Page 32

Vill Du förbättra dina utsikter?

En av huvudprofilerna vid Kulturgeografiska institutionen är ekonomisk geografi. Exempel på frågeställningar som berörs är hur det kommer sig att vissa platser har en bättre ekonomisk utveckling än andra? Vilka faktorer styr var produktion och sysselsättning utvecklas? Vid Kulturgeografiska institutionen kan Du komplettera din ekonomutbildning med att läsa våra fristående kurser med ekonomisk inriktning, både på grundnivå och avancerad nivå. Med en grundexamen i ekonomi är Du även behörig till våra masterprogram. Kurser på grundnivå Ekonomisk geografi 15 hp Ekonomisk geografi med inriktning mot handel & lokalisering 15hp GIS & rumslig analys 15 hp Samhällsplanering 15hp Introduktion till turism 15hp

Masterprogram Spatial planning & development 120hp Tourism 120hp

Välkommen med din ansökan! Läs mer på: www.umu.se/soc_econ_geography

Kulturgeografiska institutionen 32

Ekbladet 0802  
Advertisement