Page 47

INFORMATIONSUTSKOTTET Informationsutskottet har den viktigaste funktionen i hela föreningen. Vi ser nämligen till att alla vet vad som händer och är på gång inom HHUS via olika former av information. Som alla vet - syns man inte så finns man inte. Det handlar inte bara om information till våra medlemmar, utan även till alla andra som kan tänkas vara intresserade, såsom andra studentföreningar och företag. Inte nog med att vi har en av de viktigaste uppgifterna, vi har den roligaste också! Marknadsföring och informationsspridning är verkligen roligt, och de kommer att ge oss viktiga erfarenheter inför vår kommande karriär. Inom utskottet finns fyra ledningsposter med olika arbetsuppgifter, där alla aktiva arbetar mot samma mål: Ingen ska gå ovetandes om vad HHUS erbjuder. För att ni ska få en bättre bild av vad vi sysslar med följer nedan en beskrivning av vad posterna inom utskottet egentligen gör. Marknadsföring Marknadsföringsansvarige sköter all HHUS marknadsföring. Det kan handla om allt ifrån en fotbollsturnering till en gratis lunch med ett företag. Marknadsföringen sker huvudsakligen genom vår plasmaskärm, hemsida, nyhetsbrev och affischering. Men det är endast fantasin som sätter gränser för hur man vill nå ut med informationen. Tycker man pappersflygplan från Tornet är ett bra sätt att underrätta folk om nästa sittning så är det bara att köra! Den dummaste idén är i regel den bästa. Det gör att det är riktigt roligt och kreativt att jobba med HHUS marknadsföring. IT-Ansvarig En vis man sa en gång att information är makt. IT-ansvarige har därmed, om man väljer att utrycka det så, mycket makt. Denne sköter nämligen tekniken för våra informationskanaler. Ser till så att hemsidan fungerar, plasmaskärmen inte krånglar och att vår HHUS-mail går att använda. Det är alltså en nyckelroll inom utskottet och skaffar erfarenheter som kommer vara till nytta livet ut. Chefredaktör Ekbladet Chefredaktören för Ekbladet gör det möjligt att tidningen du just nu håller i din hand existerar. Hon leder redaktionens arbete för att trycka HHUS viktigaste informationskanal. Ekbladet kommer ut fyra gånger per läsår, och skickas ut till alla HHUS medlemmar och firar dessutom 25 år till hösten. Ekbladet är en av Handelshögskolans äldsta traditioner och är något som vi är mycket stolta över. Rekryteringsansvarig Rekryteringsansvarige ser till att alla som vill göra något för HHUS får det. Sen sköter han även HHUS största och roligaste evenemang, Insparken. Insparken kan beskrivas, utan att överdriva, som något av det bästa ni kommer vara med om i era liv. Det är starten på era hårda år på Universitet och det brukar genomföras allt annat än lugnt. Rekryteringsansvarig har också yttersta ansvaret för att valet till HHUS styrelse genomförs. Det här är vad Informationsutskottet sysslar med i korthet. Ifall du känner att HHUS är något du vill engagera dig inom under din studietid, så ska definitivt höra av dig till oss på information@hhus.se Vi ses till hösten!

EKONOMIUTSKOTTET Ekonomiutskottet är HHUS minsta utskott. Detta fastän vi idag har dubbelt så många utskottsmedlemmar jämfört med vad vi hade för bara några år sedan. Tillsammans arbetar vi med föreningens ekonomi, ungefär som ekonomiavdelningen på ett företag gör. Vi bokför, budgeterar, fakturerar och gör en hel del annat spännande. Även om vi har olika ansvarsområden är tanken att vi alla skall kunna klara av de olika uppgifterna om så behövs. Att vara aktiv i utskottet är ett ypperligt tillfälle att få praktisera det som man har fått lära sig på föreläsningarna eller läst om i kursböckerna. Det går så klart också att få användning av sina ekonomikunskaper i andra delar av föreningen. Om du startar upp ett projekt i ett annat utskott behöver du till exempel göra en budget.

Ordförande för ekonomiutskottet: Carl Weidenstolpe Vice ordförande för ekonomiutskottet Johanna Jonsson Samt två stycken Junior Controllers Gabriella A. Doverhem & Henric Uhrbom

Under första terminen kan du inte få någon aktiv roll inom utskottet, men redan till vårterminen finns chansen att bli vald till en av ledningsposterna. Fram tills dess kan du med fördel tillbringa tiden i något annat utskott för att lära dig mer om föreningen. Detta är nämligen meriterande vid valet av ledningsmedlemmar i ekonomiutskottet.

47

Ekbladet 0802  
Ekbladet 0802  
Advertisement