Page 6

6

ΕΛΛΑΔΑ

Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2012

ΣΦΗΝΕΣ -Αµάν, ξέχασα να διαβάσω το µνηµόνιο!

επωνύμως

Η Ελλάδα, η FYROM και η ενδιάµεση συµφωνία Η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, που εκδόθηκε στις 5-12-2011 µετά από προσφυγή της FYROM κατά της χώρας µας για παραβίαση διατάξεων της ενδιάµεσης συµφωνίας, µπορεί να µην έχει πρακτικά αποτελέσµατα, αλλά σίγουρα είναι µια δυσµενής απόφαση για την Ελλάδα. Ο γράφων, έχοντας επισκεφθεί κατ’ επανάληψη τα Σκόπια και έχοντας συζητήσει µε πολιτικούς και επιστήµονες από Σκόπια και Βουλγαρία, έχει κάποια ενηµέρωση για όσα γίνονται εκεί. Από την υπογραφή της ενδιάµεσης συµφωνίας είχαµε επισηµάνει ότι ήταν µια συµφωνία ετεροβαρής εις βάρος της χώρας µας. Ηταν βλαπτική για µας, γιατί ουσιαστικά δεν απαγόρευσε στη σλαβική πλευρά ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΓΑΡΟΥΦΑ* να χρησιµοποιεί τα ιστορικά και πολιτιστικά µας σύµβολα ως δικά της και κυρίως επέτρεψε σε αυτή να χρησιµοποιεί σε επίπεδο διµερών σχέσεων, αλλά σε διεθνές επίπεδο, τη λεγόµενη συνταγµατική ονοµασία. Η συµφωνία αυτή επέβαλε στη χώρα µας την υποχρέωση να υποστηρίζει την υποψηφιότητα των Σκοπίων σε διεθνείς οργανισµούς µε την ονοµασία FYROM παρότι αυτό ήταν «φύλλο συκής», γιατί ποικιλότροπα αυτή η χώρα χρησιµοποιεί σε διεθνές επίπεδο τη λεγόµενη συνταγµατική της ονοµασία… και δυστυχώς χρησιµοποιούν αυτήν την ονοµασία ακόµα και εκπρόσωποι της ΕΕ. Θυµάµαι χαρακτηριστικά ότι, όταν το Μάιο του 2005 γιορτάζονταν τα 50 χρόνια από την ίδρυση του Δικηγορικού Συλλόγου της FYROM, ήµουν ο µόνος (κάνοντας χαιρετισµό ως πρόεδρος του ΔΣΘ) από τις 23 ξένες αντιπροσωπείες που τους αποκάλεσα FYROM… ενώ ακόµα και ο εκπρόσωπος του «συµβουλίου δικηγορικών συλλόγων της ΕΕ» τους αποκάλεσε «Δικηγορικό Σύλλογο της Μακεδονίας» κι όταν διαµαρτυρηθήκαµε απάντησε µε χιούµορ «ήθελα να εισπράξω χειροκρότηµα...». Βούλγαρος πρώην υπουργός έλεγε πριν από µερικούς µήνες ότι η διεθνής κοινότητα αδυνατεί ή δε θέλει να καταλάβει τους ελληνικούς ισχυρισµούς για κλοπή ιστορίας και συµβόλων που κάνει η κυβέρνηση των Σκοπίων. Θα το καταλάβαινε, όπως τόνισε, µόνο αν και η Βουλγαρία καταγγείλει επίσηµα τα Σκόπια για οικειοποίηση γεγονότων και προσώπων της βουλγαρικής ιστορίας (Σαντάνσκι, Γκότσε Ντέλτσε κ.λπ.) αλλά η βουλγαρική κυβέρνηση, υλοποιώντας µια µακροπρόθεσµη στρατηγική «εκβουλγαρισµού» της ανατολικής πλευράς των Σκοπίων µε παροχή βουλγαρικής υπηκοότητας σε χιλιάδες άτοµα κάθε χρόνο, αδελφοποιήσεις πόλεων, παροχή υποτροφιών για σπουδές σε βουλγαρικά ΑΕΙ, κρατά χαµηλούς τόνους. Τελειώνοντας επισηµαίνω ότι η ενδιάµεση συµφωνία έχει λήξει εδώ και χρόνια και λειτουργεί πλέον εις βάρος της Ελλάδας. Νοµίζω ότι ήρθε καιρός το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών να εξετάσει σοβαρά το ενδεχόµενο -µετά από τεκµηριωµένη ενηµέρωση της διεθνούς κοινής γνώµης- καταγγελίας της, µε χάραξη ταυτόχρονα εθνικής στρατηγικής. *Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΡΟΥΦΑΣ είναι δικηγόρος

ρα Περιοιοδδεεία νίκη κάνει σήμε ία στη Θεσσαλο σίας

Περ χης Εργα ουλος. Ο τομεάρ του ΟΑΕΔ, η ο Νίκος Νικολόπ έχ ελ επαφές με στ οσιοϋπαλημ της ΝΔ θα έχει Δ ς ση ι της Ενω κα λά αλ , Θ ΕΚ του λονίκης, ενώ θα ώσεων Θεσσα αν ς ργ Ο ν κώ λι λη ικά στελέχη τη ς και με κομματ ά ακ σι γα ερ τα έχει συναντήσει μια εποχή όπου τα, να τοπικής ΝΔ. Σε στην επικαιρότη μα θέ 1 ο ερ ύμ «γαλάζιος» είναι το νο παρουσιάσει ο θα ις σε θέ τι δούμε Ν.Ο. βουλευτής.

ΛιµάνΘιεσσαλονίκη ανεβαίνει την ερχόπρμεόενη-

Στη άννη. Η τόρα Μπακογι Ν η ι κα δα μά εβδο ίας θα μιλήσει ρατικής Συμμαχ κόμμα της οκ ημ Δ ς τη ος δρ νει το που διοργανώ σε εκδήλωση την Τετάρτη το ού νι μα λι υ το Δ’ η ήκ νεργάστην αποθ ως έλεγαν οι συ ντη, όπ , τα ισ άλ Μ . απόγευμα ι βαρυσήμα ία της θα είνα Ενδιαφέρον τες της, η ομιλ τι ιγώς πολι κή. αμ ι να εί θα ς εις της Ντόκαθώ και οι συναντήσ ους μνην ου έχ θα ια βέβα διάφορ λονίκη με τους ρας στη Θεσσα ες... στ λί ς κέ βουλευτι Ν.Ο. στήρες για τις

Καινοκατοινµοτίεομςίες το δεύτερο συνέδριοούτησις.

Με ο στο Μαρ νεται το Σάββατ περιπτώσεις Δράσης που γί ιες ασικές σε τέτο ρογγυλά Αντί για τις κλ γίνουν δύο στ θα ς ίε ιλ ομ ς και την απαπολιτικέ την ανάπτυξη μα θέ με , ια έζ ικότητα. Μάτραπ και τη συλλογ ς ί θώ κα η, ησ σχόλ ου Μάνου καλε α του Στέφαν α μμ γι κό κη το άγ α αν στ λι την υ συμμερίζεται κάθε πολίτη πο γές να συμμελα αλ ι κα ις σε μί υθ ρρ σεις. Να ριζικές μετα και στις συζητή ιο δρ νέ συ ο τάσχει στ ν. ανταποκριθού Ν.Ο. δούμε πόσοι θα

Τοκογκολύίνφωσοηι για τη σύλληψη των συς διμμασορυνιώδέν σετοις-

Ανα αλλά και τι Θεσσαλονίκη, η στ κούς χώρους, ς ία υφ γλ κο ριμένους πολιτι απαιτεί να εκ γκ συ με ς τέ νίζει ότι που είχαν αυ εσσαλονίκης. Το αμα η υπόθεση Θ Ρ Α Μ Η Δ η εξέδωσε και το θέ στην επιφάνεια λίτες «να μη μείνει μόνο ι καλεί τους πο κα ς νε θύ ευ οι ευθύνες ούν και να αποδοθ οιχες πολιτικές στ τί αν ς τι ί το αυ στην οποία αποδώσουν κι ν ανυποληψία τη ι κα η ησ έρ για την καθυστ Ι.Τ. λη μας». περιήλθε η πό

ν ιµµάτω ρ ρ ο π α άτων διη ισ ίρ ε χ ια ση ∆ ρίδα με θέμα τη διαχείρι απορί στριμμ ην ΕΔΟΘ η

Ημε το πρω Κυριακή στις 11 νίκης. Ο οργανώνει την λοντος του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλο ο πεάλ ης, επιτροπή Περιβ λος Τριαντάφυλλος Μηταφίδ ος και ου υλ μβ πο σύ ς ρό κό δω δημοτι ργος Θεο ώ Γι ς λο ου μβ έχει μπει ριφερειακός σύ ς συζητούν για το θέμα που νε ν πόλων ειδικοί επιστήμο ρυφή της ατζέντας όλων τω κο ην θε οσπά ιάς τους τελευταία στ σιο και της πρ αί πλ ο στ , άς εκφραστές του της Αριστερ αυθεντικότεροι οι ς ω ύν το ισ να εμφαν Ι.Τ. ρου. οικολογικού χώ

είπαν...

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Βουλευτής της ΝΔ «Δεν είμαι υπέρ της ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής του τόπου».

Ενώ η Συγγρού;

ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ Πρώην πρωθυπουργός «Τα οκτώ χρόνια που ήμουν πρωθυπουργός ήταν υπεραρκετά. Επρεπε να δώσω τη θέση μου σε νεότερους». Είδαμε χαΐρι...

ΠΑΝΟΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ «Βεβαίως το διάβασα (σ.σ. το μνημόνιο). Μπορώ να ισχυριστώ με ειλικρίνεια ότι ίσως είμαι από τους ελάχιστους που το διάβασαν». Είχαν άλλες δουλειές;

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ 25/01/2012  

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 4486

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ 25/01/2012  

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 4486

Advertisement