Page 30

Det farligaste jobbet i Sverige är att vara renskötare.

Börsåret 2008 –

ett år att lägga på minnet? Vårens börsnyheter har översvämmats med orosmoln och diskussioner om subprime, amerikansk recession, finanskris, vinstvarningar och fondbolags jämförelsefusk. Hur ska vi som vanliga sparare göra nu - ska du som sparar och investerar fortsätta med detta och ska du som fortfarande ligger i startgroparna för att komma igång med ditt sparande sätta fart? Och ännu intressantare är frågan om vad som händer på börsen i höst. Visst har våren varit en svår period för oss aktie- och fondsparare, men att sluta spara sina pengar är inte rätt lösning på problemet. Något som många aktiesparare suckat över är att det i mångt och mycket varit psykologiska faktorer som styrt börsen och aktiekurserna mer än företagens faktiska prestationer den sista tiden. En ekvation som är svår att förstå för såväl småsparare som professionella investerare. Det enda du kan luta dig mot då det blåser snålt om sparpengarna och kurslistans siffror lyser röda är kunskap. Till skillnad från studier i ekonomi där tentan eller uppsatsen är slutmålet är målet för ditt sparande långt fram i horisonten och det som kan förändra din ekonomiska framtid radikalt. Du bestämmer själv om du vill få en riktigt bra privatekonomi eller en medioker dito full av panka stunder. Viktigt att komma ihåg är dock att efter börsnedgång har alltid börsuppgång följt, om man ser till historiken. För de som kan mest och vågar lära sig mest kan det vara möjligt att ge sparpengarna en rejäl skjuts genom kloka val inom den närmsta tiden. Förutom sunt förnuft kan jag bjuda på Unga Aktiesparares fem gyllene regler som ger dig möjlighet att just få ett framgångsrikt aktiesparande. 1. Förstå vad du köper – köp inte grisen i säcken En aktie är som bekant en ägarandel av ett företag, ändå köper förvånansvärt många aktier utan att ha den blekaste aning om vilket företaget är. Ta först reda på företagets affärsidé och produkter, på vilka marknader produkterna säljs och vem som är de främsta konkurrenterna och framförallt företagets framtidsutsikter. Tror du inte själv på företaget finns det ingen anledning att investera dina pengar i dessa aktier heller. 2. Håll dig informerad – bry dig om vad dina pengar gör och hur de mår När du väl köpt aktier i ett företag är det dags att hålla dig informerad om vad som händer inom företaget, på företagets marknad, med företagets konkurrenter och på övriga aspekter inom branschen som kan påverka företaget positivt eller negativt. Ett bra sätt är att följa med i nyhetsflödet i dagstidningar, affärstidningar, nyhetssändningar på TV, webbplatser med ekonominyheter, med flera. 30

Om du därtill tittar in på företagets hemsida för att uppdatera dig på pressmedelanden, andra nyheter, ekonomiska rapporter såsom årsredovisningar och delårsrapporter har du en så bra koll som möjligt på vad som är på gång. 3. Spara långsiktigt – ett lyckat aktiesparande handlar sällan om klipp, oftare om uthållighet. För att vara säker på att ditt sparande blir framgångsrikt bör du spara dina pengar i aktier på lång sikt. Om du måste ha dina pengar inom den närmsta tiden kan det var oklokt att placera dem i aktier och aktiefonder just eftersom börsen kan svänga och värdet på din placering plötsligt kan minska. Om du däremot kan avvara dina sparpengar i 4-7 år är aktier och aktiefonder en mycket bra idé. Då kan du avvakta att sälja tills du får en avkastning på din placering istället för att tvingas sälja till förlust eftersom du behöver pengarna vid just det specifika tillfället. 4. Spara regelbundet – vanor är till för att hållas Alla vill egentligen köpa aktier när de står lågt i kurs och sälja dem när de är står högt i kurs. Problemet är bara att veta när aktierna verkligen står högt eller lågt i kurs. Genom att investera regelbundet avlägsnar man problemet med ”rätt” tajming och utnyttjar istället börsens förmåga att stiga på sikt. Investerar man dessutom för samma belopp får man fler aktier för sina pengar vid varje investeringstillfälle så länge aktien sjunker i värde. 5. Begränsa risken Avkastning och risk är två begrepp som hänger ihop. Självklart vill alla nå höga avkastningar till så låg risk som möjligt. Viktigt är då att begränsa den risk du tar då du placerar dina pengar i aktier och aktiefonder. Begränsar risken gör du genom att köpa aktier i flera företag som verkar inom olika branscher och på olika marknader. Så tillbaka till frågan om vad som händer på börsen i höst. Precis som de flesta experter har inte heller jag ett rakt svar på den frågan. Jag är dock säker på att vi är mitt inne i ett oerhört intressant skede i världsekonomin just nu. Så oavsett om du vill göra bra investeringar eller om du vill bli en mer praktisk och insiktsfull civilekonom så bör du se till att följa med i nyhetsflödet och sätta dig in i rådande marknadsmekanismer. Börsåret 2008 kan bli något som vi minns som ett år fyllt av nedgångar, eller så blir 2008 året vi alltid kommer att minnas eftersom börsen plötsligt vände och kurserna stack rakt upp - vem vet. Kom ihåg att många framgångsrika (täta!) aktiesparare påbörjat sina aktieportföljer just i dystra börstider då aktierna står lägre i kurs än tidigare. Ditt nya spännande uppdrag blir att satsa på framtidens vinnare. Lycka till!

Therese Lundstedt Verkställande direktör Unga Aktiesparare

Ekbladet 0802  
Ekbladet 0802  
Advertisement