Page 1

www.agelioforos.gr

ΤΕΥΧΟΣ 476

ΚΥΡΙΑΚΗ

18

NOEMΒΡΙΟΥ 2012

Επένδυση σε κατοικία προς ενοικίαση 2310

ΥΠΟ∆ΟΧΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ Καρόλου Ντηλ 38, Κέντρο

Αγ. Πάντων 43, Αµπελόκηποι

Ανθέων & Μηδείας 11, Περαία

∆αναϊδων 4, Κέντρο

Παπαναστασίου 110, Χαριλάου

Καραολή & ∆ηµητρίου 253, Ηλιούπολη

294444


2

Το Θέµα

Index

µικρών αγγελιών 0303Α Γ Ο ΡΑΑνατολική ΠΩΛΗΣΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Θεσσαλονίκη 09 10 12 16 16 18 18

Κέντρο Δυτική Θεσσαλονίκη Περίχωρα Λοιπή Θεσσαλονίκη Υπόλοιπη Ελλάδα Εκτός Ελλάδος Κέντρο

18 ΑΚΓΤ ΟΗΡΑΜ ΑΠΤΩΩΛΝΗ Σ Ι Ε Σ Ο Ι Κ Ο Π Ε ∆ Ω Ν 18 18 18 18 18 19

Ανατολική Θεσσαλονίκη Κέντρο Δυτική Θεσσαλονίκη Περίχωρα Λοιπή Θεσσαλονίκη Υπόλοιπη Ελλάδα

19 ΑΕ ΓΠΟΑΡΑΓ Γ ΠΕ ΛΩΜΛ ΗΑ ΤΣΙΙΚΕ ΩΣ ΝΚ ΑΧΤΑΩ ΡΣΩΤΝΗ Μ Α Τ Ω Ν 19 19 20 20 20

Ανατολική Θεσσαλονίκη Κέντρο Δυτική Θεσσαλονίκη Περίχωρα Υπόλοιπη Ελλάδα

2020Α Γ Ο ΡΑΑνατολική ΠΩΛΗΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Θεσσαλονίκη 21 21 21 21 21

Κέντρο Δυτική Θεσσαλονίκη Περίχωρα Υπόλοιπη Ελλάδα Άλλες Περιοχές

21 21Ε Ν Ο ΙΑνατολική ΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Θεσσαλονίκη 25 26 28 29 29 29 29

Κέντρο Δυτική Θεσσαλονίκη Περίχωρα Λοιπή Θεσσαλονίκη Υπόλοιπη Ελλάδα Κέντρο Περίχωρα

29 ΕΕ ΝΠ ΟΑ ΓΙ ΚΓ ΙΕΑΛΣΜΕΑΙ ΣΤ ΙΚΚΑΩΤΑΝ ΣΧΤΩΗΡΜΩ ΑΝΤ Ω Ν 29 30 31 31 31 31 31

Ανατολική Θεσσαλονίκη Κέντρο Δυτική Θεσσαλονίκη Περίχωρα Λοιπή Θεσσαλονίκη Υπόλοιπη Ελλάδα Κέντρο

31 31Ε Ν Ο ΙΑνατολική ΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Θεσσαλονίκη 31

Περίχωρα

31 ΧΣ ΥΡ ΝΗ ΕΜΤΑΑ ΤΙΟΡ∆ΟΟΙ Τ Η Σ Ε Ι Σ - ∆ Α Ν Ε Ι Α Δαναΐδων 4, ΤΚ 54626, Θεσσαλονίκη ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΕΚΔΟΤΗΣ: Αλέξανδρος Κ. Μπακατσέλος ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Σωτήρης Τόμπρος ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΝΤΥΠΟΥ: Θεοδώρα Τύμη ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΓΓΕΛΙΩΝ: 2310 294444 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: Μαργαρίτα Μαντζούκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ: 2310 779326 - 318 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΓΓΕΛΙΩΝ: Κέντρο: Κ.Ντηλ 38, Δαναΐδων 4 Δυτική Θεσσαλονίκη: Αγ. Πάντων 43 Αμπελόκηποι, Καραολή και Δημητρίου 253, Σταυρούπολη Aνατολική Θεσσαλονίκη: Παπαναστασίου 110, Ανθέων και Μηδείας 11, Περαία

18 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 2

Ρεπορτάζ για την κατάσταση της κτηµαταγοράς Επένδυση σε κατοικία προς ενοικίαση ΤΟΥ ΡΩΜΑΝΟΥ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙ∆Η

Για αύξηση των αποδόσεων από τα ενοίκια κυρίως των μικρών και φτηνών κατοικιών και κατά συνέπεια τη δημιουργία κατάλληλου «περιβάλλοντος» για συμφέρουσες επενδύσεις στην κτηματαγορά, έκανε λόγο ο πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Θεσσαλονίκης, Νίκος Μανομενίδης. Οπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ιδίως στις κατοικίες με τιμή αγοράς μέχρι 100.000 ευρώ και με τιμές ενοικίασης μεταξύ 250 - 350 ευρώ το μήνα, η αύξηση των αποδόσεων είναι γεγονός το τελευταίο διάστημα, ενώ κάτι αντίστοιχο εκτιμά ότι θα γίνει και στα μεσαία και μεγάλα ακίνητα μέσα στην επόμενη διετία. Σύμφωνα με τον κ. Μανομενίδη, στα φτηνά ακίνητα οι αποδόσεις από τα ενοίκια σήμερα αγγίζουν ακόμη και το 7% - 7,5%, όταν πέρσι και πρόπερσι κυμαίνονταν μεταξύ 5% 6%. «Αυτό συνέβη, επειδή οι τιμές απόκτησης των κατοικιών έχουν πέσει κατά τουλάχιστον 10%, ενώ τα ενοίκια στα φτηνά σπίτια, τα οποία κυμαίνονται μεταξύ 250 - 350 ευρώ το μήνα, ουσιαστικά δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη διαφορά. Το αποτέλεσμα είναι, λοιπόν, να έχουν αυξηθεί οι αποδόσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας κατοικιών και κατά συνέπεια αυτά να παρουσιάζουν πλέον σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον.

Το εν λόγω φαινόμενο είναι πλέον ορατό στις κατοικίες με τιμή πώλησης κάτω από τα 100.000 ευρώ και εκτιμώ ότι θα ακολουθήσει ακόμη μεγαλύτερες αυξητικές τάσεις το επόμενο διάστημα», τόνισε ο κ. Μανομενίδης. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρει γκαρσονιέρα στην ανατολική Θεσσαλονίκη, η οποία πουλήθηκε προς 45.000 ευρώ και σήμερα νοικιάζεται προς 270 ευρώ μηνιαίως. Η απόδοση που αποφέρει στον ιδιοκτήτη του το συγκεκριμένο ακίνητο φτάνει σήμερα στο 7,5%. Σε ό,τι αφορά τα μεσαία, τα μεγάλα και τα ακριβά ακίνητα, ο κ. Μανομενίδης τονίζει ότι οι αποδόσεις μπορεί να μην έχουν ακόμη αυξηθεί, ωστόσο εκτιμά ότι κάτι τέτοιο θα γίνει μεσοπρόθεσμα και μέσα στην επόμενη διετία. «Στα πολύ ακριβά σπίτια οι αποδόσεις σήμερα κυμαίνονται κάτω από το 3%. Πιστεύω ότι μέσα στην επόμενη διετία θα φτάσουν γύρω στο 5%. Ωστόσο και στα ακριβά ακίνητα άρχισε να φαίνεται μια «δειλή» αύξηση των αποδόσεων, αφού σε κάποια από αυτά έπεσαν οι τιμές πώλησης μέχρι και 30%, ενώ η μείωση των ενοικίων κυμάνθηκε γύρω στο 15% - 20%», είπε ο κ. Μανομενίδης. Αυξάνεται η... πελατεία Σύμφωνα με τον ίδιο, στη συγκεκριμένη εξέλιξη οδήγησε η σημαντική μείωση των ενδιαφερόμενων αγοραστών ακινήτων -άλλωστε, έχει γίνει πολύ

δύσκολη και η χορήγηση στεγαστικών δανείων από τις τράπεζες- και η συνεπαγόμενη από αυτήν αύξηση της τάσης για ενοικίαση σπιτιού, αφού ανάγκες για κατοικία εξακολουθούν να υπάρχουν και συνεχώς δημιουργούνται καινούργιες. «Εφόσον, λοιπόν, αυξάνεται η πελατεία για ενοικίαση σπιτιού, είναι λογικό μεσοπρόθεσμα να οδηγηθούμε και σε αύξηση των τιμών των μηνιαίων μισθώσεων. Ωστόσο, πρώτα θα αυξηθούν οι αποδόσεις σε όλες τις κατηγορίες κατοικιών και στη συνέχεια θα ανεβούν τα ενοίκια», τονίζει ο κ. Μανομενίδης. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα της πτώσης του ενδιαφέροντος για αγορά σπιτιού και της ταυτόχρονης «στροφής» στο ενοίκιο, ο κ. Μανομενίδης αναφέρει τη φοιτητική στέγη. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα προηγούμενα χρόνια ολοένα και αυξάνονταν ο αριθμός των φοιτητών και των οικογενειών τους που προτιμούσαν να προχωρήσουν στην αγορά κατοικίας. Αποκτούσαν το σπίτι για να αποφύγουν την καταβολή ενοικίου καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών και στη συνέχεια πουλούσαν το ακίνητο ή το κρατούσαν για εκμετάλλευση. Πλέον ολοένα και λιγοστεύει ο αριθμός των φοιτητών που αγοράζουν σπίτι και η συντριπτική πλειοψηφία προτιμάει την ενοικίαση. Ο αριθμός των ενδιαφερόμενων φοιτητών - αγοραστών κατοικίας έχει πέσει στο 20% σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια.


32

µικρές αγγελίες

18 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 2

KATOIKIA 18/11/2012  
KATOIKIA 18/11/2012  

KATOIKIA 18/11/2012

Advertisement