Page 1

Klubbformasjon nr. 1 2011


Vi er her for at dere skal trives! Moelven IL Fotball er basert på dugnadsarbeid – og atter dugnadsarbeid. Alle involverte i klubbens drift er frivillige bortsett fra Daglig Leder i idrettslaget Moelven IL – Ole Bosmen. Målsettingen til styret 2011 er helt klar:

Alle skal trives i klubben vår! Vi skal hjelpe hverandre – og ikke minst være konstruktive når vi prøver å finne samspillet mellom dugnadsarbeid og idretts prestasjoner. Et smil betyr så mye – mye mer. Vi skal ha smilet tilbake i klubben! Dugnadsarbeid og samarbeid fungerer best med et smil og en god kommentar…. Økonomien må på plass! Moelven IL Fotball har en kostnad pr spiller på ca. Kr 10 000,- i året. Vi har kostnader samlet på litt over Kr 2 000 000,- pr år – og det er selvfølgelig et ansvar vi i styret tar alvorlig. Derfor trenger vi hjelp av alle våre medlemmer til en felles innsats for at det økonomiske fundamentet skal være godt for klubben. Uten penger – ingen tilbud til alle våre spillere. Talentfabrikken Moelven Fotball Det gror godt med talenter i klubben vår – og de skal vi forvalte med respekt og langsiktighet. Det skal være lov og være god, men det skal også være et tilbud til alle! Vi ser at rekruttering er viktig og det er derfor satt ned en egen arbeidsgruppe som skal jobbe med rekruttering. Særlig skal denne gruppen ha fokus på jente- og damefotball, men også sørge for at vi i fremtiden blir en klubb med god tilgang på nye spillere.

Vi lover – helt sikkert – at vi skal gjøre alt vi kan i 2011 for at klubben skal bli et sted og trives for både store og små! Lykke til med sesongen 2011!

Med hilsen Styret i Moelven IL Fotball

2

3


Hvem gjør hva i Moelven fotball? Styret Verv

Navn

Leder

Telefon

Mobil

Mail

Geir Karlsen

91191266

geir@dmt.no

Nestleder

Per S. Heggelund

95136628

pe-heg@online.no

Kasserer

Svein Tore Løkken

62364460

95212230

svein-tore@mrb.as

Sekretær

Even K. Bjørke

62368641

92255948

evenkb@online.no

Sportslig leder

Kjell Pettersen

91703950

Styremedlem

Mina Jevne Hagen

Styremedlem

Tore Olsen

Spillerrepr.

Lars Christoffersen

kjepett@online.no mina_hagen@hotmail.com

62369434

92068852

bitte_lehne@hotmail.com

900 62 171

isento?@hotmail.com

95212230

svein-tore@mrb.as

91703950

kjepett@online.no

Økonomiutvalg Leder

Svein Tore Løkken

62364460

Kjell Pettersen Håvard Engebretsen

62369325

99406278

haavard_e@c2i.net

Ottar Olden

62369276

99520739

ottar.olden@tine.no

Ottar Olden

62369276

99520739

ottar.olden@tine.no

91743476

l-o-vik@frisurf.no

41679893

haavard_e@c2i.net

Kjersti Berg

92812102

kab@terraeiendom.no

Leder

Kjell Pettersen

91703950

kjepett@online.no

Senioravd

Rune Johansen

46805494

solveny@online.no

Yngres avd

Ivar Solem

95855414

iv-solem@online.no

Yngres avd

Geir Karlsen

91191266

geir@dmt.no

92068852

bitte_lehne@hotmail.com

Tiltakskomité Leder

Ola Vik Håvard Engebretsen

62369325

Sportsutvalg

62368540

Andre funksjoner i klubben Banemester

Tore Olsen

62369434

Banekomité

Kjell Pettersen

91703950

kjepett@online.no

Banekomité

Per S. Heggelund

95136628

pe-heg@online.no

Limtrehallen

Ole Bosmen

95409270

obosmen@broadpark.no

Keepertrener

Morten Nordsveen

92227840

nordsveen@hotmail.com

Keepertrener

Jørn Lillesveen

91307286

jorn.erik.lillesveen@stabburet.no

Dommeransv.

3

Dommerkoordinator

Hjemmeside

Solveig Schumacher

46963626

sschum@online.no

Kioskansv.

Cesilie Alhaug

97712843

ces_53@hotmail.com


Sponsorer 2011: General sponsorer:

Hovedsponsorer:

4


Øvrige sponsorer – pr februar 2011 Ahlsell Baker Kristiansen AS Bautas/RAMIRENT Best Bilhagen Moelv Consis Moelv Elektrikeren Ringsaker A/S Elektro Øst Elsikkerhet Norge AS Elvesveen Blikk Engs bil og deler Evensen & Evensen AS Erik Schjerpen Floris Hagia Kiwi Kaashagen John La Dolce Vita Maskinkraft Mjøskroa Moelv RegnskapsByrå AS Moelv Liftutleie AS Moelv Rørservice AS Moelv Spesialistsenter Nortura Providor Rema Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole Ringalm Tre Ringsaker Dyreklinikk AS Ringsaker Rør Satema Shell 1 Fresh Sparingen AS Steinvik Camping Strand Unikorn AS Synsam Krogseth og Bekk Treningssenteret AS Aardahls Gartneri Ring Alm Tre AS Reksgård Bygg Tusen takk til våre sponsorer – vi setter utrolig stor pris på Deres bidrag til klubben. Og målsettingen for 2011 er klar:

Vi skal prøve å selge for Kr 1 000 000,i sponsorinntekter i 2011!!! Vi er på god veg!


Informasjon til lagledere -

Årsmøtevedtak oversikt inntekter Årsmøte 2011 vedtok at samtlige lag i klubben skal rapportere inn beløp som de har innestående på sin egne Lag Kontoer. Vennligst send inn saldo på lagskonto pr 31 12 2010 til vår kasserer Svein Tore Løkken på mail: svein-tore@mrb.as Vi ber også om at hver enkelt lagleder sender over en oversikt på planlagte dugnader i hver gruppe. Årsmøte 2011 vedtok også at det skal være en fordeling på dugnadspenger utført i fotballgruppen etter følgende fordelingsmodell: Når hvert enkelt lag har dugnad: 80 % av inntektene til hvert enkelt lag 20 % av inntektene til klubben Når klubben har dugnad som hvert enkelt lag deltar på: 80 % av inntektene til klubben 20 % av inntektene til hvert enkelt lag Denne ordningen gjelder fra og med årsmøtevedtaket den 26 01 2011. Vi ber om at hver enkelt ansvarlig for lag konto tar kontakt med vår kasserer slik at dette blir informert og satt i et system. Inntektsbringende tiltak utover året som tilsynsvakter, kiosk vakter, Bend It cup, lotterier og lignende gir ikke grunnlag for fordeling. Det er kun dugnader det blir informert om på forhånd at denne ordningen gjelder! Helt til slutt: Vi er helt avhengi av dugnadsånden i klubben! Den er kjempegod. TUSEN TAKK FOR DET! Men vi må være varsomme så IKKE det blir for mye. Derfor henstiller vi de ulike lagene til å vise hensyn og være selektive i sitt dugnadsarbeid.

6

7


Lagledermøte -

Det avholdes årets første lagledermøte Tirsdag 01 03 kl.19.00 til ca. kl.21.00. Møte er i klubbhuset.

Kick Off -

Årets Kick Off i fotballgruppen blir Torsdag 30 mars i kino salen / gamle Moelv hotell kl.18.00. Kryss av denne datoen vi skal gi dere en god opplevelse denne kvelden!

Oversikt / tilgang på mail adresser til samtlige spillere / foreldre

7

-

Informasjon er viktig! Derfor ber vi samtlige foreldre / aktive sørge for at vi har nødvendig kontakt informasjon til hver enkelt. Helst en mail adresse. Det er og blir en viktig informasjonskanal for oss i fremtiden.

-

Det er viktig at hver lagleder har oppdaterte lister og sørger for at Ole Bosmen får en kontinuerlig oppdatering.


Salg av Støttemedlemskap Også i år selger vi støttemedlemskap pr telefon. Salget har gått veldig bra de første ukene – og vi håper å klare budsjettet med Kr 100 000,til fotballgruppen i 2011. Sponsor salg Vi trenger flere sponsorer / samarbeidspartnere. Ta gjerne kontakt hvis du kjenner noen! Du kan ringe Geir Karlsen på telefon 911 91 266 eller sende en mail på: geir@dmt.no Innbetaling av treningskontingenter Treningskontingentene fastsettes hvert år av årsmøte. De fleste har allerede fått en giro. Har du ikke fått så ta kontakt med klubben. Vi har vært inne på det tidligere – hver spiller koster klubben ca. Kr 10 000,-. Av et totalt kostnadsbudsjett utgjør kontingent inntektene ca. 25 %. Med andre ord – kontingenten er en viktig inntekt for klubben! Vi ber alle våre medlemmer / foreldre om å betale kontingenten fortløpende – og ta raskt kontakt med klubben hvis det er noe uklart rundt dette.

8

9


Rekruttering av nye spillere til klubben Moelven IL Fotball registrer en nedgang i antall aktive medlemmer. Det er en viss uro i klubben med bakgrunn i mangel av klar og tydelig informasjon. Årsmøte i fotballgruppen besluttet å opprette en komité med bakgrunn i styrking av rekrutteringen til hele klubben, men primært rettet mot yngres og sikring av tilgang på spillere både på kort og lang sikt. Moelven IL Fotball beklager at vi i 2011 mistet damelaget vårt på senior nivå. Vi ser dessuten at det er stort frafall og usikkerhet rundt rekrutteringen av jente spillere og at vi på sikt vil ha en langt større jente / dame gruppe. Styret besluttet å opprette en komité med bakgrunn i klargjøring i hvorfor vi har mistet damelaget og ikke minst hva vi på kort og lang sikt kan gjøre for å skape et bedre grunnlag for dame- og jentefotballen i klubben og øke rektutteringen. Arild Bryn har takket ja til å lede denne komiteen. De er så vidt kommet i gang med sitt arbeid, men styret er helt sikker på at dette vil fungere veldig bra og at vi gjennom året både vil høre og se hva som kommer av innspill og tiltak.

9


Våre venner fra Kenya I år har vi fire blide og hyggelige gutter fra Kenya med i A-lags stallen. Dette er spillere som har løftet det sportslige nivået i klubben, men også gitt a-laget en ny sosial og menneskelig dimensjon. Guttene har tilpasset seg klubben på en svært god måte og dessuten fått mange nye venner i Moelv. Alle fire har oppholdstillatelse i Norge frem til August 2011. Klubben jobber med å finne arbeid til tre av guttene. Den siste har fast jobb på Hamar. Språket er en utfordring da kun en snakker litt norsk, mens de tre andre forstår og snakker forholdsvis godt engelsk. Uansett så ønsker vi guttene fra Kenya lykke til og håper de kan sette farge på laget i sesongen 2011.

10

1


Sportslig informasjon Den sportslige satsningen i klubben blir ivaretatt av et sportslig utvalg.

Dette utvalget består av: Kjell Pettersen – leder Rune Johansen – Senior / A-lag Ivar Solem / Geir Karlsen – Yngres avdeling Klubben ønsker en ”Blå tråd” i sitt sportslige arbeid. Vi må sette kommunikasjon, utdannelse av trenere og lagledere, sportslige planer og utvikling av klubbens sportslige profil på dagsorden. Dette er et omfattende arbeid, men det er mange som gleder seg til å bidra og delta på dette arbeidet. Derfor ser vi frem til den prosessen og resultatene dette vil gi klubben. Vi har noen utfordringer – men du verden så mange muligheter! De aller fleste av våre medlemmer har fått med seg at vi har fått en ny hovedtrener på A-laget.

11


Hovedtrener Kai Kristiansen Kai har kommet inn i klubben som et friskt pust! Han har blitt veldig godt mottatt i spillergruppen – og har imponert alle med sitt engasjement og kunnskapsnivå innen fotball. Vi er veldig takknemlig for at Kai er blitt med på laget – og vi er helt sikre på at dette vil bli en sportslig god sesong for senior fotballen. Kai vil delta aktivt i vårt arbeid med utformingen av en sportslig plan – og delta ved anledning på våre trener- og lagledersamlinger. Han skal også hjelpe oss med utdanning og opplæring av trenere.

12

1


Grasrotandel Hvis du ikke har gjort det enda – så setter vi veldig stor pris på om du bruker Moelven IL som din Grasrot andel. Dette koster IKKE deg noe – og klubben får inntekter fra Norsk Tipping som er gull verdt for klubben. Så spør om Grasrot andel neste gang du leverer noe til Norsk Tipping.

Nye fritidsklær Vi er en klubb – og skal fremstå som det når vi er ute på kamper, treninger eller andre oppdrag. Det blir laget en kolleksjon slik at vi skal fremstå som en enhet. Denne kolleksjonen kommer vi tilbake til senere i sesongen. Du skal være stolt av Moelven IL Fotball logo – og vi skal være stolte av at du bærer den med verdighet og ydmykhet.

Nye draktsett Når alle sponsor avtaler er avsluttet vil vi se gjennom samtlige draktsett og supplere disse slik at vi får en enhetlig og RIKTIG profil!

13


NB! Det er under ingen omstendighet mulig for noen lag og skaffe seg ”egne” sponsorer på trøyer eller fritidsklær! Dette er veldig viktig at samtlige lag respekterer! Alt sponsorarbeid blir ivaretatt av klubben – og inntektene kommer HELE klubben til gode! Følg med på våre hjemmesider!! Våre hjemmesider blir en meget viktig informasjonskanal fremover. Der skal vi fortløpende legge ut informasjon til samtlige medlemmer. Så følge med – og gi oss tilbakemeldinger hvis det er noe dere savner informasjon om! Facebook I løpet av kort tid kommer vi også med en helt ny Face-book side. Den skal bli veldig bra – og vi har mål om å bli Norges beste klubb på informasjon til våre medlemmer!!

14

1


Utstyrspakker for hele klubben Vi håper og tror det skal bli utstyrspakker til samtlige spillere, lagledere og trenere. Hvordan denne pakken vil være er helt avhengig av inntektene og kostnadene fremover. Derfor må vi være litt forsiktige med å beskrive på nåværende tidspunk hva denne pakken inneholder. Men dette skal vi holde dere orientert om fremover.

15


DMT Kommunikasjon AS - www.dmt.no

Moelven Idrettslag Postboks 1, Klubbhus, Skoleveien 15, 2390 Moelv

Moelven IL 2011  
Moelven IL 2011  

Moelven IL - Klubbinfo

Advertisement