Page 1

www.agelioforos.gr

ΤΕΥΧΟΣ 456

ΚΥΡΙΑΚΗ ΥΡΙΑΚΗ

1

ΙΟΥΛΙΟY 2012

Εξυπνες και συµφέρουσες λύσεις σελ. 2 2310

ΥΠΟ∆ΟΧΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ Καρόλου Ντηλ 38, Κέντρο

Αγ. Πάντων 43, Αµπελόκηποι

Ανθέων & Μηδείας 11, Περαία

∆αναϊδων 4, Κέντρο

Παπαναστασίου 110, Χαριλάου

Καραολή & ∆ηµητρίου 253, Ηλιούπολη

294444


2

µικρές αγγελίες

Index

µικρών αγγελιών 03

23

25

26

27

38

40 40 40 40

1 Ι Ο ΥΛ Ι Ο Υ 2 0 1 2

Φθηνές και έξυπνες λύσεις Μορφές Ενεργειακής Θέρμανσης και οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Α Γ Ο ΡΑ Π Ω Λ Η Σ Ι Ε Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Ω Ν 03 Ανατολική Θεσσαλονίκη 11 Κέντρο 14 Δυτική Θεσσαλονίκη 16 Περίχωρα 21 Λοιπή Θεσσαλονίκη 21 Υπόλοιπη Ελλάδα 23 Ανατολική Θεσσαλονίκη Α Γ Ο ΡΑ Π Ω Λ Η Σ Ι Ε Σ Ο Ι Κ Ο Π Ε ∆ Ω Ν - Κ Τ Η Μ Α Τ Ω Ν 23 Ανατολική Θεσσαλονίκη 23 Κέντρο 23 Δυτική Θεσσαλονίκη 23 Περίχωρα 24 Λοιπή Θεσσαλονίκη 24 Υπόλοιπη Ελλάδα 25 Άλλες Περιοχές Α Γ Ο ΡΑ Π Ω Λ Η Σ Ι Ε Σ Κ Α ΤΑ Σ Τ Η Μ Α Τ Ω Ν - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 25 Ανατολική Θεσσαλονίκη 25 Κέντρο 26 Δυτική Θεσσαλονίκη 26 Περίχωρα 26 Υπόλοιπη Ελλάδα 26 Κέντρο Α Γ Ο ΡΑ Π Ω Λ Η Σ Ι Ε Σ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν 26 Ανατολική Θεσσαλονίκη 27 Κέντρο 27 Δυτική Θεσσαλονίκη 27 Περίχωρα 27 Λοιπή Θεσσαλονίκη 27 Υπόλοιπη Ελλάδα 27 Άλλες Περιοχές 27 Εκτός Ελλάδος ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 27 Ανατολική Θεσσαλονίκη 33 Κέντρο 34 Δυτική Θεσσαλονίκη 36 Περίχωρα 38 Λοιπή Θεσσαλονίκη 38 Υπόλοιπη Ελλάδα 38 Ανατολική Θεσσαλονίκη Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Σ Ε Ι Σ Κ Α ΤΑ Σ Τ Η Μ Α Τ Ω Ν - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 38 Ανατολική Θεσσαλονίκη 38 Κέντρο 39 Δυτική Θεσσαλονίκη 40 Περίχωρα 40 Λοιπή Θεσσαλονίκη 40 Υπόλοιπη Ελλάδα 40 Άλλες Περιοχές ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 40 Κέντρο ΕΠΟΧΙΑΚΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 40 Ανατολική Θεσσαλονίκη 40 Υπόλοιπη Ελλάδα Φ Ω Τ Ο Β Ο Λ ΤΑ Ϊ Κ Α Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο ∆ Ο Τ Η Σ Ε Ι Σ - ∆ Α Ν Ε Ι Α - Σ Υ Ν Ε ΤΑ Ι Ρ Ο Ι

Δαναΐδων 4, ΤΚ 54626, Θεσσαλονίκη ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΕΚΔΟΤΗΣ: Αλέξανδρος Κ. Μπακατσέλος ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Τόμπρος Σωτήρης ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΝΤΥΠΟΥ: Τύμη Θεοδώρα ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΓΓΕΛΙΩΝ: 2310 294444 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: Μαργαρίτα Μαντζούκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ: 2310 779326 - 318 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΓΓΕΛΙΩΝ: Κέντρο: Κ.Ντηλ 38, Δαναΐδων 4 Δυτική Θεσσαλονίκη: Αγ. Πάντων 43 Αμπελόκηποι, Καραολή και Δημητρίου 253, Σταυρούπολη Aνατολική Θεσσαλονίκη: Παπαναστασίου 110, Ανθέων και Μηδείας 11, Περαία

ΤΗΣ ΑΝΤΖΥΣ ΠΕΡΠΕΡΙ∆ΟΥ www.persystems.blogspot.com perperidousystems@gmail.com

Ενα από τα πιο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα κάθε νοικοκυριό/επιχείρηση είναι η θέρμανση και ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα είναι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Στη συγκεκριμένη στήλη, θα προσπαθήσουμε, απαντώντας στις βασικές ερωτήσεις που ενδιαφέρουν τον κάθε πολίτη, να σας παρουσιάζουμε κάθε εβδομάδα μια Μορφή Ενεργειακής Θέρμανσης (ΜΕΘ) ή μία Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας (ΑΠΕ) και να σας βοηθήσουμε να αποφασίσετε ποια είναι τελικά αυτή που σας συμφέρει. Ποιες είναι οι μορφές ενεργειακής θέρμανσης (ΜΕΘ) και ποιες οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) επιγραμματικά; Ποια τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειο-

νεκτήματα της καθε μιάς; Ποιο το κόστος και ποιο το κέρδος; Ποια είναι κατάλληλη για κάθε ακίνητο, ποια τα συγκριτικά τους στοιχεία και ποια είναι, τελικά, η καλύτερη για εμάς; Οι ΜΕΘ είναι ευεργετικές για την υγεία του ανθρώπου, φιλικές προς το περιβάλλον και πολύ πιο οικονομικές από τις συμβατικές μορφές. Επιπλέον, αναβαθμίζουν ενεργειακά το ακίνητό μας και ανεβάζουν την αξία του. Στα επόμενα άρθρα θα αναλύσουμε το κόστος εγκατάστασης και την απόδοση της κάθε ΜΕΘ, με αντίστοιχα παραδείγματα. Σήμερα, καθότι αρχή της προσπάθειάς μας, θα περιοριστούμε στην παράθεση των ποσοστών εξοικονόμησης της κάθε ΜΕΘ (δηλαδή των ποσοστών που μας δείχνουν κατά πόσο μπορεί μια ΜΕΘ να αντικαταστήσει το πετρέλαιο για να υπολογίσουμε πόσο λιγότερο θα πληρώνουμε με τη συγκεκριμένη ΜΕΘ). Με μετρήσεις σε ιδανικές συνθήκες μόνωσης, με τιμές ρεύματος: 0,13€/KWh και πετρελαίου θέρμανσης: 1,40€/ltr έχουμε: ηλιακοί συλλέκτες: έως 30%

γεωθερμία: έως 80% αντλία θερμότητας: έως 80% ενεργειακό τζάκι: έως 30% ενεργειακό τζάκι νερού: έως 70% λέβητας και σόμπα πέλλετ: έως 50% λέβητας ξύλου: έως 60% σόμπα ξύλου: έως 50% καυστήρας ιόντων: έως 30% επαγωγικά: έως 50% υπέρυθρη θέρμανση: έως 80% Πρέπει να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι τα παραπάνω ποσοστά εξαρτώνται ΑΜΕΣΑ από τη μόνωση, τον προσανατολισμό, την ηλικία, τη διαρρύθμιση, τα δομικά υλικά και τη χρήση που έχει κάθε ακίνητο. Τέλος, μπορεί να γίνει και συνδυασμός ΜΕΘ σε ένα ακίνητο. Καταλήγοντας, λοιπόν, η ΜΕΘ που θα επιλέξετε είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων, με βασικότερο, την οικονομική δυνατότητα που έχει κάθε νοικοκυριό/επιχείρηση. Ολα αυτά θα πρέπει να μελετηθούν και έτσι να επιλέξετε την πιο αποδοτική αλλά και πιο οικονομική λύση για εσάς. Την επόμενη εβδομάδα θα αναλύσουμε τους ηλιακούς συλλέκτες, με τον ήλιο να αποτελεί ένα από τα πιο δυνατά πλεονεκτήματα της χώρας μας.


ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αγοραπωλησίες Κατοικιών ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ●25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ αγορά 90τμ διαμέρισμα 2ΔΣΚΜΠ πολυτελούς κατασκευής του 1992 2ος όροφος διαμπερές ωρομέτρηση εντοιχισμένες ντουλάπες κλιματισμός διατίθεται μισθωμένο ή κενό νέα τιμή 125.000€ Οικείν Μεσιτική 2310-310970 697-7262800 www. oikein.gr ΣΜΘ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ κοντά στην Β.Ολγας στουντιο 33τμ καινουργιο 5ος αριστο αυτονομη αεριο ηλεκτρικες συσκευές χωρις ΦΠΑ από εργολάβο 57000Ε 2310-411336 697-3559973 ●25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ Κρήτης επενδυτική ευκαιρία πωλείται διαμέρισμα 2ΔΣΚΜΠ 70τμ 1ος όροφος ασανσέρ πλαινό άνετοι χώροι χρήζει ανακαίνισης καλή οικοδομή 52.000€ κωδ.4036 2310-252292 697-4595575 Golden House. ΣΜΘ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ περιοχή επι της οδού Χαλκιδικής πωλείται studio με μπάνιο 2ος όροφος καινούρια οικοδομή φυσικό αέριο άριστη κατάσταση ευκαιρία τιμή 44.000ε 694-4604057 ●25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ περιοχή πωλείται καταπληκτική γκαρσονιέρα 57τμ διαμπερής με 1ΔΣΚΜπ με ατομικό φυσικό αέριο λουξ ανακαινισμένη ιδανική περίπτωση επένδυσης. [Κωδ. L-7013] Α. Αλτίνης 2310-272737 ΣΜΘ ●25ΗΣ Μαρτίου πώλειται διαμέρισμα 100τμ 1ος πρόσοψη 2Δ(ΣΚ)ΜΠ parking 2008έτος κατασκευής πόρτα ασφαλείας ασανσέρ διπλά τζάμια ατομική αερίου τιμή: 150.000€ κωδ.19941 www. metrohome.gr 2310-968790 6936953049 ΣΜΘ ●25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ πωλείται διαμέρισμα 5ου ορόφου 105τμ 3ΔΣΚ κεντρικό αέριο 115.000€ Κωδ.ΚΑ-870 2310-868890 697-6687407 Real Estate Γ.Βαδράτσικα ΣΜΘ

●25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ πωλείται διαμέρισμα 19 ετών 1Δ(ΣΚ)ΜΠ 50τμ 1ος πάρκινγκ κουφώματα αλουμινίου θέρμανση αερίου σε άριστη κατάσταση τιμή 60.000€ συζητήσιμη κωδ.20821 Φωτοπαρουσίαση www.metrohome.gr 2310-968790 693-6953046 ΣΜΘ

●ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ αγορά 103τ.μ. 1ος 2ΔΣΚ2ΜΠ διαμπερούς γωνιακού διαμερίσματος με ανοιχτωσιά ανατολικό πολύ μεγάλες βεράντες 80τ.μ. φωτεινό πολυτελούς κατασκευής εσωτερική αποθήκη 5ετίας (κωδ.6677) Τιμή 145.000€ 2310-420555 694-2400041 φωτοπαρουσίαση στο www.invista.gr ΣΜΘ

25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ πωλειται οροφοδιαμερισμα 20ετών 134τμ 2ος ασανσερ διαμπερές 3ΔΣΚΜπ ατομικη θερμανση μεγαλα μπαλκονια αριστη κατάσταση 160.000Ε 2310-840600 694-4856767 Μεσιτικό Γαμβέτα

●ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ αγορά 115τ.μ. 2ος 3ΔΣΚ2ΜΠ διαμπερούς διαμερίσματος φωτεινό σε ωραία τοποθεσία με ανοιχτωσιά πολύ λειτουργικό ποιοτική κατασκευή αποθήκη ισόγειο κλειστό πάρκινγκ ατομικό αέριο (κωδ.6845) 248.000€ 2310-420555 694-2400041 φωτοπαρουσίαση www.invista.gr ΣΜΘ

●25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ πωλείται ρετιρέ διαμέρισμα στον 5όροφο 95 καθαρά 2-3 ΔΣΛΚχωριστήΜΠ φωτεινό ασανσέρ με ωραίους χώρους χρίζει ανακαίνισης Τιμή συζητήσιμη από 90.000€ Κωδ. 21182 2310-220.111 ‘Parthenon Hellas’ www. eparthenon.eu ΣΜΘ ●25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ στο καλύτερο σημείο πωλείται γωνιακό διαμέρισμα με μεγάλα μπαλκόνια, 2ου ορόφου, ανοιχτωσιά, 120τμ, με 3 υπνοδωμάτια. [Κωδ. L-8424] -Γ.Λεπενιώτης 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ

●ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ αγορά 115τμ 3ος 3ΔΣΚ2ΜΠ διαμπερές διαμέρισμα με roof garden 100τ.μ. θέα Θεσσαλονίκη Θερμαϊκό άνετοι χώροι ήσυχο σημείο κλειστό πάρκινγκ αποθήκη αέριο Τιμή 340.000€ (κωδ.5382) 2310-420555 694-2400041 φωτοπαρουσίαση www.invista.gr ΣΜΘ

●25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ Στρωμνίτσης πωλειται διαμερισμα 90τμ 5ος 2310-322494 Μεσιτικό Κουμπάρος ΣΜΘ

●ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ αγορά 120τ.μ. 3ΔΣΚΜΠWC 3ος διαμπερές πολύ ωραίους χώρους πολυτελούς κατασκευής πολλά extra τζάκι σήτες μεγάλη βεράντα ατομική θέρμανση πάρκινγκ αποθήκη. 7ετίας (κωδ.3544) Τιμή 220.000€ 2310-420555 694-2400041 φωτοπαρουσίαση www.invista.gr ΣΜΘ

●Α ΤΟΥΜΠΑ πωλείται νεόδμητο οροφοδιαμέρισμα 133τμ λουξ κατασκευής διαμπερές 3ΔΣΚΜπWC αποθήκη ντουλάπες ατομικό αέριο ανοιχτή θέση πάρκινγκ απέναντι από το δάσος. [Κωδ. L-8480] Μ.Λασπίδου 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ

●ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ αγορά 120τ.μ 3ος και 4ος ρετιρέ μεζονέτα 3ΔΣΚΜΠWC πολύ καλή θέα θάλασσα τεράστιες βεράντες άψογη διαρρύθμιση ωραίο σημείο πολυτελούς μοντέρνα υλικά 2πάρκινκ αποθήκη (κωδ.4838) 290.000€ 2310-420555 694-2400041 www.invista.gr ΣΜΘ

●ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ αγορά 90τ.μ.2ΔΣΚΜΠ διαμπερές φωτεινό και ευχάριστο θέα σε πάρκο και θάλασσα πολυτελούς κατασκευής τζάκι τέντες ηλεκτρικές συσκευές πολλά έξτρα πάρκινγκ αποθήκη θέρμανση αερίου. 180.000€ 4ετίας(κωδ.6947) 2310-420555 6942400041 www.invista.gr ΣΜΘ

●ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ αγορά 135τ.μ. 3ΔΣΚ(ανεξάρτητη)2ΜΠ 4ος ρετιρέ υπερπολυτελούς κατασκευής ακίνητο απεριόριστη θέα θάλασσας διαμπερές ωραίο σημείο τζάκι τέντες πολλά έξτρα αποθήκη κλειστό πάρκινγκ 11ετίας. (κωδ.6613) Τιμή 355.000€ 2310-420555 694-2400041 φωτοπαρουσίαση www. invista.gr ΣΜΘ

●ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ αγορά 140τ.μ. 4ος+5oς 3ή4ΔΣΚ2ΜΠ γωνιακού διαμερίσματος+σοφίτα roof-garden φωτεινό ωραία τοποθεσία μεγάλη ανοιχτωσιά πολύ λειτουργικό μεγάλες βεράντες ποιοτική κατασκευή τζάκι αποθήκη πάρκινγκ αέριο 4ετίας(κωδ.6861) 310.000€ 2310420555 694-2400041 φωτοπαρουσίαση www.invista.gr ΣΜΘ ●ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ αγορά 145τμ 4ΔΣΚ2ΜΠ γωνιακής διεπίπεδης μεζονέτας σε ωραίο σημείο με μεγάλη ανοιχτωσιά και προκήπιο μπροστά δικό της πολυτελούς κατασκευής αποθήκη parking και αέριο 200.000€ (κωδ.2413) 2310-420555 694-2400041 www.invista.gr ΣΜΘ ●ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ αγορά 150τ.μ.(125τ.μ καθαρά) 3ΔΣΚΜΠ WC 2ος διαμέρισμα άριστης κατασκευής καινούργιο ετοιμοπαράδοτο ανοιχτωσιά πολύ ωραίους χώρους χωριστή κουζίνα κοντά αγορά κλειστό πάρκινγκ αποθήκη (κωδ.4092) Τιμή 290.000€ 2310-420555 6942400041 www.invista.gr ΣΜΘ ●ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ αγορά 175τ.μ. 4ος+5ος μεζονέτας 3ΔΣΚ2ΜΠ διαμπερές ανατολικομεσιβρινό φωτεινό μεγάλη ανοιχτωσιά ωραίο συγκρότημα με κήπους τζάκι αποθήκες 3πάρκινγκ αέριο υπερπολυτελούς πολλά έξτρα 3ετίας Τιμή 350.000€ (κωδ.6908) 2310-420555 694-2400041 www.invista.gr ΣΜΘ ●ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ αγορά 2ΔΣΚΜπ με κλειστο παρκινγκ μεγαλη ανοιχτωσιά 110τμ 3ος 7ετών οροφοδιαμερισμα πανταχωθςν ελευθερο 175.000Ε και 95τμ 3ος 4ετών πάρκο μεγαλο μπροστά 102τμ 1ος 3ετών 185.000Ε 2310-454.057 697-3225152 Tzikas ΣΜΘ ●ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ αγορα 2ΔΣΚΜπ νεοδμητων ακινητων 85τμ 1ος ψηλός από οικοπεδουχο 145.000Ε 84τμ 2ος βεραντα 50τμ 150.000Ε 82τμ 2ος 165.000Ε 80τμ 4ος θεα 165.000Ε 110τμ 6ετών 175.000Ε 2310-454.057 697-3225152 Tzikas ΣΜΘ

●ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ αγορα 3ΔΣΚΜπwc απο ιδιωτες ακινητα νεοδμητα πολυτελους κατασκευής μεγαλη ανοιχτωσια κλειστα πάρκινγκ γωνιακά φωτεινα φυσικο ατομικο 115τμ 1ος 220.0000Ε 125τμ 1ος πολυ ψηλός 250.000Ε 2310-454.057 697-3225152 Tzikas ΣΜΘ ●ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ αγορά 50τ.μ. ΔΣΚΜΠ γωνιακό ακίνητο φωτεινό ευχάριστο ωραίο ήσυχο σημείο θέα πάρκο πολυτελούς κατασκευής πολλά έξτρα τέντες κλειστό πάρκινγκ 2 αυτοκινήτων αποθήκη Τιμή 100.000€ 8ετίας(κωδ.6955) 2310-420555 694-2400041 www. invista.gr ΣΜΘ ●ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ αγορά 73τ.μ. 3ος 2ΔΣΚΜΠ διαμπερές θέα θάλασσα και ανοιχτωσιά ωραία τοποθεσία πολύ λειτουργικό ποιοτική κατασκευή τζάκι αποθήκη ισόγειο κλειστό πάρκινγκ αέριο 10ετίας (κωδ.6854) 152.000€ 2310420555 694-2400041 φωτοπαρουσίαση www.invista.gr ΣΜΘ ●ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ αγορά 84τ.μ. καινούργια ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα ωραίο ήσυχο σημείο πολυτελούς κατασκευής ανοιχτωσιά 2ΔΣΚΜΠ καλή διαρρύθμιση διαμπερή ατομικό αέριο κλειστό πάρκινγκ αποθήκη Τιμή 1ος 145.000€ (κωδ.4398) 2310-420555 694-2400041 φωτοπαρουσίαση www.invista.gr ΣΜΘ ●ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ αγορα ΔΣΚΜπ από οικοπεδουχο 61τμ 2ος νεοδμητο μεγαλη ανοιχτωσια πάρκο 120.000Ε και 50τμ 2ος (41τμ καθαρά) 5τών θέα θαλασσα ανοιχτωσια βεραντα 30τμ γκαρσονιερα 100.000Ε 2310-454.057 697-3225152 Tzikas ΣΜΘ ●ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ακίνητο λουξ κατασκευής 2ος διαμπερές γωνιακό 70τμ 2ΔΣΚΜΠ ντουλάπες σίτες αποθήκη στο υπόγειο κλειστή θέση στάθμευσης αέριο θερμιδομέτρηση τζάκι 135.000€ (Κωδ. Κ157) AR-X Μεσιτικό 2310-433573 6936072255 www.ar-x.gr. ΣΜΘ ●ΑΓ.IΩΑΝΝΗΣ γκαρσονιέρες νεόδμητες 65τμ (δυνατότητα 2ου δωματίου ) πολυτελέστατη διαμπερής 110000Ε 53τμ 4ου θέα θάλασσα 135000 45τμ 3ου 90000Ε όλα πάρκιγκ- αποθήκη 380Ε 2310445344 694-5011163 Home Agency Κ.Σκλαβούνος www.homeagency.gr ΣΜΘ

ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ Διαμέρισμα 107 τ.μ. 3Υ/Δ 1ος 2 WC τζάκι θέση στάθμευσης αποθήκη Νέα τιμή: 195.000 ευρώ. Αποπληρωμή με διακανονισμό. Κατασκευαστική «Εγνατία» 697-7360144 2310-589643 www.egnatiarealestate.gr ●ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ διαμέρισμα 125τμ 3ΔΣΚΜΠWC 4ος 275.000€ 85τμ 2ΔΣΚΜΠ 3ος 185.000€ 76τμ 2ΔΣΚΜΠ 4ος 165.000€ γκαρσονιέρα 45τμ 3οςΔΣΚΜΠ 90.000€ πάρκινγκ αποθήκη ατομικό αέριο ανοιχτωσιά κωδ.Δ-780 2310-458844 6993377744 Μεσιτικο Στραντζα ●ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ διαμέρισμα 70τμ 8ος όροφος 3ετών 2ΔΣΚΜΠ θερμιδομέτρηση αέριο τζάκι ντουλάπες τέντες αποθήκη κλειστό πάρκινγκ 140.000€ Κωδ.Δ803 2310-458844 699-3377744 Μεσιτικο Στραντζα ●ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ διαμερίσματα 108τμ 2ΔΣΚΜΠ 1ος 220.000€ 2ος 250.000€ 3ος 280.000€ μεζονέτες 4ος +σοφίτα 145τμ 3ΔΣΚ2ΜΠ 350.000€ όλα πάρκινγκ ατομικό αέριο αποθήκη κωδ.Δ-692 2310458844 699-3377744 Μεσιτικο Στραντζα ●ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ εφορία πωλείται διαμέρισμα 55τμ 1ος σούπερ ευκαιρία ΔΣΚΜπ 55.000€ 2310-488116 694-5725883 Μεσιτικο Παυλίδης ΣΜΘ ●ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ καινούργια διαμερίσματα α)84τ.μ 2ος 2δσλκμπ ατομικό αέριο παρκινγκ 180000ε β) 3δσλκμπ 3ος θέα πανόραμα αποθ. κλειστό παρκινγκ 300000ε μεζονέτα 1ος ισόγειο 4δωματια 2μπ 250000ε 2310-456189 6947827623 Φωτογραφίες www.mprealty. gr ΣΜΘ ●ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ μεζονέτα 4ου 70τμ πρώτο επίπεδο ΣΚWC 35τμ δεύτερο επίπεδο 2ΔΜΠ βεστιάριο 35τμ θέα αυτόνομη θέρμανση τζάκι κλιματιστικό ηλεκτρικά αποθήκη πάρκινγκ 125.000€ (Κωδ. Κ156) AR-X Μεσιτικό 2310-433573 6936072255 www.ar-x.gr. ΣΜΘ ●ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ πωλείται αξιόλογη νεόδμητη μεζονέτα νεόδμητο διαμέρισμα 165.000€ και νεόδμητη μεζονέτα θέα θάλασσα 160τμ +70τμ σοφ. 270.000€ 2310-488116 697-4577027 Μεσιτικο Παυλίδης ΣΜΘ


4

µικρές αγγελίες

●ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ πωλείται διαμέρισμα 2ΔΣΚΜπ 5ετίας 90τμ 3ος όρ. διαμπερές με καλό προσανατολισμό βλέπει θάλασσα με τζάκι υπόγειο πάρκινκγ και αποθήκη 180.000€ 2310-488116 694-5725883 Μεσιτικο Παυλίδης ΣΜΘ ●ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ πωλείται διαμέρισμα 90τμ 2ΔΣΚΜπ διαμπερες 4ος τελευταίος συν σοφίτα 40τμ τζάκι πάρκινγκ υπόγειο αποθήκη τέντες αέριο 3ετίας ήσυχο σημείο 200.000€ οροφοδιαμέρισμα 110τμ 175.000€ 2310-480995 697-2282173 Περπερίδου Μοναδικό Σπίτι ΣΜΘ ●ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ πωλείται διαμέρισμα 5 ετών με θέα 2Δ(ΣΚ)2ΜΠ 105τμ 1ος ψηλός (πάνω απο κατάστημα) γωνιακό με μεγάλη βεράντα αποθήκη άριστης κατασκευής τιμή 145.000€ κωδ.48644 Φωτοπαρουσίαση www.metrohome.gr 2310-968790 693-6953049 ΣΜΘ ●ΑΓ.IΩΑΝΝΗΣ πωλείται διαμέρισμα 95τμ 1ος διαίτερης κατασκευής απεριόριστη θέα θάλασσα 97τμ 2ου -3ου θέα θάλασσα Χορτιάτη πάρκιγκ [κλειστό] αποθήκη 160000 έως 200000Ε 380Ε 2310-445344 694-5011163 Home Agency Κ.Σκλαβούνος www. homeagency.gr ΣΜΘ ●ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ πωλειται μεζονέτα 170τμ με απολυτη θέα θάλασσα 5ετίας 3ΔΣΚΜπwc και σοφίτα αποθηκη πάρκινγκ 2310-346688 2310410567 694-7832831 694-1575073 «Real Earth» www.realearth.gr ΣΜΘ ●ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ πωλείται νεόδμητη γκαρσονιέρα 1ου ορόφου εμπρόσθια με μεγάλο μπαλκόνι λουξ 1ΔΣΚΜπ διαμπερής με κηπάκι 27τμ ατομικό αέριο δίχως κοινόχρηστα κλειστή θέση πάρκινγκ. [Κωδ. L-8483] Μ.Λασπίδου 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ πωλείται σε εξαιρετικό σημείο μπροστά σε πάρκο διαμέρισμα 5ετών 90τμ με 2 μεγάλα δωμάτια σαλοκουζίνα μπάνιο 3ος όροφος τζάκι διαμπερές κλειστό πάρκινγκ αποθήκη 180.000€. [Κωδ.L8208] -Α.Αλτίνης 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ

●AΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ Βελισσαρίου ευκαιρία πωλείται διαμέρισμα πλήρως ανακαινισμένο 2ΔΣΑΛΚΜΠ 1ος όροφος ατομικό φυσικό αέριο συν κλιματιστικό 75τμ πρόσοψη διαμπερές lux άριστη οικοδομή μόνο 75.000€ κωδ.4047 2310-252292 697-4595575 Golden House ΣΜΘ ●Α.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Πωλούνται διαμερίσματα από 50τμ έως 70τμ 1ου ορόφου έως 5ου ορόφου. Ανακαινισμένα κοντά Στάση Σχολεία Αγορά με άμεση πρόσβαση στα Πανεπιστήμια. Σε τιμή Έκπληξη(Κωδ.1034) 2310-989870 re/max target www.remax.gr ΣΜΘ ●ΑΛ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ αρχή πωλείται διαμέρισμα 95τμ κατά αποκλειστικότητα 5ου ορόφου κατάσταση καλή με ατομικό αέριο σε άριστη οικοδομή. [Κωδ. L-7554] 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΑΛ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Μ.Μπότσαρη ευκαιρία πλήρως ανακαινισμένο διαμέρισμα 1ΔΣΑΛΚΜΠ 50τμ 3ος ασανσέρ πρόσοψη μεγάλη βεράντα ανοιχτωσιά ατομικό φυσικό αέριο καλή οικοδομή ιδανικό για επένδυση μόνο 55.000€ κωδ.4137 2310-252292 697-4595575 Golden House. ΣΜΘ ●ΑΝΑΛΗΨΗ (Β.Όλγας) πωλείται διαμέρισμα 127τμ 3ΔΣΚΜΠWC 4ος όροφος ασανσέρ φωτεινό πρόσοψη πλάι θέα θάλασσα 135.000Ε 2310-862141 6977314499 Οικοσυμβολή Μ. Μπότσαρη 7 ΣΜΘ ●ΑΝΑΛΗΨΗ Β.Ολγας πωλείται ωραίο ρετιρέ 160τμ 3δσκτρ2μπwc toy 1980 καλή κατασκευή με ωραία είσοδο οικοδομής κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη. κωδ:1473 2310-251.001 6979499201 «Πολιτεία Ακινήτων» www.πολιτεία.gr ΑΝΑΛΗΨΗ διαμέρισμα πωλείται 70τμ πρώτος υπερυψωμένος όροφος με ασανσέρ 2δσκμπ άνετοι χώροι ελάχιστα κοινόχρηστα πολύ οικονομικό ευκαιρία 44000 (κωδ 1055-226) re/max delta 2310-588411 www.remax-deltathessaloniki.gr ●ΑΝΑΛΗΨΗ πλησίον μετρό πωλείται διαμέρισμα ΔΣΚΜΠ 50τμ γωνιακό με ατομικό αέριο νεα κουφώματα αλουμινίου πόρτα ασφαλείας ανακαινισμένο μπάνιο κλιματιστικό τεντες. Ευκαιρία 40000Ε (ΛΧ-1541) Φωτοπαρουσίαση www.homexpert.gr 2310-306285 ΣΜΘ

●ΑΓ.IΩΑΝΝΗΣ πωλούνται διαμερίσματα 2ΔΣΚΜΠ νεόδμητα από 83 έως 97τ.μ. 150000 έως 190000Ε όλα χωριστή κουζίνα διαμπερή μεγάλες βεράντες παρκιγκ αποθήκη 380Ε 2310-445344 6945011163 Home Agency Κ.Σκλαβούνος www.homeagency.gr ΣΜΘ

●ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ (πλησίον Β.Ολγας) πωλειται διαμερισμα ΔΣΚΜπ 1ος όροφος σε καινουργιο οικοδομή ετοιμοπαραδοτο παρκινγκ 85.000Ε 2310852737 694-4465714 Mεσιτικό γραφείο Γ.Χαλκίδας Ανδρεοπούλου αρ.13 ΣΜΘ

●ΑΓ.IΩΑΝΝΗΣ πωλούνται διαμερίσματα πολυτελέστατα 125τ.μ. 4ος θέα 3ΔΣΚχωρ.ΜΠWC 2πάρκιγκ αποθήκη 280000Ε και 82τ.μ. 1ου ψηλού πολυτελέστατο 3ετών αποθήκη νοικιασμένο 500Ε/ μηνιαίως 160000Ε 380Ε 2310445344 694-5011163 Home Agency Κ.Σκλαβούνος www.homeagency.gr ΣΜΘ

●ΑΝΘΕΩΝ περιοχή πωλείται διαμέρισμα 3ου ορόφου 2ΔΣΚΜΠWC 140τμ γωνιακό ανακαινισμένο. Νέα μειωμένη τιμή. (ΛΤ-1279) Φωτοπαρουσίαση www. homexpert.gr 2310-306285 ΣΜΘ

●ΑΓ.IΩΑΝΝΗΣ πωλούνται διαμερίσματα υπερπολυτελούς κατασκευής 145τ.μ. 2ου κλειστό πάρκιγκ 121τ.μ.και Μεζονέτα 130τ.μ. 3ΔΣΚΜΠWC 2ος και 3ος θέα πάρκιγκ-αποθήκη ατομ.φυς.αέριο 350000Ε -230000Ε -260000Ε 380Ε 2310-445344 694-5011163 Home Agency Κ.Σκλαβούνος www.homeagency.gr ΣΜΘ ●ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ σε σημείο με πολύ εύκολη πρόσβαση πωλείται διαμέρισμα επταετίας 90τμ 2ΔΣΚΜπ πάρκινγκ και αποθήκη σε πάρα πολύ καλή τιμή. [Κωδ. L-6726] Ν.Μήλιος 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΤΑΣ διαμέρισμα 10ετίας 2ος 2ΔΣΚΜΠ 67τμ θέρμανση ωρομέτρηση πετρελαίου (2)ντουλάπες αποθήκη πόρτα ασφαλείας 430€ (w65) Ν.Κρήνη νεόδμητο 3ος 100τμ 2ΔΣΚΜΠWC θέρμανση πετρέλαιο πόρτα ασφαλείας 580€ (w76) 2310-029663 693-2628879 www.time4home.gr ΣΜΘ ●ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑΣ πωλείται διαμέρισμα 4ος 115τμ 20ετίας 2ΔΣΚΜπ σε πολύ καλό σημείο με ατομικό καλοριφέρ τζάκι πάρκινγκ 150.000€ Σούπερ ευκαιρία 2310-488116 694-5725883 Μεσιτικο Παυλίδης ΣΜΘ

ΑΝΘΕΩΝ Πιττακού πωλείται διαμέρισμα 101τμ 2ΔΣΚWC +WC 5ος όροφος γωνιακό μεγάλο μπαλκόνι ηλιόλουστο κεντρική θέρμανση φυσικό αέριο θέα στη θάλασσα 2310-263215 2310-263775 694-5385155 Μεσιτικό Αγγέλου ΣΜΘ ΑΝΘΕΩΝ πωλείται διαμέρισμα 80τμ 2ΔΣΚχωριστήWC 2ος εντοιχισμένη ντουλάπα τέντες θωρακισμένη πόρτα 70.000€ 697-4995035 693-7181667 μεσιτικο ●ΑΡΕΤΣΟΥ αγορά 169τμ καθαρά διαμέρισμα στην Πλαστήρα με 4ΔΣΛΤΡΚ3ΜΠ ατομική θέρμανση διαμπερές φανταστική θέα θάλασσα Όλυμπο στην καταπληκτική τιμή των 295.000€ Κωδ.20244 2310-220.111 ‘Parthenon Hellas’ www. eparthenon.eu ΣΜΘ

1 Ι Ο ΥΛ Ι Ο Υ 2 0 1 2 ●ΑΡΕΤΣΟΥ πωλείται διαμέρισμα 130τ.μ. 3ου νεόδμητο πολυτελέστατο 3ΔΣΚΜΠWC αποθήκη πάρκιγκ θέα θάλασσα γωνιακό 270000Ε 380Ε 2310445344 694-5011163 Home Agency Κ.Σκλαβούνος www.homeagency.gr ΣΜΘ Α.ΤΟΥΜΠΑ (Αγ.Μαρίνα) πολυτελή διαμερισματα υπό-κατασκευή σε προσιτές τιμες 90τμ 2ΔΣΚΜπwc πάρκινγκ αποθηκη Μαζί διαμορφώνουμε τον τρόπο αποπληρωμής Ατοκος διακανονισμός εως 10χρόνια 2310-637806 694-4346636 694-4517470 Οικοδομικές επιχειρήσεις Λιολίδης ●Α.ΤΟΥΜΠΑ αγορά 100τ.μ. 2ος 2ΔΣΚΜΠ διαμπερές ακίνητο ωραίο σημείο φωτεινό ωραίοι μεγάλοι χώροι και πλήρως ανακαινισμένο 2μπαλκόνια και ασανσέρ. 30ετών Τιμή Ευκαιρίας 90.000€ (κωδ.6956) 2310-414185 694-6506800 φωτοπαρουσίαση στο www.invista.gr ΣΜΘ ●Α.ΤΟΥΜΠΑ αγορά 4ος 94τμ απίθανο διαμέρισμα 2ΔΣΚΜΠ καταπληκτική θέα όλη την πόλη μεγάλη βεράντα με τέντες + bbq ατομικό άεριο πάρκινγκ ντουλάπα θωρακισμένη ευκαιρία κωδΑ4301 www. ikiarealestate.gr 2310-334885 ●Α.ΤΟΥΜΠΑ αγορά 94τμ καταπληκτικό διαμέρισμα 4ου ορόφου 2ΔΣΚΜΠ ατομική αερίου πάρκινγκ αποθήκη μεγάλα μπαλκόνια υπέροχη θέα βουνό θάλασσα ανατολικό Κωδ.21202 τιμή 160.000 2310-220.111 ‘Parthenon Hellas’ www. eparthenon.eu ΣΜΘ ●Α.ΤΟΥΜΠΑ αγορά γκαρσονιέρα 3ου 50τμ 1ΔΣΚΜΠ υπό κατασκευή πολυτελέστατη με ατομικό αέριο πάρκινγκ αποθήκη ιδανικό για επένδυση και φοιτητές 95.000€ κωδΣ004 www.ikiarealestate.gr 2310-334885 ●Α.ΤΟΥΜΠΑ ανακαινισμένο/επιπλωμένο διαμέρισμα 46τμ 1ος σαλόνι δωμάτιο κουζίνα μπάνιο φυσ.αέριο Αποτελεί επενδυτική ευκαιρία διότι είναι μισθωμένη 300ευρώ/μήνα. .(κωδ 103245) Remax Target 2310-989870 www. remax.gr ΣΜΘ Α.ΤΟΥΜΠΑ απο τεχνική εταιρία πωλούνται διαμερίσματα με 2ΔΣΚΛ και ΔΣΚΛ με θέα αποθήκη και θέση στάθμευσης Τα διαμερίσματα διαθέτουν ατομική θέρμανση αερίου κουφώματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή συναγερμό θωρακισμένη πόρτα και πολλά άλλα Build Pavlidis Επικοινωνία 2310-418472 και 697-7237197 κ. Παυλίδης ●Α.ΤΟΥΜΠΑ Γρ.Λαμπράκη διαμέρισμα 1ος όροφος πρόσοψη 1ΔΣΚΛ 63τμ 67.000€ 2310-888163 Παπανακλής ΣΜΘ ●Α.ΤΟΥΜΠΑ γωνιακό 100τ.μ.2ΔΣΚΜπ 2ος θέα αέριο δυνατότητα 3ου δωματίου 87.000€ β)γωνιακό 70τ.μ.2ΔΣΚΜπ 1ος 20ετιας ολικώς ανακαινισμένο 95.000€ γ)90τ.μ. 2ΔΣΚΜπ 2ος 7ετίας γωνιακό ατομικό πάρκιγκ αποθήκη 155.000€ 2310-500555 interhome.gr 6938006141 ΣΜΘ ●Α.ΤΟΥΜΠΑ γωνιακό ανακαινσιμένο διαμέρισμα 94τμ 2ΔΣΚΜπ κατασκευή 1992 4ος όροφος ασανσέρ φυσικό αέριο ατομικό αποθήκη ντουλάπα κλιματιστικό θέα βουνό θάλασσα πόρτα ασφαλείας πάρκινγκ 160.000€ 2310-910810 6975129295 Elite Properties www.eliteps.gr Α.ΤΟΥΜΠΑ διαμέρισμα 9 ετών 5ος όροφος μπροστινό γωνιακό ατομικό φυσικό αέριο θωρακισμένη τέντες αποθήκη και πάρκινγκ (κωδ 1055-223) re/max delta 2310-588411 www.remax-deltathessaloniki.gr

ΑΡΕΤΣΟΥ πολυτελη διαμερισματα σε προσιτές τιμές 78τμ 100τμ 144τμ πάρκινγκ αποθηκη Μαζί διαμορφώνουμε τον τρόπο αποπληρωμής Ατοκος διακανονισμός εως 10χρόνια 2310637806 694-4346636 694-4517470 Οικοδομικές επιχειρήσεις Λιολίδης ●ΑΡΕΤΣΟΥ πωλείται διαμέρισμα καινούργιο 4ος ορ.βλεπει θάλασσα 144τ.μ 3δωματια σαλοκουζινα 2 μπάνια με υδρομασάζ 4a/c ατομικό αέριο αποθήκη 2παρκινγκ γωνιακό μπαλκόνι πολυτελούς κατασκευής. 2310-456189 6947827623 Φωτογραφίες www.mprealty. gr ΣΜΘ

●Α.ΤΟΥΜΠΑ εξαιρετικό διαμέρισμα 10ετιας 91τμ 1ος ψηλός 3ΔΣΛΚΜπ ατομικό αέριο σημείο με άνετο παρκάρισμα ανακαινισμένο μπάνιο τέντες θωρακισμένη διαμπερές κοντά σε στάσεις αγορά Τιμή ευκαιρίας 119.000€ (κωδ.235) www.starhomerealestate.gr 2310902680 ΣΜΘ Α.ΤΟΥΜΠΑ Κρυονερι πωλειται διαμερισμα 3ΔΣΚμπ 110τμ 2ος διαμπερές θωρακισμένη πάρκινγκ αποθηκη κατασκευή 2000Ε (τιμη αντικειμενικης αξίας) 693-2719474 Μεσιτικο Γη και Σπίτι ●Α.ΤΟΥΜΠΑ Λαζάρου Τσάμη πωλείται διαμέρισμα 4ου ορόφου 190τμ 4ΔΣ-Κ2Μπ τζάκι θερμοσυσσωρευτές διαμπερές πάρκινγκ 2 θέσεων αποθήκη 18τμ πολύ καλή κατάσταση μόνο 210.000€. [Κωδ.L-8346] Ν.Ξένος 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ Α.ΤΟΥΜΠΑ Περαιβού πωλείται διαμέρισμα 60τμ 2ος 80.000ευρώ και για επαγγελματία και 105τμ γωνιακό σε πάρκο 1ος 3ΔΣΚ 105.000ευρώ 2310-901223 694-8073837 ΣΜΘ ●Α.ΤΟΥΜΠΑ Περαιβού πωλείται διαμέρισμα 190τμ 4ος όροφος 4δωμάτια μεγάλη σαλοτραπεζαρία με τζάκι χωριστή κουζίνα μπάνιο και wc αποθήκη και θέση στάθμευσης ανακαινισμένο σε άριστη κατάσταση διαμπερές Τιμή 190.000€ 2310-914913 693-6900101 Μεσιτικό Ευθυμιάδου Μαρία ΣΜΘ ●Α.ΤΟΥΜΠΑ (Περραιβού) αγορά διαμερίσματος 81τμ 2ΔΣΚΜΠ 3ου ορφ. ατομικό αέριο διαμπερές πάρκινγκ λουξ ανακαινισμένο ανατολικό κωδ.20962 Τιμή 132000€ 2310-220.111 ‘Parthenon Hellas’ www.eparthenon.eu ΣΜΘ ●Α.ΤΟΥΜΠΑ Περραιβού με Στεφάνου Γρηγορίου γωνία πωλούνται σε υπό ανέγερση επταώροφη οικοδομή με πυλωτή διαμερίσματα 67τμ 121τμ 1ου ορόφου 134τμ 7ου 141τμ με υπόγεια αποθήκη πάρκινγκ κι ατομικό 694-5298054 2310φυσικό αέριο 949470 Διακάτ Κατασκευαστική Α.Ε ●Α.ΤΟΥΜΠΑ Περραιβου πωλείται διαμέρισμα 100τμ 3ου οροφου σε καλη κατάσταση γωνιακο ανοιχτωσια 2ΔΣΤΡΚΛWC ατομικο φυσικο αέριο 3 a/c τεντες Τιμη 107.000Ε Καλέστε Μεσιτικό Γραφείο Ασπασία Μέγα 2310918188 695-5181888 ΣΜΘ ●Α.ΤΟΥΜΠΑ (πλησίον Αγ.Μαρίνας) πωλειται δωμα 30τμ ΔΚΜπ 4ος όροφος ασανσερ χωρις θερμανση χρηζει ανακαινισης κατασκευής 1979 21.000Ε 2310-844455 697-4551707 Μεσιτικο www.top-house.gr ΣΜΘ Α.ΤΟΥΜΠΑ πλησίον Περαιβού πωλείται διαμερισμα 82τμ 3ος ανατολικό ανακαινισμένο πολύ καλο 23ετών πάρκινγκ 135.000ευρω 2310-901223 6948073837 ΣΜΘ ●Α.ΤΟΥΜΠΑ πωλείται 72τμ 2δσκμπ 4ος ανακαινισμένο με γούστο κατασκευής 1983 πυλωτή άριστο 95.000 ευρώ Ταρασίδης Ακίνητα 2310-847544 6976448633 περισσότερα www.tarasidisakinita.gr ΣΜΘ Α.ΤΟΥΜΠΑ πωλείται διαμέρισμα 9ετιας 2ος όροφος 85τμ 2ΔΣΚΜπ εντοιχισμένη ντουλάπα πολύ μεγάλο μπαλκόνι διαμπερές κέντρο απόκεντρο θέρμανση ωρομέτρηση φυσικό αέριο παρκινγκ τιμή 150.000€ συζητήσιμη 2310-488116 693-6644402 Μεσιτικο Παυλίδης ΣΜΘ ●Α.ΤΟΥΜΠΑ πωλείται διαμέρισμα 2ου ορόφου 92τμ 2ΔΣΚΛ ατομικό πετρέλαιο αποθηκη 6τμ έτος κατασκευής 2004 τιμή 155.000ευρώ 698-6006591 Μεσιτικο (ΚΑ-188) ΣΜΘ ●Α.ΤΟΥΜΠΑ πωλείται διαμέρισμα 70τμ 2δ.κ.ς.μπ. ανώγειο 42.000ε α.τουμπα διαμέρισμα 71τμ 2δ.κ.ς.μπ. και μαγαζί 25τμ μόνο 45.000ε παπαφειο διαμέρισμα 72τμ 2δ.κ.ς.μπ. 4ου πάρκινγκ 58.000ε ευκαιρία www.mesitiko-toumpas.gr 2310925.250 694-4443599 ΣΜΘ

●Α.ΤΟΥΜΠΑ εξαιρετικό διαμέρισμα 107τμ 9 ετών 2ος 2 δ σαλόνι κουζίνα μπάνιο φυσ.αεριο τέντες πόρτα ασφαλείας 2ac.(κωδ 1032- 44) Remax Target 2310-989870 www.remax.gr ΣΜΘ

●Α.ΤΟΥΜΠΑ πωλείται διαμέρισμα 65τμ 2δ.σκ.μπ. ανακαινισμένο 20ετων 100.000ε τριανδρία διαμέρισμα 80τμ 2δ.σκ.μπ. 3ου ανακαινισμένο θέα 100.000ε α.τουμπα διαμέρισμα 70τμ καθαρά 50τμ 2δ.σκ.μπ. 3ου 3ετων πάρκινγκ 125.000ε www.mesitiko-toumpas.gr 2310-925.250 694-4443599 ΣΜΘ

●Α.ΤΟΥΜΠΑ πωλείται διαμέρισμα ρετιρέ 117 τμ 3ος γωνιακό 3δσκμπwc + έξτρα στούντιο 24τμ με wc βεράντα με κεραμοσκεπη τζάκι πυλωτή 200.000€ Ταρασίδης Ακίνητα 2310-847544 697-6448633 περισσότερα www. tarasidis-akinita.gr ΣΜΘ ●Α.ΤΟΥΜΠΑ πωλείται διαμέρισμα 85τμ 2δ.κ.ς.μπ. 2ου 62.000ε κ.τουμπα διαμέρισμα 68τμ 2δ.κ.ς.μπ. 3ου ανακαινισμένο 70.000ε κ.τουμπα διαμέρισμα 65τμ 2δ.κ.ς.μπ. 2ου 50.000ε www.mesitiko694toumpas.gr 2310-925.250 4443599 ΣΜΘ ●Α.ΤΟΥΜΠΑ πωλείται διαμέρισμα 100τμ 2ου 80.000ε κ.τουμπα διαμέρισμα 86τμ 3δ.κ.ς.μπ. 1ου ανακαινισμένο 65.000ε κ.τουμπα γκαρσονιέρα 55τμ 2δ.κ.μπ. 1ου 10ετων 68.000ε παπαφειο διαμέρισμα 67τμ 1ου ανακαινισμένο 70.000ε www.mesitiko-toumpas.gr 2310-925.250 694-4443599 ΣΜΘ ●Α.ΤΟΥΜΠΑ πωλείται διαμέρισμα 50τμ 1δ.κ.ς.μπ. ανώγειο 35.000ε κ.τουμπα γκαρσονιέρα 33τμ 1δ.κ.μπ. ανακαινισμένο ανώγειο 31.000ε κ.τουμπα διαμέρισμα 60τμ 2δ.κ.ς.μπ. 3ου 36.000ε τριανδρία διαμέρισμα 68τμ 2δ.κ.ς.μπ.ανακαινισμένο ανώγειο 59.000ε www.mesitiko-toumpas. gr 2310-925.250 694-4443599 ΣΜΘ ●Α.ΤΟΥΜΠΑ πωλείται διαμερισμα 4ου ορόφου 109τμ 2ΔΣΚΛ ατομικό αέριο πάρκινγκ αποθηκη 6τμ έτος κατασκευής 1985 τιμή 160.000ευρώ 698-6006591 Μεσιτικο (ΚΑ-153) ΣΜΘ ●Α.ΤΟΥΜΠΑ πωλούνται 1)2ΔΣΚΜπ ατομική θέρμανση a/c πλήρως ανακαινισμένο διαμπερες 57τμ 45.000€ κωδ.1371 2) ΔΣΚΜπ 52τμ 1ος ατομικό αέριο πάρκινγκ αποθήκη 105.000€ διαπραγμ. κωδ.1084 2310-919355 694-5276723 www.Ktima-ependisi.gr

●Β.ΟΛΓΑΣ διαμέρισμα 117τμ πλησίον 2ος 3δ σαλόνι κουζίνα μπάνιο wc ντουλάπες 3air condition τέντες πόρτα ασφαλείας.(κωδ 1032- 41) Remax Target 2310-989870 www.remax.gr ΣΜΘ Β.ΟΛΓΑΣ Ευκαιρία!! επί της οδού σε ωραίο κάθετο δρόμο πωλείται διαμέρισμα 2ος όροφος ψηλός εξαιρετικό σημείο 71τμ Δ Δ-Σ ΚΜΠ. κατασκ.1970 πλήρως ανακαινισμένο ατομικό φυσ.αέριο 67.000€ 694-1466733 ●Β.ΟΛΓΑΣ Καραϊσκάκη super επενδυτική ευκαιρία πωλείται πλήρως ανακαινισμένο διαμέρισμα 1ΔΣΑΛΚΜΠ 35τμ 3ος όροφος ηλιόλουστο φυσικό αέριο άριστη οικοδομή μεγάλη απόδοση ενοικίου μόνο 40.000€ κωδ. 4015 2310-252292 697-4595575 Golden House. ΣΜΘ ●Β.ΟΛΓΑΣ με Μπότσαρη πωλείται γκαρσονιέρα 55τμ καθαρά 2ου ορόφου ανακαινισμένη 60.000€. [Κωδ. L-8506] 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●Β.ΟΛΓΑΣ (Μπότσαρη) πωλείται διαμέρισμα 105τμ 3ΔΣΚΜΠ 1ος όροφος ασανσέρ γωνιακό δίπλα στο ταχυδρομείο 90.000Ε 2310-862141 697-7314499 Οικοσυμβολή Μ. Μπότσαρη 7 ΣΜΘ ●Β.ΟΛΓΑΣ (Μπότσαρη) πωλείται διαμέρισμα 55τμ 1ΔΣΚΜΠ 2ος όροφος ασανσέρ ατομική θέρμανση ανακαινισμένο 60.000Ε 2310-862141 697-7314499 Οικοσυμβολή Μ. Μπότσαρη 7 ΣΜΘ ●Β.ΟΛΓΑΣ (Παρασκευοπούλου) πωλείται διαμέρισμα 52τμ 1ΔΣΚΜΠ 2ος όροφος ασανσέρ πρόσοψη 44.000Ε 2310862141 697-7314499 Οικοσυμβολή Μ. Μπότσαρη 7 ΣΜΘ

Α.ΤΟΥΜΠΑ πωλούνται διαμερισματα ετοιμοπαράδοτα 4ος οροφος με θεα 95τμ τζάκι κλειστό γκαραζ φυσικό αέριο και 1ος οροφος 73τμ με παρκιγκ απο εργολάβο 2310-508205 6945194212

●Β.ΟΛΓΑΣ πλήρως ανακαινισμένο διαμέρισμα 2ου ορόφου δωμάτιο σαλόνι κουζίνα λουτρό. Βρίσκεται σε κεντρικότατο σημείο κατάλληλο για επαγγελματική στέγη αλλά και φοιτητική κατοικία.. Υπεύθυνη Γεωργούση (κωδ.1002105). 2310-989870 re/max target www. remax.gr ΣΜΘ

Α.ΤΟΥΜΠΑ πωλούνται διαμερίσματα 90τμ 1ος 2ΔΣΛΚΜΠ ανακαινισμένο γωνία ατομική θέρμανση 100.000ευρώ Ε109Β και 65τμ ημιυπόγειο 2ΔΣΛΚΜΠ 15.000ευρώ Ε134Α 2310-908908 6973672787 Nemesis info@nemesis-thes.gr

●Β.ΟΛΓΑΣ Π.Συνδίκα ευκαιρία πωλείται 2ου ορόφου γωνιακό 71τμ καθαρά με 1-2ΔΣΚΜΠ ανακαινισμένο ατομικό αέριο μόνο 67.000€ τιμή διαπραγματεύσιμη. [Κωδ. L- 8495] 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ

Α.ΤΟΥΜΠΑ πωλούνται διαμερίσματα 87τμ 2ος 2ΔΣΚΛΜπ 10ετών διαμπερές ωρομέτρηση πάρκινκγ 140.000Ε Ε109Α και 100τμ 1ος 3ΔΣΚΛΜπ διαμπερές ατομικο αεριο 85.000Ε Ε114Α 2310-908908 697-3672787 Νemesis info@nemesisthes.gr

●Β.ΟΛΓΑΣ Π.Συνδίκα πωλείται διαμέρισμα 75τμ μικτά 5ου ορόφου με 1Δ-ΣΚΜπ ανακαινισμένο ανοιχτωσιά βλέπει λίγο θάλασσα μόνο 75.000€. [Κωδ. L-8507] 2310272737 LIBERTY ΣΜΘ

●Α.ΤΟΥΜΠΑ σε εξαιρετικό σημείο πωλείται διαμέρισμα 3ΔΣΚ2ΜΠ 115τμ 4ος ανοιχτωσιά διαμπερές με ασανσέρ και θέρμανση αερίου τιμή: 93.000€ συζητήσιμη κωδ. 2143 Φωτοπαρουσίαση www. metrohome.gr 2310-968790 6936953049 ΣΜΘ

●Β.ΟΛΓΑΣ πωλείται διαμέρισμα 3ΔΣΚΜΠWC 140τμ ρετιρέ 7ου ορόφου γωνιακό διαμπερές με αποθήκη εντός του διαμερίσματος. (ΛΤ-1298) Φωτοπαρουσίαση www.homexpert.gr 2310306285 ΣΜΘ

●Α.ΤΟΥΜΠΑ Χαρίσειο 125τμ 5ος 1993 3υ/δ σαλοκουζίνα μπάνιο αποθήκη ασανσέρ πυλωτή θεα. 165000 ευρώ. R.E.M. 2310-308032 693-2308032 ●ΒΑΦΟΠΟΥΛΕΙΟ πράσινο ησυχία πωλείται δις γωνιακό διαμέρισμα 110τμ 2-3ΔΣΚΜΠWC φυσικό αέριο άριστη ανακαίνιση περιμετρικά μπαλκόνια σε λογική τιμή. [Κωδ. L-7944] -Γ.Γιαννόπουλος 2310-272737 ΣΜΘ ●Β.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ευκαιρία!!! πωλειται διαμερισμα επι της παπαδιαμαντη 65 τ.μ. με σαλονοκουζινα 1 δωματιο και ενα μπανιο. διαθετει μπαλκονι και βρισκεται σε ημιοροφο. Κωδ: 1016-4 2310-455111 Re/max 4-U ΣΜΘ ●Β.ΓΕΩΡΓΙΟΥ μοναδικό διαμέρισμα 85 τμ 4ου ορόφου πλήρως ανακαινισμένο 1ο ρετιρέ 2 υπνοδωμάτια λουτρό εντοιχ. ντουλάπες μεγάλες βεράντες ατομικό αέριο ευκαιρία.(κωδ.1036-30) 2310989870 re/max target www.remax.gr ΣΜΘ ●Β.ΟΛΓΑΣ Ανάληψη πωλείται διαμέρισμα 6ου ορόφου νοτιοδυτικό 3ΔΣΚΜΠ χρήζει ανακαίνισης. [Κωδ. L-7287] 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●Β.ΟΛΓΑΣ αρχοντικό πωλείται μερικώς ανακαινισμένο ρετιρέ 126τμ 7ου ορόφου 3ΔΣΚΜπ ατομικό αέριο τζάκι ηλεκτρικές τέντες άριστος προσανατολισμός ωραία βεράντα. [Κωδ. L-7974] Σ.Νικολαίδου 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ

●Β.ΟΛΓΑΣ πωλείται ρετιρέ 2ΔΣΚΜΠ 92τμ 5ου ορόφου μερικώς ανακαινισμένο διαμπερές με πολύ μεγάλη βεράντα με τέντες και ατομικό φυσικό αέριο. Ευκαιρία μόνο 90000Ε.(ΛΧ-1552)Φωτοπαρουσίαση www.homexpert.gr 2310306285 ΣΜΘ ●Β.ΟΛΓΑΣ Σχολή Τυφλών πωλείται διαμέρισμα 80τμ 2ΔΣΚΜπ ατομική θέρμανση γωνιακό ανοιχτωσιά μόνο 72.000€ ευκαιρία. [Κωδ. L-5399] 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●Β.ΟΛΓΑΣ Σχ.Τυφλών πωλείται άριστο διαμέρισμα 70τμ ΔΣΚ(Ξ)WC 2ος ψηλός αέριο θυρωρείο ανοιχτωσιά θάλασσα 75.000€ και Μπότσαρη πλησίον παραλίας διαμέρισμα 70τμ 2ΔΣΚWC 1ος ψηλός 65.000€ 2310-421.121 2310-425.999 694-5262681 Μεσιτικό Eurocasa ΣΜΘ ●ΒΟΤΣΗ αγορά 30τ.μ. 1ος ΣΚΜΠ στούντιο ωραίο σημείο ανοιχτωσιά εύκολη πρόσβαση σε αγορά συγκοινωνία αποθήκη πάρκινγκ. Κατάλληλο και για επένδυση (260€ ενοίκιο) 6ετίας(κωδ.Λ6643) Τιμή 53.000€ 2310-420555 6974274465 φωτοπαρουσίαση www.invista. gr ΣΜΘ ●ΒΟΤΣΗ διαμερίσματα 90τμ 2ος 28ετίας πάρκινγκ διαπερές μπροστά 85.000€ β)86τμ γ)75τμ δ)114τμ 2ος 3ΔΣΚΜπ δικό του πάρκινγκ μπροστά α.φ.α 20ετίας άριστη κατάσταση ανοιχτωσιά μεγάλο μπαλκόνι 190.000€ 2310-488116 6978060381 Μεσιτικο Παυλίδης ΣΜΘ


ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ●ΒΟΤΣΗ επί της Μ.Αλεξάνδρου πωλείται ωραιότατο διαμέρισμα 107τμ μικτά/89τμ καθαρά 4ου τελευταίου ορόφου 3ΔΣΚΜπ αποθήκη πάρκινγκ τζάκι ανοιχτωσιά σε πολύ ανταγωνιστική τιμή. [Κωδ. L-7781] Ν.Μήλιος 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΒΟΤΣΗ οροφοδιαμέρισμα 138τμ 5ος τελευταίος 3ΔΣΚΜΠ2WC 20 ετών ατομικό πετρέλαιο πάρκινγκ αποθήκη τέντες τζάκι 83τμ 2ος οροφοδιαμέριεμα διαμπερες 15ετίας 2ΔΣΚΜπ τέντες αέριο πάρκινγκ 150.000€ 2310-480995 697-2282173 Περπερίδου Μοναδικό Σπίτι ΣΜΘ ●ΒΟΤΣΗ οροφοδιαμέρισμα 5ος προτελευταίος 114τμ 3ΔΣΚΜπ διαμπερες 5ετίας τέντες ντουλάπα τζάκι πάρκινγκ αποθήκη ανοιχτωσιά άριστη κατασταση 230.000€ 2310-480995 697-2282173 Περπερίδου Μοναδικό Σπίτι ΣΜΘ ●ΒΟΤΣΗ πωλείται διαμέρισμα 110τμ 2ος όροφος 3ΔΣΚΜΠ (89 κατασκευή) διαμπερές σε άριστη κατάσταση φυσικό αέριο θέση στάθμευσης σε ανοιχτωσιά Τιμή 155.000€ 2310-914913 6936900100 Μεσιτικό Ευθυμιάδου Μαρία ΣΜΘ ●ΒΟΤΣΗ πωλείται διαμέρισμα 110τμ 2ος 2ΔΣΚΜπ 28ετίας ατ. φυσ. αέριο πάρκινγκ αποθήκη ανοιχτωσιά τρίφατσο δυνατότητα τρίτου δωματίου πολύ καλό 105.000€ 2310-488116 6978060381 Μεσιτικο Παυλίδης ΣΜΘ ●ΒΟΤΣΗ πωλείται διαμέρισμα 107τμ 4ος 3ΔΣΚΜπ τζάκι πάρκινκγ 20ετίας ανοιχτωσιά ήσυχο μέρος αποθήκη άριστη κατάσταση μεγάλο μπαλκόνι θέα 150.000€ 2310-488116 697-8060381 Μεσιτικο Παυλίδης ΣΜΘ

●ΒΟΤΣΗ πωλείται μεζονέτα 84τμ 1ος ΔΣΚΜπ 2ος ΔΜπ με μεγάλα μπαλκόνια βλέπει μπροστά ατομικο φυσικό αέριο δικό του πάρκινγκ δυνατότητα και κλειστού πάρκινγκ μόνο 100.000€ τελική τιμή 2310-488116 694-5725883 Μεσιτικο Παυλίδης ΣΜΘ ΒΟΤΣΗ πωλούνται διαμερίσματα 100τμ υπο κατασκευή γωνιωκά φαρδύς δρόμος απέναντι πάρκο ατομικό αέριο πάρκινγκ αποθήκη τζάκι ηλιακοί 2-3 δωμάτια Απο 240.000Ε 697-9975191 6977123030 «Ametrix» Τεχνική Κατασκευαστική Εταιρία ●ΒΟΥΛΓΑΡΗ αγορα 105τμ 2ΔΣΚΜπΑπ 4ος ευκαιρία νεοδμητο ρετιρε ανοιχτωσιά θεα τζακι ατομικο αεριο 2 ατομικα πάρκινγκ ασανσερ αριστης κατασκευής 165.000Ε 2310-416602 694-7565354 φωτογραφίες περισσότερα ακίνητα www.cityland.gr ●ΒΟΥΛΓΑΡΗ αγορά 105τμ διαμέρισμα νεόδμητο σε φαρδύ δρόμο πολυτελούς κατασκευής 4ος ανοιχτωσιά 2ΔΣΚΜπ τζάκι αποθήκη εντοιχισμένες ντουλάπες θωρακισμένη συναγερμό θεση πάρκινγκ στο συμβόλαιο. 165.000Ε Κωδ.1375 2310-334001 694-4412862 φωτοπαρουσίαση www.forumland.gr ΣΜΘ

●ΒΟΥΛΓΑΡΗ αγορά 107τμ γωνιακό 3ος ήσυχος δρόμος πλήρως ανακαινισμένο ανεξάρτητη κουζίνα καθιστικό χωριστή τραπεζαρία2 υπνοδωμάτια μπάνιοπόρτα ασφαλείας ατομικό φυσικό αέριο τέντεςανελκυστήρα αποθήκη κλιματισμός 125.000ε κωδ.2134 2310-334001 693-6203214 φωτοπαρουσίαση www. forumland.gr ΣΜΘ ●ΒΟΥΛΓΑΡΗ αγορά 65τμ 1ος όροφος ήσυχο δρόμο ανεξάρτητη κουζίνα καθιστικό μεγάλο υπνοδωμάτιο μπάνιο ατομικό φυσικό αέριο ανελκυστήρα αποθήκη πάρκινγκ. Τιμή 40.000ε κωδ.3257 2310-334001 694-4412862 φωτοπαρουσίαση www.forumland.gr ΣΜΘ

●ΒΟΥΛΓΑΡΗ σε εξαιρετικό σημείο πωλείται διαμέρισμα 3ου ορόφου γωνιακό με 2ΔΣΚΜΠ αποθήκη παρκινγκ ατομικό αέριο τέντες μεγάλα μπαλκόνια τιμή λογική διαπραγματεύσιμη. [Κωδ. L-8497] 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΒΥΖΑΝΤΙΟ αγορά 220τμ 4ος 4ΔΣΚ2ΜΠ διαμπερούς διαμερίσματος ανεξάρτητη κουζίνα μεγάλα δωμάτια ωραίο σημείο τζάκι αποθήκη υπόγειο πάρκινγκ φ/α 20ετίας χρήζει μερικής ανακαίνισης Τιμή 250.000€ (κωδ.5711) 2310-420555 694-2400041 φωτοπαρουσίαση www. invista.gr ΣΜΘ

●ΒΟΥΛΓΑΡΗ αγορά 90τμ. 2ΔΣΚΜΠ σε εξαιρετικό σημείο 3ου όροφου ηλιόλουστο ανοιχτωσιά φαρδιά μπαλκόνια ατομική θέρμανση αερίου πάρκινγκ αποθήκη όμορφη οικοδομή 18ετών (κωδ.32627) Τιμή 170.000€ Καλέστε 2310-317100 694-2444319 www.interhome.gr ΣΜΘ

●ΒΥΖΑΝΤΙΟ γκαρσονιέρα 53τμ 1ου ορόφου προσόψεως μπροστά σε πάρκο 1ΔΣΚΜΠ θέρμανση με θερμοπομπούς και κλιματισμό, ντουλάπα, τέντες τιμή 65.000€ (Κ158) AR-X Μεσιτικό 2310433573 693-6072255 www.ar-x.gr. ΣΜΘ

●ΒΟΥΛΓΑΡΗ ακίνητο 110τμ. 3ΔΣΚΜΠ 3ος όροφος γωνιακό μεγάλη ανοιχτωσιά φαρδιά μπαλκόνια ωραία διαρρύθμιση με άνετους χώρους ωρομέτρηση πετρεαλαίου αποθήκη πάρκινγκ 10ετίας(κωδ 32047) Τιμή 190.000€ Καλέστε 2310-317100 6942-444319 www. interhome.gr ΣΜΘ

●ΒΥΖΑΝΤΙΟ διαμέρισμα 3ου ορόφου 65τ.μ. σε άριστη κατάσταση . Αποτελείται ιδιαίτερα φωτεινό σαλόνι ένα υπνοδωμάτιο εντοιχισμένες ντουλάπες και λουτρό. Διαθέτει επίσης θέρμανση ατομικού φ/α και ασανσέρ.Κωδ.1008-64 2310-455111 Re/max 4-U ΣΜΘ

●ΒΟΥΛΓΑΡΗ διαμέρισμα 1ου 92τμ 2ΔΣΚΜΠ 15ετίας άριστη κατάσταση κουζίνα χωριστή μεγάλα δωμάτια τεράστια βεράντα φωτεινότατο ιδανικό για οικογένεια ατομικό αέριο πάρκινγκ αποθήκη κωδ3001 www.ikiarealestate.gr 2310-334885

●ΒΥΖΑΝΤΙΟ Κηφισιά πωλείται διαμέρισμα α)170τμ 2ος 2ΔΣΚΜπWC τζάκι α.φ.α μπροστά πάρκο 30ετίας 130.000€ β)155τμ 2ος 3ΔΣΚΜπWC τζάκι ωρ.επιδαπέδια 26ετίας μπροστά όλο μάρμαρο 140.000€ 2310-488116 697-8060381 Μεσιτικο Παυλίδης ΣΜΘ

ΒΟΥΛΓΑΡΗ Ν.Ελβετία διαμέρισμα καινούριο πωλείται 95τμ 2ος όροφος 2ΔΣΑΚΖΜΠ με θέση πάκρινγκ λούξ κατασκευή και απεριόριστη θέα 155.000€ τελική τιμή 2310-300859 6972818560 «Κόσμος» Γρηγορίου Ε αρ.31 Βούλγαρη ΣΜΘ

●ΒΥΖΑΝΤΙΟ νέο ακίνητο στην αγορά πωλείται κατά αποκλειστικότητα διαμέρισμα 5ου ορόφου 115τμ με 3ΔΣΚΜΠ έξι ετών διαμπερές πάρκινγκ τζάκι αποθήκη σε φαρδύ δρόμο ανοιχτωσιά. [Κωδ. L-8014] -Α.Αλτίνης 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ

●ΒΟΥΛΓΑΡΗ πωλείται διαμέρισμα 18 ετών 2ΔΣΚΜΠ 90τμ 3ου ορόφου διαμπερές με φαρδύ μπαλκόνι ανοιχτωσιά ατομικό Φ/Α αποθήκη και θέση πάρκινγκ. Συμφέρουσα τιμή. (ΛΤ-1570) Φωτοπαρουσίαση www.homexpert.gr 2310-306285 ΣΜΘ ●ΒΟΥΛΓΑΡΗ πωλείται διαμέρισμα 103τμ 3ος τελε διαμπερες 2ΔΣΚΜπ 10ετίας άριστη κατασταση τζάκι πάρκινγκ 2 αποθήκες a/c τέντες ανοιχτωσιά 177.000€ 2310-480995 697-2282173 Περπερίδου Μοναδικό Σπίτι ΣΜΘ ●ΒΟΥΛΓΑΡΗ πωλείται διαμερισμα 2ου οροφου 110τμ σε οικοδομή 1982 2υ/δ δυνατότητα 3ου ΣΛΚΜΠ θέση πάρκινγκ αποθήκη 145.000€ Κωδ.ΚΑ-566 2310868890 697-6687407 Real Estate Γ.Βαδράτσικα ΣΜΘ ΒΟΥΛΓΑΡΗ Σακελλαρίδη πωλείται απο ιδιώτη διαμέρισμα 90τμ 3ος όροφος 2ΔΣΚΜΠ αποθήκη φυσικό αέριο γωνιακό ηλιόλουστο ανατολικομεσημβρινό τέντες πόρτα ασφαλείας σε άριστη κατάσταση 170.000Ε Τιμή συζητήσιμη 697-3022323

ΒΥΖΑΝΤΙΟ πωλείται οροφοδιαμέρισμα του 1985 πολύ ήσυχο δρόμο 4ος όροφος 155τμ 3ΔΣΚ2Μπ μάρμαρα ενδοδαπέδια θέρμανση αερίου μεγάλες ντουλάπες στα δωμάτια τζάκι χτιστό 285.000€ συζητησιμη Οχι μεσίτες 694-2480981 ΔΕΛΦΩΝ αρχές πωλείται 25ετιας διαμέρισμα 3ου ορόφου μπροστινό γωνιακό 115τμ 3δσκμπ 2 αποθήκες ατομικό φυσικό αέριο θωρακισμένη 133000ε (1055-206) re/max delta 2310-588411 www.remax-delta-thessaloniki.gr ●ΔΕΛΦΩΝ Αρχ.Μουσείου ευκαιρία πωλείται πλήρως ανακαινισμένο διαμέρισμα 3ΔΣΑΛΚΜΠWC αποθήκη 120τμ 3ος όροφος ασανσέρ ατομικό φυσικό αέριο πρόσοψη γωνιακό οικοδομή του 1986 μόνο 125.000€ κωδ.4023 2310-252292 697-4595575 Golden House. ΣΜΘ ΔΕΛΦΩΝ επί της οδού σούπερ ευκαιρία τιμή κρίσης πωλείται 4ος 100τμ 3ΔΣΚΜΠ άμεσα κατοικήσιμο μπάνιο κουζίνα ανακαινισμένα 90.000ευρώ συζητήσιμα 2310-901375 6945818081 Μάριος Αθανασιάδης Οικοεπενδυτική ●ΔΕΛΦΩΝ και Αναλήψεως πωλείται διαμέρισμα 60τμ 3ου ορόφου οπίσθιο άνετο φωτεινό ανοιχτόκαρδο θέρμανση καντρικού αερίου χωριστή κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές άριστη κατάσταση. [Κωδ. L-8557] -Μ.Λασπίδου 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ΔΕΛΦΩΝ Καλλιδοπούλου οικοδομή πολυτελές στούντιο με αποθήκη και πιλοτή 50.000€ 2310-323230 2310-323040 2310-326040 6944266232 697-7448080 Δούρος ΑΕ

ΔΕΛΦΩΝ Μαρτίου πωλείται ανακαινισμένο διαμέρισμα 72τμ 2ος 2ΔΣΚWC ανακαινισμένο βαθμό λούξ καινούριες εγκαταστάσεις βεράντα φ/α αποθήκη ιδιαίτερα κατάλληλο για μοναχικούς ανθρώπους τιμή 125.000€ διαπραγματεύσιμη 697-4541966 μεσιτικό γραφείο ●ΔΕΛΦΩΝ (Μπότσαρη) πωλείται διαμέρισμα 84τμ 2ΔΣΚΜΠ 4ος όροφος ασανσέρ φωτεινό γωνιακό και πρόσοψη 65.000Ε 2310-862141 697-7314499 Οικοσυμβολή Μ. Μπότσαρη 7 ΣΜΘ

●ΒΥΖΑΝΤΙΟ πολυτελέστατο διαμπερές οροφοδιαμέρισμα ρετιρέ 117τ.μ. Βρίσκεται στον 6ο όροφο γωνιακής πολυκατοικίας πολυτελούς κατασκευής 1998 με εντυπωσιακά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά και αποτελείται από σαλοκουζίνα 2υπνοδωμάτια λουτρό wc. Κωδ:1008-68 Re/Max4U 2310-455.111 ΣΜΘ ●ΒΥΖΑΝΤΙΟ πωλείται 145τμ 3ΔΣΚΜΠWC 2ος γωνιακό αέριο πάρκινγκ αποθηκη 17ετών τέντες τζάκι θωρ.πόρτα ντουλάπες άριστη κατάσταση 235.000ευρώ γκαρσονιέρα 52τμ 1ος πρόσοψη μπροστα πάρκο 60.000€ 2310-480995 697-2282173 Περπερίδου Μοναδικό Σπίτι ΣΜΘ

●ΔΕΛΦΩΝ πωλείται σε άριστη οικοδομή 25ετίας γωνιακό διαμέρισμα 3ου ορόφου 117τμ με 3ΔΣΚΜΠWC αποθήκη σε υπεραρίστη κατάσταση φωτεινότατο ατομικό αέριο εξαιρετική τιμή. [Κωδ.L-7015] -Α. Αλτίνης 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ΕΘΝ.ΑΜΥΝΗΣ πωλείται νεόδμητο διαμέρισμα α)115τμ εξάιρετη θέα υπερλουξ β)60τμ θέα πολυτελες 698-1028402 Αγορά ●ΕΛΛΗΝΙΚΟ Ντεπώ πωλείται εξαιρετικό οροφοδιαμέρισμα ανακαινισμένο 178τμ μικτά 144τμ καθαρά διαμπερές ατομικό αέριο τζάκι μάρμαρα χωριστή κουζίνα 2Μπ σε τιμή συζητήσιμη. [Κωδ.L-7790] Ν.Ξένος 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ

●ΕΥΖΩΝΩΝ διαμέρισμα 65τμ με δωματιο σαλονι τραπεζαρία κουζίνα λουτρό β)Β.Ολγας διαμέρισμα 120τμ με 3δωμάτια σαλόνι τραπεζαρία κουζίνα λουτρό WC όλα πρόσοψη πωλούνται 2310-234541 693-6108998 Κτηματομεσιτικό γραφείο Δάλλα ●ΕΥΖΩΝΩΝ μοναδικό διαμέρισμα 40 τμ 5ου ορόφου πλήρως ανακαινισμένο ρετιρέ 2 υπνοδωμάτια κουζίνα λουτρό μεγάλες βεράντες ατομικό αέριο ευκαιρία.(κωδ.1036-39) 2310-989870 re/max target www.remax.gr ΣΜΘ ●ΕΥΖΩΝΩΝ πωλείται διαμέρισμα 4ου ορόφου 70τμ 1 δωμάτια σαλόνι κουζίνα αέριο Θωρακισμένη πόρτα βεράντα Ευκαιρία! κος Γρεμμενάς Σάκης ΚΩΔ: 1030-65 2310-989870 Re/MaxTarget www.remax.gr ΣΜΘ ●ΕΥΖΩΝΩΝ πωλείται διαμέρισμα 4ου ορόφου 94τμ 2 δωμάτια σαλόνι κουζίνα αέριο Θωρακισμένη πόρτα βεράντα λουτρό WC . Ευκαιρία ! κος Γρεμμενάς Σάκης Κωδ.: 1030-66 2310989870 Re/Max-Target www.remax.gr ΣΜΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ αγορα 122τμ 3ΔΣΚΜπ 3ος σε καλό δρόμο ήσυχο 20ετίας άριστη κατασταση γωνιακό φωτεινό παράθυρο στο μπάνιο ντουλάπες ατομικο αέριο μεγάλα δωμάτια 170.000€ συζητησιμη 2310-454.057 697-3225152 Tzikas ΣΜΘ

ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ πωλείται διαμέρισμα 60τμ πλησίον Λ.Στρατού 15ετίας ωρομέτρηση 1ος όροφος ΔΣΚΜΠ πλήρως ανακαινισμένο θωρακισμένη συνθετικά κουφώματα κουζίνα εξοπλισμένη 693-2907690 693-7297501 www. stik-constructions.gr ●ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ πωλείται διαμερισμα 70τμ γωνιακό όλα πρόσοψη 2ΔΣΚΜπ 40.000€ και 75τμ 2ος γωνιακό 30ετίας καλοριφέρ 60.000€ 2310-822228 697-9314212 Φιδάνης ΣΜΘ ●Θ.ΣΟΦΟΥΛΗ διαμέρισμα 180τμ 3ΔΣΚ2ΜΠ μοναδικό 20ετίας άψογη κατάσταση 5ος διαμπερές εντυπωσιακό περιβάλλον υπέροχο σαλόνι τζάκι μεγάλη χωριστή κουζίνα ευμεγέθη δωμάτια πολυτελή δάπεδα αυτόνομο αέριο 2310-318099 694-4373640 www. domus-in.gr Θ.ΣΟΦΟΥΛΗ (περιοχή Express Service) μοναδικό διαμέρισμα 1ου ορόφου 170τμ. εξαιρετικής κατασκευής σε πολύ καλή οικοδομή 3Δ υπόγειο πάρκινγκ. Eurobank Υπηρεσιες Ακινητων 2310-506227 ●Θ.ΣΟΦΟΥΛΗ πρώτο στη θάλασσα πωλείται διαμέρισμα 130τμ 2ος τιμή 263.000€ συζητήσιμη κωδ.49970 Φωτοπαρουσίαση www.metrohome.gr 2310968790 693-6953049 ΣΜΘ

●Θ.ΣΟΦΟΥΛΗ πωλείται αριστοκρατικό διαμέρισμα 210τμ εξαιτερικής κατάστασης 4ος εκπληκτική ανοιχτωσιά περιμετρικά μπαλκόνια πανταχώθεν ελεύθερο άνετος χώρος υποδοχής τζάκι πρόχειρο καθιστικό τραπεζαρία ανεξάρτητος χώρος κουζίνας 3ΔΣ2ΜΠ πάρκινγκ.Κωδ.3353 2310334001 693-6203214 Σπύρος Ντίνος www.forumland.gr ΣΜΘ Θ.ΣΟΦΟΥΛΗ πωλείται διαμέρισμα 135τμ (καθαρά) σε πολυτελή πολυκατοικία δίπλα στη θάλασσα 3Υπ/Σ/Κ/ΜΠ/WC 1ος όροφος κεντρική θέρμανση αερίου σε πολύ καλή κατάσταση 693-6389752 693-7186433 ●Θ.ΣΟΦΟΥΛΗ πωλείται μοναδικό ρετιρέ οροφοδιαμέρισμα 20ετίας ιδιαίτερης αισθητικής 200τμ με απεριόριστη θέα θάλασσα περιμετρικά βεράντες και κλειστή θέση στάθμευσης αποκλειστικά στη LIBERTY. [Κωδ. L-8407] 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●Θ.ΣΟΦΟΥΛΗ Σπετσών αποκλειστικότητα πωλείται εξαιρετικό γωνιακό διαμέρισμα 3ου ορόφου 155τμ 3ΔΣ-Κ2Μπ αποθήκη τζάκι 25ετίας με νότιο προσανατολισμό περιμετρικά μπαλκόνια σε άριστη κατάσταση. [Κωδ.L-4906] Ν.Ξένος 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ

●ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ αγορά 52τμ καθαρά διαμέρισμα πλήρως ανακαινισμένο 2ΔΣ(Κ) ΜΠ ατομικό φυσικό αέριο 2ος όροφος κοντά στο Μετρό ιδανική επένδυση ευκαιρία 55.000€ Οικείν Μεσιτική 2310310970 697-7262800 www.oikein.gr ΣΜΘ ●ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Βαρ.Χίρς ευκαιρία πωλείται εξαιρετικό διαμέρισμα 2ΔΣΚΜΠ 85τμ 2ος πρόσοψη γωνιακό ατομικό φυσικό αέριο άριστη οικοδομή ιδανικό για επένδυση ή οικογένεια μόνο 74.000€ κωδ.4091  2310-252292 697-4595575 Golden House. ΣΜΘ ●ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κων/πόλεως πωλείται νέο ακίνητο 112τμ με 2ΔΣΚΜπ διαμπερές του 1982 2ου ορόφου με θέα και δίπλα σε στάση Μετρό ευκαιρία 90.000€. [Κωδ. L-7970] Α.Αλτίνης 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●IΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κωνσταντινουπόλεως super ευκαιρία πωλείται ρετιρέ διαμέρισμα 2ΔΣΚΜΠ 65τμ 5ος όροφος οροφοδιαμέρισμα μεγάλη βεράντα ατομικό φυσικό αέριο θωρακισμένη εξαιρετική οικοδομή μόνο 45.000€ κωδ.4086 2310-252292 697-4595575 Golden House. ΣΜΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ οροφοδιαμέρισμα 4ος όροφος προτελευταίος 110τμ οικοδομή 1982 με 120τμ βεράντα και ατομικό φυσικό αέριο Τιμή πώλησης 120.000€ 697-4622961 όχι μεσίτες


6

µικρές αγγελίες

●ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ οροφοδιαμέρισμα 110τμ με βεράντα 120τμ 115.000€ όχι μεσίτες 697-4622961 ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ πολυτελη διαμερισματα υπό-κατασκευη σε προσιτές τιμές 120τμ -70τμ -50τμ πάρκινγκ αποθηκη Μαζί διαμορφώνουμε τον τρόπο αποπληρωμής Ατοκος διακανονισμός εως 10χρόνια 2310-637806 6944346636 694-4517470 Οικοδομικές επιχειρήσεις Λιολίδης ●ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ πωλείται γωνιακό διαμέρισμα 120 τ.μ. 3ΔΣΚ2Μπ 6ος προτελευταίος οικοδομή του 1996 τζάκι υπόγειο παρκινγκ ανοιχτωσιά και θέα πόλη μεγάλα μπαλκόνια 210.000€ κωδ. 1986 (φωτο). interhome.gr 2310-500555 693-2321463 ΣΜΘ ●ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ πωλείται διαμερισμα 3ου ορόφου με απεριοριστη θέα 62τμ ΔΣΛΤΡΚΜΠ (δυνατότητα για 2ο δωμάτιο) 70.000ευρώ ΚΑ-74 2310-868890 697-6687407 Real Estate Γ.Βαδράτσικα ΣΜΘ ●ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ πωλείται διαμέρισμα 48τμ 1δσκμπ 1 έτους άριστης κατασκευής μισθωμένο 360€ τιμή 90.000€ Ταρασίδης Ακίνητα 2310-847544 6976448633 περισσότερα www.tarasidisakinita.gr ΣΜΘ ●ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ πωλείται εξαιρετικό νοτιοανατολικό ρετιρέ 60τμ 2ΔΣΚΜΠ ανακαινισμένο γωνιακό ατομικό φυσικό αέριο βεράντα 40τμ ευκαιρία. [Κωδ.L2310-272737 7166]-Α.Γαβριηλίδης LIBERTY ΣΜΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ σε νεόδμητη οικοδομή διαμερίσματα από 31 τ.μ. εώς 126 τ.μ με προσόψεις σε πάρκο θέσεις στάθμευσης κήπο ατομική θέρμανση αερίου συναγερμό κλιματισμό. Πληροφορίες: www.eplak.gr 2310-909525 6982507313 ●ΙΤΑΛΙΑΣ Β.Ολγας πωλείται διαμέρισμα σε άριστη κατάσταση 2ΔΣΚΜΠ 120τμ 1ος όροφος πρόσοψη διαμπερές ασανσέρ άριστη οικοδομή 20 ετών ατομική θέρμανση 125.000€ κωδ.4158 2310252292 697-4595575 Golden House. ΣΜΘ ●ΚΑΛΑΜΑΜΑΡΙΑ Αρετσού οροφοδιαμέρισμα 140τμ 3ΔΣΚΜΠWC πάρκινγκ αποθήκη ατομικό αέριο γωνιακά με θέα θάλασσα γρανίτες ίνοξ κλιματστικά 4ος 450.000€ και 78τμ 2ος 2ΔΣΚΜΠ 200.000€ κωδ.Δ2310-458844 699-3377744 672 Μεσιτικο Στραντζα ●ΚΑΛΑΜΑΜΑΡΙΑ Αρετσού οροφοδιαμέρισμα 140τμ 3ΔΣΚΜΠWC πάρκινγκ αποθήκη ατομικό αέριο γωνιακά με θέα θάλασσα γρανίτες ίνοξ κλιματστικά 4ος 450.000€ και 78τμ 2ος 2ΔΣΚΜΠ 200.000€ 2310-458844 699-3377744 κωδ.Δ-672 Μεσιτικο Στραντζα ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Αγ.Ιωάννης διαμέρισμα 128τ.μ. 3ΔΣΚ1ΜΠ τζάκι αποθήκη 25 τ.μ. WC μεγάλα μπαλκόνια θέα ηλιακό θερμοσίφωνα αυτόματη θέρμανση φυσικoύ αερίου 2θέσεις parking μία ανοικτή και μία κλειστή.Κωδ:1016-6 2310-455111 Re/ max 4-U ΣΜΘ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Αγ.Ιωάννης πάροδος Σαράφη πωλείται εξαιρετική μεζονέτα 2επιπέδων 5ετιας 90τμ μεγάλη σαλοκουζίνα 2ευρύχωρα δωμάτια wc βεράντα ασανσέρ κλειστό παρκινγκ τιμή 150.000€ διαπραγματεύσιμη 6974541966 μεσιτικό γραφείο ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Αγ.Ιωαννης πωλειται διαμερισμα 120τμ καινουργιο 2ος 3ΔΣΚΜπwc υπογειο πάρκινγκ αποθηκη αεριο τζακι 250.000Ε β)γκαρσονιέρα 50τμ 1ος ΔΣΚΜπ αποθηκη αεριο Ι.Δραγουμη γκαρσονιέρα 50τμ 3ος 36.000Ε 697-2011917 Μεσιτικο

1 Ι Ο ΥΛ Ι Ο Υ 2 0 1 2

●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ αγορά 105τμ 2ΔΣΚΜπ με δυνατότητα 3ου δωματίου ανώγειο ανακαινισμένο μπαλκόνια διαμπερες ατομικό πετρελαιο αξιολογη οικοδομή 85.000€ 2310-416602 694-7565354 φωτογραφίες περισσότερα ακίνητα www.cityland.gr

●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Αγορά εξαίρετου ρετιρέ 115τμ 4ΔΣΚΛΑπ 6ος μπροστά πάρκο θέση στάθμευσης ατομική θέρμανση πετρελαίου τζάκι απίθανη θέα άνετοι χώροι. 252.000€ Φωτογραφίες στο www. redy.gr (κωδ.7147) 2310-488.244 6937288818 Αθανασιάδης Χρήστος ΣΜΘ

●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ αγορά 115τμ 3ΔΣΚ2ΜΠ 4ος ήσυχο σημείο (2Δ ξεχωριστή κουζίνα ή 3Δ σαλοκουζινα) (χρήση ταράτσας έξτρα +δωμάτιο) ανατολικομεσηβρινό τζάκι πάρκινγκ και ατομική θέρμανση. Τιμή 155.000€ (κωδ.4641) 2310-420555 694-2400041 www.invista.gr ΣΜΘ

●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ (Αγ.Παντελεήμονας) 88τμ. 2ΔΣΚΜΠ σε πολύ καλή κατάσταση διαμπερές φαρδιά μπαλκόνια άνετα δωμάτια κουζίνα σε εσοχή τέντες θέρμανση ατομικό φυσικό αέριο πάρκινγκ (κωδ.32520) Τιμή 150.000€ Καλέστε 2310-317100 694-2444319 www. interhome.gr ΣΜΘ

●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ αγορά 115τμ με 2ΔΣΛΤΡΚΜΠ 15ετίας 6ος τζάκι ατομική θέρμανση πάρκινγκ αποθήκη φαρδιά μπαλκόνια θέα θάλασσα Τιμή: 190.000€ 2310-318718 697-4230140 Good Choice Real Estate ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ αγορά 120τμ 135τμ νεόδμητα διαμέρισματα πολυτελούς κατασκευής 4ος 5ος 6ος απεριόριστη ανοιχτωσιά 3ΔΣΚΜπwc ατομικο αέριο ντουλάπες τζάκι αποθήκη θυροτηλεόραση συναγερμό 2θέσεις πάρκινγκ. Από 205.000Ε Κωδ.164-1855 2310-334001 694-4412862 φωτοπαρουσίαση www. forumland.gr ΣΜΘ ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ αγορά 120τ.μ. 5ος 3ΔΣΚ2ΜΠ διαμπερούς διαμερίσματος φωτεινό ανοιχτωσιά θέα Πανόραμα ήσυχο σημείο εύκολα προσβάσιμο πολυτελούς κατασκευής τέντες a/c τζάκι αποθήκη πάρκινγκ (κωδ.6666) Τιμή 235.000€ 2310-420555 694-2400041 φωτοπαρουσίαση www.invista.gr ΣΜΘ ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ αγορά 155 τ.μ 3ΔΣΚ2ΜΠ 4ος φωτεινό γωνιακό αποθήκη αέριο μεγάλο περιμετρικό μπαλκόνι τζάκι ανοιχτωσια parking μειωμένη τιμή (κωδ. 5520) 2310-390015 694-2418000 www.skoreal.gr ΣΜΘ ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ αγορά 1ος 87τμ 24ετών 140.000€ 2ος 120τμ 24ετών πάρκινγκ 180.000€ Αγ.Ιωάννης 78τμ 1ος 4ετών 140.000€ 22τμ 28.000€ μεζονέτα 182τμ 5ετών 290.000€ και άλλα 2310-453888 694-4260729 Γη & Χώρος ΣΜΘ ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ αγορα 3ΔΣΚΜπwc ακινητων νεοδμητων 120τμ 5ος Ν.Κρηνη ευκαιρία 210.000Ε στον Αγ.Ιωαννη 115τμ 1ος 215.000Ε 121τμ 2ος 260.000Ε 125τμ 1ος πολυ ψηλός 250.000Ε ολα μεγαλη ανοιχτωσια 2310-454.057 6973225152 Tzikas ΣΜΘ ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ αγορά 45τμ ΔΣΚΜπ ευκαιρία ήσυχο φωτεινό λειτουργικό θέρμανση ασανσέρ ιδανικό και για επαγγελματική χρήση μόνο 45.000€ 2310416602 694-7565354 φωτογραφίες περισσότερα ακίνητα www.cityland.gr ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ αγορά 55τμ ΔΣΚΜπ 1ος ευκαιρία Ν.Κρηνη εμπροσθιο ριζικά ανακαινισμένο μπαλκονι ατομικο αεριο ασανσερ πυλωτη μονο 65000Ε 2310416602 694-7565354 φωτογραφίες περισσότερα ακίνητα www.cityland.gr ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ αγορά 70τμ 2οςόροφος 1ΔΣΚ(ανεξάρτητη)ΜΠ διαμπερές σε ωραίο σημείο πολύ φωτεινό με πάρκινγκ (κωδ.5132) Τιμή 75.000€ 2310-420555 694-2400041 www.invista.gr ΣΜΘ ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ αγορά 84 τ.μ 2ΔΣΚΜΠWC 1ος-2ος (μεζονέτα) νεόδμητο (2006) φωτεινό ανοιχτωσια parking αποθήκη 120.000 (κωδ. 5581) 2310-390015 694-2418000 www.skoreal.gr ΣΜΘ ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ αγορά 91τμ διαμέρισμα 16ετών προνομιούχο θέση γωνιακό 2ος όροφος άριστη κατασκευή 2ΔΣΚΜπ ντουλάπες ατομική θέρμανση φυσικό αέριο συναγερμότέντες αποθήκη πόρτα ασφαλείας πάρκινγκ 160.000Ε Κωδ.3352 2310-334001 694-4412862 φωτοπαρουσίαση www.forumland.gr ΣΜΘ

●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ αγορά 100 τ.μ. 3ΔΣΚΜΠ διαμέρισμα 2ος εύκολα προσβάσιμο σε όλα τα λεωφορεία χωρίς ασανσέρ μεγάλα δωμάτια ατομική θέρμανση αερίου προσφορά Τιμή 90.000€ (κωδ.Γ6989) 2310-420555 694-4677868 www. invista.gr ΣΜΘ

●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Αγορά άνετου διαμερίσματος 102τμ 3ΔΣΛ άνετη χωριστή κουζίνα γωνιακό ανατολικομεσημβρινό μεγάλα δωμάτια εντοιχισμένη ντουλάπα ανακαινισμένη κουζίνα και μπάνιο 123.000€ Φωτογραφίες www.redy.gr (κωδ.7152) 2310-488.244 693-7288818 Αθανασιάδης Χρήστος ΣΜΘ

●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ αγορά 100τμ 2ΔΣΚΜπ 2ος ευκαιρία διαμπερές λειτουργικό μπαλκόνι θερμανση ασανσερ και επαγγελματική χρηση μεγάλης προβολής μονο 80.000Ε 2310-416602 6947565354 φωτογραφίες περισσότερα ακίνητα www.cityland.gr

●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ αγορά διαμέρισμα 80τμ 2ΔΣΚΛ 1ος ατομική θέρμανση πάρκινγκ πυλωτή αποθήκη καλοδιατηρημένη οικοδομή Τιμή : 68000ευρώ διαπραγματεύσιμα (κωδ.113) 2310445.858 6973050024 Lucky House www. luckyhouse.gr ΣΜΘ

●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Αγ.Παντελεήμονας πωλείται διαμέρισμα 110τμ 2ος όροφος διαμπερές 3ΔΣΚΜΠ και WC (89 κατασκευή) άριστη κατάσταση μεγάλες βεράντες θέση στάθμευσης Τιμή 160.000€ 2310-914913 693-6900100 Μεσιτικό Ευθυμιάδου Μαρία ΣΜΘ ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Αγ.Παντελεήμονας διαμέρισμα 65τμ ψηλός 1ος 8ετών 2ΔΣΚΜΠ αποθήκη γωνιακό διαμπερές ντουλάπα ωρομέτρηση αέριο 125.000€ κωδ.Δ-800 2310-458844 699-3377744 Μεσιτικο Στραντζα ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Αιγαίου 1975 διαμέρισμα 110τ.μ. 2ου (δίχως ανελκυστήρα) 3ΔΣΚ και λουτρό.Ατομική θέρμανση φυσικού αερίου.Χρήζει ανακαίνισης αλλά πωλείται σε πολύ προνομιακή τιμή. Δεκτή και επαγγελματική χρήση.Κωδ.1009-66 2310-455111 Re/max 4-U ΣΜΘ ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Αιγαίου πωλείται διαμέρισμα καινούριο 137τμ 120τμ καθαρά 3ου ορόφου διαμπερές θέα πάρκο μπαλκόνια μπρος πίσω θέση πάρκινγκ αποθήκη τιμή προσιτή. [Κωδ. L-8134] 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Αιγαίου σε κεντρικό σημείο δίπλα στις τραπεζες πωλούνται διαμερίσματα ΔΣΚΜπ και 2ΔΣΚΜπ με υπογειο πάρκινγκ από 128000€ κατάλληλα και για επαγγελματική στέγη 694-4916519 2310-422210 Αρτια Κατασκευαστική ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Αρετσού 75τμ 2ος 35ετών 2ΔΣΚΜΠ γωνιακό ανοιχτωσιά χρήζει ανακαίνισης 75.000€ 47τμ 2ος 35ετών 1ΔΣΚΜπ κλιματιστικό 45.000€ κωδ.Δ-808-767 2310-458844 6993377744 Μεσιτικο Στραντζα ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Αρετσού δεύτερο Πλαστήρα 2ος 175τμ 4Δ θέα θάλασσα χωρίζεται 235.000€ 4ος 109τμ 3Δ 210.000€ 3ος 67τμ 70.000€ 1ος υπερυψωμένος 105τμ 14ετών πάρκινγκ αποθήκη 165.000€ και άλλα 2310-453888 6944260729 Γη & Χώρος ΣΜΘ ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Αρετσού διαμέρισμα 120τμ 2ος 22ετών 2Δ μεγάλα σαλόνι κουζίνα μπάνιο βεσε ατομικό αέριο κλιματιστικό 2ντουλάπες πάρκινγκ διαμπερές τέντες ανοιχτωσιά θωρακισμένη 170.000€ κωδ.Δ-804 2310-458844 699-3377744 Μεσιτικο Στραντζα ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Αρετσού πλησίον Χιλής πωλείται διαμέρισμα 3ΔΣΚ2ΜΠ 150τμ μεγάλοι χώροι 30ετίας ήσυχο σημείο πολύ κοντά στην παραλία. Χρίζει ανακαίνησης. Νέα μειωμένη τιμή 120,000Ε. (ΣΓ-1424) Homexpert 2310-306285 ΣΜΘ ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Βυζάντιο αγορά διαμέρισμα 133τμ 3ΔΣΚΛWC 3ος φαρδιά μπαλκόνια αρκετό πράσινο πολύ καλή κατάσταση διαμερίσματος & οικοδομής πάρκινγκ αποθήκη Τιμή : 179000ευρώ διαπραγματεύσιμα (κωδ.147) 2310445.858 697-3050024 Lucky House www.luckyhouse.gr ΣΜΘ

●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Βυζάντιο πωλουνται σουπερ διαμερισματα πρωτοκατοικιτα 54τμ έως 140τμ ολοι οροφοι 1-23ΔΣΛΚΜΠWC τζακι λουξ κατασκευης Τιμες πολυ καλες ξεκινουν 105.000€ Συζητησιμες.Δεκτοί διακανονισμοί. 6937509020 2311-222893 2311-220120 Κτηματομεσιτικη Λιουρτας ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ γκαρσονιέρα 62τ.μ. 3ου φυς.αέριο 2ντουλάπες ανοιχτωσιά κέντρο Καλαμαριάς (Νικοπόλεως με Σουρμένων) πάρκιγκ 110000Ε (χωρίς μεσιτικά) 75 τ.μ. ανώγειο μπροστά πάρκο 65000Ε 380Ε 2310-445344 6945011163 Home Agency Κ.Σκλαβούνος www.homeagency.gr ΣΜΘ ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ διαμέρισμα 140τμ 2ος σαν 3ος 18ετών 3ΔΣΚΜΠWC γωνιακό ωρομέτρηση 2 πάρκινγκ τζάκι 2 κλιματιστικά 3ντουλάπες τέντες τρομερή θέα 260.000€ κωδ.Δ-730 2310-458844 699-3377744 Μεσιτικο Στραντζα ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ διαμέρισμα 85τ.μ. που περιλαμβάνει τους χώρους κουζίνας καθιστικού 2 δωματίων και λουτρού. Σε ικανοποιητική κατάσταση υπερυψωμένος 1ος με κατάστημα στο ισόγειο. Κωδικός 1014-19 2310-455111 Re/max 4-U ΣΜΘ ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ διαμέρισμα υπερπολυτελείας 155τμ 6ος 6ετών γωνιακό θέα θάλασσα 3Δωμάτια μεγάλα ΣΚχωρ. ΜΠWC 350000Ε πολυτελέστατες 160τμ 3ος 4ος 5ος 320000Ε πάρκιγκ αποθήκη αέριο 380Ε 2310-445344 6945011163 Home Agency Κ.Σκλαβούνος www.homeagency.gr ΣΜΘ ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ διαμερίσματα 120τμ 2ος 24ετών 82τμ ρετιρέ θέα θάλασσα 18ετών διαμπερή ανακαινισμένα αριστης κατάστασης 2ΔΣΚχωρ.ΜΠWC τζάκι ατομικό αέριο ηλιακό πάρκιγκ 175000Ε 150000Ε 380Ε 2310-445344 694-5011163 Home Agency Κ.Σκλαβούνος www.homeagency.gr ΣΜΘ ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ επέκταση 76τμ 1ος ψηλός 3ετών 2ΔΣΚΜΠ αέριο θερμιδομέτρηση αποθήκη 130.000€ 80τμ 1ος 3ετών 2ΔΣΚΜΠ αποθήκη αέριο θερμιδομέτρηση ντουλαπα ανοιχτωσιά 140.000€ κωδ.Δ-781-770 2310-458844 699-3377744 Μεσιτικο Στραντζα ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ευκαιρια πωλείται στην Προύσης διαμέρισμα 1ος 75τμ ΔΣΚχωριστήΜΠ ατομική θερμανση αέριο χωρις κοινόχρηστα 50000Ε κατάλληλο για επένδυση 693-6146164 Μεσιτικό Βαλσαμίδου ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Εφέσσου πλησίον σούπερ μάρκετ Βερόπουλος πωλείται διαμέρισμα 4ου ορόφου 97τμ 2ΔΣ-ΚΜπ διαμπερές του 1983 χρήζει μερικής ανακαίνισης σε πολύ λογική τιμή. [Κωδ. L-8078] Ν.Ξένος 2310272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Καλλίδου πωλούνται διαμερίσματα 3ου 4ου ορόφου 98τμ 2ΔΣΚΜπWC αποθήκη 10 ετών σε άριστη οικοδομή πολύ αξιόλογα διαμπερή. [Κωδ. L-5344] 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Καυκάσου πωλούνται γωνιακά οροφοδιαμερίσματα 3ου και 5ου 125τμ θέα ιδιαίτερα ποιοτική κατασκευή 3ΔΣΚΜπWC αποθήκη πάρκινγκ 697-3353354 -5 2310-330160 e-mail: lespouridis@tee.gr Τεχνική εταιρία Λεσπουρίδη ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ κέντρο διαμέρισμα 80τμ 3ος όροφος 28ετών πλήρως ανακαινισμένο με 2Δ σαλόνι κουζίνα μπάνιο πάρκινγκ διαμπερές αέριο κεντρικό 100.000€ Κωδ.Δ-782 2310-458844 699-3377744 Μεσιτικο Στραντζα

●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Βυζαντιο καλο σημειο ευκαιρια μεγαλη ωραιοτατη παλιά μονοκατοικια 100τμ γωνιακη κηπακος περιμετρικα αφθονο πρασινο ΣΛΚ2ΔΜΠWC βγαζει τζακι.Μονο σοβαροι με μερακι. 140.000€ συζητησιμη 693-7509020 231 222893. 2311-220120 Κτηματομεσιτικη Λιουρτας ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Βυζάντιο Παπαδιαμάντη και Καλαβρύτων αρ.18 σε 7οροφη οικοδομή ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα υπερπολυτελούς κατασκευής πλήρως αποπερατωμένα που κατοικούνται απο 55τμ-125τμ ισόγειες και υπόγειες θέσεις στάθμευσης και αποθήκες από 1.300ευρώ 2310429.870 -71 Δ.Τζαμπάζης ΑΕ Λογοθέτου αρ.2

●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ κέντρο κατ αποκλειστικότητα διαμέρισμα 80τ.μ. κατασκευής 1999 2ου 2δωμάτια σαλοκουζίνα και λουτρό. Διατίθεται αυτόνομη θέρμανση πετρελαίου που μπορεί να μετατραπεί σε φυσικού αερίου. Πάρκινγκ και αποθήκη.232011009-60 Re/ Max-4U 2310-455.111 ΣΜΘ

●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ κέντρο πλησίον ΔΕΗ διαμέρισμα του 1996 132τ.μ. 1ου με 3ΔΣΚΛ Τζάκι αυτόνομο φ/α πάρκινγκ αποθήκη. Μπαλκόνια περιμετρικά άνετοι χώροι. Κωδ:1009-52 2310-455111 Re/max 4-U ΣΜΘ ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ κέντρο πωλείται διαμέρισμα 90τμ 2δσκμπ 4ος 25ετων αέριο πυλωτή καλή κατάσταση 115000€ Ταρασίδης Ακίνητα 2310-847544 6976448633 περισσότερα www.tarasidisakinita.gr ΣΜΘ ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ κέντρο πωλείται οροφοδιαμερισμα 132τμ 4ος κατασκευής 1991 3ΔΣΚΜΠ αποθήκη παρκινγκ τζάκι διαμπερές τέντες 210000€ Ταρασίδης Ακίνητα 2310-847544 697-6448633 περισσότερα www.tarasidis-akinita.gr ΣΜΘ ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ κέντρο πωλείται οροφοδιαμερισμα 113τμ 2ος κατασκευής 1983 3δσκμπwc με πυλωτή χρήζει ανακαινίσεις Ταρασίδης Ακίνητα 2310-847544 697-6448633 περισσότερα www. tarasidis-akinita.gr ΣΜΘ ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ κέντρο πωλείται οροφοδιαμερισμα 132τμ 4ος κατασκευής 1980 3δσκμπ παρκινγκ διαμπερές χρήζει ανακαινίσεις 148000€ Ταρασίδης Ακίνητα 2310-847544 697-6448633 περισσότερα www.tarasidis-akinita.gr ΣΜΘ ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Κερασουντος πωλειται διαμερισμα γωνιακό με 2Δ γίνεται και 3ο ΣΤΚ πολυτελειας αυτονομη θερμανση μεγάλες βεράντες πάρκινγκ 10ετίας 2310-346688 2310410567 694-7832831 694-1575073 «Real Earth» www.realearth.gr ΣΜΘ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Κηφισια Αντιστάσεως περιοχή πωλείται 2ος 165τμ θέλει ανακαίνιση ευκαιρία γωνιακό ατομικό αέριο 28ετών ευκολη προσβαση πάρκινκγ κοντά πάρκο πεζόδρομος τιμή 128.000€ 2310-346688 2310-410567 6947832831 694-1575073 «Real Earth» www.realearth.gr ΣΜΘ ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Κ.Καραμανλή 3 και Χαλδίας (Γήπεδο Αριστοτέλη) σε ανατολικομεσημβρινό οικόπεδο 150μ από μελλοντική στάση Μετρό, απέναντι από πάρκο με θέα στη θάλασσα και τον Όλυμπο, πωλούνται διαμερίσματα 1,3Δωματίων με δυνατότητα χωριστής κουζίνας, 2μπάνια +Wc με ιταλικά έπιπλα, κουφώματα αλουμινίου Schuco, ατομικό λέβητα φυσικού αερίου και 2 θέσεις στάθμευσης. Photos www.spiti24.gr Καβουκλής Ανάπτυξη Ακινήτων 2310488079 698-1333744 ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Κρήνη πωλείται διαμέρισμα 88τμ 2ΔΣΚΛ 4ος 19ετών τζάκι φαρδιά μπαλκόνια διαμπερές τέντες φαρδύς δρόμος ανοιχτωσιά πάρκινγκ Τιμή : 130000ευρώ συζητήσιμη (κωδ.114) 2310-445.858 697-3050024 Lucky House www.luckyhouse.gr ΣΜΘ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Μαϊάμι πωλείται 106τμ 2ος 3ΔΣΛΚΜπ ατομικό αέριο 12τμ αποθήκη παρκινγκ 3μπαλκόνια τέντες ηλεκτρικές 6ετων 220.000€ συζητήσιμα 2310-901375 694-5818081 Μάριος Αθανασιάδης Οικοεπενδυτική ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Ν.Κρήνη Πλ.Υδρας πωλειται διαμερισμα λουξ κατασκευής 15ετίας πληρως ανακαινσιμένο 94τμ 2ος 2Δ μεγάλα ΣΚΜπ αεριο αποθηκη πάρκινγκ 155000Ε Βοτση 85τμ 2ος 2ΔΣΚΜπ αεριο 150.000Ε 697-2011917 Μεσιτικο ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ όπισθεν ΔΕΗ 6ετών 85τμ 5ος γωνιακό 2ΔΣΚΜΠ αποθήκη πάρκινγκ τζάκι αέριο ωρομέτρηση θέα τρομερή 180.000€ 85τμ 1ος(ίδιο με 5ο)χωρίς τζάκι 160.000€ κωδ.Δ-814 2310-458844 699-3377744 Μεσιτικο Στραντζα ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Παρασκευοπούλου πωλείται διαμέρισμα 1ος ψιλός 20ετίας 83τμ πάρκινγκ μπροστά σε πάρκο 70.000€ Ευκαιρία 2310-488116 6945725883 Μεσιτικο Παυλίδης ΣΜΘ ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πλησίον Πόντου - Αιγαίου πωελείται διαμέρισμα 100τμ 1ος πάνω από ισόγειο 29ετίας με τζάκι ατομικό φυσικό αέριο 2ΔΣΚΜπ διαμπερές βλέπει μπροστά μόνο 90.000€ τελική τιμή 2310-488116 694-5725883 Μεσιτικο Παυλίδης ΣΜΘ

●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πλησίον Χιλής γήπεδο Απόλλωνα διαμέρισμα 120τμ 3ΔΣΚWC 3ος όροφος 20ετών πάρκινγκ τζάκι αποθήκη ανοιχτωσιά 150.000€ πλησίον πάρκο Σκρα 90τμ 2ΔΣΚ(Ξ)WC 2ος 25ετίας 120.000€ 2310-421.121 2310-425.999 694-5262681 Μεσιτικό Eurocasa ΣΜΘ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πολυτελη διαμερισματα σε προσιτές τιμές 78τμ 100τμ 144τμ πάρκινγκ αποθηκη Μαζί διαμορφώνουμε τον τρόπο αποπληρωμής Ατοκος διακανονισμός εως 10χρόνια 2310637806 694-4346636 694-4517470 Οικοδομικές επιχειρήσεις Λιολίδης ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Πόντου και Πασσαλίδη πωλείται οροφοδιαμέρισμα 4ος όροφος τελευταίος 104τμ μικτά 18ετίας απο ιδιώτη λόγω αναχώρησης στο εξωτερικό Μόνο σοβαρές προτάσεις Αποκλείονται μεσίτες 697-2010769 698-4262323 ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Πουλατζάκη πωλείται διαμέρισμα 114τμ 6ος όροφος 3ΔΣΚΜΠ (κατασκευής του 1994) με πανοραμική θέα θάλασσα τζάκι ατομικός καυστήρας πετρελαίου μπάρμπεκιου αποθήκη 12τμ και θέση στάθμευσης Τιμή 190.000€ 2310-914913 693-6900100 Μεσιτικό Ευθυμιάδου Μαρία ΣΜΘ ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πωελείται αξιόλογο διαμέρισμα 85τμ 2ΔΣΚΜπ 6ετίας 1ος αποθήκη πάρκινκγ 120.000€ και νεόδμητο 86τμ 3ος 2ΔΣΚΜπ 160.000€ και νεόδμητο 55τμ 93.000€ 2310-488116 6974577027 Μεσιτικο Παυλίδης ΣΜΘ

●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πωλείται 230τμ μεζονέτα λίγων ετών πευκόφυτη περιοχή με έμφαση στην πολυτέλεια ιδιωτικής κατασκευής σαλόνια τζάκι τραπεζαρία κουζίνα χωριστή 3Δ με μπάνιο 420.000Ε κωδ.3173 2310-334001 693-6203214 Σπύρος Ντίνος www. forumland.gr ΣΜΘ ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πωλείται 8ετίας κουκλίστικο δυαράκι 1ου ορόφου με δική του αποθήκη σε εξαιρετική οικοδομή μόνο 120.000€. [Κωδ. L-8090] Δ.Αποστόλου 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πωλείται άριστο διαμέρισμα με θέα την θάλασσα 3Δ(ΣΚ)2ΜΠ 120τμ 3ος 2005 έτος κατασκευής αποθήκη τζάκι Ατομική θέρμανση πετρελαίου τιμή 220.000€ συζητήσιμη κωδ. 2458 www.metrohome.gr 2310-968790 693-6953049 ΣΜΘ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πωλείται διαμέρισμα 157τμ 4ος όροφος γωνιακό έχει 3ΔΣΚ2WC με λουτρό θυροτηλεόραση μεγάλες βεράντες κ.α. 2310-440854 23210-21359 ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πωλείται διαμέρισμα 135τμ 3ΔΣΚΜΠWC 2ος ψηλός 18ετίας θερμιδομέτρηση πετρελαίου θωρ.πόρτα τέντες άριστη κατάσταση πλησίον πάρκο Πασσαλίδη 220.000€ 2310-480995 697-2282173 Περπερίδου Μοναδικό Σπίτι ΣΜΘ ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πωλειται διαμερισμα 117τμ 3ΔΣΚΜπ 3ος όροφος 18ετών οικοδομή γωνιακό πάρκινγκ συγκεκριμένη θέση αποθηκη στο υπογειο (12τμ) δυνατότητα για τζάκι 155.000Ε 2310-811847 697-7304133 Μεσιτικο Λιολιου ΣΜΘ ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πωλείται διαμέρισαμ Τσιγγιρίδη με Παρασκευοπούλου 87τμ 2ος 2ΔΣΚΜπ με αποθήκη άριστη πολυκατοικία τζάκι δικό του πάρκινγκ α.φ.α 22ετίας 105.000€ 2310-488116 6978060381 Μεσιτικο Παυλίδης ΣΜΘ ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πωλείται οροφοδιαμερισμα 108τμ 2ος κατασκευής 2012 2δσκμπwc αποθήκη παρκινγκ 208000€) Ταρασίδης Ακίνητα 2310847544 697-6448633 περισσότερα www.tarasidis-akinita.gr ΣΜΘ ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πωλείται τετραγωνισμένο κουκλίστικο διαμέρισμα 76τμ 2ΔΣΚΛ 1ος ψηλός 4ετών ατομικό αέριο φαρδιά μπαλκόνια ανοιχτωσιά κλειστό πάρκινγκ αποθήκη Τιμή : 140000ευρώ διαπραγματεύσιμα (κωδ.169) 2310-445.858 6973050024 Lucky House www.luckyhouse. gr ΣΜΘ


ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πωλούνται διαμ/τα α)97τμ 2ΔΣΚΜΠ 2ος 14ετων με αποθήκη ωρομ/ση τιμή 170.000€ β)ΑΡΕΤΣΟΥ48τμ 1ΔΣΚΜΠ 1ος 18 ετών πάρκιγκ φυσικό αέριο 65.000€ 694-2433710 2310452987 alfaktimatiki@yahoo.gr ΣΜΘ ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πωλούνται πολυτελή νεόδμητα διαμερίσματα 88τ.μ. 1ου 160000Ε 83τ.μ. 2ος 4ος 170000Ε -190000Ε 125τ.μ. 4ου 6ου από 275000Ε θέα πάρκιγκ αποθήκη 380Ε 2310-445344 694-5011163 Home Agency Κ.Σκλαβούνος www. homeagency.gr ΣΜΘ ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ρετιρέ 6ου 140τμ πλήρως ανακαινισμένο (3)δωμάτια μπαλκόνια θέα σαλονοκουζίνα μπάνιο WC ατομικό φ/α κουφώματα διπλής υάλωσης πόρτα ασφαλείας αποθήκη και θέση στάθμευσης ID: 32011017- 6 2310455111 Re/max 4-U ΣΜΘ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Τ.Οικονομίδη ανοιχτωσιά πλησίον Κερασούντος πολύ καλό διαμέρισμα 94τμ άριστη διαρρύθμιση 3ος πρόσοψη διαμπερές θέα 2μεγάλα δωμάτια Σαλόνι κουζίνα χωριστά μπάνιο ατομικό αέριο Καλή τιμή συζητήσιμη 697-7202114 693-2603504 2310283283 ΣΜΘ ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Φλέμινγκ πωλείται διαμέρισμα 1ου 112τμ γωνιακό με τζάκι χωριστή κουζίνα 2ΔΣΚΜΠ ατομικό αέριο μπροστά σε πάρκο άριστη διαρρύθμιση 16ετών πάρα πολύ καλή τιμή. [Κωδ.L- 8002] -Ν.Ξένος 2310272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Χηλής περιοχή πωλείται διαμέρισμα 4ου τελευταίου ορόφου σε ήσυχο πράσινο δρόμο 80τμ 1-2ΔΣΚΜπ τζάκι πάρκινγκ. [Κωδ.L-8373] Γ.Γιαννόπουλος 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΚΑΛΛΙΔΟΠΟΥΛΟΥ Δελφών ευκαιρία πωλείται πλήρως ανακαινισμένο διαμέρισμα 2ΔΣΚΜΠ 77τμ 2ος όροφος ασανσέρ πρόσοψη γωνιακό εντοιχισμένες ντουλάπες ατομικό φυσικό αέριο ανοιχτωσιά άριστη οικοδομή 74.000€ κωδ.4153 2310-252292 697-4595575 Golden House. ΣΜΘ ●ΚΑΝΑΡΗ Παπάφη πωλείται διαμέρισμα μοναδικό 3ου ορόφου 3ΔΣΚΜπ πλήρως ανακαινισμένο ατομικό φυσικό αέριο μεγάλα μπαλκόνια φωτεινό ανοιχτωσιά. [Κωδ. L-7549] 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚ πωλούνται διαμερίσματα 120τ.μ. 3ου και 4ου ορ. υπερπολυτελείας a/c ατομ.φυς.αέριο πάρκιγκ αποθήκη 320000Ε ΚΑΙ 340000Ε και Γκαρσονιέρες 55τ.μ. και 50τμ 120000Ε100000Ε 380Ε 2310-445344 6945011163 Home Agency Κ.Σκλαβούνος www.homeagency.gr ΣΜΘ ●ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ αγορά 110τμ 3ος 2ΔΣΚ2ΜΠ διαμέρισμα άνετοι μεγάλοι χώροι σε πολύ ωραίο ήσυχο σημείο στο κέντρο της περιοχής πολυτελούς κατασκευής αποθήκη 11 ετών(κωδ.5548) Τιμή 210.000€ 2310-420555 694-2400041 www.invista.gr ΣΜΘ

●ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ αγορά 135τμ διαμέρισμα 4ος 20ετών διαμπερές πανταχώθεν ελεύθερο απεριόριστη ανοιχτωσιά 3Δ σαλόνι χωριστή κουζίνα τζάκι ΜΠwc τέντες ωρομέτρηση αποθήκη πάρκινγκ. Τιμή 220.000ε κωδ.3126 2310-334001 693-6203214 Σπύρος Ντίνος www.forumland.gr ΣΜΘ

●ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ νεόδμητη πολυτελής γκαρσονιέρα 45τ.μ 1ΔΣΚΜΠ 1ος βεράντα ατομικό φ/α κλιματισμό πλήρη εγκατάσταση συναγερμού ηλιακό δορυφορική κεραία αποθήκη θέση στάθμευσης 80.000€ αξίζει (Κωδ. Κ148) AR-X Μεσιτικό 2310-433573 693-6072255 www.ar-x.gr. ΣΜΘ

●ΚΗΦΙΣΙΑ αγορά 120τ.μ. 2ος 3ΔΣΚ2ΜΠ διαμπερές πολύ φωτεινό ωραία οικοδομή και γειτονιά εύκολα προσβάσιμο εντοιχιζόμενες ηλεκτρικές συσκευές ντουλάπες τζάκι πάρκινγκ.10ετίας (σαν καινούριο) Τιμή 220.000 € (κωδ.Ν6903) 2310-420555 694-2400041 www. invista.gr ΣΜΘ

●ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ αγορά 57τμ γκαρσονιέρας 1ΔΣΛΚΜΠ 2ος καινούριας κατασκευής λουξ ατομική αερίου πάρκινγκ απόθηκη 130.000€ 62τμ 2ΔΣΛΚχωρΜΠ 2ος φωτεινό χρίζει ανακαίνησης 90.000€ 2310-318718 697-4230140 Good choice real estate

●ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ οροφοδιαμέρισμα 3ου ορόφου 120 τ.μ. Σε πολύ ήσυχη περιοχή. 3 ευρύχωρα υ/δ σαλόνι κουζίνα λουτρό. Διαμπερές φωτεινό με μπαλκόνια τέντες. ID 23201019-6 2310-455111 Re/max 4-U ΣΜΘ

●ΚΗΦΙΣΙΑ αγορά 19ετων 4ος οροφοδιαμερισμα τελευταίoς όροφος με κεραμοσκεπη στην ταράτσα 136τ.μ ανακαινισμένο διαμέρισμα 3ΔΣΚΜΠwc ατομικός λέβητας πετρελαίου κλιματιστικό παρκινγκ στο συμβόλαιο 250000ε τιμή συζητήσιμη. 2310-456189 694-7827623 Φωτογραφιες www.mprealty.gr ΣΜΘ

●ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ αγορά μοναδικό 145τμ ρετιρέ διαμέρισμα πανταχώθεν ελεύθερη οικοδομή με φαρδιά μπαλκόνια 110τμ υψηλών ενεργειακών προδιαγραφών απεριόριστη 3ΔΣ2ΜΠ τζάκι θέση πάρκινγκ. Δεν υπάγεται στο Φ.Π.Α κωδ.2657 2310-334001 693-6203214 Σπύρος Ντίνος www.forumland.gr ΣΜΘ ●ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ Αξιωματικών οροφοδιαμέρισμα 177τμ 4ος 25ετών 3Δμεγάλα ντουλάπες σαλόνι κουζίνα μπ βεσε αποθήκη ατομικό αέριο πάρκινγκ τζάκι ανοιχτωσιά εμπρός πίσω θάλασσα 350.000€ Κωδ.Δ-801 2310-458844 699-3377744 Μεσιτικο Στραντζα ●ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ απεναντι απο τη Νομαρχια Πωλουνται υπο κατασκευη μεζονετες 180τ.μ. (1ος-2ος & 3ος-4ος) γωνιακη οικοδομη με απεριοριστη Θεα πολυτελους κατασκευης με τζακι roofgarden μεγαλα μπαλκονια Προοπτικη Κατασκευαστικη 2310-273153 6977463626 ●ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ διαμέρισμα 4ου ορόφου 160τ.μ. σαλοτραπεζαρία 50τ.μ. τζάκι ανεξάρτητο χώρο κουζίνας 15 τ.μ. κρεβατοκάμαρα 18 τ.μ. δύο δωμάτια 1014 τ.μ. μπάνιο WC και αποθήκη. Κωδ: 1018-14 2310-455111 Re/max 4-U ΣΜΘ ●ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ διαμερίσματα 121τ.μ. 6ου 151τ.μ. 1ου γωνιακo άριστης κατασκευής διαμπερή μεγάλες βεράντες πάρκιγκ αποθήκη 310000Ε και 480000Ε θέα θάλασσα πλαγίως πάρκιγκ -αποθήκη 380Ε 2310-445344 694-5011163 Home Agency Κ.Σκλαβούνος www.homeagency.gr ΣΜΘ ●ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ δίπλα στη θάλασσα πωλείται πανέμορφο διαμέρισμα 143τμ ριζικά ανακαινισμένο με 3ΔΣΚΜΠWC αρίστη διαρρύθμιση πάρκινγκ υπό προυποθέσεις θέρμανση φυσικού αερίου σε λογική τιμή. [Κωδ. L- 8283] -Α.Αλτίνης 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ

●ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ πλησίον Καθηγητή Ρωσσίδη πωλείται οροφοδιαμέρισμα 100τμ 2ΔΣΚ2WC 2ος τζάκι αποθηκούλα πάρκινγκ ανοιχτωσιά 150.000€ και διαμέρισμα 102τμ 2ΔΣΚ(Ξ)2WC 2ος τζάκι θερμοσυσσώρευση ανοιχτωσιά 25ετίας 140.000€ 2310-425.999 2310-421.121 694-5262681 Μεσιτικό Eurocasa ΣΜΘ ●ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ πλησίον Σοφούλη πωλείται σοτύντιο ανώγειο 20τμ οπίσθιο 22.000€ Ευκαιρία ιδανικό για επένδυση 2310-488116 694-5725883 Μεσιτικο Παυλίδης ΣΜΘ ●ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ πωλείται διαμέρισμα 2ΔΣΚΜΠ 75τμ 25ετίας μερικώς ανακαινισμένο 2ου με ιδιόκτητο δώμα 11τμ στον 5ο για γραφείο και με θέση parking (ΛΤ-1456). Φωτοπαρουσίαση www.homexpert.gr. 2310-306285 ΣΜΘ ●ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ πωλείται διαμέρισμα 102τμ 2ου άριστης κατάστασης 2ΔΣΚΜΠ τζάκι ανοιχτωσιά και πολύ ομορφο περιβάλλον διαμπερές άριστη κατάσταση 140000Ε και 75τ.μ. 2ου 95000Ε 380Ε 2310-445344 6945011163 Home Agency Κ.Σκλαβούνος www.homeagency.gr ΣΜΘ

●ΚΗΦΙΣΙΑ αγορά 46τ.μ ΔΣΚΜΠ 1ος όροφος γκαρσονιέρα με ανοιχτωσιά άριστης κατασκευής καινούργια ωραίο σημείο της περιοχής με πάρκινγκ αποθήκη και ατομικό φυσικό αέριο (κωδ.4843) Τιμή 90.000€ 2310-420555 694-2400041 www.invista.gr ΣΜΘ ●ΚΗΦΙΣΙΑ αγορά 78τμ διαμέρισμα διαμπερές 32ετών πλήρως ανακαινισμένο 2Δ ντουλάπες σαλόνι χωριστή κουζίνα ήσυχος δρόμος πόρτα ασφαλείας μπάνιο ανελκυστήραςηλιακός τέντες .νυχτερινό τιμολόγιο ΔΕΗ πάρκινγκ. 80.000Ε κωδ3171 2310-334001 694-4412862 φωτοπαρουσίαση www. forumland.gr ΣΜΘ ●ΚΗΦΙΣΙΑ αγορά 92τμ νεόδμητο ετοιμοπαράδοτο πολυτελούς κατασκευής διαμέρισμα 2 δωμάτια ντουλάπα σαλοκουζίνα μπάνιο 1ος όροφος ατομικο αέριο αποθήκη πόρτα ασφαλείας θυροτηλεόραση πάρκινγκ.τιμή 160.000Ε κωδ 881 2310-334001 694-4412862 φωτοπαρουσίαση www.forumland.gr ΣΜΘ

●ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ Πωλείται καταποκλειστικότητα ρετιρέ 120τ.μ. Διαθέτει 3 υπνοδωμάτια σαλόνι κουζίνα μπάνιο και parking. Μεγάλα μπαλκόνια απεριόριστη θέα. Κωδ: 1011-8 2310-455111 Re/ max 4-U ΣΜΘ

●ΚΗΦΙΣΙΑ αγορά α)1ος 113τ.μ 2δσλκμπ διαμπερές θερμοσυσσώρευση 110000ε.β)1ος 57τ.μ 2δσλκμπ ατομικό αέριο παρκινγκ αποθήκη 9ετών 93000ε γ)10ετών 5ος θέα 2δσλκμπwc ατομικός λέβητας πετρελαίου πάρκινγκ 220000ε 2310-456189 694-7827623 Φωτογραφίες www.mprealty.gr ΣΜΘ

●ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ πωλείται νεόδμητη φανταστική μεζονέτα 4-5ος όροφος 185τμ (132τμ καθαρά) 3ΔΣΚ(Χ)1ΜΠ2WC τζάκι παρκινγκ μεγάλη αποθήκη ατομικό φυσικό αέριο φαρδιά μπαλκόνια εκπληκτική ανοιχτωσιά 375.000€ Γιώργος Γαζέπης 2310-404086

●ΚΗΦΙΣΙΑ αγορά α)3ος όχι τελευταίος 98τ.μ 2δσκwc αποθήκη μεγάλο γωνιακό μπαλκόνι με φωτισμό ατομικό φυσικό αέριο baxi όλο ανακαινισμένο ντουλάπα γυψοσανιδες α/c inverter τιμή 160000ε. 2310-456189 694-7827623 Φωτογραφίες www.mprealty.gr ΣΜΘ

●ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ πωλείται πολυτελής μεζονέτα 226τμ 3επιπέδων 4ΔΣ2Κ2ΜΠ2WC αποθήκη 90τμ και διαμέρισμα 98τμ 1ου 180.000Ε Διατίθενται και μαζί 2310-445344 694-5011163 Home Agency Κ.Σκλαβούνος www. homeagency.gr ΣΜΘ

ΚΗΦΙΣΙΑ αγορά με Ν.Ελβετία διαμέρισμα 100τμ 3ΔΣΚΜΠ ή 2ΔΚ(Χ) 2ος όροφος καινούργιο πολυτελές με θέα Πανόραμα σε τιμή μεγάλης ευκαιρίας κάτω του κόστους 155.000ευρώ (οχι μεσίτες) 697-7172600 ΣΜΘ

ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ και Αρετσού καινούργια αξιόλογα διαμερίσματα απεριοριστη θέα θάλασσα από 60τμ εως 170τμ Νεες μειωμένες τιμες 693-2420346 2310-420346

●ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ Χάλαρο Καπετανίδου άριστο διαμέρισμα 60τμ ΔΣΚ(Ξ)WC 20ετών 1ος ψηλός αέριο πάρκινγκ μεγάλο μπαλκόνι 95.000€ και 50τμ ΔΣΚWC 3ος ατομικό αέριο 35ετίας ανακαινισμένο 60.000€ 2310-421.121 2310-425.999 694-5262681 Μεσιτικό Eurocasa ΣΜΘ

●ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ μεζονέτα 4ου- 5ου άνετο σαλόνι κουζίνα και wc 5ο όροφο. Στον 4ο όροφο βρίσκονται τρία δωμάτια μπάνιο ενδοδαπέδια θέρμανση Φ/Α εγκατάσταση κλιματισμού συναγερμού και parking. Κωδ:1018-24 2310-455111 Re/max 4-U ΣΜΘ

●ΚΗΦΙΣΙΑ αγορά 100τ.μ. 2ος 3ΔΣΚΜΠ νεόδμητου διαμερίσματος με θέα σε πάρκο και ανοιχτωσιά πολυτελούς κατασκευής αποθήκη πάρκινγκ ατομική θέρμανση (κωδ 6750) Τιμή 158.000€ 3ος όροφος 190.000€ 2310-420555 6942400041 www.invista.gr ΣΜΘ

ΚΗΦΙΣΙΑ απο κατασκευαστή ετοιμοπαράδοτο διαμέρισμα 150τμ 3ΔΣΚ2ΜΠ πολυτελούς κατασκευής με master bedroom τζάκι ενδοδαπέδια θέρμανση buderus κεντρικό μποιλερ 2 θέσεις στάθμευσης 694-5552850 2310283969 ΚΗΦΙΣΙΑ απο τεχνική εταιρία πωλούνται διαμερίσματα με ΔΣΚΛ και αποθήκη Το διαμέρισμα διαθέτει ατομική θέρμανση αερίου κουφώματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή θυροτηλεόραση θωρακισμένη πόρτα και πολλά άλλα Build Επικοινωνία 2310-418472 6977237197 κ.Παυλίδης

●ΚΗΦΙΣΙΑ διαμπερές διαμέρισμα 1ου υψηλού ορόφου εμβαδού 145τμ με τρία δωμάτια σαλόνι ξεχωριστή κουζίνα λουτρό ανοιχτωσιά ντουλάπες . Ευκαιρία! Για υποδείξεις Κος Γρεμμενάς Σάκης Κωδ.1030-62 2310-989870 Re/MaxTarget www.remax.gr ΣΜΘ ●ΚΗΦΙΣΙΑ δίπλα στη στάση πωλείται διαμέρισμα 82τμ 2ΔΣΚΜΠ ξεχωριστή κουζίνα ατομικό αέριο γωνιακό περιμετρικά μπαλκόνια εξαιρετικά ήσυχη περιοχή 80.000€.[Κωδ. L-8099] -Α.Γαβριηλίδης 2310-272737 ΣΜΘ ΚΗΦΙΣΙΑ επί της Παπαδάκη πωλείται διαμέρισμα 100τμ 3ΔΣΚWC 2ος κατασκευής 2002 ωρομέτρηση φυσικό αέριο διαμπερές τζάκι τέντες μπάρμπεκιου θέση πάρκινγκ αποθήκη στο υπόγειο 200.000€ 2310-263215 2310-263775 694-5385155 Μεσιτικό Αγγέλου ΣΜΘ ΚΗΦΙΣΙΑ μοναδική ευκαιρία πωλείται ολοκαίνουρια ετοιμοπαράδοτη μεζονέτα 84τμ στον 1ο και στον 2ο όροφο με 2ΔΣΚΜΠWC αέριο αποθήκη 10τμ και πάρκινγκ Τελική τιμή 100.000€ 6974729212 Επιχειρείν ΣΜΘ ●ΚΗΦΙΣΙΑ πωλείται 115τμ 2ΔΣΚΜΠΑΠ (Δυνατότητα και 3ου δωματίου) 2ος ανακαινισμένο ατομικό καλοριφέρ 110.000€ 694-6465398 2310-452987 alfaktimatiki@yahoo.gr ΣΜΘ ●ΚΗΦΙΣΙΑ πωλειται διαμερισμα 77τμ σε 4ος 2ΔΣΛΚΜπ μεγάλη βεραντα 32ετών καλοδιατηρημένο κοντά σε στάση λεοφωρείων σουπερ μάρκετ 120.000Ε 2310-948484 694-4776728 Πανελλαδική Οικονομίδης ΚΗΦΙΣΙΑ πωλείται διαμέρισμα 97τμ 3ος τρίφατσο με 2ΔΣΚΜΠ ατομικό φυσικό αέριο ασανσέρ αποθήκη και παρκινγκ 10 ετών 2310-300859 697-2818560 «Κοσμος» Γρηγορίου Ε αρ.31 ΣΜΘ ●ΚΗΦΙΣΙΑ πωλειται διαμερισμα 116τμ 3ΔΣΚΜπwc 2ος όροφος κατασκευής 2000 τζάκι parking αποθηκη θερμανση πετρελαιου θερμανση πετρελαιου με θερμιδομέτρηση Τιμη 200.000Ε 2310437676 694-5906720 Συμεωνίδης Γιάννης & Συνέργατες ●ΚΗΦΙΣΙΑ πωλειται διαμερισμα 80τμ 2ΔΣΚχωρ.Μπ πολύ φωτεινό 2ος με ατομική θέρμανση αερίου χρήζει ανακαίνισης τιμή 75.000€ 2310-437676 6945906720 Συμεωνίδης Γιάννης & Συνέργατες ●ΚΗΦΙΣΙΑ πωλείται διαμέρισμα 2ος 117τμ 3ΔΣΚΜΠWC 10ετίας τζάκι πάρκινγκ θωρ.πόρτα γωνιακό άριστο ωρομετρηση πετρελαίου 220.000€ 2310480995 697-2282173 Περπερίδου Μοναδικό Σπίτι ΣΜΘ

ΚΗΦΙΣΙΑΣ και Μοσκώφ συγκρότημα 5 πολυτελών ανεξάρτητων οικοδομών σε τετράφατσο οικόπεδο με πεζόδρομους πάρκα θέση στάθμευσης και αποθήκες ανά διαμέρισμα 2310-323230 2310-323040 2310-326040 694-4266232 6977448080 Δούρος ΑΕ ●Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ επί της οδού πωλείται οροφοδιαμέρισμα 117τμ 3ΔΣΚΜπ φυσικό αέριο κλειστή θέση πάρκινγκ γωνιακό μερικώς ανακαινισμένο μόνο 145.000€. [Κωδ. L-8186] 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ Π.Συνδίκα πάνω απο την οδό από τη remax-target φωτεινό διαμέρισμα 4ου 122τμ έτους 1987 2μεγάλα δωμάτια (δυνατότητα 3ου) τεράστιο σαλόνι ΚΜΠwc. Αυτόνομη θέρμανση Φ/Α απεριόριστη θέα.Κωδ.1035-7 2310-989870 Re/Max-Target www. remax.gr ΣΜΘ ●Κ.ΤΟΥΜΠΑ αγορα 42τμ 1980 1ος ψηλός πρόσοψη υ/δ σαλοκουζίνα μπάνιο ασανσέρ. Ιδανικό για εκμετάλευση. 25000 ευρώ R.E.M. 2310-308032 693-2308032 Κ.ΤΟΥΜΠΑ αγορά διαμερίσματος 90τμ 6ος όροφος 15ετίας πάρκινγκ αποθήκη διαμπερές ανοιχτωσιά θέα θάλασσα 105.000€ Όχι μεσίτες 697-4622961 ●Κ.ΤΟΥΜΠΑ αγορά διαμέρισμα 77τμ. 2ΔΣΚανεξάρτητηΜΠ 3ου ορόφου καλή διαρύθμιση διαμπερές ηλιόλουστο σε ωραίο σημείο ατομική θέρμανση αερίου προσεγμένη οικοδομή κατασκεύης 1978 (κωδ.32593) Τιμή 78.000€ Καλέστε 2310-317100 694-4575727 www. interhome.gr ΣΜΘ ●Κ.ΤΟΥΜΠΑ Αγ.Φανούριος πωλείται διαμέρισμα 110τμ 5ου ορόφου πολύ φωτεινό εξαιρετική ανοιχτωσιά 3ΔΣΚΜπWC κατασκευής 2001 αποθήκη πάρκινγκ. [Κωδ. L-7572] Σ.Νικολαίδου 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●Κ.ΤΟΥΜΠΑ (Αν.Θράκης) πωλείται διαμέρισμα 1ου ορόφου 82τμ 2ΔΣΚΛ ατομικό αέριο πάρκινγκ έτος κατασκευής 1998 τιμή 135.000ευρώ (ΚΑ-184) 6986006591 Μεσιτικο ΣΜΘ ●Κ.ΤΟΥΜΠΑ άριστο 100τμ διαμέρισμα 3ΔΣΚΜΠ μεγάλη ανοιχτωσιά ωραίοι χώροι ατομικό αέριο θέση στάθμευσης αποθήκη φωτεινότατο μεγάλες βεράντες κωδΓ1960 www.ikiarealestate.gr 2310-334885 ●Κ.ΤΟΥΜΠΑ γωνιακό διαμέρισμα 4ου ορόφου 113τμ 3ΔΣΚΜπ 14ετών πωλείται σε καλή τιμή θέα απεριόριστη που δεν κλείνει ανοιχτωσιά. [Κωδ. L-7403] 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ

●ΚΗΦΙΣΙΑ πωλειται νεδομητο διαμερισμα 2ος 3ΔΣΚΜπ 153.000Ε και 90τμ 1ος 8ετίας 143.000Ε και νεοδμητο διαμερισμα 82τμ 2ΔΣΚΜπ πάρκινγκ αποθηκη ευκαιρία 100.000Ε 2310-488116 697-4577027 ΣΜΘ

●Κ.ΤΟΥΜΠΑ διαμέρισμα 112τμ με 3ΔΣΚΛWC όροφος 3ος όροφος στην οδό Διογένους 7ετών αποθήκη 8,5τμ πάρκινγκ 12τμ σε άριστη κατάσταση πωλείται σε πολύ καλή τιμή 2310260135 2310-272656 Αναγνώστου Αγ.Σοφίας αρ.28 ΣΜΘ

ΚΗΦΙΣΙΑ πωλούνται διαμερίσματα 100τμ υπο κατασκευή γωνιωκά φαρδύς δρόμος απέναντι πάρκο ατομικό αέριο πάρκινγκ αποθήκη τζάκι ηλιακοί 2-3 δωμάτια Απο 240.000Ε 697-9975191 697-7123030 «Ametrix» Τεχνική Κατασκευαστική Εταιρία

●Κ.ΤΟΥΜΠΑ Διαμέρισμα 120τμ τρία δωμάτια 4ος όροφος γωνιακό διαμπερές με θέα από θάλασσα έως βουνό κατασκευής 2000 σε τιμή ευκαιρίας Κωδικός 1027-7 Πληροφορίες Δίκος Δημήτριος re/max target 2310-989870 ΣΜΘ


8

µικρές αγγελίες

1 Ι Ο ΥΛ Ι Ο Υ 2 0 1 2

●Κ.ΤΟΥΜΠΑ διαμέρισμα 64τμ 2ΔΣΚΜπ 1ος όροφος χωρίς ασανσέρ φυσικό αέριο ατομικό κουφώματα αλουμινίου πλακάκια σαλόνι κουζίνα τιμή 45.000€ κωδ.0943 2310-910810 697-5129294 Elite Properties www.elitehps.gr

Κ.ΤΟΥΜΠΑ πωλείται διαμέρισμα 84τμ 2ΔΣΚχΜΠ 2ος όροφος ευάερο ευήλιο διαμπερές κέντρο απόκεντρο θέρμανση θερμοπομποί με νυχτερινό ρεύμα τιμή 75.000€ συζητήσιμη 2310-488116 6936644402 Μεσιτικο Παυλίδης ΣΜΘ

●ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΠΟΛΙΤΙΚΑ Κατασκευαστική Τουλγαρίδη Διαμ. 3ου οροφ. 112Ττ.μ. .3 Δ.ΣΚ Παρκινγκ-αποθηκηαυτονομια-ενεργιακο τζακι 2310928135  697-4710500

Κ.ΤΟΥΜΠΑ διαμέρισμα 75τμ 2ΔΣΚΜπ 3ος ανακαινισμενο εξαιρετική κατάσταση σίτες μεγάλα μπαλκόνια ευάερο ευήλιο ωραία θέα σε 3οροφη οικοδομή χωρίς ασανσέρ θέρμανση ατομικό φυσικό αέριο 59.000€ 2310-488116 693-6644402 Μεσιτικο Παυλίδης ΣΜΘ

●Κ.ΤΟΥΜΠΑ πωλείται διαμέρισμα 3ου ορόφου 100τμ 2-3ΔΣΚΜπ διαμπερές ανοιχτωσιά μεγάλα μπαλκόνια ασανσέρ τιμή:90.000€ διαπραγματεύσιμη ευκαιρία. [Κωδ. L-6628] 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ

●ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΠΟΛΙΤΙΚΑ Κατασκευαστική Τουλγαρίδη Ισογειο διαμ. 85 τ.μ.2Δ.ΣΚ Ιδιόκτητος κηπος Παρκινγκ αποθηκη αυτονομια ενεργιακο τζακι 2310-928135  697-4710500

●Κ.ΤΟΥΜΠΑ διαμπερές διαμέρισμα 55τμ μεικτά (51τμ καθαρά) ΔΣΚΜπ κατασκευής 1981 3ος ασανσέρ ατομικό αέριο τιμή 52.000€ κωδ.0870 2310-910810 6975129294 Elite Properties www.elitehps.gr ●K.ΤΟΥΜΠΑ Ευκαιρία πωλείται διαμέρισμα 2ΔΣΚWC 55 τμ 1ου υψηλού 5μ 1975 ατομικό φυσικό αέριο πλησίον Παπάφη σε ήσυχη γειτονιά χρήζει ανακαίνισης Remax-Target 2310-989870 ΚΩΔ231071020-123. ΣΜΘ ●Κ.ΤΟΥΜΠΑ Κήπος Καλού πωλείται διαμέρισμα 88τμ 1ος όροφος 3δωμάτια σαλοκουζίνα μπάνιο θέση στάθμευσης και αποθήκη Τιμή 130.000€ 2310-914913 693-6900101 Μεσιτικό Ευθυμιάδου Μαρία ΣΜΘ ●Κ.ΤΟΥΜΠΑ Κήπος Καλού πωλείται διαμέρισμα 65τμ 1ος όροφος διαμπερές 2δωμάτια σαλοκουζίνα και μπάνιο κατασκευής 1982 σε άριστη κατάσταση τιμή 65.000€ 2310-914913 693-6900101 Μεσιτικό Ευθυμιάδου Μαρία ΣΜΘ ●Κ.ΤΟΥΜΠΑ Κληματαρια πωλειται διαμερισμα διαμπερές 2ος 80τμ ατομικο αεριο κουφωματα καινουργια Τιμη ευκαιρίας 2310-907152 694-8382367 Κ.ΤΟΥΜΠΑ οδός Επιδαυρου πωλείται διαμέρισμα 133τμ μικτά καθαρά 116τμ 1ος διαμπερες 2υ/δ μεγάλα με δυνατότητα 3ου δωματίου ΣΚ 85τμ 20ετίας άριστο τζάκι 200.000€ 2310908908 697-3672787 Nemesis info@nemesis-thes.gr ●Κ.ΤΟΥΜΠΑ ΟΤΕ πωλείται διαμέρισμα 100τμ 3ος όροφος γωνιακό με 2δωμάτια σαλόνι κουζίνα χωριστή μπάνιο και wc θέση στάθμευσης ατομική θέρμανση πετρελαίου Κατασκευή του 1990 Τιμή 120.000€ 2310-914913 693-6900101 Μεσιτικό Ευθυμιάδου Μαρία ΣΜΘ ●Κ.ΤΟΥΜΠΑ Παπάφη πωλείται διαμέρισμα 65τμ ΔΣΚWC 2ος με ασανσέρ 25ετίας ατομική θέρμανση αερίου καινούρια έπιπλα κουζίνας a/c ανοιχτωσιά κοντά στον ΟΤΕ 2310-649605 697-3373302 Κτηματομεσιτική κ.Ξανθοπούλου ●Κ.ΤΟΥΜΠΑ Περιοχή Αγ. Θεράποντα διαμερίσματα 6ετών 75τ.μ 2ΔΣΚΜΠ 1ου 2ου και 5ου ορ. θέα διαμπερή πάρκιγκ αποθήκη τζάκι από 100000Ε έως 120000Ε 380Ε 2310-445344 694-5011163 Home Agency Κ.Σκλαβούνος www.homeagency. gr ΣΜΘ Κ.ΤΟΥΜΠΑ περιοχή Γηπέδου ΠΑΟΚ εξαιρετική ισόγεια γκαρσονιέρα δυο ορόφων σε καινούρια οικοδομή 56τμ ιδανική για νέους φοιτητές ή καλλιτέχνες Διαθέτει και αποθηκούλα Τιμή 45.000€ 6957171758 Κ.ΤΟΥΜΠΑ πωλείται γκαρσονιέρα 48τμ κοντα Πανεπιστημια και στο κέντρο της Τούμπας αποθηκη και θέση στάθμευσης διαμπερή σε (2)δρόμους νεοαναγειρόμενη οικοδομή με ΚΕΝΑΚ 95.000€ 6944916519 2310-422210 Αρτια Κατασκευαστικη Κ.ΤΟΥΜΠΑ πωλείται γκαρσονιέρα 4ετών 45τμ 3ος γωνιακή ΔΣΛΚΜΠ πάρκινγκ δικό της στα χαρτιά μισθωμένη 85.000ευρώ 2310-901375 694-5818081 Μάριος Αθανασιάδης Οικοεπενδυτική

●Κ.ΤΟΥΜΠΑ πωλείται διαμέρισμα 1ΔΣΚΜΠ 45τμ 4ος ρετιρέ με μεγάλη βεράντα ασανσέρ θέρμανση πετρελαίου τιμή 43.000€ συζητήσιμη κωδ. 63907 www.metrohome.gr 2310-968790 6936953049 ΣΜΘ ●Κ.ΤΟΥΜΠΑ πωλείται διαμέρισμα 60τμ 1δ.κ.ς.μπ. ημιυπόγειο φωτεινό 17.000ε κ.τουμπα γκαρσονιέρα 35τμ 1δ.κ.μπ. ανακαινισμένο ανώγειο 20.000ε κ.τουμπα γκαρσονιέρα 45τμ 1δ.κ.ς.μπ.2ου ανακαινισμένο 30.000ε.Μπότσαρη γκαρσονιέρα 49τμ 1δ.κ.ς.μπ.4ου ανακαινισμένο 25.000ε www.mesitiko-toumpas.gr 2310-925.250 694-4443599 ΣΜΘ ●Κ.ΤΟΥΜΠΑ πωλείται διαμερισμα 165τμ καθαρά με 3ΔμεγάλαΣΛΤΡΚΜΠWC αποθήκη διαμπερές πολύ φωτεινό με ωραία ανοιχτωσιά σε άριστη κατάσταση και πάρκινγκ Τιμή: 200.000€ 2310-318718 697-2518972 Good Choice Real Estate ●Κ.ΤΟΥΜΠΑ πωλείται διαμέρισμα 1ΔΣΚΜΠ 55τμ 3ος Ατομική θέρμανση αερίου ασανσέρ τιμή 35.000€ κωδ.2630 www.metrohome.gr 2310-968790 6936953049 ΣΜΘ ●Κ.ΤΟΥΜΠΑ πωλείται ωραιότατη γκαρσονιέρα 52τμ 15ετίας ΔΣΛΚΜΠ πάρκινγκ αποθήκη 8τμ ατομική θέρμανση πετρελαιου μεγάλο μπαλκόνι με ανοιχτωσιά και τέντες είναι μισθωμένο στα 350ευρώ Κωδ.429 τιμή 87.000ευρώ διαπραγματεύσιμα www.starhomerealestate.gr 2310902680 ΣΜΘ Κ.ΤΟΥΜΠΑ πωλουνται 2ανακαινισμένα διαμερίσματα 97τμ 100τμ 1ος σαν 2ος και 3ος 2ΔΣΤΡΚΜπwc αποθήκη διαμπερή θερμοσυσσωρευτές ασανσέρ πολλά εξτρά άριστη ανισεισμική οικοδομή 27ετών τιμή 135.000€ 2310-948206 697-6806709 Κ.ΤΟΥΜΠΑ πωλούνται διαμερίσματα 87τμ 2ος 2ΔΣΛΚΜΠ μερικώς ανακαινισμένο ατομική θέρμανση πυλωτή 90.000ευρώ Ε127Α και 70τμ ανώγειο 2ΔΣΛΚΜΠ ατομικό αέριο 40.000ευρώ Ε106Α 2310908908 697-3672787 Nemesis info@ nemesis-thes.gr Κ.ΤΟΥΜΠΑ πωλούνται διαμερίσματα 50τμ 1ος γωνία ΔΣΛΚΜΠ 40.000ευρώ Ε116Β 50τμ 1ος ΔΣΛΚΜΠ μερικώς ανακαινισμένο ατομικό αέριο 36.000ευρώ Ε103Α 2310-908908 697-3672787 Nemesis info@nemesis-thes.gr Κ.ΤΟΥΜΠΑ πωλούνται διαμερίσματα μεζονετα 120τμ 1ος -2ος 3ΔΣΚ2Μπ 20ετίας αποθηκη ηλιακός πάρκινγκ 2 θέσεις ατομικό πετρελαίου 160.000€ κωδ.Ε104Α 100τμ 4ος 3ΔΣΚ2Μπ αποθήκη 88.000€ 2310-908908 697-3672787 Nemesis info@nemesis-thes.gr Κ.ΤΟΥΜΠΑ πωλούνται διαμερίσματα 1ος 2ος 3ος και υπόγειο από 40τμ ατομική θέρμανση 200.000ευρώ Ε118Α και 50τμ 3ος ΔΣΚΜΠ ανακαινισμένο ατομική θέρμανση 60.000ευρώ Ε111Β 2310-908908 697-3672787 Nemesis info@nemesisthes.gr ●Κ.ΤΟΥΜΠΑ σε προνομιούχο σημείο πωλείται καινούργιο διαμπερές διαμέρισμα 3ΔΣΚΜΠWC με μεγάλα δωμάτια 126τμ μεικτά 105τμ καθαρά τζάκι κουζίνα ημιχωριστή με πάρκινγκ αποθήκη καλή τιμή. [Κωδ. L-4893] 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ

●Κ.ΤΟΥΜΠΑ πωλειται δαιμερισμα 105τμ 1ος 5ετών διαμπερες 2ΔΣΚΜπ ατομικο αεριο πάρκινγκ αποθηκη 158.000Ε κωδ.202 68τμ 1ος 28ετών διαμπερές 2ΔΣΚΜπ ατομικη θερμανση 65.000Ε κωδ.220 96τμ 30ετών 100.000Ε 6932450331

●Κ.ΤΟΥΜΠΑ (Υφανέτ) α)110τ.μ.3ΔΣΛΚΜπ.+WC 5ος 10ετιας φανταστική θέα γωνιακό αέριο άριστη κατάσταση παρκινγκ αποθήκη 205.000€ [κωδ.2004] β)ρετιρέ 37τ.μ. 1ΔΚΜπ τεράστιο μπαλκόνι-θέα 35.000€ γ)(Κ.Καλού) 48τ.μ.1ΔΣΚΜπ 2ος 6ετων 63.000€. 2310500555 interhome.gr 693-8006141 ΣΜΘ

●Κ.ΤΟΥΜΠΑ πωλειται διαμερισμα ανωγειο 70τμ 2ΔΣΚΛ θερμοσυσσωρευση διαμπερές σε πολυ καλη κατάσταση ετος κατασκευής 1981 Τιμη 69000Ε 6986006591 Μεσιτικο ΚΑ185 ΣΜΘ

●ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΠΟΛΙΤΙΚΑ Κατασκευαστική Τουλγαρίδη Ισογειο διαμ. 67 τ.μ. 1Δ.ΣΚ Ιδιόκτητος κηπος Παρκινγκ αποθηκη αυτονομια ενεργιακο τζακι 2310-928135  697-4710500

●ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΛΙΤΙΚΑ άνω πωλείται διαμέρισμα 100τμ 2ος 3δσκμπ 6 ετών άριστη κατάσταση 175000€ Ταρασίδης Ακίνητα 2310-847544 697-6448633 περισσότερα www.tarasidis-akinita.gr ΣΜΘ ●ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΛΙΤΙΚΑ επί 17 Νοέμβρη διαμέρισμα πολυτελούς κατασκευής 10 ετών με 3ΔΣΚ2ΜΠ, 130τμ περίπου με αποθήκη και υπόγειο παρκινγκ. [Κωδ.L8478] 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΛΙΤΙΚΑ κάτω Lidl πωλείται διαμερισμα 85τμ 5ετών αέριο κουζίνα κομπλέ με εντοιχισμένα επιπλα ντουλάπες 180.000ευρώ 2310-901223 694-8073837 ΣΜΘ ●ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΛΙΤΙΚΑ προς Πυλαία πωλείται σε εξαιρετική θέση διαμέρισμα 3ου ορόφου 75τμ 2ΔΣΚΜπ αποθήκη πάρκινγκ εξαιρετική θέα καλή τιμή και μεζονέτα 140τμ 3ΔΣΚΜπWC αποθήκη πάρκινγκ 165.000€. [Κωδ. L-5049] 2310272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΛΙΤΙΚΑ πωλειται διαμερισμα 77τμ 2ΔΣΚΛΜπ τζάκι πάρκινκγ αποθηκη σε 2ο όροφο με ανοιχτωσιά θέα θάλασσα 150.000Ε 2310-948484 6944776728 Πανελλαδική Οικονομίδης ●ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΛΙΤΙΚΑ πωλείται μεζονέτα διώροφοι 130 3δσκμπwc 10ετών συγκρότημα αποθήκη παρκινγκ κήπος ντουλάπες 220000€ Ταρασίδης Ακίνητα 2310-847544 697-6448633 περισσότερα www.tarasidis-akinita.gr ΣΜΘ ●ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Γαμβετα πωλείται διαμέρισμα 67τμ 2ου ορόφου σε πολύ καλή κατάσταση 2ΔΣΚΛ πλήρως ανακαινισμένο ατομικό φυσικό αέριο χωρίς ασανσέρ τέντες .Τιμή 67.000Ε Μεσιτικό Ασπασία Μέγα 2310-918188 6955181888 www.mega-realestate.gr ΣΜΘ ●ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Κυβέλεια 2ος γωνιακό 2ΔΣΤΚΛ 80τμ χρήζει ανακαίνισης 65.000€ Κωνσταντινουπόλεως ύψος Μπότσαρη 1ος πρασιά 1ΔΚΛ 30τμ 20.000€ και Μπότσαρη 4ος 1ΔΚΛ 13.000€ 2310-888163 Παπανακλής ΣΜΘ Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ και Μπιζανίου νέο εννιαώροφο γωνιακό κτίριο θεμελίωση με πασαλόπυξη. Γραφεία γκαρσονιέρες και διαμερίσματα με εξαιρετική θέα ιδανικά για επένδυση και κατοικία συν υπόγειο πάρκινγκ 2310-323230 2310-323040 2310-326040 6944266232 697-7448080 Δούρος ΑΕ ●Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ Καυτατζόγλου επενδυτική ευκαιρία πωλείται πλήρως ανακαινισμένο διαμέρισμα 1ΔΣΑΛΚΜΠ 1ος όροφος πρόσοψη 50τμ ατομικό φυσικό αέριο συν κλιματιστικό καλή οικοδομή μεγάλη απόδοση ενοικίου 57.000€ κωδ4053 2310-252292 697-4595575 Golden House ΣΜΘ ●Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ Παρασκευοπουλου διαμερίσματα λουξ ανακαινισμένα 1ος 50τμ 1δσκμπ 59000Ε 65τ.μ. 2δ.ς.κ.λ. διαμπερές ατομική αέριο κλιματιστικό ασανσέρ 69.000€ 90τμ 3δσκμπ 3ος ρετιρέ 102000ευρώ - Κωδ.[Τ-473] 2310-848388 694-2553725 www.realestateleaders.grAλ.Φλέμινγκ 45-Ιπποκράτειο-LEADERS ●Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ περιοχή διαμέρισμα με θέα 5ος όροφος πρόσοψη 1ΔΣαλοκουζίνα πλήρως ανακαινισμένο ατομικό αέριο και ενοικιασμένο 350€ 65.000€ και σε 1ος όροφο πρόσοψη 2ΔΣΤΚΛ 85τμ χρήζει ανακαίνισης 53.000€ 2310-888163 Παπανακλής ΣΜΘ ●Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ περιοχή πωλείται ανακαινισμένο διαμέρισμα 65τμ με 2 υπνοδωμάτια σε 2ο όροφο ιδανική τοποθέτηση χρημάτων. [Κωδ. L-7776] 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ πωλειται διαμερισμα πληρως ανακαινισμένο 2011 75τμ 1ος με ασανσερ μπροστινο γωνιακο 2ΔΣΚΜπ ατομικο φυσικο αεριο τιμη 80.000ευρω 2310840600 694-4856767 Μεσιτικο Γαμβέτα αρ.96

●Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ πωλειται διαμερισμα 80τμ καθαρό 2ος διαμπερές 2ΔΣWc ξεχωριστη κουζινα μεγαλοι χωροι θωρακισμενη πορτα χρηζει ανακαινισης ευκαιρία 49.000Ε 697-9791363

●Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ (Χαλκιδικής) πωλείται διαμέρισμα 2ΔΣΚΜΠ 3ος όροφος ασανσέρ γωνιακό φωτεινό 65.000Ε 2310862141 697-7314499 Οικοσυμβολή Μ. Μπότσαρη 7 ΣΜΘ

●Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ πωλείται διαμέρισμα 50τμ 1ος όροφος ψηλός 1ΔΣΚΜΠ σε καλή κατάσταση τιμή 50.000€. [Κωδ. L-8123] -Θ.Τζέμης 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ

●ΜΥΚΗΝΩΝ (πλησίον Μπότσαρη) πωλειται διαμερισμα 115τμ (πληρως ανακαινισμένο) 3ΔΣΚΜπ 2ος όροφος διαμπερες ασανσερ ατομικο αεριο 85.000Ε 2310852737 694-4465714 Mεσιτικό γραφείο Γ.Χαλκίδας Ανδρεοπούλου αρ.13 ΣΜΘ

Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ πωλουνται καινουργια διαμερισματα ΔΣΚwc 5ος ασανσερ ατομικο φυσικο αεριο a/c πληρως επιπλωμένα και εξοπλισμένα 693-2909294 6936072001 Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ Ανδρεοπούλου αρ.12 πωλουνται καινουργια διαμερισματα με κλειστη θέση πάρκινγκ 140τμ 8ος 300.000Ε 105τμ 5ος-6ος 200.000Ε 70τμ 1ος 100.000Ε κλειστες θέσεις πάρκινγκ 18.000Ε 694-4247048 694-4247354

●Ν. ΠΑΡΑΛΙΑ επί της Αλ.Μιχαηλίδη πωλείται διαμέρισμα 144τμ θέα θάλασσα σε άριστη μετασεισμική οικοδομή. [Κωδ. L-7116] Λ.Γαλανός 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●Ν.ΕΛΒΕΤΙΑ αγορά 2Δ 4ος καινούριο 113τμ (95τμ καθαρά) τελευταίος όροφος αέριο 2 θέσεις στάθμευσης τζάκι αποθήκη τιμή 170.000€ 2310-514009 6977636920 Κτημ/κή Cosmos κος Παπαθωμάς www.pap-tom.gr ΣΜΘ

Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ Δελφών γκαρσονιέρα 55τμ γωνιακή μπροστινή 1ος όροφος ψηλός καινούργιο ασανσέρ ΔΣΚΜΠ πλήρως ανακαινισμένη ατομικό φυσικό αέριο θωρακισμένη γυψοσανίδες επένδυση πέτρας 697-9975191 697-4795737 «Ametrix» Τεχνική Κατασκευαστική Εταιρία

●Ν.ΕΛΒΕΤΙΑ αγορά 61τμ καινούργια γκαρσονιέρα 2ος με 1ΔΣΛΚΜΠ ατομική αερίου αποθήκη13τμ πάρκινγκ παράδοση Ιούλιος 2012 Τιμή 140.000€ Κωδ. 21056 2310-220.111 ‘Parthenon Hellas’ www. eparthenon.eu ΣΜΘ

●Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ Δελφών ευκαιρία πωλείται διαμέρισμα 1ου ορόφου 89τμ μεικτά με 2ΔΣΚΜΠ ατομικό αέριο παρκινγκ a/c τέντες πρόσοψη διαμπερές μόνο 75.000€. [Κωδ. L-8498] 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ

Ν.ΕΛΒΕΤΙΑ αγορα νεοδμητη γκαρσονιέρα 61τμ συν 7τμ ημιυπαιθριος (68τμ) 1,5ΔΣΚΜπ υπόγεια αποθήκη 13τμ πάρκινγκ νεο ενεργειακό κτίριο ατομικο αεριο πολλά εξτρά σταση μετρο 135000ευρω 2310-330116 694-4311807 6937123987

Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ ενοικιάζεται διαμερισμα 20ετών 65τμ ΔΣ κουζινα χωριστη Μπ ατομικο φυσικο αεριο 2ος όροφος προσοψεως θωρακισμένη πορτα αριστη κατασταση με θεση πάρκινγκ 350Ε 2310840600 694-4856767 Μεσιτικό Γαμβέτα ●Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ κάτω απο Δελφών κοντά στη στάση Μετρό πωλείται διαμέρισμα 38τμ 2ος όροφος ασανσέρ καινούριο ΔΣΚΜΠ 26.000Ε 694-5662300 Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ με Δελφών πωλείται λόγω ανάγκης γκαρσονιέρα 40τμ σαν 1ος πλήρη ανακαινισμένο κουζίνα κουφώματα θωρακισμένη a/c νοικιασμένο 250ευρώ 697-2325787

●Ν.ΕΛΒΕΤΙΑ νεόδμητο διαμέρισμα 102τμ 2Δ(ΣΚ)Μπ 4ος όροφος φυσικό αέριο ατομικό παρκινγκ τζάκι αποθηκη τιμή 165.000€ κωδ.0946 2310-910810 6975129295 Elite Properties www.eliteps.gr ●Ν.ΚΡΗΝΗ αγορά 112τμ 2ος 2ΔΣΚ(ανεξάρτητη)2ΜΠ νεόδμητου υπερπολυτελούς κατασκευής διαμέρισμα σε πολύ ήσυχο μοναδικά ωραίο σημείο ανοιχτωσιά θέα πάρκο θάλασσα πάρκινγκ αποθήκη ατομικό αέριο Τιμή 230.000€(κωδ.5699) 2310-420555 694-2400041 φωτοπαρουσίαση www. invista.gr ΣΜΘ

●Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ Ν.Εγνατία στούντιο για φοιτητή 22τμ 2ος όροφος 6ετών πλήρως επιπλωμένο και ηλεκτρικά ατομικό φυσικό ωρομέτρηση ντουλάπα θωρακισμένη 50.000€ Κωδ.Δ-816 2310-458844 6993377744 Μεσιτικο Στραντζα

●Ν.ΚΡΗΝΗ αγορά 4ος 2ΔΣΚΜΠ 88τ.μ.διαμπερούς διαμερίσματος ανατολικό πολύ προσεγμένο φωτεινό με ανοιχτωσιά ήσυχο σημείο εύκολα προσβάσιμο αρίστης κατασκευής a/c τζάκι πάρκινγκ. (κωδ.6646) Τιμή 135.000€ 2310-420555 694-2400041 φωτοπαρουσίαση στο www.invista.gr ΣΜΘ

●Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ περιοχή πωλούνται νεόδμητα διαμερίσματα 2-3ΔΣΚΜΠ 105τμ 5ου-6ου, διαμπερή, φυσικό αέριο, υπόγειο παρκινγκ. Τελική διαμόρφωση ανάλογα των απαιτήσεων σας.(ΛΧ-1518-9).Φωτοπαρουσίαση www.homexpert.gr 2310306285 ΣΜΘ

●Ν.ΚΡΗΝΗ διαμέρισμα 108τμ 1ος 25ετών 2ΔΣΚΜΠ ατομικό αέριο 2 κλιματιστικά 2 ντουλάπες τέντες φαρδύ μπαλκόνι διαμπερές πλήρως ανακαινισμένο και πλήρως επιπλωμένο 150.000€ κωδ.Δ-799 2310-458844 699-3377744 Μεσιτικο Στραντζα

Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ πωλειται διαμερισμα 90τμ 3ος όροφος με ασανσερ διαμπερες σαλονι κουζινα χωριστη 2Δ ατομικο αεριο ανακαινισμενο σε αριστη κατάσταση 72.000Ε 2310840600 694-4856767 Μεσιτικό Γαμβέτα

●Ν.ΚΡΗΝΗ διαμέρισμα 2ος 10ετών 2ΔΣΚΜΠ ατομικό αέριο μεγάλο μπαλκόνι ανοιχτωσιά διαμπερές 105.000€ 6τμ ψηλός 1ος 35ετών 1ΔΣΚΜΠ πλαϊνό κλιματιστικό κεντρικό σημείο 55.000€ κωδ.Δ773-776 2310-458844 699-3377744 Μεσιτικο Στραντζα

Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ πωλειται διαμερισμα 50τμ ΔΣΚΜπ 3ος όροφος με ασανσερ μπροστινο γωνιακό ατομικο φυσικο αεριο 2310πληρως ανακαινισμένο 60.000Ε 840600 694-4856767 Μεσιτικό Γαμβέτα ●Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ πωλείται διαμέρισμα 90τμ 2ος 2δσκμπ κατασκευής 1990 μπροστά σε πάρκο γωνιακό 105.000€ Ταρασίδης Ακίνητα 2310-847544 6976448633 περισσότερα www.tarasidisakinita.gr ΣΜΘ ●Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ πωλούνται ολοκαίνουρια διαμερίσματα: α) 1ος 70τ.μ. 2ΔΣΚΜπ 100.000€ β) 5ος 102τ.μ. 2 ή 3ΔΣΚχΜπ 200.000€ γ) 8ος 140τ.μ. 3ΔΣΚ2Μπ τζάκι θέα όλη την πόλη 300.000€. interhome.gr 2310-500555 693-2321463 ΣΜΘ ●Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ πωλούνται: α)85τ.μ. μικτά 61τ.μ. καθαρά 2ΔΣΚΜπ 1ος κατασκευής 1990 ατομικό αέριο 75.000€ β)50τ.μ. 1ΔΣΚΜπ 7ος προτελευταίος κατασκευής 2008 θέση πάρκιγκ αποθήκη 90.000€. interhome.gr 2310-500555 693-2321463 ΣΜΘ ●Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ Σινιοσόγλου 16 πωλείται διαμέρισμα 90τμ 3ου ορόφου 2ΔΣΚΜΠ ασανσέρ ατομική θέρμανση αερίου πολύ καλό σημείο 80.000€ ευκαιρία. [Κωδ. L-7373] 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ

Ν.ΚΡΗΝΗ διαμέρισμα επι της Ερυθραίας καθετη Πλαστήρα 3ΔΣΜΠ κουζίνα χωριστά 2ος όροφος διαμπερές μόνο 145.000Ε 697-3989979 Ακίνητα με Αξία ●Ν.ΚΡΗΝΗ δίπλα στη Ρέμβη πωλείται εξαιρετικό γωνιακό διαμέρισμα 75τμ 2ΔΣΚΜπ με θέση πάρκινγκ και αποθήκη σούπερ τιμή εξαιρετική περίπτωση. [Κωδ.L-7713] Χ.Δρακάκης 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●Ν.ΚΡΗΝΗ καινούρια διαμερίσματα άριστα 135τμ 4ου -5ου 6ου θέα θάλασσα 240000 έως 310000Ε 61τμ 1ου ψηλού 2ου 125000 130000 όλα πάρκιγκ αποθήκη 380Ε 2310-445344 694-5011163 Home Agency Κ.Σκλαβούνος www.homeagency. gr ΣΜΘ Ν.ΚΡΗΝΗ Μ.Ασίας αρ.36-38 πωλείται διαμέρισμα ετοιμοπαράδοτο στον 7ο όροφο φανταστική θέα στη θάλασσα και στη Θεσσαλονίκη 2310-521521 6932467551 693-2331534 Ν.ΚΡΗΝΗ Μαϊάμι πολυτελή διαμερισματα υπό-κατασκευή 100τμ 2ΔΣΚΜπwc πάρκινγκ αποθηκη χαμηλης ενεργειακης καταναλωσης Μαζί διαμορφώνουμε τον τρόπο αποπληρωμής Ατοκος διακανονισμός εως 10χρόνια 2310-637806 694-4346636 694-4517470 Οικοδομικές επιχειρήσεις Λιολίδης

●Ν.ΚΡΗΝΗ μεζονέτα 160τ.μ. 5ου-6ου 2πάρκιγκ αποθήκη roof-garden b.b.q 450000Ε διαμερισματα 112τμ 2ου 3ου 4ου 220000 -245000Ε -270000Ε θέα θάλασσα γωνιακά πάρκιγκ-αποθήκη ετοιμοπαράδοτα. 380Ε 2310-445344 6945011163 Home Agency Κ.Σκλαβούνος www.homeagency.gr ΣΜΘ ●Ν.ΚΡΗΝΗ Μιστραλ πρωτο στη θάλασσα πωλειται σουπερ διαμερισμα καινουργιο 5ος ρετιρε 140τμ (κατασκευή οχι εργολαβική) 3ΔΣΚ2Μπ αποθηκη υπογειο πάρκινκγ αεριο Πλ.Σκρα 140τμ ρετιρε 6ος 15ετιας 697-2011917 Μεσιτικο ●Ν.ΚΡΗΝΗ οροφοδιαμέρισμα 100τμ 2ΔΣΚΜΠWC αποθήκη πάρκινγκ ατομικό αέριο ντουλάπα κλιματιστικά συναγερμό γρανίτες ίνοξ κάγκελα θέα θάλασσα (πλαϊ) 3ος 230.000€ 4ος 250.000€ 5ος 280.000€ κωδ.Δ-747 2310-458844 699-3377744 Μεσιτικο Στραντζα ●Ν.ΚΡΗΝΗ οροφοδιαμέρισμα 135τμ 2ος 20ετών ανακαινισμένο 3ΔΣΚ(γάμα) ΜΠWC πάρκινγκ ατομικό πάρκινγκ ατομικό αέριο κλιματισμό μεγάλο μπακόνι πατώματα μάρμαρο ξύλο 200.000€ κωδ.Δ-815 2310-458844 699-3377744 Μεσιτικο Στραντζα ●Ν.ΚΡΗΝΗ οροφοδιαμέρισμα 100τμ 2ΔΣΚΜΠWC αποθήκη πάρκινγκ ατομικό αέριο ντουλάπα κλιματιστικά συναγερμό γρανίτες ίνοξ κάγκελα θέα θάλασσα (πλαϊ) 3ος 230.000€ 4ος 250.000€ 5ος 280.000€ κωδ.Δ-747 2310-458844 699-3377744 Μεσιτικο Στραντζα Ν.ΚΡΗΝΗ πωλειται διαμερισμα 88τμ 4ος όροφος με ασανσερ μπροστινο διαμπερές 2ΔΣΚΜπ τζάκι σε πολυ καλο σημειο με θεση πάρκινγκ 25ετών 120.000Ε 2310-840600 694-4856767 Μεσιτικό Γαμβέτα ●Ν.ΚΡΗΝΗ πωλείται διαμέρισμα αριστης κατάστασης 135τ.μ. 2ου 20ετών πάρκιγκ αποθήκη εντοιχιζόμενα ηλεκτρικά ντουλάπες θέα θάλασσα πλαγίως 210000Ε 380Ε 2310-445344 694-5011163 Home Agency Κ.Σκλαβούνος www.homeagency. gr ΣΜΘ ●Ν.ΚΡΗΝΗ πωλείται διαμέρισμα 88τμ 19ετίας 2ΔΣΚΜπ 4ος διαμπερές μεγάλες βεράντες τζάκι πάρκινγκ άμεσα κατοικήσιμο με θέα δίπλα σε πάρκο 2310488116 694-5725883 Μεσιτικο Παυλίδης ΣΜΘ ●Ν.ΚΡΗΝΗ πωλούνται διαμερίσματα 56τ.μ. 1ου ανακαινισμένα 75000Ε και 85000Ε και εργ κατοικίa 65τ.μ. 45000Ε και 55τ.μ. έως 72τ.μ. από 45000Ε -85000Ε 380Ε 2310-445344 694-5011163 Home Agency Κ.Σκλαβούνος www.homeagency. gr ΣΜΘ

●Ν.ΠΑΡΑΛΙΑ ( Σοφούλη ) Μοναδικό διαμέρισμα σε εξαιρετικό σημείο γωνιακή οικοδομή 196 τ.μ. απεριόριστη θέα Θάλασσα και στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης.Remax-Target Κωδικός: 1020-108 Κωνσταντινίδης Απόστολος 2310-989870 ΣΜΘ ●Ν.ΠΑΡΑΛΙΑ 28ης Οκτωβρίου πωλείται προνομιούχο διαμέρισμα 165τμ 3δκσλwc έκτου ορόφου διαμπερές φωτεινό καταπληκτική θέα από όλους τους χώρους για πολύ απαιτητικούς τιμή 390.000€ Focus Παπαδημητρίου Γιάννης 2310888880 694-5393231 ΣΜΘ ●Ν.ΠΑΡΑΛΙΑ αγορά 101τμ διαμέρισμα στον 5ο όροφο θέα θάλασσα μεγάλη ανοιχτωσιά με 2ΔΣΛΚχωριστή ΜΠ Τιμή 180.000€ Κωδ 20221 2310-220.111 ‘Parthenon Hellas’ www.eparthenon.eu ΣΜΘ ●Ν.ΠΑΡΑΛΙΑ ακίνητο στον κινηματογράφο Ναταλί 100τμ σε υψηλό όροφο με 2ΔΣΤΡΚΜΠ και θέα θάλασσα πωλείται σε καλή τιμή (κωδ.Π-1260). 2310567350 693-2831488 Property Finders


ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ●Ν.ΠΑΡΑΛΙΑ Αλεξ.Μιχαηλίδη πωλείται εξαιρετικό διαμέρισμα 217τμ 2ου ορόφου γωνιακό καταπληκτική οικοδομή 18ετών πάρκινγκ τζάκι θέα εκπληκτική πρώτο στη θάλασσα λογική τιμή. [Κωδ. L-7911] Ν.Ξένος 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●Ν.ΠΑΡΑΛΙΑ Αλ.Μιχαηλίδη πωλείται διαμέρισμα 240τμ 4ΔΣΤΡΚ2ΜπWC+2 αποθήκες δυνατότητα διαχωρισμού διαμπερές θέα θάλασσα πολύ καλή οικοδομή. [Κωδ. L-5477] Σ.Αλβανούδης 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●Ν.ΠΑΡΑΛΙΑ (Β.Γεωργίου) α)62 τμ ΔΣΚΜπ 7ος άμεση θέα θάλασσα οικοδομή 1960 κωδ. 2026 102.000€ β)(Ποσειδώνιο) γωνιακό διαμέρισμα 108τ.μ 2δσκμ2μπ 4ος 2παρκινγκ αέριο καταπληκτική κωδ. 2211 220.000€. interhome. gr 2310-500555 693-2321463 ΣΜΘ ●Ν.ΠΑΡΑΛΙΑ διαμέρισμα 6ου ορόφου 126τμ καθαρά 140τμ μικτά 3ΔΣΚΜπWC πάρκινγκ διαμπερές σε καλή κατάσταση άνετοι χώροι σε άριστη οικοδομή επί της Μ.Αλεξάνδρου. [Κωδ. L-5758] Σ.Αλβανούδης 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●Ν.ΠΑΡΑΛΙΑ διαμέρισμα 7ος όροφος 60τμ μεικτά 1ΔΣΚΜπ ασανσέρ κουζίνα χωριστή θέα θάλασσα μέσα από το σπίτι μοναδικό ακίνητο μόνο 95.000€. [Κωδ. L-7959] -Σ.Αλβανούδης 2310272737 LIBERTY ΣΜΘ ●Ν.ΠΑΡΑΛΙΑ ευκαιρια 2 σουπερ διαμερισματα πλουσια ανακαινιση πλα θεα θαλασσα 100τμ 5ος ΣΚ3ΔΜΠ παρκινγ ατομικο αεριο διαμπερη μεγαλα μπαλκονια Τιμή μονο 230.000€ συζητησιμη για σοβαρους 693-7509020 2311222893 Κτηματομεσιτικη Λιουρτας

Ν.ΠΑΡΑΛΙΑ Καραϊσκάκη 2Γ ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα και γκαρσονιέρες με μοναδική θέα στη θάλασσα ιδανικά για κατοικία και επένδυση υπόγειο πάρκινγκ. Δάπεδα από λευκό μάρμαρο αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο θεμελίωση με πασσαλόπηξη 2310-323230 2310323240 697-7448080 Δούρος ΑΕ Ν.ΠΑΡΑΛΙΑ Λογοθέτου αρ.4 και Μ.Κάλλας 35 (περιοχή Ποσειδωνίου) στο ωραιότερο ιδιόκτητο οικόπεδο της παραλιας σε έκταση 8στρ ανεγέρθηκαν δυο υπερπολυτελείς οικοδομικές μονάδες πρότυπο για την Θεσ/νίκη με δυο υπόγεια πάρκινγκ. Διαμερίσματα από 95-200τμ τιμή από 3.700Ε/τμ τα οποία είναι πλήρως αποπερατωμένα και κατοικούνται 2310-429.870 -71 Κατασκευαστική Δ.Τζαμπαζης ΑΕ Ν.ΠΑΡΑΛΙΑ Μακεδονία Παλλάς πωλείται διαμέρισμα 150τμ με μεγάλη σαλοτραπεζαρία κουζίνα χωριστή 3ΔΜΠWC αποθήκη

εξαιρετική

κατάσταση

280.000ευρώ 698-1028402 Αγορά ●Ν.ΠΑΡΑΛΙΑ Μαρία Κάλλας πωλείται διαμέρισμα 6ου ορόφου 175τμ διαμπερές με 3ΔΣΚχωριστήΣμεγάλο τζάκι εξαιρετική θέα απεριόριστη έτος κατασκευής 1986 σε πολύ καλή τιμή. [Κωδ. L-8127] -Ν.Ξένος 2310272737 LIBERTY ΣΜΘ

●Ν.ΠΑΡΑΛΙΑ Μπότσαρη 1η οικοδομή από θάλασσα υπέροχο σημείο πωλείται διαμέρισμα 70τμ σε 1ο ψηλό όροφο γωνιακό με 2ΔΣΚΜπ βλέπει θάλασσα από το πλάι μόνο 85.000€ ευκαιρία. [Κωδ.L-6776] 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ

●Ν.ΠΑΡΑΛΙΑ πωλούνται διαμερίσματα 1ου και 4ου ορόφου ( πάνω από κατάστημα) 196 τ.μ. 1985 εξαιρετικό σημείο γωνιακή οικοδομή απεριόριστη θέα Θάλασσα - λιμάνι Θεσσαλονίκης. Remax-Target 2310-989870 Κωδικός: 231071020-108 ΣΜΘ

●Ν.ΠΑΡΑΛΙΑ (οδός Λασκαράτου) ρετιρέ 6ου ορόφου 100τ.μ. και 50τ.μ. βεράντα 2Υδ/Σ/Κ/Λ (με δυνατότητα 3ου δωματίου) με θέα θάλασσα και Σεϊχ Σου τιμή 100.000€ (κωδ. 1033-25) 2310-989870 Re/Max Target ΣΜΘ

●Ν.ΠΑΡΑΛΙΑ -Σινέ Ναταλί πωλείται ρετιρέ 8ου ορόφου 97τμ βλέπει θάλασσα χρήζει ανακαίνισης 110.000€. [Κωδ.L-8449] 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ

●Ν.ΠΑΡΑΛΙΑ πλησίον 2η οικοδομή σε κάθετο δρόμο πωλείται διαμέρισμα 75τμ καθαρή 4ου ορόφου γωνιακό ατομικό καλοριφέρ και επιπλωμένο βλέπει θάλασσα τιμή λογική 85.000€. [Κωδ. L-7734] -Μ.Λασπίδου 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●Ν.ΠΑΡΑΛΙΑ πωλείται διαμέρισμα 5ου ορόφου 3ΔΣΚΜπWC πλαγίως θέα θάλασσα θέρμανση αερίου θέση πάρκινγκ τιμή μοναδική. [Κωδ. L-7687] 2310272737 LIBERTY ΣΜΘ ●Ν.ΠΑΡΑΛΙΑ πωλείται διαμέρισμα 120τμ 2-3ΔΣΚΜΠWC 4ος όροφος θέα φανταστική τελική τιμή 255.000€. [Κωδ. L-8016] -Μ.Λασπίδου 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●Ν.ΠΑΡΑΛΙΑ πωλείται διαμέρισμα 118τμ πρώτο στη θάλασσα 3ΔΣΚΜπ δυνατότητα αερίου χρήζει ανακαίνισης 210.000€. [Κωδ. L-8487] Λ.Γαλανός 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ

●Ν.ΠΑΡΑΛΙΑ Πωλείται εξαιρετικό γωνιακό διαμέρισμα 8ου ορόφου 138τ.μ. 3ΔΣΚλουτρόWC με απεριόριστη θέα θάλασσα σε προνομιακή θέση Υπεύθυνη Γεωργούση . (κωδ.1002-97). 2310989870 re/max target www.remax.gr ΣΜΘ

●Ν.ΠΑΡΑΛΙΑ στο ύψος της Μπότσαρη πωλείται διαμέρισμα 65τμ 1ου ορόφου μπροστινό με θέα την παραλία 2ΔΣΚΜπ σε οικοδομή 10ετίας ιδιαίτερης αισθητικής.[Κωδ. L-7075] Α.Γαβριηλίδης 2310272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΝΤΕΠΟ αγορά α)διαμέρισμα 94τ.μ 2ος ρ. 2δσλκμπ μπαλκόνι βλέπει σε μικρό πάρκο 85000ε β)3ος ρ ασανσέρ 43τ.μ γκαρσονιέρα ανακαινισμένη 40000e 2310-456189 694-7827623 Φωτογραφίες www.mprealty.gr ΣΜΘ ●ΝΤΕΠΩ ευκαιρία πωλείται διαμέρισμα 78τμ 2ος πλήρως ανακαινισμένο το 2012 2δωμάτια σαλόνι χωριστή κουζίνα μπάνιο ανοιχτωσιά 100.000Ε συζητήσιμη 2310-705350 697-7256297 6986113699 whats up Μεσιτικό Η Εγγύηση ●ΝΤΕΠΩ πωλείται γκαρσονιέρα 1ος όροφος ανακαινισμένη 40τμ ΔΣΚΜπ σε κεντρικό δρόμο με δυνατότητα επαγγελματικής χρήσης 48.000€ Κωδ.ΚΑ680 2310-868890 697-6687407 Real Estate Γ.Βαδράτσικα ΣΜΘ

●ΝΤΕΠΩ πωλείται διαμέρισμα 1ΔΣΚΜΠ 50τμ καθαρά 3ος όροφος αυτόνομη θέρμανση Φ/Α ανακαινισμένο μπάνιο. (ΛΤ-1305) Φωτοπαρουσίαση www. homexpert.gr 2310-306285 ΣΜΘ ●ΝΤΕΠΩ πωλείται νεόδμητη μεζονέτα 3Δ(ΣΚ)2ΜΠWC 182τμ 5ος+6ος όροφος ανοιχτωσιά φαρδιά μπαλκόνια ατομική επιδαπέδια θέρμανση Φ/Α τζάκι αποθήκη υπόγειο parking (ΛΤ-1563) Φωτοπαρουσίαση www.homexpert.gr 2310306285 ΣΜΘ ΝΤΕΠΩ πωλούνται 2 ρετιρέ 115τμ και 70τμ με 2ΔΣΚΜΠ αποθήκη πάρκινγκ 12ετών 220.000ευρώ και 120.000ευρώ 2310-901375 694-5818081 Μάριος Αθανασιάδης Οικοεπενδυτική

●Ν.ΠΑΡΑΛΙΑ πωλείται μοναδικό διαμέρισμα 145τμ 7ου ορόφου μεγάλο σαλόνι με τζάκι 3 υπνοδωμάτια ξεχωριστή κουζίνα 2λουτρά ενδοδαπέδια θέρμανση κλιματισμός εντοιχισμένες ντουλάπες με καταπληκτική θέα !!!(κωδ.1036-18) 2310-989870 Remax Target www.remax.gr ΣΜΘ ●Ν.ΠΑΡΑΛΙΑ πωλείται οροφοδιαμέρισμα 1ο στη θάλασσα 2ου ορόφου 2ΔΣΚΜπWC ατομικό αέριο δις γωνιακό περιμετρικό φαρδύ μπαλκόνι λουξ κατασκευής του 2000 τελική τιμή 350.000€. [Κωδ. L-6104] Μ.Λασπίδου 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ

●ΠΑΠΑΦΕΙΟ ανακαινισμένο διαμέρισμα 50τμ ΔΣΚΜπ 1ος χωρίς ασανσέρ πόρτα ασφαλείας κουφώματα αλουμινίου κλιματιστικό καλό μπαλκόνι 5’απο πανεπιστημια τιμή 50.000€ κωδ.0961 2310910810 697-5129294 Elite Properties www.elitehps.gr ●ΠΑΠΑΦΗ αρχές πωλούνται ολοκαίνουρια α)57τμ ΔΣΚΜΠ 3ος ατομικό φυσικό αέριο αποθήκη και πάρκινγκ 110.000€ β)80τμ 3ος 2ΔΣΚΜΠ διαμπερές νότιο φυσικό αέριο πολυτελούς κατασκευής 693-6551508 ΠΑΠΑΦΗ εξαιρετικό διαμέρισμα 4ου ορόφου εμβαδού 70τμ. πλήρως ανακαινισμένο 2Δ σαλόνι κουζίνα μπάνιο σε πολύ καλή τιμή. Eurobank Υπηρεσιες Ακινητων 2310-506227

ΠΑΠΑΦΗ επί της οδού πωλουνται διαμερισματα 110τμ Μαζί διαμορφώνουμε τον τρόπο αποπληρωμής Ατοκος διακανονισμός εως 10χρόνια 2310637806 694-4346636 694-4517470 Οικοδομικές επιχειρήσεις Λιολίδης

●ΠΥΛΑΙΑ αγορά 110τμ 3ΔΣΚΜΠ WC νεόδμητο διαμέρισμα 2ος όροφος ατ.αέριο τζάκι αποθήκη ωραία μεγάλη ανοικτωσιά εύκολη συγκοινωνία. Τιμή 220.000€ (κωδ. 5550) 2310-390015 694-8588870 www. skoreal.gr ΣΜΘ

●ΠΑΠΑΦΗ πωλείται διαμέρισμα 100τμ πλήρως ανακαινισμένο με 2ΔΣΛΚΜΠ μεγάλη βεράντα στον 3ο όροφο Τιμή: 89.000€ 2310-318718 697-2518972 Good Choice Real Estate

●ΠΥΛΑΙΑ αγορά 116τμ 3ΔΣΚΜΠ WC νεόδμητο διαμέρισμα 3ος όροφος ενδοδαπέδια θέρμανση τζάκι φοβερή θέα θάλασσα πάρκινγκ αποθήκη εξαιρετικής κατασκευής κεντρικό σημείο συγκοινωνία. Τιμή 280.000€ (κωδ.5543) 2310-390015 694-8588870 www. skoreal.gr ΣΜΘ

●ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Δελφών πωλείται πλήρως ανακαινισμένο διαμέρισμα 2ΔΣΑΛΚΜπ 1ος ψηλός 70τμ πρόσοψη εξαιρετική οικοδομή ατομικό φυσικό αέριο ιδανικό για επένδυση μόνο 66.000€ κωδ. 4050 2310-252292 697-4595575 Golden House ΣΜΘ ●ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ οδός Θάλητος πωλείται πανέμορφο διαμέρισμα μπροστά σε πάρκο σε οικοδομή πολύ καλής κατάστασης 115τμ λογική τιμή. [Κωδ. L-6742] Λ.Γαλανός 2310-272737 LIBERTΥ ΣΜΘ ●Π.Π.ΓΕΡΜΑΝΟΥ Ι.Μιχαήλ πωλείται πλήρως ανακαινισμένο διαμέρισμα 1ΔΣΑΛΚΜΠ 7ος όροφος ηλιόλουστο ατομικό φυσικό αέριο συν κλιματιστικό 55τμ ασανσέρ άριστη οικοδομή μόνο 62.000€ κωδ.1828  2310-252292 6974595575 Golden House. ΣΜΘ ●Π.ΣΥΝΔΙΚΑ γωνιακό διαμέρισμα 3ου εμβαδού 115τμ 3δωμάτια σαλόνι ξεχωριστή κουζίνα λουτρό ανοιχτωσιά δίπλα σε μελλοντική στάση του μετρό . Ευκαιρία! Για υποδείξεις Κος Γρεμμενάς Σάκης Κωδ.1030-67 2310-989870 Re/MaxTarget www.remax.gr ΣΜΘ

Π.ΣΥΝΔΙΚΑ επι της οδού πωλείται διαμέρισμα 52τμ 2ΔΣΚΜΠ 4ος όροφος όχι τελευταίος με ασανσέρ 55.000€ 2310853055 694-2474325 694-7462502 ●Π.ΣΥΝΔΙΚΑ με Γρηγορίου ευκαιρία πωλείται διαμέρισμα 2ος 70τμ 2ΔΣΚΜΠ πλήρως ανακαινισμένο θέρμανση ατομικό αέριο σε πολύ καλό σημείο κατάλληλο για εκμετάλλευση 50.000€ 6936146164 Μεσιτικό ●Π.ΣΥΝΔΙΚΑ πωλείται καταπληκτικό διαμέρισμα 3ΔΣΚΜπ 2ου ορόφου 115τμ όλοι οι χώροι φωτεινότατοι πραγματική ευκαιρία 95.000€ τιμή συζητήσιμη. [Κωδ. L-6024] 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●Π.ΣΥΝΔΙΚΑ Χαλκιδικής επενδυτική ευκαιρία πωλείται διαμέρισμα 2ΔΚΜΠ 35τμ 4ος όροφος ασανσέρ θωρακισμένη άριστη οικοδομή ιδανικό για εκμετάλλευση 31.000€ κωδ.4138 2310-252292 6974595575 Golden House. ΣΜΘ ●ΠΥΛΑΙΑ αγορά 100τμ 3ΔΣΚΜΠ 2ος όροφος ακίνητο διαμπερές πολυτελούς κατασκευής με αποθήκη πάρκινγκ και θέρμανση αερίου. Τιμή 190.000€ 4ετίας (κωδ. 6928) 2310-414185 6946506800 www.invista.gr ΣΜΘ ●ΠΥΛΑΙΑ αγορά 110τμ 3ΔΣΚ2ΜΠ νεόδμητο διαμέρισμα με σοφίτα 3ος όροφος αυτόνομη θέρμανση πετρελαίου αποθήκη πάρκινγκ τζάκι φωτεινό ωραίο σημείο. Τιμή 180.000€ (κωδ. 5700) 2310390015 694-8588870 www. skoreal.gr ΣΜΘ

●ΠΥΛΑΙΑ αγορά 120τμ νεόδμητης 2/επίπεδης μεζονέτας 2ΔΣΚΜΠ WC ωραίο ήσυχο σημείο συγκοινωνία αποθήκη εξαιρετικης κατασκευής ατ.αέριο Τιμή 90.000€ (κωδ 5406) 2310-390015 694-8588870 www.skoreal.gr ΣΜΘ ●ΠΥΛΑΙΑ αγορά 127τμ 3 ΔΣΚΜΠ WC 2/ επίπεδη μεζονέτα ισόγειο +1ος ατ.αέριο μεγάλο σαλόνι αποθήκη τζακι φωτεινό κήπο 40 τ.μ Τιμή 1 40 .000€ (κωδ 5422) 2310-390015 694-8588870 www. skoreal.gr ΣΜΘ ●ΠΥΛΑΙΑ αγορά 127τμ 3ΔΣΚΜΠWC εκπληκτικό διαμέρισμα 1ος θέα θάλασσα χωριστή κουζίνα θαυμάσιο σαλόνι τζάκι γωνιακό μεγάλες βεράντες αυτόνομο φυσικό αέριο κλειστό παρκινγκ αποθήκη 270.000€ www.domus-in.gr 2310318099 694-4373640

●ΠΥΛΑΙΑ αγορά 3κατοικίες 139 τ.μ. κατασκευής 2010. Ο περιβάλλον χώρος της οικοδομής είναι χαρακτηρισμένος ως πάρκο με πεζόδρομο.Διαθέτουν σαλοκουζίνα με ενεργειακό τζάκι 3ΔΛΤΡwc και αποθήκη Κωδ:1018-18 2310-455111 Re/max 4-U ΣΜΘ ●ΠΥΛΑΙΑ αγορά 42τμ 1ΔΣΚΜΠ νεόδμητο ημιυπόγειο διαμέρισμα ατ.αέριο ωραίο κεντρικό ήσυχο σημείο εύκολη συγκοινωνία. Τιμή 30.000€ (κωδ. 5629) 2310-390015 694-8588870 www. skoreal.gr ΣΜΘ ●ΠΥΛΑΙA αγορά 42τμ αξιόλογης ετοιμοπαράδοτης γκαρσονιέρας 1ΔΣΚΜΠ 2ος όροφος ωραίο σημεί o με ανοιχτωσιά συγκοινωνια πολυτελούς κατασκευής πάρκινγκ αποθήκη αέριο Ευκαιρία!! 50.000€ (κωδ.4316 ) 2310-390015 694-8588870 www. skoreal.gr ΣΜΘ ●ΠΥΛΑΙA αγορά 47τμ αξιόλογης ετοιμοπαράδοτης ισόγειας γκαρσονιέρας 1ΔΣΚΜΠ ωραίο σημεί o συγκοινωνια εξαιρετικής κατασκευής ατ.αέριο 58.000€ (κωδ. 4345) 2310-390015 694-8588870 www.skoreal.gr ΣΜΘ

●ΠΥΛΑΙΑ αγορά 140τμ 3ΔΣΚ2Μπ μεζονέτα ισογείου & ορόφου υπέροχο κήπο πολυτελούς κατασκευής στο ισόγειο θαυμάσιο σαλόνι ακριβή κουζίνα μεγάλα δωμάτια παρκινγκ αποθήκη 220.000€ domus+in 2310-318099 694-4373640

●ΠΥΛΑΙΑ αγορά 50τμ 1ΔΣΚΜΠ εξαιρετική ισόγεια γκαρσονιέρα κατασκεύη 2004 αυτον. θέρμανση πάρκινγκ ωραίο κεντρικό ήσυχο σημείο μεγάλο δωμάτιο φωτεινό. Τιμή 53.000€ (κωδ. 5554) 2310-390015 694-8588870 www. skoreal.gr ΣΜΘ

●ΠΥΛΑΙΑ αγορά 140τμ 3ΔΣΚΜΠWC διαμέρισμα με δώμα πολυτελέστατο θέα γωνιακό διαμπερές όμορφο σαλόνι χωριστή κουζίνα μεγάλα δωμάτια αυτόνομο φυσικό αέριο γκαράζ αποθήκη 260.000€ www.domus-in.gr 2310318099 694-4373640

●ΠΥΛΑΙΑ αγορά 80τμ 1ος όροφος 2ΔΣΚΜΠ αξιόλογου ετοιμοπαράδοτου διαμερίσματος ανοικτωσια πολυτελούς κατασκευής άνετοι χώροι πάρκινγκ αποθήκη ατ. αέριο Τιμή 1 4 5.000€ (κωδ. 3638) 2310-390015 694-8588870 www. skoreal.gr ΣΜΘ

●ΠΥΛΑΙΑ αγορά 158τμ (134τμ καθαρά) 3ΔΣΚΜΠWC διαμέρισμα θέα θάλασσα γωνιακό διαμπερές χωριστή κουζίνα (δεν τοποθετήθηκε) σαλόνι 56τμ τζάκι κλιματισμό μεγάλα δωμάτια 20ετίας 250.000€ www.domus-in.gr 2310318099 694-4373640 ●ΠΥΛΑΙΑ αγορά 190τμ 3-4ΔΣΚ(ανεξάρτητη)3ΜΠ 3ος+ σοφίτα roof garden . Ανοιχτωσιά θέα όλη την Θεσσαλονίκη. Εκπληκτικό διαμέρισμα. Πολυτελούς κατασκευής τζάκι αποθήκη πάρκινγκ θέρμανση αερίου. Μόνο 280.000€ (κωδ.6992) 2310-414185 694-6506800 www.invista.gr ΣΜΘ ●ΠΥΛΑΙΑ αγορά 1ος 115τμ 3ΔΣΚΜΠWC γωνιακό διαμέρισμα φωτεινότατο με ατομικό αέριο τζάκι πάρκινγκ αποθήκη νεόδμητο κοντά στο κέντρο μόνο 155.000€ κωδΑ7203 www.ikiarealestate.gr 2310-334885 ●ΠΥΛΑΙΑ αγορά 200τμ διαμέρισμα 3ου ορόφου 4ετίας θέα θάλασσα ιδιωτικής κατασκευής εξτρα εξοπλισμό 1σουίτα 3δωμάτια 2μπάνια σαλόνι ανεξάρτητη κουζίνα τζάκι διαμορφωμένο roof-garden 3υπόγεια γκαράζ ασανσέρ αποθήκη 2310-989028 2310-989029 694-4417354 Classic www.classic. com.gr ΣΜΘ

●ΠΥΛΑΙΑ αγορά 80τμ 2/επίπεδης μεζονέτας ισόγειο και 1ος 2ΔΣΚΜΠ μεγάλα δωμάτια ωραία ανοικτωσιά αποθήκη πάρκιγκ εξαιρετικης κατασκευής τζακι ατ.αέριο 135.000€ (κωδ 3633) 2310390015 694-8588870 www.skoreal.gr ΣΜΘ ●ΠΥΛΑΙΑ αγορά 82τμ 2ΔΣΚΜΠ νεόδμητο διαμέρισμα 2ος όροφος ατ.αέριο πάρκινγκ αποθήκη ντουλάπα υπέροχη θέα θάλασσα ωραίο κεντρικό ήσυχο σημείο εύκολη συγκοινωνία. Τιμή 165.000€ (κωδ. 5627) 2310-390015 6948588870 www. skoreal.gr ΣΜΘ ●ΠΥΛΑΙA αγορά 82τμ αξιόλογο ετοιμοπαράδοτο ισόγειο διαμέρισμα με κήπο 2ΔΣΚΜΠ ωραίο κεντρικό σημεί o συγκοινωνια εξαιρετικής κατασκευής ατ.αέριο πάρκινγκ αποθήκη 70.000€ (κωδ. 5073) 2310-390015 694-8588870 www.skoreal.gr ΣΜΘ ●ΠΥΛΑΙΑ αγορά 85τμ 2ΔΣΚΜΠ WC 2/ επίπεδη μεζονέτα ισόγειο +1ος 5ετίας αυτον. θέρμανση κλειστό πάρκινγκ σε εξαιρετικό σημείο μπροστά πάρκο. Τιμή 107.000€ (κωδ 5434) 2310-390015 694-8588870 www.skoreal.gr ΣΜΘ


10

µικρές αγγελίες

●ΠΥΛΑΙA αγορά 90τμ 2ΔΣΚΜΠ 3ος τελευταίος ανοικτωσιά ωραίο σημείο πολυτελούς κατασκευής αποθήκη πάρκινγκ ατ. αέριο Τιμή 18 5.000€ (κωδ. 3809) 2310-390015 694-8588870 www.skoreal.gr ΣΜΘ ●ΠΥΛΑΙΑ αγορά 90τμ μεζονέτα πολυτελούς κατασκευής κήπος 30τμ 4ετών 3ΔΣΚΜπwc ατομική φυσικό αέριο αποθήκη πόρτα ασφαλειας κλιματισμός μεγάλα μπαλκόνια ήσυχο σημείο . Τιμή συζητίσιμη 130.000ε .ΚΩΔ.3135 2310334001 694-4412862 φωτοπαρουσίαση www.forumland.gr ΣΜΘ ●ΠΥΛΑΙΑ αγορά 95τμ 3ΔΣΚΜΠ διαμπερές διαμέρισμα 1ος όροφος εξαιρετικής κατασκευής 7ετίας αυτον. θέρμανση αποθήκη 2 ντουλάπες πολύ καλό ήσυχο σημείο. Τιμή 160.000€ (κωδ. 5555) 2310-390015 694-8588870 www. skoreal.gr ΣΜΘ ●ΠΥΛΑΙΑ αγορά διαμέρισμα 100τμ 3ΔΣΚΜΠ 2ος 2008 πολυτελούς κατασκευής αέριο αποθήκη πάρκινγκ σε πόλυ ωραίο ήσυχο σημείο με ανοικτωσια. Τιμή 1 6 0.000€ (κωδ. 5346) 2310390015 694-8588870 www.skoreal.gr ΣΜΘ ●ΠΥΛΑΙΑ αγορά διαμέρισμα 75τμ 2ΔΣΚΜΠ 2ος όροφος 2008 πολυτελούς κατασκευής αέριο αποθήκη πάρκινγκ ωραίο ήσυχο σημείο με ανοικτωσια συγκοινωνία. Τιμη 14 0 .000€ (κωδ. 5347) 2310-390015 694-8588870 www.skoreal.gr ΣΜΘ ●ΠΥΛΑΙΑ από www.domus-in.gr 118τμ 2ΔΣΚΜΠWC μεζονέτα 2 είσοδοι γωνιακή διαμπερής απεριόριστη θέα ιδανικό προσανατολισμό κήπο εντυπωσιακό σαλόνι ενεργειακό τζάκι αυτόνομη θέρμανση φυσικό αέριο αποθήκη 150.000€ 2310-318099 694-4373640 ●ΠΥΛΑΙΑ από www.domus-in.gr 82τμ 2ΔΣΚΜΠ 2ος θέα θαυμάσιο περιβάλλον χωριστή κουζίνα άνετο σαλόνι τζάκι μεγάλα δωμάτια γωνιακό διαμπερές όμορφες βεράντες τέντες σήτες παρκινγκ αποθήκη 150.000€ 2310-318099 694-4373640 ●ΠΥΛΑΙΑ από www.domus-in.gr 105τμ 2ΔΣΚΜΠWC θέα-ανοιχτωσιά διαμπερές όμορφο σαλόνι τζάκι θαυμάσια βεράντα ημιανεξάρτητη κουζίνα ευρύχωρα δωμάτια barbeque σήτες εξαιρετικό σημείο κλειστό παρκινγκ αποθήκη 180.000€ 2310-318099 694-4373640 ●ΠΥΛΑΙΑ από www.domus-in.gr 100τμ 3ΔΣΚΜΠWC 2ος ανοιχτωσιά γωνιακό ευρύχωρη σαλοκουζίνα δωμάτια θαυμάσια βεράντα σήτες εξαιρετικό σημείο ήσυχο ευχάριστο περιβάλλον (150μ Πρ.Ηλία) παρκινγκ αποθήκη 170.000€ 2310-318099 694-4373640 ●ΠΥΛΑΙΑ από www.domus-in.gr 136τμ 3ΔΣΚΜΠWc μεζονέτα 2/επίπεδη πολυτελούς κατασκευής όμορφο κήπο αυλή θαυμάσιο σαλόνι υπέροχη κουζίνα εξαιρετικά ευρύχωρα δωμάτια μεγάλο μπάνιο κλειστό παρκινγκ αποθήκη 220.000€ 2310-318099 694-4373640 ●ΠΥΛΑΙΑ από www.domus-in.gr 85τμ 2ΔΣΚΜΠWC εξαιρετικό ισόγειο διαμέρισμα γωνιακό διαμπερές θαυμάσιο κήπο 80τμ ευρύχωρη σαλοκουζίνα άνετα δωμάτια ντουλάπα ατομική θέρμανση μηδενικά κοινόχρηστα μεγάλη αποθήκη 120.000€ 2310-318099 694-4373640 ●ΠΥΛΑΙΑ από www.domus-in.gr 70τμ 2ΔΣΚΜΠ υπέροχο διαμέρισμα διαμπερές γωνιακό ανατολικό προσανατολισμό άριστη κατασκευή δάπεδα κουφώματα είδη υγιεινής φανταστική κουζίνα τζάκι εξαιρετική βεράντα τέντες παρκινγκ 140.000€ 2310-318099 6944373640 ●ΠΥΛΑΙΑ άριστη μεζονέτα μοναδική με θέα από παντού 3ου&4ου ορόφου 215τμ 4Δ2ΚΣ2Μπ τζάκι υπόγειο πάρκινγκ ατομικό φυσικό αέριο αποθήκη μοναδική κατασκευή και τιμή. [Κωδ. L-7437] 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ΠΥΛΑΙΑ Δελφών και Μυκηνών σε συγκρότημα 2 κτιρίων με υπόγειο parking διατίθενται προς πώληση πολυτελείς κατοικίες από την «Ιστός Κατασκευαστική» μεζονέτες με κήπο 157-170τμ μεζονέτες 3ου ορόφου με σοφίτα 132-150τμ χωρίς ΦΠΑ με υπόγεια θέση στάθμευσης και αποθήκη 2310264637 2310-279733 697-7227996 697-7613761

●ΠΥΛΑΙΑ εξαιρετικό νεόδμητο διαμέρισμα 110τμ απεριόριστη θέα 3ος 2ΔΣΚΜΠWC αέριο πάρκινγκ αποθήκη λουξ σούπερ ευκαιρίας 200.000€ Πυλαιώτικα νεόδμητη μεζονέτα πολυτελείας 85τμ 2ΔΣΚΜΠWC κλ.πάρκινγκ αποθήκη κήπος 107.000€ 2310-029663 6937784777 www.time4home.gr ΣΜΘ ●ΠΥΛΑΙΑ κοντά στην 12όροφη πωλείται διαμέρισμα δύο επιπέδων 4ΔΣΚΜπWC 7 ετών αποθήκη θέσεις πάρκινγκ γωνιακό τζάκι ιδιαίτερης αισθητικής. [Κωδ L-8222] Α.Γαβριηλίδης 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΠΥΛΑΙΑ κοντά στο κέντρο πωλειται σε νεοαναγειρομένη οικοδομή ετοιμοπαράδοτο ισογειο διαμερισμα 2 δωμάτια σαλονι κουζινα μπάνιο πολυτελους κατασκευής με ατομικη θερμανση αυλη και θέση στάθμευσης 2310-488420 694-4680108 ●ΠΥΛΑΙΑ Κωνσταντινοπολίτικα κάτω οδός Άργους-Σμύρνης-Ίμβριου πωλούνται διαμερίσματα 128τμ 132τμ 143τμ 3ΔΣΚWC με υπόγεια αποθήκη πάρκινγκ ατομικό φυσικό αέριο 694-5298054 2310-949470 Διακάτ Κατασκευαστική Α.Ε ●ΠΥΛΑΙΑ Κωνσταντινοπολίτικα κάτω οδός Χίου αρ.4 πωλούνται διαμερίσματα ισογείου 94τμ 2δωμάτια με αυλή υπόγεια αποθήκη πάρκινγκ ατομικό φυσικό αέριο 6945298054 2310-949470 Διακάτ Κατασκευαστική Α.Ε ΠΥΛΑΙΑ μοναδική ευκαιρία πωλείται μζονέτα 150τμ σε δυο επίπεδα ηλιόλουστα ανατολικομεσημβρινά πολύ λειτουργική με κήπο μπρος 40τμ και πίσω 100τμ τιμή συζητήσιμη 697-7217500 ΠΥΛΑΙΑ Μπουμπουλίνας νέο συγκρότημα μπροστά πάρκο απέραντη ανοικτωσιά γωνιακό οικόπεδο πωλούνται μεζονέτες με υπόγειο πάρκινγκ εσωτερικό ασανσέρ καθώς και γωνιακά διαμερίσματα 3δωματίων 2310-323230 2310-323240 697-7448080 Δούρος ΑΕ ΠΥΛΑΙΑ Πουρνάρι πωλούνται στην κορυφή του λόφου διαμερίσματα 3 δωματίων με καταπληκτική θέα αυτονομία και παρκινγκ 694-7152602 ΠΥΛΑΙΑ Πρασακάκη πωλείται ισόγειο διαμέρισμα 60τμ τιμή ευκαιρία 40.000€ 2310-429.870 2310429.871 ●ΠΥΛΑΙΑ (Πρ.Ηλία) αγορά 90τμ διαμέρισμα με 2ΔΣΛΚΜΠWC 2όροφος ατομική θέρμανση αποθήκη 5ετίας Τιμή 140.000€ Κωδ. 20515 2310-220.111 ‘Parthenon Hellas’ www.eparthenon.eu ΣΜΘ ●ΠΥΛΑΙΑ Προφήτης Ηλίας πωλείται διαμέρισμα 4ετίας 2ου ορόφου 75τμ 2ΔΣΚΜπ θερμιδομέτρηση αερίου πάρκινγκ αποθήκη ανατολικό ανοιχτωσιά σε ήσυχο σημείο μεγάλα μπαλκόνια. [Κωδ. L-8297] 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΠΥΛΑΙΑ (Πυλαιώτικα) 108τμ 2επίπεδη μεζονέτα ισόγειο + 1ος 3ΔΣΚΜΠWC κήπος αποκλειστικής χρήσης χωριστή κουζίνα τζάκι αποθήκη 2πάρκινγκ πολύ καλό σημείο μπροστά πάρκο κοντά στάση 149.000€ 2310-317100 693-6758141 φωτοπαρουσίαση www. interhome.gr ΣΜΘ ●ΠΥΛΑΙΑ (Πυλαιώτικα) 112τμ μεζονέτα 2επιπέδων ισόγειο +1ος 3ΔΣΚ(σε εσοχή)ΜΠWC 10ετίας άριστη κατάσταση αποθήκη τζάκι πάρκινγκ 2A/C τέντες μικρή ατομική αυλή 169.000€ (κωδ 29391) 2310-317100 693-6758141 φωτοπαρουσίαση www.interhome.gr ΣΜΘ ●ΠΥΛΑΙΑ πωλείται διαμέρισμα 75τμ 2ος 2δσκμπ 4 ετών αποθήκη παρκινγκ νέα τιμή ευκαιρίας 140000€ Ταρασίδης Ακίνητα 2310-847544 697-6448633 περισσότερα www.tarasidis-akinita.gr ΣΜΘ ●ΠΥΛΑΙΑ πωλείται διαμέρισμα 99τμ 2ος 3δσκμπ 4 ετών αποθήκη παρκινγκ νέα τιμή ευκαιρίας 160000€ Ταρασίδης Ακίνητα 2310-847544 697-6448633 περισσότερα www.tarasidis-akinita.gr ΣΜΘ ΠΥΛΑΙΑ πωλείται διαμέρισμα 3ος τελευταίο 93τμ με 2ΔΣΚχωρΛ και θέση στάθμευσης και αποθήκη στο υπόγειο πάρκινγκ 694-7898962

1 Ι Ο ΥΛ Ι Ο Υ 2 0 1 2 ΠΥΛΑΙΑ πωλείται διαμέρισμα 3ΔΣΛΚ2ΜΠ αποθήκη πάρκινγκ 107τμ 2ος όροφος Τιμή 225.000Ε 694-6102488 ●ΠΥΛΑΙΑ πωλειται διώροφη μεζονέτα (ισόγειο 1ος) 117τμ 2ΔΣΚΜπ πάρκινκγ αυλη φυσικο αεριο 135.000Ε και διαμερισμα 2ος 90τμ 2ΔΣΚΛΜπ τζακι πάρκινκγ 170.000Ε 2310-948484 6944776728 Πανελλαδική Οικονομίδης ●ΠΥΛΑΙΑ πωλείται θαυμάσιο διαμέρισμα 2ου ορόφου τελευταίου 3ΔΣΚΜπ πάρκινγκ αποθήκη θέα καταπληκτική ως τη θάλασσα 2 ετών άριστη κατασκευή άνετα δωμάτια. [Κωδ. L-6540] 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΠΥΛΑΙΑ πωλείται καταποκλειστικότητα εξαιρετική κατοικία 229 τ.μ. 3 επιπέδων 5 υπνοδωμάτια και πολλά έξτρα Re/Max Target www.remax.gr 2310989870 Υπεύθυνος Κοσμίδης (κωδ.1014127). ΣΜΘ ΠΥΛΑΙΑ πωλείται μεζονέτα 3ος 4ος τελευταίος όροφος 4ΔΣΚχωρ2Λ αποθήκη υπέροχη θέα και δυο θέσεις στάθμευσης και δυο αποθήκες στο υπόγειο πάρκινγκ 694-7898962 Ιδιώτης ΠΥΛΑΙΑ πωλείται μεζονέτα ισόγειο 1ος 3ΔΣΚχωρ2Λ κήπο δικό της και θέση στάθμευσης και αποθήκη στο υπόγειο πάρκινγκ 694-7898962 ΠΥΛΑΙΑ πωλείται μεζονέτα ισόγειο 1ος 4ΔΣΚΚχωρ2Λ κήπο δικό της και θέση στάθμευσης και αποθήκη στο υπόγειο πάρκινγκ 694-7898962 ΠΥΛΑΙΑ πωλούνται διαμερίσματα 96τμ 1ος 2ΔΣΚΜπ καινουργιο ατομικο αεριο παρκιγκ 200.000Ε κωδ.Π106 και 90τμ 2ος 2ΔΣΚΛΜπ καινουργιο τζάκι πάρκινγκ ωρομέτρηση πετρελαιου παρκιγκ 150.000ευρω κωδ.Π118 2310-908908 697-3672787 Nemesis info@nemesisthes.gr ●ΠΥΛΑΙΑ πωλούνται Διαμερίσματα από 34 τ.μ. έως και 230 τ.μ. εξαιρετικής κατασκευής σε πολύ καλές θέσεις. Υπεύθυνος περιοχής Κοσμίδης Γιάννης 2310-989870 Re/Max Target ΣΜΘ ●ΠΥΛΑΙΑ (Σαμαράκια) 120τμ νεόδμητη μεζονέτα σε συγκρότημα 2επίπεδη με 2ΔΣΚΜΠWC ατομικό αέριο ντουλάπες αποθήκη κοντά στάση άμεση πρόσβαση στον περιφερειακό ήσυχη γειτονιά 90.000€ (κωδ 32548) 2310-317100 693-6758141 φωτοπαρουσίαση www. interhome.gr ΣΜΘ ΠΥΛΑΙΑ Σκουφά νέο συγκρότημα δύο οικοδομών απέραντι ανοικτωσιά γωνιακό οικόπεδο πωλούνται μεζον’ετες και διαμερίσματα με αποθήκη και πάρκινγκ 2310-323230 2310-323240 697-7448080 Δούρος ΑΕ ●ΠΥΛΑΙΩΤΙΚΑ καινούργια μεζονέτα α)110τ.μ 3ος ΔΣΚΜΠ τζάκι μεγάλο μπαλκόνι συν 2δωμάτια αποθ. ξύλινη κεραμοσκεπη μπαλκόνι θέα προς πανόραμα μπ αποθήκη στο υπόγειο κ παρκινγκk 190000Ε 2310-456189 694-7827623 Φωτογραφίες www.mprealty.gr ΣΜΘ ●ΠΥΛΑΙΩΤΙΚΑ πανέμορφες μεζονέτες πάνω από το έδαφος 3ών και 9ετών αρίστης κατασκευής με αυτόνομες εισόδους κήπο ιδιωτικό κλειστό πάρκινγκ τζάκι αποθήκες (κωδ1017) Σίσσυ Τσάλη 6972009929 2310-989870 Re/Max Target ΣΜΘ

●ΡΑΔΙΟ ΣΙΤΥ οροφοδιαμέρισμα ρετιρέ 3ου ορόφου 75τμ 2 δωματίων σε οικοδομή του 1990 τιμή 90.000€. [Κωδ. L-8098] -Χ.Δρακάκης 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΣΟΛΩΝΟΣ Ιπποκράτειο πωλείται διαμέρισμα 87τμ 2ΔΣΛΤΚΜΠ ψηλό ανώγειο διαμπερές σε άριστη κατάσταση μεγάλη ανοιχτωσιά θέα πλατεία ανακαινισμένο μπάνιο κουζίνα 45.000€ 2310822228 697-9314212 Φιδάνης ΣΜΘ ●ΣΟΛΩΝΟΣ πωλείται διαμέρισμα 75τμ 2ΔΣΛ(Κ)ΜΠ 1ος ψηλός διαμπερές ασανσέρ ατομικό αέριο ντουλάπες πολύ μεγάλη ανοιχτωσιά άνετοι χώροι και μπαλκόνι 65.000€ 2310-822228 6979314212 Φιδάνης ΣΜΘ ●ΣΤ.ΨΑΛΤΟΥ πλησίον Μπότσαρη πωλούνται δύο γκαρσονιέρες 2ου ορόφου 66τμ και 55τμ 1ΔΣ-Κμπ του 1978 οπίσθιες με μεγάλους χώρους σε τιμή ευκαιρίας. [Κωδ. L-7984] Ν.Ξένος 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΤΟΥΜΠΑ κάτω από Λαμπράκη μπροστά σε πάρκο πωλούνται νεόδμητα οροφοδιαμερίσματα 102τμ 2ΔΣΚΜπ 1ου 3ου & 4ου ορόφου λουξ κατασκευής ατομικό αέριο πάρκινγκ πυλωτής τζάκι. [Κωδ. L-8450] Μ.Λασπίδου 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΤΟΥΜΠΑ πωλείται διαμέρισμα 105τμ 2ΔΣΚΜπ αποθήκη 2ου ορόφου του 2001 εμπρόσθιο διαμπερές φωτεινό δίπλα στο δάσος με πάρκινγκ πυλωτής. [Κωδ. L-8458] Μ.Λασπίδου 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ αγορά 113τμ (οροφοδιαμέρισμα) 3ΔΣαλοκουζίνα 3ος 22ετών αέριο πάρκινγκ αποθήκη θέα στο δάσος γωνιακό διαμπερές 2310-514009 697-7636920 Κτημ/κή Cosmos κος Παπαθωμάς www.pap-tom.gr ΣΜΘ ●ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ αγορά 48τμ & 80τμ διαμερίσματα σε προνομιούχο θέση 1ος 2ος 1-2 δωμάτια ντουλάπα ΣΚΜπ θέρμανση ατομικό αέριο πόρτα ασφαλείας συναγερμο κλιματισμό αποθήκη πάρκινγκ. 90.000-160.000Ε κωδ.2138-39 2310334001 694-4412862 φωτοπαρουσίαση www.forumland.gr ΣΜΘ

●ΧΑΡΙΛΑΟΥ αγορά 78τμ 2ΔΣ(Κουζίνα ανεξάρτητη)ΜΠ 3ος όροφος γωνιακό διαμέρισμα φωτεινό ανοικτωσια 3 0 ετών ωραίο σημείο πάρκινγκ ατ.αέριο 80 .000€ (κωδ. 5191) 2310-390015 6948588870 www.skoreal.gr ΣΜΘ ●ΧΑΡΙΛΑΟΥ αγορά 85τμ πολυτελούς κατασκευής 3ος όροφος νεόδμητο διαμέρισμα με ανοιχτωσιά θέα 2ΔΣΚΜπ ντουλάπες ατομικό αέριο θυροτηλεόραση συναγερμός πόρτα ασφαλείας μεγάλα μπαλκόνια πάρκινγκ 160.000Ε Κωδ.1892 2310-334001 694-4412862 φωτοπαρουσίαση www.forumland.gr ΣΜΘ ΧΑΡΙΛΑΟΥ αγορα νεοδμητη γκαρσονιέρα 61τμ συν 7τμ ημιυπαιθριος (68τμ) 1,5ΔΣΚΜπ υπόγεια αποθήκη 13τμ πάρκινγκ νεο ενεργειακό κτίριο ατομικο αεριο πολλά εξτρά σταση μετρο 135000ευρω 2310-330116 694-4311807 6937123987 ●ΧΑΡΙΛΑΟΥ Αναξιμάνδρου πωλούνται 2 διαμερίσματα ισόγεια 88τμ&80τμ σε 4όροφη καινούρια οικοδομή 3 ετών με 2ΔΣΚΜπ τζάκι πάρκινγκ αποθήκη ατομικό αέριο τιμή ευκαιρίας χωρίς ημιυπαίθρια. [Κωδ. L-7700] Ν.Ξένος 2310272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΧΑΡΙΛΑΟΥ Αναξιμάνδρου πωλείται μεζονέτα σε 3 επίπεδα 2008 κατασκευής 150τμ 3-4ΔΣΚΜπ με πάρκινγκ τζάκι κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές ατομικό αέριο σε τιμή ευκαιρίας. [Κωδ. L-8383] Ν.Ξένος 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΧΑΡΙΛΑΟΥ Αναξιμάνδρου πωλείται διαμέρισμα 2ου η 3ου ορόφου 115τμ με 3ΔΣΚΜπWC γωνιακό με θέα άπλετη θέρμανση αερίου αποθήκη πάρκινγκ μοναδικά διαμερίσματα σε όμορφη περιοχή. [Κωδ. L-4820] 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΧΑΡΙΛΑΟΥ Αναξιμάνδρου πωλείται διαμέρισμα 1ου ορόφου 80τμ διαμπερές 2 δωμάτια σαλοκουζίνα ωραία βεράντα συναγερμός 16 ετών πάρκινγκ πυλωτής σε πολύ καλή τιμή. [Κωδ. L-8243] Ν.Ξένος 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ

ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ πωλείται διαμέρισμα 70τμ 1ος όρ. διαμπερές 1ΔΣΚWC 2310-278856 693-6835353 Metropolis Κτηματική ΣΜΘ

●ΧΑΡΙΛΑΟΥ Γαμβέτα διαμέρισμα 8ου ορόφου τελευταίο θέα καταπληκτική 3ΔΣΚΜΠWC παρκινγκ υπόγειο αποθήκη πέντε ετών υπό ανακατασκευή πωλείται σε καλή τιμή. [Κωδ. L-8500] 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ

●ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ πωλείται διαμέρισμα 88τμ 1ος όροφος πάνω από ανώγειο μπροστά σε πάρκο 2 μεγάλα δωμάτια σαλόνι κουζίνα χωριστή και μπάνιο γωνιακό με τομική θέρμανση πετρελαίου Τιμή 90.000€ 2310-914913 693-6900101 Μεσιτικό Ευθυμιάδου Μαρία ΣΜΘ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ γήπεδο Άρη πωλείται ετοιμοπαράδοτη μεζονέτα με θέα 6ος-7ος 93τμ όλα νόμιμα 2ΔΣΚΜπWCΑπ πάρκινγκ μεγάλα μπαλκόνια νέα μειωμένη τιμή 220.000Ε 697-3353354 -5 2310330160 e-mail: lespouridis@tee.gr Τεχνική εταιρία Λεσπουρίδη

●ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ πωλούνται νεόδμητα διαμερίσματα 46τμ 80τμ 117τμ 1-3ΔΣΚΜπ πάρκινγκ αποθήκες φωτεινά κοντά στα Πανεπιστήμια τιμές εκπληκτικές 200.000€ 165.000€ διαπραγματεύσιμες. [Κωδ. L-5795] 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ

●ΧΑΡΙΛΑΟΥ διαμέρισμα 2002 κατασκευή 2Δ(ΣΚ)ΜΠ 105τμ μεγάλοι χώροι 3ος διαμπερές μεγάλες βεράντες πάρκινγκ 2αποθήκες 68τμ τζάκι ατομική θέρμανση αερίου άριστη κατάσταση τιμή 177000€ συζητήσιμη κωδ.62850 Φωτοπαρουσίαση www.metrohome.gr 2310-968790 693-6953046 ΣΜΘ

●ΦΑΛΗΡΟ διαμέρισμα 65τ.μ. δύο δωμάτια σαλοκουζίνα λουτρό. Ασανσέρ ατομικό φυσικό αέριο διαμπερές ανοιχτωσιά. Υπεύθυνη Γεωργούση . (κωδ.1002102). 2310-989870 re/max target www. remax.gr ΣΜΘ

●ΧΑΡΙΛΑΟΥ διαμέρισμα κοντά σε πάρκο άριστη οικοδομή του 78 υψηλός όροφος 80τμ πρόσοψη με 2ΔΣΚΜΠ πωλείται μόνο 82.000€ 2310-567350 6932831488 Property Finders

●ΦΑΛΗΡΟ πωλείται Διαμέρισμα 60τμ 1Δ(ΣΚ)ΜΠ 1990 έτος κατασκευής 2ος ανοιχτωσιά διαμπερές πόρτα ασφαλείας βεράντες διπλά τζάμια ατομική αερίου κλιματισμός τιμή 72.000€ συζητήσιμη κωδ.57889 www.metrohome.gr 2310968790 693-6953049 ΣΜΘ

●ΧΑΡΙΛΑΟΥ κοντά στην Αναξιμάνδρου πωλείται καινούριο διαμέρισμα 110τμ με 2ΔΣΚΜπWC 2ου ορόφου με τζάκι ηλεκτρικά παράθυρα θέση πάρκινγκ αποθήκη και ατομικό φυσικό αέριο. [Κωδ.L7454] Α. Αλτίνης 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ

ΠΥΛΑΙΩΤΙΚΑ πωλείται μεζονέτα 5ετιας 85τμ ισόγειο 1ος 2ΔΣΚΜΠWC αυλή μπρος πίσω εντοιχισμένες ντουλάπες τζάκι κλειστό υπόγειο παρκινγκ θέρμανση ωρομέτρηση πετρελαίου τιμή 107.000€ 2310-488116 693-6644402 Μεσιτικο Παυλίδης ΣΜΘ

●ΧΑΡΙΛΑΟΥ αγορά 104τμ 3ΔΣ(Κουζίνα ανεξάρτητη)ΜΠ διαμέρισμα γωνιακό 30 ετών σε άριστη κατάσταση 2ος όροφος ατ.αέριο a/c ντουλάπα κουφώματα αλουμινίου εξαιρετικό σημείο. Τιμή 90.000€ (κωδ 5615) 2310-390015 694-8588870 www.skoreal.gr ΣΜΘ

●ΧΑΡΙΛΑΟΥ Ν.Ελβετία διαμέρισμα 4ου τελευταίου 107τμ 2ΔΣΚΜΠWC ατομικό αέριο παρκινγκ αποθήκη διαμπερές βλέπει πάρκο και Ν.Ελβετία. [Κωδ. L8499] 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ

ΠΥΛΑΙΩΤΙΚΑ πωλουνται διαμερισματα 3ος 3ΔΣΚ2Μπ με πατάρι 122τμ γωνιακό ατομικό αέριο τζάκι αποθήκη πάρκινγκ 250.000€ μεζονέτα με κήπο 2ΔΣΚΜπ ατομικό αεριο τζάκι 145.000€ 2310329766 694-1662162 693-2197561

ΧΑΡΙΛΑΟΥ αγορά 40τμ στούντιο 4 ετών 1ος ΔΚΜΠ με υπόγεια αποθήκη 4 ετών ενοικιασμένο πωλείται 78.000ευρώ πολυτελούς κατασκευής 2310-330116 693-7123987 Τεχνική εταιρία

ΠΥΛΑΙΩΤΙΚΑ πωλειται ακινητο 120τμ 3ΔΣΚΜπwc μεζονέτα ισόγειο 1ος 10ετών σε πολυ καλο σημειο μεγάλη ανοιχτωσιά μπροστα πάρκο μεγαλος κηπος μπρος πίσω 40τμ τζακι πάρκινγκ 165.000Ε 2310-454057 697-3225152 Tzikas ΣΜΘ

●ΧΑΡΙΛΑΟΥ Ν.Ελβετία καινούρια 80τ.μ. 2ΔΣΚΜπ 1ος 120.000€ 65τ.μ.2ΔΣΚΜπ 3ος 125.000€ β)(Γηπ.Άρη) ρετιρέ 80τ.μ. 2ΔΣΚΜπ 4ος (90τ.μ. μπαλκόνι) αέριο κουφώματα θωρακισμένη 89.000€ 60τ.μ.άριστη κατάσταση 2ΔΣΚΜπ 2ος 55.000€ 2310-500555 693-8006141 interhome.gr ΣΜΘ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ Ν.Πλαστήρα Αναξιμάνδρου νέο συγκρότημα τριώροφων μεζονετών με υπόγειο και θέση στάθμευσης σε γωνιακό οικόπεδο εξαιρετική περιοχή κατοικίας χαμηλό συντελεστή δόμησης 2310-323230 2310-323040 2310-326040 6944266232 697-7448080 Δούρος ΑΕ ●ΧΑΡΙΛΑΟΥ Ν.Πλαστήρα αρ.20 διαμέρισμα 80τμ 3ος ασανσέρ κεντρική θέρμανση φυσικού αερίου 2ΔΣΤΚΜΠ θωρακισμένη πόρτα τέντες a/c πολύ καλή κατάσταση απέναντι πάρκο παιδική χαρά 90000Ε 697-7202909 ●ΧΑΡΙΛΑΟΥ περιοχή Πλαστήρα πωλείται διαμέρισμα 105τμ 2ΣΚΜπ δυνατότητα τρίτου δωματίου αποθήκη σε καλή κατάσταση και σε πολύ καλή τιμή. [Κωδ. L-6640] Σ.Μυρσίνης 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΧΑΡΙΛΑΟΥ Πλαστήρα πωλείται διαμέρισμα κουκλίστικο 3ου οροφου 2ΔΣΤΡΚΛ σε πολύ καλή κατάσταση διαμπερές ατομικό φυσικό αέριο παρκινγκ αποθήκη .Τιμή 153.000Ε Καλέστε Μεσιτικό Γραφείο Ασπασία Μέγα 2310-918188 695-5181888 ΣΜΘ ΧΑΡΙΛΑΟΥ πολυτελη διαμερισματα υπό-κατασκευη σε προσιτές τιμές 120τμ -70τμ -50τμ πάρκινγκ αποθηκη Μαζί διαμορφώνουμε τον τρόπο αποπληρωμής Ατοκος διακανονισμός εως 10χρόνια 2310-637806 6944346636 694-4517470 Οικοδομικές επιχειρήσεις Λιολίδης ΧΑΡΙΛΑΟΥ Ποσειδώνος νέο συγκρότημα 6 τριώροφων μεζονετών με υπόγειο και roof garden κλειστή θέση στάθμευσης 2310-323230 2310-323040 2310-326040 6944266232 697-7448080 Δούρος ΑΕ ●ΧΑΡΙΛΑΟΥ πωλείται διαμέρισμα 35τμ σε καλή οικοδομή του 1980 ηλιόλουστο με ατομικό αέριο 30.000€. 2310[Κωδ.L-8391] Α.Αλτίνης 272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΧΑΡΙΛΑΟΥ πωλείται διαμέρισμα 115τμ με βεράντα 40τμ 3ΔΣΚΜΠ οικοδομή του ‘75 σε καλή κατάσταση ατομικό φυσικό αέριο τιμή 125.000€ εξαιρετική ευκαιρία. [Κωδ. L-7154] -Σ.Νικολαίδου 2310272737 ΣΜΘ ●ΧΑΡΙΛΑΟΥ πωλειται διαμερισμα 60τμ ΔΣΚχωρ.Μπ κατασκευής 1988 1ος όροφος φωτεινό ατομικό λέβητα αερίου κλιματισμός πάρκινγκ σε καλή κατασταση τιμή 68.000€ 2310-437676 694-5906720 Συμεωνίδης Γιάννης & Συνέργατες ●ΧΑΡΙΛΑΟΥ πωλείται διαμέρισμα 1992 έτος κατασκευής 3Δ(ΣΚ)ΜΠ 92τμ 1ος διαμπερές με ανοιχτωσιά με μεγάλη βεράντα πάρκινγκ συναγερμός ατομική θέρμανση πετρελαίου τιμή 172.000€ κωδ.69523 Φωτοπαρουσίαση www. metrohome.gr 2310-968790 6936953049 ΣΜΘ ΧΑΡΙΛΑΟΥ πωλείται εξαιρετικό οροφοδιαμερισμα 123τμ 3δσκμπ πρώτου ορόφου διαμπερές γωνιακό ατομικό φυσικό αέριο κλιματιστικό θωρακισμένη μεγάλη ντουλάπα πάρκινγκ 2 θέσεις 147000!!! (κωδ.1055-166) re/max delta 2310588411 www.remax-delta-thessaloniki.gr ●ΧΑΡΙΛΑΟΥ πωλείται σε οικοδομή ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής δις γωνιακό διαμέρισμα 240τμ 4ΔΣΚΜπWC με δύο κλειστές θέσεις πάρκινγκ σούπερ ευκαιρία!!! [Κωδ. L-7412] Λ.Γαλανός 2310272737 LIBERTY ΣΜΘ ΧΑΡΙΛΑΟΥ πωλουνται διαμερισματα 100τμ 3ος 2ΔΣΚΜΠ 72000Ε κωδ.Ε125Α 125τμ 3ος 9ετών 3ΔΣΚΜπwc αριστο διαμπερές ηλεκτρικές συσκευες εμτοιχισμενες ωρομετρηση πετρελαιου υπογειο πάρκινγκ 330.000ευρω κωδ.Ε112 2310-908908 697-3672787 Νemesis info@nemesis-thes.gr ●ΧΑΡΙΛΑΟΥ πωλούνται διαμερίσματα 20ετίας 3Δ(ΣΚ)ΜΠ 110τμ 3ος ανακαινισμένο ανατολικό ατομικό Φ/Α parking (ΛΤ-1590) και 2Δ(ΣΚ)ΜΠ 117τμ 4ος όροφος ανατολικό ατομικό Φ/Α parking. (ΛΤ1422) Φωτοπαρουσίαση www.homexpert. gr 2310-306285 ΣΜΘ


ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ●ΧΑΡΙΛΑΟΥ σε ήσυχο δρόμο πωλείται μοναδικό διαμέρισμα 4ου ορόφου 125τμ 3ΔΣ-ΚΜπWC αποθήκη τζάκι γωνιακό και διαμπερές με μεγάλα μπαλκόνια και τέντες ηλιόλουστο πυλωτή. [Κωδ. L-8399] 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ

●40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ πωλείται γκαρσονιέρα σε νεόδμητη οικοδομή 36τμ ημιώροφος φυσικό αέριο κοντά στα πανεπιστήμια Τιμή 45.000€ 694-4581591 2310232854

●ΧΑΡΙΛΑΟΥ στην οδό Αλκμήνης διαμέρισμα 106τμ στο 5ο όροφο με 2ΔΣΚΛ άριστη κατάσταση πωλείται 180.000€ 2310-260135 2310-272656 Αναγνώστου Αγ.Σοφίας αρ.28 ΣΜΘ

40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ πωλείται διαμέρισμα 49τμ καθαρά ΔΣΚWC και στουντιο 25τμ καθαρα σε καινουργια οικοδομή θεα δασος 95.000Ε και 45.000Ε αντιστοιχα και 73τμ καθαρά 140.000€ Κατασκευαστής 2310-283.969 694-5552850

ΧΑΡΙΛΑΟΥ Τραγιάνου πωλειται μεζονέτα 420τμ στους τελευταιους οροφους οικοδομής Υπερπολυτελης κατακευη 4ΔΣΚ χωριστη λουτρο ανα όροφο και κλειστη πισίνα στον τελευταιο θέα μοναδικη Θεση σταθμευσης Ιδιωτης 694-7898962

●40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ πωλείται διαμέρισμα 60τμ 1ΔΣΚΜ 1ος ψηλός θέση στάθμευσης νυχτερινό ρεύμα δυνατότητα για 2υπνοδωματια 85000ε. 2310-203260 697-6562427 Λάζαρος Λινδαρής Μεσίτης ακινήτων Γ.Βιζυηνού αρ.70 ΣΜΘ

ΚΕΝΤΡΟ

●40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ πωλείται διαμέρισμα 95τμ 3ος 3ΔΣΚΜ όροφος ατομική πετρελαίου πυλωτή σε άριστη κατάσταση έτος 1997 135000ε. 2310-203260 697-6562427 Λάζαρος Λινδαρής Μεσίτης ακινήτων Γ.Βιζυηνού αρ.70 ΣΜΘ

●40 ΕΚΚΚΛΗΣΙΕΣ αγορά διαμερίσματος 70τμ στον 2ο όροφο 2ΔΣΚΜπ πλήρως ανακαινισμενο ατομικό φυσικό αέριο πόρτα ασφαλείας ασανσέρ καλή τιμή (κωδ.691) 2310-221522 6974605495 Active Real Estate www.activeestate.gr ΣΜΘ

●40 εκκλησίες πωλείται οροφοδιαμερισμα με την απόλυτη & μοναδική θέα 125τ.μ. 3δ.ς.κ.λ. 3ος όροφος με ατομικό καλοριφέρ -ΚΩΔ [Κ-1439] Key Home -Σκοπού 10 2310-202100 www. keyhome.gr -Γραικός Γεώργιος 6974715686 ΣΜΘ

●40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ αγορά γκαρσονιέρας 40τμ ανακαινισμένη 2ΔΣΚΜπ τακτοποιημένη πολεοδομικά μισθωμένη για 2 χρόνια προς 300€ καλή τιμή (κωδ.730) 2310-221522 697-4605495 Active Real Estate www.active-estate.gr ΣΜΘ

40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ πωλούνται αποπερατωμένα του 2012 διαμερίσματα 1ος όροφος 2ΔΣΚΜΠ αποθήκη 102τμ 220.000Ε 3ΔΣΚΛΜΠWC αποθήκη πάρκινγκ 150τμ 330.000Ε 694-4340455

ΧΑΡΙΛΑΟΥ Τροχιοδρομικά πωλείται μεζονέτα 5ετίας 3ΔΣΚ2ΜΠ 2 a/c τέντες αποθηκευτικοί χώροι ατομικό φυσικό αέριο Ιδιώτης 697-7322523

●40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ αγορά διαμερίσματος 12ετών 73τμ 1ος όροφος με περιμετρικό μπαλκόνι αυτόνομη θέρμανση φυσικού αερίου πόρτα ασφαλείας θέση πάρκινγκ. (κωδ.742) 2310-221522 697-4605495 Active Real Estate www. active-estate.gr ΣΜΘ ●40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ αγορά εξαιρετικού οροφοδιαμερισματος 115τμ 12ετών 2ος όροφος 3ΔΣΚWCMΠ άριστη κατάσταση φυσικό αέριο ατομικό ασανσέρ πάρκινγκ αποθήκη (κωδ.701) 2310-221522 697-4605495 Active Real Estate www. active-estate.gr ΣΜΘ ●40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ διαμέρισμα με 2ΔΣΚΜ 70τμ πλήρως ανακαινισμένο με ατομικό αέριο 2ος όροφος σε κεντρικό σημείο και ανοιχτωσια 2310-203260 6976562427 Λάζαρος Λινδαρής Μεσίτης ακινήτων Γ.Βιζυηνού αρ.70 ΣΜΘ ●40 εκκλησίες ευκαιρία!!! πωλείται γκαρσονιέρα 40τ.μ. 1δ.κ.λ. 2ος όροφος με air-condition ανακαινισμένο 40.000€ - ΚΩΔ [Κ-2057] Key Home - Σκοπού 10 2310-202100 www.keyhome.gr - Γραικός Γεώργιος 697-4715686 ΣΜΘ 40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ νέο έργο οροφοδιαμερίσματα με ανεμπόδιστη θέα 123τμ 3ΔΣΚ2Μ 1ος 325.000ευρω 2ος 340.000ευρω 3ος 360.000ευρω πολυτελούς κατασκευής μεγάλες βεράντες, ενδοδαπέδια θέρμανση ατομική θέση στάθμευσης. Κατασκευαστής 2310283.969 694-5552850 ●40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ οδός Κωνσταντινίδη ανακαινισμένο διαμέρισμα με σύγχρονα υλικά Γ’ όροφος 66τμ καθαρά 2ΔΣΛΤΚWC ατομική θέρμανση αερίου σε πολύ καλό σημείο Τιμή 110.000€ 2310-540119 694-4355242 ●40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ πωλείται 100τμ 2ΔΣΚΜ 2ος όροφος σε άριστη οικοδομή 15ετών με ατομικό φυσικό αέριο θέση στάθμευσης και θέα 180000ε. 2310-203260 697-6562427 Λάζαρος Λινδαρής Μεσίτης ακινήτων Γ.Βιζυηνού αρ.70 ΣΜΘ ●40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ πωλείται 70τμ 2ΔΣΚ ατομικό αέριο 1ος όροφος ηλιόλουστο με μεγάλη απλά 65000ε 2310-203260 697-6562427 Λάζαρος Λινδαρής Μεσίτης ακινήτων Γ.Βιζυηνού αρ.70 ΣΜΘ ●40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ πωλείται 80τμ 2ΔΣΚΜ 3ου ορόφου καινούριο παρκινγκ φυσικό αέριο φωτεινότατο ανατολικομεσημβρινο 2310-203260 697-6562427 Λάζαρος Λινδαρής Μεσίτης ακινήτων Γ.Βιζυηνού αρ.70 ΣΜΘ ●40 εκκλησίες πωλείται άριστο διαμέρισμα με μεγάλη ανοιχτωσιά 111τ.μ. 2δ.ς.κ.λ. 2ος γωνιακός ωρομετρηση πετρελαίου τζάκι ασανσέρ πάρκινγκ αποθήκη 183.000€ - κωδ.[κ-2048] key Home 2310-202100 www.keyhome.gr -Γραικός Γεώργιος 697-4715686 ΣΜΘ

●40ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ (σε οικοδομή του 1980)πωλούνται: α) 110τ.μ. 2ΔΣΚΜπ 1ος ανακαινισμένο 80.000€ Κωδ 2028 β) 53τ.μ. 1ΔΣΚWC 2ος θέα στο δάσος καλή κατάσταση 45.000€ Κωδ, 2027 2310-500555 interhome.gr 693-8006141 ΣΜΘ ●ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ κάτω από την πλατεία στον πεζόδρομο πωλείται διαμέρισμα 120τμ 4ου ορόφου 3ΔΣΚΜπWC καταπληκτική θέση και κατάσταση εξαιρετική οικοδομή. [Κωδ.L-8194] -Γ. Γεωργιάδης 2310-272737 ΣΜΘ ●ΑΓΓΕΛΑΚΗ απόλυτη θέα και ανοιχτωσιά πωλείται διαμέρισμα 7ου ορόφου 88 5τμ καθαρά 2ΔΣΚΜπ με πολύ ωραία βεράντα. [Κωδ. L-7630] Ν.Μήλιος 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ αγορα 48τμ 3ος πρόσοψη υ/δ σαλόνι κουζίνα μπάνιο ασανσέρ. Ιδανικό για εκμετάλευση . R.E.M. 2310-214917 697-3306125 ●ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΕΗ πωλείται διαμέρισμα 80τμ 4ου ορόφου 2ΔΣΚΜπ διαμπερές ατομική θέρμανση ανοιχτωσιά σε πολύ καλή τιμή μόνο στη Liberty. [Κωδ. L-7070] Σ.Μυρσίνης 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ διαμέρισμα 77τμ μικτά 90τμ με 2ΔΣΚΛWC ατομικό καλοριφέρ πωλείται 60.000€ 2310-260135 2310-272656 Αναγνώστου Αγ.Σοφίας αρ.28 ΣΜΘ ●ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ πλησίον Ιερού Ναού πωλείται γωνιακό νεοκλασικό διαμέρισμα 140τμ σε άριστη κατάσταση 3ΔΣ-ΚΜπ αποθήκη θέα γωνιακές βεράντες προσιτή τιμή. [Κωδ. L-8425] Ν.Ξένος 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ πωλείται καινούργιο ισόγειο στούντιο 22τμ με αποκλειστική θέση στάθμευσης κοντά στον κέδρινο λόφο τακτοποιημένο με τον Ν3843/2010 τιμή 22.000ευρώ 694-5235484 ●ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ (Αγίου Δημητρίου) πωλείται διαμέρισμα 60τμ 2ΔΣΛΚΜΠ 6ος όροφος ασανσέρ ατομικό φυσικό αέριο 55.000Ε 2310-862141 697-7314499 Οικοσυμβολή Μ. Μπότσαρη 7 ΣΜΘ

●ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ δίπλα στην Ιασωνίδου σημείο με ωραία ανοιχτωσιά διαμέρισμα 87τμ 2ΔΣΚΜΠWC ατομική θέρμανση πόρτα ασφαλείας άριστη κατάσταση πωλείται 70.000€. [Κωδ.L-7101] Γ.Γεωργιάδης 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ πεζόδρομος Αγ.Θεοδώρας διαμέρισμα 2ος όροφος διαμπερές 117τμ 3ΔΣΚ2ΜΠ αποθήκη 4μπαλόνια τέντες και ψησταριά ανακαινισμένο εξαιρετικά πόρτα ασφαλείας οικονομικότατη κεντρική θέρμανση καλοσυντηρημένη πολυκατοικία 697-3213107 ●ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ πεζόδρομος πωλείται λουξ ανακατασκευασμένο καλαίσθητο διαμέρισμα 84τμ 2ΔΣΚΜπ ατομικό αέριο 5ου ορόφου διαμπερές ιδανική θέση στο κέντρο. [Κωδ. L-6690] Λ.Γαλανός 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ (Π.Ιωακείμ) κέντρο πωλείται διαμέρισμα 117τμ 3ος 3ΔΣWC μπάνιο κουζίνα αποθήκη ασανσέρ φυσικό αέριο ατομικό Όχι μεσίτες Τιμή 145.000€ 2310-279187 697-9987064 ●ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ σε δρόμο δίπλα στην Εκκλησία πωλείται μπροστινό διαμέρισμα 5ου ορόφου 2ΔΣΚΜπ πλήρως ανακαινισμένο. [Κωδ.L-8402] -Γ.Γεωργιάδης 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ σε πεζόδρομο πωλείται διαμέρισμα 95τμ με 2ΔΣΑΚΜΠ πλήρως και πολυτελώς ανακαινισμένο διαμπερές ηλιόλουστο ήσυχο 2310-242824 693-6974399 ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ σε πλήρως ανακατασκευασμένο διατηρητέο κτίριο στην πλατεία μοναδικής αισθητικής πωλείται καινούριο ρετιρέ 135τμ 7ος όροφος μπαλκόνι με θέα θάλασσα ατoμική θέρμανση φυσικού αερίου 2310-868292 Tetras Κατασκευαστική ●ΑΛ.ΣΒΩΛΟΥ ακίνητο 85τμ με 2ΔΣΚΜΠ σε υψηλό όροφο μερικώς ανακαινισμένο και ατομικό φυσικό αέριο πωλείται σε πολύ καλή τιμή (κωδ.Π-1251). 2310567350 693-2831488 Property Finders ●ΑΛ.ΣΒΩΛΟΥ Δ.Γούναρη super επενδυτική ευκαιρία διαμέρισμα ΔΣΚΜΠ 52τμ 3ος πρόσοψη διαμπερές ασανσέρ θωρακισμένη πόρτα ατομικό αέριο χρήζει ανακαίνισης μεγάλη απόδοση ενοικίου άριστη οικοδομή 56.000€ κωδ.1912 2310-252292 697-4595575 Golden House. ΣΜΘ ●ΑΛ.ΣΒΩΛΟΥ Διαλέττη πωλείται εξαιρετικό διαμέρισμα 3ΔΣΚΜΠWC 3ος όροφος πρόσοψη 110τμ ανακαινισμένο μπάνιο κουζίνα θωρακισμένη οικοδομή του 1970 μόνο 110.000€ κωδ.1818 2310252292 697-4595575 Golden House. ΣΜΘ ●ΑΛ.ΣΒΩΛΟΥ Εκκλησία Αγ.Σοφίας πλήρως ανακαινισμένο ρετιρέ διαμέρισμα θέα θάλασσα 1ΔΣΚΜΠ 55τμ 9ος ασανσέρ πρόσοψη διαμπερές μεγάλη βεράντα ατομικό φυσικό αέριο κλιματιστικό άριστη οικοδομή 84.000€ κωδ.1875 2310-252292 697-4595575 Golden House. ΣΜΘ ●ΑΛ.ΣΒΩΛΟΥ Έσπερος πωλείται διαμέρισμα 6ου ορόφου 92τμ καθαρά 3ΔΣΚΜπ ευχάριστο φωτεινό γωνιακό σε καλή οικοδομή. [Κωδ. L-8327] 2310272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΑΛ.ΣΒΩΛΟΥ ευκαιρία! Διαμέρισμα 100τμ 3ΔΣΚΜΠ σε υψηλό όροφο γωνιακό με άνετους χώρους και θέα πλάγια στην Αγ.Σόφια πωλείται σε πολύ καλή τιμή (κωδ.Π-1255). 2310-567350 6932831488 Property Finders ●ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ με Εγνατία πωλείται διαμέρισμα 70τμ 3ου ορόφου ανακαινισμένο και μισθωμένο σε φοιτήτρια δωμάτιο σαλόνι κουζίνα μπάνιο 50.000Ε 2310-705350 697-7256297 6986113699 whats up Μεσιτικό Η Εγγύηση

●ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ ακίνητο σε κάθετο ήσυχο πεζόδρομο κάτω απο Εγνατία 85τμ με 2ΔΣΚΜΠ και ανακαινισμένο εκ βάθρων με ατομικό αέριο πωλείται μόνο 135.000€ (κωδ.Π-1232) 2310-567350 693-2831488 Property Finders

●ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ πωλείται διαμέρισμα 2ου ορόφου 2δωμάτια σαλόνι κουζίνα και μπάνιο θέα σε πλατεία πλήρως και πολυτελώς ανακαινισμένο Τιμή ευκαιρίας 2310-242824 693-6974399

●ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ διαμέρισμα 87τμ 4ου ορόφου σε σημείο με ανοιχτωσιά και θέα σε εκκλησία ευκαιρία μόνο 80.000€. [Κωδ. L-7186] Σ.Αλβανούδης 2310272737 LIBERTY ΣΜΘ

●ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ πωλείται ρετιρέ γωνιακό 74τμ 2ΔΣΚΜΠ χρήζει ανακαίνισης τιμή 75.000€ εξαιρετική περίπτωση. [Κωδ. L-8017] -Θ.Τζέμης 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ

ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ στην καρδιά του κέντρου πωλούνται (2)διαμερίσματα 130τμ και 70τμ αντίστοιχα σε τιμή ευκαιρίας 85.000Ε και 45.000Ε 3ος όροφος και προσφέρονται για ιδιοκατοίκηση ή εκμετάλλευση 2310-242824 6936974399

●Α.ΠΟΛΗ τέρμα Αγ.Σοφίας πωλείται μοναδικής ομορφιάς μονοκατοικία κατασκευής 2009 διατηρητέο 3ου βαθμού 180τμ καθαρά με αυλή 60τμ 3 επίπεδα 3 μπάνια τζάκι πάρκινγκ επιδαπέδια θέρμανση. [Κωδ. L-7972] 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ

●Α.ΠΟΛΗ αποκλειστικά μεζονέτα με μοναδική απεριόριστη θέα θάλασσα διαμπερής με μεγάλη βεράντα 2 δωμάτια δίπλα στα πανεπιστήμια εξαιρετικό κωδικός 1027-35 Πληροφορίες Δίκος Δημήτριος re/max target 2310-989870 ΣΜΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ πωλείται διαμέρισμα 120τμ 4ος όροφος 3ΔΣΚΜΠ +WC γωνιακό κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη απεριόριστη θέα 2310-263215 2310-263775 694-5385155 Μεσιτικό Αγγέλου ΣΜΘ

●ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ αρ.3 σε πλήρως ανακαινισμένο διατηρητέο κτίριο μισθώνονται επιπλωμένοι επαγγελματικοί χώροι 350€ συμπεριλαμβανομένου ΔΕΗ ΟΤΕ Internet κοινόχρηστα με δίκτυο υπολογιστών και τηλεφωνικού κέντρου a/c, κουζίνα 2310-253680 697-3355040

●Α.ΠΟΛΗ ευκαιρίες α) αξιόλογο οροφοδιαμέρισμα 106τμ 2ΔΣΚΜΠ 1ος 8 ετών ωρομέτρηση τζάκι A/C 115.000Ε β)διατηρητέα μονοκατοικία 60τμ 35.000Ε ΔΚWC 30τμ 3ος χωρίς ασανσέρ φωτεινό 17.000Ε 697-6302159 Golden Star

●ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ πωλειται διαμερισμα 115τμ 3ΔΣΚ (χωριστή) ΜΠ ρετιρέ 7ος γωνιακό όλο πρόσοψη μπαλκόνι 150τμ με εξαιρετική θεα θαλασσα και Αρχ. Αγορά τιμη 230.000ευρω 2310-437676 694-5906720 Συμεωνίδης Γιάννης και Συνεργάτες

●Δ.ΓΟΥΝΑΡΗ Αλ.Σβώλου επενδυτική ευκαιρία πωλείται διαμέρισμα 2ΔΣΚΜΠ 80τμ 5ος όροφος πρόσοψη ασανσέρ αλουμινίου κουφώματα θωρακισμένη πόρτα σε καλή κατάσταση 80.000€ κωδ.1911 2310-252292 697-4595575 Golden House. ΣΜΘ

●Α.ΠΟΛΗ νεόδμητο διαμέρισμα 2ου 3ΔΣΚ2ΜΠ με πατάρι κατοικήσιμο 35τμ εξαιρετικά αρχιτεκτονικά στοιχεία αυτόνομη θέμανση αποθήκη υπόγειο parking μπροστά πάρκο ανοιχτωσιά θέα θάλασσα 220.000€ (κωδ. 1034-64) Re/ Max Delta 2310-588411 www.remaxdelta-thessaloniki.gr ●Α.ΠΟΛΗ πωλειται καινούρια γκαρσονιέρα 2ος όροφος 50τμ ΔΣΚΜπ 88.000€ ΚΑ-552 2310-868890 697-6687407 Real Estate Γ.Βαδράτσικα ΣΜΘ Α.ΠΟΛΗ πωλείται μεζονέτα 92τμ ισόγειο συν 1ος 2ΔΣΚΜΠWC ωρομέτρηση πετρελαίου εγκατάσταση για τζάκι γωνιακή αυλή κλειστή θέση παρκινγκ 694-4535094 694-6122305

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ στην πλατεια (αρχαια αγορά) ρετιρέ 110τμ και 100τμ μπαλκόνια 3ΔΣΚΜΠ θέα όλος ο κολπος μοναδικό ακινητο με μοναδική τιμή 2310285.323 697-5901190 Εγγραφή Ακινήτων ●ΑΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΣ δίπλα εκκλησία πωλείται πλήρως ανακαινισμένο ρετιρέ διαμέρισμα 1ΔΣΑΛΚΜΠ 40τμ 8ος ασανσέρ μεγάλη βεράντα εγκατάσταση φυσικού αερίου καλή οικοδομή του 1969 μόνο 42.000€ κωδ.1812  2310-252292 6974595575 Golden House. ΣΜΘ

●Α.ΠΟΛΗ πωλείται μεζονέτα 78τμ ιδανική για εκμετάλλευση ευκαιρία 68.000€ [Κωδ. L-6382] -Λ.Γαλανός 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ

ΑΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΣ Μακρυγιάννη πωλείται πολύ ωραίο διαμέρισμα 108,5τμ καθαρό 6ος όροφος (υπάρχει 7ος) 3δωμάτια σαλόνι κουζίνα μπάνιο WC άριστη κατάσταση βεράντα 40τμ εμπρόσθιο διαμπερές κεντρική θέρμανση 2310283283 697-7202114 ΣΜΘ

Α.ΠΟΛΗ σε νεόδμητη παραδοσιακή οικοδομή διαμερίσματα από 30 τ.μ. εώς 120 τ.μ. με θέα και υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων συναγερμός θωρακισμένες πόρτες κλιματισμός Πληροφορίες: www. eplak.gr 2310-909525 698-2507313

●ΑΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΣ μπροστά στην Εκκλησία πωλείται διαμέρισμα ψηλού ορόφου 117τμ νοτιοδυτικό 3ΔΣΚΜπ αποθήκη ατομική θέρμανση φωτεινό δύο μάτια μπροστά. [Κωδ. L-7527] -Α.Γαβριηλίδης 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ

●ΒΑΡΔΑΡΗΣ πωλειται κατοικία 1ΣΚwc 2009 2ος ατομική θερμανση αεριου θωρακισμένη θυροτηλεοραση στην καλυτερη οικοδομή της περιοχής εγκατάσταση κλιματισμού εγκατασταση συναγερμου 2310-702196 2310-919944 697-7258111 Εrgokon Gr

●Δ.ΓΟΥΝΑΡΗ πεζόδρομο super επενδυτική ευκαιρία διαμέρισμα 1ΔΣΚΜΠ 52τμ 3ος πρόσοψη διαμπερές ασανσέρ θωρακισμένη πόρτα ατομικό αέριο χρήζει ανακαίνισης μεγάλη απόδοση ενοικίου άριστη οικοδομή 55.000€ κωδ.1912 2310-252292 697-4595575 Golden House. ΣΜΘ ●Δ.ΓΟΥΝΑΡΗ πωλείται οροφοδιαμέρισμα 140τμ 1ου ορόφου με μεγάλη ανοιχτωσιά καινούριο ασανσέρ διαμπερές κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη σε τιμή ευκαιρίας δυνατότητα διαχωρισμού. [Κωδ. L-6439] Ν.Ξένος 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●Δ.ΓΟΥΝΑΡΗ ύψος Αλ.Σβώλου διαμέρισμα 6ος 3ΔΣΤΚΛ 96τμ χρήζει ανακαίνισης 118.000€ 5ος 3ΔΣΤΚΛ 120τμ άριστη κατάσταση 175.000€ Πλ.Ιπποδρομίου 2ος όροφος 2ΔΣΤΚΛ ατομικό αέριο ανακαινισμένο και ενοικιασμένο 440€ 89.000€ 2310-265880 Παπανακλή ΣΜΘ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ αγορά Αναγεννήσεως 60τμ 4ος ΔΣκουζινα χώρια ΜΠ θωρακισμένη ατομικό αέριο ανοιγοανάκλιση 45000Ε 2310-778719 697-7558108 Μεσιτικό «Εν Ευόσμο» ΣΜΘ


12

µικρές αγγελίες

1 Ι Ο ΥΛ Ι Ο Υ 2 0 1 2


ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ


14

1 Ι Ο ΥΛ Ι Ο Υ 2 0 1 2

µικρές αγγελίες

●ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ επί της Ι.Δραγούμη πωλείται διαμέρισμα 1ΔΣΚΜπ ξεχωριστή κουζίνα 45τμ θωρακισμένη ανακαινισμένη κουζίνα και μπάνιο 38.000€ [Κωδ. L-7375] Α.Γαβριηλίδης 2310-272737 ΣΜΘ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ με Γλάδστωνος πωλείται διαμερισμα 90τμ 6ος γωνιακή οικοδομή πρόσοψη διαμπερές πολυ φωτεινο 2Δ χωριστη κουζινα σαλονι μπάνιο ψηλοταβανο ασανσερ χρηζει ανακαινισεις 2310-432083 694-8042237 ●EΓΝΑΤΙΑ Πατρ.Ιωακείμ ευκαιρία πωλείται εξαιρετικό διαμέρισμα 3ΔΣΚΜΠ 4ος όροφος πρόσοψη 107τμ ατομικό φυσικό αέριο θωρακισμένη κουφώματα άριστη οικοδομή 95.000€ κωδ.1843 2310-252292 697-4595575 Golden House. ΣΜΘ ●ΕΘΝ.ΑΜΥΝΗΣ Αλ.Σβώλου εξαιρετικό διαμέρισμα 2ΔΣΚΜΠ δυνατότητα 3ου δωματίου 110τμ 6ος όροφος διαμπερές ασανσέρ θέα θάλασσα συντριβάνι κουφώματα αλουμινίου θωρακισμένη πόρτα ατομικό φυσικό αέριο 188.000€ κωδ.1897 2310-252292 697-4595575 Golden House. ΣΜΘ ●ΕΘΝ.ΑΜΥΝΗΣ δίπλα στο Συντριβάνι πωλείται διαμέρισμα 110τμ 3ΔΣΚΜπ αποθήκη 6ου ορόφου θέρμανση αερίου θέα τιμή 180.000€. [Κωδ. L-8224] Θ.Τζέμης 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ΕΘΝ.ΑΜΥΝΗΣ με Αλ.Σβώλου πωλείται διαμέρισμα ρετιρέ 125τμ τιμή 320000Ε 2310-243868 694-4564668 Λούστα Ακίνητα Ο.Ε. ●ΕΘΝ.ΑΜΥΝΗΣ πωλείται διαμέρισμα 3ου ορόφου μπροστινό διαμπερές 80τμ 2ΔΣΚΜπ εξαιρετική ευκαιρία 110.000€ 2310-263090 697-7969693 Μεσίτρια ●ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ στα Πανεπιστήμια πωλείται οικοδομή 2006 με 8-γκαρσονιερες πλήρως επιπλωμένες και εξοπλισμένες κεντρική θέρμανση(αέριο) ιδανική για επένδυση β)(Π.Ιωακείμ) ρετιρέ 9ος 50τ.μ. ΔΣΚWC πλήρως ανακαινισμένο θέα θάλασσα 90.000€. 2310-500555 interhome.gr ΣΜΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ οδός Συμεωνίδη πωλείται διαμέρισμα 45τμ ΔΣΚΜΠ 23.000€ τιμή μοναδική για επένδυση 2310-285.323 697-5901190 Εγγραφή Ακινήτων ●Ι. Δραγούμη -Εγνατία σε άριστη αστική οικοδομή πωλείται κατά αποκλειστικότητα δυάρι διαμέρισμα 65τμ 7ος όροφος χρήζει ανακαίνισης. [Κωδ. L-8015] 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΙΑΣΟΝΙΔΟΥ Εγνατία οδός Στρ.Μακρυγιάννη διαμέρισμα 6ος όροφος πρόσοψη 1ΔΣαλοκουζίνα Λ ανακαινισμένο θερμ/μποί 43.000€ Δ.Γούναρη Ι.Μιχαήλ 8ος 1ΔΣΚΛ 47τμ 51.000€ 2310-265880 Παπανακλή ΣΜΘ ●ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ με Ολύμπου πολύ κοντά στα Πανεπιστήμια πωλείται διαμέρισμα 1ΔΣΚΜπ 51τμ διαμπερές 1ου ορόφου χρήζει ανακαίνισης 30.000€. [Κωδ L-7540] Α.Γαβριηλίδης 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ πλησίον Φιλίππου πωλείται διαμέρισμα 56τμ ΔΣΚΜπ 5ος όροφος όλα πρόσοψη σε άριστη οικοδομή με θέα 55.000€ 2310-256442 6945691300 International Real Estate ●ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ χαμηλά πωλείται φανταστικό διαμέρισμα 4ΔΣΚΜπWC ατομικό αέριο ψηλός όροφος γωνιακό και διαμπερές 160τμ σε άριστη κατάσταση. [Κωδ.L-6360] - Λ.Γαλανός 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΙΚΤΙΝΟΥ αγορά 65τμ διαμέρισμα 2ος διαμπερές δωμάτιο άνετο μεγάλο σαλόνι κουζίνα χωριστή μπάνιο σε ήσυχο σημείο Κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη .Τιμή 135.000ε Κωδ3238 2310-334001 693-6203214 Σπύρος Ντίνος φωτοπαρουσίαση www. forumland.gr ΣΜΘ ●ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟΥ πωλείται διαμέρισμα 5ου ορόφου 70τμ 2ΔΣΚΜΠ δυνατότητα φυσικού αερίου διαμπερές 2 μάτια πρόσοψη λογική τιμή. [Κωδ. L-8152] -Γ.Γιαννόπουλος 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΚΑΜΑΡΑ ακίνητο σε ήσυχο φαρδύ δρόμο κοντά στα Πανεπιστήμια 75τμ σε υψηλό όροφο με 2ΔΣΚΜΠ πωλείται 80.000€ (κωδ.Π-1259) 2310-567350 693-2831488 Property Finders

●ΚΑΜΑΡΑ διαμέρισμα με θέα ανατολικό πωλείται 100τμ 2-3ΔΣΚΜπ 4ου ορόφου διαμπερές ανακαινισμένο με φυσικό αέριο. [Κωδ. L-5508] Γ.Γιαννόπουλος 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ πωλείται άριστολουξ οροφοδιαμερισμα 15 ετών 127τ.μ. 3δ.ς.κ.λ.wc 6ος γωνιακό διαμπερές ωρομετρηση πετρελαίου τζάκι ασανσέρ σταθερό πάρκινγκ αποθήκη πολλά έξτρα - κωδ [κ-2053δ] key home - 2310202100 www.keyhome.gr - Δαλιάνης Θεόδωρος ●ΚΑΡΜΠΟΛΑ (Τοσίτα Μπιτ Μπαζάρ) πωλειται διαμερισμα 4ος 2ΔΣΚΜπ ασανσερ ατομικη θερμανση ανακαινισμένο νεοκλασσικο οικοδομή (το διαμερισμα βλέπει σε πεζοδρομο) 75.000Ε 2310-852737 694-4465714 Mεσιτικό γραφείο Γ.Χαλκίδας Ανδρεοπούλου αρ.13 ΣΜΘ ●ΚΕΝΤΡΟ αγορά διαμερίσματος κοντά στο πειραματικό σχολείο 70τμ 2ος όροφος 2ΔΣΚΜπ μισθωμένο προς 300€ Τιμή 70000€(κωδ.758) 2310-221522 6974605495 Active Real Estate www.activeestate.gr ΣΜΘ ●ΚΕΝΤΡΟ διαμέρισμα 2ο απο τη θάλασσα στον 4ο όροφο 128τμ 3ΔΣΤΡΚΛWC όλα πρόσοψη β)διαμέρισμα στην Κούσκουρα 7ος όροφος 160τμ με 3ΔΣΤΡΚΛWC πωλούνται 2310234541 693-6108998 Κτηματομεσιτικό γραφείο Δάλλα ΚΕΝΤΡΟ δίπλα στο metro πωλούνται ετοιμοπαράδοτα studios και μικρά διαμερίσματα εξαιρετικής κατασκευής από 40.000€ με προκαταβολή από 5000€ έως 10.000€ εξόφληση σε 4050 άτοκες μηνιαίες δόσεις και άμεση παράδοση σπιτιού 2310-267873 693-2541666 693-7330122 ΚΕΝΤΡΟ κοντά στα Δικαστήρια καινούριο διαμέρισμα γωνιακό 6ου ορόφου ηλιόλουστο με θέα θάλασσα αυτόνομη θέρμανση φυσικού αερίου 2ΔΣΚWC 85.000€ 697-6655254 ●ΚΕΝΤΡΟ πυρίκαυστος πωλείται διαμέρισμα 5ου όροφος με ασανσέρ 115τμ 3ΔΣΚΜπWC μπροστινό διαμπερές πολύ φωτεινό τιμή:75.000€. [Κωδ. L-5753] Γ.Γεωργιάδης 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΚΕΝΤΡΟ πωλείται 3ος όροφος με 2διαμερίσματα ΔΣΚWC 70τμ και 2Δ2Κ2WC 130τμ ασανσέρ αέριο έχουν ενοίκια 700Ε το μήνα δίπλα έχει μηνιαίο πάρκινγκ 694-4656815 Μεσιτικό ΣΜΘ ●ΚΕΝΤΡΟ πωλείται διαμέρισμα 165τμ 4ος όροφος υπέρ λούξ 3ΔΣΚΜΠWC αποθήκη ατομικό αέριο καταπληκτική τιμή. [Κωδ.L-5576] 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΚΕΝΤΡΟ πωλείται διαμέρισμα 6ου ορόφου 100τμ μεσημβρινό 2-3ΔΣΚΜΠ 82.500€ ευκαιρία. [Κωδ. L-8030] 2310272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΚΕΝΤΡΟ πωλείται διαμέρισμα 70τμ καθαρά 7ου ορόφου 2ΔΣΚΜπ πολύ ήσυχο χρήζει ανακαίνισης κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη πολύ καλή τιμή μόνο στη Liberty. [Κωδ. L-5319] Σ.Μυρσίνης 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΚΕΝΤΡΟ πωλείται καταπληκτικό διαμέρισμα 4ου ορόφου 100τμ 2ΔΣΚΜπ ατομικό φυσικό αέριο αποθήκη ανατολικομεσημβρινό πραγματική ευκαιρία. [Κωδ. L-2563] 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΚΕΝΤΡΟ πωλούνται ετοιμοπαράδοτες καινούριες γκαρσονιέρες και studios μοντέρνας κατασκευής με κουζίνα ηλεκτρικά και ντουλάπες για φοιτητές και νέους εργαζόμενους.Ιδανικά και για επένδυση. Δίπλα στάση μετρό.Προοπτική Κατασκευαστική . 2310-273153 6977463626 ●ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ μπροστά σε πάρκο πωλείται δυάρι διαμέρισμα 3ου ορόφου με άριστη θέα σε καταπληκτική τιμή. [Κωδ.L-6770] 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●Κ.ΝΤΗΛ αγορά 84τμ 4ος 2υ/δ σαλόνι κουζίνα μπάνιο διαμπερές ασανσέρ. 155000 ευρώ. R.E.M. 2310-308032 693-2308032

●Κ.ΝΤΗΛ κάτω από Τσιμισκή πωλείται διαμέρισμα 82τμ γωνιακό όλο πρόσοψη σε μετασεισμική οικοδομή σε άριστη κατάσταση εσωτερικά εξαιρετική τιμή. [Κωδ.L-7303] Χ.Δρακάκης 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●Κ.ΝΤΗΛ Πρ.Κορομηλά ευκαιρία πωλείται εξαιρετικό διαμέρισμα 2ΔΣΚΜΠ 90τμ 1ος όροφος ασανσέρ πρόσοψη διαμπερές άριστη οικοδομή του 1971 ιδανικό και για επαγγελματική στέγη 153.000€ κωδ.1821 2310-252292 6974595575 Golden House. ΣΜΘ ●Κ.ΝΤΗΛ πωλείται ρετιρέ 70τμ διαθέτει 2ΔΣΚΜΠ πλήρως ανακαινισμένο μεγάλη βεράντα τζάκι ανοιχτωσιά πλάγια θέα Άνω Πόλη θάλασσα εξαιρετική τιμή. [Κωδ. L-7725] -Θ.Τζέμης 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●Κ.ΝΤΗΛ πωλείται ρετιρέ 72τμ 1ΔΣΚΜπ με μεγάλη βεράντα με θέα. [Κωδ. L-8063] Γ.Γιαννόπουλος 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●Κ.ΝΤΗΛ Τσιμισκή πωλείται μοναδικό διαμέρισμα 128τμ 2-3ΔΣΤΡΚΜπ γωνιακό πολύ φωτεινό ιδανικό για κατοικία καθώς και για επαγγελματική στέγη τιμή 200.000€ πραγματική ευκαιρία. [Κωδ. L-8223] Θ.Τζέμης 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΚΟΥΣΚΟΥΡΑ Μητρόπολη σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία στο κέντρο πωλείται μεγάλο διαμέρισμα 160τμ ανακαινισμένο κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη. [Κωδ. L-7715] Γ.Γεωργιάδης 2310272737 LIBERTY ΣΜΘ ●Λ ΝΙΚΗΣ πωλείται διαμέρισμα 145τμ διαθέτει 2 δωμάτια με δυνατότητα 3ου σαλόνι κουζίνα μπάνιο WC αποθήκη φάτσα στη θάλασσα. [Κωδ. L-8484] Θ.Τζέμης 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ Λ.ΝΙΚΗΣ γωνιακό οροφοδιαμέρισμα 250τμ θέα θάλασσα πλαγίως 5Δ3ΜΠ σαλόνι 70τμ ατομική θέρμανση αερίου και αποθήκη πωλείται σε εξαιρετική κατάσταση 2310-244134 694-4733406 ●Λ.ΝΙΚΗΣ (Π.Παραλία) διαμέρισμα 112τμ πλησίον Μ.Ιωσήφ με 2ΔΣΚΛ δυνατότητα 3ου δωματίου κατασκευής 1975 διαμπερές φανταστική θέα στον Θερμαϊκό πωλείται 550.000€ Ευκαιρία 2310-260135 2310-272656 Αναγνώστου Αγ.Σοφίας αρ.28 ΣΜΘ ΜΑΚ.ΑΜΥΝΗΣ ευκαιρία πωλείται διαμέρισμα 6ος όροφος 3ΔΣΛΚ2WC 80τμ καθαρά θέα ανοιχτωσιά χρήζει ανακαίνισης χωρις ασανσέρ μόνο 45.000ευρώ 3ος όροφος με ασανσέρ 65.000ευρώ 697-3989979 ●ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗ πωλείται διαμέρισμα γωνιακό 3ου ορόφου 2ΔΣΚΜπ λογικότατη τιμή νότιος προσανατολισμός. [Κωδ. L-6743] Λ.Γαλανός 2310272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ διαμερισμα 100τμ 7ος 3υ/δ σαλόνι κουζίνα μπάνιο αποθήκη διαμπερές πρόσοψη ασανσέρ.165000 ευρώ. 2310-308032 697-3306125 R.E.M. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ εξαιρετικό διαμέρισμα 7ου ορόφου εμβαδού 100τμ. πλήρως ανακαινισμένο 2Δ σαλόνι κουζίνα μπάνιο wc σε καλή τιμή. Eurobank Υπηρεσιες Ακινητων 2310-506227 ●ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ επί της οδού πωλείται εμπρόσθιο διαμέρισμα 2ΔΣΚΜΠ 4ος 80τμ Α/Α τελική τιμή 180.000€. [Κωδ. L-7529] -Μ.Λασπίδου 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ πωλείται νόμιμο δώμα σε εκπληκτική οικοδομή με θέα θάλασσα ευκαιρία!! [Κωδ. L-7432] -Λ.Γαλανός 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ΜΟΡΚΕΝΤΑΟΥ πωλείται διαμέρισμα 2ΔΣΚΜΠ ψηλού ορόφου 86τμ διαμπερές σε εξαιρετική τιμή θέα θάλασσα πλαγιως χρήζει ανακαίνισης 2310-385575 698-3505465 Remax-Gate ΣΜΘ ●ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ αρ.119 πωλείται οροφοδιαμέρισμα 5ου ανατολικομεσημβρινό δισγωνιαίο απεριόριστη θέα μοναδικό σε όλο το κέντρο κατασκευή 92’ 122τμ 3ΥΔΜ2WC μεγάλο σαλόνι με τζάκι μεγάλο περιμετρικό μπαλκόνι (110τμ) 300.000€ Ιδιώτης 698-6835156

ΟΛΥΜΠΟΥ Παπαζώλη πωλείται πολύ καλό διαμέρισμα σε καλή οικοδομή 4ος 95τμ 3 δωμάτια σαλόνι κουζίνα μπάνιο εμπρόσθιο διαμπερές ατομική θέρμανση νέο ασανσέρ τελεία κατοικία έτοιμο καλή τιμή 2310-283283 697-7202114 ΣΜΘ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ δίπλα πωλούνται καινούριες γκαρσονιέρες θέρμανση αέριο θωρακισμένη πόρτα δώρο κλιματιστικό εννιάρι ηλεκτρική κουζίνα 34τμ 50.000Ε 40τμ 56.000Ε 36,80τμ 55.000Ε 38τμ ή 40 60.000Ε 45τμ 66.000Ε 698-0788588 2310-912300 Εργολάβος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Ευριπίδου διαμέρισμα 3ου ορόφου 50τμ ΔΣΚΧΜΠ φωτεινό ήσυχο φρεσκοβαμμενο χωρίς ασανσέρ και θέρμανση άνετες σκάλες υψηλή απόδοση ιδιωτης 25.000Ε 2310-461977 693-2466790 ●ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ κάτω από Εγνατία πωλείται στούντιο 15ετίας οπίσθιο δίπλα στα Πανεπιστήμια άριστη κατάσταση 1ΔΚΜπ 30τμ 4ος&6ος όροφος. [Κωδ. L-7233] Σ.Νικολαίδου 2310272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ πωλείται γκαρσονιέρα 1ΔΣΚΜΠ 50τμ ανατολική διαμπερής πλήρως ανακατασκευασμένη και ανακαινισμένη με ατομικό Φ/Α κλιματιστικό ιδανική και για επένδυση (ΛΤ-1549). Φωτοπαρουσίαση www.homexpert.gr 2310-306285 ΣΜΘ ●ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ πωλείται στούντιο 35τμ 3ος όροφος με φυσικό αέριο 90.000€ ΚΑ-137 2310-868890 6973379989 Real Estate Βαδράτσικα ΣΜΘ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ πωλούνται στούντιο και γκαρσονιέρες και Ιωαννίνων αρ.25 ολόκληρη οικοδομή με 38στούντιο και γκαρσονιέρες επιπλωμένα με ατομική αποθήκη και πιλοτή όλοι οι χωροι μισθωμένοι 2310-323230 2310-323040 2310-326040 6944266232 697-7448080 Δούρος ΑΕ ●ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ πωλείται γκαρσονιέρα 44τμ 1δ.κ.ς.μπ. 4ου 36.000ε ιπποκράτειο γκαρσονιέρα 55τμ 1δ.κ.ς.μπ. 3ου αέριο 35.000ε Ευκλείδης γκαρσονιέρα 28τμ 1δ.κ.ς.μπ. 1ου αέριο 18.000ε ευκαιρία ! www.mesitiko-toumpas.gr 2310925.250 694-4443599 ΣΜΘ ●ΠΛ ΝΑΥΑΥΡΙΝΟΥ οδός Αιμ.Γρεβενών πωλείται διαμέρισμα 75τμ διαθέτει 2ΔΣΚΜΠ κουφώματα αλουμινίου θωρακισμένη πόρτα πλάγια θέα στην πλατεία τιμή 80.000€. [Κωδ. L-8447] -Θ.Τζέμης 2310-272737 ΣΜΘ ●ΠΛ.ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ πωλείται διαμέρισμα ρετιρέ 45τμ(όχι δώμα) ανακαινισμένο άνετο μπαλκόνι θέα θάλασσα τιμή 90.000€. [Κωδ. L-8011] -Θ.Τζέμης 2310272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΠΛ.ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ σε καταπληκτική νεοκλασική οικοδομή πωλείται διαμέρισμα 115τμ καθαρά 3ΔΣΚΜπWC μπροστινό με ωραίο μπαλκόνι λογική τιμή. [Κωδ. L-6748] Γ.Γεωργιάδης 2310-272737 ΣΜΘ ●ΠΛ.ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ εξαιρετική πρόταση αγοράς διαμερίσματος ρετιρέ 75τμ κατασκευής 1972 σε άριστη οικοδομή. [Κωδ. L-7298] 2310-272737 LIBERTΥ ΣΜΘ ΠΛ.ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ πωλείται διαμέρισμα 95τμ στην πρόσοψη με 2δωμάτια σαλόνι κουζίνα μπάνιο μερικώς ανακαινισμένο αυτόνομο φυσικό αέριο θέα στην πλατεία Τιμή συζητήσιμη 2310-242824 693-6974399 ●ΠΛ.ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ πωλείται διαμέρισμα 70τμ 2ΔΣΚΜπ σε καλή κατάσταση εμπρόσθιο σε πολύ καλή οικοδομή. [Κωδ.L-7940] Χ.Δρακάκης 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΠΛ.ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ πωλείται μοναδικό ρετιρέ διαμέρισμα εξαιρετικής θέας και εκπληκτικής διαμόρφωσης. [Κωδ. L-2945] Ν.Ξένος 2310272737 LIBERTY ΣΜΘ ΠΛ.ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ πωλείται διαμέρισμα 4ος όροφος 1ο ρετιρέ 100τμ 3ΔΣΚΜΠ τιμή 220.000ευρώ 2310-243868 6944564668 Λούστα Ακίνητα ΟΕ ●ΠΛ.ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ πωλείται ρετιρέ 110τμ διαθέτει 3ΔΣΚΜπ βλέπει στην Πρ.Κορομηλά πλάγια θέα θάλασσα μεγάλη βεράντα ανοιχτωσιά χρήζει ανακαίνισης τιμή εξαιρετική. [Κωδ. L-7559] 2310-272737 ΣΜΘ

●ΠΛΑΤΩΝΟΣ κοντά στο Πειραματικό πωλείται διαμέρισμα 3ΔΣΚΜπWC 2ου ορόφου ευχάριστο φωτεινό διαμπερές σε καλή κατάσταση. [Κωδ. L-8426] Μ.Λασπίδου 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΠΛΑΤΩΝΟΣ πωλείται φανταστικό γωνιακό διαμέρισμα 115τμ 3ΔΣΚΜπ όλα μπροστά φωτεινότατο άριστη οικοδομή και είσοδος. [Κωδ.L-7640] -Λ.Γαλανός 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΠΛ.ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟΥ πωλείται ανώγειο οπίσθιο πλήρως ανακαινισμενο ΔΣΚΜπ 35τμ εξαιρετικό για εκμετάλλευση Τιμή 32.000€ 2310-263090 697-7969693 Μεσίτρια ●ΠΛ.ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟΥ πωλείται διαμέρισμα 4ου ορόφου μπροστινό διαμπερές 100τμ 3ΔΣΚΜπ με θέα ανοιχτωσιά οικοδομή εξαιρετική Τιμή 120.000€ 2310263090 697-7969693 Μεσίτρια ●ΠΛ.ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟΥ Στυλ.Γονατά πωλείται διαμέρισμα 3ου ορόφου 60τμ φωτεινό 2ΔΣΚΜΠ καλή κατάσταση εξαιρετική οικοδομή Τιμή 65.000€ 2310-263090 697-7969693 Μεσίτρια ●ΠΛ.ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ακίνητο υψηλού ορόφου 47τμ με ΔΣΚΜΠ ιδανικό για επένδυση πωλείται μόνο 53.000€ (κωδ.Π-1257) 2310-567350 693-2831488 Property Finders ●ΠΛ.ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ Τσιμισκή πωλείται διαμέρισμα 1ου ψηλού ορόφου 80τμ 2ΔΣΚΜΠ πλήρως ανακαινισμένο με εξαιρετική ανοιχτωσιά και θέα Τιμή 125.000€ 2310-263090 697-7969693 Μεσίτρια ●ΠΛ.ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ υπέροχο διαμέρισμα 100τμ με 2-3ΔΣΚΜΠ σε υψηλό όροφο με θέα όλη την πλατεία πωλείται σε προνομιακή τιμή (κωδ.Π-1237). 2310-567350 693-2831488 Property Finders ●Π.ΜΕΛΑ 28 πωλείται διαμέρισμα 5ου ορόφου διαμπερές 3ΔΣΚΜπ 112τμ ασανσέρ ατομική θέρμανση αερίου ανοιχτωσιά με θέα και θάλασσα 195.000€ τιμή συζητήσιμη. [Κωδ. L-6519] 2310272737 LIBERTY ΣΜΘ ●Π.ΜΕΛΑ διαμέρισμα 3ος όροφος πρασιά φωτεινό 2ΔΣΚΛ 65τμ 88.000€ 2310-265880 Παπανακλή ΣΜΘ ●Π.ΜΕΛΑ πωλείται διαμέρισμα 135τμ γωνιακό σε οικοδομή του 1986 όλο πρόσοψη πολύ φωτεινό πραγματικά καλή τοποθέτηση χρημάτων. [Κωδ.L-5082] Χ.Δρακάκης 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●Π.ΜΕΛΑ πωλείται διαμέρισμα 52.10τμ 7ος ΔΣΚWC χωλ aircondition φωτεινό πίσω ιδιώτης 697-9910730 ●Π.Π.ΓΕΡΜΑΝΟΥ Ι.Μιχαήλ επενδυτική ευκαιρία πωλείται διαμέρισμα 1ΔΣΚΜΠ 45τμ 3ος όροφος ασανσέρ χρήζει ανακαίνισης άριστη οικοδομή 34.000€ κωδ.1832 2310-252292 697-4595575 Golden House. ΣΜΘ ●Π.Π.ΓΕΡΜΑΝΟΥ πωλείται γωνιακό διαμέρισμα 70τμ 2ΔΣΚΜπ λουξ ανακαινισμένο εξαιρετική τιμή πολύ φωτεινό. [Κωδ. L-8225] -Θ.Τζέμης 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●Π.Π.ΓΕΡΜΑΝΟΥ πωλείται διαμέρισμα 127τμ στο καλύτερο κομμάτι της οδού για κατοικία και επαγγελματική στέγη μόνο 250.000€. [Κωδ.L-6893] Χ.Δρακάκης 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●Π.Π.ΓΕΡΜΑΝΟΥ στην καρδιά του κέντρου πωλείται ρετιρέ με καταπληκτικής θέας βεράντα 120τμ οροφοδιαμέρισμα κατά αποκλειστικότητα για τους λάτρεις του κέντρου.[Κωδ. L-7270] 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΠΡ.ΚΟΡΟΜΗΛΑ πωλείται διαμέρισμα 92τμ 3ου ορόφου διαθέτει 2ΔΣΤΚΜΠ αυτόνομο αέριο τιμή 170.000€. [L-8229] -Θ.Τζέμης 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ

●ΡΟΤΟΝΤΑ 50τ.μ. 1ΔΣΚχΜπ 6ος πλήρως ανακαινισμένο αέριο 65.000€ β) (Ολυμπιάδος) 3ετων 1ΔΣΚΜπ 2ος θέα 74.000€ γ) (Δ. Γούναρη) ρετιρέ 65τ.μ. 2ΔΣΚΜπ 6ος ατομικό αέριο πλήρως ανακαινισμένο 105.000€. 2310-500555 interhome.gr ΣΜΘ ●ΡΟΤΟΝΤΑ διαμέρισμα ρετιρέ βεράντα 3ος όροφος πρόσοψη 2ΔΣΚΛ 65τμ θερμ/ τές μερικώς ανακαινισμένο 68.000€ 2310-265880 Παπανακλή ΣΜΘ ●ΡΟΤΟΝΤΑ Μελενίκου super ευκαιρία πωλείται πλήρως ανακαινισμένο ρετιρέ διαμέρισμα 2ΔΣΑΛΚΜΠ 6ος όροφος πρόσοψη διαμπερές ασανσέρ μεγάλη βεράντα ατομικό φυσικό αέριο 100.000€ κωδ.1823 2310-252292 697-4595575 Golden House. ΣΜΘ ●ΡΟΤΟΝΤΑ Ολυμπου μεγαλη ευκαιρια ανακαινισμενο ρετιρε 71τμ προσοψη 6ος ΔΜΠΚξεχωριστη ΣΛΤΡ βγαζει 2οΔ. Μεγαλο μπαλκονι τεντες ανοιχτωσια αυτονομη θερμανση. Τιμη σουπερ 69.000€ με μεσιτικα 693-2652042 693-7509020 2311-222893 Κτηματομεσιτικη Λιουρτας ΣΑΠΦΟΥΣ Σανταρόζα αρ.9 πωλούνται διαμερίσματα 1-2 δωματίων με παρκινγκ Ιδανικά για επένδυση 694-4367786 ●Τ.ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ πωλείται πολύ όμορφο εμπρόσθιο διαμέρισμα 85τμ ανακαινισμένο ασανσέρ θέα ιδανικό για φοιτητές. [Κωδ. L-7652] -Λ.Γαλανός 2310272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΤΣΙΜΙΣΚΗ αγορά 128τμ 4ος 2υ/δ σαλόνι κουζίνα μπάνιο WC μεγάλοι χώροι ασανσέρ. Ιδανικό και για επαγγελματική στέγη. 200000 ευρώ. R.E.M. 2310214917 697-3306125 ●ΤΣΙΜΙΣΚΗ αρ.54 ( κοντά Αγίας Σοφίας) γραφείο πολυτελέστατο 90τμ 8ος 5χώροι + WC πλήρως ανακαινισμένο Θέρμανση + ψύξη + κλιματιστικό φωτεινότατο κατάλληλο και για συστέγαση εξαιρετική οικοδομή 2 ασανσέρ 750€ 23920-75172 694-4988184 ●ΤΣΙΜΙΣΚΗ στην πυρίκαυστη ζώνη πωλείται διαμέρισμα 5ου ορόφου 103τμ σε νεοκλασικό κτίριο νοικιασμένο προς 1.000€ το μήνα ιδανικό για επένδυση. [Κωδ. L-7073] -Ν.Ξένος 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΥΠ.ΜΑΚ.ΘΡΑΚΗΣ πωλείται διαμέρισμα 72τμ 4ος όροφος 2ΔΣΚΜΠ διαμπερές πρόσοψη ατομικό φυσικό αέριο θωρακισμένη πόρτα. [Κωδ. L-8503] 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΦΙΛΙΠΠΟΥ αγορά 85τμ 1ος διαμπερές πρόσοψη 2υ/δ σαλόνι κουζίνα μπάνιο ασανσέρ. 65000 ευρώ. R.E.M. 2310214917 697-3306125

∆ΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ πλησίον πωλείται διαμέρισμα 3δσξκ2wc διαμπερές 3οροφος φ.αεριο δίπλα στο κέντρο άριστη συγκοινωνία μεγάλη ευκαιρία! (κωδ. 1029-209 ) Re/Max Delta 2310-588.411 www.remaxdelta-thessaloniki.gr ●Α.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ αγορά α)διαμέρισμα 3ου ορόφου 110τμ 3ΔΣΚ(χωριστά)WC θωρακισμένη ατομική θέρμανση τέντες θέα καλή κατάσταση 70.000€ β) διαμέρισμα 110τμ 3ΔΣΚWC θωρακισμένη πάρκινγκ αποθήκη υποδοχή για τζάκι γωνιακό 155.000€ 2310-650086 6973049142 www.cosmopolis.com.gr ΣΜΘ ●Α.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ πωλείται διαμέρισμα 1ΔΣΚWC σε ημιόροφο σε πολύ καλή κατάσταση διαμπερές θωρακισμένη αυτόνομη θέρμανση τέντες άνετοι χώροι 42000€ (κωδ 1029-216) 2310-588411 www.remax-delta-thessaloniki.gr

●ΠΡ.ΚΟΡΟΜΗΛΑ ρετιρέ με σχετική ανοιχτωσιά πωλείται 5ου ορόφου 85τμ με 2ΔΣΚΜΠ. [Κωδ. L-7428] -Γ.Γιαννόπουλος 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ

●ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ αγορά 50τμ 1ος 1ΔΣΚWC 27000E 58τμ 2ος ΔΣΚWC χωρις ασανσέρ διαμπερές 32000E 62τμ ανώγειο πλατεία ΔΣΚWC 35000E 55τμ ανώγειο 1ΔΣΚWC 29000€ 2310-729731 694-8073210 698-0377417 what’s up www.dream-home.gr ΣΜΘ

●ΠΡ.ΚΟΡΟΜΗΛΑ στην καρδία του κέντρου πωλείται διαμέρισμα χαμηλού ορόφου 85τμ 2ΔΣΚΜΠ σε άριστη οικοδομή κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη σε τιμή ευκαιρίας! (κωδ.Π-1256). 2310-567350 693-2831488 Property Finders

●ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ αγορά 50τμ 1ος οροφος 1ΔΣΚwc παρκιγκ 10ετιας 50000Ε 85τμ 15 ετιας 2ΔΣΚwc αποθηκη παρκινγκ 85000 104τμ 4ος 3ΔΣΚΜΠ 10ετίας αέριο κλειστό πάρκινγκ τζάκι 135000€ 2310-729731 694-8073210 www. dream-home.gr ΣΜΘ


ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ●ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ αγορά 75τμ 2ΔΣΚΜΠ 2ος ασανσέρ κεντρικο σημείο 38000Ε 75τμ 1ος 2ΔΣΚΜΠ γωνιακό θερμοσυσσώρευση 47000Ε 62τμ 2ος 2ΔΣΚwc διαμπερές 40000€ studio 45τμ 2ος καλη κατάσταση 27000€ 2310-729731 694-8073210 www.dream-home.g ΣΜΘ ●ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ αγορά 80τμ 5ος 2ΔΣΚΜΠ 15ετιας 72000Ε 100τμ 5ος 2ΔΣΚWC 15ετιας φυσικό αέριο διαμπερές μεγάλοι χώροι πάρκιγκ 96000Ε 2ος 85τμ 2ΔΣΚWC 5ετίας αέριο αποθήκη παρκιγκ 93000Ε 2310-729731 6948073210 www.dream-home.gr ΣΜΘ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Αμπελώνες πωλούνται διαμερίσματα αποπερατωμένα στην οδό Τσαρούχη και Ρίτσου 2+3δωματίων μπροστά σε πάρκο με καταπληκτική θέα σε ήσυχο σημείο 694-4367786 AMΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Βενιζέλου με Μαραθώνος 2 πωλειται κεντρικότατο διαμπερες διαμερισμα 65τμ 3ος ΔΣΚΜΠ θερμοσυσσωρευση παρκιγκ 75.000Ε ιδιωτης 2310-749626 ωρες επικοινωνιας 8-3μμ ●ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (δίπλα στην Πλατεία) πωλείται διαμέρισμα 70τμ 2ουορόφου 2ΔΣΚουζίνα χωριστή WC 36.000€ Ν(3470) Σταμπουλή Νικολέτα 2310721621 BestHouse www.best-house.gr ΣΜΘ ●ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μενεμένη σε γωνιακό οικόπεδο με καταπληκτική θέα πωλούνται ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα με 2 ή 3 υπνοδωμάτια 110 τ.μ.. από 150.000€. Προοπτική Κατασκευαστική 2310-273153 697-7463626 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ οδός Αρκαδίου πωλείται οροφοδιαμέρισμα 120τμ διαμπερές ανακαινισμένο πολυτελείας (κουφώματα επένδυση ψηφίδα -πέτρας σωληνώσεις καλοριφέρ) 1ος όροφος 3ΔΣΚΜΠWC (υδρομασάζ) ατομικό φυσικό αέριο χωρίς κοινόχρηστα αποθήκη 120.000€ 6945906704 ●ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πωλείται γκαρσονιέρα 45τμ 1ος ψηλός 1ΔΣΚWC αποθήκη σε ωραίο σημείο δίπλα σε στάσεις αγορά 18.000€ Γ(3386) 2310-721621 BestHouse www.best-house.gr ΣΜΘ ●ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πωλείται γκαρσονιέρα 10ετίας σε εξαιρετική κατάσταση ατομικό φυσικό αέριο πάρκινγκ αποθήκη ασανσέρ 38.000€ Φ(3551) 2310721621 BestHouse www.best-house.gr ΣΜΘ ●ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πωλείται διαμέρισμα 113τμ 2ΔΣΚουζίνα χωριστή WC 2ουορόφου 20ετων υπεράριστη κατάσταση ανακαινισμένο WC διαμπερές ατομική θέρμανση αέριο φωτεινότατο Ευκαιρία 75.000€ Ν(568) Σταμπουλή Νικολέτα 2310-721621 BestHouse www.besthouse.gr ΣΜΘ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πωλούνται ανωγεια διαμερισματα α)3ΔΣΚΜΠ ατομικη θερμανση φυσ.αεριου 40000Ε β)ΔΣΚΜΠ 22000Ε 2310-748735 694-5937028 Ορίζοντες ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ δίπλα στο City Gate τον Σιδηροδρομικό σταθμό τα ΚΤΕΛ & το μετρό καινούριο διαμέρισμα διαμπερές 6ου ορόφου ηλιόλουστο με θέα θάλασσα αυτόνομη θέρμανση φυσικού αερίου 80τμ 2ΔΣΚWC 2310-842060 CITΥ Gate 2άρια μέχρι και 7ο δίπλα Media Markt απέναντι από City Gate κοντά κέντρο οργανωμένο συγκρότημα θέα θάλασσα θέση στάθμευσης. Από 95.000Ε. Αποπληρωμή με διακανονισμό. Κατασκευαστική «Εγνατία» 697-7360144 2310-589643 www. egnatiarealestate.gr CITY Gate περιοχή δίπλα από το νέο Media Markt πωλούνται ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα εξαιρετικής κατασκευής υπόγειο και υπέργειο πάρκινγκ αποθήκες Πληροφορίες 697-3668999 2310-403917 Όμιλος ΑΤΕΜ atemsa@ otenet.gr ●CITY GATE πωλείται καινούργιο στούντιο 33τμ στη διασταυρωση των οδών Κ.Οικονόμου και Αλιακμονος τιμή 35.000€ 694-5235484 694-4717128 ●CITY GATE πωλείται καινούργιο διαμερισμα 83τμ γωνιακό 4ος με 2ΔΣΚΜΠ στη διασσταύρωση των οδών Κ.Οικονόμου και Αλιάκμονος Τιμή 105.000ευρώ 694-5235484 694-4717128

ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ πωλειται διαμερισμα 132τμ 3ΔΣΚΜπ 15ετίας γωνιακό σε καλό σημείο πάρκινγκ ευκαιρία 125.000€ 2310359227 694-2644200 Μεσιτικο Εστια ●ΕΥΟΣΜΟΣ Αβέρωφ αν.περιφεριακού μεγαλοευκαιρίες καινούρια 90τ.μ 2ΔΣΑΛΚΖΜΠ α)δεύτερος με 90τ.μ βεράντα και τρίτος έχουν ανοικτωσιά θέα θάλασσα θέρμανση πάρκιγκ μεγαλοχώρους αποχέτευση ανοιγοανακλεινόμενα θωρακισμένη καθένα 90.000Ευρώ (Κτηματομεσιτικό Τσιλώνη) 2310-615053 & 694-8181460 www.akinita-thessaloniki. gr ΣΜΘ ●ΕΥΟΣΜΟΣ αγορά 100τμ 3ΔΣΚΜΠ 2ος αέριο ηλεκτρικές συσκευές τέντες ανατολικό με πάρκινγκ και αποθήκη 105.000Ε 110τμ 3ος 3ΔΣΚΜΠ θέα ανατολικό με πάρκινγκ και αποθήκη τιμή 102.000Ε 2310-558712 694-5125476 www.dinamiki-akiniton.gr ΣΜΘ ●ΕΥΟΣΜΟΣ αγορά 100τμ 3ΔΣΚΜΠ 3ος με τέντες ανατολική κατεύθυνση ατομικό πάρκινγκ και αποθήκη τιμή 90.000Ε και Ν.Πολιτεία 100τμ 3ος 3ΔΣΚΜΠ νοτιοανατολικό με πάρκινγκ και αποθήκη 97.000Ε 2310-558712 694-5125476 www.dinamiki-akiniton.gr ΣΜΘ ●ΕΥΟΣΜΟΣ αγορά 106τμ 3ΔΣΚΜΠ 3ος πάρκινγκ αποθήκη Ν.Πολιτεία διαμπερές 105.000Ε β)83τμ 2ΔΣΚΜΠ 1ος ωρομέτρηση πάρκινγκ διαμπερές θωρακισμένη 65.000Ε 2310-776102 699-7000.005 www.smarthousegreece.gr ΣΜΘ ●ΕΥΟΣΜΟΣ αγορά 120τμ 3ΔΣΚΜΠ 2ος πάρκινγκ ατομική θέρμανση γωνιακό αποθήκη τζάκι θωρακισμένη 130.000Ε β)72τμ 2ΔΣΚΜΠ 2ος κεντρικό αποθήκη πάρκινγκ θωρακισμένη ατομικό αέριο 62.000Ε 2310-776102 699-7000.005 www.smarthousegreece.gr ΣΜΘ ●ΕΥΟΣΜΟΣ αγορά 1ος 50τμ τιμή 45.000Ε β)2ος 60τμ τιμή 50.000Ε γ)5ος 50τμ τιμή 52.000Ε γ)5ος 50τμ τιμή 62.000Ε με πάρκινγκ και αποθήκη 2310-558712 694-5125476 www. dinamiki-akiniton.gr ΣΜΘ ●ΕΥΟΣΜΟΣ αγορά 1ος 80τμ 2ΔΣΚΜΠ νότιο γωνιακό με τέντες ατομικό φυσικό αέριο και πάρκινγκ τιμή 68.000Ε και 3ος 92τμ 2ΔΣΚΜΠ πολυτελές με τζάκι και πάρκινγκ 85.000Ε 2310-558712 6945125476 www.dinamiki-akiniton.gr ΣΜΘ ●ΕΥΟΣΜΟΣ αγορά 1ος 82τμ δίπλα στο Γυμναστήριο θέα σε πάρκο διαμπερές 97.000Ε και 2ος 84τμ 2ΔΣΚΜΠ 102.000Ε είναι νεόδμητα πολυτελούς κατασκευής με πάρκινγκ και αποθήκη 2310-558712 694-5125476 www.dinamiki-akiniton.gr ΣΜΘ ●ΕΥΟΣΜΟΣ αγορά 1ος, 4ος ορ(Άνωθεν περιφερειακού-Βερόπουλος)πωλούνται γκαρσονιέρες ετοιμοπαράδοτες55 και 60τμ,νότιες,διαμπερείς,αποθήκη,πάρκινγκ, από 60,000Ε Κατασκευαστική Εταιρία Αφοι Παπανώτα 2310-770243 697-1546915 ●ΕΥΟΣΜΟΣ αγορά 2ΔΣΚΜΠ 5ος 85τμ δίπλα στο γυμναστήριο πανοραμικό θέα θάλασσα διαμπερές πολυτελές πλήρως επιπλωμένο δρύινα πατώματα πατώματα τζάκι τέντες ηλιακό εντοιχισμένες ηλεκτρικές συσκευές πάρκινγκ 115.000Ε 2310-558712 694-5125476 www.dinamiki-akiniton.gr ΣΜΘ ●ΕΥΟΣΜΟΣ αγορά 3ος 75τμ 2ΔΣΚΜΠ Ν.Πολιτεία διαμπερές με πάρκινγκ και αποθήκη 60.000Ε και 5ος 72τμ κέντρο Ευόσμου πολυτελές με πάρκινγκ και αποθήκη 70.000Ε 2310-558712 6945125476 www.dinamiki-akiniton.gr ΣΜΘ ●ΕΥΟΣΜΟΣ αγορά 40τμ ΔΣΚΜΠ 3ος πάρκινγκ θωρακισμένη διαμπερές 27.000Ε β)92τμ 2ΔΣΚΜΠ 2ος πάρκινγκ διαμπερές ωρομέτρηση Ν.Πολιτεία 105.000Ε 2310-776102 699-7000.005 www.smarthousegreece.gr ΣΜΘ ●ΕΥΟΣΜΟΣ αγορά 72τμ 1ος 2ΔΣΚΜΠ ατομικό αέριο γωνιακό πάρκινγκ 55.000Ε β)80τμ 2ΔΣΚΜΠ 2ος πάρκινγκ αποθήκη σε πάρκο Ν.Πολιτεία θωρακισμένη 70.000Ε 2310-776102 699-7000.005 www.smarthousegreece.gr ΣΜΘ ●ΕΥΟΣΜΟΣ αγορά 76τμ 2ΔΣΚΜΠ 4ος κεντρικό πάρκινγκ αποθήκη θωρακισμένη 80.000Ε β)86τμ 2ΔΣΚΜΠ 3ος πάρκινγκ Ν.Πολιτεία θωρακισμένη αποθήκη 89.000Ε 2310-776102 699-7000.005 www.smarthousegreece.gr ΣΜΘ

●ΕΥΟΣΜΟΣ αγορά γκαρσονιέρα 50.μ. 5ετιας θωρακισμένη τέντες παρκιν αποθήκη διαμπερές νοτιοανατολικό πάρκο άριστη οικοδομή 52.000€ β)άνωθεν 40τμ δσκwc 1ος αποχέτευση ανοιχτωσια 34000E 2310-708222 697-6613333 Home Way ΣΜΘ ●ΕΥΟΣΜΟΣ αγορά ν.πολιτεια πλησίον εθν.αντιστασης με Μαρτίου οροφοδιαμερισμα 100τμ 3δσκwc 6ετιας νότιο θωρακισμένη παρκιν αποθήκη 3ος 98.0000E β)άνωθεν 75τμ καινούργιο 4ος 68000E 2310-708222 697-6613333 Home Way ΣΜΘ ΕΥΟΣΜΟΣ Α.Ηλιουπολη ευκαιρία πωλειται διαμερισμα μετ/νο 100τμ 2ΔΣΚΜΠ 2ος γωνιακο αριστη διαρρυθμιση ατ.αεριο τζακι εντοιχ.ντουλαπα αποθηκη μεγαλες βεραντες μπροστά παρκο κοντα σχολεια 88000Ε συζητησιμη 2310604405 697-3077375 Κτηματομεσιτική Καραγιάννη ●ΕΥΟΣΜΟΣ άνω περιφερειακης πωλουνται διαμερισματα σε νεοκτιστο συγκρότημα με 100Ε/τμ αριστη κατασκευή νομικά πολεοδομικά τακτοποιημενο 2310-844455 697-4551707 Μεσιτικο www.top-house.gr ●ΕΥΟΣΜΟΣ άνω περιφερειακού πωλείται γωνιακό καινούριο διαμέρισμα 2ου 95τμ 2ΔΣΚWC αποθήκη πάρκινγκ άριστο προέκταση Ε.Αντιστάσεως ωραίο σημείο νότιου προσανατολισμού τιμή 75.000Ε ευκαιρία 2310-776464 6948361870 HomeSales Μεσιτικές Υπηρεσίες ΕΥΟΣΜΟΣ άνω της περιφερειακής προεκτάσεις Μακρυγιάννη Σμύρνης Μαιάνδρου με 2 και 3υπνοδωμάτια από 70τ.μ. δίπλα πάρκα χώρους αθλητικούς. Νέες τιμές: Από 75.000Ε. Δυνατότητα αποπληρωμής με διακανονισμό (χωρίς τραπεζικό δάνειο) Κατασκευαστική «Εγνατία» 697-7360144 2310-589643 www. egnatiarealestate.gr ●ΕΥΟΣΜΟΣ άνωθεν Περιφερειακού μοναδικά νεόδμητα διαμερίσματα 1ου 2ου & 5ου ορόφου με 2και 3δωμάτια και θέα στη θάλασσα!!! Από 1000€ ανά τμ Επενδυτική Ευκαιρία! (κωδ.1036-8) 2310-989870 re/max target www.remax.gr ΣΜΘ

●ΕΥΟΣΜΟΣ Κέντρο διαμέρισμα 80τμ 2ΔΣΚWC 4ος 4ετίας ρετιρέ διαμπερές ανατολικό τζάκι άνετους χώρους αυτόνομη θέρμανση αποθήκη πάρκινγκ ανοιχτωσιά κοντά κέντρο υγείας Ευόσμου 75.000€ (κωδ.Ε591) 2310-649605 697-3373302 Κτηματομεσιτική κ.Ξανθοπούλου ΕΥΟΣΜΟΣ κέντρο μικρή οικοδομή πωλειται διαμερισμα νεόδμητο διαμπερές πολυτελούς κατασκευής με τακτοποιημένους ημιυπαίθριους θυροτηλεόραση γραμμές συναγερμού δορυφορικής υδρομασάζ αποθήκη πάρκινγκ ατομικο αεριου 1ος υπερυψωμένος 91τμ 2ΔΣΚΜΠ 109.000€ 694-8508107 2310-656366 ●ΕΥΟΣΜΟΣ μεγάλη ευκαιρία από ιδιώτη οροφοδιαμέρισμα 120τμ καθαρά 2ος 3ΔΣΚ χωριστή 2WC θέρμανση πετρελαίου ατομική 35% οικόπεδο 50% αέρας αποθήκες μεγάλες πάρκινγκ 110.000Ε διαπραγματεύσιμη 697-4893743 ●ΕΥΟΣΜΟΣ Ν.Πολιτεία 25ης Μαρτίου πωλείται μοναδικό διαμέρισμα 4ου ορόφου 95τμ 2ΔΣΚWC οικοδομή 2006 νότιου προσανατολισμού μοναδική θέα πόλη θέση πάρκινγκ 100.000Ε ευκαιρία 2310-776464 694-8361870 HomeSales Μεσιτικές Υπηρεσίες ●ΕΥΟΣΜΟΣ Ν.Πολιτεία 25ης Μαρτίου Ολυμπιάδος διαμπερές διαμέρισμα 2ου 95τμ 2ΔΣΚWC συν 3ος χώρος 8τμ γραφείο αποθήκη πάρκινγκ ατομικό αέριο μεγάλο μπαλκόνι 95.000Ε 2310776464 694-8361870 HomeSales Μεσιτικές Υπηρεσίες ●ΕΥΟΣΜΟΣ Ν.Πολιτεία διαμέρισμα 90τμ 2ΔΣΚWC 2ος 6ετίας διαμπερές άριστη κατάσταση πολλά εξτρά μεγάλους χώρους και βεράντες ωραία έπιπλα κουζίνας αποθήκη πάρκινγκ ανοιχτωσιά στην Εθνικής Αντίστασης 100.000€ 2310-649605 6973373302 κ.Ξανθοπούλου ●ΕΥΟΣΜΟΣ Ν.Πολιτεία διαμέρισμα 92τμ 2ΔΣΚWC 2ος 11ετών διαμπερές φωτεινό άνετους χώρους καλοδιατηρημένο πάρκινγκ ανοιχτωσιά ήσυχη γειτονιά κοντά 25ης Μαρτίου 75.000€ (κωδ.Ε599) 2310-649605 697-3373302 κ.Ξανθοπούλου

●ΕΥΟΣΜΟΣ άνωθεν περιφερειακού πωλείται διαμέρισμα 75τμ 2ΔΣΚΜΠ με πάρκινγκ και αποθήκη 55.000€ τιμή διαπραγματεύσιμη Gold Key Real Estate 2310-660500

●ΕΥΟΣΜΟΣ Ν.Πολιτεία διαμέρισμα 90τμ 2ΔΣΚWC 2ος 6ετίας διαμπερές άριστη κατάσταση πολλά εξτρά μεγάλους χώρους και βεράντες ωραία έπιπλα κουζίνας αποθήκη πάρκινγκ ανοιχτωσιά στην Εθνικής Αντίστασης 100.000€ 2310649605 697-3373302 κ.Ξανθοπούλου

●ΕΥΟΣΜΟΣ Aπό κατασκευαστική εταιρία πωλείται καινούργιο ετοιμοπαράδοτο διαμέρισμα 78τμ 1ος όροφος 2ΔΣΚΛ κοντά στην οδό Μαιάνδρου διαμπερές θέα πάρκο ωρομέτρηση parking αποθήκη 100.000ε 2310-772.555 6936592557

●ΕΥΟΣΜΟΣ Ν.Πολιτεία διαμέρισμα 92τμ 2ΔΣΚWC 2ος 11ετών διαμπερές φωτεινό άνετους χώρους καλοδιατηρημένο πάρκινγκ ανοιχτωσιά ήσυχη γειτονιά κοντά 25ης Μαρτίου 75.000€ (κωδ.Ε599) 2310-649605 697-3373302 κ.Ξανθοπούλου

●ΕΥΟΣΜΟΣ gymnasium αγορά άριστο οροφοδιαμεριμα πρώτου 110τμ 3υ/δ διαμπερές παρκινγκ αποθήκη 11τμ θωρακισμένη ηλιακός σιτες τεχνογρανιτης μασιφ κουζίνα εντοιχισμένες ηλ.συσκευες miele 110000€ 2310-708222 6976613333 Home Way ΣΜΘ

●ΕΥΟΣΜΟΣ Ν.Πολιτεια ευκαιρια πωλειται επι της 25ης Μαρτιου 2ος 85τμ 2ΔΣΚΜΠ παρκιγκ ιταλική κουζινα ανετοι χωροι διαμπερες φωτεινο σε πολυ καλη κατασταση κοντα σε σχολεια σταση τιμή συζητησιμη 693-6146164 Μεσιτικό Βαλσαμίδου

●ΕΥΟΣΜΟΣ διαμέρισμα 85τμ 2ΔΣΚWC 1ος 5ετίας γωνιακό νοτιοανατολικό άριστη κατάσταση μεγάλους χώρους και βεράντες θέρμανση αερίου αποθήκη πάρκινγκ ανοιχτωσιά μπροστά πάρκο 72.000€ (κωδ.Ε598) 2310-649605 697-3373302 Κτηματομεσιτική κ.Ξανθοπούλου

ΕΥΟΣΜΟΣ Ν.Πολιτεια ευκαιρια πωλειται επι της 25ης Μαρτιου 2ος 85τμ 2ΔΣΚΜΠ παρκιγκ ιταλική κουζινα ανετοι χωροι διαμπερες φωτεινο σε πολυ καλη κατασταση κοντα σε σχολεια σταση τιμή συζητησιμη 693-6146164 Μεσιτικό Βαλσαμίδου

●ΕΥΟΣΜΟΣ ευκαιρία στο κέντρο της περιοχής πωλείται διαμέρισμα 110τμ 3ου ορόφου 8ετίας 3ΔΣΚΜΠ αποθήκη θέση πάρκινγκ 87.000Ε συζητήσιμη 2310-705350 697-7256297 6986113699 whats up Μεσιτικό Η Εγγύηση ●ΕΥΟΣΜΟΣ ευκαιρίες ΔΣΚWC από 50.000Ε-63.000Ε ατομικό αέριο πάρκινγκ β)2ΔΣΚWC 82τμ πάρκινγκ ενοικιασμένο επαγγελματική στέγη 370Ε 73.000Ε γ)87τμ 2ΔΣΚWC 4ος θέα θάλασσα πάρκινγκ 115.000Ε 2310-700584 694-4336795 697-2609081 Ikopolis ΕΥΟΣΜΟΣ κέντρο 75τμ 2ΔΣΚWC 4ος ρετιρέ 5ετίας διαμπερές άριστη κατάσταση ανατολικό τζάκι άνετους χώρους αυτόνομη θέρμανση αποθήκη πάρκινγκ ανοιχτωσιά κοντά κέντρο υγείας Ευό2310-649605 σμου 70.000€(κωδ.Ε590) 697-3373302 Κτηματομεσιτική κ.Ξανθοπούλου

●ΕΥΟΣΜΟΣ Ν.Πολιτεία Ιθάκης διαμέρισμα 85τμ 2ΔΣΚWC 4ος 5όροφη οικοδομή 12τείας νότιο άριστη κατάσταση ωραία έπιπλα κουζίνας -μπάνιο θωρακισμένη μεγάλα δωμάτια αποθήκη πάρκινγκ ωραίο σημείο θέα (κωδ.Ε600) 2310-649605 697-3373302 κ.Ξανθοπούλου ●ΕΥΟΣΜΟΣ (Ν.Πολιτεία) πωλείται εξαιρετικό διαμέρισμα 90τμ 2ΔΣΚουζίνα χωριστή WC 2ουορόφου διαμπερές ωραία ανοιχτωσιά πολύ καλή διαρρύθμιση πάρκινγκ τέντες 82.000€ Ν(3499) Σταμπουλή Νικολέτα 2310-721621 BestHouse www.best-house.gr ΣΜΘ ●ΕΥΟΣΜΟΣ Ν.Πολιτεία πωλείται διαμέρισμα 3ου ορόφου 80τμ 2ΔΣΚΜΠ μεγάλα μπαλκόνια διαμπερές κεντρική θέρμανση πετρελαίου αποθήκη ασανσέρ πάρκινγκ 95000Ε κωδ.51201-05 2310763196 www.speedwell.gr Speedwell ΣΜΘ

●ΕΥΟΣΜΟΣ Ν.Πολιτεία πωλείται άριστο 3άρι 1ος οροφοδιαμέρισμα 10ετών πολλά έξτρα έπιπλα κουζίνας ντουλάπες εντοιχιζόμενες ένα δωμάτιο κεντρική κρεβατοκάμαρα 20τμ αξίζει ατομική αερίου τζάκι 2310-666986 6936680385 Μεσιτικό Οικόπολη

●ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ σε πολύ ωραίο σημείο ψηλά πωλείται καινούρια μεγάλη γκαρσονιέρα 60τμ 1ΔΣΚWC ατομικό αέριο πάρκινγκ συγκεκριμένο αποθήκη μόνο 62.000 Ν(3567) Σταμπουλή Νικολέτα 2310-721621 BestHouse www.besthouse.gr ΣΜΘ

●ΕΥΟΣΜΟΣ Ν.Πολιτεία πωλείται καινούριο διαμέρισμα 65τμ 2ΔΣΚWC αποθήκη πάρκινγκ κορυφαία τοποθεσία 60.000Ε ευκαιρία 2310-776464 694-8361870 HomeSales Μεσιτικές Υπηρεσίες

●ΚΑΛΛΙΘΕΑ πωλείται οικοδομή με 4 διαμερίσματα των 33τ.μ χρειάζονται ανακαίνιση κ ισόγειο κατάστημα 45τ.μ .τιμή 260000ε Μεσιτικη αμοιβή 6500ε 2310-456189 694-7827623 Φωτογραφίες www.mprealty.gr ΣΜΘ

●ΕΥΟΣΜΟΣ Ν.Πολιτεία πωλείται γωνιακό διαμέρισμα 5ου 85τμ 2ΔΣΚWC ωραίο σημείο πολλά extra τζάκι τέντες μοναδική θέα άριστη κατάσταση αξίζει να το δείτε 2310-776464 694-8361870 HomeSales Μεσιτικές Υπηρεσίες ●ΕΥΟΣΜΟΣ Ν.Πολιτεία πωλείται μοναδικό οροφοδιαμέρισμα σχεδόν καινούριο 3ου ορόφου 110τμ 3ΔΣΚWC ωραία κουζίνα τέντες νότιου προσανατολισμού μοναδικό ακίνητο ευκαιρία 2310776464 694-8361870 HomeSales Μεσιτικές Υπηρεσίες ●ΕΥΟΣΜΟΣ όρια Σταυρούπολης πωλούνται διαμερίσματα καινούρια 69τμ. 1ος 2ος & 80τμ. 4ος . αποθήκες θέσεις στάθμευσης ευρύχωρο μπαλκόνι. Τιμές από 82.000Ε συζητήσιμες. www.estatevael.gr 2310608546 697-2506040 VAEL Real Estate ΣΜΘ ●ΕΥΟΣΜΟΣ πλησίον Αριστοτέλους οροφοδιαμέρισμα 107 2υ/δ τ.μ. 3ου 5ετιας ενδοδαπεδια θερμανση θωρακισμένη ευκαιρία 75000€ β)40τμ 1υ/δ καινούργιο 42000€ 2310-708222 697-6613333 Home Way ΣΜΘ ●ΕΥΟΣΜΟΣ πωλείται 65τμ παλιό κτίσμα σε 97τμ οικόπεδο σ.δ.1.4 χτίζει 135τμ σύνολο 35.000Ε 2310-600657 6972121410 Οικομήνυμα ΣΜΘ ΕΥΟΣΜΟΣ πωλείται διαμέρισμα κέντρο σχεδόν καινούριο, 96τμ, 88000€, 2ΔΣΚWC εντοιχισμένες ηλεκτρικές συσκευές τζάκι τέντες εντοιχισμένη ντουλάπα a/c θωρακισμένη ωρομέτρηση parking αποθήκη Τιμή διαπραγματεύσιμη 698-1307553 ●ΕΥΟΣΜΟΣ πωλείται διαμέρισμα 1ΔΣΚWC διαμπερές μεγάλη άνετη γκαρσονιέρα 2ουορόφου 6ετών αποθήκη πάρκινγκ ωραίο ήσυχο σημείο δίπλα σε συγκοινωνία αγορά 54.000€ Ν(2856) Σταμπουλή Νικολέτα 2310-721621 BestHouse www.best-house.gr ΣΜΘ ●ΕΥΟΣΜΟΣ πωλείται διαμέρισμα 130τμ κοντά στη αστυνομία 4ου ορόφου με 3ΔΣΚΜΠWC σε άριστη κατάσταση με πολλά έξτρα ανοιχτωσιά θέα πάρκινγκ κωδ.41215-05 2310-763196 www. speedwell.gr Speedwell ΣΜΘ ●ΕΥΟΣΜΟΣ πωλείται διαμέρισμα νεόδμητο στον 3ο όροφο 82τμ 2ΔΣΚΜΠ ωρομέτρηση κοντά σε σχολεία με αποθήκη 17τμ και πάρκιγκ σε πυλωτή 90000Ε κωδ.7774-07 2310-763196 www.speedwell.gr Speedwell ΣΜΘ ΕΥΟΣΜΟΣ πωλείται ευκαιρία διαμερισμα 1ος 80τμ καλη κατάσταση 2ΔΣΚΜΠ μονο 32000Ε 2310-748735 6945937028 μεσιτικο Ορίζοντες ●ΕΥΟΣΜΟΣ πωλείται νότιο διαμέρισμα 72τμ 6ετιας 2ΔΣΚΜΠ ατομικό αερίου 1ος όροφος 55000€ Ηλιούπολη διαμέρισμα 80τμ 2ΔΣΚΜΠ εντοιχισμένη κουζίνα αξίας 8000€ ατομικό καλοριφέρ 2ος όροφος 60000€ 693-2726967 2310604417 Interhouse ΣΜΘ ●ΕΥΟΣΜΟΣ πωλείται οροφοδιαμέρισμα 4όροφης οικοδομής 75τμ με 2ΔΣΚΜΠWC πολύ κνοτά και πάνω από τα καινούρια lidl στην Καραολή,με αυτόνομη θέρμανση πετρελαίου και πάρκινγκ κωδ.41214-05 2310-763196 www. speedwell.gr Speedwell ΣΜΘ ΕΥΟΣΜΟΣ στην 25ης Μαρτίου (δίπλα Μασούτη) 2ος όροφος 10ετίας 2ΔΣΚΜΠ και ένα γραφείο άριστη κατάσταση ατομικό φυσικό κλιματιστικά θωρακισμένη θέση στάθμευσης αποθήκη Τιμή 95.000€ 2310-285.323 697-5901190 Εγγραφή Ακινήτων ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ πωλείται διαμέρισμα 2ου 2δσκμπ ατομική θέρμανση πετρελαίου τζάκι wc. σε καλή κατασταση.τιμη συζητήσιμη κωδ. 1074-31 Re/Max Delta 2310-588.411 www.remax-deltathessaloniki.gr

●ΚΟΡΔΕΛΙΟ πωλείται διαμέρισμα 6ου ορόφου 90τμ 12ετίας 3ΔΣΚΜΠ τζάκι πάρκινγκ σε άριστη κατάσταση 90000Ε 2310-763196 www. κωδ.7173-07 speedwell.gr Speedwell ΣΜΘ ●ΚΟΡΔΕΛΙΟ πωλείται μονοκατοικία ισόγεια 89τμ 2ΔΣΚΜΠ χρήζει ανακαίνιση σε τιμή ευκαιρίας 60.000€ τιμή διαπραγματεύσιμη (κωδ.Λ12-4) Gold Key 2310-660500 ΜΕΝΕΜΕΝΗ Γκαρσονιέρα 2ος με αποθήκη κοντά στην πλατεία 51.000Ε Αποπληρωμή με διακανονισμό. Κατασκευαστική «Εγνατία» 697-7360144 2310589643 www.egnatiarealestate.gr ●ΜΕΝΕΜΕΝΗ πωλείται διαμέρισμα 93τμ 3ΔΣΚWC γωνιακό φωτεινό χωρίς κοινόχρηστα σε πολύ καλή κατάσταση 42.000€ Ζ(3401) Σταμπουλή Ζωή 2310721621 BestHouse www.best-house.gr ΣΜΘ ●ΜΕΝΕΜΕΝΗ πωλείται διαμέρισμα 98τμ 3ΔΣΚWC γωνιακό 2ουορόφου πλήρως ανακαινισμένο ατομικό αέριο δίπλα σε συγκοινωνία 70.000€ Ν(3554) Σταμπουλή Νικολέτα 2310-721621 BestHouse www.best-house.gr ΣΜΘ ●ΜΕΝΕΜΕΝΗ πωλείται εξαιρετική γκαρσονιέρα 60τμ 1ΔΣΚWC 2ουορόφου γωνιακή ατομικό αέριο τέντες ασανσέρ 10ετίας πολύ άνετοι χώροι 39.000€ Ζ(3495) Σταμπουλή Ζωή 2310-721621 BestHouse www.best-house.gr ΣΜΘ ●ΜΕΤΕΩΡΑ Αβάντων κοντά Ανδρ. Παπανδρέου μεγαλοευκαιρία 117τ.μ 2ΔΣΑΛΚΖΜΠ δυνατότητα 3δωματίου τέταρτος θέα θάλασσα ανοικτοσιά ασανσέρ θέρμανση πάρκιγκ τέντες αιρκοντίσιον θωρακισμένη φρεσκοβαμμένο 110.000Ευρώ (Κτηματομεσιτικό Τσιλώνη) 2310-615053 & 694-8181460 www. akinita-thessaloniki.gr ΣΜΘ ●ΜΕΤΕΩΡΑ Αβάντων όπισθεν Γαλαξία μεγάλη ευκαιρία διαμέρισμα δωδεκαετίας 2ΔΣΑΛΚΖΜΠ 88τ.μ. δεύτερος ανοικτωσιά θέα μεγάλα δωμάτια μεγάλη σαλοκουζίνα ασανσέρ θέρμανση ευκολία πάρκιγκ 85.000Ευρώ Κτηματομεσιτικό Τσιλώνη 2310-615053 & 694-8181460 www.akinita-thessaloniki.gr ΣΜΘ ΜΕΤΕΩΡΑ (πλατεία) πωλείται διαμέρισμα 80τμ 2ΔΣΚWC με θωρακισμένη πόρτα ωρομέτρηση αποθήκη πάρκινγκ μεγάλα μπαλκόνια ανοιχτωσιά 6973206617 Οικοδομικές επιχειρησεις Δ.Τσιλιάς ●ΜΕΤΕΩΡΑ πωλείται καινούργια γκαρσονιέρα 64τμ 1ΔΣΚΜπ με αποθήκη και θέση πάρκινγκ αληθινή ευκαιρία!!! μόνο 65.000€. [Κωδ. L-7802] 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ΜΕΤΕΩΡΑ πωλείται οροφοδιαμέρισμα 106τμ 2ΔΣΚΜΠ 2004 πάρκινγκ αποθήκη ιδιώτης 693-4282027 ●ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ απέναντι από citroen 80 τ.μ. 1ου 2υ/δ κουζίνα χωριστή 25ετιας ατομικός καυστήρας χρήζει ανακαίνισης προβολής ιδανικό και για επαγγελματική στέγη τιμή 35.000€ 2310-708222 697-6613333 Home Way ΣΜΘ ●ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ (δίπλα) πωλείται μεγάλη γκαρσονιέρα 65τμ 1ΔΣΚουζίνα χωριστή WC 2ουορόφου με ασανσέρ διαμπερές αμετάβλητη ανοιχτωσιά 22.000€ Ν(3227) Σταμπουλή Νικολέτα 2310-721621 BestHouse www.besthouse.gr ΣΜΘ ●ΝΕΑΠΟΛΗ Αβάντων παντού στην Νεάπολη Αγ.Γώργιο Αρχ.Ιατρού Διδυμοτείχου Κεσάνης πολλά διαμερίσματα 2ΔΣΑΛΚΖΜΠ πρώτος δεύτερος από 76τ.μ. μέχρι 87τ.μ 37.000ευρώ 39.000Ευρώ 41.000Ευρώ 43.000ευρώ (Κτηματομεσιτικό Τσιλώνη) 2310-615607 & 694-8243060 www.akinita-thessaloniki. gr ΣΜΘ


16

1 Ι Ο ΥΛ Ι Ο Υ 2 0 1 2

µικρές αγγελίες

●ΝΕΑΠΟΛΗ Αβδήρων παντού στην Νεάπολη πολλά διαμερίσματα 1ΔΣΑΛΚΖΜΠ όροφοι πρώτος δεύτερος τρίτος φθηνές τιμές ανοικτωσιά θέα 30.000Ευρώ 32.000Ευρώ 35000Ευρώ 38.000Ευρώ 47.000Ευρώ 50.000Ευρώ (Κτηματομεσιτικό Τσιλώνη) 2310-615607 & 6948243060 www.akinita-thessaloniki.gr ΣΜΘ ●ΝΕΑΠΟΛΗ Αγ.Γεώργιο Αγ.Λαύρας ευκαιρίες α)100τ.μ. 3ΔΣΑΛΚΖΜΠ βεράντα 95τ.μ. τέταρτος ασανσέρ θέρμανση θωρακισμένη 85.000Ευρώ β)Εθνική1ΔΣΑΛΚΖΜΠ 53τ.μ. πρώτος πλήρως ανακαινισμένο κουφώματα θωρακισμένη 2αιρκοντίσιον 33.000Ευρώ (Κτηματομεσιτικό Τσιλώνη) 2310-615053 & 6948181460 www.akinita-thessaloniki.gr ΣΜΘ ●ΝΕΑΠΟΛΗ Αγ.Γεώργιο πλάϊ Τσαλδάρη μεγάλη ευκαιρία δεκαετίας μεγάλο διαμέρισμα 134τ.μ τρίτος 2ΔΣΑΛΚΖΜΠ και WC ασανσέρ θέρμανση ατομικό πάρκιγκ αποθήκη τέντες φρεσκοβαμμένο 110.000Ευρώ (Κτηματομεσιτικό Τσιλώνη) 2310-615053 & 694-8181460 www. akinita-thessaloniki.gr ΣΜΘ ●ΝΕΑΠΟΛΗ αγορά 3ος 35τμ ΔΚΜΠ ανακαινισμένο ρετιρέ 18000Ε ισόγειο 40τμ 1ΔΣΚΜΠ ανακαινισμένο 22000Ε 3ος 70τμ 2ΔΣΔΚΜΠ 30000Ε 3ος 75τμ 2ΔΣΚΜΠ αποθήκη πάρκινγκ 80000Ε 2310-729731 697-4493014 6980377417 what’s up www.dream-home.gr ΣΜΘ ●ΝΕΑΠΟΛΗ ανοιχτόκαρδο κεντρικός δρόμος 93τ.μ 2-3δσκμπ φωτεινο 55000€ (α0832) 75τ.μ 2δσκμπ 35000€ (α1248) 1δσκμπ 30000€ (α1322) 2δσκμπ ηλιολουστο 32000€ (Α0822) 2δσκμπ παρκινγκ ασανσερ 50000€ (α1130) 2310-500010 693-6626460 www.lympero.gr Λυμπερόπουλος ΣΜΘ ΝΕΑΠΟΛΗ διαμέρισμα 60τμ 2ΔΣΚΜΠ 1ος κεντρικό ήσυχο οπίσθιο 50-100μ από στάση μετρό φυσικό αέριο θωρακισμένη λουξ ανακαινισμένο ελάχιστα κοινόχρηστα 53.000Ε ευκαιρία ιδιώτης 694-6668031 ●ΝΕΑΠΟΛΗ εξαιρετικό διαμέρισμα 116τ.μ 2δσκμπwcαπ δυνατοτητα 3ΟΥδ ενδοδαπέδια ατομική αερίου θυροτηλεόραση πιλοτή 125000€ (A1346) www. lympero.gr ευκαιρία δεκαετίας 1-2δσκμπ θεα απεριόριστη ντουλαπα κλιματιστικο αστικά ηλιολουστο 52000€ (A1558) 2310-500010 693-6626460 Λυμπερόπουλος ΣΜΘ ΝΕΑΠΟΛΗ περιοχή Κοκκορας γωνιακο διαμερισμα α’ ρετιρέ 82τμ 3ος 2ΔΣΚΜΠ ατ.θερμανση αεριο ασανσερ καλη κατασταση μπαλκονια 100τμ ανατολικό θεα 82000Ε 2310-300859 697-2818560 «Κόσμος» Γρηγορίου Ε αρ.31 Βούλγαρη ΣΜΘ ●ΝΕΑΠΟΛΗ πίσω απο Αγ.Γεώργιο 20ετών με πάρκινγκ 89τμ δυνατότητα τρίτου δωματίου (καθαρά) ατομική θέρμανση 72.000€ (Κωδ.Λ12-6) Gold Key 2310-660500 ΝΕΑΠΟΛΗ πωλείται γκαρσονιέρα 70τμ δωμάτιο σαλοκουζινα wc πιλοτή ατομικό πετρέλαιο κοντά σε σταση-αγορασχολειο(1081-53) Re/Max Delta 2310588411 www.remax-delta-thessaloniki.gr ΝΕΑΠΟΛΗ πωλείται γκαρσονιέρα 36τμ δωμάτιο σαλόνι κουζίνα wc 4oς μεγάλο μπαλκόνι θέα θάλασσα κοντά σε σταση-αγορα-σχολειο(1081-52) Re/Max Delta 2310-588411 www.remax-deltathessaloniki.gr ΝΕΑΠΟΛΗ πωλείται διαμέρισμα 15ετίας οικοδομή 100τμ 1ος όροφος με θέρμανση αερίου πιλοτή δικιά του 63.000Ε Τιμή ευκαιρίας 697-7746666 ΝΕΑΠΟΛΗ πωλείται διαμέρισμα 106τμ 96καθ. με 3δ σλκζ wc μπάνιο 4ος με ατ.φ.α ΓΙΑ 15Μμέρες μόνο 70.000Ε(108147) Re/Max Delta 2310-588411 www. remax-delta-thessaloniki.gr ●ΝΕΑΠΟΛΗ πωλείται διαμέρισμα 2ΔΣΚΜΠ 91τμ 2ος διαμπερές με ασανσέρ δυνατότητα αερίου τιμή: 55.000€ κωδ. 67647 Φωτοπαρουσίαση www. metrohome.gr 2310-968790 6936953046 ΣΜΘ ●ΝΕΑΠΟΛΗ πωλείται διαμέρισμα 3ΔΣΚΜΠ 107τμ 3ος διαμπερές με θέα θάλασσα αποθήκη ασανσέρ τιμή: 83.000€ κωδ.68727 Φωτοπαρουσίαση www.metrohome.gr 2310-968790 693-6953049 ΣΜΘ

●ΝΕΑΠΟΛΗ πωλείται διαμέρισμα 90τμ 3ΔΣΚΤΡWC διαμπερές 1ουορόφου θερμοσυσσώρευση καινούρια κουφώματα φωτεινό χωρίς κοινόχρηστα 52.000€ Ζ(3429) Σταμπουλή Ζωή 2310-721621 BestHouse www.best-house.gr ΣΜΘ ●ΝΕΑΠΟΛΗ πωλείται διαμέρισμα 100 50τμ 3ΔΣΚWC 1ουορόφου υπερυψωμένου εξαιρετικά άνετο γωνιακό φωτεινό θερμοσυσσωρευτές τέντες θωρακισμένη άνετη πρόσβαση στην Λαγκαδά 55.000€ Ζ(3290) Σταμπουλή Ζωή 2310721621 BestHouse www.best-house.gr ΣΜΘ ΝΕΑΠΟΛΗ πωλείται διαμέρισμα 75τμ 3ου ορόφου υπό κατασκευή αποτελούμενο από 2 δωμάτια σαλοκουζίνα λουτρό parking και αποθήκη με θέρμανση φυσικό αέριο ΜΟΝΟ 75.000€.(Κωδ. 104531 ) Re/Max Delta 2310-588411 www. remax-delta-thessaloniki.gr ΝΕΑΠΟΛΗ πωλείται διαμέρισμα 5ου ορόφου 115τμ με 3 δωμάτια σαλοκουζίνα λουτρό parking και αποθήκη θέρμανση τζάκι και φυσικό αέριο τιμή 120.000€. (Κωδ. 1045-30 ) Re/Max Delta 2310588411 www.remax-delta-thessaloniki.gr ΝΕΑΠΟΛΗ πωλείται οροφοδιαμερισμα 4ος ρετιρέ 3ΔΣΚ2ΜΠ αποθήκη ατομική θέρμανση ατομικό ασανσέρ με πλήρη εξοπλισμό ηλεκτρικών κουζίνας χωρίς κοινόχρηστα 85.000ευρώ 6947898962 ●ΝΕΑΠΟΛΗ πωλείται οροφοδιαμέρισμα 1ος 100τμ 2ΔΣΚΜΠ ατομικό πετρέλαιο πυλωτή διαμπερές 20ετών 64.000€ και πωλείται διαμέρισμα 2ος ασανσέρ 2ΔΣΚΜΠ 74τμ κουφώματα 40.000€ 2310-624296 694-8807483 6936668450 μεσιτικό ΣΜΘ ●ΝΕΑΠΟΛΗ πωλούνται 1ος 69τμ 2Δ ημιανακαινισμένο ασανσέρ αέριο 45.000€ 80τμ 2ΔΣΚΜΠ έναντι πάρκου ανακαινισμένο ντουλάπες θωρακισμένη 56.000€ Gold Key 2310-660500 ●Ν.ΕΛΒΕΤΙΑ πωλείται καινούργιο διαμέρισμα 2ου ορόφου 2 η 3δσκμπwc άριστη ποιότητα κατασκευής ανοιχτωσια παρκινγκ αποθήκη σε καλή τιμή. κωδ:1461 2310-251.001 697-9499201 «Πολιτεία Ακινήτων» www.πολιτεία.gr Ν.ΠΟΛΙΤΕΙΑ σε ιδιαίτερο σημείο πωλείται άνετο διαμέρισμα 93τ.μ. διαμπερές ανατολικό μεγάλη σαλοκουζινα παρκινγκ θέα-ανοιχτωσια. (κωδ 1029-213) re/max delta 2310-588411 www.remaxdelta-thessaloniki.gr ●ΞΗΡΟΚΡΗΝΗ πωλείται διαμέρισμα 87τμ 2ΔΣΚWC 2ουορόφου ατομικό αέριο διαμπερές ανοιχτωσιά σε πολύ καλή κατάσταση ευκαιρία 40.000€ Γ(3527) 2310-721621 BestHouse www.besthouse.gr ΣΜΘ ●ΞΗΡΟΚΡΗΝΗ πωλείται διαμέρισμα 55τμ ΔΣΚΜΠ 2ος διαμπερές ανοιχτωσιά τετραγωνισμένο (κωδ.5519) τιμή 25.000€ 2310-727742 Γαια Κτηματομεσιτικη Λ.Καλλιθέας αρ.13 www.akinita.eu ●ΞΗΡΟΚΡΗΝΗ πωλείται στούντιο 10ετίας 25τμ ιδανικό για φοιτητή των ΤΕΙ 2ος ωρομέτρηση άριστη κατάσταση ασανσέρ πάρκινγκ μπροστινό (κωδ.5558) τιμή 28.000€ 2310-727742 Γαια Κτηματομεσιτικη Λ.Καλλιθέας αρ.13 www.akinita.eu ●ΞΗΡΟΚΡΗΝΗ Τροχαία Σταθμός περιοχή πωλείται διαμέρισμα 1ος όροφος 5ετίας καλοριφέρ 2δωμάτια σαλοκουζίνα 697-2698202 2310-522015 ●ΠΛ.ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ πωλείται καινούρια μεζονέτα 240τμ 3Δ4ΜΠ2Κ 2 τζάκια 2 αποθήκες 2 πάρκινγκ θέρμανση άεριο 4ος 5ος και 6ος θέα απεριοριστη τιμή 290.000€ 697-3698333 ΠΟΛΙΧΝΗ Μ.Κοτοπούλη και Δ.Χορν πωλούνται διαμερισματα ετοιμοπαράδοτα με πυλωτή πάρκινγκ αποθήκη θυροτηλεόραση θερμιδομετρηση κλπ 2310543764 697-4817086 ●ΠΟΛΙΧΝΗ πωλείται γκαρσονιέρα δωμάτιο σαλόνι κουζίνα WC στον πρώτο όροφο με αποθήκη και πάρκινγκ τιμή 65.000Ε ιδιώτης 697-9915635 ●ΠΟΛΙΧΝΗ πωλείται διαμέρισμα 75τμ 2ου ορόφου 2ΔΣΚΜΠ 5ετίας ασανσέρ αποθήκη πάρκινγκ φυσικό αέριο ντουλάπα 99.000€ 2310-681100 6982526868 www.epilegin.gr ΣΜΘ

●ΠΟΛΙΧΝΗ πωλείται διαμέρισμα 60τμ. 2ου τελευταίου χωρίς ασανσέρ & κοινόχρηστα πολύ καλό κεντρικό σημείο ανοιχτωσιά θέα. Θέρμανση ατομικός λέβητας. 2ΔΣΚΜΠ. Τιμή 70.000Ε συζητήσιμη. www.estatevael.gr 2310-608546 697-2506040 VAEL Real Estate ΣΜΘ ●ΠΟΛΙΧΝΗ πωλείται πολυτελής μεζονέτα 173τμ 4ου και 5ου ρετιρέ 4ΔΣΚΜΠWC τζάκι (2) αποθήκες 2θέσεις στάθμευσης ωρομέτρηση αμετάβλητη θέα roof garden ιδιωτική κατασκευή αξίζει (Κωδ. Λ12-17) 2310-660500 Gold Key Π.Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ πωλείται πολυτελής γκαρσονιέρα 65τμ ΔΣΚΚΜΠ με ωρομέτρηση 1ος όροφος για κατοικία ή επαγγελματική στέγη τιμή 32.000€ 6932467771 2310-413061 ΡΟΔΟΧΩΡΙ Συκεών στον Αγ.Χαράλαμπο πωλείται καινούριο οροφοδιαμέρισμα 104τμ 3ΔΣΚ 2ος Πάρκινγκ επιδαπέδια θέρμανση τζάκι αποθήκη , άριστη αρχιτεκτονική ελεύθερο και από τις 4πλεύρες χωρίς ημιυπαίθριο Κατασκευαστής 694-4293133 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Αμπελώνες πωλούνται διαμερίσματα αποπερατωμένα στην οδό Τσαρούχη και Ρίτσου 2 και 3 δωματίων μπροστά σε πάρκο με καταπληκτική θέα σε ήσυχο σημείο 694-4367786 ●ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Αριστοτέλους 110 τ.μ. 3ου διαμπερές 3υ/δ θωρακισμένη τέντες χωρίς ασανσέρ άριστη κατάσταση κουζίνα χωριστή άριστα καινούργια κουφώματα αλουμινίου ατομικός καυστήρας πετρελαίου ανατολικοδυτικό 70.000€ 2310-708222 697-6613333 Home Way ΣΜΘ ●ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Λαγκαδά πωλείται οροφοδιαμερίσμα 94τμ. 3ος πλήρως ανακαινισμένο διαμπερές άκληστη ανοιχτωσιά θέα ατομικός καυστήρας χωρίς ασανσέρ & κοινόχρηστα. Τιμή συζητήσιμη www.estatevael.gr 2310-608546 697-2506040 VAEL Real Estate ΣΜΘ ●ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Λαγκαδά πωλούνται καινούρια διαμέρισμα 100τμ. & Γκαρσονιέρες 50τμ. 1ος ορ. εγκατάσταση θυροtv δορυφορικής αποθήκη πάρκιν φ.α. Άριστη κατασκευή.Τιμές 140.000Ε & 70.000Ε συζητήσιμες. www.estatevael. gr 2310-608546 697-2506040 VAEL Real Estate ΣΜΘ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ περιοχή Μ.Λαζαριστών Ι.Γωγώση αρ.37 το συγκρότημα Τερψιθέα αποπερατώθηκε και κατοικείται το πλέον σύχρονο και πολυτελές εμπορικό κέντρο που για πρώτη φορά κατασκευάστηκε στη Δυτική Θεσ/νίκη.Σε ιδιόκτητο οικόπεδο 11στρ που θα περιλαμβάνει 5οικοδομές κατοικιών 100διαμ. από 80 έως 120τμ απο 1.100Ε/τμ και καταστήματα 200τμ έως 1500τμ και γραφεία με υπόγεια πάρκινγκ πλήρως αποπερατωμένα και κατοικούνται που θα καλύπτουν όλες τις οικιστικές και εμπορικές ανάγκες των δυτικών συνοικιών 2310-429.870 2310429.871 Κατασκευαστική Δ.Τζαμπαζης Α.Ε. Λογοθέτου αρ.2 ●ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ πωλείται 3άρι 3ΔΣΛΚWC οδό κάθετη στην Ωραιοκάστρου νεόδμητο ατομικό φυσικό αέριο τζάκι αποθήκη θέση στάθμευσης 1ος οροφοδιαμέρισμα πολύ άνετοι χώροι ιδιώτης 155.000Ε 697-4753532 ●ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ πωλείται διαμέρισμα 99τμ 2ΔΣΚ ξεχωριστή WC 65.000Ε 2310-600657 697-2121410 Οικομήνυμα ΣΜΘ ●ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ πωλείται νεόδμητο διαμέρισμα 5ου ορόφου ρετιρέ 93τμ 2ΔΣΚΜΠ με θέση στάθμευσης αποθήκη ατομικό φυσικό αέριο θέα θάλασσα 108.000€ (κωδ.Δ12-6) 2310-660500 Gold Key ●ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ πωλειται σε νεοαναγειρομενη οικοδομη ετοιμοπαράδοτο διαμερισμα 5ος όροφος 3δωμάτια σαλονι κουζινα μπάνιο πολυτελους κατασκευής απεριοριστη θέα ατομικη θερμανση αεριου αποθηκη και στεγασμένη θεση στάθμευσης 2310-488420 694-4680108 ●ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Tερψιθέα & Αμπελώνες πωλούνται διαμερίσματα νεόδμητα από 57τμ. έως 125τμ. Πολυτελούς κατασκευής μπαλκόνια τζάκια Πάρκιν ανοιχτωσιά. Τιμές από 1.200Ε /τμ. www.estatevael.gr 2310-608546 697-2506040 VAEL Real Estate ΣΜΘ

●ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Τερψιθέα πωλείται διαμέρισμα 2ΔΣΚWC 2ουορόφου διαμπερές ατομικό φυσικό αέριο αποθήκη μεγάλη θέση πάρκινγκ συγκεκριμένη αμετάβλητη ανοιχτωσιά 7ετών 84.000€ Ν(3411) Σταμπουλή Νικολέτα 2310721621 BestHouse www.best-house.gr ΣΜΘ ●ΣΥΚΙΕΣ Αγ.Θεόδωροι πωλείται διαμέρισμα 95τμ 1ος 14ετών γωνιακό 2ΔΣΚWC ατομικό φυσικό αποθήκη πάρκινγκ άριστο 90.000€ Αγ.Δημήτριος 107τμ 2ος διαμπερές 3ΔΣΚWC ατομικό φυσικό 53.000€ 2310-639669 693-7337157 www.kafetzi.gr ΣΜΘ ●ΣΥΚΙΕΣ αγορά διαμέρισμα 4ου ορόφου 82τμ 2ΔΣΚWC πλήρως ανακαινισμένο εντοιχισμένες ηλεκτρικές συσκευές απόλυτη θέα 95.000€ β)γκαρσονιέρα 42τμ ΔΣΚWC γενική ανακαίνιση δυνατότητα να ενωθεί με το προηγούμενο διαμέρισμα 50.000€ 2310650086 697-3049142 www.cosmopolis. com.gr ΣΜΘ ΣΥΚΙΕΣ αγορά οροφοδιαμέρισμα ρετιρέ 120τμ 3ΔΣΚΜΠWC θέα προς Θεσσαλονίκη. Τιμή 75.000€ συζητήσιμη 2651070023 Κτηματικές Επιχειρήσεις Μπάσιος www.houseonline.gr ΣΜΘ ●ΣΥΚΙΕΣ Δροσιά διαμέρισμα 65τμ 2ΔΣΚWC 3ος βεράντα 40.000€ 80τμ 2ΔΣΚWC αέριο 2ος 20ετίας πάρκινγκ 75.000€ 70τμ 2ΔΣΚWC 2ος ανοιχτωσιά 29.000€ 1ος ψηλός 80τμ 2ΔΣΚWC 35.000€ 693-7181667 Μεσιτικό ΣΥΚΙΕΣ έναντι Δημαρχείου νεοαναγειρόμενο τριάρι 125τμ και μεγάλο δυάρι 100τμ αποθήκη ανεξάρτητο parking ατ.αέριο τζάκι ηλιακό κουφωματα αλουμινιου πολλά εξτρα μπροστα παρκο δίπλα στάση τραπεζες αστ.τμημα 694-8115959 ΣΥΚΙΕΣ Επταπυργίου. Πωλείται άνετη γκαρσονιέρα 3ου ορόφου 71τμ κατασκευής 2010 με ανοιχτοσιά μεγάλο μπαλκόνι και αποθήκη στο υπόγειο. Τιμή 85.000€ (Κωδ. 1045-74 ) Re/Max Delta 2310-588411 www.remax-deltathessaloniki.gr ΣΥΚΙΕΣ ευκαιρία! Πωλείται αμεταχείριστο διαμπερές διαμέρισμα 92τμ με 3Δ.ΣΚ.WC πάρκιγκ ατομική θέρμανση φυσικού αερίου σε ήσυχη περιοχή Μόνο 72.000€ (Κωδ. 1045-66) Re/Max Delta 2310-588411 www.remax-deltathessaloniki.gr ΣΥΚΙΕΣ Καλλιθέα θέα θάλασσα πωλούνται οροφοδιαμερίσματα κατασκευή λούξ ατομικό αέριο 3ος όροφος 126τμ 3ΔΣΚ2WC πάρκινγκ προσφορά 250.000€ 1ος όροφος ανώγειο 120τμ 3ΔΣΚ2WC δίχως πάρκινγκ 200.000€ και μεζονέτα πίσω ισόγεια -μπροστά 2ος 3ος θέα θερμαϊκός 145τμ μικτά 96τμ καθαρά απο αλλαγή χρήσης 3ΔΣΚ1WC χωρίς πάρκινγκ προσφορά 110.000€ 6972426762 Οικοδομική Τιτόπουλος ●ΣΥΚΙΕΣ Καλλιθέα πωλείται διαμέρισμα 75τμ 4ος 18ετών διαμπερές 2ΔΣΛΚWC πάρκινγκ ανοιχτωσιά 74.000€ 60τμ 1ος ψηλός γωνιακό ΔΣΚWC ανοιχτωσιά 30.000€ 2310-639669 693-7337157 www.kafetzi.gr ΣΜΘ ΣΥΚΙΕΣ Κρυονέρι διαμέρισμα ανώγειο (σαν 1ος) καινούριο 90τμ καθαρά 3ΔΣΚΜπ πάρκινγκ θυροτηλεόραση πόρτα ασφαλείας θέα δάσος 175.000Ε χωρίς ΦΠΑ για άμεσα ενδιαφερόμενους όχι μεσίτες 694-2682174 ●ΣΥΚΙΕΣ με Νεάπολη περιοχή πωλείται μονοκατοικία παλαιά 120τμ σε οικόπεδο 113τμ στην οδό Φειδία τιμή 50.000Ε 694-5311982 ΣΥΚΙΕΣ περιοχή Κόκορα πωλείται διαμέρισμα 82τμ 1ο ρετιρέ 3ος γωνιακό πολύ μεγάλα μπαλκόνια 2ΔΣΚχωρΜΠ ατομικό αέριο και ασανσέρ σε πολύ καλή κατάσταση 82.000Ε 2310-300859 697-2818560 «Κοσμος» Γρηγορίου Ε αρ.31 ΣΜΘ ●ΣΥΚΙΕΣ πωλείται 2ος 70τμ 2ΔΣΚWC κοντά στο αστυνομικό τμήμα με θέα χωρίς ασανσέρ επιπλωμένο με a/c 29000 Ε ευκαιρία! 2310-729731 6974493014 698-0377417 what’s up www. dream-home.g ΣΜΘ ●ΣΥΚΙΕΣ πωλείται γκαρσονιέρα 45τμ πλαϊνή σε 4ο όροφο 36 ετών κατά αποκλειστικότητα άριστη επιλογή και για ιδιοκατοίκηση. [Κωδ. L-7873] 2310272737 LIBERTY ΣΜΘ

ΣΥΚΙΕΣ πωλείται διαμέρισμα ετοιμοπαράδοτο στον 4ο όροφο 88τμ με θέα 2 δωμάτια 2 μπάνια σαλοκουζίνα με τζάκι ατομική θέρμανση φυσικό αέριο αποθήκη πάρκινγκ θυροτηλεόραση από εργολάβο 2310-508205 6945194212

ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ αγορά διαμερίσματα από 80τμ -110τμ με 2-3ΔΣΛΚΜΠWC κοντά στο κέντρο με ασανσέρ πάρκιγκ θέα που δεν κλείνει αποθήκη από 85.000€ -125.000€ 26510-70023 Κτηματικές Επιχειρήσεις Μπάσιος www. houseonline.gr ΣΜΘ

ΣΥΚΙΕΣ πωλείται διαμέρισμα 65τμ 1δ,σλκζν, wc κοντά σε στάση-αγορά(108140) Re/Max Delta 2310-588411 www. remax-delta-thessaloniki.gr

ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ Αγορά ρετιρέ διαμέρισμα 110τμ 3ΔΣΚΜΠWC πάρκινγκ θέα στο δάσος που δεν κλείνει 120.000€ τιμή συζητήσιμη 26510-70023 Κτηματικές Επιχειρήσεις Μπάσιος www. houseonline.gr ΣΜΘ

●ΣΥΚΙΕΣ πωλείται εξαιρετικό διαμέρισμα 97τμ 2ουορόφου 2ΔΣΚ2WC γωνιακό σε άριστη κατάσταση μεγάλοι χώροι ωραία μπαλκόνια φωτεινό αυτόνομη θέρμανση 89.000€ Ν(3457) Σταμπουλή Νικολέτα 2310-721621 BestHouse www. best-house.gr ΣΜΘ ΣΥΚΙΕΣ. Πωλείται ρετιρέ 3ου ορόφου 91τμ σε εξαώροφη οικοδομή που διαθέτει ασανσέρ. Είναι διαμπερές με θέα θάλασσα και χρήζει ανακαίνισης. Τιμή 57.000€ (Κωδ. 1045-67) Re/Max Delta 2310-588411 www.remax-deltathessaloniki.gr ΣΥΚΙΕΣ πωλείται στούντιο 35τμ καθαρά 7ετίας ανεξάρτητο δίπλα πάρκο a/c χωρίς κοινόχρηστα αυτόνομο πάρκινγκ ευήλιο διαμπερές μεγάλη ντουλάπα πλήρως ανακαινισμένο 30.000€ 6934253291 κα Αφροδίτη 697-7040993 ●ΣΥΚΙΕΣ ρετιρέ διαμέρισμα 90τμ με μεγάλη βεράντα και απίστευτη θέα ηλιόλουστο πωλείται κατά αποκλειστικότητα διαθέτει ατομική θέρμανση αερίου ηλικία 36 ετών. [Κωδ. L-7872] 2310272737 LIBERTY ΣΜΘ ΣΥΚΙΕΣ Ροδοχώρι πωλείται νεόδμητη μεζονέτα δύο επιπέδων 111τμ απίστευτης κατασκευής με δική της αυλή υπόγειο πάρκινγκ ατομική θέρμανση φυσικού αερίου. Εντυπωσιάζει όποιον την επισκέπτεται. Νέα μειωμένη τιμή 185.000€ (Κωδ. 1045-13 ) Re/Max Delta 2310588411 www.remax-delta-thessaloniki.gr ΣΥΚΙΕΣ τέρμα Καλλιθέας Πωλείται διαμέρισμα 70τμ 1ου ορόφου ανατολικό με θέα Θερμαϊκό ανακαινισμένο με ατομικό φυσικό αέριο με 2δωμάτια σαλόνι κουζίνα και λουτρό. Τιμή 58.000€ (Κωδ. 1045-69 ) Re/Max Delta 2310-588411 www.remax-delta-thessaloniki.gr

ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑ παραλία Sun Beach πρώτα στη θάλασσα ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα απο 50τμ εως 120τμ απο 1.000€ /τμ 2310-429.870 -71 Δ.Τζαμπάζης Α.Ε. ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑ πλαζ πωλείται από ιδιώτη διαμέρισμα 73τμ σε άριστη κατάσταση 2ΔΣΛΚΜΠ μεγάλα μπαλκόνια 50μ από θάλασσα ατομικη θέρμανση τζάκι μεγαλος κήπος 2310-243937 2392051383

●ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ μεζονέτα 2ΔΣΚΛ2 85τμ περίπου ατομική θέρμανση πετρελαίου 63.000€ 2310-888163 Παπανακλής ΣΜΘ ●ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ προσφορές Εξοχή μεζονέτα καινούρια 2επίπεδα 154τμ 4ΔΣΚ2WC 190.000€ Ασβεστοχωρι διαμέρισμα προνομιούχο 125τμ 125.000€ και μεζονέτα 100τμ 2επίπεδα 130.000€ 697-7474250 Μεσιτικό Μέλλον ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ πωλειται διαμερισμα ισογειο καινουργιο 120τμ 3ΔΣΚwc τζάκι ατομικη θερμανση 70.000ευρω 2310359227 694-2644200 Μεσιτικο Εστια ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ πωλείται μεζονέτα 80τμ 2επίπεδα με 2ΔΣΚ2WC πάρκιγκ κήπος με κεραμοσκεπή 110.000Ε 2310-359.227 694-2644200 Μεσιτικό Εστία ●ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ σούπερ προσφορά μονοκατοικία 159τμ του 2003 σε οικόπεδο 1100τμ μόνο 150.000€ 697-7474250 Μεσιτικό Μέλλον ΕΞΟΧΗ Αγορά 2όροφη μεζονέτα 160τμ 4ΔΣΚΜΠWC κήπος εξαιρετικής κατασκευής με μαρμάρινα και δρύινα πατώματα ανοιχτωσιά και πάρκιγκ 200.000€ τιμή συζητήσιμη 26510-70023 Κτηματικές Επιχειρήσεις Μπάσιος www. houseonline.gr ΣΜΘ ΕΞΟΧΗ αγορά διώροφη μεζονέτα 140τμ 4ΔΣαλ/ζίναΜπ.WC εξαιρετική κατασκευή (χωρίς διαμέρισμα από πάνω) με πάρκινγκ κήπο και θέα που δεν κλείνει 180.000€ 26510-70023 Κτηματικές Επιχειρήσεις Μπάσιος www.houseonline. gr ΣΜΘ ΕΞΟΧΗ Ευκαιρία!! Πουλάμε στο κόστος μεζονέτες 3όροφες 200τμ 1 ανεξάρτητη νόμιμες κλειστο πάρκινκγ στουντιο 3ΔΣΤ2WCΛ χωριστη κουζίνα μεγάλα μπαλκόνια αυλές 100-150τμ από 230.000Ε 6973040999 693-8525048 2310948032 www.mezoneta.gr ●ΕΞΟΧΗ προς Πανόραμα πωλούνται μεζονέτες 3όροφες 200τμ. Σ(Κ)3ΔΜΠ αποθήκη Γκαράζ. Διαμπερές μεγάλα μπαλκόνια Θυροtv εγκατάσταση Τζακιού δορυφορικής Συναγερμού & Ηλιακού. Ατομικός λέβητας πετρελαίου. Αυλή μπρος-πίσω 100τμ. Τιμές συζητήσιμες. www.estatevael.gr 2310-608546 697-2506040 VAEL Real Estate ΣΜΘ

ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑ (Πλησίον Πίκπα) πρώτα στη θάλασσα ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα 70-120τμ απο 950Ε/τμ 2310-429870 2310-429871 Δ.Τζαμπάζης Α.Ε.

ΕΠΑΝΟΜΗ Ευκαιρία! Από ιδιώτη καινούριες διώροφες μεζονέτες 135τμ νομιμα 4ΔΣΚΜΠWC επένδυση πέτρας, τζάκι μπροστά πάρκα θέα Όλυμπος κοντά σχολείο στάση θυροτηλεόραση parking αποθήκη 90τμ κήπος Μόνο 99000€.Ευ2310-850944 697κολίες πληρωμής 7322010

●ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑ πρώτο στη θάλασσα πωλείται μεζονέτα 130τμ διώροφη ισόγειο και πρώτος όροφος 3ΔΣΚ2Μπ πάρκινγκ A/C εντοιχισμένες ηλεκτρικές συσκευές τζάκι ξεχωριστή κουζίνα θέα από όλα τα υπνοδωμάτια. [Κωδ.L-6589]Α.Γαβριηλίδης 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ

ΕΠΑΝΟΜΗ Ευκαιρία! Από ιδιώτη καινούριο διαμέρισμα αυτόνομο 135τμ νόμιμα 3ΔΣΚΜΠWC +100τμ σοφίτα συγκρότημα επένδυση πέτρας μπροστά πάρκα κοντά σχολείο θέα Όλυμπος τζάκι θυροτηλεόραση parking Mόνο 115000€.Ευκολίες πληρωμής 2310-850944 6977322010

ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑ πωλείται διαμέρισμα 2ος όροφος 80τμ 2ΔΣΚ σίτες 55.000ευρώ 697-3989979

●ΕΠΑΝΟΜΗ ευκαιρίες πωλούνται διαμερίσματα 95τμ 70.000Ε 75τμ 50.000Ε 36τμ 30.000Ε 80τμ 50.000Ε 2392043073 (πλατεία Επανομής) 6938473773 Μίνα 694-4261187 Νίκος Γαιόραμα ΣΜΘ

Α.ΠΕΡΑΙΑ Μ.Αλεξάνδρου αρ.46 διατίθενται προς πώληση από την «Ιστός» κατασκευαστική 2διαμερίσματα 1ος 80τμ και 82τμ και τρία διαμερίσματα στο ισόγειο 110τμ 95τμ και 87τμ 2310264637 697-7227996 697-7613761 Α.ΠΕΡΑΙΑ πωλείται διαμέρισμα ετοιμοπαράδοτο 110τμ με πολλά εξτρά 2310-901948 697-7249989 Α.ΠΕΡΑΙΑ πωλούνται νεόδμητα διαμερίσματα 1ος 2ΔΣΚΜΠ 70τμ 78τμ 82τμ σε ήσυχη περιοχή κοντά σε σχολεία τακτοποιημένοι ημιυπαιθριοι τιμές ευκαιρίας Τεχνική Εταιρία 2310-456184 699-9456184

●ΕΠΑΝΟΜΗ καινούρια μονοκατοικία 212τμ 4Δ2Σ2ΚΜπWC κτισμένη σε 2 στρέμματα αποθήκη θέα ιδιωτική κατασκευή εξαιρετική ευκαιρία 150.000€. [Κωδ L-1869] Α.Γαβριηλίδης 2310272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΕΠΑΝΟΜΗ προς Ποταμό πωλείται μονοκατοικία 279τμ 2όροφη με σοφίτα 6στρ. αγροτεμάχιο 160 ελαιόδεντρα πολλά οποροφόρα δέντρα θέα θερμαϊκό Ολυμπο Χωρτιάτη μόνο 195.000€ ευκαιρία 2310-694429 Κτηματομεσιτική Γαία Land ΣΜΘ


ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΕΡΙΧΩΡΑ

ΕΠΑΝΟΜΗ πωλείται καινούρια τριώροφη οικοδομή (άδεια χωρίς ΦΠΑ) 410 τμ σε εξαιρετικό σημείο 450.000€. 6973774543 ΕΠΑΝΟΜΗ πωλούνται καινούρια διαμερίσματα (άδεια χωρίς ΦΠΑ) 46τμ 26.000€ 41τμ 43.000€ 72τμ 73.000€ 91τμ 98.000€ 105τμ 104.000€ 107τμ 106.000€ κουζίνα ντουλάπα αποθήκη. 23920-42111 ●ΘΕΡΜΗ αγορά 110τ.μ. 2ΔΣΚΜΠWC 2επίπεδης μεζονέτας σε συγκρότημα στην επέκταση 2ος με σοφίτα ανοιχτωσιά θέση ασανσέρ πάρκινγκ πολύ αξιόλογο σπίτι νομιμοποιημένο προσφορά ευκαιρία Τιμή 150.000€ (κωδ.3919) 2310-420555 694-4677868 www. invista.gr ΣΜΘ ●ΘΕΡΜΗ αγορά 110τμ διαμέρισμα νεόδμητο θέα ανοιχτωσιά 2ος τελευταίος 3Δ σαλοκουζίνα τζάκι μπάνιο και wc αποθήκη ατομ.φυσικό αέριο ντουλάπες περιμετρικά μπαλκόνια συναγερμό ανελκυστήρας πάρκινγκ. 155.000Ε Κωδ.852 2310334001 697-0318780φωτοπαρουσίαση www.forumland.gr ΣΜΘ ●ΘΕΡΜΗ αγορά 110τμ πολυτελές νεόδμητο διαμέρισμα 3ΔΣΚΜΠwc γωνιακό διαμπερές τζάκι θέση στάθμευσης ατομικό φυσικό αέριο ντουλάπες ηλιακός θέα μεγάλα μπαλκόνια 185000€ ευκαιρία Οικείν Μεσιτική 2310-310970 697-7262800 www.oikein.gr ΣΜΘ ●ΘΕΡΜΗ αγορά 113τμ νεόδμητο διαμέρισμα 1ος απεριόριστη ανοιχτωσιά με έμφαση στην πρακτική λειτουργικότητα 3ΔΣ ντουλάπες τζάκι κουζίνα χωριστή ατομικό φυσικό αέριο αποθήκη 40τμ υπόγειο πάρκινγκ 2310-334001 140.000Ε κωδ.2986 697-0318780φωτοπαρουσίαση www. forumland.gr ΣΜΘ ●ΘΕΡΜΗ αγορά 115τμ διαμέρισμα μπροστά σε πάρκο απεριόριστη ανοιχτωσιά 17ετών 1ος ψηλός 2υπνοδωμάτιαάνετο σαλόνι χωριστή κουζίνα μπάνιο τζάκι κλιματισμό αποθήκη πάρκινγκ. Τιμή 90.000Ε .κωδ 3370 2310-334001 697-0318780φωτοπαρουσίαση www. forumland.gr ΣΜΘ ●ΘΕΡΜΗ αγορά 120τμ διαμέρισμα προνομιούχο θέση με ανοιχτωσιά 20ετών 2ος 3ΔΣΚ τζάκι μπάνιο και wc αποθήκη ωρομέτρηση πετρελαίου περιμετρικά μπαλκόνια ανελκυστήρας υπόγεια θέση πάρκινγκ.Τιμή 120.000Ε Κωδ.3015 2310334001 697-0318780φωτοπαρουσίαση www.forumland.gr ΣΜΘ ●ΘΕΡΜΗ αγορά 125τμ αυτόνομη μεζονέτα με κήπο 80τμ σαλοκουζίνα τζάκι 3Δ μπάνιο σοφίτα 20τμ& roof garden 30τμ συναγερμό κλιματισμό φωτοβολταικά ηλεκτρικά στόρια πάρκινγκ . Τιμή 225.000ε.Κωδ 2255. 2310-334.001 697-0318780 φωτοπαρουσίαση www. forumland.gr ΣΜΘ ●ΘΕΡΜΗ αγορά 125τμ μεζονέτα πολυτελούς κατασκευής 6ετών 60τμ κήπο σε προνομιούχο θέση ανοιχτωσιά 3δωμάτια ντουλάπες σαλοκουζίνα μπάνιο & wc ωρομέτρησητζάκιαποθήκηπόρτα ασφαλείας θέση πάρκινγκ. 140.000ε .κωδ.3306 2310-334001 697-0318780 www.forumland.gr ΣΜΘ

●ΘΕΡΜΗ αγορά 135τμ μεζονέτα πολυτελούς κατασκεύης απεριόριστη ανοιχτωσιά κήπο σαλόνι τζάκι κουζίνα wc 3 υπνοδωμάτια μπάνιο αποθήκη συναγερμόςπόρτα ασφαλείας ατομική αέριο κλειστό πάρκινγκ.Τιμή 170.000ε .κωδ.1550 2310-334001 697-0318780 φωτοπαρουσίαση www.forumland.gr ΣΜΘ ●ΘΕΡΜΗ αγορά 175τ.μ. 4ΔΣ(ΧΚ)2ΜΠ WC 3επίπεδη μεζονέτα εξαιρετικής κατασκευής σε ευκολοπροσβάσιμο σημείο στον Διόνυσο ασανσέρ τζάκι πολύ μεγάλη αποθήκη Τιμή 230.000 € συζητήσιμη (κωδ.6558) 2310-420555 6944677868 www.invista.gr ΣΜΘ ●ΘΕΡΜΗ αγορά 200τμ μονοκατοικία ανεξάρτητη υψηλών προδιαγραφών κατασκευής σε ιδανικό φυσικό περιβάλλον με κήπο 230τμ 4ΔΣΚ3Μπ ανελκυστήρα θυροτηλεόραση ηλεκτρικά στόρια αέριο άνετοι χώροι πάρκινγκ. 250.000Ε. κωδ2989 2310-334001 697-0318780 φωτοπαρουσίαση www. forumland.gr ΣΜΘ ●ΘΕΡΜΗ αγορά 220τμ νεόδμητη μεζονέτα χωριό πολυτελούς κατασκευής ανοιχτωσιά ιδιωτικός κήπος 90τμ 4ΔΚ2ΜΠ σαλόνια τζάκι εντοιχισμένες ντουλάπες συναγερμό θυροτηλεόραση ηλεκτρικά στόρια αποθήκη πάρκινγκ. 240.000Ε Κωδ.3077 2310-334001 697-0318780 φωτοπαρουσίαση www. forumland.gr ΣΜΘ ●ΘΕΡΜΗ αγορά 280τμ γωνιακή μεζονέτα με roof garden υψηλών προδιαγραφών κατασκευής κήπος 200τμ ανελκυστήρα θυροτηλεόραση masterbedroom σαλόνια κουζίνες αέριο αυτοματες τέντες υπόγειο πάρκινγκ. 310.000Ε.κωδ.3200 2310-334001 693-6203214 Σπύρος Ντίνος φωτοπαρουσίαση www. forumland.gr ΣΜΘ ●ΘΕΡΜΗ αγορά 85τμ διαμπερές διαμέρισματα πολυτελούς κατασκεύης ανοιχτωσιά 1ος& 2ος όροφος 2δωμάτια ντουλάπες σαλοκουζίνα μπάνιο ατομική αέριο τζάκι ασανσέρ αποθήκη 35τμ θέση πάρκινγκ αποχέτευση. 100.000Ε110.000Ε κωδ 2984 2310-334001 697-0318780φωτοπαρουσίαση www. forumland.gr ΣΜΘ ΘΕΡΜΗ αγορά ετοιμοπαράδοτες μεζονέτες εξαιρετικής αρχιτεκτονικής και άριστης κατασκευής 3επίπεδα 180τμ -200τμ προνομιακή τοποθεσία ωραία θέα αυτόνομος κήπος πάρκινγκ 2310889208 697-7422828 Συμμετρία Α.Ε. Κατασκευαστική www.symetria.gr

ΘΕΡΜΗ Επέκταση προς Πανόραμα κοντά στο Lidl νεόδμητη μεζονέτα 3επιπέδων νότια 175τ.μ. 2Σ/Κ 4Υ/Δ σοφίτα ιδιωτικός κήπος 245.000ευρώ. Αποπληρωμή με διακανονισμό. Κατασκευαστική «Εγνατία» 697-7360144 2310-589643 www.egnatiarealestate.gr ●ΘΕΡΜΗ επέκταση πωλείται μεζονέτα 190τμ κοντά στο Lidl ατομική θέρμανση τζάκι θέα Θερμαικό 150.000Ε και διαμέρισμα 100τμ με 200τμ κήπο θέα Θερμαικό 120.000Ε 697-7426328 ●ΘΕΡΜΗ επέκταση πωλείται πολύ ωραία μεζονέτα 3 επιπέδων 162τμ με θέα προς θάλασσα σε φαρδύ δρόμο παρκινγκ κήπος σε λογική τιμή. [Κωδ. L-5690] Ν.Ξένος 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ΘΕΡΜΗ ευκαιρία διωροφες μεζονέτες 125τμ συν 10τμ εως 148τμ συν 25τμ σοφιτα 3ΔΣΚΜπWC χωρις ημιυπογεια ανεξάρτητες κηποι 50-135τμ roof-garden σε πάρκο κοντά στο χωριο ευκαιρία 210.000-255.000Ε 697-6115418 ●ΘΕΡΜΗ ευκαιρία πωλείται διαμέρισμα 1ου ορόφου 2ΔΣΚΜπ μπαλκόνια μπρός -πίσω τέντες διαμπερες πάρκινγκ αποθήκη στο υπόγειο 15ετίας μπροστά σε πάρκο 78.000€ 2310-463222 Παλαιστής Κτηματικές Συναλλαγές ΣΜΘ ●ΘΕΡΜΗ ευκαιρια ωραια διαμερισματα και γκαρσονιερες γωνιακά πρωτοκατοικιτα 37τμ-78τμ-93τμ-100τμ -108τμ-113τμ 1-3ΔΣΛΚΜΠ ανοιχτωσια ωραια θεα θαλασσα Τιμές σουπερ ξεκινουν απο 55.000€- 140.000€ -150.000€ -170.000€ -225.000€ συζητησιμες 693-7509020 2311-222893 Κτηματομεσιτικη Λιουρτας

ΘΕΡΜΗ Λιόγερμα σε προνομιούχο ιδιόκτητο οικόπεδο κατασκευάζονται 5ανεξάρτητες κατοικίες 3επιπέδων 230τμ-250τμ με ιδιωτικό κήπο ασανσέρ θέσεις στάθμευσης και roof garden Πληροφορίες -πωλησεις Εταιρία κατασκευών 693-2418769 694-4544787 www.kiriakou-iliadis.gr

ΘΕΡΜΗ ανεξάρτητες εξαιρετικής κατασκευής και όψεως διώροφες μεζονέτες με ενεργειακή αποπληρωμή δοσεων δανείου με όφελος εως 80.000Ε 125-148τμ συν σοφιτες 3ΔΣΚΜπWC roof-garden μεγάλες αυλές 697-8674407 Τεχνική Εταιρεία

●ΘΕΡΜΗ Πανοραμα μεγαλη ευκαιρία καινουρια μονοκατοικια 273τμ αυτονομη 3ων επιπεδων 1,5 στρεμμα κηπο άριστης αρχιτεκτονικής 4Δ3ΜΠWC2ΣΛΤΡ2Κ ασανσερ τζάκι θέα Τιμή ευκαιρίας 400.000€ Μονο για σοβαρους! 693-7509020 2311-222893 Κτηματομεσιτικη Λιουρτας

ΘΕΡΜΗ Διόνυσος (επέκταση προς Lidl) σε προνομιούχο οικόπεδο κατασκευάζονται ανεξάρτητες μονοκατοικίες και συγκρότημα διαμερισμάτων με κήπο roof garden και υπόγειο χώρο στάθμευσης κ 2310-889208 697-7422828 Συμμετρία Α.Ε. Κατασκευαστική www. symetria.gr

●ΘΕΡΜΗ Πανοραμα σουπερ ευκαιριες πωλούνται αριστες μεζονετες 127τμ138τμ 2ή 3 ή 4Δ σοφιτα κατοικισιμη ΣΛΚ2ΜΠWC τζακι ξενωνας κηπακος. Τιμές σουπερ 170.000€ -200.000€ συζητησιμες. 693-7509020 2311-222893 2311-220120 Κτηματομεσιτικη Λιουρτας

●ΘΕΡΜΗ προς Πανοραμα πωλουνται μεζονετες σε 3επιπεδα ετοιμοπαραδοτες 3ΔΣΤΡΚΛWC αριστη κατασταση τζακι κλειστο παρκινγκ ατομικο πετρελαιο με κηπο Τιμη 200.000Ε Καλέστε Μεσιτικό Γραφείο Ασπασία Μέγα 2310-918188 695-5181888 ΣΜΘ ΘΕΡΜΗ πωλείται ανεξάρτητη διόροφη μεζονέτα 160τμ 3Δωμάτια Σαλοκουζίνα Μπάνιο WC roof-garden σε οικόπεδο 250τμ 270.000Ε 2310-464504 6945774329 Reva Ακριβοπούλου Ζωή www. reva.gr ΣΜΘ ΘΕΡΜΗ πωλείται διαμέρισμα 2ου ορόφου 110τμ 3δωμάτια Σαλοκουζίνα Μπάνιο WC 140.000Ε 2310-464504 6945774329 Reva Ακριβοπούλου Ζωή www. reva.gr ΣΜΘ ΘΕΡΜΗ πωλείται διόροφη μεζονέτα 80τμ 2Δωμάτια Σαλοκουζίνα Μπάνιο WC 85.000Ε κήπος 2310-464504 694-5774329 Reva Ακριβοπούλου Ζωή www.reva.gr ΣΜΘ

ΘΕΡΜΗ πωλείται ισόγειο διαμέρισμα 80τμ 2δωμάτια Σαλοκουζίνα Μπάνιο κήπος 40τμ 4ετών 55.000Ε 2310464504 694-5774329 Reva Ακριβοπούλου Ζωή www.reva.gr ΣΜΘ

●ΘΕΡΜΗ πωλούνται διαμερίσματα 95τμ 2ΔΣΚΜΠ 10ετίας με βεστιάριο αποθήκη παρκινγκ . Νέα μείωση ζητούμενης τιμής 100.000€ (ΛΑ-490) Φωτοπαρουσίαση www.homexpert.gr. Τηλ: 2310306285 . ΣΜΘ

ΘΕΡΜΗ πωλείται ισόγειο διαμέρισμα 75τμ 2ΔΣΚWC με κήπο και τακτοποιημένο 99.000ευρω 694-7525698 Δημήτρης

●ΘΕΡΜΗ πωλούνται διαμερίσματα 95τμ 1ουψηλού διαμπερές ωραίος περιβάλλον χώρος πάρκιγκ 115000Ε 120τμ1ου και 75τμ ισογείου με κήπο νεόδμητα πάρκιγκ αποθήκη πολυτελέστατα 240000Ε-95000Ε 380Ε 2310-445344 694-5011163 Home Agency Κ.Σκλαβούνος www.homeagency.gr ΣΜΘ

●ΘΕΡΜΗ πωλείται μεζονέτα 3ΔΣ2Κ2ΜΠ2WC 2ετίας 203τμ εντός της πόλης με αποκλειστικό κήπο 90τμ παρκινγκ αποθήκη εσωτερικό ασανσέρ πολλά εξτρά. Ευκαιρία 250.000€ (ΛΑ-1522). Φωτοπαρουσίαση: www.homexpert.gr. 2310-306285 ΣΜΘ ΘΕΡΜΗ πωλειται μονοκατοικια 4Δ2ΣΚ5wc άψογης αρχιτεκτονικής αυτονομη με δικό της οικοπεδο και θέα φάρδος τοίχου 40-50cm με 8cm φελιζολ a/c κλειστο πάρκινγκ τριπλά τζάμια αλεξισφαιρα 694-7525698

●ΘΕΡΜΗ πωλούνται νεόδμητες μεζονέτες 3ου-4ου ορόφου 4ΔΣΚ3ΜΠ 170τμ (ΛΑ-1528) και 3ΔΣΚ2ΜΠ 120τμ (ΛΑ-1527) εντός του χωριού με πανοραμική θέα αποθήκη και παρκινγκ. Φωτοπαρουσίαση: www.homexpert.gr 2310-306285 ΣΜΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ πωλειται διαμερισμα 78τμ 2ΔΣΚΜπ ατομική αέριο ανακαινισμένο 1ος όροφος 72.000€ 2310359227 694-2644200 Μεσιτικο Εστια


18

µικρές αγγελίες

ΚΑΡΔΙΑ πωλείται δυόροφη κατοικία σε προνομιακή θέση θέα τον Θερμαϊκό 220τμ 2 μεγάλα μπάνια και όλοι οι χώροι μεγάλοι το οικόπεδο 530τμ τιμή διαπραγματεύσιμη 697-3886411 ●ΚΑΡΔΙΑ πωλείται ετοιμοπαράδοτο ολοκαίνουργιο διαμέρισμα ισόγειο ,60 τμ. με 1ΔΣΚ και λουτρό, ατομική θέρμανση ,τζάκι έχτρα αποθήκη εύκολη πρόσβαση 70,000 ευρώ 694-4534877 2310-430573 ●ΚΑΡΔΙΑ. Πωλούνται από τεχνική εταιρία μηχανικών μεζονέτες τριών επιπέδων 185τμ 4Δ2ΣΚ3WC πολυτελούς κατασκευής (θέα, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση ,συναγερμό , αποθήκη, ντουλάπες)αυτόνομη είσοδο. 2310-912006 2310-939292 6977203280 697-7473047

●Ν.ΕΥΚΑΡΠΙΑ αγορά ακινήτου 65τμ 2ΔΣΚΜΠ τζάκι μαζί με σοφίτα 50τμ ΔΜΠ (τακτοποιημένη) 6ετίας θέα Θερμαϊκό νοτίου προσανατολισμού 75.000€ 100τμ 3ΔΣΚΜΠ νοτιοανατολικό 1ου ορόφου 100.000€ 2310-681100 6982526868 www.epilegin.gr ΣΜΘ

Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ αγορά ευκαιρία διαμέρισμα 95τμ 1ος 2ΔΣΚΜΠ αποθήκη τζάκι θέση πάρκινγκ ντουλάπες από 160.000€ τώρα μόνο 90.000€ τελική και ισόγειο 50τμ ΔΣΚΜπ τζάκι 50.000€ 2310465653 694-6426461 www.alphamesitiki.gr ΣΜΘ

Ν.ΕΥΚΑΡΠΙΑ αγορά ακινητου διαμερισματα πολυτελους κατασκευής 100τμ 2ος 3ΔΣΚΜΠ 105000Ε 80τμ 85000Ε 90τμ 95000Ε αυτονομη θερμανση αποθηκη παρκιγκ 2310-604405 697-3077375 Κτηματομεσιτική Καραγιάννη

Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ αγορά ευκαιρία διαμέρισμα 110τμ 2ος όροφος 3ΔΣΚ2ΜΠ τζάκι αποθήκη ατομική θέρμανση θέση πάρκινγκ Από 150.000€ και 90τμ 1ος 2ΔΣΚΜο ατομικη θερμανση 105.000Ε 2310-465653 694-6426461 www. alpha-mesitiki.gr ΣΜΘ

●Ν.ΕΥΚΑΡΠΙΑ αγορά (ευκαιρία) ισόγειο 2ΔΣΚΜΠ 65τμ καινούριο 37.000€ και 3ΔΣΚ2ΜΠ γωνιακό ισόγειο 70.000€ και 2ΔΣΚΜΠ 50.000€ 2310-681100 6982526868 www.epilegin.gr ΣΜΘ

●ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΕΙΟ πωλείται γκαρσονιέρα ΔΣΚΜΠ μεταχειρισμένη 1ου ορόφου ανακαινισμένο βλέπει πάρκο 43.000€ 2310-681100 698-2526868 www. epilegin.gr ΣΜΘ

Ν.ΕΥΚΑΡΠΙΑ ισογεια διαμερίσματα πολυτελούς κατασκευής γκαρσονιερα 40000Ε 90τμ 69000Ε 81τμ 64000Ε 65τμ 50000Ε μπρος πισω αυλή αυτόνομη θέρμανση αποθήκη ολα τακτοποιημένα 2310-604405 697-3077375 Κτηματομεσιτική Καραγιάννη

●ΚΕΡΑΣΙΑ πωλείται νεόδμητη γωνιακή μεζονέτα σε συγκρότημα με δικό της κήπο 115τμ με εξαιρετική θέα στη Ν.Μηχανιώνα μόνο 120.000€. [Κωδ. L-7607] 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ

Ν.ΕΥΚΑΡΠΙΑ ισογειο διαμερισμα 70τμ 2 δωματια σαλοκουζινα wc στο κεντρο αριστη κατασκευη αυτoνομη θερμανση σιτες συναγερμος αποθηκη 6937297501

●ΚΟΥΦΑΛΙΑ καινουργιο διαμερισμα 50τμ ΔΣΚ πολυ ωραια θεα στις 45000Ε 697-4798293 ΣΜΘ ●Κ.ΠΕΡΑΙΑ γωνιακή μεζονέτα 200τμ 2 τζάκια 2κουζίνες μεγάλο μπάνιο και 2wc εντοιχισμένες ντουλάπες 3Δωμάτια 300τμ κήπος στεγασμένο πάρκινγκ ανοιχτωσιά δεν κλείνει καταπράσινη περιοχή 205.000€ 697-2265315 Κ.ΠΕΡΑΙΑ σε οικοδομή αμιγούς κατοικίας υπερπολυτελούς κατασκευής πωλείται οροφοδιαμέρισμα 100τμ με στεγασμένη θέση στάθμευσης τζάκι και αποθήκη 25τμ κτισμένο σε οικόπεδο 1300τμ 2310-287308 694-4342822 Θεμέλιο ΑΤΕΒΕ www.themelio-ateve. gr ●ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ - πωλούνται ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα των 80τμ και 95τμ κ ημιηπογειο διαμερισμα 80τ.μ τακτοποιημενο Οικία Τεχνική Εταιρία Πληροφορίες 2310-467007 6945935502 Ν.ΕΠΙΒΑΤΕΣ ευκαιρία πωλείται 2όροφη μεζονέτα 165τμ ύψωμα 3ΔΣΚ3Μπ αποθήκη σε σοφίτα 50τμ θέρμανση ιόντων ενεργειακό τζάκι συναγερμός 750τμ κήπος γκαζόν αυτόματο πότισμα 200.000Ε 694-8877777 23240-23840 Ν.ΕΠΙΒΑΤΕΣ μεζονέτες πρώτες στην παραλία ανεξάρτητες υπερπολυτελείς 153τμ με 4ΔΣΚΛWC 128τμ με 2ΔΣΚΛWC ατομική θέρμανση τζάκι ατομικοί στεγασμένοι χώροι garage αποθηκών συστήματα ασφαλείας 694-2982158 2310-204411 Ν.ΕΠΙΒΑΤΕΣ πωλείται βίλλα 270τμ 3επίπεδα οικόπεδο 2.000τμ 3.000 φυτά θέα φανταστική τοποθεσία από 700.000Ε σε 350.000Ε ευκαιρία!!! Μεζονέτες 170τμ 3επίπεδα ημιτελής 150.000Ε πολλές ευκαιρίες 694-4164229 Μεσιτικό Μπάρμπας ●Ν.ΕΠΙΒΑΤΕΣ πωλείται πολύ όμορφο διαμέρισμα 85τμ 2ΔΣΚΜπ 1ου ορόφου ψηλού ατομική θέρμανση πετρελαίου τεράστιο μπαλκόνι ανοιχτωσιά τιμή 105.000€. [Κωδ. L-6303] Σ.Νικολαίδου 2310-272737 ΣΜΘ Ν.ΕΠΙΒΑΤΕΣ πωλούνται 93τμ 3ος 9ετών τζάκι θέα 2μπάνια 65.000Ε 4ος όροφος 92τμ 10ετ5ών φανταστική θέα τα πάντα 2ΔΣΚ2Μπ κέντρο 100.000Ε 84τμ 2ΔΣΚΜπ 65.000Ε 8,97Ε 694-4164229 Μεσιτικό Μπάρμπας ●Ν.ΕΥΚΑΡΠΙΑ Αβδήρων Αφροδίτης μεγάλη ευκαιρία διαμέρισμα εξαετίας 2ΔΣΑΛΚΖΜΠ 82τ.μ. πρώτος όπισθεν Μαρφίν .Τράπεζας ανοικτωσιά θέρμανση ευκολοπαρκάρισμα κοντά σχολεία ανοιγοανακλεινόμενα θωρακισμένη μόνον 75000Ευρώ. (Κτηματομεσιτικό Τσιλώνη) 2310-615053 & 694-8181460 www.akinita-thessaloniki.gr ΣΜΘ Ν.ΕΥΚΑΡΠΙΑ αγορά ακινητου μεζονετες πολυτελους κατασκευής 117τμ 3ΔΣΚΜΠ 100.000Ε 82τμ 2ΔΣΚΜΠ 79000Ε 70τμ 2ΔΣΚΜΠ 70000Ε αυτονομη θερμανση αποθηκη παρκιγκ 2310-604405 6973077375 Κτηματομεσιτική Καραγιάννη

1 Ι Ο ΥΛ Ι Ο Υ 2 0 1 2

●Ν.ΕΥΚΑΡΠΙΑ πωλείται διαμέρισμα 125τμ 3ΔΣΤΡΚWC αποθήκη θέση πάρκινγκ λουξ κατασκευή τζάκι μπάρμπεκιου τέντες συναγερμός κουζίνα εντοιχιζομενες ντουλάπες ιδανικό και προς εκμετάλλευσης 694-4247766 ●Ν.ΕΥΚΑΡΠΙΑ πωλείται διαμέρισμα ισόγειο καινούριο 50τμ αυτονομη είσοδο γερμανικά κουφωματα θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας αυτόνομη θέρμανση σε τιμή ευκαιρίας 27.000Ε 2310-937117 697-4411883 697-2555240 ●Ν.ΕΥΚΑΡΠΙΑ πωλειται κουκλιστικη ανεξαρτητη μεζονετα 130τμ σε 3επιπεδα 2ΔΣΚΛ2WC τζακι παρκινγκ ανεξαρτητη θερμανση σοφιτα βεστιαριο αυλη 75τμ Τιμή 190.000Ε Μεσιτικό Ασπασία Μέγα 2310-918188 695-5181888 www.mega-realestate. gr ΣΜΘ Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ διαμέρισμα 100τμ 2ΔΣΚ αποθήκη πάρκινγκ τζακολέβητας θερμοπρόσοψη όλο το κτίριο αυτόνομη θέρμανση pelets ή πετελαίου θέα θάλασσα 100.000ευρώ γκαρσονιέρα 45.000ευρώ διαμέρισμα 3Δ 120.000ευρώ 697-3989979 Ζωίδης κατασκευαστική Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ καινουργια αυτονομη 3όροφη μεζονέτα 165τμ πάρκινγκ αποθηκη 100τμ αυλη Μαζί διαμορφώνουμε τον τρόπο αποπληρωμής Ατοκος διακανονισμός εως 10χρόνια 2310637806 694-4346636 694-4517470 Οικοδομικές επιχειρήσεις Λιολίδης ●Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ καλο σημειο ευκαιρία καινουρια διαμερισματα γκαρσονιερες ολοι οροφοι 54τμ -93τμ ΣΛΚ12ΔΜΠ ανοιχτωσια θεα θαλασσα παρκινγκ αποθηκη.Τιμές ευκαιρίας 35.000€ εως 90.000€ λιγακι συζητησιμες Χωρις Φ.Π.Α. 693-7509020 2311-222893 Κτηματομεσιτικη Λιουρτας

Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ πωλείται διαμέρισμα 105τμ καινούργιο γωνιακό ανατολικό θέα απεριόριστη όροφος τελευταίος 3ΔΣΚ2Mπ τζάκι με ατομικό καλοριφέρ πάρκινγκ Β)90τμ 2ΔΣΚΜΠ 6944708553 Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ πωλείται ισόγειο διαμέρισμα (νόμιμο) 5 ετών 160τμ 3ΔΣΚ2Μπ με αυλή 60τμ καλής κατασκευής 110.000Ε 2310-330116 693-7123987 Τεχνική εταιρία

Ν.ΡΥΣΙΟ μονοκατοικία 200τμ νόμιμα σε οικόπεδο 750τμ Τιμή 380.000€. Αμιγώς ανεξάρτητη -Πρωτότυπης εγγυημένης εξαιρετικής κατασκευής -Νεόδμητη -Ετοιμοπαράδοτη. Επίσης δεύτερη μονοκατοικία 200τμ νόμιμα σε οικόπεδο 1500τμ Τιμή 420.000€ 23920-62132 694-6983053 Κατασκευαστική giannakidisbuild@hotmail. com ●Ν.ΡΥΣΙΟ περίχωρα. Πωλείται μονοκατοικία 120τμ. σε 2επίπεδα σε οικόπεδο 200τμ γερή κατασκευή. κωδ.SH-019 130.000Ε μεγάλη ευκαιρία Πληροφορίες και υπόδειξη στα 23920-73888 & 694-4445158 www.huts-gr.com Μεσιτικό House Under The Sun στο Νέο Ρύσιo. ΣΜΘ Ν.ΡΥΣΙΟ πωλείται καινούρια (2)επιπέδων μεζονέτα 140τμ+25τμ πάρκινγκ σε πολύ ωραίο συγκρότημα άριστη κατασκευή τζάκι Αντικειμενική αξία 125.000Ε τιμή πώλησης 105.000€ 693-2263472 23920-71026 ●Ν.ΡΥΣΙΟ πωλείται κουκλίστικο διαμέρισμα 2δσκλ 1ος 72τμ ωραίοι χώροι διαμπερές μεγάλη βεράντα τζάκι θερμιδομετρηση πολυτελές συγκρότημα νέα τιμή 79.000€ κ. Παπαδημητρίου 6945393231 2310-888880 ΣΜΘ ●Ν.ΡΥΣΙΟ πωλείται κουκλίστικο διαμέρισμα 2-3δσκ2λ 2ος συν σοφίτα 92τμ καθαρά ωραίοι χώροι διαμπερές μεγάλη βεράντα τζάκι θερμιδομετρηση πολυτελές συγκρότημα νέα τιμή 115.000€ κ. Παπαδημητρίου 694-5393231 2310888880 ΣΜΘ

Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ. (κεντρο) διαμερισμα 20ετιας 115τμ 2δσκμπ 1ος διαμπερες, μεγαλη ανοιχτωσια θεα, τζακι, φουλ επιπλωμενο εξαιρετικα επιπλα, 3μεγαλες ντουλαπες, αυτονομη θερμανση πετρελαιου,αποθηκη 35τμ στο υπογειο, μεγαλες βεραντες. 119000€ 697-7322010 ιδιωτης

●Ν.ΡΥΣΙΟ πωλείται μονοκατοικία εντός σχεδίου 3ΔΣΚΜΠWC 130τμ 6ετίας τζάκι πάρκιγκ σήτες τέντες εγκατάσταση συναγερμού δορυφορικής συν αποθηκευτική σοφίτα. Νέα μειωμένη τιμή κρίσης 165.000Ε.(ΛΑ-1414). Φωτοπαρουσίαση: www.homexpert.gr. 2310-306285 ΣΜΘ

Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ πωλείται 100τμ 2ΔΣΚ αποθήκη 25τμ 80.000Ε 3ΔΣΚ 120τμ αποθήκη 25τμ καινούργια 135.000Ε μεζονέτα 180τμ +σοφίτα 200.000ευρώ μεζονέτα 2επιπέδων 130.000Ε διαμέρισμα 2Δ μόνο 45.000ευρώ 697-3989979

ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ Εκάλη Aπό κατασκευαστική εταιρία πωλούνται ετοιμοπαράδοτες πολυτελείς μεζονέτες 108τ.μ. 3ΔΣΚ1Λ1WC 167.400€ και 148τ.μ. 4ΔΣΚ2ΜΠ 230.000€ ανοιχτοσιά θέα θάλασσα. Τζάκι υδρομασάζ συναγερμός πισίνα πάρκινγκ ?2310-772.555 6936592557

●Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ πωλούνται ανεξάρτητες 2όροφες μεζονέτες 130τμ με 3-4 δωμάτια και αποκλειστική χρήση διαμορφωμένου κήπου 400τμ από 165.000€ Φώτο www.spiti24.gr Καβουκλής Κατασκευαστική 693-2542132 Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ πωλούνται από εργολάβο διαμερίσματα 83τμ 1ος 75.000Ε 2ος 90.000Ε 3ος 105.000Ε έτοιμα για κατοίκηση σε κεντρικό σημείο 2υπνοδωμάτια σαλοκουζίνα μπάνιο θωρακισμένη εξώπορτα αποθήκη πάρκινγκ 2310-312277 693-6783915

●ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ πωλείται σε συγκρότημα 5ετών κοντά στην Αγ.Παρασκευή ισόγειο 85τμ με μικρό κήπο και μεγάλες βεράντες διαμπερές 41.000€ ευκαιρία (κωδ.Λ12-22) Gold Key 2310660500 www.goldkey.gr ●ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ σε συγκροτημα 5ετων μεζονετα 110τμ ισογειο και 1ος 3ΔΣΚΜΠ με μικρο κήπο απο 110.000Ε 94.000€ κωδΛ12-16 2310-660500 Gold Key

●ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Αγ.Γεώργιος) 186τ.μ. 2επίπεδη μεζονέτα ισόγειο -1ος 5ΔΣΚχωριστήΜΠWC ατομικό κήπο κλειστό πάρκινγκ αποθήκη εντυπωσιακά υλικά ανοιχτωσιά ήσυχη τοποθεσία στάση σχολεία μαγαζιά (κωδ.31134) 350.000€ 2310.317.100 & 6936.758.141 φωτοπαρουσίαση www.interhome gr ΣΜΘ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Αγ.Λουκάς) πωλείται καινούρια μονοκατοικία 270τμ με 1000τμ ατομικό κήπο 5Δ2ΣΚ3Μπ. ατομική θέρμανση υποδομή ασανσέρ και συναγερμό με ανεμπόδιστη θέα θερμαϊκό 550.000€ 2310-280080 693-6666510 Daveti Κτηματομεσιτικό Δαβέτη Στέλλα www.daveti.gr ΣΜΘ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Αγ.Λουκά) πωλείται μεζονέτα 2ετών 300τμ 6Δ2ΣΚ4ΜΠ τζάκι θωρακισμένη ασανσέρ ατομική θέρμανση ωραία θέα θερμαικό (τίποτα εργολαβικό) ατομικό κήπο 620.000€ 2310280080 693-6666510 Daveti Κτηματομεσιτικό Δαβέτη Στέλλα www.daveti. gr ΣΜΘ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Αγ.Λουκάς) πωλείται διαμέρισμα 130τμ 3ετών 2ΔΣΚ(Χ)ΜΠWC ντουλάπες καταπληκτική κουζίνα τζάκι υπόγειο πάρκιγκ ωραία θέα Θερμαϊκός lux κατασκευής 270.000€ 2310-280080 693-6666510 Daveti Κτηματομεσιτικό Δαβέτη Στέλλα www.daveti.gr ΣΜΘ

●ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Αγ.Λουκάς) 160τ.μ. μεζονέτα νεόδμητη 3επιπέδων σοφίτα 3ΔΣΚχωριστήΜΠWC ντουλάπες δρύινα δάπεδα μεγάλα ανοίγματα ατομικός κήπος πάρκινγκ τζάκι αυτόνομη θέρμανση πετρελαίου μοντέρνας αισθητικής (κωδ.29622) 289.000€ 2310.317.100 & 693-6758141 φωτοπαρουσίαση www. interhome.gr ΣΜΘ ●ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Αγ.Λουκάς) 200τμ γωνιακή μεζονέτα 3επιπέδων 4Δ2ΣΚ2ΜΠ 300τ.μ. αυτόνομο οικόπεδο πολύ καλό σημείο άμεση πρόσβαση Αγ.Λουκά καθαρό ισόγειο πάρκινγκ εντός οικοπέδου Θέα Θερμαικό απο κήπο 290.000€ 2310-317100 693-6758141 www. interhome.gr ΣΜΘ ●ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Αγ.Λουκάς) 310τμ μονοκατοικία 12ετίας 500τμ αυτόνομο οικόπεδο αρχή Νόμου 3επίπεδα ιδιωτική κατασκευή σαλόνι 80τμ 2τζάκια κλειστό γκαράζ κήπος αυλή σπιτάκι κήπου μεγάλες βεράντες θέα 490.000€ 2310317000 693-6758141φωτοπαρουσίαση www.interhome.gr ΣΜΘ ●ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Αγ.Λουκάς) 350τμ Μονοκατοικία με προσωπικότητα και ιδιαίτερο στύλ σε συτόνομο οικόπεδο 335τ.μ. 5Δ2ΣΚ4ΜΠWC ασανσέρ 2 τζάκια κλειστό γκαράζ 3θέσεων μοναδικό design (κωδ 32452) 850.000€ 2310-317100 693-6758141 φωτοπαρουσίαση www. interhome.gr ΣΜΘ ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Αγ.Λουκάς) αγορά ολοκαίνουρια μονοκατοικία 290τμ με 1.300τμ ατομικό κήπο 5Δ2ΣΚ3ΜΠ αποθήκη ασανσέρ δυνατότητα για πισίνα πάρκινγκ super lux κατασκευή 620.000€ 2310-280080 693-6666510 Daveti Κτηματομεσιτικό Δαβέτη Στέλλα www. daveti.gr ΣΜΘ ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Αγ.Λουκάς) αγορά πωλείται ολοκαίνουριο διαμέρισμα 160τμ 3ΔΣΚΜΠWC τζάκι θερμιδομέτρηση θωρακισμένη πόρτα υπόγειο πάρκινγκ αποθήκη μεγάλη ανοιχτωσιά μπροστά σε πάρκο 350.000Ε 2310-280080 693-6666510 Daveti Κτηματομεσιτικό Δαβέτη Στέλλα www.daveti.gr ΣΜΘ ●ΠΑΝΟΡΑΜΑ Αγ.Λουκάς αγορα 160τμ πολυτελούς κατασκευής νεόδμητη μεζονέτα 2 επιπέδων κήπος 100τμ θέα ανοιχτωσιά εύκολη πρόσβαση 3ΔΣΚΜπwc ντουλάπες τζάκι αποθήκη ανελκυστήρας 2θέσεις πάρκινγκ 240.000Ε Κωδ.114 2310-334001 6936203214Σπύρος Ντίνος φωτοπαρουσίαση www.forumland.gr ΣΜΘ ●ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Αγ.Λουκάς) αυτόνομη 2επίπεδη γωνιακή μεζονέτα 110τ.μ. μπροστά σε πάρκο 2Δ(20τ.μ.,16τ.μ.έκαστο) ΣΚ2ΜΠ τζάκι μεγάλη βεράντα κλειστό γκαράζ+3ανοιχτές θέσεις πάρκινγκ θέα καθηλωτική απο το σαλόνι!!! (κωδ.32530) 239.000€ 2310.317.100 & 6936.758.141 www.interhome.gr ΣΜΘ ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Αγ.Λουκάς) προσφορά ολοκαίνουρια μεζονέτα 215τμ 4Δ2ΣΚ2ΜΠ ατομική θέρμανση τζάκι μεγάλες τζαμαρίες και βεράντα υποδοχή ασανσέρ υπόγειο πάρκινγκ 380.000ευρώ ευκαιρία 2310-280080 693-6666510 Daveti Κτηματομεσιτικό Δαβέτη Στέλλα www. daveti.gr ΣΜΘ ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Αγ.Λουκάς) Προσφορά. Διαμέρισμα 104τμ 3ΔΣΚ2Μπ φυσικό αέριο μπροστά σε πάρκο με απέραντη ανοιχτωσιά και υπόγειο πάρκινγκ λούξ κατασκευή 230.000€ 2310-280080 693-6666510 Daveti Κτηματομεσιτικό Δαβέτη Στέλλα www.daveti.gr ΣΜΘ ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Αγ.Λουκάς) πωλείται καινουργιο διαμέρισμα 180τμ 3ΔΣΚΜΠwc τζάκι θωρακισμένη θερμιδομέτρηση πάρκινγκ ωραία θεα Θερμαικο lux κατασκευή 460.000€ 2310-280080 6936666510 Daveti Κτηματομεσιτικό Δαβέτη Στέλλα www.daveti.gr ΣΜΘ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Αγ.Λουκάς) πωλείται 3ετών φανταστική μονοκατοικία 339τμ 5Δ2ΣΚ(Χ)3ΜΠ ατομική θέρμανση τζάκι ασανσέρ ατομική πισίνα θέα Θερμαϊκό ιδιωτική κατασκευή 1600τμ ατομικό κήπο 800.000€ 2310-280080 6936666510 Daveti Κτηματομεσιτικό Δαβέτη Στέλλα www.daveti.gr ΣΜΘ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Αγ.Λουκάς πωλείται διαμέρισμα ολοκαίνουριο 123τμ 3ΔΣΚΜΠWC με θέα Θερμαικό μπροστά σε πάρκο φυσικό αέριο πάρκινγκ 285.000Ε 2310280080 693-6666510 Daveti Κτηματομεσιτικό Δαβέτη Στέλλα www.daveti.gr ΣΜΘ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Αγ.Λουκάς πωλείται 2όροφη μεζονέτα καινούρια 145τμ 3ΔΣΚΜΠWC τζάκι θωρακισμένη ατομικό κήπο σε ωραίο σημείο μπροστά σε πάρκο 270.000Ε 2310-280080 6936666510 Daveti Κτηματομεσιτικό Δαβέτη Στέλλα www.daveti.gr ΣΜΘ ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Αγ.Λουκάς) τριώροφη μεζονέτα 250τμ 5ετών 3ΔΣ(Κ)ΤΡ.3ΜΠ. εσωτερική πισίνα ασανσέρ ατομικό κήπο πάρκινγκ μοναδική θέα όλο το θερμαϊκό ανεμπόδιστη για πάντα 390.000€ 2310-280080 693-6666510 Daveti Κτηματομεσιτικό Δαβέτη Στέλλα www. daveti.gr ΣΜΘ ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Αγ.Λουκάς) υπο κατασκευή 2όροφη αυτόνομη μονοκατοικία 230τμ με 1000τμ ατομικό κήπο 3ΔΣΚ(Χωριστή)3ΜΠ απέραντη ανοιχτωσιά πάρκινγκ τζάκι ατομική θέρμανση λούξ κατασκευής 460.000€ 2310280080 693-6666510 Daveti Κτηματομεσιτικό Δαβέτη Στέλλα www.daveti. gr ΣΜΘ ●ΠΑΝΟΡΑΜΑ αγορά 100τμ μεζονέτα νεόδμητη πολυτελούς κατασκευής 1ος 2ος οροφος εύκολη πρόσβαση 2ΔΣΚΜπ αποθήκη ανελκυστήρας πόρτα ασφαλείας συναγερμό πάρκινγκ. 180.000Ε Κωδ.672 2310-334001 693-6203214 Σπύρος Ντίνος φωτοπαρουσίαση www. forumland.gr ΣΜΘ ●ΠΑΝΟΡΑΜΑ αγορά 120τμ μεζονέτα νεόδμητη ετοιμοπαράδοτη ιδιωτικός κήπος 300τμ ανοιχτωσιά 3δωμάτια με μπάνιο σαλόνιανεξάρτητη κουζίνατζάκι2αποθήκεςπόρτα ασφαλείαςσυναγερμό θυροτηλεόραση 2θέσεις πάρκινγκ. Τιμή 280.000ε. κωδ 656 2310-334001 693-6203214 Σπύρος Ντίνος φωτοπαρουσίαση www.forumland.gr ΣΜΘ ●ΠΑΝΟΡΑΜΑ αγορά 130τμ μοναδικό διαμέρισμα με θέα όλη την πόλη 3ΔΣΚ3wc (δυνατότητα εσωτερικής διαμόρφωσης χώρων) ασανσέρ πάρκινγκ αποθήκη 2310-989028 2310-989029 694-4417354 Classic www.classic.com. gr ΣΜΘ ●ΠΑΝΟΡΑΜΑ αγορά 147τμ διαμερίσματος 2ου ορόφου με 3ΔΣΚΜΠWC τζάκι,πάρκιγκ θέα Θερμαϊκό σε τριώροφη μονοκατοικία Ευκαιρία Τιμή: 295.000€ ΚΩΔ.20598 2310-220111 ‘Parthenon’ μέλος του δικτύου www.nires.net ΣΜΘ ●ΠΑΝΟΡΑΜΑ αγορά 150τμ (2)επιπέδων μεζονέτα 8ετίας με θέα όλη την πόλη ιδιωτικής κατασκευής 4ΔΣ ανεξάρτητη κουζίνα 3WC ασανσέρ εσωτερική πισίνα κήπος πάρκινγκ βοηθητικοί χώροι 2310-989028 2310989029 694-4417354 Classic www. classic.com.gr ΣΜΘ ●ΠΑΝΟΡΑΜΑ αγορά 200τμ ψηλά στον Νόμο γωνιακή μεζονέτα ανοιχτωσιά λιγών ετών κήπος 300τμ διαμορφωμένος 3ΔΣΚΜπ ντουλάπες τζάκι αποθήκη συναγερμό μάρμαρα μπάρμπεκιου κλιματισμό πάρκινγκ. 330.000Ε κωδ 3348 2310-334001 693-6203214 Σπύρος Ντίνος φωτοπαρουσίαση www.forumland.gr ΣΜΘ

●ΠΑΝΟΡΑΜΑ αγορά 280τμ ανεξάρτητη μονοκατοικία μοντέρνα αρχιτεκτονική και διακόσμηση περιβάλλοντα κήπο 1.600τμ 4Δ2Κ σαλόνια μεγάλα ανοίγματα ενδοδαπέδια θέρμανση τζάκι αποθήκη θέσεις πάρκινγκ 450.000ε. 2310-334001 693-6203214 Σπύρος Ντίνος φωτοπαρουσίαση www.forumland.gr ΣΜΘ ●ΠΑΝΟΡΑΜΑ αγορά 280τμ μονοκατοικία (ημιτελής) με εκπληκτική θέα θάλασσα δυνατότητα εσωτερικής διαμόρφωσης χώρων ασανσέρ κήπος 1200τμ πάρκινγκ βοηθητικοί χώροι 2310-989028 2310-989029 6944417354 Classic www.classic.com. gr ΣΜΘ ●ΠΑΝΟΡΑΜΑ αγορά 290τμ μονοκατοικία ανεξάρτητη κήπος 250τμ υψηλών προδιαγραφών κατασκευής ανελκυστήρας επιδαπέδια θέρμανση τέντες συναγερμό mastrerbedroom άλλα 3 παιδικά υπνοδωμάτια σαλόνια τζάκι 340.000ε Κωδ.3000 2310334001 693-6203214 Σπύρος Ντίνος www.forumland.gr ΣΜΘ ●ΠΑΝΟΡΑΜΑ αγορά 300τ.μ. 4ΔΣ(Χ) Κ5ΜΠWC μονοκατοικία 3επίπεδη θέα Θερμαϊκό κήπο 500τ.μ. μοντέρνας αρχιτεκτονικής άριστα υλικά πολύ ωραίο εύκολα προσβάσιμο σημείο άνετοι χώροι 2πάρκινκ προσφορά 500.000€ (κωδ.6816) 2310420555 694-4677868 φωτοπαρουσίαση www.invista.gr ΣΜΘ ●ΠΑΝΟΡΑΜΑ αγορά 300τ.μ. 4ΔΣ(Κ)3ΜΠWC 4επίπεδη μεζονέτα (σοφίτα αποθήκη) εικοσπενταετής υπερπολυτελούς κατασκευής ασανσέρ πολύ ωραίο σημείο με μεγάλο κήπο ατομική θέρμανση θέα Θερμαϊκό πάρκινγκ Τιμή 380.000€ (κωδ.5009) 2310-420555 6944677868 www.invista.gr ΣΜΘ ●ΠΑΝΟΡΑΜΑ αγορά 300τμ ανεξάρτητη μονοκατοικία νόμιμα μέτρα θέα ανοιχτωσιά κήπο 300τμ υψηλών προδιαγραφών κατασκευής ανελκυστήρας 3Δ2ΚΣ μεγάλα ανοίγματα τζάκι ντουλάπες πάρκινγκ. 440.000Ε κωδ.3093 2310-334001 6936203214 Σπύρος Ντίνος φωτοπαρουσίαση www.forumland.gr ΣΜΘ ●ΠΑΝΟΡΑΜΑ αγορά 300τμ (Ελαιώνες) μονοκατοικία (100τμ κάτοψη) σε πευκόφυτη περιοχή με θέα θάλασσα δυνατότητα εσωτερικής διαμόρφωσης χώρων υποδομή ασανσέρ προοπτική πισίνας κήπος 2500τμ 2310-989028 2310989029 694-4417354 Classic www. classic.com.gr ΣΜΘ ●ΠΑΝΟΡΑΜΑ αγορά 300τμ μοναδική μονοκατοικία 5ετίας θέα θάλασσα (ιδιωτικής κατασκευής -εξτρά εξοπλισμός) 6ΔΣ5WC ανεξάρτητη κουζίνα ασανσέρ πισίνα διαμορφωμένος κήπος 1500τμ υπόγειο γκαράζ αποθήκη 2310-989028 2310989029 694-4417354 Classic www. classic.com.gr ΣΜΘ ●ΠΑΝΟΡΑΜΑ αγορά 315τμ μεζονέτα 13ετίας (2)επιπέδων (100τμ κάτοψη) με θέα -ανοικτωσιά σε κεντρικό σημείο 3-4ΔΣΚ4WC dressing-room διαμορφωμένος κήπος 500τμ υπόγειο γκαράζ 100τμ βοηθητικοί -λειτουργικοί χώροι 2310-989028 2310-989029 6944417354 classic www.classic.com.gr ΣΜΘ ●ΠΑΝΟΡΑΜΑ αγορά 350τμ (Πουρνάρι) μοναδική μονοκατοικία με εκπληκτικη θέα θάλασσα ιδιωιτικής κατασκευής 4ΔΣ ανεξάρτητη κουζίνα 5WC ασανσέρ κήπος 1000τμ προοπτική πισίνας βοηθητικοί -λειτουργικοί χώροι πάρκινγκ 2310-989028 2310-989029 694-4417354 Classic www.classic.com. gr ΣΜΘ ●ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Αγ.Παντελεήμων) 190τμ γωνιακή μεζονέτα 4Δ2Σ2Κ2MΠWC 3επιπέδων με οικόπεδο 270τμ πάρκινγκ εντός οικοπέδου ατομικός κήπος μεγάλες βεράντες αυτόνομο ισόγειο διαμέρισμα θέα θάλασσα 329.000€ (κωδ 30787) 2310-317100 693-6758141 φωτοπαρουσίαση www.interhome.gr ΣΜΘ


ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Αγ.Παντελήμων) αγορά μεζονέτα 3όροφη 200τμ 10ετίας 4Δ2ΣΚ3ΜΠ 2 τζάκια 2 είσοδοι ατομική θέρμανση πάρκινγκ τέντες a/c σε πολύ ωραίο σημείο 320.000€ 2310-280080 693-6666510 Daveti Κτηματομεσιτικό Δαβέτη Στέλλα www.daveti.gr ΣΜΘ ●ΠΑΝΟΡΑΜΑ Αναληψεως 240τμ μεζονέτα τριών επιπέδων μεγάλοι χώροι μπάνιο 2wc κήπος θέα. Ευκαιρία 300000 ευρώ R.E.M. 2310-308032 693-2308032 ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Ανατόλια) Πουρνάρι πωλείται καινούρια μονοκατοικία 320τμ με 1000τμ ατομικό κήπο 5Δ2ΣΚ3ΜΠ 2 τζάκια ατομική θέρμανση θέα όλο τον Θερμαϊκό 900.000€ 2310-280080 6936666510 Daveti Κτηματομεσιτικό Δαβέτη Στέλλα www.daveti.gr ΣΜΘ ΠΑΝΟΡΑΜΑ απο πολιτικο μηχανικό πωλείται μονοκατοικία βιλα 360τμ σε 1700τμ οικοπεδο α)ισογειο 200τμ ΣΚΤΜΠWC δωμάτιο ξένων με wc δωματιο υπηρεσίας με wc β)οροφος 114τμ master bedroom 40τμ wc 2ΔΣΚΜΠWC γ) σοφιτα 40τμ ΜΠwc ανελκυστηρες από ισόγειο-σοφιτα κατασκευή σχεδόν έτοιμη (όχι δαπεδα ειδη υγιεινής) στις βιλες Θερμη με Τριαδι εκτος σχεδιου πληρως τακτοποιημένη Δεν κατασκευάζονται πλέον τετοια Χωριζονται και σε 2κατοικίες 693-2605050

●ΠΑΝΟΡΑΜΑ από www.domus-in. gr 314τμ 5Δ2ΣΚ3ΜπWc μονοκατοικία υπέροχη θέα θάλασσα 500τμ οικόπεδο εξαιρετικοί χώροι διαμορφωμένος κήπος τέλεια βεράντα 30μ δυνατότητα ασανσέρ μεγάλο γκαράζ αποθήκες 2310-318099 694-4373640

●ΠΑΝΟΡΑΜΑ Lidl πωλούνται πολυτελείς μεζονέτες 250τμ με κήπο 1.000τμ σε 3 επίπεδα νεόκτιστες ξύλινα δάπεδα τζάκι τακτοποιημένες οι υπερβάσεις 5ΔΣΚ2ΜπWC. [Κωδ. L-6745] Σ.Νικολαίδου 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ

●ΠΑΝΟΡΑΜΑ από www.domus-in.gr 70τμ 2ΔΣΚΜΠ εξαιρετικό ισόγειο διαμέρισμα διαμπερές πολυτελούς κατασκευής θαυμάσιο κήπο ευρύχωρη σαλοκουζίνα άνετα δωμάτια ντουλάπα ατομική θέρμανση μηδενικά κοινόχρηστα μόνο 140.000€ 2310-318099 694-4373640

●ΠΑΝΟΡΑΜΑ μαγευτική θέα θάλασσα πωλείται διαμέρισμα 135τμ 2-3ΔΣΚ2Μπ στο καλύτερο σημείο άψογη κατασκευή αποθήκη πάρκινγκ ατομικό αέριο. [Κωδ.L-8280] Σ.Νικολαίδου 2310272737 LIBERTY ΣΜΘ

●ΠΑΝΟΡΑΜΑ από www.domus-in.gr 310τμ 4Δ2Σ2ΜΠWc πολυτελής κατοικία εξαιρετικά οργανωμένοι κι αυτόνομοι εσωτερικοί χώροι υπέροχο σαλόνι τζάκι μεγάλα δωμάτια ενδοδαπέδια θέρμανση ασανσέρ θαυμάσιο περιβάλλον 550.000€ 2310-318099 694-4373640

ΠΑΝΟΡΑΜΑ μεζονέτα 225τμ (3) επίπεδα 3Δ δωμάτιο υπηρεσίας πολλά εξτρά αυλή 250τμ μέσα στο δάσος θέα λιμάνι μοναδικό σημείο θέση στάθμευσης Μοναδική ευκαιρία 2310-285.323 6975901190 Εγγραφή Ακινήτων

●ΠΑΝΟΡΑΜΑ από www.domus-in.gr 140τμ 3ΔΣΚΜΠWc πολυτελέστατο διαμέρισμα θέα μοναδική πανταχόθεν ελεύθερο εξαιρετική διαρρύθμιση χωριστή κουζίνα εντυπωσιακό σαλόνι τζάκι τέλειες βεράντες αυτόνομο Φ/Α παρκινγκ 460.000€ 2310-318099 6944373640

ΠΑΝΟΡΑΜΑ μεζονέτα 3επίπεδα καινούργια 3Δ2Κ2Σ 2 τζάκια κήπος πάρκινγκ μπροστά σε πάρκο και μονοκατοικία καινούργια 4Δ θέα θάλασσα πάρκινγκ 2310-346688 2310-410567 694-7832831 694-1575073 «Real Earth» www.realearth.gr ΣΜΘ

●ΠΑΝΟΡΑΜΑ από www.domus-in.gr 140τμ 3ΔΣΚ2Μπ μεζονέτα θέα θάλασσα μοναδική ανοιχτωσιά ευχάριστο περιβάλλον θαυμάσιο κήπο εξαιρετικό σαλόνι τζάκι ευρύχωρα δωμάτια αυτόνομη θέρμανση παρκινγκ αποθήκη 280.000€ 2310-318099 694-4373640

●ΠΑΝΟΡΑΜΑ από www.domus-in.gr 125τμ 3ΔΣΚΜΠWc ισόγειο διαμέρισμα θέα-ανοιχτωσιά διαμπερές κήπο 130τμ αυτονομία εσωτερικών χώρων δρύινα δάπεδα μεγάλο σαλόνι τζάκι όμορφη κουζίνα μεγάλα δωμάτια 280.000€ 2310-318099 694-4373640

●ΠΑΝΟΡΑΜΑ από www.domus-in.gr 252τμ 4Δ2ΣΚ3ΜΠ ιδανική μεζονέτα -ανοιχτωσιά θαυμάσιο κήπο εξαιρετική διαρρύθμιση εντυπωσιακό σαλόνι χωριστή κουζίνα μεγάλα δωμάτια 16τμ & 25τμ αυτόνομο φυσικό αέριο 300.000€ 2310-318099 694-4373640

●ΠΑΝΟΡΑΜΑ Βίλλα Ριτζ πολύ ωραίο διαμέρισμα 1ου 150τμ ασανσέρ πολύ φωτεινό /2ΔΣΚ2Μπ δυνατότητα τρίτου δωματίου φανταστικό περιβάλλον με πισίνα παιδική χαρά κήπο πολύ προσιτή τιμή. [Κωδ.L-6985] Ν.Ξένος 2310272737 LIBERTY ΣΜΘ

●ΠΑΝΟΡΑΜΑ από www.domus-in.gr 270τμ 4ΔΣΚ3ΜπWC μεζονέτα υπερπολυτελούς κατασκευής γωνιακή διαμπερής ιδανικό περιβάλλον όμορφο κήπο εντυπωσιακό σαλόνι ανεξάρτητη κουζίνα υπέροχα δωμάτια αποθηκευτικοί χώροι κλειστό γκαράζ 500.000€ 2310318099 694-4373640

●ΠΑΝΟΡΑΜΑ διαμέρισμα 120 τ.μ. 10 ετών με υπέροχη και απρόσκοπτη θέα Ευκαιρία REMAX Target Για υποδείξεις Κος Γρεμμενάς Σάκης 2310-989870 Κωδ: 1030-68 ΣΜΘ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ Ν751 πωλείται μεζονέτα 3επιπεδων σε συγκρότημα 4Δ2ΜΠΣΚΤΡ τζάκι αποθηκες ατομική θέρμανση κήπος πάρκινγκ 15ετίας 380.000ευρώ μεζονετα 3Δ2Σ2Κ τζακι κηπος κεντρο 2310-346688 2310-410567 6947832831 694-1575073 «Real Earth» www.realearth.gr ΣΜΘ ●ΠΑΝΟΡΑΜΑ Ν.751 πωλείται πραγματικά υπέροχη μεζονέτα 3 επιπέδων 290τμ με κήπο 300τμ σε συγκρότημα με πισίνα εξαιρετική κατασκευή ξύλινα δάπεδα παντού. [Κωδ. L-6684] Σ.Νικολαίδου 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ

●ΠΑΝΟΡΑΜΑ στο κέντρο πωλείται διαμέρισμα 136τμ με 2ΔΣΚΜΠWC 4ος εσωτερικά κατασκευή κλάσης μεγάλη βεράντα με απεριόριστη θέα και κλειστό παρκινγκ. [Κωδ. L-8448] -Μ.Λασπίδου 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΠΑΝΟΡΑΜΑ στροφή Ν751 πωλείται οροφοδιαμερισμα 115τμ 2ΔΣΛΚΜΠ ισόγειο 15ετίας γωνιακό συν αποθηκη 20τμ και μεγάλος κήπος συν 25% 1000τμ οικοπεδου ατομικη θέρνμανση θεα κήπος μόνο 105.000ευρώ 2310-822228 6979314212 Φιδάνης ΣΜΘ ΠΑΝΟΡΑΜΑ τριόροφη μονοκατοικία 400τμ σε οικόπεδο 500τμ ιδιωτικής κατασκευής με θέα Θερμαϊκό. Διαθέτει 3Δ3ΜΠWC αυτόνομο ισόγειο διαμέρισμα και πάρκινγκ. Τιμή μοναδικής ευκαιρίας. Eurobank Υπηρεσιες Ακινητων 2310-506227

●ΠΑΝΟΡΑΜΑ πλησίον χωριού πωλείται μεζονέτα γωνιακή 240τμ σε 3 επίπεδα με 3ΔΣΚ3Μπ ασανσέρ εξαιρετική θέα κλειστό πάρκινγκ λογική τιμή. [Κωδ. L-7787] -Ν.Ξένος 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ

●ΠΕΡΑΙΑ δίπλα στη θάλασσα ενδιάμεσα με Ν.Επιβάτες πωλείται διαμέρισμα 83τμ 2ΔΣΚΜπ άριστα συντηρημένο ατομική θέρμανση A/C πάρκινγκ τζάκι αστική συγκοινωνία ιδανικό και για μόνιμη κατοικία. [Κωδ.L-6380] Α.Γαβριηλίδης 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ

●ΠΑΝΟΡΑΜΑ μεζονέτα καινούρια υπερπολυτελούς κατασκευής 180τμ όλα νόμιμα 3ΔΣΚ2ΜΠWC ενεργειακό τζάκι σύστημα ηλεκρικής σκούπας ενδοδαπέδια θέρμανση σε πολύ καλό σημείο. [Κωδ.L-6863] Σ.Νικολαίδου 2310272737 LIBERTY ΣΜΘ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Πουρνάρι) αγορά μονοκατοικία 3όροφη 330τμ 2.000τμ κήπος 52ΣΚΧ2ΜΠ2WC ατομική θέρμανση τζάκι πανοραμικά παράθυρα καταπληκτική θέα Θερμαϊκό ασανσέρ ωραία αρχιτεκτονική πάρκινγκ 990.000ευρώ 2310-280080 693-6666510 Daveti Κτηματομεσιτικό Δαβέτη Στέλλα www.daveti.gr ΣΜΘ

●ΠΕΡΑΙΑ ευκαιρία διαμερίσματα 40τμ μερικώς ανακαινισμένο 2ος 2Δωμάτια ξεχωριστή κουζίνα μπάνιο κλειστό μπαλκόνι θωρακισμένη 22.000€ 50τμ. 2ος 1ΔΣΛΚΜΠ μεγάλο μπαλκόνι ανοιχτωσιά ωρομέτρηση παρκινγκ ντουλάπα 52.500€ 23920-75172 6944988184

ΠΑΝΟΡΑΜΑ μοναδική ευκαιρία οδος Μιχαηλίδη πωλείται 1000τμ οικόπεδο με 2 σπιτια από 300τμ πισίνα θέα όλος ο κόλπος με πολλά εξτρά τιμή 950000Ε 2310-285.323 697-5901190 Εγγραφή Ακινήτων

ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Πουρνάρι) εξαιρετική βιοκλιματική μονοκατοικία 400τμ πολυτελούς κατασκευής με μοναδική θέα Θερμαϊκό. Διαθέτει 4δωμάτια 3μπάνια υπόγειο πάρκινγκ και 1.000τμ κήπο. Τιμή απίστευτης ευκαιρίας. Eurobank Υπηρεσιες Ακινητων 2310-506227

●ΠΑΝΟΡΑΜΑ μονοκατοικία εμβαδού ισογείου και 1ου ορόφου 200τμ με υπόγειο 120τμ μέσα στο χωριό σε οικόπεδο 3000τμ (εντός ζώνης) όρια οικισμού με υπέροχη θέα πωλείται 650.000€ 2310260135 2310-272656 Αναγνώστου Αγ.Σοφίας αρ.28 ΣΜΘ

●ΠΑΝΟΡΑΜΑ η απόλυτη θέα Θερμαϊκός πωλείται μεζονέτα 2ου ορόφου+σοφίτα 180τμ 3ΔΣΚ2ΜπWC 2 θέσεις στάθμευσης αποθήκη 450.000€. [Κωδ.L-8279] Σ.Νικολαίδου 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ

●ΠΑΝΟΡΑΜΑ Ν751 οδός Σταδίου τρίφατσο οικόπεδο πωλούνται ανεξάρτητες μονοκατοικίες ελεύθερες από παντού πολυτελούς κατασκευής ασανσέρ parking αποχέτευση φυσικό αέριο και κήπο χωρίς ΦΠΑ. Από 410.000€. Προοπτική κατασκευαστική 2310-273153 697-7463626

●ΠΑΝΟΡΑΜΑ από www.domus-in.gr 120τμ 3ΔΣΚΜΠWc διαμέρισμα γωνιακό διαμπερές ιδανικό προσανατολισμό θέα άριστη κατασκευή (νεόδμητο) εξαιρετική διαρρύθμιση δρύινα δάπεδα τζάκι ιματιοθήκες αποθήκη παρκινγκ 260.000€ 2310-318099 694-4373640

●ΠΑΝΟΡΑΜΑ καινούρια μεζονέτα υπό κατασκευή 120τμ με αποκλειστική χρήση κήπου 126τμ σε καταπράσινο περιβάλλον 3ΔΣΚΜΠWC 2 επίπεδα ατομικό αέριο πάρκινγκ εξαιρετική κατασκευή 250.000€ [Κωδ. L-7050]-Σ.Νικολαίδου 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Ν.751) πολυτελέστατη γωνιακή μεζονέτα 320τμ καταπράσινη γειτονιά 3Δ3ΜΠ σαλόνι τραπεζαρία αυτόνομο ισόγειο διαμέρισμα τζάκι ανεμπόδιστη θέα Θερμαϊκό 2θέσεις στάθμευσης. Τιμή πώλησης: 380.000€ Eurobank Υπηρεσιες Ακινητων 2310-506227

●ΠΑΝΟΡΑΜΑ από www.domus-in.gr 212τμ 4ΔΣΚ2ΜΠWc ρετιρέ απεριόριστη θέα πανταχόθεν ελεύθερο ιδανική διαρρύθμιση υπερπολυτελούς κατασκευής ενεργειακά κουφώματα ενδοδαπέδια αυτόνομη θέρμανση ενεργειακό τζάκι παρκινγκ αποθήκη 700.000€ 2310318099 694-4373640

ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Καμπουρίδου) μοναδικό ρετιρέ 3ου 250τμ με 200τμ μπαλκόνια σε προνομιακή θέση με καταπληκτική θέα. 4Δ2ΜΠWC τζάκι 1κλειστή θέση στάθμευσης. Τιμή μοναδικής ευκαιρίας. Eurobank Υπηρεσιες Ακινητων 2310506227

●ΠΑΝΟΡΑΜΑ Ν.751 πωλείται εξαιρετική μονοκατοικία 400τμ 2επιπέδων σε οικόπεδο ενός στρέμματος διαμορφωμένο κήπο και πέτρα κλειστό πάρκινγκ 4 θέσεων ωραία θέα ανοιχτωσιά λογική τιμή. [Κωδ.L-6767] Ν.Ξένος 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ

●ΠΑΝΟΡΑΜΑ από www.domus-in.gr 250τμ 4ΔΣΚ2ΜπWc μεζονέτα οικόπεδο 350μ ιδανικό προσανατολισμό υπέροχες βεράντες θαυμάσιο σαλόνι ανεξάρτητη κουζίνα (Corian) πολυτελή μπάνια γκαράζ χρήζει μερικής ανακαίνισης 350.000€ 2310-318099 6944373640

ΠΑΝΟΡΑΜΑ Ν.751 πωλείται μονοκατοικία ανακαινισμένη ανεξάρτητη περιφραγμένη 10ετίας οικόπεδο 368τμ ημιυπόγειο πάρκινγκ 2-ΙΧ με λεβητοστάσιο 90τμ κατοικία 4Δ 3 τουαλέτες καθιστικό κουζίνα 146τμ σύνολο 236τμ τιμή ευκαιρίας 550.000Ε. Τιμή Συζητήσιμη 2310815178 697-4199711

ΠΑΝΟΡΑΜΑ πωλείται διώροφο ισόγειο διαμέρισμα 150τμ με θέα σε κτήριο οδού Παστέρ 18 (Νόμος) με κήπο 160τμ σε καλή τιμή 697-3322166

ΠΕΡΑΙΑ ευκαιρία πωλείται διαμέρισμα 44τμ ΔΣΚΛ δίπλα στη θάλασσα πλήρως επιπλωμένο και σε καλή κατάσταση θωρακισμένη πόρτα μία θέση πάρκινγκ 50.000Ε 693-7068597 ΠΕΡΑΙΑ πωλείται διαμέρισμα 65τμ ΔΣΚΛ ωρομέτρηση ατομικό κήπο μια θέση πάρκινγκ αποθήκη σε ολοκαίνουρια πολυκατοικία 697-7205050 694-4345587 ΠΕΡΑΙΑ πωλείται διαμέρισμα 110τμ με 3υ/δ λουτρό wc μεγάλη σαλοκουζίνα ωρομέτρηση μια θέση πάρκινγκ αποθήκη 15τμ σε ολοκαίνουρια πολυκατοικία 694-4345587 697-7205050

●ΠΑΝΟΡΑΜΑ πωλειται ευκαιρια μοναδικη σε σουπερ σημειο Πετρου Λεβαντη σε 2οροφη μονοκατοικια ο 1ος 116τμ σε 1060τμ με ποσοστο συνιδιοκτησιας 265τμ Τιμή σουπερ 119.000€ 693-2652042 2311-220120 2311222893 Κτηματομεσιτικη Λιουρτας

ΠΕΡΑΙΑ πωλείται διαμέρισμα 3ος όροφος 53τμ θάλασσα στα 50μ 25.000€ 6944262355

ΠΑΝΟΡΑΜΑ πωλείται μονοκατοικία 500τμ σε ένα στρεμμα με θέα πολυτελούς κατασκευής αρχιτεκτονικής 2310-346688 2310-410567 6947832831 694-1575073 «Real Earth» www.realearth.gr ΣΜΘ

●ΠΕΡΑΙΑ πωλειται διαμερισμα 98τμ 2ΔΣΚ (χωριστή) Μπ 3ος κατασκευης 1995 τζακι πάρκινγκ αποθηκη τέντες θερμιδομέτρηση πολυ φωτεινο πολυ καλη κατάσταση 98.000Ε 2310-437676 694-5906720 Συμεωνίδης Γιάννης & Συνέργατες

ΠΑΝΟΡΑΜΑ πωλείται τριόροφη μεζονέτα 270τμ 5Δωμάτια Σαλοκουζίνα 2Μπάνια 1WC ασανσέρ κήπος 1300τμ θέα θάλασσα 6ετών 330.000Ε 2310-464504 694-5774329 Reva Ακριβοπούλου Ζωή www.reva.gr ΣΜΘ ΠΑΝΟΡΑΜΑ πωλείται τριόροφη ανεξάρτητη μεζονέτα 240τμ γωνιακή κήπος 80τμ 3Δωμάτια 2Σαλοκουζίνες 2Μπάνια WC 25ετών 270.000Ε 2310-464504 694-5774329 Reva Ακριβοπούλου Ζωή www.reva.gr ΣΜΘ

ΠΕΡΑΙΑ πωλείται μεζονέτα 180τμ γωνιακή τριπλευρη αυλή 3ΔΣΚ2ΜΠ 15ετιας τιμή 150000Ε 830Ε/τμ σουπερ ευκαιρια!! 2310-285.323 697-5901190 Εγγραφή Ακινήτων ●ΠΕΡΑΙΑ πωλουνται διαμερισματα α)2ΔΣΚΛ 102τμ 1ος ανακαινισμενο Ανθεων ατομικο καλοριφέρ κατασκευής 1992 θέα θάλασσα 100.000Ε πάρκινγκ β)ΔΣΚΛ 1ος 68τμ δυνατότητα 2ου δωματίου κατασκευης 2002 90.000Ε Ιδιώτης 2310815443 697-6287000 694-7125918

ΠΕΡΑΙΑ στον κεντρικό δρόμο Περαίας Αγ.Τριάδος (ιδιόκτητο οικοπεδο) 7στρ σε συγκρότημα δυο οικοδομικών μονάδων ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα πλήρως αποπερατωμένα που κατοικούνται απο 50-120τμ και καταστήματα απο 100 -500τμ από 1.100Ε/τμ 2310-429.870 -71 Δ.Τζαμπάζης ΑΕ ΠΛΑΓΙΑΡΙ ανεξάρτητες πανοραμικές μονοκατοικίες διόροφες σε 1.000τμ κήπο έξω απο το χωριό και δίπλα σε αστική συγκοινωνία όλα τακτοποιημένα πολεοδομικά 175τμ 4ΔΣΚ2WC 250.000Ε 694-1554560 ΠΛΑΓΙΑΡΙ από αρχιτεκτονικο οργανισμό στο συγκρότημα Τηθυς κατασκευάζονται 6 ανεξάρτητες διώροφες βιλλες 4ΔΣΚ3Λ αποθηκες πισινα τζακι 188τμ θεα Θερμαϊκό 888τμ κηπο Παράδοση 9/12 177.000Ε 2310-458140 6937019110 ●ΠΛΑΓΙΑΡΙ πωλείται νεόδμητη μεζονέτα 210τμ 4ΔΣΚ2ΜΠWC εντός σχεδίου σε οικισμό σε ήσυχο σημείο με θέα παρκιγκ αποθήκη τζάκι. Τιμή κρίσης μόνο 120.000€ (ΒΑ90). Φωτοπαρουσίαση www.homexpert.gr 2310-306285 ΣΜΘ ΡΕΤΖΙΚΙ Αγορά 2όροφη μεζονέτα 135τμ 3ΔΣΚΜΠWC κήπος μπροστά-πίσω ξύλινα πατώματα ντουλάπες αποθήκη πάρκινγκ θέα 190.000€ 26510-70023 Κτηματικές Επιχειρήσεις Μπάσιος www. houseonline.gr ΣΜΘ

ΡΕΤΖΙΚΙ Αγορά 2όροφη μεζονέτα 120τμ 3ΔΣΚΜΠ 2WC κοντά στο δημαρχείο με αυλή και θέα προς το δάσος 190.000€ 26510-70023 Κτηματικές Επιχειρήσεις Μπάσιος www.houseonline.gr ΣΜΘ ΡΕΤΖΙΚΙ αγορά ακινήτου μεγάλη ευκαιρία μεζονέτα ανεξάρτητη 155τμ 3Δ2ΣΚWC 3επίπεδα πολυτελούς κατασκευής θωρακισμένη τζάκι δάπεδα γρανίτη ωραία έπιπλα κουζίνας αποθή2310κη πάρκινγκ αυλή θέα 175.000€ 604405 697-3077375 Κτηματομεσιτική Καραγιάννη ΡΕΤΖΙΚΙ αγορά διώροφη μεζονέτα 145τμ συν 40τμ σοφίτα κατοικήσιμη με 3ΔΣΛΚΜΠWC επιδαπέδια θέρμανση αυλή εύκολη πρόσβαση στον κεντρικό δρόμο τιμή 225.000€ συζητήσιμη 26510-70023 Κτηματικές Επιχειρήσεις Μπάσιος www.houseonline.gr ΣΜΘ ●ΡΕΤΖΙΚΙ αγορά ευκαιρία μεζονέτα 135τμ 2όροφη 3Δ μεγάλα κουζίνα επώνυμη ΣΛΜΠWC 2ντουλάπες τέντες μπάρμπεκιου κήπο 100τμ απο 220.000€ στα 170.000€ δεκτές προσφορές Κωδ.13670 2310-220.111 ‘Parthenon Hellas’ www. eparthenon.eu ΣΜΘ ΡΕΤΖΙΚΙ αγορά τριώροφη μεζονέτα 200τμ με ανεξάρτητο ισόγειο 4Δ2ΣΛΚΜΠ2WC με κλειστό πάρκιγκ θέα αυλή τιμή 200.000€ Ευκαιρία 2651070023 Κτηματικές Επιχειρήσεις Μπάσιος www.houseonline.gr ΣΜΘ


20

µικρές αγγελίες

●ΡΕΤΖΙΚΙ Δημοκρατίας δίπλα στο δάσος πωλείται μεζονέτα 250τμ 5 δωματίων τεράστιους χώρους γωνιακή ανατολικομεσημβρινή σε άριστη κατάσταση. [Κωδ.L-7860] Χ.Δρακάκης 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ

ΡΕΤΖΙΚΙ πωλούνται α)διαμερισμα 80τμ 2ΔΣΚΜΠ μεγαλη βεραντα καταλληλο και για επαγγελματικο χωρο 165000Ε β)διαμερισμα 127τμ 3ΔΣΚ2ΜΠ τζακι σε συγκροτημα 7ετιας 185000Ε 6937233663 Μεσιτικό «Όμορφος Κόσμος» Πασχαλίδου Ελένη ΣΜΘ

ΡΕΤΖΙΚΙ διαμερίσματα απο 75τμ έως 95τμ με 2-3ΔΣΚΜΠ 10ετίας με πολύ καλή θέα το δάσος που δεν κλείνει απο 80.000Ε έως 120.000Ε 26510-70023 Κτηματικές Επιχειρήσεις Μπάσιος www. houseonline.gr ΣΜΘ

ΡΕΤΖΙΚΙ πωλούνται πολυτελέστατες μεζονέτες διαμερίσματα με θέα και πάρκινγκ ετοιμοπαράδοτα χωρίς ΦΠΑ 2310-815647 693-7128816 6972807971

●ΡΕΤΖΙΚΙ εκπληκτική κατοικία πολυτελής 257τ.μ 4δ2σκ3μπ ηλιόλουστη ασανσέρ κλειστό γκαράζ2 τζακι συναγερμος 300000€ (Α1536) πολυτελής μεζονέτα 4δ2σκ2μπwcαπ ασανσέρ τζακούζι ψευδοροφές θυροτηλεοράσεις ντουλάπες θέα 240000€ (α1368) www.lympero.gr 2310-500010 693-6626460 Λυμπερόπουλος ΣΜΘ ●ΡΕΤΖΙΚΙ εξαιρετική μεζονέτα ασανσερ 180τ.μ τζακι θωρακισμενη 3δ2σκ3μπ κηπος θεα δασος προσεγμένη ατομικη θερμανση παρκινγκ 230000€ (α0972) διώροφη 200τ.μ 4δ2σκ2μπαπ διαμορφωμένη αυλή τζάκι θέα 230000€ (α0390) 2310-500010 693-6626460 Λυμπερόπουλος ΣΜΘ ●ΡΕΤΖΙΚΙ ευκαιρία μεζονετα 110τ.μ ατομικη θερμανση κηπος 3δσκμπwcαπ τζακι 115000€(Α1140) διαμερισμα 110τ.μ 2δσκμπwcαπ σιτοπορτες συναγερμος περιποιημενο μεγαλο μπαλκονι τζακι διαμπερες ησυχο ατομικη θερμανση 125000€ (Α1568) www.lympero.gr 2310500010 693-6626460 Λυμπερόπουλος ΣΜΘ ΡΕΤΖΙΚΙ (Πεύκα) Αγ.Τριάδος τριόροφη μεζονέτα 150τμ απο ιδιοκτήτη πολεοδομικά ρυθμιζόμενη γωνιακή βλέπει πάρκο 2ος 2ΔΛΤ 1ος ΣΛΚwc τζάκι ισόγειο με wc 170.000€ αυλή 150τμ 2310-224926 693-2372829 ΡΕΤΖΙΚΙ Πεύκα συγκρότημα υπερπολυτελών μεζονετών με αυτόνομους κήπους πάρκινγκ γωνιακά οικόπεδα περιτριγυρισμένα από πάρκα παιδικές χαρές απεριόριστη θέα εγκατάσταση εσωτερικού ασανσέρ τζάκι θωρακισμένη πόρτα θυροτηλεόραση 4Δ2Σ3Λ 160τμ συν 200τμ. Οριστικά συμβόλαια. Δάνεια δεκτά. Τιμή 210.000Ε Δεκτός διακανονισμός 2ετών άτοκος 2310-323230 2310-323040 2310-326040 6944266232 697-7448080 Δούρος ΑΕ ΡΕΤΖΙΚΙ πωλείται μεζονέτα 152τμ με θέα χωρίς Φπα τακτοποιημένο αποθηκευτικό χώρο τζάκι υδρομασάζ γερμανικά κουφωματα κήπο 90τμ τιμή 192.000€ 694-4271855 ΡΕΤΖΙΚΙ πωλούνται α)3οροφη μεζονετα 128τμ 3ΔΣΚΜΠWC κηπος ευκαιρια 120000Ε β)ισογειο διαμερισμα 80τμ 2ΔΣΚΜΠ 30ετιας κοντα στην Λ.Παπανικολαου 70000Ε γ)3οροφη 155τμ 4Δ2ΣΚ2ΜΠWC 230000Ε 693-7233663 Μεσιτικό «Όμορφος Κόσμος» Πασχαλίδου Ελένη ΣΜΘ

ΣΙΝΔΟΣ διαμερίσματα ετοιμοπαράδοτα άριστης κατασκευής απο 60τμ έως 140τμ και τιμές απο 40.000Ε αποθήκη πάρκινγκ συγκρότημα (2)τριώροφων οικοδομών μοναδική ευκαιρία 6978005121 2310-222465 2310-473770 697-3770585 Χωροδομική Α.Ε. www. horodomiki.com ●ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ αγορά 290τμ νεόδμητη μονοκατοικία πολυτελούς κατασκευής θέα απεριόριστη 1200τμ κήπος διαμορφωμένοςανεξάρτητη κουζίνα σαλόνι μεγάλα ανοίγματα τζάκι 4Δ2ΜΠ θέσεις πάρκινγκ.Μοναδική 260.000Ε Κωδ 3083 2310-334001 693-6203214 φωτοπαρουσίαση www.forumland.gr ΣΜΘ ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ Α.Σχολάρι πωλούνται κατοικίες 3επίπεδα 165τμ με 650τμ κήπο και 1500τμ κήπο θέα απεριόριστη Θερμαϊκό Χορτιάτη και θάλασσα Επανομής απο 190.000€ 23920-71666 6946258121 Τσαβδάρης ΣΜΘ ●ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ πωλείται καινούργια διώροφη μεζονέτα (1ος -2ος) 110τμ 3ΔΣΚ2Μπ στο κέντρο του χωριού Τακτοποιημένα υπόγεια και ημιυπαίθριοι χώροι Τιμή 100.000ευρώ 6977437085 ●ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ πωλείται καινούργιο διαμέρισμα 136τμ 3ΔΣΚΜΠ στο κέντρο του χωριού Τακτοποιημένοι ημιυπαίθριοι χώροι τιμή 125.000ευρώ 694-5235484 ●ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ πωλείται καινούργια διώροφη μεζονέτα (ισόγειο -1ος) 105τμ 3ΔΣΚΜπ στο κέντρο του χωριού Τακτοποιημένα υπόγεια και ημιυπαίθριοι χώροι Τιμή 90.000ευρώ 697-7437085 ●ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ πωλείται καινούργιο ισόγειο διαμέρισμα 55τμ ΔΣΚΜπ στο κέντρο του χωριού Τακτοποιημένοι ημιυπαίθριοι χώροι τιμή 45.000ευρώ 6945235484 ●ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ πωλείται καινούργια τριώροφη μεζονέτα 165τμ 4ΔΣΚ2ΜΠ στο κέντρο του χωριού Τακτοποιημένα υπόγεια και ημιυπαίθριοι χώροι τιμή 135.000ευρώ 694-5235484 ●ΤΡΙΑΔΙ αγορά 90τμ 115τμ πολυτελούς κατασκευής μεζονέτες κήπος 130τμ εύκολη πρόσβαση 2-3ΔΣΜΠwc με ντουλάπες δρύινα δάπεδα τζάκι χωριστή κουζίνα ηλεκτρικά στόρια σύστημα σκούπας πάρκινγκ. 95.000Ε-145.000Ε κωδ.2567 2310-334001 697-0318780 φωτοπαρουσίαση www.forumland.gr ΣΜΘ ΤΡΙΑΔΙ πωλείται διαμέρισμα 120τμ 3ΔΣΚ2WC με σοφίτα απεριόριστη θέα ατομική θέρμανση λούξ κατασκευής 140.000€ 2310-359227 694-2644200 Μεσιτικό Εστία ΤΡΙΑΔΙ πωλείται διαμέρισμα 90τμ καινούρο με 2ΔΣΚWC ατομική θέρμανση καλή κατασκευή 75.000ε 694-2644200 Μεσιτικό Εστία

1 Ι Ο ΥΛ Ι Ο Υ 2 0 1 2

●ΤΡΙΑΔΙ πωλείται μεζονέτα 2 επιπέδων σε ωραίο σημείο του χωριού 144τμ 6 ετών με 4 δωμάτια σαλοκουζίνα με τζάκι μπάνιο και WC αυτόνομη θέρμανση συναγερμός εξαιρετική τιμή. [Κωδ. L-7041] Α. Αλτίνης 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ

●ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ στο κέντρο του χωριού πωλείται μεζονέτα ποιοτική κατασκευής 6ετίας 60τμ ΔΣΚχωριστήΚΜΠ αποθήκη πάρκινγκ στην πολύ καλή και διαπραγματέυσιμη τιμή των 55000Ε κωδ.10128610 Υπεύθ.Β.Ζαγκότας 2310-763196 www.speedwell.gr Speedwell ΣΜΘ

ΤΡΙΑΔΙ τρελή ευκαιρία !!! πωλείται 150τμ οροφοδιαμερισμα συν βεράντα 130τμ με πέργκολα ασανσέρ φυσικό αέριο θέα θάλασσα νέ εκπληκτική τιμή (κωδ.1029177) Re/Max Delta 2310-588.411 www. remax-delta-thessaloniki.gr

●ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ αγορά 100τμ 155τμ μεζονέτες νεόδμητες πολυτελούς κατασκευής ανοιχτωσιά και κήπο 3ΔΣΚΜπwc δρύινα δάπεδα ντουλάπες τζάκι ατομικό αέριο συναγερμό πόρτα ασφαλείας αποθήκη πάρκινγκ 140.000Ε -195.000Ε κωδ.3340-42 2310-334001 697-9662042 φωτοπαρουσίαση www. forumland.gr ΣΜΘ

●ΤΡΙΛΟΦΟ Μεζονέτα 3 ορόφων 165 τ.μ Ευκαιρια!4 υ/δ Εντοιχ. Ντουλάπες 2 Σαλόνια 2WC 2 Kουζίνες Μπαλκόνια. Εξαιρετικής κατασκευής 2010 με θέα. ID 1019-5 2310-455111 Re/max 4-U ΣΜΘ ΤΡΙΛΟΦΟΣ αγορά καταπληκτικές ευκαιρίες μεζονέτες αυτόνομες 3οροφη 140τμ ανεξάρτητη 3Δ2ΣΚ3ΜΠ 130.000Ε 2όροφες 132τμ 3ΔΣΚ2ΜΠ 82.000Ε 135τμ 4ΔΣΚ2ΜΠ 100.000Ε.διαμερίσματα 130τμ 2ος 3ΔΣΚΜΠ εγκατάσταση ασανσέρ 130.000Ε/Συζητήσιμες 23920-63382 697-3382528 Μεσιτικό Στ.Μαρμαγκά www.marmaga.gr ΣΜΘ ΤΡΙΛΟΦΟΣ πωλούνται 2 διαμερίσματα (επάνω σε μεζονέτες) καινούρια 107τμ 3Δωμάτια σαλοκουζίνα με τζάκι μπάνιο πάρκινγκ ατομική θέρμανση 2310521521 2310-537537 693-2467551 693-2331534 ΤΡΙΛΟΦΟΣ πωλούνται μεζονέτες τριών επιπέδων 180τμ 4Δ2ΣΚ3Μπ ατομική θέρμανση τζάκι μεγάλος ακάλυπτος χώρος συγκροτήματος ιδιωτικό πάρκιγκ άριστη κατασκευή έγινε τακτοποίηση νομιμοποίηση των χώρων τιμές προσιτές 697-7601515 ●ΤΡΙΛΟΦΟΣ σε συγκρότημα κατοικιών ετοιμοπαράδοτη 2οροφη κατοικία 150τμ 135000Ε (ευκαιρία) 3οροφη κατοικία 159τμ 190000Ε &167τμ 200000Ε ατομική θέρμανση parking κήπο 2310-456452 Μηχανικοί Κ.Χαλμούκης 697-7308302 Π.Χιλιαδάς 6978482012 Ακρόλιθος κατασκευαστική ΦΙΛΥΡΟ πωλείται μεζονέτα πολυτελούς κατασκευής με ασανσέρ 275τμ ισόγειο ανεξάρτητο με πάρκινγκ ανώγειο σαλόνι τραπεζαρία wc 1ος 3δωμάτια λουτρό μεγάλο σοφίτα υπερυψωμένη 900Ε/τμ 2310-934498 694-7216479 ●ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ πωλείται μεζονέτα 107τμ 3 επίπεδα 2-3ΔΣΚΜΠ μεγάλα μπαλκόνια θέα 2008 τιμή 95.000€. [Κωδ. L-8472] 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ

●ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ αγορά α)διαμέρισμα 90τμ 2ΔΣΚWC 4ετών 1ου ορόφου θωρακισμένη τζάκι πάρκινγκ αποθήκη ανοιχτωσιά 120.000€ β)μεζονέτα 140τμ 3ΔΣΚ2WC θωρακισμένη τζάκι αποθήκη φυσικό αέριο περιοχή ΟΑΕΔ 175.000€ 2310-650086 697-3049142 www. cosmopolis.com.gr ΣΜΘ ●ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ αγορά α)μεζονέτα 130τμ 3ΔΣΚ2WC θωρακισμένη πάρκινγκ αποθήκη φυσικό αέριο γωνιακή 158.000€ β)μεζονέτα 120τμ 3ΔΣΚ2WC θωρακισμένη πάρκινγκ αποθήκη φυσικό αέριο 140.000€ 2310-650086 697-3049142 www.cosmopolis.com.gr ΣΜΘ ●ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ αγορά α)μεζονέτα 140τμ 3ΔΣΚ2WC θωρακισμένη τζάκι αποθήκη θέα φυσικό αέριο τακτοποιημένοι ημιυπαίθριοι χώροι 170.000€ β)διαμέρισμα 2ου ορόφου 140τμ 3ΔΣΚ2WC θωρακισμένη τζάκι πάρκινγκ αποθήκη μεγάλοι χώροι 220.000€ 2310-650086 697-3049142 www.cosmopolis.com.gr ΣΜΘ ●ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ αγορά α)μεζονέτα 90τμ 8ετών 2ΔΣΚWC θωρακισμένη αποθήκη υποδοχή για τζάκι διαμπερές κεντρικά 90.000€ β)διαμέρισμα 115τμ 1ου ορόφου 3ΔΣΚ2WC θωρακισμένη τζάκι αποθήκη άριστη κατασκευή 155.000€ 2310-650086 697-3049142 www. cosmopolis.com.gr ΣΜΘ ●ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ αγορά α)μεζονέτα 210τμ 4Δ2ΣΚ3WC θωρακισμένη τζάκι πάρκινγκ θέα ανεξάρτητη είσοδος ισογείου τακτοποιημένοι ημιυπαίθριοι χώροι 235.000€ β)διαμέρισμα 90τμ 2ΔΣΚWC 3ετών θωρακισμένη τζάκι πάρκινγκ αποθήκη θέα μπαλκόνι 40τμ ατομική θέρμανση 110.000€ 2310650086 697-3049142 www.cosmopolis. com.gr ΣΜΘ

●ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ πωλειται μονοκατοικία του 2006 240τμ 3επιπεδα ανεξάρτητο ημιυπογειο ενεργειακο τζακι κηπος 260τμ με γκαζόν 3 τουαλέτες και αλλα εξτρα 697-7875650

●ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ αγορά Αμφιθέα μεζονέτα 150τμ με ασανσέρ 3Δ2ΣΚ3ΜΠ 165000€ Παλαιοκαστρο μεζονέτα 8ετιας 172τμ 4Δ2ΣΚ3ΜΠ εντοιχισμένη κουζίνα αξίας 8000€ τζάκι αυτόνομο ισόγειο κατοικήσιμο 163000€ 693-2726967 2310-604417 Interhouse ΣΜΘ

ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ στο κέντρο πωλούνται διαμερίσματα και μεζονέτες πολυτελους κατασκευής με θέσεις στάθμευσης και προαύλιο χωρο απο κατασκευαστικη εταιρία Τιμες απο 75.000ευρω Δεκτες ανταλλαγές 2310-200581 693-2106268 6932907182 693-6965412

●ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ αγορά Δημαρχείο μεζονέτα 137τμ 3ετιας 3ΔΣΚ2ΜΠ εξτρα αξίας 20000ε κήπο και ανοιχτωσια 135000ε ΟΑΕΔ Κονταξοπουλειο κορυφαία τοποθεσία μεζονέτα 102τμ 3ΔΣΚ2ΜΠ 30τμ κήπο παρκινκ 140000€ 6932726967 2310-604417 Interhouse ΣΜΘ

●ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ αγορά κέντρο πλησίον σχολείων λεωφορείων διαμέρισμα 8ετιας 122τμ 3ΔΣΚ2ΜΠ 2ος θέα παρκινκ 117000€ διαμέρισμα 20ετιας 107τμ 3ΔΣΚΜΠ άριστη κατάσταση τζάκι 1ος όροφος παρκινκ 110000€ 693-2726967 2310-604417 Interhouse ΣΜΘ

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ιδανικο σημειο πωλείται ισόγειο διαμέρισμα (ακουμπάει μόνο από την μια πλευρά) 2ΔΣΚΜΠ τζακι θωρακισμένη πολύ ωραία διαρύθμιση μεγαλη αυλή σε γωνια μονο 68000Ε 2310-694429 Κτηματομεσιτική Γαία Land Ειρήνη Σταμπουλίδου ΣΜΘ

●ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ αγορά πλησίον σχολείων λεωφορείων διαμέρισμα 10ετιας 80τμ 2ΔΣΚΜΠ 2ος όροφος θέα 86000Ε διαμέρισμα 5ετιας 90τμ ατομικό καλοριφέρ εντοιχισμένη κουζίνα νοτιοανατολικό 2ος θέα παρκινκ 118000ε 6932726967 2310-604417 Interhouse ΣΜΘ

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ κέντρο απόκεντρο πωλείται διαμέρισμα με σοφίτα 82τμ + 50τμ 2ος 2ΔΣΛΚWC +2ΔWC τζακι πάρκινγκ ατομικό αέριο θέα 120.000Ε νοικιασμένο 350Ε 2310-694714 6984200700 Μεσιτικό Σωτηριάδης ΣΜΘ

●ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ αγορά πλησίον Αγ.Παρασκευής σχολείων στάσης λεωφορείων νοτιοανατολικό διαμέρισμα 80τμ 7ετιας 2ΔΣΚΜΠ εντοιχισμένη κουζίνα αξίας 15000€ ατομικό καλοριφέρ παρκινκ 1ος όροφος 70000€ 2ος 75000€ 693-2726967 2310-604417 Interhouse ΣΜΘ ●ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ αγορά σε κορυφαία τοποθεσία νοτιοανατολικό διαμ 180τμ 4ΔΣΚ2ΜΠ μπάνιο με υδρομασάζ ψευδοροφές εχτρα αξίας 100000€ 2ος όροφος εγγυημένη θέα Θερμαϊκό κλειστό παρκινκ τιμή 160000€ 693-2726967 2310-604417 Interhouse ΣΜΘ ●ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ α)διαμέρισμα 1ος όροφος 3ΔΣΚΛ 2006 110τμ δρύινα πατώματα τζάκι πάρκινγκ ανοιχτωσιά 130.000Ε κωδ.ΔΩ900 β)διαμέρισμα 85τμ ισόγειο 2ΔΣΚΛ διαμπερές τζάκι κήπος 2001 70.000Ε τακτοποιημένο 2310-698877 697-4116003 Μεσιτικό Βάκας Ωραιόκαστρο ΣΜΘ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ απο ιδιώτη μεζονέτες διαμερίσματα χωρίς ΦΠΑ καινούρια ετοιμοπαράδοτα τακτοποιημένα κέντρο απόκεντρο πάρκινγκ τζάκι ατομικό αέριο πολύ καλή κατασκευή 6979969425 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ Aπό κατασκευαστική πωλούνται πολυτελείς ετοιμοπαράδοτες 2όροφες μεζονέτες 115τ.μ. 3ΔΣΧΚ1Λ1WC, στο κέντρο του Ωραιοκάστρου, δίπλα στα σχολεία. Τζάκι, πάρκινγκ, υδρομασάζ, συναγερμός, ατομική θέρμανση. Προσιτές τιμές 2310772555 693-6592557 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ Αρτεμις Σε συγκρότημα υψηλών προδιαγραφών πωλείται ετοιμοπαράδοτο διαμέρισμα 121τ.μ. 3ΔΣΧΚ1Λ1WC και 3όροφη μεζονέτα 191τ.μ. 5Δ2ΣΚ3Λ1WC. Τζάκι, πάρκινγκ, υδρομασάζ, συναγερμός, πισίνα. Προσιτές τιμές 2310-772555 693-6592557 ●ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ Γαλήνη μεγάλη ευκαιρία γωνιακή μεζονέτα 240τμ με 270τμ κήπο και 2κλειστές θέσεις στάθμευσης υπεράριστη πολυτελής ανεξάρτητο ισόγειο απεριόριστη θέα αξίζει μόνο 250.000Ε κωδ.ΜΓ901 2310-698877 697-4116003 Μεσιτικό Βάκας ΣΜΘ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ Γαλήνη πωλείται μεζονέτα 3όροφη 223τμ θέση πάρκινγκ ισόγειο ενιαίος χώρος τζάκι playroom wc 1ος ΣΛΚWC τζάκι 2ος 3ΔμεγάλαΜΠ θέα σχολείο στάση 280.000ευρώ συζητήσιμη 697-4667555 ●ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ διαμέρισμα 107τμ 2ΔΣΚ2WC 2ος τζάκι ατομικός καυστήρας πετρελαίου εντοιχισμένη κουζίνα 2εντοιχισμένες ντουλάπες αποθήκη 10τμ τιμή 105.000Ε 2310-700584 694-4336795 697-2609081 Ikopolis

●ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ κέντρο απόκεντρο μεζονέτα 233τμ 2003 υπεράριστη με κήπο πάρκινγκ ανεξάρτητο ισόγειο κατάλληλο για διπλοκατοικία πολύ μεγάλα δωμάτια θέα δάσος και Θερμαικό 265.000Ε συζητήσιμη κωδ.ΜΩ902 2310-698877 697-4116003 Μεσιτικό Βάκας ΣΜΘ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ κεντρο αποκεντρο ιδανικο σημειο κοντα σχολεια στασεις αγορά πωλειται 3οροφη μεζονετα 180τμ νοτια 4Δ2ΣΚ2ΜΠWC ωραιοτατη διαρυθμιση μεγαλα μπαλκονια αριστη κατασταση ανοιχτωσιά μονο 170000Ε 2310-694429 Κτηματομεσιτική Γαία Land Ειρήνη Σταμπουλίδου ΣΜΘ ●ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ κέντρο γωνιακή μεζονέτα 186τμ με 2κήπους ανεξάρτητο ισόγειο πάρκινγκ 2002 δίπλα σε αγορά και σχολεία νότια διαμπερής ανοιχτωσιά 235.000Ε συζητήσιμη κωδ.ΜΩ853 2310-698877 697-4116003 Μεσιτικό Βάκας ΣΜΘ ●ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ κέντρο μονοκατοικία 300τμ 2επιπέδων 470τμ οικόπεδο ελεύθερη από παντού με 140τμ υπόγειο γκαράζ και 50τμ σοφίτα ιδιωτική πολυτελής κατασκευή ασανσέρ 490.000Ε κωδ. ΜΩ712 τιμή συζητήσιμη 2310-698877 697-4116003 Μεσιτικό Βάκας ΣΜΘ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ -Μεζονέτα 210τμ Lux κατασκευής. 3 Δωμάτια - 2σαλοτραπεζαρίες - κουζίνα - 1τουαλέτα - 2wc. Σε προνομιούχο - σημείο ανοιχτωσιά - ήσυχος δρόμος - υπέροχη θέα στο Θερμαϊκό - προκήπιο - αυλή - θωρακισμένη πόρτα - τζάκι - αέριο - 2 κλειστές θέσεις parking. Χωρίς Φ.Π.Α. Τακτοποιημένοι αίθριοι. Κάλυψη Δανείου 100% της εμπορικής αξίας - Συμβεβλημένοι με όλες τις τραπεζες και πιστωτικούς οργανισμούς 694-1406071 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ μεζονέτα μοναδική ευκαιρια 3όροφη 100.000€ διαμερίσματα μεζονέτες μονοκατοικίες -βίλλες διαμερίσματα από 60τμ-100τμ από 50.000€ μέχρι 90.000€ μεζονέτα 220τμ 150.000€ βίλα 250τμ με οικόπεδο 700τμ 450.000€ 693-8307019 ●ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ μοναδική ευκαιρία λόγω αναχώρησης ιδιωτικής κατασκευής μονοκατοικία 360τμ σε 317τμ οικόπεδο 2005 υπερπολυτελής με ανεξάρτητο ισόγειο ασανσέρ ανεπανάληπτη θέα από Θεσσαλονίκη έως Όλυμπο κωδ. ΜΠ605 2310-698877 697-4116003 Μεσιτικό Βάκας ΣΜΘ ●ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ Παλαιόκαστρο μεζονέτα 163τμ 3επιπέδων 1998 με πάρκινγκ κήπο θέα απεριόριστη σε ήσυχη γειτονιά 150.000Ε κωδ.ΜΠ884 τιμή συζητήσιμη κατάλληλη για επένδυση 2310698877 697-4116003 Μεσιτικό Βάκας ΣΜΘ


ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΛΟΙΠΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ●ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ Παλαιόκαστρο μπροστά σε πάρκο μεζονέτα 160τμ με 4ΔΣΚΛWC αυλή πλήρως εξοπλισμένη από ηλεκτρικά και κλιματιστικά διαμπερής και φωτεινή 200.000Ε κωδ.ΜΠ890 2310-698877 697-4116003 Μεσιτικό Βάκας ΣΜΘ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ πωλείται άριστο διαμέρισμα 2ου ορόφου 8ετιας 90τμ 2ΔΣΚΜΠ τζάκι κήπος ανοιχτωσιά ατομική θέρμανση πετρελαίου διαμπερές φωτεινό κεντρικό 115.000€ Παρακαλώ να μην ενοχλούν μεσίτες 694-8533717 ●ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ πωλείται γωνιακή λουξ μεζονέτα 3επίπεδα 240τμ αυλή 200τμ 3Δ2Σ2Κ2ΜΠ2WC 2τζάκια 2κλειστά πάρκινγκ 3αποθήκες επώνυμα δομικά υλικά εντοιχιζόμενες ντουλάπες βεστιάριο 250000Ε κωδ.2126-02 Υπεύθ.Β.Παπαλάμπρου 2310-763196 www.speedwell.gr Speedwell ΣΜΘ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ πωλείται διαμέρισμα καινούριο 113τμ με 3ΔΣΚΜΠ 2ος όροφος τζάκι ατομική θέρμανση πάρκιγκ ανοιχτωσιά 2310-694714 698-4200700 Μεσιτικό Σωτηριάδης ΣΜΘ ●ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ πωλούνται διαμερίσματα 1ος όροφος 3ΔΣΚWC 160.000€ 2ος 2ΔΣΚWC καινούριο 130.000€ ισόγειο 100τμ 2ΔΣΚ2WC κήπο αποθήκη καινούριο 90.000€ μεζονε΄τες 200τμ γωνιακό θέα κήπο 230.000€ διώροφη 120τμ 150.000€ 2310-697494 Δημήτρης ΣΜΘ ●ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ σε κορυφαία τοποθεσία πλησίον αγοράς σχολείων πωλείται γωνιακό νοτιοανατολικό διαμ 8ετιας 84τμ 2ΔΣΚΜΠ πολλά εχτρα 2ος όροφος εγγυημένη θέα Θερμαϊκό 139000ε ευκολίες έως 10 χρόνια φωτοπαρουσιαση 2310-604417 Interhouse ΣΜΘ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ Στην καλύτερη τοποθεσία του Ωραιοκάστρου μεζονέτες 183 -189τ.μ. 4Υ/Δ2Σ/Κ σοφίτα εσωτερικός ανελκυστήρας ενδοδαπέδια φυσικό αέριο συναγερμός. Αποπληρωμή με διακανονισμό. Από 300.000 ευρώ. Κατασκευαστική «Εγνατία» 697-7360144 2310589643 www.egnatiarealestate.gr ●ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ στην περιοχή Γαλήνη διαμέρισμα 1ου ορόφου 120τ.μ. 3Υδ/ ΣΚ/Λ/WC με επιπλέον αποθήκη και parking κατασκευής 2007 και πανοραμική θέα σε Θες/νικη και Θερμαϊκό έναντι 170.000€. Κωδ.1033-27 2310-989870 Re/Max Target ΣΜΘ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ στο ωραιοτερο σημειο πωλειται διαμερισμα 2ος 2ΔΣΚΜΠWC σοφιτα δυνατοτητα δωματιου ατ.θερμανση τζακι παρκιγκ αποθηκη σιτες τεντες φουλ εξτρα αριστη κατασταση μονο 110000Ε 2310-694429 Κτηματομεσιτική Γαία Land Ειρήνη Σταμπουλίδου ΣΜΘ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ωραιοτερο σημειο αυτου καταπρασινο περιβαλλον πωλειται εξαιρετικο διαμερισμα νοτιο γωνιακο διαμπερες 3ΔΣΚΜΠWC ατ.θερμανση τζακι σιτες τεντες επωνυμα επιπλα κουζινας μπανιου μονο 135000Ε 2310694429 Κτηματομεσιτική Γαία Land Ειρήνη Σταμπουλίδου ΣΜΘ

ΛΟΙΠΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ Κερδύλια πωλείται (οικισμός ΣΟΔΥ) πωλείται νεόκτιστη μονοκατοικία 1ος όροφος ημιυπόγειο 98τμ (όλα με οικοδομική άδεια δυνατότητα κατασκευής και επιπλέων) με οικόπεδο 360τμ 54.000€ 693-8779443 ●ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ περιοχή Ριβιέρας πωλούνται διαμέρισμα 2ΔΣΚWC και μια μεζονέτα 3ος 4ος σε οικόπεδο 25ετίας έναντι θάλασσας τιμές ευκαιρίας 694-4656815 Μεσιτικό ΣΜΘ ●ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ πωλείται μεζονέτα ανεξάρτητη 3όροφη καινούρια 105τμ. Ισόγειο -1ος συν 65τμ. υπόγειο με κήπο μπρος-πίσω 2στρ. κοντά στο χωριό. Ημιυπαίθριοι τακτοποιημένοι. Τιμή συζητήσιμη. www.estatevael.gr 2310-608546 697-2506040 VAEL Real Estate ΣΜΘ Κ.ΣΧΟΛΑΡΙ πραγματική ευκαιρία πωλείται μονοκατοικία 52τ.μ. κατασκευής 2000 σε ανεξάρτητο οικόπεδο 300 τ.μ. ήσυχη τοποθεσία εντός του οικισμού 65.000€. Τεχνικό - Μεσιτικό γραφείο «Η Ανάπτυξη» /Fax: 23990-51590 6947713232 Κ.ΣΧΟΛΑΡΙ πωλείται νεόδμητη μεζονέτα 120 τ.μ. εντός του οικισμού 3Υ/Δ. ΣΛΚΖ.2ΜΠ. κεντρική θέρμανση εντοιχισμένη ντουλάπα τζάκι εξαιρετική θέα 135.000€. Τεχνικό - Μεσιτικό γραφείο «Η Ανάπτυξη» /Fax: 23990-51590 6947713232 ●ΛΑΓΚΑΔΑΣ ευκαιρία πωλείται κεντρικότατο παλιό διαμέρισμα 2ου ορόφου 78τμ με 2ΔΣΚ2WC ασανσέρ βλέπει μπροστά κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη μόνο 36.000Ε 694-4656815 Μεσιτικό ΣΜΘ ΛΑΓΚΑΔΑΣ οδός Μπαρέτη αρ.16 πωλείται διαμέρισμα 73τμ 3ος όροφος 2 δωμάτια σαλόνι κουζίνα 2wc στο κέντρο της πόλης σε τιμή ευκαιρίας 53.000Ε 697-3400712

ΛΗΤΗ πωλείται νεόδμητη μεζονέτα 130τμ διώροφη πολυτελής κατασκευή σε καλή περιοχή από ιδιώτη Τιμή 150.000€ 693-6600905 ●ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ ακίνητα α) μεζονέτες με 1000τμ αυλή δίπλα στο δάσος β) διαμέρισμα ισόγειο 60τμ 697-7211890 23410-24008 ●ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ από κατασκευαστική εταιρία πωλείται διώροφη μεζονέτα ετοιμοπαράδοτη 3Δ2ΣΚ2ΜΠ τζάκι πάρκινγκ τιμή 115.000Ε 6979917818 ●ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ από κατασκευαστική εταιρία πωλούνται τριώροφες μεζονέτες ετοιμοπαράδοτες 177 186 191τμ 4Δ2ΣΚ2ΜΠWC σοφίτα ως αποθηκευτικός χώρος αυλή μπροστά και πίσω τζάκι τιμές 140.000Ε και 150.000Ε 697-9917818 ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ Από κατασκευαστική πωλείται: Συγκρότημα «Naiades1» ετοιμοπαράδοτη μεζονέτα 150τ.μ. 3ΔΣΧΚ2ΜΠ αποθήκη 33τ.μ. 162.000€. Iσόγειο διαμέρισμα 125τ.μ. 3ΔΣΧΚ2ΜΠ κήπος και αποθήκη 26τ.μ. 129.000€ Τζάκι πάρκινγκ ωρομέτρηση. ? 2310-772.555 693-6592557 ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ Από κατασκευαστική πωλείται: Συγκρότημα «Naiades 1» ετοιμοπαράδοτη μεζονέτα 154τ.μ. 3ΔΣΧΚ2ΜΠαποθήκη 27τ.μ. 164.000€ και διαμέρισμα 2ου 116τ.μ. 3ΔΣΧΚ2ΜΠ- αποθήκη 26τ.μ. 141.000€. Τζάκι πάρκινγκ ωρομέτρηση 2310-772.555 693-6592557 ●ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ πωλείται ευκαιρία 3όροφη μεζονέτα 210τμ σε 2.000τμ αυλή 4Δ2ΜΠ με ξυλόφουρνο αποθήκη 60τμ αμπέλι πολλά έξτρα τακτοποιημένη 215.000Ε 2310-698877 693-2259565 Μεσιτικό Βάκας Ωραιόκαστρο ΣΜΘ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ πωλούνται μεζονετες 180τμ πολυτελούς κατασκευής απεριόριστη θέα μεγαλες αυλές επένδυση πετρας 2 τζακια καυστηρας pellet πολλά εξτρα σε προσιτή τιμή 693-7162592 ●Ν.ΜΑΔΥΤΟΣ πωλείται παλαιά μονοκατοικία κέντρο χωριού 100τμ με 3ΔΣΚWC επιπλωμένη καλοριφέρ οικόπεδο 00τμ 45.000Ε 694-4656815 Μεσιτικό ΣΜΘ

ΛΑΓΚΑΔΑΣ πωλείται διαμέρισμα, λουξ κατασκευής 2ΔΣΛΚΜΠ με μία αποθήκη και μία θέση στάθμευσης στεγασμένη σε νεόκτιστη γωνιακή οικοδομή EXTRAS Με πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσηςΠληφορορίες 693-2600433 697-3239989 Τεχνική Εταιρία Αρμός ●ΛΑΓΚΑΔΑΣ πωλούνται καινούρια διαμερίσματα με 2δωμάτια 1ου και 3ου ορόφου με αποθήκη πάρκινγκ από 65.000Ε κέντρο Λαγκαδά δίπλα σχολείο παιδική χαρά 694-4656815 Μεσιτικό ΣΜΘ ΛΑΓΥΝΑ πωλούνται μεζονέτες 160τμ (όλα νόμιμα) τριών επιπέδων με πάρκινγκ κήπο πολυτελους κατασκευής ετοιμοπαράδοτες και υπό ανέργερση 693-2375770 693-2445999

ΣΟΥΡΩΤΗ πωλούνται νεόδμητες ενεργειακές πολυτελείς δυόροφες μεζονέτες 80τμ ισόγειο +80τμ/όροφος 160τμ σύνολο με προίκα τα φωτοβολταϊκά για εξτρά εισοδήματα εως 500€/μήνα απο την ΔΕΗ +αποκλειστικό πάρκινγκ+ αποκλειστικό μεγάλο κήπο άριστη θέα τιμές λογικές απο τεχνική εταιρία 694-6591591 2310-674930 ●ΧΡΥΣΑΥΓΗ πωλείται μεζονέτα καινούρια αυτόνομη σε 2επίπεδα οικόπεδο 240τμ με σαλοκουζίνα 3δωμάτια 2WC κεραμοσκεπή σύνολο 100τμ τιμή 135.000Ε 694-4656815 Μεσιτικό ΣΜΘ

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑ∆Α ●ΚΑΤΕΡΙΝΗ παραλια πωλείται διώροφη αυτόνομη μονοκατοικία πρώτη στη θάλασσα Ο κάθε όροφος αυτόνομος των 110τμ με 2ΔΣαλΚΜπ οικόπεδο 300τμ 270.000€ τιμή συζητήσιμη 2310948484 694-4776728 Πανελλαδική Οικονομίδης

●ΚΙΛΚΙΣ Καυκάσου-Διαλέττη γωνία πωλείται το ωραιότερο ρετιρέ του Κιλκίς 120τμ 3Δ2WCΣΚ πάρκινγκ κλειστό -αποθήκη και 80τμ βεράντα.Επίσης ξεχωριστά πωλείται το υπόγειο 150τμ και (2)πάρκινγκ με γκαραζόπορτα 697-2426763 ΚΙΛΚΙΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ πωλειται δυοροφη μαιζονετα 120 τ.μ. 6979229792 και 697-5907554 ΛΙΤΟΧΩΡΟ Olympus Villas συγκρότημα 20ανεξαρτητων μονοκατοικιών απο 145τμ-230τμ 3Δ3ΜΠΣΚ. Μοναδική τοποθεσία θέα θάλασσα- Όλυμπο. Ατομικός κήπος 1200τμ-1500τμ (2)πάρκινγκ μόνιμη φύλαξη πισίνα ατομική θέρμανση. 2310-230085 697-5907554 693-6995299 www. elani.gr Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ πωλούνται εξοχικά διαμερίσματα ετοιμοπαράδοτα 50μ απο τη θάλασσα διαμπερή σε γωνιακό οικόπεδο και με αποθήκη για έκαστο απο αυτά 6945337707 Υπευθυνος Ευάγγελος Κανταρτζής ●ΠΗΛΙΟ διατίθενται προς πώληση κατοικίες Δανός /BNP Paribas Real Estate 2310-244962 (κωδ Σ 451) ΠΙΕΡΙΑ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ πωλούνται διαμερίσματα 65τμ κοντά θάλασσα 85τμ στο κέντρο του χωριού απο 100.000Ε και μονοκατοικία 120τμ οικόπεδο 1000τμ μόλις 90 χιλιόμετρα απο Θεσσαλονίκη 697-8198550 Κτηματική Τερπος ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ - ΙΕΡΙΣΣΟΣ στον οικισμό Μηχανικών Γαβριάδια πωλείται νεόδμητη μεζονέτα 2 επιπέδων 70τμ 2ΔΣΚΜΠ 180μ από τη θάλασσα τιμή 80.000€ 697-2988473 697-7414834 ●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ακτή Σαλονικιού πωλείται μονοκατοικία 75τμ σύν 13τμ αποθήκη σε οικόπεδο 600τμ 50τμ από τη θάλασσα με απεριόριστη θέα σε καλή τιμή. [Κωδ.L-7623] Δ.Αποστόλου 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ αγροικία πετρόκτιστη 20τμ εντός αγροτεμαχίου 4030τμ εν μέσω πευκόφυτης περιοχής πανοραμική θέα Αθως 30.000Ε. Sithonia Estate 23750-20127 6979666841

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΘΥΤΟΣ αποκλειστικότητα ευκαιρια πωλείται διαμέρισμα μέσα στο χωριο σε συγκροτημα πολυτελούς κατασκευής πέτρα Αθύτου 2ος 65τμ γωνιακο 2ΔΣΚΜΠ τζάκι καλοριφερ 55000Ε Αξιζει να το δείτε 693-6146164 Κτηματομεσιτικό Αμαραντίδης ●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΘΥΤΟΣ διαμερίσματα 85τ.μ μεζονέτες 135τ.μ πρώτες στην θάλασσα. Άριστης κατασκευής ετοιμοπαράδοτα. Τιμή διαμερισμάτων από 49.000€ Τιμή μεζονέτων από 159.000€ Δάνεια δεκτά. 2310-764882 23740-25665 6972209644 www.lagarias.gr Κατασκευαστική Λαγαρίας

●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ Βουρβουρού πωλείται μεζονέτα του 2009 75τμ 50μ από τη θάλασσα με 3ΔΣΚΜπ τζάκι και 300τμ κήπο μόνο 118.000€. [Κωδ. L-8088] -Δ.Αποστόλου 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ

●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΘΥΤΟΣ Ευκαιρία! πωλείται καινούργιο διαμέρισμα 1ου ορόφου τακτοποιημένο 65τμ σε καταπληκτικό σημείο 2ΔΣΚΜπ ατομικό πάρκινγκ τιμή μόνο 70.000€! 23740-23740 697-7419350 Μεσιτικό Kassandra Properties. Υπεύθυνος Λειβαδιώτης Δημήτρης

●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Άθυτος άκρη οικισμού θέα θάλασσα άριστη κατασκευή πωλούνται χωρίς ΦΠΑ: α)Οροφοδιαμέρισμα 70τμ 115.000€ (ηλεκτρικές συσκευές θέρμανση) β)Διαμέρισμα 45τμ 65.000€ ΠΟΛΥΔΟΜΙΚΗ -ΑΦΟΙ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΟΕ 2310-237237 697-7589818 & 694-4378444 www. polydomiki.com

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΘΥΤΟΣ κατοικίες παραδοσιακής αρχιτεκτονικής κύριοι χώροι 2ΔΣΚΜΠ επιπλέον ανεξάρτητο κλειστό Parking αποθήκη προεγκατάσταση ατομικού λεβητοστασίου Εντός οικισμού ύψωμα θέα θάλασσα 2310-384054 697-7406075 697-3807740 Σαρίκας Συνεργάτες Μηχανικοί

●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΘΥΤΟΣ πωλείται διαμέρισμα 2ου ορόφου 65τμ 2ΔΣΚΜπ διαμπερες καινούριο θέα θάλασσα τιμή 72.000€ 694-5311982 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΘΥΤΟΣ πωλούνται διαμερίσματα υπερ πολυτελούς κατασκευής 2ΔΣΚΜπ άνετοι λειτουργικοί χώροι τζάκι μέσα στον οικισμό σε προνομιακή τοποθεσία 2310-685462 698-1232425 www. makedonikikat.gr Μακεδονική Κατασκευαστική ●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΘΥΤΟΣ πωλούνται διαμερίσματα και μεζονέτες με 1 και 2 δωμάτια μεγάλες βεράντες θέα θάλασσα παρκινγκ (προαιρετικά). Μικρή προκαταβολή πολλές δόσεις. Τιμές 65.000-95.000€ 697-7263874 Απέραντο Γαλάζιο ●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΚΤΗ ΕΛΙΑ πωλούνται διαμερίσματα & μεζονέτες 75τμ 80,000 & 150τμ, 185,000 πολυτελούς κατασκευής σε καταπράσινο ελαιώνα 6στρ με φανταστική θέα 150μ από θάλασσα. 693-2294027 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΡΝΑΙΑ εντός οικισμού πωλείται μονοκατοικία 140τμ ως έχει ή ανακαινισμένη 2επίπεδα κήπος 100τμ με οικοδομική άδεια 697-3052616 Σπαθάκης Βαγγέλης ●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ ΑΠΘ πωλείται διώροφη κατοικία 100τμ σε 1.500τμ οικόπεδο (επιπλέον δόμηση 200τμ) με 2ΔΣΚΜπWC τζάκι αποθήκη σε καλή τιμή. [Κωδ.L-8411] -Δ.Αποστόλου 2310272737 LIBERTY ΣΜΘ


22

µικρές αγγελίες

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ GERAKINH Mare με θέα θάλασσα υπό κατασκευή και ετοιμοπαράδοτες μεζονέτες και διαμερίσματα 2&3 δωματίων από 95.000€ ατομικός κήπος πάρκινγκ τζάκι σίτες θωρακισμένη πόρτα κουζίνες με ηλεκτρικές συσκευές χωρίς ΦΠΑ 2310-323230 2310-323040 2310-326040 694-4266232 6977448080 Δούρος ΑΕ

●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ πωλείται διαμέρισμα 2ΔΣΚ μεγάλη XWCμεγάλη βεράντα μόλις 50μ από το κύμα ανακαινισμένο μερικώς και επιπλωμένο 35.000€ 23990-23525 694-4978737 Μεσιτικό Καλογήρου (απέναντι από το κεντρικό πάρκο)

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΓΕΡΑΚΙΝΗ πωλείται εξοχική κατοικία με οικόπεδο 1000τμ 100μ απο παραλία 1000μ απο Γερακίνα hotel τιμή 150.000Ε 693-7582596

●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ πωλείται διαμέρισμα 56τμ θέα φανταστική μόλις 100μ από θάλασσα ανακαινισμένο και επιπλωμένο πλήρως τιμή μόνο 43.000€ 23990-23525 694-4978737 Μεσιτικό Καλογήρου (απέναντι από το κεντρικό πάρκο)

●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΓΕΡΑΚΙΝΗ πωλείται κουκλίστικη μεζονέτα 2 επιπέδων 80τμ εντός διαχρονικού συγκροτήματος με καταπράσινο κήπο πάρκινγκ αποκλειστική επιλογή. [Κωδ.L-8406] 2310272737 LIBERTY ΣΜΘ

●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ πωλείται διαμέρισμα 8ετίας δύο δωμάτια σαλοκουζίνα λουτρό 1ου ορόφου αποθήκη πάρκινγκ τιμή 56.000€ 23990-23525 694-4978737 Μεσιτικό Καλογήρου (απέναντι από το κεντρικό πάρκο)

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ παραλία πωλούνται ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα 1-2ΔΣΚΛ 80 μέτρα από θάλασσα πολυτελούς κατασκευής με εγκαταστάσεις ατομικής θέρμανσης θωρακισμένη σίτες τιμές από 65.000€ έως 90.000€ 697-3668999 κος Τσουρέκας

●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ πωλείται μονοκατοικία πρώτη στη θάλασσα με 154τμ οικόπεδο νόμιμη χτιστή (χρήζει ανακαίνισης) τιμή μόνο 35.000€ συζητήσιμη 23990-23525 694-4978737 Μεσιτικό Καλογήρου (απέναντι από το κεντρικό πάρκο)

●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΕΛΑΝΗ πωλείται 100τμ μεζονέτα σε περιοχή απείρου κάλλους μέσα στα δέντρα υπέροχα διαμορφωμένος κήπος 280τμ 3ΔΣΚ2Μπ2wc αποθήκη θέση parking a/c τζάκι 140.000Ε κωδ.3362 2310334001 693-6203214 Σπύρος Ντίνος www.forumland.gr ΣΜΘ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ELANI Villas από Ελάνη Α.Ε. πωλούνται ανεξάρτητες δυόροφες μονοκατοικίες 150τμ 3ΔΣΚ3ΜΠ1WC ατομικός κήπος -θέρμανση ατομική πισίνα (2)θέσεις πάρκινγκ μαγευτική θέα θάλασσα Αιγαίο -Όλυμπο 2310-230085 6975907554 www.elani.gr ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΙΕΡΙΣΣΟΣ Συγκρότημα Olympus Residential Cartier πρώτο στη θάλασσα. Πωλείται υπερπολυτελής ετοιμοπαράδοτη μεζονέτα 93τ.μ 3ΔΣΚ2ΜΠ τζάκι, υδρομασάζ συναγερμός, πάρκινγκ κεντρική πισίνα τένις -μπάσκετ παιδότοπος.Προσιτή τιμή 2310-772555 693-6592557 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΑΛΛΑΝΔΡΑ πωλείται μεζονέτα 80τμ με κηπο δικό της εντός σχεδίου 60.000Ε 694-4916519 2310301496 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑ πωλείται διαμέρισμα ισόγειο 39τμ 33.000€ και διαμέρισμα 1ος 35τμ τιμή 34.000€ 6977443779 www.epilegein.gr ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑ πωλούνται 300μ από θαλασσα ισογεια τακτοποιημενα α)22τμ στουντιο 15.000Ε β)35τμ ΔΣΚΜΠ γωνιακο 20.000Ε γ)59τμΔΣΚΜΠ τζακι πλήρως ανακαινισμενο 40.000Ε δ)μεζονετα δυοροφη 2ΔΣΚΜΠ αυλή 67.000Ε 693-6146164 Μεσιτικό Αμαραντίδης ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑ πωλούνται (2) διαμερίσματα 55τμ έκαστο 2ΔΣΚWC σε ισόγειο και 1ος μέσα στο χωριό από ιδιώτη Ευκαιρία 694-2700381 ●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ πωλούνται νεόδμητα διαμερίσματα 85τμ εξαιρετικής ποιότητας 2ΔΣΚΜΠ τζάκι αυτόνομη θέρμανση πετρελαίου με καταπληκτική και αμετάβλητη θέα σε διαπραγματέυσιμη τιμή κωδ.101272-10 Υπεύθ.Β.Ζαγκότας 2310-763196 www.speedwell.gr Speedwell ΣΜΘ ●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ πωλείται διαμέρισμα 1ου ορόφου 25τμ δωμάτιο κουζίνα χώλ λουτρό ανακαινισμένο μεγάλη βεράντα μόλις 70μ από θάλασσα 23990-23525 694-4978737 Μεσιτικό Καλογήρου (απέναντι από το κεντρικό πάρκο)

●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ πωλείται διαμέρισμα 10ετίας 68τμ 2ου ορόφου κεντρικό κοντά στη θάλασσα τιμή 55.000€ συζητήσιμη 23990-23525 694-4978737 Μεσιτικό Καλογήρου (απέναντι από το κεντρικό πάρκο) ●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ πωλείται μονοκατοικία δεύτερη από θάλασσα 2ΔΣαλ/ναWC και για μόνιμη κατοικία νόμιμη σε διαιρετέο οικόπεδο τιμή 96.000€ 23990-23525 694-4978737 Μεσιτικό Καλογήρου (απέναντι από το κεντρικό πάρκο) ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΑΛΥΒΕΣ πωλειται μεζονετα 75τμ οικισμός ακτη Μυκηβερνα με δικό της κήπος και τεραστιο κοινοχρηστο χωρο 200μ απο θαλασσα καλη τιμη 694-4916519 2310-301496

1 Ι Ο ΥΛ Ι Ο Υ 2 0 1 2 ●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Κρυοπηγή υπό κατασκευή συγκρότημα πολυτελών κατοικιών 130τμ 3ΔΣΚ2WC τζάκι θέρμανση κλιματισμό μαγευτικό περιβάλλον αυτόνομη πισίνα κήπο 500τμ parking χωρίς ΦΠΑ. ΠΟΛΥΔΟΜΙΚΗ -ΑΦΟΙ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΟΕ 2310-237237 697-7589818 694-4378444 www.polydomiki.com

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ πωλούνται διαμερίσματα πολυτελούς κατασκευής 77τμ 85τμ 121τμ μεγάλα μπαλκόνια ατομική θέρμανση πόρτες ασφαλείας αποθήκη παρκινγκ 50% προκαταβολή 50άτοκες δόσεις 694-5705610 2310-228943 Λάμπογλου ΑΕ

●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΑΣ πρώην Camping Europa πωλούνται μεζονέτες πρώτες στη Θάλασσα πολυτελούς κατασκευής με τζάκι μεγάλη αυλή & δύο parking . Προοπτική Κατασκευαστική 2310-273153 & 697-7463626

●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ πωλείται διαμερισμα 2ετίας 70μ από θάλασσα 2ος όροφος 3ΔΣΚ2wc τζακι αυτονομη θερμανση τιμη ευκαιρίας 2399022066 694-6337383 694-9731025 Μπέλλος Ν.Καλλικράτεια ΣΜΘ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ διαμέρισμα χωρίς Φ.Π.Α πολυτελούς κατασκευής 70τμ 2δωμάτια σαλοκουζίνα καλοριφέρ αναμονή για τζάκι -ηλιακό κοντά στο δάσος τιμή από 100.000Ε μόνο 85.000Ε 697-4328521 -22 697-7203576 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΜΟΛΑ ΚΑΛΥΒΑ πωλείται ισόγειο διαμέρισμα 50τμ ήσυχο με κήπο πλήρως επιπλωμένο 35.000€ οχι μεσίτες 697-4622961 ●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΝΙΚΗΤΗ Αγ.Γεώργιος διώροφη μεζονέτα 55τμ 2δσκλ κήπος επιπλωμένο πρώτο στη θάλασσα σε άριστο συγκρότημα έτερο διόροφη μονοκατοικία πετρόκτιστη 96τμ χρήζει ανακαίνισης 65.000Ε. Sithonia Estate 23750-20127 697-9666841 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΝΙΚΗΤΗ διώροφες πωλούνται ετοιμοπαράδοτες μεζονέτες 65τμ 100.000ευρω και 72τμ 110.000ευρω πολυτελους κατασκευής με τζάκι προεγκατάσταση καλοριφερ θωρακισμένες πόρτες αλουμινια ανοιγόμενα ανακλινόμενα αυτονομο κήπο 697-4652955 697-2244024 ●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΝΙΚΗΤΗ διώροφες ετοιμοπαραδοτες μεζονέτες 75τμ 2ΔΣΚ2wc κοντά στη θάλασα 90.000Ε 6972280754

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΑΛΥΒΕΣ πωλείται μεζονέτα 90τμ σε συγκρότημα μπροστά στη θάλασσα 2δωμάτια 2μπάνια σαλόνι κουζίνα καλοριφέρ τζάκι air-condition πλήρως ανακαινισμένο από ιδιώτη 6951936396 2310-410221 2310-566287

●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΝΙΚΗΤΗ ισογεια διαμ. 57τ.μ 2δσλκwc 60000ε 2ος 2δσλκwc 68000e 1os 2δσλκτζακι επιπλωμένο 75000ε ισόγειο 55τμ 2δσλκτζακι 115000ε 2310-456189 694-7827623 Φωτογραφιες www.mprealty.gr ΣΜΘ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΡΥΟΠΗΓΗ αυτονομες κατοικίες ετοιμοπαράδοτες 112τμ πολυτελείας 3ΔΣΚΜπWC ήσυχο πευκοφυτο περιβάλλον θέα 450μ καλύτερη αμμουδια ιδιωτικό χώρο 360-600τμ τζάκι πάρκινγκ πισινα από 125.000€ (και με δόσεις) 2310-940578 694-7804026 694-4394534 www.homeseek.gr

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΝΙΚΗΤΗ Καστρί συγκρότημα (5)μεζονετών απο κατασκευαστη 87τμ-160τμ στα 50μ από παραλία πανοραμικό απέραντη θέα στην θάλασσα υπερλούξ κατασκευής. Αντιστοιχεί 700τμ οικόπεδο. Από 235.000€ -370.000€ 694-7585992 23750-61015

●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΡΥΟΠΗΓΗ Πολύχρονο πωλούνται μονοκατοικίες ανεξάρτητες 130τμ&100τμ αντίστοιχα 3ΔΣΚΜπ κήπος 400τμ πρώτες στη θάλασσα θέα όλος ο κόλπος. [Κωδ. L-8076] 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΡΥΟΠΗΓΗ πωλούνται διαμερίσματα υπερ πολυτελούς κατασκευής 2ΔΣΚΜπ 60 -65τμ άνετοι χώροι λειτουργική διαρρύθμιση σε πολύ καλή τοποθεσία θέα ανοιχτωσιά 2310-685462 698-1232425 www.makedonikikat.gr Μακεδονική Κατασκευαστική ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΡΥΟΠΗΓΗ πωλούνται στον οικισμό Αριάδνη μεζονέτες 80τμ . 2ΔΣΚ2WC τζάκι αποθήκη πάρκινγκ κήπος 300τμ χωρίς ΦΠΑ θέα θάλασσα 694-6724582 694-5853926 2310305980 kryopigi-apartments.com ●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΡΥΟΠΗΓΗ πωλούνται (2) αυτόνομες μεζονέτες 110τμ &114τμ σε οικόπεδο των 300τμ 3Δ2ΜΠ 300μ από θάλασσα απεριόριστη θέα βουνό &θάλασσα Αριστη κατασκευή 2374051874 697-3782642 www.europabureau. com ●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΡΥΟΠΗΓΗ πωλούνται διαμερίσματα 40τμ-70τμ επιπλωμένα ή μη 1 ή 2Δ1ΜΠ άριστη κατασκευή ευκαιρία 23740-51874 697-3782642 www. europabureau.com ●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ κρυοπηγη στο κέντρο πωλούνται καινούργια διαμερίσματα 2δσκμπανιο από 60τ.μ έως 70τ.μ από 60.000ευρω 698-3656934

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΝΙΚΗΤΗ μεζονέτα 78τμ 3ΔΣΚ2wc 150μ από την θάλασσα ατομικη θερμανση κήπος μικρος ντουλάπες ευακιρία 100.000ευρω 694-6336695 697-4909047 ●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΝΙΚΗΤΗ μεζονέτα 70τ.μ 115000ε μπροστά στη θάλασσα μονοκατοικία 100τ.μ μέσα σε 1000τ.μ 320000ε μεζονέτα στη λατουρα 170000ε 2310456189 694-7827623 Φωτογραφιες www.mprealty.gr ΣΜΘ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΝΙΚΗΤΗ μεζονετα 62τμ 2ΔΣΚ2wc 100μ από την θάλσσα ατομικη θερμανση τζκαι κήπος ντουλαπες αποθηκη ευκαιρία 80.000ευρω 6946336695 697-4909047 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΝΙΚΗΤΗ πρώτo στο κύμα σε συγκρότημα μονοκατοικία 102τμ 4ΔΣΚ2Μπ (2)αποθήκες παρκινγκ με οικόπεδο 250.000€ Διαμερίσματα 47τμ60τμ από 55.000€ έως 80.000€ Μεζονέτες από 65.000€ 694-5988055 Κασιμάτης κατασκευαστική XAΛΚΙΔΙΚΗ ΝΙΚΗΤΗ πωλούνται μεζονέτες διαμερισματα καταστήματα 42τμ 126τμ μεγάλα μπαλκονια τζάκι ατομικό κήπο πάρκιγκ πολύ κοντά στη θάλασσα 2310-516050 6936551540 κατασκευαστική Ετεμκο ή www.etemko.gr ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΝΙΚΗΤΗ πωλούνται οροφοδιαμερίσματα & μεζονέτες 35-80τμ ατομική χρήση κήπου πάρκινγκ τζάκι μπαρμπεκιου σε οικόπεδα πρώτα και δεύτερα στη θάλασσα 2310-287308 694-4342822 Θεμέλιο ΑΤΕΒΕ Τεχνική Εταιρία www.themelio-ateve.gr

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Ν.ΜΑΡΜΑΡΑΣ 5χλμ απο P.Carras πωλείται εξοχική κατοικία 120τμ θέα θάλασσα σε φυσικό κόλπο συγκρότημα 33 κατοικιών φύλακας κηπουρός πισίνα κήπος κλπ εξαιρετικό ακίνητο θαυμάσια τοποθεσία 290.000Ε 697-7714021 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ μεζονέτα 128τμ 3ΔΣΚ2wc ατομικη θερμανση τζακι κηπος αποθηκη ντουλάπες ευκαιρία 190.000ευρω 697-4909047 ●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Ν.ΠΛΑΓΙΑ διαμέρισμα 1ου 2ΔΚWC μερικώς επιπλωμένο κοντά θάλασσα διαμπερές σε άριστη κατάσταση πρόσοψη σε δρόμο τιμή 41.000Ε 6948403681 697-5619637 23730-33346 23990-23525 Μεσιτικό Γραφείο Τόνης Καλογήρου Θερμαϊκου 3 Ν.Πλαγια

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Ν.ΦΩΚΑΙΑ πωλειται διαμερισμα 110τμ 2ος οροφος 4ΔΣΚ2Μπ πολυτελους κατασκευης μεγάλα μπαλκόνια θεα αυλη 250μ απο θάλασσα 6951822717 2310-545435 694-1671690 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Ν.ΦΩΚΑΙΑ πωλειται διαμερισμα 60τμ 1ος όροφος 2ΔΣΚΜπ αριστης κατασκευής διαμπερές βεράντα καλοριφερ αυλη πάρκινκγ θεα 250μ απο θάλασσα 695-1822717 2310-545435 694-1671690 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Ν.ΦΩΚΑΙΑ πωλούνται μεζονέτες μονοκατοικίες και διαμερίσματα ευκαιρίες κοντά στη θάλασσα μεγάλος αριθμός ακινήτων 697-3826957 Μεσιτικό Χιώτη ή www.sani-realestate.gr ή info@sani-realestate.gr ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ πωλούνται διαμερίσματα στο κέντρο του χωριού 66τμ 2ΔΣΚΛ με θέρμανση σε ολοκαίνουρια οικοδομή 697-7205050 ●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙ πωλείται εκπληκτική μεζονέτα 122τμ με 500τμ κήπο μπροστά στη θάλασσα Ταρασίδης Ακίνητα 2310-847544 697-6448633 περισσότερα www.tarasidis-akinita.gr ΣΜΘ ●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙ πωλούνται νεόδμητες πολυτελέστατες Μεζονέτες αυτόνομες με κήπο 120τ.μ. 3επιπέδων πάρκιγκ απεριόριστη θέα θάλασσα καταπληκτικός περιβάλλοντας χώρος 135000Ε 380Ε 2310-445344 6945011163 Home Agency Κ.Σκλαβούνος www.homeagency.gr ΣΜΘ

●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Ν.ΠΛΑΓΙΑ πωλείται μονοκατοικία καινούρια νόμιμη με άδεια οικοδομής 2ΔΣΚWC σε 500τμ οικόπεδο κοντά στη θάλασσα 110.000Ε συζητήσιμη 694-8403681 697-5619637 23730-33346 23990-23525 Μεσιτικό Γραφείο Τόνης Καλογήρου Θερμαϊκου 3 Ν.Πλαγια

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ αποκλειστικότητα ευκαιρία πωλείται γωνιακη μεζονετα σε συγκρότημα με πισινα 75τμ 2ΔΣΚΜΠ τζακι συν σοφίτα ΔΜΠ αυλή σε καλο σημειο 55000Ε Αξιζει να το δείτε 693-6146164 Κτηματομεσιτικό Αμαραντίδης

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Ν.ΠΟΤΙΔΑΙΑ ευκαιρία πωλούνται 2όροφη μεζονέτα 85τμ πρώτη στη θάλασσα 2ΔΣΚΜΠWC τζάκι a/c καλοριφέρ αυλή 1ος διαμέρισμα 70τμ 2ΔΣΚΜΠ αποθήκη μεγάλο μπαλκόνι 55.000€ 693-6146164 Κτηματομεσιτικό Αμαραντίδης

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ ευκαιρία μεζονετες καινούριες 3ΔΣΚΧ3ΜΠ κήπο πάρκιγκ δίπλα στη θάλασσα θεα θάλασσα υπέροχη κατασκευή χαμηλή αντικειμενική φόρος 11% ευκολίες πληρωμής μονο 175.000Ε έκαστη εργολάβος 6932641200

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Ν.ΠΟΤΙΔΑΙΑ παραλία από τεχνική εταιρία πωλουνται εξοχικες κατοικίες (διαμερίσματα) διαμπερή 2υ/ δΣΚwc μεγάλες βεράντες 100μ απο θάλασσα τιμές λογικές 50τμ Ευκαιρία 2310-989871 694-4461516 Fax: 2310989872

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ μεζονέτες υπερπολυτελούς κατασκευής θέα το απέραντο γαλάζιο από 90-210τμ αυτόνομες με ιδιόκτητο κήπο 4001200τμ θέρμανση κλιματισμός ιταλική κουζίνα ηλεκτρικές συσκευές ιδιωτική πισίνα συναγερμός επιπλωμένα τακτοποιημένα πολεοδομικά (οικισμός Mira-Mare) 2310-460807

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Ν.ΠΟΤΙΔΑΙΑ πωλούνται διαμερίσματα 2ΔΣΚΜπ και γκαρσονιέρες ΔΣΚΜπ άριστη κατασκευή και αρχιτεκτονική άνετοι χώροι πρώτα στη θάλασσα σε προνομιακή τοποθεσία με θέα ανοιχτωσιά 2310-685462 698-1232425 www. makedonikikat.gr ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Ν.ΣΑΝΗ Σταυρονικήτα πωλούνται κατοικίες εντός -εκτός του οικισμού ευκαιρίες απο το γραφείο μας δραστηριοποιείται μόνο Σάνη μεγάλος αριθμός ακινήτων 697-3826957 Μεσιτικό Χιώτη ή www.sani-realestate.gr ή info@sani-realestate.gr ●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Ν.ΣΚΙΩΝΗ αγορά εξοχικών κατοικιών μπροστά στη θάλασσα μεζονέτες 2 επιπέδων 125 τμ 3-4 δωμάτια /ς/κ/μπ τζάκι πισίνα κήπος 5001500 τμ θέα απεριόριστη από 280000 κατασκευαστική: 698-3656934 2310765641 ●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Ν.ΣΚΙΩΝΗ πωλείται διαμέρισμα πρώτο στη θάλασσα μέσα στο χωριό 60τμ δύο ΔΣΚ 85.000€ 15ετίας όχι μεσίτες 697-4622961 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Ν.ΣΥΛΛΑΤΑ Βεργιά παραλία πωλείται διαμέρισμα πλησίον της θάλασσας εμβαδού 55τμ διαμπερές καινούρια ντουλάπια κουζίνας τέντες μπρος-πίσω μπαλκόνι σε πολύ καλή κατάσταση τιμή 35.000€ 694-4604057 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Ν.ΦΩΚΑΙΑ εξαιρετική επένδυση ευκαιρία!!! μονοκατοικία ανεξάρτητη σε οικόπεδο 150μ 2ΔΣΚΜΠ αποθήκη πάρκινγκ μέσα στο χωριό θαλασσα παράδοση άμεση. Τιμή 65.000€ 2310224102 693-2475592 697-3308099 Τέκτα ●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Ν.ΦΩΚΑΙΑ Κασσάνδρας Λούξ ισόγειο διαμέρισμα 2ΔΣΚΜΠ με προκήπιο αποκλειστικής χρήσης Ειδική Τιμή προσφορά. 694-8725125

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής 110τμ 150μ από θάλασσα ιδιόκτητος κήπος 350-700τμ από 240.000€ θωρακισμένη θέρμανση κλιματισμός ιταλική κουζίνα ηλεκτρικές συσκευές πισίνα (τακτοποιημένη πολεοδομία) οικισμός Σκορπιός 2310-460807 694-4510353 Δ.Καραμανλής Α.Ε. www.d-karamanlis.gr ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής 95τμ αυτόνομες 450μ από θάλασσα ιδιόκτητος κήπος 200-350τμ από 140.000€ θωρακισμένη θέρμανση ιταλική κουζίνα ηλεκτρικές συσκευές(τακτοποιημένα πολεοδομικά)οικισμός Λεύκες 2310-460807 694-4510353 Δ.Καραμανλής Α.Ε. www.d-karamanlis.gr ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ μεζονέτα 76τμ 2ΔΣΚ2ΜΠ εξαιρετικά επιπλωμένη a/c ιδιωτικό κήπο 200μ από θάλασσα σε υπέροχο συγκρότημα μόνο 80.000ευρώ 693-2641200 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ πρότυπος παραθεριστικός οικισμός Kassandra Village πωλούνται διαμερίσματα 6080τμ και μεζονέτα 128τμ μεγάλες βεράντες με θέα υπόγεια και υπαιθρια πάρκινγκ ιδιωτικοί δρόμοι τζάκια άμεση πρόσβαση στη θαλασσα και στο κέντρο του χωριού 694-4360397 2310-428056 Οικοδομικές Κατασκευές Γ.Ευσταθιάδης www.efstathiadis. com ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ πωλείται καινούριο διαμέρισμα 60τμ 2ΔΣΚΜΠ 23τμ βεράντα πισίνα αποθηκευτικούς χώρους πάρκινγκ στο συγκρότημα Ανεμόεσσα δίπλα στη θάλασσα 6944360397 2310-428056 Οικοδομικές Κατασκευές Γ.Ευσταθιάδης www. efstathiadis.com

●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ πωλείται παραθεριστικό διαμέρισμα μπροστά στη θάλασσα 74τμ 697-6099316 ●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ πωλείται διαμέρισμα 2ΔΣΛΚΜΠ 12ετών ανακαινισμένο καινούργιο μπάνιο 50μ απο θάλασσα 1ος όροφος μπαλκόνι σε πεζόδρομο 697-6208833 ●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ πωλείται μεζονέτα 80τμ σε 2 επίπεδα 2ΔΣΚΜΠWC σε οικισμό πρώτη στην θάλασσα 160.000€ 694-6465398 2310-452987 alfaktimatiki@yahoo.gr ΣΜΘ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ πωλούνται διαμερίσματα πολυτελούς κατασκευής 50-60τμ από 60.000€ 400μ από θάλασσα θβρακισμένη πόρτα κλίμα ιταλική κουζίνα(οικισμός Αριάδνη) 2310-460807 694-4510353 Δ.Καραμανλής Α.Ε. www.d-karamanlis.gr ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ πωλούνται απο τεχνική εταιρία μηχανικών αρχιτεκτόνων κατασκευαστών διαμερίσματα ισογείου 1ου και 2ου οροφου 60-80τμ 2ΔΣΚWC εξαιρετικής αρχιτεκτονικής και ποιότητας κατασκευής εως 60 άτοκες δόσεις 694-8060506 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ πωλούνται μεζονέτες πρώτες στη θάλασσα 2310-901948 ●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ πωλουνται πολυτελες εξοχικές κατοικίες με ιδιωτικό πάρκινγκ bbq μεζονέτες διαμερισματα έναντι Ξενία Παλιουρίου από 110.000Ε 693-8007413 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ σε ένα απο τα καλύτερα συγκροτήματα πωλούνται μονοκατοικία 235τμ πρώτη στη θάλασσα και (2)maisonettes 160τμ όλες με 1000τμ οικόπεδο σε πολύ καλές τιμές 697-7641244 2310821900 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ στην ομορφότερη παραλία της Κασσάνδρας μεταξύ Χανιώτη Πευκοχωρίου (πλησίον κτήματος Κων/δη) σε ιδιόκτητο οικόπεδο 9στρεμμάτων πρώτο στη θάλασσα 10 υπερπολυτελείς ανεξάρτητες μεζονέτες από 220τμ -240τμ με ιδιόκτητο κήπο 800τμ χώρους πρασίνου και 2κλειστές θέσεις στάθμευσης απο 800.000€ Το συγκρότημα αποπερατώθηκε και κατοικείται 2310-429.870 2310-429.871 Κατασκευαστική Δ.Τζαμπαζης Α.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ ευκαιρια πωλειται 150μ από θαλασσα διαμερισμα 2ος 60τμ γωνιακο 2ΔΣΚΜΠ τζακι παρκιγκ θεα θαλασσα μπροστά σε παρκο 75000Ε. Αξιζει να το δειτε 6936146164 Μεσιτικό Αμαραντίδης ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ Μεζονέτα 96τ.μ. διακόσια μέτρα από τη Θάλασσα αποκλειστική χρήση γης των 190 τ.μ. Σ/Κ 3 Υ/Δ τζάκι 2 θέσεις στάθμευσης. 140.000 ευρώ. Κατασκευαστική «Εγνατία» 697-7360144 2310-589643 www. egnatiarealestate.gr ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ μοναδική ευκαιρία σε συγκρότημα πρώτο στην θάλασσα διαμερίσματα 2ΔΣΚΜΠ τιμή εξοργιστικά χαμηλή απο 65.000€ εως 70.000€ πiό φθηνά δεν γίνεται 2310285.323 697-5901190 Εγγραφή Ακινήτων ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ πωλούνται πολυτελείς μεζονέτες και διαμερίσματα 3Δ με ντουλάπες κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές σαλοτραπεζαρία wc μπάνιο με έπιπλα καμπίνα ντουζ θέρμανση -ψύξη inverter Ιαπωνίας τζάκια ενεργειακά εσωτερικές βαφές σπατουλαριστές εξωτερικές επενδύσεις μαρμάρου κιγκλιδώματα inox ευρωπαϊκά πλακάκια κουφώματα αλουμινίου δορυφορική κεραία tv δωρεάν internet εγκατάσταση συναγερμού αυλές και μεγάλα μπαλκόνια μπρος πίσω πάρκινγκ κοινόχρηστος κήπος παιδική χαρά 60μ από θάλασσα Τιμές από 160.000€ 6937051877 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ Στέγη πωλείται ισόγειο διαμέρισμα 35τμ 2ΔΣΚWC 20μ από τη θάλασσα 45.000€ 2374051897 694-5956746 www.haniotihomes. gr


ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ - ΚΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ χωρίς μεσιτικά διαμπερές διαμέρισμα 50τ.μ. με 2Υδ/ΣΚ/Λ 2 μπαλκόνια 2ου συγκρότημα κατοικιών 100μ από κέντρο του χωριού και 50μ από θάλασσα πλήρως επιπλωμένο ή μη 60.000€ 694-7266246 ΣΜΘ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΟΣΕΙΔΙ ευκαιρια πωλειται σε συγκρότημα 2οροφη αυτόνομη μεζονετα 100τμ 2ΔΣΚΜΠWC τζακι ντουλάπες συναγερμος σιτες λεβητοστάσιο προεγκατάσταση καλοριφερ παρκιγκ δυνατότητα 3ου δωματίου 500μ κηπος τιμή συζητησιμη 693-6146164 Μεσιτικό Αμαραντίδης ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΟΣΕΙΔΙ πωλείται μεζονέτα 140τμ με 700τμ οικόπεδο στην περιοχή Αιγαιοπελαγίτικα μπροστά στη θάλασσα πλήρως εξοπλισμένη 697-7217500 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΟΤΙΔΑΙΑ στον δρόμο από φώκιες πωλείται διαμέρισμα 1δσκwc τζάκι μεγάλη βεράντα άπλετη θέα θάλασσα κοινόχρηστο κήπο ιδιωτική παραλία (κωδ 1029-214) re/max delta 2310-588411 www.remax-deltathessaloniki.gr ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΣΑΝΗ ευκαιρία θαυμάσια μεζονέτα 78.5 τ.μ .(2)επίπεδα 2Υ/Δ. ΣΛΚ.1WC.1ΜΠ τζάκι ατομική θέρμανση οικόπεδο 500 τ.μ. πισίνα κοινόχρηστη 150.000€. Τεχνικό - Μεσιτικό γραφείο «Η Ανάπτυξη» /Fax: 23990-51590 6947713232 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΣΑΝΗ πωλείται διόροφη κατοικία 75τμ με 600τμ οικόπεδο τιμή τελειωμένο 125.000Ε και ημιτελές στα μπετά 60.000Ε 697-6181003 6977009010 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΣΑΝΗ πωλούνται πετρόκτιστες εξοχικές κατοικίες 100τμ ανεξάρτητες με ιδιωτική χρήση γης -διαμορφωμένο κήπο άριστη αρχιτεκτονική και κατασκευή 2310-685462 698-1232425 www. makedonikikat.gr Μακεδονική Κατασκευαστική ●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΣΑΝΗ στην καρδιά πευκοφυτης περιοχής εξαιρετικου καλους πωλειται κατοικία 2ΔΣΚwc με ατομικο κήπο και θέρμανση 75.000ευρω 6932440817 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΣΑΝΙ Tucanvillas μεζονέτες θέα βουνό θάλασσα 5θέσεις στάθμευσης ατομικές πισίνες 6Χ10 bbq με πάγκο τζάκι κήπος 1000τμ επένδυση πέτρα δάπεδα λευκό μάρμαρο κεντρική θέρμανση/ψύξη κτιστές εξωτερικές ντουζιέρες & πέργολες 2310-323230 2310-323040 2310-326040 694-4266232 6977448080 Δούρος ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΣΑΡΤΗ πωλείται διαμέρισμα 40τμ ΔΣΚΜΠ πρώτη σειρά στη θάλασσα με ανεμπόδιστη θέα 6944136384 698-4611045 ●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Σάρτη πωλούνται παραθεριστικά διαμερίσματα 60τμ στη βόρεια άκρη και εντός οικισμού μόλις 150μ. από την παραλία. ΠΟΛΥΔΟΜΙΚΗ ΑΦΟΙ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΟΕ 2310-237237 697-7589818 & 694-4378444 www. polydomiki.com ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΣΙΒΗΡΗ Μεζονέτα σε συγκρότημα πρώτο στη θάλασσα 136 τ.μ. 2Σ/Κ και 4Υ/Δ ανεμπόδιστη θέα θέση στάθμευσης. 250.000 ευρώ Κατασκευαστική «Εγνατία» 697-7360144 2310589643 www.egnatiarealestate.gr ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΣΙΒΗΡΗ πωλείται σπίτι για λίγους 60τμ σαλοκουζίνα 2δωμάτια wc πάρκινγκ αποθήκη τακτοποιημένοι ημιυπαίθριοι ανακαινισμένο πέτρα κτιστοί καναπέδες μπροστά στη θάλασσα πρωτο στο κύμα 85.000€ 694-4102930

●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΣΙΒΗΡΗ πωλείται διαμ/μα 75τμ 2ΔΣΚΜΠ 1ος 6ετών πρώτο θάλασσα 114.000€ β) 55τμ 2ΔΣΚΜΠ 1ος 6ετών πρώτο στην θάλασσα τιμή 85.000€ γ) 60τμ 2ΔΣΚΜΠ 1ος 60000€ 6942433710 2310-452987 alfaktimatiki@ yahoo.gr ΣΜΘ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΣΙΒΗΡΗ πωλούνται δύο μονοκατοικίες 3ΔΣΚ2Μπ 100τμ (η μία έχει 44τμ υπόγειο) σε πευκόφυτο περιβάλλον 185.000€ και 195.000€ 6977443779 www.epilegein.gr

●ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ αγορα οικοπεδων σε καλο σημειο σδ 0,8 303τμ 210.000Ε 131τμ γωνιακο σε κεντρικο σημειο 135000Ε 122τμ σδ 1,0 και αλλα 115.000Ε 2310454.057 697-3225152 Tzikas ΣΜΘ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΣΚΙΩΝΗ πωλείται μεζονέτα 85τμ 2επίπεδα με αυλή 95.000Ε 6974622961

●ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ πωλείται οικόπεδο δίπλα σε πάρκο ανοιχτωσια 131τμ Γωνιακό με 23 μετρα πρόσοψη Σ.Δ 0,8 χτίζει 105τμ εύκολη πρόσβαση σε κεντρικούς δρόμους /συγκοινωνίες 123.000€ κωδ.42839 Φωτοπαρουσίαση www.metrohome.gr 2310-968790 693-6953049 ΣΜΘ

●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Στάγειρα πωλείται μοναδική μονοκατοικία 225τμ διώροφη σε οικόπεδο 800τμ 4ΔΣΚ2Μπ τζάκι απεριόριστη θέα 15’ από τη θάλασσα περισσότερες πληροφορίες στη φωτοπαρουσίαση της ιστοσελίδας της Liberty.[Κωδ.L5005] 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΤΟΡΩΝΗ μεζονέτες 85-92τμ 3ΔΣΚ2wc 150μ από θαλασσα ατομικη θερμανση τζακι κήπος θεση σταθμευσης ντουλαπες ευκαιρία από 160.000ευρω 694-6336695 697-4909047 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΤΟΡΩΝΗ πωλούνται μεζονέτες 2επιπέδων 80τμ με αυτόνομους κήπους 40τμ 2ΔΣΛΚΜΠWC τζάκι και διαμερίσματα 50τμ σε συγκρότημα δίπλα στο παραλιακό δρόμο με θέα θάλασσα 697-7445622 ●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΦΛΟΓΗΤΑ πωλείται διαμέρισμα 2ου ορόφου 2ΔΣΚWC 72τμ επιπλωμένο διαμπερές μεγάλα μπαλκόνια κοντά στη θαλασσα τιμή 55.000Ε 6948403681 697-5619637 23730-33346 23990-23525 Μεσιτικό Γραφείο Τόνης Καλογήρου Θερμαϊκου 3 Ν.Πλαγια ●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΦΟΥΡΚΑ πωλούνται μεζονέτες οικισμό α)90τμ 3επίπεδα και σοφίτα κήπο τζάκι κλπ κοντά θάλασσα 110000€ β)60τμ 2επίπεδα 2ΔΣΚΜΠWC με κήπο τζάκι κλπ κοντά στην θάλασσα 80.000€ 694-2433710 2310-452987 alfaktimatiki@yahoo.gr ΣΜΘ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΧΑΝΙΩΤΗ μέσα σε εκπληκτικό κήπο πρώτο θάλασσα μεταξύ ξενοδοχείου Πέλλα Μώλου διαμέρισμα 2γωνιαίο 90τμ 2ΔΣΤΡΜπ χωριστή κουζίνα 50τμ βεράντες τέντες θέα θάλασσα βουνό 697-7352361 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΧΑΝΙΩΤΗ πωλείται διαμέρισμα 90τμ 2 επίπεδα 3ΔΣΚWC a/c θέση πάρκινγκ εντός οικισμού 95.000€ 23740-51897 694-5956746 www. haniotihomes.gr ●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΧΑΝΙΩΤΗ πωλείται μονοκατοικία 400τμ με οικόπεδο 4.360τμ πρώτη στη θάλασσα υπέροχη θέα και θέση κατάλληλο και για κατασκευή 4 μεζονέτων σε συζητήσιμη τιμή. [Κωδ. L-6647] Ν.Ξένος 2310-272737 ΣΜΘ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΧΑΝΙΩΤΗ πωλείται μεζονέτα δεύτερη από τη θάλασσα 160τμ 1στρ. κήπο 2 θέσεις πάρκινγκ 3ΔΣΚWC πολυτελούς κατασκευής 550.000€ 2374051897 694-5956746 www.haniotihomes. gr ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΧΑΝΙΩΤΗ Στέγη πωλείται μεζονέτα 120τμ 4ΔΣΚWC εντός οικισμού 50μ από τη θάλασσα κατάλληλο για μεγάλη οικογένεια με κήπο 195.000€ 23740-51897 694-5956746 www. haniotihomes.gr

Ζήτηση ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ●ΑΝ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ζητούνται ακίνητα για πώληση -ενοικίαση -αντιπαροχή από το μεσιτικό γραφείο Στραντζα 6993377744

∆ΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αγοραπωλησίες Οικοπέδων Κτηµάτων

●ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ Πωλούνται οικόπεδα σε ωραίο σημείο θέα πανόραμα κ θάλασσα (Σ.Δ.0.8) 820τμ 580.000€ 2310-420555 694-2400041 (κωδ 7063) www.invista.gr ΣΜΘ ●ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ Πωλούνται οικόπεδα σε ωραίο σημείο θέα πανόραμα κ θάλασσα (Σ.Δ.0.8) 480τμ 380.000€ 2310-420555 694-2400041 (κωδ 7064) www.invista. gr ΣΜΘ ●ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ απεναντι από τη νομαρχια γωνιακό οικοπεδο 250τμ με κτιριο εντος σχεδιου ΣΔ 1.6 αρτιο οικοδομησιμο με αδεια οικοδομης απεριοριστη θεα καταλληλο και για επαγγελματικη χρηση. Μεσιτες δεκτοι. 6977463626 ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ πωλούνται αγροτεμάχια σε τιμές ευκαιρίας με άδειες με ΔΕΣΜΙΕ και όρους σύνδεσης για φωτοβολταικά πάρκα 100kw 200kw 500kw 1gw 2gw 2310-346688 2310-410567 6947832831 694-1575073 «Real Earth» www.realearth.gr ΣΜΘ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Δημοκρίτου πωλειται οικόπεδο 1000τμ σδ 0,8 μεγάλης προβολής και 1000τμ με σδ 1,6 κοντά στη θάλασσα 2310-346688 2310-410567 694-7832831 694-1575073 «Real Earth» www.realearth.gr ΣΜΘ ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ (περιοχή Νταλίπη) πωλείται οικόπεδο γωνιακό 131τμ με Σ.Δ.0,8 κτίζει μεζονέτα 105τμ και υπόγειο 90τμ 135.000€ τιμή συζητήσιμη 2310-478418 697-7225425 Matrix Πόντου 112 ΣΜΘ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πωλείται και δίδεται αντιπαροχή α)οικόπεδο 1250τμ εξαιρετικό θέα β)290τμ εξαιρετικό σημείο 6981028402 Αγορά ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Τ.Οικονομίδη αρ.4 (έναντι ΙΚΑ 25ης Μαρτίου) πωλείται οικόπεδο 1000τμ 2310-429.870 -71 Δ.Τζαμπάζης Α.Ε. ●ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ πωλειται οικόπεδο 450τμ σδ 0,8 1.100.000Ε 697-2094459 ●ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΛΙΤΙΚΑ εντός οικισμού προνομιουχο οικόπεδο 240τμ 0,8 σδ με θέα Θερμαϊκό Πανόραμα Χορτιάτη Ιδιώτης Δεκτοι μεσίτες 6987255258 ●ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΤΙΚΑ πωλείται οικόπεδο τετραγωνισμένο 300τμ με Σ.Δ 0,8 και Σ.Κ 40% σε άριστο σημείο τιμή 228.000€ κωδ.56297 Φωτοπαρουσίαση www.metrohome.gr 2310-968790 693-6953049 ΣΜΘ MEDITERRANEAN Cosmos Ανεπανάληπτη έκτακτη προσφορά πωλείται αγροτεμάχιο 9.200τμ άρτιο οικοδομήσιμο ιδανικό και για επαγγελματική χρήση πολύ κοντά στο Mediterranean Cosmos Τελική τιμή 800.000€ 697-4729212 Επιχειρείν ΣΜΘ ΠΟΥΡΝΑΡΙ πωλείται εξαιρετικό οικόπεδο εμβαδού 2.350τμ σε πολύ καλό σημείο απίστευτη τιμή. 2310-506227 Eurobank Υπηρεσιες Ακινητων

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ πωλείται οικόπεδο 430τμ ΣΔ 2,4 με κατάστημα 300τμ εξαιρετική θέση καταπληκτική τιμή 698-1028402 Αγορά

ΠΥΛΑΙΑ διατίθεται προς πώληση ή συνεκμετάλλευση οικόπεδο 1210τμ. εντός της Επιχειρηματικής περιοχής «Τεχνόπολη -Θεσ/νίκης» με οικοδομική άδεια Ιουλ/2011 για κτίριο γραφείων 1800τμ. 4 ορόφων με (2)υπόγεια αποθήκες -στάθμευση 910τμ. Καταπληκτική θέα -θέση προβολής. Δυνατότητα ένταξης στον επενδυτικό νόμο. 693-6532642 2310-455299 ●ΠΥΛΑΙΑ κωνσταντινοπολιτικα πωλείται εξαιρετικό οικόπεδο 293τμ Σ.δ. 0. 6% μεγάλη πρόσοψη θέα απεριόριστη τιμή 293.000€ Focus Παπαδημητρίου 2310-88.88.80 694-5393231 ΣΜΘ ●ΠΥΛΑΙΑ Κωνσταντινοπολιτικα πωλείται οικόπεδο 117τμ Σ.δ. 0.6% ανατολικό βλέπει σε πάρκο τιμή 82.000€ Focus Παπαδημητρίου 2310-88.88.80 6945393231 ΣΜΘ ●ΠΥΛΑΙΑ κωνσταντινοπολιτικα πωλείται οικόπεδο 190τμ Σ.δ. 0. 6% σε ήσυχο δρόμο δίπλα στη 17 Νοέμβρη τιμή 142500€ Focus Παπαδημητρίου 231088.88.80 694-5393231 ΣΜΘ

●ΕΥΟΣΜΟΣ αγορά 200τμ οικόπεδο με σ.δ.1.4 κοντά στο κέντρο του Ευόσμου τιμή 95.000Ε και 145τμ οικόπεδο με σ.δ.0.8 κοντά στην τεχνική υπηρεσία 80.000Ε 2310-558712 694-5125476 www.dinamiki-akiniton.gr ΣΜΘ ●ΕΥΟΣΜΟΣ αγορά οικοπέδου 600 τμ άνωθεν περφ/κου σε ωραίο σημείο 250000 ευρω 698-3656934 ΕΥΟΣΜΟΣ πάνω από τον περιφερειακό οικόπεδο 700τμ πωλείται 100.000€ 697-2342282 ●ΕΥΟΣΜΟΣ πλησίον Αριστοτέλους πωλείται οικόπεδο 92τμ ευκαιρία 36000€ 2310-708222 697-6613333 Home Way ΣΜΘ ●ΠΟΛΙΧΝΗ Αγ.Αναργύρων ευκαιρία οικόπεδο 101τ.μ πεντακάθαρο απέναντι σχολείων κτίζεις νόμιμα πέντε χώρους από 70τ.μ. . πρώτον δεύτερον σοφίτα πυλωτή υπόγειο 62.000Ευρώ συζητήσιμη (Κτηματομεσιτικό Τσιλώνη) 2310615607 & 694-8243060 www.akinitathessaloniki.gr ΣΜΘ ●ΠΟΛΙΧΝΗ ευκαιρία πωλείται οικόπεδο σε πολύ ωραίο σημείο 135τμ σ.δ.0.8 χτίζει τριώροφη οικοδομή ή μεζονέτα 40.000Ε 2310-705350 697-7256297 698-6113699 whats up Μεσιτικό Η Εγγύηση

●ΠΥΛΑΙΑ λεωφόρος γεωργικής σχολής διατίθεται προς πώληση αγροτεμάχιο έκτασης 16.000 τμ Δανός /BNP Paribas Real Estate 2310-244962 (κωδ Σ 2045)

●ΠΟΛΙΧΝΗ πωλείται οικόπεδο ευκαιρία 104τμ με κτίσμα ΣΔ1,8 κάλυψη 70% ύψος κατά Γ.Ο.Κ. κωδ.51106-05 2310-763196 www.speedwell.gr Speedwell ΣΜΘ

●ΠΥΛΑΙΑ παράδεισος πωλείται οικόπεδο 300τ.μ. ανατολικό ήσυχο φαρδύ δρόμο σδ 0.6 νέα τιμή 210.000€ Focus Παπαδημητρίου 2310-88.88.80 6945393231 ΣΜΘ

ΠΕΡΙΧΩΡΑ

●ΠΥΛΑΙΑ παράδεισος πωλείται εξαιρετικό γωνιακό οικόπεδο 336τ.μ. μπροστά σε πάρκο απεριόριστη θέα σδ 0.6 νέα τιμή 249.000€ Focus Παπαδημητρίου 2310-88.88.80 694-5393231 ΣΜΘ ●ΠΥΛΑΙΑ προς κωνσταντινοπολιτικα πωλείται εξαιρετικό γωνιακό οικόπεδο 636τ.μ. μπροστά σε πάρκο απεριόριστη θέα σδ 0.6 νέα τιμή 450.000€ Focus Παπαδημητρίου 2310-88.88.80 6945393231 ΣΜΘ ●ΠΥΛΑΙΑ προς κωνσταντινοπολιτικα πωλείται οικόπεδο 264τμ Σ.δ. 0. 6% θέα απεριόριστη νέα τιμή 190.000€. Focus Παπαδημητρίου 2310-88.88.80 6945393231 ΣΜΘ ΠΥΛΑΙΑ πωλείται οικόπεδο 720τμ στην επέκταση σ.δ 0,6 γωνιακό τιμή ευκαιρίας και 215τμ σδ.0,6 Κων/πολίτικα σε τιμη ευκαιρίας 2310-321204 693-6626472 ΣΜΘ ●ΠΥΛΑΙΑ πωλείται οικόπεδο 370τμ με σ.δ 0,6 και μεταφερόμενο συντ.0,4 στην ωραιότερη τοποθεσία της Πυλαίας Ευκαιρία 2310-300859 697-2818560 «Κοσμος» Γρηγορίου Ε αρ.31 ΣΜΘ ΣΟΥΛΙΟΥ Σινώπης επέκταση Δήμου Καλαμαριάς (οπισθεν Εθν.Αντιστάσεως εταιρίας Πλαίσιο) πωλείται οικόπεδο άρτιο 150τμ γωνιακό ανοιχτό για πάντα απο δυο πλευρές με ΣΔ 0,8 τιμή 160.000Ε 694-5086508 Ιδιώτης

ΚΕΝΤΡΟ ●40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ πωλείται οικόπεδο 400τμ ποσοστό 37,5% με απεριόριστη θέα και μεγάλη πρόσοψη με σ.δ 1,8 693-2542132 697-2202727

●ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ πωλείται οικόπεδο 2στρ πρώτο στη λεωφόρο δεξιά σε τιμή ευκαρίας 2310-901223 694-8073837 ιδιώτης ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ πωλείται 2.200τμ 697-8587314

οικόπεδο

●ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ σούπερ ευκαιρίες προσφορές 7στρ. θέα θάλασσα χτίζει 260τμ φώς νερό δίπλα 60.000€ 2400τμ χτίζει 200τμ προοπτική σχεδίου 135.000€ 697-7474250 Μεσιτικό Μέλλον ΒΙΟΧΑΛΚΟ πωλειται αγροτεμαχιο 13.000 τ.μ. , προσοψη σε αργοτικο δρομο. 697-9229792 και 6975907554 ΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ πωλείται οικόπεδο εμβαδού 8.000τμ. (κάλυψη: 0.6%) καλό σημείο με δυνατότητα ανάπτυξης για κάθε χρήση σε τιμή ευκαιρίας 2310-506227 Eurobank Υπηρεσιες Ακινητων ●ΔΙΑΒΑΤΑ (επέκταση Δ.Δ.Ιωνίας) ευκαιρία επένδυση οικόπεδα προνομιούχα πρόσβαση σε 3κύριους οδικούς άξονες εντός σχεδίου ΣΔ 0,8 κάλυψη 50% α)2063τμ β)505τμ γ)6273τμ 6944641656 ΕΞΟΧΗ έκτακτη ανεπανάληπτη προσφορά πωλούνται οικόπεδα α)600τμ Σ.Δ.0,6 και 50% κάλυψη τιμή 135.000€ συζητήσιμη β)1000τμ Σ.Δ.0,4 τιμή 140.000€ γ)850τμ Σ.Δ.0,4 τιμή 135.000€ 697-4729212 Επιχειρείν ΣΜΘ ●ΕΞΟΧΗ οικόπεδα σχεδίου σε προσφορές 600τμ ΣΔ 0,5 125.000€ 600τμ ΣΔ 0,6 135.000€ 800τμ ΣΔ 0,4 120.000€ γωνιακό 697-7474250 Μεσιτικό Μέλλον ●ΕΞΟΧΗ πωλείται εξαιρετικό οικόπεδο γωνιακό αμφιθεατρικό 840τμ με Σ.Δ 0,4 693-2542132 697-2202727 ●ΕΞΟΧΗ πωλείται οικόπεδο 1.200τμ εξαιρετικό δίφατσο με Σ.Δ 0.5. [Κωδ.L2310-272737 6662] Χ.Δρακάκης LIBERTY ΣΜΘ

●ΕΞΟΧΗ πωλείται οικόπεδο γωνιακό εντός σχεδίου μπροστά σε κεντρική πλατεία από 300τμ έως 600τμ και 940τμ με Σ.Δ 1 693-2542132 6972202727 ΕΠΑΝΟΜΗ ελαιώνας 9.000τ.μ. 2χλμ δεξιάΕ.Ο.Θεσσαλονίκης Μουδανιών ύψος Τσάνταλη περιφραγμένος αρδευόμενος 220ελαιόδεντρα 14ετών εξαιρετικής ποικιλίας λαδιού σπίτι 40τ.μ. τακτοποιημένο 78.000€. Τεχνικό - Μεσιτικό γραφείο «Η Ανάπτυξη» /Fax: 23990-51590 694-7713232 ●ΕΠΑΝΟΜΗ ευκαιρίες πωλούνται 12.300τμ 100.000Ε ύψωμα 15στρ 75.000Ε 700τμ 15.000Ε 290τμ 10.000Ε και στο κτήμα Καραγκιόζη από 500τμ 100μέτρα από θάλασσα 23920-43073 (πλατεία Επανομής) 693-8473773 Μίνα 6944261187 Νίκος Γαιόραμα ΣΜΘ ●ΕΠΑΝΟΜΗ ευκαιρίες πωλούνται 11.200τμ με 240 ελαιόδεντρα 70.000Ε 14,5στρ με ελαιόδεντρα 100.000Ε 5.830Ε τμ 23.000Ε 7στρ 35.000Ε 9 στρ 35.000Ε 23920-43073 (πλατεία Επανομής) 693-8473773 Μίνα 694-4261187 Νίκος Γαιόραμα ΣΜΘ ●ΕΠΑΝΟΜΗ ευκαιρίες στο Κορελο 1στρ 20.000Ε 1στρ με ελαιόδςνδρα 25.000Ε 680τμ με ελαιόδενδρα 15.000Ε 2στρ εντός ζώνης 65.000Ε και 5στρ 100.000Ε 23920-43073 (πλατεία Επανομής) 693-8473773 Μίνα 694-4261187 Νίκος Γαιόραμα ΣΜΘ ●ΕΠΑΝΟΜΗ μεγάλες ευκαιρίες πωλούνται 4.300τμ εντός ζώνης 40.000Ε 3.330τμ ρεύμα νερό 25.000Ε στο Μετόχι 6στρ 60.000Ε Υδατόπυργο και 20στρ ύψωμα 130.000Ε 23920-43073 (πλατεία Επανομής) 693-8473773 Μίνα 694-4261187 Νίκος Γαιόραμα ΣΜΘ ΕΠΑΝΟΜΗ οικόπεδο 389τμ 110.000€ 704τμ 190.000€ 716τμ 220.000€ 1.051τμ 230.000€. 23920-42111 ΕΠΑΝΟΜΗ πωλείται 1,5 στρέμμα εξ αδιαιρέτου σε ύψωμα με καταπληκτική θέα περιοχή Αμμούδες δρόμος Επανομής Μεσημερίου 30.000€ συζητήσιμη. Δεκτή και ανταλλαγή 697-3774540 ΕΠΑΝΟΜΗ πωλείται αγροτεμάχιο 8.000τμ εντός ζώνης άρτιο οικοδομήσιμο περιφραγμένο εντός επεκτάσεως σχέδιου πόλεως πρόσοψη 120μ σε δρόμο 150.000Ε. (συζητήσιμη) εως και 20δόσεις Ευκαιρία επένδυσης!!! 6977174072 23920-42559 κ.Μπρέντα ●ΕΠΑΝΟΜΗ πωλείται χωρίς μεσιτικά Οικόπεδο 230τ.μ. που αποτελεί τμήμα αγροτεμαχίου περιφραγμένο νερό ρεύμα δένδρα τροχόσπιτο σε στέγαστρο θέα Όλυμπο-θάλασσα 300 μ. από την παραλία. 22.000 € (1014-44) 2310989870 Re/Max Target ΣΜΘ ●ΘΕΡΜΗ αγορά 800 τ.μ. οικοπέδου σε πολύ ωραίο σημείο στην επέκταση ψηλά μεσημβρινό γωνιακό Τιμή 330.000 Κωδ. (5805) 2310-420555 694-4677868 www.invista.gr ΣΜΘ ΘΕΡΜΗ έκτακτη αγοραστική προσφορά πωλούνται αγροτεμάχια α)7στρ. άρτιο οικοδομήσιμο στην περιοχή Ραιδεστού τιμή 115.000€ β)4στρ. άρτιο οικοδομήσιμο πάνω σε κεντρικό δρόμο κοντά στους Ταγαράδες Τιμή 240.000€ συζητήσιμη 697-4729212 Επιχειρείν ΣΜΘ ●ΘΕΡΜΗ ΕΟ Θεσσαλονίκης Πολυγύρου αγροτεμάχιο 7500τμ πανω στην Εθνική οδο μετά Λακκιά περιφραγμένο αρτιο οικοδομήσιμο μεγάλης προβολής με γεώτρηση μόνο ΜΕ 220.000Ε προλάβετε τώρα!!!! 2310-465653 694-6426461 www.alpha-mesitiki.gr ΣΜΘ ΘΕΡΜΗ οικόπεδο 1στρ επικλινές γωνιακό πληρωμένες εισφορές πωλείται ή ανταλλάσσεται με δυο μεζονέτες η μία και μετρητά ή μονοκατοικία και μετρητά σε Πυλαία Πανόραμα Θέρμη 2310331422 697-7502592


24

µικρές αγγελίες

●ΘΕΡΜΗ περιοχή Lidl πωλείται οικόπεδο 1500 τ.μ με Σ.Δ. 0.6 πάνω σε ασφαλτοστρωμένο δρόμο με υπέροχη θέα. 697-7463626 ●ΘΕΡΜΗ πωλείται γωνιακό οικόπεδο 801τμ σ.δ 0,6 σε εξαιρετικό σημείο ψηλά κάτω απο το Lidl σε διαμορφωμένη περιοχή 693-2542132 ΘΕΡΜΗ πωλείται οικόπεδο 300τμ μπροστά σε πάρκο Σ.Δ.0,6 ΣΚ40% 100.000Ε 2310-464504 694-5774329 Reva Ακριβοπούλου Ζωή www.reva.gr ΣΜΘ ●ΘΕΡΜΗ πωλείται οικοπεδο 470τμ σ.δ.0,6 γωνιακό θέα 693-2542132 ΘΕΡΜΗ πωλούνται ή ανταλλάσσονται οικόπεδα 300τμ έως 2000τμ με Σ.Δ.0,6% έως 1% 2310-464504 6945774329 Reva Ακριβοπούλου Ζωή www. reva.gr ΣΜΘ ΘΕΡΜΗ πωλούνται οικόπεδα ευκαιρία 300τμ ΣΔ 1 130.000ευρώ 300τμ 500τμ 800τμ 1000τμ με 350ευρώ/τμ ευκαιρία 1000τμ με θέα θάλασσα 400.000ευρώ 2310-346688 2310-410567 6947832831 694-1575073 «Real Earth» www.realearth.gr ΣΜΘ

●Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ αγροτεμάχιο κατάλληλο για επαγγελματική χρήση (αποθηκες βιοτεχνικοί χώροι) 13100τμ τετραγωνισμένο χτίζονται 8000τμ-10.000τμ κοντά στην coca-cola μονο 550.000Ε και 10000τμ με 470.000Ε 2310-465653 694-6426461 www.alpha-mesitiki.gr ΣΜΘ ●Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ αγροτεμάχιο σουπερ ευκαιρία 8150τμ τετραγωνισμένο αρτιο οικοδομήσιμο διπλα από βίλες με περιφραξη και αποχετευση 50μ από τον κεντρικο δρομο με αδεια οικοδομησης 230000Ε Μόνο!!!!! 2310-465653 6946426461 www.alpha-mesitiki.gr ΣΜΘ ●Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ επί του κεντρικού δρόμου προς Βασιλικά πωλείται αγροτεμάχιο 4.350τμ πρώτης προβολής άρτιο και οικοδομήσιμο με κόμβο για κάθε χρήση 220.000€ Οικείν Μεσιτική 2310-310970 697-7262800 www.oikein.gr ΣΜΘ ●Ν.ΡΥΣΙΟ Ταγαράδες Αγ.Παρασκευή Τρίλοφος Πωλούνται Αγροτεμάχια. Καλές Ευκαιρίες, άριστες επενδύσεις. Πληροφορίες και υπόδειξη στα 23920-73888 & 694-4445158 www.huts-gr.com Μεσιτικό House Under The Sun στο Νέο Ρύσιo. ΣΜΘ

ΘΕΡΜΗ ΣΕΔΕΣ εξαιρετικό για επαγγελματική χρήση οικόπεδο 2.500τμ θέση υψηλής προβολής στον κόμβο επί της κεντρικής οδού Βασιλικών πρώτο στην άσφαλτο με πρόσοψη 60μ κτίζει 2.000τμ Πληροφορίες 693-2603504 2310283283 ΣΜΘ

●ΠΑΝΟΡΑΜΑ αγορά οικόπεδα -αγροτεμάχια (Ν.751 -Τοπογράφοι -Πουρνάρι -Ελαιώνες) ιδιαίτερων χαρακτηριστικών (θέα -πρόσβαση) άρτια και οικοδομήσιμα με δυνατότητα διαπραγματεύσης τιμής 2310-989028 2310989029 694-4417354 Classic www. classic.com.gr ΣΜΘ

●ΘΕΡΜΗ Σ.Ε.Δ.Ε.Σ. επί της εθνικής οδού πωλείται οικόπεδο προβολής 2700τμ με ΣΔ 0,8 και πρόσοψη επί του δρόμου 45μ. RECON 2310-253680 697-3355040

●ΠΑΝΟΡΑΜΑ διατίθεται προς πώληση οικόπεδο έκτασης 1.300τμ 2.600τμ Δανός /BNP Paribas Real Estate 2310244962 (κωδ Σ 2011)

●ΚΕΡΑΣΙΑ κοντά στην Νέα Μηχανιώνα πωλείται εξαιρετικό γωνιαίο οικόπεδο 1125τμ. με οικοδομική Άδεια ανέγερσης τεσσάρων μαιζονετών. Ησυχη περιοχη όμορφο περιβάλλον Κλαδάκης www. remax.gr 2310-989870 (κωδ. 1001-39) ΣΜΘ

●ΠΑΝΟΡΑΜΑ ευκαιρία μεγάλη διπλα αγορα Πανοραματος Κομνηνων αγροτεμαχιο 1.375τμ καλό σημείο βλεπει θαλασσα έντος ζωνης εκτος σχεδιου Κτιζει 2μεζονετες ή μονοκατοικία αδεια 2008 380.000€ σηζητησιμη. 6937509020 2311-222893 Κτηματομεσιτική Λίουρτας

Ν.ΕΠΙΒΑΤΕΣ αγροτεμάχια άρτια οικοδομήσιμα 2.000τμ 70.000Ε 370τμ 40.000Ε 300τμ 35.000Ε 1.165τμ υπό ένταξη χτίζει 170τμ απεριόριστη θέα μέσα στο χωριό 140.000Ε 4.000τμ πάνω 180.000Ε 6944164229 Μεσιτικό Μπάρμπας

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ευκαιρία πωλείται οικόπεδο 730τμ σε πολύ ωραίο σημείο με ανεμπόδιστη θέα Θερμαικό 450.000Ε 2310-280080 693-6666510 Daveti Κτηματομεσιτικό Δαβέτη Στέλλα www. daveti.gr ΣΜΘ ●ΠΑΝΟΡΑΜΑ Ν.751 διπλα στη Σταδιου πωλειται οικόπεδο (εξ αδιαιρετου τμημα) 630 τ.μ με Σ.Δ. 330 τ.μ. με μεγάλη φάτσα. 697-7463626

●Ν.ΕΠΙΒΑΤΕΣ Αγροτεμάχιο 2945 τ.μ 450μ. από την οδό Θεσσαλονίκης-Ν. Μηχανιώνας με θέα στο θερμαϊκό είναι στο υπό έγκριση ΓΠΣ. Περιοχή ήσυχη με οικιστικά-βίλλες (1001-38) Remax Target www.remax.gr 2310989870 ΣΜΘ Ν.ΕΥΚΑΡΠΙΑ Εφεδρούπολη περιοχή Παπαγεωργίου πωλείται οικόπεδο 200τμ Πληροφοριες 693-2196964 Ν.ΕΥΚΑΡΠΙΑ πωλειται οικόπεδο 436τμ σδ 0,6 80.000ευρω 693-6617126 Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ Ευκαιρία! Από ιδιώτη γωνιακό οικόπεδο 197τμ εντός σχεδίου Σ.Δ.0,6 κατοικήσιμη περιοχή πολύ κοντά σε σχολείο super market στάση αστικού 70000€ με ευκολιες πληρωμής 2310850944 697-7322010 Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ πωλείται γωνιακό οικόπεδο 283τμ ΣΔ0,6 80.000ευρώ 6973989979 Ακίνητα με Αξία ●Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ αγροτεμάχια για επένδυση σε περιοχή εντασσόμενη σε σχέδιο πόλης 3500τμ εντός ζώνης οικοδομήσιμο 170.000ευρώ 2700τμ εντός ζώνης άρτιο 150.000ευρώ 2000τμ 100.000ευρώ 1800τμ 80.000ευρώ 2310-465653 694-6426461 www.alpha-mesitiki.gr ΣΜΘ ●Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ αγροτεμάχιο ευκαιρία 7000τμ με 100.000Ε και 10900τμ αρτιοι οικοδομήσιμο φως νερό τηλ. Μονο με 120.000Ε 2310-465653 694-6426461 www.alpha-mesitiki.gr ΣΜΘ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ Ν.751 πωλειται οικόπεδο 1000τμ με απολυτη θέα θάλασσα 1000τμ σδ 0,4 650.000Ε 1500τμ γωνιακό σδ 0,6 οικόπεδο 450τμ με κατοικια κεντρο 2310-346688 2310-410567 694-7832831 694-1575073 «Real Earth» www.realearth.gr ΣΜΘ ●ΠΑΝΟΡΑΜΑ Ν.751 πωλειται οικοπεδο 1100τμ επικλινες σε 2δρομους και θέα στο Θερμαϊκό (δεν κλεινει ποτέ) 6938168288

1 Ι Ο ΥΛ Ι Ο Υ 2 0 1 2 ΠΕΡΑΙΑ περιοχή Μηδέν διπλα στην Τerzostrom στο πίσω μέρο πωλουνται 2στρ. αυτονομα περιφραγμένα για οποιαδηποτε χρηση 130.000Ε συζητήσιμα 697-2094459 2310-414252

ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ πωλείται ωραιότατο οικόπεδο 511 τ.μ. στο κέντρο του χωριού πρόσωπο σε δύο δρόμους. 68.000€. Τεχνικό - Μεσιτικό γραφείο «Η Ανάπτυξη» /Fax: 23990-51590 694-7713232

ΠΛΑΓΙΑΡΙ περιοχή Οσίας Ξένης πωλειται αγροτεμάχιο 4005τμ 300μ από Lidl Περαίας Μοναδικο κομμάτι απεριοριστη θεα Θερμαϊκό θάλασσα Ολυμπο Ευκολη πρόσβαση Μοναδική τιμη 260.000Ε 2310-454.057 697-3225152 Tzikas ΣΜΘ

ΑΓΧΙΑΛΟΣ (περιοχή) πωλειται αγροτεμαχιο εντος ζωνης εκτασης 7.500 τ.μ προσοψη σε δυο δρομους. 6979229792 και 697-5907554

●ΠΛΑΓΙΑΡΙ πωλειται αγροτεμάχιο 4250τμ στην κορυφογραμμη με θέα Θερμαϊκό Θεσ/νικη και διπλα έχει σπίτια πολυ καλο σημειο σουπερ ευκαιρία από 280.000Ε μονο 180.000Ε κωδ.Α303 2310-458844 6993377744 Μεσιτικο Στραντζα ΠΛΑΓΙΑΡΙ πωλείται αγροτεμάχιο 4.250 τ.μ σε ύψωμα δυτικά του οικισμού με φανταστική πανοραμική θέα ρεύμα νερό 190.000 €. Τεχνικό - Μεσιτικό γραφείο «Η Ανάπτυξη» /Fax: 23990-51590 694-7713232 ΣΙΝΔΟΣ πωλείται οικόπεδο κεντρικό 1000τμ μπροστά έχει πάρκο και είναι γωνιακό σε φαρδή κεντρικό δρόμο 694-7262769 ΤΡΙΛΟΦΟΣ αγορά αγροτεμαχίων κατοικημένη περιοχή θέα θάλασσα 15.000τμ κοντά χωριό πρόσβαση άσφαλτο φώς νερό ευκαιρία μόνο 160.000Ε 8.000τμ 100.000Ε 9400τμ 150.000Ε 5100τμ 60.000Ε.13.000τμ 150.000Ε 2392063382 697-8284017 Μεσιτικό Στ.Μαρμαγκά www.marmaga.gr ΣΜΘ ΤΡΙΛΟΦΟΣ αγορά θέα θάλασσα 14.500τμ με 300ελαιόδενδρα φώς νερό 180.000Ε 8600τμ 90.000Ε 11.650τμ 105.000Ε 11.500τμ 150.000Ε 10.500τμ ευκαιρία μόνο 35.000Ε 3650τμ 30.000Ε και άλλα 23920-63382 697-8284017 Μεσιτικό Στ.Μαρμαγκά www.marmaga. gr ΣΜΘ ΤΡΙΛΟΦΟΣ αγορά οικοπέδων 500τμ κτίζει 350τμ 70.000Ε εντός Γ.Π.Σ.ζώνη 3300τμ θέα θερμαϊκό 180.000Ε 3800τμ 170.000Ε 6650τμ γωνιακό άσφαλτος 220.000Ε 4300τμ πανοραμικό 270.000Ε 2500τμ 180.000Ε οικοδομήσιμα 2392063382 697-8284017 Μεσιτικό Στ.Μαρμαγκά ΣΜΘ ΤΡΙΛΟΦΟΣ πωλείται αγροτεμάχιο από ιδιώτη 7.000τμ άρτιο οικοδομήσιμο 3χλμ από το χωριό προς Επανωμή μόνο 39.900€ συζητησιμη. Ευκαιρία 6974524180 ΤΡΙΛΟΦΟΣ πωλειται κτήμα 11στρ. εξαιρετική πρόσβαση θέα 100.000ευρω και 6στρ. 80.000ευρω 698-1028402 Αγορά ●ΦΙΛΥΡΟ κτήμα 7στρ 170δένδρα οπωροφόρα140ρίζες αμπέλια γεώτρηση στα 150μ βάθος 50κυβικά /ώρα πωλείται και το μισό άρτιο οικοδομήσιμο κτίζει 290τμ περίφραξη ρεύμα τιμή λογική 697-3798908

●ΠΑΝΟΡΑΜΑ Ν.751 πωλείται οικόπεδο 1.020τμ σε πολύ ωραίο σημείο μπροστά σε πάρκο Σ.Δ 0.4 σε τιμή πολύ λογική. [Κωδ. L-6376] Ν.Ξένος 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ

●ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ δίπλα στις κατασκηνώσεις Παπαφείου πωλείται οικόπεδο 833τμ με οικοδομική άδεια για δύο κατοικίες μόνο 60.000!!! [Κωδ.L-7307] Χ.Δρακάκης 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ

●ΠΑΝΟΡΑΜΑ οικόπεδο 1670τμ σε ένα από τα καλύτερα σημεία Σ.Δ 0,6 πωλείται σε πολύ καλή τιμή. Δίνεται και σαν δύο ξεχωριστά οικόπεδα (κωδ.Π-1235). 2310-567350 693-2831488 Property Finders

●ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ περιοχή Αμφιθέα οικόπεδο 220τμ πωλείται προς 60.000Ε β)Παλαιόκαστρο σε σημείο προβολής οικόπεδο 615τμ τιμή 400.000Ε 2310700584 694-4336795 697-2609081 Ikopolis

ΠΑΝΟΡΑΜΑ πωλειται αγροτεμάχιο μέσα στο χωριό εντος ζώνης επικλινές με θέα 5,5στρ. 1200000ευρω 694-4916519 2310-301496

●ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ πωλούνται οικόπεδα 413τμ 230.00€ 555τμ 300.000€ αγροτεμάχιο εντός ζώνης 2000τμ 120.000€ 3000τμ διαιρετό οικοδομήσιμο 100.000€ Αμφιθέα 3300τμ οικοδομήσιμο 300.000€ Νεοχωρούδα 4280τμ διαιρετό οικοδομήσιμο 180.000€ 2310-697494 Δημήτρης ΣΜΘ

●ΠΑΝΟΡΑΜΑ πωλείται αγροτεμάχιο 5000τμ διπλα στο δάσος αναμεσα σε βίλες με ευκολη προσβασή διπλα στο χωριο τιμη 490.000Ε συζητήσιμη!!!!! σουπερ ευκαιρία!!!!! 697-9191100 Ιδιώτης ΠΑΝΟΡΑΜΑ στην οδό Α.Μιχαηλίδη αρ.39 πωλείται οικόπεδο 1000τμ με μοναδική θέα και έτοιμη οικοδομική άδεια Τιμή 1.180.000€ 694-7272701 Δ.Τζαμπάζης ●ΠΕΡΑΙΑ οικόπεδο ολικού εμβαδό 2500τμ στην οδό Ηπείρου πλησίον της Λεωφόρου Θερμαϊκού με Σ.Δ.0,6 κτίζει 1500τμ πωλείται σε τιμή πάρα πολύ καλή 2310-260135 2310-272656 Αναγνώστου Αγ.Σοφίας αρ.28 ΣΜΘ

ΛΟΙΠΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 17ΧΛΜ Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Σερρών πωλείται αγροτεμάχιο 7στρ 55.000€ Λητή πωλείται οικόπεδο 722τμ 85.000€ ιδιώτης 694-4975755 23940-72092 ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ πωλείται οικόπεδο 750τμ με άδεια οικοδομής (9) σπίτια 1 μαγαζί 2310-796408 694-7262769 ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ πωλούνται τρία (3) οικόπεδα 580τμ 580τμ 840τμ ή όλο μαζί 2310-796408 694-7262769

●ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ Βρασνά πωλούνται οικόπεδα από 7.000Ε και διαμερίσματα με δωμάτιο και 2δωμάτια 20ετίας έναντι θάλασσας από 20.000Ε 694-4656815 Μεσιτικό ΣΜΘ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ ευκαιρία οικόπεδο εντός σχεδίου 833τμ κτίζει νόμιμα 333τμ περιοχή Β’ Κατοικίας 44.000€ για λόγους οικονομικούς 697-4649454

ΜΕΣΗΜΕΡΙ πωλειται 1στρ. διπλα στην άσφαλτο εξ αδιαιρέτου 17.000ε και 1,5στρ. εξ αδιαιρέτου 22.000Ε 2310414252 697-2094459

ΠΙΕΡΙΑ ΜΑΚΡΥΓΥΑΛΟΣ (Αγ.Ιωαννης) πωλειται οικόπεδο 270τμ άρτιο οικοδομήσιμο κοντά στη θάλασσα τιμη ευκαιρίας 10.000Ε 694-2586570

ΜΕΣΗΜΕΡΙ στο χωριό δίπλα 4100τμ αγροτεμάχιο εξ’ αδιαιρετου με 80τμ δόμηση χωρισμένο 20μ απο την άσφαλτο Μεσημερίου -Επανωμης νερό και φώς 120.000€ συζητισιμα ιδιώτης 6972094459 2310-414252

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΓ.ΜΑΜΑΣ ευκαιρια πωλείται οικόπεδο 702τμ μέσα στο χωριό σε πανοραμικό σημείο με θέα χωριό θάλασσα περιφραγμένο χτίζει 400τμ πρόσοψη 35μ στο δρόμο ΔΕΗ νερό 49000Ε 693-6147634

ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟ Βασιλικών Θέρμης πωλείται αγροτεμάχιο 4,5στρ λόγω ανάγκης και Βασιλικά Μονοπήγαδο οικόπεδο 507τμ χτίζει 400τμ Σ.Δ.0,8 6974127329

●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ αγορά 4060 τ.μ. αγροτεμάχιο σε πολύ ωραίο σημείο κοντά στον οικισμό της Στρατονιίκης με θέα φανταστική του Αγίου Όρους Τιμή 300.000€ (Κωδ. 6858) 2310-420555 694-4677868 www.invista.gr ΣΜΘ

Ν.ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ πωλούνται από ιδιοκτήτη προνομιούχα οικόπεδα α)570τμ πρόσοψη 35μ 10.000€ και β)550τμ στον Προφήτη Ηλία 15.000€ 693-7073185

ΔΕΡΒΕΝΙ Θεσ/νικης πωλείται οικόπεδο 5095τμ Αμεση πρόσβαση στην Εγνατία οδό πάνω στον παράδρομο της Εγνατίας γωνιακό με πανοραμική θέα Θεσσαλονίκης κάλυψη 40% κυρίως για επαγγελματική χρήση τιμή 400.000€ 6936600905

ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΑ πωλείται οικοπεδο 611τμ επικλινες κτίζει 240τμ είναι εντός οικισμού εχει νερο ρεύμα μέσα στο οικόπεδο ειναι περιφραγμένο 20.000€ συζητήσιμη λόγω ανάγκης 2310-666519 694-0086171 ιδιώτης

●ΔΡΥΜΟΣ αγροτεμάχια καταλληλα για κτήματα 1000τμ με δένδρα 15.000€ 1620τμ 15.000 3500τμ 18.000€ 2000τμ μη άρτιο σε πανοραμικό σημείο 85.000€ 23940-31799 697-2606385 Κτημα Επενδυση

●ΣΟΥΡΩΤΗ αγροτεμάχιο εμβαδού 6800τμ πλησίον στο χωριό στον δρόμο Σουρωτής -Λακιάς άρτιο οικοδομήσιμο πωλείται 120.000€ είναι ευκαιρία 2310-260135 2310-272656 Αναγνώστου Αγ.Σοφίας αρ.28 ΣΜΘ

ΔΡΥΜΟΣ πωλούνται οικόπεδα στα καλύτερα σημεία του χωριού 550τμ άδεια οικοδομής 70.000€ 400τμ 45.000€ 700τμ 60.000€ 1000τμ 100.000€ 165τμ 120.000€ 23940-32030 693-7340272 Δικτυο Μεσιτικών Υπηρεσιών www.d-my. gr info@d-my.gr

ΣΟΥΡΩΤΗ πωλείται οικόπεδο 590τμ σδ 0,5 130.000ευρω 693-6617126

●ΚΑΒΑΛΑΡΙ πωλείται μοναδικό αγροτεμάχιο 10.000τμ δίπλα στο χωριό 80.000Ε συζητήσιμη 2310-698877 693-2259565 Μεσιτικό Βάκας Ωραιόκαστρο ΣΜΘ ●ΚΡΙΘΙΑ Λαγκαδά πωλείται γωνιακό οικόπεδο 317τμ με κλιμακωτό συντελεστή χτίζει περίπου 325τμ δίπλα στο σχολείο στο κέντρο του χωριού νότιο με απεριόριστη θέα τώρα 33.000Ε συζητήσιμη 2310-698877 697-4116003 Μεσιτικό Βάκας ΣΜΘ Κ.ΣΧΟΛΑΡΙ πωλείται αγροτεμάχιο 2000τμ κτίζει 20 συν 20τμ θέα θάλασσα 16.000€ 23920-71666 694-6258121 Τσαβδάρης ΣΜΘ ●Κ.ΣΧΟΛΑΡΙ πωλείται κληροτεμάχιο 12.300τμ με φανταστική θέα Θερμαϊκό Ολυμπο και δυνατότητα κατάτμησης σε 3αγροτεμάχια 4.100τμ το καθένα 150.000Ε Τεχνικό -Μεσιτικό γραφείο «Η Ανάπτυξη» /Fax: 23990-51590 6947713232 ●ΛΑΓΚΑΔΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ πωλειται οικόπεδο 500τμ με αδεια προ ΦΠΑ για 8 διαμερισματα πληρωμένη τιμη 42.000Ε συζητήσιμη δυνατοτητα κατασκευής του σκελετου 693-7300110 ΛΑΚΚΙΑ πωλείται αγροτεμάχιο 4700τμ άρτιο και οικοδομήσιμο φώς νερό σε ύψωμα 85.000Ε 2310-464504 6945774329 Reva Ακριβοπούλου Ζωή www. reva.gr ΣΜΘ ●ΛΑΚΚΩΜΑ Αγροτεμάχιο επί της Εθνικής οδού Θες/νίκης Ν. Μουδανίων πρώτης προβολής εμβαδού 10.285τ.μ.. ιδανικό για ανέγερση Βιομηχανικού κτιρίου. www.remax.gr 2310-989870 Υπεύθυνος Κλαδάκης Κυριάκος ( κωδ.1001-41) ΣΜΘ ●ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ πωλούνται αγροτεμάχια 5.000τμ 90.000Ε 4.000τμ 70.000Ε και 10.000τμ 150.000Ε τιμές συζητήσιμες 2310-698877 693-2259565 Μεσιτικό Βάκας Ωραιόκαστρο ΣΜΘ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ στο ψηλοτερο σημειο με θέα το λεκανοπεδιο Λαγκαδα πωλούναι αγροτεμαχια 7500τμ 120.000Ε 1700τμ 30000Ε βρισκονται υπο ενταξη σχεδίου καταλληλα για κατασκευή κατοικιων 23940-32030 693-7340272 Δικτυο-Μεσιτικών-Υπηρεσιών www.d-my.gr info@d-my.gr ΜΕΣΗΜΕΡΙ αγροτεμάχιο 20στρ. τεμαχισμένο σε 4κομμάτια πάνω σε κεντρική αγροτική οδό ΔΕΗ νερό θέα καταπληκτική 2310-232503 694-8305266 ΜΕΣΗΜΕΡΙ αγροτεμάχιο 4.200τμ λίγα μέτρα εκτός του σχεδίου πόλεως σε τιμή ευκαιρίας μόλις 75.000ευρώ 6936592109 697-7660119 ή stagkos@gmail. com

ΣΧΟΛΑΡΙ (άνω) πωλείται οικόπεδο 825τμ άρτιο και οικοδομήσιμο στην ωραιότερη τοποθεσία πανταχόθεν ελεύθερο 697-7217500

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑ∆Α ●ΔΡΑΜΑ Δ. Προσοτσάνης πωλείται Αγροτεμάχιο 8στρ. με ακίνητο 210τμ. πλήρως εξοπλισμένο & διαμορφωμένα μέσα στη φύση. Ιδανικό & για άλλες χρήσεις. Τιμή συζητήσιμη. www. estatevael.gr 2310-608546 6972506040 VAEL Real Estate ΣΜΘ ●ΕΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Κιλκίς 18.000τμ Ν.Σάντας 2ο απο Εθνική επι ασφαλτοστρωμένου δρόμου τεράστιας προβολής για κάθε χρήση ένα απο τα καλύτερα βιομηχανική περιοχή Ζωνη 1Α τιμή 17€/τμ 697-6655833 ΚΑΒΑΛΑ παραλία Οφρυνίου πωλείται οικοπεδο 563τμ εντός σχεδίου με σδ 0,8 στα 300μ από την θάλασσα 6977237197 κ.Παυλίδης ●ΚΑΤΕΡΙΝΗ προς Αθήνα πωλούνται οικόπεδα (3) συνεχόμενα τιμή ευκαιρίας εντός σχεδίου πόλεως α)700τμ β)510τμ γ)450τμ συνολική πρόσοψη 65τμ χρήση γής κεντρικής λειτουργίας -επαγγελματικής χρήσης 694-7152545 ΚΙΛΚΙΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ πωλειται αγροτεμαχιο 16.000 τ.μ ,χωρισμενο σε 4 αρτιοτητες των 4 στρεμματων, προσοψη σε δρομο. 697-9229792 και 697-5907554

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΓ.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ οικόπεδο 2.000τμ δυνάμενο να κατατμηθεί σε 3 άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα με ΣΔ=0.8 σε ύψωμα με θέα και ανοιχτωσιά (1802) Empire real estate 2310-833948 697-4494641 www.empire.com.gr ΣΜΘ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΘΥΤΟΣ πωλείται αγροτεμάχιο σε κομβικό σημείο πάνω στον κεντρικό δρόμο 6700τμ τιμή 260.000€ 697-7443779 www.epilegein.gr ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΘΥΤΟΣ πωλειται αγροτεμάχιο 4800τμ περιφραγμένο εφάπτεται σε παράλληλους κεντρικους δρόμους τιμη εξαιρετική 2310-821091 ●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΘΥΤΟΣ πωλείται οικόπεδο με οικοδομική άδεια για μονοκατοικία 120τμ πέτρινη στη θέση πυθάρι και θέα θάλασσα 694-5311982 ●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΘΥΤΟΣ πωλείται έκταση 2100τμ πρώτο κύμα θέση Μουδουνού δίπλα Hotel Afytis άμεση πρόσβαση δρόμο απο χωριό υπάγεται στη Β ζώνη που μπαίνει στον οικισμό 280.000Ε 694-5311982 ●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΚΤΗ ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ αγροτεμάχιο 4000τμ σε περιοχή φυσικού κάλλους κτίζει 200τμ πανοραμική θέα θάλασσα 130.000Ε έτερο 9400τμ πρώτο στη θάλασσα κτίζει 400τμ ευκαιρία. Sithonia Estate 23750-20127 6979666841 ●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ πωλειται οικόπεδο γωνιακό 360τμ 200μ από την θάλασσα 80.000Ε 2310-948484 6944776728 Πανελλαδική Οικονομίδης ●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ πωλείται αγροτεμάχιο 1.045τμ 100μ από τη θάλασσα και με ελαιόδεντρα τιμή 49.000Ε 694-5955353 ώρες επικοινωνίας 9:00 έως 15:00 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΕΛΑΝΗ πωλείται αγροτεμάχιο 4100τμ άρτιο και οικοδομήσιμο 250μ απο θάλασσα εύκολη πρόσβαση 2310-230085 6975907554 Ελάνη Α.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΑΛΑΜΙΤΣΙ Σιθωνίας ευκαιρία πωλείται 1στρ 100μέτρα απο τη θάλασσα κτίζει 400τμ τιμή 250.000Ε 697-9449944 -42 23920-63470

●ΛΙΤΟΧΩΡΙ Πιερίας περιοχή Ξηροκάμπη δίπλα στο ξενοδοχείο Λητώ πωλούνται (3) συνεχόμενα αγροτεμάχια 1250τμ 1000τμ 970τμ όλα μαζί ή μεμονωμένα 694-7152545

●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΑΛΛΑΝΔΡΑ Ευκαιρία! πωλείται γωνιακό οικόπεδο 3.500τμ επάνω στον κεντρικό δρόμο προς Μενδη στο οποίο υπάρχουν δύο νόμιμες παλιές κατοικίες 120τμ έκαση τιμή όλα μόνο 160.000€! 23740-23740 697-7419350 Μεσιτικό Kassandra Properties. Υπεύθυνος Λειβαδιώτης Δημήτρης

ΛΙΤΟΧΩΡΟ πωλείται αγροτεμάχιο 4650τμ με θέα θάλασσα και Ολυμπο εύκολη πρόσβαση 2310-230085 697-5907554 Ελάνη Α.Ε.

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑ πωλείται αγροτεμάχιο 10500τμ 30μ απο τη θάλασσα 2.500.000€ 697-7443779 www. epilegein.gr

ΛΙΤΟΧΩΡΟ πωλειται αργοτεμαχιο 24.000 τ.μ. χωρισμενο σε εξι αρτιοτητες των 4000 τ.μ. με παροχη νερου,υλεκτρικου και δρομο. 6979229792 και 697-5907554

●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ πωλείται σε Μηκωνιάτικα διαιρετέο οικόπεδο 230τμ δεύτερο από θάλασσα θέα φανταστική τιμή μόνο 23.000€ 2399023525 694-4978737 Μεσιτικό Καλογήρου (απέναντι από το κεντρικό πάρκο)

Ν.ΚΙΛΚΙΣ ΑΣΠΡΟΣ -Πολύκαστρο πωλείται αγροτεμάχιο 40στρ. πολύ κοντά στην παλια εθνική οδό Θεσ/νίκης -Ευζώνων καταλληλο και για βιομηχανική χρηση - φωτοβολταϊκά Ευκαιρία 6948597079 2310-743437 ΠΙΕΡΙΑ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ πωλούνται αγροτεμάχια 300τμ κοντά στη θάλασσα κατάλληλα για τροχόσπιτα και τροχοβίλλες 12.000ε και 15.000Ε και αγροτεμάχια 1000τμ με άδειες οικοδομής 40.000Ε 697-8198550 Κτηματική Τερπος

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΑΛΥΒΕΣ πωλείται οικόπεδο 600τμ εντός σχεδίου 200μ από τη θάλασσα 40% κάλυψη 80.000€ από ιδιώτη 2310-566287 698-4249393 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΑΛΥΒΕΣ πωλείται οικόπεδο 400τμ εντός σχεδίου 150μ από τη θάλασσα 40% κάλυψη απεριόριστη θέα 70.000€ από ιδιώτη 2310-566287 698-4249393 ●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ πωλείται ελαιώνας 10στρ. με 120 δένδρα και με πηγή νερού δική του τιμή 35.000€ 694-5311982


ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΡΥΑΡΙΤΣΙ ευκαιρία. Πωλείται λόγω ανάγκης στον παραθεριστικό οικισμό μόνο ένα οικόπεδο όποιο διαλέξετε. Είναι όλα ονειρεμένα πανοραμικά πρώτα προς θάλασσα Αδεια αμέσως 697-6150760 www.kriaritsi.gr

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Ν.ΠΟΤΙΔΑΙΑ πωλούνται ιδιόκτητα αγροτεμάχια από 360τμ περιφραγμένα νερό θέα θάλασσα κοντά στο χωριό από 8.000€ δεκτός και διακανονισμός 693-6146164 Μεσιτικό Αμαραντίδης

●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΡΥΟΠΗΓΗ πωλούνται διάφορα οικόπεδα από 300τμ και πάνω Επίσης 400τμ οικόπεδο οικοδομήσιμο για δύο μεζονέτες των 120τμ θέα βουνό &θάλασσα Ευκαιρία 23740-51874 697-3782642 www.europabureau.com

●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Ν.ΡΟΔΑ πωλείται κληροτεμάχιο 12στρ σε πλαγιά του λόφου στην είσοδο του χωριού δεξια με θέα τις 2θάλασσες Τιμή 150.000€ 6945311982

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΛΑΚΚΩΜΑ έναντι Τσάνταλη πωλείται αγροτεμάχιο 4.500 τ.μ. με ρεύμα και νερό δίπλα 28.000€. Τεχνικό Μεσιτικό γραφείο «Η Ανάπτυξη» /Fax: 23990-51590 694-7713232 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΛΑΚΚΩΜΑ πωλείται αγροτεμάχιο 4.100 τ.μ. εντός ΒΙ.ΠΑ. καλή πρόσβαση από κόμβο Λακκώματος 65.000€. Τεχνικό - Μεσιτικό γραφείο «Η Ανάπτυξη» /Fax: 23990-51590 694-7713232 ●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΜΟΥΔΑΝΙΑ στον Ελαιώνα πωλείται αγροτεμάχιο 2.000τμ επί του δρόμου άρτιο & οικοδομήσιμο πλησίον της θάλασσας με θέα 110.000€ 2310253680 697-3355040 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Ν.ΓΩΝΙΑ πωλείται αγροτεμάχιο 7.500τμ ύψωμα θέα καλή πρόσβαση νερό δίπλα ρεύμα στα 300 μέτρα κατάλληλο για αγροτική καλλιέργεια 22.000€. Τεχνικό -Μεσιτικό γραφείο «Η Ανάπτυξη» /Fax: 23990-51590 6947713232 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΑ πωλούνται 3 αγροοικόπεδα των 500 τμ το καθένα 17.000€ το καθένα. Τιμή συζητήσιμη. Δεκτή και ανταλλαγή 697-3774540 ●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΝΙΚΗΤΗ αγροτεμάχιο ελαιώνας 15700τμ κτίζει 380τμ πανοραμική θέα κατάλληλο για αγροτουρισμό 90.000Ε έτερο 4050τμ κτίζει 200τμ 400μ από θάλασσα 90.000Ε. Sithonia Estate 23750-20127 697-9666841 ●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΝΙΚΗΤΗ οικόπεδο 332τμ στον Παλαιό οικισμό κτίζει 332τμ 55.000Ε έτερο 1235τμ κτίζει 500τμ 125.000Ε αγροτεμάχιο 5.000τμ πανοραμική θέα κτίζει 150τμ 75.000Ε Sithonia Estate 23750-20127 697-9666841 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ προσφορά οικόπεδα χωρίς προβολή 72άτοκες μηνιαίες δόσεις οικόπεδα στην επέκταση σχεδίου 60μήνες και οικόπεδα 18€ /τμ Δώρο συμβολαιογραφικά και περίφραξη 6945705610 2310-228943 Λάμπογλου ΑΕ ●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ πωλούνται οικόπεδα ευκαιρία μόνο 13Ε/τμ με πανοραμική θέα περιοχή Α.Βεργιά 0% προκαταβολή έως 72μήνες εξόφληση άτοκα. Δώρο η περίφραξη 23990-22066 6946337383 694-9731025 Μπέλλος Ν.Καλλικράτεια ΣΜΘ ●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ Ηράκλεια Σωζόπολη οικόπεδα προσφοράς με 3.400Ε και οικοπέδα υποένταξη ΣΔ 0,35 1α στη θάλασσα 50μέτρα 150μέτρα 250μέτρα 350μέτρα απο θάλασσα. Ευκολίες πληρωμής 23990-20013 697-5783143 Γεωργαλάς-Μυλωνάς ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ ευκαιρία οικισμός Παναγία παίρνετε οικόπεδο υπό ένταξη πανοραμική θέα 300τμ χωρίς προκαταβολή εξόφληση 52 μήνες από 200€/μήνα Γραφεία Ν.Καλλικράτειας (πίσω από εκκλησία) 23990-24090 697-7686475 Γεώργιος Νταντούλας ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ πωλείται διαιρετό οικόπεδο 800τ.μ. σε εγκεκριμένο σχέδιο καλή περιοχή κοντά στον οικισμό και στην θάλασσα χτίζει 245τ.μ. 65.000€. Τεχνικό -Μεσιτικό γραφείο «Η Ανάπτυξη» /Fax: 23990-51590 6947713232 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ N.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ Μυκονιάτικα παίρνετε οικόπεδα άρτια οικοδομήσιμα 200τμ Σ.Δ.0.35 κτίζει 70τμ και 400τμ κτίζει 140τμ σε διώροφη κατοικία. Ευκολίες έως 50μήνες. Γραφείο Ν.Καλλικράτειας (πίσω από εκκλησία) 23990-24090 697-7686475 Γεώργιος Νταντούλας ●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Ν.ΠΟΤΙΔΑΙΑ πωλούνται ιδιόκτητα αγροτεμάχια από 360τμ περιφραγμένα νερό θέα θάλασσα κοντά στο χωριό από 8.000€ δεκτός και διακανονισμός 6936146164 Μεσιτικό Αμαραντίδης

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Ν.ΣΑΝΗ αγροτεμάχια άρτια οικοδομήσιμα όλη την περιοχή καθώς και μεγάλες εκτάσεις για δημιουργία οικισμών -κατασκηνώσεων μεγάλος αριθμός ακινήτων ευκαιρίες 697-3826957 Μεσιτικό Χιώτη ή www.sani-realestate.gr ή info@sani-realestate.gr ●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Ν.ΤΡΙΓΛΙΑ πωλείται αγροτεμάχιο 2.070τμ πάνω από τον κεντρικό δρόμο 500μ 6.000€ 5στρ. 20.000€ 9,5στρ. 26.000€ Σωζόπολη (δρόμος Θεσ/ νίκης-Μουδανιών) 20.000€ 4στρ. 2310321275 694-7439488 ●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Ν.ΦΩΚΑΙΑ οικόπεδα εντος σχεδίου 300μ στις 35000Ε μέσα στο χωριό 220μ στις 27000Ε αγροτεμάχια προς Σάνη 9στρ. 90.000Ε 4στρ. στις 120.000Ε μεγαλη ποικιλία 6974798293 Μεσιτικο Μακη Χρύσα ΣΜΘ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Ν.ΦΩΚΑΙΑ πωλουνται οικόπεδα άρτια και οικοδομήσιμα ευκαιρίες στον παλαιό οικισμό μεγάλος αριθμός ακινήτων απο 60€/τμ 697-3826957 Μεσιτικό Χιώτη ή www.sani-realestate.gr ή info@sani-realestate.gr ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ Ν.Ρόδα Ιερισσός Αμμουλιανή στους πρόποδες του Αγ.Ορους πωλούνται μεγάλες και μικρές τουριστικές παραθαλάσσιες εκτάσεις γής καθώς και πολυτελή διαμερίσματα -μονοκατοικίες 694-7797433 μεσίτρια κα Χρύσα Λυκάκη ●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙ αγροτεμάχια πανοραμικά πρώτα στο κύμα φανταστική θέα θάλασσα 4608τ.μ 6.5στρεμ.10.5 στρέμμα 18στρεμ και 30στρεμ κατάλληλα βίλες και ξενοδοχειακές μονάδες κωδ(τ-72) 2310-848388 694-2553725 Π.Τσάντζαλης Real Estate LEADERS ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ παραλία γοματιου πωλείται αγροτεμάχιο άρτιο οικοδομήσιμο 6,126τμ σε πολύ προνομιακό σημείο σε ύψωμα με εκπληκτική θέα στη θάλασσα ευκαιρία 105.000(κωδ.1055-169) re/max delta 2310-588411 www.remax-deltathessaloniki.gr ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ κληροτεμάχιο 4437τμ άρτιο οικοδομήσιμο εντός ΓΠΣ ΔΕΗ δίπλα άσφαλτος δίκτυο ύδρευσης στα 350τμ πανοραμική θέα θάλασσα Χαλκιδικης Ολυμπο 28.000€ συζητήσιμη ιδιώτης 2310-666519 694-0086171 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ. Πωλείται αγροτεμάχιο 4.250 με φώς νερό και θέα θάλασσα Ολυμπο 200 μέτρα από τον οικισμό. Δίπλα σπίτια. 62.000€. Τεχνικό -Μεσιτικό γραφείο «Η Ανάπτυξη» /Fax: 23990-51590 694-7713232 ●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ πωλείται έκταση κληρ/χιο 3700τμ με 40 ελαιόδενδρα τιμή 18.000€ 694-5311982 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ Στέγη πωλείται οικόπεδο πρώτο στη θάλασσα 496τμ χτίζει 180τμ αξίας 450.000€ 23740-51897 694-5956746 www. haniotihomes.gr ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΟΡΤΑΡΙΑ ευκαιρία πωλείται ελαιώνας 4500τμ χτίζει 200τμ 105 ρίζες ελιές σε κατοικημένη περιοχή 25.000€ 1000τμ εντός ζώνης 30.000€ 500τμ οικόπεδο 27.000€ 693-6146164 Κτηματομεσιτικό Αμαραντίδης ●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΟΣΕΙΔΙ αγορά 520τ.μ. οικοπέδου σε πολύ ωραίο σημείο πάνω σε άσφαλτο σε οικιστική περιοχή (στο σχέδιο) κοντά στην θάλασσα άρτιο κτίζει ευκαιρία Τιμή 120.000€ Κωδ.(6975) 2310-420555 694-4677868 www. invista.gr ΣΜΘ ●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΟΤΙΔΑΙΑ περιοχή Ανεμοχάδι πωλείται οικόπεδο 500τμ με νερό και ρεύμα 150μ απο θάλασσα σε ψηλό σημειο περιφραγμένο γκαζόν δένδρα τροχόσπιτο τουαλέτα κουζινάκι 25.000Ε 694-5560056 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΟΤΙΔΑΙΑ πωλείται εξαιρετικό αγροτεμάχιο 20 στρ. (5 αρτιότητες) σε ύψωμα ιδιωτική παραλία κτίζει νόμιμα 1.000 τ.μ. καθαρά Νivesta Real Estate 697-3774543.

●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΟΤΙΔΑΙΑ πωλείται κτήμα 500τμ εντός σχεδίου με βάση για λυόμενο και θέα θάλασσα απόσταση 200μ. 694-5311982 ●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΣΑΝΗ δίδεται αντιπαροχή ή πωλείται αγροτεμάχιο 35.500τμ χωρισμένο σε οκτώ αρτιότητες υπέροχη θέα θάλασσα απόσταση 400μ ήσυχη διακριτική περιοχή Οικείν Μεσιτική 2310-310970 697-7262800 www. oikein.gr ΣΜΘ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΣΑΝΗ ευκαιρία πωλείται αγροτεμάχιο 4000τμ άρτιο οικοδομήσιμο δίπλα στο δάσος σημείο έντονης οικιστικής ανάπτυξης νερό ρεύμα κατάλληλο για επενδυτές εργολάβους-ιδιόχρηση νέα τιμή 110.000ευρώ (Κωδ.1029-103) Re/Max Delta 2310588.411 www.remax-delta-thessaloniki.gr ●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΣΑΡΤΗ πωλουνται οικόπεδα υποένταξη 180μ οδικώς από τη θάλασσα. Με κτηματολογιο Σοβαρες προτάσεις 698-2064977 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΣΙΒΗΡΗ πωλείται αγροτεμάχιο 4.032τμ 698-0302046 6951681235

Ζήτηση ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ●ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα προς αγορά και αντιπαροχή. 2310-251.001 6979499201 «Πολιτεία Ακινήτων» www.πολιτεία.gr

Αγοραπωλησίες Καταστηµάτων Επαγγελµατικών Χώρων ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ●ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ απεναντι απο τη Νομαρχια πωλειται υπο κατασκευη γωνιακο καταστημα 110 τ.μ. υψος 6 μετρα και αντιστοιχο υπογειο.Προοπτικη Κατασκευαστικη 2310-273153 697-7463626 ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Ευκαιρία κατάστημα 300τμ. πολύ μεγάλης προβολής (200τμ ισόγειο 100τμ. νόμιμο πατάρι) σε πολύ καλή τιμή. Μισθωμένο σε πολύ αξιόπιστη εταιρία. 2310506227 Eurobank Υπηρεσιες Ακινητων Α.ΤΟΥΜΠΑ Γρ.Λαμπρακη πωλειται καταστημα 78τμ με παταρι Ιδιώτης 6975063137 ●Α.ΤΟΥΜΠΑ πωλείται κατάστημα 220τμ σε πλατεία μεγάλης κίνησης και προβολής σε τιμή μεγάλης ευκαιρίας 120.000ευρώ 694-4872708 Ιδιώτης ●Β.ΓΕΩΡΓΙΟΥ επί της οδού πωλείται μισθωμένο κατάστημα 110τμ ισόγειο με 15τμ πατάρι σε λογικότατη τιμή με απόδοση και μίσθωμα εποχής. [Κωδ. L-7112] -Χ.Μουρατίδης 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●Β.ΓΕΩΡΓΙΟΥ πωλέιται κατάστημα εξαιρετικής προβολής 120τ.μ και 60τ.μ. πατάρι. Επενδυτική ευκαιρία. Κωδ: 1014 2310-455111 Re/max 4-U ΣΜΘ Β.ΟΛΓΑΣ Καραϊσκάκη 2Γ πωλείται καινούριος επαγγελματικός χώρος 1ος όροφος δυνατότητα διαρρύθμισης 230τμ 2310-323230 2310323040 2310-326040 6944266232 697-7448080 Δούρος ΑΕ ●ΒΟΥΛΓΑΡΗ πλησίον Κ.Καραμανλή σε ιδιαίτερο κομβικό σημείο πωλείται γωνιακό κατάστημα 511τμ με 250τμ υπόγειο μισθωμένο σε μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ με 20ετή μίσθωση ελκυστική απόδοση. [Κωδ.L-7957] Ν.Ξένος 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ΔΕΛΦΩΝ πωλείται κατάστημα προβολής 96τμ με πατάρι 15τμ δίπλα σε στάση Μετρό μισθωμένο με υψηλή απόδοση σε παρα πολυ καλη τιμή 694-4916519 2310-301496

●ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ ισόγειο 100τ.μ. υπόγειο 200τ.μ. πατάρι 100τ.μ. 2WC ( ενοίκιο 2800€ + χαρτόσημο στο δημόσιο) β) (Ν.Κρήνη-παραλία) ισόγειο 80τ.μ. 3σκαλοπάτια κάτω 80τ.μ. 35τ.μ. υπόγειο υγειονομικού ενδιαφέροντος τιμή ευκαιρίας 2310-500555 interhome.gr ΣΜΘ ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ - Ανδριανουπόλεως διατίθενται προς πώληση /μίσθωση γραφεία επιφάνειας 47τμ 400τμ. Δανός / BNP Paribas Real Estate 2310-244962 (κωδ Σ 2011) ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Αιγαίου πωλειται χώρος κατάλληλος για γραφείο εταιρία ή ιατρειο 60τμ ισόγειο και 60τμ πατάρι με θεση σταθμευσης σε νεοδμητη οικοδομή 160.000Ε 694-4916519 2310422210 Αρτια Κατασκευαστική ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Αιγαίου στο κέντρο πωλειται κατάστημα σε νεοαναγειρόμενη οικοδομή 160τμ συν 60τμ πατάρι 450.000€ και κατάστημα 90τμ 300.000€ 694-4916519 2310-422210 Αρτια Κατασκευαστική ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Βρυούλων α)κατάστημα 96.65τμ Χ 1.500€ /τμ =144.975€ β)κατάστημα 80,74τμ Χ 1.700€ /τμ =137.258€ 2310-429.870 2310429.871 Κατασκευαστική Δ.Τζαμπαζης Α.Ε. ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ (Πόντου) Πωλείται Κατάστημα διαμπερές 20 μέτρα πρόσοψη στην Πόντου 700τ.μ. ισόγειο 570τ.μ. υπόγειο δυνατότητα για πατάρι ράμπα φορτοεκφόρτωσης για το υπόγειο. Προοπτική κατασκευαστική 2310-273153 697-7463626 ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πωλειται κεντρικό κατάστημα ισόγειο 39τμ ψηλοτάβανο υπόγειο 39τμ μισθωμένο 180.000€ 2310478418 697-7225425 Matrix Πόντου 112 ΣΜΘ

●ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ πλησίον Μαρτίου πωλείται κατάστημα 115τμ με πατάρι 50τμ βιτρίνα 6μέτρα μισθωμένο σε εταιρεία φαρμάκων ενοίκιο 500€ κατάλληλο προς επένδυση απόδοση 8.5% μεγάλη ευκαιρία. [Κωδ. L-8198] -Ν.Ξένος 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ (Γαμβέτα αρ.137 με Π.Συνδικα δευτερο από την γωνία) πωλειται ισόγειο κατάστημα 27τμ δάπεδα από πλακάκι ψευδοροφη τζαμαρία 27.000Ε 2310-844455 697-4551707 Μεσιτικο www.top-house.gr ΣΜΘ Ν.ΕΓΝΑΤΙΑ εξαιρετικό γωνιακό κατάστημα μεγάλης προβολής στο κεντρικότερο σημείο της οδού με ισόγειο εμβαδού 190τμ υπόγειο 180τμ και πατάρι 190τμ. Τιμή πώλησης 380.000€ 2310506227 Eurobank Υπηρεσιες Ακινητων ●Ν.ΚΡΗΝΗ πωλείται κατάστημα 70τμ σε πολύ κεντρικό σημείο νοικιασμένο σε πολύ υγιής επιχείρηση προς 370€ το μήνα με 12ετές συμβόλαιο 60.000€ Ευκαιρία 2310-488116 694-5725883 Μεσιτικο Παυλίδης ΣΜΘ ●Ν.ΠΑΡΑΛΙΑ Μπότσαρη πρώτο από θάλασσα μπροστά σε πάρκα πωλείται κατάστημα 120τμ ισόγειο γωνιακό μισθωμένο σε καφέ-καφενείο κατάλληλο για κάθε χρήση. [Κωδ. L-8431] 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΠΥΛΑΙΑ Πρ. Ηλία πωλείται κατάστημα προβολής 80τμ ισόγειο σύν 40τμ 80τμ υπόγειο σύν 40τμ μεγάλη βιτρίνα 20ετών σε πολύ προσιτή τιμή με ενοίκιο 1.100€. [Κωδ.L-5413] Ν.Ξένος 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πωλουνται και ενοικιάζονται γραφεία 65τμ και 45τμ 6944247048 694-4247354

ΠΥΛΑΙΩΤΙΚΑ Μ.Ψελλού σε απόσταση 200μ από το σταθμό του Μετρό και 100μ από Παπαναστασίου κατάστημα 200τμ και 400τμ μεγάλη πρόσοψη χωρίς περιορισμό στη χρήση Δάνεια δεκτά 2310-323230 2310-323040 2310-326040 694-4266232 6977448080 Δούρος ΑΕ

ΚΗΦΙΣΙΑ πωλούνται και ενοικιαζονται ημιυπογειοι χωροι 250τμ Κ.Τουμπα υπογειο 100τμ Ψελλου καταστημα 154τμ με αυλή και κήπο 150τμ ισογειο με υπογειο και πατάρι 2310-934498 6947216479

●ΡΑΔΙΟ Σίτυ Αμαλίας 54 ισόγειος χώρος 200τμ πωλείται 125.000€ (ή ενοικιάζεται 600€) πανταχόθεν φωτιζόμενος με ανεξάρτητη θέρμανση 2310-237237 697-7589818 & 694-4378444

●Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ πωλείται εξαιρετικής θέσης και προβολής γωνιακό κατάστημα 44τμ ισόγειο 44τμ υπόγειο 30τμ πατάρι σε καλή τιμή. [Κωδ. L-8469] -Σ.Νικολαίδου 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●Κ.ΤΟΥΜΠΑ (πλησίον Αν.Θράκης) πωλείται κατάστημα 28τμ με υπόγειο 18τμ wc ηλεκτρικά στόρια κλιματιστικό έτος κατασκευής 1998 τιμή 25.000ευρώ 698-6006591 Μεσιτικο (ΚΑ-183) ΣΜΘ ●ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΛΙΤΙΚΑ 17 Νοέμβρη γωνιακό κατάστημα 300τμ ισόγειο 270τμ πατάρι 400τμ υπόγειο ασανσέρ μεγάλης προβολής μεγάλη βιτρίνα για επένδυση-ιδιόχρηση για σούπερ μάρκετ διάφορες εταιρείες λογική τιμή. [Κωδ.L-7526] Ν.Ξένος 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ

●ΧΑΡΙΛΑΟΥ με Πυλαία πωλείται κατάστημα 190τμ. (Ισόγειο υπόγειο & πατάρι) 5ετίας. Τώρα είναι νοικιασμένο για 2 έτη. Τιμή 350.000Ε συζητήσιμη. www. estatevael.gr 2310-608546 6972506040 VAEL Real Estate ΣΜΘ ●ΧΑΡΙΛΑΟΥ Στεφ. Νούκα 7 (όπισθεν Πλαστήρα) πωλείται κατάστημα 85τμ με πατάρι 20τμ και υπόγειο 180τμ τιμή 140.000€ 2310-237237 697-7589818 & 694-4378444

ΚΕΝΤΡΟ ΑΓ. Δημητρίου πωλείται κατάστημα τμ με υπόγειο τμ(εξοπλησμένο ουζερί) μαζί με γκαρσονιερα τμ στην ιδια οικοδομη(πάνω απο το μαγαζί)Σε τιμη ευκαιρίας 128,000Ε 694-8821043

●ΑΓΓΕΛΑΚΗ πωλείται ισόγειος επαγγελματικός χώρος 80τμ σε καλή κατάσταση ατομική θέρμανση ιδανικός για ιατρούς μηχανικούς κ.τ.λ [Κωδ. L-7274] 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν.Γεννηματά πωλείται γωνιακό κατάστημα 50τμ μισθωμένο σε άριστο σημείο προβολής με δυνατότητα κατάληψης πεζοδρομίου ιδανική τοποθέτηση χρημάτων. [Κωδ. L-7724] 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ γραφείο 46τμ με wc στον 4ο όροφο στον πεζόδρομο πωλείται 120.000€ 2310-260135 2310-272656 Αναγνώστου Αγ.Σοφίας αρ.28 ΣΜΘ ●ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ πωλείται/ενοικιάζεται επαγγελματική στέγη 31τμ 3ου ορόφου 2χώροι + WC μετασεισμικό εμπρόσθιο μπροστά στο Μετρό με φαρδύ μπαλκόνι που βλέπει μέχρι τη θάλασσα τελική τιμή 85.000€.[Κωδ.L-7735] Μ.Λασπίδου 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ (στον πεζόδρομο) γραφείο 58τμ καθαρά μικτά 70τμ στον 4ος με wc κουζινάκι με βεράντα και θέα πωλείατι 135.000€ τιμή πολύ καλή 2310-260135 2310-272656 Αναγνώστου Αγ.Σοφίας αρ.28 ΣΜΘ ●ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ Τσιμισκή στο καλύτερο σημείο πωλείται επαγγελματικός χώρος 55τμ ιδανικός και για ιατρείο πρόσοψη σε ψηλό όροφο εξαιρετική τιμή. [Κωδ. L-7937] 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ πωλείται γραφείο μισθωμένο με απόδοση 7,20% 25.000€ RECON 2310-253680 697-3355040 ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ επαγγελματικός χώρος σε πολύ καλό σημείο 82τμ 1ος όροφος μόνο 58.000€ 694-8627058 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ αρ.30 πωλείται από ιδιώτη ενιαίος επαγγελματικός χώρος στον 6ο όροφο 270τμ μικτά σε άριστη κατάσταση ανακαινισμένη οικοδομή Πληροφορίες 23330-27220 694-6282036 ●ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ και Β. Ηρακλείου πωλείται καινουριο γραφείο 40 τ.μ. με μαρμάρινα δάπεδα και σύστημα ψύξης θέρμανσης. Προοπτική Κατασκευαστική 2310-273153 697-7463626 ●ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ πωλείται επαγγελματικός χώρος 870τμ 6 επίπεδων σε άριστη κατάσταση τιμή 9.800€ κωδ. 67989 Φωτοπαρουσίαση www.metrohome.gr 2310968790 693-6953049 ΣΜΘ ●Β.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (γωνία Ι.Δραγούμη) γραφείο 71τμ όροφος 1ος βλέπει στην Ι.Δραγούμη πωλείται 130.000€ 2310260135 2310-272656 Αναγνώστου Αγ.Σοφίας αρ.28 ΣΜΘ Β.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ πωλείται γραφείο 50τμ με πρόσοψη επι της Βασ.Ηρακλείου στον 2ο όροφο κτιρίων γραφείων σε καλή κατάσταση 2310-562330 ●Β.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ πωλείται γραφειο 10τμ χαμηλά κοινοχρηστα μονο 10.000Ε 697-7875650 ●Δ.ΓΟΥΝΑΡΗ με Εγνατία πωλείται επαγγελματική στέγη 100τμ 1ου ορόφου 3ΔΣΚΜπ+βοηθητικό δωμάτιο γωνιακή σε κομβικό σημείο. [Κωδ. L-7843] Μ.Λασπίδου 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ


26

µικρές αγγελίες

●Δ.ΓΟΥΝΑΡΗ πωλείται ισόγειο κατάστημα 30τμ με υπόγειο 30τμ και WC πρόσοψη 3.5 μέτρα. [Κωδ. L-6789] Ν.Μήλιος 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ αρ.19 νεόδμητο κατάστημα 120τμ με υπόγειο 52τμ πρόσοψη 18μ επί της Δωδεκανήσου χωρίς περιορισμό στη χρήση και με αποκλειστική χρήση στοάς (πωλείται ενοικιάζεται) ιδανικό για τράπεζα 2310-323230 2310-323040 2310-326040 694-4266232 6977448080 Δούρος ΑΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ αρ.19Β ετοιμοπαράδοτα γραφεία υπερπολυτελούς κατασκευής από 35τμ έως 200τμ δίπλα στα δικαστήρια και λιμάνι. Εξαιρετική θέα ατομικό λουτρό θυροtv θωρακισμένη δύκτιο Η/Υ ατομ. αέριο 2310-323230 2310-323240 697-7448080 Δούρος ΑΕ ●ΕΓΝΑΤΙΑ Αριστοτέλους ευκαιρία πωλείται 3ος όροφος 153τμ ανοιχτωσιά θέα στην πλατεία σε πολύ καλή τιμή. [Κωδ. L-7115] -Χ.Μουρατίδης 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●EΓΝΑΤΙΑ διατίθεται προς πώληση / μίσθωση σε γωνιακή οικοδομή με καταπληκτική θέα επαγγελματικός χώρος πλήρως ανακαινισμένος επιφάνειας 140τμ 3ος Δανός /BNP Paribas Real Estate 2310-244962 (κωδ Σ 3150) ●ΕΓΝΑΤΙΑ επί της οδού σε σημείο προβολής πωλείται κατάστημα 40τμ ισόγειο 40τμ υπόγειο και 40τμ πατάρι WC απόδοση 4.5%. [Κωδ. L-6820] Μ.Λασπίδου 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΕΓΝΑΤΙΑ στο ύψος της Αγ.Σοφίας κατάστημα 13τμ ισόγειο με wc μισθωμένο 250€ πωλείται 70.000€ 2310-260135 2310-272656 Αναγνώστου Αγ.Σοφίας αρ.28 ΣΜΘ ΕΡΜΟΥ κατάστημα 120τμ ισόγειο με πατάρι και υπόγειο πωλείται σε τιμή ευκαιρίας 2310-244134 694-4733406 ●ΕΡΜΟΥ (πλησίον Αγ.Σοφίας) κατάστημα ισόγειο 200τμ πατάρι 100τμ πωλείται σε πολύ καλή τιμή είναι μισθωμένο 5.500€ το μήνα σε αξιόλογη επιχείρηση 2310-260135 2310-272656 Αναγνώστου Αγ.Σοφίας αρ.28 ΣΜΘ ●ΕΡΜΟΥ στην καρδιά του κέντρου πωλείται επαγγελματική στέγη 61τμ με 2 δωμάτια χώρο αναμονής και 2 wc ιδανικό και για ιατρείο 85.000€ συζητήσιμη (κωδ.Π-1249). 2310-567350 6932831488 Property Finders ●Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ διατίθεται προς πώληση γραφείο επιφάνειας 45 τμ Δανός / BNP Paribas Real Estate 2310-244962 (κωδ Σ 414) ●Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ κτάστημα ισόγειο 105τμ υπόγειο 105τμ πατάρι 105τμ στο ύψος της οδού Β.Ηρακλείου ενοικιάζεται σε καλή τιμή 2310-260135 2310-272656 Αναγνώστου Αγ.Σοφίας αρ.28 ΣΜΘ ●Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ στο ύψος της Β.Ηρακλείου γραφείο εμβαδού 32τμ όροφος 5ος στην πρόσοψη πωλείται 50.000€ 2310-260135 2310-272656 Αναγνώστου Αγ.Σοφίας αρ.28 ΣΜΘ ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ αρ.90 πωλείται κατάστημα έναντι Μασούτη ισόγειο 300τμ πατάρι 230τμ υπόγειο 80τμ και 5 θέσεις πάρκινγκ 2310-323230 2310-323040 2310-326040 6944266232 697-7448080 Δούρος ΑΕ ●KΕΝΤΡΟ διατίθεται προς πώληση κτίριο 5 ορόφων συνολικής επιφάνειας 2.000 τμ κατάλληλο για την δημιουργία φοιτητικών studios Δανός /BNP Paribas Real Estate 2310-244962 (κωδ. Σ 1966) ●ΚΕΝΤΡΟ πωλείται κατάστημα μισθωμένο σε τράπεζα σε εξαιρετικό εμπορικό σημείο του κέντρου. [Κωδ.L-7199] -Γ.Γιαννόπουλος 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΚΕΝΤΡΟ Πωλούνται καινούρια γραφεία μοντέρνας κατασκευής με κουζίνα wc ηλεκτρικά και ντουλάπες. 6977463626 2310-273153 Προοπτική Κατασκευαστική

ΚΕΝΤΡΟ σε εξαιρετική κομβική θέση λεωφόρου διατίθεται προς πώληση κατ’ αποκλειστικότητα ολόκληρο (100%) εξαιρετικό διατηρητέο κτήριο 3500τμ πλήρως ανακαινισμένο υψηλής εμπορικής αξίας Με πολλές δυνατότητες εκμετάλλευσης -χρήσεις: κτήριο γραφείων-καταστημάτων ξενοδοχείο πολυκατάστημα κλινική κέντρο υγείας εκπαιδευτήριο πολυχώρος εκθεσιακό συνεδριακό κέντρο σπάνια ευκαιρία αγοράς είτε ως ακίνητο εισοδήματος είτε για ιδιοχρηση Πληροφορίες -Ραντεβού: 693-2603504 2310-283283 697-7202114 Φραντζης Σύμβουλοι Ακινήτων ΣΜΘ ●ΚΟΜΝΗΝΩΝ γραφείο 52τμ διαμπερές πωλείται τιμή ευκαιρίας 2310-234541 693-6108998 Κτηματομεσιτικό γραφείο Δάλλα ●ΚΟΜΝΗΝΩΝ κατάστημα 60τμ με πατάρι μισθωμένο πωλείται β)Πλ.Αριστοτέλους κατάστημα 100τμ με πατάρι πωλείται 2310-234541 693-6108998 Κτηματομεσιτικό γραφείο Δάλλα ●ΛΑΔΑΔΙΚΑ διτίθεται προς πώληση κατάστημα ισόγειας επιφάνειας 150τμ 1ος όροφος 150τμ 2ος όροφος 64τμ Δανός /BNP Paribas Real Estate 2310244962 (κωδ Σ 2008) ΛΙΜΑΝΙ πολυτελή γραφεία 300τμ πλήρως εξοπλισμένα με τελευταία λεξη της τεχνολογίας 3ος όροφος θέα στη θάλασσα πωλούνται σε τιμή ευκαιρίας 2310-244134 694-4733406 Λ.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ κέντρο ισόγειο κατάστημα 95τμ. με πατάρι 60τμ. μισθωμένο σε εμπορική επιχείρηση. 2310-506227 Eurobank Υπηρεσιες Ακινητων ●ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ κατάστημα ισόγειο 35τμ πατάρι 18τμ κενό πωλείται 85.000€ 2310-260135 2310-272656 Αναγνώστου Αγ.Σοφίας αρ.28 ΣΜΘ ●ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ στην καλύτερη οικοδομή της οδού πωλείται γραφειακός χώρος με δυνατότητα μετατροπής σε διαμέρισμα 153.50τμ 6 χώροι άριστη οικοδομή. [Κωδ. L-8481] Λ.Γαλανός 2310272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ στο ύψος της Κατούνη γραφεία ολικού εμβαδού 145τμ σε 6ο όροφο πωλούνται 300.000€ 2310260135 2310-272656 Αναγνώστου Αγ.Σοφίας αρ.28 ΣΜΘ ●ΜΠΑΛΑΝΟΥ κατάστημα ισόγειο 11τμ τριώροφο (υπόγειο ισόγειο μεσοπάτωμα) σε οικόπεδο 11,40τμ μισθωμένο 320€ πωλείται 60.000€ Τιμή ανάγκης 2310-260135 2310-272656 Αναγνώστου Αγ.Σοφίας αρ.28 ΣΜΘ ●ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ έναντι Μασούτη πωλείται κατάστημα 30τμ wc σε πολύ καλό πόστο 697-7253860 Γιάννης ΟΛΥΜΠΟΥ και Γλάδστωνος πωλείται ή ενοικιάζεται ολόκληρο κτήριο δηλαδή οικόπεδο 750τμ με ισόγειο κατάστημα και 5ορόφους απο 700τμ ο καθένας 2310-272270 2310-277941 6947776057 ●Π.ΜΕΛΑ κοντά στην Τσιμισκή πωλείται κατάστημα 40τμ συν πατάρι απόδοση 6%. [Κωδ. L-5832] Μ.Λασπίδου 2310272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ με Συγγρού πωλείται βιοτεχνικός χώρος 168τμ καθαρά ψηλού ορόφου σε κτίριο του 1972 σε πολύ φθηνή τιμή. [Κωδ. L-8403] Χ.Δρακάκης 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΣΥΓΓΡΟΥ πωλείται επαγγελματικός χώρος 210τμ. 1ου ορ. Μπορούν να χωριστούν και στα δύο. Διαθέτει 2 ανεξάρτητες εισόδους. Πρώην βιοτεχνία ενδυμάτων. Τιμή 190.000Ε συζητήσιμη. www.estatevael.gr 2310-608546 6972506040 VAEL Real Estate ΣΜΘ ●ΣΥΓΓΡΟΥ πωλείται χώρος 210τμ. είτε για χρήση διαμερίσματος ή γκαρσονιέρες (διαθέτει 2εισόδους) είτε ως επαγγελματικός χώρος 1ου Πρώην βιοτεχνία ενδυμάτων. Τιμή 190.000Ε συζητήσιμη. www.estatevael.gr 2310-608546 6972506040 VAEL Real Estate ΣΜΘ ●ΤΣΙΜΙΣΚΗ αγορά καταστήματος ισόγειο 130τμ, υπόγειο 130τμ, πατάρι 60τμ, στο καλό σημείο της Τσιμισκής μεγάλη πρόσοψη και πέρασμα, κατάλληλο και για επένδυση Κωδ.21006 2310-220111 Γεωργάκος Κώστας www.nires.net ΣΜΘ

1 Ι Ο ΥΛ Ι Ο Υ 2 0 1 2 ●ΤΣΙΜΙΣΚΗ Αγ.Σοφιας σουπερ κομματι 170τμ ο 1ος οροφος προσοψη δυνατοτητα ταμπελας δικη του κουζινα μπανιο δυνατοτητα πολλων χωρων καλη οικοδομη. Τιμή καλή 300.000€ 6932652042 2311-220120 2311-222893 Κτηματομεσιτικη Λιουρτας

●ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ευκαιρία πωλείται βιοτεχνικός χώρος 260τμ 2ου ορόφου με WC κουζινάκι πολύ φωτεινός κενός σε τιμή ευκαιρίας κατάλληλος για βιοτεχνίααποθήκη κλπ. [Κωδ. L-5986] Χ.Μουρατίδης 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ

●ΤΣΙΜΙΣΚΗ διατίθεται προς πώληση ακίνητο επένδυσης το οποίο είναι μισθωμένο κατάστημα επιφάνειας 142 τμ Δανός /BNP Paribas Real Estate 2310244962 (κωδ. Σ 10000)

CITY Gate δίπλα από το Media Markt πωλούνται ετοιμοπαράδοτα γραφεία 2ος 58τμ -69τμ και 6ου ορόφου 450τμ με πατάρι 194τμ Πληροφορίες 6973668999 2310-403917 Όμιλος ΑΤΕΜ atemsa@otenet.gr

●ΤΣΙΜΙΣΚΗ επί της οδού πωλείται ενοικιάζεται κατάστημα με 3 5μ πρόσοψη 120τμ ισόγειο 145τμ υπόγειο επισκέψιμο 40τμ πατάρι. [Κωδ. L-5474] –Μ.Λασπίδου 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ

CITY Gate περιοχή δίπλα από το νέο Media Markt πωλείται ετοιμοπαράδοτο κατάστημα προβολής 303τμ με υπόγειο 181τμ Πληροφορίες 697-3668999 2310-403917 Όμιλος ΑΤΕΜ atemsa@ otenet.gr

●ΤΣΙΜΙΣΚΗ ευκαιρία μεγαλη οποιος προλάβει πωλούνται σε κεντρικότατο σημειο 2επαγγελματικές στεγές γραφεία 4ου 45τμ πρόσοψη και 21τμ φωτεινότατα. Τιμές σουπερ 45.000€ -22.000€ αντίστοιχα κάτω αντικειμενικής. 6932652042 2311-220120 2311222893 Κτηματομεσιτική Λιουρτας

●Δ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Περιφερειακός Πωλούνται Καταστήματα μεγάλης προβολής 60 μέτρα πρόσοψη στον περιφερειακό 200-1100 τ.μ ισόγειο με αντίστοιχο υπόγειο πατάρι & ράμπες φορτοεκφόρτωσης ιδανικό για εκθεσιακό χώρο. Προοπτική Κατασκευαστική 2310-273-153 697-7463626

●ΤΣΙΜΙΣΚΗ κατάστημα ισόγειο 40τμ υπόγειο 28τμ πατάρι 18τμ σε εμπορικό σημείο πλησίον Μητροπολίτου Ιωσήφ πωλείται σε καλή τιμή 2310-260135 2310-272656 Αναγνώστου Αγ.Σοφίας αρ.28 ΣΜΘ

●ΕΥΟΣΜΟΣ κατάστημα 70τμ με 50τμ υπόγειο και διαμέρισμα 80τμ 2ΔΣΚWC στον 1ο συνολική 150.000Ε και μαγαζί 73τμ 120τμ υπόγειο ενοικιασμένο προς 450Ε 150.000Ε 2310-700584 6944336795 697-2609081 Ikopolis

●ΤΣΙΜΙΣΚΗ πωλείται εξαιρετικό κατάστημα στο πιο εμπορικό σημείο μεγάλης προβολής 160τμ υπόγειο πατάρι μισθωμένο σε μεγάλη αλυσίδα με συμβόλαιο για πέντε έτη ακόμη τιμή συζητήσιμη. [Κωδ.L-7600] -Ν.Ξένος 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ΤΣΙΜΙΣΚΗ πωλείται κατάστημα εξαιρετική ευκαιρία 125τμ ισόγειο 150τμ υπόγειο 80τμ πατάρι μεγάλης προβολής 698-1028402 Αγορά ●ΤΣΙΜΙΣΚΗ πωλείται κεντρικό κατάστημα 55τμ σε κεντρικό σημείο μισθωμένο με WC εξαιρετική τιμή. [Κωδ. L-5692] -Α.Γαβριηλίδης 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ΤΣΙΜΙΣΚΗ σε εξαιρετικό κεντρικό σημείο προβολής έτοιμο άριστης κατασκευής ψηλοτάβανο κατάστημα πρόσοψη 4μ 70τμ ισόγειο 110τμ υπόγειο επισκέψιμο 70τμ πατάρι καλό &συζητήσιμο μίσθωμα.Για σοβαρούς ενδιαφερόμενους 693-2603504 2310-283283 ΣΜΘ ●ΤΣΙΜΙΣΚΗ σε νευραλγικό σημείο πωλείται κατάστημα 39τμ με 25τμ πατάρι και 18τμ υπόγειο για σοβαρούς επενδυτές με ενοίκιο 2.850€. [Κωδ. L-5141] Μ.Λασπίδου 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΤΣΙΜΙΣΚΗ στο ύψος της Κομνηνών γραφεία ολικού εμβαδού 275τμ 1ος όροφος σε οικοδομή καλή πωλούνται σε τιμή μεγάλης ευκαιρίας 2310-260135 2310-272656 Αναγνώστου Αγ.Σοφίας αρ.28 ΣΜΘ ΤΣΙΜΙΣΚΗ (ύψος διαγωνίου) σε κεντρικότατο σημείο της οδού γραφειακός χώρος 7ου ορόφου εμβαδού 90τμ εμπρόσθιος κατάλληλος για ιατρείο με αίθουσα αναμονής 2Δ WC 2310506227 Eurobank Υπηρεσιες Ακινητων ●ΦΡΑΓΚΡΙΝΗ (στα Λουλουδάδικα) κατάστημα ισόγειο 42τμ πατάρι 21τμ πωλείται σε τιμή 250.000€ 2310-260135 2310-272656 Αναγνώστου Αγ.Σοφίας αρ.28 ΣΜΘ ●ΦΡΑΓΚΩΝ πωλείται κατάστημα 66.28τμ με πατάρι σε πολύ καλό σημείο. [Κωδ. L-7103]-Χ. Μουρατίδης 2310272737 LIBERTY ΣΜΘ

∆ΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ●ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ επί της Βενιζέλου πωλούνται σε γωνιακό οικόπεδο καινούρια καταστήματα 100-510 τ.μ. Προοπτική Κατασκευαστική 2310273153 697-7463626 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλατεία Επταλόφου απο τεχνική εταιρία πωλείται ή ενοικιάζεται ισόγειο κατάστημα 100τμ Το κατάστημα διαθέτει αποθήκη στο υπόγειο 100τμ Build Επικοινωνία 2310-418472 και 697-7237197 κ. Παυλίδης ●ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πωλείται ημιυπόγειος χώρος πλησίον Βενιζέλου μασουτη 300τμ ευκαιρία 30000€ 2310-708222 697-6613333 Home Way ΣΜΘ

ΕΥΟΣΜΟΣ Ν.Πολιτεία περιφερειακή κολλξτά στα Goodys Πωλείται πολυτελές γωνιακό κατάστημα εξαιρετικής προβολής 103τ.μ. με πατάρι 100τ.μ. υπόγειο 190τ.μ. 888.000€ διαπραγματεύσιμo 2310-772555 693-6592557 ●ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ πωλειται κατάστημα 153τμ με 10μ πρόσοψη στην τιμη των 125.000Ε 697-4798293 Μεσιτικο Μακη Χρύσα ΣΜΘ ΝΕΑΠΟΛΗ Ανδρ.Παπανδρέου κεντρικότατο κατάστημα μεγάλης προβολής με ισόγειο εμβαδού 140τμ υπόγειο 220τμ και πατάρι 150τμ. μισθωμένο σε μεγάλη αλυσίδα εστίασης προς 5.000€ 2310506227 Eurobank Υπηρεσιες Ακινητων ΝΕΑΠΟΛΗ απέναντι από τη vodafone στα 30μ γωνιακά της Ανδρέα Παπανδρέου πωλείται κατάστημα 110τμ καθαρά κεντρικό σημείο 50.000€ τιμή συζητησιμη 693-4253291 μετα τις 14:30 693-7063998 693-4253291 ●ΝΕΑΠΟΛΗ Ρόδου 7(πάροδος Ρήγα Φεραίου) Πωλείται αποθήκη 65τμ Τιμή 30.000€ 2310-237237 697-7589818 & 694-4378444 ●ΝΙΚΟΠΟΛΗ πωλούνται καταστήματα από 90 εως 270τμ. , με πάρκινγκ. Κατάλληλα για κέντρα ξένων γλωσσών έναντι γυμνάσιου 694-4254070 2310689236 κατασκευαστική εταιρεία ΠΟΛΙΧΝΗ Κοτοπουλη και Μινωτη πωλείται ημιυπογειος αποθηκευτικος χωρος με ράμπα 160τμ 80.000Ε 2310543764 697-4817086 ΣΥΚΙΕΣ έναντι Δημαρχείου διατείθεται κατάστημα καινουριο 1η χρηση γωνιακο εξαιρετικης κατασκευής προβολής διπλα τραπεζες super market σταση λεωφορειων αστ.τμημα 110τμ ισογειο 88τμ ημιυπογειο αυτόνομη εισοδος ατ.αεριο 694-8115959 ΣΥΚΙΕΣ οδός Κοντόσογλου αρ.17 πωλείται κατάστημα 52τμ (νοικιασμένο αυτή την στιγμή) εξασφαλισμένο ενοικιο για τα επομενα 4 χρόνια Ατοκος διακανονισμός αποπληρωμής 2310637806 694-4346636 694-4517470 Οικοδομικές επιχειρήσεις Λιολίδης ●ΣΥΚΙΕΣ Ρ.Φεραίου 108 κεντρικός δρόμος πωλείται καταπληκτικό κατάστημα 200τμ&65τμ πατάρι μοναδικό για την περιοχή. [Κωδ. L-2553] 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ

ΕΠΑΝΟΜΗ παραλία πωλείται κατάστημα 130 τμ πρώτο στο κύμα με 80 τμ δικό του πλακόστρωτο χώρο 250.000€. 2392042111

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ τσιγάρων κατάστημα σε κεντρικό σημείο μαζί με το εμπόρευμα στην Κωνσταντινουπόλεως 6949195129

ΘΕΡΜΗ πωλείται γραφείο 200τμ σε δύο ορόφους θέρμανση -ψύξη με γεωθερμία σε κτίριο γραφείων Λ.Σοφού αρ.20 και Παλαιολόγων 2310-473770 697-8005121

●ΚΑΦΕ επιχείρηση δίδεται χωρίς αέρα στην Ν.Κρήνη οδός Χανίων. Σούπερ ευκαιρία ενοίκιο 800€ 2310-488116 694-5725883 Μεσιτικο Παυλίδης ΣΜΘ

ΘΕΡΜΗ πωλείται ισόγειος επαγγελματικός χώρος 500τμ σε αγροτεμάχιο 5000τμ 2310-464504 694-5774329 Reva Ακριβοπούλου Ζωή www.reva.gr ΣΜΘ

ΚΑΦΕ με αυλή και υπόγειο μπροστά σε πάρκο δίπλα σε σχολείο στην Χαριλάου πωλείται 2310-330116 693-7123987

●ΚΤΕΟ περιοχή δίπλα στην Εγνατία οδό πωλείται εργοστασιακή εγκατάσταση εμβαδού1.500τμ σε οικόπεδο 8στρεμμάτων με προβολή εύκολη πρόσβαση σε οχήματα και μεγάλα φορτηγά. [Κωδ. L-6440] Γ.Γεωργιάδης 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΡΕΤΖΙΚΙ πωλείται ισόγειο κατάστημα 100τμ περίπου με ανάλογο υπόγειο και νόμιμο πατάρι επί της λεωφόρου Παπανικολάου σε σημείο μεγάλης προβολής. [Κωδ.L-6483] Χ.Δρακάκης 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ΣΙΝΔΟΣ ΒΙΠΕ πωλείται νεόδμητο βιομηχανικό κτίριο καλής κατασκευής από πανελ συνολικού εμβαδού 1.000τμ σε 1.650τμ οικόπεδο ύψος 7μ σε τιμή ευκαιρίας 330.000€. 2310-506227 Eurobank Υπηρεσιες Ακινητων ΣΙΝΔΟΣ πλησίον Εθνικής οδού πωλείται βιομηχανικό κτίριο από μπετόν συνολικού εμβαδού 1.000τμ. σε αγροτεμάχιο 8.500τμ. 7μ ύψος σε τιμή ευκαιρίας 230.000€. 2310-506227 Eurobank Υπηρεσιες Ακινητων ΤΙΤΑΝ πωλειται 4οροφο κτιριο ιδιαιτερης αισθητικής 2500τμ και 3οροφο πανελ 900τμ αμφοτερα επαγγελματικο ασανσερ οικοπεδο 3300τμ 1.900.000Ε πωλειται και το μισό 700000Ε ευκολιες Ευκαιρια!! 2310-694429 Κτηματομεσιτική Γαία Land Ειρήνη Σταμπουλίδου ΣΜΘ ●ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ αγορά βιοτεχνικός χώρος ισόγειο 3.000τμ 1ος όροφος 3.000τμ σε 15στρ δυνατότητα να κτίσει και άλλα μέτρα σε κεντρικό σημείο με πρόσβαση στην Εγνατία οδό και εσωτερική περιφερειακή 1.500.000€ 2310-650086 6973049142 www.cosmopolis.com.gr ΣΜΘ ●ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ αγορά επαγγελματικός χώρος 32τμ 1ου ορόφου στο κέντρο της αγοράς κατάλληλος για κάθε χρήση Υπάρχει και ένας ακόμη 32τμ που είναι δυνατόν να ενωθούν τιμή εκαστου 60.000€ 2310-650086 697-3049142 www.cosmopolis.com.gr ΣΜΘ ●ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ αγορά επαγγελματικού χώρου στο κέντρο της αγοράς 166τμ συν υπόγειο 156τμ α’ προβολής κατάλληλο για κάθε χρήση διατίθεται και προς ενοικίαση 2310-650086 697-3049142 www. cosmopolis.com.gr ΣΜΘ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ Πωλούνται ισόγεια καταστήματα σε Εμπορικό Κέντρο έναντι Δημαρχείου από 41τ.μ. έως 230τ.μ. Κατάλληλα για εμπορικά καταστήματα υπηρεσίες και ιατρεία. Τιμές προσιτές 2310-772555 693-6592557

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑ∆Α ●ΛΑΡΙΣΑ σε κεντρική οδική αρτηρία προς πώληση κατάστημα ισόγειας επιφάνειας 1.300τμ με γραφεία στον 1ο 650τμ υπόγειο 215τμ Οικόπεδο 4.800 Δανός /BNP Paribas Real Estate 2310244962 (κωδ.Σ2014) ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΟΣΕΙΔΙ πωλείται ή ενοικιάζεται κατάστημα 100τμ με βεράντα 120τμ πρώτο στην θάλασσα 1ος όροφος ευκαιρία 2310-222465 2310-473770 697-8005121 697-3770585 Χωροδομική Α.Ε. www.horodomiki.com

Ζήτηση

ΠΕΡΙΧΩΡΑ

ΚΕΝΤΡΟ

●13XΛΜ Ε.Ο.Θεσνικης Μουδανιών Πώληση γραφείων καταστημάτων συνολικού εμβαδού 250τμ ισόγειο και 200τμ υπόγεια με 25% του αέρα του συγκροτήματος.Όλα μαζί 290.000. Κορυφαία θέση κορυφαία ευκαιρία κορυφαία επένδυση. Πληροφορίες και υπόδειξη στα 23920-73888 & 694-4445158 www.huts-gr.com Μεσιτικό House Under The Sun στο Νέο Ρύσιo. ΣΜΘ

●ΤΣΙΜΙΣΚΗ ή στην οδό Μητροπόλεως ζητείται κατάστημα για αγορά 6975589904

ΔΙΑΒΑΤΑ Κ.Καραμανλή πωλείται μεγαλη ευκαιρία σε εμπορικό σημείο κατάστημα ισόγειο 96τμ (μπορει να χωριστεί και σε 2 των 48τμ) ευκολιες από 60 -120 δόσεις 693-6906056

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ επιχείρηση πληρως εξοπλισμένη εν λειτουργία με καθημερινή πελατεία στην Καλαμαριά πωλείται από ιδιώτη Μόνο 5000Ε λόγω υγείας Μεγάλη ευκαιρία 694-0011773

Αγοραπωλησίες Επιχειρήσεων ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

●ΚΑΦΕΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ γωνιακό εν λειτουργία απεραντο προαυλιο χωρο περικυκλωμένο από δημοτικά γυμνασιο λυκεια φρονστιστηρια ξενων γλώσσων μέσης εκπαιδευσης καθώς κλειστου αθλητικου γηπέδου πωλείται λόγω συνταξιοδότησης 697-6851758 ●ΚΑΦΕΝΕΙΟ καινούργιο στην Δελφών κατάλληλο και για μπαρ για λόγους υγείας 698-0031667 ΚΕΝΤΡΟ διασκέδασης Καλαμαριά άδεια βαριά ηχομόνωση (χρήση live) πλήρως εξοπλισμένο κουζίνα ψυγεία πλυντήρια bar: κάβα ψυγεία τραπεζοκαθίσματα φωτισμός full εξαερισμός αποθήκες τουαλέτα τιμή συζητήσιμη 6974948894 ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ επιχείρηση εν ενεργεία πλήρη πελατεία αξιόλογη στην Καλαμαριά Τ.Οικονομίδη αρ.60 πωλείται λόγω συνταξιοδότησης χαμηλό ενοίκιο 2310-416410 Αλίκη 2310-413656 ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ και ανακαινίσεων ισόγειο γραφείο 25τμ επί της Λ.Στρατού πωλείται. Διαθέτει άριστη φήμη πολλα ακίνητα wc κουζινάκι χαμηλό ενοίκιο 220Ε 2310-888655 694-5757110 ●ΜΕΣΙΤΙΚΟ Γραφείο μεγάλο με 5 εσωτερικούς συνεργάτες στην Καλαμαρια πωλείται λόγω φόρτου εργασίας δεκτή και πάσης φύσες συνεργασία 2310488116 694-5725883 Μεσιτικο Παυλίδης ΣΜΘ ΜΟΥΣΙΚΗ σκηνή κομπλέ μονωμένη άδεια μεταβιβάσιμη για 90 άτομα ανατολικά πάρκινγκ φθηνό ενοίκιο καινούργιος χώρος λόγω συνταξιοδότησης Ευκαιρία μόνο 16000Ε μισά απ΄ότι κόστισε 697-7289920 ΟΥΖΕΡΙ ταβέρνα σε άριστη κατάσταση πλήρως εξοπλισμένη περιοχή Αγ.Φανούριος Κ.Τούμπα πωλείται τιμή 50.000€ συζητήσιμη 694-8573376 κος Γιώργος ΠΑΙΔΙΚΟΣ σταθμός στην περιοχή Θεαγενείου Ν.Θεσ/νίκης 698-5764080 ●ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ πωλείται σε τιμή ευκαιρίας. Κομβικό σημείο στην Καλαμαριά. Πελατεία ετών. Καταξιωμένο όνομα. Καταρτισμένο προσωπικό. Εξοπλισμός υψηλών προδιαγραφών.Ανευ υποχρεώσεων. Δεκτός κάθε έλεγχος. www.redy.gr (κωδ.7151) 2310-488.244 693-7288818 Αθανασιάδης Χρήστος ΣΜΘ ●ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ κερδοφόρα επιχείρηση με ωραίο design και υψηλούς τζίρους στην Καλαμαριά πωλείται [Κωδ. L-4760] Μ.Λασπίδου 2310272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ καφενειο επιχειρηση καινουργιο στην περιοχή Μπότσαρη πωλειται 2313-047995 ●ΠΑΡΚΙΝΓΚ ακίνητο και επιχείρηση αυτόματης λειτουργίας με 16 θέσεις αυτοκινήτων και 10 μηχανών με παρακολούθηση ημιόροφος αυτόνομο 200τμ επενδυτική ευκαιρία Δελφών σε στάση Μετρό πωλείται [Κωδ.L- 7746] 2310272737 LIBERTY ΣΜΘ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ απέναντι από τον ιερο ναό Αγ.Σπυρίδων στην Τριανδρία πωλειται 2310-227157 ΠΡΑΤΗΡΙΟ Αρτου εξαιρετικής προβολής και αισθητικής γωνιακό με μεγάλα πεζοδρόμια μοναδικό στην περιοχή πωλείται 28.000€ λόγω αναχώρησης Μεγάλη ευκαιρία 697-0631144 ●ΠΡΑΤΗΡΙΟ καυσίμων με υπόγειο πάρκινγκ 23 θέσεις πλήρες και πλυντήριο πωλείται περιοχή Μπότσαρη 6999006000 ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ κοτοπουλάδικο επιχειρηση στην περιοχή Μπότσαρη πωλειται λόγω αποχώρησης συναιτέρου σε πολυ καλη τιμή 698-9447926 κος Γιάννης ●ΤΑΒΕΡΝΑ εν λειτουργία στην Αρετσού πωλείται σε τιμή ευκαιρίας Δεκτός και συνέταιρος 697-7594590


ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΝΤΡΟ CAFE Bar με 13χρόνια αδιάκοπης λειτουργίας εν λειτουργία στο κέντρο πρόσφατα ανακαινισμένο πωλείται μόνο 13.000€ Λόγω αναχώρησης 6936413120 CAFE φοιτητικό (επιχείρηση) στον πεζόδρομο της Καμάρας πλήρως εξοπλισμένο με πολύ καλό τζίρο και χαμηλό ενοίκιο λόγω διορισμού στο δημόσιο Πληροφορίες στο 697-9986203 κ.Γιώργος ●ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ενδυμάτων επιχείρηση σε καλό πόστο έναντι Μασούτη επι της Ολυμπιάδος μαζί με το ακίνητο 30τμ και wc πωλείται λόγω σύνταξης 6977253860 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ αισθητικής (φωτόλυση και μηχάνημα μεσοθεραπείας) στο κέντρο πολυετούς λειτουργίας με σταθερή πελατεία και πλήρως εξοπλισμένο πωλείται 2310-260605 697-3801012 ΚΑΦΕ μικρό ολοκαίνουργιο πλήρες εξοπλισμένο στη Βογατσικού (κέντρο Θεσ/ νικης) πολύ χαμηλό ενοίκιο. Λειτουργεί με όλες τις απαιτούμενες άδειες του Δήμου Θεσ/νικης σε πολύ καλή τιμή. Πληροφορίες 694-4316189 2310-253876 ΚΑΦΕ μπαρ στην οδό Βαλαωρίτου πλήρως εξοπλισμένο σε λειτουργία με χαμηλό ενοίκιο πωλείται 35.000€ τιμή συζητήσιμη 694-7816136 ώρες 14.00 - 22.00 ΚΡΕΠΑ τοστ επιχείρηση με άδεια αναψυκτηρίου πλήρως εξοπλισμένη περιοχή Βαλαωρίτου πωλείται σε τιμή ευκαιρίας 694-6552796 ΜΠΥΡΑΡΙΑ στο κέντρο της πόλης 60τμ πάνω και 60τμ κάτω πληρως εξοπλισμένη κουζινα άδεια σε ισχύ κλιματισμος εξαερισμος εν λειτουργία πωλειται Τιμη 13.000Ε συζητήσιμη 693-2751991 ●ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ και εμπόρευμα επιχείρηση με αξιόλογο τζίρο λόγω συνταξιοδότησης στο κέντρο πωλείται [Κωδ. L-8145] Μ.Λασπίδου 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ - ψηφιακών εκτυπώσεων επιχείρηση στο κέντρο της πόλης σε πολύ καλό σημείο για το αντικείμενο της και με σταθερό πελατολόγιο πωλείται. Παρέχεται ένας μήνας υποστήριξης 697-2776751 απογευματινές ώρες

∆ΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ INTERNET station 140τμ με 40 Η/Υ στην περιοχή των Συκεών πωλείται 6949195129 ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ πωλείται στον Ευοσμο σε κεντρικό σημείο με πελατολόγιο προσφάτως ανακαινισμένο για περισσότερες πληροφορίες 697-8543784 ●ΦΟΥΡΝΟΣ επιχείρηση στη Νεάπολη με κατάστημα 120τμ με αύλιο χώρο δικό του το ενοίκιο 1.000€ Κωδ. 21166 2310-220.111 ‘Parthenon Hellas’ www. eparthenon.eu ΣΜΘ

ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ σε λειτουργία στη Σίνδο μέσα σε οικόπεδο 1.500τμ με πλυντήριο 80τμ σπίτι 80τμ αποθήκες + καταστήματα 450τμ πωλείται ή ενοικιάζεται 693-6542642 ●ΓΥΡΑΔΙΚΟ ψητοπωλείο στη παραλία Περαίας με σταθερή πελατεία με συνεχή λειτουργία 12 ετών σύγχρονο designe σε τιμή ευκαιρίας 698-9723387 6981969482 ΚΑΦΕ μπάρ και πιανο μπάρ επιχείρηση σούπερ ευκαιρία πλήρως και φούλ εξοπλισμένη με κήπο και συντριβανια στη Γαλήνη πωλείται 697-3774161 ή www. ratpack.gr ΚΕΝΤΡΟ ξένων γλωσσών επιχείρηση σε λειτουργία πωλείται 695-5488475

ΛΟΙΠΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

●ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πρώτο στη θάλασσα διώροφο 22δωμάτια 300τμ αίθουσα εστιατορίου σε οικόπεδο 5στρεμμάτων με δικαίωμα δόμησης 2.500τμ στη Ρόδα βόρεια Κέρκυρα πωλείται πληροφορίες από τη liberty.[Κωδ. L-2782] 2310272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στα Πυργαδίκια Χαλκιδικής Γ κατηγορίας με πανοραμική θέα σε 3επίπεδα με 14δωμάτια τα5 είναι τρίκλινα και τα 9 είναι δίκλινα οικόπεδο 502τμ κτίσματα 750τμ 430.000Ε ευκαιρία 694-4656815 Μεσιτικό ΣΜΘ ●ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ μονάδα 4αστέρων ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων σε οικόπεδο 2.323τμ με κτίσμα 389τμ και βεράντες 144τμ πισίνα και απέχει από τη θάλασσα 150μ περίπου στη Χαλκιδική πωλείται [Κωδ.L-8482] Μ.Λασπίδου 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε 8ετούς λειτουργειας με 6 αίθουσες διδασκαλίας και ετήσιους τζίρους 250-420.000Ε στη Χαλκιδική πωλείται 698-7812077

ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ●ΠΡΑΤΗΡΙΟ βενζίνης πολύ καλό πόστο 694-5904699

ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ επιχείρηση στην Γερμανία (Χαιδελβέργη) 80θέσεων με μεγάλη σάλα 60θέσεων κήπος και μαζι σπίτι (5Δ) πωλείται Ευκαιρία 0049-1724911769

Ενοικιάσεις Κατοικιών ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ●25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ακίνητο 130τ.μ. 3ΔΣΚ(Χ)2ΜΠ γωνιακό 4ος ενοικιάζεται διαμπερές σε ωραία τοποθεσία άνετοι χώροι 2 ντουλάπες ηλιακός αποθήκη πάρκινγκ ατομικό αέριο. Τιμή 500 € (κωδ .Ν7053) 2310-420555 6974987002 www. invista.gr ΣΜΘ ●25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ -Αλεξανδρείας ενοικιάζεται 55τμ διαμέρισμα ΔΣ(Κ)ΜΠ εντοιχισμένη ντουλάπα ατομικό φυσικό αέριο κλιματισμός πόρτα ασφαλείας 1ος ψηλός άνετοι χώροι άριστη οικοδομή 240€ Οικείν Μεσιτική 2310-310970 697-7262800 www.oikein.gr ΣΜΘ ●25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ Β.Ολγας ενοικιάζεται εξαιρετικό διαμερισμα 55τμ ΔΣΚΛWC 5ος 2ετίας αέριο αποθήκη μπαλκόνι 350€ Αλκμηνης ΔΣΚΛ 55τμ 1ος 6ετίας αερίου αποθηκη 370€ 2310-324444 693-2212992 Οικία και Κτημα 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ Β.Ολγας πλησίον ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 45τμ ανακαινισμένο 4ος ΔΣΚΜΠ εύκολη πρόσβαση στο κέντρο απεριόριστη θέα τιμή 230ευρώ 693-7005112 Ιδιώτης ●25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟυ -Δελφών ενοικιάζεται διαμέρισμα ανακαινισμένο 65τμ 2ΔΣ(Κ) ΜΠ 1ος όροφος ψηλός πάνω από κατάστημα γωνιακό κλιματισμός ατομική θέρμανση πετρελαίου θωρακισμένη τιμή 250€ Οικείν Μεσιτική 2310-310970 694-6931267 ΣΜΘ ●25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ διαμέρισμα ενοικιάζεται 83τμ 2ΔΣΚΜΠ ρετιρέ αυτόνομη θέρμανση φυσ. αερίου διπλά τζάμια μίσθωμα 350€ (κωδ.600) 2310-221522 6974605495 Active Real Estate www.activeestate.gr ΣΜΘ ●25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ενοικιάζεται 85τμ διαμέρισμα σε καλή κατάσταση ισόγειο απόλυτα ασφαλές πλήρως επιπλωμένο και εξοπλισμένο Τιμή: 350€ 2310318718 697-2518972 Good Choice Real Estate ●25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ενοικιάζεται άριστο διαμερισμα 50τμ 12ετίας 1ος θερμοπομποί πρόσοψη άριστη κατασταση μόνο 260€ 55τμ 2ος ατομικό αέριο καινούρια κουφώματα θωρακισμένη 250€ 2310324444 693-2212992 Οικία και Κτημα

●25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ Ζουμέτικου ενοικιάζεται διαμέρισμα 2ος όροφος ΔΣΚΜπ ατομική θέρμανση με αέριο ασανσέρ σε καλή τιμή 2310-300859 697-2818560 «Κοσμος» Γρηγορίου Ε αρ.31 ΣΜΘ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ και Β.Ολγας ενοικιάζεται διαμέρισμα 3 δωματίων μεγάλης σαλοτραπεζαρίας κουζίνας κλπ σε άριστη κατάσταση με πόρτα ασφαλείας και ατομικό καλοριφέρ 2310-832739 ●25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟυ -Κ.Βόγα ενοικιάζεται 90τμ πλήρως ανακαινισμένο διαμέρισμα 2ΔΣ(Κ)ΜΠ ατομικό φυσικό αέριο Εντοιχισμένες ντουλάπες βεστιάριο θωρακισμένη άριστη οικοδομή άνετοι χώροι Οικείν Μεσιτική 2310-310970 6977262800, www.oikein.gr ΣΜΘ ●25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ Κωνσταντινουπόλεως ενοικιάζεται διαμερισμα 120τμ 6ος 2ΔΣΚΜπ 24 ετών κεντρική θέρμανση θωρακισμένη ντουλάπες καλή κατασταση μόνο 300€ 85τμ 3ος 19ετίας πάρκινγκ 2310-324444 693-2212992 Οικία και Κτημα 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ Μακεδονίας ενοικιάζεται διαμέρισμα 2δωμάτια σαλόνι κουζίνα μπάνιο θωρακισμένη πόρτα κουφώματα ατομικό φυσικό αέριο άριστη κατασταση 2310-421277 694-5768055 ●25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ με Β.Ολγας ενοικιάζεται διαμέρισμα 4ος 86τμ 2ΔΣΚΜπ ανακαινισμένο ριζικα φυσικο αεριο 370Ε 2310-901375 694-5818081 Μάριος Αθανασιάδης Οικοεπενδυτική 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ με Κρητης ενοικιάζεται διαμέρισμα 80τμ καθαρά σε οικοδομή 12ετίας 2ΔΣΚΜπ ντουλάπες θωρ.πόρτα κουφώματα αλουμινίου ατομική θέρμανση 697-6882887 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ Παπαδάκη ενοικιάζεται οροφοδιαμέρισμα 75τμ ΔΣΚΜπ διαμπερες 5ος όροφος ρετιρέ δύο προσόψεις θέα θερμ/ση και κλιματισμό μερικώς επιπλωμένο 400€ 694-8056034 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ περιοχή ενοικιαζεται διαμέρισμα 174τμ διώροφο οροφοδιαμέρισμα 4ος 5ος 3Δ2ΜΠ φυσικό αέριο 2310-243868 694-4756899 Λούστα Ακίνητα ΟΕ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ Στρωμνίτσης ενοικιάζεται διαμέρισμα πλήρως ανακαινισμένο 2ος όροφος χωρίς ασανσέρ ατομικό φυσικό αέριο 280€ 2310-322494 6979021007 Μεσιτικό Κουμπάρος ΣΜΘ ●25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ Στρωμνίτσης ενοικιάζεται διαμερισμα 50τμ ΔΣΚΜπ κεντρικη φυσικου αεριου ασανσερ μπροστινο 250Ε 2310-322494 Μεσιτικό Κουμπάρος ΣΜΘ ●25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ Φιλλελήνων ενοικιάζεται διαμέρισμα 45τμ ΔΣΚΜπ 1ος όροφος ασανσέρ ατομική θέρμανση βαμμένο 694-4767032 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ αρ.38 ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 2ος 40τμ ΔΣΚWC υπερ ανακαινισμένη ασανσέρ ανεξάρτητη θέρμανση κατάλληλη για φοιτητές 250ευρώ τουλάχιστο για 3ετη μίσθωση 2310-447479 693-7857755 ●28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Ιπποκράτειο ενοικιάζεται διαμερισμα 90τμ 2ΔΣΚΜπ 5ος 1ο ρετιρέ γωνιακό ασανσέρ ατομικό αέριο βαμμένο κουφώματα αλουμινίου μεγάλη βεραντα ανακαινισμένο ανοιχτσιά 310€ 2310-822228 697-9314212 Φιδάνης ΣΜΘ ●28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ με Μακεδονιας ενοικιαζεται γκαρσονιερα ανακαινισμενη πληρως με ατομικη θεερμανση φ.αεριο 2310-813794 693-4631726 28ΗΣ ΟΚΤΩΡΙΟΥ και Κ.Καραμανλή ενοικιάζεται γκαρσονιέρα ΔΧΚΛ 40τμ 2ος όροφος ασανσέρ αυτόνομη θέρμανση άριστη κατάσταση 697-4455000

ΣΟΥΠΕΡ-ΜΑΡΚΕΤ κρεπωλείου επιχείρηση που στεγαζεται σε 150τμ ενοικιαζόμενου χώρου και λειτουργεί εδώ και 10χρονια με σταθερό τζιρο και σταθερή πελατεια πωλείται για λόγους υγείας 697-7284198

●25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ενοικιάζεται σε κάθετο δρόμο ρετιρέ διαμέρισμα 63τμ με ΔΣΚΜΠ αποθήκη σε καλή κατάσταση και ωραία μεγάλη βεράντα μόνο 300€ (κωδ.Ε-1192) 2310-567350 6932831488 Property Finders

●ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ακίνητο 100 τμ 3 ΔΣΚΜΠ 3ος όροφος πολύ ωραίο και ήσυχο σημείο εξαιρετικής κατασκευής τζάκι αποθήκη κλειστό πάρκινγκ ατομικό αέριο. Τιμή 520€ 9ετίας (κωδ. Α7086) 2310414185 694-6506800 www.invista.gr ΣΜΘ

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑ∆Α

●25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 2ος όροφος 50τμ ΔΣ ανακαινισμένη κουζίνα και μπάνιο αυτόνομη θέρμανση a/c πόρτα ασφαλείας 250Ε Κωδ.Ε-186 2310-868890 697-3379989 Real Estate Γ.Βαδράτσικα ΣΜΘ

●ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ακίνητο 100τμ 3ος 2ΔΣΚΜΠ ενοικιάζεται κοντά σε αγορά συγκοινωνία σχολεία αποθήκη παρκινγκ.12ετών.Τιμή 500€ (κωδ.Π7080) 2310-420555 694-2657539 www. invista.gr ΣΜΘ

●ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ σε οικόπεδο 2.5 στρεμμάτων πολύ καλή τιμή. Ε.Ο. Θεσ/νικης Κιλκίς πωλείται [Κωδ.L-6084] Χ.Δρακάκης 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ

●ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ακίνητο 135 τ.μ. 3ΔΣΚΜΠ WC 6ος ενοικιάζεται με ανοιχτωσιά και θέα θάλασσα σε ωραίο συγκρότημα διαμπερές με ατομικό αέριο και πάρκινγκ Τιμή 650 € (κωδ.Π7025) 2310-420555 6942657539 www.invista.gr ΣΜΘ ●ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ακίνητο 2ΔΣΚΜΠ θέα θάλασσα εξαιρετικό σημείο 80τ.μ. 4ος όροφος ενοικιάζεται ανοιχτωσιά φωτεινότατο ωραίους χώρους 2ντουλάπες ατομικό αέριο. 6ετίας. Τιμή 460€ (κωδ. Π6969) 2310-420555 694-2657539 φωτοπαρουσίαση στο www.invista.gr ΣΜΘ ●ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ακίνητο 3ου 70τ.μ. 2ΔΣΚΜΠ φωτεινού διαμπερούς ακινήτου ευχάριστο ωραίο ήσυχο σημείο ανοιχτωσιά θέα Πανοράματος πολύ προσβάσιμο πολυτελούς κατασκευής τέντες αποθήκη πάρκινγκ ατομικό αέριο 400€ (κωδ.7045) 2310-414185 6946506800 www.invista.gr ΣΜΘ ●ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ακίνητο 3ου 70τ.μ. 2ΔΣΚΜΠ φωτεινού διαμπερούς ακινήτου ευχάριστο ωραίο ήσυχο σημείο ανοιχτωσιά θέα Πανοράματος πολύ προσβάσιμο πολυτελούς κατασκευής τέντες αποθήκη πάρκινγκ ατομικό αέριο 400€ (κωδ.7045) 2310-414185 6946506800 www.invista.gr ΣΜΘ ●ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ακίνητο 40 τ.μ.1ΔΣΚΜΠ 1ος όροφος ενοικιάζεται εύκολα προσβάσιμο σε αγορά και συγκοινωνία πλήρως επιπλωμένο με θερμοπομπούς και πάρκινγκ Τιμή 320 € (κωδ.Ν6960) 2310420555 697-4987002 www.invista.gr ΣΜΘ ●ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ακίνητο 80τ.μ. 2ΔΣΚ2ΜΠ 1ος όροφος ενοικιάζεται διαμπερές φωτεινό σε ωραία τοποθεσία ατομικό αέριο σχεδόν νεόδμητο 3 μπαλκόνια. 2ετίας. Τιμή 380 € (κωδ .Ν6794) 2310420555 6974987002 φωτοπαρουσίαση στο www.invista.gr ΣΜΘ ●ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ακίνητο 85 τ.μ. 2 ΔΣΚΜΠ WC 1 ος +2o ς 2επίπεδη μεζονέτα ενοικιάζεται σε ωραία τοποθεσία τζάκι πάρκινγκ ατομικό αέριο. 2ετίας. Τιμή 480 € (κωδ.Π7026) 2310-420555 6942657539 www.invista.gr ΣΜΘ ●ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ακίνητο 86τ.μ. 2ΔΣΚΜΠ 2ος ωραίο ήσυχο σημείο διαμπερές 2μπαλκόνια κοντά αγορά και συγκοινωνία πολυτελούς κατασκευής ντουλάπα κλειστό πάρκινγκ αποθήκη 7τ.μ. 8ετίας. Τιμή 450€ (κωδ.Π6478) 2310-420555 694-2657539 φωτοπαρουσίαση www. invista.gr ΣΜΘ ●ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ακίνητο 90τ.μ. 2ΔΣΚΜΠ 3ος ενοικιάζεται διαμπερές με ανοιχτωσιά ήσυχο σημείο πολύ φωτεινό και ευχάριστο ντουλάπα τζάκι αποθήκη πάρκινγκ 10ετίας. Πολύ προσεγμένο(κωδ. Λ7057) Τιμή 450€ 2310-420555 6974274465 φωτοπαρουσίαση στο www. invista.gr ΣΜΘ ●ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ακίνητο 90τ.μ. 3ΔΣΚ2ΜΠ 3ος ενοικιάζεται με θέα θάλασσα και μεγάλη ανοιχτωσιά φωτεινό τζάκι κλειστό πάρκινγκ. Προσεγμένο ακίνητο (κωδ .Λ7091) Τιμή 550€ 2310-420555 6974274465 www.invista.gr ΣΜΘ ●ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ακίνητο 98τμ 2ΔΣΚ(σχεδόν ανεξάρτητη)ΜΠ 3ος απόλυτη θέα θάλασσα μεγάλη ανοιχτωσιά πολύ ωραίο και ήσυχο σημείο εξαιρετικής κατασκευής τζάκι αποθήκη πάρκινγκ κ.α. Τιμή 520€ (κωδ.Α7081) 2310414185 694-6506800 φωτοπαρουσίαση www.invista.gr ΣΜΘ ●ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ακίνητο καινούργιο με ανεμπόδιστη θέα θάλασσα 3ου ορόφου 3ΔΣΚΛw/c ανατολικόδυτικό διαμπερές τζάκι κλειστό πάρκινκ 550ευρώ δείτε φωτογραφίες (κωδ.3221) www. realtydynamic.gr Μαρία Πολυχρονιάδου 2310-488244 697-3823456 ΣΜΘ ●ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ αυτόνομη μεζονέτα 240τμ 3επιπέδων (α)επίπεδο σαλόνι κουζίνα WC αποθήκη/ β)επίπεδο 3Δωμάτια μπάνιο /ημιυπόγειο κλειστό πάρκιγκ λεβητοστάσιο σαλοκουζίνα WC ντουζιέρα) τζάκι 900Ε 380Ε 2310-445344 694-5011163 Home Agency Κ.Σκλαβούνος www.homeagency.gr ΣΜΘ ●ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ γκαρσονιέρα 38τμ 1ΔΣΚΛ 4ετών αέριο ντουλάπα 250ευρώ (κωδ.3216) και 65τμ 1ΔΣΚΛ 6ετών ατομικό αέριο 280ευρώ δείτε φωτογραφίες (κωδ.3217) www.realtydynamic.gr Μαρία Πολυχρονιάδου 2310-488244 6973823456 ΣΜΘ

●ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ Διαμέρισμα 100τμ 4ος 2ΔΣΚΜΠ ενοικιάζεται σε ωραίο σημείο της περιοχής με ανοιχτωσιά και θέα ντουλάπες αποθήκη και κλειστό πάρκινγκ 5ετών Τιμή 500€ (κωδ.Π1663) 2310-420555 694-2657539 φωτοπαρουσίαση στο www.invista.gr ΣΜΘ ●ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ διαμέρισμα 1ος ψηλός 80τμ διαμπερές θέα ΣΚ2ΔΜΠ ντουλάπα αυτόνομη θέρμανση τζάκι κλιματιστικό παρκινγκ αποθήκη 440€ (Κωδ.ΚΕ297) διαμέρισμα 4ου 80τμ 2ΔΣΚΜΠ φ/α 450€ (Κωδ.ΚΕ268) AR-X Μεσιτικό 2310433573 693-6072255 www.ar-x.gr ΣΜΘ

●ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ Κρήνη ενοικιάζονται διαμ/τα α)108τμ 2ΔΣΚΜΠ 3ος τζάκι πάρκιγκ φυσικό αέριο 400€ β))60τμ 1ΔΣΚΜΠ 1ος 10ετίας 300€ 694-6465398 2310452987 alfaktimatiki@yahoo.gr ΣΜΘ ●ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ διαμέρισμα 85τμ 2ος 2ΔΣΚΜΠWC θέρμανση αερίου τζάκι ντουλάπες βεράντες τέντες πάρκινγκ αποθήκη θωρακισμένη 500€ (w32) Καλαμαριά 107τμ 3ος 2ΔΣΚΜΠ αποθήκη ατομικό πετρελαίου a/c (3)ντουλάπες 2310-029663 693-6110296 580€ (w61) www.time4home.gr ΣΜΘ

●ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ διαμέρισμα 3ου διαμπερές με απεριόριστη θέα θέλασσα 3ΔΣΚΜΠWC κλειστή θέση στάθμευσης βεράντες ντουλάπα αυτόνομη θέρμανση τιμή 530€ (Κωδ. ΚΕ307) AR-X Μεσιτικό 2310-433573 693-6072255 www. ar-x.gr. ΣΜΘ

●ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑΣ ακίνητο 100τμ 1ΔΣ ( Κουζίνα ανεξάρτητη)ΜΠ WC ενοικιάζεται διαμέρισμα κατασκευή 2010 5ος όροφος αέριο ντουλάπα αποθήκη πάρκινγ ωραία θέα φωτεινό. Τιμή 500€ (κωδ. 5578) 2310-390015 699-7696008 WW w.skoreal.gr ΣΜΘ

●ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ διαμέρισμα 5ετίας με ανεμπόδιστη θέα 78τμ 2ΔΣΚΛ ατομικό καυστήρα κλειστό γκαράζ αποθήκη 10τμ κλιματισμό ινβέρτερ 470ευρώ δείτε φωτογραφίες (κωδ.3212) www. realtydynamic.gr Μαρία Πολυχρονιάδου 2310-488244 697-3823456 ΣΜΘ

ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑ ενοικιάζεται διαμέρισμα 50τμ ΔΣΚΜΠ διαμπερές θέα θάλασσα 693-7114239

●ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ διαμερίσματα άριστης κατάστασης 6ετών 82τ.μ. 2ΔΣΚΜΠ θέα θάλασσα πάρκιγκ 400Ε Μεζονέτα 125τ.μ. 2επιπέδων γωνιακή κήπο 450Ε στουντιο 35τ.μ. 5ου 200Ε 380Ε 2310-445344 694-5011163 Home Agency Κ.Σκλαβούνος www.homeagency.gr ΣΜΘ ●ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ενοικιάζεται 180τμ. 3επίπεδης μεζονέτας 3Δ2ΣΚ3ΜΠ ωραίο σημείο ανοιχτωσιά μπροστά σε πάρκο αποκλειστική χρήση κήπου 2κουζίνες ατομικό αέριο πάρκινγκ αποθήκη τζάκι ντουλάπες. Τιμή 850€ (κωδ.Π3484) 2310-420555 694-2657539 φωτοπαρουσίαση www.invista.gr ΣΜΘ ●ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ενοικιάζεται 95τ.μ. 2επίπεδη μεζονέτα 2δωμάτια σε 1επίπεδοΣΚΜΠ και 1 δωμάτιο πάνω στο δώμα. Ωραίο ήσυχο σημείο ατομικό αέριο πάρκινγκ (κωδ.Π5676) Τελική Τιμή 650€ 2310-420555 694-2657539 φωτοπαρουσίαση στο www.invista.gr ΣΜΘ ●ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ενοικιάζεται άνετο διαμέρισμα 90τμ 2ΔΣΚWC 2ος διαμπερές 2007 κλειστό πάρκινγκ αποθήκη τζάκι 450€ Αγ.Ιωάννης 90τμ 2ΔΣΚ διαμπερές 2 ντουλάπες κλειστό πάρκινγκ 2ος αποθήκη 450€ 2310-029663 693-6110296 www.time4home.gr ΣΜΘ ●ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ενοικιάζεται αξιόλογο διαμέρισμα 90τμ 4ετίας 2ος 2ΔΣΚΜπ αποθήκη πάρκινγκ 350€ και διαμέρισμα 8ετίας 130τμ 1ος αέριο 3ΔΣΚΜπ 450€ και 90τμ 4ος 4ετίας 2ΔΣΚΜπ 450€ 2310-488116 697-4577027 Μεσιτικο Παυλίδης ΣΜΘ ●ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ενοικιάζεται άνετο διαμέρισμα 90τμ 12ετών 1ος 2ΔΣΚWC ατομικό αέριο διαμπερές μεγάλο μπαλκόνι πάρκινγκ 390€ Αγ.Ιωάννης 75τμ 2ΔΣΚWC ατομικό αέριο εύκολο πάρκινγκ 400€ 2310-029663 693-6110296 www. time4home.gr ΣΜΘ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ενοικιάζεται διαμερισμα 90τμ γωνιακό 3ος 2δωμάτια σαλοκουζινα μπάνιο τζακι αποθηκη θεση στάθμευσης με θέα αυτονομη θερμανση πετρελαιου 2310-432083 694-8042237 ●ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ενοικιάζεται διαμέρισμα 120τμ 1ος 3ΔΣΚWC διαμπερές ντουλάπα πάρκινγκ σταθερό αέριο 500€ Αγ.Ιωάννης 100τμ 3ΔΣΚWC διαμπερές οροφοδιαμέρισμα 1ος 3 ντουλάπες ατομικό αέριο 480€ 2310-029663 6936110296 www.time4home.gr ΣΜΘ ●ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ενοικιάζονται α)90τμ 2ος 4ετων 2ΔΣΚΜπ τζακι αποθηκη αεριο υπογειο πάρκινγκ 450Ε β)8ετών 2ος θεα θάλασσα 96τμ 2ΔΣΚΜπ κλειστο πάρκινγκ αποθηκη 430Ε γ)γκαρσονιέρα 50τμ 350Ε 697-2011917 Μεσιτικο ●ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ επιπλωμένη γκαρσονιέρα πλήρως στο 2ο με μοντέρνα έπιπλα 38τμ και όλες τις ηλεκτρικές συσκευές 350€ μεζονέτα 6ος-7ος 1ΔΣΚ2WC σοφίτα πάρκινγκ αέριο ανοιχτωσιά με θέα θάλασσα 400€ 2310-029663 6936110296 www.time4home.gr ΣΜΘ ●ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ Καλαμαριά πλήρως επιπλωμένο διαμπερές διαμέρισμα 1ου ορόφου 88τμ έτους 2008 με 2δωμάτια σαλόνι-τζάκι κουζίνα μπάνιο και με 24ωρη βιντεοσκόπηση εισόδου οικοδομής. Αυτόνομη θέρμανση Φ/Α. ΚΩΔ.1035-8 2310-989870 Re/MaxTarget www.remax.gr ΣΜΘ

ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ενοικιάζονται διαμερισματα και για επαγγελματική στέγη 230τμ εξαιρετική κατάσταση και θέση παρκινγκ 698-1028402 Αγορά ●Α.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Ενοικιάζονται διαμερίσματα από 50τμ έως 70τμ 1ου ορόφου έως 3ου ορόφου. Ανακαινισμένα κοντά Στάση Σχολεία Αγορά με άμεση πρόσβαση στα Πανεπιστήμια. Σε τιμή Έκπληξη(Κωδ.1034) 2310-989870 re/max target www.remax.gr ΣΜΘ ●ΑΙΓΑΙΟΥ σε ήσυχο κάθετο ενοικιάζεται δυάρι 90τμ με πάρκινγκ σε άριστη τιμή κατά αποκλειστικότητα. [Κωδ. L- 8103] 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ αρ.5 Μπότσαρη 65τμ 2ος όροφος μπροστινό πλήρως ανακαινισμένο 2ΔΣΚΜΠ ατομική θέρμανση κλιματισμό με νέα: θωρακισμένη κουφώματα κουζίνα εσωτερικές πόρτες πατώματα 290Ε 2310-543445 694-5490599 Δράμαλης ●ΑΛΚΜΗΝΗΣ αρ.21 (περιοχή Αλυσίδα) ενοικιάζεται διαμερισμα 75τμ διαμπερές 2ΔΣΚwc 3ος όροφος (χωριστά όλα) χωρις ασανσερ με φυσικο αεριο ατομικο 270Ε 2310-323274 693-2382916 ●ΑΛΛΑΤΙΝΗ ενοικιάζεται διαμερισμα 2ΔΣΚΜπ 2ος όροφος 10ετών οικοδομή λουξ (πάρκινκγ για 2 αυτοκινητα) αποθηκη τζακι ανοιχτωσιά ωρομέτρηση πετρελαίου 400Ε 2310-811847 6977304133 Μεσιτικο Λιόλιου ΣΜΘ ●ΑΛ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΕΗ ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 5ου ορόφου ΔΣΚΛ 20 ετών a/cπολύ καλή κατάσταση παρκινγκ Τιμή 230 Καλέστε Μεσιτικό Γραφείο Ασπασία Μέγα 2310-918188 695-5181888 ΣΜΘ ●ΑΛ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ επί της οδού ενοικιάζεται 3ος 2ΔΣΚΜΠ ατομικό αέριο κλιματισμός επιπλωμένο 320ευρώ 2310-901375 694-5818081 Μάριος Αθανασιάδης Οικοεπενδυτική ΑΛ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Μποτσαρη ενοικιάζεται διαμερισμα 2ΔΣΚΜπ 1ος ασανσερ μπροστινο με ατομικο φυσικο αεριο ανακαινισμένο τιμη 300ευρω 2310840600 694-4856767 Μεσιτικο Γαμβέτα αρ.96 ΑΛ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ύψος Αλυσίδας ενοικιάζεται διαμέρισμα σε καινούρια οικοδομή λουξ κατασκευής 80τμ δυο δωμάτιο σαλοκουζίνα πλήρως εξοπλισμένη με συσκευές μπάνιο wc με ντους αυτόνομο αέριο τζάκι 2310-242824 693-6974399 ●ΑΝΑΛΗΨΗ (Δέλφων) ενοικιάζεται διαμέρισμα 70τμ 2ΔΣΛΚΜΠ 2ος όροφος ασανσέρ ατομικό φυσικό θωρακισμένη σε άριστη κατάσταση ριζικά ανακαινισμένο 340Ε 2310-862141 6977314499 Οικοσυμβολή Μ. Μπότσαρη 7 ΣΜΘ ●ΑΝΑΛΗΨΗ Ευκαιρία διαμέρισμα πλήρως επιπλωμένο 93τμ 2ΔΣΚΜΠ 4ος διαμπερές άμεσα κατοικήσιμο φυσικό αέριο ατομικό τέντες κλιματιστικά πόρτα ασφαλειάς ασανσέρ (2)μπαλκόνια κατάλληλο για φοιτητές 400€ 6937172493 ΑΝΑΛΗΨΗ και Σχ.Τυφλών ενοικιάζονται φθηνα studios και διαμερίσματα καινούρια επιπλωμένα 2310-852049 6978803527 693-4972616


28

µικρές αγγελίες

1 Ι Ο ΥΛ Ι Ο Υ 2 0 1 2

●ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ (πλησίον Β.Ολγας) ενοικιάζεται διαμερισμα 1ος (ψηλός με ανωγειο) 2ΔΣΚΜπ ασανσερ ατομικο αεριο 250Ε 2310-852737 694-4465714 Mεσιτικό γραφείο Γ.Χαλκίδας Ανδρεοπούλου αρ.13 ΣΜΘ

●Α.ΤΟΥΜΠΑ διαμπερές διαμέρισμα 108τμ 3ΔΣΚΜΠ κατασκευής 1996 3ος ασανσέρ φυσικό αέριο ατομικό παρκινγκ πόρτα ασφαλείας τιμή 450€ κωδ.0952 2310-910810 697-5129295 Elite Properties www.eliteps.gr

●Α.ΤΟΥΜΠΑ (κοντά στα πανεπιστήμια) ενοικιάζονται α)4ετών 55τμ δωμάτιο σαλοκουζίνα μπάνιο ατομικό αέριο ντουλάπα αποθήκη β)4ετών διαμέρισμα 78τμ 2ος 2ΔΣΚΜΠ ατομική θέρμανση αερίου ντουλάπα πάρκινγκ 693-6551508

●Β.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ενοικιάζεται διαμέρισμα 7ου ορόφου 132τμ καθαρά 4ΔΣΚΜπ αποθήκη ατομικό αέριο θωρακισμένη καινούρια κουζίνα μεγάλο μπαλκόνι φωτεινό διαμπερές. [Κωδ. L-8533] Γ.Γιουσμάς 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ

●ΒΟΤΣΗ Εθν.Αντίστασης ενοικιάζεται μοναδική γκαρσονιέρα 5ου ορόφου 43τμ με 1ΔΣΚΜπ αέριο του 2006 υπέροχη θέα ανοιχτωσιά μεγάλο μπαλκόνι 350€. [Κωδ. L-7817] 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ

●ΑΝΘΕΩΝ Διαμέρισμα 2ΔΣΚΜΠ κουζίνα χωριστή θωρακισμένη Ατομικό Φυσικό Αέριο σε πολύ καλή κατάσταση ντουλάπα ενοικιάζεται 350€ 2310434894 697-2289681 Επιλογές Ακινήτων ΣΜΘ

●Α.ΤΟΥΜΠΑ Εμμ.Φίλη ενοικιάζεται διαμέρισμα 106τμ 1ος όρ. 3ΔΣΚΜΠ ασανσέρ φυσικό αέριο θωρακισμένη πόρτα κουφώματα αλουμινίου βαμμένο διαμπερές φωτεινό 2310-936691 6976854183 Alpha Tatos μεσιτικό γραφείο Καρακάση 80

Α.ΤΟΥΜΠΑ (κοντά στο γήπεδο του ΠΑΟΚ) ενοικιάζεται στούντιο πλήρως επιπλωμένο με air-condition Τιμή 200€ 697-9557070

●Β.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ενοικιάζεται διαμέρισμα 2ου ορόφου 90τμ 2ΔΣΚΜΠWC ατομικό αέριο πλήρως ανακαινισμένο φωτεινό κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη. [Κωδ. L-8520] -Γ.Γιουσμάς 2310272737 LIBERTY ΣΜΘ

●ΒΟΤΣΗ ενοικιάζεται 95τμ διαμέρισμα 3ΔΣ(Κ)ΜΠ διαμπερές θωρακισμένη θέση στάθμευσης εντοιχισμένες ντουλάπες 2ος όροφος αποθήκη τέντες ατομικό φυσικό αέριο καλή περιοχή 450€ Οικείν Μεσιτική 2310-310970 697-7262800 www.oikein.gr ΣΜΘ

●ΑΡΕΣΤΟΥ εξαιρετικό οροφοδιαμέρισμα θέα 3ου 180τμ. 3ΔΣ κουζίνα ανεξάρτητη εντοιχισμένες ηλεκτρικές συσκευές μπάνιο wc θέρμανση αέριο κεντρικό ωρομέτρηση τζάκι 2κλιματιστικά πάρκινγκ αποθήκη καινούριο (κωδ.32725) 1.000€ Καλέστε 2310-317100 6942444319 www.interhome.gr ΣΜΘ ●ΑΡΕΤΣΟΥ ενοικιάζεται 140τμ μεζονέτα 1ου-2ου ορόφου 3ΔΣΛΤΡΚΜΠWC αποθήκη υπογείου πάρκινγκ νυχτερινό ρεύμα διαμπερές ατομική αερίου 5φυλλη ντουλάπα 2a/c συναγερμό Τιμή 520€ Κωδ. 21217 2310-220.111 ‘Parthenon Hellas’ www.eparthenon.eu ΣΜΘ ●ΑΡΕΤΣΟΥ ενοικιάζεται διαμέρισμα 5ος 12ετίας 45τμ με ατομική θέρμανση πάρκινγκ μεγάλη βεράντα θέα θάλασσα 300€ 2310-488116 694-5725883 Μεσιτικο Παυλίδης ΣΜΘ ●ΑΡΕΤΣΟΥ ενοικιάζεται διαμέρισμα 5ος 10ετίας 70τμ ρετιρέ 2ΔΣΚΜπ ατομικό αέριο πάρκινγκ μεγάλη βεράντα θέα θάλασσα 400€ Ευκαιρία 2310-488116 694-5725883 Μεσιτικο Παυλίδης ΣΜΘ ●ΑΡΕΤΣΟΥ ενοικιάζεται μεζονέτα 1ος 2ος 150τμ 3δωμάτια σαλοκουζίνα μπάνιο wc αποθήκη παρκινγκ ατομικό αέριο a/c συναγερμός 520€ κωδ.Ε-243 2310868890 697-6687407 Real Estate Γ.Βαδράτσικα ΣΜΘ ●ΑΡΕΤΣΟΥ ενοικιάζονται 3 διαμερισματα σε πολυτελη οικοδομή 8ετών 150τμ/ εκαστο 5ος θέα θάλασσα 3ος 3ΔΣΚ χωριστη 2Μπ αποθηκη πάρκινγκ κλειστο και διαμερισμα περιοχή Μαϊάμι 130τμ 3ος 697-2011917 Μεσιτικο ●ΑΡΕΤΣΟΥ ενοικιάζονται α)διαμερισμα καινουργιο 2ος θέα 85τμ 2ΔΣΚΜπwc αεριο υπογιεο πάρκινκγ αποθηκη 550Ε β)145τμ 3ος 10ετών 3ΔΣΚ χωριστη τζακι 2Μπ αποθηκη 2 παρκινγκ 3a/c 750ε 697-2011917 Μεσιτικο ●ΑΡΧ.ΜΟΥΣΕΙΟΥ ενοικιάζεται διαμέρισμα 6ος όροφος ΔΣΚΜΠ Πληροφορίες 694-4728984 ●Α.ΤΟΥΜΠΑ - Κρυονέρι περιοχή Διαγόρα - περιφερειακής ενοικιάζεται επιπλωμένο studio 27τμ σε εξαιρετικής κατάστασης οικοδομή 3ος όρ. μπροστά ασανσέρ μεγάλο μπαλκόνι πάρκινγκ φοιτητές μόνο 694-7387061 ●Α.ΤΟΥΜΠΑ ακίνητο 45τ.μ. 1ΔΣΚΜΠ διαμπερές 1ος ενοικιάζεται σε ωραία τοποθεσία φωτεινό και ευχάριστο πάρκινγκ 2 ατομικό αέριο ΄Άριστης κατασκευής. 2ετίας.Τιμή 370€ (κωδ .Ν7069) 2310-420555 6974987002 φωτοπαρουσίαση στο www.invista.gr ΣΜΘ ●Α.ΤΟΥΜΠΑ Αλ.Σπανού ενοικιάζεται διαμέρισμα 2ΔΣΚΜπ θέα φυσικό αέριο 5ος όροφος 697-7781918 2310678571 ●Α.ΤΟΥΜΠΑ γήπεδο διαμέρισμα θέα 10ετών 3ος μεγάλη βεράντα γωνιακό 1ΔΣΤΚΛ κεντρικό αέριο άριστη κατάσταση 370€ 5ος 3ΔΣΤΚΛ2 145τμ ατομικό αέριο 600€ 2ος 3ΔΣΤΚΛ 17ετών πυλωτή αέριο 480€ 2310-888163 Παπανακλής ΣΜΘ ●Α.ΤΟΥΜΠΑ Γρ.Λαμπράκη ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 3ουορόφου 45τμ ΔΣΚΛ 17 ετών θερμοσυσσωρευση διαμπερες πολύ καλή κατάσταση Τιμή 250Ε Καλέστε 2310Μεσιτικό Γραφείο Ασπασία Μέγα 918188 695-5181888 ΣΜΘ ●Α.ΤΟΥΜΠΑ γωνιακό ηλιόλουστο διαμέρισμα 70τμ 2ΔΣΚΜΠ κατασκευής 1994 3ος ασανσέρ φυσικό αέριο ατομικό ανοιχτωσιά βεραντες τιμή 350€ κωδ.0956 2310-910810 697-5129295 Elite Properties www.eliteps.gr Α.ΤΟΥΜΠΑ διαμέρισμα ενοικιάζεται διαμπερές 2δσκμπ πρώτος ψηλός όροφος ανακαινισμένο ατομικό φυσικό αέριο κουφώματα αλουμινίου πλακάκι μπάνιο κουζίνα. (κωδ 1055-237) re/max delta 2310-588411 www.remax-deltathessaloniki.gr

●Α.ΤΟΥΜΠΑ ενοικιάζεται γκαρσονιέρα πολυτελους κατασκευής πληρως επιπλωμένη 3ετιας 45τμ ΔΣΚΜπ 5ος ανοιχτωσιά θεα μεγαλο μπαλκόνι πάρκινγκ αποθηκη ατ.φυσικο αεριο τεντες a/c κουζινα ψυγειο 2310-421321 6946524644 Λίθος Κέραμος Συμβουλοι Ακινήτων ΣΜΘ Α.ΤΟΥΜΠΑ ενοικιάζεται γωνιακό διαμέρισμα 110τμ 3ΔΣΚΜΠ 2ος όροφος μπροστά σε πάρκο απέναντι από το Μασούτη με φυσικό αέριο θέρμανση και θωρακισμένη πόρτα 400Ε 693-7735785 Α.ΤΟΥΜΠΑ ενοικιάζεται διαμερισμα 85τμ 2ος πλησίον Αγ.Χριστοφορου 300ευρώ 2310-901223 694-8073837 ●Α.ΤΟΥΜΠΑ ενοικιάζεται διαμερισμα 43τμ 1ος 4ετών ΔΣΚΜπ ντουλάπα ηλεκτρικές συσκευές θρυοτηλεροαση θωρακισμένη πορτα αριστη κατάσταση 694-8180410 ●Α.ΤΟΥΜΠΑ ενοικιάζεται διαμέρισμα 3Δ(ΣΚ)2ΜΠ 140τμ 3ος πρόσοψη με ανοιχτωσιά 2 θέσεις πάρκινγκ αποθήκη τζάκι ατομική θέρμανση πετρελαίου τιμή 550€ κωδ.68582 Φωτοπαρουσίαση www. metrohome.gr 2310-968790 6936953049 ΣΜΘ ●Α.ΤΟΥΜΠΑ ενοικιαζεται διαεμρισμα 1ου ορόφου 37τμ ΔΣΚΛ ωρομέτρηση αεριο ετος κατασκευής 2010 Τιμη 300Ε 698-6006591 Μεσιτικο ΣΜΘ Α.ΤΟΥΜΠΑ ενοικιάζεται διαμέρισμα 115τμ 2Δ σαλόνι κουζίνα -καθιστικό χολ 2wc 4ος οροφος με φυσικό αέριο διαμπερές με πάρκινγκ. 2310-925591 694-7777927 9πμ-3μμ Α.ΤΟΥΜΠΑ ενοικιάζεται οροφοδιαμέρισμα 3ου ορόφου 135τμ 4ετων διαμπερές με εκπληκτική θέα στο Σεϊχ-Σου 3ΔΣΚ2WC με ηλεκτρικές συσκευές έπιπλα μπάνιου ντουλάπες μαρμάρινα δάπεδα πόρτα ασφαλείας κουφώματα αλουμινίου τζάκι φυσικό αέριο ατομικό αποθήκη κλειστή θέση παρκινγκ 680€ 693-2441608 Α.ΤΟΥΜΠΑ ενοικιάζεται πολύ ωραίο μικρό διαμέρισμα σε καινούρια οικοδομή και σε πολύ καλή τοποθεσία 2310926527 694-9829680 ●Α.ΤΟΥΜΠΑ ενοικιάζονται 1)ΔΣΚΜπ 1ος πάρκινγκ κοντά Πανεπιστήμια πολύ καλή κατασταση 50τμ 290€ κωδ.1328 2)2ΔΣΚΜπ 4ος άριστη κατασταση 6φυλλη ντουλάπα 300€ κωδ.1158 3)3ΔΣΚΜπ 100τμ 1ος 430€ 2310-919355 6945276723 www.Ktima-ependisi.gr Α.ΤΟΥΜΠΑ ενοικιάζονται 2 καινουργια στουντιο με κουζινάκι ψυγειο θερμανση φυσικο αεριο 240Ε και μία γκαρσονιέρα 40τμ ΔΣΚΜπ a/c θερμανση 260Ε 6944446699 ●Α.ΤΟΥΜΠΑ ενοικιάζονται Γκαρσονιέρες 48τμ 2ου και 3ου ορ. πλήρως ανακαινισμένες με ατομικό φυσικό αέριο 350Ε/μηνιαίως 380Ε 2310-445344 694-5011163 Home Agency Κ.Σκλαβούνος www.homeagency.gr ΣΜΘ ●Α.ΤΟΥΜΠΑ ενοικιάζονται: α)Μαλακοπή μεζονέτα 4ετών 3δσκμπ τζάκι αέριο 400€ β)Κήπος Καλού 94τμ 8ετών 4ος 2δσκμπ τζάκι ντουλάπες A/C 450€ γ)χαριλάου 7ος 3δσκμπ 12ετίας ατομικό αέριο τζάκι 550€ 2310-500555 interhome. gr ΣΜΘ ●Α.ΤΟΥΜΠΑ ΙΚΑ ενοικιάζεται διαμερισμα 85τμ 2ΔΣΚ κουζίνα χωριστή πάρκινγκ 2ος 400€ 2310-934310 6977471923 μεσιτικο Α.ΤΟΥΜΠΑ Ιπποδρομίου αρ.64 στούντιο 35τμ σε καινούρια οικοδομή με σαλοκουζίνα μικρό δωμάτιο 1ος όροφος θωρακισμένη πόρτα αέριο ατομικό αποθήκη 6τμ Τιμή 230€ 693-2384897 23940-92052

Α.ΤΟΥΜΠΑ Κωνσταντινοπολιτικα ενοικιάζονται studios γκαρσονιέρες και γραφεία σε ήσυχο περιβαλλον 6977462785 πληροφορίες κος Γιώργος ●Α.ΤΟΥΜΠΑ (Λαμπράκη) ενοικιάζεται διαμέρισμα 55τμ 1ΔΣΚΜΠ 2ος όροφος ατομικό φυσικό αέριο 2 Α/C διαμπερές πλήρης ανακαινισμένο 320Ε 2310862141 697-7314499 Οικοσυμβολή Μ. Μπότσαρη 7 ΣΜΘ ●Α.ΤΟΥΜΠΑ Μαλακοπη ενοικιάζεται διαμερισμα 95τμ 2ΔΣΚΛ 1ος εντοιχισμένη κουζινα ηλεκτρικά θωρακισμενη εξώπορτα μπαλκονοπορτες coplam ντουλάπα 6φυλλη φωτιστικά 2a/c inverter νυχτερινο ρεύμα 300ευρω Ιδιώτης 697-9325015 Α.ΤΟΥΜΠΑ οδός Δ.Χαρίση αρ.16 ενοικιάζεται οροφοδιαμέρισμα 2ος όροφος 3δωμάτια σαλοκουζίνα μπάνιο ντουλάπα θωρακισμένη πόρτα τέντες μεγάλα μπαλκόνια ατομικό αέριο πάρκινγκ 2310-224725 693-0495137 ●Α.ΤΟΥΜΠΑ οδός Τσελέπη αρ.37 ενοικιάζεται διαμέρισμα 85τμ 2ΔΣΚΜΠ 1ος όροφος 300€ 2310-451298 6973309029 ●Α.ΤΟΥΜΠΑ ολοκαίνουρια γκαρσονιέρα 1ου με ατομικό αέριο σε σημείο με εύκολη πρόσβαση σε συγκοινωνίες και αγορά ιδανικό για φοιτητή κωδΓ07 www.ikiarealestate.gr 2310-334885 Ikia realestate ●Α.ΤΟΥΜΠΑ (πλησιον Μαρινοπουλου) γκαρσονιέρα 7ετίας 1ος ψηλός ΔΣΚΜπ διαμπερές 250Ε 697-9773712 Success Real Estate Α.ΤΟΥΜΠΑ πλησίον Μαρινόπουλου ενοικιάζεται διαμερισμα 85τμ 3ος φαρδυά μπαλκονια αέριο 430ευρώ Αγ.Χριστόφορο 115τμ σε ανοιχτωσιά 3ΔΣΚ 480ευρώ 2310-901223 694-8073837 ΣΜΘ ●Α.ΤΟΥΜΠΑ πλησίον πανεπιστημιούπολης και στάσης λεωφορείων ενοικιάζονται στούντιο επιπλωμένα 330€ και ημιεπιπλωμένα 300€ 6944585029 2310-949470 ●Α.ΤΟΥΜΠΑ Χαρίσειο ενοικιάζεται ωραιότατο διαμέρισμα 93τμ 1ος πολύ ψηλός 2ΔΣΚΜΠ παρκινγκ ατομικό αέριο διαμπερές τέντες διαθέτει καινούρια εξωτερικά κουφώματα θωρακισμένη ανακαινισμένο μπάνιο ντουλάπα καλοδιατηρημένο Τιμή 320€ (κωδ.760) www. starhomerealestate.gr 2310-902680 ΣΜΘ ●Β ΟΛΓΑΣ επί της οδού περιοχή Φλέμινγκ ενοικιάζεται διαμέρισμα 6ου ορόφου εμπρόσθιο διαμπερές 2ΔΣΚΜπ με ατομικό καυστήρα τζακιού και θωρακισμένη σε καλή κατάσταση. [Κωδ. L-8372] Μ.Λασπίδου 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ στην οδό Παρασκευοπούλου 11 περιοχή Ράδιο Σίτι ενοικιάζεται διαμέρισμα ανακαινισμένο 1ΔΣΚWC 4ος όρ. με καινούρια πατώματα και μπάνιο ατομικό αέριο ασανσέρ λίγα κοινόχρηστα 6976107701 ●ΒΑΦΟΠΟΥΛΕΙΟ ενοικιάζεται γωνιακό διαμέρισμα 110τμ με 3ΔΣΛΚχωριστήΜΠ αποθήκη ατομική θέρμανση πλήρως ανακαινισμένο κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη Τιμή 400€ Κωδ. 21214 2310-220.111 ‘Parthenon Hellas’ www. eparthenon.eu ΣΜΘ ΒΑΦΟΠΟΥΛΕΙΟ ενοικιάζονται διαμερίσματα 94τμ -88τμ γωνιακά φωτεινά αντισεισμικά αντικλεπτικά συστήματα εντοιχισμένες ντουλάπες μαονίτικες πόρτες πολύχρωμα μάρμαρα χαμηλά ενοίκια 320€ / 300€ αντίστοιχα 2310425440 697-7284509 ●Β.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 60τμ σε 6ο ΔΣΛΚΜπ θερμαοσυσσωρευτες a/c ανακαινισμένο 400Ε 2310948484 694-4776728 Πανελλαδική Οικονομίδης

●Β.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σπάρτης ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ΔΣΚΜΠ 45τμ 3ος όροφος ασανσέρ ατομική θέρμανση σε καλή κατάσταση μόνο 180€ κωδ.8210 2310252292 697-4595575 Golden House. ΣΜΘ ΒΕΛΙΣΑΡΙΟΥ ενοικιάζεται διαμέρισμα 60τμ 2ΔΣΚ 2ος όροφος 2 a/c ασανσέρ 697-2927049 ●Β.ΟΛΓΑΣ ανακαινισμένο διαμερισμα προσοψεως 3ος 120τμ 2ΔΣΤ (γίνεται και 3ο δωμάτιο) ΚΧΜΠ αποθηκη ντουλάπες ατομικο αεριο θωρακισμένη καινουργια κουφωματα 380Ε κωδ.389 2310864833 698-5126766 Μεσιτικο www. re2action.gr ΣΜΘ Β.ΟΛΓΑΣ αρ.147 ενοικιάζεται διαμέρισμα 120τμ 1ος όροφος γωνιακό διαμπερές πρόσφατα ανακαινισμένο με φυσικο αέριο με Σ4ΔΚ2WC 694-4450463 2310-416882 Β.ΟΛΓΑΣ αρ.147 ενοικιάζεται διαμέρισμα 2ος όροφος πλήρως επιπλωμένο 135τμ γωνιακό διαμπερές πρόσφατα ανακαινισμένο με φυσικό αέριο με Σ3ΔΚΑ2WC Τιμή 475€ 694-4450463 2310-416882 ●Β.ΟΛΓΑΣ ενοικιάζεται διαμερισμα 2ος 150τμ ανατολικομεσημβρινο 4δωμάτια 2Μπ σαλονι κουζινα ατομικο φυσικο αεριο πορτα θωρακισμένη ανακαινισμένο τιμη 600Ε και για επαγγελματική στέγη 2310-317982 697-8295735 ●Β.ΟΛΓΑΣ επί της οδού ενοικιάζονται 7ος ρετιρέ 2ΔΣΚΜΠ τζάκι ανακαινισμένο ριζικά λίγα κοινόχρηστα 430ευρώ και 1ος 2ΔΣΚΜΠ ατομικό αέριο 280ευρώ 2310-901375 694-5818081 Μάριος Αθανασιάδης Οικοεπενδυτική Β.ΟΛΓΑΣ (Κ.Αιτωλού) ενοικιάζεται διαμέρισμα ΔΣΚΜΠ 62τμ 2ος ατομικό φυσικό αέριο ανακαινισμένο θωρακισμένη εμπρόσθιο φωτεινό διαμπερές πολλή καλή κατάσταση ασανσέρ ιδιώτης τιμή 230€ 2310-842173 695-1769993 ●Β.ΟΛΓΑΣ (Μπότσαρη) ενοικιάζεται διαμέρισμα 70τμ 2ΔΣΚΜΠ 6ος όροφος ατομικό φυσικό αέριο γωνιακό φωτεινό 300Ε 2310-862141 697-7314499 Οικοσυμβολή Μ. Μπότσαρη ΣΜΘ ●Β.ΟΛΓΑΣ (Μπότσαρη) ενοικιάζεται διαμέρισμα 65τμ 2ΔΣΛΚΜΠ 5ος όροφος ατομικό φυσικό αέριο θωρακισμένη 270Ε 2310-862141 697-7314499 Οικοσυμβολή Μ. Μπότσαρη ΣΜΘ ●Β.ΟΛΓΑΣ ύψος Μπότσαρη διαμέρισμα 1ος βλέπει πλαγίως 3ΔΣΚΛ κεντρική θέρμανση 300€ Ιπποκράτειο 10ετών 3ος 1ΔΣΚΛ ατομικό αέριο 350€ 2ΔΣΚΛ αέριο ανακαινισμένο 330€ Σόλωνος 2ος γωνιακό 1ΔΣΚΛ 280€ 2310-888163 Παπανακλής ΣΜΘ ●Β.ΟΛΓΑΣ φωτεινό διαμέρισμα 42 τμ 4ου ορόφου Δ-Σ- Κ -Λ ανακαινισμένο προσιτή τιμή (κωδ. 1036-38) 2310989870 re/max target www.remax.gr ΣΜΘ ●ΒΟΤΣΗ ακίνητο 103τμ 2ΔΣΚΜΠ ενοικιάζεται οροφοδιαμέρισμα 5ος όροφος 10 ετίας αυτον. θέρμανση αποθήκη πάρκινγκ ντουλάπα πόρτα ασφαλείας φωτεινό. Τιμή 480€ (κωδ. 5607) 2310390015 699-7696008 WW w.skoreal. gr ΣΜΘ ●ΒΟΤΣΗ ακίνητο 103τμ 2ΔΣΚWC 5ος οροφοδιαμέρισμα 12 ετών ωρομέτρηση μπόιλερ βαμμένο τέντες αποθήκη πάρκινγκ μεγάλη βεράντα ανοιχτωσιά. (κωδ:5075) Τιμή 450€ Καλέστε 2310317100 6942-444319 www.interhome. gr ΣΜΘ ●ΒΟΤΣΗ ακίνητο 80 τ.μ. 2ΔΣΚ(χωριστή) ΜΠ ισόγειο ενοικιάζεται σε ωραία τοποθεσία με 140τ.μ αυλή πολύ φωτεινό 2ντουλάπες 2 αποθήκες ατομική θέρμανση. ανακαινισμένο. Τιμή 350€ (κωδ. Ν6974) 2310-420555 697-4987002 φωτοπαρουσίαση στο www.invista.gr ΣΜΘ

●ΒΟΤΣΗ ενοικιάζεται διαμερισμα 18ετών 1ος όροφος 100τμ 2ΔΣΚΜπ διαμπερές κεντρικη πετρελαιου 370Ε 2310-322494 Μεσιτικό Κουμπάρος ΣΜΘ ●ΒΟΤΣΗ ενοικιάζεται μεζονέτα 1ος 2ος 115τμ 2ΔΣΚΜπ 17ετίας ατομικό αέριο πάρκινγκ 400€ 2310-488116 6945725883 Μεσιτικο Παυλίδης ΣΜΘ ●ΒΟΤΣΗ Κηφισιά α)50τμ 1ΔΣΚΜΠ 2ος 5 ετίας αέριο πάρκιγκ 300€ Β)80τμ 2ΔΣΚΜΠ 2ος πάρκιγκ ανακαινισμένο 350€γ)110τμ 2ΔΣΚΜΠ 1ος 10ετίας 380€ δ)40τμ ΔΚΜΠ 2ος ατομικό αέριο 180€ 694-2433710 2310-452987 alfaktimatiki@yahoo.gr ΣΜΘ ΒΟΤΣΗ περιοχή οδός Αν.Θράκης αρ.14 ενοικιάζεται οροφοδιαμερισμα 120τμ 3ος 2Δ μεγάλη σαλοκουζινα wc διαμπερές μεγάλα μπαλκόνια αεριο ηλιακο μειωμένο τιμολογιο ρεύματος 2310433731 697-2024417 698-5565571 ●ΒΟΥΛΓΑΡΗ ακίνητο 120τμ. 3ΔΣΚΜΠ διαμπερές φωτεινό σε ωραίο ήσυχο δρόμο άνετα δωμάτια 4ου ορόφου ατομική θέρμανση και πάρκινγκ 7ετών (κωδ.Σ31574) Τιμή 480€ Καλέστε 2310317100 6942-444319 www.interhome. gr ΣΜΘ ●ΒΟΥΛΓΑΡΗ ακίνητο 125τ.μ. 2ή3ΔΣΚ(ανεξάρτητη)ΜΠ 1ος ψηλός διαμπερές ανοιχτωσιά πολύ φωτεινό σε ωραία γειτονιά μεγάλοι άνετοι χώροι τζάκι πολυτελούς κατασκευής πάρκινγκ ατομικό αέριο 450€ 12ετίας (κωδ.Ν6814) 2310-420555 697-4987002 φωτοπαρουσίαση www.invista.gr ΣΜΘ ●ΒΟΥΛΓΑΡΗ ακίνητο 130 τ.μ. 1ή 2ΔΣΚΜΠ ισόγειο με μεγάλο κήπο πολύ φωτεινό σε ωραία γειτονιά πολυτελούς κατασκευής τζάκι ντουλάπες ατομικό αέριο Τιμή 350€ 12ετίας(κωδ.Ν6967) 2310420555 697-4987002 www.invista.gr ΣΜΘ ●ΒΟΥΛΓΑΡΗ διαμέρισμα 3ος όροφος 60 τμ δωμάτιο σαλόνι χωριστή κουζίνα καινούργια κουφώματα θωρακισμένη ατομική θέρμανση προσόψεως Κωδικός 1027-60 Πληροφορίες Δίκος Δημήτριος re/max target 2310-989870 ΣΜΘ ●ΒΟΥΛΓΑΡΗ ενοικιάζεται 110τμ διαμέρισμα στον 1όροφο με 2δωμάτια + χώρο γραφείου ΣΛ κουζίνα χωριστή ΜΠWC ατομική αερίου Κωδ. 21231 Τιμή 430€ 2310-220.111 ‘Parthenon Hellas’ www. eparthenon.eu ΣΜΘ ●ΒΟΥΛΓΑΡΗ ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 1ου οροφου 65τμ ΔΣΚΜπ ατομικό αέριο 250€ Κωδ.Ε-168 2310-868890 6973379989 Real Estate Γ.Βαδράτσικα ΣΜΘ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ενοικιάζεται διαμέρισμα 75τμ 2ΔΣΚΜπ ατομικη πετρελαιου βαμμένο διαμπερες αποθήκη πάρκινγκ 1ος 12ετίας 370€ 2310-322494 Μεσιτικό Κουμπάρος ΣΜΘ ●ΒΟΥΛΓΑΡΗ ενοικιάζεται διαμέρισμα 90τμ διαθέτει 2ΔΣΚΜΠ 3ος όροφος τζάκι παρκινγκ άριστη κατάσταση 10ετίας τιμή 450€ ελεύθερο από 1/9/2012. [Κωδ. L-8554] -Θ.Τζέμης 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΒΟΥΛΓΑΡΗ ενοικιάζεται διαμερισμα 1ου οροφου 85τμ 2ΔΣΛΚΜΠ ατομική θέρμανση πετρελαίου a/c θέση πάρκινγκ 400€ Κωδ.Ε-257 2310-868890 697-3379989 Real Estate Γ.Βαδράτσικα ΣΜΘ ●ΒΟΥΛΓΑΡΗ ενοικιάζεται διαμέρισμα 2ος όροφος 2ΔΣΚΜπ διαμπερες θέση πάρκινγκ ατομική θέρμανση με αέριο ασανσέρ καλό μπαλκόνι 12ετίας 2310300859 697-2818560 «Κοσμος» Γρηγορίου Ε αρ.31 ΣΜΘ

●ΒΟΥΛΓΑΡΗ ενοικιαζονται 2 διαμέρισματα 110τμ 1ος 2ος 20ετίας σε πολύ καλή κατασταση 2+1ΔΣΤΡΚΛWC ανοιχτωσια ατομικό αέριο διαμπερές 420Ε και 460Ε αντοίστιχα. Καλέστε Μεσιτικό Γραφείο Ασπασία Μέγα 2310-918188 695-5181888 www.mega-realestate.gr ΣΜΘ ●BΟΥΛΓΑΡΗ επί της οδού ενοικιάζεται καταπληκτικό διαμέρισμα 2ΔΣΚΜΠ 4ος πρόσοψη διαμπερές 90τμ φυσικό αέριο πάρκινγκ 2 εντοιχισμένες ντουλάπες ιδανικό για οικογένεια οικοδομή 20ετών 420€ κωδ.8200 2310-252292 6974595575 Golden House. ΣΜΘ ●ΒΟΥΛΓΑΡΗ Ν.Ελβετία ενοικάζονται διαμ/τα α)80τμ 2ΔΣΚΜΠ 2ος επιπλωμένο 350€ β)40τμ 1ΔΚΜΠ ισόγειο επιπλωμένο 200€ 694-6465398 2310-452987 alfaktimatiki@yahoo.gr ΣΜΘ ●ΒΟΥΛΓΑΡΗ περιοχή ενοικιάζεται οροφοδιαμέρισμα ρετιρέ 5ος 4ΔΣΚ2ΜΠ 20ετίας 180τμ ανατολικό, γωνιακό με μεγάλη περιμετρική βεράντα θέα φυσικό αέριο τζάκι εντοιχισμένες ντουλάπες (ΛΤ-1577). Φωτοπαρουσίαση www. homexpert.gr 2310-306285 ΣΜΘ ●ΒΟΥΛΓΑΡΗ περιοχή ενοικιάζεται γκαρσονιέρα σε φοιτητριες σε φιλικη τιμη 2310-327423 697-8139879 ●ΒΥΖΑΝΤΙΟ Αιγαίου ενοικιάζεται οροφοδιαμέρισμα 2ου ορόφου 130τμ μικτά με 3ΔΣΚΜΠWC παρκινγκ ντουλάπες σε πολύ καλή κατάσταση τιμή 450€ διαπραγματεύσιμη. [Κωδ. L-8282] 2310272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΒΥΖΑΝΤΙΟ ακίνητο 100τ.μ. 3ΔΣΚ2ΜΠ 1ου+2ου 2επίπεδης μεζονέτας ανακαινίζεται πλήρως κουζίνα-μπάνιο πολύ προσβάσιμο σε αγορά και συγκοινωνία ντουλάπες πάρκινγκ ατομικό αέριο. (κωδ.Λ6911) Τιμή 400€ 2310-420555 6974274465 φωτοπαρουσίαση στο www. invista.gr ΣΜΘ ●ΒΥΖΑΝΤΙΟ γκαρσονιέρα 4ου 80τμ ΔΣ(Κ)ΜΠ θερμοσυσσώρευση τζάκι ηλιακό θερμοσίφωνα ντουλάπα ανακαινισμένο μπάνιο 350€ (Κωδ.ΚΕ280) 52τμ 3ος ΣΚΔΜΠ ωρομέτρηση φ/α ντουλάπα κοντά στάσεις 350€ (Κωδ.ΚΕ299) AR-X Μεσιτικό 2310-433573 693-6072255 www.ar-x.gr. ΣΜΘ ●ΒΥΖΑΝΤΙΟ γκαρσονιέρα γωνιακή 2ος προσόψεως ΔΣ(Κ)ΜΠ 3ντουλάπες ατομικό φ/α τέντες παρκινγκ 350€ (Κωδ. ΚΕ301) νεόδμητο 4ου 40τμ ντουλάπες βεράντα τέντες παρκινγκ ατ. φ/α 330€ (Κωδ.ΚΕ279) AR-X Μεσιτικό 2310433573 693-6072255 www.ar-x.gr. ΣΜΘ ●ΒΥΖΑΝΤΙΟ διαμέρισμα γωνιακό διαμπερές 1ου 139τ.μ 3πολύ μεγάλα Δωμάτια Σαλόνι τζάκι κουζίνα WCΜπ αποθήκη ατομικό αέριο θέση στάθμευσης. (το διαμέρισμα ανακαινίζεται) 430€ (Κωδ. ΚΕ302) AR-X Μεσιτικό 2310-433573 693-6072255 www.ar-x.gr. ΣΜΘ ●ΒΥΖΑΝΤΙΟ διώροφη μεζονέτα 100τμ πλήρως ανακαινισμένη 3ΔΣΚ2ΜΠ ατ.φ/α θωρακισμένη πόρτα ενεργειακά εξωτερικά κουφώματα πολύ φωτεινή ήσυχη περιοχή θέση στάθμευσης 2αυτοκινήτων 400€ (Κωδ. ΚΕ274) AR-X Μεσιτικό 2310-433573 693-6072255 www.ar-x. gr. ΣΜΘ ●ΒΥΖΑΝΤΙΟ ενοικιάζεται αξιόλογο διαμερισμα 115τμ 4ος 2ΔΣΚΜπ και διαμέρισμα 80τμ ατομικό αέριο 3ος 2ΔΣΚΜπ 350€ 2310-488116 697-4577027 Μεσιτικο Παυλίδης ΣΜΘ ●ΒΥΖΑΝΤΙΟ ενοικιάζεται διαμέρισμα 80τ.μ. 1ου ψηλού ορ. πλήρως επιπλωμένο και εξοπλισμένο άριστης κατάστασης 2ΔΣΚΜΠ πάρκιγκ 450Ε 380Ε 2310445344 694-5011163 Home Agency Κ.Σκλαβούνος www.homeagency.gr ΣΜΘ ●ΒΥΖΑΝΤΙΟ ενοικιάζεται μεζονέτα σε οικοδομή 110τμ 3ΔΣΚΜΠWC 1ος2ος ατομικό φυσικό αέριο πάρκιγκ 400€ 694-6465398 2310-452987 alfaktimatiki@yahoo.gr ΣΜΘ ●ΒΥΖΑΝΤΙΟ (οδός Ερατύρας) οικοδομή 15ετίας ενοικιάζεται φωτεινό οροφοδιαμέρισμα 3δσκμπ 105τμ αποθήκη ντούλαπα θωρακισμένη τζάκι ωρομέτρηση πετρελαίου μεγάλα μπαλκόνια parking 500Ε . Νατάσα Σωτήρογλου 697-2956466 http://www.universal.com. gr/ ΣΜΘ


ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΑΜΒΕΤΑ ενοικιάζεται κουκλίστικο στουντιο 40τμ ανακαινισμένο ατομικο αεριο ηλεκτρικές συσκευές επιπλωμένο 300Ε και στουντιο επιπλωμενα από 230Ε 6ετών πάρκινγκ 2310-901375 694-5818081 Μάριος Αθανασιάδης Οικοεπενδυτική

●ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ενοικιάζεται διαμέρισμα 85τ.μ. 2ου ορ. 2ΔΣΚχωρ.ΜΠ ανατολικό διαμπερές άριστης κατάστασης πάρκιγκ αυτόνομη θέρμανση θερμοσυσώρευση 400Ε και στούντιο 35τ.μ. 2ου 200Ε 380Ε 2310-445344 694-5011163 Home Agency Κ.Σκλαβούνος www. homeagency.gr ΣΜΘ

ΓΑΜΒΕΤΑ με Ιταλίας ενοικιάζεται οροφοδιαμερισμα ρετιρέ 6ος υπεροχο διαμπερές 2ΔΣΚwc ανακαινισμένο θωρακισμένη πορτα κουφωματα αεριο a/c Τιμη 320Ε Αξίζει να το δείτε Ιδιώτης 6945566277

ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ διαμέρισμα 60τμ πλησίον Λ.Στρατού 15ετίας ωρομέτρηση 1ος όροφος ΔΣΚΜΠ πλήρως ανακαινισμένο θωρακισμένη συνθετικά κουφώματα κουζίνα εξοπλισμένη 693-2907690 693-7297501 www.stik-constructions.gr

Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ με Γραβιάς περιοχή ενοικιάζεται διαμέρισμα 65τμ Δωμάτιο χώλ σαλόνι κουζίνα πόρτα ασφαλείας κλιματισμός ατομικό αέριο ελάχιστα κοινόχρηστα 5ος όροφος επιπλωμένο 2310-829472 693-2994299 Δ.ΓΟΥΖΕΛΗ αρ.4 (πάρκο Π.Συνδίκα) ενοικιάζεται διαμέρισμα 100τμ 5ος όροφος 3δωμάτια σαλοτραπεζαρία κουζίνα μεγάλο μπάνιο θέρμανση ατομικό φυσικό αέριο πόρτα ασφαλείας 3συνεχόμενα μπαλκόνια ηλιόλουστα 2310820438 ●ΔΕΛΦΩΝ Αναληψη ενοικιάζεται γκαρσονιέρα ανακαινισμένη ανώγεια ασφαλής χωρίς κοινόχρηστα 170€ 6946622501 ΔΕΛΦΩΝ ενοικιάζεται διαμερισμα 68τμ ΔΣΚΜπ αποθηκη 2ος μπροστινο ανετοι χωροι αριστη κατασταση πληρως ανακαινισμενο ατομικο αεριο 2a/c αλουμινια νεες εγκαταστασεις 400Ε 2310947010 697-4580190 697-4772492 ●ΔΕΛΦΩΝ ενοικιάζεται διαμέρισμα 85τμ 2ΔΣΚΜΠ 3ος πλήρως ανακαινισμένο ατομικό αέριο διαμπερές ντουλάπες 400€ Ταρασίδης Ακίνητα 2310-847544 697-6448633 περισσότερα www. tarasidis-akinita.gr ΣΜΘ ●ΔΕΛΦΩΝ ενοικιάζεται διαμέρισμα 90τμ 2ΔΣΤΚχωριστήΧμεγάλο ανοιχτωσιά ατομικό αέριο πλήρως ανακαινισμένο μπάνιο πόρτα θωρακισμένη 420€ 2310-830990 ώρες καταστημάτων ●ΔΕΛΦΩΝ επί της οδού ύψος Μπότσαρη ενοικιάζεται γκαρσονιέρα μικρή 5ου οροφου 4ετών φυσικο αεριο ατομικη ΔΣΛΚΜπ 2310-901375 694-5818081 Μάριος Αθανασιαδης Οικεπενδυτική ●ΔΕΛΦΩΝ και Ανάληψη ενοικιάζεται διαμέρισμα 60τμ 3ου οπίσθιο άνετο πολύ φωτεινό θέρμανση κεντρικού αερίου a/c χωριστή κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές άριστη κατάσταση για μακροχρόνια μίσθωση. [Κωδ.L-8556] -Μ.Λασπίδου 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ΔΕΛΦΩΝ και Κολοκοτρώνη ενοικιάζεται διαμέρισμα 120τμ 3ΔΣΚWC 4ος όροφος αέριο βαμμένο διαμπερές τέντες ντουλάπες ασανσέρ 420€ 2310-446779 698-2116937 ΔΕΛΦΩΝ με Μαρτίου ενοικιάζεται διαμέρισμα 2ος όροφος 64τμ ΔΣΚΜΠ θέρμανση φυσικό αέριο πόρτα ασφαλείας κουφώματα αλουμινίου ασανσέρ 260€ Ιδιώτης όχι μεσίτες 697-2882652 2310-416450 697-3731785 ●ΔΕΛΦΩΝ Μπότσαρη (δίπλα στο Μουσικό Κολλέγιο) 250€ 50τμ ΔΣΚWC κουφώματα pvc αυτόνομη θέρμανση a/c κουζίνα 3ετιας ηλιόλουστο 5ος θέα ασανσέρ χαμηλά κοινόχρηστα Ιδανικό και φοιτητές 2310-251002 6977405999 ●ΕΛΑΙΩΝΕΣ περιοχή Αρσακείου 2004 άριστης ιδιωτικής κατασκευής μεζονέτα σε 3 επίπεδα 260τμ εντός 2 5στρεμμάτων κήπου διατίθεται αποκλειστικά προς ενοικίαση. [Κωδ.L-8398] 2310272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΕΥΖΩΝΩΝ διαμέρισμα 3ος 1ΔΚΛ αέριο 180€ και 1ος 1ΔΣΚΛ ανακαινισμένο 50τμ ατομικό αέριο 300€ Κ.Τούμπα 10ετών 1ος όροφος 1Σαλοκουζίνα Λ ατομική θέρμανση συν κλιματιστικό 230€ 2310-888163 Παπανακλής email:sales@papanakli.gr ΣΜΘ ΕΥΖΩΝΩΝ περιοχή ενοικιάζεται εξαίρετο διαμπερές 3άρι 2ος οροφοδιαμέρισμα ήσυχη γειτονιά μεγάλη βεράντα έτοιμο για κατοίκηση ωρομέτρηση κατασκευής 12ετίας τιμή ενοικίου 400Ε 697-4541966 2310-848770

●ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ ενοικιάζεται γκαρσονιέρα ισόγεια ΔΣΚΜΠ με φυσικό αέριο 150Ε 2310-666689 697-3371424 ●ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ Κατσιμίδου πλησίον ενοικιάζεται διαμερισμα 35τμ ΔΧΚΜΠ ανακαινισμένο πλήρως επιπλωμένο συν ψυγείο κουζίνα κλιματισμός πόρτα ασφαλείας πρόσοψη κουφώματα αλουμινίου ημιισόγειο 150ευρώ 2310-822228 697-9314212 Φιδάνης ΣΜΘ Θ.ΣΟΦΟΥΛΗ ενοικιάζεται διαμέρισμα 135τμ (καθαρά) σε πολυτελή πολυκατοικία δίπλα στη θάλασσα 3ΥΔ/Σ/Κ/ΜΠ/WC 1ος όροφος κεντρικό αέριο σε πολύ καλή κατάσταση σε εξαιρετική τιμή 6936389752 693-7186433 ●Θ.ΣΟΦΟΥΛΗ Στο καλύτερο σημείο άριστο διαμέρισμα 102τμ 6ος όροφος διαμπερές 2ΔΣΚ2ΜΠ τζάκι μπάρμπεκιου στη βεράντα κλειστό parking αποθήκη θωρακισμένη πολύ μοντέρνο design 2310-434894 697-2289681 Επιλογές Ακινήτων ΣΜΘ ●ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ακίνητο 60τ.μ. 1ΔΣΚ(Χ) ΜΠ 1ος όροφος ενοικιάζεται μεγάλοι άνετοι χώροι φωτεινό 1ντουλάπα α /c ανακαινισμένο μπάνιο και κουζίνα καινούρια κουφώματα.΄Αριστης κατάστασης.Τιμή 280 € (κωδ.Ν7005) 2310420555 697-4987002 φωτοπαρουσίαση στο www.invista.gr ΣΜΘ ●ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ γκαρσονιέρα 45τ.μ. 1δ.ς.κ.λ. 5ος όροφος ανοιχτωσια 250€ 2ος 2δσκμπ 350ευρώ 4ος 100τμ 3δσκμπ 350 ευρώ 3οςόροφος 35 τμ 200 ευρώ και πολλά άλλα Κωδ.[Τ-491] 2310-848388 694-2553725 www.realestateleaders.grAλ.Φλέμινκ 45-Ιπποκράτειο-LEADERS ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Εγνατία αρ.79 ενοικιάζεται διαμέρισμα καινούριο νεόδμητη οικοδομή 3ετιας δωμάτιο σαλοκουζίνα μπάνιο 6ος όροφος φυσικό αέριο κουφώματα θέα απο ιδιώτη 695-5196959 ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ εναντι σε καινουργια οικοδομη ενοικιάζεται στουντιο 3ος όροφος μπαλκόνια πληρη κουζινα κεντρικη θερμανση ασανσερ θυροτηλεοραση θωρακισμένη πορτα εντοιχισμένη ντουλάπα 694-7022799 23960-41114 ●ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ενοικιάζεται διαμέρισμα 85τμ 2ΔΣΚΜπ ισογειο φυσικό αέριο ανακαινισμένο φωτεινο θωρακισμενη 250ευρώ 697-2993414 ●ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ενοικιάζεται διαμέρισμα 2ΔΣΚΜπ 70τμ 3ος όροφος επιπλωμένο ατομική θέρμανση κλιματιστικό πρόσοψη εξαιρετικό 200Ε και Ξηροκρήνη ΔΣΚΜπ 55τμ 6ος όροφος επιπλωμένο ανακαινισμένο 180Ε 697-9791102 ●ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ενοικιάζεται γκαρσονιέρα ΔΣΚΜπ με a/c ανακαινισμένο καινουρια κουφώματα πόρτα ασφαλείας 250€ 2310-868890 697-6687407 Real Estate Γ.Βαδράτσικα ΣΜΘ ●ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ενοικιάζεται διαμερισμα καινουργιο 42τμ 4ος ΔΣΚΜπ ασφαλες ήσυχο φωτεινο ελαχιστα κοινοχρηστα θωρακισμένη θυροτηλεοραση μποιλερ ντουλάπα αεριο a/c 350Ε (Μονο φοιτητρια) 697-7245613 Ιδιώτης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κων/πόλεως από ιδιώτη ενοικιάζεται 3ος 60τμ ΔΣΚΜπ μπροστινο διαμπερές πληρως ανακαινισμένο καινουργιες εγκαταστασεις θερμανση υδραυλικά ηλεκτρολογικα ατομικη θερμανση φ/α ελαχιστα κοινοχρηστα 350ευρω 2310-947010 697-4772492 697-4580190 ●ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ (Νιόβης) ενοικιάζεται διαμέρισμα 65τμ 1ος 2ΔΣΚΜπ ατομικό αέριο ανακαινισμένο βαμμένο τέντες 2310-936691 697-6854183 Alpha Tατος ●ΙΤΑΛΙΑΣ ύψος Εγνατία διαμέρισμα 7ετών 1ος όροφος πρόσοψη 1ΔΣαλοκουζίνα Λ κεντρικό αέριο με πάρκινκ θυροτελεόραση 430€ και στην ίδια οικοδομή 4ος 3ΔΣαλοκουζίνα Λ με πάρκινγκ 580€ 2310-888163 Παπανακλή ΣΜΘ

●Κ.ΑΙΤΩΛΟΥ διαμέρισμα 50τμ φυσικό αέριο πλήρως ανακαινισμένο 1ΔΣΚΜΠ 693-4779559 694-5902912 ΚΑΛΑΑΜΡΙΑ ενοικιάζεται στουντιο σε πάρκο 2ος όροφος 694-4247048 694-4362247 ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ (Αγ.Ιωάννης) διαμέρισμα 90τμ. 2ΔΣΚΜΠ σε άριστη κατάσταση ανοιχτωσιά μεγάλα δωμάτια μια ντουλάπα τζάκι θέρμανση ωρομέτρηση πετρελαίου πάρκινγκ αποθήκη (κωδ.32712) Τιμή 450€ Καλέστε 2310-317100 6942444319 www.interhome.gr ΣΜΘ ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Αγ.Ιωαννης ενοικιάζεται διαμερισμα διώροφο 3ετών 75τμ 2ΔΣΚΛwc όροφος και ισογειο αεριο a/c θωρακισμένη πάρκινγκ διαμπερες φωτεινο ησυχο Δυνατοτητα να παραδωθεί επιπλωμένο 450Ε 697-2424831 Ιδιοκτητης ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Αγ.Ιωάννης ενοικιάζεται γωνιακό διαμέρισμα 92τμ 2ΔΣΚΛ σοφίτα για αποθηκευτικό χώρο 3ος 6ετών τζάκι φαρδιά μπαλκόνια ανοιχτωσιά θέα φωτεινό πάρκινγκ αποθήκη Μίσθωμα 500ευρώ (κωδ.307) 2310-445.858 694-0825976 Lucky House www. luckyhouse.gr ΣΜΘ ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Αγ.Ιωάννης ενοικιάζεται διαμέρισμα 45τμ σαλοκουζίνα δωμάτιο μπάνιο όλα πρόσοψη αυτόνομη θέρμανση πλήρως εξοπλισμένο και επιπλωμένο 320€ 2310-346513 697-2501047 ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Αγ.Ιωάννης ενοικιάζεται μεζονέτα 150τμ 1ος -2ος 3δσκ2μπ τζάκι υπόγειο παρκινγκ πολυτελώς επιπλωμένη εξοπλισμένη πλήρως Ταρασίδης Ακίνητα 2310-847544 697-6448633 περισσότερα www.tarasidis-akinita.gr ΣΜΘ ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Αγ.Παντελεήμων γωνιακό διαμπερές διαμέρισμα 2ου λουξ του 2002. 2ΔΣΚΜΠ ντουλάπες αυτόνομη θέρμανση πετρελαίου αποθήκη 380€ (Κωδ. ΚΕ298) AR-X Μεσιτικό 2310433573 693-6072255 www.ar-x.gr. ΣΜΘ ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Αγ.Παντελεήμωνας α)115τμ 2ΔΣΚΜΠΑΠ 2ος αέριο πάρκιγκ 450€ β)70τμ 1ΔΣΚΜΠ 3ος πάρκιγκ 320€ γ)126τμ 3ΔΣΚΜΠWCΑΠ 4ος αέριο τζάκι πάρκιγκ 450€ δ)80τμ 2ΔΣΚΜΠ 2ος ατομικό θερμ/νση 350€ 694-6465398 2310-452987 alfaktimatiki@yahoo.gr ΣΜΘ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Αιγαίου αρ.21 ενοικιάζεται διαμερισμα 90τμ 2ος 2δωμάται 2 ντουλάπες σαλονι χωλ κουζινα 2wc διαμεπρές θερμανση ενδοδαπέδια ωρομέτρηση κλιμα 400Ε 694-4963414 ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ακινητα 2ΔΣΚΜπ ενοικιάζονται 80τμ 1ος περιοχη ΔΕΗ 7ετών φυσικο 400Ε 90τμ 2ος Αγ.Ιωαννης 4ετών κλειστο πάρκινγκ φυσικο 450Ε 110τμ 3ος 3ΔΣΚΜπ θεα 8ετών 530Ε 2310454.057 697-3225152 Tzikas ΣΜΘ ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ακινητα ενοικιάζονται επιπλωμένα πληρως εξοπλισμα 70τμ Ν.Κρηνη 1ος 7ετών 2ΔΣΚΜπ πάρκινγκ 400Ε 35τμ Αγ.Ιωαννης 2ος studio 5ετών 300Ε και 35τμ στο Ντεπω 2ος 7ετών 280Ε 2310-454.057 697-3225152 Tzikas ΣΜΘ ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ακίνητο 100 τ.μ 2ΔΣΚΜΠWC ενοικιάζεται 2ος φωτεινό διαμπερές γωνιακό ατομικό φυσικό αέριο air codition ανεξάρτητη κουζίνα Τιμή 490 € (κωδ. 5664) 2310-309805 6948005183 www.skoreal.gr ΣΜΘ ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ακίνητο 110 τ.μ 2ΔΣΚΜΠ ενοικιάζεται 4ος φωτεινό διαμπερές ανεξάρτητη κουζίνα τζάκι αποθήκη ατομικό αέριο Τιμή 450 € (κωδ. 5463) 2310-390015 694-2418000 www. skoreal.gr ΣΜΘ ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ακίνητο 130τ.μ. 3ΔΣΚΜΠ WC 4 ος όροφος διαμέρισμα εικοσαετίας ενοικιάζεται στο κέντρο ανατολικομεσημβρινό parking τζάκι πολύ άνετοι χώροι Τιμή 450€ (κωδ.Γ6945) 2310420555 694-4677868 φωτοπαρουσίαση στο www.invista.gr ΣΜΘ ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ακίνητο 135τ.μ. 2ος 3ΔΣΚΜΠ ενοικιάζεται φωτεινό διαμπερές με άνετους χώρους τζάκι ντουλάπες τέντες θέρμανση ωρομέτρησης σε πολύ ωραίο σημείο πάρκινγκ και αποθήκη (κωδ.Γ3677) Τιμή 600€ 2310-420555 694-4677868 www.invista.gr ΣΜΘ

●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ακίνητο 1ος 100τμ αέριο υπερυψωμένος 2Δ 400€ 3ος 80τμ κέντρο 2Δ 450€ 2ος 90τμ οροφοδιαμέρισμα 400€ 2ος 80τμ κέντρο 2Δ πλησίον πεζόδρομου και για επαγγελματικό χώρο 350€ 2310-453888 694-4260729 Γη & Χώρος ΣΜΘ ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ακίνητο 50 τ.μ 1ΔΣΚΜΠ ενοικιάζεται 5ος φωτεινό βαμμένο συσσωρευτες Τιμή 290 € (κωδ. 5639) 2310390015 694-8005183 www.skoreal.gr ΣΜΘ ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ακίνητο 50τ.μ.3ος 1ΔΣΚΜΠ στον Αγιο Παντελεήμονα μεγάλη βεράντα μεσημβρινό ηλιόλουστο ενοικιάζεται σε εξαιρετικό σημείο εύκολα προσβάσιμο θέρμανση αερίου καλή κουζίνα Τιμή 350€ (κωδ.Γ7061) 2310420555 694-4677868 φωτοπαρουσίαση στο www.invista.gr ΣΜΘ ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ακίνητο 55τμ 1ΔΣΚΜΠ ενοικιάζεται γκαρσονίερα 2ος όροφος αυτόνομη θέρμανση σε εξαιρετική κατάσταση φωτεινό. Τιμή 330€ (κωδ. 5485) 2310-390015 699-7696008 WW w.skoreal.gr ΣΜΘ ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ακίνητο 62 τ.μ 2ΔΣΚΜΠ ενοικιάζεται 2ος φωτεινό διαμπερές γωνιακό ατομικό φυσικό αέριο air codition Τιμή 300 € (κωδ. 5641) 2310-390015 694-8005183 www.skoreal.gr ΣΜΘ ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ακίνητο 62τ.μ 1ΔΣΚΜΠ ενοικιάζεται γκαρσονίερα 3ος φωτεινή ατομικό αέριο 2 ντουλάπες a/c πάρκινγκ με συνεννόηση θέα θάλασσα λίγα κοινόχρηστα. Τιμή 380 € (κωδ. 5658) 2310-390015 699-7696008 www. skoreal.gr ΣΜΘ ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ακίνητο 65 τ.μ. 2ΔΣΚΜΠ 3ου διαμπερές σε ωραίο σημείο με ανοιχτωσιά πολύ περιποιημένο ντουλάπα a/c αέριο πάρκινγκ αποθήκη 7ετίας (κωδ .Λ7050) Τιμή 380€ 2310-420555 697-4274465 φωτοπαρουσίαση στο www.invista.gr ΣΜΘ ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ακίνητο 75 τ.μ. 2ΔΣΚΜΠ 4ος όροφος πίσω ενοικιάζεται κοντά στο κέντρο Τιμή 350€ (κωδ.Γ6946) 2310-420555 694-4677868 φωτοπαρουσίαση στο www.invista.gr ΣΜΘ ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ακίνητο 75τ.μ. 2ΔΣΚΜΠ 6ος όροφος Κρήνη ρετιρέ ωραία οικοδομή μπροστά ενοικιάζεται με θέα θάλασσα κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη πάρκινγκ ατομικό αποθήκη Τιμή 500€ (κωδ.Γ6991) 2310-420555 6944677868 φωτοπαρουσίαση στο www. invista.gr ΣΜΘ ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ακίνητο 75τμ 2ΔΣ(Κουζίνα ανεξάρτητη)ΜΠ ενοικιάζεται διαμέρισμα 3ος όροφος ατ. θέρμανση πάρκινγκ φωτεινό σε ωραίο σημείο θέα πάρκο μεγάλα μπαλκόνια. Τιμή 330€ (κωδ. 5582) 2310-390015 6997696008 WW w.skoreal.gr ΣΜΘ ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ακίνητο 78τ.μ. 2ΔΣΚΜΠ 4ος όροφος ενοικιάζεται διαμπερές φωτεινό και ευχάριστο με ανοιχτωσιά 2ντουλάπες τέντες πάρκινγκ αποθήκη. ΄Άριστης κατάστασης. 10ετίας. Τιμή 430€ (κωδ.Λ7022) 2310-420555 6974274465 φωτοπαρουσίαση στο www. invista.gr ΣΜΘ ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ακίνητο 80 τ.μ. 2ΔΣΚΜΠ 3ος όροφος διαμέρισμα πολύ περιποιημένο ενοικιάζεται στο κέντρο ατομικό αέριο πολύ άνετοι χώροι Τιμή 330 € (κωδ.Γ7055) 2310-420555 6944677868 φωτοπαρουσίαση στο www. invista.gr ΣΜΘ ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ακίνητο 80 τ.μ 2ΔΣΚΜΠ ενοικιάζεται 4ος φωτεινό διαμπερές γωνιακό ατομικό αέριο βαμμένο κοντά σε σχολείο/στάση Τιμή 460 € (κωδ. 5645) 2310-390015 694-8005183 www. skoreal.gr ΣΜΘ

●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ακίνητο 90 τ.μ.3ος 3ΔΣΚΜΠ ενοικιάζεται διαμέρισμα ανατολικομεσημβρινό διαμπερές σε εξαιρετικό σημείο εύκολα προσβάσιμο με ατομική θέρμανση πετρελαίου χωρίς ασανσέρ Τιμή 350 € (κωδ.Γ6423) 2310420555 694-4677868 φωτοπαρουσίαση στο www.invista.gr ΣΜΘ ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ακίνητο 90τ.μ. 2ΔΣΚΜΠ 2ος όροφος ενοικιάζεται πλήρως ανακαινισμένο και βαμμένο σε ωραίο σημείο φωτεινό με τέντες 2 μπαλκόνια ατομικό αέριο.Τιμή 330€ (κωδ .Ν6871) 2310-420555 697-4987002 www. invista.gr ΣΜΘ ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ακίνητο Αρετσού 160 τ.μ. 3ΔΣΚΜΠWC 6ος όροφος μπροστά διαμπερές γωνιακό πολύ άνετοι χώροι ενοικιάζεται θέα θάλασσα αέριο τζάκι αποθήκη πάρκινγκ Τιμή 650€ (κωδ.Γ7019) 2310-420555 694-4677868 φωτοπαρουσίαση στο www.invista.gr ΣΜΘ ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ακίνητο Αρετσού 135 τ.μ. 3ΔΣΚΜΠ WC 3 ος όροφος γωνιακό μπροστά διαμπερές ενοικιάζεται κοντά στην θάλασσα πάρκινγκ Τιμή 500 € (κωδ.Γ6987) 2310-420555 6944677868 φωτοπαρουσίαση στο www. invista.gr ΣΜΘ ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Αλαμάνας ενοικιαζεται πολυ ωραιο διαμερισμα θεα θαλασσα 6ετιας 3ος 95τμ περιπου 2ΔΣΚξεχωριστη τζακι ΜΠWC κλειστο παρκινγκ αποθηκη διαμπερες ωρομετρηση πετρελαιου. Μισθωμα 580€ 693-7509020 2311-222893 Κτηματομεσιτικη Λιουρτας ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Αρετσού εξαιρετικό διαμέρισμα λουξ 150τμ 7ετίας 3ου 3ΔΣ(Κ) ΜΠWC αποθήκη ατομική θέρμανση πάρκινγκ θέα θάλασσα 800€ Αρετσού προνομιακό 100τμ 4ος 2ΔΣ(Κ)ΜΠWC αέριο πάρκινγκ βεράντα τέντες τζάκι 500€ 2310-029663 693-7784777 www. time4home.gr ΣΜΘ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Βότση ενοικιάζεται διαμέρισμα 2ΔΚΜΠ 2ος κεντρική θέρμανση αέριο με ωρομετρηση 230€ 6937751708 ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Βοτση ενοικιάζονται διαμερισμα 3ος 105τμ 3ΔΣΚΜπ αποθηκη αεριο 15ετών 460Ε β)120τμ 3ος 2ΔΣΚΜπ αεριο αποθηκη 450ε και διαμερισμα καινουργιο 130τμ 5ος 3ΔΣΚΜπwc θεα τζακι 697-2011917 Μεσιτικο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Βρυουλων σε συγκροτημα με κήπο πολυ κοντά 2supermarket και στασεις για πανεπιστήμια διαμερισμα 60τμ 3ος ΔΣΚΜΠ φωτεινο αριστη κατασταση a/c θερμανση πετρελαιο θερμιδομετρηση 697-2802931 ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Γαβριηλιδη Νομαρχία ενοικιάζεται ωραιο διαμερισμα 3ου 125τμ μεγαλη ΣΛΤΡΚ2ΔΜΠWC a/c κουζινα ηλεκτρικη φωτεινοτατο διαμπερες παρκινγκ θυρωτηλεοραση Μισθωμα 450€ 693-7509020 2311-222893 Κτηματομεσιτικη Λιουρτας ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΔΕΗ διαμπερές οροφοδιαμέρισμα 2ου 130τμ 3ΔΣτρ(Κ)2ΜΠ αυτόνομη θέρμανση πετρελαίου εντοιχισμένες ντουλάπες θέση στάθμευσης τέντες τιμή 550€ (Κωδ. ΚΕ306) AR-X Μεσιτικό 2310-433573 693-6072255 www.ar-x.gr. ΣΜΘ ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΔΕΗ ενοικιάζεται ανακαινισμένο διαμέρισμα 62τμ ΔΣΚΜΠ ανατολικό ηλιόλουστο 3ος πυλωτή ατομικό αέριο 2 ντουλάπες 2 a/c ηλεκτρικες τέντες πόρτα ασφαλείας χαμηλά κοινόχρηστα 330€ 2310-820521 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ διαμέρισμα 110τμ 2ΔΣΚWC αποθήκη 1ος πάρκινγκ ατομική θέρμανση φυσικού αερίου 2κλιματιστικά ανακαινισμένη κουζίνα πλυντήριο επιπλωμένο ή κενό κατάλληλο και για επαγγελματικό χώρο 694-4410031 6977595595

●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ενοικιάζεται 105τ.μ. 3ος 3ΔΣΚ2ΜΠ διαμέρισμα σε πολύ ωραία περιοχή (προς Καραμπουρνάκι) άνετοι μεγάλοι χώροι ανοιχτωσιά τέντες τζάκι ντουλάπες θέρμανση ωρομέτρησης πετρελαίου 2πάρκινγκ 5ετών (κωδ.Π5260) 600€ 2310-420555 694-2657539 www.invista.gr ΣΜΘ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ενοικιάζεται γκαρσονιέρα επιπλωμένη 2310-901948 697-7249989 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ενοικιάζεται διαμέρισμα πλήρως επιπλωμένο (ατομική θέρμανση a/c) κατάλληλο για Κύπριους αξιωματικούς φοιτητές επαγγελματίες επισκέπτες (μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα) 693-7479731 2311247245 23430-32606 ή sofiagriekse@ hotmail.com ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ενοικιάζεται διαμέρισμα γωνιακό 2δωμάτια σαλόνι κουζίνα 2μπάνια αποθήκη αυτόνομη θέρμανση αερίου 2310-413750 697-7717473 ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ενοικιάζεται διαμέρισμα πλήρως ανακαινισμένο άριστη κατάσταση 75τμ 2ΔΣΚΛ 20ετών ατομικό αέριο άνετα μπαλκόνια παρκινγκ αποθήκη Μίσθωμα : 450ευρώ συζητήσιμη (κωδ.306) 2310-445.858 694-0825976 Lucky House www.luckyhouse.gr ΣΜΘ ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ενοικιάζεται διαμερισμα 120τμ 2ΔΣΚΜΠ ωρομέτρηση πετρελαίου 3ος ψηλός 17ετίας διαμπερες τζάκι τέντες ντουλαπα θωρ.πόρτα άριστη κατασταση 500€ 85τμ 2ΔΣΚΜπ 3ος 5ετίας αποθήκη 470€ 2310-480995 6972282173 Περπερίδου Μοναδικό Σπίτι ΣΜΘ ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ενοικιάζεται διαμέρισμα σε κεντρικό σημείο τιμή προσιτή 6 -10μμ 2310-410197 ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ενοικιάζεται Μεζονέτα 220τμ 2επιπεδων πολυτελέστατη μπροστά σε πάρκο πάρκιγκ 3Δ2ΣΚχωρ. ΜΠ2WC και Γραφείο 1400Ε 380Ε 2310445344 694-5011163 Home Agency Κ.Σκλαβούνος www.homeagency.gr ΣΜΘ ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ενοικιάζεται σουπερ επιπλωμένο διαμερισμα 70τμ 1ος ψηλός 6ετών 2ΔΣΚΜπ ατομικη θερμανση αποθηκη πάρκινγκ μονο 400Ε και διαμερισμα λουξ κατασκευής 1ος ψηλός 130τμ 3ΔΣΚΜπ αποθηκη 697-2011917 Μεσιτικο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ενοικιαζεται φωτεινό οροφοδιαμέρισμα 1ου ορόφου 110τμ 2υ/δ σαλοκουζίνα μεγάλο μπάνιο wc εντοιχισμένες ντουλάπες πάρκινγκ κεντρικη θέρμανση ωρομετρητής a/c τιμή 490€ 2310-451435 697-4236137 ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ενοικιάζονται δια/τα α)80τμ 2ΔΣΚΜΠ 2ος επιπλωμένο 400€ β) 130τμ 3ΔΣΚΜΠWC 4ος τζάκι πυλωτή ανακαινισμένο ατομικό θερμανση 450€ γ)133τμ 3ΔΣΚΜΠWC 3oς πάρκιγκ αποθήκη ατομικό θερμ/νση 530€ 6946465398 2310-452987 alfaktimatiki@ yahoo.gr ΣΜΘ ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ενοικιάζονται διαμερίσματα στην καρολίδου 74τμ 2ΔΣΚΜΠ αποθήκη 3ος διαμπερές ατομικό αέριο 350€ και στην Οινόης 83τμ 2ΔΣΚΜΠ 3ος πάρκινγκ ωρομέτρηση αποθήκη 350€ 2310-478418 697-7225425 Matrix Πόντου 112 ΣΜΘ ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ενοικιάζονται διαμερίσματα στην Σοφούλη 1ΔΣΚΜΠ πλήρως ανακαινισμένο 1ος 250€ Καραμπουρνάκι 65τμ 1ΔΣΚΜΠ 1ος όροφος ατομικό αέριο εντοιχισμένη κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές πάρκινγκ 300€ 2310-478418 697-7225425 Matrix Πόντου 112 ΣΜΘ

●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ακίνητο 82 τ.μ 2ΔΣΚΜΠ ενοικιάζεται 3ος όροφος φωτεινό διαμπερές ατομική θέρμανση 2 ντουλάπες πάρκινγκ με συνεννόηση. Τιμή 380 € (κωδ. 5657) 2310-390015 6997696008 www. skoreal.gr ΣΜΘ

●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ διαμέρισμα 160τμ. 3ΔΣΚΜΠWC μεγάλοι άνετοι χώροι ανοιχτωσιά 6ος όροφος ατομική θέρμανση πετρελαίου πάρκινγκ 15ετίας (κωδ.32699) Τιμή 600€ Καλέστε 2310317100 6942-444319 www.interhome. gr ΣΜΘ

●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ εξαιρετικό 10ετιας 144τμ 4ος 3ΔΣ(Κ)ΜπWC ατομικό αέριο τζάκι 2a/c 4ντουλάπες λίγα κοινόχρηστα πολυτελείας 630€ Καλαμαριά λουξ 5ετιας 4ος 90τμ 2ΔΣ(Κ)Μπ αυτόνομη θέρμανση παρκινγκ αποθήκη 520€ 2310-029663 693-7784777 www.time4home.gr ΣΜΘ

●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ακίνητο 85τ.μ. 2ΔΣΚΜΠ Ν.Κρήνη 3ος μπροστά σε χώρο πρασίνου ενοικιάζεται στο κένρο με ανοιχτωσιά και θέα θάλασσα ατομικό καλοριφέρ Τιμή προσφοράς 350€ (κωδ.Γ6901) 2310-420555 694-4677868 φωτοπαρουσίαση στο www.invista.gr ΣΜΘ

●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ διαμέρισμα 51τμ 1ου Ανακαινισμένο το 2007 1δωμάτιο αυτόνομη κουζίνα σαλόνι και λουτρό πόρτα ασφαλείας θέρμανση θερμοσυσωρευτών air-condition στον χώρο του σαλονιού και Parking. ID: 232011017-1 2310455111 Re/max 4-U ΣΜΘ

●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ καλο σημειο ενοικιαζεται αψογο διαμερισμα λειτουργικοτατο 65τμ καλη οικοδομη 2ΔΣΚΜΠ προσοψη 1ος καινουρια κουφωματα διαμπερες μεγαλα μπαλκονια ανοιχτωσια. Μισθωμα καλο 350€ 693-7509020 2311222893 Κτηματομεσιτικη Λιουρτας


30

µικρές αγγελίες

1 Ι Ο ΥΛ Ι Ο Υ 2 0 1 2

●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ (Καραμπουρνάκι) ενοικιάζεται διαμερισμα 2ΔΣΚΜπ χωλ 80τμ 2ος ασανσερ ατομικη θερμανση θερμοσυσσωρευτών ολο μπροστινο γωνιακό απέναντι από πάρκο parking πυλωτης αριστη κατάσταση 370Ε 2310-844455 697-4551707 Μεσιτικο www.top-house. gr ΣΜΘ

●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πλησίον Αιγαίου Εθν. Αντιστάσεως ενοικιάζεται διαμέρισμα 92τμ 2ΔΣΚWC 2ος ψηλός 12ετίας αέριο 450€ και πλησίον πάρκο Αιγαίου διαμέρισμα 130τμ 3ΔΣΚ(Ξ)2WC ατομικό αέριο 25ετίας 480€ 2310-425.999 2310-421.121 694-5262681 Μεσιτικό Eurocasa ΣΜΘ

ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ Δωδεκανήσου αρ.64 μεζονέτα 170τμ 1ος 2ος 3Δωμάτια σαλοτραπεζαρία κουζίνα γραφείο μπάνιο wc αποθήκη πάρκινγκ συναγερμός επιδαπέδια θέρμανση ηλεκτρικές συσκευές εντοιχισμένες ντουλάπες κήπος 2310-510126 2310-420791 697-2084951

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Καυκάσου ενοικιάζεται ολοκαίνουργιο γωνιακό οροφοδιαμερισμα 6ος όροφος 125τμ 3ΔΣΚΜΠWC με υπόγεια αποθηκη κλειστό πάρκινγκ θέα ενεργειακό τζάκι εξαιρετική κατασκευή 697-3353354 -5 2310-330160 e-mail: lespouridis@tee.gr Τεχνική εταιρία Λεσπουρίδη

●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πλησίον κέντρου 85τμ 1ος 2ΔΣΚΛ μεγάλο μπαλκόνι με τέντες ηλιόλουστο ανοιχτωσιά 20ετίας ντουλάπα αποθήκη 12τμ πάρκινκ 350ευρώ διαπραγματεύσιμα (κωδ. 3219) δείτε φωτογραφίες www.realtydynamic.gr Μαρία Πολυχρονιάδου 2310-488244 6973823456 ΣΜΘ

●ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 2ος 55τμ ΔΣΚΜπ αποθήκη ατομικό αέριο ντουλάπα τέντες a/c ανοιχτωσιά 400€ 51τμ ΔΣΚΜπ 1ος αέριο αποθήκη ντουλαπα μεγάλο μπαλκόνι 390€ 2310-480995 697-2282173 Περπερίδου Μοναδικό Σπίτι ΣΜΘ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πλησίον πλ.Σκρα ενοικιαζεται διαμερισμα 2ΔΣΚΜΠ 90τμ ατομικο αεριο τζακι 4ος διαμπερες 360Ε 694-5690675 vodafone 697-1798405 whats up

ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 2ου ορόφου 50τμ ατομικό αέριο παρκινγκ ανοιχτωσιά αποθήκη άριστη 420€ συζητήσιμη 2310-901375 6945818081 Μάριος Αθανασιάδης Οικοεπενδυτική

●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Πουλαντζάκη ενοικιάζεται διαμέρισμα 120τμ 3ΔΣΤΡΚΛ 25 ετών πολύ καλή κατάσταση θερμοσυσσωρευση διαμπερες αποθηκη τεντες Τιμή 420Ε Καλέστε Μεσιτικό Γραφείο Ασπασία Μέγα 2310918188 695-5181888 ΣΜΘ

●ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ ενοικιάζεται μεζονέτα 15ετίας 3ΔΣΚΜΠWC 170τμ 1ος2ος όροφος γωνιακή ανατολική με ανοιχτωσιά μεγάλα μπαλκόνια επιδαπέδια θέρμανση τζάκι εντοιχισμένες ντουλάπες parking (ΛΤ-1581) Φωτοπαρουσίαση www.homexpert.gr 2310-306285 ΣΜΘ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ στην οδό Πόντου ενοικιάζεται διαμέρισμα 65τμ 300€ 2310449852

●ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ ενοικιάζεται διαμέρισμα 52τμ 2ΔΣΚΜπ με θέα στη θάλασσα 360Ε 693-3372392

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Καυκάσου ενοικιάζεται εξαιρετικό ολοκαίνουργιο διαμερισμα μεζονέτα 7ος 8ος 3ΔΣΚ(Χ)ΜΠWC 2μεγάλες βεράντες μοναδική θέα ενεργειακό τζάκι κλειστό πάρκινγκ υπόγεια αποθηκη 697-3353354 -5 2310-330160 e-mail: lespouridis@tee.gr Τεχνική εταιρία Λεσπουρίδη ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Κερασούντος ενοικιάζεται διαμέρισμα 50τμ ανακαινισμένο φρεσκοβαμμένο με 2ΔΚΜΠ 1ος όροφος ατομικό φυσικό αέριο τιμή 250ευρώ 2310-420561 697-9333855 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Κ.Καραμανλή ενοικιάζεται τριώροφη μεζονέτα 187τμ για χρήση κατοικίας ιδανική για ταυτόχρονη στέγαση επαγγελματικής στέγης ή γονέων ή βοηθών κήπο 80τμ θέση στάθμευσης 800€ 697-4631101 ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ κοντά Μητρόπολη πολύ ευρύχωρο διαμέρισμα 2ου 115τμ διαμπερές 2ΔΣ(Κ)Τρ.Μπ θέση στάθμευσης αυτόνομη θέρμανση φ/α βεράντα τέντες κοντά στάσεις σχολεία αγορά 430€ (Κωδ. ΚΕ295) AR-X Μεσιτικό 2310433573 693-6072255 www.ar-x.gr. ΣΜΘ ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ κοντά στο Δημοτικό Κολυμβητήριο ενοικιάζεται μικρό διαμέρισμα 45τμ 2ος όροφος σε σπουδαστή -σπουδάστρια. Περιοχή ήσυχη -παραθαλάσσια -συγκατοινωνίες Ιδιώτης 6945207939 ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Μαιώτιδος (κοντά πάρκο Πασσαλίδη) ενοικιάζεται οροφοδιαμερισμα 88τμ 20ετών 2ος όροφος 2ΔΣΚΜπwc θερμοσυσσωρευση βαμμενο 350Ε 2310-436708 694-4440928 ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Μαρτίου ενοικιάζονται διαμερίσματα ανώγειο 2ΔΣΚ αέριο ατομικό 250Ε Καλαμαριά 1ος όροφος 400Ε 694-4656815 Μεσιτικό ΣΜΘ ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ νεόδμητη γκαρσονιέρα πολυτελείας 45τμ 2ος ΔΣΚΜπ ατομικό αέριο αποθήκη βεράντα τέντες ντουλάπα διαμπερές 380€ 100τμ 4ου ορόφυ 2ΔΣ(Κ) ατομική θέρμανση ντουλάπα τζάκι ανοιχτωσιά 430€ συζητήσιμα 2310-029663 693-7784777 www. time4home.gr ΣΜΘ ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Ν.Κρήνη ενοικιάζονται δια/τα α)80τμ 2ΔΣΚΜΠ 1ος300€ β)104τμ 2ΔΣΚΜΠ 3ος τζάκι πάρκιγκ ατομικό φυσικό αέριο 400€ γ)100τμ 2ΔΣΚΜΠ 2ος ατομικό θερ/νση 350€ 694-2433710 2310-452987 alfaktimatiki@yahoo.gr ΣΜΘ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ οδός Ταξιαρχών αρ.30 ενοικιάζεται διαμέρισμα 2ΔΣΚΜΠ 2ος όροφος γωνιακό Ελεύθερο χωρίς ασανσέρ 300Ε 2310-481647 693-9562837 2310-482075 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ οδός Φιλλεληνων περιοχή Αγ.Παντελεήμονα ενοικιάζεται διαμέρισμα 58τμ καθαρά ΔΣΚΧΜΠ με φυσικό αέριο 1ος όροφος 2310-435318 6934008870 ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ περιοχή Καραμπουρνάκι διαμέρισμα 2ου 175τ.μ Διαθέτει 3υ/δ μπάνιο σαλοτραπεζαρία κουζίνα wc και αποθήκη. Και η θέρμανση είναι ατομική αερίου βρίσκεται υπό ριζική ανακαίνιση. Κωδ.1011-15 2310-455111 Re/max 4-U ΣΜΘ

●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Στ.Καρατζά αρ.8 ενοικιάζεται οροφοδιαμερισμα 3ος 3ΔΣΛΚ2ΜΠ διαμπερές τέντες μπρος πισω θέρμανση με ωρομέτρηση πετρέλαιο (σε διαδικασία τοποθέτησης αέριο) πάρκινγκ τιμή λόγω κρίσης 550ευρώ 693-7114044 ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ στουντιο φωτεινο κουζινα wc ντουζιέρα επιπλωμένο ηλεκτρική κουζινα ψυγείο θεση για πλυντηριο στεγνωτήριο τραπέζι καρέκλες ντιβάνια 2 με στρώματα θεση πάρκινγκ 40τμ 250Ε 697-4494510 κ.Σούλης ΚΑΡΑΚΑΣΗ γκαρσονιέρα 3ος ΔΣΚΜΠ ατομικό αέριο πισινή ανοιχτωσιά 270ευρώ 2310-901375 694-5818081 Μάριος Αθανασιάδης Οικοεπενδυτική ●ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ ακίνητο 100τ.μ. 2ΔΣΚ(χωριστή)ΜΠ 5ος ενοικιάζεται διαμπερές ανοιχτωσιά 10ετίας με μεγάλους άνετους χώρους ντουλάπες προσεγμένο ακίνητο θέα βουνό και θάλασσα κλειστό πάρκινγκ (κωδ.Λ7051) 600€ 2310-420555 697-4274465 φωτοπαρουσίαση στο www.invista.gr ΣΜΘ ●ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ ακίνητο 110 τ.μ. 2ΔΣΚΜΠ WC 2ος όροφος διαμέρισμα πολύ περιποιημένο ενοικιάζεται στη Σοφούλη μεγάλα δωμάτια πολύ άνετοι χώροι Τιμή 500 € (κωδ.Γ7054) 2310420555 694-4677868 www.invista.gr ΣΜΘ ●ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ ακίνητο 140τ.μ. 2ος 3ΔΣΚ(ανεξάρτητη) 2ΜΠ μεγάλοι άνετοι χώροι θέα σε πάρκο διαμπερές εκπληκτική τοποθεσία εύκολα προσβάσιμο 3 ντουλάπες τζάκι πάρκινγκ (κωδ.Λ7003) Τιμή 700€ 2310-420555 697-4274465 φωτοπαρουσίαση στο www.invista.gr ΣΜΘ ●ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ ακίνητο 96τ.μ. 2ΔΣΚΜΠ 5ος ωραίο σημείο με ανοιχτωσιά 2 πάρκινγκ και θέρμανση ατομικού αερίου. 2ετίας(κωδ .Λ6243) Τιμή 580€ 2310-420555 697-4274465 φωτοπαρουσίαση στο www.invista.gr ΣΜΘ ●ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ διαμέρισμα 100τμ. 2ΔΣΚΜΠ σε άριστη κατάσταση 5ου 8ετίας διαμπερές χωριστή κουζίνα θέρμανση ογκομέτρηση πετρελαίου 2 θέσεις στάθμευσης κλειστή ανοιχτή (κωδ.32728) Τιμή 600€ Καλέστε 2310317100 6942-444319 www.interhome. gr ΣΜΘ

●ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ ενοικιάζεται 132τμ διαμέρισμα 4ος 2ΔΣΛΚχωριστήΜΠ με 45τμ σαλόνι και 60τμ βεράντα τζάκι a/c σε καλό σημείο με ανοιχτωσιά Κωδ. 21154 Τιμή 600€ 2310-220.111 ‘Parthenon Hellas’ www.eparthenon.eu ΣΜΘ ●ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ ενοικιάζεται διαμέρισμα 70τ.μ. 2ου οροφος 2ΔΣΚΜΠ πάρκιγκ αυτόνομη θέρμανση θέα θάλασσα πλαγίως 380Ε 2310-445344 6945011163 Home Agency Κ.Σκλαβούνος www.homeagency.gr ΣΜΘ ●ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ ενοικιάζεται διαμέρισμα άριστη κατάσταση 100τμ 2ΔΣΚΛWC 6ος 12ετών ωρομέτρηση αερίου τζάκι a/c φαρδιά μπαλκόνια θέα πάρκινγκ Μίσθωμα : 680ευρώ συζητήσιμη (κωδ.322) 2310-445.858 6940825976 Lucky House www.luckyhouse. gr ΣΜΘ ●ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ ενοικιάζεται 1 70τ.μ. 3ΔΣΚΜΠ WC μεζονέτα πολύ ωραίοι χώροι τζάκι ντουλάπες επιδαπέδια θέρμανση (κωδ.Λ6030) Τιμή 900 € 2310-420555 697-4274465 www. invista.gr ΣΜΘ ●ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ Θ.Σοφούλη άριστο διαμέρισμα 100τμ 2ΔΣΚWC 6ος 12ετίας θέα πάρκινγκ και πλησιόν Express Service 97τμ 1 ή 2ΔΣΚWC 2ος ψηλός 20ετίας αέριο 650€ 450€ 2310-425.999 2310-421.121 694-5262681 Μεσιτικό Eurocasa ΣΜΘ ●ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ Θ.Σοφούλη ανακαινισμένο διαμέρισμα 50τμ ΔΣΚWC 2ος 250€ Grand Μασούτη ΔΣΚWC 2ος μπαλκόνι 20ετίας 280€ και πλησίον Κοδρα στρατόπεδο ΔΣΚWC 3ος ατομικό αέριο 250€ 2310-425.999 2310-421.121 694-5262681 Μεσιτικό Eurocasa ΣΜΘ ●ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ καινούρια γκαρσονιέρα πολυτελούς κατασκευής μεγάλη ανοιχτωσιά 2ου ορόφου 50τμ ΣΚΔΜΠ ντουλάπα ατ. φ/α κλιματιστικό αποθήκη θέση στάθμευσης λίγα κοινόχρηστα τιμή 400€ (Κωδ. ΚΕ300) AR-X Μεσιτικό 2310-433573 693-6072255 www.ar-x. gr. ΣΜΘ ●ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ Κυδωνιών ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 40τμ 1ου ορόφου οικονομική θέρμανση-θερμοσυσσώρευση 300€. [Κωδ.L-8476] Ν.Μήλιος 2310272737 LIBERTY ΣΜΘ

●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ περιοχή Καραμπουρνάκι Ενοικίαζεται διαμέρισμα 3ου 83τ.μ 2υ/δ μπάνιο σαλοτραπεζαρία κουζίνα wc μεγάλα μπαλκόνια με απεριόριστη θέα και αποθήκη. Και η θέρμανση είναι ατομική πετρελαίου Κωδ:1011-16 2310-455111 Re/max 4-U ΣΜΘ

●ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ διαμέρισμα 4ου άνετο σαλόνι 26τ.μ. με τζάκι βεράντα 16τ.μ. ανακαινισμένο μπάνιο δύο άνετα δωμάτια 13 τ.μ. αυτόνομη κουζίνα και ένα καταπληκτικό ημιυπαίθριο χώρο 20τ.μ. 1018-21 2310-455111 Re/max 4-U ΣΜΘ

●ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ (Μαγνησίας 4) ενοικιάζεται οροφοδιαμέρισμα 1ου 92τμ 2ΔΣΚΜΠ 20 ετών οικοδομή τζάκι παρκινγκ ατομικό πετρέλαιο φαρδιά μπαλκόνια ανοιχτωσιά 350€ (Χωρίς μεσιτική αμοιβή από τον μισθωτή) Γιώργος Γαζέπης www.georgegazepis.com 2310404086

●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ περιοχή πάρκο Δαβάκη πίσω ΔΕΗ Πόντου ενοικιάζεται εξαιρετικό διαμέρισμα 3ΔΣΚ2WC 6ος 2ετών τζάκι 2πάρκινγκ ατομικό αέριο τέντες αποθήκη ανοιχτωσιά 680€ 2310-421.121 2310-425.999 694-5262681 Μεσιτικό Eurocasa ΣΜΘ

●ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ διαμέρισμα 2ου ορόφου γωνιακό διαμπερές 2ΔΣ(Κ) ΜΠ αποθήκη εντός του διαμερίσματος τέντες ατομικό φ/α θέα θάλασσα τιμή 350€ (Κωδ. ΚΕ303) AR-X Μεσιτικό 2310-433573 693-6072255 www.ar-x. gr. ΣΜΘ

●ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ (Μητρ.Αμβρ.Μοσχονησίων 76-78) ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου 85τμ 2ΔΣΚΜΠ 22 ετών αποθήκη τζάκι παρκινγκ ατομικό αέριο 2a/c ανοιχτωσιά 370€ (Χωρίς μεσιτική αμοιβή από τον μισθωτή) Γιώργος Γαζέπης www.georgegazepis.com 2310-404086

●ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ οδός Στράβωνος γωνία Τ.Οικονομίδη Καπετανίδου ενοικιάζεται διαμέρισμα 87τμ 4ος όροφος ανατολικομεσημβρινό κλιματισμός ατομικό φυσικό αέριο πρόσοψη γύρω γύρω μπαλκόνι μόνο τριακόσια 300€ 2310416767 ●ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ πλησίον Grand Μασούτη ενοικιάζεται οροφοδιαμέρισμα 75τμ ΔΣΚ(συν αποθηκούλα)WC 3ος 10ετίας βαμμένο 350€ και πλησίον Σοφούλη διαμέρισμα 90τμ 2ΔΣΚ(Ξ) WC 6ος βαμμένο 300€ 2310-421.121 2310-425.999 694-5262681 Μεσιτικό Eurocasa ΣΜΘ ●ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ Τάκη Οικονομίδη ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 1ου ορόφου ηλιόλουστη γωνιακή καινούργια κουφώματα μπάνιο θέση στάθμευσης οικονομική θέρμανση θερμοσυσώρευσης 280€. [Κωδ. L-8501] -Α.Αλτίνης 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ Τ.Οικονομίδη ενοικιάζεται μεζονέτα 135τμ 1ος 2ος 3ΔΣΚΧ2Μπ τζακι 2αποθηκες ατομικο αεριο a/c 600Ε και 145τμ 3ος Αβδελά 3ΔΣΚΧ2Μπ τζακι 650Ε Τ.Οικονομίδη Τραπεζουντος ρετιρε 120τμ 6972011917 Μεσιτικο ●ΚΗΠΟΣ Καλού ενοικιάζεται μοναδικό διαμέρισμα 2ος 100τμ 2ΔΣΚΜπ μεγάλο σαλόνι με τζάκι ανοιχτωσιά με πολύ πράσινο εντοιχιζόμενες ντουλάπες διαμπερές ωρομέτρηση αερίου σε πολύ καλή τιμή. [Κωδ L-8301] 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΚΗΠΟΣ Καλού ενοικιάζεται ωραιότατο μικρό δυαράκι ή ανετότατη γκαρσονιέρα 60τμ γωνιακό με πολύ καλό προσανατολισμό ησυχία εντοιχιζόμενες ντουλάπες ανακαινισμένο με μοναδικό ενοίκιο μόνο στη Liberty. [Κωδ L-8485] 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΚΗΦΗΣΙΑ ενοικιάζονται διαμερίσματα 110τμ διαμπερές μεγάλη βεράντα 3Δ 450Ε 78τμ 82τμ 2ου 3ου ανακαινισμένα καινούρια κουζίνα πόρτα ασφαλείας θέρμανση θερμοσυσώρευση 2ΔΣΚχωρ. ΜΠ 350Ε 380Ε 2310-445344 6945011163 Home Agency Κ.Σκλαβούνος www.homeagency.gr ΣΜΘ ●ΚΗΦΙΣΙΑ ακίνητο 140τμ ετοιμοπαράδοτης μεζονέτας 3ΔΣΚ2ΜΠ αξιόλογη γωνιακή. Ισόγειο+1ος (πάρκο μπροστά) μεγάλη αυτόνομη αυλή 150 τ.μ. υπερπολυτελούς κατασκευής αποθήκη πάρκινγκ 620€ (κωδ. 6711) 2310-414185 694-6506800 φωτοπαρουσίαση στο www.invista.gr ΣΜΘ ●ΚΗΦΙΣΙΑ ακίνητο 150τ.μ. 3ος 3ΔΣΚ(ανεξάρτητη)2ΜΠ διαμπερές μεγάλοι άνετοι χώροι εντυπωσιακό σπίτι τζάκι τέντες σήτες ντουλάπες θέα Θεσ/ νίκη λιμάνι αποθήκη πάρκινγκ ατομικό αέριο. 5ετίας 730€ (κωδ.6092) φωτοπαρουσίαση www.invista.gr 2310-414185 694-6506800 ΣΜΘ ●ΚΗΦΙΣΙΑ (Αλλατινη) διαμέρισμα 130τμ 3ΔΣΚWC, 4ος ρετιρέ 10ετιας θερμιδομέτρηση πετρελαίου τζάκι πάρκινγκ μεγάλο μπαλκονι (κωδ 6726) 590€ 2310317100 6942-444319 www.interhome. gr ΣΜΘ ●ΚΗΦΙΣΙΑ (Αλλατίνη) μεζονέτα 3επιπεδη ασανσέρ ισόγειο -1ος -2ος 5Δ2Σ2Κ4ΜΠ με μικρό κήπο άριστη κατάσταση θέρμανση ατομική πετρελαίου κλειστό πάρκινγκ γωνιακή ανεξάρτητη 6ετίας (κωδ.32242) Τιμή 1000€ Καλέστε 2310-317100 6942-444319 www. interhome.gr ΣΜΘ ●ΚΗΦΙΣΙΑ διαμέρισμα 90τμ 2ου διαμπερές 2πολύ μεγάλα δωμάτια σαλόνι κουζίνα μπάνιο ντουλάπα τέντες ατομικό αέριο κοντά Εθν.Αντίστασης σε στάσεις και αγορά. 300€ (Κωδ. ΚΕ305) AR-X Μεσιτικό 2310-433573 693-6072255 www.ar-x.gr. ΣΜΘ ●ΚΗΦΙΣΙΑ ενοικιάζεται α)6ος θέα 3δσλκμπ 18ετων 380ε β)1ος 90τ.μ 2δσλκμπ κεντρική πετρέλαιο 200ε γ)1ος 3δσλκ χ μπ θερμοσυσσώρευση 380ε δ)2ος ανακαινισμένο ΔΣΚWc ατομικό αέριο 250ε 2310-456189 694-7827623 Φωτογραφίες www.mprealty.gr ΣΜΘ ●ΚΗΦΙΣΙΑ ενοικιάζεται διαμερισμα 3ος 3ΔΣΚ2wc 120τμ βαμμένο προσοψη πάρκινκγ τζάκι εντοιχισμένη ντουλάπα τέντες λιγα κοινοχρηστα ατομικο φυσικο αεριο (ιδιώτης) 440Ε για 3χρόνια Μεσίτες αποκλείονται 694-3653460

●ΚΗΦΙΣΙΑ ενοικιάζεται διαμέρισμα 2ος όροφος πρόσοψη ΔΣΚΜπ ατομική θέρμανση με αέριο ασανσέρ καλό μπαλκόνι βλέπει πάρκο 2310-300859 6972818560 «Κοσμος» Γρηγορίου Ε αρ.31 ΣΜΘ ●ΚΗΦΙΣΙΑ ενοικιάζονται διαμέρισμα 20ετίας 3Δ(ΣΚ)ΜΠ 90τμ 6ος ανατολικό parking επιπλωμένο ή μη (ΛΤ-1580) και ρετιρέ 2Δ(ΣΚ)ΜΠ 85τμ 3ος ανατολικό ανακαινισμένο ατομικό Φ/Α (ΛΤ-1409). Φωτοπαρουσίαση www.homexpert.gr 2310-306285 ΣΜΘ ΚΗΦΙΣΙΑ Ιπποκράτους αρ.34 ενοικιάζεται διαμέρισμα 83τμ 2ΔΣΚΜπ βαμμένο σε καλή κατασταση κεντρική θέρμανση αερίου θέση πάρκινγκ 2ος όροφος Τιμή συζητησιμη 2310-248597 6932723190 ●ΚΗΦΙΣΙΑ Κηφισίας ενοικιάζεται εξαιρετικό ανακαινισμένο διαμέρισμα 1ΔΣΑΛΚΜΠ 50τμ 2ος όροφος ασανσέρ ατομικό φυσικό αέριο άριστη οικοδομή 200€ κωδ.8182 2310-252292 6974595575 Golden House. ΣΜΘ Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ Βούλγαρη ενοικιάζεται διαμέρισμα 90τμ 1ος όροφος ψηλός 2-3ΔΣΚΜπ με ατομικό αέριο βαμμένο ανακαινισμένο νυχτερινό ρεύμα διαμπερες 350€ 2310-322494 Μεσιτικό Κουμπάρος ΣΜΘ ●Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ενοικιάζεται στούντιο πλήρως επιπλωμένο στον 6όροφο κοντά στην Μπότσαρη σε σχεδόν καινούργια οικοδομή στην τιμή των 240€ Κωδ. 20929 2310-220.111 ‘Parthenon Hellas’ www.eparthenon.eu ΣΜΘ ●ΚΡΗΝΗ ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ος 15ετίας 85τμ 2ΔΣΚWC ατομική θέρμανση καινούργια κουζίνα και Wc θέση πάρκινγκ βλέπει σε πάρκο μεγάλα μπαλκόνια 330€ 2310-488116 6945725883 Μεσιτικο Παυλίδης ΣΜΘ ●ΚΡΗΤΗΣ Πάρκο (25ης Μαρτίου) ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 34τμ (ΔΧΚΜΠ) α όροφος ψηλός πλαϊνό αυτονομη θερμανση (φυσικο αεριο) 190Ε 2310866538 697-2321097 ●ΚΡΗΤΗΣ (πάρκο) ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 2ΔΚΧWC 2ος με θερμοπομπούς 693-7703392 ●Κ.ΤΟΥΜΠΑ (Aγ.Θεράποντας) ενοικιάζεται 101τμ διαμέρισμα 2ΔΣΚχωριστή ΜΠWC 3ος ανακαινισμένο ασανσέρ ατομική αερίου σε πολύ ωραίο σημείο. Κωδ. 21189 τιμή 350€ 2310-220.111 ‘Parthenon Hellas’ www.eparthenon.eu ΣΜΘ Κ.ΤΟΥΜΠΑ Αγ.Φανούριος ενοικιάζεται διαμέρισμα 2ΔΚΜπ 54τμ ανακαινισμένο αυτονομη θέρμανση ενοίκιο 240€ 694-5617740 22710-25280 ●Κ.ΤΟΥΜΠΑ ακίνητο 2ος 80τμ 2ΔΣΚΜΠ άριστη κατάσταση ατομικό αέριο θωρακισμένη μεγάλη βεράντα ανοιχτωσιά σε κεντρικό σημείο άμεση πρόσβαση σε συγκοινωνίες 400€ κωδΓ101 www.ikiarealestate.gr 2310-334885 Ikia realestate ●Κ.ΤΟΥΜΠΑ ανακαινισμένο διαμέρισμα 50τμ Δ(ΣΚ)Μπ 1ος ψηλός ;σανσέρ αέριο ατομικό ηλεκτρική κουζίνα κουφώματα αλουμινίου τιμή 270€ κωδ.0922 2310910810 697-5129294 Elite Properties www.elitehps.gr ●Κ.ΤΟΥΜΠΑ Ατλαντιδος ενοικιάζεται διαμέρισμα κουκλίστικο 2ου οροφου 2ΔΣΤΡΚΛ σε πολύ καλή κατάσταση γωνιακο ανοιχτωσια ατομικό πετρελαιο αποθήκη Τιμή 440Ε Καλέστε Μεσιτικό Γραφείο Ασπασία Μέγα 2310-918188 695-5181888 ΣΜΘ ●Κ.ΤΟΥΜΠΑ Βοσπόρου ενοικιάζεται διαμέρισμα 2ου ορόφου 90τμ 2ΔΣΚΛ 17ετίας πολύ καλή κατάσταση διαμπερές γωνιακό ατομικό φυσικό αέριο φωτεινό Τιμή 400Ε Καλέστε Μεσιτικό Γραφείο Ασπασία Μέγα 2310-918188 695-5181888 ΣΜΘ ●Κ.ΤΟΥΜΠΑ γηπεδο Μεντ ενοικιάζεται διαμερισμα 43τμ 6ετίας ΔΣΚΜπ 5ος πρόσοψη ωρομέτρηση αερίου πάρκινγκ φαρδύ μπαλκόνι άριστη κατασταση ηλεκτρικά ντουλάπα θωρακισμένη θυροτηλεόραση 300€ 2310-324444 693-2212992 Οικία και Κτημα Κ.ΤΟΥΜΠΑ γήπεδο ΠΑΟΚ ενοικιάζεται διαμέρισμα ΔΣΚΜπ 2ος όροφος άριστη κατάσταση κεντρική θέρμανση a/c 2310-947010 697-4580190 6974772492

●Κ.ΤΟΥΜΠΑ γκαρσονιέρα 3ος 1ΔΣΚΜΠ χωριστή κουζίνα ανακαινισμένη διαμπερές τέντες ατομική θέρμανση αερίου κωδ3003 www.ikiarealestate.gr 2310334885 ●Κ.ΤΟΥΜΠΑ διαμέρισμα 55τμ Δ(ΣΚ)Μπ κατασκευής 1990 3ος όροφος ασανσέρ καλοριφέρ αυτόνομο εντοιχισμένη ντουλάπα αποθήκη τέντες παρκινγκ τιμή 270€ κωδ.0842 2310-910810 6975129294 Elite Properties www.elitehps.gr ●Κ.ΤΟΥΜΠΑ διαμέρισμα 60τμ ΔΣΚΜπ κατασκευής 1980 3ος όροφος ασανσέρ είναι σε διαδικασία τοποθέτησης αερίου πόρτα ασφαλείας τιμή 270€ κωδ.0951 2310-910810 697-5129294 Elite Properties www.elitehps.gr ●Κ.ΤΟΥΜΠΑ διαμέρισμα 75τμ Δ(ΣΚ)Μπ 1ος αέριο ατομικό πόρτα ασφαλείας τιμή 330€ κωδ.0932 2310-910810 6975129294 Elite Properties www.elitehps.gr ●Κ.ΤΟΥΜΠΑ διαμέρισμα διαμπερες 85τμ 2Δ(ΣΚ)Μπ κατασκευής 2005 3ος όροφος ασανσέρ αέριο πάρκινγκ ανοιχτωσιά θέα βεραντα πόρτα ασφαλείας τιμή 450€ κωδ.0944 2310-910810 697-5129294 Elite Properties www. elitehps.gr ●Κ.ΤΟΥΜΠΑ διαμέρισμα διαμπερες Δ(ΣΚ)Μπ κατασκευής 1995 2ος όροφος ασανσέρ ωρομέτρηση πετρελαίου κλιματιστικό ντουλάπα κρεβατι τιμή 300€ κωδ.0888 2310-910810 697-5129294 Elite Properties www.elitehps.gr ●Κ.ΤΟΥΜΠΑ Δορυλαιου ενοικιάζεται κουκλίστικο διαμέρισμα 2ου ορόφου 65τμ σε πολύ καλή κατάσταση 20ετίας ΔΣΚΛ ανοιχτωσια θερμοσυσσωρευση διαμπερες παρκινγκ Τιμή 350Ε Καλέστε Μεσιτικό Γραφείο Ασπασία Μέγα 2310918188 695-5181888 ΣΜΘ Κ.ΤΟΥΜΠΑ ενοικιάζεται 3ος όροφος διαμέρισμα 50τμ 1δσκμπ ατομικό φυσικό αέριο κανουρια κουζίνα και ανακαινισμένο μπάνιο 250 ευρο ! (κωδ 1055-234) re/max delta 2310-588411 www.remaxdelta-thessaloniki.gr Κ.ΤΟΥΜΠΑ ενοικιάζεται ανακαινισμένο διαμέρισμα 100τμ 1ος σαν 2ος 2ΔΣΤΡΚΜΠ αποθήκη ανατολικό διαμπερές ασανσέρ θερμοσυσσωρευτές άριστη οικοδομή 25ετίας θωρακισμένη ντουλάπες τέντες κλπ 370€ 2310948206 697-6806709 ●Κ.ΤΟΥΜΠΑ ενοικιάζεται ανακαινισμένο πληρως διαμερισμα 45τμ θωρακισμένη πορτα a/c ηλιακό θερμοσιφωνα υδρομασαζ ντουλάπες χαμηλα κοινοχρηστα ηλ.συσκευες τιμη 300Ε ιδιωτης Οχι μεσιτες 698-3910235 Κ.ΤΟΥΜΠΑ ενοικιάζεται απο ιδιοκτήτη οροφοδιαμέρισμα 82τμ 3ος όροφος 2ΔΣΚ με ατομική θέρμανση και πάρκινγκ 697-3056534 ●Κ.ΤΟΥΜΠΑ ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 71τμ 2ος 1ΔΣΛΜΠ κουζίνα χωριστή κατασκευή1991 ατομική θέρμανση μεγάλο μπαλκόνι άριστη κατάσταση πάρκινγκ Κωδ. 21173 Τιμή 350€ 2310-220.111 ‘Parthenon Hellas’ www.eparthenon.eu ΣΜΘ ●Κ.ΤΟΥΜΠΑ ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 50τμ 2ος όροφος ΔΣαλοκουζίνα αέριο 15ετών 280Ε 2310-901223 6948073837 Μεσιτικό Αναγνωστοπούλου ΣΜΘ ●Κ.ΤΟΥΜΠΑ ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 40τμ 1ο πολύ ψηλό 1ΔΣΑΛΚΠ πάρκινγκ ωρομέτρηση φυσικού αεριού θωρακισμένη πόρτα φωτεινή ωραίο μεγάλο μπαλκόνι με ανοιχτωσια. κοντά σε στάσεις και αγορά.(ΚΩΔ.373) 280Ε συζητησιμα www.starhomerealestate.gr 2310902680 ΣΜΘ ●Κ.ΤΟΥΜΠΑ ενοικιάζεται γωνιακό διαμέρισμα 2Δ(ΣΚ)ΜΠ 80τμ 3ος 1992 έτος κατασκευής διαμπερές με ανοιχτωσιά πλήρως ανακαινισμένο ατομική θέρμανση αερίου τιμή: 370€ κωδ.63057 Φωτοπαρουσίαση www.metrohome.gr 2310968790 693-6953049 ΣΜΘ ●Κ.ΤΟΥΜΠΑ ενοικιάζεται γωνιακό διαμέρισμα 10ετίας 60τμ 2ος 2ΔΣΚΜπ με πάρκινγκ ατομική θέρμανση πετρελαίου θωρ.πόρτα ντουλάπα κοντά σε στάσεις και αγορά κωδ.432 τιμή 350€ www. starhomerealestate.gr 2310-902680 ΣΜΘ


ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κ.ΤΟΥΜΠΑ ενοικιάζεται διαμέρισμα 2ΔΣΚΜπ γωνιακό φωτεινό ανακαινισμένο ατομικό φυσικό αέριο air-condition θωρακισμένη πόρτα 3 ντουλάπες εντοιχισμένη ηλεκτρική κουζίνα κλειστό πάρκινγκ λίγα κοινόχρηστα ιδιώτης 6936004646 ●Κ.ΤΟΥΜΠΑ ενοικιάζεται διαμερισμα 82τμ 1ος ανακαινισμένο 2ΔΣΚΜπ ατ.αεριο 300Ε κωδ.120 85τμ 3ος 30ετών 2ΔΣΚΜπ ατ.αεριο 270Ε κωδ.124 100τμ 1ος 25ετών 2ΔΣΚΜπ 350Ε κωδ.125 693-2450331 ●Κ.ΤΟΥΜΠΑ ενοικιάζεται διαμερισμα 87τμ 1ος 15ετών διαμπερές 2ΔΣΚΜπ ατ.αεριο 380Ε κωδ.101 γκαρσονιέρα 45τμ 5ετών 2ος αεριο 330Ε κωδ.100 γκαρσονιερα 50τμ 1ος 7ετών ΔΣΚΜπ αεριο 300Ε κωδ.200 693-2450331 ●Κ.ΤΟΥΜΠΑ ενοικιάζεται διαμερισμα δωμάτιο σαλοκουζινα μπάνιο αποθηκη εντοιχισμένη ντουλάπα μεγάλο μπαλκόνι τέντες ανατολικο 5ος 37τμ 6945454066 698-1537582 Κ.ΤΟΥΜΠΑ ενοικιάζεται διαμερισμα ΔΣΚΜπ διαμπερές 2ος όροφος πάρκινγκ πυλωτή επιπλωμένο a/c 6948464672 κα Ευγενία ●Κ.ΤΟΥΜΠΑ ενοικιάζεται διαμέρισμα 40τμ 1ΔΣΚΜπ 1ου ορόφου 2ετίας μπροστινό μεγάλο μπαλκόνι θέα ατομικό φυσικό αέριο 310€. [Κωδ. L-8535] 2310272737 LIBERTY ΣΜΘ ●Κ.ΤΟΥΜΠΑ ενοικιάζεται διαμερισμα 2ου οροφου 85τμ 2ΔΣΚΛ θερμοσυσσωρευση ετος κατασκευής 1984 τιμη 300Ε 698-6006591 Μεσιτικο ΚΑ2230 ΣΜΘ Κ.ΤΟΥΜΠΑ ενοικιάζεται διαμερίσματα 100τμ 1ος 3ΔΣΛΚΜΠ 12ετών ατομικό αέριο 430ευρώ Α107Β και 77τμ 3ος 2ΔΣΛΚΜΠ ατομικό αέριο πάρκινγκ 300ευρώ Α131Α 2310-908908 6973672787 Nemesis info@nemesis-thes.gr Κ.ΤΟΥΜΠΑ ενοικιάζεται διαμερισμα 80τμ 4ος όροφος ανατολικό νότιο σε άριστη κατάσταση 350ευρώ 6970979589 ●Κ.ΤΟΥΜΠΑ ενοικιάζεται ΔΣΚΜπ ατομικο φυσικο αεριο κατάλληλο για σπουδαστες-τριες Β.Ολγας με Αρχ.Μουσείου αρ.23 ενοικιάζεται διαεμρισμα 2ΔΣΚΜπ κατάλληλο για σπουδαστες-τριες 2310-940445 697-6196068 ●Κ.ΤΟΥΜΠΑ ενοικιάζεται ευρύχωρη γκαρσονιέρα 3ου ορόφου 1ΔΣΚΜπ θερμοσυσσώρευση πάρκινγκ 350€. [Κωδ. L-8362] Σ.Νικολαίδου 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●Κ.ΤΟΥΜΠΑ ενοικιάζεται καινούρια μεγάλη γκαρσονιέρα 65τμ 1ος ψηλός ΔΣΚΜπ με πάρκινγκ και αποθήκη (εντός του διαμ/τος) με ατομικό αέριο θωρ. πόρτα μεγάλα μπαλκόνια (ΚΩΔ.295) τιμή 350€ www.starhomerealestate.gr 2310-902680 ΣΜΘ

Κ.ΤΟΥΜΠΑ ενοικιάζονται διαμερίσματα 50τμ 1ος ΔΣΛΚΜΠ 8ετίας θερμανση αερίου 330€ Α110α και 80τμ 1ος 2ΔΣΚΜπ 17ετίας ωρομέτρηση πετρελαίου πάρκινγκ 380€ Α124Α 2310-908908 6973672787 Nemesis info@nemesis-thes.gr Κ.ΤΟΥΜΠΑ ενοικιάζονται διαμερίσματα 65τμ 5ος 2ΔΣΛΚΜΠ 3ετών ατομικό αέριο πυλωτή 400ευρώ Α105Α και 90τμ 2ος 2ΔΣΛΚΜΠ μερικώς ανακαινισμένο αέριο πάρκινγκ 380ευρώ Α106Α 2310908908 697-3672787 Nemesis info@ nemesis-thes.gr ●Κ.ΤΟΥΜΠΑ ενοικιάζονται: α)114τμ 3δσκμπ ανακαινισμένο αέριο διαμπερές 1ος 370€ β)80τμ 3ος 2δσκμπ θέα ντουλάπες αέριο 300€ γ)κήπος καλού στούντιο 35 τμ 2ος ανακαινισμένο πετρέλαιο ντουλάπα A/C 220€ 2310-500555 interhome.gr ΣΜΘ ●Κ.ΤΟΥΜΠΑ ενοικιάζοντια α)Αργ.Εφταλιώτη διαμερισμα 75τμ 3ος 2ΔΣΚΜπ ατομικο φυσικο αεριο ασανσερ β)Καρολιδου 50τμ 1ος ΔΣΚμπ a/c ασανσερ 2310-936691 697-6854183 Alpha Tατος ●Κ.ΤΟΥΜΠΑ ενοικιάζοντια α)Καισαρείας διαμέρισμα 35τμ 1ος ΔΣΚΜπ θερμοπομποί ασανσέρ 12ετίας καλη κατασταση β)40 Εκκλησιες διαμέρισμα 5ος ΔΣΚΜπ αέριο A/C μεγαλη βεραντα αποθήκη πάρκινγκ 5ετίας 2310-936691 697-6854183 Alpha Tατος ●Κ.ΤΟΥΜΠΑ Καισαρείας ενοικιάζεται στούντιο 35τμ 1ος όροφος 1ΔΧΜΠ μεγάλη κουζίνα Επιπλωμένο με καναπέδες 2 ντουλάπες ψυγείο φουρνάκι τραπέζι (θέρμανση 2 κλιματιστικά) 200€ 6973043331 ●Κ.ΤΟΥΜΠΑ Καισαρείας ενοικιάζεται διαμέρισμα 75τμ 4ος 2ΔΣΛΚΜΠ διαμπερές ατομικό αέριο ασανσέρ θωρακισμένη κουφώματα αλουμινίου τέντα 25ετίας 320€ 2310-822228 697-9314212 Φιδάνης ΣΜΘ Κ.ΤΟΥΜΠΑ Κανάρη ενοικιάζεται οροφοδιαμερισμα 3ος τελευταιος 3δωμάτια σαλονι κουζινα φυσικο αεριο τζακι 2310-911206 697-4820189 ●Κ.ΤΟΥΜΠΑ Κήπος Καλού ενοικιάζεται διαμέρισμα 94τμ 4ος όροφος 2δωμάτια σαλοκουζίνα και μπάνιο 8ετών θέση στάθμευσης και αποθήκη Τιμή 450€ 2310-914913 693-6900100 Μεσιτικό Ευθυμιάδου Μαρία ΣΜΘ Κ.ΤΟΥΜΠΑ (κήπος Καλού) οδος Βοσπόρου αρ.100 ενοικιάζεται ή πωλείται διαμερισμα 2ΔΣΚwc θωρακισμένη πορτα κουφωματα αλουμινιου ανώγειο τιμη 220Ε 697-8917599 ●Κ.ΤΟΥΜΠΑ (κοντά στα πανεπιστήμια) ενοικιάζονται καινούριο 4ετών 55τμ δωμάτιο σαλοκουζίνα μπάνιο ατομική θέρμανση αερίου ντουλάπα αποθήκη πάρκινγκ 350€ 693-6551508

Κ.ΤΟΥΜΠΑ ενοικιάζεται οροφοδιαμέρισμα 2ος 85τμ 2Δ(ΣΚ)ΜΠ διαμπερές τέντες βεράντες ατομική θέρμανση πετρελαίου πάρκινγκ κουφώματα αλουμινίου πόρτα ασφαλείας 697-4995035 Μεσιτικό γραφείο

●Κ.ΤΟΥΜΠΑ Ναυπλιου ενοικιάζεται διαμέρισμα 3ου ορόφου 100τμ 2ΔΣΚΤΡΛ ριζικώς ανακαινισμένο πολύ καλή κατάσταση διαμπερές ατομικό καυστήρα πετρελαίου ανοιχτωσια . Τιμή 400 Καλέστε Μεσιτικό Γραφείο Ασπασία Μέγα 2310-918188 695-5181888 ΣΜΘ

Κ.ΤΟΥΜΠΑ ενοικιάζονται διαμερίσματα 83τμ 3ος 2ΔΣΚΜπ 4ετίας ωρομέτρηση αερίου πάρκινγκ 450€ Α122α και 80τμ 3ος 2ΔΣΚΜπ 20ετίας ατομικό αέριο πάρκινγκ 370€ Α111β 2310-908908 697-3672787 Nemesis info@nemesis-thes.83

●Κ.ΤΟΥΜΠΑ Ναυπλίου ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου 45τμ ΔΣΚΛ 20 ετών πολύ καλή κατάσταση πάρκιγκν θερμοσυσσωρευση προσοψη Τιμή 250Ε Καλέστε Μεσιτικό Γραφείο Ασπασία Μέγα 2310-918188 695-5181888 ΣΜΘ

Κ.ΤΟΥΜΠΑ ενοικιάζονται διαμερίσματα 50τμ 2ος ΔΣΛΚΜΠ γωνία ατομική θέρμανση 250ευρώ Α105Β και 130τμ 3ος 3ΔΣΛΚΜΠ γωνία πάρκο κεντρική αερίου 400ευρώ Α108Α 2310-908908 6973672787 Nemesis info@nemesis-thes.gr Κ.ΤΟΥΜΠΑ ενοικιάζονται διαμερίσματα 50τμ 2ος ΔΣΚΜπ γωνία ατομικό αέριο πυλωτή 280€ Α127α ΚΑΙ 50ΤΜ 2Ος δσκμΠ μερικώς επιπλωμενο 300€ Α104Α 2310-908908 697-3672787 Nemesis info@nemesis-thes.gr Κ.ΤΟΥΜΠΑ ενοικιάζονται διαμερίσματα 65τμ 3ος ΔΣΚΜΠ 10ετών ατομική θέρμανση πάρκινγκ 370ευρώ Α101Α και 75τμ 3ος 2ΔΣΚΜΠ ατομική θέρμανση πυλωτή 350ευρώ Α103Α 2310-908908 6973672787 Nemesis info@nemesis-thes.gr

●Κ.ΤΟΥΜΠΑ (Πυλαιας) ενοικιάζεται διαμερισμα 10ετιας αριστη κατασταση 3ος 60τμ 1+1ΔΣΚΜπ διαμπερές πολυ φωτεινο με πάρκινγκ αποθηκη ατομικο λεβητα πετρελαιου a/c τεντες 2310-421321 694-6524644 Λίθος Κέραμος Συμβουλοι Ακινήτων ΣΜΘ

●Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ ενοικιάζονται:α)35τμ 1δκμπ ανακαινισμένο ημιόροφος 200€ β)ανακαινισμένο στούντιο του 1987 30 τμ 3ος επιπλωμένο ψυγείο ντουλάπα 200€ γ) καινούριο στούντιο 30 τμ 4ος μεγάλο μπαλκόνι τέντα 250€ interhome.gr 2310-500555 693-2321463 ΣΜΘ

ΚΥΔΩΝΙΩΝ αρ.9 Σοφούλη ενοικιάζεται διαμέρισμα 1545τμ 3ΔΚΣΤΡΚΜΠWC ατομικό αέριο ανακαινισμένο 6944718129 2310-422544

●Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ πλήρως ανακαινισμένο 4ος τελευταίος 100τ.μ. 3ΔΣΚ2Μπ πολύ μεγάλο μπαλκόνι 370€ β)75 τ.μ. 2ΔΣΚΜπ 2ος ανακαινισμένο θέα πόλη επιπλωμένο 400€ γ)100τμ 3ΔΣΚΜΠ θέα θάλασσα 3ος 450€ interhome.gr 2310-500555 693-2321463 ΣΜΘ

ΚΥΠΡΟΥ περιοχή Σχ.Τυφλών ενοικιάζεται γκαρσονιέρα ανακαινισμένη παραδοτέα (τώρα) 3ος όροφος εξώπορτα ασφαλείας 2310-832469 6974847590 ●ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΛΙΤΙΚΑ Ακίνητο 45τμ 1ΔΣΚΜπ ενοικιάζεται γκαρσονιέρα κατασκευή 2007 άριστη κατάσταση 2ος αυτον .θέρμανση πάρκινγκ αποθήκη a/c ντουλάπα τέντες θέα ωραίο σημείο. Τιμή 350€ (κωδ.5677) 2310-390015 694-7996251 www.skoreal.gr ΣΜΘ ●ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΛΙΤΙΚΑ διαμέρισμα 105τμ 15ετιας 2ΔΣ(Κ)ΜπWC αέριο τζάκι a/c ανακαινισμένο βεράντες τέντες 480€ 125τμ πολυτελείας 4ετιας 4ος αέριο παρκινγκ αποθήκη 3ΔΣ(Κ)ΜπWC λουξ 730€ 2310-029663 693-7784777 www.time4home.gr ΣΜΘ ●ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΛΙΤΙΚΑ ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου 60τμ 2ΔΣΚΜπ γωνιακό 16ετών 320€. [Κωδ. L-8488] 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΛΙΤΙΚΑ ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 2ος 45τμ ΔΣΚΜπ πάρκιγκ αποθηκη a/c θερμανση ατομικη πετρελαιο 370Ε 2310-948484 694-4776728 Πανελλαδική Οικονομίδης ●ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΛΙΤΙΚΑ ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 50τμ Δωμάτιο σαλοκουζίνα πάρκινγκ 5ετών 320ε 2310-901223 694-8073837 Μεσιτικό Αναγνωστοπούλου ΣΜΘ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ αρ.19 περιοχή Δελφών Ιταλίας (28ης Οκτωβρίου) γκαρσονιέρα 38τμ 5ος ασανσέρ ατομικό φυσικό αέριο με χωλ κουζίνα μπάνιο υπνοδωμάτιο πλήρη ηλεκτρικό εξοπλισμό 280€ Ιδιοκτήτης 694-7776057 ●ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρτέμιδος (περιοχή Μπότσαρη) ενοικιάζεται διαμέρισμα 85τμ 2ΔΣΚΜπ στον 3ο όροφο όλο φωτεινό 697-6246278 694-5849083 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ αρ.9 ενοικιάζεται διαμέρισμα 56τμ 2ος όροφος πλήρως ανακαινισμένο ΔΣΚΜΠΧ 23710-24993 697-7268386 ●Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ Β.Ολγας ενοικιάζεται διαμερισμα 125τμ 3ΔΣΚ2Μπ 2ος γωνιακό 20ετίας ασανσέρ ατομικό αέριο τέντες εντοιχ.ντουλάπες ανοιχτωσιά μαρμάρινα δάπεδα καινούριο μπάνιο κουζίνα πάρκινγκ 460€ 2310-822228 6979314212 Φιδάνης ΣΜΘ ●Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ διαμπερές διαμέρισμα προσόψεως 1ου υψηλού ορόφου εμβαδού 75τμ με 2 δωμάτια σαλόνι κουζίνα λουτρό ατομικό αέριο θωρακισμένη αριστη κατάσταση Για υποδείξεις Κ.Γρεμμενάς Σάκη Κωδ.1030-68 2310-989870 Re/Max-Target www.remax.gr ΣΜΘ

●ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΛΙΤΙΚΑ ενοικιάζεται διαμερισμα 2ΔΣΚ 3ετίας αέριο αποθήκη 450€ 2310-934310 697-7471923 μεσιτικο

●Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ ενοικιάζεται από ιδιοκτητη σε οικοδομή 20ετίας διαμερισμα 2ος 3 δωματια σαλοτραπεζαρία κουζινα ξεχωριστή μπάνιο wc διαμπερές σε αριστη κατάσταση Λογικο ενοικιο και κοινοχρηστα 2310-817614 697-7303346

●ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΛΙΤΙΚΑ ενοικιάζεται διαμερισμα 2ΔΣΚΜπ 85τμ 2ος και 3ος 5ετίας λουξ κατασκευής τζακι πάρκινγκ φυσικο αεριο 420Ε 697-9773712 Success Real Estate

Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ ενοικιάζεται διαμερισμα 15ετών 2ΔΣΚΜπ 6ος ασανσερ ατομικο φυσικο αεριο μεγαλα μπαλκονια τεντες και θεση πάκρινγκ 420€ 2310-840600 694-4856767 Μεσιτικο Γαμβέτα αρ.96

●ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΛΙΤΙΚΑ ενοικιάζεται γκαρσονιέρα Λουξ επιπλωμένη 42τμ 3ος 1ΔΣΚΜΠ Βεράντα θέα Θάλασσα αέριο κλιματισμός κωδ.21104 Τιμή: 290€ 2310-220.111 ‘Parthenon Hellas’ www. eparthenon.eu ΣΜΘ

●Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ ενοικιάζεται διαμέρισμα 95τμ 3ΔΣΚΜπ2WC με φυσικό αέριο πόρτα ασφαλείας θέα στο πάρκο τιμή 370€ 2310-830102 693-2201567

●ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΛΙΤΙΚΑ Σ.Λουη ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου 100τμ 3ΔΣΚΛ σε πολύ καλή κατασταση διαμπερές αποθήκη 20 ετών ατομικό φυσικό αέριο Τιμή 450 Καλέστε Μεσιτικό Γραφείο Ασπασία Μέγα 2310-918188 695-5181888 www.mega-realestate.gr ΣΜΘ ●ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Αρχ.Μουσείου δίπλα στα πανεπιστήμια ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ΔΣΚΜΠ 50τμ 4ος όροφος ασανσέρ ηλιόλουστο πλήρως ανακαινισμένο ατομικό φυσικό αέριο 270€ κωδ.8213 2310-252292 697-4595575 Golden House. ΣΜΘ ●ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ περιοχή Ιπποκράτειο ενοικιάζεται διαμερισμα 65τμ ΔΣΚΧΜΠ ατομικό φυσικό αέριο ήσυχο φωτεινό ελάχιστα κοινόχρηστα θωρακισμένη πορτα 220ευρώ 2310-318051

●Κ.ΤΟΥΜΠΑ οδος Ροδου ενοικιάζεται γκαρσονιέρα ανακαινισμένη 6976750963

ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ διαμερισμα, 118τμ, 3ου ορόφου καθιστικο 2δωματια κουζινα μπανιο wc εντοιχισμένες ντουλαπες ηλεκτρικές τεντες 693-6798081 Επικοινωνία Απο:9πμ Έως:2μμ

●Κ.ΤΟΥΜΠΑ Παπαφη ΟΤΕ ενοικιάζεται στουντιο 5ετών φουλ επιπλωμένο 3ος ατομικο εριο 35τμ 260Ε συζητήσιμα 2310-901375 694-5818081 Μάριος Αθανασιάδης Οικοεπενδυτική

●Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ (Βρυσάκι) ενοικιάζεται στουντιο 40τμ πρόσοψη οικονομικό σε αριστη κατάσταση κατάλληλο για κατοικία ή για επαγγελματικό χωρο 2310-307989 699-7083233

●Κ.ΤΟΥΜΠΑ περιοχή Αγ.Θεράποντας ενοικιάζεται από ιδιώτη διαμερισμα ΔΣΚWC λουτρό χωλ ασανσέρ φυσικό αέριο κεντρική θέρμανση βαμμένο 4ος όροφος κατάλληλο για φοιτητές-τριες 697-3581566

●Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ διαμέρισμα 4ος 30τμ δωμάτιο κουζίνα χωλ μπάνιο καινούριο ανακαινισμένο θωρακισμένη coplam παράθυρα επιπλωμένο καινούρια έπιπλα πλυντήριο φρεσκοβαμμένο ατομική θέρμανση 300€ (συζητήσιμη) 2310826906 697-6741930

Κ.ΤΟΥΜΠΑ περιοχή ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 2δωματίων κουζινα wc στον ημιόροφο φωτεινο με λιγα κοινοχρηστα τιμή 210€ 23920-63265 697-9978999 2310-525427

●Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ ενοικιάζονται: α)καινούριο 45 ΤΜ 1δσκμπ 7ος θέα 370€ β) 7ετίας οροφοδιαμέρισμα 2δσκμπ 1ος 430€ γ) 12ετίας 100τμ 3δσκμπ 2ος 400€ 2310500555 693-2321463 interhome.gr ΣΜΘ

Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ ενοικιάζεται διαμερισμα 40τμ 7ος όροφος με ασανερ 4ετων διαμπερές φυσικο αεριο ΔΣΚΜπ αποθηκη θεση πάρκινγκ 300Ε 2310-840600 694-4856767 Μεσιτικό Γαμβέτα ●Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ επί της οδού κοντά στην Παπάφη ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 1ος όροφος ασανσέρ αυτονομη θερμανση (φυσικό αέριο) άριστη κατασταση 180Ε 697-7383867 κ.Απόστολος Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ με Δελφών ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 40τμ ΔΣΛΚWC πλήρη ανακαινισμένο θωρακισμένη πόρτα κουζίνα κουφώματα επιπλωμένη ή μη τιμή πολύ λογική 697-2325787 ●Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ οδός Αρτέμιδος περιοχή ενοικιάζεται από ιδιώτη γκαρσονιέρα ΔΣΛΚΜΠ πλήρως ανακαινισμένη 2ος ασανσέρ θέρμανση (αέριο ή όχι) a/c θωρακισμένη πόρτα μόνο 240ευρώ πρόσβαση στο κέντρο 698-3163251 ●Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ περιοχή ενοικιάζεται διαμέρισμα 2δωμάτια σαλόνι κουζίνα 694-5075717 ●Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ (Χαλκιδικής) ενοικιάζεται διαμέρισμα 55τμ 1ΔΣΚΜΠ 1ος όροφος ασανσέρ ατομικό φυσικό αέριο Α/C πρόσοψη επιπλωμένο θέα πάρκο 280Ε 2310-862141 697-7314499 Οικοσυμβολή Μ. Μπότσαρη 7 ΣΜΘ Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ (Χατζηλαζάρου) ενοικιάζεται διαμερισμα 4ος δωμάτιο σαλοκουζινα μπάνιο ανακαινισμένο με ηλεκτρικές συσκευές μεγάλο μπαλκόνι 1ο ρετιρέ 280ευρω 2310-322494 6947372730 Μεσιτικό Κουμπάρος ΣΜΘ ●ΜΠΟΤΣΑΡΗ Κ. Καραμανλη ενοικιάζεται ωραιοτατο διαμερισμα ανακαινισμενο 80τμ 2ΔΜΠΣΚξεχωριστη ημιοροφος κεντρικοτατο σημειο λειτουργικο ησυχη οικοδομη φωτεινοτατο ατομικο αεριο a/c ελαχιστα κοινοχρηστα. Μισθωμα πολυ καλο 300€ 693-7509020 2311222893 Κτηματομεσιτικη Λιουρτας

●Ν.ΕΓΝΑΤΙΑ Μπότσαρη ενοικιάζονται γκαρσονιέρα επιπλωμένη κομπλε ολα τα ηλεκτρικά 280ευρώ συζητήσιμια και στουντιος επιπλωμένα 6ετών από 220Ε 694-5818081 Μάριος Αθανασιάδης Οικοεπενδυτική ●Ν.ΕΛΒΕΤΙΑ ενοικιάζεται διαμερισμα 80τμ 5ος ρετιρέ 18ετών 2ΔΣΚΜπ ατομικο φυσικο αεριο πάρκινγκ πανοραμικη θεα a/c 490Ε 2310-322494 Μεσιτικό Κουμπάρος ΣΜΘ Ν.ΕΛΒΕΤΙΑ επί της οδού Ακταίου ενοικιάζεται στούντιο 47τμ 1ος όροφος ατομικό καλοριφέρ πυλωτή φρεσκοβαμμένο 230ευρώ 2310-267764 ●ΝΙΟΒΗΣ (απέναντι απο Ιπποκράτειο νοσοκομείο) ενοικιάζεται διαμέρισμα 65τμ 1ος όροφος πλήρως ανακαινισμένο 2υ/δ σαλόνι κουζίνα μπάνιο ατομική θέρμανση φυσικό αέριο διαμπερές ευάερο ευήλιο 350€ 694-6999754 ●Ν.ΚΡΗΝΗ ακίνητο 115τ.μ. 2ΔΣΚ(χωριστή) ΜΠ 1ος με θέα στη θάλασσα ενοικιάζεται φωτεινό και ευχάριστο με ντουλάπα θέρμανση ατομική αερίου πάρκινγκ.Τιμή 400€ ανακαινισμένο (κωδ.Ν6719) 2310420555 6974987002 φωτοπαρουσίαση στο www.invista.gr ΣΜΘ ●Ν.ΚΡΗΝΗ ακίνητο 1ο στη θάλασσα 125τ.μ. 3ΔΣΚ(ανεξάρτητη)2ΜΠ 4ος απέραντη ανοιχτωσιά άνετοι χώροι ποιοτική κατασκευή ντουλάπες τζάκι καινούρια κουφώματα πάρκινγκ αέριο τέντες 15ετίας(σαν καινούριο) (κωδ.Λ6951) Τιμή 800€ 2310-420555 697-4274465 www.invista.gr ΣΜΘ ●Ν.ΚΡΗΝΗ ακίνητο 85τμ. 2ΔΣΚΜΠ τζάκι άριστη κατάσταση 11 ετών 6ου ορόφου ανοιχτωσιά θέα θάλασσα θερμιδομέτρηση πετρελαίου ηλεκτρικές συσκευές πάρκινγκ αποθήκη (κωδ.28103)Τιμή 450€ Καλέστε 2310-317100 6942-444319 www.interhome.gr ΣΜΘ ●Ν.ΚΡΗΝΗ ακίνητο 90τμ 1ος 2ΔΣΚ(ανεξάρτητη)ΜΠ διαμπερές ενοικιάζεται κοντά σε αγορά συγκοινωνία σχολεία. Τετραγωνισμένο σαλόνι με τζάκι ντουλάπες διάφορα έξτρα θέρμανση ωρομέτρησης αποθήκη παρκινγκ.7ετών. Τιμή 400€ (κωδ.Π7028) 2310-420555 694-2657539 φωτοπαρουσίαση www. invista.gr ΣΜΘ ●Ν.ΚΡΗΝΗ έναντι Remvi ενοικιάζεται διαμερισμα 83τμ 1ος 2δωμάτια ΣΚΜπ κεντρικη θερμανση αεριου θερμιδομέτρηση a/c ντουλαπες μερικώς ανακαινισμενο 694-8180410 ●Ν.ΚΡΗΝΗ ενοικιάζεται αξιόλογο διαμέρισμα 10ετίας 60τμ 2ΔΣΚΜπ 1ο ατομικό αέριο πάρκινγκ ήσυχη περιοχή 320€ 2310-488116 697-4577027 Μεσιτικο Παυλίδης ΣΜΘ ●Ν.ΚΡΗΝΗ ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 50τ.μ.2ου πρώτη στη θάλασσα 350Ε και 90τ.μ. 4ου θέα αυτόνομη θέρμανση πάρκιγκ 3Δ 400Ε 380Ε 2310-445344 694-5011163 Home Agency Κ.Σκλαβούνος www.homeagency.gr ΣΜΘ ●Ν.ΚΡΗΝΗ ενοικιάζεται διαμέρισμα 112τμ 1ος 3ΔΣΚWC 10ετίας ατ.φα πάρκινγκ 450€ 2310-488116 694-5725883 Μεσιτικο Παυλίδης ΣΜΘ ●Ν.ΚΡΗΝΗ ενοικιάζονται διαμερίσματα 115τμ 2ου 3Δ πάρκιγκ 550Ε 75τμ 2ου 2Δ γωνιακό ανακαινισμένο 350Ε 50τμ 1ου 250Ε εργ.κατοικία 72τμ 2ου ανακαινισμένη 330Ε 380Ε 2310-445344 6945011163 Home Agency Κ.Σκλαβούνος www.homeagency.gr ΣΜΘ ●Ν.ΚΡΗΝΗ (εργατικές κατοικίες) ενοικιάζεται διαμέρισμα 65τμ 3ος χωρίς ασανσέρ 2ΔΣΛΚΜΠ αποθήκη διαμπερές ανακαινισμένο 100 μέτρα από την θάλασσα Τιμή 250€ Κωδ. 21147 2310-220.111 ‘Parthenon Hellas’ www. eparthenon.eu ΣΜΘ ●Ν.ΚΡΗΝΗ νεόδμητη γκαρσονιέρα με 1ΔΚΜΠ διαμπερές (μπαλκόνι μπροςπίσω) θέρμανση ατομικού φυσικού αερίου πάρκινγκ αποθήκη 330€ κωδ.(w22) επιπλωμένη γκαρσονιέρα 1ΔΣΚΜΠ θέρμανση θερμοπομπών ντουλάπα άριστη 2310-029663 κατάσταση 330€ (w45) 693-2628879 www.time4home.gr ΣΜΘ Ν.ΠΑΡΑΛΙΑ Αλ.Μιχαηλίδη ενοικιάζεται διαμέρισμα 30τμ 1ος όροφος δωμάτιο κουζίνα μπάνιο κεντρική θέρμανση φυσικό αέριο 250€ 2310-243868 6944564668 Λούστα Ακίνητα ΟΕ

●N.ΠΑΡΑΛΙΑ Άριστο διαμέρισμα 3ΔΣΚΜΠ πρώτο θάλασσα 7ος Ατομική θέρμανση ιδανικό για οικογένειες στελέχη επιχειρήσεων διπλωμάτες κτλ. θέα θάλασσα την καλύτερη Διατίθεται και επιπλωμένο αν χρειαστεί 2310-434894 697-2289681 Επιλογές Ακινήτων ΣΜΘ ●Ν.ΠΑΡΑΛΙΑ ενοικιάζεται 100τμ διαμέρισμα στον 7όροφο θέα θάλασσα απεριόριστη μεγάλη ανοιχτωσιά με 2ΔΣΛΚχωριστή ΜΠ Τιμή 750€ Κωδ 20494 2310-220.111 ‘Parthenon Hellas’ www.eparthenon.eu ΣΜΘ ●Ν.ΠΑΡΑΛΙΑ ενοικιάζεται 120τμ διαμέρισμα 2ου ορόφου 1ο στην θάλασσα με 3ΔΣΛΚΜΠWC διαμπερές γωνιακό στην τιμή των 500€ Κωδ. 20773 2310-220.111 ‘Parthenon Hellas’ www.eparthenon.eu ΣΜΘ ●Ν.ΠΑΡΑΛΙΑ ενοικιάζεται 60τμ περιπου διαμερισμα 4ος σε καλη κατασταση καινουρια κουφωματα ΔΣΚΜΠ ντουλαπα θωρακισμενη πορτα αυτονομη θερμανση ελαχιστα κοινοχρηστα Μισθωμα καλο 350€ συζητησιμο 693-7509020 2311-222893 Κτηματομεσιτικη Λιουρτας ●Ν.ΠΑΡΑΛΙΑ ενοικιάζεται διαμέρισμα 100τμ με την εκπληκτικότερη θέα στην πόλη 2ΔΣΚΜπ ατομικό αέριο. [Κωδ. L-8382] Σ.Νικολαίδου 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●Ν.ΠΑΡΑΛΙΑ ενοικιάζεται διαμέρισμα 110τμ αποτελούμενο από 3ΔΣΚΜWC αποθήκη 2ος όροφος με θέα θάλασσα ατομική πετρελαίου 2310-203260 697-6562427 Λάζαρος Λινδαρής Μεσίτης ακινήτων Γ.Βιζυηνού αρ.70 ΣΜΘ Ν.ΠΑΡΑΛΙΑ ενοικιάζεται πολυτελές διαμέρισμα 5ος 250τμ 3Υ/Δ 2χώροι γραφείου ΣΤΡΚ2ΜΠWC αποθήκη δωμάτιο υπηρεσίας τζάκι εντοιχισμένες ντουλάπες ατομικό καλοριφέρ και επιπλωμένο 2310-243868 694-8596888 Λούστα Ακίνητα ΟΕ ●Ν.ΠΑΡΑΛΙΑ ενοικιάζονται α)70τμ 6ος 2δσκμπ θέα πόλη 350€ β)3δσκμπ 5ος 90τμ ανακαινισμένο 370€ γ)100τμ 3δσκμπ ανακαινισμένο 380€ δ)72τμ 1δτρσκμπ 5ος θέα θάλασσα 400€ ε)67τμ 1δσκμπ 450€ 2310-500555 6932321463 interhome.gr ΣΜΘ ●Ν.ΠΑΡΑΛΙΑ Ευζώνων Φάληρο διαμερίσματα 67 και 90 τμ 4ου & 6ου ορόφου 2Δ -Σ- Κ -Λ ατομικό αέριο ανακαινισμένα μεγάλες βεράντες θέση parking (κωδ. 1036-42) 2310-989870 re/max target www.remax.gr ΣΜΘ ●ΝΤΕΠΟ διαμέρισμα 105τμ 2ΔΣΚΜΠWC εξαιρετική κατάσταση (25ετίας) 4ος διαμπερές γωνιακό μεγάλο σαλόνι χωριστή κουζίνα ευρύχωρα δωμάτια ιματιοθήκη αυτόνομο αέριο ηλιακό θερμοσίφωνα τέντες 400€ www.domus-in.gr 2310-318099 693-7233102 ●ΝΤΕΠΩ ακίνητο 105 τμ 3ΔΣΚΜΠ WC 2ος όροφος ενοικιάζεται ατ.αέριο ντουλάπες αποθήκη 2 θέσεις παρκινγκ ηλεκτρικές συσκευες a/c Τιμή 450€ (κωδ. 5374) 2310-390015 699-7696008 WW w.skoreal.gr ΣΜΘ ●ΝΤΕΠΩ ενοικιάζεται γκαρσονιέρα σε ημιόροφο 50τμ ΔΣΚΜΠ ατομικό αέριο μπάρες ασφαλείας 200ευρώ Κωδ.Ε127 2310-868890 697-3379989 Real Estate Γ.Βαδράτσικα ΣΜΘ ●ΝΤΕΠΩ ενοικιάζεται διαμέρισμα 2ΔΣΚΜΠ 82τμ 6ος ανατολικό διαμπερές Φ/Α καινούργια κουφώματα φρεσκοβαμμένο (ΛΤ-1567) Φωτοπαρουσίαση www.homexpert.gr 2310-306285 ΣΜΘ ●ΝΤΕΠΩ ενοικιάζεται στουντιο πληρως επιπλωμένο σε νεα οικοδομή με internet 697-6405888 ●ΝΤΕΠΩ Νομαρχία ενοικιάζεται διαμέρισμα επιπλωμένο 180τμ 4ΔΣΚ(Ξ) αποθήκη 2Μπάνια 6 a/c πάρκινγκ 20ετίας θέα πάρκο με πολύ πράσινο 1ος όροφος θερμοσυσσώρευση 500€ μόνο 2310425.999 2310-421.121 694-5262681 Μεσιτικό Eurocasa ΣΜΘ ●ΝΤΕΠΩ πάρκο Κρήτης ενοικιάζεται διαμερισμα 90τμ 2ΔΣΚΜπ 2ος όροφος ωρομέτρηση αεριου 17ετών πυλωτη διαμπερές 2310-811847 697-7304133 Μεσιτικο Λιόλιου ΣΜΘ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ενοικιάζονται καινουργια στουντιο πληρως επιπλωμένα και εξοπλισμένα ατομικη θερμανση τιμη 200-250Ε 693-2909294 693-6072001


32

µικρές αγγελίες

ΠΑΠΑΦΗ (αρχές) ενοικιάζεται ρετιρέ 2ΔΚΜπ κεντρική θερμανση φυσικό αέριο ασανσέρ αέριο ανακαινισμενο μεγάλη βεραντα τιμή 295€ 694-6333608 2392-400409

●ΠΥΛΑΙΑ ακίνητο 105τμ 2ΔΣΚΜΠ μεγάλο άνετο δυάρι με τζάκι και θέρμανση αερίου κοντά σε συγκοινωνίες 450€ κωδΑ096 www.ikiarealestate.gr 2310334885

●ΠΑΠΑΦΗ (δίπλα στα πανεπιστήμια) ενοικιάζονται α)ολοκαίνουριο 55τμ ΔΣΚΜΠ ατομική θέρμανση αερίου ντουλάπα αποθήκη θέα β)πολυτελούς κατασκευής 80τμ 2ΔΣΚΜΠ ατομικό αέριο ντουλάπα αποθήκη πάρκινγκ 6936551508

●ΠΥΛΑΙΑ ακίνητο 180τμ 4ΔΣΚΜΠWC μεζονέτα αυτόνομη με ανεξάρτητο ισόγειο τζάκι κλειστό πάρκιγνκ ατομική θέρμανση αερίου κωδΑ116 www. ikiarealestate.gr 2310-334885

ΠΑΠΑΦΗ ενοικιάζεται διαμερισμα 1ος όροφος ασανσερ αεριο 2ΔΣΚwc 6982022582 ΠΑΠΑΦΗ ενοικιάζεται επιπλωμένη γκαρσονιέρα 3ος κουφώματα αλουμινίου a/c σε πολύ καλή κατάσταση 6974898780 Χρηστος 697-0952437 Δημητρης ΣΜΘ ΠΑΠΑΦΗ επί της Ιμβρου αρ.26 ενοικιάζεται κουκλίστικη γκαρσονιέρα 35τμ δωματιο με εντοιχ.ντουλάπα κουζίνα μεγάλη τετραγωνισμένο χωλάκι μπάνιο πλήρως και λούξ ανακαινισμένο 2ος όροφος θωρακισμένη πόρτα φωτεινότατο ατομικό αέριο 3 στάσεις απο πανεπιστήμια μπροστά λεωφορεία (Πυλαιας-11-Χαριλαου-10) για φοιτητη-τρια εργαζόμενο-νη 250€ 694-8008756 ●ΠΑΠΑΦΗ Θεαγενείο πλησίον άψογο γωνιακό ρετιρέ 105τμ 3ΔΣΚΛw/c μεγάλο μπαλκόνι ηλιόλουστο πλήρως ανακαινισμένο ντουλάπα αξιόλογη οικοδομή 28ετίας λίγα κοινόχρηστα 380ευρώ δείτε φωτογραφίες (κωδ.3194) www. realtydynamic.gr Μαρία Πολυχρονιάδου 2310-488244 697-3823456 ΣΜΘ ●ΠΑΠΑΦΗ (ΟΤΕ) ενοικιάζεται δαιμερισμα διαμπερές τεντες ηλιακός αεριο ασανσερ 3ος ντουλάπες 2310-319495 694-5563858 ●ΠΑΠΑΦΗ (ΟΤΕ) ενοικιάζεται διαμερισμα διαμπερές τέντες ηλιακός αεριο ασανσερ 3ος ντουλάπες 2310-319495 694-5563858 ΠΕΡΔΙΚΑ -Ομήρου ενοικιάζεται διαμέρισμα δύο δωματίων χωλ κουζίνα μπάνιο διαμπερές 1ος όροφος αυτόνομη θέρμανση αερίου 2310-812115 6939773630 PHILIPPOS Center (δίπλα στο Cosmos) ενοικιάζεται διαμέρισμα 110τμ λουξ κατασκευής έτοιμο προς λειτουργία θέση πάρκινγκ 6944381138 697-7228811 ●Π.ΣΥΝΔΙΚΑ Δελφών ενοικιάζεται διαμερισμα 3ου οροφου 50τμ ωρομέτρηση πετρελαιου 20ετών μπροστινο πολυ καλη κατάσταση 2310-322494 Μεσιτικό Κουμπάρος ΣΜΘ ●Π.ΣΥΝΔΙΚΑ ενοικιάζεται 65τμ ανακαινισμένο γωνιακό διαμέρισμα 2ΔΣ(Κ) ΜΠ ατομικό φυσικό αέριο κλιματισμός ντουλάπες εντοιχισμένο ψυγείο και κουζίνα τέντες 2ος όροφος 290€ Οικείν Μεσιτική 2310-310970 697-7262800 www.oikein.gr ΣΜΘ ●Π.ΣΥΝΔΙΚΑ ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 40τμ 6ος όροφος με τζάκι φυσικό αέριο θωρακισμένη πόρτα θέα πυλωτη 270€ 697-7871538 ●Π.ΣΥΝΔΙΚΑ ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 40τμ 6ος όροφος με τζάκι φυσικό αέριο θωρακισμένη πόρτα θέα πυλωτη 250€ 697-7871538 ●Π.ΣΥΝΔΙΚΑ ενοικιάζεται στουντιο 17τμ 4ος ασανσερ πληρως ανακαινισμένο επιπλωμένο ατομικη θερμανση χωρις κοινοχρηστα γραφειακη ντουλάπα καναπες κρεβάτι πολυκουζινάκι βλέπει ακαλυπτο 180Ε 694-4677401 Π.ΣΥΝΔΙΚΑ Μακεδονίας ενοικιάζεται διαμερισμα 2δωμάτια σαλονι κουζινα wc αποθηκη ανακαινισμένο αεριο τιμη 350Ε 697-7193103 ●Π.ΣΥΝΔΙΚΑ πλήρως επιπλωμένη και εξοπλισμένη γκαρσονιέρα 50τμ πολυτελώς ανακαινισμένη 1ΔΣΚΜ 1ος όροφος ατομική φ.α. κλιματισμός πόρτα ασφαλείας (1015-3) re/max target 2310989870 ΣΜΘ Π.ΣΥΝΔΙΚΑ studio, 32τμ, 230€, ενοικιαζεται 32τμ 5ος ασανσερ σε νεα οικοδομη πολυ φωτεινο μεγαλη βεραντα ολοκαινουργια κουζινα και θωρακισμενη πορτα ψυγειο θεση πλυντηριου ρουχων 697-2815381

●ΠΥΛΑΙΑ ακίνητο 50τμ ΔΣΚΜΠ ενοικιάζεται γκαρσονιέρα σε άριστη κατάσταση ανώγειο ατομ. αέριο εύκολο πάρκινγκ δυνατότητα επιπλωμένου ηλεκτρικές συσκευες ντουλάπα σε ωραίο σημείο φωτεινό.Τιμή 350€ (κωδ. 5706) 2310-390015 694-7996251 www. skoreal.gr ΣΜΘ ●ΠΥΛΑΙΑ ακίνητο 97τμ 2ΔΣΚΜΠ νεόδμητη 2/επίπεδη μεζονέτα ατ.αέριο αποθήκη μεγάλους χώρους εύκολο πάρκινγκ 2 ντουλάπες σε ωραίο σημείο φωτεινό .Τιμή 400€ (κωδ. 5678) 2310-390015 694-7996251 www.skoreal.gr ΣΜΘ ●ΠΥΛΑΙA ακίνητο ενοικιάζεται 65τμ 2ΔΣΚΜΠ 1ος ψηλός καινούριο ωραίο σημείο συγκοινωνία με ανοιχτωσιά πολυτελούς κατασκευής αποθήκη πάρκινγκ αέριο Τιμή 350€ (κωδ. 5108) 2310390015 69 47996251 www.skoreal.gr ΣΜΘ ●ΠΥΛΑΙΑ ακίνητο ενοικιάζεται 2/επίπεδη μεζονέτα 155τμ 3ΔΣ(Κουζίνα ανεξάρτητη)ΜΠ WC ισόγειο +ανώγειο σε ωραίο σημείο μεγάλοι χώροι 2 ντουλάπες αυτομ.θέρμανση πάρκινγκ αποθήκη φωτεινό συγκοινωνία.Τιμή 550€ (κωδ. 5338) 2310-390015 694-7996251 www.skoreal.gr ΣΜΘ ●ΠΥΛΑΙΑ από www.domus-in.gr 60τμ μοναδική γκαρσονιέρα σχεδόν καινούρια 1ος γωνιακή διαμπερής όμορφο σαλόνι χωριστή κουζίνα μεγάλο δωμάτιο υπέροχη βεράντα τέντες σήτες αυτόνομη θέρμανση 350€ 2310-318099 693-7233102 ●ΠΥΛΑΙΑ από www.domus-in.gr 110τμ 3ΔΣΚΜΠ διαμέρισμα εξαιρετική θέα ανοιχτωσιά γωνιακό διαμπερές νοτιοανατολικό άνετο σαλόνι ανεξάρτητη κουζίνα ευρύχωρα δωμάτια κλειστό γκαράζ αυτόνομη θέρμανση 500€ www.domusin.gr 2310-318099 693-7233102 ●ΠΥΛΑΙΑ από www.domus-in.gr 100τμ 3ΔΣΚΜΠ διαμέρισμα 1ος ψηλός γωνιακό διαμπερές θέα ανοιχτωσιά ευχάριστη ευρύχωρη σαλοκουζίνα υπέροχες βεράντες μεγάλο μπάνιο σχετικά άνετα δωμάτια 470€ www.domus-in.gr 2310318099 693-7233102 ●ΠΥΛΑΙΑ από www.domus-in.gr 85τμ 2ΔΣΚΜΠ διαμέρισμα 1ος όροφος πλησίον κέντρου ανατολικό προσανατολισμό γωνιακό άνετοι χώροι μεγάλη κουζίνα ευρύχωρα δωμάτια ιματιοθήκη αυτόνομο φυσικό αέριο 370€ www.domus-in.gr 2310-318099 693-7233102 ●ΠΥΛΑΙΑ από www.domus-in.gr 160τμ 5ΔΣΚ2ΜΠWC μεζονέτα 1ος & 2ος ιδανικό για μεγάλη οικογένεια θέα εξαιρετικοί χώροι υπέροχα δωμάτια τζάκι σοφίτα 20τμ 700€ συζητήσιμα www.domusin.gr 2310-318099 693-7233102 ●ΠΥΛΑΙΑ άριστη μεζονέτα 90τμ 2ΔΣΚΜΠWC νεόδμητη ισόγειο 1ος μεγάλα δωμάτια 2 ντουλάπες κήπο αυτόνομο κουζίνα χωριστή ανοιχτωσιά αποθήκη ατομικό αέριο λίγα κοινόχρηστα 450€ κωδΑ193 www.ikiarealestate.gr 2310-334885 ●ΠΥΛΑΙΑ διαμέρισμα 145τμ 3ΔΣΚΜΠ2WC άριστη κατάσταση 2ος όροφος θέρμανση κεντρική αερίου κλειστό πάρκινγκ αποθήκη(κωδ.32733) Τιμή 650€ Καλέστε 2310-317100 694-2444319 www. interhome.gr ΣΜΘ ●ΠΥΛΑΙΑ διαμέρισμα 2ος όροφος πρόσοψη 2ΔΣαλοκουζίνα Λ 85τμ ωρομέτρηση πάρκινκ πισίνα 410€ Βυζάντιο ανώγειο πρόσοψη λουξ 2ΔΣΤΚΛ ατ.αέριο 400€ 2310-888163 Παπανακλής ΣΜΘ ●ΠΥΛΑΙΑ διαμέρισμα 75τμ. 2ΔΣΚχΜΠ σε πολύ καλή κατάσταση 1ος όροφος τέντες θέρμανση ωρομέτρηση πετρελαίου (ελάχιστα κοινόχρηστα) Κωδ.32724 Τιμή 320€ Καλέστε 2310-317100 6942444319 www.interhome.gr ΣΜΘ

1 Ι Ο ΥΛ Ι Ο Υ 2 0 1 2 ●ΠΥΛΑΙΑ διαμέρισμα 90τμ 5ετίας 2ος 2ΔΣΚΜΠ αυτόνομη θέρμανση προνομιακό ήσυχο δορυφορική σίτες κουφώματα θωρακισμένη τέντες 450€(συζ) Πυλαιώτικα γκαρσονιέρα 50τμ 1ΔΣΚΜΠ 4ετίας αυτόνομη θέρμανση αποθήκη ντουλάπα λουξ 370€ 2310-029663 693-7784777 www.time4home.gr ΣΜΘ ●ΠΥΛΑΙΑ διαμέρισμα ισόγειο 50τμ 1ΔΣΚΜΠ και αποθηκούλα μέσα στο σπίτι σε άριστη κατάσταση πολύ φωτεινό και ευχάριστο θέρμανση ογκομέτρηση πετρελαίου 7ετίας (κωδ.32706) Τιμή 2310-317100 6942280€ Καλέστε 444319 www.interhome.gr ΣΜΘ ●ΠΥΛΑΙΑ διαμέρισμα καθαρό ισόγειο 2ΔΣΚΜΠ διαμπερές βλέπει σε κήπο μπρος πίσω πολύ ευχάριστο με ατομική θέρμανση αερίου 4φυλλη ντουλάπα τέντες & σίτες κοντά στο κέντρο 360€ κωδΑ106 www.ikiarealestate.gr 2310334885

●ΠΥΛΑΙΑ (κέντρο απόκεντρο) ενοικιάζεται εξαιρετική λειτουργική ανεξάρτητη μεζονέτα 180τμ 8ετών με μεγάλους άνετους χώρους πάρκινγκ κήπος 620€ 2310-300414 697-7213179 Δομή ΣΜΘ ●ΠΥΛΑΙΑ (ΚΕΠ) ενοικιάζεται λειτουργικό διαμέρισμα 1ος (ψηλός) σε μικρή ιδιωτική οικοδομή χωρίς κοινόχρηστα 15ετίας σε ήσυχο σημείο 290€ 2310300414 697-7213179 Δομή ΣΜΘ ●ΠΥΛΑΙΑ (Μ.Αλεξάνδρου) ενοικιάζεται παλαιού τύπου μεγάλο διαμέρισμα (τύπου μονοκατοικία) με μεγάλο κήπο 80τμ 3Δ ανακαινισμένη 330€ 2310-300414 697-7213179 Δομή ΣΜΘ ●ΠΥΛΑΙΑ Ξενοδοχείο Χάγιατ ενοικιάζεται μονοκατοικάι 70τμ ΔΣΚΜπ ατομική θέρμανση σε περιφραγμένο οικοπεδο 200€ 2310-488116 694-5725883 Μεσιτικο Παυλίδης ΣΜΘ

●ΠΥΛΑΙΑ Ενοικιάζεται 2/επίπεδη γωνιακη μεζονετα 90τμ 2ΔΣΚΜΠ ισογειο +1ος 4 ετων εξαιρετικό σημείο ανοικτωσια πολυτελους κατασκευής πάρκινγκ αποθηκη ενδοδαπέδια θέρμανση συναργεμος Τιμή 500€ (κωδ. 5705 ) 2310-390015 694-7996251 www.skoreal.gr ΣΜΘ

●ΠΥΛΑΙΑ όπισθεν χατζηνακου λουξ επιπλωμένο διαμέρισμα 80τ.μ. 2δ.ς.κ.λ. ισόγειο(σαν μονοκατοικία) διαμπερές γωνιακό σε ωραίο φυσικό περιβάλλον με πετρέλαιο ωρομετρηση 350€ Ιπποκράτειο 1ος 400Ε Κωδ.[Τ-147] 2310-848388 694-2553725 www.realestateleaders.grAλ.Φλέμινκ 45-Ιπποκράτειο-LEADERS

●ΠΥΛΑΙΑ ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 1ος διαμπερής 32τμ καθαρά ΔΚΜπ ατομικό αέριο a/c θωρακισμένη μπαλκόνια μπρος πίσω μπαλκονόπορτες ασφαλειας τέντες βαμμένη ελαχιστα κοινοχρηστα 250ευρώ 697-7766547 κος Γιάννης

●ΠΥΛΑΙΑ (Πρ.Ηλίας) ενοικιάζεται πολυτελέστατο διαμέρισμα 3ου 100τμ (καθαρά) 3Δ (τεράστια) σαλοκουζίνα μεγάλες βεράντες θέα ατομικό αέριο πάρκινγκ αποθήκη καινούριο εξαιρετικό 580€ 2310-300414 697-7213179 Δομή ΣΜΘ

ΠΥΛΑΙΑ ενοικιάζεται διαμερισμα καινουργιο 130τμ 3ΔΣΚ2Μπ ατομικο φυσικο αεριο διαμπερές σε πολυ καλο σημειο 650Ε συζητήσιμο 2310-840600 694-4856767 Μεσιτικό Γαμβέτα ●ΠΥΛΑΙΑ ενοικιάζεται διαμερισμα 3ΔΣΚ κλειστο πάρκινγκ 3ος τεντες τζακι αεριο 520Ε 3ετών θεα θάλασσα 2310934310 697-7471923 μεσιτικο ●ΠΥΛΑΙΑ ενοικιάζεται διαμερισμα 2ΔΣΚ τζάκι τέντες πάρκινγκ 430Ε 1ος 2ΔΣΚ 90τμ 3ος 450Ε 2310-934310 6977471923 μεσιτικο ●ΠΥΛΑΙΑ ενοικιάζεται διαμερισμα 2ΔΣΚ 350Ε 2ος ατομικη θερμανση 80τμ ΔΣΚ 2ος 300Ε 2310-934310 697-7471923 μεσιτικο ΠΥΛΑΙΑ ενοικιάζεται διαμέρισμα σε συγκρότημα 95τμ ισόγειο με 2ΔΣΚΜπ αποθήκη θέση παρκινγκ Πληροφορίες 697-3388390 ●ΠΥΛΑΙΑ ενοικιάζεται διαμέρισμα 3ου ορόφου 81τμ 2ΔΣΚΜπ πολύ καλή κατάσταση σε καλή τιμή. [Κωδ. L-8378] Σ.Νικολαίδου 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΠΥΛΑΙΑ ενοικιάζεται διαμερισμα 2ος αυτόνομο σε μονοκατοικία 2ΔΣΚ και για επαγγελματική στέγη 350€ 90τμ 2310-934310 697-7471923 μεσιτικο ●ΠΥΛΑΙΑ ενοικιάζεται ισογειο διαμερισμα 60τμ με ντουλάπα και κήπο 6976532428 ●ΠΥΛΑΙΑ ενοικιάζεται ισογειο διαμερισμα οχι υπογειο 2ΔΣΚ 5ετίας 350Ε 2310-934310 697-7471923 μεσιτικο ●ΠΥΛΑΙΑ ενοικιάζεται κουκλίστικο διαμέρισμα 2ΔΣΚΜπ πάρκινγκ αποθήκη μεγάλη βεράντα μπροστά σε δασάκι με απεριόριστη θέα και πολλά έξτρα τιμή 480€. [Κωδ. L-7542] -Σ.Μυρσίνης 2310272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΠΥΛΑΙΑ ενοικιάζεται μεζονέτα 90τμ με πάρκινγκ συναγερμό τέντες ντουλάπα και κήπο 697-6532428 ΠΥΛΑΙΑ ενοικιάζεται στούντιο 30τμ ΔΚΧΜΠ ημιεπιπλωμένο 23710-24993 697-7268386 ΠΥΛΑΙΑ ενοικιαζονται γκαρσονιέρες ισόγειες με δική τους αυλή δωμάτιο σαλοκουζίνα μπάνιο από 300ευρώ 6936918822 ●ΠΥΛΑΙΑ ενοικιάζονται διαμερίσματα από 40τ.μ. έως και 150 τ.μ. εξαιρετικής κατασκευής σε πολύ καλές θέσεις. Υπεύθυνος περιοχής Κοσμίδης Γιάννης 2310-989870 Re/Max Target ΣΜΘ ●ΠΥΛΑΙΑ εξαιρετικό μικρό δυαράκι 65τμ. 2ΔΣΚΜΠ 2ος όροφος τέντες ανοιχτωσιά άριστη κατάσταση θέρμανση κεντρικό αέριο με ωρομέτρηση (κωδ.32708) Τιμή 370€ Καλέστε 2310317100 6942-444319 www.interhome. gr ΣΜΘ

●ΠΥΛΑΙΑ (Πρ.Ηλίας) ενοικιάζεται εξαιρετικό καινούριο διαμέρισα 90τμ 2Δ βεστιάριο ατομικό αέριο αποθήκη 450€ 2310-300414 697-7213179 Δομή ΣΜΘ ●ΠΥΛΑΙΑ (Πυλαιώτικα) διαμέρισμα 50τμ. 1ΔΣΚΜΠ σε άριστη κατάσταση 1ος όροφος τέντες θέρμανση ογκομέτρηση πετρελαίου(κωδ.29484) Τιμή 300€ Καλέστε 2310-317100 694-2444319 www. interhome.gr ΣΜΘ ΠΥΛΑΙΑ (Πυλαιωτικα) ενοικιάζεται διαμερισμα 7 ετών 115τμ 3ΔΣΚ2Μπ 3ος όροφος (τελευταιος με σκεπη) υπόγεια αποθηκη 9τμ 2 θεσεις πάρκινγκ τζάκι τεντες θυροτηλεόραση ντουλαπες θεα 560ευρω 2310-330116 693-7123987 ΠΥΛΑΙΑ (Πυλαιωτικα) ενοικιάζεται ισογεια γκαρσονιέρα 60τμ ΔΣΚμπ θεση στάθμευσης 320ε χωρις άλλα κοινοχρηστα 2310-330116 693-7123987 ΠΥΛΑΙΑ Πυλαιώτικα ενοικιάζεται ισόγεια καινούρια γκαρσονιέρα 44τμ ΔΣΚΜΠ ντουλάπα 280Ε χωρίς άλλα κοινόχρηστα 2310-330116 6937123987 ●ΠΥΛΑΙΩΤΙΚΑ ακίνητο 120τμ.3ΔΣΚΜΠWC άριστη κατάσταση 6ετίας 1ος ψηλός πάνω απο ανώγειο θέρμανση ωρομέτρηση πετρελαίου τζάκι (κωδ.6574) Τιμή 600€ Καλέστε 2310317100 6942-444319 www.interhome. gr ΣΜΘ ●ΠΥΛΑΙΩΤΙΚΑ ακίνητο 140τ.μ. 3ΔΣΚ(χωριστή)2ΜΠ 2ος σε μοναδικό συγκρότημα κατοικιών με κήπο ενοικιάζεται πολυτελέστατη κατασκευή τέντες συναγερμός τζάκι αποθήκη 2 ντουλάπες πάρκινγκ.Τιμή 650€ 4ετίας (κωδ.Ν6743) 2310-420555 6974987002 φωτοπαρουσίαση στο www.invista.gr ΣΜΘ ●ΠΥΛΑΙΩΤΙΚΑ διαμέρισμα 60τμ. 1ΔΣΚΜΠ σε ωραίο σημείο ανώγειο 6ετών διαμπερές ελάχιστα κοινόχρηστα θέρμανση ωρομέτρηση πετρελαίου (κωδ.32633) Τιμή 350€ Καλέστε 2310317100 6942-444319 www.interhome. gr ΣΜΘ ●ΠΥΛΑΙΩΤΙΚΑ δυαρι διαμέρισμα 75τμ νεόδμητο με τζάκι και 4φυλλη ντουλάπα φαρδύ μπαλκόνι σε ήσυχο σημείο κοντά σε συγκοινωνίες 370€ κωδΑ126 www.ikiarealestate.gr 2310-334885 ●ΠΥΛΑΙΩΤΙΚΑ Μακ.Εκπαιδευτηρια ενοικιάζεται μεζονέτα σε 3 επίπεδα σε πολυ καλη κατασταση 8ετίας 110τμ 2ΔΣΤΡΚΛWC ατομικο πετρέλαιο αποθηκη παρκιν τζάκι Τιμή 440Ε Καλέστε Μεσιτικό Γραφείο Ασπασία Μέγα 2310918188 695-5181888 ΣΜΘ ●ΣΟΛΩΝΟΣ ενοικιάζονται α)Αναλήψεως διαμέρισμα 110τμ 5ος 3ΔΣΚΜπ ασανσέρ αέριο φαρδύ μπαλκόνι εντοιχ.ντουλάπα θωρ.πόρτα 5ετίας β)Κονδυλακη διαμέρισμα 60τμ ΔΣΚΜπ 1ος θερμ/τες 2310936691 697-6854183 Alpha Tατος

●ΣΧ.ΤΥΦΛΩΝ ενοικιαζεται διαμερισμα 70τμ 2ΔΣΚΜΠ θωρακισμενη καινουρια κουφωματα καινουρια κουζινα κλιματιστικά inverter ισογειο δική του αυλή ιδανικό για ζωοφιλους ηλιολουστο ασφαλες λίγα κοινόχρηστα 220Ε 6944226745

●ΧΑΡΙΛΑΟΥ Αναξιμάνδρου ενοικιάζονται 2 διαμέρισματα 7ετίας 1ος 120τμ 3ΔΣΚΛ και 2ΔΣΚΛ 78τμ αριστο παρκιγκν ωρομετρηση μεγάλο μπαλκόνι διαμπερές ντουλάπες 480Ε και 360Ε Μεσιτικό γραφείο Μεσιτικό Ασπασία Μέγα 2310-918188 695-5181888 ΣΜΘ

●ΤΟΥΜΠΑ περιοχή Αγ.Φανουρίου ενοικιάζεται διαμέρισμα 2ΔΣΚΜπ 15ετών με πάρκινγκ πυλωτής και ατομικό φυσικό αέριο 320€. [Κωδ L-6982] Α.Γαβριηλίδης 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ

●ΧΑΡΙΛΑΟΥ διαμέρισμα 135τμ. 3ΔΣΚΜΠWC 2oς όροφος ανοιχτωσιά ατομική θέρμανση πετρελαίου πάρκινγκ 20ετίας (κωδ.32720) Τιμή 420€ Καλέστε 2310-317100 6942-444319 www. interhome.gr ΣΜΘ

●ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ αξιόλογο διαμέρισμα 190τμ (155τμ καθαρά) σε ιδιωτική μονοκατοικία 4Δ 2 μεγάλα μπάνια 2ος 14ετών απέραντη θέα στον Κέδρινο Λόφο ενοίκιο 650€ 2310-514009 697-7636920 Κτημ/κή Cosmos κος Παπαθωμάς www. pap-tom.gr ΣΜΘ ●ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ διαμέρισμα 120τμ 3ΔΣΚΜπWC ατομικό φυσικό αέριο τζάκι παρκινγκ σε οικοδομή 15ετων 6ος όροφος περιμετρικό μεγάλο μπαλκόνι με θέα σε άριστη κατάσταση 2310203260 697-6562427 Λάζαρος Λινδαρής Μεσίτης ακινήτων Γ.Βιζυηνού αρ.70 ΣΜΘ ●ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ καλή περίπτωση ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 56τμ 12ετών ΣΚΜΠ χωρίς κοινόχρηστα με ωρομέτρηση κήπο μπαλκόνια εμπρός -πίσω ανεξάρτητη είσοδο ενοίκιο 250€ 2310-514009 697-7636920 Κτημ/κή Cosmos κος Παπαθωμάς www.pap-tom.gr ΣΜΘ ●ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ Κολοκοτρώννη αρ.17 ενοικιάζεται διαμερισμα 1ος διαμπερές 2ΔΣΚΛ κεντρικη θερμανση με ωρομέτρηση και a/c 2310-911370 6977839500 ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ σε πολύ καλό σημείο ενοικιάζεται εξαιρετικό διαμέρισμα 2δσκwc άνετο διαμπερές ιδωτης σε 2φοιτητές απο 150Ε χωρίς κοινόχρηστα και χωρίς ασανσέρ 2310-281488 697-7270437 ●ΦΑΛΗΡΟ ακίνητο 42τμ ΔΣΚΜΠ 2ος πολύ ωραίο σημείο κοντά αγορά συγκοινωνία. Ανακαινισμένο μπάνιο και κουζίνα. Ατομικό αέριο. Κατάλληλο και για φοιτητές. (κωδ.Π7001) Τιμή 250€ 2310-420555 694-2657539 φωτοπαρουσίαση www.invista.gr ΣΜΘ ●ΦΑΛΗΡΟ ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 30τμ 1ος όροφος δωμάτιο κουζίνα χωριστή χωλ μπάνιο ανακαινισμένη φωτεινή ατομική θέρμανση (θερμοπομποί) a/c πλαστικά κουφώματα θωρακισμένη πόρτα ψυγείο ντουλάπα 240€ 6936240573 ΦΑΛΗΡΟ ενοικιάζεται διαμέρισμα με ΔΣΚΜΠ με αενξάρτητο φυσικ΄αέριο ηλεκτρικές συσκσευές ντουλάπα μεγάλη εντοιχισμένη εξωτερικά κουφώματα αλουμινίου πρόσοψη 2ος όροφος ασανσέρ ιδιώτης 300ευρώ 697-9350460 ●ΦΑΛΗΡΟ στην οδό Μπιζανίου ενοικιάζεται διαμέρισμα 100τμ 3ΔΣΚ2WC 1ος όρ. σε εξαιρετική κατάσταση. Ευκαιρία 2310-699616 639-6690285 6984591868 ●ΧΑΡΙΛΑΟΥ ακίνητο 105τμ 4ος 2ΔΣΚΜΠ νεόδμητο άριστης κατασκευής μεγάλο άνετο δυάρι με κουζίνα χωριστή γωνιακό φωτεινότατο 4φυλλη ντουλάπα ατομικό αέριο αποθήκη 9τμ καθορισμένο πάρκινγκ κωδΓ102 www.ikiarealestate.gr 2310-334885 Ikia realestate ●ΧΑΡΙΛΑΟΥ Ακίνητο 110τμ 2ΔΣ(Κουζίνα ανεξάρτητη)ΜΠ Wc ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ος ωραίο σημείο ατ.αέριο μεγάλοι χώροι πάρκινγκ συγκοινωνία .Τιμή 350€ (κωδ. 5685) 2310-390015 6947996251 www.skoreal.gr ΣΜΘ ●ΧΑΡΙΛΑΟΥ ακίνητο 130τμ 3ΔΣ(Κουζίνα ανεξάρτητη)ΜΠ Wc ενοικιάζεται διαμέρισμα 2ος του 1992 ωραίο σημείο θέα πάρκο ατ.πετρέλαιο μεγάλοι χώροι πάρκινγκ τέντες συγκοινωνία .Τιμή 400€ (κωδ. 5681) 2310-390015 694-7996251 www.skoreal.gr ΣΜΘ ●ΧΑΡΙΛΑΟΥ Αναξιμάνδρου ενοικιαζεται κουκλίστικο διαμέρισμα 150τμ 3ος 15ετιας σε πολύ καλή κατασταση 3ΔΣΤΡΚΛWC ανοιχτωσια παρκινγκ ατομικό αέριο διαμπερές Τιμη 550Ε Καλέστε Μεσιτικό Γραφείο Ασπασία Μέγα 2310-918188 695-5181888 www.megarealestate.gr ΣΜΘ

●ΧΑΡΙΛΑΟΥ Διαμέρισμα 2ΔΣΚΜΠ 105τμ ατομικό Φυσικό Αέριο σε πολύ καλή κατάσταση 2ος όροφος θωρακισμένη κουζίνα χωριστή καινούργια κουφώματα μεγάλοι χώροι γωνιακό φωτεινό 380€ 2310-434894 697-2289681 Επιλογές Ακινήτων ΣΜΘ ●ΧΑΡΙΛΑΟΥ Διαμέρισμα 2ΔΣΚΜΠ 2ος όροφος 90τμ Ατομική θέρμανση σε καλή κατάσταση κουζίνα χωριστή θωρακισμένη ιδανικό για οικογένεια ζευγάρια κτλ. 320€ 2310-434894 697-2289681 Επιλογές Ακινήτων ΣΜΘ ●ΧΑΡΙΛΑΟΥ διαμέρισμα 2ου 110τμ 2ΔΣΚΜΠ φρεσκοβαμμένο φωτεινό με ανοιχτωσιά σε καταπράσινο ήσυχο σημείο κοντά σε συγκοινωνίες με τζάκι και αέριο κωδΓ110 www.ikiarealestate.gr 2310-334885 Ikia realestate ●ΧΑΡΙΛΑΟΥ Διαμέρισμα 3ΔΣΚ2ΜΠ 3ου ορόφου Ατομική θέρμανση parking θωρακισμένη A/C σε άριστη κατάσταση ιδανικό για οικογένεια 430€ 2310434894 697-2289681 Επιλογές Ακινήτων ΣΜΘ ●ΧΑΡΙΛΑΟΥ διαμπερές διαμέρισμα 55τμ ΔΣΚΜπ κατασκευής 2007 1ος ασανσέρ φυσικό αέριο ατομικό αποθήκη πόρτα ασφαλείας βεραντα τιμή 330€ κωδ.0959 2310-910810 697-5129294 Elite properties www.elitehps.gr ●ΧΑΡΙΛΑΟΥ ενοικιάζεται 100τμ διαμέρισμα στον 3ο όροφο με 2ΔμεγάλαΣΛΚχωρΜΠ σε καλή κατάσταση και ωραίο σημείο με ανοιχτωσιά θέρμανση ατομική αερίου 460€ 2310-318718 697-2518972 Good Choice Real Estate ●ΧΑΡΙΛΑΟΥ ενοικιάζεται 50τμ γκαρσονιέρα ανακαινισμένη σε κεντρικό δρόμο με ατομική θέρμανση φυσικού αερίου κατάλληλο για φοιτητή/τρια Τιμή 320€ 2310-318718 697-2518972 Good Choice Real Estate ●ΧΑΡΙΛΑΟΥ ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 42τμ 1 μεγάλο δωμάτιο μπάνιο κουζινα χωλ θωρακισμένη πόρτα τέντες κλιματισμός σε πολυ καλη κατάσταση 200ευρω Ιδιώτης 697-7408704 ●ΧΑΡΙΛΑΟΥ ενοικιάζεται γκαρσονιερα ρετιρε 50τμ ατομικο αεριο μεγαλη βεραντα 300Ε συζητησιμα 2310-901375 694-5818081 Χρ.Αθανασιάδης Οικοεπενδυτική ΧΑΡΙΛΑΟΥ ενοικιάζεται διαμέρισμα 76τμ 2ΔΣΚΜΠ με φυσικό αέριο 2310305516 κα Ελένη ●ΧΑΡΙΛΑΟΥ ενοικιάζεται διαμερισμα 54τμ 3ος ΔΣΚΜπ πληρως ανακαινισμένο τζακι θωρακισμένη πορτα πληρως επιπλωμένο με ολα τα ηλεκτρικά μεγαλη βεράντα θεση σταθμευσης από ιδιωτη 693-6389462 κα Δημητρα ●ΧΑΡΙΛΑΟΥ ενοικιάζεται διαμέρισμα 110τμ. 3ος όρ. 3ΔΣΛΚΜΠ Τζάκι γωνιακό θέρμανση ατομικό φυσικό αέριο θέση στάθμευσης στη πυλωτή. Τιμή 420Ε συζητήσιμη. www.estatevael.gr 2310608546 697-2506040 VAEL Real Estate ΣΜΘ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ενοικιάζεται διαμέρισμα 60τμ 1ΔΣΚΜΠ με φυσικό αέριο 2310305516 κα Ελένη ΧΑΡΙΛΑΟΥ ενοικιάζεται διαμέρισμα γωνιακό ΔΣΚΛΚ ατομικό αέριο a/c 2ος όροφος πάρκινγκ 697-7824755 ●ΧΑΡΙΛΑΟΥ ενοικιάζεται ρετιρέ 80τμ 2ΔΣΚΜπ πλήρως ανακαινισμένο καταπληκτικό διαμέρισμα ατομικό αέριο αποκλειστικά από τη Liberty τιμή 350€. [Κωδ. L-4541] 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΧΑΡΙΛΑΟΥ ενοικιάζεται στην Αγία Κυριακή διαμέρισμα 150τμ 3ΔΣΚΜΠWC 14 ετών 3ου ορόφου διαμπερές γωνιακό μεγάλα μπαλκόνια ανοιχτωσιά ατομικό φυσικό αέριο παρκινγκ. [Κωδ. L-8457] 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ


ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ενοικιάζεται στουντιο 37τμ 1ος όροφος 4ετών υπογεια αποθηκη μεγάλο μπαλκόνι αεριο 250Ε 2310330116 693-7123987 ●ΧΑΡΙΛΑΟΥ Ετεοκλέους αρ.40 Τροχιοδρομικά ενοικιάζεται διαμερισμα ωραιο 3ος 92τμ 3ΔΣΚΛΧ τέντα πάρκινκγ πυλωτη ανατολικομεσημβρινό 420Ε 6973087880 κ.Δημήτρης ●ΧΑΡΙΛΑΟΥ Ευκαιρία! Γήπεδο Άρη διαμέρισμα 45τμ του 1994 1ος ψηλός 1Υπνοδωμάτιο Σαλοκουζίνα Λουτρό παράθυρο αυτόνομη θέρμανση διαμπερές βαμμένο ήσυχη γειτονιά. 250€ Φωτογραφίες www.redy.gr (κωδ.7154) 2310488.244 693-7288818 Αθανασιάδης Χρήστος ΣΜΘ ●ΧΑΡΙΛΑΟΥ Ιδανική γκαρσονιέρα 1ΔΣΚΜΠ Ατομική θέρμανση φωτεινή ευχάριστη θωρακισμένη τέντες διατίθεται και επιπλωμένη ιδανική για εργένηδες φοιτητές συνταξιούχους 230€ 2310434894 697-2289681 Επιλογές Ακινήτων ΣΜΘ ΧΑΡΙΛΑΟΥ (κάτω από γήπεδο Άρεως) ενοικιάζεται ρετιρέ 55τμ βεράντα σκεπαστή με κεραμίδι 1δωμάτιο σαλόνι κουζίνα wc με μπάνιο ή ντουζ με aircondition 23940-31805 697-4932562 ●ΧΑΡΙΛΑΟΥ κοντά στο τέρμα του «10» ενοικιάζεται ήσυχη γκαρσονιέρα 60τμ 1δσκμπ 4ου ορόφου ασανσέρ ατομικό αέριο νέα κουφώματα. κωδ:1472 2310251.001 697-9499201 «Πολιτεία Ακινήτων» www.πολιτεία.gr ●ΧΑΡΙΛΑΟΥ Μυστακιδου ενοικιάζεται διαμέρισμα κουκλίστικο 3ου οροφου 2ΔΣΤΡΚΛ σε πολύ καλή κατάσταση διαμπερές ατομικό φυσικό αέριο παρκινγκ αποθήκη Τιμή 430Ε Καλέστε Μεσιτικό Γραφείο Ασπασία Μέγα 2310-918188 695-5181888 ΣΜΘ ●ΧΑΡΙΛΑΟΥ (Ν.Ελβετία) ενοικιάζεται διαμπερές διαμέρισμα 125τμ 1ος ψηλός 3δσκμπwc κουζίνα χωριστή παρκινγκ απεριόριστη θέα. 400€ 2310-251001 «Πολιτεία Ακινήτων» www.πολιτεία.gr ●ΧΑΡΙΛΑΟΥ οδός Πλαταιων αρ.17 ενοικιάζεται μονοχωρο διαμερισμα 40τμ 3ος όροφος (τελευταιος) ανακαινισμένο με ηλεκτρικές συσκευές λιγα επιπλα θωρακισμένη κλιματισμό κουφωματα αλουμινιου 694-5901683 ●ΧΑΡΙΛΑΟΥ περιοχή ενοικιάζεται γκαρσονιέρα με δωμάτιο σαλόνι κουζίνα χωλ wc αυτόνομη θέρμανση 2ος όροφος πόρτα ασφαλείας πολύ κοντά σε στάση λεωφορείου 694-4647078 2310-315097 ΧΑΡΙΛΑΟΥ περιοχή ενοικιάζεται διαμερισμα 105τμ 2δωμάτια σαλοτραπεζαρία σε γάμα κουζινα μπάνιο wc ανακαινισμένο ανατολικο γωνιακό φυσικο αεριο τέντες στο 2ο όροφο καινουργια κουφωματα 694-5454066 698-1537582 ΧΑΡΙΛΑΟΥ περιοχή ενοικιάζεται διαμερισμα 55τμ με ατομικο φυσικο αεριο 2310-301832 ●ΧΑΡΙΛΑΟΥ Πλαστήρα ενοικιάζεται πλήρως ανακαινισμένο διαμέρισμα 2ΔΣΑΛΤΡΚΜΠWC 105τμ 2ος όροφος πρόσοψη γωνιακό ατομικό φυσικό αέριο τέντες εξαιρετικό ιδανικό για οικογένεια 420€ κωδ.8218 2310-252292 697-4595575 Golden House. ΣΜΘ ΧΑΡΙΛΑΟΥ στο γήπεδο Αρη ενοικιάζεται διαμερισμα τρια μεγάλα δωμάτια σαλονι κουζινα με ατομικο φυσικο αεριο και πάρκινγκ στην πυλωτη 380Ε 6977223475 693-6804888

ΚΕΝΤΡΟ ●40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ γκαρσονιέρα 45τμ 2ος όροφος 2ΔΚΜπ ανακαινισμένη θέρμανση φυσικό αέριο . πολύ κοντά στα πανεπιστήμια ενοίκιο 280€ (κωδ.760) 2310221522 697-4605495 Active Real Estate www.active-estate.gr ΣΜΘ ●40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ διαμέρισμα 100τμ με 2ΔΣΚΜ τζάκι σε οικοδομή 10ετών 1ος ψηλός όροφος ατομική πετρελαίου ιδανικό και για φοιτητές 2310-203260 697-6562427 Λάζαρος Λινδαρής Μεσίτης ακινήτων Γ.Βιζυηνού αρ.70 ΣΜΘ ●40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ διαμέρισμα ενοικιάζεται 70τμ 1ος όροφος 3ΔΚΜπ ατομική θέρμανση φυσικό αερίου ανοιχτωσιά καθαρό με περιμετρικό μπαλκόνι χωρίς ασανσέρ ενοίκιο 350€ (Κωδ.757) 2310221522 697-4605495 Active Real Estate www.active-estate.gr ΣΜΘ

●40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ διαμέρισμα ενοικιάζεται 88τμ 2ΔΣΚΜπ σε καλή κατάσταση ανώγειο φυσικό αέριο 300€ (κωδ.762) 2310-221522 697-4605495 Active Real Estate www.active-estate.gr ΣΜΘ ●40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ διαμέρισμα με 1ΔΣΚΜ 3ος όροφος άριστη οικοδομή 8ετών με ατομική πετρελαίου δίπλα στα πανεπιστήμια 2310-203260 697-6562427 Λάζαρος Λινδαρής Μεσίτης ακινήτων Γ.Βιζυηνού αρ.70 ΣΜΘ 40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ενοικιάζεται ανακαινισμένο ανώγειο 2ΔΚWC κατάλληλο για φοιτήτριες/ες 2310-204411 6942982158 ●40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ενοικιάζεται διαμέρισμα 100τμ 2ΔΣΚWC 3ος όροφος διαμπερές φωτεινό μεγάλους χώρους ατομική θέρμανση αερίου καινούρια έπιπλα κουζίνας ωραίο σημείο ανοιχτωσιά κοντά Κυανό Σταυρό 300€ 2310-649605 697-3373302 Κτηματομεσιτική κ.Ξανθοπούλου ●40 εκκλησίες ενοικιάζεται σε κεντρικότατο σημείο κατάστημα 53τ.μ. - ισόγειο με ατομικό φ.α. - ΚΩΔ [Κ-2056] Key Home - Σκοπού 10 2310-202100 www. keyhome.gr - Γραικός Γεώργιος ●40 εκκλησίες ενοικιάζεται κεντρικότατο διαμέρισμα εξαιρετική κατάσταση σε καλαίσθητη οικοδομή 108τ.μ. 2ου 2δ.ς.κ.λ. μεγάλοι χώροι ατομικό φ.α. ασανσέρ αποθήκη ΚΩΔ.[Κ-1989] Key Home 2310-202100 www.keyhome.gr Γραικός Γεώργιος 697-4715686 ΣΜΘ ●40 εκκλησίες ενοικιάζεται καινούργιο διαμέρισμα 78τ.μ. 2δ.ς.κ.λ. 1ος όροφος μεγάλο μπαλκόνι ατομικό φ.α. τζάκι ασανσέρ πάρκινγκ 480€ - ΚΩΔ [Κ-2054] Key Home - 2310-202100 www. keyhome.gr -Γραικός Γεώργιος 6974715686 ΣΜΘ ●40 εκκλησίες ενοικιάζεται εξαιρετικό ανατολικό διαμέρισμα 84τ.μ. 2δ.ς.κ.λ. 2ος διαμπερές ωρομετρηση πετρελαίου a/c ντουλάπες ασανσέρ πάρκινγκ 450€ -ΚΩΔ [Κ-2068] Key Home - 2310202100 www.keyhome.gr - Γραικός Γεώργιος 697-4715686 ΣΜΘ ●40 εκκλησίες ενοικιάζεται διαμέρισμα πολύ καλή κατάσταση με απεριόριστη θέα 130τ.μ. 3δ.ς.κ.λ.wc 1ος φυσικό αέριο - ΚΩΔ [Κ-2065] Key Home - 2310202100 www.keyhome.gr - Γραικός Γεώργιος 697-4715686 ΣΜΘ ●40 εκκλησίες ενοικιάζεται ανακαινισμένο διαμέρισμα 60τ.μ. 1δ.ς.κ.wc 2ος ατομικό φ.α. βαμμένο a/c - κωδ [κ-2041] Key Home - Σκοπού 10 2310-202100 www.keyhome.gr - Γραικός Γεώργιος 697-4715686 ΣΜΘ ●40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ενοικιάζεται μονοκατοικία με ατομική θέρμανση πετρελαίου περιποιημένη με καινούρια κουφώματα αυλή κτλ. 2310-203260 697-6562427 Λάζαρος Λινδαρής Μεσίτης ακινήτων Γ.Βιζυηνού αρ.70 ΣΜΘ ●40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ενοικιάζεται διαμέρισμα 110τμ με 2ΔΣΛΚΜΠ με θέα θάλασσα κοντά στα Πανεπιστήμια αυτόνομη θέρμανση κατάλληλο για δύο φοιτητές Κωδ. 21230 Τιμή 500€ 2310-220.111 ‘Parthenon Hellas’ www.eparthenon.eu ΣΜΘ ●40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ενοικιάζεται 75τμ 2ΔΣΚΜ ατομική πετρελαίου άριστη οικογενειακή οικοδομή ιδανικό για φοιτητές δίπλα στον Μασουτη 2310-203260 697-6562427 Λάζαρος Λινδαρής Μεσίτης ακινήτων Γ.Βιζυηνού αρ.70 ΣΜΘ ●40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ενοικιάζεται νεόδμητη στούντιο 3ος όροφος 40τμ 1ΣΚWC άριστη κατάσταση αυτόνομη θέρμανση φυσικό αέριο θέα ασανσέρ καλό ενοίκιο (κωδ.755) 2310-221522 697-4605495 Active Real Estate www.active-estate. gr ΣΜΘ ●40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ιδιαίτερο διαμέρισμα 80τμ με 2ΔΣΚΜ 2ος όροφος ατομικό αέριο οικοδομή 10ετών με παρκινγκ 500ε 2310-203260 697-6562427 Λάζαρος Λινδαρής Μεσίτης ακινήτων Γ.Βιζυηνού αρ.70 ΣΜΘ 40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ κοντά πανεπιστήμια και δάσος Σεϊχ-Σου ενοικιάζεται διαμέρισμα 70τμ 1ος 2ΔΜπ ενιαίο καθιστικό κουζίνα τέντες αέριο a/c ελάχιστα κοινόχρηστα πρόσφατα ανακαινισμένο 300€ 2104253770 698-4598104 40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ κοντά στο Πανεπιστήμιο ενοικιάζεται διαμέρισμα 60τμ ανακαινισμένο ιδιώτης 693-8768467

●40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ νεόδμητο πολυτελές διαμέρισμα 3ΔΣΚΜ+WC αποθήκη παρκινγκ μεγάλα μπαλκόνια θέα ατομικό φυσικό αέριο 2310-203260 6976562427 Λάζαρος Λινδαρής Μεσίτης ακινήτων Γ.Βιζυηνού αρ.70 ΣΜΘ

●ΑΛ.ΣΒΩΛΟΥ Αγγελάκη ενοικιάζεται άριστο διαμέρισμα 2ΔΣΚΜΠ 85τμ 2ος όροφος ασανσέρ πρόσοψη ατομική θέρμανση ιδανικό για 2 φοιτητές μόνο 300€ κωδ.6369 2310-252292 6974595575 Golden House. ΣΜΘ

●Α.ΠΟΛΗ κοντά στα Πανεπιστήμια ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 55τμ ΔΣΚΛΜ 2ος όροφος σε οικοδομή 5ετίας θέρμανση ωρομέτρηση ντουλάπα μπαλκόνι με θέα και πάρκινγκ 300€ ιδιώτης 694-4667786

●ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ καλο σημειο κοντα στη Γενικη Γραμματεια ενοικιαζεται διαμερισμα ωραιοτατο 6ος 85τμ 2ΔΣΛΚ ξεχωριστηΜΠ φωτεινο διαμπερες. Μισθωμα σουπερ 300 693-7509020 2311222893 Κτηματομεσιτικη Λιουρτας

●40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ πλήρως επιπλωμένο διαμέρισμα και με φουλ ηλεκτρικό εξοπλισμό ατομικό αέριο 3ος όροφος ανακαινισμένο και με θέα στο δάσος 320ε 2310-203260 697-6562427 Λάζαρος Λινδαρής Μεσίτης ακινήτων Γ.Βιζυηνού αρ.70 ΣΜΘ

●ΑΛ.ΣΒΩΛΟΥ αρ.4 (θέα πλατεία Αγ.Σοφίας) 65τμ 7ος όροφος πλήρως ανακαινισμένο 2ΔΣΚΜΠ ατομική θέρμανση φυσικό αέριο γερμανικά σώματα νέα υδραυλικά με 2κλιματιστικά με νέα: θωρακισμένη θερμοηχομονωτικά κουφώματα κουζίνα εσωτερικές πόρτες πατώματα βαμμένο wc ντουλάπες 450€ 2310-543445 694-5490599 Δράμαλης

●Α.ΠΟΛΗ οροφοδιαμέρισμα 89τμ 3ος 2δσκμπ 8ετών ωρομέτρηση πετρέλαιο θέα 450€ β)76 τμ 2ος 2δσκμπ 6ετών θέα 360 € γ)90τμ 2ος 3δσκμπ κεντρική θέρμανση τζάκι θέα αποθήκη 460€ 2310500555 interhome.gr ΣΜΘ

●ΕΓΝΑΤΙΑ κάτω απο την οδό υπέροχο γωνιακό οροφοδιαμέρισμα σε νεοκλασικό κτίριο ριζικά ανακαινισμένο ατομικό αέριο 110τμ 2-3ΔΣΚΜΠWC φανταστική επιλογή. [Κωδ. L-8522] 2310-272737 ΣΜΘ

●40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ πολύ καλή οικοδομή διαμέρισμα με θέα ανατολικομεσημβρινό 80τμ 2ΔΣΛΚWC 570€ 2310-540119 694-4355242 ●40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ πολύ καλή οικοδομή διαμέρισμα ενιαίου χώρου ατομική θέρμανση αερίου 27τμ 270€ 2310-540119 694-4355242 ●40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ πολύ καλή οικοδομή διαμέρισμα δίχωρο ανατολικομεσημβρινό 33τμ 2ΔWC 350€ 2310-540119 694-4355242 ●ΑΓΓΕΛΑΚΗ ενοικιάζεται διαμέρισμα πλήρως ανακαινισμένο με 2δωμάτια σαλόνι κουζίνα και μπάνιο 65τμ στον 4ο όροφο θέρμανση ατομική αερίου Τιμή 350€ 2310-914913 693-6900101 Μεσιτικό Ευθυμιάδου Μαρία ΣΜΘ ●ΑΓΓΕΛΑΚΗ περιοχή ενοικιάζεται διαμπερές διαμέρισμα 135τμ 3ΔΣΚΜΠWC ατομικό φυσικό αέριο απεριόριστη θέα ανοιχτωσιά άριστη κατάσταση.[Κωδ. L-8553] 2310272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ -Εγνατία πλατεία 12 Αποστόλων studio 6ος όροφος καινούριο μεγάλη βεράντα αέριο πάρκινγκ πυλωτή θέα πλατεία 12 Αποστόλων 230€ 697-2265315 ●ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κάλβου καινούργια οικοδομή στούντιος 35τμ όλους ορόφους ντουλάπα μάτια κουζίνας από 150€ 200 250€ με πάρκινκ επιπλωμένο 250€ Καυτατζόγλου ρετιρέ 5ος πρόσοψη 1ΔΣΚΛ ατ.αέριο 45τμ 300€ 2310265880 Παπανακλή ΣΜΘ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ στο κέντρο της πόλης δίπλα στην εκκλησία κοντά στα πανεπιστήμια ενοικιάζεται διαμέρισμα ανακαινισμένο επιπλωμένο με ηλεκτρικές συσκευές λίγα κοινόχρηστα αυτόνομη θέρμανση 2ΔΚΜΠ 698-2614224 κος Φώτης ●ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ διαμέρισμα 75 τμ 2ος 2δσκμπ 10 ετών ωρομέτρηση θέα 350€ β)75 τμ ισόγεια μονοκατοικία 2δσκμπ 8ετών ατομικό πετρέλαιο τζάκι 350 € γ)30τμ 1ος 1δσκμπ 6ετών 320€ 2310500555 interhome.gr ΣΜΘ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 42τμ καθαρά 2ος όροφος ασανσέρ θωρακισμένη φυσικό αέριο φωτεινό πολύ περιποιημένο 210€ Ιδιώτης 6945395516 ●ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ Αχειροποιήτου ενοικιάζεται διαμέρισμα 6ου ορόφου 115τμ 3ΔΣΚΜπWC αποθήκη μεγάλη ανοιχτωσιά και θέα την εκκλησία φωτεινότατο διαμπερές σε πολύ καλή κατάσταση 500€. [Κωδ. L-8132] Σ.Αλβανούδης 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ Εγνατία ενοικιάζεται lux ανακαινισμένο διαμέρισμα 2ΔΣΑΛΚΜΠ 80τμ 2ος όροφος πρόσοψη ασανσέρ ατομικό φυσικό αέριο συν κλιματιστικό ηλεκτρικές συσκευές 490€ κωδ.6393 2310-252292 697-4595575 Golden House. ΣΜΘ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ ενοικιάζεται διαμέρισμα 5ος όροφος ΔΣΚΜπ 330€ 693-6617126 ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ ενοικιάζεται διαμέρισμα 3ος όροφος 2ΔΣΚ μεγάλο χολ 60τμ φυσικό αέριο ελάχιστα κοινόχρηστα ιδανικό για ζευγάρι ή 2 φοιτήτριες 2310-265979 694-9197138 10.00πμ έως 10.00μμ ●ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ μπροστά στον πεζόδρομο ενοικιάζεται ρετιρέ 8ου ορόφου 75τμ ανακαινισμένο ατομική θέρμανση φυσικού αερίου. [Κωδ. L-8369] - Γ.Γεωργιάδης 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ Γρεβενών καθετος Ιπποδρομιου και Δ.Γούναρη ενοικιάζεται οροφοδιαμέρισμα 2ΔΣΚΜΠ 105τμ 1ο ρετιρέ εντοιχ. ηλεκτρικές συσκευες και ντουλάπα θερμιδομετρητή 2 κλιματιστικά 693-6274778

●ΑΛ.ΣΒΩΛΟΥ Δ.Γούναρη ρετιρέ βεράντα μεγάλη 8ος 2ΔΣΤΚΛ ατομικό αέριο τέντα ηλεκτρική κουζίνα πολύ καλή κατάσταση 380€ Τσιμισκή 6ος 3ΔΣΤΚΛ 107τμ αέριο 500€ Δ.Γούναρη ρετιρέ 2ΔΣΚΛ αέριο 400€ 2310-265880 Παπανακλή ΣΜΘ ●ΑΛ.ΣΒΩΛΟΥ Εκκλησία Αγ.Σοφίας άριστο διαμέρισμα 2ΔΣΚΜΠ 80τμ 2ος πρόσοψη διαμπερές ασανσέρ αλουμινίου κουφώματα ατομικό φυσικό αέριο άριστη οικοδομή ιδανικό και για επαγγελματική στέγη 360€ κωδ.6379 2310252292 697-4595575 Golden House. ΣΜΘ ●ΑΛ.ΣΒΩΛΟΥ Εκκλησία Αγ.Σοφίας ενοικιάζεται πλήρως ανακαινισμένο διαμέρισμα 1ΔΣΚΜΠ 8Ος όροφος ασανσέρ ατομικό φυσικό αέριο ιδανικό για φοιτητή ή εργαζόμενο 320€ κωδ.6374 2310-252292 697-4595575 Golden House. ΣΜΘ ●ΑΛ.ΣΒΩΛΟΥ ενοικιάζεται διαμέρισμα 75τμ πρόσοψη 2ου ορόφου με 2ΔΣΚΜΠ σε εξαιρετική κατάσταση ανακαινισμένο μπάνιο και κουζίνα 400€. 2310-567350 693-2831488 Property Finders ●ΑΛ.ΣΒΩΛΟΥ Ιπποδρομίου δίπλα πανεπιστήμια lux ανακαινισμένο διαμέρισμα ΔΚΜΠ 35τμ 6ος ασανσέρ ηλιόλουστο ατομικό αέριο συν κλιματιστικό ηλεκτρικές συσκευές ντουλάπα ιδανικό για φοιτητή μόνο 250€ κωδ.6383 2310-252292 697-4595575 Golden House. ΣΜΘ ●ΑΛ.ΣΒΩΛΟΥ με Ιπποδρομίου ενοικιάζεται δαιμέρισμα 45τμ 2ΔΣΚΜπ πλήρως ανακαινισμένο ατομικό φυσικό αέριο οπίσθιο πολύ φωτεινό 8ος όροφος Πληροφορίες 693-2270881 ΑΝΔ.ΚΑΛΒΟΥ ενοικιάζεται επιπλωμένο 2υ/δ σαλόνι κουζίνα 350€ 6973989979 ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ με καλή πρόσβαση σε ΑΕΙ-ΤΕΙ ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 50τμ καινούρια οικοδομή λουξ κατασκευής ΔΣΑΛΚΜΠ αυτόνομη αερίου φωτεινή ηλιόλουστη και στούντιο επιπλωμένο ή όχι 30τμ άριστο 2310-242824 6936974399 Α.ΠΟΛΗ (Αγ.Παύλος) ενοικιάζονται διαμερίσματα ανατολικά δάσος ατομική θέρμανση ασανσέρ α)2ος όροφος θέα μπαλκόνια 80τμ 350€ β)ισόγειο χωρίς κοινόχρηστα 50τμ 200€ γ)ημιυπόγειο 75τμ 220€ 2310-202668 697-9831876 ●Α.ΠΟΛΗ Aγ.Παύλος ενοικιάζεται lux ανακαινισμένο διαμέρισμα 3ΔΣΑΛΚΜΠWC 90τμ 1ος όροφος θέα ανοιχτωσιά ατομικό φυσικό αέριο ηλεκτρικές συσκευές συν πολλά έξτρα συν πάρκινγκ 540€ κωδ.6169 2310-252292 697-4595575 Golden House. ΣΜΘ Α.ΠΟΛΗ ενοικιάζεται διαμέρισμα καινούριο (2011) 80τμ 2ΔΣΚΜπ ηλιόλουστο με θέα θάλασσα δική του είσοδο αυτόνομη θέρμανση πόρτα ασφαλείας και χωρίς καθόλου κοινόχρηστα 6942468899 Α.ΠΟΛΗ ενοικιάζεται διαμέρισμα 89τμ καθαρά 6ετιας διαμπερές με θέα με ωριαία μέτρηση δίπλα στο κέντρο κοντά στο πανεπιστήμιο 697-6565344 697-7292406 2310-332702 ●Α.ΠΟΛΗ ενοικιάζονται μονοκατοικία με θέα 45τμ 220Ε μονοκατοικία με θέα 60τμ 2ΔΣΚWC 290Ε οροφοδιαμερίσματα από 80τμ -120τμ 350 -450Ε δώμα με θέα 250Ε γκαρσονιέρες 697-6302159 Golden Star Α.ΠΟΛΗ ενοικιάζονται: α)γκαρσονιέρα 40τμ 220Ε β)στούντιος πολυτελούς κατασκευής πλήρως επιπλωμένα 200Ε 694-5156015 694-4504520 ●Α.ΠΟΛΗ κοντά στα Πανεπιστήμια ενοικιάζεται στουντιο επιπλωμένο και με ηλεκτρικές συσκευές 280€ 6942015180

●Α.ΠΟΛΗ περιοχή Κόκκινη Βρύση κοντά Ταξιάρχες διαμέρισμα 73τμ 2ΔΣΚWC ήσυχη γειτονιά θέα θάλασσα εύκολο παρκινγκ λίγα κοινόχρηστα ατομική θέρμανση δίπλα στάση Κτελ 450€ 694-4766833 23410-23246 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ αρχαία αγορά ενοικιάζεται στούντιο επιπλωμένο λούξ με ατομική θέρμανση σε πεζόδρομο με θέα το αρχαία θέατρο 180Ε 697-3747512 ●ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ Βασ.Ηρακλείου ενοικιάζεται άριστο διαμέρισμα 60τμ 2ΔΣΚΜπ πλήρως ανακαινισμένο ιδανικό και για επαγγελματική στέγη. [Κωδ. L-7591] 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ και Εγνατία περιοχή ενοικιάζεται διαμέρισμα 40τμ (δυο δωματα κουζινα wc) 2ος όροφος διαμπερές ατομική θέρμανση φυσικού αερίου σε ήσυχη και καθαρή οικοδομή Ιδιώτης 697-2164750 ●ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ οδός ενοικιάζεται λουξ γκαρσονιέρα 70τμ με ατομική θέρμανση αερίου μπροστινή ψηλού ορόφου αποκλειστικότητα. [Κωδ.L-7958] 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ Α.ΤΟΥΜΠΑ οροφοδιαμέρισμα ΔΣΚΛ 55τ.μ. διαμπερές με θέα βεράντες 300 τμ. τζάκι αυτονομία θέρμανσης με φυσικό αέριο. Πληροφορίες : 2310-988.229 698-2507313 ●ΑΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ Δίπλα στα πανεπιστήμια ενοικιάζεται πλήρως ανακαινισμένο διαμέρισμα 1ΔΣΑΛΤΡΚΜΠ συν 1 μικρό δωμάτιο 2ος όροφος πρόσοψη 65τμ ατομικό φυσικό αέριο άριστη οικοδομή 280€ κωδ.6338 2310-252292 697-4595575 Golden House. ΣΜΘ ΒΑΡΔΑΡΗΣ ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 2ος όροφος ΔΣΚπ ασανσέρ αέριο a/c u;eση πάρκινγκ 210€ 694-5395516 ●ΔΑΓΚΛΗ αρ.7 (Πανεπιστημια) ενοικιάζεται διαμερισμα 2ΔΣΚΜπ 2ος 60τμ επιπλωμένο ανακαινισμένο φυσικο αεριο κατάλληλο για φοιτητές τιμη 380Ε 697-9909940 Ιδιωτης Δ.ΓΟΥΝΑΡΗ διαμερισμα, 1ου ροφου 2 δωματια 2μπανια κουζινα πληρως ανακαινισμενο θωρακισμένη πορτα 6936798081 Επικοινωνία Απο:9πμ Έως:2μμ ●Δ.ΓΟΥΝΑΡΗ πλ.Ναυαρίνου ενοικιάζεται διαμέρισμα 2δωματίων που επικοινωνούν με διπλή τζαμόπορτα κουζίνα λουτρό ανακαινισμένο φυσικό αέριο κλιματιστικό 694-8885700 Ιδιώτης ●Δ.ΓΟΥΝΑΡΗ Τσιμισκή ενοικιάζεται πλήρως ανακαινισμένο διαμέρισμα 2ΔΣΚΜΠ 70τμ 7ος όροφος ασανσέρ ανοιχτωσιά ατομικό φυσικό αέριο ιδανικό και για επαγγελματική στέγη 370€ κωδ.6343 2310-252292 697-4595575 Golden House. ΣΜΘ ●ΔΕΛΜΟΥΖΟΥ αρ.3 ενοικιάζεται 80τμ 3ΔΣΚχωριστή2WC γωνιακό ατομικό αέριο ανακαινισμένο πλήρως Α’ ποιότητας διπλά αλουμινίου παράθυρα 1ος όροφος ψηλά θωρακισμένη πόρτα φθηνά 350€ για οικογένεια 694-8803233 ●ΔΕΣΠΕΡΑΙ ενοικιάζεται διαμέρισμα με 2 υπνοδωμάτια σε 6ο όροφο 95τμ άριστη επιλογή. [Κωδ.L- 8459] 2310272737 LIBERTY ΣΜΘ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Αισώπου στην αρχή ενοικιάζεται γκαρσονιερα -γραφειο 2 δωμάτια κουζινάκι τουαλέτα 36τμ 4ος όροφος φυσικό αέριο βλέπει Αισώπου 250€ 694-5160999 694-4270701 ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ όπισθεν ενοικιάζεται δυάρι διαμπερές 1ος όροφος ανεξάρτητοι χώροι όλα τα λευκά είδη κουζίνας (πλυντήριο ψυγείο κουζίνα) 250Ε 6973747512 ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ περιοχή κεντρικό ενοικιάζεται καινούριο διαμέρισμα 2ος όροφος 67τμ ένα δωμάτιο σαλοτραπεζαρία χώλ μπάνιο με αυτόνομη θέρμανση φυσικού αερίου 694-4157216 694-4706251

●ΕΓΝΑΤΙΑ Π.Ιωακείμ διαμέρισμα καλή κατάσταση 2ΔΣΚΜΠ 65τμ 3ος σανσέρ αλουμινίου κουφώματα πόρτα ασφαλείας ατομική θέρμανση επιπλωμένο ή μη ψυγείο ιδανικό και για 2φοιτητές 300€ κωδ.6323 2310-252292 697-4595575 Golden House. ΣΜΘ ●ΕΘΝ.ΑΜΥΝΗΣ Αλ.Σβώλου ενοικιάζεται super διαμέρισμα 3ΔΣΚΜΠWC 110τμ 1ος όροφος πρόσοψη διαμπερές ασανσέρ ατομικό φυσικό αέριο θωρακισμένη πόρτα ανακαινισμένο μπάνιο κουζίνα 550€ κωδ.6382 2310-252292 6974595575 Golden House. ΣΜΘ ΕΘΝ.ΑΜΥΝΗΣ αρ.40 ενοικιάζεται διαμερισμα 2ΔΣΚwc 3ος θωρακισμένη πορτα a/c ντουλάπες θερμανση ατομικο αεριο κουφωματα αλουμινιου τιμη 400Ε 697-8917599 ●ΕΘΝ.ΑΜΥΝΗΣ Μητροπόλεως ενοικιάζεται διαμέρισμα 2ΔΣΚΜΠ 100τμ 4ος όροφος πρόσοψη διαμπερές ατομική θέρμανση κουφώματα αλουμινίου ανακαινισμένο μπάνιο κουζίνα 500€ κωδ.6381 2310-252292 697-4595575 Golden House. ΣΜΘ ●ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ Πανεπιστημια ενοικιάζεται στουντιο 8ετών ισογειο ηλεκτρικά πορτα ασφαλειας ωρομέτρηση πετρελαιο 200Ε 2310-322494 Μεσιτικό Κουμπάρος ΣΜΘ ●ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ Αγ.Δημητρίου δίπλα στα πανεπιστήμια ενοικιάζεται πλήρως ανακαινισμένο διαμέρισμα 2ΔΣΚΜΠ 4ος όροφος ασανσέρ πρόσοψη ατομική θέρμανση 65τμ 330€ κωδ.6371 2310252292 697-4595575 Golden House. ΣΜΘ ●ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ Εγνατία δίπλα στα πανεπιστήμια ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ΔΣΚΜΠ 55τμ 1ος όροφος ψηλός ατομική θέρμανση ιδανικό για φοιτητές 250€ κωδ.6373 2310-252292 697-4595575 Golden House. ΣΜΘ ●ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟΥ Τσιμισκή πεζόδρομος διαμέρισμα ΔΣΚΜΠ μικρό δωμάτιο 55τμ 7ος όροφος πρόσοψη διαμπερές θέα και θάλασσα μεγάλη βεράντα ατομική θέρμανση συν 2 κλιματιστικά ντούλάπα 300€ κωδ.6386 2310-252292 6974595575 Golden House. ΣΜΘ ●ΚΑΜΑΡΑ διαμέρισμα 1ος 1ΔΚΛ 180€ και Δ.Γούναρη 2ος όροφος 1ΔΚΛ 220€ Ι.Μιχαήλ 1ος όροφος πρασιά 1ΣΤΚΛ ανακαινισμένο 220€ 2310-265880 Παπανακλή ΣΜΘ ●ΚΑΜΑΡΑ δίπλα Εξαδάκτυλου αρ.3 ενοικιάζεται διαμέρισμα 65τμ 2ΔΣΚ μπάνιο πόρτα ασφαλείας θερμοσυσσωρευτές διπλά τζάμια για φοιτητές ή εργαζόμενους 699-7370663 2310239545 ●ΚΑΜΑΡΑ Ι.Μιχαήλ ενοικιάζεται διαμέρισμα 70τμ 5ου ορόφου 2ΔΣΚΜπ κατάλληλο για φοιτητές 350€. [Κωδ. L-6858] Σ.Νικολαίδου 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΚΑΜΑΡΑ σε νεόδμητη οικοδομή ενοικιάζεται διαμέρισμα 130τμ 3 δωμάτια εμπρόσθιο μεγάλα μπαλκόνια ιδανικό για οικογένεια. [Κωδ. L-8404] Λ.Γαλανός 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ ενοικιάζονται στούντιο (2) 25τμ σε καινούρια οικοδομή επιπλωμένα με μπάνιο κουζίνα 150Ε και 170Ε αντίστοιχα ιδιώτης 698-1445244 2310-343988 ●ΚΕΝΤΡΟ άριστο διαμέρισμα 5ετίας 1ου ορόφου 45τμ 1ΔΣΚΜπ θέρμανση με ωρομέτρηση δίπλα σε κεντρικό σε ήσυχη γειτονιά πολύ καλή πρόσβαση σε αστικές συγκοινωνίες τιμή 280€. [Κωδ.L5600] Σ.Αλβανούδης 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ΚΕΝΤΡΟ ενοικιάζεται γκαρσονιέρα με επίπλωση 45τμ 2ΔΚΧWC 3ος μπαλκόνι με θέα πάρκο ασανσέρ 2 καναπέδες κρεβάτι ντουλάπα ηλ.κουζίνα πλυντήριο ψυγείο tv φυσικο αέριο 300ευρώ 6946982617


34

µικρές αγγελίες

ΚΕΝΤΡΟ ενοικιάζεται γκαρσονιέρα ΔΣαλ/ζίνα ανακατασκευασμένο προ 2ετίας με θωρακισμένη πόρτα a/c ηλεκτρικά ημιεπιπλωμένο θερμοπομπός 300ευρω 697-3362015 Ιδιοκτήτης ΚΕΝΤΡΟ ενοικιάζεται διαμέρισμα -στούντιο ΔΣΚΜΠ ατομικό φυσικό αέριο πολύ φωτεινό 220€ 2310-285.323 6975901190 Εγγραφή Ακινήτων ΚΕΝΤΡΟ ενοικιάζεται επιπλωμένη γκαρσονιέρα και στούντιο σε νεόδμητη πολυκατοικία (2012) ατομικό φυσικό αέριο θυροτηλεόραση θωρακισμένη πόρτα Ιδιώτης 697-3787024 697-6852089 ΚΕΝΤΡΟ ενοικιάζεται καινούργια λούξ γκαρσονιέρα αυτόνομη θέρμανση θωρακισμένη πόρτα κλιματισμός ηλεκτρικές συσκευές ντουλάπα συναγερμό βεραντα φωτεινή ήσυχη ιδανική για φοιτητές -τριες ΑΕΙ-ΤΕΙ κλπ. 694-5618565 ●ΚΕΝΤΡΟ ενοικιαζεται στουντιο επιπλωμενο λούξ 3ος πρόσοψη μπαλκόνι νεόδμητο ιδανικό για ΤΕΙ Σίνδου 6982301922 ●ΚΕΝΤΡΟ ενοικιάζεται στούντιο 35τμ σε 3ετών οικοδομή στον 1ο όροφο με ασανσέρ μερικώς επιπλωμένο τιμή 250€ (κωδ.Δ12-9) 2310-660500 Gold Key ●ΚΕΝΤΡΟ ενοικιάζεται στούντιο υπερ λούξ επιπλωμένο πληρως πορτα ασφαλείας βεραντα 30τμ 250ευρω 6997275715 ●ΚΕΝΤΡΟ Ενοικιάζονται καινούριες γκαρσονιέρες και studios μοντέρνας κατασκευής με κουζίνα ηλεκτρικά και ντουλάπες ιδανικά για φοιτητές και νέους εργαζόμενους. 6977463626 2310-273153 Προοπτική Κατασκευαστική ΚΕΝΤΡΟ ενοικιάζονται στούντιο δωμάτιο κουζίνα λουτρό wc 1ος ασανσέρ μπαλκόνι διπλά κουφώματα βαμμένο συν 25τμ 160Ε και 2Δ Κουζινακι Λ 6ος 180Ε 694-8075938 2310-221446 ●ΚΕΝΤΡΟ πλησίον Λ.Στρατού στο Γαλλικό Ινστιτούτο ενοικιάζεται διαμέρισμα 57τμ. 3ου ορ. 30ετίας ανακαινισμένο το 2010 2Δ(Κ)ΧWC θέρμανση ατομική καινούριοι θερμοπομποί.. Τιμή 280Ε συζητήσιμη. www. estatevael.gr 2310-608546 6972506040 VAEL Real Estate ΣΜΘ Κ.ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ (απέναντι πανεπιστήμια) ενοικιάζεται διαμέρισμα 3αρι στον 3ο όροφο όλα μπροστά ανατολικό με ατομική θέρμανση 697-3747512

●ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ διπλα στην Αριστοτελους ενοικιάζονται 3διαμερισματα 7ος -3ος -4ος 90τμ -120τμ 2-3ΔΣΛΚΜΠ σε καλη κατασταση διαμπερή. Μισθωματα 600€ -450€-650€. Συζητησιμα για σοβαρους. 2311-220120 2311-222893 6932652042 Κτηματομεσιτικη Λιουρτας ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ενοικιάζεται διαμέρισμα 60τμ 1ος όροφος 1ΔΣΚWC μεγάλα δωμάτια σε πολύ καλή κατάσταση 2310-263215 2310-263775 6945385155 Μεσιτικό Αγγέλου ΣΜΘ ●ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ επί της οδού ενοικιάζεται οροφοδιαμέρισμα γωνιακό 170τμ 5ος όροφος με 2 εισόδους και πολλούς χώρους κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη. [Κωδ. L-7731] Μ.Λασπίδου 2310-272737 ΣΜΘ ●Ν.ΦΩΚΑ (κέντρο) ενοικιάζεται ρετιρέ 5ος όροφος μεγάλο μπαλκόνι 37τμ για φοιτητη-τρια 180€ 693-8373249 2310-410249 ●ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ αρ.119 ενοικιάζεται οροφοδιαμέρισμα 5ου ανατολικομεσημβρινό δισγωνιαίο απεριόριστη θέα μοναδικό σε όο το κέντρο κατασκευή 92’ 122τμ 3ΥΔΜ2WC μεγάλο σαλόνι με τζάκι μπαλκόνι περιμετρικό μπαλκόνι (110τμ) 750€ Ιδιώτης 698-6835156 ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ ενοικιάζεται διαμέρισμα πλήρως ανακαινισμένο 2υ/δ χώλ κουζίνα μπάνιο πόρτα ασφαλείας ατομική θερμανση για ένα ή δύο φοιτητές-τριες 250€ 694-4630301 694-2712468 ●ΟΛΥΜΠΟΥ αρ.4 ενοικιάζεται διαμέρισμα 2δωμάτια σαλόνι τραπεζαρία κουζίνα λουτρό wc 90τμ 23230-24744 Γραμματίκα Αννα ●ΟΛΥΜΠΟΥ ενοικιάζεται ανακαινισμένο διαμέρισμα 62τμ 2ΔΣΚΜπ ατομικό αέριο 380€. [Κωδ. L-8536] Σ. Νικολαίδου 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΟΛΥΜΠΟΥ πλησίον πανεπιστημίου ενοικιάζεται διαμερισμα ανακαινισμένο 3ος όροφος ΔΣΚΜπ αυτόνομη θερμιδομέτρηση εντοιχισμένες ντουλάπες πολύ φωτεινό θωρακισμένη πόρτα 6972993414 ●ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Α.Πόλη ενοικιάζεται γκαρσονιέρα αυτονομη 45τμ ΣΚΔ μπάνι φυσικο αέριο αποθηκη σε παραδοσιακή ήσυχη πολυκατοικία με ελαχιστα κοινοχρηστα 697-2707051 697-7126127 2310-347393 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ διαμέρισμα 80τμ 2 μεγάλα δωμάτια σαλοκουζίνα τουαλέτα ωρομέτρηση 694-4267475

●Κ.ΝΤΗΛ ενοικιάζεται 50τμ 7ος 2δσκμπ ανακαινισμένο θερμοπομποί A/C 350€ β) τριανδρία 45τμ 2ος ατομικό αέριο ντουλάπα 320€ γ) 65 τμ 1ος 2δσκμπ ατομικό αέριο πλήρως ανακαινισμένο 2310-500555 interhome.gr ΣΜΘ

●ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ (δίπλα) ενοικιάζονται α)ολοκαίνουριο 55τμ ΔΣΚΜΠ ατομική θέρμανση αερίου ντουλάπα αποθήκη β)9ετών ΔΣΚΜΠ ατομική θέρμανση ντουλάπα 320€ γ)ολοκαίνουριο 80τμ 2ΔΣΚΜΠ ατομικό αέριο ντουάπα αποθήκη πάρκινγκ 693-6551508

●ΚΟΛΟΜΒΟΥ ενοικιάζεται διαμέρισμα 32τμ δωμάτιο σαλόνι κουζίνα wc 6ος όροφος 6ος όροφος με ασανσέρ 150€ 2310-456943 697-9780913

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ δίπλα ενοικιάζονται τρείς καινούριες γκαρσονιέρες με 220Ε η μία θέρμανση αέριο θωρακισμένη πόρτα κλπ 694-6129689

●Κ.ΤΟΥΜΠΑ Καππαδοκίας ενοικιάζεται διαμερισμα 50τμ 1οςόροφος ΔΣΚΜπ θερμανση a/c τιμη 270Ε 697-3380008 Νίκος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ δίπλα ενοικιάζεται γκαρσονιέρα πλήρως ανακαινισμένη χωρίς κοινόχρηστα σε φοιτητές 2310281488 697-7270437

●Λ ΠΥΡΓΟΣ περιοχή ενοικιάζεται ρετιρέ 120τμ 3ΔΣΚΜπ ατομική θέρμανση αερίου μπροστινό διαμπερές καλή κατάσταση. [Κωδ. L-8461] Γ.Γεωργιάδης 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ενοικιάζεται διαμέρισμα 2 δωμάτια σαλόνι κουζίνα μπάνιο μεγάλο μπαλκόνι με τέντα air-condition θέρμανση αερίου 4ος όροφος με ασανσέρ κουφώματα αλουμινίου άριστη κατάσταση 697-9973801 2310-674498

●Λ.ΝΙΚΗΣ στο καλύτερο σημείο! ενοικιάζεται καταπληκτικό διαμέρισμα 197τμ 3ΔΣΚΜΠ σε άριστη κατάσταση άπλετη θέα θάλασσα διαμπερές σε εξαιρετική οικοδομή με θυρωρό. [Κωδ. L-7891] -Σ.Αλβανούδης 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ος όροφος 50τμ πλήρως ανακαινισμένο 300€ ιδανικό για φοιτητές 6944564668 2310-243868 Λούστα Ακίνητα ΟΕ ●ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ διαμέρισμα 70τμ 5ου ορόφου δίπλα στην Αριστοτέλους προσφάτως ανακαινισμένος ατομικό φυσικό αέριο σε προσεγμένη οικοδομή ενοικιάζεται τιμή συζητήσιμη διατίθεται και για επαγγελματική στέγη. [Κωδ.L-8250] -Σ.Αλβανούδης 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ

●ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ενοικιάζεται στούντιο 3ος όροφος επιπλωμένο σε καινούρια οικοδομή μεγάλο μπάνιο μπαλκόνι με ανοιχτωσιά πολυκουζινάκι δίπλα στα πανεπιστήμια φυσικό αέριο 250€ Ε-89 2310-868890 697-3379989 Real Estate Βαδράτσικα ΣΜΘ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ενοικιάζεται ολοκαίνουριο στούντιο πρόσοψη γωνιακό αυτόνομη θέρμανση με ωρομέτρηση θωρακισμένη πόρτα ντουλάπα πολυκουζινάκι ψυγείο κλιματισμός hitachi inverter χωρίς κοινόχρηστα σε φοιτητές-τριες 200€ 2310-861622 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ενοικιάζονται γκαρσονιέρες και Ιωαννίνων αρ.25 ενοικιάζονται γκαρσονιέρες 330€ και στούντιο 220€ 2310-323230 6974518029 Δούρος ΑΕ

1 Ι Ο ΥΛ Ι Ο Υ 2 0 1 2 ●ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Εστίες περιοχή ενοικιάζεται πολύ όμορφη γκαρσονιέρα 15ετίας σε ήσυχη και όμορφη γειτονιά ιδανική για φοιτητές ή εργένηδες. [Κωδ. L-8558] 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ κοντά ενοικιάζεται διαμέρισμα με 2δωμάτιο σάλα κουζίνα κλπ με πόρτα ασφαλείας και ατομικό καλοριφέρ 2310-832739 ●ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ κοντά ενοικιάζεται γκαρσονιέρα ανακαινισμένη 6ος όροφος ασανσέρ ατομική θέρμανση φυσικού αερίου κλιματισμό ντουλάπα ηλεκτρικές συσκευές θωρακισμένη πόρτα 23310-61739 697-8716643 6948004677

Π.ΠΑΡΑΛΙΑ ενοικιάζεται διαμερισμα 2ΔΣΚΜΠ ανακαινισμένο πλήρως με θέα θάλασσα 2310-346688 2310-410567 694-7832831 694-1575073 «Real Earth» www.realearth.gr ΣΜΘ

●ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Βενιζέλου ενοικιαζεται καινουριο διαμέρισμα σε μοντέρνα οικοδομή 110 τ.μ. 2 υ/δ μπάνιο φυσικό αέριο θωρακισμενη πόρτα τιμή 460 ευρώ 697-7463626

●Π.ΠΑΡΑΛΙΑ ενοικιάζεται διαμέρισμα 154τμ με 2ΔΣΚ2ΜΠ ανακαινισμένα μπάνια κουζινα και άπλετη θέα στην θάλασσα στην τιμή των 1200€ (κωδ.Ε-1188) 2310-567350 693-2831488 Property Finders

●ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ διαμέρισμα 60τμ ΔΣΚΜΠ 1ος πλήρως ανακαινισμένο διαμπερές ανεξάρτητη κουζίνα ανακλεινόμενα κουφώματα κλιματισμός πόρτα ασφαλείας φρεσκοβαμμένο φυσικό αέριο θέα ασανσέρ 230€ (κωδ.5232) 2310-727742 Γαια Κτηματομεσιτικη Λ.Καλλιθέας αρ.13 www.akinita.eu

●Π.ΠΑΡΑΛΙΑ ενοικιάζεται εξαιρετικό διαμέρισμα 116τμ 7ος όροφος 2ΔΣΛΚΜΠ διαμπερές με φανταστική θέα θάλασσα και Όλυμπο σε άριστη κατάσταση, καλή τιμή. Κωδ.21216 2310-220.111 ‘Parthenon Hellas’ www.eparthenon.eu ΣΜΘ

●ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ οπισθεν Καμάρας ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 30τμ ΔΣΚΛ 6ος ασανσέρ θέα Κάστρα πλήρως ανακαινισμένη πλυντήριο ψυγείο ντουλάπα θωρακισμένη Διατιθεται και επιπλωμένο 290Ε 694-4677401

●Π.ΠΑΡΑΛΙΑ ενοικιάζεται σε κάθετο δρόμο διαμέρισμα ρετιρέ με 2ΔΣΚΜΠ ανακαινισμένη κουζίνα κουφώματα ατομικό αέριο και θέα πλάγια θάλασσα 480€ (κωδ.Ε-1164) 2310-567350 6932831488 Property Finders

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ (περιοχή Ροτόντας πλησιον Πανεπιστημιων) ενοικιάζεται διαμερισμα ιδιώτης 2ος ασανσέρ πρόσοψη γωνιακο 2ΔΣΚWC (μπανιερα) θωρακισμένη πόρτα ντουλάπες τέντες θερμοσυσσωρευτες νυχτερινο τριφασικό ρεύμα φρεσκοβαμμένο 697-7085606 2310-305755

●Π.Π.ΓΕΡΜΑΝΟΥ ενοικιάζεται δαιμέρισμα 6ου ορόφου 110τμ με 3δωμάτια σαλόνι κουζίνα μπάνιο wc αυτόνομο φυσικό αέριο 2310-242824 693-6974399

●ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ πλησίον διαμέρισμα 1ΔΣΚΧΛ επιπλωμένο 2ος όροφος πρόσοψη κλιματισμός ηλεκτρική κουζίνα ψυγείο πλυντήριο 350€ κοινόχρηστα 6-7€ 698-2429604 Θόδωρος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ πλησίον Ιπποκράτειο 500μ. από Πανεπιστήμια studios 35 τμ. εξοπλισμένα μέσα σε πάρκο μέτρα ασφάλειας και Δελφών 42 οροφοδιαμέρισμα με εξοπλισμένη κουζίνα θέα 30τ.μ Πληροφορίες: 2310-988.229 6982507313 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ σε νεόκτιστη όμορφη και ήσυχη οικοδομή προς Ιπποκράτειο ενοικιάζονται στούντιο διαμερίσματα με (1 ή2)χώρους πόρτα ασφαλείας 350€450€(περιλαμβάνονται ΔΕΗ Υδρευση θέρμανση φυσικό αέριο κοινόχρηστα) 694-4747151 ●ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ στουντιο 2 λουξ κατασκευής 2ος όροφος 200Ε/εκαστο 697-9773712 Success Real Estate ●ΠΛ.ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ δίπλα στα πανεπιστήμια ενοικιάζεται εξαιρετικό διαμέρισμα 1ΔΣΑΛΤΡΚΜΠ 63τμ 6ος όροφος πρόσοψη ασανσέρ ατομικό φυσικό αέριο ιδανικό για φοιτητή ή εργαζόμενο 350€ κωδ.6375 2310-252292 697-4595575 Golden House. ΣΜΘ ΠΛ.ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ενοικιάζεται διαμέρισμα 4ος όροφος 1ο ρετιρέ 100τμ 3ΔΣΚΜΠ τιμή 600ευρώ 2310-243868 694-4564668 Λούστα Ακίνητα ΟΕ ●ΠΛ.ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ κοντα Τσιμισκή ενοικιαζεται σουπερ διαμερισμα ευκαιρία 6ος 50τμ ανακαινισμενο ΣΛΚΔΜΠ καταπληκτική κουζίνα κουφωματα φωτεινοτατο παραμενουν ηλ.συσκευες επιπλα κατοπιν συνεννοησης. Μισθωμα 450€ συζητησιμο 693-7509020 2311222893 Κτηματομεσιτικη Λιουρτας ●ΠΛΑΤΩΝΟΣ κοντά στο Πειραματικό ενοικιάζεται διαμέρισμα 3ΔΣΚΜπWC 2ου ορόφου ευχάριστο φωτεινό διαμπερές σε καλή κατάσταση. [Κωδ. L-8427] Μ.Λασπίδου 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΠΛ.ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟΥ ενοικιάζεται διαμέρισμα 75τμ 2ΔΣΚΜΠ 50μ από Τσιμισκή άνετο φωτεινό πρόσφατα ανακαινισμένο ατομικό φυσικό αέριο κλιματιστικά καινούρια κουφώματα και εξώπορτα ασφαλείας 360€ 694-2421717 ●ΠΛ.ΝΑΥΑΡΙΝΟ ύψος Τσιμισκή διαμέρισμα 4ος όροφος 1ΔΣαλοκουζίνα Λ πλήρως ανακαινισμένο θερμ/μποί 280€ και διαμέρισμα 3ος πρόσοψη 1ΔΣΚΛ κλιματιστικό 250€ 2310-265880 Παπανακλή ΣΜΘ ●ΠΛ.ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ Γρ.Παλαμά αρ.14 ενοικιάζεται διαμέρισμα 75τμ 4ος όροφος 2 δωμάτια σαλόνι κουζίνα μπάνιο 6976404750 ●Π.ΜΕΛΑ Γρ.Παλαμά ενοικιάζεται εξαιρετικό διαμέρισμα 2ΔΣΚΜΠ 7ος ασανσέρ ατομικό φυσικό αέριο 85τμ ανακαινισμένο lux άριστη οικοδομή του 1985 ιδανικό και για επαγγελματική στέγη 380€ κωδ.6372 2310-252292 6974595575 Golden House. ΣΜΘ

●ΣΚΡΑ ενοικιάζεται γκαρσονιέρα λιγα κοινοχρηστα ΔΣΚΜπ κλιματιστικά 290Ε συζητήσιμα 2310-901375 6945818081 Μάριος Αθανασιαδης Οικοεπενδυτική ●ΣΤΡ.ΔΟΥΜΠΙΩΤΗ Διοικητηριο ενοικιάζεται διαμερισμα 2ΔΣΚΜπ 5ος πολυ φωτεινο 85τμ a/c inverter πορτα ασφαλειας με μερικα επιπλα 2310-280798 697-8173809 ●ΤΣΙΜΙΣΚΗ 117 ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 40τμ 1ΔΣΚΜΠ πολύ καλή τιμή ιδανική και για ιατρείο. [Κωδ. L-6580] 2310272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΤΣΙΜΙΣΚΗ ενοικιάζεται διαμέρισμα 90τμ 5ου ορόφου με 2ΔΣΚΜΠWC ανοιχτωσιά καινούργια κουφώματα θωρακισμένη ατομικό αέριο διατίθεται και επιπλωμένο ιδανικό και για επαγγελματική στέγη. [Κωδ. L-8095] -Α.Αλτίνης 2310272737 LIBERTY ΣΜΘ ΤΣΙΜΙΣΚΗ με Κούσκουρα (γωνία) ενοικιάζεται κατοικία 145τμ (δυνατότητα και επαγγελματική στέγης) σε εξαιρετικό σημείο 2ος όροφος 5 δωμάτια αυτόνομη θέρμανση 693-7129060 ●ΤΣΙΜΙΣΚΗ με Κούσκουρα γωνία ενοικιάζεται διαμέρισμα και για επαγγελματική στέγη 150τμ 2ου ορόφου μονάδα ψύξης θέρμανσης. [Κωδ L-7996] -Μ.Λασπίδου 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ψηλού ορόφου 2ΔΣΚΜπ με ατομικό φυσικό αέριο σε ήσυχο δρόμο. [Κωδ. L-8559] 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ

∆ΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ενοικιάζεται μεγάλο 2αρι μεγάλη σαλοκουζινα γωνιακό ντουλάπα ενδοδαπεδια θέρμανση μεγάλα μπαλκόνια 2wc. 320€ (κωδ 1029-215) re/max delta 2310-588411 www.remax-deltathessaloniki.gr ●Α.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ενοικιάζεται διαμέρισμα 5ου ορόφου 90τμ 2ΔΣΚWC ρετιρέ τζάκι θέα απεριόριστη μεγάλο μπαλκόνι 250€ β)γκαρσονιέρα 1ου ορόφου ΔΣΚWC θωρακισμένη πόρτα ήσυχη περιοχή άριστη κατάσταση 220€ 2310650086 697-3049142 www.cosmopolis. com.gr ΣΜΘ ●Α.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ενοικιάζεται διαμέρισμα 2ΔΣΚWC φουλ επιπλωμένο όλες οι ηλεκτρικές συσκευές τζάκι συναγερμό aircondition ατομική θέρμανση χωρίς κοινόχρηστα 320Ε 697-7745321 ●Α.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ενοικιάζονται διαμερίσματα ΔΣΚWC 180Ε ατομική θέρμανση 250Ε 3ΔΣΚWC 90τμ 300Ε 2ΔΣΚWC 96τμ 230Ε 85τμ αέριο 280Ε 2310-600657 697-2121410 Οικομήνυμα ΣΜΘ Α.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ενοικιάζεται οροφοδιαμέρισμα 90μ 4ου, 2ΔΣΚΜΠ, διαμπερές, φωτεινό, πετρέλαιο, απόλυτα ασφαλές, συγκοινωνία, αγορά, σχολεία, 280€ (κωδ 1038-133) Re/Max Delta 2310-588411 www.remax-delta-thessaloniki.gr ●ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 28ης Οκτωβρίου ενοικιάζεται εξαιρετικό μεγάλο στούντιο 46τμ 1οςψηλός 1ΔΣΚWC ατομικό αέριο διαμπερές φωτεινό χωρίς κοινόχρηστα 170€ Γ(3483) 2310-721621 BestHouse www.best-house.gr ΣΜΘ

●ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ενοικιάζεται διαμέρισμα ρετιρέ 40τμ ΔΚΜΠ αποθήκη 3ος διαμπερές κλιματισμός μεγάλο μπαλκόνι τέντες αυτόνομη θέρμανση καλή κατάσταση 220€ (κωδ.5569) 2310-727742 Γαια Κτηματομεσιτικη Λ.Καλλιθέας αρ.13 www.akinita.eu ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ενοικιάζεται διαμέρισμα ΔΣΚΜΠ ατομική θέρμανση αερίου πόρτα ασφαλείας και συνθετικά κουφώματα τιμή 250Ε κατάλληλο για 2 φοιτητές ή μικρη οικογενεια 2310-438222 694-2931418

●ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ κοντά στην Πλατεία ενοικιάζεται γκαρσονιέρα σε καλή κατάσταση 60τμ 1ΔΣΚWC θωρακισμένη πόρτα αυτόνομη θέρμανση διαμπερές 170€ Ν(3498) Σταμπουλή Νικολέτα 2310-721621 BestHouse www.best-house.gr ΣΜΘ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ κοντά στο Ωδείο ενοικιάζεται διαμέρισμα ανακαινισμενο 2ος όροφος 2ΔΣΚWC ανατολικομεσιμβρινό αέριο 2310-652802 698-4872513 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ οδος Αθ.Διακου αρ10 ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ος 93τμ 2ΔΣΚΜΠ ατομική θερμανση αερίου θωρακισμενη πόρτα μονο 270Ε 6976871386 whats up ●ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ οδός Ευζώνων αρ.12 ενοικιάζεται 1ος όροφος χωρίς ασανσέρ μπροστινό ΔΣΚWC βλέπει πάρκο a/c ψυγείο μερικώς ανακαινισμένο 150€ 697-1757818 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ οδός Κρήτης αρ.9 ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 1 δωμάτιο κουζίνα μπάνιο καλοριφέρ ανώγεια επιπλωμένη βλέπει πρασιά 200€ 697-2463632

●ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ενοικιάζεται σε ωραίο σημείο φανταστικό διαμέρισμα 80τμ 2ΔΣΚWC 4ουορόφου ασανσέρ a/c αυτόνομη θέρμανση τέντες φωτεινό πάρκινγκ ελάχιστα κοινόχρηστα 250€ Γ(3564) 2310-721621 BestHouse www.best-house. gr ΣΜΘ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλ.Επταλόφου (δίπλα στάση) ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 41τμ 12ετίας 2ος όροφος πετρέλαιο ωρομέτρηση ασανσέρ (1)δωμάτιο σαλοκουζίνα μπάνιο μπαλκόνι ευήλιο ιδανικό για φοιτήτρια/τή ή ηλικιωμένους 220€ 6948581901 -2

●ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ενοικιάζεται νεόδμητη εξαιρετική γκαρσονιέρα λούξ κατασκευής 4ουορόφου 57τμ 1ΔΣΚWC ασανσέρ αέριο αποθήκη συγκεκριμένο πάρκινγκ ανοιχτωσιά 270€ Γ(3556) 2310-721621 BestHouse www.best-house.gr ΣΜΘ

●ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ σε κεντρικό σημείο ενοικιάζεται φανταστική μεγάλη γκαρσονιέρα 60τμ 1ΔΣΚWC a/c 1ουορόφου ψηλού σε άψογη κατάσταση φωτεινή ωραίο μπαλκόνι χωρίς κοινόχρηστα 160€ Γ(3550) 2310-721621 BestHouse www.best-house.gr ΣΜΘ

●ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ενοικιάζεται διαμέρισμα 80τμ 2ΔΣΚΜΠ 2ος πλήρως ανακαινισμένο πόρτα ασφαλείας διαμπερές ατομικό καλοριφέρ άριστη κατάσταση 250€ (κωδ.5566) 2310-727742 Γαια Κτηματομεσιτικη Λ.Καλλιθέας αρ.13 www.akinita.eu ●ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ενοικιάζεται διαμέρισμα 86τμ καινούρια οικοδομή 2ΔΣΚΜΠ αποθήκη 2ος διαμπερές πολυτελούς κατασκευής ανακλεινόμενα κουφώματα ατομικό αέριο άριστη κατάσταση 300€ (κωδ.5561) 2310727742 Γαια Κτηματομεσιτικη Λ.Καλλιθέας αρ.13 www.akinita.eu ●ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ενοικιάζεται 2ος 85τμ 2ΔΣΚWC πετρέλαιο ανακαινισμένο πλατεία 250Ε 5ος 80τμ 10ετίας 2ΔΣΚΜΠ ωρομέτρηση τζακι 300Ε 80τμ 2ΔΣΚΜΠ 5ετίας 2ος πάρκινγκ ωρομέτρηση 300Ε 2310729731 694-4058959 698-0377417 what’s up www.dream-home.gr ΣΜΘ ●ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ενοικιάζεται 2ος 65τμ 2ΔΣΚWC αέριο 200 Ε 2ος στούντιο 30τμ επιπλωμένο 5ετίας 200Ε 48τμ 1ΔΣΚΜΠ 1ος 5ετίας 250Ε 4ος 75τμ 2ΔΣΚWC 260Ε 2310-729731 694-4058959 6980377417 what’s up www.dream-home.gr ΣΜΘ ●ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ενοικιάζεται διαμέρισμα ρετιρέ 40τμ ΔΚΜΠ αποθήκη 3ος διαμπερές κλιματισμός μεγάλο μπαλκόνι τέντες αυτόνομη θέρμανση καλή κατάσταση 220€ (κωδ.5569) 2310-727742 Γαια Κτηματομεσιτικη Λ.Καλλιθέας αρ.13 www. akinita.eu ●ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ενοικιάζεται καινούριο διαμέρισμα 40τμ ΔΣΚΜΠ 7ος απεριόριστη θέα ωρομέτρηση άριστη κατάσταση ασανσέρ πάρκινγκ 240€ (κωδ.5565) 2310727742 Γαια Κτηματομεσιτικη Λ.Καλλιθέας αρ.13 www.akinita.eu ●ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ενοικιάζεται ωραίο διαμέρισμα 80τμ 3ουορόφου 2ΔΣΚWC αυτόνομη θέρμανση θερμοσυσσωρευτές a/c ασανσέρ διαμπερές τέντες σε πολύ ωραίο σημείο 180€ Γ(3497) 2310-721621 BestHouse www.best-house.gr ΣΜΘ ●ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ενοικιάζεται διαμέρισμα 3ΔΣΚουζίνα χωριστή WC 1ουορόφου γωνιακό ατομική θέρμανση ανακαινισμένο δίπλα στην πλατεία σε αγορά και συγκοινωνία 260€ Ν(3565) Σταμπουλή Νικολέτα 2310-721621 BestHouse www.best-house. gr ΣΜΘ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ενοικιάζονται 2 διαμερισματα 80τμ περίπου το καθενα 2ΔΣΚΛ φυσικό αέριο ασανσερ ενοίκιο 250€ και 230Ε αντιστοιχα από ιδιωτη 2310-853331 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ κοντά στην πλατεία Επταλόφου ενοικιάζεται διαμέρισμα 82τμ ανακαινισμένο μεγαλη σαλοκουζίνα κρεβατοκάμαρα μεγάλη παιδικό ατομικό καλοριφέρ καινούριο wc θωρακισμένη πόρτα ελάχιστα κοινόχρηστα 250€ 6942466511

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Χρ.Κανάκη αρ.61 διαμέρισμα 50τμ 1ΔΣΚΜΠ φυσικό αέριο ατομικό ασανσέρ 1ος όροφος κοντά σε σχολείο πάρκο λίγα κοινόχρηστα Τιμή 230€ συζητήσιμη 698-1733692 ●CITY GATE διαμέρισμα 2ΔΣΚΜΠΧ 103τμ 280€ και 65τμ 250€ ανακαινισμένα ηλιόλουστα ευχάριστα θερμοσυσσωρευτές νυχτερινό ρεύμα λίγα κοινόχρηστα Γραμμή λεωφορείου 12 (Κτελ) πλήσιον Ν.Σ.Σταθμού 693-2116171 CITY GATE δίπλα από νέο media markt επί της εθνικής οδού ενοικιάζονται καινούργια διαμερίσματα με θέση στάθμευσης στο ισόγειο ή στο υπόγειο 2ΔΣΚΛ και 1ΔΣΚΛ εξαιρετικής κατασκευής με θέα πόλη και θάλασσα πληροφορίες Τσουρέκας Αντώνης 697-3668999 CITY GATE δίπλα στα Carrefour Κ.Οικονόμου αρ.6 ενοικιάζεται διαμέρισμα 61τμ 1ου ορόφου καινούριο 2ΔΣΚΜΠ ατομικό φυσικό αέριο ντουλάπες a/c 6938872053 Παναγιώτης CITY GATE δίπλα στο Carrefour ενοικιάζεται εξαιρετικό στούντιο 2ος όροφος θωρακισμένη πόρτα A/C μεγάλο μπαλκόνι επιπλωμένο ολοκαίνουριο 6979557070 ●ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ -Κορδελιό στο κέντρο ενοικιάζεται διαμέρισμα 2ος όροφος γωνιακό διαμπερές 105τμ καθαρά κεντρική θέρμανση φωτεινό τιμή 290€ 694-4604057 ●ΕΥΟΣΜΟΣ Αβάντων Αν.περιφεριακού Ολυμπιάδος μεγαλοευκαιρίες τετραετίας 2ΔΣΑΛΚΖΜΠ/85τ.μ. βεράντα 100τ.μ. θέα αποχέτευση ασανσέρ θέρμανση πάρκιγκ ανοιγοανακλεινόμενα θωρακισμένη α)πρώτος/τρίτος 280Ευρώ β) δεύτερος 250Ευρώ (Κτηματομεσιτικό Τσιλώνη) 2310-615053 & 694-8181460 www.akinita-thessaloniki.gr ΣΜΘ ●ΕΥΟΣΜΟΣ Αβέρωφ Παπάγου Μ.Αλεξάνδρου δύο μεγαλοευκαιρίες 2ΔΣΑΛΚΖΜΠ πρώτος 62τ.μ και τρίτος 75τ.μ. έχουν ασανσέρ θέρμανση πάρκιγκ αποθήκη ανοιγοανακλεινόμενα κουφώματα θωρακισμένη καθένα 250Ευρώ (Κτηματομεσιτικό Τσιλώνη) 2310-615053 & 694-8181460 www. akinita-thessaloniki.gr ΣΜΘ ●ΕΥΟΣΜΟΣ Αβραμερίου δίπλα στα LIDL μεγαλοευκαιρίες 1ΔΣΑΛΚΖΜΠ 42τ.μ τρίτος τέταρτος ανοικτοσιά ασανσέρ αιρκοντίσιον πάρκιγκ αποθήκη κοντά στάση Ο.Α.Σ.Θ. είναι φρεσκοβαμμένο 200Ευρώ (Κτηματομεσιτικό Τσιλώνη) 2310-615053 & 694-8181460 www. akinita-thessaloniki.gr ΣΜΘ


ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ●ΕΥΟΣΜΟΣ Αβραμίου Μικ.Ασίας μεγάλη ευκαιρία δεκαετίας 104τ.μ 3ΔΣΑΛΚΖΜπ και WC πρώτος τζάκι ασανσέρ θέρμανση ντουλάπα τέντες κοντά σχολεία Ο.Α.Σ.Θ ανοιγοανακλεινόμενα θωρακισμένη 320Ευρώ (Κτηματομεσιτικό Τσιλώνη) 2310-615053& 694-8181460 www.akinita-thessaloniki.gr ΣΜΘ ●ΕΥΟΣΜΟΣ ακίνητα 105τμ 3ΔΣΚΜΠ 2ος ατομικό αέριο πάρκινγκ 320€ β)110τμ 3ΔΣΚΜΠ 6ος αέριο τζάκι πάρκινγκ 380€ γ)100τμ 3ΔΣΚΜΠ 3ος εθ.τράπεζα πάρκινγκ αποθήκη τζάκι 330€ 2310-778719 6977558108 Μεσιτικό «Εν Ευόσμο» ΣΜΘ ●ΕΥΟΣΜΟΣ ακίνητα 1ος 35τμ ΔΣΚΜΠ τιμή 180Ε β)2ος 42τμ ΔΣΚΜΠ τιμή 200Ε γ)1ος 50τμ ΔΣΚΜΠ τιμή 200Ε δ)3ος 52τμ ΔΣΚΜ της Domus 250Ε όλα με πάρκινγκ 2310558712 694-5125476 www.dinamiki-akiniton. gr ΣΜΘ ●ΕΥΟΣΜΟΣ ακίνητα 85τμ 3ος 2ΔΣΚΜΠ ατομικό αέριο πάρκινγκ 320€ αποθήκη β)75τμ 2ΔΣΚΜΠ 4ος ατομικό αέριο πάρκινγκ αποθήκη 300€ γ)80τμ 2ΔΣΚΜΠ 2ος θωρακισμένη πάρκινγκ 250€ 2310-778719 697-7558108 Μεσιτικό «Εν Ευόσμο» ΣΜΘ ●ΕΥΟΣΜΟΣ ακίνητα ενοικιάζονται 100τμ 3ΔΣΚΜΠ 4ος πάρκινγκ αποθήκη 300Ε β)85τμ 2ΔΣΚΜΠ 1ος ατομικό αέριο 250Ε γ)72τμ 2ος 2ΔΣΚΜΠ Ν.Πολιτεία αέριο 250Ε 2310-776102 699-7000.005 www. smarthousegreece.gr ΣΜΘ ●ΕΥΟΣΜΟΣ ακίνητα ενοικιάζονται 85τμ 2ΔΣΚΜΠ 3ος πάρκινγκ Ν.Πολιτεία 250Ε β)90τμ 2ΔΣΚΜΠ 4ος πάρκινγκ θωρακισμένη 290Ε γ)80τμ 2ΔΣΚΜΠ ισόγειο κεντρικό 180Ε 2310-776102 699-7000.005 www. smarthousegreece.gr ΣΜΘ ●ΕΥΟΣΜΟΣ ανω περιφερειακής ενοικιάζονται διαμερισματα σε νεοκτιστο 90τμ 2ΔΣΚwc 300Ε και άλλα των 80τμ 2ΔΣΚwc 60E 698-2444714 ΕΥΟΣΜΟΣ Αριστοτέλους. Ενοικιάζεται διαμπερές διαμέρισμα 3ου 82τμ αποτελούμενο από δύο δωμάτια σαλόνι κουζίνα και λουτρό διαθέτει ατομικό φυσικό αέριο και θέση στάθμευσης. Τιμή 280€ (Κωδ.1045-65) Re/Max Delta 2310-588411 www.remaxdelta-thessaloniki.gr ●ΕΥΟΣΜΟΣ διαμέρισμα 1ος όροφος πρόσοψη 2ΔΣαλοκουζίνα Λ ατομικό πετρέλαιο και κλιματιστικό με πάρκινκ 320€ 2310265880 Παπανακλή ΣΜΘ ●ΕΥΟΣΜΟΣ ενοικιάζεται 2άρι 2ου ορόφου 3ετών ατομική αερίου 250Ε ισόγειο 2δωμάτια σαλοκουζίνα WC αυλή 200Ε και 3άρι 1ου ορόφου 110τμ 8ετών 300Ε 2310666986 693-6680385 Μεσιτικό Οικόπολη ●ΕΥΟΣΜΟΣ ενοικιάζεται 3ος 90τμ 2Δ πάρκινγκ τέντες 230€ 2ος 90τμ 2Δ πάρκινγκ 250€ 5ος 90τμ 2Δ 4ετών ατομικό αέριο θέα πάρκινγκ αποθήκη 330€ 2310-574353 694-4646500 μεσιτικο Φίλων ΣΜΘ ●ΕΥΟΣΜΟΣ ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 55τμ 2ος σε καλό σημειό με ωραία θέα κατασκευή του 2005 ΔΣΚΜΠ θέση στάθμευσης αποθήκη κεντρική πετρελαίου (κωδ 1074-51) 2310-588411 www.remax-deltathessaloniki.gr ●ΕΥΟΣΜΟΣ ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 45τμ 5 χρονών οικοδομή 3ος όροφος πάρκινγκ αποθήκη θωρακισμένη 697-9923203 ΕΥΟΣΜΟΣ ενοικιάζεται διαμέρισμα 2 δωμάτια σαλοκουζίνα λουτροκαμπινέ αποθήκη ατομικός λέβητας χωρίς κοινόχρηστα 1ος όροφος 693-7350147 ●ΕΥΟΣΜΟΣ ενοικιάζεται διαμέρισμα 2ος 70τμ 2δωμάτια σαλόνι κουζίνα με τζάκι λίγα κοινόχρηστα ανακαινισμένο 200€ 1ος 70τμ 2Δ 200€ 2310-574353 6944646500 μεσιτικο Φίλων ΣΜΘ ●ΕΥΟΣΜΟΣ ενοικιάζεται διαμέρισμα επιπλωμένο 2ΔΣΚWC 75τμ 6ετών 3ου ορόφου αυτόνομη θέρμανση κλιματιστικό σίτες αποθήκη θωρακισμένη πόρτα πλήρη επίπλωση άριστη κατάσταση 270Ε 2310686277 698-0853303 Μεσιτικό γραφείο Αίγλη ●ΕΥΟΣΜΟΣ ενοικιάζεται διαμέρισμα 2ΔΣΚWC 85τμ 1ου ορόφου 12ετών σε άριστη κατάσταση με τζάκι τέντες θέση πάρκινγκ διαθέτει και ένα τρίτο δωμάτιο 300Ε 2310-686277 698-0853303 Μεσιτικό γραφείο Αίγλη ●ΕΥΟΣΜΟΣ ενοικιάζεται διαμέρισμα 110τμ. 2ος όρ 3ΔΣΛΚΜΠWC ανακαινισμένο προ 6ετίας χωρίς ασανσέρ μηδέν κοινόχρηστα θέρμανση ατομικός λέβητας πετρελαίου. Τιμή 300Ε συζητήσιμη. www.estatevael.gr 2310-608546 697-2506040 VAEL Real Estate. ΣΜΘ

●ΕΥΟΣΜΟΣ ενοικιάζεται ικα 85τμ 2υ/δ 2ος ατομική αερίου 3ετιας άριστη κουζίνα ντουλάπα θωρακισμένη παρκιν αποθήκη 290E β)πλησίον Αριστοτέλους 75τμ τέντες κλιματισμός 2oς ευκαιρία 230€ 2310708222 697-6613333 Home Way ΣΜΘ

●ΕΥΟΣΜΟΣ Ν.Πολιτεία ενοικιάζονται 2ος 5ετών 65τμ με ατομικό αέριο πάρκινγκ αποθήκη 2δωμάτια 250€ γκαρσονιέρα 1ος 45τμ με ατομικό αέριο πάρκινγκ αποθήκη 230€ 2310-574353 694-4646500 μεσιτικο Φίλων ΣΜΘ

●ΕΥΟΣΜΟΣ ενοικιάζεται σε διώροφη οικοδομή ο 1ος όροφος διαθέτει 2ΔΣΚΧWC αποθήκη εσωτερική ατομικό καλοριφέρ και μεγάλη βεράντα 695-6528293 2310-765052

●ΕΥΟΣΜΟΣ Ν.Πολιτεία ενοικιάζεται διαμέρισμα σε πολύ καλό σημείο 85τμ 6ος όροφος 2ΔΣΚΜΠ άνετοι χώροι φανταστική θέα πάρκινγκ 300Ε 2310-705350 697-7256297 698-6113699 whats up Μεσιτικό Η Εγγύηση

●ΕΥΟΣΜΟΣ ενοικιάζεται στο κέντρο διαμέρισμα 1ος ψηλός πάνω από κατάστημα 85τμ 2ΔΣΚΜΠ ατομική θέρμανση πετρελαίου χωρίς κοινόχρηστα ευκαιρία 200Ε 2310-705350 697-7256297 6986113699 whats up Μεσιτικό Η Εγγύηση ●ΕΥΟΣΜΟΣ ενοικιάζονται 3ος 100τμ 3Δ2WC τέντες ντουλάπα 300€ 1ος 75τμ 2Δ πάρκινγκ air-condition 200€ 2310-574353 694-4646500 μεσιτικο Φίλων ΣΜΘ ●ΕΥΟΣΜΟΣ ενοικιάζονται στην ίδια οικοδομή 2 καινούριες γκαρσονιέρες 5ετίας 58τμ σε 1ο και 2ο όροφο με ΔΣΚΜΠ 250Ε έκαστο 2310-705350 6977256297 698-6113699 whats up Μεσιτικό Η Εγγύηση ●ΕΥΟΣΜΟΣ ενοικιάζονται υπερλουξ καινούρια διαμερίσματα 3ος 90τμ 3δωμάτια σαλόνι κουζίνα μπάνιο 3ος 100τμ 2δωμάτια σαλόνι κουζίνα μπάνιο σε οικογένεια 6946753503 ΕΥΟΣΜΟΣ Ευφροσύνης ενοικιάζονται ή πωλούνται διαμερισματα πρωτου και δευτερου οροφου διαμπερη 2ΔΣΚΜΠ 87τμ και 84τμ φυσικο αεριο θεση παρκιγκ 694-5160999 694-4270701 ●ΕΥΟΣΜΟΣ και Ν.Πολιτεία α)στούντιο 200Ε ΔΣΚWC 220Ε-250Ε β)2ΔΣΚWC 250-280Ε και με ατομικό αέριο 300Ε γ)3ΔΣΚWC 350Ε δ)3ΔΣΚ2WC καινούριο 3ος 400Ε 2310-700584 694-4336795 697-2609081 Ikopolis ●ΕΥΟΣΜΟΣ καινούρια γκαρσονιέρα πλησίον πλατείας 5ετίας 1ος ΔΣΚΜΠ 60τμ ατομικό αέριο εντοιχισμένη ηλεκτρική κουζίνα χωρίς κοινόχρηστα αποθήκη πάρκινγκ 250Ε 2310-705350 697-7256297 698-6113699 whats up Μεσιτικό Η Εγγύηση

●ΕΥΟΣΜΟΣ Ν.Πολιτεία ενοικιάζεται διαμέρισμα 6ετίας εξαιρετικής κατασκευής 3ου ορόφου 88τμ 2ΔΣΚΜΠ εντοιχισμένη ντουλάπα διαμπερές ανοιχτωσιά πάρκινγκ 280Ε 2310-705350 6977256297 698-6113699 whats up Μεσιτικό Η Εγγύηση ●ΕΥΟΣΜΟΣ Ν.Πολιτεία ενοικιάζεται διαμέρισμα 100τμ 2ΔΣΚWC 4ος 5όροφη οικοδομή 10ετίας διαμπερές ατομική θέρμανση αερίου ωραία έπιπλα κουζίνας θωρακισμένη συναγερμός εντοιχισμένη ντουλάπα 2a/c μεγάλες βεράντες θέα 320€ 2310-649605 697-3373302 κ.Ξανθοπούλου ●ΕΥΟΣΜΟΣ Ν.Πολιτεία ενοικιάζεται διαμέρισμα 100τμ 2ΔΣΚWC 1ος διαμπερές μεγάλη σαλοκουζίνα και δωμάτια ατομικό λέβητα πετρελαίου πάρκινγκ ανοιχτωσιά Ιθάκης 260€ (κωδ.Ε600) 2310649605 697-3373302 κ.Ξανθοπούλου ●ΕΥΟΣΜΟΣ Ν.Πολιτεία ενοικιάζεται διαμπερές διαμέρισμα 4ου ορόφου 85τμ 2ΔΣΚWC τζάκι θέα θάλασσα άριστη κατάσταση οικοδομή πενταετίας πολύ ωραίο σημείο ωραία οικοδομή 2310776464 694-8361870 HomeSales Μεσιτικές Υπηρεσίες ●ΕΥΟΣΜΟΣ Ν.Πολιτεία ενοικιάζεται γωνιακό διαμέρισμα 6ου ορόφου ΔΣΚWC 70τμ μεγάλοι χώροι μοναδική θέα όλη την πόλη ατομικό φυσικό αέριο τιμή 300Ε 2310-776464 694-8361870 HomeSales Μεσιτικές Υπηρεσίες ●ΕΥΟΣΜΟΣ Ν.Πολιτεία ενοικιάζεται γωνιακό διαμέρισμα 4ου ορόφου 110τμ 3ΔΣΚWC ανεξάρτητη κουζίνα θέση πάρκινγκ φυσικό αέριο τιμή 340Ε 2310776464 694-8361870 HomeSales Μεσιτικές Υπηρεσίες

●ΕΥΟΣΜΟΣ κάτω από Καραολή ενοικιάζεται 3άρι 3ος όροφος πάρκινγκ 12ετών 270Ε 2άρι ισόγειο ανακαινισμένο 90τμ χωρίς κοινόχρηστα 240Ε 2310-666986 693-6680385 Μεσιτικό Οικόπολη

●ΕΥΟΣΜΟΣ Ν.Πολιτεία ενοικιάζεται υπέροχο δυάρι 80τμ 3ος όροφος φυσικό αέριο κλειστό παρκινγκ μπροστά στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής 699-9103747 Κτηματομεσιτικό

●ΕΥΟΣΜΟΣ κεντρικό σημείο ενοικιάζεται 2άρι 2ου ορόφου 95τμ πάρκινγκ 10ετών 250Ε στούντιο ισόγειο πλήρως επιπλωμένο 160Ε και μικρό 2άρι 4ετών 1ος όροφος 250Ε 2310-666986 6936680385 Μεσιτικό Οικόπολη

●ΕΥΟΣΜΟΣ Ν.Πολιτεία επί της Εθν.Αντιστάσεως οροφοδιαμέρισμα 2ος 2δωμάτια WC ατομικό φυσικό αέριο καινούρια κουζίνα θωρακισμένη πόρτα μεγάλα μπαλκόνια 270Ε ιδιώτης 2310-574121 697-6204143

ΕΥΟΣΜΟΣ κέντρο 2 γκαρσονιέρες 45τμ 2μπαλκόνια διαμπερές 1ος 2ος όροφος νεόδμητη αυτόνομη θέρμανση αέριο ασανσέρ ΔΣΚΜΠ θωρακισμένες θυροτηλεόραση κουφώματα αλουμινίου διπλά θερμομονωτικά 250Ε 698-5127673

●ΕΥΟΣΜΟΣ Ν.Πολιτεια οδος 25ης Μαρτίου ενοικιάζεται διαμερισμα 90τμ 2ΔΣΚΜπ 1ος μεγάλα μπαλκόνια διαμπερές 10ετών φυσικο αεριο 697-3362015 Ιδιοκτήτης

●ΕΥΟΣΜΟΣ κεντρο ακινητα 55τμ ΔΣΚΜΠ αέριο αποθήκη πάρκινγκ 200ε β)65τμ 2ΔΣΚΜΠ 4ος αέριο πάρκινγκ αποθήκη ντουλάπα 250€ γ)65τμ ΔΣΚΜΠ κέντρο Ευόσμου air-condition 200€ 2310-778719 697-7558108 Μεσιτικό «Εν Ευόσμο» ΣΜΘ ●ΕΥΟΣΜΟΣ Ν.Πολιτεία 25ης Μαρτίου περιοχή Μασούτης ενοικιάζεται διαμπερές διαμέρισμα 3ου ορόφου 80τμ 2ΔΣΚWC θέση πάρκινγκ ανοιχτωσιά 240Ε 2310-776464 694-8361870 HomeSales Μεσιτικές Υπηρεσίες ●ΕΥΟΣΜΟΣ Ν.Πολιτεία 25ης Μαρτίου Μασούτης διαμπερές διαμέρισμα 2ου ορόφου 90τμ 2ΔΣΚWC αποθήκη πάρκινγκ νότιου προσανατολισμού ατομικό φυσικό αέριο τιμή 280Ε 2310-776464 694-8361870 HomeSales Μεσιτικές Υπηρεσίες ●ΕΥΟΣΜΟΣ ν.πολιτεια ενοικιάζεται 88τμ 2δσκwc τζάκι αποθήκη παρκιν θωρακισμένη 1ος 5ετιας 320€ β)παλιό ρομέο 113 τ.μ. 3ου 3δσκ2wc 6ετιας τζάκι θωρακισμένη ντουλάπα 350€ 2310-708222 697-6613333 Home Way ΣΜΘ ●ΕΥΟΣΜΟΣ Ν.Πολιτεία ενοικιάζεται διαμέρισμα 2ος όροφος 85τμ 2ΔΣΚWC αποθήκη πάρκινγκ άριστη κατάσταση ωραίο σημείο ατομικό φυσικό αέριο τιμή 260Ε 2310-776464 694-8361870 HomeSales Μεσιτικές Υπηρεσίες

●ΕΥΟΣΜΟΣ Ν.Πολιτία ενοικιάζονται α)80τμ 2ΔΣΚΜΠ 4ος διαμπερές ανοιχτωσιά ατομικό φυσικό αέριο αποθήκη και πάρκινγκ β)125τμ 4ος 3ΔΣΚΜΠWC 6ετών νοτιοανατολικό ανοιχτωσιά ατομικό λέβητα φυσικό αέριο αποθήκη πάρκινγκ 693-6551508 ●ΕΥΟΣΜΟΣ όρια Σταυρούπολης ενοικιάζεται διαμέρισμα 5ετίας 70τμ 2ος όρ 2ΔΣΛΚWC μεγάλο μπαλκόνι αποθήκη θέση στάθμευσης. Τιμή 250Ε συζητήσιμη. www.estatevael.gr 2310-608546 697-2506040 VAEL Real Estate. ΣΜΘ ●ΕΥΟΣΜΟΣ πλησίον Καραολη Κατακουζινου αρ.10 ενοικιάζεται διαμέρισμα 95τμ 3ΔΣΚΜΠ 7ετιας άριστη κατάσταση 1ος όροφος παρκινκ αποθήκη 250ε διαμέρισμα 110τμ 2ΔΣΚΜΠ ατομικό καλοριφέρ 1ος 280€ 6932726967 2310-604417 Interhouse ΣΜΘ ●ΕΥΟΣΜΟΣ πλησίον Τζαβέλα 90τμ 2δσκwc 2ος μεγάλοι χώροι 3ετιας θωρακισμένη παρκιν διαμπερές λίγα κοινόχρηστα 300€ β)ν.πολιτεια πλησίον τέρμα ανάλογο μεγάλο 2ου 320€ 2310708222 697-6613333 Home Way ΣΜΘ ●ΕΥΟΣΜΟΣ σε ήσυχη γειτονιά ενοικιάζεται διαμέρισμα 68τμ 1ου ορόφου 10ετίας 2ΔΣΚΜΠ ωρομέτρηση πετρελαίου κλιματισμό αποθήκη πάρκινγκ σε διαπραγματέυσιμη τιμή κωδ.101282-10 Υπεύθ.Β.Ζαγκότας 2310-763196 www. speedwell.gr Speedwell ΣΜΘ

●ΕΥΟΣΜΟΣ τεχνικά λύκεια ενοικιάζεται 2δσκwc 65τμ 4ος ατομική αερίου θέα άριστο εντοιχισμένη ντουλάπα κλιματιστικό παρκιν αποθήκη 6ετιας 260€ β)πλησίον Ιθάκης 95τμ 3ος ανοιχτωσια φωτεινό 260€ 2310-708222 6976613333 Home Way ΣΜΘ

●ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ ενοικιάζεται 3ος 50τμ 1ΔΣΚWC αέριο 290Ε 80τμ 2ΔΣΚΜΠ 10ετίας πάρκινγκ ωρομέτρηση μεγάλες βεράντες 350Ε 75τμ 2ΔΣΚΜΠ νεόχτιστο αέριο πάρκινγκ αποθήκη 350Ε 2310729731 694-4058959 698-0377417 what’s up www.dream-home.g ΣΜΘ

●ΕΥΟΣΜΟΣ-Ν.ΠΟΛΙΤΕΙΑ ενοικιάζονται 2διαμερίσμα 2άρι-3άρι σε πολύ καλό σημείο 5ου&6ου αντίστοιχα με πάρκινγκ διαμπερές τζάκι ατομ.θέρμανση 300Ε κωδ.71219-07 2310-763196 www. speedwell.gr Speedwell ΣΜΘ

●ΝΕΑΠΟΛΗ Αβ. Βαλσαμή Αν.Παπανδρέου μεγάλη ευκαιρία δεκαετίας 101τ.μ 3ΔΣΑΛΚΖΜΠ πρώτος υψηλός καλούς χώρους ασανσέρ θέρμανση ανοιγοανακλεινόμενα θωρακισμένη κοντά αγορά στάση Ο.Α.Σ.Θ. 350Ευρώ (Κτηματομεσιτικό Τσιλώνη) 2310-615053 & 6948181460 www.akinita-thessaloniki.gr ΣΜΘ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Αγ.Κωνσταντινος. Ενοικιάζεται διαμέρισμα 2ουΟρόφου 75τμ Νότιο με 2δωμάτια σαλόνι κουζίνα λουτρό ατομική θέρμανση πετρελαίου Τιμή 260€ (Κωδ. 1045-68) Re/Max Delta 2310588411 www.remax-delta-thessaloniki.gr ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Αγ.Κωνσταντίνος. Ενοικιάζεται στούντιο πρώτου ορόφου 30τμ Σαλονοκουζίνα και λουτρό με ανοιχτοσιά σε ήσυχη περιοχή. Τιμή 170€ (Κωδ. 1045-72 ) Re/Max Delta 2310-588411 www.remax-delta-thessaloniki.gr ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 1ος 1 δσκμπ ωρομετρηση πετρελαίου τέντες πόρτα ασφαλείας και ένα ευρύχωρο μπαλκόνι και αποθήκη. κωδ. 107442 Re/Max Delta 2310-588.411 www. remax-delta-thessaloniki.gr ●ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ πλησίον Καραολής ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 3ος διαμπερές 55τμ ΔΣΚΜΠ καινούρια με πάρκινγκ και αποθήκη 240€ τιμή διαπραγματεύσιμη (Δ12-16) Gold Key.GR 2310-660500 ●ΚΟΡΔΕΛΙΟ διαμέρισμα 110τμ 2ΔΣΚWC 2ος γωνιακό 17ετών 90τμ καθαρά διαμπερές νοτιοανατολικό σαλοκουζίνα 50τμ μεγάλα δωμάτια -βεράντες ατομικό λέβητα πετρελαίου αποθήκη πάρκινγκ ανοιχτωσιά όρια Εύοσμο 260€ (κωδ.Ε600) 2310-649605 6973373302 κ.Ξανθοπούλου ΚΟΡΔΕΛΙΟ διαμέρισμα 5ος όροφος 2ΔΣΚΜΠ ωρομέτρηση βαμμένο με θέα στο πάρκο 697-7258864 ●ΚΟΡΔΕΛΙΟ ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 55τμ 8ετών με αυτόνομη θέρμανση θωρακισμένη πόρτα διαμπερές με τέντες και σίτες θέση πάρκινγκ σε άριστη κατάσταση 220Ε συζητήσιμη 2310686277 698-0853303 Μεσιτικό γραφείο Αίγλη ●ΚΟΡΔΕΛΙΟ ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 45τμ 12ετών 4ου ορόφου με θέρμανση ατομικού αερίου τέντες λίγα κοινόχρηστα στο κέντρο της περιοχής μόνο 150Ε 2310-686277 698-0853303 Μεσιτικό γραφείο Αίγλη ●ΚΟΡΔΕΛΙΟ ενοικιάζεται διαμέρισμα 3ΔΣΚWC 90τμ 8ετών 4ου ορόφου με κλιματιστικό αυτόνομη θέρμανση εντοιχισμένη κουζίνα άριστη κατάσταση 270Ε τιμή συζητήσιμη 2310-686277 698-0853303 Μεσιτικό γραφείο Αίγλη ●ΚΟΡΔΕΛΙΟ ενοικιάζεται διαμέρισμα 2ΔΣΚWC 90τμ 5ετών 2ου ορόφου με αυτόνομη θέρμανση θέση πάρκινγκ αποθήκη θωρακισμένη πόρτα στο κέντρο της περιοχής 300Ε 2310-686277 698-0853303 Μεσιτικό γραφείο Αίγλη ●ΚΟΡΔΕΛΙΟ ενοικιάζεται διαμέρισμα 2ΔΣΚWC 85τμ 15ετών 1ου πάνω από κατάστημα με τζάκι μεγάλο γωνιακό μπαλκόνι τέντες μεγάλα δωμάτια άριστη κατάσταση μόνο 250Ε 2310686277 698-0853303 Μεσιτικό γραφείο Αίγλη ΜΕΤΕΩΡΑ ενοικιάζεται μεζονέτα 6 ετών 1ος-2ος όροφος 125τμ 3ΔΣΚ2WC θέα συναγερμός ατομικό πετρέλαιο σίτες τέντες τζάκι κάγκελα παράθυρα ασφαλείας 2 πάρκινγκ 30τμ απθοήκη 450Ε 694-8462498

●ΝΕΑΠΟΛΗ Αβαντών Αγ.Γεωργίου Κεσσάνης καλή ευκαιρία διαμέρισμα 2ΔΣΑΛΚΖΜΠ 75τ.μ πρώτος γωνιακό με χωρίς κοινόχρηστα καθαρό τέντες μόνο 200Ευρώ (Κτηματομεσιτικό Τσιλώνη) 2310-615053 & 694-8181460 www. akinita-thessaloniki.gr ΣΜΘ ●ΝΕΑΠΟΛΗ Αβαντών μεγάλες ευκαιρίες α)Τσαλδάρη 2ΔΣΑΛΚΖΜΠ 65τ.μ πρώτος ψηλός αέριο θέρμανση τέντες είναι καθαρό 250Ευρώ β)ΔΧΚΖΜΠ 32τ.μ κοντά Λαγκαδά ατ.Φυσ.αέριο φρεσκοβαμμένο 200Ευρώ (Κτηματομεσιτικό Τσιλώνη) 2310-615053 & 694-8181460 www. akinita-thessaloniki.gr ΣΜΘ ●ΝΕΑΠΟΛΗ Αβαρίκου περιοχή Αναγέννησης κοντά Λαγκαδά καλή ευκαιρία μεγάλο 3ΔΣΑΛΚΖΜΠ 105τ.μ. δεύτερος ανοικτωσιά ασανσέρ τέντες αποθήκη οικονομική θέρμανση θερμοσυσσώρευση θωρακισμένη ανοιγοανακλεινόμεν 280Ευρώ (Κτηματομεσιτικό Τσιλώνη) 2310-615053 & 694-8181460 www. akinita-thessaloniki.gr ΣΜΘ ●ΝΕΑΠΟΛΗ Αβαρ.Στρεμπενιώτη προς Αγ.Γεώργιο μεγαλοευκαιρία υπερλούξ 1ΔΣΑΛΚΖΜΠ 55τ.μ. ατόμ.φυσ.αέριο έπιπλα ντουλάπες καινούργια ψυγείο πλυντήριο κουζίνα τηλεόραση ανοιγοανακλεινόμενα θωρακισμένη για καλόν Ενοικιαστή 280Ευρώ (Κτηματομεσιτικό Τσιλώνη) 2310-615053 & 694-8181460 www.akinita-thessaloniki.gr ΣΜΘ ●ΝΕΑΠΟΛΗ Αβδήρων Εθν.Τράπεζα μεγαλοευκαιρίες διαμερίσματα 2ΔΣΑΛΚΖΜΠ 70τ.μ θέρμανση τέντες ανοιγοανακλεινόμενα κουφώματα θωρακισμένη χωρίς κοινόχρηστα Ο.Α.Σ.Θ πρώτος α)220Ευρώ β)230Ευρώ γ)δεύτερος 250Ευρώ (Κτηματομεσιτικό Τσιλώνη) 2310-615053 & 694-8181460 www. akinita-thessaloniki.gr ΣΜΘ ●ΝΕΑΠΟΛΗ Αβδήρων όπισθεν Εθνικής .Τράπεζας ευκαιρία τρίτος ρετιρέ 85τ.μ. 2ΔΣΑΛΚΖΜΠ ανοικτωσιά τζάκι ατομ. θέρμανση πετρέλαιο πάρκιγκ τέντες αιρκοντίσιον και χωρίς κοινόχρηστα Ο.Α.Σ.Θ. μόνο 300Ευρώ (ΚτηματομεσιτικόΤσιλώνη) 2310-615053 & 6948181460 www.akinita-thessaloniki.gr ΣΜΘ ●ΝΕΑΠΟΛΗ Αβερ.Αρχ.Ιατρού ευκαιρία 1ΔΣΑΛΚΖΜΠ 45τ.μ. πενταετίας ασφαλές ισόγειο ατομ.φυσ.αέριο ευκολία πάρκιγκ ανοιγοανακλεινόμενα θωρακισμένη όλα άριστα μέσα έξω κοντά Ο.Α.Σ.Θ χωρίς κοινόχρηστα 200Ευρώ (ΚτηματομεσιτικόΤσιλώνη) 2310-615053 & 6948181460 www.akinita-thessaloniki.gr ΣΜΘ ●ΝΕΑΠΟΛΗ Αβρ.Στρεμπενιώτη δίπλα Ι.Ε.Κ. μεγαλοευκαιρίες 1ΔΣΑΛΚΖΜΠ ανοικτωσιά θέρμανση πάρκιγκ αποθήκη ανοιγοανακλεινόμενα θωρακισμένη α)τρίτος 45τ.μ γωνιακό ασανσέρ θέση σομπ.τζάκι αιρκοντίσιον 250Ευρώ β)τέταρτος 60τ.μ.θέα 250Ευρώ Κτηματομεσιτικό Τσιλώνη) 2310-615053 & 6948181460 www.akinita-thessaloniki.gr ΣΜΘ ●ΝΕΑΠΟΛΗ Αγαθουπόλεως αρ.2 ενοικιάζεται διαμέρισμα 104τμ 4ος όροφος δύο δωμάτια σαλόνι κουζίνα λουτροκαμπινέ ασανσέρ ατομικό καλοριφέρ κλιματιστικό πόρτα ασφαλείας παράθυρα διπλής υαλώσεως Τιμή 260€ 6944298985

●Μ.ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ Αβάντων Ιατρ.Γωγούση μεγάλη ευκαιρία διαμέρισμα μεγάλο 3ΔΣΑΛΚΖΜΠ και WC 105τ.μ δεύτερος έχει ανοικτωσιά ασανσέρ ατομ.Φυσ.αέριο πάρκιγκ ανοιγοανακλεινόμενα κουφώματα θωρακισμένη διαμερίσματος 380Ευρώ (Κτηματομεσιτιό Τσιλώνη) 2310-615053 & 694-8181460 www. akinita-thessaloniki.gr ΣΜΘ

●ΝΕΑΠΟΛΗ Αγ.Γεωργίου αρ.34 Εναντι στάση Οασθ ενοικιάζεται οροφοδιαμέρισμα 60τμ 2ΔΣΛΚ 2ος όροφος θερμοσυσσωρευτές a/c διαμπερές τιμή 280€ 693-7998207

●Μ.ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ Αβραμίου μεγαλοευκαιρίες δύο διαμερίσματα έχουν ανοικτωσιά ασανσέρ ατομ.θέρμανση πάρκιγκ αρκοντίσιον α)60τ.μ τρίτος πάρκιγκ αποθήκη 250Ευρώ β)1ΔΣΑΛΚΖΜΠ 50τ.μ. πρώτος φρεσκοβαμμένο 220Ευρώ (Κτηματομεσιτικό Τσιλώνη) 2310-615053 & 694-8181460 www.akinita-thessaloniki. gr ΣΜΘ

●ΝΕΑΠΟΛΗ Ανρ.Παπανδρέου στάση Βαλσαμή .ευκαιρία 1ΔΣΑΛΚΖΜΠ 55τ.μ. πρώτος έρμανση ατομικό φυσικό αέριο ανοιγοανακλεινόμενα κουφώματα θωρακισμένη διαμερίσματος κέντρο αγοράς στάση Ο.Α.Σ.Θ φρεσκοβαμμένο 220Ευρώ (Κτηματομεσιτικό Τσιλώνη) 2310-615053 & 694-8181460 www. akinita-thessaloniki.gr ΣΜΘ

●ΝΕΑΠΟΛΗ απέναντι από το Ι’ Α.Τ. ενοικιάζεται γωνιακό 3ος όροφος κουζινα σαλόνι κρεββατοκάμαρα wc χωρίς θέρμανση τιμή 150€ παλαιά κατασκευή 697-4320763 ΝΕΑΠΟΛΗ Ελ.Βενιζέλου ενοικιάζεται διαμέρισμα 3ος πρόσοψη ηλεκτρικές συσκευές κλιματιστικό φυσικό αέριο λειτουργικό 55τμ επιπλωμένο σαλοκουζίνα δωμάτιο χώλ μπάνιο χωρίς ασανσέρ 300€ 694-7553190 ●ΝΕΑΠΟΛΗ ενοικιάζεται 1ος στούντιο 25τμ πάρκινγκ 150Ε 3ος 52τμ 1ΔΣΚΜΠ 15ετίας 220Ε 4ος 55τμ ρετιρέ 15ετίας 250 Ε 1ος 65τμ 2ΔΣΚΜΠ 5ετίας 250Ε 2310-729731 697-4493014 6980377417 what’s up www.dream-home.gr ΣΜΘ ●ΝΕΑΠΟΛΗ ενοικιάζεται 5ος 80τμ 2ΔΣΚΜΠ ρετιρέ με θέα 290Ε 2ος 100τμ 2ΔΣΚWC 15ετίας αέριο περιοχή Ρολόι 350 Ε 120τμ 3ΔΣΚ2ΜΠ 2ος 20ετίας 330Ε 2310-729731 697-4493014 6980377417 what’s up www.dream-home.gr ΣΜΘ ΝΕΑΠΟΛΗ ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 1 δωμάτιο κουζίνα wc τιμή 150€ χωρίς κοινόχρηστα επιπλωμένο 697-3671439 697-3671439 ●ΝΕΑΠΟΛΗ ενοικιάζεται γωνιακό διαμέρισμα θέα θάλασσα 2ΔΣΚΜΠ 85τμ 4ος ρετιρέ 80τμ βεράντα πλήρως ανακαινισμένο κουφώματα αλουμινίου πόρτα ασφαλείας τζάκι ατομική αερίου τέντες τιμή 375€ κωδ.67642 Φωτοπαρουσίαση www.metrohome.gr 2310-968790 693-6953049 ΣΜΘ ΝΕΑΠΟΛΗ ενοικιάζεται διαμέρισμα 65τμ 4ος όροφος 10ετίας οικοδομή σε άριστη κατάσταση 230€ 697-7746666 ΝΕΑΠΟΛΗ ενοικιάζεται διαμέρισμα 80τμ 2ΔΣΚΜΠ με μεγάλο μπαλκόνι θέρμανση αερίου 200Ε 697-7746666 ●ΝΕΑΠΟΛΗ ενοικιάζεται διαμέρισμα 2ΔΣΚΜπ 4ου ορόφου ασανσέρ ατομική θέρμανση αερίου 250€. [Κωδ.L-8338] 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ΝΕΑΠΟΛΗ ενοικιάζεται διαμέρισμα 85τμ 2δωματια σλκζ wc τζάκι 4ος θερμ.φυσικο αέριο θέα θάλασσα νοτιοανατολικό κοντά σε στάση-αγορά(1081-56) Re/Max Delta 2310-588411 www.remax-deltathessaloniki.gr ΝΕΑΠΟΛΗ ενοικιάζεται διαμέρισμα 45τμ 2ος όροφος πλήρως ανακαινισμένο αέριο κουφώματα pvc θωρακισμένη κουζίνα μπάνιο στάση λεωφορείων λίγα κοινόχρηστα ασανσέρ νερό ΔΕΗ 260€ 697-6093909 ●ΝΕΑΠΟΛΗ ενοικιάζεται οροφοδιαμέρισμα 2ΔΣΚΜΠ 3ος φυσικό αέριο τζάκι ρετιρέ καλή κατάσταση χωρίς ασανσέρ 230€ και ενοικιάζεται ΔΣΚΜΠ 4ος ατομικό αέριο a/c 17ετών 230€ 2310624296 694-8807483 693-6668450 μεσιτικό ΣΜΘ ●ΝΕΑΠΟΛΗ ενοικιάζεται πλησίον δημοτικού σχολείου οδός Ζακα διαμέρισμα 75τμ 2ΔΣΚΜΠ συνθετικά ανακλινωμενα κουφώματα καινούρια κουζίνα φυσικό αέριο χωρίς κοινόχρηστα 3ος όροφος χωρίς ασανσέρ 250€ 2310-604417 Interhouse ΣΜΘ ●ΝΕΑΠΟΛΗ εξαιρετικής προβολής καταστημα 346τ.μ μεγαλη προσοψη παρκινγκ ιδανικό τράπεζα σούπερ μάρκετ 2300€ (Α1563) ίδιο κτίριο 200τμ 550€ (Α1564) προβολής 120τ.μ 500€ κεντρικος δρομος (α1524) 2310-500010 6936626460Λυμπεροπουλος www.lympero. gr ΣΜΘ ΝΕΑΠΟΛΗ επί της οδού Β.Κωνσταντίνου ενοικιάζεται γκαρσονιέρα επιπλωμένη 2310-620917 694-7487227 ΝΕΑΠΟΛΗ οδος Κεσσανης ενοικιάζεται διαμέρισμα 70τμ 1ος διαμπερές ΔΣΚΧΜΠ θέρμανση αέριο 240Ε 2310635751 2310-642105 ●ΝΕΑΠΟΛΗ πλησίον Αγ.Γεωργίου ενοικιάζεται οροφοδιαμέρισμα 4ου ορόφου ρετιρέ πολύ περιποιημένο σαλοκουζινα ενα μεγάλο δωμάτιο μπάνιο καλοριφέρ θωρακισμένη αυτονομο σύστημα ασανσερ 240€ 2310-669519 2310-519680 693-2309572 -3 ΝΕΑΠΟΛΗ Ρ.Φερραιου αρ.36 λεωφορείου Νο26 γκαρσονιέρα λουξ ΔΚΜΠΧ πλήρως επιπλωμένη a/c 3ος χωρίς ασανσέρ ευάερη ευήλια ήσυχη χωρίς κοινόχρηστα 180€ 2310-342184 694-2627278


36

µικρές αγγελίες

●ΝΕΑΠΟΛΗ φοιτητές δκμπχωλ 150€ 1δσκμπ ανακαινισμένο φωτεινό ασανσερ αεριο 200€ (Α1091) 2δσκμπαπ ανοιχτωσια αεριο ανακαινισμενο ασανσερ 250€ (α0954) 2δσκwcμπ ανακαινισμενο αέριο ασανσερ κλιματιστικο 290€ (Α1302) www.lympero.gr 2310-500010 693-6626460 Λυμπεροπουλος ΣΜΘ ΝΙΚΟΠΟΛΗ περιφερειακός ενοικιάζεται σε 2όροφη οικοδομή οροφοδιαμέρισμα ισόγειο 60τμ δωμάτιο σαλοκουζίνα μπάνιο ντουλάπα aircondition λουξ κατασκευής ωρομέτρηση άμεση πρόσβαση στον περιφερειακό 220Ε ιδιώτης 2310-698800 693-2833400 ΝΙΚΟΠΟΛΗ περιφερειακός σε δυόροφη οικοδομή ενοικιάζεται οροφοδιαμέρισμα 1ος όροφος 80τμ 2 δωμάτια σαλοκουζίνα μπάνιο aircondition 2ντουλάπες λουξ κατασκευής ωρομέτρηση άμεση πρόσβαση στον περιφερειακό 270Ε 2310-698800 693-2833400 ●Ν.Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ γκαρσονιέρα νεόδμητη λουξ κατασκευής σε 5 όροφο 1ΔΣΚΜΠ φωτεινότατη με ανοιχτωσιά ιδανική για φοιτητές 300€ κωδ3039-1 www. ikiarealestate.gr 2310-334885 ●Ν.Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ ενοικιάζεται διαμέρισμα 5ετίας ιδανικό για φοιτητές 75τμ 2ΔΣΚΜΠ 4ος διαμπερές με ηλεκτρικές συσκευές ωρομέτρηση αριστη κατάσταση θέα ασανσέρ πάρκινγκ 270€ (κωδ.5568) 2310-727742 Γαια Κτηματομεσιτικη Λ.Καλλιθέας αρ.13 www.akinita. eu ●Ν.Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ ενοικιάζεται 1ος studio 30τμ 10ετίας ιδανικο για φοιτητές ΤΕΙ 150Ε 1ος 50τμ 15ετίας ανακαινισμένο επιπλωμένο 240Ε 7ος 85τμ 2ΔΣΚΜΠ 5ετίας ρετιρέ 300Ε 2310-729731 697-4493014 698-0377417 what’s up www.dream-home.gr ΣΜΘ ●Ν.Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ ενοικιάζεται γκαρσονιέρα (1δωμάτιο σαλοκουζινα) 5ος επιπλωμένη 10ετιας με κλιματισμο και φυσικο αεριο τιμη 250Ε 2310-315046 694-5416215 ●Ν.Σ.ΣΤΑΘΜΟΥ οδός Αφροδίτης αρ.25 Α ενοικιάζεται στούντιο μικρό αυτόνομο χωρίς κοινόχρηστα 180€ 695-1930373 κος Γιώργος ●ΞΗΡΟΚΡΗΝΗ ενοικιάζεται στούντιο 10ετίας 25τμ ιδανικό για φοιτητή των ΤΕΙ 2ος ωρομέτρηση άριστη κατάσταση ασανσέρ πάρκινγκ μπροστινό κωδ.180€ (κωδ.5234) 2310-727742 Γαια Κτηματομεσιτικη Λ.Καλλιθέας αρ.13 www.akinita. eu ●ΞΗΡΟΚΡΗΝΗ ισόγειο 55τμ 1ΔΣΚΜΠ 180Ε 3ος ανακαινισμένο θέρμανση a/c ντουλάπα κρεβάτι 200Ε ανώγειο 5ετίας 45τμ 1ΔΣΚΜΠ 240Ε 3ος 80τμ 2ΔΣΚΜΠ ανακαινισμένο πλήρως 260Ε 2310729731 697-4493014 698-0377417 what’s up www.dream-home.gr ΣΜΘ ●ΠΟΛΙΧΝΗ Αβέρωφ μεγαλοευκαιρία καινούργιο τετραετίας 2ΔΣΑΛΚΖΜΠ 67τ.μ. τέταρτος διαμπερές φωτεινότατο μεγάλα μπαλκόνια θέα ανοικτωσιά ασανσέρ θέρμανση πάρκιγκ τέντες ανοιγοανακλεινόμανα κουφώματα θωρακισμένη φρεσκοβαμμένο 370Ευρώ (Κτηματομεσιτικό Τσιλώνη) 2310615053 & 694-8181460 www.akinitathessaloniki.gr ΣΜΘ ●ΠΟΛΙΧΝΗ ενοικιάζεται 2ος 3ΔΣΚΜΠ τζάκι ατομικό πετρέλαιο 117τμ καθαρό a/c ηλιακός 22ετών 340€ και ενοικιάζεται οροφοδιαμέρισμα 1ος 95τμ 2ΔΣΚΜΠ ατομικό αέριο πάρκινγκ 10ετών αποθήκη 330€ 2310-624296 694-8807483 693-6668450 μεσιτικό ΣΜΘ ●ΠΟΛΙΧΝΗ ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 48τμ Δωμάτιο Σαλοκουζίνα Μπάνιο πολύ κοντά σε στάση ΟΑΣΘ parking κλειστό καθόλου κοινόχρηστα δωρεάν wifi πολύ οικονομική θέρμανση (αντλία θερμότητας) 240Ε 694-8750860 ΠΟΛΙΧΝΗ ενοικιάζεται διαμέρισμα 91τμ με δυο δωμάτια μεγάλη σαλοκουζινα wc αποθήκη parking ωρομετρηση κοντά σε στάση-αγορά(1081-49) Re/Max Delta 2310-588411 www.remax-deltathessaloniki.gr ΠΟΛΙΧΝΗ ενοικιάζεται διαμέρισμα 10ετιας 84τμ 2δ σλκζ wc parking 1oς ωρομετρηση κοντά σε στάση-σχολείο(1081-45) Re/Max Delta 2310-588411 www.remaxdelta-thessaloniki.gr

1 Ι Ο ΥΛ Ι Ο Υ 2 0 1 2

ΠΟΛΙΧΝΗ περιοχή Στρεπενιώτη. Ενοικιάζεται επιπλωμένη γκαρσονιέρα δεύτερου ορόφου 45τμ σε οικοδομή πενταετίας. Τιμή 270€ (Κωδ. 1045-75) Re/Max Delta 2310-588411 www.remax-deltathessaloniki.gr

●ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ (πλησίον Ωραιοκάστρου) ενοικιάζεται ισόγεια γκαρσονιέρα νεόδμητο 45τμ ΔΣΚΜΠ 200€ 2ος όροφος διαμέρισμα μεταχειρισμένο 2ΔΣΚΜΠ 200€ 2310-681100 6982526868 www.epilegin.gr ΣΜΘ

Π.Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ ενοικιαζεται πολυτελής γκαρσονιέρα 65τμ ΔΣΚΚΜΠ με ωρομέτρηση 1ος όροφος για κατοικία ή επαγγελματική στέγη τιμή 270ευρώ 6932467771 2310-413061

●ΣΥΚΙΕΣ Αβάντων μεγαλοευκαιρίας μεζονέτες δυόροφες 3ΔΣΑΛΚΖΜΠ και WC 90τ.μ.ασανσέρ θέρμανση πάρκιγκ ηλιακός τέντες αποθήκη ανοιγοανακλεινόμενα θωρακισμένη κοντά αγορά Ο.Α.Σ.Θ. 330Ευρώ (Κτηματομεσιτικό Τσιλώνη) 2310-615053 & 694-8181460 www.akinita-thessaloniki.gr ΣΜΘ

●Π.ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ενοικιάζεται 90τμ διαμέρισμα στον 2όροφο με 2ΔΣΛΚWC ντουλάπα ωρομέτρηση 10ετίας κοντά στα Κάστρα γωνιακό κατάλληλο για φοιτητές, σπουδαστές ΙΕΚ Τιμή 380€ Κωδ.21121 2310-968999 Parthenon Hellenic Estate ΣΜΘ Π.ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ περιοχή Βαο Μακεδονομάχων αρ.24 ενοικιάζεται διαμέρισμα 65τμ με πλήρως ανακαινισμένο μπάνιο κουζίνα κουφώματα πλαστικά και 2 κλιματιστικά και αέριο Διαθέσιμο απο 7/7 250€ 693-6059455 ●ΡΕΤΖΙΚΙ ενοικιάζεται οροφοδιαμέρισμα 1ος όροφος εξαιρετικής κατασκευής καινούριο 175τμ 3Δ μεγάλα ΣΚουζ/ να2ΜΠ ατομικό καλοριφέρ αποθήκες δορυφορική κεραία κεντρική bbq θωρακισμένη πόρτα 2310-519680 2310669519 693-2309572 -3 ΡΟΔΟΧΩΡΙ ενοικιάζεται διαμέρισμα 135τμ 3δωματια σαλόνι κουζίνα wc μπάνιο θέρμανση φυσικού αερίου σε ήσυχη περιοχή κοντά σε σχολείο(1081-57) Re/ Max Delta 2310-588411 www.remaxdelta-thessaloniki.gr ΡΟΔΟΧΩΡΙ ενοικιάζεται διαμέρισμα 70τμ 2δωματια σλκζ wc 1ος 4ετιας θερμ.ατομ πετρέλαιο κοντά σε στάση χωρίς κοινόχρηστα(1081-55) Re/Max Delta 2310-588411 www.remax-deltathessaloniki.gr ●ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Αβ.Ι.Γωγούση μεγαλοευκαιρία πενταετίας 3ΔΣΑΛΚΖΜΠ 96τ.μ δεύτερος θέα ανοικτοσιά τζάκι ασανσέρ ατομ.φυσ.αέριο πάρκιγκ ανοιγοανακλεινόμενα θωρακισμένη κοντά Ο.Α.Σ.Θ. αγορά φρεσκοβαμμένο ελεύθερο τέλος Ιουλίου 350Ευρώ (Κτηματομεσιτικό Τσιλώνη) 2310-615053 & 694-8181460 www.akinita-thessaloniki.gr ΣΜΘ ●ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ άνω Λαγκαδά ενοικιάζεται οροφοδιαμέρισμα 85τμ. 2ος 7ετίας διαμπερές μεγάλη Σαλοκουζίνα μπάνιο άνετο με παράθυρο χωρίς ασανσέρ 3όροφη οικοδομή. Τιμή 310Ε συζητήσιμη. www.estatevael.gr 2310-608546 6972506040 VAEL Real Estate ΣΜΘ ●ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ενοικιάζεται διαμέρισμα 90τμ πλήρως ανακαινισμένο 2ΔΣΚ με ατομικό αέριο πολύ κοντά στην Λαγκαδά 320τμ τιμή διαπραγματεύσιμη (Δ12-17) Gold Key Real Estate 2310660500 ●ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ενοικιάζεται διαμέρισμα 99τμ 2ΔΣΚ ξεχωριστή WC 230Ε 2310-600657 697-2121410 Οικομήνυμα ΣΜΘ ●ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ενοικιάζεται ωραίο διαμέρισμα ανακαινισμένο 85τμ 2ουορόφου 27ετών 2ΔΣΚWC αποθηκευτικό χώρο διαμπερές ανοιχτωσιά άνεση στο πάρκινγκ δίπλα σχολεία αγορά προσεχώς ατομικό αέριο 200€ Γ(2686) 2310721621 BestHouse www.best-house.gr ΣΜΘ ●ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Λαγκαδά Γκαρσονιέρα 40τμ. κοντά στις τράπεζες 21ετών χωρίς ασανσέρ και κοινόχρηστα. Θωρακισμένη πόρτα θέρμανση σόμπα & Αircontition. Δίδεται & επιπλωμένο. 200Ε συζητήσιμες. www.estatevael.gr 2310608546 697-2506040 VAEL Real Estate ΣΜΘ ●ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Λαγκαδά ενοικιάζονται 2 στούντιο 45τμ. 1ου ορόφου & 41τμ. Ημιόροφου επί της Λαγκαδα 4ετίας θέρμανση ωρομέτρηση πετρέλαιο. Τιμές 230Ε & 160Ε συζητήσιμες. www. estatevael.gr 2310-608546 6972506040 VAEL Real Estate ΣΜΘ ●ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ πλατεία Τερψιθέας ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 60τμ 5ος ρετιρέ ατομική θέρμανση αερίου θέα απεριόριστη απο 220€ τιμή διαπραγματεύσιμη (κωδ.Δ12-14) 2310-660500 Gold Key Real Estate Group www.goldkey.gr

●ΣΥΚΙΕΣ Αβδήρων στο Μαύρο Γάτο σε ανοικτωσιά α)2ΔΣΑΛΚΖΜΠ τρίτος έχει θέρμανση χωρίς κοινόχρηστα 250Ευρώ β)Ρήγα .Φεραίου 1ΔΧΩΛΚΖΜΠ 36τ.μ. δεύτερος φωτεινότατο διαμπερές 150Ευρώ (Κτηματομεσιτικό Τσιλώνη) 2310-615053 & 694-8181460 www. akinita-thessaloniki.gr . ΣΜΘ ●ΣΥΚΙΕΣ Αβέρωφ Θεατ.Δάσους ευκαιρίες εξαετίας εξαιρετικά διαμερίσματα θέα . ατομ.θέρμανση ευκολοπαρκάρισμα αιρκοντίσιον ανοιγοανακλεινόμενα φρεσκοβαμμέν α)2ΔΣΑΛΚΖΜΠ 85τ.μ δεύτερος 330Ευρώ β)1ΔΣΑΛΚΖΜΠ ασφαλέστατο ισόγειο 250Ευρώ (Κτηματομεσιτικό Τσιλώνη) 2310-615053 & 694-8181460 www.akinita-thessaloniki. gr ΣΜΘ ●ΣΥΚΙΕΣ Αγ.Δημητρίου μεγάλη ευκαιρία διαμέρισμα 2ΔΣΑΛΚΖΜΠ 78τ.μ. πρώτος χώρους ασανσέρ ατομικό φυσικό αέριο πάρκιγκ αποθήκη ανοιγοανακλεινόμενα κουφώματα θωρακισμένη εισόδου μόνο 340Ευρώ (Κτηματομεσιτικό Τσιλώνη) 2310-615053 & 694-8181460 www.akinita-thessaloniki.gr ΣΜΘ ●ΣΥΚΙΕΣ Ανδρ.Παπανρέου δίπλα Κόκορα μεγάλη ευκαιρία μεγάλο διαμέρισμα 3ΔΣΑΛΚΖΜΠ 95τ.μ. δεύτερος μεγάλους χώρους ασανσέρ ατομική.θέρμανση πάρκιγκ τέντες θωρακισμένη εισόδου είναι φρεσκοβαμμένο μόνο 300Ευρώ (ΚτηματομεσιτικόΤσιλώνη) 2310615053 & 694-8181460 www.akinitathessaloniki.gr ΣΜΘ ●ΣΥΚΙΕΣ Δημαρχείο ενοικιάζεται διαμέρισμα 95τμ 3ος διαμπερές 2ΔΣΚWC αποθήκη πάρκινγκ τζάκι 6ετών άριστο 350€ 95τμ 2ος 6ετών 3ΔΣΛΚWC τζάκι αποθήκη πάρκινγκ άριστο ανοιχτωσιά 360€ 2310-639669 693-7337157 www.kafetzi.gr ΣΜΘ ●ΣΥΚΙΕΣ Δροσια ενοικιάζεται διαμέρισμα 82τμ 2ΔΣΚWC 1ος 8ετίας πάρκινγκ 320€ Αγ.Δημητρίου 80τμ 2ΔΣΚWC 3ος 2ετών τζάκι αέριο πάρκινγκ 340€ Αλσος 90τμ 2ΔΣΚWC 2ος ανακαινισμένο 250€ 693-7181667 Μεσιτικό ●ΣΥΚΙΕΣ Δροσια ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 55τμ ΔΣΚWC 2ος 8ετών ημιεπιπλωμένο 250€ γκαρσονιέρα 40τμ ΔΣΚWC 1ος 5ετών αέριο πάρκινγκ 200€ ισόγειο 50τμ ΔΣΚWC ανακαινισμένο αυλή 200€ 693-7181667 Μεσιτικό ΣΥΚΙΕΣ ενοικιάζεται γκαρσονιέρα επιπλωμενη πλήρως ανακαινισμένη 3ος όροφος θέα όλη της Θεσ/νικη 6984919108 ●ΣΥΚΙΕΣ ενοικιαζεται διαμέρισμα 75τμ 1ος όροφος 2ΔΣΚΜπ φυσικό αέριο ιδιοκτητη οικοδομή 250€ 693-2200133 697-1825720 ΣΥΚΙΕΣ ενοικιάζεται διαμέρισμα ΔΣΚWC με ατομική θέρμανση και θωρακισμένη πόρτα 3ος όροφος 2310861107 694-5085771 ΣΥΚΙΕΣ ενοικιάζεται διαμερισμα 1ος 80τμ πλήρως ανακαινισμένο 300ευρώ 698-4919108 ●ΣΥΚΙΕΣ ενοικιάζεται διαμέρισμα 2Δ(ΣΚ)ΜΠ 94τμ 2ος ψηλός σαν 4ος οικοδομή του 1995 διαμπερές με θέα ατομική θέρμανση αερίου άριστη κατάσταση τιμή 370€ κωδ.66889 Φωτοπαρουσίαση www.metrohome.gr 2310-968790 693-6953049 ΣΜΘ

●ΣΥΚΙΕΣ ενοικιάζονται οροφοδιαμερίσματα ιδιωτικής κατασκευής 125τμ (μεικτά) 1ος και 4ος(επιπλωμένο) διαμπερές ανατολικό 2ΔΣαλ/ζίναΛWC τζάκι ωρομέτρηση τέντες ασανσέρ πάρκινγκ 420€ και 470Ε 697-3362759 ωρες 11.00πμ14.00μμ ●ΣΥΚΙΕΣ Επταπυργίου ενοικιάζεται διαμέρισμα 50τμ 1ος 5ετων ΔΣΛΚWC ωρομέτρηση 220€ Αγ.Δημήτριος 70τμ ανώγειο 2ΔΣΚΜΠ ατομικό φυσικό 200€ στούντιο 8ετών πάρκινγκ 150€ 2310-639669 693-7337157 www.kafetzi.gr ΣΜΘ ●ΣΥΚΙΕΣ Θέατρο ενοικιάζεται διαμέρισμα 95τμ 3ος 2ΔΣΚWC γωνιακό 20ετών πανοραμική θέα αποθήκη 300€ Αγ.Θεόδωροι 80τμ 1ος 10ετών 2ΔΣΛΚWC ατομικό φυσικό 250€ 2310-639669 6937337157 www.kafetzi.gr ΣΜΘ ΣΥΚΙΕΣ Μακρή αρ.12 ενοικιάζεται στούντιο (δωμα) επιπλωμένο 2310901948 697-7249989 ●ΣΥΚΙΕΣ μαύρος γάτος ενοικιάζεται οροφοδιαμέρισμα 1ος 2ΔΣΚΜΠ 83τμ ατομικό φυσικό αέριο μπόιλερ νυχτερινό ρεύμα ασανσέρ άριστη κατάσταση φρεσκοβαμμένο διαμπερές τέντες ήσυχη οικοδομή τιμή 280ευρώ 6938171804 ●ΣΥΚΙΕΣ περιοχή Αγ.Χαραλάμπου ενοικιάζεται διαμέρισμα δωμάτιο σαλοκουζίνα μεγάλο μπάνιο βαμμένο καλής κατασκευής με θερμοσυσσωρευτές 200ευρώ απο ιδιώτη 2310-214309 ΣΥΚΙΕΣ περιοχή Φωκά. Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 1ου ορόφου 44τμ σε οικοδομή δεκαετίας. Βρίσκεται σε ήσυχη περιοχή και αποτελείται από δωμάτιο Σαλονοκουζίνα λουτρό Τιμή 280€ (Κωδ. 1045-76 ) Re/Max Delta 2310-588411 www.remax-delta-thessaloniki.gr ΣΥΚΙΕΣ (Ροδοχώρι) δίπλα στο κολυμβητήριο ενοικιάζονται 2 διαμερίσματα από δύο δωμάτια σαλοκουζίνα wc ανατολικα δυτικα χωρις ασανσερ ωρομετρηση 3ος 340Ε και ισογειο στην πρασιά 220Ε 2310-202668 697-9831876 ●ΣΥΚΙΕΣ στο Ροδοχώρι ενοικιάζεται 160τμ διαμέρισμα με 3ΔΣΛΚ2WC τζάκι αποθήκη ατομική θέρμανση διαμπερές θέα δάσος πάρκο στο καλύτερο σημείο Τιμή 580€ Κωδ.20350 2310-220.111 ‘Parthenon Hellas’ www.eparthenon.eu ΣΜΘ

ΠΕΡΙΧΩΡΑ ●18ΧΛΜ Θεσ/νίκης Περαίας ενοικιάζεται ανεξάρτητη μονοκατοικία 200τμ σε οικόπεδο 1.500τμ με υπέροχο design 2ΔΣΚ2Μπ τζάκι υπνοδωμάτιο με μάστερ και αίθριο-γραφείο στον επάνω όροφο. [Κωδ L-8212] Μ.Λασπίδου 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Δήμος Θέρμης ενοικιάζεται διαμέρισμα 70τμ 1ος όροφος 2ΔΣΚΜπ αποθήκη τζάκι κλιματισμός τέντες συναγερμό ιδιωτικό πάρκιγκ έκθεση στον ήλιο όλη μέρα πολύ ζεστό 697-7601515 ●ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑ δίπλα στο Hotel Sanda νοικιάζεται επιπλωμένη Μεζονέτα 80τμ δίπλα στη θάλασσα, 450Ε Πληροφορίες και υπόδειξη στο 23920-73888 & 694-4445158. Μεσιτικό House Under The Sun www.huts-gr.com στο Ρύσιο ΣΜΘ ●ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ διαμέρισμα 85τμ 2ΔΣΚWC 250€ 130τμ 3ΔΣΚWC θέα τζάκι 330€ μεζονέτα 100τμ 2επίπεδα αυτόνομη τζάκι ατομική θέρμανση 320€ Εξοχή 90τμ 220€ 130τμ 330€ 697-7474250 Μεσιτικό Μέλλον ●ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ ενοικιάζεται μεζονέτα 3 επιπέδων 4δσκμπwc me μεγάλη αποθήκη και ιδιόκτητο κήπο του 1997 σε άριστη κατάσταση εκπληκτική θέα σε βουνό και χωριό 400€ κωδ:6105 2310-251001 «Πολιτεία Ακινήτων» www.πολιτεία.gr

●ΣΥΚΙΕΣ ενοικιάζεται διαμέρισμα 70τμ σε ημιόροφο 2ΔΣΚΜΠ θέρμανση πετρέλαιο με ωρομέτρηση μπόϊλερ αυλή βαμμένο ελάχιστα κοινόχρηστα Τιμή 220€ 697-2798187

●ΕΠΑΝΟΜΗ ενοικιάζονται διαμερίσματα 60τμ 2Δ 230Ε 50τμ με 2Δ επιπλωμένο τζάκι 250Ε παλιά μονοκατοικία καλή κατάσταση καλοριφέρ 250Ε και ισόγεια διαμερισματάκια 23920-43073 (πλατεία Επανομής) 693-8473773 Μίνα 694-4261187 Νίκος Γαιόραμα ΣΜΘ

●ΣΥΚΙΕΣ ενοικιάζονται διαμερίσματα με 2 και 3δωμάτια θέα ατομικό αέριο πάρκινγκ αποθήκη από 280Ε και 400Ε 694-4656815 Μεσιτικό ΣΜΘ

ΕΥΚΑΡΠΙΑ ενοικιάζεται μεζονέτα 2 δωμάτια 2 ντουλάπες 1wc 1 μπάνιο σαλοκουζίνα πάρκινγκ 280€ Ιδιώτης 2310624800 6μμ-8μμ

●ΕΥΚΑΡΠΙΑ Κνωσού οπισθεν Εγνατίας Τραπεζας ενοικιάζεται διαμερισμα 90τμ 3δωμάτια σλαοκουζινα wc 1ος όροφος 694-6417090 ●ΘΕΡΜΗ ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 3ος όρ. ΔΣΚΜΠ ατομικό φυσικό αέριο εντοιχισμένη ντουλάπα 250€ διαμέρισμα 1ος όρ. 75τμ 2ΔΣΚΜΠ πάρκινγκ 330€ Τριάδι γκαρσονιέρα ισόγεια 200€ 2310464390 694-4684928 Κτηματομεσιτική Φωτιάδης ΣΜΘ ●ΘΕΡΜΗ ενοικιάζεται διαμέρισμα 80τμ 2δωματια διαμπερές 3ντουλάπες πάρκινγκ σε πυλωτή αποθήκη 12τμ 10ετιας 400€ 697-4033873 ●ΘΕΡΜΗ ενοικιάζεται διαμέρισμα 2ος όρ. ενός έτους 125τμ 3ΔΣΚΜΠ εντοιχισμένη ντουλάπα αποθήκη πάρκινγκ 480€ διαμέρισμα 1ος ψηλός 2ΔΣΚΜΠ 95τμ ατομικό αέριο πάρκινγκ χωρίς κοινόχρηστα 340€ 2310-464390 694-4684928 Κτηματομεσιτική Φωτιάδης ΣΜΘ ●ΘΕΡΜΗ ενοικιάζεται μεζονέτα 2επιπέδων 3ΔΣΚ2ΜΠ 100τμ ολοκαίνουρια ατομικό φυσικό αέριο λίγα κοινόχρηστα 450€ διαμέρισμα ισόγειο 2ΔΣΚ2ΜΠ 80τμ χωρίς κοινόχρηστα 300€ 2310-464390 6944684928 Κτηματομεσιτική Φωτιάδης ΣΜΘ ●ΘΕΡΜΗ ενοικιάζεται μεζονέτα 2 επιπέδων 2ΔΣΚ2ΜΠ 100τμ λίγα κοινόχρηστα 400€ διαμέρισμα 2ος 3ΔΣΚ2Μπ τζάκι εντοιχ.ντουλάπα αποθήκη πάρκινγκ 400€ γκαρσονιέρα 2ος καινούρια 280€ 2310464390 694-4684928 Κτηματομεσιτική Φωτιάδης ΣΜΘ ●ΘΕΡΜΗ ενοικιάζεται μονοκατοικία αυτόνομη 110τμ 2ΔΣΚ2ΜΠ τζάκι 2 εντοιχισμένες ντουλάπες κήπο 800τμ 420€ Τριάδι μεζονέτα 3 επιπέδων 230τμ 2ετών 4Δ2ΣΚ3ΜΠ 2τζάκια 2 εντοιχισμένες ντουλάπες 700€ 2310-464390 694-4684928 Κτηματομεσιτική Φωτιάδης ΣΜΘ ΘΕΡΜΗ ενοικιάζεται οροφοδιαμέρισμα 20ετίας 142τμ πολύ ευρύχωρο τζάκι χωριστή κουζίνα 3Δ 2 μπάνια ατομικό πετρέλαιο πάρκινγκ 420 ευρώ. (κωδ 1038-134) Re/ Max Delta 2310-588411 www.remax-deltathessaloniki.gr ΚΕΡΑΣΙΑ Μηχανιώνας ενοικιάζεται μονοκατοικία εντός ζώνης 3δωμάτια σαλοκουζίνα 2wc κεντρική θέρμανση διπλές υαλώσεις απεριόριστη θέα ηλεκτρική πόρτα στην είσοδο της περίφραξη κ.α. Ιδιώτης 697-2055441 ●Κ.Ν.ΕΠΙΒΑΤΕΣ διαμέρισμα δεκαετίας 81τμ 2ΔΣΚΛουτρό parking αποθήκη τζάκι κοντά στην θάλασσα. Διαμέρισμα δεκαετίας 100τμ 3ΔΣΚΛουτρό parking αποθήκη τζάκι συγκρότημα κήπο κοντά στην θάλασσα. (1001-40) Κλαδάκης. Re/Max Target www.remax.gr 2310-989870 ΣΜΘ ●Κ.ΠΕΡΑΙΑ γωνιακή μεζονέτα 200τμ 2 τζάκια 2κουζίνες μεγάλο μπάνιο και 2wc εντοιχισμένες ντουλάπες 3Δωμάτια 300τμ κήπος στεγασμένο πάρκινγκ ανοιχτωσιά δεν κλείνει καταπράσινη περιοχή 600€ 6972265315 ●Κ.ΠΕΡΑΙΑ ενοικιάζεται διαμέρισμα πρώτο στη θάλασσα 4ος όροφος πολυτελείας διαμπερές 2ΔΣΚ2Μπ ενεργειακό τζάκι εντοιχισμένη πλήρης κουζίνα εντοιχισμένες ντουλάπες φανταστική θέα επιπλωμένο ή μη 23920-24550 697-8779707 ΣΜΘ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ενοικιάζεται μονοκατοικία με αυλή 2ΔΣΚΛ καλοριφέρ κλιματιστικό τέντες τιμή πολύ προσιτή 697-4291031 Ν.ΕΠΙΒΑΤΕΣ οδός Κιλελέρ 42Α ενοικιάζεται διαμέρισμα 55τμ ισόγειο ολοκαίνουριο 80μ απο θάλασσα ξενοδοχείο Γαλαξίας ανοιχτωσιά τέλειος προσανατολισμός ατομική θέρμανση θωρακισμένη συνθετικά κουφώματα όμορφη αυλή 220€ 6944355066 697-6655833 Ν.ΕΠΙΒΑΤΕΣ οδός Κιλελέρ αρ.42Α διαμέρισμα 120τμ ολοκαίνουριο 3ΥΔ2ΜΠ 1ος υπερλούξ Γαλαξία 80μ απο θάλασσα τρίφατσο υπέροχη διαρρύθμιση αποθήκη θωρακισμένη πάρκινγκ τζάκι συνθετικά αυτόματη γκαραζόπορτα 430€ 694-4355066 697-6655833 Ν.ΕΠΙΒΑΤΕΣ παραλία ενοικιάζεται νέα μεζονέτα 3 επιπέδων 128τμ 2ΔΣΚΛWC στεγασμένο πάρκινγκ αυτόνομη 694-2982158 ●Ν.ΕΥΚΑΡΠΙΑ Αβάντων μεγαλοευκαιρίες εξαετίας διαμερίσματα έχουν ανοικτοσιά θέρμανση ευκολία πάρκιγκ ανοιγοανακλεινόμενα θωρακισμένη α)2ΔΣΑΛΚΖΜΠ πρώτος 81τ.μ. 280Ευρώ β)1ΔΣΑΛΚΖΜΠ 50τ.μ. έχει και ατομ.φυσ. αέριο μόνο 230Ευρώ (ΚτηματομεσιτικόΤσιλώνη) 2310-615053 & 694-8181460 www.akinita-thessaloniki.gr ΣΜΘ

●Ν.ΕΥΚΑΡΠΙΑ Αβάντων μεγαλοευκαιρίες β)Μεζονέτα εξαετίας 76τ.μ. ανώγειος πρώτος έχει ανοικτοσιά θέρμανση θέση πάρκιγκ δύο ντουλάπες ανοιγοανακλεινόμενα κουφώμαα θωρακισμένη διαμερίσματος είναι φρεσκοβαμένη 280Ευρώ (ΚτηματομεσιτικόΤσιλώνη) 2310615053 & 694-8181460 www.akinitathessaloniki.gr ΣΜΘ ●Ν.ΕΥΚΑΡΠΙΑ ενοικιάζεται 2οροφη μεζονέτα 3ΔΣΚΜΠWC αποθήκη τέντες πάρκινγκ ατομικό φυσικό αέριο 380€ 2οροφη 2ΔΣΚΜΠWC σίτες συναγερμό 280€ 2310-681100 693-8829839 www.epilegin.gr ΣΜΘ ●Ν.ΕΥΚΑΡΠΙΑ ενοικιάζεται 3οροφη μεζονέτα 3ΔΣΚΜΠWC τζάκι αποθήκη πάρκινγκ ατομική θέρμανση εντοιχισμένες ντουλάπες θέα 450€ 2οροφη 110τμ 4ΔΣΚ2ΜΠ αυτονομία ισογείου 340€ 2310-681100 693-8829839 www. epilegin.gr ΣΜΘ ●Ν.ΕΥΚΑΡΠΙΑ ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ος και 2ος όροφος 100τμ 2ΔΣΚΜΠ αποθήκη τζάκι πάρκινγκ 320€ 1ος όροφος 85τμ 2ΔΣΚΜΠ πάρκινγκ φυσικό αέριο 320€ 2310-681100 693-8829839 www.epilegin.gr ΣΜΘ ●Ν.ΕΥΚΑΡΠΙΑ ενοικιάζεται διαμέρισμα 90τμ 300€ αυτόνομη θέρμανση πάρκινγκ μεζονέτες αυτόνομες 3-4ΔΣΚWC αποθήκη πάρκινγκ εντοιχισμένες ντουλάπες αέριο 400 -450€ 2310-604405 697-3077375 Κτηματομεσιτική Καραγιάννη ●Ν.ΕΥΚΑΡΠΙΑ ενοικιάζεται διαμέρισμα 100τμ 2ΔΣΚΜΠ αποθήκη 250€ ισόγειο γκαρσονιέρα ΔΣΚΜΠ αυλή ντουλάπα 200€ 1ος όροφος διαμέρισμα 3ΔΣΚΜΠ τζάκι ωρομέτρηση 350€ 2310-681100 693-8829839 www.epilegin.gr ΣΜΘ Ν.ΕΥΚΑΡΠΙΑ ενοικιάζεται ισόγειο διαμέρισμα 90τμ 3ΔΣΚΜΠ σε άριστη κατάσταση με θέρμανση φυσικό αέριο στον κεντρικο δρομο 1 λεπτο από περιφερειακό και Carrefour 260Ε 697-9774856 Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ ενοικιάζεται λουξ διαμέρισμα επιπλωμένο με ατομική θέρμανση 2άρι για φοιτητές και όχι μόνο 200ευρώ 697-3747512 ●Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ενοικιάζεται διαμερισμα 95τμ 1ος 3ΔΣΚΜπ ντουλάπα τζακι πάρκινκγ με 350Ε 78τμ 1ος 2ΔΣΚΜπ ατομικη θερμανση 300Ε 75τμ ισόγειο 2ΔΣΚΜπ 250Ε 2310-465653 6946426461 www.alpha-mesitiki.gr ΣΜΘ ●Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ενοικιάζεται ισόγειο διαμερισμα 6ετών 160τμ 3ΔΣΚ2Μπ με αυλη 60τμ καλης κατασκευής 400Ε 2310-330116 693-7123987 ●Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ενοικιάζονται διαμερισματα 75τμ 1ος 2ΔΣΚΜπ 300Ε 75τμ 1ος 2ΔΣΚΜπ τζακι 320Ε 80τμ 2ος ασανσερ τζακι 330Ε 90τμ 1ος 3ΔΣΚΜπ τζακι 350Ε 105τμ 2ος 3ΔΣΚ2Μπ τζακι 410Ε 2310465653 694-6426461 www.alphamesitiki.gr ΣΜΘ ●Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ενοικιάζονται 2 μονοκατοικιες καινουργιες 150τμ 2οροφες αυτονομες 3ΔΣΚ2Μπ τζακι 2 θεσεις πάρκινγκ και κηπο ατομικο από 850τμ2000τμ 450ευρω -500Ε 2310-465653 694-6426461 www.alpha-mesitiki.gr ΣΜΘ Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ οικισμος Φιλοθέη ενοικιάζεται ανεξάρτητη μεζονέτα σε πολυ καλη κατάσταση 3επιπεδα 4δωμάτια 2 σαλοκουζινες 3Μπ 2 τζακια 2310-911206 697-4820189 ●Ν.ΡΥΣΙΟ διαμέρισμα 112τμ. καθ. 2ος δυόροφο με κεραμοσκεπή εξωτερική σκάλα ανεξάρτητη είσοδο 16ετίας άριστη κατάσταση θέρμανση ατομικό λέβητας Τζάκι αποθήκη πλάγια θάλασσα 380Ε/συζητήσιμη. www. estatevael.gr 2310-608546 6972506040 VAEL Real Estate ΣΜΘ Ν.ΡΥΣΙΟ ενοικιάζεται αυτόνομη μεζονέτα με κήπο και πανοραμική θέα δυο επιπέδων με κεραμοσκεπή ατομική θέρμανση πετρελαίου τζάκι 50,5τμ/οροφος. Τιμη 400€ 2310-861111 694-4202023 ωρες επικοινωνίας 14.30-17.00 ●Ν.ΡΥΣΙΟ εξαιρετική 3όροφη μεζονέτα 195τ.μ. με απεριόριστη θέα στον Θερμαϊκό 4ΥΔ/2Λ/WC/ΣΚ τζάκι κήπο. Χωρίς μεσιτική αμοιβή. 6977349011 ΣΜΘ


ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΕΡΙΧΩΡΑ ●Ν.ΡΥΣΙΟ Ταγαράδες ενοικιάζονται Μεζονέτες απο 400Ε Διαμερίσματα από 300Ε. Πληροφορίες και υπόδειξη στο 23920-73888 & 694-4445158 Μεσιτικό House Under The Sun www.huts-gr. com στο Ρύσιο ΣΜΘ ●ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ δίπλα στην Αγ.Παρασκευή ενοικιάζονται (2) διαμερίσματα 95τμ 5ετών 1ου και 2ου απο 320€ (κωδ. Δ12-11) 2310-660500 Gold Key ●ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ενοικιάζεται 200τμ μεζονέτα γωνιακή 7ετών αριστη ανοιχτωσιά 4Δ μπάνιο αποθήκη και σαλόνι κουζίνα μεγάλη άνετοι χώροι 2 τζάκιαwc θωρακισμένη πόρτα ήσυχο σημείο Τιμή 490ε Κωδ.3354 2310-334001 697-9662042 φωτοπαρουσίαση www. forumland.gr ΣΜΘ ●ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Αγ. Γεώργιος) 180τμ 3ΔΣΚΜΠWc οροφοδιαμέρισμα 1ος ήσυχη γειτονιά τζάκι χωριστή κουζίνα θέρμανση αερίου φαρδιά μπαλκόνια θέα 2ντουλάπες κοινόχρηστος κήπος πάρκινγκ 700€ (κωδ 2865) 2310-317100 693-6758141 φωτοπαρουσίαση www. interhome.gr ΣΜΘ ●ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Αγ.Γεώργιος) 140τμ 2επίπεδη μονοκατοικία καινούρια 3ΔΣΚMΠWc ατομικός κήπος 700τμ διαχρονική αισθητική ποιοτική κουζίνα με πάσο τζάκι 2πάρκινγκ μέσα στη φύση Αξίζει!!! 700€ (κωδ 30580) 2310-317100 693-6758141 φωτοπαρουσίαση www. interhome.gr ΣΜΘ ●ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Αγ.Γεώργιος) 180τμ 4Δ2ΣΚ2ΜΠWC 3επίπεδη μεζονέτα χωριστή κουζίνα τζάκι δρύινα δάπεδα ντουλάπες ατομική θέρμανση αποθηκευτικοί χώροι 2εισόδους ανοιχτωσιά ανεξάρτητο ισόγειο 700€ (κωδ 381) 2310-317100 693-6758141 φωτοπαρουσίαση www. interhome.gr ΣΜΘ ●ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Αγ.Γεώργιος) 230τμ αυτόνομη γωνιακή μεζονέτα 4Δ2ΣΚ3ΜΠWc 3επιπέδων άρτιας κατασκευής roofgarden με πανοραμική θέα θάλασσα μεγάλο σαλόνι τζάκι κουζίνα εσοχή πάρκινγκ λειτουργική 1.100€ (κωδ 2009) 2310-317100 693-6758141 φωτοπαρουσίαση www.interhome.gr ΣΜΘ ●ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Αγ.Γεώργιος) 260τμ καινούρια μεζονέτα 5Δ2Σ2Κ3MΠ υπερπολυτελής διαχρονική αισθητική προκλητικά ευρύχωρη ανελκυστήρας θέρμανση αερίου μεγάλα μπαλκόνια αυτόνομο ισόγειο διαμέρισμα κλειστό πάρκινγκ αέριο 1.800€ (κωδ 28946) 2310-317100 693-6758141 φωτοπαρουσίαση www. interhome.gr ΣΜΘ

●ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Αγ.Λουκάς) 135τμ 2ΔΣΚΜΠWc ρετιρέ διαμέρισμα 1ος μεγάλα δωμάτια 4φυλλη ντουλάπα ηλιακός ατομική θέρμανση δρύινα πατώματα τζάκι κοινόχρηστος κήπος μηδενικά κοινόχρηστα 450€ (κωδ 32701) 2310317100 693-6758141 φωτοπαρουσίαση www.interhome.gr ΣΜΘ ●ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Αγ.Λουκάς) 220τμ μονοκατοικία 3ΔΣΚ2MΠWc 3επίπεδη άμεση πρόσβαση διαχρονική αισθητική περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών χωριστή κουζίνα τζάκι ανελκυστήρας αποθηκευτικοί χώροι κλειστό γκαράζ κήπος 900€ (κωδ 225) 2310-317100 693-6758141 φωτοπαρουσίαση www.interhome.gr ΣΜΘ ●ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Αγ.Λουκάς) διαμέρισμα 1ου ανακαινισμένο 135τμ3δσκμπτζάκι περιμετρικά μπαλκόνια αποθήκη κήπος παργκιγκ αυτονομία θέρμανσης 500ευρώ (Κωδ.0521) 693-6913940 2314008789 φωτοπαρουσίαση www.salvaras. eu ●ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Αγ.Λουκάς) διαμέρισμα νεόδμητο 1ου 90τμ 2δσκμπ θέα κόλπου ηλιόλουστο εξαιρετικής ποιότητας πυλωτή αέριο αποθήκη άμεση πρόσβαση σε περιφερειακό 550ευρώ (Κωδ.0180) 693-6913940 2314-008789 φωτοπαρουσίαση www.salvaras.eu ●ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Αγ.Λουκάς) επιπλωμένο ρετιρέ 2ου νεόδμητο υψηλών προδιαγραφών 300τμ 4δσκμπτζάκι διαχρονικής αισθητικής περιμετρικά μπαλκόνια θέα κόλπου επιδαπέδια θέρμανση μοντέρνο καταφύγιο 1800 ευρώ (Κωδ.0536) 6936913940 2314-008789 φωτοπαρουσίαση www.salvaras.eu ●ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Αγ.Λουκάς) μεζονέτα νεόδμιτη 2 επιπέδων υψηλών προδιαγραφών 200τμ3δσκμπτζάκι απαράμιλλης αισθητικής ανελκυστήρας κήπος πυλωτή άμεση πρόσβαση στο περιφερειακό 900ευρώ Κωδ.0493) 693-6913940 2314-008789 φωτοπαρουσίαση www. salvaras.eu ●ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Αγ.Παντελεήμων) μεζονέτα 3επιπέδων + σοφίτα 200τμ 4ΔΣΚΜΠΤΖΑΚΙ 8ετίας άρτια κατασκευή θέα κόλπου κοντά σε σχολεία αέριο κήπος 200τμ παργκιγκ ευκαιρία 700ευρώ (Κωδ.0107) 693-6913940 2314008789 φωτοπαρουσίαση www.salvaras. eu

●ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Αγ.Γεώργιος) μεζονέτα 2επιπέδων πλήρως ανακαινισμένη 96τμ 3ΔΣΚΜΠΤΖΑΚΙ ηλιόλουστη μεγάλα μπαλκόνια πανοραμική θέα άνετα δωμάτια κήπος 200τμ παργκιγκ αέριο 500 ευρώ (Κωδ.0134) 693-6913940 2314-008789 φωτοπαρουσίαση www. salvaras.eu

●ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Αγ.Παντελεήμων) 200τμ 4Δ2ΣΚ2MΠ 3επίπεδη αυτόνομη μεζονέτα πανοραμική θέα θάλασσα μεγάλα δωμάτια ημιχωριστή κουζίνα ντουλάπες δρύινα δάπεδα τζάκι κήπος πάρκινγκ Αξίζει!!! 700€ (κωδ 29156) 2310-317100 693-6758141 φωτοπαρουσίαση στο www.interhome.gr ΣΜΘ

●ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Αγ.Γεώργιος) μεζονέτα ανεξάρτητη 2επιπέδων 180τμ4δσκμπτζακι ανακαινισμένη στη καρδιά του χωριού μεγάλοι χώροι επιδαπέδια θέρμανση αποθήκη20τμ παργκιγκ θέα κήπος 700ευρώ (Κωδ.0469) 693-6913940 2314-008789 φωτοπαρουσίαση www. salvaras.eu

●ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Αγ.Παντελεήμων) 300τμ 4ΔΣΚ2ΜΠ διαμέρισμα +σοφίτα με πανοραμική θέα θάλασσα τζάκι κουζίνα εσοχή επιδαπέδια θέρμανση 2θέσεις στάθμευσης μεγάλα περιμετρικά μπαλκόνια απαράμιλλης αισθητικής 1.800€ (κωδ 30263) 2310-317100 693-6758141 φωτοπαρουσίαση www.interhome.gr ΣΜΘ

●ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Αγ.Γεώργιος) μονοκατοικία 2επιπέδων 2ετίας 130τμ 3ΔΣΚΜΠΤΖΑΚΙ μέσα στο δάσος θέα κήπος 500τμ ηλιακός δορυφορική σίτες αποθήκες 3 παργκιγκ ευκαιρία. 750ευρώ (Κωδ.0518) 693-6913940 2314-008789 φωτοπαρουσίαση www.salvaras.eu

●ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Αγ.Παντελεήμων) μεζονέτα νεόδμητη 2επιπέδων μοντέρνας αρχιτεκτονικής 200τμ 4δσκμπ δρύινα δάπεδα ηλεκτρικά στόρια ανελκυστήρας άψογη διαρρύθμιση κήπος 250τμ πυλωτή αποθήκη 4ντουλάπες 1000ευρώ (Κωδ.0546) 693-6913940 2314008789 φωτοπαρουσίαση www.salvaras. eu

●ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Αγ.Γεώργιος) μονοκατοικία 8ετών 3επιπέδων 200τμ 4δσκ2τζάκια ανεξάρτητο ισόγειο διαμέρισμα + 2η είσοδο καρδιά του χωριού μεγάλοι χώροι κήπος 2παργκιγκ θέα 900ευρώ (Κωδ.0213) 693-6913940 2314-008789 φωτοπαρουσίαση www.salvaras.eu ●ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Αγ.Γεώργιος) ρετιρέ 2ου 4ετών 75τμ2δσκμπτζάκι άρτια κατασκευή λειτουργικό ευχάριστο ήσυχο θέα 2ντουλάπες χωρίς κοινόχρηστα 500ευρώ (Κωδ.0503) 693-6913940 2314-008789 φωτοπαρουσίαση www. salvaras.eu ●ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Αγ.Λουκάς) 115τμ διαμέρισμα 3ΔΣΚWCMΠ ρετιρέ εύκολη πρόσβαση άρτια κατασκευή ευχάριστο ηλιόλουστο ενιαία σαλοκουζίνα τζάκι άνετα υπνοδωμάτια 3ντουλάπες κοινόχρηστος κήπος 550€ (κωδ 28383) 2310317100 693-6758141 φωτοπαρουσίαση www.interhome.gr ΣΜΘ

●ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Αγ.Παντελεήμων) μεζονέτα 2επιπέδων πολυτελή κατασκευή νεόδμιτη 160τμ 3ΔΣΚΜΠΤΖΑΚΙ δρύινα δάπεδα κήπος παργκιγκ 650ευρώ (Κωδ.0186) 693-6913940 2314-008789 φωτοπαρουσίαση www.salvaras.eu ●ΠΑΝΟΡΑΜΑ ακίνητο 120τ.μ. 3ΔΣΚ2ΜΠ διαμέρισμα 2ος όροφος υπερπολυτελούς κατασκευής πολύ ωραίο σημείο εξαιρετική θέα Θερμαϊκό τζάκι ατομικό αέριο 2κλειστά πάρκινγκ αποθήκη Τιμή 850€ (κωδ.Γ7012) 2310-420555 6944677868 φωτοπαρουσίαση στο www. invista.gr ΣΜΘ ●ΠΑΝΟΡΑΜΑ Αναληψεως ενοικιάζεται διαμέρισμα ορόφου μονοκατοικίας 90τμ ΔΣΚ με μεγάλη βεράντα 350€ 693-8821920

●ΠΑΝΟΡΑΜΑ Αριστη κατοικία θέα θάλασσα 235τμ 4ΔΣΚ4ΜΠ κουζίνα χωριστή ατομική θέρμανση θωρακισμένη κήπος κλειστό parking πολλά εξτρά εύκολη πρόσβαση για οικογένειες στελέχη επιχειρήσεων επιχειρηματίες κτλ. 2310-434894 697-2289681 Επιλογές Ακινήτων ΣΜΘ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ κεντρο ενοικιάζεται μεζονέτα 3 επιπέδων 3ΔΣαλ/ριαΚΜπ κλειστό πάρκινγκ καινούριο μεζονέτα 2ετίας 2ΔΣΚ2Μπ κήπος 500€ μεζονέτα 180τμ 5υ/δ κήπος 2 πάρκινγκ 700€ 2310346688 2310-410567 694-7832831 694-1575073 «Real Earth» www. realearth.gr ΣΜΘ

●ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Ελαιώνες) 260τμ μονοκατοικία 4Δ2ΣΚ2MΠ 3επίπεδη σε 2,5στρ κήπο περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών εντυπωσιακά ευρύχωρη ιδιαίτερα φωτεινό σαλόνι περιμετρικά ανοίγματα τζάκι ντουλάπες 3πάρκινγκ 1.100€ (κωδ 1180) 2310-317100 693-6758141 φωτοπαρουσίαση www.interhome.gr ΣΜΘ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ μεζονέτα καινούργια καταπληκτική 2επιπεδων με κήπο αποθηκη θέα 3ΔΜΠ πολυτελες βεράντες ΣΤΡ τζάκι κουζίνα αποθηκη πάρκινγκ συναγερμός Κωδ.3192 2310-346688 2310410567 694-7832831 694-1575073 «Real Earth» www.realearth.gr ΣΜΘ

●ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Ελαιώνες) ενοικιάζεται μοναδική μονοκατοικία 6ετίας σε πευκόφυτο περιβάλλον ιδιωτικής κατασκευής 5ΔΣΚ4ΜΠ τζάκι διαμορφωμένος κήπος 2000τμ 2πάρκινγκ βοηθητικοί χώροι 2310-989028 2310-989029 694-4417354 Classic www.classic.com. gr ΣΜΘ ●ΠΑΝΟΡΑΜΑ Ελαιώνες μονοκατοικία υψηλών προδιαγραφών διαχρονική αισθητική 3 επίπεδα 4ετών 260 τμ4ΔΣΚΜΠ εντυπωσιακά λειτουργική μέσα στο πράσινο θέα 2000μ κήπος 4παργκιγκ 1150ευρώ (Κωδ.0487) 6936913940 2314-008789 φωτοπαρουσίαση www.salvaras.eu ●ΠΑΝΟΡΑΜΑ ενοικιάζεται 150τμ μονοκατοικία 2ετίας 4ΔΣΚ3ΜΠ τζάκι κήπος 150τμ ατομικό φυσικό αέριο πάρκινγκ αποθήκη Τιμή 700Ε 2310-989028 2310-989029 694-4417354 Classic www.classic.com.gr ΣΜΘ ●ΠΑΝΟΡΑΜΑ ενοικιάζεται 200τμ γωνιακή μεζονέτα θέα θερμαικό 5ετών πολυτελούς κατασκευής κήπο 700τμ σαλόνι μεγάλα ανοίγματα τζάκι δρύινα δάπεδα χωριστή κουζίνα 4δωμάτια ντουλάπες αποθήκη συναγερμόπόρτα ασφαλείαςκλιματισμό πάρκινγκ.κωδ 3347 2310334001 693-6203214 www.forumland. gr ΣΜΘ ●ΠΑΝΟΡΑΜΑ ενοικιάζεται 95τμ πολυτελούς κατασκευής μεζονέτα στο χωριό 2επιπέδων με κήπο σαλοκουζίνα τζάκι δρύινα δάπεδα wc 2 υπνοδωμάτια ντουλάπες μπάνιο κλιματιστικά θέση πάρκινγκ.Τιμή 550ε .κωδ.3367 2310-334001 693-6203214 www.forumland.gr ΣΜΘ ●ΠΑΝΟΡΑΜΑ ενοικιάζεται αυτονομη μονοκατοικία 320τμ σε οικοπεδο 900τμ 4ΔΣΛΚ3Μπ τζάκι μεγάλα μπαλκόνια κλειστο πάρκινκγ 3θέσεων ησυχια ανοιχτωσιά 1200Ε 2310-948484 6944776728 Πανελλαδική Οικονομίδης ΠΑΝΟΡΑΜΑ ενοικιάζεται διαμέρισμα 150τμ με απολυτη θέα 3ΔΣΤΡΚ(Χ) πάρκιγνκ ατομικό αέριο ΠΑΝΟΡΑΜΑ κέντρο ενοικιάζεται ισόγειο διαμερισμα 90τμ 2ΔΣΚ αποθηκη 450ευρώ ανακαινισμένο 2310-346688 2310-410567 6947832831 694-1575073 «Real Earth» www. realearth.gr ΣΜΘ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ενοικιάζεται διώροφη πολυτελης κατοικία 2008 μαρμάρινα ξύλινα δάπεδα συναγερμός πάρκινγκ γκαζόν θεα ισόγειο 100τμ σαλοτραπεζαρία χωριστη κουζινα wc όροφος 3ΔΜπ (masteroom δωμ.ντουλάπα) υπογειο 25τμ 697-7352361 ●ΠΑΝΟΡΑΜΑ ενοικιαζεται καινουργιο διαμερισμα 120τμ 1ος όροφος 3υπνοδωματια 2Μπ ενιαία σαλοκουζίνα ντουλάπες δορυφορική με 2 παρκινγκ μεγάλος κήπος πολυ ησυχο τιμη 600Ε Οχι κατοικίδια 697-9191100 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ενοικιάζεται μεζονέτα 290τμ 3ετών 3Δ+2ΔΣΚΜΠWC μεγάλο σαλόνι και δωμάτια τζάκι ατομική θερμανση θέα ατομικός κήπος 1.200Ε 2310-280080 693-6666510 Daveti Κτηματομεσιτικό Δαβέτη Στέλλα www.daveti.gr ΣΜΘ ●ΠΑΝΟΡΑΜΑ ενοικιάζεται μεζονέτα 2επιπέδων 220 τμ υπόγειο 30τμ για αποθήκη πάρκινγκ τζάκι 3ΔΣΛΚχωριστή 2ΜΠWC κήπο 300τμ υπέροχη θέα θάλασσα Κωδ. 21244 Τιμή 1.000€ 2310-220.111 ‘Parthenon Hellas’ www. eparthenon.eu ΣΜΘ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ενοικιάζεται πολυτελής μονοκατοικία μεγάλο κήπο 3 επίπεδα 400τμ μοντέρνας αρχιτεκτονικής με σύγχρονη τεχνολογία με ελάχιστη θέρμανση και έξοδα πισίνα πάρκινγκ θέα 2310-346688 2310-410567 6947832831 694-1575073 «Real Earth» www.realearth.gr ΣΜΘ

●ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Ν.751) 158τμ νεόδμητη γωνιακή μεζονέτα 2επιπέδων 3ΔΣΚΜΠWC ψηλά στον Νόμο ντουλάπες δρύινα δάπεδα ατομικός κήπος άμεση πρόσβαση δρόμο Θέρμης-Πανοράματος θέση στάθμευσης 650€ (κωδ 32187) 2310317100 693-6758141 φωτοπαρουσίαση www.interhome.gr ΣΜΘ ●ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Ν.751) 184τμ 2επίπεδη μονοκατοικία 3ΔΣΚ2MΠWc νεοκλασική μεγάλοι χώροι θέα θάλασσα τζάκι χωριστή κουζίνα ντουλάπες δρύινα δάπεδα κήπος 600τμ αποθηκευτικός χώρος 80τμ 1.000€ (κωδ 391) 2310-317100 693-6758141 φωτοπαρουσίαση www. interhome.gr ΣΜΘ ●ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Ν.751) αυτόνομη μεζονέτα 210τμ 2επιπέδων 3ΔΣΚ2ΜΠWc αμετάβλητη θέα Θερμαϊκό από σαλόνι τζάκι χωριστή κουζίνα δρύινα δάπεδα στα δωμάτια masterroom κήπος πάρκινγκ 1.000€ (κωδ 32735) 2310-317100 693-6758141 φωτοπαρουσίαση www. interhome.gr ΣΜΘ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Ν.751 ενοικιάζεται 2ος διαμέρισμα 125τμ με κήπο πάρκινγκ 3ΔΣΤΡΚ(Χ) τζάκι θέα στάση αστικού 550€ μεζονέτα 180τμ 2 επίπεδα 3υ/δ κήπος 470€ 2310-346688 2310-410567 694-7832831 694-1575073 «Real Earth» www.realearth.gr ΣΜΘ ●ΠΑΝΟΡΑΜΑ Ν.751 ενοικιάζεται μεζονέτα 160τμ σε 3 επίπεδα 3ΔΣΚ2ΜΠWC 4 ετών με ασανσέρ κλειστό πάρκιγκ τζάκι αποθήκη κήπο ατομικό καλοριφέρ τιμή 750€ 694-6465398 2310-452987 alfaktimatiki@yahoo.gr ΣΜΘ ●ΠΑΝΟΡΑΜΑ Ν.751 ενοικιαζεται νεοδμητη γωνιακη μονοκατοικια 270 τ.μ. με κήπο χωρο σταθμευσης και τζακι σε συγκροτημα μοντερνας κατασκευης στο κεντρο του Ν.751. 697-7463626 ΠΑΝΟΡΑΜΑ Ν751 ενοικιάζεται πολυτελής καινουρια μεζονέτα 2 επίπεδα 290τμ 3δωμάτια μεγάλα με μπάνια πολυτελείας ασανσέρ κουζίνα χωριστή κουνουρια σαλόνι τζάκι υπόγειο πάρκινγκ 2310-346688 2310-410567 694-7832831 694-1575073 «Real Earth» www.realearth.gr ΣΜΘ ΠΑΝΟΡΑΜΑ όρια χωριου ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ος 130τμ καινούριο 3ΔΣΚ2Μπ ντουλάπες μεγάλο κήπο πάρκινγκ ησυχία 600€ διαμέρισμα 140τμ 3υ/δ θέα ΣΚΤΡ 2 πάρκινγκ αποθηκη 2310-346688 2310-410567 6947832831 694-1575073 «Real Earth» ΣΜΘ ●ΠΑΝΟΡΑΜΑ Π.Λεβαντή ενοικιάζεται μεζονέτα 170τμ σε 3επίπεδα πολύ μεγάλη ανοιχτωσιά 15ετών Τιμή 650€ 2310914913 693-6900100 Μεσιτικό Ευθυμιάδου Μαρία ΣΜΘ ΠΑΝΟΡΑΜΑ προς Θερμη ενοικιάζεται πολυτελής μονοκατοικία 390τμ με πισίνα κήπο πάρκινγκ περίφραξη βεραντες θέα μοντέρνας αρχιτεκτονικής καινούρια 5Δ2Κ2Σ 2 τζάκια χώρος αποθηκευτικός 2310-346688 2310-410567 694-7832831 694-1575073 «Real Earth» www.realearth.gr ΣΜΘ ΠΑΝΟΡΑΜΑ (χωριό) ενοικιάζεται ολοκαίνουρια γκαρσονιέρα 55τμ ΔΣΚΜπ ισόγειο με μεγάλο κήπο θωρακισμένη υπόγειο παρκινγκ αποθήκη αέριο απέραντη ανοιχτωσιά σε πράσινο 350€ 2310-280080 693-6666510 Daveti Κτηματομεσιτικό Δαβέτη Στέλλα www. daveti.gr ΣΜΘ ΠΑΝΟΡΑΜΑ (χωριό) ενοικιάζεται ολοκαίνουριο διαμέρισμα 90τμ 2ΔΣΚΜπ 1ος όροφος θωρακισμένη υπόγειο παρκινγκ αποθήκη αέριο απέραντη ανοιχτωσιά σε πράσινο 450€ 2310-280080 6936666510 Daveti Κτηματομεσιτικό Δαβέτη Στέλλα www.daveti.gr ΣΜΘ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ χωριό ενοικιάζεται ισόγειο διαμερισμα 90τμ 2ΔΣΚΜπ αποθηκη κήπος ατομικη θερμανση άνετο πάρκινγκ Ε λευθερο από 15 Ιουλίου 2310-947010 697-4580190 697-4772492 ΠΑΝΟΡΑΜΑ χωριό (πλησίον Μασούτη) 2όροφη μεζονέτα 95τμ εντοιχιζόμενες ηλ.συσκευές 2a/c 2 μεγάλες ντουλάπες κλειστό πάρκινγκ αποθήκη αυτόνομη θέρμανση τζάκι σίτες άριστη κατασταση 550€ ιδιώτης 2310-332665 6947008580 697-6004274 ΠΕΥΚΑ Θεσ/νικης ενοικιάζεται 3ΔΣΚ2Μπ 130τμ διαμπερές ανακαινισμενο τζάκι 1ος όροφος επιδαπέδια θέρμανση 390€ 697-8480006 www.epilegein.gr ΠΕΥΚΑ Ρετζίκι ενοικιάζεται μπροστά στο νέο δημοτικό γυμναστήριο υπέροχη φωτεινή διόροφη μεζονέτα λούξ κατασκευής θέση πάρκινγκ κάτω μεγάλη σαλοκουζίνα με τζάκι wc αποθήκη και πάνω 3δωμάτια wc και σοφίτα συνδεδεμένη στο αποχετευτικό δίκτυο θέρμανση με θερμιδομέτρηση σίτες (κουνουπιέρες) στα κουφώματα 693-6897770

ΡΕΤΖΙΚΙ ενοικιαζονται α)διαμερισμα 35τμ Λ.Παπανικολαου ΔΣΚΜΠ καταλληλο για επαγγελματικο χωρο 350Ε β) στουντιο 40τμ ΔΚΜΠ 280Ε γ)3οροφη μεζονετα 180τμ 570Ε δ)2οροφη μεζονετα 110τμ 470Ε 693-7233663 Μεσιτικό «Όμορφος Κόσμος» Πασχαλίδου Ελένη ΣΜΘ ΡΕΤΖΙΚΙ ενοικιάζονται πολυτελέστατες μεζονέτες διαμερίσματα με θέα και πάρκινγκ ετοιμοπαράδοτα 2310815647 693-7128816 697-2807971 ●ΡΕΤΖΙΚΙ καινούριες μεζονετες ατομική θέρμανση κουζινες χωριστα διωροφη 4Δ2Σ(Κ)ΜΠWC αποθήκη αυλη τζακι άνετοι χώροι μεγαλη αποθήκη 600€ (α1541) τριωροφη ασανσερ ανοιχτωσια ηλιόλουστη τρίφατση 4Δ2ΣΚ3ΜΠ 700€ (α1560) 2310-500010 693-6626460 Λυμπεροπουλος ΣΜΘ ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ Ν.Ρύσιο Α.Σχολάρι ενοικιάζονται κατοικίες μεζονέτες διαμπερίσματα καταστήματα επαγγελματικοί χώροι 23920-71666 694-6258121 Τσαβδάρης ΣΜΘ

●ΠΛΑΓΙΑΡΙ ενοικιάζεται α)μεζονέτα 98τμ 2ΔΣΚΜπ ενεργειακο τζακι συναγερμός δορυφορικο υπεροχη θέα 2 θεσεις πάρκινγκ 340Ε με πληρωμένα ΔΕΗ ΟΥΘ β)διαμερισμα 65τμ 2ΔΣΚΜπ υδρομασαζ πάρκινγκ 240Ε με πληρωμένους ΔΕΗ ΟΥΘ 693-7300110 ιδιωτης

ΤΡΙΛΟΦΟΣ διαμερίσματα απο 200Ε μεζονέτες 2όροφες απο 300Ε 3όροφες απο 350Ε μονοκατοικίες απο 300Ε 3όροφη 120τμ 4ΔΣΚ2ΜΠ 200τμ κήπος 380Ε οι τιμές είναι συζητήσιμες 23920-63382 697-3382528 Μεσιτικό Στ.Μαρμαγκά www.marmaga.gr ΣΜΘ

●ΠΛΑΓΙΑΡΙ ενοικιάζεται ανεξάρτητη μονοκατοικία 190τμ με κηπο 1200τμ 4Δ2ΣΚ2Μπ αποθηκη μεγάλη ενεργειακο τζακι πληρης συναγερμός δορυφορική υδρομασαζ δυο ετών υπεροχη θέα 4 θεσεις πάρκινγκ 580Ε Ιδιώτης 6937300110

ΤΡΙΛΟΦΟΣ ενοικιάζεται διαμέρισμα 2ΔΣΚΜπ (ισόγειο μονοκατοικίας) σχεδόν καινούριο με πλακάκια κουφώματα αλουμινίου σίτες ωρομέτρηση μπόιλερ κήπο παρκινγκ τιμή πολύ προσιτή 200€ Δείτε το 6942951499

●ΠΛΑΓΙΑΡΙ ενοικιάζεται κουκλίστικη ανεξαρτητη μονοκατοικια 187τμ 3επιπεδα 4Δ2ΣΚ2ΛWC αριστης καταστασης και κατασκευης τζάκι ατομικο καυστηρα πετρελαιου αποθηκη θεα με 1.300τμ κηπο 700Ε Μεσιτικό Ασπασία Μεγα 2310-918188 695-5181888 www.megarealestate.gr ΣΜΘ

ΤΡΙΛΟΦΟΣ ενοικιάζεται δυόροφη μεζονέτα από ιδιώτη 3ΔΜΤ2WC σαλοκουζίνα με τζάκι σοφίτα κλειστό γκαράζ αποθήκη κήπο μπάρμπεκιου θέα δάσος και θάλασσα διαμπερή 697-9608374

ΠΛΑΓΙΑΡΙ Καρδία Τρίλογος Ν.Ρύσιο ενοικιάζονται διαμερίσματα μεζονέτες μονοκατοικίες σε πολύ καλές τιμές. Δείτε φωτοπαρουσίαση 23920-63382 697-3382528 Μεσιτικό Στ.Μαρμαγκά www.marmaga.gr ΣΜΘ ●ΠΛΑΓΙΑΡΙ στο κέντρο ενοικιάζεται διαμέρισμα 75τμ πολύ βολικό με άνετους μεγάλους χώρους τιμή 350Ε (συζητήσιμη) 23920-64337 694-8234217 ●ΡΕΤΖΙΚΙ διαμέρισμα 55τμ ΔΣΚWC 250€ 90τμ 2ΔΣΚWC τζάκι φυσικό αέριο καινούριο 350€ 140τμ 3ΔΣΚWC τζάκι αέριο έτοιμο Αύγουστο 600€ 175τμ θέα ηλεκτρικά φούλ εξτρά 697-7474250 Μεσιτικό Μέλλον ΡΕΤΖΙΚΙ διωροφη μεζονετα 150τμ σαλονι,κουζινα 3 μεγαλα δωματια σοφιτα κατοικησιμη μεγαλα μπαλκονια θεα αριστη κατασκευη ακατοικητο στο κεντρο 693-7297501 ●ΡΕΤΖΙΚΙ ενοικιάζεται μεζονέτα 2όροφη 120τμ 1ος-2ος 2ΔΣΛΚΜΠWC τζάκι κήπο ντουλάπες διαμπερές απεριόριστη θέα Τιμη 400€ Κωδ. 20600 2310-220.111 ‘Parthenon Hellas’ www.eparthenon.eu ΣΜΘ ●ΡΕΤΖΙΚΙ ενοικιάζεται μεζονέτα πολυτελούς κατασκευής 3επιπέδων 2εισόδους 2σαλοκουζίνες 3δωμάτια εντοιχισμένες ντουλάπες μεγάλες βεράντες άριστη τοποθεσία πάρκινγκ αποθήκη θέα απεριόριστη τιμή 490€ 2310604405 697-3077375 Κτηματομεσιτική Καραγιάννη ●ΡΕΤΖΙΚΙ ενοικιάζεται μεζονέτα με θέα 2 επιπέδων 115τμ 3δσκμπwc του 2000 με αποθήκη ατομικό λέβητα 380€. κωδ:6103 2310-251001 «Πολιτεία Ακινήτων» www. πολιτεία.gr ●ΡΕΤΖΙΚΙ ενοικιάζεται μεζονέτα 115τμ προσεγμένη με συναγερμό 3Δ συν 1Δ βοηθητικό ΣΚΜπwc διώροφη διαμπερής θέα εξαιρετική με ωραια αυλη και κηπο 380Ε 2310-918213 2310-672451 693-8723782 ΡΕΤΖΙΚΙ ενοικιάζεται ολοκαίνουρια μεζονέτα 2επιπέδων διαθέτει 3δωμάτια 2WC εντοιχιζόμενη κουζίνα υδρομασάζ τζάκι συναγερμό ιδιώτης 450Ε 2310609346 697-4305741 κύριος Στράτος

●ΤΡΙΛΟΦΟΣ ενοικιάζεται μονοκατοικία σε συγκρότημα 250τμ τριώροφη με ένα στρέμμα κήπο εφτά ετών με θέα τιμή 700€ 2310-914913 693-6900100 Μεσιτικό Ευθυμιάδου Μαρία ΣΜΘ ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ ενοικιάζεται μονοκατοικία σε πολύ ωραία τοποθεσία ιδιόκτητο οικόπεδο 3ΔΣΚ αυλή πάρκινγκ ενεργειακό τζακι σίτες και 40τμ αποθήκη 6932659382 ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ ενοικιάζεται νεόδμητη μεζονέτα 90τμ 3 δωμάτια σαλοκουζίνα μπάνιο wc ατομική θερμανση 230ευρω 694-8370418 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ Γαληνη ενοικιαζεται εξαιρετικό διαμερισμα 100τμ ανατολοκονοτιο τζακι εντοιχισμενες ντουλαπες απεραντη ανοιχτωσιά μοναδική θέα θερμαικό καταπρασινο περιβαλλον Αριστη κατασταση 450Ε 2310-694429 Κτηματομεσιτική Γαία Land Ειρήνη Σταμπουλίδου ΣΜΘ ●ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ Γαλήνη ενοικιάζεται μεζονέτα 250τμ 5ετίας 3Δ 2 Σαλόνια 2 τζάκια Μπ 2WC καταπληκτική διαμόρφωση με τζάκι και προκήπιο με ψησταριά. [Κωδ. L-7460] 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ενοικιαζεται διαμερισμα 1ος 120τμ 2ΔΣΚΜΠWC τζακι αυλή θέα 400Ε 2ος Γαληνη 130τμ 3Δ σοφίτα ΣΚΜΠWC τζακι παρκιγκ 520Ε 2οροφη μεζονετα 160τμ 3ΔΣΚΜΠWC τζακι παρκιγκ 550Ε 693-2555000 Μεσιτικό Βαλσαμίδου ΣΜΘ ●ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου 120τμ 3ΔΣΚ2WC θωρακισμένη τζάκι πάρκινγκ γωνιακό μεγάλο μπαλκόνι ήσυχη περιοχή 450€ 2310650086 697-3049142 www.cosmopolis. com.gr ΣΜΘ ●ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ενοικιάζεται λουξ διαμέρισμα 100τμ 2ΔΣΚΜ τζάκι αποθήκη 25τμ ατομικό πάρκινγκ απεριόριστη θέα 400Ε συζητήσιμη και ισόγειο 97τμ 2ΔΣΚΜ φυσικό αέριο 370Ε συζητήσιμη 2310-698877 693-2259565 Μεσιτικό Βάκας Ωραιόκαστρο ΣΜΘ ●ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ενοικιάζεται μεζονέτα 100τμ 2ΔΣΚ2WC θωρακισμένη πάρκινγκ κλειστό τζάκι θέα μερικώς επιπλωμένη 420€ β)μεζονέτα 135τμ 3ΔΣΚ2WC θωρακισμένη τζάκι πάρκινγκ 2η κατοίκηση 530€ 2310-650086 697-3049142 www.cosmopolis.com.gr ΣΜΘ


38

µικρές αγγελίες

●ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ενοικιάζεται μεζονέτα 150τμ 2Δ2ΣΚ3WC δυνατότητα 3ου δωματίου στο ισόγειο θωρακισμένη τζάκι αυλή κλειστή θέση πάρκινγκ αποθήκη θεα άριστη κατάσταση 480€ 2310650086 697-3049142 www.cosmopolis. com.gr ΣΜΘ ●ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ενοικιάζεται 3όροφη μεζονέτα γωνιακή με ωραία θέα 3Δ2ΣΚ3ΜΠ σε άριστη κατάσταση 500Ε κωδ.21241-02 Υπεύθ.Β.Παπαλάμπρου 2310-763196 www.speedwell.gr Speedwell ΣΜΘ

●ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ Παλαιόκαστρο ενοικιάζεται οροφοδιαμέρισμα πολυτελούς κατασκευής 1ος 3ΔΣΚWC 110τμ μεγάλη σαλοκουζίνα άνετα δωμάτια εντοιχισμένες ντουλάπες τζάκι αποθήκη σε άριστη τοποθεσία ανοιχτωσιά 380€ 2310-604405 697-3077375 Κτηματομεσιτική Καραγιάννη ●ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ Παλαιόκαστρο ενοικιάζεται ισόγειο διαμέρισμα 60τμ 2ΔΣΚΜ αποθήκη 280Ε συζητήσιμη 2310698877 693-2259565 Μεσιτικό Βάκας Ωραιόκαστρο ΣΜΘ

●ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ενοικιάζεται 140τμ διαμέρισμα καινούργιο στον 2 όροφο με 3ΔΣΛΚΜΠ ωρομέτρηση πάρκινγκ τζάκι αποθήκη διαμπερές Κωδ 21195 Τιμή 550€ 2310-220.111 ‘Parthenon Hellas’ www. eparthenon.eu ΣΜΘ

●ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ στο καλύτερο σημείο πίσω από το ξενοδοχείο «χάρης» ενοικιάζεται σχεδόν καινούργια ανεξάρτητη μεζονέτα 2 επιπέδων 110τμ 3δσκμπwc παρκινγκ αποθήκη. κωδ:1468 2310251.001 697-9499201 «Πολιτεία Ακινήτων» www.πολιτεία.gr

●ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ενοικιάζεται 135τμ μεζονέτα 2όροφης καινούργια ξεχωριστής κατασκευή κοντά στο δάσος με 3ΔΣΛΚΜΠWC αυλή μπροστά πάρκινγκ αποθήκη Κωδ.21196 Τιμή:550€ 2310-220.111 ‘Parthenon Hellas’ www. eparthenon.eu ΣΜΘ

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ψηλα ενοικιαζονται νεοδμητα διαμερισματα αριστης κατασκευής θέα 1ος 110τμ 2ΔΣΚΜΠWC τζακι 500Ε 2ος 130τμ 3ΔΣΚΜΠWC τζακι σοφιτα 600Ε ισογειο 100τμ 2ΔΣΚΜΠ τζακι αυλή 400Ε 693-2555000 Μεσιτικό Βαλσαμίδου ΣΜΘ

●ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ενοικιάζεται 160τμ μεζονέτα 3επιπέδων πανοραμική θέα ανοιχτωσιά τζάκι 3ΔΣΚΜπ ντουλάπες τέντες ήσυχο σημείο ατομικό φυσικο αέριο playroom wc αποθήκη κλειστή θέση πάρκινγκ.Τιμή 450ε.Κωδ.3355 ΤHΛ .2310334.001 697-9662042 φωτοπαρουσίαση www.forumland.gr ΣΜΘ

ΛΟΙΠΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

●ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ενοικιάζεται 3οροφη μεζονέτα 150τμ 2ΔΣΚΜΠWC τζάκι πάρκινγκ play room 350€ διαμέρισμα ισόγειο 70τμ 2ΔΣΚΜΠ αυλή αυτονομία θέρμανσης 280€ διαμέρισμα 120τμ 2ος 3ΔΣΚΜΠ τζάκι ωρομέτρηση 320€ 2310-681100 697-9013993 www.epilegin.gr ΣΜΘ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ενοικιάζονται α)μεζονέτα 210τμ 3Δ2ΣΚ 2τζάκια 3wc β)διαμερισμα 125τμ ισογειο 3ΔΣΚΛΜΠ γ)100τμ 3ΔΣΚWC 2ος τζακι κλειστο πάρκινγκ δ) 75τμ 1ος οροφος 2ΔΣΚΜΠ τζακι παρκιγκ 2310-694714 698-4200700 Μεσιτικό Σωτηριάδης ΣΜΘ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ενοικιάζονται διαμερίσματα από 60τμ μέχρι 100τμ μεζονέτες διάφορες μικρές-μεγάλες διώροφες παλιές καινούριες φυσικό αέριο και διάφορα καταστήματα (μπροστα κολυμβητηριο-παιδικές χαρες) καταλληλα και για φροντιστηρια 693-8307019 ●ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ενοικιάζονται διώροφη νοτιοανατολική μεζονέτα 130τμ 1ος με 2ο όροφο 3ΔΣΚ2ΜΠ με 90τμ ιδιόκτητο κήπο 450Ε διώροφη μεζονέτα 125τμ 3ΔΣΚ2ΜΠ 380€ Διαμέρισμα 100τμ 3ΔΣΚ2ΜΠ 360€ 693-2726967 2310604417 Interhouse ΣΜΘ ●ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ενοικιάζονται διαμερίσματα 1ος 3ΔΣΚWC 370€ 2ος 3ΔΣΚWC 380€ 1ος 2ΔΣΚ2WC τζάκι αποθήκη τέντες 350€ ισόγειο ΔΣΚWC 240€ μεζονέτες 170τμ 450€ 200τμ 600€ μονοκατοικία 500€ διώροφη 350€ 2310-697494 Δημήτρης ΣΜΘ ●ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ (Παλαιόκαστρο) ενοικιάζεται 2οροφη μεζονέτα 220τμ 4ΔΣΚWCΜΠ 2 τζάκια αποθήκη αυτονομία θέρμανσης 490€ 3οροφη 160τμ 3ΔΣΚ3ΜΠ τζάκι σίτες 470€ διαμέρισμα 140τμ 3ΔΣΚΜΠ τζάκι ντουλάπες 380€ 2310-681100 697-9013993 www. epilegin.gr ΣΜΘ ●ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ (Παλαιόκαστρο) ενοικιάζεται διαμέρισμα 2ος συν σοφίτα 3ΔΣΚΜΠ τζάκι ντουλάπες 400€ διαμέρισμα ισόγειο 70τμ 2ΔΣΚΜΠ σίτες ογκομέτρηση 280€ μεζονέτα 125τμ 2ΔΣΚΜΠ τζάκι play room ντουλάπες 370€ 2310681100 697-9013993 www.epilegin.gr ΣΜΘ ●ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ Παλαιόκαστρο ενοικιάζεται σούπερ διαμέρισμα 1ος 95τμ 2ΔΣΚΜ τζάκι πάρκινγκ 380Ε και 115τμ 3ΔΣΚΜΠ ατομικό 400Ε 2310-698877 693-2259565 Μεσιτικό Βάκας Ωραιόκαστρο ΣΜΘ ●ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ Παλαιόκαστρο 90τμ μεζονέτα 3ΔΣΚWC 2ος και σοφίτα τζάκι λουξ εντοιχισμένη κουζίνα 3 ντουλάπες υδρομασάζ 400Ε β)ισόγειο 2ΔΣΚWC αυλή μπρος και πίσω 280Ε 2310-700584 694-4336795 697-2609081 Ikopolis

ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ενοικιάζεται οικία 120τμ 2ΔΣΚWC αποθήκη αυτόνομη θέρμανση ηλιακό μπόϊλερ τζάκι air-condition και εντοιχισμένη κουζίνα 350€ 6972600683 ●ΔΡΥΜΟΣ ενοικιάζεται μονοκατοικία με 3ΔΣΚWC αποθήκη 80τμ καλοριφέρ πετρέλαιο οικόπεδο 850τμ κεραμοσκεπή άριστη κατάσταση 250Ε 694-4656815 Μεσιτικό ΣΜΘ ΔΡΥΜΟΣ Λητή ενοικιάζονται μεζονέτες -μονοκατοικίες άριστη κατάσταση μεγάλα μπαλκόνια υπέρωχη θέα τζάκι αυτόνομη θέρμανση πετρελαίου πάρκινγκ κήπο 280€ εως 380€ 23940-32030 693-7340272 Δικτυο Μεσιτικών Υπηρεσιών www.d-my.gr info@d-my.gr ●ΛΑΓΚΑΔΑΣ ενοικιάζονται διαμερίσματα καινούρια και μεταχειρισμένα με 2 και 3δωμάτια ατομική θέρμανση από 200Ε 694-4656815 Μεσιτικό ΣΜΘ ●ΛΑΓΥΝΑ ενοικιαζεται σπιτι 2ΔΣΚΜΠ 75τμ 180€ 23940-71510 κος Γιωργος ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ Από κατασκευαστική εταιρία ενοικιάζονται διαμερίσματα από 116τ.μ. και μεζονέτες από 155τ.μ. 3ΔΣΧΚ2ΜΠ. Τζάκι πάρκινγκ ωρομέτρηση και αποθήκη στο υπόγειο. 2310772.555 693-6592557

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑ∆Α ΚΙΛΙΚΣ Ν.Αγιονέρι ενοικιάζεται μονοκατοικία 120τμ με οικόπεδο 1.600τμ 150Ε 698-0822125 ●ΞΑΝΘΗ ενοικιάζεται διαμέρισμα 2ος όροφος 50τμ ιδανικό για φοιτητές 694-4564668 Λούστα Ακίνητα ΟΕ ●ΞΑΝΘΗ ενοικιάζεται διαμέρισμα 2ος όροφος 70τμ ιδανικό για φοιτητές 694-4564668 Λούστα Ακίνητα ΟΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ - ΜΟΥΔΑΝΙΑ πλησίον ιατρείου ΙΚΑ ενοικιάζεται μεζονέτα 140τμ 3ΔΣΚ2WC τζάκι διαμπερής με γκαράζ 55τμ και οικόπεδο 50τμ 23530-31461 697-4168797 693-4988463 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ενοικιάζονται διαμ/τα για σεζόν ή ολόκληρο χρόνο 697-7443779 www.epilegein.gr ●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΝΙΚΗΤΗ ενοικιάζεται υπόγειο 80τμ γκαρσονιέρα και διαμέρισμα 2ΔΣΚΜΠ 694-7964418 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ στην οδο Τζ.Κεννεντυ αρ.59 ενοικιάζεται ισογεια επιπλωμένη γκαρσονιέρα θερμανση a/c χωρις κοινόχρηστα 250Ε μισθωση για 1 χρόνο τουλαχιστον 697-6871386 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Ν.ΜΑΡΜΑΡΑΣ ενοικιάζεται ισόγειο 90τμ 2ΔΣΤΡΚΜΠ αποθήκη και θέση στάθμευσης 23710-24993 6977268386 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Ν.ΜΑΡΜΑΡΑΣ ενοικιάζεται 90τμ 2ΔΣΤΡΚΜΠ 1ος όροφος αποθήκη και θέση στάθμευσης 23710-24993 697-7268386 ●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Ν.ΠΛΑΓΙΑ ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου ΔΚWC κοντά στη θάλασσα για την καλοκαιρινή σεζον τιμή 1500Ε 694-8403681 697-5619637 23730-33346 23990-23525 Μεσιτικό Γραφείο Τόνης Καλογήρου Θερμαϊκου 3 Ν.Πλαγια

1 Ι Ο ΥΛ Ι Ο Υ 2 0 1 2 ●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΦΛΟΓΗΤΑ ενοικιάζονται παραθαλάσσια επιπλωμένα διαμερίσματα κλειστό πάρκινγκ για ολόκληρη την καλοκαιρινή περίοδο στην τιμή προσφορά τα 2ΔΚΧΛ 1.400€ 1ΔΚΛΧ 1.000€ χωρίς επιβάρυνσεις 693-6593850

●ΒΟΤΣΗ ενοικιάζεται ισόγειο κατάστημα επί της Μ.Αλεξάνδρου 140τμ με λειτουργικό υπόγειο 180τμ με προαύλιο χώρο σε άριστη κατάσταση αποκλειστικά από τη Liberty. [Κωδ.L-6046] 2310272737 LIBERTY ΣΜΘ

●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ στον πεζόδρομο ενοικιάζεται κατάστημα 60τμ γωνιακό σε πολύ νευραλγικό σημείο με δυνατότητα 30τμ για τραπεζοκαθίσματα εξωτερικά. [Κωδ. L-8494] -Μ.Λασπίδου 2310272737 LIBERTY ΣΜΘ

●ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΧΑΝΙΩΤΗ ενοικιάζεται μεζονέτα 3ΔΣΚ2Μπ και διαμερισμα 2ΔΚΜπ σε οικόπεδο 1,5στρ. πράσινο δεντρα πάρκινγκ 50μ από θάλασσα 2310545435 695-1822717 694-1671690

●ΒΟΥΛΓΑΡΗ ενοικιάζεται γραφείο 24τμ 1ου ορόφου σε καλή οικοδομή του 1998 με 5€ κοινόχρηστα ενοίκιο 140€. κωδ:1470 2310-251.001 697-9499201 «Πολιτεία Ακινήτων» www.πολιτεία.gr

●Ν.ΠΑΡΑΛΙΑ πρίν το Μακεδονία Παλλάς πρώτο στη θάλασσα ενοικιάζεται οροφοδιαμέρισμα 145τμ 1ου ορόφου με πολλούς χώρους για επαγγελματική στέγη. [Κωδ. L-7903] -Μ.Λασπίδου 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ

●ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ Κερασούντος -Σοφούλη ενοικιάζεται ισόγειο κατάστημα 185τμ κατάλληλο για εμπορική χρήση μεγάλη προβολή. [Κωδ. L-6983] –Ν.Μήλιος 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ

●ΠΑΠΑΦΗ προς Μπότσαρη ενοικιάζεται μαγαζί 50τμ πάνω στην Παπάφη 694-5849083 697-6246278

ΒΟΥΛΓΑΡΗ ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος κατάλληλος για φροντιστήριο με έτοιμες διαμορφωμένες αίθουσες σε δυο ορόφους εμβαδού 180τμ ισόγειο 170τμ όροφος και 200τμ υπόγειο ενοίκιο 800€ 693-6918822

●ΚΑΤΣΙΜΙΔΟΥ αρ.46 και Πεστών γωνία ενοικιάζεται κατάστημα πρώτης προβολής γωνιακό 92τμ 105τμ υπόγειο 80τμ ημιόροφος 1800€ 2310-540119 6944355242

Ζήτηση ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ●ΒΟΥΛΓΑΡΗ Χαριλάου Ν.Ελβετία Κηφισιά πυλαιωτικα κων/κα άνω τούμπα νέα πολιτεία ζητούνται προς ενοικίαση διαμερίσματα έως 20ετών με ατομική θέρμανση από πελάτες του γραφείου μας. 2310-251.001 697-9499201 «Πολιτεία Ακινήτων» www.πολιτεία.gr

Ενοικιάσεις Καταστηµάτων Επαγγελµατικών Χώρων ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ●ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ισόγειο 150τμ πατάρι 150τμ υπόγειο 150τμ β)Πασσαλίδου ισόγειο 60τμ πατάρι 55τμ υπόγειο 80τμ γ) Παπάφη ισόγειο 60 τμ υπόγειο 35 τμ δ) τούμπα ισόγειο 80 τμ 2310-500555 interhome.gr ΣΜΘ ●ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ενοικιάζεται επαγγελματικός γραφειακός χώρος προβολής 1ου ορόφου 90τμ με 3 χώρους σύν WC και κουζινάκι ατομικό αέριο ιδανικό για ιατρούς μηχανικούς πάσης φύσεως εταιρείες. [Κωδ.L-6876] Α.Αλτίνης 2310272737 LIBERTY ΣΜΘ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ενοικιάζεται γραφείο 1ος όροφος 270τμ ψύξη θέρμανση 2310-749002 ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ισόγειο κατάστημα 210τμ. μεγάλης προβολής με πατάρι 100τμ σε άριστη κατάσταση για εκθεσιακό χώρο 2310-506227 Eurobank Υπηρεσιες Ακινητων ●ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ενοικιάζονται 85τμ 110τμ 135τμ 140τμ 170τμ 270τμ γραφειακοί χώροι εξαιρετικής κατάστασης μεγάλης προβολής χώρους διαμορφωμένους έναν επιπλέον χώρο υποδοχής 2wc κουζίνα. 520Ε Κωδ.82-1304-1831 2310-334001 693-6203214 Σπύρος Ντίνος www.forumland. ΣΜΘ ●ΑΝΘΕΩΝ ενοικιάζεται κατάστημα 72τμ μπροστά σε πάρκο κατάλληλο και για γραφείο 380€ 2310-540119 6944355242 ●Α.ΤΟΥΜΠΑ ενοικιάζεται χωρος γραφείων διαμορφωμένος 90τμ και αποθηκη 90τμ 600Ε 2310-948484 6944776728 Πανελλαδική Οικονομίδης ●Α.ΤΟΥΜΠΑ ενοικιάζονται 1)70τμ γωνιακό κομβικό σημείο 1ης προβολής 800€ (κωδ.1217) 2)60τμ κεντρικό με πατάρι για κάθε χρήση 500€ κωδ.532 3)35τμ κεντρικό 400ε διαπραγμ. κωδ.254 2310694-5276723 www.Ktima919355 ependisi.gr ●Β.ΟΛΓΑΣ 95 και Ζάννα ενοικιάζονται αυτοτελείς πέντε όροφοι των 265τμ ο καθένας (σε επταώροφη οικοδομή) κατάλληλοι για επαγγελματική χρήση (φροντιστήρια ινστιτούτα ιατρικά κέντρα κ.λ.π.) ή εγκατάσταση υπηρεσιών. Οροι ευνοϊκοί. Πληροφορίες 2310241753 κ.Εφη 693-7516158 κ.Αποστολίδης 694-4557066 κ.Μαυρομάτης 693-6022053 κ.Πετανίδης ●Β.ΟΛΓΑΣ με Aμποτ γωνία ενοικιάζονται 2 επαγγελματικές στέγες 1ου και 2ου ορόφου 45τμ & 35τμ σε καινούργια οικοδομή με κλειστό πάρκινγκ. [Κωδ. L-5170]-Μ.Λασπίδου 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΒΟΤΣΗ ενοικιάζεται 300τμ υπόγειο ισόγειο πατάρι και μεμονωμένα Πλεονέκτημα εύκολο πάρκινγκ και πρόσβαση περιφερειακό με ασανσέρ και ηλεκτρικά στόρια 697-9112109 2310-433802

ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ενοικιάζεται καταπληκτικό κατάστημα 147τμ ισόγειο 135τμ υπόγειο 60τμ πατάρι εξαιρετική προβολή απο μεγάλους οδικούς άξονες 698-1028402 Αγορά ●ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ενοικιάζονται 164τμ 180τμ 262τμ γραφειακοί χώροι σε επαγγελματικό κτίριο μεγάλης προβολής δομημένη καλωδίωση κλιματιστικά σε άριστη κατάσταση μπάνιο και κουζίνα.Τιμή από 700ε .κωδ.9-3005-3151 2310-334001 693-6203214 Σπύρος Ντίνος www.forumland.gr ΣΜΘ ●ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ με Αιγαίου επαγγελματική στέγη 100τμ 3 χώροι Κουζίνα χωριστή Λουτρό ατομικό φυσικό αέριο 1ος 400ευρώ δείτε φωτογραφίες (κωδ.3210) www.realtydynamic.gr Μαρία Πολυχρονιάδου 2310-488.244 6973823456 ΣΜΘ ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ μεγάλης προβολής και πολυτελούς κατασκευής ισόγειο κατάστημα 800τμ. με αντίστοιχο υπόγειο και πατάρι 400τμ τιμή ενοικίασης 10.000 2310-506227 Eurobank Υπηρεσιες Ακινητων ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ (Αδριανουπόλεως -Κύπρου) ενοικιάζεται τριώροφη οικοδομή των 110τμ κατα οροφο κατάλληλη για επαγγελματική χρήση (φροντιστήρια ινστιτούτα ιατρικά κέντρα κ.λ.π.) ή εγκατάσταση υπηρεσιών. Οροι ευνοϊκοί. Πληροφορίες 2310-241753 κ.Εφη 693-7516158 κ.Αποστολίδης 6944557066 κ.Μαυρομάτης 693-6022053 κ.Πετανίδης ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Αλαμάνας αρ.33 ενοικιάζεται κατάστημα ισόγειο 92τμ κατάλληλο για φαρμακείο κομμωτήριο κλπ 2310521521 693-2467551 693-2331534 ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ενοικιάζεται ισογ.καταστημα 90τ.μ γωνιακό σε γνωστό δρόμο σε καλή κατάσταση 500ε 2310-456189 694-7827623 Φωτογραφίες www. mprealty.gr ΣΜΘ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ενοικιάζονται γραφεία επί της Πασσαλίδη 90-92 65τμ 420Ε 45τμ 320Ε μπροστά 694-4247048 6944247354 ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ενοικιάζονται επαγ/κές στέγες στο κέντρο α) 50τμ ισόγειο κατάστημα 250€ β) 50τμ με πατάρι 550€ γ)80τμ 2ΔΣΚΜΠ ανώγειο 300€ 6946465398 2310-452987 alfaktimatiki@ yahoo.gr ΣΜΘ ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ επαγγελματικός χώρος (διαμέρισμα) μεταμορφώσεως 4χώροι 10ετίας 115τμ αυτόνομη θέρμανση ντουλάπες προβολή πρόσοψη εξαιρετικό για ιατρεία ή γραφεία Καραμπουρνάκι 4 χώροι 140τμ 3a/c προβολή πρόσοψη 2310-029663 693εξαιρετικό 800€ 7784777 www.time4home.gr ΣΜΘ ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Καραμανλή γωνία Χαλδιάς ενοικιαζεται καταστημα 90τμ ισόγειο με αντίστοιχο υπόγειο Ιδανικό για φαρμακείο κομμωτηριο 693-2542132 ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Κ.Καραμανλή γωνία Χαλδίας ενοικιάζεται κατάστημα 450τμ ισόγειο με αποθηκευτικούς χώρους 350τμ κατάλληλο για ιατρικό κέντρο. Το ακίνητο βρίσκεται σε φαρδύ δρόμο με άνετο &διαθέσιμο πάρκινγκ δίπλα στην Πόντου σε απόσταση 120μ απο στάση μετρό γηπέδου Αριστοτέλη φωτογραφίες www.spiti24.gr 6932542132 ●ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Μιαούλη δίπλα στην Ν.Πλαστήρα ενοικιάζεται κατάστημα 210τμ με μεγάλο προκήπιο ιδανικό για ιατρικό κέντρο, παιδότοπο, mini market 693-2542132 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Παπατσεχελιδη και Αιγυπτιάδη ενοικιάζονται καταστήματα 77τμ με υπόγειο 25τμ 2310-521521 6932467551 693-2331534

●Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ενοικιάζεται/πωλείται πενταόροφη πολυκατοικία του 2000 με υπόγειο και πάρκινγκ σύνολο 806τμ ιδανικό για υπηρεσίες ιατρικό κέντρο κλπ. [Κωδ. L-7202] Μ.Λασπίδου 2310272737 ΣΜΘ Κ.ΤΟΥΜΠΑ Αν. Θράκης ενοικιάζεται κατάστημα 80 τμ με 70 τμ υπόγειο. Σταθερό ενοίκιο για τα τρία πρώτα χρόνια. 697-3774543 ΚΥΒΕΛΕΙΑ ενοικιάζεται κατάστημα 22τμ συν πατάρι 13τμ 2310-941182 694-8254698 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΛΙΤΙΚΑ 17 Νοέμβρη διαμερισμα 73τμ 2ΔΣ κουζινακι για ιατρειο για τεχνικο γραφειο στο ιδιο κτιριο στεγάζονται γιατροι στα 480ευρω 697-4798293 Μεσιτικο Μακη Χρύσα ΣΜΘ ●ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΛΙΤΙΚΑ ενοικιάζονται επαγγελματικοι χώροι 100τμ ισόγειο 1000Ε ισόγειο 71τμ υπογειο 71τμ ατομικο φυσικο αεριο 500Ε και ισογειο 64τμ ατομικο φυσικο αεριο 400Ε 2310-948484 694-4776728 Πανελλαδική Οικονομίδης Λ.Γ.ΣΧΟΛΗΣ Florida 2 εντός εμπορικού κέντρου ενοικιάζεται κατάστημα με ισόγειο 1400τμ. και δυνατότητα παταριού 800τμ. κατάλληλο για κάθε χρήση. 2310-506227 Eurobank Υπηρεσιες Ακινητων ●Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ (Βρυσάκι) ενοικιάζεται στουντιο 40τμ πρόσοψη οικονομικό σε αριστη κατάσταση κατάλληλο για επαγγελματικό χωρο 2310-307989 699-7083233 ●Λ.Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 175 και Γρηγορίου Ε από remax-target μεγίστης προβολής γραφειακός χώρος 115τ.μ.4ου 4ανεξάρτητα γραφεία (1)κεντρικό χώρο υποδοχής χωριστή κουζίνα ΜΠwc πόρτα ασφαλείας αυτόνομη θέρμανση πετρελαίου. Κωδ.1035-1 2310-989870 Re/ Max-Target www.remax.gr ΣΜΘ Λ.ΣΤΡΑΤΟΥ αρ.21 και Μπιζανίου γωνία ενοικιαζεται νεόδμητο κατάστημα συνολικά 750τμ με πολύ μεγάλη πρόσοψη 27μ κατάλληλο για οποιαδήποτε χρήση 2310-323230 2310323240 697-7448080 Δούρος ΑΕ ●ΜΑΚΡΟ ενοικιάζεται γωνιακό αγροτεμάχιο 470τμ κατάλληλο για όλες τις χρήσεις για πώληση ξύλου κ.τ.λ. και είναι εν μέρη περιφραγμένο Κωδ. 21224 2310-220.111 ‘Parthenon Hellas’ www. eparthenon.eu ΣΜΘ MEDITERRANEAN Cosmos 150τμ κατάστημα -γραφείο -έκθεση μεγάλης προβολής σε υπερσυγχρονο εμπορικό κέντρο με φύλαξη και συναγερμό ενοικιάζεται 700ευρώ 2310-244134 6944733406 ●MEDITERRANEAN Cosmos ενοικιάζεται πολυτελής γραφειακός χώρος 105τμ με 2WC reception δύο θέσεις πάρκινγκ νοτιοδυτικό εξαιρετικής κατασκευής και ασφάλειας. [Κωδ L-6590] -Α.Γαβριηλίδης 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ MEDITERRANEAN Cosmos περιοχή ενοικιάζονται για εγκατάσταση ή μετεγκατάσταση επιχειρήσεων επιλεγμένοι άρτιοι επαγγελματικοί χώροι από 100800τμ για οποιαδήποτε χρήση σε πολύ λογικές τιμές 2310-283283 6977202114 693-2603504 ΣΜΘ ●Ν.ΕΓΝΑΤΙΑ Λ.Καραμανλή αρ.71 και Ψαρρών ενοικιάζεται κατάστημα ισόγειο 81τμ υπόγειο 67τμ πατάρι 67τμ 2Μπάνια τριφασικό ρεύμα έναντι Ιπποκράτειου Νοσοκομείου (πρώην Τράπεζα Πειραιώς) 694-4140842 2310282488 210-9245468

●Π.ΣΥΝΔΙΚΑ ενοικιάζεται κατάστημα προβολής κοντά στην Καραμανλή 120τμ ισόγειο 120τμ πατάρι 80τμ αποθήκη και 5μ πρόσοψη επί της οδού τιμή 800€. [Κωδ L-8419] –Α.Γαβριηλίδης 2310272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΠΥΛΑΙΑ απέναντι από το νέο Δημαρχείο διατίθεται προς μίσθωση ισόγειο κατάστημα επιφάνειας 100τμ με αντίστοιχο υπόγειο για όλες τις χρήσεις. Δανός /BNP Paribas Real Estate 2310244962 (κωδ.Σ1968) ●ΠΥΛΑΙΑ βιοτεχνικό πάρκο επί της 17 Νοέμβρη ενοικιάζεται γραφείο 2ου ορόφου σε κτίριο γραφείων 70τμ δύο χώροι κουζίνα μπάνιο πάρκινγκ άριστη κατάσταση 500€. [Κωδ. L-6136] - Σ.Νικολαίδου 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΠΥΛΑΙΑ ενοικιάζεται άριστο γραφείο ισόγειο 40τμ με WC ιδανικό για μηχανικούς λογιστές κλπ σε κεντρική οδό άριστη κατάσταση 300€. [Κωδ. L-8380] - Σ.Νικολαίδου 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΠΥΛΑΙΑ ενοικιάζεται βιοτεχνικό πάρκο επί της 17 Νοέμβρη ημιυπόγειος χώρος 600τμ με ράμπα και ασανσέρ ενιαίος φωτεινός χώρος 1.000€. [Κωδ. L-6135] –Σ.Νικολαίδου 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ΠΥΛΑΙΑ επί της 17ης Νοεμβρίου (προέκταση Λαμπράκη) ενοικιάζεται χώρος γραφείων ισόγειος με κήπο 450τμ Ιδιώτης 694-7898962 ΠΥΛΑΙΑ Πρ.Ηλία αρ.33 ενοικιάζεται ισόγειο κατάστημα 300τμ συν 100τμ πατάρι χωρις κολώνες πληρως εκμεταλλευσιμο 2310-317017 693-7432024 PYLEA Retail πλησίον Cosmos νεόδμητο εμπορικό κέντρο συνολικού εμβαδού 1.200τμ. αντίστοιχο υπόγειο roof-garden. Διατίθενται καταστήματα για κάθε χρήση από 75τμ. δυνατότητα συνένωσης. 2310-506227 Eurobank Υπηρεσιες Ακινητων ●ΣΟΛΩΝΟΣ ενοικιάζονται δυο καταστηματα ισόγεια 35τμ και 28τμ κεντρικότατα σε καλή κατασταση 2310-936691 697-6854183 Alpha Tατος ●ΤΟΥΜΠΑ κοντά στη Γρ.Λαμπράκη ενοικιάζεται ισόγειο κατάστημα (130τμ) διαμορφωμένο κατάλληλα για φροντιστήρια - γραφεία και οτιδήποτε άλλο 699-6342500 (450ευρώ) ΧΑΡΙΛΑΟΥ ενοικιάζεται κατάστημα 117τμ με αυλή 120τμ υπόγειο 80τμ μπροστά σε πάρκο δίπλα σε σχολείο κατάλληλο για καφέ ταβέρνα κλπ (έχει και εξοπλισμό) 2310-330116 6937123987

ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος 1ος οροφος 130τμ μεγάλη προβολή πρόσοψη ολη τζαμαρία πολυτελέστατη κατασκευή κατάλληλος για χρήσεις οπου απαραίτητη η αισθητική οίκοι μοδας νυφικών οργανώσεις γάμων ινστιτούτα αισθητικής κομμωτήρια κ.α 2310-280500 694-8305266 ●ΑΓΓΕΛΑΚΗ ενοικιάζεται υπερπολυτελής επαγγελματικός χώρος 1ου ορόφου 130τμ ιδανικός για οίκους νυφικών ινστιτούτα αισθητικής 1.000€. [Κωδ. L-8381] Σ.Νικολαίδου 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ενοικιάζεται κατάστημα επί του πεζόδρομου 80τμ με πατάρι 50τμ RECON 2310-253680 6973355040 ●ΑΓ.ΜΗΝΑ 15&Ι.Δραγούμη 6ος όροφος ενοικιάζεται γωνιακό γραφείο 65τμ πρώην συμβολαιογραφείο και δικηγορικό γραφείο πολύ καλή τιμή. [Κωδ. L-8288] 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ 70τμ κατάστημα ενοικιάζεται προς 2.000€. [Κωδ. L-6144] Σ.Αλβανούδης 2310-272737 ΣΜΘ


ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ●ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ Εγνατία ενοικιάζεται κατάστημα 25τμ ισόγειο και 150τμ υπόγειο με δυνατότητα χρήσης του υπογείου ως κύριας χρήσης τιμή 1.500€ ενοίκιο. [Κωδ. L-8477] -Θ.Τζέμης 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ ενοικιάζεται κοντά στην Μητρόπολη ισόγειο κατάστημα 90τμ με πατάρι σε καλή τιμή 2310-567350 693-2831488 Property Finders ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ εξαιρετικό κατάστημα μεγάλης προβολής επί του πεζόδρομου με ισόγειο 140τμ σε πολύ καλή τιμή! 2310-506227 Eurobank Υπηρεσιες Ακινητων ●ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ επί της οδού (πεζόδρομος) ενοικιάζεται ισόγειο κατάστημα 70τμ συν βοηθητικοί χώροι κατάλληλο για όλες τις χρήσεις. [Κωδ. L-8303] –Ν.Μήλιος 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ επί της οδού στον πεζόδρομο ενοικιάζεται επαγγελματική στέγη 220τμ κατάλληλο για όλες τις χρήσεις. [Κωδ. L-8022] Ν.Μήλιος 2310272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ πλατεία σε σημείο με μεγάλη διέλευση ενοικιάζεται κατάστημα ισόγειο 73τμ ισόγειο 73τμ υπόγειο 73τμ πατάρι εκκενώνεται σύντομα. [Κωδ.L8314] –Γ.Γιαννόπουλος 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ

Β.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ενοικιάζονται γραφεία 8ος όροφος 77τμ 20τμ και 12τμ και 2ος όροφος 25τμ και 12τμ και υπόγειες αποθήκες 34τμ και 17τμ 697-6631016 Β.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ύψος Κ.Ντηλ) αξιόλογο κατάστημα με ισόγειο εμβαδού 120τμ. και αντίστοιχο υπόγειο και πατάρι. Μηνιαίο μίσθωμα: 2.500€ 2310-506227 Eurobank Υπηρεσιες Ακινητων ●Δ.ΓΟΥΝΑΡΗ (Ναυαρίνο) διατίθεται προς μίσθωση ισόγειο κατάστημα 80τμ με αντίστοιχο υπόγειο κατάλληλο για την λειτουργία επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος Δανός /BNP Paribas Real Estate 2310-244962 (κωδ Σ 388) ●ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ περιοχή σε πεζόδρομο με τεράστια διέλευση ενοικιάζεται κατάστημα 80τμ ισόγειο 80τμ υπόγειο επισκέψιμο ιδανικό για υγειονομικού. [Κωδ.L-7808] Γ.Γιαννόπουλος 2310272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ Τσιμισκή ενοικιάζεται κατάστημα ισόγειο 75τμ κατάλληλο και για υγειονομική χρήση. [Κωδ. L-7928] 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ισόγειο κατάστημα 80τμ. με υπόγειο 80τμ και πατάρι 40τμ. 2310506227 Eurobank Υπηρεσιες Ακινητων

●ΑΛ.ΣΒΩΛΟΥ επί της οδού εμπρός σε στάση ενοικιάζεται κατάστημα 82τμ ισόγειο 82τμ υπόγειο και 40τμ πατάρι τετραγωνισμένο αξιόλογο. [Κωδ. L-7632] –Μ.Λασπίδου 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ αρ.19 νεόδμητο κατάστημα 120τμ με υπόγειο 52τμ πρόσοψη 18μ επί της Δωδεκανήσου χωρίς περιορισμό στη χρήση και με αποκλειστική χρήση στοάς (πωλείται ενοικιάζεται) ιδανικό για τράπεζα 2310-323230 2310-323040 2310-326040 694-4266232 6977448080 Δούρος ΑΕ

●ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ενοικιάζεται ισόγειο κατάστημα σε διαμπερή στοά με άδεια καφέ-μπαρ 43τμ RECON 2310-253680 697-3355040

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ αρ.7 ενοικιάζεται γραφειο 6ου οροφου 82τμ στην προσοψη με 2ΔΧwc σε πολυ καλη κατασταση από ιδιώτη 380Ε 693-7028686

●ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ πλατεία διατίθεται προς μίσθωση καταπληκτικό γωνιακό γραφείο επιφάνειας 250 τμ όροφος 2ος Δανός /BNP Paribas Real Estate 2310244962 (κωδ Σ 2022)

●ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ διατίθεται προς μίσθωση κατάστημα ισόγειας επιφάνειας 205 τμ με πατάρι 135 τμ κατάλληλο για όλες τις χρήσεις Δανός /BNP Paribas Real Estate 2310-244962 (κωδ Σ 2017)

●ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ ενοικιάζεται κάθε όροφος γραφείο 4ου η 5ου ορόφου 200τμ με 2WC 600€ [Κωδ.L-7044] Σ.Νικολαίδου 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ

●ΕΓΝΑΤΙΑ Αριστοτέλους ενοικιάζεται γραφειακός χώρος 5ου ορόφου 200τμ σε άριστη κατάσταση εμπρόσθιος τέλεια θέα. [Κωδ. L-7123] 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ

●ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ πιάτσα στο επιβλητικότερο κτίριο του παλιού χρηματιστηρίου (ρολόι) χώρος πρώην επώνυμο resto bar 230τμ και 170τμ ισόγειο 30τμ υπόγειο χρήση της στοάς. [Κωδ. L- 7853] -Γ.Γιαννόπουλος 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ σε χαρακτηριστικό σημείο της πιάτσας ενοικιάζεται κατάστημα 200τμ ισόγειο 220τμ ημιώροφος με όλες τις προϋποθέσεις για υγειονομική χρήση. [Κωδ. L-8395] -Γ.Γιαννόπουλος 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ Συγγρού ενοικιάζεται κατάστημα 110τμ με πατάρι και μεγάλο υπόγειο κατάλληλο και για οποιαδήποτε υγειονομική χρήση. [Κωδ. L-8465] Γ.Γεωργιάδης 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ενοικιάζεται κατάστημα ισόγειο 70τμ υπόγειο 70τμ πατάρι 55τμ σε άριστη κατάσταση προσιτό ενοίκιο κατάλληλο για εμπορικές επιχειρήσεις πολύ καλή προβολή. [Κωδ. L-6867] –Ν.Ξένος 2310272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ και Β. Ηρακλείου. Ενοικιάζονται καινούρια γραφεία μοντέρνας κατασκευής με κουζίνα wc ηλεκτρικά και ντουλάπες. 697-7463626 2310273153 Προοπτική Κατασκευαστική ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ κτίριο 7όροφο 1700τμ ενοικιάζεται ενοικιάζεται με ισόγεια ρεσεψιον 2310-244134 694-4733406 Β.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ αρ.40 παραπλεύρως εμπορικού κέντρου ενοικιάζεται κατάστημα 120τμ με υπόγειο 120τμ και πατάρι 60τμ για κάθε χρήση 2310749002 10:00πμ-14:00 Β.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ αρ.47 ενοικιάζεται απο ιδιώτη γραφείο 57τμ με δικό του wc 4ο όροφο πρόσοψη σε πολύ καλή κατάσταση και πόρτα ασφαλείας 2310924940 2310-928227 694-6148605 2310-692350 ●Β.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ενοικιάζεται γραφείο 70τμ διαμπερές 4ου ορόφου με καλό μίσθωμα. [Κωδ. L-8328] 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ

●ΕΓΝΑΤΙΑ διατίθεται προς μίσθωση ισόγειο κατάστημα επιφάνειας 65τμ με αντίστοιχο υπόγειο και πατάρι Δανός / BNP Paribas Real Estate 2310-244962 ( κωδ Σ 3500) ●ΕΓΝΑΤΙΑ δίπλα στην Αγ.Σοφίας ενοικιάζεται δίχωρη επαγγελματική στέγη στον 3ο όροφο με ωραίο ντιζάιν σε ωραία οικοδομή. [Κωδ. L-6990] Μ.Λασπίδου 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΕΓΝΑΤΙΑ κάτω απο την οδό ενοικιάζεται γραφείο 94τμ 3XWC μπροστινό ιδανικό για δικηγόρους συμβολαιογράφους. [Κωδ. L-8129] -Σ.Νικολαίδου 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΕΓΝΑΤΙΑ με Ιασωνίδου σε άριστο σημείο υψηλής προσέλευσης ενοικιάζεται ισόγειο κατάστημα 35τμ με WC ιδανικό για υγειονομική χρήση. . [Κωδ. L-8564] –Γ.Λεπενιώτης 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΕΓΝΑΤΙΑ πλησίον Αριστοτέλους διατίθεται προς μίσθωση /πώληση διαμέρισμα 5ου 2ΔΣΚΛWC εξοπλισμένο επιπλωμένο €400 /μήνα 100.000€ και για επαγγελματική στέγη. Δανός /BNP Paribas Real Estate 2310-244962 ( κωδ. Σ1993) ●ΕΝΩΤΙΚΩΝ αρ.6 (περιοχή Βαρδαρίου) ενοικιάζεται κατάστημα 50τμ 380€ 2310-540119 694-4355242 ΕΡΜΟΥ αρ.21 &Βενιζέλου διατίθεται από ιδιώτη εμπορικό νεοκλασικό πολυώροφο κτίριο στο πιό εμπορικό της σημείο Συνολικού εμβαδόν 1700τμ κατάλληλο για κάθε χρήση Πληροφορίες 2333027220 Fax: 23330-24379 ●ΕΡΜΟΥ ενοικιάζεται κατάστημα 55τμ με υπόγειο 77τμ και πατάρι 77τμ κενό στο καλύτερο σημείο για κάθε εμπορική χρήση πολύ προσιτό ενοίκιο. [Κωδ. L-8275] –Ν.Ξένος 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΕΡΜΟΥ κοντά στον ΟΤΕ ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος 49τμ δύο χώροι άνετοι με WC εμπρόσθιος ημιεπιπλωμένος με A/C σε άριστη κατάσταση. [Κωδ. L-8475] Μ.Λασπίδου 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ

●Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ αρ.46 ενοικιάζονται 2καταστήματα 53τμ και 74τμ ενωμένα και χωριστά με υπόγειο 127τμ και πατάρια με κεντρική θέρμανση ελεύθερα 6997123848 2310-279269 2310-221840 ●Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ διατίθεται προς μίσθωση ισόγειο κατάστημα κατάλληλο για επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος επιφάνειας 40τμ πατάρι 20τμ και υπόγειο 40τμ Δανός /BNP Paribas Real Estate 2310-244962 (κωδ Σ 1944) ●ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΗ ενοικιάζεται γραφείο 80τμ 694-4564668 2310-243868 Λούστα Ακίνητα ΟΕ ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΗ ενοικιάζεται κατάστημα 40τμ με πατάρι 20τμ τουαλέτα μεγάλη πρόσοψη σχεδόν γωνιακό ιδανικό για κάθε χρήση τιμή 400€ 2310-242548 697-3010323 μεσιτικό Αρβανίτης ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ αρ.90 ενοικιάζεται κατάστημα έναντι Μασούτη ισόγειο 300τμ πατάρι 230τμ υπόγειο 80τμ και 5 θέσεις πάρκινγκ 2310-323230 2310-323040 2310-326040 6944266232 697-7448080 Δούρος ΑΕ ●ΚΕΝΤΡΟ ενοικιάζεται αυτοτελές κτίριο σε θέση εξαιρετικής προβολής γωνιακό συνολικής επιφάνειας 1350τμ.[Κωδ. L-8432] -Χ.Δρακάκης 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΚΕΝΤΡΟ ενοικιάζεται στο νευραλγικό εμπορικά κομμάτι κατάστημα μεγάλης προβολής 150τμ ισόγειο 150τμ υπόγειο 80τμ πατάρι. [Κωδ. L-8444] 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΚΕΝΤΡΟ σε διατηρητέα οικοδομή ενοικιάζεται επαγγελματική στέγη 2ου ορόφου 175τμ με πολλούς χώρους και ατομικό αέριο. [Κωδ. L-5667] –Μ.Λασπίδου 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●Κ.ΝΤΗΛ ενοικιάζεται ισόγειο κατάστημα 90τμ πρόσοψη 3μ κατάλληλο για όλες τις χρήσεις. [Κωδ. L-5642] Ν.Μήλιος 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●Κ.ΝΤΗΛ ενοικιάζεται κατάστημα 90τμ με 35τμ πατάρι κατάλληλο για κάθε χρήση. [Κωδ. L-8490] 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ Κ.ΝΤΗΛ με Μητροπόλεως ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος 175τμ 2ου ορόφου κλασσική διατηρητέα οικοδομή Αποτελείται από 6 ευρύχωρους χώρους 2μπάνια κουζίνα 2χωλ μεγάλη βεράντα θέα θάλασσα 800€ 2310-242548 697-3010323 μεσιτικό Αρβανίτης ●ΚΟΜΝΗΝΩΝ ενοικιάζεται γραφείο 30τμ 7ου ορόφου 150€. [Κωδ. L-6341] 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ Λιμάνι ενοικιάζεται ισογειος αποθηκη 7000τμ σε οικόπεδο 14000τμ με δυνατοτητα αδειας εγκαταστασεως και λειτουργία βιομηχανιας βιοτεχνίας 697-7950885 ●ΛΙΜΑΝΙ ενοικιάζεται εξαιρετικός γραφειακός χώρος 110τμ με WC εντός σε άριστη κατάσταση έτοιμο προς χρήση. [Κωδ. L-8401] 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΛΙΜΑΝΙ Περιοχή FIX στην 6η Προβλήτα . Λητούς 4 πίσω από Vogue ενοικιάζονται επαγγελματικοί χώροι 3001.200τ.μ. για γραφεία βιοτεχνίες αποθήκες. ανακαινισμένοι wc κουζίνα μεγάλη αυλή. Προοπτική Κατασκευαστική. 2310-273153 697-7463626 ●ΛΙΜΑΝΙ Σαλαμίνος αρ.2 ενοικιάζεται κατάστημα 45τμ με υπόγειο και πατάρι μεγάλη βιτρίνα ιδανικό για ταξιδιωτικά γραφεία εμπορικά καταστήματα αντιπροσωπείες. [Κωδ.L-7098] -Χ.Μουρατίδης 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ Λ.ΝΙΚΗΣ αρ.23 ενοικιάζεται ισόγειο κατάστημα 155τ Πληροφορίες 2310239622 2310-231578 (9πμ-3μμ)

●Λ.ΝΙΚΗΣ παραλία ενοικιάζεται κατάστημα 200τμ με πατάρι 90τμ μεγάλης προβολής βιτρίνα 10 μέτρα κενό κατάλληλο για τουριστικά πρακτορεία γραφεία εταιρειών κλπ διατίθεται και προς πώληση. [Κωδ.L-6634] Ν.Ξένος 2310272737 LIBERTY ΣΜΘ ●Λ.ΠΥΡΓΟΣ περιοχή παραλία σε εξαιρετική πιάτσα ενοικιάζεται κατάστημα 100τμ ισόγειο 100τμ πατάρι-αποθήκη μεγάλο πεζοδρόμιο δυνατότητα φουγάρου. [Κωδ.L-7809] –Γ.Γιαννόπουλος 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●Λ.ΠΥΡΓΟΥ περιοχή ενοικιάζεται ισόγειο κατάστημα 90τμ με υπόγειο και πατάρι κατάλληλο και για υγειονομική χρήση. [Κωδ. L-8452] 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●Μ. ΙΩΣΗΦ μεταξύ Τσιμισκή και Μητροπόλεως ενοικιάζεται κατάστημα 68τμ με 19τμ πατάρι σε λογική τιμή. [Κωδ. L-7904] -Μ. Λασπίδου 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ΜEDIA Μarkt κτήριο ενοικίαζεται ενιαίος χώρος 900τμ μεγάλης προβολής με αυτόνομη ανεξάρτητη είσοδο είναι κατάλληλος για κέντρο Φροντίδας ηλικιωμένων πολυιατρείο κλπ 697-3322166 ●ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ενοικιάζεται γραφείο με WC 100τμ σε πολύ χαμηλή τιμή 2ος όροφος άριστη οικοδομή ευκαιρία. [Κωδ. L-8241] Λ.Γαλανός 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ενοικιάζεται κατάστημα 160τμ με επίπεδα σε νευραλγικό σημείο. [Κωδ. L-6953] -Μ.Λασπίδου 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος 105τμ 2ου ορόφου σε πολύ καλή κατάσταση ιδανικός για ιατρείο και χρήσεις εταιρειών παροχής υπηρεσιών. [Κωδ.L-7113] 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ επί της οδού ενοικιάζεται κατάστημα 123τμ ισόγειο 123τμ υπόγειο 60τμ πατάρι σε καλό σημείο. [Κωδ. L-7791] –Μ.Λασπίδου 2310272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ σε κάθετο στενό ενοικιάζεται ισόγειο κατάστημα 103τμ με πατάρι 52τμ μόνο 2000€ (κωδ.Ε-1177) 2310-567350 693-2831488 Property Finders ●ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ (στάση Διαγώνιος) ενοικιάζεται κατάστημα ισόγειο 45τμ με wc πατάρι 45τμ και υπόγειο 45τμ Ιδιώτης 697-2164750

●Π.ΜΕΛΑ ενοικιάζεται κατάστημα 170τμ ισόγειο 180τμ υπόγειο και 70τμ πατάρι κατάλληλο για όλες τις χρήσεις υγειονομικού και τραπεζοκαθίσματα. [Κωδ. L-6624] –Ν.Μήλιος 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ

●ΤΣΙΜΙΣΚΗ με Κούσκουρα γωνία ενοικιάζεται επαγγελματική στέγη 150τμ 1ου και 2ου ορόφου με πολλούς χώρους κατάλληλη για ινστιτούτο φροντιστήριο κλπ. [Κωδ. L-6991] –Μ.Λασπίδου 2310272737 LIBERTY ΣΜΘ

●Π.ΜΕΛΑ ενοικιάζεται κατάστημα μεγάλης προβολής 146τμ ισόγειο με 70τμ υπόγειο κατάλληλο και για εστιατόριο με κατάληψη πεζοδρομίου προσιτό μίσθωμα. [Κωδ. L- 7633] -Ν.Ξένος 2310272737 LIBERTY ΣΜΘ

ΤΣΙΜΙΣΚΗ πλησιον Π.Π.Γερμανου ενοικιαζεται 3ος- 2ος 250τμ έκαστος ο ενας σε άριστη κατάσταση κλιματιστικά συναγερμοί τηλ.κεντρα χρηματοκιβώτια μπορουν να ενωθούν για όλες τις χρήσεις τιμή σουπερ!!! 2310-285323 6975901190 Εγγραφή Ακινήτων

●Π.ΜΕΛΑ περιοχή ενοικιάζεται κατάστημα 30τμ με αντίστοιχα τμ πατάρι και WC [Κωδ. L-6843] –Α.Αλτίνης 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●Π.ΜΕΛΑ Τσιμισκή ενοικιάζεται κατάστημα 85τμ ισόγειο+50τμ πατάρι+100τμ υπόγειο σε πολύ καλό σημείο. [Κωδ. L-6458] – Ν.Μήλιος 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ αρ.45 (προέκταση Τσιμισκή και Δωδεκανήσου) κοντά στα Δικαστήρια γραφείο 27τμ 5ος όροφος θέα θάλασσα άριστη κατάσταση βαμμένο ασανσέρ κεντρική θέρμανση 150€ 2310-917451 697-9820951 ●ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ενοικιάζεται επί της οδού κεντρικότατο γραφείο 170τμ 2ου ορόφου ανακαινισμένο 6 χώροι κουζινάκι WC πολύ καλή διαρρύθμιση 800€ ιδανικό για εταιρείες. [Κωδ.L-6165] Σ.Νικολαίδου 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ πλησίον Τσιμισκή διατίθεται προς μίσθωση γραφείο 4ου επιφάνειας 220τμ ζητούμενο μίσθωμα € 800 ζητούμενο τίμημα πώλησης 190.000€ Δανός /BNP Paribas Real Estate 2310-244962 (κωδ Σ 122) ●Π.Π.ΓΕΡΜΑΝΟΥ ενοικιάζεται κατάστημα 30τμ με 27τμ πατάρι σε πολύ καλό σημείο. [Κωδ. L-8430] –Ν.Μήλιος 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●Π.Π.ΓΕΡΜΑΝΟΥ ενοικιάζεται κατάστημα 85τμ 30τμ αποθήκη και 30τμ πατάρι με φουγάρο κατάλληλο για υγειονομικού ή εμπορικό. [Κωδ.L-8451] - Γ.Γιαννόπουλος 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΣΤΡ.ΚΑΛΑΡΗ περιοχή «Ηλύσια» διατίθεται προς μίσθωση κατάστημα ισόγειας επιφάνειας 97τμ αντίστοιχο πατάρι για την λειτουργία επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος. Δανός / BNP Paribas Real Estate 2310-244962 (κωδ Σ 410)

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ (ύψος Αγ.Σοφίας) εξαιρετικό κατάστημα σε πολύ καλή κατάσταση με ισόγειο 64τ.μ αντίστοιχο υπόγειο και 35τ.μ πατάρι 2310-506227 Eurobank Υπηρεσιες Ακινητων

ΣΥΓΓΡΟΥ επαγγελματικός χώρος 150τμ 1ος (όλος ο όροφος) πλατεία φωτεινός διαμπερής 2WC 2εισόδους δυνατότητα χωρισμού 2 ή 3 χώρους (ιδανικό για δικηγορικά γραφεία) 400Ε Ιδιώτης 6936596335 210-6547514

Ν.ΝΙΚΗΣ ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος 75τμ 4ος όροφος φανταστική θέα Θερμαϊκό και λιμάνι ανακαινισμένος θωρακισμένη καινούρια παράθυρα και πατώματα 600€ 2310-242548 6973010323 μεσιτικό Αρβανίτης

ΤΣΙΜΙΣΚΗ αξιόλογο γωνιακό κατάστημα μεγάλης προβολής με ισόγειο 90τμ. Μηνιαίο μίσθωμα: 6.500€ 2310-506227 Eurobank Υπηρεσιες Ακινητων

●ΠΛ.ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ ενοικιάζεται κατάστημα προβολής 140τμ ισόγειο και 40τμ υπόγειο. [Κωδ. L-6749] –Γ.Γεωργιάδης 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ

ΤΣΙΜΙΣΚΗ ενοικιαζεται γραφείο 58τμ 4ος πρόσοψεως ενιαίος χώρος wc κλιματισμός άριστη κατάσταση 2310243868 694-8596888 Λούστα Ακίνητα ΟΕ

ΠΛ.ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ Κλεισούρας αρ.10 (πεζόδρομος) ενοικιάζεται 2ος όροφος αίθουσα 150τμ ενιαίος χώρος 6944718129 ●ΠΛΑΤΕΙΑ Εμπορικό Κέντρο διατίθεται προς μίσθωση γραφείο επιφάνειας 215τμ - 350τμ Δανός /BNP Paribas Real Estate 2310-244962 (κωδ Σ 2112) ●ΠΛ.ΝΑΒΑΡΙΝΟΥ ενοικιάζεται κατάστημα 68τμ ισόγειο+68τμ υπόγειο με 6 μέτρα πρόσοψη και αύλιο χώρο κατάλληλο για όλες τις χρήσεις Κωδ. 20990 Τιμή 2.000€ 2310-220111 ‘Parthenon Hellas’ www.eparthenon.eu ΣΜΘ

Λ.ΝΙΚΗΣ ενοικιάζεται γραφείου 5ος όροφος 33τμ πρόσοψη στη θάλασσα σε οικοδομή προβολής άριστη κατάσταση θέρμανση κεντρική αερίου πανοραμική θέα στον θερμαϊκό 250€ 2310-242548 697-3010323 μεσιτικό Αρβανίτης

●Π.ΜΕΛΑ διατίθεται προς μίσθωση κατάστημα ανώγειο επιφάνειας 130 τμ με ημιυπόγειο επιφάνειας 72 τμ κατάλληλο για την λειτουργία επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος Δανός /BNP Paribas Real Estate 2310-244962 (κωδ Σ 2014)

●Λ.ΝΙΚΗΣ ενοικιάζεται ισόγειο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος 300τμ+200τμ υπόγειο + 148τμ πατάρι ευκαιρία τιμή έκπληξη! [Κωδ. L-8416] 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ

Π.ΜΕΛΑ ενοικιάζεται επαγγελματικος χώρος 135τμ 3ος όροφος διαμπερής φωτεινός ψηλοτάβανος με κουζίνα και μπάνιο 2310-263215 2310-263775 694-5385155 Μεσιτικό Αγγέλου ΣΜΘ

●ΤΣΙΜΙΣΚΗ ενοικιάζεται γραφειο 58τμ με wc ενοικιο 400Ε 698-1028402 Μεσιτικο Αγορά ΤΣΙΜΙΣΚΗ ενοικιάζεται ισόγειο κατάστημα 35τμ με πατάρι 697-4608292 694-5542743 ΤΣΙΜΙΣΚΗ ενοικιάζεται κατάστημα 80τμ ισόγειο συν ημιόροφος εξαιρετική θέση 698-1028402 Αγορά ●ΤΣΙΜΙΣΚΗ ενοικιάζεται κατάστημα 27τμ ισόγειο και 140τμ εκθεσιακό υπόγειο σε εμπορικό σημείο Κωδ. 20988 2310-220.111 ‘Parthenon Hellas’ www. eparthenon.eu ΣΜΘ ●ΤΣΙΜΙΣΚΗ επί της οδού ενοικιάζονται 3ος -4ος -5ος 840τμ 6ος 840τμ 7ος 840τμ 8ος 730τμ με δυνατότητα διαχωρισμού στα δύο. [Κωδ. L-5672] –Μ.Λασπίδου 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΤΣΙΜΙΣΚΗ επί της οδού ενοικιάζονται α)κατάστημα 80τμ + 100τμ υπόγειο και β)κατάστημα 90τμ αμφότερα με μεγάλη πρόσοψη και προβολή και με ημιόροφο. [Κωδ. L-7331] –Μ.Λασπίδου 2310272737 LIBERTY ΣΜΘ

●ΤΣΙΜΙΣΚΗ προς μίσθωση 37τμ κατάστημα με 37τμ υπόγειο και 37τμ πατάρι χωρίς αέρα στο ύψος της Κομνηνών. [Κωδ. L-6534] Λ.Γαλανός 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΤΣΙΜΙΣΚΗ σε καλό σημείο κατάστημα 45τμ ισόγειο 45τμ πατάρι και 50τμ αποθηκευτικού χώρου συν 60τμ υπόγειο σε κεντρικό σημείο ιδανικό και για υγειονομικού ενδιαφέροντος 2.500€. [Κωδ. L-7092] –Θ.Τζέμης 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΤΣΙΜΙΣΚΗ στην πυκνή ζώνη ενοικιάζεται κατάστημα 120τμ ισόγειο 85τμ υπόγειο επισκέψιμο βιτρίνα μεγάλη. [Κωδ. L-8153] -Γ.Γιαννόπουλος 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΤΣΙΜΙΣΚΗ στο πιο εμπορικό σημείο ενοικιάζεται καταπληκτικό κατάστημα 140τμ ισόγειο 140τμ υπόγειο 5 5τμ βιτρίνα παράδοση Ιούλιο προσιτό μίσθωμα. [Κωδ. L-7634] -Ν.Ξένος 2310272737 LIBERTY ΣΜΘ ΤΣΙΜΙΣΚΗ (ύψος Διαγωνίου) κατάστημα μεγάλης προβολής με ισόγειο 43τμ. και αντίστοιχο πατάρι. Μηνιαίο μίσθωμα: 3.500€ 2310-506227 Eurobank Υπηρεσιες Ακινητων

∆ΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ●Α.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος 1ου ορόφου 3ετών 48τμ σε σημείο Α’ προβολής αποτελείται από 3 χώρους wc γωνιακό σε φανάρι περιοχή με γιατρούς κατάλληλος για κάθε χρήση 2310-650086 697-3049142 www.cosmopolis.com.gr ΣΜΘ ●ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Βενιζέλου σε γωνιακη οικοδομή ενοικιαζονται καινουρια καταστήματα 100 -500 τ.μ. ιδανικο για super market. Προοπτική Κατασκευαστική 2310-273153 697-7463626 ●ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ενοικιάζεται κατάστημα 80τμ 130Ε ισόγειο γωνιακό 150τμ 300Ε 30τμ Ελευθερίας Βενιζέλου 250Ε 70τμ Λαική Σαββάτου 480Ε 500τμ υπόγειος χώρος με ράμπα 800Ε 2310729731 694-4058959 698-0377417 what’s up www.dream-home.gr ΣΜΘ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Ευκαιρία ημιυπόγειο 200τμ χωρίς υγρασία βαμμένο άριστα διαμορφωμένο εσωτερικά με γυψοσανίδες μόνο 230€ 698-1349347 CITY GATE δίπλα από νέο media markt επί της εθνικής οδού ενοικιάζεται καινούργιο κατάστημα 303τμ με 180τμ υπόγειο προβολής θέση στάθμευσης στο ισόγειο ή στο υπόγειο κεντρική ψύξη & θέρμανση φυσ.αερίου θυροτηλεόραση εξαιρετικής κατασκευής πληροφορίες Τσουρέκας Αντώνης 697-3668999 CITY GATE δίπλα από νέο Μedia Μarkt επί της Εθνικής οδού ενοικιάζονται καινούργια γραφεία 6ου ορόφου από 50τμ&μεγαλύτερα με θέση στάθμευσης στο ισόγειο ή στο υπόγειο κεντρική ψύξη & θέρμανση φυσ.αερίου εξαιρετικής κατασκευής Πληροφορίες:Τσουρέκας Αντώνης 697-3668999 ●ΔΕΛΦΩΝ και Σολωνος ενοικίαζεται κατάστημα προβολής ισόγειο 160 τ.μ. πατάρι 75 τ.μ. και υπόγειο 210 τ.μ. 697-7463626 ●Δ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Περιφερειακός ενοικιάζονται Καταστήματα επί του περιφερειακού από 100 έως 500 τ.μ με αντίστοιχο υπόγειο και πατάρι (ράμπες φορτοεκφόρτωσης) ιδανικό για εκθεσιακό χώρο. Προοπτική κατασκευαστική 2310-273153 6977463626


40

µικρές αγγελίες

1 Ι Ο ΥΛ Ι Ο Υ 2 0 1 2

ΕΥΟΣΜΟΣ Από κατασκευαστική εταιρία ενοικιάζονται καταστήματα στην οδό Παπάγου μεγάλης προβολής 41τ.μ. με υπόγειο 50τ.μ. 470€ και 64τ.μ. με υπόγειο 70τ.μ. 595€. Δυνατότητα για πατάρι 2310-772555 693-6592557

●ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ έναντι Capsis ενοικιάζεται κατάστημα με άριστη αισθητική και εργονομική ανακαίνιση 70τμ με 30τμ πατάρι και 70τμ υπόγειο. [Κωδ. L-7102] -Χ. Μουρατίδης 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ

ΘΕΡΜΗ ενοικιάζεται ή πωλείται γραφείο ετοιμοπαράδοτο 100τμ έτοιμο δίκτυο Η/Υ κουζίνα WC σε πράσινο κτίριο γραφείων θέρμανση ψύξη με γεωθερμία (χωρίς έξοδα καυσίμου) Ευκαρία μοναδική 697-8005121 2310-473770

ΕΥΟΣΜΟΣ Από κατασκευαστική εταιρία ενοικιάζεται γωνιακό κατάστημα μεγάλης προβολής στην οδό Νυμφαίου 45τ.μ με υπόγειο 34τ.μ. 490€ και κατάστημα στην οδό Κύπρου 56τ.μ. 480Ε 2310772555 693-6592557

ΝΕΑΠΟΛΗ επί της Ανδ. Παπανδρέου στον Κόκορα ενοικιάζεται κατάστημα 60τμ + 30τμ πατάρι κατάλληλο για κάθε χρήση απέναντι από Μασούτη 480 ευρώ (1038-125) Re/Max Delta 2310-588411 www.remax-delta-thessaloniki.gr

ΘΕΡΜΗ ενοικιαζεται ισόγειο καταστημα 120τμ χωρίς προσοψη σε δρόμο με χαμηλό ενοικιο 400Ε 693-6918822

ΕΥΟΣΜΟΣ έναντι αστυνομίας Από κατασκευαστική εταιρία ενοικιάζεται κατάστημα γωνιακό μεγάλης προβολής κατάλληλο για όλες τις χρήσεις. Ισόγειο 172τμ υπόγειο 157τμ 185τμ πατάρι 2310-772555 693-6592557

ΠΛ.ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ενοικιάζεται επαγγελματική στέγη προβολής 3ου 103τμ 2δσκμπ ατομική θέρμανση ασανσέρ κατάλληλο για ιατρείο δικηγορικό λογιστικό ινστιτούτο κ.α 380 ευρώ. (κωδ. 103871 ) Re/Max Delta 2310-588.411 www. remax-delta-thessaloniki.gr

ΕΥΟΣΜΟΣ Ν.Πολιτεία περιφερειακή κολλητά στα Goodys ενοικιάζεται πολυτελές γωνιακό κατάστημα εξαιρετικής προβολής 103τ.μ. με πατάρι 100τ.μ. υπόγειο 190τ.μ. διαπραγματεύσιμο 2310772555 693-6592557

●ΠΟΛΙΧΝΗ οδός Λ. Στρατού διατίθεται προς μίσθωση ισόγειο κατάστημα επιφάνειας 300 τμ ζητούμενο μίσθωμα 1.300€ Δανός /BNP Paribas Real Estate 2310-244962 (κωδ Σ 123)

ΕΥΟΣΜΟΣ περιφερειακή (κάτω) κολλητά στη Marfin Bank Ενοικιάζεται προνομιούχο κατάστημα με πρόσοψη στον περιφερειακό. Ισόγειο 96τμ υπόγειο 92τμ πατάρι 6μ. ύψος. Υπόγειο με ράμπα 2310-772555 6936592557 ●ΕΥΟΣΜΟΣ σε κεντρικό σημείο διατίθεται προς μίσθωση κεντρικό ισόγειο κατάστημα επιφάνειας 140 τμ με αντίστοιχο υπόγειο. Δανός /BNP Paribas Real Estate 2310-244962 (κωδ Σ 222) ●ΕΥΟΣΜΟΣ Τζαβέλα με Αριστοτέλους ενοικιάζεται κατάστημα 180τμ ισόγειο 180τμ υπόγειο γενικής χρήσης 800Ε τιμή συζητήσιμη 2310-666986 6936680385 Μεσιτικό Οικόπολη ●ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ενοικιάζεται βιοτεχνικός αποθηκευτικός χώρος 400τμ σε καλή κατάσταση κοντά στον περιφερειακό ισόγειο σε προσιτή τιμή 694-6753503 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ενοικιάζεται ισόγειο κατάστημα 370τμ πρώτης προβολής σε κεντρικό δρόμο σε οικόπεδο 640τμ. διαθέτει ράμπα φορτοεκφόρτωσης και θέσεις στάθμευσης. (κωδ. 1074-44) remax delta 2310-588411 www.remax-deltathessaloniki.gr ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Υψηλάντους και Σίνα. Ενοικιάζεται γωνιακό ισόγειο κατάστημα 65τμ κοντά στις καφετέριες κατάλληλο για γραφείο πρακτορείο προπό και για άλλες χρήσεις. Τιμή 330€ (Κωδ. 1045-71 ) Re/Max Delta 2310-588411 www.remaxdelta-thessaloniki.gr ΚΟΡΔΕΛΙΟ Σκρά αρ.34 ενοικιάζεται κατάστημα 44τμ με υπόγειο κεντρικό καινούρια οικοδομή κουζινάκι μπάνιο για κάθε χρήση 180€ 694-4355066 6976655833 ●ΛΑΓΚΑΔΑ επί της οδού έναντι στρατοπέδου Π.Μελά ενοικιάζεται ισόγειο γωνιακό κατάστημα 90τμ άριστης κατάστασης με αυτονομία και προαύλιο 100τμ αποκλειστικότητα. [Κωδ.L-6116] 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ΛΑΓΚΑΔΑ οδός ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος 2ου ορόφου 75τμ εξαιρετικής κατασκευής με ατομική θέρμανση τιμή 360€.(Κωδ. 1045-27 ) Re/Max Delta 2310-588411 www.remax-deltathessaloniki.gr ●Λ.ΝΙΚΗΣ ενοικιάζεται κατάστημα γωνιακό 75τμ ισόγειο και 35τμ πατάρι μεγάλης προβολής κατάλληλο για όλες τις χρήσεις και σε καλή τιμή Κωδ. 21138 2310-220.111 ‘Parthenon Hellas’ www. eparthenon.eu ΣΜΘ ●ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ προέκταση ενοικιάζονται βιοτεχνικοί χώροι 300 600 900 τμ για κάθε χρήση τιμές λογικές 2310698877 693-2259565 Μεσιτικό Βάκας Ωραιόκαστρο ΣΜΘ ΜEDIA Μarkt κτήριο ενοικίαζεται ενιαίος χώρος 900τμ μεγάλης προβολής με αυτόνομη ανεξάρτητη είσοδο είναι κατάλληλος για κέντρο Φροντίδας ηλικιωμένων πολυιατρείο κλπ 697-3322166 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ αρ.200 ενοικιάζονται (2) επαγγελματικοί χώροι 600τμ και 900τμ (μαζί ή χωριστά) γωνιακό 2ος όροφος ενιαίος χώρος με 4wc &κουζίνα θέρμανση ατομική 4θέσεις parking 6945417636 2310-532887

●ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Τερψιθέα ενοικιάζεται καινούριο κατάστημα 103τμ. συν 66τμ. υπόγειο 2WC Προβολής Γωνιακό Πλατεία Σχολεία αύλιος χώρος & Υγιειονομικού ενδιαφέροντος. Τιμή συζητήσιμη. www.estatevael.gr 2310-608546 6972506040 VAEL Real Estate. ΣΜΘ ΣΥΚΙΕΣ ενοικιάζεται κατάστημα 65τμ υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδανικό για κρεπερη wine bar espresso bar γυραδικο σε κεντρικότατο σημείο(1081-51) Re/Max Delta 2310-588411 www.remaxdelta-thessaloniki.gr ΣΥΚΙΕΣ κοντά στα κολυμβητήρια. Ενοικιάζεται ισόγειο κατάστημα 85τμ με μεγάλη πρόσοψη και αντίστοιχο υπόγειο κατάλληλο για πολλές χρήσεις. Τιμή 450€ (Κωδ. 1045-73 ) Re/Max Delta 2310-588411 www.remax-deltathessaloniki.gr ●ΣΥΚΙΕΣ Ρήγα Φερραίου 108 ενοικιάζεται κατάστημα πλήρη ανακαινισμένο 195τμ ισόγειο 65τμ πατάρι και 100τμ δικό του πεζοδρόμιο πολύ καλή τιμή. [Κωδ.8550] 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ

ΠΕΡΙΧΩΡΑ 10ΧΛΜ παλαιάς εθνικής οδού Θεσ/νίκης Κιλκίς στροφή Νεοχωρούδας ενοικιάζονται επαγγελματικοί χώροι πολύ περιποιημένοι 400τμ και 270τμ με μεγάλο προαυλιο χώρο. 697-8893231 ●12ΧΛΜ Ε.Ο.Θεσνικης Μουδανιών έως Νέο Ρύσιο και περιοχή Θέρμης. Αποθηκευτικοί χώροι από 1,5ευρώ/ τμ Βιοτεχνικοί χώροι από 2ευρώ/τμ. Γραφειακοί χώροι από 3ευρώ/τμ Πληροφορίες και υπόδειξη στο 2392073888 & 694-4445158 Μεσιτικό House Under The Sun www.huts-gr. com στο Ρύσιο ΣΜΘ ●18ΧΛΜ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Καβάλας ενοικιάζεται βιοτεχνικός αποθηκευτικός χώρος 800τμ ισόγειο 800τμ 1ος ασανσέρ μαζί ή ανεξάρτητος 60μ απο την παλαιά εθνική οδό ασφαλτοστρωμένο αύλειο 2310-811741 697-2191929 ●18ΧΛΜ Θεσ/νίκης Περαίας ενοικιάζεται κατάστημα 128τμ ψηλοτάβανο με 128τμ υπόγειο συνδεόμενα με εξωτερική ράμπα και χρήση αύλιου χώρου 450τμ. [Κωδ L-8211] -Μ.Λασπίδου 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ●ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ενοικιάζεται οικόπεδο 2στρ πρώτο στη λεωφόρο δεξιά 1500€ 2310-901223 694-8073837 ιδιώτης ●ΔΙΑΒΑΤΑ ενοικιάζεται ισόγειος αποθηκευτικός χώρος 240τμ 4μ ύψος σε 750τν οικόπεδο μπροστά στο δρόμο τιμή 500€ (κωδ.5281) 2310-727742 Γαια Κτηματομεσιτικη Λ.Καλλιθέας αρ.13 www.akinita.eu Ε.Ο.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Αθηνών Καλοχώρι ενοικιάζεται/πωλείται νεόδμητο κτίριο προβολής συνολικού εμβαδού 3.000τμ σε 10.000τμ αγροτεμάχιο 4 ράμπες και 7μ ύψος. 2310-506227 Eurobank Υπηρεσιες Ακινητων

ΚΑΛΟΧΩΡΙ ενοικιάζεται/πωλείται νεόδμητο κτίριο εμπορικών αποθηκών κατασκευής από πάνελ συνολικού εμβαδού 1.100τμ σε 2.200τμ αγροτεμάχιο σε εξαιρετική τιμή 350.000€. 2310-506227 Eurobank Υπηρεσιες Ακινητων N.ΕΥΚΑΡΠΙΑ ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος πλησιον οδού Λαγκαδά 480τμ με 2στρ. προαύλιο χώρο με τριφασικό ρεύμα κατάλληλος για αποθήκη - βιοτεχνία και χαμηλό ενοίκιο 6934632332 ●Ν.ΕΥΚΑΡΠΙΑ ενοικιάζεται ισόγειος χώρος 300τμ προβολής κάνει και για βιοτεχνικό ψηλοτάβανο μεγάλη γκαραζόπορτα τιμή λογική 2310-698877 693-2259565 Μεσιτικό Βάκας Ωραιόκαστρο ΣΜΘ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ενοικιάζεται κατάστημα προβολής 65τμ 150τμ 100τμ 300τμ μεγάλης προβολής για όλες τις χρησεις γραφειο 50τμ 70τμ κεντρο 2310346688 2310-410567 694-7832831 694-1575073 «Real Earth» www. realearth.gr ΣΜΘ ●ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ Εγνατίας ενοικιάζονται χώροι 400 600 1.100 προβολής μεγάλη αυλή τιμές λογικές 2310-698877 693-2259565 Μεσιτικό Βάκας Ωραιόκαστρο ΣΜΘ ●ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ έσω πλησίον Λαχαναγοράς επάνω σε κόμβο φαναριών προς Διαβατά ενοικιάζεται γωνιακό κατάστημα τεράστιας προβολής 2000τμ σε οικόπεδο 7.700τμ εξαιρετικής κατάστασης κατάλληλο για εμπόριο αντιπροσωπείες σε προσιτό ενοίκιο. [Κωδ.L8004] -Ν.Ξένος 2310-272737 LIBERTY ΣΜΘ ΡΕΤΖΙΚΙ διωροφη μεζονετα 150τμ σαλονι κουζινα 3 μεγαλα δωματια σοφιτα κατοικησιμη μεγαλα μπαλκονια θεα αριστη κατασκευη ακατοικητο στο κεντρο καταλληλο για ιατρεια 693-7297501 ●ΣΙΝΔΟΣ Βιπε ενοικιάζεται εργοστάσιο 2.800τμ με γραφεία 200τμ 2.800Ε τιμή συζητήσιμη 2310-698877 6932259565 Μεσιτικό Βάκας Ωραιόκαστρο ΣΜΘ ΣΙΝΔΟΣ ΒΙΠΕ ενοικιάζεται/πωλείται άριστης κατασκευής μοναδικό βιομηχανικό κτίριο από πάνελ συνολικού εμβαδού 2.500τμ. 7μ ύψος για κάθε χρήση σε εξαιρετική τιμή. 2310-506227 Eurobank Υπηρεσιες Ακινητων ΣΙΝΔΟΣ ΒΙΠΕ πολύ καλής πρόσβασης -προβολής βιομηχανικό κτίριο από μπετόν διαθέσιμα εμβαδά από 600τμ. εώς 3.000τμ οικόπεδο 12.000τμ. 7μ ύψος πολύ καλή τιμή. 2310-506227 Eurobank Υπηρεσιες Ακινητων ●ΣΥΜΑΧΙΚΗ ενοικιάζονται βιοτεχνικοί χώροι 400 550 800 τμ για κάθε χρήση τιμές λογικές 2310-698877 6932259565 Μεσιτικό Βάκας Ωραιόκαστρο ΣΜΘ ●ΤΙΤΑΝ ενοικιάζεται 800τμ ισόγειος βιοτεχνικός χωρίς κολώνες και 450τμ συν γραφεία 150τμ τιμές λογικές 2310698877 693-2259565 Μεσιτικό Βάκας Ωραιόκαστρο ΣΜΘ ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ στην είσοδο του χωριού ενοικιάζεται κατάστημα 128τμ ισόγειο κατασκευή 2010 ασανσέρ ημιυπόγειο 120τμ (χώρος κύριας χρήσης) ψηλοτάβανο Δυνατότητα χωρισμού στα δυο 2310-274958 697-3213107 2310261094

ΕΠΑΝΟΜΗ ενοικιάζεται οικόπεδο με κτίσμα σε εξαιρετική τοποθεσία για κεραίες κινητής τηλεφωνίας. 2392042111

●ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ δίπλα στο Jumbo ενοικιάζονται επαγγελματικοί χώροι α)3.000τμ β)1.000τμ συν 1.000τμ υπόγειο γ)670τμ με δυνατότητα διαχωρισμού Xαμηλές τιμές Iδιώτης 2310-683042 ώρες 9:00-13:00

ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ οδός ενοικιάζονται βιοτεχνικοί χώροι ισόγειο από 500-2000τμ σε οικόπεδο 11στρ με άνετες ράμπες και εύκολη πρόσβαση κοντά σε στάση οασθ χωρίς μεσίτες 2310-689499 694-4258985

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ Ενοικιάζεται σε Εμπορικό Κέντρο έναντι Δημαρχείου ισόγειο κατάστημα 61τ.μ. 1.022€. Στον 1ο όροφο 44τ.μ. 600€. Κατάλληλα για εμπορικά καταστήματα υπηρεσίες και ιατρεία 2310-772555 693-6592557

●ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ κέντρο Λ.Δημοκρατίας γωνία Β.Γεωργίου ενοικιάζεται κατάστημα 157τμ με υπόγειο 156τμ Ιδιωτης 693-2844983 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ περιοχή Θερμαικού ενοικιάζονται αποθ.χώροι α)υπόγειο 2000τμ β)ισόγειο από 500-1000τμ γ)1ος όροφος από 500-1000τμ οικόπεδο 11στρ άνετες ράμπες εύκολη πρόσβαση κοντά στάση οασθ χωρίς μεσίτες 2310689499 694-4258985 ●ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ σε κεντρικό σημείο διατίθεται προς μίσθωση γωνιακό κατάστημα ισόγειας επιφάνειας 150 τμ με αντίστοιχο υπόγειο Δανός /BNP Paribas Real Estate 2310-244962 (κωδ Σ 2007) ●ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ Στο δρόμο που συνδέει με την Εγνατία ενοικιάζονται καινούριοι επαγγελματικοί χώροι 400τ.μ.1.200τ.μ. για γραφεία βιοτεχνίες και αποθήκες. Με μεγάλο περιβάλλοντα χώρο και άδεια βιομηχανικής χρήσης. 697-7463626 ●ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ Στο δρόμο που συνδέει με την Εγνατία ενοικιάζεται για συνεργείο αυτοκινήτων καινούριος χώρος 400τ.μ. με καινούριο φούρνο βαφής και μεγάλη ασφαλτοστρωμένη αυλή. 6977463626

ΛΟΙΠΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΓΧΙΑΛΟΣ ενοικιάζεται/πωλείται νεόδμητο βιομηχανικό κτίριο από μπετόν συνολικού εμβαδού 1.500τμ σε 7.000τμ αγροτεμάχιο δυνατότητα και τμηματικής πώλησης/μίσθωσης 750τμ. 2310506227 Eurobank Υπηρεσιες Ακινητων ●ΔΡΥΜΟΣ ενοικιάζεται καταστημα 65τμ καταλληλο για κάθε χρήση ή και για αποθηκευτικό χωρο 250€ 2394031799 697-2606385 Κτημα Επενδυση ΛΗΤΗ ενοικιάζεται/πωλείται καλής πρόσβασης και προβολής κτίριο από πάνελ συνολικού εμβαδού 6.000τμ. σε οικόπεδο 22.000τμ. 11μ ύψος σε μοναδική τιμή. 2310-506227 Eurobank Υπηρεσιες Ακινητων

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑ∆Α ΙΩΑΝΝΙΝΑ επί της Χ.Τρικούπη 22 στο πιό εμπορικό σημείο της πόλης Διατίθεται από ιδιώτη νεόδμητος μεγάλης προβολής εμπορικός χώρος συνολικού εμβαδού 1.060 τμ με ιδιόκτητο υπόγειο χώρο στάθμευσης 320τμ ιδανικό για τράπεζα με θυρίδες υγειονομικού ενδιαφέροντος εμπορικό κατάστημα κλπ Πληροφορίες 23330-27220 Fax: 23330-24379 ●ΚΑΤΕΡΙΝΗ παραλία ενοικιάζεται κατάστημα 85τμ σε κεντρικο δρόμο σε αριστη κατάσταση 694-2798910 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ στην οδο Τζ.Κεννεντυ ενοικιάζεται γωνιακό ισόγειο κατάστημα 60τμ με υπογειο 60τμ βαμμένο εξοπλισμένο με γραφείο μονο 300Ε 697-6871386