Page 16

ÌÌÊ̈«ÃÊvÀF˜ >ˆ˜Ê>…˜]ÊvŸÀÃBŽÀˆ˜}ÃÀF`}ˆÛ>Ài ä™ä‡£äʙ£Êää

Bekymra dig inte om försäkringar Kontakta oss så fixar vi allt för dig Ungdomar över 18 år ska vara folkbokförda på den ort där de bor vilket innebär att de inte längre omfattas av föräldrarnas hemförsäkring. Ring så berättar vi om vår prisvärda ungdomsförsäkring.

1“iF]Ê-ŽiivÌiF]ÊÞVŽÃii Länsförsäkringar &««iÌÊÛ>À`>}>ÀÊnq£Ç Västerbotten ÜÜÜ°>˜ÃvœÀÃ>ŽÀˆ˜}>À°ÃiÉÛ>ÃÌiÀLœÌÌi˜

Ta bussen. Nu!

Vilse i stan? Kolla umea.se På www.tabussen.nu hittar du allt om bussar, linjer, priser till, från och i hela Västerbotten. Samt allt om stadsbussarna i Umeå. Välkommen ombord!

Kartor, evenemangstips, aktuella kommunala nyheter, samhällsinformation – och mycket, mycket mer. Umea.se hjälper dig att hitta rätt. Check it out!

Ekbladet 0802  
Advertisement