Page 6

6

ΕΛΛΑΔΑ

Πέµπτη 11 Φεβρουαρίου 2010

ΣΦΗΝΕΣ

επωνύμως

Τα δύο στοιχήµατα του «Καλλικράτη» Η νέα διοικητική µεταρρύθµιση, µε την επωνυµία «Καλλικράτης», παρουσιάστηκε ως µια µεγάλη τοµή που έχει προορισµό της να αλλάξει ριζικά την όψη της χώρας, µε ευεργετικές συνέπειες στα θέµατα της ανάπτυξης, της διαφάνειας, του εκσυγχρονισµού και εξορθολογισµού του κράτους και τελικά στην ποιότητα και το κόστος των υπηρεσιών που παρέχει το κράτος στους πολίτες. Η αλήθεια είναι ότι το κείµενο διαβούλευσης που κατέθεσε η κυβέρνηση εµπεριέχει τις προϋποθέσεις που χρειάζονται για να επιτευχθούν οι στόχοι που θέτει, εάν βέβαια παρθούν τολµηρές και γενναίες αποφάσεις στο στάδιο της εξειδίκευσης και συγκεκριµενοποίησης του σχεδίου. Διαφορετικά οι ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ* µεγαλόστοµες διακηρύξεις θα µείνουν λόγια κενά περιεχοµένου χωρίς ουσιαστικά αποτελέσµατα και θα αναλωθεί περισσότερο το ήδη µειωµένο απόθεµα αξιοπιστίας του πολιτικού κόσµου. Δύο είναι τα σηµαντικά στοιχήµατα που πρέπει να κερδίσει σε αυτήν τη φάση η µεταρρυθµιστική προσπάθεια. Το πρώτο είναι αυτό της αποκέντρωσης µεγάλου µέρους της εξουσίας και των αρµοδιοτήτων που έχει σήµερα το κράτος µε τα υπουργεία και τις υπηρεσίες τους σε όλους τους τοµείς και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Το ερώτηµα είναι αν ο κρατικός µηχανισµός και το πολιτικό δυναµικό θα αποφασίσουν να εκχωρήσουν σηµαντικό κοµµάτι της εξουσίας (αρµοδιότητες και πόρους) που κατέχουν προς τους δύο βαθµούς αυτοδιοίκησης, δηλαδή στις περιφέρειες και στους δήµους, και αν θα αυτοπεριοριστούν πραγµατικά σε έναν επιτελικό και προγραµµατικό ρόλο. Το δεύτερο µεγάλο στοίχηµα που πρέπει να κερδίσει ο «Καλλικράτης» είναι να ξεπεράσει τις αντιστάσεις των αυτοδιοικητικών αρχόντων και των άλλων τοπικών παραγόντων, που ήδη εκφράζονται φανερά, πλην όµως πονηρά και συγκεκαλυµµένα. Ολοι αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα της µεταρρύθµισης, όταν όµως η κουβέντα αγγίζει τα όρια της περιοχής τους, τότε ανασύρονται δικαιολογίες περί τοπικών ιδιαιτεροτήτων, ιστορικών λόγων, µαρτυρικών περιοχών και διαφόρων άλλων ευτράπελων, για να ακυρώσουν στην πράξη τις αλλαγές. Αυτό που ενοχλεί ιδιαίτερα είναι ότι στην προσπάθειά τους αυτή απευθύνονται στις τοπικές ταυτότητες των πολιτών, εκµεταλλευόµενοι τη φοβία που προκαλεί η εγκατάλειψη των ταυτοτήτων αυτών και η ένταξη σε νέες ευρύτερες πλην όµως άγνωστες συλλογικές ταυτότητες. Εάν η κυβέρνηση επιθυµεί να κερδίσει αυτά τα δύο στοιχήµατα και να «γράψει ιστορία», υπάρχει ένας µονόδροµος που πρέπει τάχιστα να ακολουθήσει. Να δραπετεύσει από την παγίδα του επιλεκτικού διαλόγου µε τους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης και του πολιτικού συστήµατος και να καταστήσει τη µεταρρύθµιση αντικείµενο διαλόγου µε όλους τους πολίτες. * Ο ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ είναι εκπαιδευτικός

) άλογος που Καλλικλόράδρτηόμςο(1 βρίσκεται ο δι με το-

Σε κα σαλονίκη ΠΑΣΟΚ στη Θεσ έχει ανοίξει το άτη», αν και οι κρ λι ν «Καλ το α γι ς εί ορ φ τιπολίτευσης πικούς μμάτων της αν κο ν τω οί σμ νι μηχα κλήσεις για να σεις. Τις προσ τά οσ και απ ύν ρο τη τις έλαβαν εδώ ση τη ζή συ η στ οι Οιμετάσχουν ς τώρα μόνον έω λά αλ ς, ρε μέ , ΚΚΕ και δεκαπέντε ν το «ναι». ΝΔ πα εί ι νο σι ρά Π αφορούν ή κολόγοι πάρει θέση. Αδι ν ου έχ ν δε ΣΥΡΙΖΑ ; Α.Σ. το σκέφτονται

-Πάντως, είµαστε µία πολύ ωραία ατµόσφαιρα!

ς (2) τηση για τη διοικηΚαλλάικταράάτη α λλ η συζή επίπε-

Κατ ι και σε μιση εξελίσσετα το βράδυ ο τική μεταρρύθ ες Χτ ν! ω συμβουλί σαλονίκη, Χρ. δο δημοτικών εσ Θ η στ Κ ΣΟ Α Π υ το κό συμγραμματέας ωσε το δημοτι έρ ημ εν υ, ίο σεις του Παπαστεργ λου για τις θέ αύ Π ου γί Α υ Τετάρτη θα βούλιο το ατος, ενώ την μμ κό ος ντ ώ πή του Εμποκυβερν οικητική επιτρο δι τη ι σε ώ ερ «Πράσινο ενημ Επιμελητηρίου. ού ικ αν ηχ ομ ροβι ντακτών Ημεκαι η Ενωση Συ ι σε δώ ει έχ ς» φω ίας - Θράκης. ίδων Μακεδον ερ ημ Α.Σ. Εφ ν ω σι ρή

ι Οι αδύτονβαουµολίια κκορινίκήςοδράσης των πλώητν τόκα-ι

Πρω ν αγορ κερδοσκοπία τω ν Τρισέ και τω μενων από την » στο «στόχαστρο του ευρωπαευρισκόμενων ς ίω ς ΕΕ (κυρ τη ν ρώ χω α νι ει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλμού ιάζει να αναλάβ με, επίκειεδ σχ ) ου ότ Ν ϊκού ίνου σιο, όπως μαθα Σε αυτό το πλαί λλον επισκέψεις του Αλέξη ο μέ νται στο άμεσ α, ίσως και σε νία, Πορτογαλί πα Ισ επαφές με Τσίπρα σε μένου να έχει ει οκ πρ ς, ρε άλλες χώ ις. ινωνικές δυνάμε Ι.Τ. πολιτικές και κο

τώρα..κα.θίσουν σήμερα ο πρόεδρος τηζόςΤότε καδίι πλ α θα ήτρης Βαρτ

Δίπλα νίκης Δημ ς ΝΔ Θεσσαλο τη ς ης Βασίλης Μισα ού ικ ιο Δ ας Αυτοδιοίκησ τέ μα ς της αμ γρ ο ι ς τους στις αρχέ ει πουλος κα έσ σχ οι αν ιώς ήτ τέας της χαλολιάκος. Αλλ τότε ο πρώτος, ως γραμμα υδαστι‘80: δεκαετίας του ι από το πανσπο οι και σε ρή ω οχ απ είχε ογ «εθνικοί» σύλλ τοπικής ΝΔΦΚ, ντας να γίνουν ΑΠ) τον τώ Δ ζη ς ιο κή τι δρ τη νέ κό συ της φοι ας τέ μα αμ γρ ε ττοντας την ο δεύτερος (τότ ή τάξη, εισπρά ικ ατ μμ κο ην ! Περασμένα ξε επανέφερε στ ή παρέκβαση» ερ στ ρι «α α γι κατηγορία Ν.Ο. χασμένα...

έρον Στα ψδηιλσάη πέρασε στα ψιλά, αλλά έχειυτοχεενιρδιίζαφ εται μία

Η εί νας, πο δια το έας Εφετών Αθή τηριακά παιχνί της. Η εισαγγελ ισ ατ ημ χρ α γι ς ει ο πρώαπό τις υποθέσ απαλλαγεί από τις κατηγορίες να ι σχόλησης, 1999, προτείνε υπουργείου Απα δη στην υ το ας τέ μα ρί ην ειδικός γραμ Σάββα Τσιτου αρασύρει τον ητεί τους μπ αζ συ αν χε η εί όμ υ ακ πο ουργός υπ ην χεια, ώ πρ Ο η τε και στ συνέ τό πτώση του. ι κα υ: το ς οπομπή έλτια της ΝΔ. λόγους της απ από τα ψηφοδ Ν.Ο. κε τη ίσ λε οκ όταν απ

είπαν...

ΘΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης «Δε με ενδιαφέρει αν θα είναι οι κλέφτες δύο από τη ΝΔ και πέντε από το ΠΑΣΟΚ. Θέλω όσοι είδαν το δημόσιο χρήμα ως ευκαιρία πλουτισμού να πληρώσουν». Αντε να δούμε...

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ Μέλος της ΠΓ του ΣΥΝ «Πρόκειται για μια σκληρή νεοφιλελεύθερη πολιτική. Τα σημερινά μέτρα είναι χειρότερα από τα μέτρα Γιαννίτση, που είχαν αποσυρθεί». Αλλο το 2001 και άλλο το 2010!

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ Βουλευτής της ΝΔ «Τα μέτρα κυλούν προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά χρειάζονται εξειδίκευση, ανάλυση και τεκμηρίωση οικονομική». Ναι μεν, αλλά;

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ 11/2/2010  
ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ 11/2/2010  

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 4030

Advertisement