Page 43

HHUS-trädet hhus är DIN studentförening. En studentförening med så mycket verksamhetsgrenar att det passar de flesta. Nästan alla som läser vid Handelshögskolan i Umeå är eller har varit engagerade i någon del inom HHUS. HHUS-Trädet visar de nio personer i HHUS Styrelse. Valet genomförs i april och alla som läser ekonomi kan ställa upp i valet. Det mörkgröna området är ledningen som leder hela föreningens verksamhet. Här finns allt från Klubbmästare till Utbildningsbevakare. Det ljusgröna området består av alla eldsjälar som står för den verkliga verksamheten, det är eldsjälarna som gör HHUS till den fantastiska föreningen som den är.

utbildningsutskottet

pubutskottet

ekonomiutskottet

näringslivsutskottet

sociala utskottet

Informationsutskottet

Läs mer om de olika utskotten på nästa sida 43

Ekbladet 0802  
Ekbladet 0802  
Advertisement