Page 1

[[Skytterlag]]

B

[[Postadresse]] [[Postnummer]]

Returadresse: DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Pb. 298 Økern, 0511 Oslo

[[Sted]]

Bestillingsliste for Skytterlagets navn

Vare

Pris pr stk

Antall Pris (+25 % mva)

Oppstartpakke (kun 1 stk. pr. skytterlag) Gratis Medaljer

kr 10,-

Diplomer

kr 1,-

Plakater

kr 2,-

Invitasjoner

kr 1,-

Klistremerker/runde

kr 2,-

Klistremerker/Kom på Skytingens Dag

kr 2,-

Brosjyrer/Skyting -en sport for alle

kr 2,-

T-skjorter

kr 80,-

Hold fokus på 19. august

Sum Sign: Frakt og porto dekkes av DFS!

Navn

Sted

DFS 35612 Kamp.brosj. S.D. 2012.indd 1

www.dfs.no Lørenvangen 19 Pb. 298 Økern, 0511 Oslo Tlf. 23 17 21 00 / 02419 E-post: firmapost@dfs.no

or

er

Svarsending 3473

nn

Postnummer

Tr

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN

e f fste d f

Adresse

nye ve

09.05.12 13:37


Skytingens Dag – 19. august

Oppstartspakke til lagene

- Hold fokus

Oppstartspakken inneholder: - 20 stk Diplomer - 20 stk Innbydelser - 20 stk Klistremerker/runde - 3 stk Klistremerker/Kom på Skytingens Dag - 3 stk Plakater A3 - 20 stk Brosjyrer/Skyting -en sport for alle

DIPLOM tilDel

for deltak

Skytingens Dag 2012 er lagt til 19. august. Dette er samme helgen som Landsskytterstevnet avsluttes, og skytterlagene kan her dra nytte av den eksponeringen skyttersporten får i media. Materiellbestilling vil gjøres tilgjengelig for skytterlagene i begynnelsen av mai, slik at vi unngår store kostnader med ekspresspakker. Vi har et felles ansvar for å gjøre gjøre Skytingens Dag til en større begivenhet hvor både barn, ungdom og voksne aktiviseres og informeres under trygge rammer i regi av det lokale skytterlaget. Det store målet er å nå 10 000 deltakere innen 2015.

Skytterlagene kan allerede nå begynne en bevisstgjøring i forholdt strategi og gjennomføring av Skytingens Dag 2012.

Toni Hovdedalen PR ansvarlig for Skytingens Dag

Kamp

anjein

fo Sky

tingen

Bestillingsliste for

s Dag

Produkter skytterlagene kan bestille: - Medaljer / kr 10,- pr stk - Diplomer / kr 1,- pr stk - Plakater / kr 2,- pr stk - Invitasjoner / kr 1,- pr stk - Klistremerker/runde / kr 2,- pr stk - Klistremerker/Kom på Skytingens Dag / kr 2,- pr stk - Brosjyrer/Skyting -en sport for alle / kr 2,- pr stk - T-skjorter / kr 80,- pr stk

www.dm t.no

19. augu st

www.dmt. no

Hold foku s på

Produkter

www.dfs .no

Kom på

te

d for n

Skytterlag

:

Skytebane

Skyting – en sport for alle!

:

Dato:

Du kan bestille produktene ved å benytte bestillingsskjemaet på baksiden - send det i retur pr. post, pr. faks, ring oss eller gå inn på vår hjemmeside: www.dfs.no og bestill direkte fra nettbutikken for Skytingens Dag.

Mvh

Kom på

Denne pakken er gratis!

Tr e f f s

Følg med på www.dfs.no – (Aktuelt nå/arrangementer).

Sign:

Invitasjon

Du kan bestille oppstartpakken ved å benytte bestillingsskjemaet på baksiden - send det i retur pr. post, pr. faks, ring oss eller gå inn på vår hjemmeside: www.dfs.no og bestill direkte fra nettbutikken for Skytingens Dag.

i

venne

Vi ønsker å tilrettelegge Skytingens Dag i samsvar med informasjonsstrategien, hvor synliggjøring av skytterlaget i lokalmiljøet har høy prioritet. T-skjorter med Skytingens Dag-logo er et tilbud til skytterlagene som arrangør, og er ikke ment som deltakerpremie. Tilgjengelig materiell i forbindelse med Skytingens Dag vil være: T-skjorter, medaljer, diplomer, plakater, klistremerker, kampanjehefte, drops, invitasjoner, brosjyrer, presseskriv og konseptskriv. Skytingens Dag-medaljen ble en suksess, og fjorårets mest solgte artikkel.

g 20

skytterlag

Dato:

ye

Skytingens Dag 2012 gjennomføres etter samme rutiner som tidligere, ved at skytterlagene kan bestille via Internett, e-post, telefon og faks. Det vil også i år tilbys en oppstartspakke som er gratis.

tingens Da

r

Skytingens Dag er vår anledning til å synliggjøre skyttersporten i lokalmiljøet. Her bør mulige støttespillere i Forsvaret, næringslivet, kommune og publikum generelt å få et innblikk i vår organisasjon. Med tanke på rekruttering kan vi også benytte Skytingens Dag, om vi sammen følger opp deltakerne i etterkant av arrangementet.

else på Sky

eS

Kontaktp Tlf.:

erson:

2012

Skytterlagets navn

Vare

Pris pr stk

Oppstartpakke (kun 1 stk. Medaljer

Totalpris

kr 10,-

Diplomer

kr 1,-

Plakater

kr 2,-

invitasjoner

kr 1,-

klistremerker/runde klistremerker/kom på skytingens Brosjyrer/skyting -en sport T-skjorter

Antall

pr. skytterlag) Gratis

kr 2,Dag

for alle

Din lille kampan jegu

kr 2,kr 2,-

WEB Du kan bestille oppstartspakke på web! Se vår nettbutikk for Skytingens Dag På vår hjemmeside: http://skytingensdag.dfs.no/ vil dere finne: - Informasjon om kampanjen 2012 - Bestilling av oppstartspakke (kun 1 stk. kan bestilles pr. skytterlag) - Bestilling av markedsføringsmateriell utover startpakken - Råd og tips om gjennomføring av Skytingens Dag - Se vår hjemmeside: www.dfs.no kr 80,-

sum

sign:

ide

Navn

Adresse

SMS og MMS. Her kan tilgjeng du lytte på lige mel og opp dateringdinger er

Postnummer

DFS 35612 Kamp.brosj. S.D. 2012.indd 2

er

sted f

Skytingens Dag

eff

loGG

or

nn

www.dfs.no

lørenvangen 19 Pb. 298 Økern, 0511 Oslo Tlf. 23 17 21 00 / 02419 e-post: firmapost@dfs.no

Tr

Sted

nye ve

Pressem

eldinge

inn

Web but

ikk

r

Invitasjon

Skytingens Dag

09.05.12 13:39


Skytingens Dag – 19. august

Oppstartspakke til lagene

- Hold fokus

Oppstartspakken inneholder: - 20 stk Diplomer - 20 stk Innbydelser - 20 stk Klistremerker/runde - 3 stk Klistremerker/Kom på Skytingens Dag - 3 stk Plakater A3 - 20 stk Brosjyrer/Skyting -en sport for alle

DIPLOM tilDel

for deltak

Skytingens Dag 2012 er lagt til 19. august. Dette er samme helgen som Landsskytterstevnet avsluttes, og skytterlagene kan her dra nytte av den eksponeringen skyttersporten får i media. Materiellbestilling vil gjøres tilgjengelig for skytterlagene i begynnelsen av mai, slik at vi unngår store kostnader med ekspresspakker. Vi har et felles ansvar for å gjøre gjøre Skytingens Dag til en større begivenhet hvor både barn, ungdom og voksne aktiviseres og informeres under trygge rammer i regi av det lokale skytterlaget. Det store målet er å nå 10 000 deltakere innen 2015.

Skytterlagene kan allerede nå begynne en bevisstgjøring i forholdt strategi og gjennomføring av Skytingens Dag 2012.

Toni Hovdedalen PR ansvarlig for Skytingens Dag

Kamp

anjein

fo Sky

tingen

Bestillingsliste for

s Dag

Produkter skytterlagene kan bestille: - Medaljer / kr 10,- pr stk - Diplomer / kr 1,- pr stk - Plakater / kr 2,- pr stk - Invitasjoner / kr 1,- pr stk - Klistremerker/runde / kr 2,- pr stk - Klistremerker/Kom på Skytingens Dag / kr 2,- pr stk - Brosjyrer/Skyting -en sport for alle / kr 2,- pr stk - T-skjorter / kr 80,- pr stk

www.dm t.no

19. augu st

www.dmt. no

Hold foku s på

Produkter

www.dfs .no

Kom på

te

d for n

Skytterlag

:

Skytebane

Skyting – en sport for alle!

:

Dato:

Du kan bestille produktene ved å benytte bestillingsskjemaet på baksiden - send det i retur pr. post, pr. faks, ring oss eller gå inn på vår hjemmeside: www.dfs.no og bestill direkte fra nettbutikken for Skytingens Dag.

Mvh

Kom på

Denne pakken er gratis!

Tr e f f s

Følg med på www.dfs.no – (Aktuelt nå/arrangementer).

Sign:

Invitasjon

Du kan bestille oppstartpakken ved å benytte bestillingsskjemaet på baksiden - send det i retur pr. post, pr. faks, ring oss eller gå inn på vår hjemmeside: www.dfs.no og bestill direkte fra nettbutikken for Skytingens Dag.

i

venne

Vi ønsker å tilrettelegge Skytingens Dag i samsvar med informasjonsstrategien, hvor synliggjøring av skytterlaget i lokalmiljøet har høy prioritet. T-skjorter med Skytingens Dag-logo er et tilbud til skytterlagene som arrangør, og er ikke ment som deltakerpremie. Tilgjengelig materiell i forbindelse med Skytingens Dag vil være: T-skjorter, medaljer, diplomer, plakater, klistremerker, kampanjehefte, drops, invitasjoner, brosjyrer, presseskriv og konseptskriv. Skytingens Dag-medaljen ble en suksess, og fjorårets mest solgte artikkel.

g 20

skytterlag

Dato:

ye

Skytingens Dag 2012 gjennomføres etter samme rutiner som tidligere, ved at skytterlagene kan bestille via Internett, e-post, telefon og faks. Det vil også i år tilbys en oppstartspakke som er gratis.

tingens Da

r

Skytingens Dag er vår anledning til å synliggjøre skyttersporten i lokalmiljøet. Her bør mulige støttespillere i Forsvaret, næringslivet, kommune og publikum generelt å få et innblikk i vår organisasjon. Med tanke på rekruttering kan vi også benytte Skytingens Dag, om vi sammen følger opp deltakerne i etterkant av arrangementet.

else på Sky

eS

Kontaktp Tlf.:

erson:

2012

Skytterlagets navn

Vare

Pris pr stk

Oppstartpakke (kun 1 stk. Medaljer

Totalpris

kr 10,-

Diplomer

kr 1,-

Plakater

kr 2,-

invitasjoner

kr 1,-

klistremerker/runde klistremerker/kom på skytingens Brosjyrer/skyting -en sport T-skjorter

Antall

pr. skytterlag) Gratis

kr 2,Dag

for alle

Din lille kampan jegu

kr 2,kr 2,-

WEB Du kan bestille oppstartspakke på web! Se vår nettbutikk for Skytingens Dag På vår hjemmeside: http://skytingensdag.dfs.no/ vil dere finne: - Informasjon om kampanjen 2012 - Bestilling av oppstartspakke (kun 1 stk. kan bestilles pr. skytterlag) - Bestilling av markedsføringsmateriell utover startpakken - Råd og tips om gjennomføring av Skytingens Dag - Se vår hjemmeside: www.dfs.no kr 80,-

sum

sign:

ide

Navn

Adresse

SMS og MMS. Her kan tilgjeng du lytte på lige mel og opp dateringdinger er

Postnummer

DFS 35612 Kamp.brosj. S.D. 2012.indd 2

er

sted f

Skytingens Dag

eff

loGG

or

nn

www.dfs.no

lørenvangen 19 Pb. 298 Økern, 0511 Oslo Tlf. 23 17 21 00 / 02419 e-post: firmapost@dfs.no

Tr

Sted

nye ve

Pressem

eldinge

inn

Web but

ikk

r

Invitasjon

Skytingens Dag

09.05.12 13:39


B

Bestillingsliste for Skytterlagets navn

Vare

Pris pr stk

Antall Pris (+25 % mva)

Oppstartpakke (kun 1 stk. pr. skytterlag) Gratis Medaljer

kr 10,-

Diplomer

kr 1,-

Plakater

kr 2,-

Invitasjoner

kr 1,-

Klistremerker/runde

kr 2,-

Klistremerker/Kom på Skytingens Dag

kr 2,-

Brosjyrer/Skyting -en sport for alle

kr 2,-

T-skjorter

kr 80,-

Hold fokus på 19. august

Sum Sign: Frakt og porto dekkes av DFS!

Navn

Sted

DFS 35612 Kamp.brosj. S.D. 2012.indd 1

www.dfs.no Lørenvangen 19 Pb. 298 Økern, 0511 Oslo Tlf. 23 17 21 00 / 02419 E-post: firmapost@dfs.no

or

er

Svarsending 3473

nn

Postnummer

Tr

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN

e f fste d f

Adresse

nye ve

09.05.12 13:37

Skytingens Dag 2012  

Det frivillige skyttervesen arrangerer årlig skytingens dag.