ορυχεία, µε την πιστοποίηση των Συστηµάτων Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης κατά ISO 14001:2004 (πχ θερµικοί σταθµοί Αθερινόλακκου, Αγίου Γεωργίου, Χανίων, Μεγαλόπολης Β’, κλπ υδροηλεκτρικοί σταθµοί Αχελώου, Νέστου και Λάδωνα). • Υλοποίηση Περιβαλλοντικών Προγραµµάτων και επενδύσεων για βελτίωση της περιβαλλοντικής συµπεριφοράς των υφιστάµενων Θερµοηλεκτρικών Μονάδων µε βάση τις Βέλτιστες ∆ιαθέσιµες Τεχνικές. • Προώθηση πρόσθετων δράσεων εξοικονόµησης και ορθολογικής χρήσης ενέργειας, τόσο στην Παραγωγή, όσο και στη Ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας (τηλεθέρµανση πόλεων, ορθολογική χρήση κλιµατιστικών, παροχή υπηρεσιών εξοικονόµησης ενέργειας από τον οδοφωτισµό σε συνεργασία µε ∆ήµους της χώρας κ.ά.). • Βελτίωση της περιβαλλοντικής λειτουργίας των Ορυχείων και υλοποίηση εξειδικευµένων µελετών για την αποκατάσταση των εδαφών (δηµιουργία δασικών βλαστήσεων, απόδοση και αξιοποίηση εκτάσεων για αγροτική χρήση, αναψυχή κ.λπ.). • Εφαρµογή αποδοτικών τεχνολογιών καύσης λιγνίτη και συµµετοχή σε καινοτόµα ερευνητικά προγράµµατα για τη δέσµευση και αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα. • Μείωση της παραγωγής, αξιοποίηση και διαχείριση των κάθε είδους αποβλήτων από όλες τις δραστηριότητες της ∆ΕΗ σύµφωνα µε την σχετική περιβαλλοντική νοµοθεσία. • Ευρύ πρόγραµµα ανακύκλωσης. Η ∆ΕΗ αξιοποιεί την Έρευνα και την Τεχνολογία για να παράγει καθαρή ενέργεια µε σεβασµό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. • Μελέτη και ανάπτυξη καινοτόµων λύσεων σε εναλλακτικούς κλάδους παραγωγής ηλεκτρισµού, όπως τα υβριδικά συστήµατα και τα βιοκαύσιµα.

13


Περιβάλλον Τhink Green & Recycle

ΑΡΘΡΟ

Η αγροτική ανάπτυξη και οι επιπτώσεις της στο περιβάλλον - Προβλήµατα και προοπτικές

Α

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΒΑΙΟΥ καθηγητή και προέδρου της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ

πό την αρχαιότητα και µέχρι την εποχή της βιοµηχανικής επανάστασης το µεγαλύτερο ποσοστό του ανθρώπινου πληθυσµού ασχολούνταν µε τη γεωργία, µε στόχο την κάλυψη των αναγκών σε τροφή και ρουχισµό. Σήµερα, σε παγκόσµιο επίπεδο, η γεωργία αποτελεί µία γιγαντιαία βιοµηχανία. Ενδεικτικά, στις 6 µεγαλύτερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, περίπου 3,5 εκατοµµύρια άνθρωποι ασχολούνται µε τη γεωργία και ένα ποσοστό υψηλότερο από το 50% του προϋπολογισµού της, δαπανάται για δραστηριότητες που σχετίζονται µε τη γεωργία. Η διαχρονική εξέλιξη της γεωργίας και η αύξηση της παραγωγής έχει στηριχθεί στα επιτεύγµατα των γεωπονικών επιστηµών. Χαρακτηριστικά τέτοια επιτεύγµατα είναι η εκµηχάνιση της γεωργίας που οδήγησε στην κατακόρυφη αύξηση της παραγωγής κυρίως µε εκτατικές µονοκαλλιέργειες σιτηρών και βαµβακιού, η σύνθεση και χρήση γεωργικών φαρµάκων (εντοµοκτόνων, µυκητοκτόνων, ζιζανιοκτόνων) και λιπασµάτων, η δηµιουργία νέων ποικιλιών φυτών και φυλών ζώων µε γενετική βελτίωση και τροποποίηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι η µέση ετήσια παραγωγή σιτηρών ανά στρέµµα, από 120 περίπου κιλά το 1960 αυξήθηκε σε περίπου 320 κιλά το 2000. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι από ένα σύγχρονο υδροπονικό θερµοκήπιο καλλιέργειας τοµάτας µπορεί να παράγονται περίπου 40 τόνοι τοµάτας το στρέµµα, στη διάρκεια του έτους. Οµως, παρά την πολύ µεγάλη αύξηση της αγροτικής παραγωγής υπολογίζεται ότι σε περίπου 30 αναπτυσσόµενες χώρες υπάρχουν ακόµη µεγάλα

προβλήµατα υποσιτισµού µέρους του ανθρώπινου πληθυσµού τους. Τα επιτεύγµατα των γεωπονικών επιστηµών που οδήγησαν στη µεγάλη αύξηση της παραγωγής αγροτικών προϊόντων είχαν και αρνητικές συνέπειες. Η ρύπανση των υπόγειων και επιφανειακών νερών, η υποβάθµιση των εδαφών κυρίως λόγω πρόκλησης αλατότητας, η ανάπτυξη ανθεκτικών πληθυσµών βλαβερών οργανισµών που αντιµετωπίζονται δύσκολα, ο ευτροφισµός, δηλαδή η υπερβολική ποσότητα θρεπτικών στοιχείων σε υδάτινα περιβάλλοντα, η µεγάλη χρήση νερού για γεωργικές ανάγκες είναι ορισµένα από τα προβλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί. Η κατανάλωση µεγάλων ποσοτήτων ενέργειας στη γεωργία, τόσο άµεσα (ηλεκτρισµός, καύσιµα) όσο και έµµεσα (παραγωγή γεωργικών φαρµάκων, λιπασµάτων και άλλων εφοδίων), είναι µία ακόµη αρνητική συνέπεια της αγροτικής ανάπτυξης. Επιπλέον υπολογίζεται ότι το 30% της έκτασης της γης χρησιµοποιείται για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας και το 30% των παραγόµενων αερίων του θερµοκηπίου προέρχονται από την κτηνοτροφία. Η λύση σε όλα αυτά τα προβλήµατα φαίνεται να είναι η προοπτική της εφαρµογής µίας αειφορικής µορφής γεωργίας (sustainable agriculture) που θα συνδυάζει όλες τις διαθέσιµες µεθόδους καλλιέργειας µε έµφαση στις οικολογικές και βιολογικές. Η αειφορική γεωργία βασίζεται στη δηµιουργία «αγροοικοσυστηµάτων» που έχουν σχέση µε το σεβασµό του περιβάλλοντος, τη µείωση των εισροών και τη σύνδεση της φυτικής µε τη ζωική παραγωγή. Είναι χαρακτη-

ριστικό το παράδειγµα ορισµένων υπερσύγχρονων θερµοκηπιακών µονάδων στη χώρα µας, που κάνουν αυτήν την οικολογική στροφή. Στις µονάδες αυτές παράγονται προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας µε ελαχιστοποίηση των εισροών (ελαχιστοποίηση χρήσης γεωργικών φαρµάκων, λιπασµάτων, ενέργειας κ.λπ.), έµφαση σε οικολογικές προσεγγίσεις της παραγωγικής διαδικασίας, χρησιµοποίηση βιολογικών µεθόδων για την αντιµετώπιση εχθρών και ασθενειών και αξιοποίηση των υπολειµµάτων της καλλιέργειας. Μία άλλη προοπτική είναι η βιολογική γεωργία που στηρίζεται αποκλειστικά σε οικολογικούς πόρους και τεχνικές και δε χρησιµοποιεί συνθετικές ουσίες ή άλλες εισροές µε αποτέλεσµα την παραγωγή προϊόντων εξαιρετικής ποιότητας. Η βιολογική γεωργία γνωρίζει την τελευταία δεκαετία µία µεγάλη ανάπτυξη στην Ευρώπη. Είναι γεγονός ότι η ραγδαία αγροτική ανάπτυξη συνέβαλε στην κάλυψη σε µεγάλο βαθµό των διατροφικών αναγκών του πληθυσµού της γης, όµως παράλληλα δηµιούργησε αρκετά σοβαρά προβλήµατα στο περιβάλλον. Είναι ευχάριστο ότι υπάρχει πλέον µία µεγάλη ευαισθητοποίηση από τις πολιτικές ηγεσίες, τις ιδιωτικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της γεωργίας και τους πολίτες για τα προβλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί και την ανάγκη αντιµετώπισής τους. Ετσι σηµειώνεται σε παγκόσµιο επίπεδο µία στροφή προς ένα σύστηµα αειφορικής αγροτικής ανάπτυξης, που δίνει έµφαση στην οικολογική διάσταση της γεωργίας και την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων µε σεβασµό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο.

AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης ΑΕ

Καινοτόµα και αξιόπιστα προϊόντα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η

Carrier Corporation βρίσκεται στην κορυφή των κατασκευαστών συστηµάτων κλιµατισµού, αερισµού, θέρµανσης, βιοµηχανικής ψύξης, ελέγχου και αυτοµατισµών. Προσφέρει βιώσιµες λύσεις για οικιακές, εµπορικές, βιοµηχανικές εφαρµογές κτιρίων καθώς και για τη διατήρηση και µεταφορά τροφίµων σε όλο τον κόσµο. Αποτελεί θυγατρική εταιρεία της United Technologies Corporation (NYSE: UTX), τον κορυφαίο πάροχο προϊόντων και υπηρεσιών στην αεροναυπηγική βιοµηχανία και τη βιοµηχανία κτιριακών υποδοµών. Με µια παράδοση άνω των 100 χρόνων, η Carrier Corporation είναι παρούσα σε 170 χώρες στις έξι ηπείρους µε διάφορες µορφές αντιπροσώπευσης και έχει πάνω από 32.000 υπαλλήλους παγκοσµίως. Η Carrier είναι η πρώτη εταιρεία κλιµατισµού που εισήχθη στην ελληνική αγορά το 1952 και έκτοτε είναι παρούσα µε διάφορες µορφές αντιπροσώπευσης. Η AHI Carrier Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Α.Ε. είναι υπεύθυνη για τη διανοµή των προϊόντων κλιµατισµού Carrier, Toshiba, Totaline και τις µετά την πώληση υπηρεσίες σε Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκάνια.

14

Σε ένα διαρκώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον, η AHI Carrier Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Α.Ε. εργάζεται καθηµερινά προκειµένου να προσφέρει καινοτόµα και αξιόπιστα προϊόντα και υπηρεσίες που βελτιώνουν τις συνθήκες διαβίωσης όλων µας προκειµένου να ζούµε σ’ ένα καλύτερο, υγιεινό και παραγωγικό περιβάλλον. Το τµήµα τεχνικών υπηρεσιών σε συνεργασία µε τα τοπικά εξουσιοδοτηµένα κέντρα τεχνικής υποστήριξης προσφέρουν κάλυψη σε Ελλάδα, Βαλκάνια και Κύπρο για τα προϊόντα Carrier, Toshiba και Totaline. Οι άρτια εκπαιδευµένοι τεχνικοί στο χώρο του κλιµατισµού, της θέρµανσης αλλά και της επαγγελµατικής ψύξης είναι ικανοί να: q¡ÅɿпÏкÏÌÕËË¿ѹÏÌÕËÏÃÊÃÇÐÌÕÎÅ»¿É«ÑÃо‹ÌÕŠÆÔ«ËƊ¿ qŸ‹ÌɿпÏкÏÌÕËÉ«ÑËÇѿ˺ÀÊ«ÀÆ qŸË¿À¿ÑŠ»ÏÌÕËŠÆԿ˺Š¿Ð¿ÃÅɿпÏЫÏÃÇÓ q¡‹ÇÀʹ‹ÌÕËÐÇÓÃÅɿпÏЫÏÃÇÓŠÃϾÅÔÎÌËÌÕÓÐμπους

Μεταξύ άλλων προσφέρει: ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ένα πλάνο συντήρησης εξασφαλίζει τη µέγιστη απόδοση και την οικονοµικότερη λειτουργία ενός συστήµατος κλιµατισµού, µε δυνατότητα να επιλέξετε ανάµεσα σε τρεις τύπους συµβολαίων ανάλογα µε τις ανάγκες σας.

ΤΗΛΕΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Επειδή ο ηγέτης της αγοράς πρέπει να βρίσκεται πάντοτε ένα βήµα µπροστά από τους υπόλοιπους, η Carrier, εκµεταλλευόµενη τις εξελίξεις στις τηλεπικοινωνίες, σας επιτρέπει την πρόληψη & διάγνωση των βλαβών καθώς και τον συνεχή έλεγχο των εγκαταστάσεων κλιµατισµού από το δικό της κέντρο τηλεπαρακολούθησης, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ηµέρες τον χρόνο.

COMFORT TEAM Η Comfort Team αναλαµβάνει όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε την εγγύηση, επισκευή, συντήρηση, εγκατάσταση και µετεγκατάσταση των οικιακών και ηµικεντρικών µονάδων.

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013


Τώρα για το σπίτι μας...

έως και 80%* εξοικονόμηση χρημάτων για Θέρμανση - Ψύξη και Ζεστό Νερό χρήσης

με Αντλία Θερμότητας

3kWh δωρεάν ενέργεια από το περιβάλλον + 1kWh ηλεκτρική ενέργεια = 4kWh αποδιδόμενη θερμική ενέργεια Για κάθε σπίτι, νέο ή με υφιστάμενο σύστημα θέρμανσης (ενδοδαπέδια, τερματικές μονάδες νερού, θερμαντικά σώματα)

*Eκτίμηση βάσει τρέχουσας χρέωσης: ημερήσια 0,165 €/kWh, νυκτερινή 0,063 €/kWh, πετρέλαιο 0,87 €/lit, εφαρμογή δαπεδοθέρμανσης και σε θερμοκρασιακές συνθήκες Αθήνας (για το μέγεθος 11).

Η ενέργεια από το περιβάλλον έχει φυσικά πλεονεκτήματα που υπηρετούν αξιόπιστα τις ανάγκες μας! Οικονομία (χαμηλή κατανάλωση ρεύματος, δυνατότητα ένταξης σε προγράμματα επιδοτήσεων ή και φορολογικών μειώσεων) Χωρίς διαδικαστικά (συντήρηση λέβητα, προμήθεια πετρελαίου κτλ.) t Πληρώνεις αφού καταναλώσεις Υψηλή απόδοση σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας t Ενεργειακή κλάση Α’ t Εξασφάλιση υγιεινού περιβάλλοντος Τεχνολογία Inverter t Ακριβής έλεγχος θερμοκρασίας t Εξαιρετικά εύκολη εγκατάσταση

")*$"33*&3/"ȝȬȩȰȨȟȪșȝ ȣȢɀɍɂɊɈɘ șɁɔɆȺtțɂȺƇɄɀɉɈɍɈɉɕȾɑɔXXXDBSSJFSHS XXXUPTIJCBBJSDPOHS


Περιβάλλον Τhink Green & Recycle

ΣΜΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Σταθµός Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων

Nέα εποχή στην προστασία του περιβάλλοντος Έχουµε µπει σε µια νέα εποχή που η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί µια από τις µεγαλύτερες προκλήσεις παγκοσµίως. Η απειλή από την υποβάθµισή του δεν έχει χρώµα, είναι ίδια για όλους όπως και τα οφέλη για την αξιοποίηση του Περιβάλλοντος επίσης δεν έχουν χρώµα είναι κοινά για όλους και γι’ αυτό είναι καιρός να προχωρήσουµε από τα λόγια στα έργα. ∆εν χωράνε άλλες καθυστερήσεις. Ο νέος Περιφερειακός Φορέας ∆ιαχείριΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΡΑΝΗΣ σης Στερεών Αποβλήτων ΚεΠρόεδρος Συνδέσµου Ο.Τ.Α Ν. Θεσσαλονίκης ντρικής Μακεδονίας ένα νέο (ΦΟ∆ΣΑ) εργαλείο που αποκτά η αυτοδιοίκηση στο µέγα θέµα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων και θα έχει την συνολική ευθύνη των απορριµµάτων στη γεωγραφική περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, θα δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για µια καθαρή ανθρώπινη πόλη και γειτονιά, για ένα καλύτερο περιβάλλον που θα αποτελέσει κληρονοµιά για τις επόµενες γενιές! Σήµερα στην Περιφέρειά µας λειτουργούν 14 Νοµικά Πρόσωπα ΦΟ∆ΣΑ τα οποία έχουν τεράστιες διαφορές µεταξύ τους, τόσο στην νοµική τους υπόσταση όσο και σε βασικά θέµατα λειτουργίας.

Σταθµός Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ) είναι ένα σηµαντικό και απαραίτητο έργο που βελτιώνει τις συνθήκες καθαριότητας και µεταφοράς των απορριµµάτων, µειώνοντας το κόστος. ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ∆ΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Ή ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, απλώς τα απορρίµµατα µεταφορτώνονται σε κοντέινερ για να µεταφερθούν συγκεντρωµένα στο επόµενο στάδιο επεξεργασίας και διάθεσης. Ο ΣΜΑ Ευκαρπίας θα χρησιµοποιείται για την αυθηµερόν µεταφορά απορριµµάτων προς το ΧΥΤΑ Μαυροράχης. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό πόσο απαραίτητη είναι η υλοποίηση του έργου γιατί πραγµατικά ωφελεί τις δυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης τόσο που να µειώνουν τη ρύπανση , να βελτιώνουν την καθαριότητα και να εξοικονοµούν χρήµατα. Άλλωστε για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Μαυροράχης είναι υποχρεωτικό, τα απορρίµµατα να πηγαίνουν µε Κοντέινερ .

Ο

ληλα αποτελεί ένα έργο συµβατό µε όλα τα σενάρια διαχείρισης απορριµµάτων (επεξεργασία, κοµποστοποίηση, ταφή, κ.α.) αφού η µεταφόρτωση , είναι λειτουργικό συµπλήρωµα όλων των παραπάνω. Τα βασικά οφέλη όµως που θα προκύψουν από την λειτουργία του ΣΜΑ είναι:

- προστασία του περιβάλλοντος - βελτίωση της καθαριότητας - εξοικονόµηση λειτουργικού κόστους µεταφοράς των απορριµµάτων (καύσιµα, λιπαντικά, συντήρηση οχηµάτων , ασφάλιστρα, ελαστικά κ.α.) - ελάφρυνση της κυκλοφορίας στην περιφερειακή – ∆ερβένι καθώς και µείωση του κινδύνου ατυχηµάτων. - Ενώ ταυτόχρονα οι ∆ήµοι εξοικονοµούν πόρους και χρήµατα από τη συντήρηση των απορριµµατοφόρων , από τα καύσιµα που σπαταλούνε για τη µεταφορά των απορριµµάτων στην Μαυροράχη , έχοντας έτσι τη δυνατότητα να µειώσουν τα αντίστοιχα δηµοτικά τέλη.

Τα οφέλη από την Κατασκευή του έργου:

Η κατασκευή του ΣΜΑ θα µειώσει το κόστος µεταφοράς προς το ΧΥΤΑ Μαυροράχης ενώ παράλ-

16

Όσον αφορά τον έλεγχο της λειτουργίας του ΣΜΑ, θα έχει ο Σύνδεσµος ΟΤΑ , ο ∆ήµος Παύλου

Μελά και οι κάτοικοι της περιοχής. Ο σύνδεσµος έχει αποδεχθεί την πρόταση για δηµιουργία επιτροπής κοινωνικού ελέγχου και προτείνει επίσης την τοποθέτηση καµερών συνδεδεµένων στο διαδίκτυο που θα παρακολουθούν την είσοδο του ΣΜΑ επιτρέποντας την καθηµερινή δηµοσιοποίηση όλων των στοιχείων σε όλους τους πολίτες. Είναι απόλυτα ξεκάθαρο πως από το ΣΜΑ ωφελούνται όλοι οι πολίτες της ∆υτικής Θεσσαλονίκης , γιατί θα εξυπηρετούνται από ένα έργο σύγχρονο, που σέβεται το περιβάλλον και µειώνει το κόστος καθαριότητας. Η κατασκευή του είναι ένα έργο µε Ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση, που έχουν εκδοθεί όλες οι άδειες και ήδη είναι εγκατεστηµένος ο εργολάβος µετά από δηµόσιο διεθνή µειοδοτικό διαγωνισµό και εκτός από το κόστος κατασκευής του έργου περιλαµβάνει επιπλέον την προµήθεια νέου σύγχρονου εξοπλισµού µεταφοράς. Επειδή είναι καιρός να προχωρήσουµε από τα λόγια στα έργα και δεν χωράνε άλλες καθυστερήσεις ούτε στερεοτυπικές αντιλήψεις, άµεσα θα προβούµε στην υλοποίηση του ΣΜΑ, ένα έργο προς το συµφέρον των πολιτών που πρέπει να κατασκευαστεί µαζί µε τη στήριξη των πολιτών!

Από την εµπειρία που έχουµε όλοι δε από τον Καλλικράτη αντιλαµβάνεστε το δύσκολο και χρονοβόρο έργο που απαιτείται για την συγχώνευσή τους και την εύρυθµη λειτουργία του νέου Νοµικού Προσώπου, του οποίου είµαστε τα πρώτα µέλη στην ιστορία του και θα αποτελέσει µια τεράστια τοµή. Προτεραιότητά µας λοιπόν δεν µπορεί να είναι άλλη από την οµαλή αλλά ταυτόχρονα τάχιστη συγχώνευση των υπαρχόντων ΦΟ∆ΣΑ των 7 Νοµών που υπάγονται σε εµάς, την εφαρµογή αλλά και εξέλιξη όπου χρειάζεται του Περιφερειακού Σχεδιασµού για την Κεντρική Μακεδονία. Η διαχείριση των απορριµµάτων αποτελεί υπόθεση έντονου δηµόσιου ενδιαφέροντος και άπτεται των θεµελιωδών αγαθών του περιβάλλοντος, της υγείας και της ασφάλειας των πολιτών, είναι δεδοµένο λοιπόν ότι πρώτοι εµείς σε ένα τόσο ευαίσθητο θέµα που σχετίζεται άµεσα µε τον τόπο µας, τον τόπο που θα ζουν τα παιδιά µας και τα παιδιά των παιδιών µας, θα πρέπει να αγκαλιάσουµε µε νέες τεχνολογίες και καινοτόµους τρόπους ολοκληρωµένης διαχείρισης των απορριµµάτων, να ρίξουµε τις παρωπίδες και να ευαισθητοποιήσουµε τις τοπικές κοινωνίες, να ενηµερώσουµε έγκυρα και έγκαιρα τους συµπολίτες µας ώστε να έχουµε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα επιδιώκοντας την άµεση ενεργοποίησή τους.

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013


Περιβάλλον Τhink Green & Recycle

Ελπίδες και οφέλη από τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας Στόχος είναι η κατανάλωση ενέργειας από ΑΠΕ στην Ελλάδα να φτάσει το 18% έως το 2020

Κ

shore», τα οποία κατασκευάζονται µέσα στη θάλασσα σε περιοχές µε ιδιαίτερα υψηλές ταχύτητες ανέµου. Το Αιγαίο πέλαγος προσφέρεται ιδιαίτερα για τέτοια χρήση και υπολογίζεται ότι ένα θαλάσσιο αιολικό πάρκο µπορεί να παράγει ετησίως µέχρι 40% περισσότερο ηλεκτρικό ρεύµα από ό,τι ένα ηπειρωτικό.

ερδίζουν έδαφος οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα. Η διείσδυση της πράσινης ενέργειας εµφανίζεται αυξηµένη στη χώρα µας, ενώ στόχος είναι η κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές στην Ελλάδα να φτάσει το 18% έως το 2020. Σύµφωνα µε στοιχεία της Eurostat, η κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές αυξάνεται τα τελευταία χρόνια σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Συγκεκριµένα, το ποσοστό κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές στην ΕΕ αυξήθηκε από 7,9% το 2004, σε 13% το 2011. Το ίδιο διάστηµα, η κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές στην Ελλάδα αυξήθηκε από 7,1% σε 11,6%. Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι το 2011 τα υψηλότερα ποσοστά κατανάλωσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας καταγράφηκαν στη Σουηδία (46,8%), στη Λετονία (33,1%), στη Φινλανδία (31,8%) και στην Αυστρία (30,9%), ενώ τα χαµηλότερα ποσοστά σηµειώθηκαν στη Μάλτα (0,4%) στο Λουξεµβούργο (2,9%), στη Μ. Βρετανία (3,8%), στο Βέλγιο (4,1%) και στην Ολλανδία (4,3%). Σύµφωνα µε τους στόχους που θέτει η «Στρατηγική για την Ευρώπη 2020», το ποσοστό κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές στην ΕΕ πρέπει να φτάσει κατά µέσο όρο το 20%, µέχρι το 2020. Οι εθνικοί στόχοι λαµβάνουν υπόψη τα σηµεία εκκίνησης των κρατών-µελών, τις δυνατότητες ανανεώσιµων πηγών ενέργειας της κάθε χώρας και τις οικονοµικές της επιδόσεις. Στόχος για την Ελλάδα είναι η κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) να φτάσει το 18% έως το 2020. Την ίδια ώρα, ο Σύνδεσµος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών θεωρεί ότι, αν αυξηθεί το ποσοστό των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή, θα δηµιουργηθούν στην Ελλάδα θέσεις εργασίας που µπορεί να φτάσουν τις 50.000 µέχρι το 2020.

Πάνω από 2.500 ΜW η ισχύς στις ΑΠΕ Μελέτη της Hellastat αναφέρει ότι η εγκατεστηµένη ισχύς στις ΑΠΕ της Ελλάδας ξεπέρασε τα 2.500 MW. Από τη µελέτη προκύπτει ότι η συνολική παραγωγή των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας το 2011 διαµορφώθηκε σε 2.535 GWh. Συνολικά, κατά τη διάρκεια του έτους προστέθηκαν επιπλέον 770 MW. Τα φωτοβολταϊκά συστήµατα εµφάνισαν τη µεγαλύτερη άνοδο, πολλαπλασιάζοντας την ισχύ τους στα 626 MW, από 198 MW το 2010. Καθοριστικό παράγοντα ανάπτυξης αποτέλεσαν οι νέες εγγυηµένες τιµές αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που τέθηκαν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2012. Σηµαντικό µέρος της ανόδου προέκυψε από το πρόγραµµα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στοιχείων σε κτίρια: το 2011 υλοποιήθηκαν 11.700 αιτήµατα, από τα οποία προήλθαν 102 MW, ενώ η ισχύς των φωτοβολταϊκών σε αγροτικές εκτάσεις ανήλθε σε 8 MW. Ανοδος κατεγράφη, σύµφωνα µε τη Ηellastat, και στον τοµέα των αιολικών πάρκων, ο οποίος διατηρεί την κυρίαρχη θέση στον κλάδο, µε τη συνολική ισχύ να ανέρχεται σε 1.636 MW (2/3 του συνόλου), από 1.300 MW το 2010 (+26%). Ηλιακή ενέργεια Σύµφωνα µε τους ειδικούς, µε την ηλιακή ενέργεια αποτρέπεται η έκλυση µεγάλων ποσοτήτων ρύπων που επιβαρύνουν το περιβάλλον και τη δηµόσια υγεία. Αποτρέπεται επίσης η κατανάλωση ενέργειας από ορυκτά καύσιµα και κατά συνέπεια οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που προκαλούν τις παγκόσµιες κλιµατικές αλλαγές. Η ηλιακή ενέργεια αξιοποιείται µε τριών ειδών συστήµατα: τα θερµικά ηλιακά, τα παθητικά ηλιακά και τα φωτοβολταϊκά συστήµατα.

18

Η πιο απλή και διαδεδοµένη µορφή των θερµικών ηλιακών συστηµάτων είναι οι γνωστοί σε όλους µας ηλιακοί θερµοσίφωνες, οι οποίοι απορροφούν την ηλιακή ενέργεια και στη συνέχεια τη µεταφέρουν µε τη µορφή θερµότητας σε κάποιο ρευστό, όπως το νερό για παράδειγµα. Οσο για τα παθητικά ηλιακά συστήµατα, αποτελούνται από δοµικά στοιχεία, κατάλληλα σχεδιασµένα και συνδυασµένα µεταξύ τους, ώστε να υποβοηθούν την εκµετάλλευση της ηλιακής ενέργειας για το φυσικό φωτισµό των κτιρίων ή για τη ρύθµιση της θερµοκρασίας µέσα σε αυτά. Τα παθητικά ηλιακά συστήµατα αποτελούν την αρχή της βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής και µπορούν να εφαρµοστούν σε όλους σχεδόν τους τύπους κτιρίων. Τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) είναι συστήµατα που µετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία σε ηλεκτρική και χρησιµοποιούνται για την ηλεκτροδότηση περιοχών που είναι δύσκολο να εφοδιαστούν από το ηλεκτρικό δίκτυο αλλά και αποµονωµένα σπίτια ή φάροι. Στην Ελλάδα, η προοπτική ανάπτυξης και εφαρµογής των Φ/Β συστηµάτων είναι τεράστια, λόγω του ιδιαίτερα υψηλού δυναµικού ηλιακής ενέργειας. Ανάλογα µε τη χρήση του παραγόµενου ρεύµατος, τα Φ/Β κατατάσσονται σε αυτόνοµα, όπου η παραγόµενη ενέργεια καταναλώνεται εξολοκλήρου από το χρήστη, και συνδεδεµένα, όπου η τυχόν πλεονάζουσα ενέργεια που παράγεται ή το σύνολο αυτής διοχετεύεται στο ηλεκτρικό δίκτυο της περιοχής. Φωτοβολταϊκά έχουν εγκατασταθεί σε χιλιάδες ταράτσες και εκτάσεις σε όλη τη χώρα, ωστόσο, λόγω της δραστικής µείωσης στην τιµή πώλησης της κιλοβατώρας, εκτιµάται ότι θα «παγώσει» η εγκατάσταση νέων οικιακών φωτοβολταϊκών. Με κυβερνητική απόφαση η ταρίφα των οικιακών φωτοβολταϊκών έπεσε στα 12,5 λεπτά την κιλοβατώρα (kWh), από 55 λεπτά που ήταν όταν ξεκίνησε

το πρόγραµµα. Μάλιστα, σύµφωνα µε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το 2019 η τιµή της παραγόµενης από οικιακά ηλιακά πάνελ κιλοβατώρας αναµένεται να πέσει στα 8 λεπτά! Αιολική ενέργεια Για την αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας χρησιµοποιούνται ανεµογεννήτριες, οι οποίες µετατρέπουν την κινητική ενέργεια του ανέµου σε ηλεκτρική και στη συνέχεια τη διοχετεύουν στο ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας. Χρησιµοποιούνται επίσης και για την κάλυψη ή και τη συµπλήρωση των ενεργειακών αναγκών αποµακρυσµένων εξοχικών κατοικιών, βιοµηχανικών µονάδων, ιστιοφόρων πλοίων κ.λπ. Σε περιπτώσεις άπνοιας ή και αυξηµένων ενεργειακών αναγκών, η ενέργεια αποθηκεύεται σε ηλεκτρικούς συσσωρευτές (µπαταρίες) και χρησιµοποιείται όταν χρειάζεται, ενώ συχνά γίνεται και χρήση ντιζελογεννητριών παράλληλα µε τις ανεµογεννήτριες (υβριδικά συστήµατα). Η χώρα µας διαθέτει εξαιρετικά πλούσιο αιολικό δυναµικό, σε αρκετές περιοχές της ανατολικής Θράκης, της Κρήτης, της Πελοποννήσου, της Εύβοιας και στα νησιά του Αιγαίου. Σε αυτές τις περιοχές συναντάµε και τα περισσότερα αιολικά πάρκα (συστοιχίες ανεµογεννητριών). Τα αιολικά πάρκα σχεδιάζονται ώστε να συνυπάρχουν αρµονικά µε το τοπίο της κάθε περιοχής, ενώ η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας των ανεµογεννητριών έχει καταστήσει πρακτικά αθόρυβη τη λειτουργία τους. Πρέπει βέβαια να αναφερθεί ότι σε πολλά ελληνικά νησιά οι κάτοικοι αντιδρούν στην εγκατάσταση αιολικών πάρκων φοβούµενοι µήπως οι ανεµογεννήτριες χαλάσουν την τουριστική εικόνα της περιοχής. Σε αυτήν την περίπτωση έρχεται να δώσει λύση µία νέα πολλά υποσχόµενη τεχνολογία, τα ονοµαζόµενα «αιολικά πάρκα off

Οφέλη τοπικής κοινωνίας Τα οφέλη που προκύπτουν από τη λειτουργία µονάδων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας δεν αφορούν µόνο το κοινωνικοοικονοµικό γίγνεσθαι σε επίπεδο χώρας αλλά και σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας. Η ίδρυση και λειτουργία έργων ΑΠΕ εµπορικής κλίµακας δηµιουργεί ισχυρούς πόλους τοπικής ανάπτυξης και περιβαλλοντικής αναβάθµισης και προσπορίζει πολλά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες των περιοχών όπου εγκαθίστανται τα έργα αυτά. Αυτό αναφέρεται σε µελέτη του Τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας που πραγµατοποιήθηκε από την Ολγα Κυριτσάκη, υπό την επίβλεψη του επίκουρου καθηγητή Παναγιώτη Σερδάρη. Σύµφωνα µε τη µελέτη, ένα τυπικό αιολικό πάρκο των 10 MW έχει κόστος κατασκευής περίπου 11 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 1,8 εκατ. ευρώ δαπανώνται τοπικά, σε εργολαβίες, προµήθειες, µισθούς στη φάση κατασκευής κ.ά. Παράλληλα απαιτεί για τις ανάγκες λειτουργίας του 35.000 – 50.000 ευρώ το χρόνο σε τοπικές δαπάνες (µισθούς µόνιµου, τοπικού προσωπικού, τοπικές εργολαβίες συντήρησης και επισκευών κ.ά.). Μάλιστα, το πάρκο έχει τζίρο από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγει περίπου 2 εκατ. ευρώ το χρόνο, από τα οποία τα 40.000 ευρώ το χρόνο (το 2%) εισφέρονται διά νόµου ως έσοδο στους τοπικούς δήµους, για όλη τη διάρκεια ζωής του αιολικού πάρκου, δηλαδή για τουλάχιστον 20 χρόνια. Περίπου διπλάσιο είναι το σχετικό έσοδο των δήµων από τη λειτουργία στην περιοχή τους ενός µικρού υδροηλεκτρικού έργου ισχύος 10 MW. Η µελέτη του ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας αναφέρει ακόµη ότι η κατασκευή έργων ΑΠΕ σε µία περιοχή συνοδεύεται από την παράλληλη υλοποίηση σειράς αντισταθµιστικών οφελών, πέραν των άµεσων και µετρήσιµων οικονοµικών εισροών και των δηµιουργούµενων θέσεων απασχόλησης. Συγκεκριµένα, µε τα έργα ΑΠΕ κατασκευάζονται ή βελτιώνονται, χωρίς κόστος για τους δηµότες, σηµαντικά έργα υποδοµής στην ευρύτερη περιοχή, ενώ κατασκευάζονται διάφορα κοινωφελή έργα, όπως παιδικοί σταθµοί και προσφέρονται από τους επενδυτές ανάλογες χορηγίες. Επίσης, προωθούνται νέες, εναλλακτικές και ιδιαίτερα κερδοφόρες µορφές τουρισµού στην περιοχή, όπως ο οικοτουρισµός (επισκέψεις σε εγκαταστάσεις οικολογικών µορφών ενέργειας, σε εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων). Παράλληλα, τα έργα ΑΠΕ συντελούν στην προστασία του περιβάλλοντος µιας περιοχής, αφού περιορίζουν σε σηµαντικό βαθµό τις εκποµπές επιβλαβών για την υγεία ρυπαντικών ουσιών που προκαλούνται από την καύση ορυκτών καυσίµων (άνθρακα, πετρελαίου, αερίου). Ετσι, η κατασκευή και λειτουργία ενός αιολικού πάρκου 10 MW στη χώρα µας, έχει ως αποτέλεσµα την αποτροπή έκλυσης στην ατµόσφαιρα περίπου 465 τόνων διοξειδίου του θείου το χρόνο, 36 τόνων οξειδίων αζώτου, 24 τόνων αιωρούµενων σωµατιδίων και 25.500 τόνων διοξειδίου του άνθρακα. Μελέτες της ΕΕ έχουν δείξει, εξάλλου, πως µία σηµαντική υποκατάσταση των συµβατικών καυσίµων µε ΑΠΕ και κυρίως µε αιολικά πάρκα, θα µπορούσε να συµβάλει στη µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα στην ηλεκτροπαραγωγή τουλάχιστον κατά 11% και εποµένως να περιορίσει αντίστοιχα και τις δυσµενείς επιπτώσεις από το φαινόµενο του θερµοκηπίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013


Περιβάλλον Τhink Green & Recycle

Φυσικό αέριο: Με σεβασµό στο περιβάλλον

Ο

ι κλιµατικές αλλαγές στον πλανήτη οφείλονται κυρίως στις δραστηριότητες της ανθρώπινης παρέµβασης. Ως επιβεβληµένη λύση απέναντι στην οικολογική καταστροφή που συντελείται εµφανίζονται οι “καθαρές” µορφές ενέργειας, οι οποίες συντελούν λιγότερο στη µόλυνση της ατµόσφαιρας και στην καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος. Το φυσικό αέριο ως η καθαρότερη πηγή πρωτογενούς ενέργειας, µετά τις ανανεώσιµες, είναι το ευγενέστερο καύσιµο ευρείας χρήσης. Αποτελεί µία πηγή ενέργειας φιλική προς το περιβάλλον και η χρήση του συµβάλλει σηµαντικά στην προστασία του, αποτελώντας έναν από τους κύριους λόγους για τους οποίους αυξάνεται διεθνώς η ζήτησή του. Παράλληλα η ανάπτυξη και ωριµότητα της τεχνολογίας στις εφαρµογές του φυσικού αερίου δίνει τη δυνατότητα εφαρµογής στην πλειονότητα των ενεργειακών αναγκών στον οικιακό, εµπορικό και ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

βιοµηχανικό Τοµέα. Τα πολύ σηµαντικά πλεονεκτήµατα του φυσικού αερίου έχουν ανατρέψει τα ενεργειακά δεδοµένα και συντελούνται µεγάλες αλλαγές τόσο σε παγκόσµιο όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η αλλαγή στον ενεργειακό χάρτη ξεκίνησε τη δεκαετία του ’90 στην Ελλάδα µε την κατασκευή των κύριων έργων υποδοµής και την διαµόρφωση του πλαισίου για την ίδρυση των περιφερειακών Εταιρειών ∆ιανοµής Αερίου. Το 2000 µε την ίδρυση και λειτουργία της Εταιρείας Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης ΑΕ καθίσταται ευρέως διαδεδοµένη η χρήση του φυσικού αερίου στους πολίτες και τις επιχειρήσεις του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της Θεσσαλονίκης µε αποτέλεσµα σήµερα το 45,6% επί του συνολικού πληθυσµού να είναι ήδη καταναλωτές ενώ συνεχίζεται το ευρύ επενδυτικό πρόγραµµα της Εταιρείας σε ανάπτυξη των υποδοµών, δίνοντας τη δυνατότητα πρόσβασης στο δίκτυο σε πάνω από 980.000 κατοίκους στα

968 χιλιόµετρα ενεργού δικτύου φυσικού αερίου. Η χρήση του φυσικού αερίου έχει την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση στην ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα και κατά συνέπεια την υγεία όλων µας, καθώς κατά την καύση του εκπέµπει σαφώς λιγότερους ρύπους σε σχέση µε τα άλλα καύσιµα. Το φυσικό αέριο είναι µείγµα υδρογονανθράκων το οποίο δεν περιέχει ενώσεις θείου, που συγκαταλέγονται στις κύριες αιτίες περιβαλλοντικής ρύπανσης. Η καύση του φυσικού αερίου παράγει κύρια υδρατµούς και σηµαντικά λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα από τα συµβατικά ορυκτά καύσιµα, µε αποτέλεσµα όταν τα υποκαθιστά, να συµβάλλει σηµαντικά στη µείωση του φαινοµένου του θερµοκηπίου. Το φυσικό αέριο και το περιβάλλον είναι δύο αλληλένδετες έννοιες. Τα περιβαλλοντικά οφέλη και η αναβάθµιση της ποιότητας ζωής για τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης από την χρήση του φυσικού αερίου αποτυπώνεται µε την κατανάλωση την περίοδο

από το 2000-2012 1.600 εκατ. m3 φυσικού αερίου, µε αποτέλεσµα να µην επιβαρυνθεί η ατµόσφαιρα από σηµαντικές ποσότητες ρύπων (διοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του θείου, µονοξείδιο του άνθρακα, µονοξείδιο του αζώτου, υδρογονάνθρακες και µικροσωµατίδια). Σήµερα, η ανάγκη για την βελτίωση της ποιότητας ζωής, την µείωση του κόστους διαβίωσης και την προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί άµεση προτεραιότητα όλων. Παράλληλα γίνεται αντιληπτό ότι ένας οικονοµικός τρόπος ζωής είναι και ένας οικολογικός τρόπος. Αρκεί να αναφερθεί χαρακτηριστικά ότι η χρήση του φυσικού αερίου για θέρµανση και ζεστό νερό στην Οικιακή Κατανάλωση απέφερε όφελος κατά µέσο όρο άνω του 36 % κατά τη φετινή περίοδο (Οκτώβριος 2012 – Απρίλιος 2013). ΕΠΑ Θεσσαλονίκης ΑΕ ∆ιεύθυνση Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων

19


Περιβάλλον Τhink Green & Recycle

Οι χωµατερές «βασιλεύουν» και σε πολλές χώρες της ΕΕ Παρά τα βήµατα που έχουν γίνει στην ανακύκλωση, είναι µακριά από τους στόχους που έχουν τεθεί

Η Eurostat Τα στοιχεία της Eurostat είναι αποκαλυπτικά για το µέγεθος του προβλήµατος σε κάθε χώρα.

Σ

τις χωµατερές εξακολουθούν να καταλήγουν οι µεγαλύτερες ποσότητες σκουπιδιών στην Ευρωπαϊκή Ενωση παρά τα σηµαντικά βήµατα που έχουν γίνει τόσο στον τοµέα της ανακύκλωσης όσο και στην κοµποστοποίηση. Τα τελευταία στοιχεία που δηµοσιοποίησε η Eurostat ήταν απογοητευτικά. Κατά µέσο όρο κάθε νοικοκυριό «παράγει» ετησίως 503 κιλά σκουπίδια. Το 37% από αυτά καταλήγει στις χωµατερές, το 25% ανακυκλώνεται, το 15% γίνεται κοµπόστ. Το 23% γίνεται πρώτη ύλη καύσης για παραγωγή ενέργειας. Οι διαφορές ανάµεσα στις ευρωπαϊκές χώρες που ανακυκλώνουν και εκείνες που χρησιµοποιούν τις χωµατερές είναι τεράστιες. Από τη µια, Γερµανία, Ολλανδία, Σουηδία, Βέλγιο, Αυστρία και ∆ανία ανακυκλώνουν. Από την άλλη, Ρουµανία, Βουλγαρία, Μάλτα και Ελλάδα στέλνουν το συντριπτικά µεγαλύτερο όγκο των δηµοτικών τους απορριµµάτων στις χωµατερές. Η ευρωπαϊκή οδηγία για τα απορρίµµατα προβλέπει ανακύκλωση του 50% των οικιακών απορριµµάτων ώς το 2020 και τη δηµιουργία µιας «κοινωνίας ανακύκλωσης».

20

Οµως, έρευνα της οργάνωσης Friends of the Earth Europe έδειξε ότι στην Ευρώπη ανακυκλώνεται µόνο το 25% των δηµοτικών απορριµµάτων, πολύ µακριά από τον ευρωπαϊκό στόχο. Το 60% καταλήγει σε χωµατερές ή αποτεφρωτήρες που συµβάλλουν στην αύξηση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, αλλά και στην υποβάθµιση του περιβάλλοντος εν γένει. Την ίδια ώρα, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο καταλογίζει κατασπατάληση κονδυλίων σε µη αποτελεσµατικές πολιτικές διαχείρισης των απορριµµάτων πανευρωπαϊκά και κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι καταναλώνουν περισσότερο παράγοντας µεγαλύτερο όγκο σκουπιδιών. Στην Ελλάδα Στην Ελλάδα οι χωµατερές εξακολουθούν να «βασιλεύουν». Στις χωµατερές καταλήγει το 82% των απορριµµάτων, πολύ µακριά από το 37% του ευρωπαϊκού µέσου όρου. Η ανακύκλωση στη χώρα µας βρίσκεται στο 15% και η κοµποστοποίηση είναι σχεδόν ανύπαρκτη, µε 3%.

Οι ευρωπαϊκές χώρες µε το µεγαλύτερο µερίδιο σκουπιδιών σε χωµατερές είναι: Ρουµανία 99%, Βουλγαρία 94%, Μάλτα 92%, Λετονία και Λιθουανία από 88% Ανακύκλωση (ποσοστό επί των απορριµµάτων): Γερµανία 45%, Ιρλανδία 37%, Βέλγιο 36%, Σλοβενία 34%, Σουηδία 33%, Ολλανδία 32% και ∆ανία 31%. Κοµποστοποίηση: Αυστρία 34%, Ολλανδία 28%, Βέλγιο και Λουξεµβούργο 20%, Ισπανία και Γαλλία 18%. Ανακύκλωση και κοµποστοποίηση άνω του 50% των απορριµµάτων σε Γερµανία µε 63%, Αυστρία 62%, Ολλανδία 61% και Βέλγιο 57%.

Φυτά «αναστήθηκαν» έπειτα από 400 χρόνια κάτω από τους πάγους Φυτά που είχαν παγώσει πριν από 400 περίπου χρόνια, στη διάρκεια της λεγόµενης «Μικρής Εποχής των Πάγων» (1550-1850), «ξύπνησαν» και άρχισαν να βλασταίνουν και να ανθοφορούν ξανά. Οι επιστήµονες θεωρούν ότι αυτή η αναπάντεχη «ανάσταση» δείχνει µε ποιο τρόπο τα φυτικά οικοσυστήµατα του πλανήτη έχουν καταφέρει να ανακάµψουν τόσες φορές µετά τις διαδοχικές εποχές των παγετώνων. Οι Καναδοί ερευνητές του Πανεπιστηµίου της Αλµπέρτα, µε επικεφαλής την Κάθριν Λα Φαρζ, που έκαναν τη σχετική δηµοσίευση στο περιοδικό της Εθνικής Ακαδηµίας Επιστηµών των ΗΠΑ (PNAS), σύµφωνα µε το BBC και το «Science», ανακάλυψαν κατεψυγµένα βρύα στον «Παγετώνα των ∆ακρύων» στον Αρκτικό Καναδά. Σε αυτήν την περιοχή, οι πάγοι υποχωρούν πλέον µε ρυθµό περίπου τριών έως τεσσάρων µέτρων το χρόνο, φέρνοντας έτσι πάλι στο φως εκτάσεις ξηράς που επί αιώνες ήταν θαµµένες κάτω από τον πάγο. Οι επιστήµονες πήραν στο εργαστήριο δείγµατα από τα εν λόγω ανθεκτικά φυτά που αποκαλύφθηκαν και µε τη µέθοδο της χρονολόγησης µε ραδιενεργό άνθρακα υπολόγισαν ότι ζούσαν πριν από περίπου 400 έως 600 χρόνια. Προς µεγάλη τους έκπληξη, οι βιολόγοι διαπίστωσαν ότι τα αρχαία φυτά, που εκτιµάται ότι είχαν ξαναβγεί στο φως πριν από δύο χρόνια το πολύ, ήδη είχαν αρχίσει να πρασινίζουν. Οταν οι επιστήµονες φύτεψαν µερικά βρυόφυτα στο εργαστήριο και τους παρείχαν θρεπτικές ουσίες, νερό και φως, αυτά άρχισαν να µπουµπουκιάζουν και να αναπτύσσονται. Αγνωστο παραµένει για πόσο καιρό είναι δυνατό τα κύτταρα αυτών των φυτών να διατηρηθούν ζωντανά σε συνθήκες κατάψυξης.

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013


Περιβάλλον Τhink Green & Recycle

Ανακυκλώνουµε Μικρή προσπάθεια, µεγάλο αποτέλεσµα

Αποτελέσµατα Περιβαλλοντικών Προγραµµάτων ΟΤΕ-COSMOTE για το 2012 Ενέργεια – Εκποµπές Αερίων Φαινοµένου Θερµοκηπίου • Μείωση συνολικής κατανάλωσης ενέργειας κατά 3,5% • Μείωση κατανάλωσης ενέργειας στον στόλο οχηµάτων κατά 6% • Μείωση εκποµπών Αερίων Φαινοµένου του Θερµοκηπίου (ΑΦΘ) κατά 11% • Λειτουργία 200 µικρών φωτοβολταϊκών συστηµάτων για κάλυψη αναγκών ηλεκτροδότησης εξοπλισµού σε αποµακρυσµένες περιοχές • Εγκατάσταση δύο φωτοβολταϊκών σε οροφές κτιρίων της Αττικής, ισχύος 222,64 kWp µε αναµενόµενη παραγωγή 304.900 kWh, που ήδη βρίσκονται σε λειτουργία από τον Φεβρουάριο 2013 Χαρτί • Ανακύκλωση 292,7 τόνων χαρτιού. Μπαταρίες –Κινητά – Μελάνια (Ανακύκλωση από συνδροµητές ΟΤΕ-COSMOTE και από εργαζόµενους) • Ανακύκλωση 23,87 τόνων συσκευών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας & αξεσουάρ • Ειδική διαχείριση 5.000 µελανοδοχείων • Χρήση αναγοµωµένων µελανοδοχείων στην COSMOTE σε ποσοστό 47% των µελανοδοχείων • Ειδική διαχείριση 41.518 κιλών φορητών ηλεκτρικών στηλών και 1.623 κιλά λαµπτήρων φθορισµού, από δράσεις των καταστηµάτων και των εργαζοµένων ΟΤΕ-COSMOTE • Ανακύκλωση 6.860 κιλών µικρών και µεγάλων ηλεκτρικών συσκευών

Κ

οινό και διευρυµένο πρόγραµµα ανακύκλωσης για µπαταρίες, µελάνια εκτυπωτή και τηλεφωνικές συσκευές (σταθερές και κινητές µε τα αξεσουάρ τους) υλοποιούν ο ΟΤΕ και η COSMOTE, ενώνοντας τις δυνάµεις τους. Το πρόγραµµα αντικαθιστά τα ήδη υπάρχοντα προγράµµατα ανακύκλωσης που εφαρµόζουν οι δύο εταιρείες εδώ και 7 χρόνια, στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας. Θα εφαρµοστεί στο δίκτυο καταστηµάτων ΟΤΕCOSMOTE-ΓΕΡΜΑΝΟΣ, που περιλαµβάνει περισσότερα από 580 σηµεία σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγµένα κεντρικά κτίρια ΟΤΕ και COSMOTE. Με το µήνυµα «Ανακυκλώνουµε - Μικρή προ-

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

σπάθεια, µεγάλο αποτέλεσµα» οι δύο εταιρείες προτρέπουν τον κόσµο να συµµετάσχει επισηµαίνοντας ότι ακόµη και µια µικρή ενέργεια, όπως η ανακύκλωση µπαταριών, δρα αθροιστικά, συµβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος. O ΟΤΕ και η COSMOTE θα δώσουν €1.000 στους περιβαλλοντικούς φορείς «Φιλοδασική Ένωση Αθηνών» και «Καλλιστώ», για κάθε τόνο κινητών και σταθερών τηλεφωνικών συσκευών µε τα αξεσουάρ τους, που θα συγκεντρωθούν µέχρι 31/5/2014. Το πρόγραµµα ανακύκλωσης ΟΤΕ-COSMOTE έρχεται να προστεθεί σε µία σειρά περιβαλλοντικών δράσεων, που στόχο έχουν τη µείωση της επίδρασης της λειτουργικής δραστηριότητας των δύο εταιρειών

στο περιβάλλον, σύµφωνα µε διεθνείς κανόνες και πρακτικές. Η COSMOTE και οι θυγατρικές του Οµίλου ΟΤΕ στη Ν.Α Ευρώπη έχουν πιστοποιηθεί κατά το πρότυπο ISO 14001:2OO4 και ο ΟΤΕ βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης του παραπάνω Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης. Ο ΟΤΕ και η COSMOTE εφαρµόζουν περιβαλλοντική στρατηγική, µε βασικούς άξονες τη µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατός τους, τη συµβολή στη µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος τρίτων και την ευαισθητοποίηση εργαζοµένων και κοινού. Αποδεικνύουν καθηµερινά την ολοκληρωµένη περιβαλλοντική πολιτική αναπτύσσοντας δράσεις σε αυτή την κατεύθυνση.

Τεχνικά Απορρίµµατα • Ανακύκλωση 1.100 τόνων τεχνικών στερεών αποβλήτων (καλώδια, µέταλλα) • Ανακύκλωση 32,7 τόνων απαξιωµένης ξυλείας • Ανακύκλωση 41,1 τόνων άλλων υλικών συσκευασίας • Ανακύκλωση 83,4 τόνων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού • Ειδική διαχείριση 484,5 τόνων συσσωρευτών • Ειδική διαχείριση 25.826lt λιπαντικών • Ανακύκλωση 112.640kg απαξιωµένων οχηµάτων Αποτελέσµατα Περιβαλλοντικών Προγραµµάτων ΟΤΕ-COSMOTE 2008-2012 • Ανακύκλωση >164 τόνοι συσκευών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας & αξεσουάρ • Ανακύκλωση >286 τόνοι µπαταριών • Ανακύκλωση > 9.000 τεµάχια µελανοδοχείων

21


Περιβάλλον Τhink Green & Recycle

150 εκατ. €... ζητούν παραλήπτες Σηµαντικά κίνητρα σε ιδιοκτήτες ακινήτων για ένταξη στο πρόγραµµα «Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον»

Κ

ίνητρα στους ιδιοκτήτες σπιτιών να προχωρήσουν σε σηµαντικές παρεµβάσεις για να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους και ταυτόχρονα να συµβάλουν στην επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων της χώρας, εξασφαλίζοντας εξοικονόµηση ενέργειας έως 1 δισ. κιλοβατώρες ετησίως, δίνει το πρόγραµµα «Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον» του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Το πρόγραµµα προβλέπει την επιδότηση παρεµβάσεων εξοικονόµησης ενέργειας σε ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές µε τιµή ζώνης χαµηλότερη ή ίση των 2.100 ευρώ ανά τ.µ., φέρουν οικοδοµική άδεια, έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαµηλότερη ή ίση της ∆ και δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέα. Οι διατιθέµενοι πόροι του προγράµµατος ανέρχονται στα 400 εκατοµµύρια ευρώ και είναι κατανεµηµένοι στις 13 περιφέρειες της χώρας. Υπολογίζεται πως από τα 400 εκατ. ευρώ του προγράµµατος µέχρι σήµερα έχουν δεσµευτεί 250 εκατ. ευρώ για ενεργειακές παρεµβάσεις σε περισσότερα από 25.000 ακίνητα, ενώ έχουν ήδη απορροφηθεί 60 εκατ. ευρώ, µε ολοκληρωµένες εργασίες σε περίπου 7.000 ακίνητα. Στο πλαίσιο του προγράµµατος που «τρέχει» υπάρχουν αδιάθετα περίπου 150 εκατ. ευρώ, που καλύπτουν άλλους 18.000 έως 20.000 ιδιοκτήτες σε όλη τη χώρα. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι πολίτες µε ατοµικό εισόδηµα που δεν ξεπερνά τις 12.000 ευρώ ή µε οικογενειακό εισόδηµα που δεν είναι πάνω από 20.000 ευρώ. Για την κατηγορία αυτήν, τα κίνητρα περιλαµβάνουν δάνειο ύψους 30%, µε επιδότηση επιτοκίου 100% και επιχορήγηση ύψους 70% επί του τελικού προϋπολογισµού. Η δεύτερη κατηγορία πολιτών που έχει δικαίωµα συµµετοχής είναι αυτή µε ατοµικό εισόδηµα µεγαλύτερο των 12.000 ευρώ και όχι πάνω από 40.000 ευρώ ή µε οικογενειακό εισόδηµα πάνω από 20.000 ευρώ που δεν ξεπερνά τις 60.000 ευρώ. Τα κίνητρα για τη συγκεκριµένη κατηγορία περιλαµβάνουν δάνειο ύψους 65%, µε επιδότηση επιτοκίου 100% και επιχορήγηση ύψους 35% επί του τελικού προϋπολογισµού. Τέλος, αίτηση στο πρόγραµµα µπορούν να υποβάλουν και πολίτες µε ατοµικό εισόδηµα µεγαλύτερο των 40.000 ευρώ και όχι πάνω από 60.000 ευρώ ή µε οικογενειακό εισόδηµα πάνω από 60.000 ευρώ που δεν ξεπερνά τις 80.000 ευρώ. Για την κατηγορία αυτήν, τα κίνητρα περιλαµβάνουν δάνειο ύψους 85%, µε επιδότηση επιτοκίου 100% και επιχορήγηση ύψους 15% επί του τελικού προϋπολογισµού. Σηµειώνεται πως ο προϋπολογισµός ανά αίτηση δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, ενώ παρέχεται στους πολίτες ρευστότητα ώστε να ξεκινήσουν τις εργασίες χωρίς να βά-

22

λουν δικά τους χρήµατα και καλύπτεται από το πρόγραµµα τόσο το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων όσο και η αµοιβή συµβούλου έργου. Παράλληλα µε το νέο φορολογικό νόµο, έχει θεσπιστεί µείωση του φόρου που µπορεί να φτάσει και τα 300 ευρώ για δαπάνες εξοικονόµησης ενέργειας της τάξεως των 3.000 ευρώ. Οι επιλέξιµες παρεµβάσεις Σύµφωνα µε το υπουργείο Περιβάλλοντος, η εξοικονόµηση που επιτυγχάνεται από τις παρεµβάσεις του προγράµµατος πρέπει να αντιστοιχεί σε αναβάθµιση µιας ενεργειακής κατηγορίας ή στο 30% της ενεργειακής κατανάλωσης του κτιρίου αναφοράς. Οι επιλέξιµες παρεµβάσεις αφορούν: 1. Τοποθέτηση θερµοµόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου συµπεριλαµβανοµένου του δώµατος/στέγης και της πιλοτής (συµπεριλαµβάνονται πρόσθετες εργασίες, όπως αποξηλώσεις και αποκοµιδή, επεµβάσεις στη στέγη, όπως αντικατάσταση κεραµιδιών). 2. Αντικατάσταση κουφωµάτων και τοποθέτηση συστηµάτων σκίασης (εξώπορτα κτιρίου, κουφώµατα κλιµακοστασίου, παντζούρια, ρολά, τέντες). 3. Αναβάθµιση του συστήµατος θέρµανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης (αντικατάσταση εξοπλισµού του λεβητοστασίου και του δικτύου διανοµής, τοποθέτηση ηλιακού θερµοσίφωνα, συστήµατα ελέγχου και αυτονοµίας θέρµανσης). Για την υλοποίηση των παρεµβάσεων δεν απαιτείται αδειοδότηση, ούτε καν έγκριση εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας, εκτός πολύ ειδικών περιπτώσεων.

Βήµατα υλοποίησης Τα πέντε βήµατα για τη συµµετοχή στο πρόγραµµα περιλαµβάνουν: - προέγκριση δανείου (υποκατάστηµα τράπεζας) - πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση, - υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών, - υπαγωγή αίτησης ενδιαφερόµενου- υπογραφή δανειακής σύµβασης- εκταµίευση προκαταβολής, - υλοποίηση παρεµβάσεων - δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση, - προσκόµιση δικαιολογητικών - εκταµίευση λοιπού δανείου και επιχορήγησης. Αναλυτικότερα, ο ενδιαφερόµενος απευθύνεται αρχικά σε ενεργειακό επιθεωρητή ώστε να διενεργηθεί η πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση της ιδιοκτησίας του, βάσει της οποίας θα καθοριστούν η ενεργειακή κατηγορία, οι προτεινόµενες παρεµβάσεις για αναβάθµιση κατά µία τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία, η εξοικονόµηση που θα επιτευχθεί βάσει των προτεινόµενων παρεµβάσεων, το αντίστοιχο κόστος των παρεµβάσεων και η έκδοση του πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης. Στη συνέχεια, ο ενδιαφερόµενος συµπληρώνει µε τον ενεργειακό επιθεωρητή το έντυπο πρότασης παρεµβάσεων. Εκτός από το συγκεκριµένο έντυπο, τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται για το πρόγραµµα είναι τα εξής: το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, οικοδοµική άδεια, ΕΤΑΚ ή λογαριασµός ∆ΕΗ, υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 αιτούντος, πρόσφατο εκκαθαριστικό, αντίγραφο Ε1 και οικονοµικές προσφορές αναδόχων/προµηθευτών. Σε περίπτωση που πρόκειται για ενοικιαζόµενη κατοικία, χρειάζεται

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013


Περιβάλλον Τhink Green & Recycle

ΑICO AE

Με γνώµονα την προστασία του περιβάλλοντος

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η

AICO λειτουργεί από το 1988 στο χώρο της εξοικονόµησης ενέργειας και ειδικότερα της θέρµανσης, του κλιµατισµού, της γεωθερµίας και της ηλιοθερµίας. Έχει µελετήσει και κατασκευάσει Η/Μ έργα εντός και εκτός Ελλάδας στο χώρο της βιοµηχανίας, των ξενοδοχειακών συγκροτηµάτων και καταστηµάτων, των θερµοκηπίων καθώς και των σχολείων και νοσοκοµείων. Η εταιρεία διαθέτει πλήρως οργανωµένα γραφεία σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα µε άρτια καταρτισµένο διοικητικό και τεχνικό προσωπικό. Με γνώµονα την προστασία του περιβάλλοντος, παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες για στρατηγικό ενεργειακό σχεδιασµό, εφαρµόζοντας τις ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές ποιότητας, µέσα στα πλαίσια των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών νοµικών πλαισίων και νοµοθεσίας. Η AICO A.E. διαθέτει σήµερα ειδικό τµήµα µελετών και κατασκευών, αποτελούµενο από εξειδικευµένους µηχανικούς για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήµατος που αφορά την εξοικονόµηση ενέργειας. Μετά την καταγραφή των δεδοµένων, που αφορούν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις ενός χώρου σε θέρµανση, κλιµατισµό ή σε ζεστό νερό χρήσης, προβαίνει στην ανάλυση των ενεργειακών καταναλώσεων, µελετά και σχεδιάζει τη βέλτιστη λύση για τη µεγαλύτερη δυνατή εξοικονόµηση και ολοκληρώνει µε την εκπόνηση της µελέτης κατασκευής και την υλοποίηση του έργου.

Η AICO A.E., αφού µελετήσει την κάθε περίπτωση ξεχωριστά, είναι σε θέση να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει: 1. Κεντρικά ενεργητικά ηλιακά συστήµατα µεγάλης κλίµακας, για την παραγωγή θερµού νερού χρήσης, θέρµανση κολυµβητικών δεξαµενών και θέρµανση χώρων. 2. Υβριδικά ηλιακά συστήµατα µε τη χρήση ηλιακών συλλεκτών εξαναγκασµένης ροής, υποβοηθούµενα από αντλία θερµότητας για την παραγωγή θερµού νερού χρήσης. 3. Ηλιακό κλιµατισµό, µε τη χρήση ψυκτών τεχνολογίας απορρόφησης. 4. Θέρµανση και ψύξη µε τη χρήση γεωτρήσεων ή θάλασσας, µε γεωθερµικές αντλίες θερµότητας, καθώς και όλες τις απαιτούµενες περιφερειακές εγκαταστάσεις. 5. Θέρµανση και ψύξη µε αερόψυκτες αντλίες θερµότητας. 6. Συστήµατα συµπαραγωγής και ανάκτησης ενέργειας. 7. Κατασκευή κεντρικών µηχανοστασίων. 8. Συστήµατα αυτοµάτου ελέγχου εγκαταστάσεων µε γραφικές απεικονίσεις σε Η/Υ (Building Management Systems - B.M.S.), για τον έλεγχο και την ορθή ενεργειακή διαχείριση των εγκαταστάσεων.

Η AICO A.E. γνωρίζοντας τις συνεχώς αυξανόµενες απαιτήσεις για παροχή συστηµάτων εξοικονόµησης ενέργειας µε χρήση πάντοτε των βέλτιστων τεχνολογικά λύσεων, διατηρεί τµήµα έρευνας και ανάπτυξης αποβλέποντας στη διαρκή βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών και προϊόντων της. Μετά από πολύµηνη έρευνα και δοκιµές έχουν ολοκληρώσει και λειτουργούν σύγχρονα και πρωτοποριακά συστήµατα, (π.χ. υβριδικό ηλιακό σύστηµα µε αερόψυκτη αντλία θερµότητας) τα οποία µε χρήση έξυπνων συστηµάτων αυτοµατισµού (BΜS) και µε συνδυασµό ηλιοθερµίας και αντλιών θερµότητας εξοικονοµούν µέχρι και 70% στις καταναλώσεις που αφορούν θέρµανση, κλιµατισµό καθώς και στην παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

23

•ǕǒǑǐǍLj

k“‹қŒ‚†~• •ƭŠŒ†ŽƼŽ֤‹… gƼ†ҟ…~• •ƶ‚ƽ‹Ƽ„‹‘Žҝ~ rƻɿŠʍ‰‹ʍŽփˆ‘ˆƻ…Žվ‡…‰•ƻ…ƻŽ’Œր…•ƻ“…փ’ˆ’•ƻ ƻƻտƻ…ƻ‘–Ž„–‘փƻˆŒ‰ʍ“…‰‹ջŽƻ‘–‘’ˆս’”Ž

rƻo–‘’տ’ƻ‡…”“…ր•ƻ‹‰ƻˆŒ‰ʍ“…ր• rƻo–‘’տ’ƻ–’փ’ʍ–ƻ…Œվ‡ʎʍ–ƻ! , 2 ƻ‡‰ƻ’ˆƻƻƻ

ƻƻ‚վŒ’‰‘’ˆƻ„‰ʎ…ր‰‘ˆƻ’”Žƻ…‡‹’‘’ս‘…”Ž

rƻo–‘’տ’ƻ……Š…‡‘ր•ƻŽ…ʍպƻ‹‰ƻ„‰ʎ…ր‰‘ˆ•ƻƻ ƻƻ–„ս’‰Ž”Žƻ‘’ʍ‰ʎ…ր”Ž rƻʄ…Œվ’ˆƻ‹‰ƻ‘ʎ…„‰‘փ•ƻ‹’սƻ…ր’”‘ˆƻ

ƻƻ‡‰ƻ’ˆƻ…‡Œպ’…ˆƻ„–Ž’տƻ…Šʍ‰‹ʍŽփˆ‘ˆ

rƻʉŒʍʍրˆ‘ˆƻվ‡ʍ–ƻ{ƻŒտˆƻ’…ʎŽ‰‹տƻ ƻƻ–ʍ‘’տ‰Šˆ

hɿooɽiʆʅʂʃʁ ʄ…’‘ʍ‚ʍ–Ž‰”’ֆŽƻ ƻƻʃŒ‰ս ʈˆŒƻ ƻ ƻ %@Wƻ  ,NAƻ  ɽhʁʅɽ ʊր’”Žƻɽ ƻƻkŒ‰քƻtսŒˆʍ ʈˆŒƻ  HMEN@HBN FQ VVV @HBN FQ

o–‘’տ’ƻ…Šʍ‰‹ʍŽփˆ‘ˆ•ƻ…Žվ‡…‰•


Περιβάλλον Τhink Green & Recycle

αντίγραφο αναλυτικής κατάστασης για τα µισθώµατα ακινήτων και υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 ενοίκου, ενώ, αν πρόκειται για πολυκατοικία, χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση εκπροσώπου πολυκατοικίας και έντυπο επιµερισµού κόστους βάσει προσφορών ανά ιδιοκτησία. Με την ολοκλήρωση της συλλογής του συνόλου των απαιτούµενων δικαιολογητικών, υποβάλλεται αίτηση σε συµβαλλόµενη τράπεζα. Σε περίπτωση πολυκατοικίας, ως σύνολο κτιρίου, υποβάλλεται αρχικά αίτηση από εκπρόσωπο της πολυκατοικίας και στη συνέχεια το σύνολο των αιτήσεων των ιδιοκτητών στην ίδια τράπεζα. Κατά την υποβολή της αίτησης ελέγχεται η πληρότητα του φακέλου σε δύο βασικά στάδια. Ο πρώτος έλεγχος γίνεται από τις τράπεζες, οι οποίες ελέγχουν το φάκελο και την πιστοληπτική ικανότητα του ενδιαφερόµενου. Ο δεύτερος έλεγχος διενεργείται από το Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ). Το ΕΤΕΑΝ προχωρά σε ελέγχους των αιτήσεων για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων του προγράµµατος στη βάση των συνολικών αιτήσεων που έχουν αποσταλεί από τις τράπεζες. Επίσης, ελέγχεται η µη καταχώριση περισσοτέρων της µιας αιτήσεων για την ίδια κατοικία και καταρτίζεται σχετικός πίνακας µε τις «επιλέξιµες» αιτήσεις ανά περιφέρεια. Μετά την απόφαση του ΕΤΕΑΝ υπογράφεται η δανειακή σύµβαση και δίνεται στον ενδιαφερόµενο η δυνατότητα εκταµίευσης προκαταβολής ποσού του δανείου που αντιστοιχεί στο 40% του προϋπολογισµού. Μετά την υλοποίηση των παρεµβάσεων ο πολίτης καλεί ενεργειακό επιθεωρητή για τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης. Ο ενεργειακός επιθεωρητής καταγράφει τις παρεµβάσεις που έγιναν και ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προγράµµατος, καθώς και το αντίστοιχο κόστος βάσει των παραστατικών που του προσκοµίζει ο ιδιοκτήτης. Στη συνέχεια, ο ενδιαφερόµενος προσκοµίζει τα δικαιολογητικά στην τράπεζα και διαµορφώνεται ο τελικός προϋπολογισµός. Η τράπεζα εκταµιεύει το σύνολο ή το υπόλοιπο του δανείου και καταβάλλει το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων και την επιχορήγηση για την εξόφληση των επί πιστώσει παραστατικών δαπανών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα

24

στη δανειακή σύµβαση. Σύµφωνα µε το υπουργείο Περιβάλλοντος, οι τράπεζες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα είναι: Αλφα Τράπεζα, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς και Τράπεζα EFG Eurobank – Ergasias. Οσοι ενδιαφέρονται µπορούν να πάρουν περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραµµα στην ιστοσελίδα http://exoikonomisi.ypeka.gr ή να καλέσουν στο τηλ. 210-69.69.813 (∆ευτέρα µε Παρασκευή 10.00 - 14.00). Ενεργειακή κατανάλωση κτιρίων Τα κτίρια στην Ελλάδα ευθύνονται για το 36%

της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης, ενώ, κατά την περίοδο 2000–2005, αύξησαν την ενεργειακή τους κατανάλωση κατά 24%, φθάνοντας τα 8,54 Mtoe, που αποτελεί µία από τις µεγαλύτερες αυξήσεις ενεργειακής κατανάλωσης κτιρίων στην Ευρώπη. Σύµφωνα µε στοιχεία του υπουργείου Περιβάλλοντος, η ηλεκτρική κατανάλωση ενέργειας στον οικιακό τοµέα συµµετέχει κατά 27% στο σύνολο της τελικής κατανάλωσης του Μ.Ο. της πενταετίας 2001-2005 του οικιακού τοµέα, ενώ το υπόλοιπο 73% δαπανάται για τις θερµικές ανάγκες, κυρίως για θέρµανση χώρων και ζεστό νερό χρήσης. Επιπλέον, η κατανάλωση στα κτίρια του οικιακού τοµέα

αυξάνεται ετησίως µε ρυθµό περίπου 2%. Η εικόνα αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην παλαιότητα των κτιρίων, καθώς και στην ενεργειακή «συµπεριφορά» των ενοίκων. Τα στελέχη του υπουργείου αναφέρουν ότι για τη µεγάλη αύξηση ενεργειακής κατανάλωσης ευθύνεται η ελλιπής, από ενεργειακής πλευράς, προστασία των υπαρχόντων κτιρίων από το εξωτερικό περιβάλλον, ο µη ορθολογικός σχεδιασµός τους ως συνέπεια µίας περιβαλλοντικά αποκοµµένης αρχιτεκτονικής αντίληψης που αγνοεί τις τοπικές κλιµατικές συνθήκες, καθώς και η µέχρι σήµερα έλλειψη νοµοθεσίας που να αφορά την ενεργειακή και περιβαλλοντική προστασία των κτιρίων.

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013


Περιβάλλον Τhink Green & Recycle

STYROPAN AE

Αξιόπιστες, Ευέλικτες και Βιώσιµες λύσεις... µε σηµείο αναφοράς την Ποιότητα!

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η

Styropan, µια ελληνική εταιρεία, ιδρύθηκε το 1982 στη Θεσσαλονίκη και αποτελεί µια από τις κορυφαίες βιοµηχανίες παραγωγής µονωτικών υλικών στη χώρα µας. Ο συνδυασµός των συνιστωσών µιας πελατοκεντρικής φιλοσοφίας και µιας εξωστρεφούς στρατηγικής, διατηρώντας απτά ως βάση αναφοράς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, ενισχύει την ανταγωνιστικότητά της, και την καθιστά ικανή να προσφέρει αξιόπιστες λύσεις, στην από κοινού προσπάθεια για την επίτευξη της «αειφορίας». Τα παραγόµενα θερµοµονωτικά προϊόντα µπορούν να διακριθούν σε τρεις κύριες κατηγορίες, ήτοι τη λευκή διογκωµένη πολυστερίνη (eps), τη γραφιτούχο διογκωµένη πολυστερίνη (Neopor® eps) και την εξηλασµένη πολυστερίνη (styropan xps). Σε ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

κάθε µια από τις προαναφερόµενες κατηγορίες αντιστοιχεί µια ευρεία γκάµα διαφορετικών προϊόντων συγκεκριµένων τεχνικών χαρακτηριστικών µε σκοπό την αποτελεσµατική κάλυψη όλων των σύγχρονων αναγκών συνδυάζοντας τη βέλτιστη σχέση κόστους - οφέλους. Πέραν όµως των θερµοµονωτικών προϊόντων, η Styropan δύναται να δώσει και αξιόπιστες λύσεις δόµησης µε προϊόντα γεωαφρού eps σε επίπεδο τεχνικών έργων (οδοποιία-γεφυροποιίαεπιχώµατα) όπως επίσης προσφέρει και µια ευρεία γκάµα προϊόντων εσωτερικής διακόσµησης (Interior Design). Επιπλέον σηµαντικό κοµµάτι των πωλήσεων της εταιρείας κατέχουν τα βιοµηχανικά προϊόντα συσκευασίας ή τα προϊόντα συσκευασίας τροφίµων, φρούτων κ.λπ.

Τέλος και µε βάση την ευελιξία που χαρακτηρίζει τα προϊόντα διογκωµένης πολυστερίνης, προσφέρεται η δυνατότητα παραγωγής ειδικών τεµαχίων προσαρµοσµένων στις κατά περίπτωση ιδιαίτερες απαιτήσεις των καταναλωτών. Η Styropan επενδύει αδιαλείπτως τόσο σε νέες τεχνολογίες, σε επίπεδο µηχανολογικού εξοπλισµού, όσο και σε επίπεδο ανθρώπινου δυναµικού. Η συµπαγής οργανωτική δοµή, η τεχνογνωσία αλλά κυρίως η βούληση για διαρκή βελτίωση, έχουν σαν αποτέλεσµα την ταχεία εξυπηρέτηση, ιδιωτών ή κατασκευαστών, µε ποιοτικά, καινοτόµα προϊόντα στις πιο ανταγωνιστικές τιµές. Γνωρίστε µας από κοντά! Βιοµηχανία Μονωτικών Υλικών Ι. Κατσαουνίδης & Σια Α.Β.Ε.Ε. 14ο χλµ. Θεσ/νίκης - Βέροιας Τηλ.2310 722384 | Φαξ: 2310 722444 www.styropan.gr

25


Περιβάλλον Τhink Green & Recycle

Συµβουλές για εξοικονόµηση νερού

Νερό: πολύτιµο αλλά όχι ανεξάντλητο

1. Επιλέξτε το κατάλληλο σκεύος, όταν µαγειρεύετε. Οσο µεγαλύτερα είναι τα σκεύη τόσο µεγαλύτερη είναι και η κατανάλωση νερού. 2. Κατά το πλύσιµο των πιάτων µε το χέρι, γεµίστε το νεροχύτη ή µία λεκάνη µε νερό και το ανάλογο απορρυπαντικό. Ξεβγάλτε γρήγορα µε χαµηλή ροή ή χρησιµοποιήστε τον ένα νεροχύτη για το πλύσιµο των πιάτων και τον άλλο για το ξέβγαλµα.

Οι επόµενες γενιές θα πληρώσουν τις... σπατάλες

3. Χρησιµοποιήστε το πλυντήριο πιάτων µόνον όταν γεµίσει πλήρως. 4. Μην ξεπαγώνετε τρόφιµα µε τρεχούµενο νερό. 5. Πλένετε τα φρούτα και τα λαχανικά σε λεκάνη µε νερό, αντί κάτω από τη βρύση.

Α

ντιµέτωπες µε σοβαρή έλλειψη πόσιµου νερού θα έρθουν οι επόµενες γενιές, αν συνεχιστούν µε τον ίδιο ρυθµό η κατασπατάληση υδάτων και η ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα, προειδοποιούν για άλλη µια φορά οι επιστήµονες, αυτήν τη φορά µε τη ∆ιακήρυξη της Βόννης, όπου πρόσφατα πραγµατοποιήθηκε συνέδριο για την εξέταση των επιπτώσεων της ανθρώπινης δραστηριότητας στα αποθέµατα νερού. Υπολογίζεται ότι ήδη το ένα τρίτο του παγκόσµιου πληθυσµού έχει περιορισµένη πρόσβαση στο νερό, ενώ υπάρχουν προβλέψεις που µιλούν για επέκταση του προβλήµατος σε όλο τον πληθυσµό µέχρι το 2025. Προτάσεις για στροφή σε µη συµβατικούς τρόπους υδροδότησης, όπως η χρήση επεξεργασµένων λυµάτων ή των οµβρίων υδάτων, γίνονται πιο επίκαιρες από ποτέ, καθώς πάνω από το 50% της ζήτησης δεν αφορά πόσιµο νερό. Η αξιοποίηση του νερού δύο ταχυτήτων αποτελεί, εν καιρώ κρίσης, όχι απλά µια εναλλακτική αλλά µάλλον µια αναγκαιότητα. Η συζήτηση έχει ανοίξει και στη χώρα µας, µε πιο πρόσφατες τις εκδηλώσεις της «Συµµαχίας για το νερό», µιας συνέργειας του ∆ικτύου Ελληνικών Πράσινων Πόλεων, του ∆ικτύου «Μεσόγειος SOS» και του Ιδρύµατος Χάινριχ Μπελ. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί απότοκο των συµπερασµάτων της έρευνας «Απο-τιµώντας το νερό»

26

του ∆ικτύου «Μεσόγειος SOS», που διεξήχθη το 2012 και κατέδειξε την ανάγκη περαιτέρω ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών και δήµων τόσο σε επίπεδο εξοικονόµησης των υδατικών πόρων όσο και σε επίπεδο βιώσιµης διαχείρισης του αστικού νερού. Η κατασπατάληση σε όλες τις χρήσεις (αστική, αγροτική, βιοµηχανική, ενεργειακή, αναψυχής), η µη εκµετάλλευση εναλλακτικών πηγών νερού, οι ανεξέλεγκτες γεωτρήσεις, οι τεράστιες διαρροές σε αστικά και αρδευτικά δίκτυα, οι υδροβόρες καλλιέργειες και οι ανορθολογικές αρδευτικές πρακτικές έχουν οδηγήσει στην ποιοτική και ποσοτική υποβάθµιση του πόρου και κάνουν επιτακτική την κινητοποίηση όλων για να αλλάξουν συνήθειες χρόνων. Καθυστερήσεις Σε θεσµικό και επίσηµο επίπεδο, δυστυχώς επιδεικνύεται απουσία αντανακλαστικών και τροµερές καθυστερήσεις στις υποχρεώσεις του ελληνικού κράτους απέναντι στην ΕΕ, αποτέλεσµα των οποίων ήταν και η καταδίκη της χώρας µας πέρσι για µη εµπρόθεσµη ολοκλήρωση των Σχεδίων ∆ιαχείρισης Λεκανών Απορροής, σε εφαρµογή της Οδηγίας 60/2000 ΕΚ (Οδηγία – πλαίσιο για τα νερά). Το έλλειµµα ενηµέρωσης που προκαλεί η αδράνεια της Πολιτείας έρχονται να καλύψουν οι πρωτοβουλίες διαφόρων φορέων, που προωθούν, µε εκστρατείες ενηµέρωσης, τις νέες πρακτικές εξοικονόµησης νερού.

Εκπαίδευση Στον αγροτικό και κτηνοτροφικό τοµέα, για παράδειγµα, που απορροφά το 30%-87% των ποσοτήτων που καταναλώνονται, παίζει σηµαντικό ρόλο η εκπαίδευση των καλλιεργητών σχετικά µε τη σωστή άρδευση, τη ρύθµιση της ποσότητας νερού ανάλογα µε τις βροχοπτώσεις, το είδος της καλλιέργειας ή της γης. Αξίζει να σηµειωθεί ότι µέχρι και 50% του µεταφερόµενου νερού χάνεται λόγω της κακής κατάστασης των δικτύων ή των ακατάλληλων τεχνικών. Οσον αφορά τη βιοµηχανία, σε παγκόσµιο επίπεδο το νερό που χρησιµοποιείται αντιστοιχεί περίπου στο 20% της κατανάλωσης γλυκού νερού. Στην Ελλάδα ο τοµέας αυτός καταναλώνει µόλις το 3% της συνολικής ποσότητας, καθώς η χώρα µας δε διαθέτει µεγάλης έκτασης βαριά βιοµηχανία. Η ανακύκλωση, η µείωση της κατανάλωσης επικίνδυνων χηµικών, τα κλειστά συστήµατα καθαρισµού και η επαναχρησιµοποίηση του νερού συµβάλλουν στον περιορισµό της σπατάλης. Τέλος, πολύ σηµαντική είναι και η ευαισθητοποίηση όσων ασχολούνται µε τον τουρισµό, που πρέπει να αποφεύγουν τις σπάταλες πρακτικές. Τα τελευταία χρόνια, πάντως, όλο και περισσότερες τουριστικές µονάδες δείχνουν ενδιαφέρον για να χαρακτηριστούν «πράσινες», καθώς αυτό είναι κάτι που έχει αρχίσει να παίζει ρόλο στην επιλογή τους από τους πελάτες τους.

6. Ελέγξτε για διαρροή το καζανάκι της τουαλέτας αλλά και την εγκατάσταση για φθαρµένα ή διαβρωµένα µέρη. Εάν είναι παλιό, αντικαταστήστε το µε κάποιο που διαθέτει δυνατότητα διπλής ροής ή τοποθετήστε µέσα στη δεξαµενή ένα πλαστικό µπουκάλι, για να µειωθεί ο όγκος του νερού. 7. Αποφύγετε το µπάνιο σε µπανιέρα γεµάτη νερό. Προτιµήστε να κάνετε σύντοµα ντους. 8. Οταν βουρτσίζετε τα δόντια ή σαπουνίζετε τα χέρια σας, κλείστε τη βρύση. 9. Αντικαταστήστε τις βρύσες µε νέας τεχνολογίας, που αναµειγνύουν το νερό µε αέρα. 10. Χρησιµοποιήστε το πλυντήριο ρούχων µόνον όταν φορτώνεται πλήρως και επιλέξτε το σύντοµο πρόγραµµα. 11. Ποτίζετε τα φυτά σας νωρίς το πρωί και επιλέξτε τα πιο ανθεκτικά στις κλιµατικές συνθήκες της περιοχής σας. Αποφύγετε το γκαζόν, γιατί έχει µεγάλες ανάγκες σε νερό. 12. Για τον καθαρισµό της αυλής ή του µπαλκονιού σας χρησιµοποιήστε σκούπα αντί για τρεχούµενο νερό.

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013


Περιβάλλον Τhink Green & Recycle

ΑΡΘΡΟ

Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος

Η

ΤΟΥ Θ. ΚΟΥΙΜΤΖΗ οµότιµου καθηγητή, προέδρου του Φορέα ∆ιαχείρισης ∆έλτα Αξιού-ΛουδίαΑλιάκµονα

Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ το 1972, για να υπενθυµίζει σε όλους την προστιθέµενη αξία του για το µέλλον του πλανήτη. Εκτοτε γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου. Ενας από τους κύριους στόχους που τίθεται στις µέρες αυτές είναι η πράσινη οικονοµία και η αειφόρος ανάπτυξη που οδηγεί στη σταθερή βελτίωση της ανθρώπινης ευηµερίας και που µειώνει σηµαντικά τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και τις οικολογικές ελλείψεις. Η πράσινη οικονοµία δεν αποτελεί ένα νεολογισµό που προωθείται από τη διεθνή κοινότητα. Αντίθετα, αποτελεί έναν τρόπο ζωής που στηρίζεται στο χρέος µας να παραδώσουµε στις επόµενες γενιές τουλάχιστον τους κοινούς πόρους που µας κληροδότησαν οι προηγούµενες. Η διεθνής κοινότητα, εδώ και πολλά χρόνια, διαπιστώνει την ανάγκη ανάληψης δράσης για την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων και της κλιµατικής αλλαγής, χωρίς όµως και την ανάλογη ανάληψη δέσµευσης στην πράξη, µε την υιοθέτηση ουσιαστικών, αποφασιστικών µέτρων προς αυτήν την κατεύθυνση. Σε αντίθεση µε την πεποίθηση πολλών, η προστασία του περιβάλλοντος δεν έρχεται σε σύγκρουση µε την ανάπτυξη. Αντίθετα, η βιώσιµη ανάπτυξη είναι συµφέρον όλων µας. Με έξυπνες πολιτικές και σωστές επενδύσεις, οι χώρες µπορούν να προστατεύσουν το περιβάλλον τους, να µεγαλώσουν τις οικονοµίες τους, να δηµιουργήσουν αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας και να επιταχύνουν την κοινωνική πρόοδο. Στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης, σηµαντική είναι και η ανάγκη διατήρησης της βιοποικιλότητας. Ως βιοποικιλότητα ή βιολογική ποικιλότητα ορίζουµε κυρίως το σύνολο των γονιδίων, των βιολογικών ειδών, των οικοσυστηµάτων και των πολιτισµών µιας περιοχής. Ο µεγάλος αριθµός και η ποικιλοµορφία των σύγχρονων µορφών ζωής στη γη είναι το αποτέλεσµα εκατοντάδων εκατοµµυρίων χρόνων εξελικτικής ιστορίας. Σήµερα παρατηρείται µείωση της βιοποικιλότητας στον πλανήτη, γεγονός που οφείλεται σε µια σειρά από αιτίες όπως η ρύπανση του περιβάλλοντος, η καταστροφή των δασών, η ερηµοποίηση των εδαφών, η µόλυνση των υδάτων και η αυξηµένη θήρευση. Η µείωση

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

της βιοποικιλότητας και η εξαφάνιση ειδών που δεν έχουν ανακαλυφθεί ακόµη µειώνουν τη σταθερότητα των οικοσυστηµάτων, αλλά και στερούν τον άνθρωπο από ουσίες που πιθανώς να αποδειχθούν πολύτιµες για την προστασία της υγείας του, όπως φάρµακα για την αντιµετώπιση σπάνιων ασθενειών. Εθνικό πάρκο Ενα χαρακτηριστικό παράδειγµα υψηλής βιοποικιλότητας στη χώρα µας είναι το εθνικό πάρκο του ∆έλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκµονα. Χαρακτηρίζεται από µεγάλη ποικιλία χλωρίδας και πανίδας. Παράλληλα µαζί µε το δάσος του Σέιχ Σου αποτελούν τους δύο πνεύµονες οξυγόνου για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Οµως δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν κατανοήσει ακόµα ούτε τη βιοποικιλότητα, ούτε τη βιώσιµη ανάπτυξη. Ενα τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η προσπάθεια αποχαρακτηρισµού και οικοπεδοποίησης του Καταφυγίου Αγριας Ζωής (ΚΑΖ) Αλυκής Κίτρους. Θα πρέπει να γίνει γνωστό ότι στην αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων υπάρχουν δύο αντιλήψεις. Η ανθρωποκεντρική και η οικολογική. Σύµφωνα µε την ανθρωποκεντρική αντίληψη, το περιβάλλον είναι χρήσιµο για τον άνθρωπο, και συνεπώς πρέπει να προστατευθεί. ∆ηλαδή, η αναγκαιότητα προστασίας του περιβάλλοντος βασίζεται στην ωφελιµότητα που έχει ο άνθρωπος από αυτό. Σύµφωνα µε τη δεύτερη αντίληψη, την οικολογική, το περιβάλλον είναι ένα αξιόλογο αγαθό και, ανεξάρτητα από τη σηµασία που έχει για τον άνθρωπο, θα πρέπει αυτό καθεαυτό να προστατευθεί, δηλαδή, σύµφωνα µε την άποψη αυτήν, η προστασία αναφέρεται σε όλους τους ζώντες οργανισµούς στον πλανήτη γη. Η έξοδός του από το σύστηµα σηµαίνει αλυσιδωτές και ίσως απρόβλεπτες, δυσάρεστες εξελίξεις. Βιοποικιλότητα σηµαίνει υγεία του συστήµατος. Ετσι ο βιολογικός πλούτος αποτελεί κεφάλαιο για κάθε χώρα, που πρέπει να είναι υπερήφανη για τη φυσική της κληρονοµιά. «Ο σκοπός της φύσης δεν είναι η διαιώνιση του ανθρώπινου είδους, αλλά η διασφάλιση της βιοποικιλότητας των ειδών» (Θεόφραστος 372/1 - 287/6 π.Χ., µαθητής του Αριστοτέλη). Πάντως, η επιλογή ανάµεσα στις δύο αντιλήψεις ή η συνύπαρξή τους εµπεριέχει τόσο θεολογικό όσο και φιλοσοφικό προβληµατισµό

και αποτελεί ένα µεγάλο παγκόσµιο πρόβληµα. Η φύση λειτουργεί ως ένα ενιαίο σύστηµα, όπου υπάρχει αλληλεξάρτηση ανάµεσα στους διάφορους οργανισµούς αλλά και µε τους αβιοτικούς παράγοντες. Σε αυτήν κάθε οργανισµός, όσο αδιάφορος, άχρηστος ή και επικίνδυνος κι αν µας φαίνεται, έχει έναν προορισµό. Σε όλες τις περιπτώσεις η αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων, όπως φυσικά και όλων των προβληµάτων, θα πρέπει να βασίζεται σε δύο βασικές αρχές: την επιστηµονική γνώση και την ελεύθερη σκέψη. Η επιστηµονική γνώση είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να έχει καθοριστικό ρόλο. Οµως και η ελεύθερη σκέψη έχει εξίσου σηµαντικό ρόλο. Ο επιστήµων, ο πολιτικός, ο πολίτης που εµπλέκεται στην επίλυση των προβληµάτων θα πρέπει να δρα ελεύθερα χωρίς εξαρτήσεις και χωρίς υποχωρητικότητα σε κάθε είδους πίεση.

27


Περιβάλλον Τhink Green & Recycle

ΑΡΘΡΟ

Η προστασία του περιβάλλοντος... δεν είναι προτεραιότητα

ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΥΤΙΑΝΟΥ καθηγητή στο Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος του Τµήµατος Χηµείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

Η

προστασία του περιβάλλοντος και η ποιότητα ζωής των κατοίκων των µεγαλουπόλεων ουδέποτε αποτέλεσε πρώτη προτεραιότητα για την Πολιτεία. Είναι κοινό µυστικό ότι η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα είναι πρωταθλήτριες στην ατµοσφαιρική ρύπανση στην Ευρώπη και κυρίως όσον αφορά τις εκποµπές των αιωρούµενων σωµατιδίων. Η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους καλύτερους «πελάτες» του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου για παραβάσεις περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, αφού αναδεικνύεται τρίτη χειρότερη σε περιβαλλοντικές επιδόσεις ανάµεσα στα 27 κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Οσον αφορά την πόλη της Θεσσαλονίκης, η ρύπανση της ατµόσφαιρας, η ρύπανση του Θερµαϊκού κόλπου και η έλλειψη πρασίνου αποτελούν για τους Θεσσαλονικείς τα κυριότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα και όχι µόνον. Οσον αφορά το Θερµαϊκό κόλπο, χείµαρροι µε βοθρολύµατα, αποστραγγιστικές τάφροι µε υπολείµµατα φυτοφαρµάκων και λιπάσµατα, ρέµατα µε λάδια και άλλα πετρελαιοειδή, ακόµα και υπερχειλίσεις του παλαιού αποχετευτικού δικτύου της Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια καταιγίδων πέφτουν ανεξέλεγκτα στη θάλασσα δίπλα από το αεροδρόµιο, από το λιµάνι της Θεσσαλονίκης ή δίπλα στους υγροβιότοπους του νοµού, που προστατεύονται από διεθνείς συµβάσεις. Τα τρία µεγάλα ποτάµια -Αξιός, Λουδίας και Αλιάκµονας- µεταφέρουν ρύπους (κυρίως αστικά και βιοµηχανικά απόβλητα) στο Θερµαϊκό κόλπο και δεν πρέπει να αγνοείται το σηµαντικό ρυπαντικό

28

φορτίο από τα ρέµατα του Ανθεµούντα και του ∆ενδροποτάµου που έχουν µετατραπεί σε «κινούµενες χαβούζες». Οσον αφορά την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, η λίµνη Κορώνεια (αποτελεί παράδειγµα προς αποφυγή), αν και προστατεύεται από τη σύµβαση Ramsar και ανήκει στο δίκτυο Νatura, έχει ρυπανθεί τις τελευταίες δεκαετίες από τη διοχέτευση τόσο αστικών λυµάτων, όσο και βιοµηχανικών και κτηνοτροφικών αποβλήτων. Οι 2.500 παράνοµες γεωτρήσεις οδήγησαν στην «εξαφάνιση» της λίµνης. Η Πολιτεία κατασπατάλησε δεκάδες εκατοµµύρια ευρώ για δύο master plans (1999-2005) χωρίς να γίνει απολύτως τίποτε, µε αποτέλεσµα να παραπέµπεται η χώρα µας στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο για την οικολογική καταστροφή της λίµνης και να ανασταλεί κάθε περαιτέρω χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ενωση. Οσον αφορά το αστικό και περιαστικό πράσινο, στη Θεσσαλονίκη έχουµε σχεδόν από τις πιο µικρές αναλογίες χώρων πρασίνου/κάτοικο στην Ευρώπη και µεγάλες διαφορές µεταξύ των δήµων του πολεοδοµικού συγκροτήµατος ως προς την αναλογία καλυµµένων µε πράσινο χώρων. Υπάρχει υποβάθµιση του περιαστικού δάσους (Σέιχ Σου), το οποίο συχνά µετατρέπεται σε σκουπιδότοπο ενώ αντίστοιχα προβλήµατα αντιµετωπίζει και το δέλτα του Αξιού. Είναι έντονη επίσης η ελλιπής διαχείριση στερεών αποβλήτων µε αποτέλεσµα αυτά να απορρίπτονται παράνοµα σε διάφορα ρέµατα. Τέλος, όσον αφορά την ατµοσφαιρική

ρύπανση, τρεις είναι κυρίως οι ρύποι που ταλαιπωρούν την ατµόσφαιρα της Θεσσαλονίκης: αιωρούµενα σωµατίδια, οξείδια του αζώτου και όζον. Υπεύθυνοι για τους ρύπους αυτούς είναι το κυκλοφοριακό και οι εκποµπές από τις βιοµηχανίες και την οικιακή θέρµανση. Η εκτεταµένη νοθεία του πετρελαίου κίνησης στα οχήµατα βαρέος τύπου (νταλίκες, λεωφορεία, φορτηγά και ταξί), η παλαιότητα του στόλου (το 80% των οχηµάτων βαρέος τύπου είναι ηλικίας άνω των 20 ετών) και η µη σωστή λειτουργία των κρατικών ΚΤΕΟ έχουν οδηγήσει σε µια αποπνικτική ατµόσφαιρα στη Θεσσαλονίκη, η οποία επιτείνεται από τις δυσµενείς µετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν στην πόλη µας. Η υπερβολική αύξηση της τιµής του πετρελαίου θέρµανσης την τελευταία χρονιά οδήγησε τους κατοίκους να χρησιµοποιούν στερεά καύσιµα στα τζάκια και στις σόµπες τους (µε τεράστιες εκποµπές µικροσωµατιδίων), µε αποτέλεσµα την επανεµφάνιση της αιθαλοµίχλης και χειροτέρεψε σηµαντικά την ποιότητα του αέρα που αναπνέουµε. Η αύξηση της τιµής του πετρελαίου θέρµανσης δεν οδήγησε δυστυχώς στην εξάλειψη της νοθείας των καυσίµων, διότι τώρα, αντί να χρησιµοποιούν τα οχήµατα πετρέλαιο θέρµανσης για κίνηση, χρησιµοποιούν νοθευµένο ντίζελ 25% µε βιοντίζελ πολύ κακής ποιότητας (από τηγανέλαια) αντί του επιτρεποµένου 5% από τα διυλιστήρια. Τα λεωφορεία του ΟΑΣΘ, αντί να δίνουν το καλό παράδειγµα στους πολίτες της Θεσσαλονίκης, πρωτοστατούν στην ατµοσφαιρική ρύπανση. Τεράστια σύννεφα καπνού (προφανώς λόγω έλλειψης συντήρησης) εκπέµπει η πλειοψηφία των λεωφορείων, µε αποτέλεσµα οι κάτοικοί

της να εισπνέουν µεγάλες ποσότητες από επικίνδυνες, τοξικές και καρκινογόνες ουσίες. ∆υστυχώς οι επιπτώσεις των ρύπων αυτών στον άνθρωπο είναι πολλές και σοβαρές. Περισσότερο ευάλωτα άτοµα είναι οι υπερήλικες που πάσχουν από αγγειακά και καρδιαγγειακά προβλήµατα. Εξίσου σοβαρές είναι οι συνέπειες στα παιδιά επειδή έχουν αυξηµένη µεταβολική δραστηριότητα και το νευρικό, αναπνευστικό και αναπαραγωγικό σύστηµά τους δεν είναι πλήρως ανεπτυγµένα. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΕ, 1 στα 7 παιδιά προσβάλλεται από άσθµα, αλλεργίες και άλλα αναπνευστικά νοσήµατα. Θα µπορούσε να αναρωτηθεί κανείς: «∆ε γίνεται τίποτα στην Ελλάδα, και συγκεκριµένα στις µεγαλουπόλεις, όσον αφορά την ποιότητα ζωής των κατοίκων και την προστασία του περιβάλλοντος;» Η απάντηση είναι: «Ναι, αλλά ελάχιστα πράγµατα και κάθε φορά ακολουθούµε τις δυσάρεστες εξελίξεις, αντί να τις προλαµβάνουµε». Οσα µέτρα λαµβάνονται, κυρίως γίνονται για λόγους πολιτικούς και ρουσφετολογικούς π.χ. η καθιέρωση των λεωφορειολωρίδων στην πόλη της Θεσσαλονίκης ακυρώθηκε προεκλογικά ύστερα από σχετικό αίτηµα των οδηγών ταξί. Η Πολιτεία πρέπει να αντιληφθεί, όσο το δυνατόν γρηγορότερα, ότι µε ευχολόγια και καλές προθέσεις δεν πρόκειται να λυθούν τα περιβαλλοντικά προβλήµατα, κυρίως στις µεγαλουπόλεις. Αν πράγµατι ενδιαφέρεται, θα πρέπει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη και να πραγµατοποιήσει τα απαραίτητα έργα που θα ανακουφίσουν τους κατοίκους των πόλεων, και κυρίως της Θεσσαλονίκης.

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013


Περιβάλλον Τhink Green & Recycle

ΑΡΘΡΟ

Τα περιβαλλοντικά προβλήµατα προϋπήρχαν της κρίσης

Π ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Καθηγητή, αντιπροέδρου του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος, τ. κοσµήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ

ριν από λίγες µέρες γιορτάσαµε, όπως κάθε χρόνο, την Ηµέρα του Περιβάλλοντος. Η σηµασία του εορτασµού αυτού εµφανίζεται υποβαθµισµένη στις µέρες µας, στις οποίες το ενδιαφέρον των περισσοτέρων εστιάζεται στην οικονοµική κρίση και τις συνέπειές της. Αυτό όµως είναι µέγα λάθος ιδιαίτερα υπό τις παρούσες συνθήκες: χωρίς τη διατήρηση της ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος είναι αδιανόητη η βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη, που αποτελεί αναντίρρητα στόχο υψηλής προτεραιότητας για την προσδοκώµενη ανάκαµψη. Τα περιβαλλοντικά προβλήµατα στη χώρα µας, ως γνωστόν, προϋπήρχαν της κρίσης. Πραγµατικά δε θα έπρεπε να είµαστε περήφανοι για τις διαχρονικές επιδόσεις µας αναφορικά µε τη διαχείριση περιβαλλοντικών συστηµάτων. Τα αίτια για την αναποτελεσµατικότητά µας είναι προφανή: δεν έχουµε αντιληφθεί ότι η ορθολογική προστασία του περιβάλλοντος είναι αδύνατη χωρίς προσήλωση στο τετράπτυχο • χρηστή διοίκηση από επαΐοντες µε υπευθυνότητα, όραµα και πολιτική βούληση για µακρόπνοο σχεδιασµό, µακριά από µικροκοµµατικές σκοπιµότητες και πελατειακές σχέσεις, • εφαρµογή της σύγχρονης τεχνολογίας στη βάση κατάλληλων µελετών σκοπιµότητας και αξιοποιώντας εµπειρίες από πρότερες εφαρµογές, • υιοθέτηση αποτελεσµατικών οικονοµικών

εργαλείων που να στηρίζονται στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», • ευαισθητοποίηση του δηµότη για ενεργή σύµπραξη στο διαχειριστικό σχήµα, µε επίγνωση του ουσιαστικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών στην υλοποίηση οποιασδήποτε στρατηγικής για την προστασία του περιβάλλοντος. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες τα παραπάνω εφαρµόζονται µε ευλάβεια. Στην Ελλάδα, αντίθετα, πρακτικές που αποκλίνουν από το παραπάνω τετράπτυχο οδήγησαν σε παταγώδεις αποτυχίες σε ό,τι αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση. Προφανές παράδειγµα αποτελεί η διαχείριση των στερεών αποβλήτων, όπως υποστήριξα σε πρόσφατη διεθνή ηµερίδα από την οποία διαφάνηκε ότι είµαστε περίπου 20 χρόνια πίσω από την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό δυστυχώς, πέραν της υποβάθµισης του περιβάλλοντος, συνεπάγεται οδυνηρές συνέπειες σε βάρος της τσέπης µας αλλά και της εθνικής οικονοµίας στο σύνολό της. Ας δούµε µερικές από τις πτυχές του όλου προβλήµατος: • Αγνοώντας τις διεθνείς εµπειρίες, εξακολουθούµε µέχρι και τις µέρες µας να θεωρούµε την υγειονοµική ταφή του ανεπεξέργαστου απορρίµµατος ως περιβαλλοντικά αποδεκτή πρακτική. Μέχρι πρόσφατα µάλιστα αγωνιζόµασταν να κλείσουµε άρον άρον τις ανεξέλεγκτες χωµατερές, δείγµα ύψιστης επιπολαιότητας σε µια χώρα που είναι προικισµένη από ανεπανάληπτο

φυσικό κάλλος. Μόνον ο «µπαµπούλας», δηλαδή η απειλή υψηλών προστίµων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποδείχτηκε αποτελεσµατικός για να µας συνετίσει. • Τεχνολογικές δυνατότητες που θεωρούνται αυτονόητες σε άλλες χώρες εξακολουθούν να δαιµονοποιούνται από αδαείς τοπικούς άρχοντες και φανατισµένους πολίτες που δρουν, ίσως άθελά τους, στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης συγκεκριµένων οικονοµικών συµφερόντων, αλλά και κοντόφθαλµων συντεχνιακών σκοπιµοτήτων. Πώς αλλιώς να εξηγηθεί η αδυναµία της Πολιτείας να υλοποιήσει το σταθµό µεταφόρτωσης της δυτικής Θεσσαλονίκης, και για ποιους άλλους λόγους καθυστερεί η αδειοδότηση αξιοποίησης εναλλακτικών καυσίµων από την τσιµεντοβιοµηχανία στη Βόρεια Ελλάδα; Γιατί µείναµε οι µόνοι στην Ευρωπαϊκή Ενωση των «27» που αρνούµαστε πεισµατικά την ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων, µε επιχειρήµατα που σε όλο τον υπόλοιπο κόσµο αποδείχτηκαν αβάσιµα ήδη τον περασµένο αιώνα; • Ολοι είµαστε έξαλλοι µε το «χαράτσι» που πληρώνουµε µε το λογαριασµό της ∆ΕΗ. Γιατί, µε την ευκαιρία αυτή, δεν ξεσηκωνόµαστε και ενάντια στον απόλυτα αναχρονιστικό τρόπο κοστολόγησης των δηµοτικών υπηρεσιών καθαριότητας µέσω των τελών που επίσης εισπράττονται µε το λογαριασµό της ∆ΕΗ; Πού ακούστηκε ο κάθε δηµότης να πληρώνει µε µόνο κριτήριο το εµβαδόν

της κατοικίας του, ανεξάρτητα από την οικονοµική του κατάσταση, τον αριθµό των µελών της οικογενείας του και -κυρίως- χωρίς να συνεκτιµώνται οι ποσότητες των απορριµµάτων που παράγει; Ολα αυτά έχουν λυθεί από δεκαετίες σε άλλες χώρες, µε οικονοµικά εργαλεία που επιβραβεύουν τον περιβαλλοντικά συνειδητό δηµότη και µε πειστικά κίνητρα που αποσκοπούν στην αποφυγή παραγωγής απορριµµάτων και στην ανάπτυξη βιώσιµων συστηµάτων ανακύκλωσης. Από το τετράπτυχο για το οποίο έκανα λόγο παραπάνω, το µόνο σκέλος για το οποίο η περιορισµένη αποτελεσµατικότητα ίσως εν µέρει να δικαιολογείται είναι η σύµπραξη του δηµότη. Λίγο οι παλινωδίες της διοίκησης, λίγο η έλλειψη ενηµέρωσης (ίσως εδώ να φταίµε και εµείς οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθµίδων), σίγουρα όµως και η νοοτροπία να τα περιµένουµε όλα από το κράτος χωρίς να είµαστε διατεθειµένοι να σηκώσουµε τα µανίκια για να βοηθήσουµε και εµείς οι ίδιοι, το αποτέλεσµα είναι µια κοινωνία των πολιτών σε λήθαργο. Σε µια εποχή που είµαστε αναγκασµένοι να αναθεωρήσουµε σχεδόν τα πάντα, έχοντας πλέον επίγνωση του πού µας οδήγησε η ανεµελιά του παρελθόντος, είναι σκόπιµο ο καθένας µας να αναλογιστεί τις ευθύνες του απέναντι στο κοινωνικό σύνολο και να δραστηριοποιηθεί στους τοµείς αρµοδιότητάς του µε στόχο ένα καλύτερο αύριο.

ΑΡΘΡΟ

Βιολογική γεωργία: µέθοδος καλλιέργειας µε σεβασµό στο περιβάλλον

Μ

ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΛΑΤΟΥ καθηγητή Εφαρµογών Φυτικής Παραγωγής στο Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

ε τον όρο βιολογική ή οικολογική γεωργία εννοούµε την ήπια, φιλική προς το περιβάλλον γεωργία, η οποία δε χρησιµοποιεί χηµικά φυτοφάρµακα και λιπάσµατα. Πιο αναλυτικά, θα µπορούσαµε να ορίσουµε τη βιολογική γεωργία ως ένα σύστηµα παραγωγής βασιζόµενο στην αµειψισπορά των καλλιεργειών, την ανακύκλωση των φυτικών υπολειµµάτων και της ζωικής κοπριάς, τη χλωρή λίπανση, τη λογική χρήση των γεωργικών µηχανηµάτων και τις βιολογικές µορφές καταπολέµησης. Αυτές οι πρακτικές συνδυαζόµενες κατάλληλα εξασφαλίζουν: α) τη διατήρηση της γονιµότητας του εδάφους και την επαρκή θρέψη των φυτών, β) τον έλεγχο των εχθρών, ασθενειών και των ζιζανίων των καλλιεργειών. Οι βιοκαλλιεργητές επιτυγχάνουν τα πα-

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ραπάνω χωρίς να χρειάζεται να καταφεύγουν στα συνθετικά χηµικά φυτοφάρµακα και λιπάσµατα. Σύµφωνα µε τη ∆ιεθνή Οµοσπονδία των Κινηµάτων Βιολογικής Γεωργίας (IFOAM), «πρόκειται για ένα σύστηµα παραγωγής αγροτικών προϊόντων το οποίο είναι οικολογικά, κοινωνικά και οικονοµικά βιώσιµο και προάγει την ασφαλή παραγωγή προϊόντων, ελαχιστοποιώντας την επιβάρυνση του περιβάλλοντος και τη χρήση µη ανανεώσιµων φυσικών πόρων». Η βιολογική γεωργία διαφέρει από τα άλλα συστήµατα γεωργίας σε πολλά σηµεία. Ευνοεί τις ανανεώσιµες πηγές και την ανακύκλωση επιστρέφοντας στο έδαφος τα θρεπτικά συστατικά που βρίσκονται στα κατάλοιπα. Οσον αφορά το ζωικό κεφάλαιο, η παραγωγή κρέατος και πουλερικών ρυθµίζεται µε ιδιαίτερη φροντίδα για την καλή διαβίωση των ζώων και µε τη χρησιµοποίηση φυσικών ζωοτροφών. Η βιολογική γεωργία σέβεται τα συστήµατα του ίδιου του περιβάλλοντος για την κατα-

πολέµηση των παρασίτων και των ασθενειών στις καλλιέργειες και στην κτηνοτροφία και αποφεύγει τη χρησιµοποίηση συνθετικών παρασιτοκτόνων, ζιζανιοκτόνων, χηµικών λιπασµάτων, αυξητικών ορµονών, αντιβιοτικών ή γενετικών τροποποιήσεων. Η βιολογική γεωργία χαρακτηρίζεται από µια ολοκληρωµένη προσέγγιση του αγροοικοσυστήµατος, µε περιβαλλοντικούς, οικονοµικούς, εµπορικούς, αναπτυξιακούς και κοινωνικούς στόχους. Οι βασικοί στόχοι της βιολογικής γεωργίας είναι οι εξής: 1. Σεβασµός και προστασία του περιβάλλοντος (έδαφος, νερό, αέρας, φυτά, ζώα, µικροχλωρίδα, µικροπανίδα κ.ά.) και της υγείας του ανθρώπου 2. Συνεργασία του παραγωγού µε το αγροοικοσύστηµα και όχι κυριάρχησή του σε αυτό 3. Οικονοµική διαχείριση των µη ανανεώσιµων πόρων (πετρέλαιο, λυχνίτης κ.ά.)

4. Βελτίωση της γονιµότητας του εδάφους στο διηνεκές 5. Χρησιµοποίηση οργανικών υλικών (ζωικής και φυτικής προέλευσης) και σκόνης πετρωµάτων για τη λίπανση του εδάφους 6. Οικολογική διαχείριση της γενετικής βιοποικιλότητας 7. ∆ηµιουργία κατάλληλων συνθηκών εκτροφής των αγροτικών ζώων για να τους δοθεί η δυνατότητα να εκφράσουν στο µέγιστο βαθµό τα γενετικά τους χαρακτηριστικά 8. Παραγωγή ποιοτικών γεωργικών προϊόντων σε ικανοποιητικές αποδόσεις (όχι πολύ υψηλές) 9. Συµπλήρωση και στήριξη του εισοδήµατος των παραγωγών και βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου Η βιολογική γεωργία είναι ένα νέο µοντέλο ανάπτυξης που απαιτεί νέα αντίληψη και νέα αντιµετώπιση από πλευράς παραγωγών, καταναλωτών και Πολιτείας.

29


Περιβάλλον Τhink Green & Recycle

ΣΜΑ Ευκαρπίας: ένα από τα µεγαλύτερα περιβαλλοντικά έργα της Θεσσαλονίκης Ο σταθµός θα εξυπηρετήσει όλο το δυτικό τµήµα της πόλης και ένα τµήµα του κεντρικού δήµου

Σ

ε εκκρεµότητα παραµένει, λόγω αντιδράσεων, ένα από τα µεγαλύτερα περιβαλλοντικά έργα της Θεσσαλονίκης, ο Σταθµός Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ) Ευκαρπίας. Ο ΣΜΑ Ευκαρπίας, παρότι έχει πάρει εγκρίσεις από όλους τους φορείς (διαθέτει 71 εγκρίσεις και άδειες από δεκάδες δηµόσιες υπηρεσίες και φορείς, που πιστοποιούν ότι πρόκειται για ένα έργο προστασίας και όχι προσβολής του περιβάλλοντος), παραµένει... παγωµένος. Ως έργο αποτελεί βασική επιλογή του συνολικού σχεδιασµού διαχείρισης απορριµµάτων από το 2000. Στόχος του ΣΜΑ είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η βελτίωση της καθαριότητας και της µεταφοράς των απορριµµάτων, µειώνοντας το κόστος. Ο σταθµός θα εξυπηρετήσει όλο το δυτικό τµήµα της πόλης και ένα τµήµα του δήµου της Θεσσαλονίκης, αφού το υπόλοιπο τµήµα της πόλης θα εξακολουθήσει να εξυπηρετείται από το ΣΜΑ Φοίνικα, που ήδη λειτουργεί από τις αρχές της δεκαετίας του ‘90, δίπλα στο νοσοκοµείο «Αγιος Παύλος». Ο ΣΜΑ θα κατασκευαστεί σε αγροτεµάχιο 100 στρεµµάτων στην Ευκαρπία, σε χαµηλή στάθµη, µε το κτίριο να έχει ύψος εννέα µέτρα, καλύπτοντας το 2,27% της έκτασης, ενώ όλος ο γύρω χώρος θα δενδροφυτευτεί, δηµιουργώντας ένα νέο πνεύµονα πρασίνου, εµβαδού 70 στρεµµάτων, που θα αποδοθεί ως πάρκο ανακύκλωσης στο δήµο Παύλου Μελά και την τοπική κοινωνία. Με τις παρεµβάσεις αυτές ο ΣΜΑ δε θα φαίνεται από την Ευκαρπία. Το σύνολο των µετακινήσεων θα γίνεται εκτός της κατοικηµένης περιοχής, ενώ ο δρόµος που θα συνδέει το ΣΜΑ µε την κεντρική αρτηρία θα φυτευτεί, θα φωτιστεί και θα πλένεται τρεις φορές την ηµέρα, ώς τον κόµβο Γηροκοµείου. Στο ΣΜΑ θα απασχολού-

30

νται 20 εργαζόµενοι και τουλάχιστον 50 οδηγοί. Πώς λειτουργεί Η διαδικασία της µεταφόρτωσης στο ΣΜΑ είναι απολύτως κλειστή. Τα απορριµµατοφόρα θα µπαίνουν στο κτίριο φόρτωσης από αυτόµατες πόρτες µε φωτοκύτταρα, που κλείνουν µετά την είσοδο και την έξοδό τους. Τα απορρίµµατα µέσω κλειστής χοάνης θα οδηγούνται απευθείας σε κοντέινερ. Ολα τα κοντέινερ θα πλένονται διαρκώς. Τα απορρίµµατα θα οδηγούνται στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης και σε άλλες µονάδες (ανακύκλωσης, µηχανικής διαλογής, αξιοποίησης κ.λπ.). Ο εξοπλισµός του ΣΜΑ εξασφαλίζει την άµεση εξυπηρέτηση των απορριµµατοφόρων ώστε να µη δηµιουργείται ουρά οχηµάτων, ακόµη και τη ∆ευτέρα που θα έχει πολλές αφίξεις, ώστε να µην παραµένει κανένα φορτωµένο κοντέινερ στο προαύλιό του. Η ∆ικαιοσύνη Αξιοσηµείωτη είναι η δικαστική απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, το οποίο απέρριψε προσφυγές εναντίον του ΣΜΑ Ευκαρπίας. Το δικαστήριο έκρινε ότι «πρόκειται για έργο υποδοµής, χρηµατοδοτούµενο από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το οποίο είναι απαραίτητο για την προστασία της ∆ηµόσιας Υγείας. Σταθµίζοντας δε αφενός τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις για τους κατοίκους της δηµοτικής ενότητας Ευκαρπίας ενόψει του παραπάνω χαρακτήρα του έργου και αφετέρου τους λόγους δηµοσίου συµφέροντος που επιβάλλουν τη δηµιουργία οργανωµένων εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριµµάτων, άγεται στην κρίση ότι δε συντρέχει λόγος να ανασταλεί η εκτέλεση της προσβαλλόµενης οικοδοµικής άδειας.

Ως εκ τούτου, δεδοµένου και του ότι οι προβαλλόµενοι λόγοι ακυρώσεως δεν παρίστανται προδήλως βάσιµοι, η κρινόµενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί». Σε κατοικηµένες περιοχές Σταθµός µεταφόρτωσης απορριµµάτων σε κατοικηµένη περιοχή δεν αποτελεί πρωτοτυπία για τη δυτική Θεσσαλονίκη. Στα ανατολικά, στο Φοίνικα, σε απόσταση... αναπνοής από το νοσοκοµείο «Αγιος Παύλος», λειτουργεί εδώ και χρόνια ΣΜΑ, χωρίς να δηµιουργηθεί ουδέποτε πρόβληµα ούτε για το νοσοκοµείο, ούτε για την περιοχή. Στην Κοζάνη, εξάλλου, ΣΜΑ λειτουργεί µόλις 400 µέτρα µακριά από το µηχανοστάσιο του δήµου και περίπου 800 µέτρα από έναν παιδικό σταθµό. Στο Λονδίνο, µεγάλος σταθµός µεταφόρτωσης απορριµµάτων λειτουργεί µέσα στον αστικό ιστό και

µάλιστα ακριβώς πλάι στις όχθες του Τάµεση, κάτι το οποίο αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει η παραµικρή ποσότητα υγρών, από υπολείµµατα σκουπιδιών ή στραγγίσµατα τα οποία θα µπορούσαν να διαφύγουν και να µολύνουν το ποτάµι. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ένας από τους ΣΜΑ της Πολιτείας της Νέας Υόρκης βρίσκεται πλάι σε ένα µεγάλο εµπορικό κέντρο (Arnot Mall), που διαθέτει καταστήµατα και κινηµατογράφους. Μάλιστα, σε απόσταση 100 µέτρων, υπάρχει σταθµός του µετρό. Χρηµατοδότηση Εάν το έργο µαταιωθεί, τότε η χώρα µας θα χάσει την κοινοτική χρηµατοδότηση. Επιπλέον, οι δήµοι δε θα µπορέσουν να µειώσουν τα δηµοτικά τέλη, αφού δε θα µπορέσουν να αναπροσαρµόσουν

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013


Περιβάλλον Τhink Green & Recycle

λούν κινούµενη απειλή για την οδική ασφάλεια. Τα οικονοµικά δεδοµένα Εξάλλου, µε τυχόν µαταίωση του έργου θα χανόταν η ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση 15 εκατ. ευρώ. ∆ηλαδή θα χανόταν, στους σηµερινούς καιρούς της κρίσης, µία σηµαντική οικονοµική «ανάσα» για την τοπική και εθνική οικονοµία. Αλλά και η κοινοπραξία που έχει αναλάβει το έργο θα µπορούσε να εγείρει οικονοµικές αξιώσεις αποζηµίωσης, αφού αυτό δεν υλοποιείται χωρίς δική της ευθύνη. ∆ηλαδή ο Σύνδεσµος ΟΤΑ θα καλούνταν να πληρώσει στον εργολάβο µερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ τα οποία, επειδή δεν τα έχει, θα τα ζητούσε από τους δήµους. Πού θα τα έβρισκαν οι δήµοι; Από τους δηµότες, µέσω των δηµοτικών τελών. Ζήτηµα κυρώσεων, και µάλιστα αυστηρών, θα εγειρόταν και για τους αιρετούς, που συµµετέχουν στα αρµόδια για την ολοκλήρωση του έργου όργανα. ∆ηλαδή θα πλήρωναν άνθρωποι που δε θα ευθύνονταν. Την ίδια ώρα, ο περιφερειακός σχεδιασµός διαχείρισης αστικών απορριµµάτων θα έµενε ανολοκλήρωτος, κάτι που θα σήµαινε ότι κανένα σοβαρό πρόγραµµα ανακύκλωσης και ορθής διαχείρισης δε θα µπορούσε να υλοποιηθεί.

τα προγράµµατα διαχείρισης απορριµµάτων και, το χειρότερο, θα πρέπει να αποζηµιώσουν τον εργολάβο, που, ενώ του ανατέθηκε το έργο νόµιµα, αυτός δεν το κατασκεύασε επειδή παρεµποδίστηκε, δηλαδή χωρίς δική του ευθύνη. Η αποζηµίωση αυτή θα βαρύνει τους δήµους, δηλαδή, µέσω των δηµοτικών τελών, τους πολίτες. Οσο δεν υπάρχει η δυνατότητα συµπίεσης των απορριµµάτων που παράγονται στη δυτική Θεσσαλονίκη, που θα επιτρέψει τη µεταφορά τους στο ΧΥΤΑ µε τράκτορες, τόσο θα συνεχίσουν να κινούνται προς το ΧΥΤΑ εκατοντάδες απορριµµατοφόρα. Λόγω της κίνησης αυτής, µόνο φέτος συνέβησαν τέσσερα θανατηφόρα δυστυχήµατα στο δήµο Λαγκαδά. Επιπλέον, υπήρξε πρόσθετη επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τις µετακινήσεις αυτές, αλλά και υπέρογκο κόστος, περίπου 5 εκατ. ευρώ

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

το χρόνο, αφού στο ποσό αυτό υπολογίζουν οι δήµοι της περιοχής τα όσα ξοδεύουν για καύσιµα των απορριµµατοφόρων τους µόνο για να φτάσουν στο ΧΥΤΑ. Με τη λειτουργία του έργου τα απορριµµατοφόρα που θα κυκλοφορούν στη δυτική Θεσσαλονίκη και τον περιφερειακό θα µειωθούν. Γιατί σήµερα στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης, µέσω της περιφερειακής οδού, πηγαίνουν όλα τα απορριµµατοφόρα όλων των δήµων του νοµού. Μόλις κατασκευαστεί ο ΣΜΑ, η ίδια µεταφορά θα γίνεται µε έναν τράκτορα αντί επτά απορριµµατοφόρων. Επιπλέον, µε τη λειτουργία του ΣΜΑ Ευκαρπίας θα επιτραπεί η επέκταση της δυναµικότητας του ΣΜΑ Φοίνικα, στον οποίο θα καταλήγουν τα απορριµµατοφόρα από τους δήµους Χορτιάτη - Πυλαίας, Θέρµης και Καλαµαριάς, που σήµερα ταξιδεύουν καθηµερινά προς το ΧΥΤΑ.

∆εν υπάρχει «χαραµάδα» Νοµική «χαραµάδα», η οποία θα δικαιολογούσε µαταίωση της κατασκευής του ΣΜΑ Ευκαρπίας, δεν υπάρχει. Αν όµως το έργο µαταιωνόταν, τότε οι δήµοι της περιοχής θα συνέχιζαν να στέλνουν τα σκουπίδια των δηµοτών τους στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης µε απορριµµατοφόρα και όχι µε κοντέινερ. Αυτό θα σήµαινε ότι 300 οχήµατα, τα περισσότερα πεπαλαιωµένα και κακοσυντηρηµένα, θα συνέχιζαν να επιβαρύνουν την ατµόσφαιρα και να καίνε σε καύσιµα περίπου 5 εκατ. ευρώ το χρόνο για να µεταβαίνουν στο ΧΥΤΑ, φορτώνοντας µε το ποσό αυτό τα ήδη εξαθλιωµένα δηµοτικά ταµεία. Επιπλέον, τα 300 αυτά οχήµατα, που κάνουν χιλιάδες δροµολόγια κάθε εβδοµάδα, θα εξακολουθούσαν να φορτώνουν την κυκλοφορία από και προς το ΧΥΤΑ. Ταυτόχρονα, θα συνέχιζαν να αποτε-

Η κατασκευή Η κατασκευή και λειτουργία του Σταθµού Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων Ευκαρπίας θα σηµάνει ότι το κάθε απορριµµατοφόρο, από κάθε δήµο της δυτικής Θεσσαλονίκης, αφού θα γεµίζει, θα πηγαίνει για να αδειάζει όχι στη Μαυροράχη όπως σήµερα, αλλά σε πολύ κοντινή απόσταση, δηλαδή στο ΣΜΑ. Αυτό σηµαίνει ότι θα µπορεί γρήγορα να επιστρέφει µε το ίδιο πλήρωµα στην αποκοµιδή, δηλαδή µέσα στην ίδια βάρδια να µαζεύει περισσότερα σκουπίδια. Αυτό θα επιτρέψει στους δήµους να αναδιαρθρώσουν συνολικά τα προγράµµατα αποκοµιδής και να τα κάνουν πιο αποτελεσµατικά αλλά και πιο φτηνά. Ετσι οι δήµοι θα ξοδεύουν πολύ λιγότερα χρήµατα απ’ ό,τι σήµερα για να µαζεύουν και να µεταφέρουν τα σκουπίδια στο ΧΥΤΑ. Αυτό θα τους επιτρέψει να ελαφρύνουν τα ανταποδοτικά τέλη που πληρώνουν οι πολίτες. Στην οποιαδήποτε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατή η αποκοµιδή (λόγω θεοµηνιών, έκτακτων καταστάσεων, κινητοποιήσεων, τεχνικών προβληµάτων κ.λπ.), τα σκουπίδια δε θα στοιβάζονται στις γειτονιές όπως σήµερα. Και αυτό επειδή η λειτουργία του ΣΜΑ θα επιτρέψει την αποκοµιδή και «αποθήκευση» των σκουπιδιών για τρεις, τέσσερις ηµέρες. Ταυτόχρονα, η Ευκαρπία θα αποκτήσει ένα µεγάλο χώρο πρασίνου, γύρω από το ΣΜΑ, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής θα µπορούν να πληροφορούνται σε πραγµατικό χρόνο την κατάσταση της αέριας ρύπανσης από το σταθµό µέτρησης που θα λειτουργεί στην εγκατάσταση.

31


138.000 µπλε κάδοι

400 oχήµατα Ανακύκλωσης Η Ανακύκλωση συνεχίζεται! ˜ ’½±ºÍº»É÷ £ÅúµÅ±Ã¹Î½ ÃÄ¿½ ðÀ»µ º¬´¿ ±½±ÀÄÍÃõı¹ º±¹ Ì»¿ º±¹ ÀµÁ¹ÃÃÌĵÁ¿¹ À¿»¯ÄµÂ±½±³½ÉÁ¯¶¿Å½Ä·½±½¬³º·½±³¯½µ¹·±½±ºÍº»É÷ÄÁÌÀ¿Â¶É®Â ¡¬½É ±ÀÌ  ðÀ»µ º¬´¿¹ º±¹  ¿Ç®ð±Ä± ±½±ºÍº»É÷ ­Ç¿Å½ À±Á±´¿¸µ¯ ÃÄ¿Å ´®ð¿Å 𵠱À¿Ä­»µÃð±  º¬Ä¿¹º¿¹ ½± ­Ç¿Å½ Ä· ´Å½±ÄÌķı ½± ±½±ºÅº»Î½¿Å½ ÃÅ𲬻»¿½Ä±Â­Äù÷ð±½Ä¹º¬ÃÄ·½ÀÁ¿Ãıï±Ä¿ÅÀµÁ¹²¬»»¿½Ä¿Â ’½±ºÅº»Î½¿ÅðµĹÂÃÅúµÅ±Ã¯µÂð±ÂÃÄ¿½ðÀ»µº¬´¿ò¹±±À»®º±¸·ðµÁ¹½®ÃŽ®¸µ¹±³¹± ½±³¯½µ¹º±¸±ÁÌĵÁ¿Ä¿ð­»»¿½À¿Å¸±¶®Ã¿Åðµµðµ¯Âº±¹ıÀ±¹´¹¬ð±Â

www.herrco.gr

    

Περιβάλλον 09062013  

Περιβάλλον 09062013

Περιβάλλον 09062013  

Περιβάλλον 09062013

Advertisement