Page 1

Cooking Sunday

Νο 14 • ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

It’s a tasty world

Στην κουζίνα με τον Ευτύχη Μπλέτσα ΣπιτικέΣ τούρτέΣ Απολαυστικά υπέροχες!

HoSt CHeF Η Δέσποινα Μαυρομάτη από το «Ζύθο»

σούπες

Το αγαπημένο φαγητό του χειμώνα

Gourmet προοριΣμοΣ Βουδαπέστη, το μαργαριτάρι του Δούναβη

8

Παραδοσιακά ζυμαρικά

συνταγές γεμάτες Ελλάδα!

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΙΣ 13/11 ΜΕ ΤΟΝ «ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΜΕ 2,00€


Ƭ Džǔǀ İǁnjĮLj ǗNJǎ ıIJǏǎijƿǐ ƶIJǏLjijIJǗȺLjIJĮ DŽİNjLjıIJǀ Njİ ljLjNjƾ, ljǎNJǎljǘLJĮ ljĮLj ǍLjnjǎNjǑDžǀLJǏĮ

ƸNJLjljƾ DŽLjĮ 6 ƾIJǎNjĮ ĭǘNJNJǎ ljǏǎǘıIJĮǐ (ƿnjĮ ȺĮljƿIJǎ) 500 DŽǏ. ljLjNjƾ NjǎıǒĮǏǁıLjǎ 500 DŽǏ. ljǎNJǎljǘLJĮ ljǁIJǏLjnjdž (IJǏLjNjNjƿnjdž) 250 DŽǏ. ĮǏĮljƾ 1 NjƿIJǏLjǎ ǍİǏǗ ljǏİNjNjǘįLj 300 DŽǏ. ǍLjnjǎNjǑDžǀLJǏĮ 4 lj.ı. NjĮǕnjIJĮnjǗ 2 lj.ı. įǑǗıNjǎ

MYNDIG

ƴLjƾIJǎ, 28x21cm

3

,99€

KX Gourmet-Pitta_416x280.indd 1-2

2 lj.ı. İNJĮLjǗNJĮįǎ ƪNJĮLjǗNJĮįǎ ǀ NJLjǔNjƿnjǎ ǃǎǘIJǑǏǎ ƧNJƾIJLj ljĮLj ȺLjȺƿǏLj


1

SKÄNKA ƷdžDŽƾnjLj, Ø 24cm

9

,99€

īLjĮ IJdž DŽƿNjLjıdž: ƶİ ƿnjĮ IJdžDŽƾnjLj SKÄNKA, ǃƾDžİIJİ 2 lj.ı. İNJĮLjǗNJĮįǎ ljĮLj NjǗNJLjǐ ljƾǓİLj, ȺǏǎıLJƿIJİIJİ IJǎnj ljLjNjƾ. ƧnjĮljĮIJİǘİIJİ ıǑnjİǒǙǐ ljĮLj ǗIJĮnj ȺƾǏİLj ǒǏǙNjĮ, IJǎnj ĮNJĮIJǁDžİIJİ.

IKEA 365+ VÄRDEFULL TǏǁijIJdžǐ

2

5,99€

ƶIJǎ ǁįLjǎ IJdžDŽƾnjLj, Įijǎǘ ĮȺǎıǘǏİIJİ IJǎnj ljLjNjƾ, ıǔIJƾǏİIJİ IJdžnj ljǎNJǎljǘLJĮ, IJǎ ljǏİNjNjǘįLj ȺǎǑ ƿǒİIJİ ǓLjNJǎljǗǓİLj ljĮLj IJǎnj ĮǏĮljƾ ıİ įǑnjĮIJǀ ijǔIJLjƾ, NjƿǒǏLj njĮ ĮǏǒǁıǎǑnj njĮ NjĮNJĮljǙnjǎǑnj. ƷǏǁǃİIJİ IJǎ IJǑǏǁ ıİ ƿnjĮnj IJǏǁijIJdž IKEA 365+ VÄRDEFULL.

FLÄCKIG MȺǎNJ ĮnjƾNjİLjǍdžǐ

5

,99€/2 IJİNj.

3

ƨƾDžİIJİ ǗNJĮ IJĮ ǑNJLjljƾ ıİ NjȺǎNJ ĮnjƾNjİLjǍdžǐ FLÄCKIG, ȺǏǎıLJƿIJİIJİ IJǎ IJǏLjNjNjƿnjǎ IJǑǏǁ, IJǎ NjĮǕnjIJĮnjǗ, IJǎ įǑǗıNjǎ ljĮLj IJǎ ĮNJĮIJǎȺǁȺİǏǎ ljĮLj ĮnjĮljĮIJİǘİIJİ.

ENVIS ƴLjnjƿNJǎ DžĮǒĮǏǎȺNJĮıIJLjljǀǐ

4

īLjĮ IJǎ ijǘNJNJǎ: ƧȺNJǙnjİIJİ ƿnjĮ ijǘNJNJǎ ljǏǎǘıIJĮǐ ıIJǎnj ȺƾDŽljǎ IJdžǐ ljǎǑDžǁnjĮǐ. ưİ ƿnjĮ ȺLjnjƿNJǎ ENVIS, IJǎ ĮNJİǁijİIJİ Njİ IJǎ İNJĮLjǗNJĮįǎ ǀ IJǎ ǃǎǘIJǑǏǎ. ƶljİȺƾDžİIJİ Njİ ƿnjĮ įİǘIJİǏǎ ijǘNJNJǎ, IJǎ ǎȺǎǁǎ ƿǒİIJİ İȺǁıdžǐ ĮNJİǁǓİLj.

MIXTUR ƶljİǘǎǐ ǓdžıǁNjĮIJǎǐ, 35x25cm

4,99€/2 IJİNj. 5

ƶIJdžnj ƾljǏdž IJǔnj įǘǎ ijǘNJNJǔnj, ǃƾDžİIJİ IJǎ 1/6 IJdžǐ DŽƿNjLjıdžǐ. ƷǑNJǁDŽİIJİ IJĮ ijǘNJNJĮ ıİ ǏǎNJǗ. ƮƾnjİIJİ IJǎ LjįLjǎ Njİ IJĮ ǑȺǗNJǎLjȺĮ ijǘNJNJĮ ljĮLj IJdž DŽƿNjLjıdž.

6,99€ 6

ƨƾDžİIJİ IJĮ ǏǎNJƾ ıİ ƿnjĮ IJĮǓǁ MIXTUR ȺǎǑ ƿǒİIJİ ĮNJİǁǓİLj İNJĮijǏƾ Njİ NJLjǔNjƿnjǎ ǃǎǘIJǑǏǎ ljĮLj IJĮ DŽǑǏnjƾIJİ ǙıIJİ njĮ ȺƾǏǎǑnj ıǒǀNjĮ ıĮNJǁDŽljĮǏǎǑ.ƺǀnjİIJİ ıIJǎǑǐ 180o C DŽLjĮ 30-40 NJİȺIJƾ ȺİǏǁȺǎǑ.

02/11/2011 5:11 ыы


index

Cooking SUNDAY

Νο 14, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Εκδoτική Βoρείoυ Ελλάδoς Α.Ε. Δαναΐδων 4, τ.κ 54626 - Θεσσαλoνίκη ΤΗΛ. ΣΥΝΤΑΞΗΣ: 2310 779265, FAX: 2310 257322 ΤΗΛ. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: 2310 779319 ΕΚΔOΤΗΣ:

Αλέξανδρoς Μπακατσέλoς ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ε.Β.Ε. Α.Ε.:

Τάσος Κυριακίδης ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Ε.Β.Ε.:

Άσπα Πάσσιoυ aspa@ekdotiki.gr ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ SUNDAY COOKING:

Σοφία Κωνσταντινίδου - Σγουρόγλου skonstantinidou@ekdotiki.gr CREATIVE ART DIRECTOR:

Γιάννης Σιγoύρoς yiannis@ekdotiki.gr

ΣΤΗΛΕΣ 08. NEW MENU. ΓΕΥΣΤΙΚΑ ΝΕΑ. 10. ΟΤΑΝ ΗΜΟΥΝ ΠΑΙΔΙ. ΤΡΕΙΣ ΔΙΑΣΗΜΟΙ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ. 12. GOURMET SHELF. TASTY WINTER. 14. HOST CHEF. H ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΑΠΟ ΤΟ «ΖΥΘΟ». 20. HOW TO. TIPS ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ. 22. FOOD STORIES. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ, ΑΣΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ. 24. FOOD RECYCLE. ΜΗΝ ΠΕΤΑΞΕΙΣ ΤΙΠΟΤΑ. 26. IT’S A TASTY WORLD. ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΤΥΧΗ ΜΠΛΕΤΣΑ. 32. Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ. ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΣΙΑΤΙΣΤΑ. 36. ΣΥΝΤΑΓΕΣ. Ο CHEF ΤΑΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΖΥΜΑΡΙΚΑ. 58. GOURMET ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ. ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ. 62. WINE STORIES. «ΕΞΥΠΝΕΣ» ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΚΡΑΣΙΩΝ. 6 SUNDAY COOKING

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ ΕΚΔOΣΗΣ:

Εύη Καρκίτη ekarkiti@ekdotiki.gr ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ OΜΑΔΑ: Ηλίας Αγγελίδης, Μαίρη Αλισάνογλου,

68. ΜΑΜΜΥ. ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΜΑ ΜΕ ΑΓΑΠΗ. 7Ο. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ. ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΣΠΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΤΕΣ. 72. REPORTAGE ΑΓΟΡΑΣ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΧΡΗΣΤΑ. 76. ΕΞΟΔΟΣ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑ. 80. FOOD STORE. 82. ΚΕΦΑΛΗ ΕΠΙ ΠΙΝΑΚΙ. ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ.

ΘΕΜΑΤΑ 44. ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΗΣ ΚΙΚΗΣ. ΛΑΧΤΑΡΙΣΤΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΕ ΟΣΠΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ. 48. ΣΟΥΠΕΣ. ΓΕΥΣΤΙΚΕΣ, ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ, ΥΠΕΡΟΧΕΣ. 54. BUSINESS STORY. NEOSET. 64. ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΚΡΑΣΙΟΥ. ΤΟ ΔΗΜΟΦΙΛΕΣ SYRAH. 66. SPIRITS. SHERRY Ή MADEIRA;

Βασίλης Γαλανός, Θόδωρος Γιαχουστίδης, Λένια Κιουμή, Σωτηρία Μαρίνου, Ρίκα Παπανίκου ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ: Τάσος Ανδρεάδης, Κική Εμμανουηλίδου, Ελένη και Σύλβια Κουμεντάκη, Δέσποινα Μαυρομάτη, Νίκος Τζούμας ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΕΩΝ: Κυριακή Σιδηροπούλου ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΓΟΡΑΣ: Σοφία Λιμπαντούδη ΑΤΕΛΙΕ: Μενέλαος Γεωργίου, Άννα Τσολάκη ΦΩΤOΓΡΑΦOΣ: Γρηγόρης Σιαμίδης ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ : APEIRON, CORBIS, VISUAL HELLAS,

FOTOLIA, ISTOCKPHOTO ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: Θέκλα Κωστάκου ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Αδαμαντία Γκούβα ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Ε.Β.Ε.:

Αγγελική Καράνου akaranou@ekdotiki.gr ADVERTISING MANAGER: Τζίνα Σαλαμπάση tsalabasi@ekdotiki.gr ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ:

Kατερίνα Δάλλα, kdalla@ekdotiki.gr

Μαριλίζα Καλέση, mkalesi@ekdotiki.gr

Eλένη Ομήρου eomirou@ekdotiki.gr

TMHMA ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ:

Eλένη Παπαδοπούλου, epapadopoulou@ekdotiki.gr NEw BUSINESS MANAGER:

Λένα Αντωνοπούλου, lantonopoulou@ekdotiki.gr ΥΠOΔOΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Μάντω Γαλανού, diafimisi@ekdotiki.gr, τηλ. 2310 779176, fax: 2310 779301 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:

Στέλλα Παπαδοπούλου, ad@ekdotiki.gr, τηλ. 2310 779273 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ: Βουλής 14, Σύνταγμα, τ.κ 10563,

τηλ. 210 7255850, 210 7256764 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ε.Β.Ε.: Σoφία Ψιλoπoύλoυ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚOΙΝΩΝΙΑΣ Ε.Β.Ε.: Φωτεινή Καρπούζα ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ε.Β.Ε.: Μαριλίζα Καλέση ΔΙΑΧΩΡΙΣΜOΙ - ΜOΝΤΑΖ: «Pre - press» Εκδoτική Βoρείoυ Ελλάδoς Α.Ε., Δαναΐδων 4, Θεσσαλoνίκη, τ.κ 54626, τηλ. 2310 779279 ΒΙΒΛΙOΔΕΣΙΑ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ: «Φίλιππoς» Εκδoτική Βoρείoυ Ελλάδoς Α.Ε., Βιoμηχανική Περιoχή Κιλκίς - Σταυρoχώρι, τηλ. 23410 72179, 72180, 72181 ΤΟ SUNDAY COOKING ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΗ 2 Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΜΕ ΤΟΝ «ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ. ΧΕΙΡOΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΦΩΤOΓΡΑΦΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦOΝΤΑΙ. ΑΠΑΓOΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΔΗΜOΣΙΕΥΣΗ, Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ, OΛΙΚΗ, ΜΕΡΙΚΗ΄Η ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ΄Η ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΦΡΑΣΗ΄Η ΔΙΑΣΚΕΥΗ΄Η ΑΠOΔOΣΗ ΤOΥ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝOΥ ΤOΥ ΠΕΡΙOΔΙΚOΥ ΜΕ OΠOΙOΝΔΗΠOΤΕ ΤΡOΠO, ΜΗΧΑΝΙΚO, ΗΛΕΚΤΡOΝΙΚO, ΦΩΤOΤΥΠΙΚO, ΗΧOΓΡΑΦΗΣΗΣ΄Η ΑΛΛO, ΧΩΡΙΣ ΠΡOΗΓOΥΜΕΝΗ ΓΡΑΠΤΗ ΑΔΕΙΑ ΤOΥ ΕΚΔOΤΗ. ΝOΜOΣ 2121/1993 ΚΑΙ ΚΑΝOΝΕΣ ΔΙΕΘΝOΥΣ ΔΙΚΑΙOΥ ΠOΥ ΙΣΧΥOΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011


− NOEL −

Πορσελάνινο σερβίτσιο διακοσμημένο με χρυσό Πιάτο φαγητού 11,40€, Πιατέλα στρογγυλή 30€, Πιάτο γλυκού 9€

− CHRISTMAS SKY −

Πορσελάνινο σερβίτσιο διακοσμημένο με χρυσό και πλατίνα Πιάτο φαγητού 13€, Τουρτιέρα 49€, Σπάτουλα γλυκού 14€, Δαχτυλίδι πετσέτας 5€, Σταχτοδοχείο 13,5€

KATΑΣΤΗΜΑΤΑ ΙΩΝΙΑ ΠΥΛΑΙΑ Mediterranean Cosmos, ΛΑΓΚΑΔΑΣ 1ο χλμ Λαγκαδά-Θεσ/νίκης, Εξυπηρέτηση Πελατών : 210 6299975 | www.ionia.gr


Μενού υψηλής γαστρονομίας σε χαμηλές τιμές! Το «Regency Casino Thessaloniki» γιορτάζει 15 χρόνια και προσφέρει δύο οικονομικά, εορταστικά, πλήρη μενού, κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στο πολυβραβευμένο εστιατόριό του, «Alfredo’s Grand Dining Restaurant». Ο executive chef Απόστολος Αλτάνης δημιούργησε τα «The Greatest Anniversary Menus» -το «Introductory cu15ine» στα 19€ και το μενού «Anniversary cu15ine» στα 29€! (μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου. Τηλέφωνο κρατήσεων: 2310 491199).

New

menu ΤΗΣ ΛΕΝΙΑΣ ΚΙΟΥΜΗ

ΚΕΡΚΥΡΑϊΚΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ «ΑπΕΛΙΣΤΡΑ»: ΚΑΤΑχωΡΙΣΜΕΝΑ ΣΤΟ… LIbrO D’ OrO ΤΗΣ γΕΥΣΗΣ! Τα βραβευμένα παραδοσιακά αλλαντικά «Απέλιστρα» φέρνουν στο τραπέζι σας μοναδικά, γκουρμέ σαλάμια Κερκύρας με μακραίωνη, «ευγενική» παράδοση. Το Nombolo Fumicado (Νούμπουλο Φουμικάδο) «Απέλιστρα», από ολόκληρο χοιρινό κόντρα φιλέτο, με εξαιρετικά ιδιαίτερη επεξεργασία, ήταν το αγαπημένο των κόμηδων. Το δημοφιλές Salado «Απέλιστρα», το καπνιστό σαλάμι των ευγενών, παράγεται από χοιρινό και μοσχαρίσιο κρέας με 15ήμερη ωρίμανση. Ακόμη μπορείτε να συνοδεύσετε το κρασί ή τη ρακή σας με Πανσέτα Καπνιστή «Απέλιστρα» σε δάφνη και σχοίνο κρέατος. «Απέλιστρα»: Τηλέφωνο 210 9756380.

8 SUNDAY COOKING

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011


Η Wine Plus διοργανώνει… Μία πρωτότυπη έκθεση φωτογραφίας του Heinz Troll, με 16 πορτρέτα γνωστών προσωπικοτήτων από τον ελληνικό χώρο της γαστρονομίας, που έχουν δημοσιευτεί στο «Wine Plus Magazine», θα φιλοξενηθεί στο εστιατόριο «Σκούφος» στη Θεσσαλονίκη από την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου μέχρι την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου. («Σκούφος», Κωνσταντινουπόλεως 140, τηλ. 23130 02207, πληροφορίες: Wine Plus, τηλ. 2310 888311). Επίσης, συνεχίζει τα μαθήματα μαγειρικής με «Τα μυστικά της γαλλικής κουζίνας», που θα «αποκαλυφθούν» τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο «Excelsior», με οδηγό και δάσκαλο τον chef του ξενοδοχείου, χάρη Σακαλή. Ο chef θα παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο γεύμα, ενώ θα ακολουθήσει cocktail στο bistrot του ξενοδοχείου, με γαλλικά εδέσματα σε μορφή finger food και ταιριαστά κρασιά που θα μας παρουσιάσει η χημικός οινολόγος Μαρία Νέτσικα. (για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, καλέστε στο 2310 888311).

Αν πεινάς, κάνε «κλικ»!

Γευστικά σεμινάρια!

Είστε στο γραφείο ή στο σπίτι και πεινάτε; Κάντε «κλικ» στο foodoo.gr και παραγγείλτε εύκολα και γρήγορα απ’ όλα τα αγαπημένα εστιατόρια της περιοχής σας! Χωρίς να ψάχνετε σε έντυπα και καταλόγους, χωρίς τηλεφωνικό κόστος και αναμονή, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση, πληρώνοντας παραδοσιακά στην πόρτα σας! Το foodoo. gr είναι το πιο «γευστικό» κώλυμα του Ιnternet! (www.foodoo.gr).

Η «Μαρμίτα» αποφάσισε να σας μάθει να μαγειρεύετε και διοργανώνει σεμινάρια μαγειρικής για όλους. Κάθε μήνας έχει διαφορετικές προτάσεις που μπορεί να απασχολήσουν μικρούς και μεγάλους, από 3 έως 103 ετών! Η «Μαρμίτα» δημιουργήθηκε για να φιλοξενήσει όλους όσοι θέλουν να μοιραστούν την αγάπη τους για τη μαγειρική, να ανταλλάξουν συνταγές και μικρά μυστικά, να μάθουν τεχνικές και να ταξιδέψουν μέσω της γεύσης σε όλο τον κόσμο. (περισσότερες πληροφορίες: www.marmita.gr).

MISKO & Παραδοση

Η MISKO φέρνει την παράδοση… στο πιάτο σας, με τη νέα σειρά ζυμαρικών MISKO παραδοσιακά. Σχήματα και γεύσεις με έμπνευση από την τοπική παράδοση, προϊόντα φτιαγμένα από επιλεγμένα σιτηρά της ελληνικής γης. Τα MISKO παραδοσιακά προτείνουν στις συσκευασίες τους καλές, σπιτικές, παραδοσιακές συνταγές προσαρμοσμένες στις σύγχρονες διατροφικές ανάγκες, με σεβασμό στον περιορισμένο χρόνο της σημερινής νοικοκυράς.

SUNDAY COOKING 9


Retro Gourmet

Όταν ήμουν

παιδί...

Οι γαστριμαργικές αναμνήσεις τριών γνωστών και αγαπημένων προσώπων… στο πιάτο μας!

ΤΩΝ ΜΑΙΡΗΣ ΑΛΙΣΑΝΟΓΛΟΥ & ΗΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΔΗ

.

Χριστίνα Σάλτη τραγουδίστρια

Μαρία Σαράφογλου δημοσιογράφος

«Η

«Δ

γεύση που θυμάμαι εντονότερα απ’ τα παιδικά μου χρόνια είναι η γεύση απ’ τα τηγανητά αβγά και τις τηγανίτες με τυρί, που μου έφτιαχνε η γιαγιά μου. Όχι μόνο η γεύση, αλλά και η μυρωδιά, μου έμειναν αξέχαστες!».

τηγανητά αβγά 10 SUNDAY COOKING

ε θυμάμαι έντονα κάποια γεύση από τα παιδικά μου χρόνια. Θυμάμαι, όμως, από τα φοιτητικά μου χρόνια στη Θεσσαλονίκη και δεν είναι άλλη από την μπουγάτσα με κρέμα».

μπουγάτσα με κρέμα

Ορφέας Αυγουστίδης ηθοποιός

«Θ

υμάμαι και τη μητέρα και τον πατέρα μου να μαγειρεύουν πολύ στο σπίτι. Μικρός ήμουν μακαρονάς. Ήμουν δύσκολος στο φαγητό τότε -έτρωγα τέσσερα φαγητά και τα μακαρόνια ήταν το πιο αγαπημένο μου. Τώρα, τρώω τα πάντα, αλλά τις μακαρονάδες τις αγαπάω ακόμη!».

μακαρονάδα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011


gourmet shelf ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΓΟΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

Χυμός με κομματάκια Aloe Vera και άρωμα μήλου, Sappé, salt-sugar-spices.gr | Τσάι οικολογικό, με γεύση ραβεντιού και βανίλιας, Te Med Rabarber & Vaniljsmak, IKEA | Μαύρο ψωμί, με φουντούκια (Swartzbrot haseln�esse) από πλιγούρι σίκαλης, πλιγούρι σιταριού και προζύμι από πλιγούρι σίκαλης με φουντούκια και μεγάλο χρόνο ψημένο στην πέτρα, Blé | Μουστάρδα Θεσσαλονίκης με ελαιόλαδο, ΕΡΓΟΝ | Ψιλόκοκκο ροζ αλάτι Ιμαλαΐων, Himalayen, salt-sugar-spices.gr

12 SUNDAY COOKING

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Ε υ χ α Ρ Ι Σ τ Ο υ Μ Ε τ Ο π α Ν τ Ο π ω λ Ε Ι Ο « Ε Ρ Γ Ο Ν » Γ Ι α τ η φ Ι λ Ο ξ Ε Ν Ι α τ η Σ φ ω τ Ο Γ Ρα φ Ι Σ η Σ .

Tasty winter

Αυτόν το μήνα το ράφι γεμίζει με εκλεπτυσμένα, ποιοτικά προϊόντα, τα οποία υπόσχονται ένα γευστικό χειμώνα.


host chef

Από τη

Θεσσαλονίκη με αγάπη! Στο «Ζύθο Ντορέ», ένα εστιατόριο άρρηκτα δεμένο με την ιστορία της πόλης, η Δέσποινα Μαυρομάτη εμπνέεται και δημιουργεί μοναδικές συνταγές. ΤΗΣ ΛΕΝΙΑΣ ΚΙΟΥΜΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ: ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

Η

Δέσποινα Μαυρομάτη είναι η γυναίκα που κρύβεται πίσω από τη δημιουργία και επιτυχία του «Ζύθου» στα Λαδάδικα και του «Ντορέ - Ζύθου», στο Λευκό Πύργο. Όπως μας είπε, από πολύ μικρή ηλικία ονειρευόταν να ασχοληθεί με τη μαγειρική, καθώς μεγάλωσε σ’ ένα σπίτι όπου «το φαγητό ήταν πάντα γιορτή». Ήδη από τα φοιτητικά της χρόνια σε Μ. Βρετανία και Αμερική άρχισε να διεκδικεί το όνειρό της, ωστόσο το όνειρο αυτό έγινε πραγματικότητα το Μάιο του 1990, με το άνοιγμα του «Ζύθου» στα Λαδάδικα. Σημαντική στιγμή για την πορεία της ήταν και η μεταμόρφωση του ιστορικού «Ντορέ» -που λειτουργούσε από το 1911 ως καφέ και υπήρξε στέκι καλλιτεχνών και διανοουμένωνσε «Ντορέ - Ζύθος», αλλαγή η οποία κέρδισε τις εντυπώσεις. Η κ. Μαυρομάτη, στενά συνδεδεμένη με τη Θεσσαλονίκη, τονίζει ότι πηγή έμπνευσής της είναι «η παράδοση της πόλης,

14 SUNDAY COOKING

με επιρροές από τις κουζίνες όλων των χωρών της Μεσογείου», κάτι που οδήγησε στην επιλογή να μπει στον τίτλο του «Ζύθου» η διευκρίνιση «Μεσογειακό ζυθεστιατόριο». Εξάλλου, η αγάπη και η προσήλωσή της στις μεσογειακές γεύσεις φαίνονται και στα αφιερώματα που πραγματοποιούνται κατά καιρούς στα εστιατόρια, τόσο για την κουζίνα διάφορων περιοχών της Ελλάδας όσο και για το γαστρονομικό χαρακτήρα άλλων περιοχών της Μεσογείου, όπως η Καππαδοκία, η Κωνσταντινούπολη, ο Λίβανος. Τα τελευταία χρόνια, δίνει έμφαση στην ελληνική κουζίνα τονίζοντας ότι «περιλαμβάνει τα πάντα και αποτελεί μία απόλυτα υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή». Τα αγαπημένα της υλικά για τη μαγειρική είναι όλοι οι καρποί της φύσης και τα λαχανικά. Χαρακτηριστική είναι και η συμβουλή της σε νέους μάγειρες, τους οποίους προτρέπει να ψάξουν και να γνωρίσουν καλά τα ελληνικά προϊόντα. Πεποίθησή της είναι ότι σ’ αυτά βρίσκεται «όλος ο πλούτος», γι’ αυτό και απέσυρε από την κουζίνα της όλα σχεδόν τα υλικά εισαγωγής.

NOΕΜΒΡΙΟΣ 2011


Γιουβέτσι με διάφορα κρέατα ΥΛΙΚΑ (ΓΙΑ 5 ΑΤΟΜΑ) 200 γρ. μοσχάρι κομμένο σε κύβους 200 γρ. κοτόπουλο στήθος κομμένο σε κύβους 200 γρ. χοιρινό κομμένο σε κύβους 1 μεγάλο κρεμμύδι χοντροκομμένο 2 - 3 ντομάτες 250 γρ. γραβιέρα 500 γρ. κριθαράκι 100 ml λευκό, ξηρό κρασί ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Σοτάρουμε τα κρέατα, χωριστά το κάθε είδος, και στη συνέχεια σοτάρουμε και το κρεμμύδι. Μόλις ροδίσει, βάζουμε στο ίδιο σκεύος όλα τα κρέατα και σβήνουμε με το κρασί. Αμέσως μετά ρίχνουμε στην κατσαρόλα τις ντομάτες αφού πρώτα τις ψιλοκόψουμε και τα αφήνουμε όλα μαζί να βράσουν για 5 -10΄. Κατόπιν ρίχνουμε στο σκεύος και το κριθαράκι, το οποίο αφήνουμε να μαγειρευτεί μέχρι να φουσκώσει. Μόλις το φαγητό ετοιμαστεί, μοιράζουμε το περιεχόμενο της κατσαρόλας σε 5 πήλινα ατομικά σκεύη. Σκεπάζουμε κάθε σκεύος με τριμμένη γραβιέρα και ψήνουμε για 10’ σε προθερμασμένο φούρνο στους 200οC.

NOΕΜΒΡΙΟΣ 2011

SUNDAY COOKING 15


Σαλάτα με μαριναρισμένα λαχανικά εποχής ΥΛΙΚΑ (ΓΙΑ 3 - 4 ΑΤΟΜΑ) 1 καρότο 1 κολοκυθάκι 1 πράσινη πιπεριά 1 κόκκινη πιπεριά Φλωρίνης 100 γρ. κίτρινη κολοκύθα 500 γρ. σπανάκι 50 γρ. ξηρός ανθότυρος Κρήτης λαδολέμονο αλάτι, πιπέρι ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Κόβουμε σε λεπτές λωρίδες (τύπου julienne) τα λαχανικά, εκτός από το σπανάκι, και τα αφήνουμε να μαριναριστούν για 2 - 3 ώρες σ’ ένα σκεύος με το λαδολέμονο, το αλάτι και το πιπέρι. Κόβουμε το σπανάκι και στη συνέχεια το ανακατεύουμε με τα μαριναρισμένα λαχανικά. Ρίχνουμε λίγο λαδολέμονο ακόμη, προσθέτουμε τον ανθότυρο σε λεπίδες από πάνω και σερβίρουμε.

16 SUNDAY COOKING

NOΕΜΒΡΙΟΣ 2011


Λαχανοντολμάς κιμανλίδικος ΥΛΙΚΑ (ΓΙΑ 5 ΑΤΟΜΑ) Για τη γέμιση εσωτερικά 750 γρ. μοσχαρίσιος κιμάς 2 αβγά ½ φλ. κρέμα γάλακτος 1 κρεμμύδι ξερό ψιλοκομμένο ½ φλ. πράσο ψιλοκομμένο ½ φλ. καρότο τριμμένο ½ φλ. σάλτσα ντομάτας 3 κ. γλ. θυμάρι ½ κ. σ. μουστάρδα αλάτι, πιπέρι Για τη γέμιση εξωτερικά ½ κουτί μανιτάρια πλευρώτους ψιλοκομμένα 1 ματσάκι φρέσκο, πράσινο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο 1 φλ. μαϊντανός ψιλοκομμένος 2 πανσέτες ψιλοκομμένες Για το τύλιγμα 1 μικρό λάχανο αχνισμένο ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Στρώνουμε στον πάγκο, πάνω σε μια λαδόκολλα 50Χ50 εκ., τα φύλλα του λάχανου. Στη συνέχεια σοτάρουμε ελαφρά τα υλικά για την εξωτερική γέμιση. Αφού στραγγίξουν τα υγρά τους, τα στρώνουμε πάνω στα απλωμένα φύλλα του λάχανου. Αμέσως μετά αρχίζουμε να ζυμώνουμε τα υλικά για την εσωτερική γέμιση και, μόλις γίνει το μίγμα συμπαγές, το τοποθετούμε πάνω στα προηγούμενα υλικά και στη μέση, περίπου, της επιφάνειας. Τυλίγουμε σφιχτά σ’ ένα ρολό όλα τα παραπάνω με τη λαδόκολλα στην εξωτερική πλευρά. Ψήνουμε με τη λαδόκολλα σε προθερμασμένο φούρνο στους 180ο C για μία ώρα. Για το σερβίρισμα, ξετυλίγουμε τη λαδόκολλα και κόβουμε σε φέτες με πάχος 1 δαχτύλου περίπου.

NOΕΜΒΡΙΟΣ 2011

SUNDAY COOKING 17


Παγωτό καραμέλας με σοκολάτα ΥΛΙΚΑ (ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ) 200 γρ. μαύρη ζάχαρη 200 ml κρέμα γάλακτος light 4 κρόκοι αβγών 4 ασπράδια αβγών (χωριστά) 6 κ. γλ. μέλι 1 κ. γλ. χυμός λεμόνι 2 ξυλάκια βανίλια 600ml γάλα 50 γρ. κακάο σε σκόνη 1 κ. σ. βούτυρο 50 γρ. τρούφα σοκολάτας ή τριμμένα αμύγδαλα 2 κ. σ. τριμμένο αμύγδαλο 6 κ. σ. νερό ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Σ’ ένα τηγάνι φτιάχνουμε την καραμέλα ανακατεύοντας τη μαύρη ζάχαρη με το νερό. Στο ίδιο σκεύος προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος, ανακατεύοντας σε χαμηλή φωτιά. Χτυπάμε τους κρόκους των αβγών με το μέλι και τα ρίχνουμε στο μίγμα, συνεχίζοντας το ανακάτεμα. Στο μεταξύ, χτυπάμε τα ασπράδια των αβγών με το λεμόνι για να φτιάξουμε τη μαρέγκα και μόλις ετοιμαστεί την προσθέτουμε στα υλικά που ανακατέψαμε προηγουμένως. Κατόπιν βράζουμε το γάλα με τη βανίλια και το κακάο και το προσθέτουμε στα προηγούμενα υλικά συνεχίζοντας το ανακάτεμα. Αφού το μίγμα ομογενοποιηθεί, το κρυώνουμε για λίγο στο ψυγείο και στη συνέχεια το μεταφέρουμε στην παγωτομηχανή ή καλά παγωμένο στον καταψύκτη για να μην κρυσταλλώσει. Σερβίρουμε το παγωτό μας με σάλτσα καραμέλας, την οποία παρασκευάζουμε ανακατεύοντας τη μαύρη ζάχαρη με το νερό και προσθέτοντας το βούτυρο. Για καλύτερη εικόνα, αλλά και γεύση, κατά το σερβίρισμα μπορούμε να ρίξουμε πάνω στο παγωτό τριμμένα αμύγδαλα ή τρούφα σοκολάτας.

18 SUNDAY COOKING

NOΕΜΒΡΙΟΣ 2011


γιορτάζουµε 35 χρόνια και σaς προσφέρουµε

σε επιλεγµένα προϊόντα για τους κατόχους της Mas Card

¹ªÌËEI °¦Ã 3 Áö»µÄ¹ÃË ¶¿ª 3 ¢¶º¶»µÄ¹ÃË 2011

¶¿ª ¶¥°ÁƤ¸ª¶¿ª Æ¿Á °¦Ã£¶»°Æ¿Á º°¹ »¶ÌĹ 3 ƶ»°Ì¹° °Á° °.¼.».


How to...

Πολύτιμες συμβουλές, μικρά μυστικά και χρήσιμα tips, για να βγαίνουμε πάντα νικητές στη μάχη με την κουζίνα! ΤΗΣ ΡΙΚΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ

… βράσουμε το κουνουπίδι χωρίς μυρωδιές

1

Πριν ακόμη πλύνουμε το κουνουπίδι που θα μαγειρέψουμε, γεμίζουμε το νεροχύτη με κρύο νερό, το οποίο αλατίζουμε ελαφρά. Αφήνουμε εκεί το κουνουπίδι για 15΄. Μ’ αυτόν τον τρόπο θα φύγουν τα έντομα που πιθανώς υπάρχουν μέσα στα «μπουκετάκια» του.

2

Πλένουμε και χωρίζουμε τα «μπουκετάκια» του κουνουπιδιού, τα οποία, με τη σειρά τους, αφήνουμε για λίγη ώρα μέσα σε κρύο νερό, όπου όμως έχουμε προηγουμένως προσθέσει το χυμό ενός λεμονιού.

… να φτιάξουμε νόστιμα ρεβίθια

Θ

ρεπτικά και πεντανόστιμα τα ρεβίθια, αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα φαγητά της ελληνικής οικογένειας. Το μαγείρεμά τους, ωστόσο, έχει τα μυστικά του. Πρώτα απ’ όλα πρέπει να μουσκέψουμε τα ρεβίθια σε χλιαρό νερό, τουλάχιστον για 12 ώρες. Στη συνέχεια, να τα στραγγίσουμε και να τα ξεπλύνουμε πολύ καλά με άφθονο, χλιαρό νερό. Αμέσως μετά παίρνουμε στη χούφτα μικρές ποσότητες ρεβιθιών και τις τρίβουμε μέχρι να φύγει ο φλοιός τους. Τα ρίχνουμε στη κατσαρόλα και μόλις πάρουν μια βράση αφαιρούμε τον αφρό που σχηματίζεται, όπως ακριβώς κάνουμε και με το κρέας. Στη συνέχεια, τα βάζουμε στην κατσαρόλα και τα σκεπάζουμε με νερό προσθέτοντας κρεμμύδι, πιπέρι και λάδι, ενώ αφήνουμε το αλάτι για το τέλος.

… να μη στεγνώσει το κρέας

Ε

λάχιστοι είναι εκείνοι που μπορούν να αντισταθούν σ’ ένα ζουμερό και νόστιμο κομμάτι κρέας. Το ψήσιμο στο φούρνο, ωστόσο, δεν αποκλείεται να στεγνώσει το φαγητό μας. Μια ιδέα για ένα πιο ζουμερό αποτέλεσμα είναι να τυλίξουμε σε αλουμινόχαρτο το κομμάτι που πρόκειται να μαγειρέψουμε. Περίπου 10΄ πριν το βγάλουμε από το φούρνο, αφαιρούμε το αλουμινόχαρτο, αφήνοντας το κρέας μας να ροδίσει και ν’ αποκτήσει μια λαχταριστή κρούστα χωρίς να στεγνώσει. Αν μαγειρέψουμε το κρέας στην κατσαρόλα, μπορούμε να προσθέσουμε μια, δυο κουταλιές κρέμα γάλακτος ή λίγες σταγόνες γάλα εβαπορέ.

3

Ρίχνουμε τα «μπουκετάκια» σε νερό που βράζει, σε μια βαθιά κατσαρόλα, φροντίζοντας να πέφτουν με το «κεφάλι» προς τα κάτω ώστε να διατηρήσουμε το λευκό χρώμα τους.

4

Για ν’ αποφύγουμε τις βαριές μυρωδιές στην κουζίνα, βάζουμε ένα βαμβάκι ποτισμένο με ξίδι πάνω στο καπάκι της κατσαρόλας ή μπορούμε να προσθέσουμε στο νερό λίγο γάλα.

… βγάζουμε εύκολα τα κουκούτσια

Με το ανοξείδωτο αυτό εργαλείο μπορούμε εύκολα να αφαιρέσουμε το κουκούτσι της ελιάς. Τοποθετούμε στη στρογγυλή θήκη την ελιά με το μυτερό της μέρος προς τα κάτω και πιέζουμε δυνατά με το αιχμηρό τμήμα του εργαλείου. Έτσι, οι ελιές μας είναι έτοιμες για να χρησιμοποιηθούν σε πίτσες, μακαρονάδες, σάλτσες, αλλά και σε υπέροχα κοκτέιλ! 20 SUNDAY COOKING

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011


Από το 1922 νοστιμίζει το τραπέζι μας! 90 χρόνια παράδοσης… Όνομα κυρίαρχο στο αλάτι… Όραμά μας η ανάπτυξη…

Η ΚΑΛΑΣ δεν είνΑί μόνό ΑΛΑτί…

Δημιουργήσαμε για εσάς τις νέες Ξεχωριστές Γεύσεις ΒΕΜ

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το site της εταιρείας www.kalas.gr

Δοκιμάστε τη νέα σειρά μπαχαρικών με την ποιότητα ΚΑΛΑΣ


Food Stories Ασφυκτικά γεμάτο βιταμίνες το πορτοκάλι, θρεπτικό και νόστιμο, κατέχει μια ξεχωριστή θέση στο χειμερινό τραπέζι μας. ΤΗΣ ΡΙΚΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ

Πορτοκάλι Ασπίδα για το χειμώνα

T

ο πορτοκάλι, με ηλικία μεγαλύτερη των 4.000 χρόνων, κατάγεται από την Κίνα και ανήκει στην οικογένεια των εσπεριδοειδών. Το σχήμα του είναι σφαιρικό ή ωοειδές και η φλούδα του διαφέρει ανάλογα με τις ποικιλίες του. Η εξωτερική επιφάνειά του έχει πολλά στίγματα και είναι πολύ πλούσια σε αιθέριο έλαιο και σε καροτένιο, στα οποία οφείλει και το λαμπερό χρώμα της. Η σάρκα του χωρίζεται σε τμήματα που λέγονται σκελίδες ή φέτες. Η γεύση του είναι γλυκιά ή γλυκόξινη ανάλογα με την ποιότητα και την ποικιλία του. Πάνω από 160 ποικιλίες πορτοκαλιού υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Οι έξι βασικές που καλλιεργούνται στην Ελλάδα είναι οι εξής: η Βαλέντσια, που είναι ιδιαιτέρως ανθεκτική και δίνει εύγευστα και καλής ποιότητας πορτοκάλια, η Σουλτανί του Φόδελε, με πολύ πλούσιο χυμό, η Μέρλιν, γνωστή ποικιλία με χυμώδεις καρπούς, το πορτοκάλι της Χίου, που ξεχωρίζει για τα πολλά σπόρια του, το πορτοκάλι της Άρτας και τα Σαγκουίνι, που είναι γνωστά για το κόκκινο χρώμα τους και τον πλούσιο χυμό τους.

22 SUNDAY COOKING

Πολύτιμο για την υγεία μας Το πορτοκάλι περιέχει βιταμίνη C, καροτίνη Β, φυτικές ίνες, κάλιο και φολικό οξύ. Ανήκει στην κατηγορία των φρούτων με τις μεγαλύτερες αντιοξειδωτικές ουσίες. Παράλληλα, είναι πλούσιο σε σάκχαρα, ασβέστιο και φώσφορο. Είναι απαραίτητο για τη διατροφή μας εξαιτίας της θρεπτικής αξίας του. Ένα πορτοκάλι δίνει μόλις 62 θερμίδες, ενώ μειώνει δραστικά τη χοληστερίνη και την υπέρταση. Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι βοηθάει στη μείωση των εγκεφαλικών επεισοδίων και τις καρδιοπάθειες. Συνιστάται, επίσης, σε άτομα που πάσχουν από αναιμία, παχυσαρκία, αρθρίτιδα και οστεοπόρωση, ενώ είναι το πρώτο φρούτο που σκεφτόμαστε όταν μας πιάσει το απλό κρυολόγημα ή η γρίπη της εποχής. Οι ευεργετικές δράσεις του πορτοκαλιού, όμως, δε σταματούν εδώ. Το εκχύλισμά του βοηθά στην αντιγήρανση του δέρματος, ενώ η υψηλή περιεκτικότητά του σε βιταμίνη C προλαμβάνει τη δημιουργία πανάδων και κηλίδων στο πρόσωπό μας. t

Στη ζαχαροπλαστική και τη μαγειρική Η απίθανη γεύση του πορτοκαλιού το κάνει ιδανικό για γλυκό του κουταλιού, αλλά και για σπιτικές μαρμελάδες. Το βρίσκουμε σχεδόν πάντα στα κέικ, καθώς το ξύσμα του δίνει γεύση, άρωμα και ένα πιο αφράτο αποτέλεσμα. Ένα εξίσου νόστιμο γλυκό είναι και η πορτοκαλόπιτα, ενώ ποιος μπορεί να αντισταθεί σε μία μους από πορτοκάλι; Κουλουράκια πορτοκαλιού, παγωτό με πορτοκάλι, μελομακάρονα και λουκουμάδες με το χυμό του είναι μόνο μερικές από τις πιο νόστιμες λιχουδιές που μπορούμε να απολαύσουμε. Ο χυμός του είναι απαραίτητος για το πρωινό μας, ενώ το λικέρ από πορτο πορτοκάλι μπορεί να κλείσει μια ευχάριστη βραδιά. Επίσης δένει με όλα τα κρεατικά, όπως πάπια με πορτοκάλι, χοιρινό με μέλι και πορτο πορτοκάλι, αλλά και η σάλτσα του συνοδεύει σχεδόν πά πάντα το φρέσκο σολομό.

Αρωματικό χώρου Μπορείτε να απομακρύνετε από το σπίτι σας όλες τις δυσάρεστες οσμές αν σ’ ένα πορτοκάλι καρφώσετε γαριφαλάκια. Ο συνδυασμός των αρωμάτων δίνει ένα απολύτως φυσικό αποτέλεσμα, αφήνοντας στο χώρο μια αίσθηση φρεσκάδας, που βελτιώνει τη διάθεση.

Στην περιποίηση του σώματος Τα εκχυλίσματα, αλλά και τα εξαίσια αρώματα του πορτοκαλιού, χρησιμοποιούνται σε πολλές σειρές για την περιποίηση του σώματος, αλλά και του προσώπου. Σε μορφή αφρόλουτρου, θεωρείται ότι αναζωογονεί την επιδερμίδα αφήνοντάς την ελαστική και νεανική.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011


Food Recycle

Μην Πετάξεις

Τίποτα! ΥΛΙΚΑ (ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ) τα μπιφτέκια που περίσσεψαν 1 κουτί κονκασέ ή σπιτική ντομάτα τριμμένη 1 κ. σ. πελτές ντομάτας 2 σκελίδες σκόρδο 1 μεγάλο κρεμμύδι ξερό 2 κρεμμυδάκια φρέσκα 1 καρότο λίγη ρίγανη, λίγο θυμάρι αλάτι, μαύρο πιπέρι 1 κ.γλ. ζάχαρη ελαιόλαδο

Μπιφτεκάκιά Με κόκκινη σάλτσά κάι Μυρωδικά

24 SUNDAY COOKING

Ιδέες και λύσεις, για να μαγειρέψετε νόστιμα και θρεπτικά πιάτα με υλικά που σας περίσσεψαν από το χθεσινό φαγητό. ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΜΑΡΙΝΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Σ’ ένα τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το ξερό κρεμμύδι με το σκόρδο. Μόλις μαραθούν ρίχνουμε στο σκεύος το καρότο, που έχουμε κόψει σε μικρά κυβάκια, καθώς και τα φρέσκα κρεμμυδάκια, που έχουμε τεμαχίσει σε λεπτές ροδέλες. Αφού βγάλουν τα αρώματά τους προσθέτουμε στο τηγάνι το κονκασέ ή την τριμμένη ντομάτα και αφήνουμε να πάρει μια βράση. Προς το τέλος του βρασμού ρίχνουμε την κουταλιά του πελτέ, τη ζάχαρη, το αλάτι και το πιπέρι και βλέπουμε αν χρειάζεται να ρίξουμε λίγο νερό. Τα αφήνουμε όλα μαζί να βράσουν για περίπου 15΄. Αμέσως μετά, χωρίς όμως να χαμηλώσουμε τη φωτιά, προσθέτουμε τη ρίγανη, το θυμάρι και ρίχνουμε μέσα στη σάλτσα τα μπιφτέκια. Βράζουμε σε χαμηλή φωτιά για άλλα 5΄- 7΄, για να ζεσταθούν καλά τα μπιφτέκια. Σερβίρουμε αμέσως με ρύζι ή πράσινη σαλάτα εποχής.

Τα μπιφτέκια της προηγούμενης τρώγονται και την επόμενη μέρα, μαγειρεμένα με σάλτσα.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011


Tips (για ν’ ανανεώσετε το φαγητό της προηγούμενης μέρας) ● Αν σας περίσσεψαν

πατάτες φούρνου Οι πατάτες του φούρνου είναι από τα φαγητά που πραγματικά δεν τρώγονται την επόμενη μέρα. Μπορείτε, όμως, να τις σερβίρετε με αβγά. Σε λάδι που καίει βάλτε τις πατάτες που σας περίσσεψαν, λίγο μπέικον και τηγανίστε για λίγα λεπτά. Σ’ ένα βαθύ πιάτο χτυπήστε δύο αβγά και μόλις οι πατάτες πάρουν ένα ρόδινο χρώμα ρίξτε και τα αβγά. Μην ξεχάσετε να προσθέσετε αλάτι, καθώς και μαύρο και κόκκινο πιπέρι. Η ομελέτα σας είναι έτοιμη.

● Αν σας περίσσεψε ψωμί Μπορείτε να το κάνετε αβγόφετες. Κόψτε το μπαγιάτικο ψωμί σε φέτες. Γεμίστε ένα βαθύ πιάτο με γάλα και σ’ ένα δεύτερο πιάτο χτυπήστε 3 - 4 αβγά. Βουτήξτε τις φέτες αρχικά στο γάλα και μετά στα αβγά. Σ’ ένα τηγάνι κάψτε ελαιόλαδο και τηγανίστε τις φέτες για περίπου 3΄ από κάθε πλευρά. Σερβίρετέ τις με ζάχαρη, μέλι ή σκέτες με τυρί φέτα.

● Με το τελευταίο

πορτοκάλι Τεμαχίστε τις φέτες, βγάλτε τις φλούδες και τα κουκούτσια και ρίξτε το στη φρέσκια, πράσινη σαλάτα σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να το στύψετε και να αναμείξετε το χυμό του με ελαιόλαδο, μέλι, λεμόνι και αλάτι. Θα έχετε ένα υπέροχο και αρωματικό ντρέσινγκ.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

κρεπεσ φλωρεντιν Με το σπανάκι της προηγουμένης μπορείτε να φτιάξετε πεντανόστιμες κρέπες

ΥΛΙΚΑ (ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ) 1 κουτί έτοιμο μίγμα για κρέπες το σπανάκι που περίσσεψε 1/4 ανθότυρο λίγη γραβιέρα τριμμένη (ή άλλο κίτρινο τυρί της αρεσκείας σας) 4 κ. σ. βούτυρο λίγος άνηθος 2 φρέσκα κρεμμυδάκια αλάτι, πιπέρι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Σ’ ένα τηγάνι ζεσταίνουμε 2 κουταλιές βούτυρο και σοτάρουμε εκεί τα φρέσκα κρεμμυδάκια. Μόλις βγάλουν τα αρώματά τους, ρίχνουμε το σπανάκι με τον άνηθο, το αλάτι και το πιπέρι και τα αφήνουμε για λίγα λεπτά όλα μαζί. Αμέσως μετά σπάμε το ανθότυρο με τα χέρια και το προσθέτουμε στο τηγάνι. Αφήνουμε τη γέμιση να κρυώσει για λίγο. Στο μεταξύ, ετοιμάζουμε τις κρέπες σύμφωνα με τις οδηγίες στο κουτί. Γεμίζουμε κάθε κρέπα με το μίγμα και μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία τις τοποθετούμε σε πυρίμαχο σκεύος, το οποίο έχουμε αλείψει με τις υπόλοιπες κουταλιές από το βούτυρο. Τις ψήνουμε για 10΄ - 12΄ στους 180oC. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε το ψήσιμο, ρίχνουμε πάνω στις κρέπες την τριμμένη γραβιέρα. SUNDAY COOKING 25


It’s a tasty world!

Ο δημιουργός της παράστασης «Μουσικομαγειρέματα» αποδεικνύει πόσο… ευτυχής είναι στο φυσικό του περιβάλλον, την κουζίνα,αυτήν τη φορά μαγειρεύοντας μαζί με τον chef του εστιατορίου «Anassa», Νίκο Τζούμα. ΤΗΣ ΜΑΙΡΗΣ ΑΛΙΣΑΝΟΓΛΟΥ, ΦΩΤ.: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΙΑΜΙΔΗΣ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ: ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

Στην κουζίνα με τoν...

Ευτύχη Μπλέτσα 26 SUNDAY COOKING

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011


Τα ‘‘Μουσικομαγειρέματα’’ έχουν στόχο να προαγάγουν την υγεία με εκπαιδευτική ψυχαγωγία. Η παράσταση διαρκεί 45 λεπτά και μπορώ να την παρουσιάσω οπουδήποτε, σε σχολεία, αλλά και άλλες αίθουσες ή χώρους που διαθέτουν οι δήμοι. Απευθύνεται σε παιδιά, αλλά και ενήλικες, καθώς προσφέρει, εκτός των άλλων, τη θετική ενέργεια που χρειάζονται σήμερα όσο τίποτε άλλο μικροί και μεγάλοι.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

SUNDAY COOKING 27


Πεϊνιρλί με μοτσαρέλα και θυμάρι ΥΛΙΚΑ

(ΓΙΑ 1-2 ΑΤΟΜΑ) ΓΙΑ ΤΗ ΖΥΜΗ

1/2 κιλό Αλεύρι για Όλες Τις Χρήσεις ΓΙΩΤΗΣ 1 φακελάκι Μαγιά Στιγμής ΓΙΩΤΗΣ 1 1/2 κ. γλ. αλάτι 1 κ. γλ. ζάχαρη 1 κ. γλ. Μπέικιν Πάουντερ ΓΙΩΤΗΣ ζεστό νερό για το ζύμωμα λίγο βούτυρο λιωμένο ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΜΙΣΗ

1 μοτσαρέλα σε νερό 3 φέτες γκούντα φρέσκο θυμάρι 2 κ. σ. κόκκινη σάλτσα ή κέτσαπ 2 μεγάλα φύλλα βασιλικού

28 SUNDAY COOKING

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Βάζουμε σε μια λεκάνη όλα τα υλικά της ζύμης εκτός από το νερό και τα ανακατεύουμε. Ρίχνουμε σιγά σιγά το ζεστό νερό και ζυμώνουμε μέχρι να μην κολλάει η ζύμη στα χέρια μας. Τη σκεπάζουμε και την αφήνουμε να ξεκουραστεί για τρία τέταρτα. Στη συνέχεια, ανοίγουμε το ζυμάρι και του δίνουμε ένα οβάλ σχήμα. Το δουλεύουμε με τα χέρια μας για να του δώσουμε το σχήμα του πεϊνιρλί, δηλαδή να μοιάζει με βαρκούλα. Στη συνέχεια, προσθέτουμε τη σάλτσα, τη μοτσαρέλα σε φέτες, το βασιλικό ελαφρώς κομμένο, το τυρί γκούντα και το φρέσκο θυμάρι. Δεν ξεχνάμε ν’ αφήσουμε κενό στο περίγραμμα ώστε η ζύμη να μπορεί να διπλωθεί πιο εύκολα. Ψήνουμε για 12΄ στους 190οC.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011


Το έχουμε… κουράσει με την υψηλή γαστρονομία. ❛Αυτό είναι ένα μόνο κομμάτι της μαγειρικής.

Υπάρχουν όμως και η διατροφή -δηλαδή το κατά πόσο στέκει διατροφικά ένα πιάτο-, η οικονομία και η οικολογία σε σχέση με τη μαγειρική. Γυρίζοντας πίσω, στην κουζίνα της μαμάς, μπορούμε να απολαμβάνουμε το απλό, νόστιμο και υγιεινό φαγητό, στο οποίο τελικά όλοι, έπειτα από τις όποιες γαστριμαργικές αναζητήσεις μας, καταλήγουμε.


Ganache σοκολάτας ΥΛΙΚΑ

(ΓΙΑ 2 ΑΤΟΜΑ) 500γρ Κουβερτούρα Πλάκα ΓΙΩΤΗΣ κομμένη σε κομμάτια ή Κουβερτούρα σε Σταγόνες ΓΙΩΤΗΣ 200 ml κρέμα γάλακτος με 35% λιπαρά 300 ml γάλα πλήρες 215 ml ελαιόλαδο λίγο χοντρό αλάτι ΕΚΤΕΛΕΣΗ Ζεσταίνουμε το γάλα και την κρέμα γάλακτος μέχρι να πάρουν βράση και τα ρίχνουμε πάνω στην κουβερτούρα. Τα ανακατεύουμε μέχρι η κουβερτούρα να λιώσει, προσθέτουμε το ελαιόλαδο και χτυπάμε μ’ ένα μίξερ χειρός μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Αφήνουμε το μίγμα να κρυώσει. Σερβίρουμε αφού πασπαλίσουμε με λίγο χοντρό αλάτι.

30 SUNDAY COOKING

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011


Το βιβλίο μου ‘‘Μουσικομαγειρέματα’’ περιλαμβάνει έξυπνες συμβουλές για υγιεινή διατροφή και συνοδεύεται από ένα CD με μουσικές και τραγούδια. Η μουσική, άλλωστε, εκτός του ότι είναι το μεγάλο μου χόμπι, πιστεύω ότι αποτελεί εξαιρετικό εργαλείο για τη διατροφική εκπαίδευση των παιδιών, καθώς τους επιτρέπει να μαθαίνουν παίζοντας και τραγουδώντας. Επιπλέον, θεωρώ ότι η μαγειρική συνδυασμένη με τη μουσική είναι πια το σήμα κατατεθέν μου.

INFO Την Κυριακή 20 Νοεμβρίου, στις 12.00, στο 13ο Λύκειο Θεσσαλονίκης παρακολουθήστε την παράσταση «Μουσικομαγειρέματα», στο πλαίσιο του «Thessaloniki Food Festival». Μπορείτε να βρείτε τον Ευτύχη και στα http:// bletsas.gr, http://foodmusic.gr/show


Η Ελλάδα των γεύσεων

Μ 1

Ταξίδι στη

Σιάτιστα

Η πόλη των εμπόρων, των ευεργετών, των καβαλάρηδων, αλλά και των αρχοντικών, μοναδικά γοητευτική, αποτελεί έναν ξεχωριστό προορισμό στη Δυτική Μακεδονία. ΤΗΣ ΕΥΗΣ ΚΑΡΚΙΤΗ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΙΑΜΙΔΗΣ 32 SUNDAY COOKING

2

έχρι και πριν από μερικά χρόνια το να ταξιδέψει κανείς μέχρι τη Σιάτιστα απαιτούσε χρόνο και υπομονή. Σήμερα, μέσω της Εγνατίας, η πρόσβαση στην πόλη είναι παιχνιδάκι -χρειάζεται μόλις μιάμιση ώρα από τη Θεσσαλονίκη. Φτάνοντας όμως εκεί αντιλαμβάνεται ότι, παρά τις αλλαγές και τις ευκολίες, κάποια πράγματα αντιστέκονται στο χρόνο. Η πόλη παραμένει μοναδική, κατά κάποιον τρόπο μυστηριώδης, ποιητική και γαλήνια, που σε προκαλεί να εξερευνήσεις κάθε γωνιά της. Φτάσαμε πρωινό Πέμπτης, με βαριά συννεφιά και χαμηλή θερμοκρασία. Θα έλεγε κανείς ότι αυτός είναι ο ιδανικός καιρός για να επισκεφτεί μια πόλη σαν κι αυτή, να ξεναγηθεί στα πεντακάθαρα στενά της, να γνωρίσει τους ανθρώπους της, να θαυμάσει τα αρχοντικά της. Τα περισσότερα από μακεδοαυτά, έξοχα δείγματα μιας μακεδο νίτικης αρχιτεκτονικής, φτιαγμένα με δεξιοτα χέρια, την έμπνευση και τη δεξιο τεχνία των μαστόρων της περιοχής, είναι αποκαλυπτικά της οικονομικής άνθησης που γνώρισε η Σιάτιστα.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011


«Τα περισσότερα οικοδομήθηκαν το 18ο και το 19ο αιώνα», μας λέει ο λαογράφος Γεώργιος Μπόντας, γνώστης και ερευνητής της ιστορίας της πόλης. «Ήταν κατοικίες των ανήσυχων εκείνων ανθρώπων που εμπορεύονταν γούνα και κρασί στις πλούσιες χώρες της Κεντρικής και της Δυτικής Ευρώπης. Τα αρχοντικά αυτά, με τους πανύψηλους τοίχους, τα σκαλιστά ξύλινα διακοσμητικά και τις υαλογραφίες μαρτυρούν το υψηλό βιοτικό και πολιτιστικό επίπεδο των κατοίκων», συμπληρώνει. Η Σιάτιστα -το αλλοτινό Φλουροχώρι- ήξερε τόσο από πλούτο όσο και από προσφορά. Οι άνθρωποί της πάντα επέστρεφαν σ’ αυτήν κάτι από την επιτυχία τους, χρηματοδοτώντας την κατασκευή δημόσιων κτιρίων και βοηθώντας τους οικονομικά ασθενέστερους. Δεν είναι τυχαίο που όλα τα δημόσια κτίρια της πόλης (πλην ενός) αποτελούν δωρεές των εύπορων κατοίκων. «Η πόλη είναι ευεργετομάνα», τονίζει ο κ. Μπόντας, μνημονεύοντας παράλληλα τους λογίους και τους αγωνιστές που γεννήθηκαν στη Σιάτιστα, αλλά και τους αδερφούς Μαρκίδες Πούλιου που θεωρούνται οι πρόδρομοι της ελληνικής δημοσιογραφίας.

Γούνα και λιαστό κρασί Η γούνα για τη Σιάτιστα και τη γύρω περιοχή αποτέλεσε όχι μόνο πηγή πλούτου, αλλά και μια μακριά παράδοση που έχει τις απαρχές της στο τέλος του 16ου αιώνα. Ο Δημήτρης Κοσμίδης, πρόεδρος σήμερα του Συνδέσμου Γουνοποιών-Γουνεμπόρων Σιάτιστας «O Προφήτης Ηλίας», μας μίλησε για τις δυνατότητες που έδωσε η γούνα στους κατοίκους φέρνοντάς τους σε επαφή με τον ευρωπαϊκό χώρο. Σήμερα πια, με δεδομένο ότι η ελληνική αγορά γούνας είναι σχεδόν ανύπαρκτη, οι γουνέμποροι της Σιάτιστας με το ποιοτικό προϊόν τους έχουν κατακτήσει τις αγορές των πρώην Σοβιετικών Δημοκρατιών, όλων των χωρών του πρώην ανατολικού μπλοκ, αλλά και της Κίνας. Εκτός από τη γούνα, το υπέροχο λιαστό κρασί της Σιάτιστας έχει παίξει το δικό του ρόλο στην τοπική οικονομία, κρατώντας, παράλληλα, ζωντανή μια γευστική και απολαυστική παράδοση, καθώς στην πόλη υπάρχουν δεκάδες κελάρια. Επισκεφτήκαμε το σύγχρονο οιΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

1. Το φημισμένο Μουσικό Γυμνάσιο της πόλης. 2. Σταφύλια αφυδατώνονται στη σκιά. Απ’ αυτά θα παραχθεί το περίφημο λιαστό κρασί. 3. Παραδοσιακό αποστακτήριο στη Γαλατινή. 4. Ο χώρος των γευστικών δοκιμών στο οινοποιείο «Δύο Φίλοι» φέρνει στο νου σάλα από σιατιστινό αρχοντικό.

3 4

SUNDAY COOKING 33


5

6

νοποιείο «Δύο Φίλοι», το οποίο στεγάζεται σε κτίριο που ακολουθεί την παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Η προσπάθεια για την παραγωγή εκλεκτού κρασιού είναι καρπός της πολύχρονης φιλίας του ζεύγους Γεωργίας Γκουτζιαμάνη και Γιάννη Πολύζου με τον Γιάννη Μπουτάρη. Στους ιδιόκτητους αμπελώνες της εταιρείας καλλιεργούνται εκτός από το Ξινόμαυρο και το Μοσχόμαυρο και διεθνείς ποικιλίες, όπως οι Gew�rztraminer, Merlot και Pinot Noir, τις οποίες ευνοεί το μικροκλίμα της περιοχής. Τόσο τα ερυθρά όσο και το λευκό κρασί του οινοποιείου, με τη χαρακτηριστική ετικέτα «Dio Filoi» και τις κομψές φιάλες του, εντυπωσίασαν την αγορά και απέκτησαν φανατικούς φίλους, σχεδόν όσους και το λιαστό, στο οποίο οι ανήσυχοι οινοποιοί βάζουν τη δική τους σφραγίδα ποιότητας. Η Γεωργία, φιλόξενη οικοδέσποινα, μας παρότρυνε για γευστικές δοκιμές όλων των κρασιών της ετικέτας και την καρδιά μας… έκλεψε το ηλιαστό «Κελάρι του Ταπνού». Μάλιστα, επισκεφτήκαμε το παραδοσιακό κελάρι της οικογένειας Γκουτζιαμάνη, όπου κάποτε ο Ταπνός (δηλαδή ταπεινός), προπαππούς της Γεωργίας, έφτιαχνε τα δικά του κρασιά. Το λιαστό κρασί της Σιάτιστας, που κάποτε το εμπορεύονταν σε περιοχές της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης, παρασκευαζόταν από τις τοπικές ποικιλίες σταφυλιών, για την οινοποίηση των οποίων, μέχρι σήμερα, είναι απαραίτητη η 34 SUNDAY COOKING

7

7

8

5. Το περίφημο Αρχοντικό Μανούση, ένα εξαίσιο δείγμα της μακεδονίτικης αρχιτεκτονικής. 6. Η λέξη «λιαστό» προέρχεται από το «ιλιάτσι», που θα πει φάρμακο. Πίνοντάς το είναι βέβαιο ότι θα νιώσετε καλύτερα. 7. Τα εξαίρετα τσίπουρα του Γιώργου Κατσιά. Το χρώμα και το άρωμα του ενός ξεχωρίζουν μετά την προσθήκη κρόκου Κοζάνης. 8. Το «Κελάρι του Ταπνού» είναι περίπου 200 ετών. 9. Η αγάπη για το άλογο και την ιππασία έχει τις ρίζες της στη μακρά σιατιστινή παράδοση. 10. Η μοναδική αρχιτεκτονική χαρίζει στην πόλη ιδιαίτερη ομορφιά.

έκθεσή τους όχι στον καυτό ήλιο αλλά στη σκιά. Την ονομασία «λιαστό» την έχει πάρει από τη λέξη «ιλιάτσι», που θα πει φάρμακο. Και είναι αλήθεια. Μόλις κάποιος το γευτεί, αισθάνεται αμέσως, σε όλα τα επίπεδα, πολύ καλύτερα.

Γεύσεις, παραδόσεις, άλογα Η Σιάτιστα ανήκει στις περιοχές εκείνες που κρατούν τα ήθη και τα έθιμά τους. Τα «Μπουμπουσάρια», στα Θεοφάνια, ή οι «Κλαδαριές», την προπαραμονή των Χριστουγέννων, φέρνουν πάντα επισκέπτες στην περιοχή. Ωστόσο, εκείνο που γεμίζει τους δρόμους της πόλης με κόσμο είναι το έθιμο των «Καβαλάρηδων», το Δεκαπενταύγουστο, το οποίο έχει τις ρίζες του στην εποχή της Τουρκοκρατίας. Η αγάπη για τα άλογα πέρασε όμως και στους σημερινούς κατοίκους της πόλης, όπως είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε συναντώντας τα μέλη του Ιππικού Συλλόγου «Ο Άγιος Μόδεστος». Ο πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Ζήσης Τζιλίνης, και ο αντιπρόεδρός του, κ. Σίμος Γκίλιας, έκαναν βόλτα το ωραίο, ηλιόλουστο απόγευμα στην πόλη με τα «αραβάνια» τους. Τα μέλη του Συλλόγου κρατούν ζωντανή την παράδοση των παππούδων τους, αποδεικνύοντας την αγάπη των κατοίκων για το άλογο και την ιππασία, αφιερώνοντας αρκετό από τον προσωπικό χρόνο τους στην εκπαίδευση των νεότερων και λαμβάνοντας μέρος σε όλες τις τοπικές εκδηλώσεις. ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011


Ντολμάδες, με λάχανο τουρσί, βρασμένοι σε «αρμοζούμ» Από τα «Γραβάδικα» ΥΛΙΚΑ (ΓΙΑ 4 - 6 ΑΤΟΜΑ) 1 λάχανο τουρσί | 500 γρ. κιμάς χοιρινός | 500 γρ. κιμάς μοσχαρίσιος | 1 κρεμμύδι ξερό | 1 φλ. ρύζι | 1 - 2 κ. γλ. κόκκινο, γλυκό πιπέρι | 1 κ. σ. πελτές ντομάτας | μαύρο πιπέρι σε κόκκους αλάτι, πιπέρι | λίγο ξινό (το μπαχαρικό) | ελαιόλαδο ΕΚΤΕΛΕΣΗ

9

Η σιατιστινή κουζίνα, απλή και γευστική, έχει να προτείνει στους επισκέπτες νόστιμα κρέατα, πατάτες, φασόλια και γευστικά τυριά. Είχαμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε μερικά απ’ αυτά στα «Γραβάδικα», την ταβέρνα της οικογένειας Ζιώγου, η φήμη της οποίας έχει ξεπεράσει τα όρια της πόλης χάρη στην εντιμότητα και την ευγένεια των ιδιοκτητών της, αλλά και στις πεντανόστιμες προτάσεις της κουζίνας της. Η Αναστασία Ζιώγου μας έφτιαξε το μπιφτέκι της, με μυστική συνταγή, και μας τηγάνισε περίφημο κοζανίτικο μπάτζο, ενώ ο αδερφός της, Χρήστος Ζιώγος, που μας έκανε παρέα στο τραπέζι, μας μίλησε για το παρελθόν και το παρόν της πόλης. Ενθουσιασμένοι από τη γεύση του μπάτζου, αναζητήσαμε μερικά χιλιόμετρα έξω από τη Σιάτιστα, στην είσοδο του χωριού Γαλατινή, το τυροκομείο του Μάρκου Κοτρώτσιου. Ακολουθώντας τις παραδοσιακές μεθόδους τυροκόμησης και τηρώντας παράλληλα τις αυστηρές, σύγχρονες προδιαγραφές, ο Μάρκος Κοτρώτσιος παράγει λευκό ορεινό τυρί, αλλά και μπάτζο. Η περιοχή, όπως μας είπε, είναι ιδανική για την παραγωγή αυτού του ημίσκληρου τυριού, που ωριμάζει για 15 μέρες, ξεχωρίζει με το υπόλευκο χρώμα του και τα έντονα αρώματά του και γίνεται υπέροχο σαγανάκι. Δε θα μπορούσαμε να φύγουμε χωρίς να δοκιμάσουμε ένα αυθεντικά σπιτικό τσίπουρο. Ο Γιώργος Κατσιάς, ένας ρομαντικός παραγωγός, εδώ και 20 χρόνια, δουλεύοντας στο μικρό ιδιόκτητο αμπέλι του και το παραδοσιακό αποστακτήριό του βγάζει εξαιρετικής ποιότητας τσίπουρο, ενώ πειραματίζεται προσθέτοντας, σε κάποιες ποσότητες απ’ αυτό, το γνωστό κρόκο Κοζάνης. Το τιμήσαμε, όπως του άξιζε, στρώνοντας ένα τραπέζι με μακεδονίτικα εδέσματα στα οποία ένα τέτοιο τσίπουρο, με ή χωρίς κρόκο, αναδεικνύεται σε ιδανικό σύντροφο. t ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Κόβουμε το λάχανο για να μπορούμε να ανοίξουμε τα φύλλα του ένα ένα. Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε εκεί το κρεμμύδι προσθέτοντας τους κόκκους πιπεριού και την ντομάτα. Στο μεταξύ, σ’ ένα βαθύ σκεύος ζυμώνουμε τους κιμάδες με το ξινό, το ρύζι, το αλάτι και το πιπέρι. Μόλις αποκτήσει μια συμπαγή μορφή, ρίχνουμε στο μίγμα και το σοταρισμένο κρεμμύδι. Τα ζυμώνουμε όλα μαζί για λίγη ώρα ακόμη. Μόλις ετοιμαστεί το μίγμα, παίρνουμε μια δυο κουταλιές του γλυκού και τις τυλίγουμε με τα φύλλα του λάχανου. Μόλις η διαδικασία ολοκληρωθεί, τα τοποθετούμε σε βαθιά κατσαρόλα, σφιχτά το ένα δίπλα στο άλλο. Τα βράζουμε για 1 - 1\5 ώρα με το αρμυρό ζουμί από το λάχανο τουρσί. Σερβίρεται ως πρώτο, αλλά και ως κυρίως πιάτο.

10

SUNDAY COOKING 35


Ζυμαρικά

Η παράδοση στο τραπέζι σας

ΑΠΟ ΤΟΝ CHEF THΣ PROVIL ΤΑΣΟ ΑΝΔΡΕΑΔΗ anastasios.andreadis @yahoo.com

Τα νέα MISKO Παραδοσιακά, με σχήματα εμπνευσμένα από την τοπική παράδοση και φτιαγμένα από επιλεγμένα σιτηρά της ελληνικής γης, μας προσφέρουν την αληθινή ποιότητα της παράδοσης. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΙΑΜΙΔΗΣ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ: ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

Mοσχαράκι με χυλοπίτες, μαυροδάφνη και φασκόμηλο ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ: 15΄ ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ: 2 ΩΡΕΣ

1 πακέτο Χυλοπίτες MISKO Παραδοσιακά 1 κιλό μοσχαράκι κομμένο σε κύβους (κιλότο ή ποντίκι) 2 ξερά κρεμμύδια 1 σκελίδα σκόρδο χυμός από 6 - 7 ώριμες ντομάτες 1 lt νερό 1 κλωναράκι φασκόμηλο τριμμένο ½ φλ. μαυροδάφνη ½ κίτρινη πιπεριά, ψιλοκομμένη αλάτι, μαύρο πιπέρι, ζάχαρη λίγο ελαιόλαδο ΕΚΤΕΛΕΣΗ

1

36 SUNDAY COOKING

Σε μία κατσαρόλα βράζουμε τις χυλοπίτες σε άφθονο αλατισμένο νερό. Τις στραγγίζουμε και τις λαδώνουμε ελαφρά με λίγο ελαιόλαδο. Σ’ ένα άλλο σκεύος βάζουμε λίγο ελαιόλαδο να κάψει και σοτάρουμε εκεί τα κρεμμύδια με το σκόρδο και την κίτρινη πιπεριά. Προσθέτουμε το κρέας και το τριμμένο φασκόμηλο (προσοχή στα κομμάτια από το κοτσάνι), αλατοπιπερώνουμε και μαγειρεύουμε λίγο ακόμη. Σβήνουμε με τη μαυροδάφνη, προσθέτουμε το νερό και το χυμό ντομάτας και αφήνουμε να βράσει καλά το κρέας για 2 περίπου ώρες. Σερβίρουμε τις χυλοπίτες στο πιάτο και περιχύνουμε το κρέας με τη σάλτσα. ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΠΙΑΤΟ, ΚΑΡΑΦΑ, ΠΟΤΗΡΙ, ΠΕΤΣΕΤΑ, ΠΙΡΟΥΝΙ, BuTler’S

Ευχαριστούμε το Polis Thessaloniki Convention Center για τη φιλοξενία της φωτογράφισης.

ΥΛΙΚΑ (ΓΙΑ 4 - 6 ΑΤΟΜΑ)


Πλεξούδες με παστουρμά, κατσικίσια φέτα και φρέσκια ντομάτα ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ: 15΄ ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ: 20΄

ΥΛΙΚΑ (ΓΙΑ 4 - 6 ΑΤΟΜΑ) 1 πακέτο Πλεξούδες MISKO Παραδοσιακά | 7 - 8 φέτες παστουρμάς ψιλοκομμένος | 3 ντομάτες κομμένες σε κύβους (χωρίς τα σπόρια) | 100 γρ. κατσικίσια φέτα σπασμένη | 2 κρεμμυδάκια φρέσκα, ψιλοκομμένα | 100 γρ. βούτυρο αγελάδας | ελάχιστο αλάτι | λίγο πιπέρι μαύρο ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΠΙΑΤΟ, ΜΠΟΛ, ΠΕΤΣΕΤΑ, ΠΙΡΟΥΝΙ, BuTler’S

Βράζουμε τις πλεξούδες σε άφθονο αλατισμένο νερό. Τις στραγγίζουμε και τις βουτυρώνουμε με 40 - 50 γρ. βούτυρο στην ίδια κατσαρόλα. Σ’ ένα μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι βάζουμε το υπόλοιπο βούτυρο να ζεσταθεί (όχι να κάψει) και σοτάρουμε εκεί τον παστουρμά με τα φρέσκα κρεμμυδάκια. Προσθέτουμε τις ντομάτες και μαγειρεύουμε για 1΄ ακόμη. Τέλος, ρίχνουμε τη σπασμένη φέτα, ανακατεύουμε, προσθέτουμε το πιπέρι, ελάχιστο αλάτι και αποσύρουμε από τη φωτιά.

2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

SUNDAY COOKING 37


Ματσάτα, με κοτόπουλο, σάλτσα φέτας και ντοματίνια ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ: 20΄ ● ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ: 15΄

ΥΛΙΚΑ (ΓΙΑ 4 - 6 ΑΤΟΜΑ)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

1 πακέτο Ματσάτα MISKO Παραδοσιακά 7 - 8 ντοματίνια, κομμένα στη μέση 2 κρεμμυδάκια φρέσκα, ψιλοκομμένα 1 σκελίδα σκόρδο | ½ φλ. λευκό ξηρό κρασί ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΛΤΣΑ ΦΕΤΑΣ 100 γρ. φέτα σπασμένη | 1 φλ. κρέμα γάλακτος 2 - 3 κ. σ. ντοματάκι ψιλοκομμένο (κονκασέ) αλάτι, μαύρο πιπέρι | κόκκινη πάπρικα γλυκιά λίγη ζάχαρη

Βράζουμε τα ματσάτα σε άφθονο αλατισμένο νερό, στραγγίζουμε και λαδώνουμε ελαφρά με λίγο ελαιόλαδο. Περνάμε όλα τα υλικά της σάλτσας φέτας από το multi. Σ’ ένα αντικολλητικό τηγάνι σοτάρουμε με λίγο ελαιόλαδο τα κρεμμυδάκια με το σκόρδο και τα ντοματίνια. Σβήνουμε με το λευκό κρασί, αφήνουμε για λίγο να εξατμιστεί το αλκοόλ και προσθέτουμε τη σάλτσα φέτας. Μόλις αρχίσει να βράζει, συμπληρώνουμε τα ματσάτα, ανακατεύοντας και βράζοντας μαζί με τη σάλτσα για 2΄- 3΄ ακόμη.

ΜΥΣΤΙΚΟ

ΠΙΑΤΟ, ΠΕΤΣΕΤΑ, ΠΙΡΟΥΝΙ, BuTler’S

Όταν προστεθεί η σάλτσα στο τηγάνι, δεν αποκλείεται να χρειαστεί και λίγο νερό. Διορθώστε, στο τέλος, το αλατοπίπερο, αν κρίνετε ότι είναι απαραίτητο.

3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011


Ζυμαρικά σαλιγκάρια, με μεσογειακή σάλτσα και κεφαλοτύρι

ΠΙΑΤΟ, ΠΕΤΣΕΤΑ, BuTler’S

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ: 20΄ ● ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ: 25΄

ΥΛΙΚΑ (ΓΙΑ 4 - 6 ΑΤΟΜΑ)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

1 πακέτο Σαλιγκάρια MISKO Παραδοσιακά | 1 μέτρια μελιτζάνα κομμένη σε κύβους | 1 κολοκυθάκι κομμένο σε κύβους | 2 καρότα κομμένα σε κύβους | χυμός από 4 - 5 ώριμες ντομάτες | ½ φλ. νερό | 2 ξερά κρεμμύδια | 1 σκελίδα σκόρδο | 50 - 70 γρ. τριμμένο κεφαλοτύρι | λίγο ελαιόλαδο | αλάτι, μαύρο πιπέρι | λίγη ρίγανη | λίγη ζάχαρη

Βράζουμε τα ζυμαρικά σε άφθονο αλατισμένο νερό, τα στραγγίζουμε και τα λαδώνουμε ελαφρά με λίγο ελαιόλαδο. Σε μία κατσαρόλα σοτάρουμε σε λίγο ελαιόλαδο τα κρεμμύδια, το σκόρδο, τη μελιτζάνα, το κολοκυθάκι και τα καρότα. Προσθέτουμε το χυμό ντομάτας, το νερό, το αλάτι, το πιπέρι, τη ρίγανη και τη ζάχαρη και βράζουμε τη σάλτσα για 4΄ - 5΄σε μέτρια φωτιά. Σερβίρουμε τα «σαλιγκάρια» στο πιάτο, ρίχνουμε τη σάλτσα και το τριμμένο κεφαλοτύρι στο κέντρο, και ανακατεύουμε λίγο πριν από το σερβίρισμα.

4

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

SUNDAY COOKING 39


ΠΙΑΤΕΛΑ, ΜΑΧΑΙΡΟΠΙΡΟΥΝΑ, ΠΕΤΣΕΤΑ ΦΑΓΗΤΟΥ, BuTler’S

Χοιρινό «μπεκρή», με μανιτάρια και καμπανούλες ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ: 15΄ ● ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ: 1 ½ ΩΡΑ

ΥΛΙΚΑ (ΓΙΑ 4 - 6 ΑΤΟΜΑ) 1 πακέτο Καμπανούλες MISKO Παραδοσιακά | 1 κιλό χοιρινό μπούτι, κομμένο για τηγανιά | 10 μανιτάρια κομμένα σε φέτες | 2 κρεμμύδια ξερά, ψιλοκομμένα | 1 σκελίδα σκόρδο | χυμός από 1 λεμόνι | ½ κόκκινη πιπεριά ψιλοκομμένη | ½ lt νερό | λίγο ηλιέλαιο | λίγο ελαιόλαδο | αλάτι, μαύρο πιπέρι | λίγη ρίγανη

SMART TIP Εναλλακτικά, λίγο πριν αποσύρουμε το φαγητό από τη φωτιά προσθέτουμε τις καμπανούλες στην κατσαρόλα και βράζουμε μαζί για 1΄- 2΄ ακόμη.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Βράζουμε τις καμπανούλες σε άφθονο αλατισμένο νερό, στραγγίζουμε και λαδώνουμε ελαφρά με λίγο ελαιόλαδο. Σε μία κατσαρόλα βάζουμε το ηλιέλαιο να κάψει και σοτάρουμε εκεί τα κρεμμύδια με το σκόρδο, τα μανιτάρια και την πιπεριά. Προσθέτουμε το χοιρινό, αλατοπιπερώνουμε και σοτάρουμε για 5΄ ακόμη, μέχρι να πάρει ροδοκόκκινο χρώμα το κρέας. Ρίχνουμε το νερό και το χυμό λεμονιού και αφήνουμε να βράσει καλά το κρέας για 1 ½ ώρα περίπου και διορθώνουμε το αλατοπίπερο. Σερβίρουμε τις καμπανούλες στο πιάτο και περιχύνουμε το κρέας με τη σάλτσα του.

5 40 SUNDAY COOKING

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011


Παστιτσάδα, με κουνέλι και ξίδι βαλσάμικο ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ: 15΄ ● ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ: 1 ΩΡΑ

ΥΛΙΚΑ (ΓΙΑ 4 - 6 ΑΤΟΜΑ)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

1 πακέτο Παστιτσάδα MISKO Παραδοσιακά 1 κουνελάκι κομμένο σε 5 - 6 κομμάτια 15 - 20 μικρά κρεμμυδάκια για στιφάδο καρότα κομμένα σε κύβους | 2 κρεμμύδια ξερά, ψιλοκομμένα | 2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένο | ½ φλ. κόκκινο ξηρό κρασί | 1lt νερό |χυμός από 4 ντομάτες | ½ φλ. ξίδι βαλσάμικο | 4 - 5 κόκκοι μπαχάρι | 1 ξυλάκι κανέλας | λίγο θυμάρι τριμμένο | αλάτι, πιπέρι 1 κ. γλ. ζάχαρη | 1 φλ. αλεύρι | λίγο ηλιέλαιο

Βράζουμε τα ζυμαρικά σε μια κατσαρόλα με άφθονο αλατισμένο νερό, τα στραγγίζουμε καλά και τα λαδώνουμε ελαφρά. Σ’ ένα άλλο σκεύος βάζουμε το ηλιέλαιο να κάψει. Αλατοπιπερώνουμε τα κομμάτια από το κουνέλι, τα αλευρώνουμε και τα σοτάρουμε για 2΄ - 3΄ στο ηλιέλαιο, δίνοντας ένα ροδοκόκκινο χρώμα. Αφήνουμε τα κομμάτια στην άκρη. Στην ίδια κατσαρόλα σοτάρουμε τα ξερά κρεμμύδια με το σκόρδο και τα καρότα και σβήνουμε προσθέτοντας το κρασί, το βαλσάμικο και το χυμό από τις ντομάτες. Συμπληρώνουμε τη ζάχαρη, την κανέλα, το μπαχάρι, το θυμάρι, αλατοπιπερώνουμε και προσθέτουμε, βράζοντας καλά για 1 ώρα περίπου. Σερβίρουμε τοποθετώντας ένα κομμάτι από το κουνέλι στο κέντρο του πιάτου, την παστιτσάδα τοποθετημένη γύρω από αυτό και τη σάλτσα περιχυμένη πάνω της.

SMART TIP

ΠΙΑΤΟ, BuTler’S

Μπορούμε, λίγο πριν αποσύρουμε το φαγητό από τη φωτιά, να προσθέσουμε μέσα στην κατσαρόλα τα βρασμένα ζυμαρικά, μαγειρεύοντας για 1 λεπτό ακόμη.

6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

SUNDAY COOKING 41


Κριθαράκι, με χωριάτικο καπνιστό λουκάνικο και ξινομυζήθρα ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ: 15΄ ● ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ: 30΄

ΥΛΙΚΑ (ΓΙΑ 4 - 6 ΑΤΟΜΑ) 1 συσκευασία Κριθαράκι MISKO Παραδοσιακά | 2 χωριάτικα λουκάνικα καπνιστά, κομμένα σε ροδέλες | ½ πράσινη πιπεριά κομμένη σε κύβους | ½ κόκκινη πιπεριά κομμένη σε κύβους | ½ κίτρινη πιπεριά κομμένη σε κύβους | 1 κρεμμύδι ξερό | 80 - 100 γρ. ξινομυζήθρα | χυμός από 1 ντομάτα | αλάτι, μαύρο πιπέρι | ζάχαρη | λίγο βούτυρο λιωμένο | λίγο ηλιέλαιο ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Βράζουμε το κριθαράκι σε άφθονο αλατισμένο νερό, το στραγγίζουμε και αφού το κρυώσουμε καλά το περιχύνουμε με το λιωμένο βούτυρο, ανακατεύοντας προσεκτικά. Σ’ ένα τηγανάκι σοτάρουμε σε λίγο ηλιέλαιο το κρεμμύδι και τις πιπεριές. Αμέσως μετά συμπληρώνουμε το χυμό ντομάτας, αλατοπιπερώνουμε, προσθέτουμε λίγη ζάχαρη και βράζουμε για 2΄ - 3΄. Σερβίρουμε το κριθαράκι βουτυρωμένο, το περιχύνουμε με τη σάλτσα λαχανικών και, τέλος, τρίβουμε την ξινομυζήθρα από πάνω.

42 SUNDAY COOKING

ΠΕΤΣΕΤΑ, BuTler’S

7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011


Μακαρούνια, με σάλτσα λιαστής ντομάτας και γραβιέρα Νάξου ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ: 15΄ ● ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ: 10΄

ΥΛΙΚΑ (ΓΙΑ 4 - 6 ΑΤΟΜΑ)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

1 πακέτο Μακαρούνια MISKO Παραδοσιακά 50 γρ. γραβιέρα Νάξου τριμμένη

Βράζουμε τα μακαρούνια σε άφθονο αλατισμένο νερό. Στραγγίζουμε και λαδώνουμε ελαφρά με λίγο ελαιόλαδο. Βάζουμε όλα τα υλικά για τη σάλτσα σ’ ένα multi και ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθούν. Σ’ ένα μεγάλο τηγάνι ρίχνουμε τη σάλτσα και τη ζεσταίνουμε δίνοντάς της μια βράση. Σερβίρουμε τα μακαρούνια στο πιάτο, περιχύνουμε τη σος πάνω τους και πασπαλίζουμε τις φλούδες της γραβιέρας στο κέντρο.

ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΛΤΣΑ 7 - 8 λιαστές ντομάτες | ½ ματσάκι μαϊντανός ½ φλ. κεφαλοτύρι τριμμένο | αλάτι, μαύρο πιπέρι λίγη ζάχαρη | ½ φλ. ελαιόλαδο | 1 κ. σ. κοφτή ξίδι

ΠΙΑΤΟ, ΜΠΟΛ, BuTler’S

8

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

SUNDAY COOKING 43


στην κουζίνα της Κικής ΤΗΣ ΚΙΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ

Όσπρια,

γεμάτα δύναμη Η γευσιγνώστρια - δημοσιογράφος Κική Εμμανουηλίδου προτείνει 4 λαχταριστές συνταγές με όσπρια για να τις απολαύσετε τις κρύες μέρες του χειμώνα…

Pεβίθια με σελινόριζα και λεμόνι ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ: 8 ώΡΕΣ + 10΄ ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ: 80΄

ΥΛΙΚΑ (ΓΙΑ 6 ΑΤΟΜΑ) • 1/2 κιλό ρεβίθια • 1/2 κούπα ελαιόλαδο • 2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες • 1 μεγάλο κρεμμύδι σε κύβους • 1 μεγάλη σελινόριζα σε κύβους • ζωμός λαχανικών ή νερό • 2 κουταλιές αλεύρι • 2 λεμόνια (ο χυμός τους) • 3 κλαδάκια σέλινο ψιλοκομμένο • αλάτι • μαύρο πιπέρι φρεσκοτριμμένο ΕΚΤΕΛΕΣΗ Μουσκεύετε τα ρεβίθια στο νερό για 8 ώρες, για να φουσκώσουν. Σε καυτό λάδι σοτάρετε το σκόρδο, το κρεμμύδι και τη σελινόριζα. Ρίχνετε τα ρεβίθια, το ζωμό και σιγοβράζετε το φαγητό για περίπου μία ώρα. Διαλύετε το αλεύρι σε λίγο νερό. Λίγο πριν σβήσετε τη φωτιά ρίχνετε το διαλυμένο αλεύρι, το λεμόνι, το σέλινο, το αλάτι, το πιπέρι και τα ανακατεύετε. Δίνετε μία βράση στο φαγητό και το αφήνετε να χυλώσει.

TIP • Προαιρετικά μπορείτε να προσθέσετε ένα καρότο κομμένο σε μισές ροδέλες.

44 SUNDAY COOKING

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011


Κόκκινα φασόλια με σπανάκι και πλιγούρι ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ: 20΄ • ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ: 20΄ ΥΛΙΚΑ (ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ) • 2 κούπες κόκκινα φασόλια βρασμένα • 1/2 κιλό φρέσκο σπανάκι • 1/2 κούπα ελαιόλαδο • 3 φρέσκα κρεμμυδάκια χοντροκομμένα • 1/2 κούπα πλιγούρι • 1 κούπα ντομάτα τριμμένη • 1 κουταλιά πελτές ντομάτας διαλυμένος • 5 κλαδάκια άνηθος ψιλοκομμένος • ζωμός λαχανικών ή νερό • αλάτι • μαύρο πιπέρι φρεσκοτριμμένο

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Πλένετε το σπανάκι και το χοντροκόβετε. Σε καυτό λάδι σοτάρετε τα κρεμμυδάκια, το σπανάκι και τα φασόλια. Προσθέτετε το πλιγούρι, τις ντομάτες, τον πελτέ, τον άνηθο, το ζωμό και το αλάτι. Ανακατεύετε και σιγοβράζετε το φαγητό για 15΄. Σβήνετε τη φωτιά, πασπαλίζετε με το πιπέρι και αφήνετε το φαγητό να χυλώσει. TIP Μπορείτε να αντικαταστήσετε το πλιγούρι με ρύζι.

SUNDAY COOKING 45


ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΚΙΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ - ΠΑΙΔΕΙΑ

46 SUNDAY COOKING

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011


Γίγαντες στη γάστρα, με πράσο και ρίγανη ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ: 10 ώρες + 15΄ ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ: 80΄

Φακές με σκόρδο και δάφνη ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ: 10΄ ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ: 45΄

ΥΛΙΚΑ (ΓΙΑ 6 ΑΤΟΜΑ) • 1/2 κιλό ψιλές φακές • 1/2 κούπα ελαιόλαδο • 3 σκελίδες σκόρδο κομμένες σε φέτες • 2 κρεμμύδια σε κύβους • 2 - 3 φύλλα δάφνη • ζωμός λαχανικών ή νερό • αλάτι

ΥΛΙΚΑ (ΓΙΑ 6 ΑΤΟΜΑ) • 1/2 κιλό φασόλια γίγαντες • 1/2 κούπα ελαιόλαδο • 2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένο • 2 πράσα ψιλοκομμένα • 2 κρεμμύδια σε κύβους • 1 κούπα ντομάτα τριμμένη • 1 κουταλιά πελτές ντομάτας διαλυμένος • ζωμός λαχανικών ή νερό • ρίγανη • αλάτι • μαύρο πιπέρι φρεσκοτριμμένο

σε άφθονο νερό για 30΄ και πετάτε το νερό τους. Σε καυτό λάδι σοτάρετε το σκόρδο, τα πράσα και τα κρεμμύδια. Ρίχνετε την ντομάτα, τον πελτέ, το αλάτι και το ζωμό λαχανικών. Προσθέτετε τα φασόλια και τα δίνετε μία βράση όλα μαζί. Τα αδειάζετε στη γάστρα και τα πασπαλίζετε με το πιπέρι και τη ρίγανη. Κλείνετε τη γάστρα και τα ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 ο C για 30΄.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Βάζετε τα φασόλια στο νερό για 10 ώρες, για να φουσκώσουν. Τα στραγγίζετε. Τα βράζετε

TIP Για πικάντικη γεύση προσθέτετε 1/2 κουταλιά κόκκινο πιπέρι καγιέν.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Βράζετε τις φακές για 15΄ και πετάτε το πρώτο νερό τους. Τις ξαναβάζετε στην κατσαρόλα και προσθέτετε το σκόρδο, τα κρεμμύδια, τη δάφνη και το ζωμό λαχανικών. Σιγοβράζετε το φαγητό για περίπου 30΄. Προς το τέλος αλατίζετε και ρίχνετε το λάδι. Σβήνετε τη φωτιά και αφήνετε το φαγητό να χυλώσει.

TIP • Μπορείτε να προσθέσετε στο φαγητό χυμό ντομάτας ή ντοματοπελτέ.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

SUNDAY COOKING 47


Ζεστή απόλαυση

Να σου φτιάξω μια σουπίτσα;

Σούπα γλυκιάς κολοκύθας με αμύγδαλο και σέλερι ΥΛΙΚΑ (ΓΙΑ 4 - 6 ΑΤΟΜΑ)

ΥΛΙΚΑ 1 κιλό γλυκιά κολοκύθα, κομμένη σε μικρά κομμάτια (χωρίς τα σπόρια) 2 κρεμμύδια ξερά, ψιλοκομμένα 3 κ. σ. αμύγδαλα φιλέ 1 καρότο τριμμένο στο ρεντέ 1 κλωνάρι σέλερι ψιλοκομμένο 1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένο 1 lt ζωμός λαχανικών 1/4 φλ. κρέμα γάλακτος / αλάτι, πιπέρι, ζάχαρη 1 κλωναράκι φασκόμηλο / λίγο ελαιόλαδο

48 SUNDAY COOKING

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Σ’ ένα αντικολλητικό τηγανάκι σοτάρουμε τα αμύγδαλα μέχρι να πάρουν χρώμα. Σε μία κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε εκεί τα κρεμμύδια, το σκόρδο, το σέλερι, το φασκόμηλο και τη γλυκιά κολοκύθα. Αλατοπιπερώνουμε ελαφρά. Στη συνέχεια, ρίχνουμε το ζωμό λαχανικών, αφαιρούμε το κλωνάρι του φασκόμηλου και βράζουμε τη σούπα για περίπου 30΄. Όταν μαλακώσει η κολοκύθα, περνάμε όλη τη σούπα από ένα μπλέντερ προσθέτοντας τα αμύγδαλα. Βάζουμε πάλι τη σούπα στην κατσαρόλα και τη βράζουμε ξανά για 1΄ προσθέτοντας την κρέμα γάλακτος και λίγη ζάχαρη. Διορθώνουμε το αλατοπίπερο και σερβίρουμε αμέσως με λίγη έξτρα κρέμα στο πιάτο.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Μιλήστε με το chef στη διεύθυνση anastasios.andreadis@yahoo.com

Ο chef Τάσος Ανδρεάδης προτείνει 4 γευστικές συνταγές σχετικά με το πιο αγαπημένο φαγητό του χειμώνα, τη σούπα.


Σούπα κρέμας με πατάτες, πράσο και μπέικον ΥΛΙΚΑ (ΓΙΑ 4 - 6 ΑΤΟΜΑ) ● ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 30΄

ΥΛΙΚΑ 1 κιλό πατάτες κομμένες σε κύβους 1 πράσο ψιλοκομμένο 2 κρεμμύδια ξερά, ψιλοκομμένα 3 - 4 φέτες μπέικον ψιλοκομμένο 1 lt ζωμός κότας ελάχιστο αλάτι, πιπέρι λευκό 4 κ. σ. κρέμα γάλακτος 4 κ. σ. βούτυρο αγελάδας

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Σε μία κατσαρόλα ζεσταίνουμε το βούτυρο και σοτάρουμε εκεί τα κρεμμύδια με το μπέικον και το πράσο. Στη συνέχεια, ρίχνουμε στην κατσαρόλα και τις πατάτες σοτάροντας λίγο ακόμη και συμπληρώνουμε με το ζωμό βράζοντας για περίπου 20΄. Όταν μαλακώσουν καλά οι πατάτες περνάμε τη σούπα από ένα μπλέντερ. Βάζουμε και πάλι τη σούπα στην ίδια κατσαρόλα προσθέτοντας την κρέμα γάλακτος. Διορθώνουμε το αλατοπίπερο και βράζουμε για 1 - 2΄ ακόμη.

SMART Tip! Μπορούμε να προσθέσουμε, προαιρετικά, επιπλέον φέτες ψημένου μπέικον σε κάθε πιάτο.

ΝΟΕΜΒΡIOΣ 2011

SUNDAY COOKING 49


Γαλλική κρεμμυδόσουπα ΥΛΙΚΑ (ΓΙΑ 4-6 ΑΤΟΜΑ) ● ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 40΄

ΥΛΙΚΑ 1 σκελίδα σκόρδο ολόκληρη 6-7 μέτρια, κόκκινα ξερά κρεμμύδια 2 κ. σ. βούτυρο αγελάδας 2 κ. σ. ηλιέλαιο 1/4 lt ζωμός βοδινού ή κότας 1 κοφτή κ. σ. ζάχαρη 1/4 φλ. λευκό, ημίγλυκο κρασί 1 φύλλο δάφνης αλάτι, φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι 2 κ. σ. αλεύρι 6 - 8 φέτες μπαγκέτας 1 φλ. γραβιέρα τριμμένη

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Σ’ ένα αντικολλητικό τηγάνι ζεσταίνουμε το βούτυρο με το ηλιέλαιο και σοτάρουμε εκεί τα κρεμμύδια και το σκόρδο, σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά, για περίπου 20΄, μέχρι να μαραθούν και να πάρουν καστανό χρώμα. Αλατοπιπερώνουμε ελαφρά και προσθέτουμε τη ζάχαρη, προς το τέλος της διαδικασίας, για να καραμελώσουν τα κρεμμύδια. Στη συνέχεια, προσθέτουμε το αλεύρι ανακατεύοντας με μια ξύλινη κουτάλα. Σβήνουμε με το κρασί. Αμέσως μετά ρίχνουμε το ζωμό, το φύλλο δάφνης και βράζουμε τη σούπα για 20΄ περίπου. Διορθώνουμε το αλατοπίπερο. Ψήνουμε τις φέτες μπαγκέτας στο φούρνο, τοποθετώντας πάνω τους την τριμμένη γραβιέρα και προσθέτουμε 1 - 2 φέτες σε κάθε πιάτο κατά το σερβίρισμα. SMART Tip! Η γεύση της σούπας θα καθοριστεί σε μεγάλο βαθμό από την επιλογή των μανιταριών που θα χρησιμοποιήσουμε για την παρασκευή της.

50 SUNDAY COOKING

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011


Μανιταρόσουπα βελουτέ ΥΛΙΚΑ (ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ)

ΥΛΙΚΑ 500 γρ. μανιτάρια φρέσκα (πλευρώτους, ασπρομανίταρα, κανθαρέλες, μορχέλες) 100 γρ. βούτυρο αγελάδας 2 κρεμμύδια ξερά, ψιλοκομμένα 1 σκελίδα σκόρδο 2 φέτες μπέικον ψιλοκομμένο 2 κ. σ. αλεύρι 1 lt ζωμός κότας ή λαχανικών ½ φλ. κρέμα γάλακτος αλάτι, φρεσκοσπασμένο μαύρο πιπέρι (από μύλο) λίγο τριμμένο θυμάρι 1 σχοινόπρασο ψιλοκομμένο (ή φρέσκο κρεμμυδάκι)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Σε μια κατσαρόλα βάζουμε το βούτυρο να ζεσταθεί και σοτάρουμε τα μανιτάρια με το κρεμμύδι, το σκόρδο και τις φέτες μπέικον. Μόλις τα μανιτάρια αρχίσουν να παίρνουν ροδοκόκκινο χρώμα, προσθέτουμε το αλεύρι και ανακατεύουμε για λίγο με μια ξύλινη κουτάλα. Κατόπιν προσθέτουμε το ζωμό και το θυμάρι και βράζουμε τη σούπα για 10΄ - 15΄. Όταν είναι έτοιμη, την περνάμε από μπλέντερ και στη συνέχεια τη βράζουμε για άλλα 2΄ - 3΄ προσθέτοντας την κρέμα γάλακτος, το αλάτι και το πιπέρι. Σερβίρουμε τη σούπα ζεστή και διακοσμούμε μ’ ένα σχοινόπρασο ή με το πράσινο μέρος ενός φρέσκου κρεμμυδιού.


Φεστιβάλ Γαστρονομίας Θεσσαλονίκης

Thessaloniki I

food festival Η Θεσσαλονίκη των γεύσεων γιορτάζει! ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΜΑΡΙΝΟΥ

M

ία πρωτότυπη γιορτή γεύσεων ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη, στις 4 Νοεμβρίου, η οποία θα διαρκέσει ένα μήνα, με την υπόσχεση ν’ αποτελέσει ένα νέο γευστικό θεσμό για την πόλη. Το πρώτο Φεστιβάλ Γαστρονομίας το διοργανώνει η αντιδημαρχία Πολιτισμού, Παιδείας και Τουρισμού του δήμου Θεσσαλονίκης με συνδιοργανωτές τη 15η Biennale Νέων Δημιουργών της Ευρώπης και της Μεσογείου και τον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης. Από την πρώτη μέρα του, το Φεστιβάλ προσκαλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται για τη διατροφή, τη μαγειρική και τα ελληνικά προϊόντα να δοκιμάσουν, να γνωρίσουν και να απολαύσουν γεύσεις ανώτερης ποιότητας, αλλά και να λάβουν μέρος σε δράσεις για κάθε ηλικία και κάθε γούστο.

Τι θα δούμε και τι θα γευτούμε Στην πρώτη εκδήλωση, με θέμα «Gastronomy: 9 νέοι chef μαγειρεύουν», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 15ης Biennale στο τριήμερο από την Παρασκευή 4 έως και την Κυριακή 6 Νοεμβρίου, εννέα νέοι chef έφεραν το κοινό πιο κοντά στα εδέσματα από τις ιδιαίτερες πατρίδες τους (Λίβανος, Ιταλία, Ισπανία, Παλαιστίνη, Κόσοβο, Άγιος Μαρίνος). Ήταν το πιο

52 SUNDAY COOKING

γευστικό ξεκίνημα για το Φεστιβάλ, που φιλοδοξεί να εξελιχτεί σε θεσμό. Η συνέχεια προβλέπει, για το Σαββατοκύριακο 12 και 13 Νοεμβρίου, την πραγματοποίηση ενός μεγάλου «μαγειρικού πάρτι», που θα δοθεί στην Αποθήκη 13 με τη φιλοξενία της έκθεσης τοπικών προϊόντων η οποία έχει τίτλο «Γευστικές αναζητήσεις». Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει, να μυρίσει και να γευτεί προϊόντα από πολλές γωνιές της χώρας, αλλά και να γνωρίσει τους ανθρώπους που τα παράγουν. Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε εργαστήρια γεύσης, σε masterclasses από γνωστούς chef, καθώς και να παρακολουθήσουν ενδιαφέρουσες συζητήσεις για την πορεία και το μέλλον της γαστρονομίας στη Θεσσαλονίκη.

Γεύσεις από Ελλάδα για μικρούς και μεγάλους Το τριήμερο 18, 19 και 20 Νοεμβρίου το Φεστιβάλ φιλοξενεί την Παγκρήτια Έκθεση Προϊόντων Ποιότητας του δήμου Χανίων. Έτσι, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά φημισμένα κρητικά προϊόντα. Για την Κυριακή 20 Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί μια μεγάλη γιορτή με τον τίτλο «Τα παιδιά στην κουζίνα» και στόχο την ολοκληρωμένη γνωριμία των παιδιών με τη γαστρονομία. Οι μικροί επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή


με αρώματα και γεύσεις μέσα από εργαστήρια και δράσεις και παίζοντας θα έχουν τη δυνατότητα να πειραματιστούν με υλικά, να δημιουργήσουν με τις πρώτες ύλες, να δοκιμάσουν τις μαγειρικές ικανότητές τους, να γνωρίσουν τη μαγεία της επιστήμης στην κουζίνα, να λάβουν μέρος σε διαδραστικά παιχνίδια ρόλων και «γευστικών» δοκιμασιών, να παρακολουθήσουν παραστάσεις γαστρονομικού σεναρίου και, τέλος, να πάρουν μέρος στο γεύμα «Σήμερα τρώμε με τους φίλους μας».

Με τα εστιατόρια και τα καφέ της πόλης! Στο πλαίσιο της δράσης «Τρίτη βράδυ τρώμε έξω», κάθε Τρίτη του Νοεμβρίου θα υπάρχουν σε εστιατόρια και καφετερίες προτεινόμενα μενού με 10 ευρώ, που θα δίνουν την ευκαιρία για γευστικές δοκιμές και πρωτότυπα γαστρονομικά δείπνα.

Art & taste… Το Φεστιβάλ περιλαμβάνει όμως κι ένα εικαστικό κομμάτι. Έτσι, η ενότητα «Γεύση και εικόνα» μας προσκαλεί σε εκθέσεις φωτογραφίας με θέματα εμπνευσμένα από τη γαστρονομία, ενώ και οι δημοτικές βιβλιοθήκες συμμετέχουν στη μεγάλη αυτή γιορτή φιλοξενώντας πλήθος από παρουσιάσεις βιβλίων μαγειρικής για μικρούς και μεγάλους, στο πλαίσιο του προγράμματος «Thessaloniki Food Festival στις βιβλιοθήκες».

Τίτλοι τέλους… μ’ ένα ποτήρι κρασί! Η αυλαία του Φεστιβάλ Γαστρονομίας Θεσσαλονίκης θα πέσει το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Δεκεμβρίου, θέτοντας υπό την αιγίδα του την έκθεση κρασιών και αποσταγμάτων «Χάρτης των γεύσεων», που τα τελευταία εννέα χρόνια διοργανώνεται στην Αποθήκη Γ, στο Λιμάνι. Στο ετήσιο ραντεβού των φίλων του κρασιού, οινοποιοί και αποσταγματοποιοί απ’ όλη την Ελλάδα, καθώς και από διάσημες αμπελουργικές περιοχές απ’ όλο τον κόσμο, θα παρουσιάσουν τις δημιουργίες τους. Επίσης, την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου, στην Αποθήκη Δ, θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την εταιρεία «Οίνοι Βορείου Ελλάδος» η ημερίδα συζήτηση «Σήμα ποιότητας στα εστιατόρια. Η θέση του κρασιού», ένα θέμα που απασχολεί τόσο τους επαγγελματίες της εστίασης όσο και τους καταναλωτές. t

Μ

ε δράσεις για όλους, η Θεσσαλονίκη προσκαλεί τους λάτρεις των γεύσεων και του κρασιού στο πρώτο Φεστιβάλ Γαστρονομίας και δηλώνει αποφασισμένη να κατακτήσει τη θέση της στο σύγχρονο, παγκόσμιο γαστρονομικό χάρτη. Περισσότερες πληροφορίες για το αναλυτικό πρόγραμμα, καθώς και για τη συμμετοχή σας στις εκδηλώσεις, μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση http://foodfestival.thessaloniki.gr.

SUNDAY COOKING 53


Business story

Επιμένοντας

ελληνικά!

Εδώ και 30 χρόνια βρίσκεται δίπλα στο ελληνικό νοικοκυριό. Κι αυτό, επειδή η neoset, ανάμεσα στη σταθερά υψηλή ποιότητα από τη μία και στη μόνιμη μείωση των τιμών από την άλλη, βρίσκει τη χρυσή τομή για να απαντήσει στην οικονομική κρίση και να διατηρήσει την απαραίτητη ισορροπία.

neoset

Μηχανές σε λειτουργία.

54 SUNDAY COOKING

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011


Τ

Εικόνα του εργοστασίου.

αυτότητα

H neoset ιδρύθηκε το 1980 από τους επιχειρηματίες Κωνσταντίνο Αλεξανδράκη και Παναγιώτη Ψυχόπαιδα, οι οποίοι διέθεσαν δωρεάν το 10% των μετοχών στο προσωπικό. Σήμερα έχει εξελιχθεί σ’ έναν όμιλο επιχειρήσεων με δραστηριότητες που ξεκινούν από την παραγωγή των επίπλων (διαθέτει δύο εργοστάσια στο Βασιλικό Χαλκίδας) και ολοκληρώνονται στη λιανική, με ετήσιες πωλήσεις που φτάνουν τα 50 εκατ. ευρώ. Τα προϊόντα του ομίλου καλύπτουν όλο το φάσμα των καταναλωτών, από νοικοκυριά μέχρι επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Σήμερα, ο όμιλος διαθέτει τα εξής εμπορικά σήματα, τα οποία είναι: • Neoset (58 καταστήματα). • Ενιαία concept stores neoset και neoset κουζίνα (19 καταστήματα). • Neoset κουζίνα (30 καταστήματα). • ΝΕΟ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ (7 καταστήματα). • Skouropoulos με έπιπλα γραφείου (5 καταστήματα). • Hotel Furniture (ξενοδοχειακός εξοπλισμός). • Neowood (δάπεδα εξωτερικών χώρων). Η επιχείρηση απασχολεί άμεσα 379 άτομα, ενώ, αν συμπεριληφθούν και οι απασχολούμενοι σε καταστήματα franchise, ο αριθμός αυτός φτάνει τα 1.389.

1. Η συνεχής ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της neoset αποτελεί βασικό στοιχείο του πλαισίου αξιώντ ης. 2. Η διαδικασία παραγωγής. 3. Η φιλοσοφία της neoset επικεντρώνεται στις ανάγκες του πελάτη.

1

2

3

3

Φιλοσοφία Τα τελευταία χρόνια η neoset έχει αναπτύξει μια συγκροτημένη φιλοσοφία προσαρμογής στη νέα πραγματικότητα, μια φιλοσοφία μετάβασης: • Από το μερίδιο αγοράς στο μερίδιο αναγκών του πελάτη. • Από την πώληση προϊόντων στην εξυπηρέτηση αναγκών. • Από το μότο «εμείς γνωρίζουμε» στο μότο «ο πελάτης γνωρίζει και μας καθοδηγεί». • Από ένα προϊοντο-κεντρικό σ’ ένα πελατο-κεντρικό μοντέλο.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

SUNDAY COOKING 55


1

2

3

1990

2011

5 4

5

Έτσι, το πλαίσιο αξιών της neoset διαμορφώνεται με βάση το ενδιαφέρον για τους ανθρώπους. Η στάση αυτή, άλλωστε, αποτελεί πηγή έμπνευσης και κατευθυντήρια γραμμή του σχεδιασμού των δράσεών της. Πιο συγκεκριμένα, οι βασικές αρχές της neoset είναι οι εξής: • Εστίαση στον πελάτη. • Συνεχής ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της. • Σχεδιασμός εργασίας με στόχο τη μη ύπαρξη προβλημάτων. • Έμφαση στις εργασίες που προσθέτουν αξία στα προϊόντα της. • Πειραματισμός και καινοτομία. • Μέτρηση της απόδοσης με στόχο τη συνεχή βελτίωση. • Συνέπεια στις δεσμεύσεις της. • Μάθηση από τη δράση, τα λάθη και τις συνεργασίες της.

Το σύγχρονο ντιζάιν και η συνεχής ανανέωση της γκάμας των προϊόντων της neoset απαντούν στις ανάγκες του καταναλωτή. 1. Καθιστικό. 2. Κουζίνα. 3. Παιδικό δωμάτιο (1990). 4. Παιδικό δωμάτιο (2011). 5. Καθιστικό και κουζίνα.

Πολιτική για τή ΔιαχΕιρισή τήσ Ποιοτήτασ, τοΥ ΠΕριβαλλοντοσ, τήσ ΥγΕιασ και τήσ ασΦαλΕιασ στη neoset, η ποιότητα ξεκινά από τους ανθρώπους και αντανακλάται στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται στους πελάτες, στοχεύοντας στην υπέρβαση των προσδοκιών τους. Εργαλείο για την επίτευξη του παραπάνω στόχου αποτελεί το σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος και ασφάλειας, το οποίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2008, ISO 14001 :2004 και OHSAS 18001:2007 και εφαρμόζεται στο σύνολο των επιχειρησιακών διεργασιών και στο σύνολο των διαδικασιών λειτουργίας των εταιρικών καταστημάτων. Μέσα από την εξασφάλιση και διάθεση των απαραίτητων πόρων, η Διοίκηση του οργανισμού δεσμεύεται για την εφαρμογή αυτού του συστήματος σε συνεχή βάση.

56 SUNDAY COOKING

Εργοστασιακές εγκαταστάσεις Το εργοστάσιο της neoset στη Χαλκίδα (έκτασης 65.000 τ.μ.) διαθέτει μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Ο άρτιος εξοπλισμός και η υποδομή του για την παραγωγή ποιοτικών σειρών επίπλου, με πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας σχεδιασμού (ISO 9001) και περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001), το τοποθετούν στη λίστα με τα πιο σύγχρονα εργοστάσια της κατηγορίας του στην Ευρώπη. Επιπλέον, η παραγωγική δραστηριότητα βασίζεται στη συνεχή έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και στη διαρκή ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού, ώστε τα ποιοτικά στάνταρ να διατηρούνται διαχρονικά υψηλά.

Διεθνής παρουσία Η δραστηριοποίηση του ομίλου στο εξωτερικό ξεκίνησε το 1990, από τον Καναδά. Σήμερα, ο όμιλος εξάγει προϊόντα στις χώρες Αιθιοπία, Βουλγαρία, Κύπρο, Ρωσία, Ντουμπάι, Λίβανο, Ρουμανία και Εκουαδόρ, όπου έχουν αναπτυχθεί συνολικά 21 καταστήματα. Μάλιστα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στην ελληνόφωνη και ανερχόμενη αγορά της Κύπρου, η στρατηγικής σημασίας παρουσία και ανάπτυξη της εταιρείας αναδεικνύεται και με την πρόσφατη δημιουργία του νέου καταστήματος στην Έγκωμη της ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011


6 Λευκωσίας. Σημαντικό, μελλοντικό στόχο σε διεθνές επίπεδο αποτελεί

η ανάπτυξη των εξαγωγών σε χώρες όπως τα Αραβικά Εμιράτα, όπου η εταιρεία ήδη έχει ξεκινήσει επαφές με πιθανούς συνεργάτες για εξαγωγές προϊόντων ή για την έναρξη λειτουργίας νέων καταστημάτων. Αξίζει, επίσης, να επισημανθεί ότι πρόσφατα, με την ευκαιρία της Διεθνούς Έκθεσης Επίπλου της Σανγκάης, πραγματοποιήθηκε δειγματισμός παιδικών δωματίων neoset και προέκυψαν ευκαιρίες για εμπορικές συνεργασίες και σε άλλες χώρες. Επιπλέον, το brand neowood έχει ήδη μια επιτυχημένη παρουσία σε 14 ευρωπαϊκές χώρες κι ένα πελατολόγιο που συνεχώς διευρύνεται, ενώ κερδίζει έδαφος και σε νέες ευρωπαϊκές αγορές. Μάλιστα, σήμερα ένα ποσοστό του κύκλου εργασιών του, που ξεπερνά το 65%, προέρχεται από τις εξαγωγές.

ή neoset σήμερα Μία αμιγώς ελληνική εταιρεία, όπως η neoset, γνωρίζοντας πολύ καλά τις ανάγκες του Έλληνα καταναλωτή (καθώς είναι η μόνη εταιρεία επίπλων που έχει πελάτες τα 2/3 των ελληνικών νοικοκυριών), απαντά στην οικονομική κρίση μ’ ένα πλέγμα στρατηγικών αποφάσεων και κινήσεων, που περιλαμβάνει: 1. Τις μειωμένες τιμές, κατά 20%, από τον Ιούνιο του 2010, ώστε να μπορεί ο καταναλωτής να ικανοποιεί τις ανάγκες του καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και όχι μόνο στις περιόδους των εκπτώσεων. 2. Τη διαρκή ανανέωση της γκάμας των προϊόντων με προτάσεις σύγχρονου ντιζάιν που απαντούν στις ανάγκες του καταναλωτή (π.χ. η νέα σειρά οικολογικών στρωμάτων Green Line και η νέα σειρά καναπέδων και μικροεπίπλων). 3.Την ανανέωση της εταιρικής ταυτότητας και εικόνας της, ώστε αυτή να συνάδει με τις σύγχρονες τάσεις της διακόσμησης. 4. Τη δημιουργία νέων υπερκαταστημάτων (concept stores), όπως τα νέα καταστήματα στον Άλιμο και στο Μαρούσι, όπου ο καταναλωτής απολαμβάνει ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση από έμπειρους διακοσμητές, βρίσκει μεγάλη ποικιλία προϊόντων και κυρίως ολοκληρωμένες λύσεις και διακοσμητικές προτάσεις για όλο το σπίτι. 5. Την ένταξη της κουζίνας σε όλο και περισσότερα καταστήματα neoset, ώστε ο καταναλωτής να μη χρειάζεται να μετακινείται σε άλλα καταστήματα για να έρθει σε επαφή με ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι και κυρίως για να μπορεί να συνδυάζει τα υλικά, σχέδια και χρώματα της κουζίνας με το χώρο του καθιστικού. 6. Την επιμονή στην ελληνική παραγωγή, διατηρώντας όσο το δυνατόν περισσότερες θέσεις εργασίας και ενισχύοντας ταυτόχρονα τους Έλληνες προμηθευτές απ’ όπου η εταιρεία αγοράζει υλικά και εμπορεύματα. 7. Τη μείωση της ευρύτερης διαφημιστικής δαπάνης με την ταυτόχρονη αύξηση της διαφημιστικής φωνής της με έξυπνους τρόπους, αντιδρώντας επιθετικά και στηρίζοντας τις προσπάθειες για ανάπτυξη μέσα από ένα διαρκή διάλογο με τον Έλληνα καταναλωτή. t

Παλαιότεροι κατάλογοι neoset.

Οι 3 νέοι κατάλογοι neoset και neoset κουζίνα 2012.

Με το βλέμμα στο μέλλον Τα λογότυπα της εταιρίας και οι αλλαγές τους μέσα στο χρόνο.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Αναφορικά με το βραχυπρόθεσμο μέλλον, αξίζει να τονιστεί ο προγραμματισμός της δημιουργίας δύο έως τεσσάρων concept stores ακόμη, έως το τέλος του 2012, τόσο στην Αττική όσο και στην επαρχία, εκ των οποίων το ένα θα είναι το μεγαλύτερο της υπάρχουσας αλυσίδας και θα καταλαμβάνει 3.500 τ.μ. Η επένδυση για το νέο αυτό κατάστημα υπολογίζεται ότι θα αγγίξει το 1,5 εκατ. ευρώ. Τέλος, προγραμματίζεται η ένταξη και άλλων πέντε ή έξι καταστημάτων neoset κουζίνα σε ενιαία πλέον καταστήματα neoset και neoset κουζίνα.

SUNDAY COOKING 57


Gourmet προορισμός

Βουδαπέστη

το μαργαριτάρι του δούναβη Η Βουδαπέστη διαθέτει πολλά προσωνύμια, ένα από τα οποία χρησιμοποιήσαμε και στον τίτλο μας. Μπορεί ν’ ακούσετε να την αποκαλούν και «Καρδιά της Ευρώπης», «Πρωτεύουσα της Ελευθερίας», «Πρωτεύουσα των Spa», «Παρίσι της Κεντρικής Ευρώπης». Για ένα να είστε σίγουροι: όπως και να την αποκαλέσετε θα μαγευτείτε ως επισκέπτες της... ΤΟΥ ΘΟΔΩΡΟΥ ΓΙΑΧΟΥΣΤΙΔΗ

58 SUNDAY COOKING

H

Βουδαπέστη είναι η πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, η οποία δε βρέχεται από θάλασσα και συνορεύει με άλλες επτά χώρες. Στη Βουδαπέστη κατοικεί περίπου το 1/5 του συνολικού πληθυσμού της χώρας: 10 εκατομμύρια είναι ο αριθμός των Ουγγαρέζων (εντός συνόρων), εκ των οποίων τα 2 εκατομμύρια μένουν στη Βουδαπέστη.

Ετυμολογία - Ιστορία

Ουσιαστικά, η ιστορία της πόλης ξεκινά από τις 17 Νοεμβρίου του 1873. Ήταν τότε, λοιπόν, που η ορεινή αστική περιοχή Buda και η ιστορική περιοχή Obuda, στη δυτική όχθη του Δούναβη, ενώθηκαν με την πεδινή και βιομηχανική περιοχή Pest, στην ανατολική όχθη του ποταμού. Έτσι προέκυψε η Βουδαπέστη. Η περιοχή κατοικούνταν ήδη από τον 1ο αιώνα μ.Χ., όταν υπήρχε εκεί ένας οικισμός των Κελτών. Το 106 μ.Χ. οι Ρωμαίοι δημιούργησαν εκεί το Aquincum που ορίστηκε ως η πρωτεύουσα της Κάτω Παννονίας. Τον 9ο αι. μ.Χ. ήταν η σειρά των Μαγυάρων να εγκατασταθούν στην περιοχή –οι Μαγυάροι μέχρι σήμερα αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού της χώρας.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011


1

1. Κάθε γωνιά του ξενοδοχείου «Boscolo» κρύβει κι ένα υπέροχο μυστικό. 2. Στο εστιατόριο «costes» οι gourmet γεύσεις αποθεώνονται σ’ ένα μοντέρνο περιβάλλον. 2

Σουβλάκι με χτένια και σύκα σε σάλτσα γλυκόριζας, από το εστιατόριο «Krizia» chef: cattaneo Graziano ΥΛΙΚΑ (ΑΝΑ ΣΟΥΒΛΑΚΙ) 2 χτένια 1 σύκο 50 γρ. ραπανάκι γλυκόριζας 15 γρ. μέλι 500 ml ζωμός ψαριού 1 κ. γλ. άμυλο καλαμποκιού μια πρέζα αλάτι λίγη πράσινη σαλάτα εδώδιμα άνθη ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Ακολούθησαν οι Μογγόλοι, το 13ο αιώνα, κι έπειτα ήρθε η σειρά των Οθωμανών να την κατακτήσουν. Μετά την απελευθέρωση της Ουγγαρίας από τους Τούρκους, την περίοδο της αυστροουγγρικής αυτοκρατορίας, η Βουδαπέστη ήταν η μία από τις πρωτεύουσες -η άλλη ήταν η Βιέννη. Αργότερα, η χώρα ήταν μία από εκείνες του ανατολικού μπλοκ - μάλλον η χώρα που βίωσε τη συγκεκριμένη εποχή με τις περισσότερες ελευθερίες από κάθε άλλη του μπλοκ. Από το 1989 βιώνει αυτό που λέμε Τρίτη Ουγγρική Δημοκρατία. Και από την 1η Μαΐου του 2004 η Ουγγαρία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δε βρίσκεται, όμως, στη ζώνη του ευρώ: αν πετύχει τις προϋποθέσεις, θα τα καταφέρει να μπει το 2020... Ως τότε, το νόμισμα της χώρας θα είναι το φιορίνι...

Βράζουμε το ραπανάκι γλυκόριζας στο ζωμό του ψαριού, στον οποίο έχουμε προσθέσει το αλάτι, για 15΄. Προσθέτουμε το μέλι και το άμυλο καλαμποκιού και μειώνουμε τη φωτιά έως ότου δέσει η σάλτσα. Τη φιλτράρουμε και την κρατάμε ζεστή. Σε ένα καλαμάκι βάζουμε τη σάρκα από τα χτένια και το σύκο (που δεν πρέπει να είναι πολύ ώριμο και το οποίο χρησιμοποιούμε κομμένο στη μέση) έτσι ώστε να εναλλάσσονται: χτένι - σύκο - χτένι - σύκο. Το βάζουμε σε καυτή σχάρα για 2΄ σε κάθε πλευρά ή το τηγανίζουμε. Βάζουμε το σουβλάκι σ’ ένα πιάτο, με λίγη πράσινη σαλάτα και εδώδιμα άνθη, στο κέντρο του πιάτου, ενώ η σάλτσα χρησιμοποιείται ως ντρέσινγκ.

Αξιοθέατα Η Βουδαπέστη είναι μια πόλη αριστούργημα! Από αρχιτεκτονικής άποψης, σε κάθε δρόμο που περπατάει κάποιος βλέπει υπέροχα κτίρια, τα οποία κινούνται ανάμεσα στο μπαρόκ, το νεοκλασικό και το αρ νουβό. Και ναι, είναι μια πόλη που περπατιέται, με φαρδιά πεζοδρόμια, εξαιρετικές συγκοινωνίες και καθαρούς δρόμους. Αν αποφασίσετε να την επισκεφτείτε κατά τη διάρκεια του χειμώνα, θα δείτε πλάι σε τεράστια υπαίθρια παγοδρόμια, που είναι γεμάτα κόσμο, να υπάρχουν υπαίθρια θερμά λουτρά... γεμάτα κόσμο, επίσης! Τρελό θέαμα! Υπάρχουν, ωστόσο, και άλλα σημεία στην πόλη τα οποία πρέπει να δείτε και να θαυμάσετε: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

SUNDAY COOKING 59


5 5

πού να μείνετε 6

3 4

• Το ουγγρικό Κοινοβούλιο: βρίσκεται στην Πέστη, είναι το μεγαλύτερο κτίριο στην Ουγγαρία και το τρίτο μεγαλύτερο σε μέγεθος Κοινοβούλιο στον κόσμο! Εκτός από μέγεθος, όμως, έχει και χάρη. Χτισμένο σε νεογοτθικό ρυθμό είναι υπέροχο να το βλέπεις από τους λόφους της Βούδας δίπλα στο Δούναβη. • Η Βασιλική του Αγίου Στεφάνου: χτίστηκε προς τιμήν του πρώτου βασιλιά της Ουγγαρίας, ο οποίος και αγιοποιήθηκε. Το ύψος της φτάνει τα 96 μέτρα -ακριβώς όσο και του Κοινοβουλίου. Κανένα κτίριο στη Βουδαπέστη δεν επιτρέπεται να ξεπεράσει αυτό το ύψος. • Το Κάστρο της Βούδας: λειτούργησε ως παλάτι των Ούγγρων βασιλέων. Έχει πλέον ανακηρυχτεί από την UNESCO σε Mνημείο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Δεσπόζει πάνω από το Δούναβη και το χρησιμοποίησε πρόσφατα και η... Katy Perry στα γυρίσματα του βιντεοκλίπ για το τραγούδι της «Fireworks»! • Η Λεωφόρος Άντρασι: σαν να λέμε η Τσιμισκή της Βουδαπέστης. Μόνο που η Τσιμισκή δε θα χαρακτηριστεί ποτέ ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO! Ενώ η Λεωφόρος Άντρασι πληροί τον όρο. • Hosök Τere: θα τη μεταφράζαμε ως «Η Πλατεία των Ηρώων». Είναι μία από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες πλατείες της Βουδαπέστης. Βρίσκεται στο τέλος της Λεωφόρου Άντρασι. Στην Πλατεία δεσπόζει το Millennium 60 SUNDAY COOKING

3. Ειδυλλιακός συνδυασμός χαλάρωσης και spa στο ξενοδοχείο «Hertelendy». 4. Τα βασιλικά spa στο ξενοδοχείο «Corinthia» λειτουργούν από το 1886. 5. Δε χορταίνεις να βλέπεις απέξω το «Four Seasons Hotel Gresham Palace», ενώ και το εσωτερικό του προσφέρει χλιδή και απίστευτη θέα στο Δούναβη.

• «Four Seasons Hotel Gresham Palace» (www.fourseasons.com/budapest). Μέλος της γνωστής αλυσίδας ξενοδοχείων. Θα σας συναρπάσει ιδίως το βράδυ, όταν φωτισμένο, δίπλα στις όχθες του Δούναβη, δημιουργεί μια ατμόσφαιρα παραμυθένια και μαγική. • «Boscolo» (budapest.boscolohotels.com). Το καφέ του συγκεκριμένου ξενοδοχείου, που επίσης ανήκει σε αλυσίδα, έχει χαρακτηριστεί ως το ομορφότερο του κόσμου! Και είναι αλήθεια! • «Hertelendy» (www.hotel-hertelendy.com). Πρόκειται για το μόνο ξενοδοχείο στον κόσμο που διαθέτει δικό του διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης για αεροπλάνα! Και τα spa του το κάνουν ιδιαιτέρως δημοφιλές. • «Danubius Hotel Gellert». Χτισμένο σε ρυθμό αρ νουβό, είναι ένα ξενοδοχείο που διατηρεί κάτι από το σοσιαλιστικό παρελθόν της 1 πόλης. Είναι γνωστό για τα διάσημα ομώνυμα λουτρά του. • «InterContinental» (www.budapest. intercontinental.com). Πρόκειται για ένα ακόμη ξενοδοχείο αλυσίδας. Προσφέρει όλα εκείνα που περιμένει κανείς από ένα ξενοδοχείο της κατηγορίας του κι επιπλέον διαθέτει υπέροχη θέα!

Memorial, μια γλυπτική κατασκευή που παρουσιάζει τους επτά ηγέτες των φυλών που ουσιαστικά δημι5 ούργησαν την Ουγγαρία τον 9ο αι. μ.Χ. Δεξιά από το Millennium Memorial υπάρχει το Μουσείο Kunsthalle Budapest, ενώ αριστερά του βρίσκεται το Μουσείο Καλών Τεχνών της πόλης. • Vajdahunyad Castle: πολύ κοντά στην Πλατεία των Ηρώων βρίσκεται αυτό το Κάστρο που παραπέμπει κατευθείαν σε παραμύθι! • Dohany Street Synagogue: είναι η μεγαλύτερη συναγωγή στην Ευρώπη και η δεύτερη μεγαλύτερη εν λειτουργία στον κόσμο!

Η Βουδαπέστη της γαστρονομίας Βασικό χαρακτηριστικό της ουγγρικής κουζίνας είναι η κατά κόρον χρήση της πάπρικας. Το πιο διάσημο πιάτο είναι το γκούλας, μια υπέροχη σούπα με βραστό κρέας και πατάτες, κατά κύριο λόγο, από το οποίο σχεδόν ποτέ δε λείπει η πάπρικα. Ονομαστά είναι τα σαλάμια Ουγγαρίας: πρόκειται για πικάντικα αλλαντικά αέρος (το κρέας, δηλαδή, που αποτελεί την πρώτη ύλη τους, δεν υπόκειται σε θερμική επεξεργασία). Στη Βουδαπέστη παράγεται η μάρκα αλλαντικών «Herz». Και στα κρασιά τα πάει πολύ καλά η Ουγγαρία: το πιο διάσημο είναι ένα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011


7

Πάπια με φακές, από το εστιατόριο «Alabardos» chef: attila Bicsar ΥΛΙΚΑ (ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ) Για την πρώτη φάση της συνταγής 4 μπούτια πάπιας | 2 στήθη πάπιας 4 σκελίδες σκόρδο | 1 κόκκινο κρεμμύδι 2 κλαδάκια θυμάρι δενδρολίβανο | λίπος πάπιας | αλάτι

6 6. Ο εσωτερικός χώρος του εστιατορίου «Onyx» είναι έξυπνα και λειτουργικά σχεδιασμένος, αλλά και οι γεύσεις του απογειώνουν τους ουρανίσκους των θαμώνων του.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Αλατίζουμε τα μπούτια της πάπιας και τα τοποθετούμε σε ταψί. Προσθέτουμε τα υπόλοιπα υλικά και περιχύνουμε το λιωμένο λίπος πάπιας από πάνω, έτσι ώστε να καλύπτονται τα μπούτια. Βάζουμε το ταψί στο φούρνο για να ψηθεί το φαγητό 3 με 4 ώρες στους 120 ΟC. Αλατίζουμε τα στήθη και τα ψήνουμε από τη μεριά που δεν έχουν δέρμα μέσα σε τηγάνι. Αναποδογυρίζουμε το φαγητό και το ψή ψήνουμε στο φούρνο, στους 180ΟC για περίπου 7΄- 8΄.

Το εστιατόριο «Alabardos» διαθέτει τη σταθερή αξία του κλασικού.

ΥΛΙΚΑ - Για τη δεύτερη φάση της συνταγής 100 γρ. φακές | 1 κ. σ. μουστάρδα 1 κ. γλ. τριμμένο χρένο ΕΚΤΕΛΕΣΗ O chef Attila Bicsar

κόκκινο που ονομάζεται χαρακτηριστικά «Το αίμα του ταύρου». Ο φυσικός γλυκός οίνος τοκάι είναι απίθανα γλυκόπιοτος και ανήκει 8 στα καλύτερα επιδόρπια κρασιά του κόσμου. Αναφορικά με τα γλυκά, στα πιο διάσημα καφέ της Βουδαπέστης, στα «Gerbeaud» και «Ruszwurm», μπορείτε ν’ απολαύσετε τη διάσημη τούρτα Dobos!

Gourmet Βουδαπέστη Στη Βουδαπέστη θα βρείτε ποιοτικό φαγητό, είτε επιλέξετε ένα τουριστικό μαγαζί με τσιγγάνικα βιολιά είτε ένα εστιατόριο υψηλής γαστρονομίας. • «Costes». Είναι το πρώτο εστιατόριο της Ουγγαρίας που κατάφερε να κερδίσει αστέρι Μισελέν κι ας έχει ζωή μόλις τεσσάρων ετών, μιας και το 2007 ανακαινίστηκε εκ βάθρων. • «Onyx». Δε χρειάζεται να σας πούμε κάτι εμείς. Μπείτε στην ιστοσελίδα onyxrestaurant.hu και δείτε το the onyx movie. Βάζουμε στοίχημα ότι θα τρέχετε να κάνετε κράτηση όταν πάτε στη Βουδαπέστη. • «Alabardos». Πέρα από τα εξαιρετικά πιάτα του, το συγκεκριμένο εστιατόριο έχει πολύ καλό όνομα για την τέλεια εξυπηρέτησή του. • «Krizia». Αν σας πιάσει η επιθυμία να φάτε καλό ιταλικό φαγητό στη Βουδαπέστη, αυτό είναι το εστιατόριο που πρέπει να επιλέξετε. • «Baraka». Βρίσκεται στο διασημότερο δρόμο της πόλης, στη Λεωφόρο Άντρασι, στο εσωτερικό του ομώνυμου ξενοδοχείου, και προσφέρει πολυτέλεια και υπέροχες γεύσεις. t

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Αφού πλένουμε καλά τις φακές, τις βράζουμε έως ότου γίνουν τραγανές. Τις κατεβάζουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε τη μουστάρδα και το χρένο. Τις αφήνουμε στη «σάλτσα» τους έως τη στιγμή του σερβιρίσματος.

ΥΛΙΚΑ - Για την τρίτη φάση της συνταγής 1 κόκκινο κρεμμύδι | 100 ml νερό | 100 ml λευκό ξηρό κρασί | 25 γρ. ζάχαρη ΕΚΤΕΛΕΣΗ Βράζουμε το νερό μαζί με το κρασί και τη ζάχαρη και προσθέτουμε το κρεμμύδι. Αφήνουμε να πάρει μια δεύτερη βράση και τα κατεβάζουμε από τη φωτιά. Αφήνουμε το κρεμμύδι να κρυώσει μέσα στη σάλτσα. Μετά, στραγγίζουμε και κόβουμε το κρεμμύδι σε μικρούς κύβους. Προαιρετικά, μπορούμε να προσθέσουμε μανιτάρια που τα έχουμε τσιγαρίσει σε λίγο φρέσκο βούτυρο. Σερβίρουμε το φαγητό με τον τρόπο που μας υποδεικνύει η φωτογραφία.

SUNDAY COOKING 61


Wine stories

QR για μπουκάλια

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΓΑΛΑΝΟΥ

Ε

και άλλες «έξυπνες» ετικέτες

ίναι δύσκολο να κρίνουμε την ποιότητα ενός κρασιού από την μπροστινή ετικέτα του. Παρ’ όλα αυτά, η ετικέτα παίζει καθοριστικό ρόλο στην τελική επιλογή κρασιού. Οι οινόφιλοι, στην προσπάθειά τους να αποσαφηνίσουν τα χαρακτηριστικά του κρασιού που προτίθενται να καταναλώσουν, μπορούν πάντα να ρίξουν μια ματιά στο πίσω μέρος της ετικέτας. Τα οινοποιεία, όμως, δυσκολεύονται στο χώρο αυτό να συμπιέσουν πολλές και χρήσιμες πληροφορίες. Υπάρχει, ωστόσο, τώρα η τεχνολογία που δίνει στα οινοποιεία μια καινούργια επιλογή, τους κωδικούς QR.

62 SUNDAY COOKING

Οι κωδικοί QR αναπτύχθηκαν αρχικά από έναν προμηθευτή της Toyota ως ένας τρόπος παρακολούθησης των εξαρτημάτων των αυτοκινήτων μέσα από τη διαδικασία συναρμολόγησης. Η χρήση τους, ωστόσο, επεκτάθηκε γρήγορα σε περιοδικά, διαφημίσεις σε οθόνες και σε μια ποικιλία προϊόντων. Οι τετράγωνοι κώδικες, συνήθως στο μέγεθος ενός γραμματοσήμου, χαρακτηρίζονται από μαύρα και άσπρα σχέδια που μοιάζουν με pixels, αν και κάποιοι νέοι κωδικοί έρχονται σε πολλά χρώματα. Για τους καταναλωτές, το όφελος προέρχεται από τη δυνατότητα να λάβουν μια πιο τεκμηριωμένη απόφαση κατά την αγορά κρασιού ή να μάθουν περισσότερα για ένα κρασί που έχουν ήδη αγοράσει, αφού ανοίξουν το φελλό και καθίσουν μ’ ένα ποτήρι. Μερικοί κώδικες ανοίγουν απλά φύλλα γευσιγνωσίας, με πληροφορίες σχετικά με τους αμπελώνες ή το vintage. Άλλοι, όπως αυτοί που χρησιμοποιούνται από το Argyle, στο Όρεγκον, είναι πιο σύνθετοι, καθώς περιλαμβάνουν βίντεο από τον οινοποιό και προτάσεις αντιστοίχισης για φαγητό - κρασί. Για την ώρα, κανένας δεν μπορεί με βεβαιότητα να πει σε ποιο βαθμό υιοθέτησαν το QR οι καταναλωτές. Αν και μέχρι στιγμής παραμένει η πιο ευρέως διαθέσιμη τεχνολογία, είναι αλήθεια πως δεν είναι η μοναδική προσφερόμενη. Η Microsoft έχει ήδη αναπτύξει δική της τεχνολογία 2D barcode, που ονομάζεται Microsoft Tag. Επίσης, μια άλλη τεχνολογία είναι η Near Field Communication (NFC), η οποία ενσωματώνει τσιπ ραδιοσυχνοτήτων σε ετικέτες Smartphones με NFC αναγνώριση. Οι υπηρεσίες αυτές έχουν ήδη φτάσει στην αγορά, επιτρέποντας στους καταναλωτές κρασιού γρήγορη μετάβαση σε πληροφορίες για προϊόντα, σκανάροντας απλώς τα κινητά τους τηλέφωνα πάνω από την ετικέτα. Τα τηλέφωνα μπορούν, επίσης, να συνδεθούν σε τραπεζικές πληροφορίες, δίνοντας τη δυνατότητα στους φίλους του κρασιού να αγοράσουν το μπουκάλι στο ταμείο με μια γρήγορη ανίχνευση του τηλεφώνου τους. Οι παραγωγοί, όπως οι Opus One και Bevan Cellars, στη Napa, κατασκευάζουν NFC tags, με φιάλες που διαθέτουν ένα τυποποιημένο λογότυπο «Ν» στο πίσω μέρος της ετικέτας, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να προσδιορίσουν πού μπορούν να χρησιμοποιούν τα τηλέφωνά τους με δυνατότητα NFC. Το πιο σημαντικό στοιχείο στη φιάλη, ωστόσο, θα είναι πάντα το κρασί. Και οι νέες τεχνολογίες τίθενται στην υπηρεσία των οινόφιλων, ώστε να αποκτήσουν μια όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα για τη φιάλη που προτίθενται να αγοράσουν και το προϊόν που επιθυμούν να απολαύσουν. NOEMΒΡΙΟΣ 2011


ΠάΜΕ ΣτΟ ΛΟΝδΙΝΟ γΙά ΕΝά κΡάΣΙ;

Η 31st London International Wine Fair, που πραγματοποιείται στο Λονδίνο, απευθύνει πρόσκληση σε οινοποιούς, αποσταγματοποιούς, εταιρείες εισαγωγής και εμπορίας οίνων, αλλά και σε όλους όσοι ασχολούνται με τα κρασιά και τα αγαπούν, για συμμετοχή σε μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές διοργανώσεις για το κρασί. Σπεύσατε!

Το ΤΣίπουΡο ΑΛΛΑζΕί… ΣυΣκΕυΑΣίΑ!

άπολαύστε το premium τσίπουρο ΜΠάΜΠάτΖΙΜ, με ή χωρίς γλυκάνισο, και πάντα με την υπογραφή του άνέστη Μπαμπατζιμόπουλου, από τη νέα εμφιαλωμένη συσκευασία του. το ποιοτικό εμφιαλωμένο τσίπουρο κερδίζει τις εντυπώσεις και την καρδιά όλων. Πρόκειται για την ιδανική επιλογή που συνδυάζει μοναδικά ποιότητα, απόλαυση και τιμή.

Ένας δορυφορος για καλο… κραςι!

Άκρως θετικά και δυναμικά καταγράφονται τα πρώτα αποτελέσματα της φετινής σοδειάς για το οινοποιείο του Άγγελου Ρούβαλη. Είναι η πρώτη χρονιά που ο τρύγος στις πλαγιές της Αιγιαλείας, του νομού Αχαΐας, πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια ενός πρωτότυπου εργαλείου που αξιοποιεί δορυφορικές φωτογραφίες και υποδεικνύει τις ποιοτικές ζώνες των αμπελώνων. Η τεχνολογία Oenoview, όπως ονομάζεται, χρησιμοποιείται ήδη εδώ και τέσσερα χρόνια στους γαλλικούς αμπελώνες και παρουσιάζει αξιόπιστα στοιχεία για τις αμπελουργικές ζώνες.

Πιστοι στο οινικο ραντεβού μασ!

Η έκθεση κρασιού και αποσταγμάτων «Χάρτης των γεύσεων», που διοργανώνεται κάθε χρόνο στη Θεσσαλονίκη από τη Wine Plus, ετοιμάζεται να υποδεχτεί εκθέτες και επισκέπτες στην 9η διοργάνωσή της. το Σάββατο 3 και την κυριακή 4 δεκεμβρίου 2011 (ώρες λειτουργίας: 12.00 - 21.00) θα φέρει στην άποθήκη γ, στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, την αφρόκρεμα της ελληνικής οινοποιίας, καθώς και σημαντικές ελληνικές εταιρείες εισαγωγής οίνων, που εκπροσωπούν τις κυριότερες αμπελουργικές περιοχές της υφηλίου.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

SUNDAY COOKING 63


ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΚΡΑΣΙΟΥ

SYRAH ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΓΑΛΑΝΟΥ

Τ

ο Syrah είναι μια ερυθρή ποικιλία σταφυλιού που προέρχεται από το Ροδανό της Γαλλίας και δίνει βαθύχρωμα τανικά κρασιά, με αρώματα μαύρων φρούτων, μπαχαρικών, με επικρατέστερο εκείνο του πιπεριού και του δέρματος. Συνήθως διακρίνεται από γεμάτο σώμα και έχει μεγάλες δυνατότητες παλαίωσης. Το Syrah αποτελεί μια από τις δημοφιλέστερες ποικιλίες παγκοσμίως. Πιο συγκεκριμένα, βρίσκεται στη δεκάδα με τις περισσότερο φυτεμένες ποικιλίες στον κόσμο. Εκτός από τη Γαλλία και άλλες χώρες της Ευρώπης που το καλλιεργούν, το βρίσκουμε στην Αργεντινή, τη Χιλή, τη Νότια Αφρική, τον Καναδά, την Αμερική και φυσικά στην Αυστραλία, όπου έχει αναδειχτεί ως σημαντικότερη ποικιλία σταφυλιού που συχνά αναμειγνύεται με Cabernet Sauvignon. Η ονομασία αυτής της δημοφιλούς ποικιλίας σταφυλιού στην Αυστραλία είναι Shiraz. Δύο κρασιά - θρύλοι από την Αυστραλία, τα οποία εύχομαι να έχετε την τύχη να δοκιμάσετε, είναι τα Penfolds Grange και, το αγαπημένο μου, η υπέρτατη έκφραση των Αussie Shiraz, το ανυπέρβλητο Henschke Hill of Grace. Στην Αυστραλία, η ποικιλία στο παρελθόν είχε την ονομασία Hermitage, αλλά αυτό κράτησε μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980, δεδομένου ότι το όνομα αυτό ανήκε στη γαλλική AC (προστατευόμενη ονομασία προέλευσης) Hermitage. Υπήρχαν πολλοί λόγοι που υπαγόρευαν την απαγόρευση της αναφοράς Hermitage, καθώς προκλήθηκαν και πρακτικού τύπου προβλήματα στις εξαγωγικές αγορές με αποτέλεσμα τη μεγάλη μείωση των πωλήσεων. Το AC Hermitage, το 19ο αιώνα, είχε τη φήμη ότι παρήγαγε δύο από τα καλύτερα και ακριβότερα κρασιά του κόσμου, κρασιά που μπορούν να παλαιώσουν για 50 ή και περισσότερα χρόνια. Ενθουσιώδης λάτρης των κρασιών αυτών υπήρξε ο Thomas Jefferson, ο 3ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Σημαντικά Syrah, επίσης, απολαμβάνουμε από τις AC Cote Rotie και AC Cornas, καταβάλλοντας φυσικά πολλές φορές και τριψήφια νούμερα για την αγορά τους, όπως το μοναδικό Cote Rotie La Mouline 1999 του E. Guigal, του οποίου η τιμή φιάλης πλησιάζει τα 1.000€! Στο νότιο Ροδανό θα το συναντήσουμε σε αρμονική συνύπαρξη με Grenache, Mourv�dre κ.ά. τόσο στο C�tes du Rh�ne όσο και στο Chateaunef-du-Pape. Στη χώρα μας υπάρχουν αρκετές φυτεύσεις Syrah, με κάποια πραγματικά εξαιρετικά δείγματα, τα οποία δυστυχώς είναι δυσεύρετα λόγω του περιορισμένου αριθμού φιαλών που παράγονται.

64 SUNDAY COOKING

SYRAH ΗΔΥΣΜΑ ΔΡΥΟΣ 2007 ΤΕΧΝΗ ΑΛΥΠΙΑΣ Περιοχή: Δράμα Ποικιλία: Syrah Καθαρό, βαθύ κόκκινο με κεραμιδί ανταύγειες, μύτη καθαρή μέτριας έντασης, εξελισσόμενη με αρώματα δέρματος, κόκκινων φρούτων, βανίλιας και μπαχαριών. Στόμα ξηρό, μέτριας+ οξύτητας, μέτριων τανινών, 14% αλκοόλ, μέτριο+ σώμα με χαρακτηριστικά αρώματα κόκκινων φρούτων, ξύλου και μπαχαριών, επίγευση μέτρια+. Είναι έτοιμο να καταναλωθεί, αλλά μπορεί να εξελιχθεί και για τα επόμενα 5 χρόνια. Tιμή: 15,5€ Βαθμολογία: 17-20

ΓΥΜΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ 2008 Περιοχή: Κολινδρός Πιερίας Ποικιλία: Syrah 80%, Κολινδρινό 20% Κυκλοφόρησε σε ελάχιστες φιάλες (1.000) ο «Γυμνός βασιλιάς» του οινολόγου Παύλου Αργυρόπουλου, σ’ ένα μπουκάλι με μια λευκή, minimal ετικέτα. Ωριμάζει σε καινούργια δρύινα βαρέλια και παλαιώνει πολλούς μήνες στη φιάλη πριν κυκλοφορήσει. Η πολύμηνη αυτή παραμονή του στη φιάλη το ευνόησε -αν και πιστεύω ότι θα έπρεπε να παραμείνει πολύ περισσότερο- και το μαλάκωσε αρκετά. Μύτη με αρώματα μαύρων υπερώριμων φρούτων, αποξηραμένου δαμάσκηνου, κασίς, μελάνης, βανίλιας και δρυός. Στόμα ξηρό, πολύπλοκο, αρκετά στρογγυλό, σταθερές τανίνες, υψηλή οξύτητα, αλκοόλ 15%, γεμάτο σώμα και μακριά μπαχαρένια επίγευση. Ενδείκνυται για βαθιά παλαίωση. Τιμή: 25€ Βαθμολογία: 17,5+

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011


ΕΥχΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟ «VINOSO wINe GAllerY» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗθΕΙΑ ΤωΝ ΠΡΟϊΟΝΤωΝ.

KTHMA ΑΛΦΑ SYRAH 2007 ΧΕΛΩΝΕΣ

KANENAS Ερυθρός 2007 TSANTALI

ΑVANTIS SYRAH COLLECTION 2003

Περιοχή: Χελώνες/ Αμύνταιο Ποικιλία: Syrah 100% Το αμπελοτόπι Χελώνες βρίσκεται σε υψόμετρο 660 μέτρων στην αμπελουργική ζώνη Αμυνταίου. Μικρή στρεμματική απόδοση σε ελεγχόμενο περιβάλλον, ζύμωση και παραμονή με τις οινολάσπες για 3 μήνες. Ωρίμανση σε επιλεγμένα γαλλικά δρύινα βαρέλια, μετρίου καψίματος για 9 μήνες και 15 μήνες στη φιάλη πριν κυκλοφορήσει. Ένα κρασί με βαθύ ρουμπινί χρώμα, μπουκέτο μέτριας έντασης, με αρώματα κόκκινων φρούτων του δάσους, βαρελιού, βανίλιας και μπαχαρικών. Στρογγυλή παλέτα, μέτρια+ οξύτητα, ήπιες τανίνες, αλκοόλ 14% και μακριά φρουτώδη επίγευση. Καλύτερο μέχρι το 2018. Τιμή: 12,80€ Βαθμολογία: 17,5-20

Περιοχή: Μαρώνεια/ Θράκη Ποικιλία: Μαυρούδι, Syrah Aπό τους ιδιόκτητους αμπελώνες 600 στρεμμάτων που βρίσκονται σε υψόμετρο 350 μ., σε απόσταση μικρότερη των 2.000 χλμ. από τη θάλασσα, στη Μαρώνεια, το κρασί αυτό ωριμάζει για 6 μήνες σε βαρέλια και 4 μήνες στη φιάλη πριν κυκλοφορήσει στην αγορά. Το ΚANENAS Ερυθρός 2007 έχει βαθύ ρουμπινί χρώμα, αρώματα ώριμων κόκκινων φρούτων, δαμάσκηνου, νότες δέρματος, μπαχαρικών και ξύλου. Στόμα ξηρό, μέτρια+ οξύτητα, μέτριες τανίνες, αλκοόλ 13,5% και επίγευση μέτριας+ διάρκειας. Καλύτερο μέχρι το 2013. Τιμή: 11,20€ Βαθμολογία: 16,5-20

Περιοχή: Στερεά Ελλάδα Ποικιλία: Syrah Η ωρίμανση σε γαλλικά δρύινα βαρέλια και η παραμονή 6 μηνών στο μπουκάλι έχουν ως αποτέλεσμα ένα πλούσιο, τανικό, υψηλόβαθμο κρασί που θυμίζει νεοκοσμίτικο Shiraz. Η χρονιά του 2003 έδωσε 830 φιάλες. Το Collection εμφιαλώνεται αφιλτράριστο και έχει χρώμα βαθύ ρουμπινί, μύτη μέτρια εξελισσόμενη, με αρώματα φρούτων, σοκολάτας, μελανιού, γλυκών μπαχαριών και δέρματος. Στόμα ξηρό, μέτριας+ οξύτητας, ώριμες μεταξένιες τανίνες, αλκοόλ 14%,γεμάτο σώμα με χαρακτηριστικά αρώματα κόκκινων φρούτων, μούρων, καφέ, πιπεριού, βανίλιας και μακριά επίγευση. Ένα κρασί που έχει όλα τα στοιχεία για μακρά παλαίωση. Καλύτερο μέχρι το 2018. Τιμή: 55€ Βαθμολογία: 18-20

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

SUNDAY COOKING 65


Spirits

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΓΑΛΑΝΟΥ

Sherry ή Madeira;

Με τον ξεχωριστό, πολύπλοκο χαρακτήρα τους, αυτά τα δύο ιδιαίτερα κρασιά υπόσχονται μοναδικές γευστικές εμπειρίες

Τ

ο Sherry και η Madeira έχουν φανατικούς φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο. Στην πραγματικότητα, όποιος τα δοκιμάσει και εντρυφήσει στα μυστικά τους είναι αδύνατο να αντισταθεί στη γοητεία τους. Τα δύο αυτά ξεχωριστά κρασιά ανήκουν στην κατηγορία των ενισχυμένων οίνων επειδή ο αλκοολικός βαθμός τους (15%-22%) προκύπτει από την ενίσχυση οινοπνεύματος.

Sherry

Το Sherry έχει πάρει το όνομά του από την πόλη Jerez ή Xeres, στην Ανδαλουσία της νότιας Ισπανίας. Είναι απαραίτητο, ωστόσο, να ξεκαθαριστεί ότι δεν έχει καμία σχέση με το Cherry, το οποίο είναι λικέρ. Οι ποικιλίες σταφυλιού που χρησιμοποιούνται για το Sherry είναι το Palomino, για τα ξηρά κρασιά, και το Redro Ximenez ή ΡΧ, για τα γλυκά. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: τρύγος, πάτημα, ζύμωση και προσθήκη αλκοόλ. Τέλος, το κρασί μπαίνει σε βαρέλια τα οποία γεμίζουν μέχρι 4/5. Αν ο αλκοολικός βαθμός είναι κάτω από 16%, τότε στην επιφάνεια του κρασιού εμφανίζεται μια στρώση ζύμης που ονομάζεται flor. Σε αντίθετη περίπτωση -πάνω από 16%- το κρασί αρχίζει να οξειδώνεται. Βασικό στοιχείο στην παλαίωση των Sherry αποτελεί η μέθοδος Solera. Αυτό σημαίνει πως τοποθετούνται πολλά βαρέλια στη σειρά, το καθένα από τα οποία περιέχει κρασί διαφορετικής χρονιάς. Κάθε φορά που θέλουμε να εμφιαλώσουμε κρασί, παίρνουμε το 1/3 από το παλιότερο βαρέλι, το οποίο συμπληρώνεται από το αμέσως επόμενο και ούτω καθεξής, μέχρι να φτάσουμε στο νεότερο, που περιέχει την πρόσφατη σοδειά. Αυτή η συνεχής εναλλαγή στοιχείων προσδίδει στο Sherry πολυπλοκότητα. Κατά συνέπεια, τα κρασιά που παράγονται δεν μπορούν να είναι χρονολογημένα.

66 SUNDAY COOKING

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011


Τα στιλ των Sherry Fino: Έχουν παλαιώσει εξολοκλήρου κάτω από το flor. Tα Fino είναι εξαιρετικά απεριτίφ, με αλκοολικό τίτλο μεταξύ 15% και 18%. oloroso: Έχουν αλκοολικό βαθμό που κυμαίνεται από 17% έως 22%. Δεν απέκτησαν flor και παλαίωσαν οξειδωτικά. Manzanilla: Είναι από τα καλύτερα Fino που παλαίωσαν σε βαρέλια μόνο στην περιοχή Sanlucar de Barrameda. Αποτελούν επίσης ένα εξαιρετικό απεριτίφ.

aMontillado: Η ονομασία προέρχεται από την πόλη Montilla. Τα Amontillado ξεκίνησαν ως Fino, στη συνέχεια προστέθηκε αλκοόλ και συνέχισαν ως Oloroso. Palo Cortado: Με αλκοολικό τίτλο 17% - 22%, αποτελεί ένα σπάνιο τύπο Sherry, μεταξύ του Oloroso και του παλαιωμένου Amontillado. Επίσης, στην αγορά κυκλοφορούν τα Cream, Pale Cream, Moscatel και Pedro Ximenez.

Madeira

Η Μαδέρα ή Μαδέιρα είναι το νησί που βρίσκεται στο Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό και ανήκει στην Πορτογαλία. Στους αμπελώνες της περιοχής, σε ποσοστό τουλάχιστον 80%, φύεται η χαμηλής ποιότητας ποικιλία Tinta Negra Mole. Οι ευγενείς ποικιλίες Sercial, Verdell, Bual και Μalmsey αποτελούσαν παλιότερα το μεγαλύτερο μέρος των αμπελώνων του νησιού. Τα ξηρά κρασιά παρασκευάζονται περίπου με τη μέθοδο του Sherry, με βάση την οποία μετά τη ζύμωση προστίθεται οινόπνευμα στο κρασί. Στο παρελθόν, η ωρίμαση της Madeira και η απόκτηση της επιθυμητής πολυπλοκότητάς της ήταν αρκετά περιπετειώδεις. Το κρασί φορτωνόταν ως έρμα σε καράβια που έκαναν μεγάλα ταξίδια, για ολόκληρους μήνες. Αν και η μέθοδος αυτή έχει εγκαταλειφθεί, τα κρασιά εξακολουθούν να παραμένουν σε θερμαινόμενες δεξαμενές στους 50οC για μερικούς μήνες. Τα καλύτερης ποιότητας κρασιά μπαίνουν σε βαρέλια των 600 λίτρων και παραμένουν σε θερμαινόμενες αποθήκες στους 30 oC για κάποιους μήνες, ενώ τα κορυφαία κρασιά παραμένουν για πολλά χρόνια σε αποθήκες χωρίς κλιματισμό. Κύρια χαρακτηριστικά της Madeira αποτελούν η ψηλή οξύτητα, τα αρώματα καπνού, καφέ και καμένης ζάχαρης.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Ένα από τα μεγαλύτερα προσόντα των Madeira είναι η αντοχή τους στο χρόνο. Το άνοιγμα μιας φιάλης θα σας προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία και δε θα σας προβληματίσει σχετικά με την αποθήκευσή της, μιας και μπορεί να διατηρηθεί για πάντα χωρίς να αλλοιωθεί.

Διαβάζοντας την ετικέτα Όταν στην ετικέτα αναγράφεται 3, 5, 10 κ.λπ., αυτό σημαίνει ότι το περιεχόμενο της φιάλης είναι αντίστοιχων ετών. Αν αναγράφεται η χρονιά, τότε το κρασί είναι vintage και έμεινε πάνω από 20 χρόνια σε βαρέλι. Όταν στην ετικέτα αναγράφεται: •Sercial: Πρόκειται για ξηρό κρασί. •Verdello: Έχουμε ημίξηρο κρασί. •Bual: Πρόκειται για ημίγλυκο κρασί. •Μalmsey: Είναι χαρακτηρισμός που χρησιμοποιείται στα γλυκά κρασιά.

SUNDAY COOKING 67


mammy

H ΝΑΤΑΣΣΑ ΓΙΑΠΙΤΣΟΓΛΟΥ

Mother

of 5!

Το ρητό «τα παιδιά φέρνουν την ευτυχία» ταιριάζει απόλυτα στη χαρούμενη μαμά των πέντε υπέροχων παιδιών. ΤΗΣ ΛΕΝΙΑΣ ΚΙΟΥΜΗ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ: ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ 68 SUNDAY COOKING

Νατάσσα Γιαπιτσόγλου είναι μία νεότατη, full time μαμά πέντε παιδιών, ηλικίας 7 έως 24 ετών. Παρόλο που οι δύο μεγαλύτεροι γιοι της, ο Αλέξανδρος, 24, και ο Γιώργος, 20 ετών, ζουν πλέον μόνοι στην πρωτεύουσα, η κυρία Γιαπιτσόγλου συνεχίζει να μαγειρεύει καθημερινά για την ίδια, το σύζυγο και τις τρεις κόρες της, την Ευθυμία 16 ετών, τη Δέσποινα, 14, και την Αλίκη, 7 ετών. Η Νατάσσα ισχυρίζεται ότι δεν είναι λίγοι εκείνοι που την αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη, όταν αναφέρει τον αριθμό των παιδιών της και τονίζει ότι η γέννηση καθενός από αυτά σηματοδότησε και μία επιτυχία της οικογένειας στον επαγγελματικό στίβο. Επίσης, επισημαίνει ότι μέχρι σήμερα δεν έχει παραγγείλει ποτέ φαγητό απέξω, χάρη στο ότι όλα τα παιδιά της δεν έχουν ιδιοτροπίες σχετικά με τη διατροφή τους. Άλλωστε, όπως λέει, «μου αρέσει τα παιδιά να τρώνε στο σπίτι φαγητά που μαγειρεύω η ίδια. Μαγειρεύω τα πάντα, αλλά κρέας μόνο μία φορά την εβδομάδα. Όλα τα παιδιά είναι σε θέση να μαγειρέψουν και κάτι μόνα τους αν χρειαστεί, οπότε έξω τρώνε μόνο αν έχουν βγει με φίλους». Την ίδια στιγμή, η υπερδραστήρια μητέρα επισημαίνει ότι προσέχει το βάρος των παιδιών χωρίς υπερβολές, φροντίζοντας οι μερίδες τους να είναι λογικές και σύμφωνες με τις ανάγκες της κάθε ηλικίας. Όσο για τις υπόλοιπες μανούλες, ύστερα από τόσα χρόνια και πέντε παιδιά, η κυρία Γιαπιτσόγλου προτείνει τα εξής: «Μαγειρεύετε οι ίδιες για την οικογένειά σας με αφοσίωση και αγάπη και να επιτρέπετε στα παιδιά σας να συμμετέχουν στο μαγείρεμα». t ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011


Χαλβάς με σιμιγδάλι ΥΛΙΚΑ (ΓΙΑ 8 ΑΤΟΜΑ) 3/4 φλ. λάδι ή βούτυρο 500 γρ. χοντρό σιμιγδάλι (1 πακέτο) 2 φλ. ζάχαρη 3 ποτήρια νερό 1 ποτήρι χυμός πορτοκάλι 2 κ. γλ. (χούφτες χεριού) αμύγδαλα 2 κ. γλ. (χούφτες χεριού) σταφίδες 1 ξύλο κανέλας έΚΤέΛέΣΗ

Βάζουμε στην κατσαρόλα το λάδι ή το βούτυρο να ζεσταθεί καλά, ρίχνουμε το σιμιγδάλι και ανακατεύουμε σιγά σιγά σε μέτρια φωτιά για να καβουρντιστεί. Βράζουμε το νερό με τη ζάχαρη και το χυμό πορτοκαλιού, για ένα λεπτό, και το ρίχνουμε προσεκτικά στο σιμιγδάλι. Στη συνέχεια προσθέτουμε την κανέλα, τα αμύγδαλα και τις σταφίδες. Ανακατεύουμε λίγο, σκεπάζουμε και τοποθετούμε σε φόρμα. Βάζουμε το μίγμα στο ψυγείο μέχρι να κρυώσει.

Λαχανοντολμάδες ΥΛΙΚΑ (ΓΙΑ 6 - 8 ΑΤΟΜΑ) 1 κιλό κιμάς 1 λάχανο 1φλ. ρύζι αλάτι - πιπέρι ½ ματσάκι φρέσκος δυόσμος ½ ματσάκι άνηθος 2 φλ. τσαγιού λάδι ΓΙΑ ΤΟ ΑβΓΟΛέΜΟνΟ 2 αβγά 2 λεμόνια

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

έΚΤέΛέΣΗ

Προετοιμάζουμε τη γέμιση ανακατεύοντας τον κιμά με το ρύζι, το δυόσμο, τον άνηθο και το αλατοπίπερο. Ζεματίζουμε το λάχανο, παίρνουμε τα ωραία φύλλα, γεμίζουμε με το μίγμα του κιμά, με το ρύζι και τα μυρωδικά και διπλώνουμε. Τοποθετούμε τους λαχανοντολμάδες σε μια κατσαρόλα, βάζουμε ζεστό νερό όσο να τους σκεπάζει, προσθέτουμε το λάδι και βράζουμε για 45’. Όταν το φαγητό ετοιμαστεί, παρασκευάζουμε το αβγολέμονο «χτυπώντας» τα αβγά με τα λεμόνια. Το ρίχνουμε, όμως, σε χλιαρό φαγητό για να μην «κόψει».

SUNDAY COOKING 69


Σπιτικές τούρτες

Σαν έργα τέχνης!

www.chefstories.gr

Η Ελένη και η Σύλβια Κουμεντάκη της Chef Stories μας δίνουν συνταγές για δύο υπέροχες, τόσο σε γεύση όσο και σε εμφάνιση, τούρτες. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΣΤΟΡΗΣ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ: ΝΑΝΑ ΚΕΝΤΡΟΥ

υΛιΚα 1 ½ - 2 πακέτα μπισκότα σαβαγιάρ Για ΤΗ μουΣ ΛΕυΚΗΣ ΣοΚοΛαΤαΣ 300 γρ. λευκή σοκολάτα 200 γρ. κρέμα γάλακτος 300 γρ. κρέμα γάλακτος χτυπημένη σε παχύρρευστη μορφή

Για ΤΗ μουΣ μαυρΗΣ ΣοΚοΛαΤαΣ 250 γρ. μαύρη σοκολάτα | 250 γρ. κρέμα γάλακτος | 350 γρ. κρέμα γάλακτος χτυπημένη σε παχύρρευστη μορφή Για Το Σιροπι 200 γρ. νερό | 200 γρ. ζάχαρη 50 ml κονιάκ Για Το ΓαρνιριΣμα Σιρόπι σοκολάτας | Σοκολατένια στολίδια (π.χ. σοκολατάκια)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Για ΤιΣ μουΣ

Ετοιμάζουμε τις μους και για τις δύο σοκολάτες με τον ίδιο τρόπο: τεμαχίζουμε τη σοκολάτα και ζεσταίνουμε την κρέμα γάλακτος, την οποία ρίχνουμε πάνω στην τεμαχισμένη σοκολάτα. Ανακατεύουμε πολύ καλά μέχρι να λιώσει η σοκολάτα και αφήνουμε να κρυώσει λίγο. Τέλος, ανακατεύουμε το μίγμα με την παχύρρευστη κρέμα γάλακτος. Για Το Σιροπι

Βράζουμε τη ζάχαρη με το νερό για 3 - 4΄. Κατεβάζουμε από τη φωτιά και, όταν κρυώσει, προσθέτουμε το κονιάκ. «ΣυναρμοΛοΓΗΣΗ»

Σαρλότ με λευκή και μαύρη σοκολάτα 70 SUNDAY COOKING

Σε μια φόρμα σαρλότ βάζουμε πρώτα μια πολύ μικρή στρώση από τη μους της λευκής σοκολάτας. Συνεχίζουμε με μια στρώση από σαβαγιάρ, τα οποία έχουμε σιροπιάσει ελαφρά. Στρώνουμε μια στρώση από τη μισή μους λευκής σοκολάτας και αφήνουμε λίγο στο ψυγείο να κρυώσει. Μετά τοποθετούμε μια στρώση με τη μισή μους μαύρης σοκολάτας και άλλη μια στρώση σαβαγιάρ. Επαναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία άλλη μια φορά (μους λευκής σοκολάτας, μους μαύρης σοκολάτας, σαβαγιάρ). Αφήνουμε στο ψυγείο για 4 - 5 ώρες να κρυώσει. Ξεφορμάρουμε βουτώντας τη φόρμα σε λίγο ζεστό νερό και αναποδογυρίζουμε σε μία πιατέλα. Βρέχουμε τα υπόλοιπα σαβαγιάρ με σιρόπι και τα κολλάμε γύρω γύρω στο γλυκό. Γαρνίρουμε την κορυφή με σιρόπι σοκολάτας και σοκολατάκια. ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011


Τούρτα με μους κάστανο και μέλι ΕΚΤΕΛΕΣΗ Για ΤΗ βαΣΗ

Λιώνουμε την κουβερτούρα και την αφήνουμε να φτάσει στους 50 oC. Χτυπάμε όλα τα υπόλοιπα υλικά μαζί και προσθέτουμε και τη σοκολάτα. Γεμίζουμε με το μίγμα ένα τσέρκι διαμέτρου 20 εκ. και ψήνουμε στους 180oC για 25-30΄. Το αφήνουμε να κρυώσει.

υΛιΚα Για ΤΗ βαΣΗ 150 γρ. αμύγδαλο σε σκόνη | 100 γρ. άχνη | 60 γρ. ασπράδια αβγού 10 γρ. κορν φλάουρ 50 γρ. κρέμα γάλακτος 50 γρ. κουβερτούρα Για ΤΗ μουΣ ΚαΣΤανο 250 γρ. κάστανα βρασμένα και καθαρισμένα | 250 γρ. νερό 350 γρ. ζάχαρη 1 κλωναράκι βανίλιας 350 γρ. κρέμα γάλακτος χτυπημένη σε παχύρρευστη μορφή

Για ΤΗ μουΣ μΕΛι 300 γρ. γάλα | 200 γρ. μέλι 3 φύλλα ζελατίνας | 400 γρ. κρέμα γάλακτος χτυπημένη σε παχύρρευστη μορφή Για Το ΓαρνιριΣμα Μαρόν γλασέ Φλωρεντίνες

Για ΤΗ μουΣ ΚαΣΤανο

Βράζουμε σε χαμηλή φωτιά το νερό με τη ζάχαρη και τους κόκκους βανίλιας από το κλωναράκι, μέχρι να γίνει ένα διάφανο σιρόπι. Παίρνουμε τα 3/4 του σιροπιού, τα βάζουμε στο μπλέντερ μαζί με τα κάστανα και τα πολτοποιούμε. Επαναφέρουμε το μίγμα στην κατσαρόλα με το υπόλοιπο σιρόπι και σιγοβράζουμε για περίπου 30΄, ανακατεύοντας. Αφού κρυώσει αυτή η κρέμα κάστανου, την ανακατεύουμε με τη χτυπημένη κρέμα γάλακτος. Για ΤΗ μουΣ μΕΛι

Βάζουμε τις ζελατίνες σε κρύο νερό να μουλιάσουν. Βράζουμε το γάλα με το μέλι και μόλις αρχίσει να κοχλάζει τα αποσύρουμε από τη φωτιά. Στη συνέχεια, προσθέτουμε τις ζελατίνες, αφού τις στύψουμε λίγο. Ανακατεύουμε καλά και αφήνουμε τη μους να κρυώσει. Αμέσως μετά την ανακατεύουμε με τη χτυπημένη κρέμα γάλακτος. «ΣυναρμοΛοΓΗΣΗ»

Τοποθετούμε τη μους κάστανο στο τσέρκι πάνω από την ψημένη βάση και την αφήνουμε για λίγο στο ψυγείο να κρυώσει. Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία με τη μους μέλι και τέλος στολίζουμε με τα μαρόν γλασέ και τις φλωρεντίνες.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

Smart Tip Η κρέμα κάστανου πωλείται και έτοιμη στα σούπερ μάρκετ. Αναμειγνύουμε 500 γρ. έτοιμης κρέμας κάστανου με τη χτυπημένη κρέμα γάλακτος και ακολουθούμε την υπόλοιπη συνταγή ως έχει.

SUNDAY COOKING 71


Ανοξείδωτος απορροφητήρας «Intenso», σύγχρονης σχεδιαστικής αντίληψης, με απορρόφηση που αγγίζει τα 1.000 m3/h και 4 ταχύτητες, Pyramis

ΕΛΕΥθΕΡΟ ΨΥΓΕΙΟ 60 ΕΚ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ χΡωμΑΤΟΣ, ΠΛΗΡωΣ NO-FrOSt ΚΑΙ ΚΛΑΣΗΣ A+, PEtco

Στην κουζίνα

Λειτουργικά

ΝΕΡΟχΥΤΗΣ ΑΠΟ ΑΝΟξΕΙΔωΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΚΑΙ ΚΕΚΛΙμΕΝΟ ΓΥΑΛΙΝΟ μΑξΙΛΑΡΙ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ «NIvEl», Pyramis

και εύχρηστα

Όταν η κομψότητα του σχεδιασμού συναντά την υψηλή τεχνολογία, τότε η κουζίνα γίνεται ο πιο άνετος χώρος του σπιτιού. ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΓΟΡΑΣ: ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΙΔHΡΟΠΟΥΛΟΥ

Κομψός σχεδιασμός και εργονομία συνδυάζονται αρμονικά στην αναμεικτική μπαταρία της σειράς «Streto», Pyramis

Φούρνος κάτω πάγκου «Maxiklasse» με οθόνη αφής και αισθητήρα θερμοκρασίας, aEG

72 SUNDAΥ COOKING

Αυτόνομη κεραμική εστία 7 ζωνών με χειριστήριο αφής Direktouch, aEG

Επαγωγική εστία 60 εκ., με biseauté τελείωμα, Petco

Ηλεκτρικός φούρνος με 9 λειτουργίες, ενεργειακής κλάσης A, σε κομψό ανθρακί χρώμα, της σειράς «Colonial», Petco

ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ 70 ΕΚ. NO-FrOSt μΕ ΕΛΕΓχΟμΕΝΕΣ ΣΥΝθΗΚΕΣ ΑΠΟθΗΚΕΥΣΗΣ, aEG

NOEMΒΡΙΟΣ 2011


Παρουσίαση

τικής Κρέμες Ζαχαροπλασ

Γιώτης

Δημιουργιες με εμπνευςη

οι Κρεμες ΖαχαροπλαςτιΚης, με το Κυρος της υπογραφης γιΩτης, εγγυΩνται μοναΔιΚη επιτυχια για Καθε γλυΚια Δημιουργια ςας

O

ι γιορτές πλησιάζουν, τα καλέσματα πληθαίνουν και ο χώρος γεμίζει με τις εξαίσιες μυρωδιές των σπιτικών γλυκών. η ΓίΩΤησ, με τις προτάσεις της, για μία ακόμη φορά βρίσκεται κοντά σας, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να δημιουργήσετε τα δικά σας γλυκά με εγγυημένη επιτυχία, προσφέροντάς σας ένα μοναδικό εργαλείο, τις Κρέμες Ζαχαροπλαστικής. Παρασκευάζονται εύκολα και γρήγορα χωρίς να χρειάζονται βράσιμο. απλώς χτυπάτε με κρύο γάλα για 5 λεπτά και έχετε στη στιγμή την πιο αφράτη και νόστιμη crème patisserie. οι Κρέμες Ζαχαροπλαστικής ΓΙΩΤΗΣ κυκλοφορούν σε τέσσερις αγαπημένες γεύσεις, Βανίλια, Σοκολάτα, Μιλφέιγ και Τζήζκεϊκ, χαρίζοντάς σας απεριόριστη έμπνευση. Φτιάξτε ένα λαχταριστό τζήζκεϊκ χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη Kρέμα Zαχαροπλαστικής, για βάση το Tριμμένο Mπισκότο ΓΙΩΤΗΣ και για τη sauce Topping Φράουλας ή Καραμέλας ΓΙΩΤΗΣ. Ετοιμάστε μικρά εκλέρ για ντελικάτα κεράσματα, με Κρέμα Ζαχαροπλαστικής Βανίλια ή Σοκολάτα, και για σοκολατένια επικάλυψη χρησιμοποιήστε Κουβερτούρα ΓΙΩΤΗΣ. Το σπιτικό μιλφέιγ σας απογειώνεται με την Κρέμα Ζαχαροπλαστικής Μιλφέιγ ΓΙΩΤΗΣ, ενώ για τις γιορτινές τούρτες σας μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία Κρέμες Ζαχαροπλαστικής, διακοσμώντας με το Garni και τις κουβερτούρες Ζαχαροπλαστικής ΓΙΩΤΗΣ, για ένα αποτέλεσμα πραγματικά εντυπωσιακό. αφήστε την όρεξη και την έμπνευσή σας να σας καθοδηγήσουν και δημιουργήστε εύκολα και οικονομικά με τις Κρέμες Ζαχαροπλαστικής ΓΙΩΤΗΣ! Για περισσότερες γλυκές εμπνεύσεις, επισκεφτείτε το site της ΓΙΩΤΗΣ


ΜΠΟΛ ΓΙΑ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ ΣΟΥΠΑΣ, Butler’S

Κατσαρόλα με γυάλινο καπάκι και ενδείξεις της WMF, Παρουσίαση

Ανοξείδωτο, κωνικό στραγγιστήρι και σουρωτήρι, Cook-Shop

Για άψογο σερβίρισμα

...time for a soup! Επιλέξτε ανάμεσα σε υπέροχα πιάτα και αντικείμενα για το σερβίρισμα της αγαπημένης σας σούπας.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΓΟΡΑΣ: ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΟΦΙΑ ΛΙΜΠΑΝΤΟΥΔΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΙΑΜΙΔΗΣ

Πλαστική κουτάλα για σούπα σε κόκκινο χρώμα και κουτάλια σούπας, Butler’s

ΜΠΟΛ ΣΕ ΚΟΚΚΙΝΟ, ΓΚΡΙ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ «POrtOfINO», Cook-Shop

74 SUNDAΥ COOKING

Σκεύος στρόγγυλο με γυάλινο καπάκι, της σειράς «kϋchenprofi», Cook-Shop

Πυρίμαχη, πήλινη σουπιέρα με βάση, Butler’s

ΝΟΕΜΒΡIΟΣ 2011


ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΜΠΟΛ, ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ «BUtterflY», ΤΗΣ «lemOx», ΠΑρουΣίΑΣη

Πιάτο ρηχό, τετράγωνο και πιάτο βαθύ, οβάλ, της σειράς «Genesis» και κουτάλι, ΙΩΝΙΑ

Κουτάλα βαθιά, ανοξείδωτη, κουτάλα για αντικολλητικά σκεύη, κουτάλα τετράγωνη της «kuchenprofi» και κουτάλα ξύλινη, Cook-Shop

Πιάτο βαθύ κοραλλί και πιάτο ρηχό της σειράς «Κόσμημα», ΙΩΝΙΑ

ρηχό και βαθύ πιάτο της σειράς «luxembourg» της «Villeroy & Boch», Παρουσίαση ΠΟΡΣΕΛΑΝΙΝΟ ΣΚΕΥΟΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ, ΓΙΑ ΣΟΥΠΑ, ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ «flOreNCe», ίΩΝίΑ

Πορσελάνινο, βαθύ πιάτο, της σειράς «Spring lark», Παρουσίαση

Πορσελάνινο, βαθύ πιάτο, της σειράς «Garden», Παρουσίαση

ΝΟΕΜΒΡIΟΣ 2011

SUNDAY COOKING 75


Έξοδος

T.G.I.

Global food

Με γευστική «υπηκοότητα» ευρωπαϊκή, ασιατική ή αμερικανική, πέντε εστιατόρια φέρνουν άλλον αέρα στις γαστριμαργικές αναζητήσεις της πόλης. .ES

Κουζίνα της… αγοράς Τα πιο φρέσκα και αγνά υλικά συναντιούνται σε πρωτότυπες γευστικές δημιουργίες, αναδεικνύοντας μια κουζίνα «από τον άνθρωπο για τον άνθρωπο». Επιμένοντας στη φιλοσοφία «Cocina de Μercado», δηλαδή «Κουζίνα της Αγοράς», το μενού του .Es διαμορφώνεται με βάση τα υλικά της εποχής, συνδυασμένα σε πιάτα που αντανακλούν τη γευστική κουλτούρα της Μεσογείου. Άλλωστε, οι άνθρωποι του .Es δίνουν μεγάλη σημασία στην πρώτη ύλη, δηλαδή στα αγνά υλικά, που χρησιμοποιούν με σεβασμό και υπομονή, ώστε τα πιάτα τους να είναι πάντα φρέσκα και καλομαγειρεμένα. Αξίζει να αναφερθεί ότι προσφέρεται καθημερινά κατάλογος τάπας, με τιμές 3,50 ή 7,50 ευρώ το πιάτο, για να συνοδέψετε το κρασί ή το ποτό σας.

και έμφαση στις σύγχρονες γευστικές απαιτήσεις είναι τα συστατικά της συγκεκριμένης επιτυχημένης συνταγής. Το Noodle Bar, που ανήκει στη μεγαλύτερη αλυσίδα ασιατικών εστιατορίων σε όλη τη χώρα, φέρνει τις πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις στην καρδιά της πόλης, εδώ και έξι χρόνια. Δίνοντας έμφαση στις εκλεκτές πρώτες ύλες και στις προσιτές τιμές, το Noodle Bar είναι ένα μοντέρνο εστιατόριο στο οποίο κυριαρχούν οι παραδοσιακές συνταγές της Ανατολής. Παράλληλα, όμως, το μενού είναι διαμορφωμένο με τέτοιον τρόπο, ώστε να εξυπηρετεί τις απαιτήσεις της σύγχρονης καθημερινότητας. INFO Στρατηγού Καλλάρη 7, τηλ. 2310 260092

T.G.I. FRIDAY’S

INFO Φράγκων 2 - 4, τηλ. 2310 532503. Ανοιχτά από τις

Αγαπημένη συνήθεια

09.00 ως αργά το βράδυ. Σάββατο από τις 19.00. Κυριακή κλειστά.

Ο καλύτερος λόγος για να ευχαριστούμε το Θεό που είναι Παρασκευή! Το 1965, ο Alan Stillman δημιούργησε το πρώτο κατάστημα T.G.I. Friday’s στη γωνία των First Avenue και 63rd Street, στη Νέα Υόρκη. Σχεδόν 46 χρόνια μετά, τα T.G.I. Friday’s βρίσκονται σε συνολικά 60 χώρες ανά τον κόσμο, κάνοντας τη διαφορά στο χώρο του casual dining. Στην επιτυχία τους συνέβαλαν το

NOODLE BAR

Από την Ασία, με αγάπη Μίνιμαλ διακόσμηση, παραδοσιακές ασιατικές γεύσεις 76 SUNDAY COOKING

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011


T.G.I. FRIDAYS

NOODLE BAR

ρομαντικό δείπνο, καθώς και για ένα ευχάριστο βράδυ με φίλους. Επωφεληθείτε από τη φθινοπωρινή προσφορά και απολαύστε ένα εξαιρετικό μενού έξι πιάτων στην προνομιακή τιμή των 29€ ανά άτομο. Οδηγός στο γαστριμαργικό ταξίδι σας ο chef Δημήτρης Τσανανάς. Έναρξη λειτουργίας: 5 Οκτωβρίου 2011, από Τετάρτη έως και Σάββατο. INFO «The Met Hotel», 26ης Οκτωβρίου 48, τηλ. 2310 017000

TΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ GERMAN FOOD BAR Μαγειρική με καταγωγή

.ES

μοναδικό περιβάλλον και η fun εξυπηρέτηση, χωρίς ωστόσο να ξεχνάμε και το εξαιρετικό μενού, το οποίο δίνει τη δυνατότητα της επιλογής μεταξύ διάφορων signature ειδών, όπως είναι τα Potato Twisters ή τα Loaded Potato Skins, καθώς και το μοναδικό Jack Daniel’s Grill -αποκλειστικότητα των T.G.I. Friday’s-, γευστικές σαλάτες, αλλά και απίθανα cocktails. INFO Πλατεία Αριστοτέλους 3, τηλ. 2310 242914 και

Αυθεντική μοναστηριακή μπίρα συνοδεύει κλασικές χειμωνιάτικες γεύσεις σ’ ένα μενού που… μυρίζει από χιλιόμετρα Γερμανία! Το Γερμανικό, το οποίο άνοιξε μόλις τον περασμένο Αύγουστο, διαθέτει ένα είδος μπίρας –όπως, δηλαδή, συμβαίνει στις μπιραρίες της Γερμανίας- τη Weissenoher. Τη συγκεκριμένη βαρελίσια μπίρα, που έρχεται κατευθείαν από τη χώρα παραγωγής της, μπορείτε να απολαύσετε σε τρία είδη: pils, weiss και μαύρη. Συνοδεύεται ιδανικά από αυθεντικά γερμανικά πιάτα, όπως π.χ. λουκάνικα σε μεγάλη ποικιλία, σνίτσελ, κότσι κ.ά., μαγειρεμένα όμως σε μια πιο μοντέρνα και «ελαφριά» εκδοχή. INFO Θ. Σοφούλη 99, τηλ. 2310 414637, ανοιχτά καθημερινά από τις 12.00

TΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ GERMAN FOOD BAR

«Mediterranean Cosmos», 11ο χλμ. Θεσ/νίκης - Μουδανιών, τηλ. 2310 473760

CΗΑΝ BΑR RESTAURANT

Ξυπνήστε τις αισθήσεις σας! To βραβευμένο εστιατόριο του ξενοδοχείου «The Met» του Ομίλου Χανδρή είναι έτοιμο να σας «απογειώσει» και φέτος, ταξιδεύοντάς σας γευστικά στη μακρινή Ασία. Το Chan αποτελεί ιδανική επιλογή για ένα πετυχημένο επαγγελματικό ή ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

SUNDAY COOKING 77


1

2 Μουσείο οίνου Κώστα Λαζαρίδη Το Μουσείο Οίνου Κώστα Λαζαρίδη στο Καπανδρίτι άνοιξε τις πόρτες του στο ελληνικό κοινό με μια εκδήλωση, παρουσία του Michel Rolland, του διασημότερου οινολόγου στον κόσμο, καθώς και πολλών εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας. 1. Οι κ. κ. Κώστας Λαζαρίδης, Michel Rolland και η κ. Τζούλια Λαζαρίδη. 2 Ο κ. Κώστας Λαζαρίδης με το δήμαρχο Ωρωπού, κ. Γιάννη Οικονομάκο, και τον αντιδήμαρχο Καπανδριτίου, κ. Δημήτρη Σωτήρχο. «Zithos Birthday Festival 2011» Με επιτυχία, αλλά και μεγάλη συμμετοχή του κοινού, ολοκληρώθηκε το φετινό «Zithos Birthday Festival 2011», αντιμετωπίζοντας… την κρίση με όπλο την τέχνη. Με σύνθημα το «Beer Happy», παρουσιάστηκαν νέοι δημιουργοί, αλλά και μεγάλα ονόματα. Το φεστιβάλ περιλάμβανε μουσική και ζωγραφική, γλυπτική και θέατρο, τραγούδια και γεύσεις, στηρίζοντας το έργο της ΜΚΟ «Όασις». 3. Ο κ. Διογένης Μαριόλας, η κ. Μαριάννα Βαραδίνη και ο κ. Διογένης Δασκάλου. 4. Η κ. Δέσποινα Μαυρομάτη του «Ζύθου», ο υπεύθυνος διοργάνωσης του «Zithos Birthday Festival», κ. Βασίλης Τερζόπουλος, και η υπεύθυνη επικοινωνίας της ΜΚΟ «Όασις», κ. Πόπη Καλαϊτζή.

Εις υγείαν! Η γεύση και η διασκέδαση είχαν τον πρωταγωνιστικό ρόλο και στις εκδηλώσεις του φετινού φθινοπώρου. ΤΗΣ ΛΕΝΙΑΣ ΚΙΟΥΜΗ

4

5

78 SUNDAY COOKING

3 επίτυχία τησ γυναίΚασ! Με μια εξαιρετική διοργάνωση, αλλά και μεγάλη ανταπόκριση από τις συμμετέχουσες και τους συμμετέχοντες, εγκαινιάστηκε από τον Τομέα Γυναικών Μάνατζερ και Επιχειρηματιών (ΤΟΓΜΕ) της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) - Τμήμα Μακεδονίας ο κύκλος δράσης «Success Stories - Role Models» με επίκεντρο τη γυναικεία επιχειρηματικότητα. 5. Η πρόεδρος του ΤΟΓΜΕ - Τμήμα Μακεδονίας, κ. Λιάνα Γούτα, με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της «Agrino ΕΥΓΕ Πιστιόλας Α.Ε.», κ. Κωνσταντίνο Πιστιόλα, και τη διευθύνουσα σύμβουλο της «Αttiki Μελισσοκομική Εταιρεία - Αλέξανδρος Πίττας Α.Ε.Β.Ε.», κ. Αλεξάνδρα Πίττα -Χαζάπη. εγγυηση γία τη νυχτερίνη δίασΚεδαση! Το «W Night Club» άνοιξε τις πόρτες του με τεράστια επιτυχία, στην περιοχή των Σφαγείων, για να χορέψει… την πόλη στο ρυθμό του, σ’ ένα χώρο με ιδιαίτερη αισθητική και μοναδικά χάπενινγκ. 6. Οι κ. κ. Ιγνάτιος Μάγκος, Γιώργος Μπενίσης, Γιώργος Μάγκος. 7. Η κ. Ειρήνη Πασχαλέρη.

6

7

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011


Με δύναμη από τη Βόρεια Ελλάδα AGELIOFOROS SOCIAL NEWS FOLLOW US


Food store ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΔΗ

Απολαυστικά αναψυκτικά

Quick meals Στο πλαίσιο συνεργασίας με τα Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών, η Αττική Μελισσοκομική Εταιρεία συμμετείχε με το υψηλής ποιότητας μέλι της, Αττική και Φίνο, στην ενέργεια Quick meals, που έχει ως στόχο την προώθηση επιλεγμένων ελληνικών προϊόντων. Η ενέργεια υλοποιήθηκε τον Οκτώβριο στα delicatessen σημεία των αεροδρομίων και οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν το υπέροχο ελληνικό μέλι Αττική και το μέλι δάσους Φίνο, μεταφέροντας την ελληνική παράδοση σε όλο τον κόσμο.

Από την Πορτοκαλάδα και τη Λεμονάδα, φτιαγμένες από επιλεγμένες ποικιλίες εσπεριδοειδών, το πρωτότυπο αναψυκτικό Μανταρίνι, την Γκαζόζα και τη Σόδα, μέχρι και το φημισμένο Μπυράλ -σήμα κατατεθέν της εταιρείας- τα «Τεμένια» αποτελούν τα πιο απολαυστικά ελληνικά αναψυκτικά της εγχώριας παραγωγής. Από το 1954, που άρχισαν να παράγονται από τις ιαματικές πηγές Τεμενίων Κρήτης, κερδίζουν συνεχώς το στοίχημα της γεύσης. Για περισσότερες πληροφορίες: www.temenia.gr

Όταν το χρώμα συναντά την ποιότητα Η ολοκληρωμένη σειρά μαγειρικών σκευών Fresh Colours της Silit, συνδυάζοντας τα μοναδικά πλεονεκτήματα της γερμανικής κατασκευής με την ποικιλία χρωμάτων, εντείνει την απόλαυσή σας και μετατρέπει το μαγείρεμα σε τέχνη! Διαλέξτε το χρώμα που σας εκφράζει περισσότερο -Wild Orange, Crazy Yellow και Lemon Green- και μαγέψτε τους καλεσμένους σας με τις μαγειρικές ικανότητές σας!

Μια ξεχωριστή εκδήλωση Από το μοναδικό άρωμα του Ούζου Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτου πλημμύρισε για τρεις ημέρες ο αέρας των Σπετσών, με το αγαπημένο Ούζο των Ελλήνων να είναι χορηγός στον Πρώτο Διεθνή Αγώνα Κλασικών Σκαφών και Παραδοσιακών Καϊκιών, που πραγματοποιήθηκε στις Σπέτσες. Το Ούζο Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτου έδωσε το «παρών» και στην τελετή απονομής των βραβείων, κερνώντας όσους παρευρέθηκαν με τη γεύση και το άρωμα ενός «ατέλειωτου καλοκαιριού». 80 SUNDAY COOKING

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011


Νέα γεύση Το Philadelphia παρουσιάζει μια νέα μεσογειακή γεύση, το Philadelphia με ψητές πιπεριές! Έχει μόνο 10,5% λιπαρά, κάτι που το κάνει ελαφρύ χωρίς να χάνει τίποτε από τη γεύση και το άρωμα, αλλά και από τη γνωστή κρεμώδη υφή του Philadelphia. Δοκιμάστε το σε πίτσες, ζυμαρικά και άλλα γεύματα. Απλώς ανακατέψτε το, λιώστε το, προσθέστε το και… λατρέψτε το! Διατίθεται σε συσκευασία των 175 γραμμαρίων.

Για αθόρυβο πλύσιμο Πολλά έχουν αλλάξει από το 1961, που κυκλοφόρησε το πρώτο AEG πλυντήριο πιάτων οικιακής χρήσης. Πλέον, η AEG δημιούργησε τη σειρά πλυντηρίων πιάτων ProClean, προσφέροντας μεγαλύτερη χωρητικότητα στις ίδιες εξωτερικές διαστάσεις, εξασφαλίζοντας, παράλληλα, τον πλήρη καθαρισμό των πιάτων κάθε μεγέθους. Εκτός από την έμφαση σ’ ένα άριστο αποτέλεσμα, η AEG έχει επικεντρωθεί, επίσης, στη δημιουργία των πιο αθόρυβων πλυντηρίων πιάτων στον κόσμο. Πιο συγκεκριμένα, στη σειρά Favorit 50 τα επίπεδα θορύβου έχουν μειωθεί κατά το ήμισυ σε σύγκριση με προηγούμενα μοντέλα. Αυτό είναι πιο χαμηλό και από τον ήχο της συνομιλίας, που σημαίνει ότι πλένει σχεδόν αθόρυβα!

Συνδυασμός απόλαυσης Τα T.G.I. Friday’s σας καλούν να δημιουργήσετε το ιδανικό γεύμα σας, επιλέγοντας δύο λαχταριστά πιάτα, σε εξαιρετική τιμή, από Δευτέρα έως Πέμπτη! Συνδυάστε από το ειδικό μενού ένα από τα δημοφιλή ορεκτικά με ένα από τα μοναδικά κυρίως πιάτα και απολαύστε ένα πλήρες γεύμα μόλις με 12,90€. Αν το επιθυμείτε, όμως, μπορείτε να συνδυάσετε το κυρίως πιάτο μ’ ένα επιδόρπιο! Ιδανικός συνδυασμός για όσους δεν μπορούν ν’ αντισταθούν στους γλυκούς πειρασμούς του καταλόγου των T.G.I. Friday’s!

Δ Ι Ε Υ θ Υ Ν Σ Ε Ι Σ

Gourmet ζυμαρικά Τα ζυμαρικά De Cecco ( Ν τ ε Τσ έ κ ο ) ή τ α ν gourmet πριν ακόμα οριστεί η έννοια του gourmet! Όλα ξεκίνησαν το 1887, όταν ο Don Filippo De Cecco ξεκίνησε το οικογενειακό εργοστάσιο ζυμαρικών στο Αμπρούτσο της Ιταλίας. Από τότε μέχρι σήμερα υπάρχει η ίδια διάθεση για την παραγωγή τους, δηλαδή η διάθεση για ποιότητα, για γεύση, η διάθεση πέρα από συμβιβασμούς και υποχρεώσεις. Αναζητήστε τα προϊόντα De Cecco στα σούπερ μάρκετ.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ ω Ν

AEG - ELECTROLUX, Λήμνου 4, τηλ. 2310 561880 | Anassa, θεμιστοκλή Σοφούλη 26, 2311 821360 | Ble, Αγίας Σοφίας 19, Εγνατία 138, Ερμού 41, «City Gate», Γιαννιτσών & Κωλέττη, www.ble.com | Butler’s, Μητροπόλεως 28, τηλ. 2310 276664 | Cook-Shop, «Mediterranean Cosmos», 11ο χλμ. θεσ/νίκης - Μουδανιών, τηλ. 2310 474160, Τσιμισκή 23, τηλ. 2310 224385, Αναλήψεως 3, Πανόραμα, τηλ. 2310 331317 | IKEA, 12ο χλμ. θεσ/νίκης - Περαίας, τηλ. 2310 490400 | Neoset, Λαγκαδά 40, τηλ. 2310 517265 | Petco, Εθνικής Αντιστάσεως & Αίαντος, Καλαμαριά, τηλ. 2310 448272 | Polis Thessaloniki Convention Center, Ταγαράδες, θέρμη, τηλ. 2310 850000 | Pyramis, Εργοστάσιο - Γραφεία - Έκθεση θεσσαλονίκης: 17ο χλμ. θεσ/νίκης - Σερρών, τηλ. 23940 56720 | SMEG, Εθν. Αντιστάσεως 74 & Αίαντος, τηλ. 2310 448272 | Vinoso Wine Gallery, Π. Μελά 4, τηλ. 2310 244834 | ΕΡΓΟΝ, Γρηγορίου Παλαμά 5, τηλ. 2310 284224 | Ιωνία, «Mediterranean Cosmos», 11ο χλμ. θεσ/νίκης - Μουδανιών, τηλ. 2310 474236, Π. Μελά 15 & Τσιμισκή, τηλ. 2310 288302 | Παρουσίαση, Τσιμισκή 26, τηλ. 2310 220933, Τσιμισκή 90, τηλ. 2310 259360, «Mediterranean Cosmos», 11ο χλμ. θεσ/νίκης - Μουδανιών, τηλ. 2310 028610

SUNDAY COOKING 81


Κεφαλή επί πίνακι...

Στέλλα

Κονιτοπούλου Αν δεν ήταν τραγουδίστρια, θα μπορούσε να είναι πετυχημένη μαγείρισσα. Ήταν πολύ κοντά, μάλιστα, στο να γράψει ένα βιβλίο με συνταγές! Κάτι μας λέει ότι το αποτέλεσμα θα ήταν ιδιαιτέρως νόστιμο... ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΔΗ

Π

οια είναι η συνταγή της επιτυχίας; Δε νομίζω ότι υπάρχει συνταγή. Αν ρωτάτε για μένα, έβαζα πάντα στόχους στη ζωή μου και δεν παρέκκλινα από αυτούς αν δεν επιτύγχανα το σωστό αποτέλεσμα. Αυτό, βέβαια, χρειάζεται πείσμα και μεγάλη υπομονή. Πόσο αλατοπίπερο βάζετε στο φαγητό σας; Και στη ζωή σας; Αρκετό γιατί το θέλω νόστιμο. Έτσι ακριβώς είναι και στη ζωή. Αν δεν μπει και λίγο αλατοπίπερο, δεν έχει νόημα. Στις μαγειρικές ικανότητές σας τι βαθμό θα βάζατε; Δέκα με τόνο, γιατί, να φανταστείτε, ικανοποιεί μέχρι κι εμένα η μαγειρική μου, που πάντα βρίσκω λάθη. Αλλά επειδή μαγειρεύω από 12 χρόνων κοριτσάκι, έχω φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ποια είναι η σπεσιαλιτέ σας; Οι σούπες και ό,τι έχει σχέση με κρέατα. Ο πατέρας μου διατηρούσε ταβέρνα στη Νάξο και είχα μάθει απ’ αυτόν να μαγειρεύω. Ποιο είναι το πιάτο που σας αρέσει να ετοιμάζουν οι άλλοι για εσάς; Μακαρόνια και σαλάτες.

82 SUNdAY cOOKING

Ποιο μπαχαρικό δε λείπει από το ντουλάπι της κουζίνας σας και γιατί; Η πάπρικα δε λείπει ποτέ. Κάνω και δικά μου πειράματα και τη βάζω και σε φαγητά που ίσως να μην ταιριάζει. Συνδυάζει γλυκιά και λίγο καυτερή γεύση, γι’ αυτό και έχει και έντονο χρώμα που συμβάλλει πολύ στο σωστό αποτέλεσμα του φαγητού. Τι σημαίνει για εσάς «καλό φαγητό»; Να είναι νόστιμο και καλομαγειρεμένο. Αν δε σας αρέσει το φαγητό που μαγειρέψατε ή που σας μαγείρεψαν, πώς αντιδράτε; Προσπαθώ να μην το δείξω για να μην προσβάλω κανέναν. Ποδιά χρησιμοποιείτε; Θα μας την περιγράψετε; Όχι πάντα. Αλλά, όταν χρησιμοποιώ ποδιά, μου αρέσει να έχει ωραία σχεδιάκια επάνω. Κι έχω, βέβαια, ποδιά για τα Χριστούγεννα. Ένα γεύμα που θα σας μείνει αξέχαστο; Τελευταία φορά στα γενέθλιά μου, που μου έκαναν οι φίλοι μου ένα υπέροχο γεύμα έκπληξη και με μία τούρτα φοβερή!

Θα χαλούσε τη δίαιτά της γι’ αυτό στο οποίο δε λέει «όχι» καμία γυναίκα: μα, για τη σοκολάτα φυσικά!

Καλύτερα νηστική για πάντα, παρά να φάτε… Σαλιγκάρια. Δε μου αρέσουν καθόλου! Αρέσουν βέβαια πάρα πολύ στο σύζυγό μου οπότε του τα μαγειρεύω, χωρίς όμως να δοκιμάζω! Ποιο είναι το πιο χρήσιμο tip μαγειρικής και ποιος σας το έδωσε; Βάζω παντού κρόκο Κοζάνης. Αυτό μου το είπε η μαμά μου, αλλά κι εγώ διάβασα κάποια πράγματα και είδα πόσο καλό κάνει στον οργανισμό κι έτσι τον υιοθέτησα! Θα θέλατε να σας καλέσει σε γεύμα… Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος. Τι «μαγειρεύετε» αυτόν τον καιρό; Μόλις μαγείρεψα! Ένα καινούργιο cd με τίτλο «Διάφανα νερά», με 10 ολοκαίνουργια τραγούδια των Βασίλη Κλουβάτου, Στέλιου Μπικάκη, Σωτηρίας Μπαβέλου, Άννας Κουτουμάνου, Μανώλη Αλεξάκη, ένα υπέροχο τραγούδι - έκπληξη του Γιάννη Γιοκαρίνη σε στίχους Μιχάλη Αβατάγγελου, ένα του νέου συνθέτη Γαβρίλου Γαβριήλ σε στίχους Γιάννη Μπαγουλή και δύο παραδοσιακά. Η ενορχήστρωση είναι του Θύμιου Παπαδόπουλου. Φιλοδοξώ να το αγαπήσει ο κόσμος και θα το κάνω γνωστό με συναυλίες σε όλη την Ελλάδα. ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011


Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης σας προσκαλεί στο πρώτο Φεστιβάλ Γαστρονοµίας

Γευστικές αναζητήσεις: έκθεση τοπικών προϊόντων Τα παιδιά στην κουζίνα Μονοπάτια της γεύσης Biennale - Gastronomy: 9 νέοι chef µαγειρεύουν Τρίτη βράδυ τρώµε έξω Thessaloniki Food Festival στις βιβλιοθήκες Γευστικά σταυροδρόµια

FOODFESTIVALTHESSALONIKIGR

ΣΥΝ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


ΟΙ ΔΙΕΘΝΩΣ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΜΑΣ ΚΡΥΒΟΥΝ ΜΕΣΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΓΕΥΣΤΙΚΗ ΑΠΟΛΑΥΣΗ.

ΝΕΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ TRATA ON ICE. ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ.

www.konva.gr

EUROPEAN DESIGN AWARDS 2011 Silver award

RED DOT COMMUNICATION DESIGN AWARDS 2011 Red Dot design award 2011

PENTAWARDS 2011 Gold award

DIELINE AWARDS 2011 Bronze award

Cooking 14  

Cooking 03/11/2011