Page 6

6

ΕΛΛΑΔΑ

Τετάρτη 2 ∆εκεµβρίου 2009

ΣΦΗΝΕΣ

επωνύμως

Ο νέος ηγέτης της Ν∆ Στις 29-11-09 µε µια µαζική και δηµοκρατική διαδικασία εκατοντάδες χιλιάδες µέλη της ΝΔ εξέλεξαν νέο ηγέτη της τον Αντώνη Σαµαρά. Η διαδικασία (όµοια µε αυτή που ακολούθησε το 2007 το ΠΑΣΟΚ) δίνει ελπίδες ότι επιτέλους τα πολιτικά µας κόµµατα εξουσίας αρχίζουν να επιδιώκουν τη συµµετοχή του πολίτη. Ο Αντώνης Σαµαράς κέρδισε πανηγυρικά, γιατί έπεισε την πληγωµένη βάση της ΝΔ ότι εκπροσωπεί το καινούργιο, ότι έχει όραµα για ένα σύγχρονο κόµµα κι ότι δεν έχει καµία σχέση µε τα σκάνδαλα (Βατοπέδι, Siemens, οµόλογα) στα οποία εµπλέκονταν στελέχη της ΝΔ και συνεπεία των οποίων έχασε την εξουσία στις 4-10-09. Με οραµατικό λόγο άγγιξε τις καρδιές των πολιτών και δηµιούργησε πλειοψηφικό ρεύµα που συνέτριψε τους µηχανισµούς και τα ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΓΑΡΟΥΦΑ* καπετανάτα. Η κύρια αντίπαλός του, Ντόρα Μπακογιάννη, έχασε παρά τις αναµφισβήτητες ικανότητές της, γιατί ταυτίστηκε στη συνείδηση των πολιτών µε το πρόσφατο κυβερνητικό παρελθόν της ΝΔ, γιατί εµφανώς συντάχθηκαν µαζί της στελέχη που πλήγωσαν µε τις συµπεριφορές τους τη ΝΔ και δόθηκε η εντύπωση ότι εξέφραζε τις κατεστηµένες δοµές της ΝΔ. Τον Αντώνη Σαµαρά τον γνώρισα καλύτερα και συνεργάστηκα µαζί του την περίοδο που ήταν υπουργός Πολιτισµού, µε την ιδιότητά µου ως προέδρου του ΚΘΒΕ. Μετά λόγου γνώσεως µπορώ να πω ότι ήταν πολύ καλός και αποτελεσµατικός υπουργός, µε ευρύτητα πνεύµατος και ιδιαίτερη καλλιέργεια, ενώ στήριξε αποφασιστικά το ΔΣ του ΚΘΒΕ, όταν χρειάστηκε να προχωρήσει σε µια δύσκολη απόφαση µε στόχο το νοικοκύρεµά του. Κάνουν λάθος όσοι τον κατηγορούσαν ότι θα περιοριστεί η εµβέλεια της ΝΔ προς το κέντρο και την Αριστερά, γιατί στο παρελθόν απέδειξε ότι έχει απήχηση και στο ΠΑΣΟΚ αλλά και στην Αριστερά και υπενθυµίζω ότι τον είχαν ακολουθήσει ο Α. Λεντάκης, ο Σ. Γιώτας, ο Σ. Παναγούλης κ.ά. ενώ από χρόνια ένας από τους συµβούλους του είναι ο Χρύσανθος Λαζαρίδης, άνθρωπος µε πολιτική σκέψη και ευαισθησία στα εθνικά θέµατα, που στο παρελθόν ήταν από τους κορυφαίους ηγέτες της Αριστεράς στο φοιτητικό κίνηµα. Ο Αντώνης Σαµαράς είναι αδιαφιλονίκητος ηγέτης της ΝΔ και ο λαός τον όπλισε µε δύναµη να κάνει τις αλλαγές που απαιτούνται για να µετεξελιχθεί η ΝΔ σε σύγχρονο κόµµα. Χρειάζονται λεπτοί χειρισµοί µε αξιοποίηση όλων των στελεχών (αλλά µε αποµάκρυνση ή περιθωριοποίηση όσων στελεχών είχαν αναµειχθεί στα σκάνδαλα του Βατοπεδίου, Siemens, οµόλογα κ.λπ.) και κυρίως µε αναζήτηση και αξιοποίηση των στελεχών που θα µπορούν να διαµορφώσουν θέσεις και προτάσεις που θα δηµιουργούν προοπτική για τη χώρα. *Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΡΟΥΦΑΣ είναι δικηγόρος

νιάΛαµπάΠκαριαασκευή ανάβει το χριστουγενάδ υ,

Την Στις 8 το βρ ην Καλαμαριά. τικο δέντρο στ ικονομίδης θα Ο ιστόδουλος Χρ , ος ρχ μα ο δή ουν τα λαμπάημα για να ανάψ στηθεί στην νθ σύ το ι σε δώ θα ων έλατο που κια στο 15 μέτρ ταξύ, το ερώμε ο Στ . ου εί ρχ μα δη ουν και πλατεία του πάκια» θ’ ανάψ αμ «λ τα αν ι ομάδας, τημα είνα δημοτικής του για τη ς τη η ησ ντ στη συνά τόδουλος σήμερα ο Χρισ που συγκαλεί Α.Σ. διαδοχή του.

-Πώς από δω;

ου εί∆ιαρρμοηέςδιαρρεύσει τίποτα έως ότσε ι τις

Να ρουσιά βέρνηση να πα ναι έτοιμη η κυ πρότασής της για τη διοιτης μμή» του λεπτομέρειες ση είναι η «γρα μι ύθ ρρ τα με υρα πάντως κητική τερικών. Σίγο ω Εσ ου εί ργ υπου Σκανδαλίδης, πει ο Κώσ τας να ει έχ θα κάτι α τον «Καποδίή θα μιλήσει γι ακ ρι Κυ ν τη υ πο ς τοπικής Βερκεκλημένος τη οσ πρ ΙΙ» ια τρ σ α. ΣΟΚ σ την Οσσ Α.Σ. τίσκου του ΠΑ

Αντιπριπόρεόεδδρροοςςτου Οργανισμού Οικιονστο-ο

Αντ όντου είνα ίας Εύξεινου Π μικής Συνεργασ Θεσσαλονίκης Β’ Κ ς του ΠΑΣΟ τή ευ ρυλ βο ο εξής ον ότι στον Ο δης. Σημειωτέ νί ρα ρα Γε έδ ς ει λη έχ ι σί κα Βα ρύθηκε το 1999 γανισμό, που ιδ πολη, μετέχουν 12 κράτη ινού ασία μετην Κωνσταντ νομική συνεργ κο οι η ι να εί ι το πόστο και στόχος ς περιοχής. Κα τη ν ρώ χω ν έρον: στην ταξύ τω ι άκρως ενδιαφ να εί δη νί ρα Γε μικά θέματα. του κ. είναι τα οικονο υ το ά ητ Α.Σ. ότ δι αρμο

ό τις Συµπέκάρτιασβγµήακε ως πολιτικό συμπέρτόασραμας απ πα Μ κο-

Αν ά της Ν και τα ποσοστ Δ Ν ιμήσεις των η στ ς γέ εκλο νόησε τις προτ αγ ση ν βά η ι ότ ρικών είχε τη γιάννη, είναι ουργός Εξωτε υπ η ην στ ώ μα πρ ιγ Η δε ρά βουλευτών. λευτικών (για πα ου οβ ρά ιν φ τα κο ν με τω δε λά αυτό προτίμηση αλ ), ίς λκ Κι ο σε στ και ματί ι Β’ Αθήνας, αλλά Κι αυτό θα πρέπει να προβλη ς. στηκε σε ψήφου έθνους... Ν.Ο. υς ταγούς του το υς ιο ίδ υς και το

εις Συγκρίσ ες τι κές δι α φ ω νί

μ ογ ή το υ γι α την εφ αρ Ελ λά δα Π ολι μ α το ς σ την γι κο ύ σ υσ τή λο εκ ύ έν ος Ευρ ιπίκο νι α μ γε ρ α νο σ πο υδ α γμ μ ρ γε ο ες πά μ ε μ ε τέ το ια εξ έφρ α σ ε χτ μ π ορ ού μ ε να εν «Δ ς. δη νί σ την Ελ λά δα , δη ς Στ υλια μ ον οε δρ ικ ώ ν τα οι α μ τή υσ σ ε κό μ μ α τα . Τό τε ευ κολί α σ μ η αρχηγι κά κό πι α νε ε α μ οι ου ι έχ κα γι α τί εδ ώ αρχηγο ύς υς το πό », α ες ι τα έρ ει ΚΟ θα δι ορ ίζ ον νο υν σ ε επίφ οβ ες π ερ ιφ αί το ύρ α ηγ υλ π κο θα κή ι νι το θύ μ η ι η ελ λη ότ ς α ντ το θέ οσ σ η μ εί ω σ ε, πρ Ν.Ο. ικ ή . ετ ορ φ α δι ι εί να

είπαν...

ΑΡΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Βουλευτής της ΝΔ «Η δική μου εκτίμηση είναι ότι η ΝΔ πρέπει να επανακτήσει την πολιτικότητά της». Πείτε τα στη νέα ηγεσία...

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ «Ελπίζουμε η νέα ηγεσία της ΝΔ να βρει το πολιτικό θάρρος να ζητήσει μια συγγνώμη από τον ελληνικό λαό». Η Ρηγίλλης ακούει;

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Πρώην υπουργός «Ο Σαμαράς είναι απαλλαγμένος από τα βάρη της κυβέρνησης Καραμανλή και αυτό είναι πλεονέκτημα της ΝΔ». Ποιο είναι το μειονέκτημα;

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ 02/12/2009  
ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ 02/12/2009  

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 3972

Advertisement