Page 1

Magnormoen Næringspark

INDUSTRI

TRANSPORT

LAGER www.magnormoen.no

HANDEL

FRITID


Magnormoen Næringspark

Velkommen til grenseløse muligheter MAGNOR

RV. 2

M

Magnormoen Næringspark Utvikling og fremgang skapes ved å utnytte de mulighetene som eksisterer. Magnor Næringspark har sentral beliggenhet midt i Skandinavia, ved grensen mellom Norge og Sverige. Her er det tilgjengelig 200 dekar næringsarealer klare for etablering. Etabler deg i Magnor Næringspark og ta del i de grenseløse mulighetene. Magnormoen Næringspark utvikles av Eidskog Næringsservice KF i samarbeid med grunneierne. Velkommen! Med vennlig hilsen

2

Erik Nilssen Daglig leder

AG

JE

NO

RM

OE

N

RN

BA

N

E

RIKSG

NORGE

RENSE

SVERIGE EDA


Bedrifter Glasskunst verksted

Transport

Eidskog Næringsservice KF .......................................... 4 - 5 Magnormon Næringspark .............................................. 6 - 7

Blåst AS avd. Grønne Skoger ............................................. 15

Espen Melby Maskintransport . ........................................ 37

Maskin entreprenør

Veg og Anlegg

Svensk/Norsk infosenter

Melby Maskin AS . ....................................................................... 35

Grensetjänsten ............................................................................ 28

Bygg entreprenør

Bank

Bjerknes Byggtjeneste AS ................................................. 38 EMV Constructions ................................................................... 27 Roy Johansen Byggservice AS ......................................... 40 Wito AS .............................................................................................. 30 VD Montasje AS .......................................................................... 26

Sparebanken Hedmark ........................................................... 18

Byggevarer, maling og interiør Norsk Spesialvirke AS ............................................................. 13 Bonnerud farve & Interiør AS ........................................... 14 Malermester Walmann AS ................................................... 33

Skogbruk Glommen Skog BA ..................................................................... 16 Glåmdal Skogservice AS . ...................................................... 17

Renhold Bramiljø AS ...................................................................................... 12

Produksjon H-Vinduet Magnor AS ............................................................ 11 ABAS Aluminiumsbearbeiding AS ................................. 24 Rønning Treskifabrikk AS ..................................................... 29 EDAB AS ........................................................................................... 39

Næringsbygg Energirådhuset ............................................................................ 36 Eidskog Næringsservice KF .................................................. 9

Outlett

ViaCon AS ........................................................................................ 34

Energi Varmeteknikk Øst AS .............................................................. 36

Offentlige tjenester Magnormoen kontrollstasjon ............................................... 8 Eidskog kommune ..................................................................... 41

Brakjøp ............................................................................................... 19

Historie - kultur - Opplevelser

Verktøy

Morokulien ...................................................................................... 43 Hans Børli ........................................................................................ 44 Grensehandel ................................................................................ 10 Opplevelser i Eidskog ............................................. 42 og 45

Industrivertøy IDG Tools AS ............................................... 20

Catering- Cafe- Selskapslokaler

Magnormoen Næringspark

Næringsutvikling

Max Ivan ........................................................................................... 22 Grensestua, Eda Skog AS ..................................................... 31

Takstmann Erik Bråthen . .................................................................................. 23

Rørlegger Stein Furuseth AS . .................................................................... 25

Elektriker Rønning Installasjon AS ........................................................ 32

3


Magnormoen Næringspark 4

Eidskog Næringsservice KF, eies av Eidskog kommune og ivaretar næringsutvikling i Eidskog. Eidskog er den sydligste kommunen i Hedmark og grenser til Akershus. Magnormoen Næringspark utvikles av Eidskog Næringsservice i samarbeid med grunneiere. Næringsparken består av 200 dekar som er ferdig regulert til næringsetableringer. Magnormoen Næringspark ligger strategisk til ved Rv. 2, kun 500 meter fra grensen til Sverige, midt i Skandinavia. Ved 1,5 times bilkjøring så nås både Karlstad og Oslo/Gardermoen området. Kommunikasjonen er god både gjennom aksen øst-vest og nord-sør. Det passerer ca. 7000 kjøretøy pr. døgn ved Magnormoen. Det er bare Svinesund som har flere grensepasseringer pr. døgn.

Hvorfor etablere seg her

Til tjeneste for næringslivet

Nærhet til Østlandet og Karlstad området på svensk side. Gode logistikk muligheter. Effektiv transport Mitt i aksen Stockholm – Bergen. Rv. 21 eller Rv. 2 tar deg effektivt til Oslo området. Byggeklare tomter i Magnormoen Næringspark. Mulighet for å trekke veksler på norsk og svensk arbeidsmarked. Kort vei til to flyplasser, Oslo lufthavn, Gardermoen og Karlstad flyplass. Sterk økning i grensepasseringer – Potensial for varehandel. Strategisk plassering for å betjene norsk og svensk marked.

Eidskog Næringsservice kan tilby følgende for næringslivet:

• Bindeledd mot lokalt næringsliv.

• Bistand i forbindelse med registrering av bedriften i offentlige registre. • Knytte kontakt mot virkemiddelapparatet slik som Innovasjon Norge, Siva, fylkeskommune og kommunalt næringsfond • Ønsker du å bygge eget bygg eller være leietaker, vi kan formidle kontakt med entreprenører, eiendomsselskaper eller eiendomsutviklere. • Ønsker du å etablere deg i Eidskog kommune, Eidskog Næringsservice kan hjelpe din bedrift

Eidskog Næringsservice - en partner for å gjøre din etablering enklere. Velkommen til - grenseløse muligheter i Magnormoen Næringspark.

www.magnormoen.no

Se siste side for kontakt info.


Trondheim

Østersund

Hamar

Hamar Bergen

Bergen Hønefoss

Magnormoen

Oslo

Hønefoss

Gardermoen Magnormoen Bjørkelangen

Arvika Karlstad

Kapellskär Stockholm

Göteborg

Midt i Skandinavia Magnormoen Næringspark er plassert midt i Skandinavia. Her er det effektiv tilgang til flere av Skandinavia sine største befolkningssentra. Års- og månadsdøgntrafikk Rv 2 Morokulien 2006 - 2010

10000 9000 8000 7000 6000 5000

Oslo

Gardermoen Magnormoen Bjørkelangen

Arvika Karlstad

Kapellskär Stockholm

Göteborg

Effektiv transport og logistikk

1,2 mill mennesker innenfor to timers reiseavstand

Etablering i Magnormoen Næringspark gjør det enklere med effektiv transport i aksen øst Karlstad og Stockholms området, vest Gardermoen (Oslo), Hønefoss og Bergen. Nordover mot Hamar og Trondheim, samt sør via Arvika, Göteborg, eller Rv 21 via Bjørkelangen og Oslo. Logistikkvirksomheter vil derfor få en meget sentral plassering i Skandinavia, hvor både det norske og svenske markedet kan betjenes. Døgnåpen tollstasjon/spedisjon.

Stort potensial for varehandel. 1,2 mill mennesker har under to timers reiseavstand til Magnormoen Næringspark. Mange forbrukere i Østlandsområdet er på svenske handel. Stadig flere forbrukere velger å kjøre til Charlottenberg, i stedet for å reise til Sverige via Svinesund. Nordmenn på svenskehandel eller andre reisende er et stort potensial for utvikling av varehandelen på norsk side. Mange svensker reiser også til Norge på varehandel, hvor svenskene finner enkelte produkter som er mer konkurransedyktige på norsk side.

Magnormoen Næringspark

Østersund

Trondheim

4000 3000

Stor trafikkøkning

2000 1000

Jan År 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Jan 3564 3953 3913 4137 4174 4539 4753 4851 5127

Feb Feb 4267 4589 4556 4716 4585 5031 5715 5877 5829

Mars 5161 4651 4672 5032 5031 5898 6460 6388 6667

Mars April 4544 5492 5293 5022 6032 6331 5988 7342 6609

April Mai 5215 5289 5676 5686 5860 6390 6782 7001 7498

Mai Juni 5961 5983 6172 6675 6975 7388 7546 7974

Juni Juli

7183 7614 7865 8596 8448 9278 9366

Aug 5911 5812 6078 6237 6410 6946 7190 7457 7743

Juli Sept 5162 5050 5157 5617 5789 6331 6389 6766 7019

Aug Okt 4988 5023 5046 5394 6065 6372 6400 6863 6901

Sept Nov 4667 4756 4587 5248 5941 5954 6063 6463 6334

Des 4863 4852 4991 5310 6199 6261 6165 6644 6434

Okt

Nov

Des

ÅDT ÅDT tunge % tunge 4753 374 7,9 % 4913 391 8,0 % 5265 430 8,2 % 5522 467 8,5 % 5894 503 8,5 % 6301 561 8,9 % 6483 561 8,7 % 6879 535 7,8 % 6967 576 8,3 %

Merk: Data fra de enkelte registreringspunktene er kun representativt for den plass registreringen ble foretatt. For trafikkutviklingen for et større geografisk område henvises det til vegtrafikkindeksen

www.vegvesen.no/Fag/Trafikk/Trafikkdata

ÅDT

2006 2007 2008 2009 2010

Statens vegvesen gjør kontinuerlig måling av antall grensepassering på Rv. 2 ved Magnormoen (Morokulien). I perioden 2002 til 2010 har års døgntrafikken økt med 47%. I 2010 var det gjennomsnittlig ca 7000 biler/lastebiler pr døgn som passerte Magnormoen. Etter Svinesund er Magnormoen den grense-stasjonen som har høyest trafikk i Norge.

5


Magnormoen Næringspark

OSLO

JE

RN

BA N

E

RV .2

Magnormoen Næringspark Magnormoen Næringspark kan tilby 200 dekar regulert for næringsvirksomhet. Næringsparken ligger vis-a-vis Rv 2. Området gir gode eksponering mot riksveien og er en del av grenseområdet mot riksgrensen mellom Norge og Sverige. Det er meget gode grunnforhold og tomtene kan tilpasses etter behov. Næringstomtene er regulert til næringsvirksomhet innenfor kontor, industri og handel. Elkraft forsyning og VA-ledning for tilkopling er tilgjengelig. Trafikken på Rv. 2 er sterkt økende og i 2010 passerte det gjennomsnittlig 7000 biler pr døgn forbi næringsparken. Plasseringen er derfor meget gunstig for handelsvirksomhet. Magnormoen Næringspark er sentral plassert i Skandinavia. Dette muliggjør effektiv transport både i aksen øst Karlstad og Stockholms området, vest Gardermoen(Oslo), Hønefoss og Bergen. Nordover mot Hamar og Trondheim, samt sør via Arvika, Göteborg, eller Rv 21 via Bjørkelangen og Oslo. Logistikkvirksomheter vil derfor få en meget sentral plassering i Skandinavia hvor det enkelt kan betjene både det norske og svenske markedet.

6

For utbygger er grunnforholdene i Næringsparken tilnærmet ideelle med flate tomter og kun sand i grunnen. Enkelte steder er det målt helt opp til 19 meter med sand. Dette betyr lavere byggekostnader for utbygger. Dagens regulering til industri/næring/handel tillater BYA inntil 60 %. For kontrollokaler og andre bygninger som ikke krever særskilt byggehøyde kan det oppføres bygg med maks 2 etasjer med gesimshøyde inntil 8 m og mønehøyde inntil 12 m. For produksjons og lagerlokaler for industri tillates bygninger med gesimshøyde inntil 17 m. Næringsparken utvikles av Eidskog Næringsservice KF. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om hvordan din bedrift kan utvikle grenseløse muligheter i Magnormoen Næringspark.

SVERIGE

SE

RI

KS

EN GR


2

Magnormoen Næringspark

1

3 Oppstart utbygging august 2011

<– O

slo

Rv .2

1 2 50

0m

til

Sve ri

ge

3 –>

7


Magnormoen Kontrollstasjon

Magnormoen Næringspark

- Ikke bare Norges mest moderne toll og kontrollanlegg - men også et samarbeidsprosjekt for Eidskog sitt næringsliv. Kontrollstasjonen ble offisielt åpnet av Finansminister Sigbjørn Johnsen, 16. juni 2011. Statsbygg har vært oppdragsgiver på vegne av Tollregion Øst og Statens Vegvesen. Dette er et stort komplisert bygg som man ofte ser de store nasjonale entreprenører bygger. På Magnormoen Kontrollstasjon ble WITO AS fra Eidskog valgt som hovedentreprenør. Med seg fikk de Melby Maskin AS til grunnarbeider, Bygde Elektrikeren AS elinstallasjon og AV utstyr, EMV Construction til stålkonstruksjoner og trapper samt rørlegger Stein Furuseth på VA anlegg. Alle lokale bedrifter.

Finansminister Sigbjørn Johnsen med stolte entreprenører ved åpningen av kontrollstasjonen: Fra venstre: Ole Martin Furuseth, Raymond Nerby, Hans Reidar Melby, Sigbjørn Johnsen, Peter Byberg, Tom Vidar Bjerknes, Jonas Rønning, Per Lien

8


Grensetjänesten på Morokulien

Kontorlokaler Har du behov for kontorlokaler enten permanent eller for en periode i forbindelse med din etablering? Eidskog kontorfelleskap kan tilby dette. I Eidskog kontorfelleskap kan vi tilby moderne fleksible kontorer, samt flere møterom til disposisjon. Eidskog kontorfelleskap finner du i Magnor. Ta kontakt med Eidskog Næringsservice.

Magnormoen Næringspark

Pr. dato er det flest svensker som flytter til Norge, eller pendler over grensen, og de får opplysninger om ulik kultur før de begynner. ..hva gjør de? Det er forskjellige regler i begge land vedr. skatter, trygder etc. Vi har spurt leder av Grensetjänesten hva deres Grensetjänesten brukes av politikere i begge land som høringsinstans før oppgaver er. nye regler iverksettes. Dette for å unngå unødvendige komplikasjoner for Trond Erik Grundt forteller at grensetjãnesten kalles de som krysser grensen i arbeidssammenheng. ”Nåtidens grenseloser”. De hjelper folk trygt over En annen gruppe som også benytter seg av kontorets tjenester er pen grensen mellom Norge og Sverige. sjonister som bosetter seg i Sverige, og som har behov for opplysninger De er en informasjonskanal for at ting skal fungere om regler for beskatning etc. Regler endres fra tid til annen i begge land. med hensyn til landenes ordninger vedr. trygdeGrensetjãnesten er via sitt nettverk oppdatert i slike endringer til enhver tid. systemer, etableringer og servicefunksjoner. Kontoret har en viktig rolle for å få en god flyt i arbeidsmarkedet og Kontoret er oljedråpen som får systemet til å fungere. etableringer over grensen, og er finansiert av Nordisk Ministerråd. Tjenesten ble etablert i 1997 som Svensk/Norsk arbeidskontor, og innehar en unik informasjon og kompetanse for de som skal ha arbeid i nabolandet, eller etablere næringsvirksomhet her. I dagens kommunikasjonssamfunn finner de fleste jobber via nettet, Svensker med suksess i Eidskog også i nabolandene, men Grensetjänesten hjelper de å komme i gang. IDG-Tools AS på Magnormoen har vokst fra 0 til 70 mill i årlig Selv om mange tror at Norge og Sverige stort sett er like, er det store omsetning etter etableringen for 12 år siden. Med å etablere oss kulturforskjeller innen arbeidslivet. på Magnormoen fikk IDG-Tools en meget gunstig plassering for Trond Erik forteller at som nyansatt i en svensk bedrift, skal det være å betjene det skandinaviske markedet, sier Jan Inge Hofält, daglig ”ordning og redo” når man begynner på jobben. Arbeidssklær, sko, telefon leder i IDG-Tools. Bedriften har vokst og fra hovedkontoret på etc. er på plass ved oppstart. Magnormoen betjenes nå også Finland og Polen. I Norge ”ordner det seg” det tar litt tid å komme i gang, og få det utstyr Se omtale av IDG-Tools AS på sidene 20 og 21. man skal ha.

9


Grensehandel på Magnor

Magnormoen Næringspark

Grensehandlene har tradisjoner langt tilbake i historien. I dag kjenner vi til ”Harryhandel”, og nordmenn som reiser over Svenskegrensa for å handle billig kjøtt, flesk, vin, sprit, tobakk etc. Det er bygget store kjøpesentre ved de fleste grenseoverganger, og i Charlottenberg har norske investorer satset på et stort senter. Grensehandelen går også andre vegen. Det er mange varer som svensker ser det er fordelaktig å handle i Norge. Malingsprodukter, byggevarer med mer er varer som kjøpmenn i Eidskog i dag selger til svenske kunder.

Margarinkongen Per Løken

Denne grensehandelen hadde sin storhetstid på 50 og 60 tallet, og vi har sakset fra Aftenposten 11. januar 1958:

” Svenskene innvaderer Magnor for å kjøpe margarin - den kjente M-dagen. Forretningen til Per Løken (her) har 15 000 kilo margarin på lager til svenske kunder i dag og mer kan skaffes på kort varsel. Tusener av svenske kunder kommer denne lørdagen som er Alle Helgens-dag i Sverige. Svensker kjøper også margarin, sukker, ost, hermetikk, “dypfryste” produkter, tannkrem, leppestift, likør- ekstrakt, garn og islendere. ”

Foto: Bjørn Finstad / Aftenposten

Per Løken var en kjent kjøpmann i grensetraktene. Han hadde kreative markedsframstøt, og hadde kontroll med kundetilstrømingen. Det fortelles at han daglig var ute og telte bilene på sin egen og konkurrentens parkeringsplass. Han likte å være den med flest kunder. Løken ringte stort sett hver dag til Glåmdalen, og da helst til Eidskog sin egen journalist, Tjernsberg. Han forteller: Løken var i Stockholm for å skulle utvirke tillatelse til salg av Oslo-margarin, en type han hadde fått laget spesielt for Sverige. Han står ved sitt hotellvindu, og ringer Tjernberg, og spør: Vet du hva jeg ser herfra? Jo, Dagens Nyheters lysavis. Der kjører de hele tiden en stripe om meg som lyder: MARGARIN-KUNGEN I STAN! Han var ikke lite stolt da. Ikke mindre stolt var han da Vecko-journalen prensterte han en tid seinere. De portretterte vanligvis kongelige personer.

10


H-Vinduet Magnor

H-vinduet Magnor, sannsynligvis markedets beste vindu. 60 års levetid/10 års garanti. H-vinduet Magnor etablerte seg i Eidskog i 1982 med produksjon av vinduer i kombinasjon aluminium utvendig, og tre innvendig. Norge er et rikt land

Fabrikken ble 1. november 2007 overtatt av dagens eier, Ole Vidar Skaatun. H-vinduet Magnor leverer storparten av sine vinduer

Det er ca 50 ansatte i bedriften, foruten salg og hovedledelse i Bergen, er de fleste på Magnor rekruttert lokalt fra Eidskog og Eda kommuner.

på skog, og en av verdens største produsenter av aluminium. Denne kombinasjonen brukt i produksjon av vinduer gir en vedlikeholdsfri levetid på 60 år. Det er derfor ingen risiko å gi 10 års garanti på vinduene

til offentlige bygg, som skoler og institusjoner, private næringsbygg, og borettslag. Dette er typiske bygg som setter høye krav til kvalitet, funksonalitet og levetid.

Den lokale og stabile arbeidskraften, kombinert med et utmerket samarbeide med lokale bedrifter, Hydro Aluminium som leverer profiler, og EDAB som lakkerer aluminiumen, gjør at H-vinduet Magnor kan lever

fra Magnor.

Navn: H-vinduet Magnor AS Postnr/sted: 2240 Magnor Telefon: + 47 62 83 19 20 Fax: + 47 62 83 19 30 Org.nr: 991 868 542 Epost: post@hvm.no Webside: www.hvm.no Leder: Ole Vidar Skaathun Kontaktperson: Svein P. Stangnæs Telefon: + 47 91 84 11 24 Epost: sps@hvm.no Omsetning: 90 mill 2010 Antall ansatte: 50 Etablert i Eidskog: 1982

høykvalitetsprodukter. Med sin strategiske beliggenhet har fabrikken en svært god logistikk.

Magnormoen Næringspark

Fabrikken produserer vedlikeholdsfrie vinduer i kombinasjon aluminium og tre.

11


Bramiljø as

Magnormoen Næringspark 12

Renholdsfirma

Navn: Bramiljø as Adresse: Gaustadvegen 17 Postnr/sted: 2240 Magnor Telefon: 62 83 26 15 Fax: 62 83 26 01 Org.nr: 990 132 968 Epost: post@bramiljo.no Webside: www.bramiljo.no Leder/Kontakt: Toril Repseth Snipen Telefon: 922 47 085 Epost: toril.snipen@bramiljo.no Antall ansatte 9 Etablert i Eidskog: 2008

Bramiljø AS er et renholdsfirma i sterk vekst, som ble stiftet i 2006. Vi er nå 9 ansatte som utfører servic tjenester til konkurransedyktig pris og kvalitet, som ivaretar miljøet for kundene, og oss som utfører tjenestene. Hovedkontoret er på Magnor, og vi har oppdrag rundt i Glåmdalsdistriktet. Vi utvider gjerne vårt nedslagsfelt

Vi tilbyr kvalitetsbaserte servicetjenester innenfor renhold til bedrifter og private: • Periodisk renhold • Flyttevask • Vinduspuss • Henge opp gardiner • Oppskuring og boning • Voksbehandlig av gulv

• Hovedrengjøring • Teppe og møbelrens • Matteutleie • Byggrenhold • Levering/henting av klær og tekstiler til vaskeri.

En enklere og renere hverdag for våre kunder!


Norsk Specialvirke AS

Adresse: Postboks 113 Postnr/sted: 2240 Magnor Telefon 913 84 666 Fax: 62 83 91 70 Org.nr : 990 594 791 Web side: www.specialvirke.no E-post: post@specialvirke.no Daglig leder: Øivind Taugbøl Telefon: 913 84666 E-post: oivind@specialvirke.no Kontaktperson: Øivind Taugbøl Telefon: 913 84666 E-post: oivind@specialvirke.no Omsetning: 6 mill. NOK Antall ansatte: 4 Etablert i Eidskog: 2008

Norsk Specialvirke AS

Velkommen.

Sibirsk lerk

Magnormoen Næringspark

Norsk Specialvirke AS leverer eksklusive norske og utenlandske trematerialer til det norske markedet.

Norsk Specialvirke AS er etablert for å levere trematerialer av høy kvalitet til forretningsbygg, boliger, hytter, kaianlegg, brygger, terrasser, snekkerverksteder, dør- og vindu produsenter osv. i det norske markedet. Vi fokuserer mye på vedlikeholdsfrie og robuste materialer som har lang livstid uavhengig klima og miljøforandringer. Alt vårt trevirke er sertifisert i samsvar med det internasjonale og det norske regelverket. Vår kompetanse og erfaring sikrer gode tretekniske løsninger for de fleste formål. Vi bistår også med råd og service for montering, etterbehandling og leverer evt. tilleggsprodukter som sikrer en god helhetsløsning for prosjektet. Vi importerer utenlandske tresorter (ceder, eik, ipe, ask osv.) direkte fra produsenter i mange land, og vi er av den grunn meget konkurransedyktige på pris. Vår forretningsmodell sikrer også god kvalitet og logistikk. Vi etablerer oss nå i Magnormoen Næringspark der det er ledige arealer for etablering av næringsvirksomhet på svært attraktive tomter langs RV 2. Ta kontakt for nærmere informasjon og studer gjerne vår hjemmeside: www.specialvirke.no Ceder shingel

Brasiliansk ip

Ceder

Kubbgulv gran

Ceder

13


Magnormoen Næringspark 14

Bonnerud Farve & interiør as Distriktets største maling og interiørforretning.

Navn: Bonnerud Farve & interiør as Adresse: Syversbakken 61 Postnr/sted: 2230 Skotterud Telefon: 62 83 21 20 Fax: 62 83 21 21 Org.nr: 957 043 208 Epost: sos@bonnerud.no Webside: www.bonnerud.no Leder/Kontakt: Svein Olaf Sæter Telefon: 913 13 636 Epost: sos@bonnerud.no Kontaktperson: Svein Olaf Sæter Omsetning: 9,7 mill. ex. mva (2010) Antall ansatte: 4 heltid, 2 ekstrahjelper Etablert i Eidskog: 1980

Bonnerud Farge ble etablert av Per Bonnerud 1. februar 1980. Butikken har siden 1990 vært aksjeselskap, og har de siste tre år vært ledet av Svein Olaf Sæter som har vært medeier siden 1994, Øystein Syversen har jobbet som gulvlegger i firmaet i 25 år, han har nå blitt butikkarbeider på heltid og har også gått inn som medeier i firmaet.. Bonnerud Farge er en etter forholdene stor malingsforretning på et lite sted, har lokalt eierskap, og er ikke kjedeavhengig. Det er en ren handelsbedrift som retter sin virksomhet i hovedsak mot forbrukermarkedet. De lagerfører parkett, laminat, vegg til vegg tepper, vinylbelegg og vinylplank. Vinylplank av topp kvalitet er egenimport, selges til både privat- og prosjektkunder. Butikken fører produkter fra de fleste leverandører på markedet, men er størst på maling og beis fra Gjøco og Jotun. I tillegg til de lokale kunder, har Bonnerud Farge en utstrakt grensehandel. Svenske kunder fra hele Värmland utgjør en stor del av kundemassen. Beis og malingsprodukter er mye rimeligere i Norge enn Sverige. Bonnerud Farge bruker dette bevisst i sin markedsføring og salg. Sammen med god faglig kompetanse har Bonnerud Farge et fullverdig maling og golvutvalg til sine kunder.


Blåst Glasshytta

Navn: Blåst AS avd. Grønneskoger Adresse: Grensevegen Postnr/sted: 2240 Magnor Telefon: 62 83 08 89 Epost: vivvi-ann@blaast.no Webside: www.blaast.no Leder/Kontakt: Vivvi-Ann Huse Antall ansatte 2 i Eidskog Etablert i Eidskog: 2011, Tromsø 2002

Produksjonen omfatter alt fra drikkebeger i alle varianter, vaser og skåler til de mer skulpturelle og unike gjenstandene. Alle glassblåserne deltar i utformingen og designet, så her vil de fleste finne noe som faller i smak. Firmagaver - vi spesialdesigner gjerne gaver, store og små, med utgangspunkt i din bedrifts grafiske profil. Særegne glass? Vi lager glass i samarbeid med kundens ønsker, og kommer fram til det vakre og unike resultatet. Signaturproduketer hos Blåst på Magnor er roseskål, elgsnapsglass og hjerteskåler.

Magnormoen Næringspark

Glasshytte, kunstglassverksted

Blåst startet opp i Tromsø i 2002. Vivvi-Ann Huse begynte hos Blåst i 2005 og ble medeier i 2006. Fra 2011 er hun ansvarlig for vårt nye tilskudd på Magnor, Grønne Skoger. Isteden for å avslutte samarbeidet og bli bitre konkurrenter når Vivvi-Ann skulle flytte hjem til skogen, valgte vi å videreføre vårt herlige konsept. I april 2011 åpnet Grønne Skoger som er en avdeling av Blåst som du finner helt på grensen til Sverige like ved Magnor. Eidskog Næringservice skaffet Blåst de ultimate lokalene på grensen, like inntil Riksveg 2. Her er det både glassblåseri i galleri. Vivvi-Ann har lang erfaring og er 4. generasjons glassblåser. Med seg i produksjonen har hun en annen erfaren glassblåser, Tom Høiby som har 26 år i Magnor glassverk.

15


Glommen Skog

Magnormoen Næringspark 16

GLOMMEN er en interesseorganisasjon for skogeiere i Hedmark, med unntak av Hedemarken, organisert som et andelslag. Hovedkontoret er i Elverum. Etableringen i 1903 markerte gjennombruddet for det organiserte skogbruket i Norge. Skogeierne ville gjennom samlet opptreden bedre økonomien i sitt skogbruk gjennom felles salg av tømmer og næringspolitisk arbeid. Siden den gang har GLOMMEN hatt stor oppslutning og innflytelse som omsetningsorganisasjon av skog- og utmarksprodukter, i industrieierskap og som næringspolitisk organisasjon.

Totalleverandør av tjenester til skogbruket og kan hjelpe med alt fra tømmersalg til avvirkning og kulturarbeider.

Trond Fjeld Navn: Glommen Skog BA Adresse: Grindalsveien 3 Postnr/sted: Pb 1329, 2405 ELVERUM Telefon: 62 43 53 00 Fax: 62 43 53 01 Org.nr: 988 964 395 Epost: firmapost@glommen.skog.no Webside: www.glommen.no Daglig leder: Helge Urstrømmen Kontaktperson: Trond Fjeld/Ola Delviken Telefon: 917 38 836/900 74 145 Epost: tf@glommen.skog.no od@glommen.skog.no Omsetning: 550 mill kroner Antall ansatte: 46 Etablert i Eidskog: 1903

Ola Delviken

GLOMMENs formål er å bidra til best mulig avkastning på andelseiernes eiendommer ved å; • Tilby best mulig pris og avsetning for andelseiernes tømmer og et god tilbud av konkurransedyktige tjenester. • Investere i en rasjonell og konkurransedyktig skogindustri. • Fremme vilkår som ivaretar og utvikler andelseiernes eiendoms- og forvaltningsrett. • La andelseierne ta del i den verdiutvikling som GLOMMEN SKOG BAs kapital får. Glommen Skog i Eidskog er totalleverandør av alle skogtjenester: • Tynning • Gjennomhogst • Sluttavvirkning/Frøtrestillingshogst • Skogplanting/Ungskogpleie • Markberedning • Rådgivningstjenester


Glåmdal Skogservice AS

Våre kunder er private og offentlige skogeiere, almenninger og driftselskaper. Hovedleveransen er avvirkning i ulike former, alt fra 1. gangs tynning med markedets minste maskiner til sluttavvirkning med større utstyr. I tillegg er vi store på planting og ungskogpleie. Vår spesielle forretningsmodell gir våre langsiktige kunder markedets beste priser med meget god kvalitet, og våre maskinlag har god økonomi.

Adresse: Postboks 113 Postnr/sted: 2240 Magnor Telefon 62 83 73 70 Fax: 62 839170 Org.nr : 976 916 336 E-post: skogserv@east.no Daglig leder: Øivind Taugbøl Telefon: 913 84 666 E-post: oivind@specialvirke.no Kontaktperson: Tore Fladberg Telefon: 911 63 066 E-post: tore@norskvirke.no Omsetning: 25 mill. NOK Antall ansatte: 25 Etablert i Eidskog: 1996

Da entreprenørmarkedet alltid har vært sårbart for driftstans på grunn av avsetningsproblemer, regn, teleløsning osv. har vi bygget opp et selskap som takler disse utfordringene. Vi styres ikke av ett enkelt omsetningsledd og avvirker for alle uansett hvem som kjøper kundens tømmer. Ingen av våre kunder er større enn 35% av vår omsetning, og vi er fortsatt upartiske. Tidligere var det viktig å ha langsiktige relasjoner med forbrukende industri. Dette har endret seg. I dag er det viktig å ha et langsiktig samarbeid med entreprenør og selge sitt tømmer og slip til den som betaler best i et åpent marked. Velkommen; ta kontakt !

Magnormoen Næringspark

Glåmdal Skogservice AS er en totalleverandør av skogbrukstjenester som f.eks planting, såing, ungskogpleie, tynning, sluttavvirkning og rådgivning.

Glåmdal Skogservice AS er et selskap som kan tilby totalleveranse av skogbrukstjenester. Vi feirer 15 år i år og har siden starten 1996 hatt en jevn vekst.

17


Magnormoen Næringspark

Sparebanken Hedmark

Lokalbank i Eidskog med storbankens kompetanse og kapital

Sparebanken Hedmark er en selvstendig bank innen SpareBank 1 Alliansen, norges nest største finansgruppering.

Sparebanken Hedmark har 27 kontorer, og har et unikt konkurransefortrinn i kraft av sin lokalkunnskap og kompetanse.

Alliansen. Bankens visjon er ”Sammen om å skape”, og våre kjerneverdier er dyktig, nær og engasjert. Roger Granseth Navn:

Sparbanken Hedmark

Adresse:

Postboks 77

Postnr/sted:

2230 Skotterud

Telefon:

02 999

Fax:

62 83 46 09

Org.nr:

920 426 530

Epost:

post@sparebanken-hedmark.no

Webside:

www.sparebanken-hedmark.no

Avdelingsleder privatmarked:

Roger Granseth

Telefon:

62 83 46 15 / 952 08 109

Kontaktperson næringsliv: Ole Petter Heggen Telefon:

62 83 46 06 / 480 53 241

Epost:

oph@sparebanken-hedmark.no

Antall ansatte:

I Eidskog er det 11 ansatte

Etablert i Eidskog: Daglig kontor siden 1967

18

• • • • •

166.000 person / bedrift/ lag/ foreningskunder 500 ansatte ledende i person og bedriftsmarkedet i Hedmark med 50 % markedsandel personlig service, lokale beslutninger, egen kunderådgiver høy kompetanse og profesjonell rådgiving

Sparebanken Hedmark har 165 års historie i Hedmark og har over tid blitt et fullverdig finanshus med elle de bank-, forsikrings- og finansproduktene som person- og bedriftskunder har bruk for.

VISJON: SAMMEN OM Å SKAPE • helhetlige og framtidsrettede bank-, forsikrings- og finanstjenester • være dyktig, nær og engasjert i langsiktige kundeforhold • bidra til vekst og utvikling i Eidskog gjennom god lønnsomhet, god soliditet og selvstendighet. Ole Petter Heggen

Adm.dir Richard Heiberg


Velkommen til BraKjøp

Kjøp og salg av konkursbo og varepartier

Partisalg av hvitevarer, klær, byggevarer m.m. Brakjøp har alltid et stort vareutvalg av kurante varer, ofte til svært lave priser. Vi kjøper månedlig varepartier fra konkurser, skadepartier fra transportselskaper, nedleggelser o.l. Nye varer Varene er sjelden gamle. Tvert i mot. Noen varepartier blir skadet på vei inn til Norge og kommer til Brakjøp før de kommer i vanlige butikker.

Navn: BraKjøp Adresse: Magnormoen Industriområde Postnr/sted: 2240 Magnor Telefon: (+47) 41453212 Epost: siri@jootrans.no Webside: www.brakjop.no Kontakt: Siri Olsen Telefon: 414 53 212 Kontakt: Per Ivar Olsen Telefon: 950 70 979 Etablert i Eidskog: 2008

Gjør et Brakjøp Enkelt og billig er oppskriften. På Brakjøp kan du gjøre et kupp. Vi holder til like inntil RV 2.

Magnormoen Næringspark

BraKjøp

19


Magnormoen Næringspark 20

Industriverktøy IDG-Tools A.S. Leverandør av maskiner, verktøy og utstyr direkte fra grossist til forbruker.

Navn: Industriverktøy IDG-Tools A.S. Adresse: Magnormoen Postnr/sted: 2240 Magnor Telefon: 62 83 27 00 Org.nr: 978 700 829 Epost: kontakt@idg-tools.as Webside: www.idg-tools.as Leder/Kontakt: Jan-Inge Hofält Telefon: +47 952 33 254 Office: +47 62 83 27 01 Epost: jan-inge@idg-tools.as Omsetning: ca 63,5 mill (2010) Antall ansatte 34 Etablert i Eidskog: 1997

Svensker med suksess i Eidskog

– En solskinnshistorie fra ende til annen, beskriver daglig leder, Jan-Inge Hofält. Vi har hatt en omsetning fra 0 til 70 millioner på 12 år, bare her i Norge. Sammen med en kompis i Stockholm er han gründer av forretningsidéen.

Bedriften ble etablert i Norge i 1997 med hovedkontor her ved grensen. Firmaet, som er en av Skandinavias største verktøyleverandører, opererer også i Finland, Polen og Sverige. I løpet av de årene bedriften har eksistert, har de skaffet seg et solid fotfeste som leverandører av verktøy og forbruksmateriale til bedrifter og verksteder innenfor tyngre anlegg, tunnel, skipsverft og offshoreindustri, men også gårdsbruk.

Utstilling på fire hjul Med spesialinnredete biler reiser selgerne land og strand rundt med sine «Rolling Showrooms». Bare her i Norge finnes det 24 utstillingsbiler, som server de allerede 22.000 fornøyde kundene. – I og med at vår utviklingsavdeling kjøper produksjon og varer rett fra produsenter, er vi en slags falsk grossist med direkte markedsføring til sluttbrukerne, sier daglig leder.


Størst i Norden IDG TOOLS leverer alle varene med ubegrenset garanti og personlig service. Ikke så rart de er i særklasse og Nordens største privateide verktøybedrift. Under den tøffeste delen av finanskrisen hadde bedriften vekst hele tiden, og utvidet staben med 4–5 personer. Verktøyeventyr Daglig leder har tidlige jobbet som lærer, og skulle bare ta et friår, da han plutselig sto med begge beina midt oppe i verktøyeventyret. Du prater nesten norsk, så du kan ta hånd om Norge, sa hovedgründer Børje Liljeberg. Med erfaring innenfor verktøy i 28 år, manglet det ikke på kunnskaper. Men språket … – Vi snakker litt Vestmarkadialekt her, gliser han. Jeg er ikke helt sikker på om det er norsk eller svensk. Når det ringer noen fra Stavanger, melder jeg pass, og overlater telefonen til en av nordmennene. Firmaet var med og utviklet Postverkets logistikk i forhold til pallehåndtering

og levering fra dør til dør. Det er dette firmaet Bring bruker for å frakte varene fra hovedlageret og logistikksenteret i Rosersberg ved Arlanda utenfor Stockholm. Her huser de 5000 ulike artikler, som hele tiden skal befinne seg på lager. Dette fungerer slik det skal, og derfor har IDG TOOLS sjelden restordre. – Vi er kjent for å levere rett vare til rett tid på rett sted, sier Hohlfält. Reklamasjoner regnes i promille, men med eget verksted på Magnor kan kundene få utført både service og vedlikehold. Hvorfor Magnor og Norge? Jan.Inge Hohfãlt svarer raskt. • God tomt • Rett beliggenhet • God bankforbindelse og rett revisor Da var valget enkelt. – Du må ta med at vi har fått kjempestarthjelp av Bernt Aastebøl i Sparebanken Hedmark, sier daglig leder helt til slutt. Bernt ligger bakom mye, og hadde de rette kontaktene og stor tro på oss. Nå er vi et firma med en årlig vekst på 10 prosent, og har meget høy score på økonomisk risikoanalyse.

Magnormoen Næringspark

Nylig har bedriften ferdigstilt en verkstedcontainer til Qatar gjennom Norsk Hydro. Et komplett verksted med lys og varme. Det er bare å plugge inn kontakten.

21


Max Ivan, Lokalpatrioten fra Eidskog

Max Ivan

Magnormoen Næringspark 22

Catering leverandør som satser på kvalitet

Navn: Adresse: Postnr/sted: Mobil: Telefon: Fax: Epost: Webside: Leder/Kontakt:

Max Ivan Kvernenga 2230 Skotterud +47 909 14 800 +47 62 83 64 00 +47 62 83 64 23 maxivan@online.no www.maxivan.no Max Ivan

Max Ivan er den catering leverandøren i Eidskog og omegn som satser på kvalitet. Er du en arrangør av små, mellomstore eller store selskaper, og ønsker at ditt selskap skal bli 100% vellykket med tanke på planlegging, kontinuitet, levering av selskapsmat av høy kvalitet er du i trygge hender hos oss.

Du vil få hjelp til planlegging, oppsett av meny, gjennomføring og vi kan stille med vår kokk og våre servitører slik at du kan være fritatt for arbeidsoppgaver i ditt selskap hvis det er ønskelig. Max Ivan har status som en av Norges beste kokker, med over 30 år i bransjen. Hos Max Ivan skal det være kvalitet i alle ledd, og aller helst skal alle produkter være fra Eidskog. Eidskog har fått sitt eget øl, sin egen akevitt som Max Ivan har smakt seg fram til, og er blitt både populært og et samleobjekt. Liekså har han laget Eidskogserien i matvarer, hvor hoveingrediensen er elgkjøtt. her er: pølser, karbonader, snabben, morr pølsa m/elg som deltar i NM i 2011, og sist men ikke minst, Norges beste og dyreste grillpølse.


Takstmann Erik Bråthen Lån og verdivurdering, boligsalgsrapporter, energimerking av boliger

Navn: Takstmann Erik Bråthen Adresse: 2240 Magnor Telefon: 909 23 168 / 62 83 73 63 Fax: 62 83 70 01 Org.nr: 954 905 764 Epost: terik-b@online.no Daglig leder: Erik Bråthen Etablert i Eidskog: 1975

Solid fagkunnskap, lokalkunnskap, lang erfaring og oppdatering innen nye lover og forskrifter gir mine kunder riktige skade og takseringsrapporter.

Magnormoen Næringspark

Takst og skjønn av skade på privat og næringsbygg.

Erik Bråthen har utdanning og erfaring som tømrer og byggmester. Etablerte eget selskap i Eidskog i 1975, som byggmester. Virksomheten satset på oppkjøp av tomtearealer, regulerte og bygget de ut. Kurs i skadetaksering ble tatt i 1984, og fra 1995 har det vært taksering på heltid. Det ble en hektisk start på virksomheten etter flommen på Østlandet samme år. Til dags dato er det levert nær 2000 rapporter i ulike oppdrag. Virsomhetsområde er i hovedsak Glåmdalsdistriktet, men på skade utføres oppdrag over hele Østlandet. Oppdragsgivere er forsikringsselskaper, med Hedmarken Sparebank Forsikring som største kunde. Lån og verdivurdering foretas for meglere, advokater og private, ofte når det er samlivsbrudd. Reklamasjonsoppdrag ved kjøp og salg, og dokumentasjon på tap ved eiendomsoverdragelser. Energimerking av boliger er oppdrag av nyer dato som en følge av ny bygningslov. Det er viktig for enhver kunde å få en god dokumentasjon både ved skade, takst og verdivurdering.

23


Magnormoen Næringspark 24

ABAS Aluminiumsbearbeiding AS Bedrift som utfører mekanisk bearbeideiding av aluminiumprofiler og plater. Produsent av utestuer

Navn: ABAS Aluminiumsbearbeiding AS Adresse: Grenseveien 38 Postnr/sted: 2230 Skotterud Telefon: 62 83 41 00 Fax: 62 83 41 09 Org.nr: 982 790 190 Epost: alumin@abas.no Webside: www.abas.no Leder/Kontakt: Leif Ulfsbøl Telefon: 62 83 41 01 / 909 44 933 Epost: leif.ulfsbol@abas.no Omsetning: ca 13 mill Antall ansatte: 11 Etablert i Eidskog: 1991

Bedriften ble startet i 1991 og springer ut i fra aluminiumsmiljøet rundt Hydro Aluminium på Magnor. Vi er en allsidig bedrift som bedriver mekanisk bearbeiding av aluminium profiler og plater. Våre medarbeidere har lang erfaring innen faget og vi påtar oss alt i fra enklere bearbeidingsoperasjoner til konstruksjon av mere kompliserte og tyngre produkter.

Vi holder til i egne lokaler på Skotterud og har en moderne maskinpark med CNC styrte fleroperasjonsmaskiner, dobbeltsag, platesaks, kantknekke,sveiseutstyr, borrverk, stanser etc. Vi bistår våre kunder med konstruksjon / beregninger og til dette arbeidet benytter våre konstruktører 3D programmet Solid Works. Samarbeidet med andre lokale bedrifter innenfor et nettverk fungerer utmerket og vi har tilgang til aluminium profiler, aluminiumsveising og pulverlakkeringsanlegg innenfor en radius på 3 kilometer.

Av egne produkter kan nevnes luker, trapper, gangbaner, rekkverk, reklameboards, lysskilt. Av kjente navn blandt våre kunder kan vi nevne Hydro Aluminium, SAS, Aker, Krüger-Kaldnes, Bergen Group, NCC, Veidekke, Clear Channel, Jotne Hollung, Svenska Vægværket, Volvo etc. Våre dyktige og ikke minst stabile medarbeidere sørger for kontinuitet og kvalitet i alle ledd. Vi er så heldige å bo og arbeide innenfor vår egen bygd med alle de kvaliteter som finnes i et trygt og godt bygdemiljø. Dersom vi har lyst på en bytur så er det kun 1 time og 20 minutter med bil til Oslo. Til Sveriges nærmeste shoppingsentre tar det ca 15 minutter med bil og til Værmlands hovedstad Karlstad er det ca 120 km. Har du behov for våre tjenester, eller er du kun interessert i jobbmuligheter: Se vår hjemmeside www.abas.no eller ta kontakt med oss på annen måte..


Rørlegger Stein Furuseth

Stein Furuseth Navn: Rørlegger Stein Furuseth Adresse: Nordstuvegen 27 B Postnr/sted: 2230 Skotterud Telefon: 62 83 53 91 Fax: 62 83 92 23 Org.nr: 966 312 610 Epost: post@furuseth.as Webside: www.furuseth.as Leder/Kontakt: Stein Furuseth Telefon: 90 87 46 55 Epost: stein@furuseth.as

Ole Martin Furuseth

Velutstyrte servicebiler Det er bare å ringe så kommer vi på hjembesøk med en av våre 5 servicebiler, som er fylt opp med utstyr, deler og verktøy.

Her har vi utstilling og komplett bad som kunder er velkommen til å se. Vi er medlem i Norske Rørleggerbedrifters Landsforening, VVS-Fagmann og har Sentral godkjenning. Firmaet er også registrert i Sverige. Det er to mann i firmaet som har gasstekniker 1 sertifikat.

Bruk en skikkelig rørlegger! - Kjenner til Våtromsnormen og generelle bransjetilpassede regler - Kjenner til hva som er skikkelige produkter og installerer disse på forskriftmessig måte - www.skikkeligrorlegger.no

Både nybygg og restaurering Vi leverer utstyr og utfører alt innen nybygg, restaurering, varmeanlegg, varmepumper, sanitæranlegg, sprinkling, kloakkrenseanlegg, pumpeanlegg, vann og trykkluftanlegg og vi utfører kjerneboring betong.

Vi leverer utstyr og utfører alt innen vedlikehold og nyinstallasjon av sanitær og varme.

Magnormoen Næringspark

Stein Furuseth begynte i rørleggerfaget 1970. April 1993 starte han eget firma, som i dag består av fem rørleggere,en VVS-ingeniør, en lærling og en kontor-medarbeider på deltid. Høsten 2005 flyttet vi inn i nytt lager-kontorbygg.

Leverer utstyr og utfører alt innen varme og sanitær.

Rørlegger

Stein Furuseth 25


Magnormoen Næringspark 26

VD Montasje AS

Spesialister på utskifting av vinduer og dører

Entreprenørfirma som har spesialisert seg på utskifting av vinduer og dører i borettslag, næringsbygg og boliger

VD Montasje AS ble etablert oktober 2008 og har som mål og bli en solid, veletablert og ledende aktør innen montering og utskifting av vinduer og dører med sterk fokus på prosjektledelse og høy kvalitet. Vi skal bygge oss opp til å bli en mellomstor aktør i Østlandsområdet. Vi legger stor vekt på at organisasjonen er kundeorientert og kvalitetsbevisst. Et tett samarbeid med hver enkelt byggherre er viktig for et godt resultat. Ved gjennomføring av prosjekt har vi en forutsigbar framdrift, og en ryddig arbeidsplass. Gode rutiner for HMS, IK og KS VD Montasje AS innehar lang erfaring. Daglig leder Ronny Amundsen og mange av de ansatte har 15 års erfaring med montering av vinduer og dører. Våre kunder er både offentlige, store entreprenører, borettslag og private. Oppdragene varierer fra montering/utskifting av et få talls elementer til flere tusen. Første halvår 2011 har vi byttet 1850 vinduer og dører i Nylænde BRL på Lambertseter, og vi har en spennende høst i møte. Vi teller 12 mann pr i dag og monterer ca. 150 vinduer i uken, men har et mål om og ligge på 200-250 i uken. Vi har avtale med flere leverandører av vinduer og dører, og kan tilby kunden beste produkt etter ønske, pris og kvalitet.

Navn: VD Montasje AS Adresse: Enrergihuset Postnr/sted: 2240 Magnor Telefon: 415 59 366 Org.nr: 993 229 806 Epost: firmapost@vdmontasje.no Webside: www.vdmontasje.no Leder/Kontakt: Ronny Amundsen Telefon: 415 59 366 Epost: ronny@vdmontasje.no Prosjektleder: Terje Amundsen Telefon: 476 03 502 E-post: terje@vdmontasje.no Markedsansvarlig: Kent Frode Bråthen Telefon: 484052382 E-post: kb@vdmontasje.no Antall ansatte: 12 Etablert i Eidskog: 2008

HVORFOR VELGE VD MONTASJE AS • Lang erfaring og store kunnskaper vedrørende utskifting av vinduer og dører. • Vi er fleksible i forhold til fremdrift. • Konkurransedyktige priser. • Gode rutiner for HMS, IK og KS. REFERANSER Sandbekken BRL Oktober -09 til mars -10 Utskiftning av 1444 vinduer

Nedre Stovner BRL Oktober -08 til februar -09 Utskiftning av 600 vinduer og dører

Vennligst ta kontakt dersom flere referanser ønskes.


EMV Construction

Nyhet! Norges høyeste spiraltrapp? Emv Construction fikk oppdraget med å levere spiraltrapp til Norges høyeste bygg, Nexans bygget i Halden. For montasjen måtte vi få produsert og godkjent en egen arbeidsplattform for å kunne utføre montasje arbeidet etter gjeldende forskrifter. Korgen ble designet og utviklet i egen konstruksjons avdeling og måttet gjennom omfattende kontroller for å få den godkjent for å benytte den hengende i tårnkran Spiraltrappa har en høyde på over 120m og bestående av 640 stk opptrinn.

Magnor Tollsted. Som mange andre bedrifter i Eidskog hadde vi også store leveringer til dette prosjektet: Stålkonstruksjon - Utvendig kledning med sandwich elementer - TRP Tak - Trapper og Rekkverk

Magnormoen Næringspark

Navn: EMV Construction Adresse: Ekornveien 11 Postnr/sted: 2240 Magnor Telefon: 62 83 70 11/ 906 98 071 Fax: 62 83 72 40 Org.nr : 977 374 871 Webside: www.emvc.no Daglig leder: Verner Fagerli E-post: verner@emvc.no Antall ansatte: Etablert i Eidskog:

EMV Construction er en robust og godt etablert bedrift med høy kompetanse på sveiste stål /aluminium konstruksjoner og er ledende på spesial trapper/rekkverk. Vi har egen konstruksjonavdeling som utfører konstruksjons tegninger i 3D. EMV har tilpasset seg de nye kravene i henhold til NS-EN 1090-2 og alle våre produksjonsarbeidere og montører innehar sveisesertifikater etter NS-EN 287-1 og 2 og sveisearbeidet utføres etter godkjente sveise prossedyrer WPQR. EMV har gode referanser på nybygg/rehabilitering og leverer stål/aluminium konstruksjoner, fagverk, gitterdrager, bjelker, trapper, spiraltrapper, rekkverk, innspent glass, gangbroer, baldakiner, ramper, gitterrister osv.

27


Grensetjänsten

Magnormoen Næringspark 28

Grensetjänsten - Et grense og myndighetsoverskridende samarbeid mellom Norge og Sverige

Navn: Grensetjänsten Adresse: Morokulien Infocenter Postnr/sted: 2242 Morokulien Telefon: (+47) 62 83 21 00 Epost: info@gtm.nu Webside: www.gtm.nu Daglig leder Trond Erik Grundt Antall ansatte: 5 Etablert i Eidskog: 1997

Grensetjänsten - et grenseoverskridende samarbeid

Grensetjänsten er et grense- og myndighetsoverskridende samarbeid mellom Norge og Sverige. Nordisk Ministerråd er en av de som finansierer oss. Vår hovedoppgave er og ta imot og behandle spørsmål fra personer og bedrifter som har noen form for grenseoverskridende virksomhet.

Hovedoppgavene er grensehinder, informasjon og samordning. Det viktigste for personer og bedrifter er å få korrekt informasjon. Med den kompetansen og myndighetsnettverket som Grensetjänsten har, kan vi gi en helhetlig informasjon til kundene.


Rønning Treski

Navn: Rønning Treski AS Adresse: Vestmarkaveien 73 Postnr/sted: 2230 Skotterud Telefon: 62 83 53 68 Epost: info@treski.no Webside: www.treski.no Teknisk: Ulf Rønning Telefon: 907 35 286 Epost: ulf@treski.no Salg og økonomi: Jonas Rønning Telefon: 907 35 263 Epost: jonas@treski.no

På Skotterud i Eidskog kommune, lengst sør i Hedmark, ligger Norges eneste treskifabrikk - Rønning Treski. Her er det produsert treski og andre trevarer siden århundreskiftet. Treski er produsert uavbrutt siden 1936. Dengang var det bare helvedski, men allerede under krigen ble de første laminerte ski laget her.

Utviklingen har gått mot stadig flere lameller, enkelte Ulf Rønning av skiene er faktisk oppe i 50 lameller. Dette er for å oppnå jevnere kvalitet og større holdbarhet mot brudd og slitasje. Gode laminerte treski gir en helt spesiell skiglede, og tresålen har unike egenskaper mot snø. Fabrikken Det har vært trevareproduksjon her fra ca år 1900. Ski ble den gang laget på bestilling. I 1936, da første generasjon Rønning overtok fabrikken, ble ski

hovedproduktet, og er i dag eneste produkt. Lokalene er utvidet og fornyet i flere omganger, senest etter en brann i 2002, og er i dag velegnet for treskiproduksjon. Fabrikken blir også forsøkt tilrettelagt for besøk av mindre grupper. Som eneste treskiprodusent i Norge, føler vi et ansvar for å gi våre kunder og andre interesserte, et innblikk i hvordan en moderne multilaminert treski blir til. Produksjon av treski er i stor grad et håndverk, og bildene viser glimt fra produksjonen. Bildene viser ski som slipes og finjusteres på en båndsliper, og ferdig limte ski som hentes ut av den hydrauliske skipressa. Treskifestivalen startet i 2008, og er blitt en årlig festival i Eidskog.

Magnormoen Næringspark

Norges eneste treskifabrikk

29


WITO AS

Magnormoen Næringspark 30

Entreprenør for oppføring og ombygging av boliger og næringsbygg. Forhandler for Systemhus: www.systemhus.no

Adresse: Gaustad Postnr/sted: 2230 Skotterud Telefon: 62 83 56 96 Fax 62 83 78 21 E-post post@wito.as Webside www.wito.as Daglig leder Tom Wiggo Bjerknes Telefon 901 35 696 E-post twb@wito.as Omsetning: ca 65 mill Antall ansatte: ca 40 Etablert i Eidskog: 2000

WITO AS er et entreprenørfirma i sterk vekst. Ble stiftet i år 2000, har i dag ca 40 ansatte. Vårt hovedkontor og lager ligger på Skotterud i Eidskog kommune, men vi har også en avdeling i Oslo samt en i Sverige, Charlottenberg/ Eda-distriktet. Vi påtar oss også oppdrag utenfor disse områdene.

Vi påtar oss stort sett alt av oppdrag innenfor bygg og anlegg, alt fra garasjer og tilbygg til leilighetskomplekser og næringsbygg. Vi har eget utstyr til de fleste oppgaver og dette leies ut ved anledning. Maskiner og utstyr Elektrisk verktøy etc Stillas Brakker Referanser: Magnormoen Kontrollstasjon, Vestre Greverud Gård – Oppegård, Myra Brl – Kongsvinger. Se www.wito.as


Eda Skog AS, Grensestua Siste norske spisested før grensen - eller første hvis du kommer fra Sverige. Hos oss kan du nyte god mat i hjemmekoselig miljø.

Navn: Eda Skog AS, Grensestua Postnr/sted: 2242 Morokulien Telefon: 62 83 63 10 Fax: 62 83 63 11 Org.nr: Epost: Webside: www.grensestua.no Daglig leder: Grete Dyblie Løken Epost: gdloken@online.no Omsetning: Antall ansatte: 9 til 20 i sesong Etablert i Eidskog: 15. mai 1998

Magnormoen Næringspark

På handletur til Sverige?

Grensekroa ble bygd etter at den gamle kroa, som lå på andre siden av RV 2 brant ned. 15. mai 1998 åpnet nykroa. Etter en kort periode hvor kroa var utleid, tok Grete Dyblie Løken selv over driften, og sammen med sine dyktige medarbeidere framstår Grensestua i dag som en solid bedrift . Her serveres god, tradisjonell hjemmelaget mat, med spesialiteter som alt kjøtt og kålrotstappe hver torsdag. Andre gode gamle retter som flesk og duppe tilbys også. Grensekroa har selskap og konferanserom, og tar i mot bussgrupper.

31


Rønning Installasjon AS

Magnormoen Næringspark 32

Et av distriktets ledende elektriker firma.

Navn: Rønning Installasjon AS Adresse: Plasserbakka 39 Postnr/sted: 2230 Skotterud Telefon: 62 83 54 18 Mobil: 95 77 53 33 / 90 98 49 39 Org.nr: Epost: post@ronning-installasjon.no Webside: www.ronning-installasjon.no Leder/Kontakt: Ole Einar Rønning Telefon: 909 84 939 Epost: ole.einar@ronning-installasjon.no Omsetning: Antall ansatte Etablert i Eidskog: 1927

Rønning Installasjon er 4. generasjons elektroinstallatør fra Eidskog. Bedriften ble etablert av dagens driver, sin oldefar Einar Rønning i 1927. De holder fortsatt til på Skotterud, men har nå også en butikk i Kongsvinger.

Rønning Installasjon er et av distriktets ledende elektriker firma. Vi legger vekt på gode og varige forhold til alle våre kunder, enten de er små eller store. Rønning Installasjon vil alltid ha fokus på punktlighet, tilgjengelighet og gode kunderelasjoner. Vi påtar oss alle typer oppdrag innen elektroinstallasjon og hos oss er ingen oppdrag for store. Rønning Installasjon har høy kompetanse og lang erfaring i prosjektering og gjennomføring av elektroentrepriser innen næringsbygg, landbruk, industri, hytte og boligmarkedet. Vår erfaring er din sikkerhet.


Utfører maling, tapetsering, gulvegging eller gulvsliping.

Navn: Malermester Walmann AS Adresse: Børrud Postnr/sted: 2230 Skotterud Telefon: 913 93 759 Kontor: 62 83 67 91 Org.nr: 870 999 062 Epost: post@walmann.as Webside: www.walmann.as Leder/Kontakt: Hans Petter Walmann Antall ansatte: 7 Etablert i Eidskog: 1981

Malermester Walmann AS er en bedrift med lang erfaring. Siden starten i 1981 har vi utført utvendige og innvendige malertjenester, samt byggtapetsering og gulvlegging i våte og tørre rom med gode referanser. Vi har 7 ansatte og legger vekt på kompetanse, pålitelighet og kvalitet.

Trenger du hjelp med fargevalget, ta gjerne kontakt med oss.

Magnormoen Næringspark

Malermester Walmann AS

33


Magnormoen Næringspark 34

ViaCon AS Din samarbeidspartner for grunn, veg og vann

Navn: ViaCon AS Postnr/sted: 2235 Matrand Telefon: 62 83 94 50 Fax: 62 83 07 06 Org.nr: 847 016 272 Epost: post@viacon.no Webside: www.viacon.no Leder/Kontakt: Svanhild Wåltorp Hellerud Telefon: 62 83 94 54/ 957 80 158 Epost: svanhild@viacon.no Omsetning: 43 mill Antall ansatte 6 Etablert i Eidskog: 1987

Velkommen til en eksplosiv bedrift i veg- og anleggsbransjen! Jo - du leste riktig... ViaCon har nemlig vokst eksplosjonsartet siden starten i 1986. Da var vi etablert i Sverige og Norge - idag finner du våre datterselskap i 16 land i Europa. ViaCon hadde i 2008 en omsetning på ca 1,4 milliarder SEK. Og vi fortsetter å satse på nye markeder!

Produkter og tjenester Det er ikke bare størrelsen på bedriften som har vokst - det har også vår kompetanse og vårt sortiment gjort. ViaCon produserer og selger produkter som brukes til veg- eller jernbane og andre typer grunnrelaterte prosjekt. Hovedproduktene er rørbroer i korrugert stål, vegrør av korrugert stål eller plast, rør for overvann og drenering samt geosynteter. Vår målsetting er å fortsette å videreutvikle våre produkter enda mer. For å kunne gjøre det hører vi på våre kunder, og har et tett samarbeid med leverandører og myndigheter. Vi er glade for at våre ambisjoner har resultert i at ViaCon idag er

normgivende for flere av de produktgrupper vi arbeider med! Et eksempel på et slik samarbeid er dimensjoneringsmetoden for rørbroer som vi har jobbet fram sammen med KTH i Stockholm. Et annet er at ViaCon som eneste bedrift i Europa produserer og selger SuperCor - en korrugert stålkonstruksjon for rørbroer som opprinnelig ble utviklet i Canada. Foruten å levere de produktene du behøver kan ViaCon bistå med prosjektering dimensjonering, utarbeidelse av tegninger og teknisk bistand. En jordnær bedrift Minst like viktig som kvalitet og kunnskap, synes vi kommunikasjon er. Her på ViaCon er avstanden mellon kunde og bedriftsledelse kort. Vi har daglig kontakt med markedet, og vet hvordan situasjonen kan være ute på arbeidsplassen. Derfor jobber vi hardt for å gi den beste tenkbare service, uansett om det gjelder produktleveranse eller teknisk rådgivning. ViaCon ønsker å være like jordnært som den bransjen vi arbeider med. Et ledd i den prosessen er å følge standarden i ISO 9001. Først når både kunder og medarbeidere er fornøyd, er vi fornøyd! Vi ønsker å være din samarbeidspartner når ditt prosjekt gjelder grunn, veg og vann


Melby Maskin

Det opprinnelige firmaet ble startet i 1964 av Reidar Melby, den gang het firmaet Reidar Melby & CO. Etter noen tunge år for firmaet, tok sønnen Hans Reidar over i 2006, det som nå heter Melby Maskin AS. Maskininteressen har han fått igjennom faren, han har vært med som læregutt i firmaet siden han var liten.

Fra 2006 har det skjedd mange endringer, maskinparken er byttet ut, HMS og KS- systemer er etablert, medarbeidere med god kompetanse og kvalifikasjoner er ansatt. Med årene har arbeidsmengden og omsetningen økt og stabilisert seg. Navn: Melby Maskin AS Adresse: Grenseveien Postnr/sted: 2230 Skotterud Telefon: 62 83 42 60 Fax: 62 83 55 42 Org.nr: 961 611 571 Epost: post@melbymaskin.com Webside: www.melbymaskin.com Leder/Kontakt: Hans Reidar Melby Telefon: 90 88 51 40 Epost: hr@melbymaskin.com Omsetning: 15 mill NOK Antall ansatte 7 Etablert i Eidskog: 1964

Målsetningen er å jobbe godt sammen med både privatkunder, firmaer, offentlige og statlige kunder. For oss er alle kunder viktige- og vi tilbyr våre tjenester til de fleste oppdrag. Vi har en bred maskinpark og kompetanse for å dekke de forskjellige behovene. For oss er det viktig å være synlig i lokalmiljøet. Vi er engasjert i vårt nærmiljø, støtter idrett, kultur og brenner for å bevare lokalsamfunnet. Alle våre ansatte er “Eidskoginger”, som setter pris på å jobbe og skape noe i nærmiljøet. Vi utfører jobber hovedsakelig i Glåmdalskommunene.

Magnormoen Næringspark

Melby Maskin er en liten entreprenør forretning som setter kvaliteten i forsetet. Vi er andre generasjon, og tar på oss små og store oppdrag i Glåmdals regionen. Vi tar på oss alt innen grunn og terrengarbeid.

35


Varmeteknikk Øst AS

Magnormoen Næringspark

Selger, monterer og vedlikeholder varmepunper luft / luft, og aircondition. Navn: Varme Teknikk Øst AS Adresse: Energirådhuset Postnr/sted: 2240 Magnor Telefon: 62 83 21 50 Webside: www.varmeteknikkost.no Leder/Kontakt: Frode Delviken Telefon: 416 44 019 Epost: frode@varmeteknikkost.no Antall ansatte: 9 Etablert i Eidskog: 1998 / 2010

Varmeteknikk Øst AS

Energirådhuset Næringsbygg med energiprofil, utleie av butikk, kontor, service og lagerlokaler Navn: Energirådhuset Adresse: Energirådhuset Postnr/sted: 2240 Magnor Telefon: 62 83 21 50 Leder/Kontakt: Robert Ljøner Telefon: 908 27 998 Epost: carlrobert@energiradhuset.no

36

Virksomheten for VTØ AS ble grunnlagt i 1998, men bedriften ble restartet i 2010 hvor åtte av de ansatte gikk inn som eiere ev bedriften. I dag er driften konsentrert om salg, montering og service av varmepumper og aircondisjonsanlegg. Varmepumpene er luft til luft, og det brukes kun kvalitetspumper fra Panasonic og LG. VTØ AS kjøper sine produkter fra Bauer Energi, og er Bauer Energi Partner. Med åtte montører, som alle har opplæring i faget, har kjøleteknisk bakgrunn eller monteringsbevis som godkjente montører, dekker de Hedmark, Oppland, Buskerud, Oslo, Akershus og Østfold. I Energiråduset på Magnor har de stort lager, servicekontor, prosjektering og administrasjon. Markedet for varmepumper/kjøling øker i både boliger og næringsbygg, da det ofte er hele fasader i glass. Referanser: Lokalt har VTØ AS levert varme og kjøling til IDG-Tools, Eidskog Næringsservice KF, Glassverket og Magnor Torg.

Energirådhuset holder til sentralt plasser ved Magnormoen, like ved RV 2 og svenskegrensen. Bygget er svært godt tilgjenglig, godt synlig, og holder høy energiprofil. Leier ut butikk og kontorlokaler, servicerom og lager. Har gode fasiliteter som møte og konferanserom, med AV utstyr, fellestjenester i resepsjon . Har ledige butikk og noe kontorlokale ledig. Tilpasser til leietakers behov. Leietakere: Varmeteknikk Øst AS, Energirådhuset Vekst AS, VD Montasje AS, Medisinsk utstyr Ramond Stangnes, Skog Comunikasjon, Bacchus Servicepartner, Anurit AB, Stracraft Biopower LTD


Lastebiltransport, stykkgods, maskintransport, spesialtransport.

Navn: Espen Melby maskintransport Postnr/sted: 2230 Skotterud Telefon: 952 49 471 Org.nr: 993 580 171 Epost: melbyexpressen@netcom.no Daglig leder Espen Melby Styremedlem: Line Slorafoss Kontaktperson: Jørn Rinden. Terminalsjef Telefon: 908 85 304 Epost: jorn1918@hotmail.com Omsetning: 25 mill Antall ansatte 7 Etablert i Eidskog: Byggeår terminal og verksted 2007/8, byggekost. ca 10 mill

Espen Melby Maskintransport startet virksomheten i 2003, og holder til på Skotterud. Her har bedriften bygget opp en stor terminalbygning og et moderne verksted, samt sosiale rom. Opererer fra 15 til 20 biler avhengig av transportmengde, sju egeneide biler som står for stykkgodsfrakt, flyttegods, trekkere, Eurotraller, og ikke minst spesialtransport hvor de bruker egne spesialhengere.

Stor kundemasse, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Varierte transportoppdrag. Hovedkunder er Eidskog Mek , DSV, ViaCon, Hydro Magnor, Pleym Transport, Betong Øst, Itella Logistikk, Veitransport Oslo, LBC Vãrmland, Graarud Spes Transport, Tollpost, Bring, Colli Care, Christiania Ved, Kalloti Spedisjon, Savikko Spedition, Kjell Øya Transport, Tipptransport, Kuhne Nagel, Universal Spedition, Helge R. Olsen & Sønn, Weber, Asak, Stangeskovene, Volden Transport. Norges lengste transportrute Kjøring for Pleym Transport er for øvrig Norges lengste lastebilrute. Hver rundtur der er ca 600 mil, og går fra Oslo til Finnmark, Russland og retur til Oslo. Største kunden er DSV som utgjør ca 13 mill årlig. Nye oppdrag Vi jobber kontinuerlig med å få inn nye oppdrag, og har nå lagt inn anbud på en jobb til 62 mill. Går dette i havn har vi jobb i 3 år på 6 biler. Fleksibiliteten av utstyr og godt mannskap gjør at Espen Melby Spesialtransport ofte påtar seg hasteoppdrag, og vanskelige transporter.

Magnormoen Næringspark

Espen Melby Maskintransport

Vårt motto er: Kvalitet går aldri av moten

37


Bjerknes Byggtjeneste AS

Magnormoen Næringspark 38

Navn: Bjerknes Byggtjeneste a.s Adresse: Skolevegen 32 Postnr/sted: 2240 Magnor Telefon 62 83 73 47 / 909 76 629 Fax: 62 83 78 94 Org.nr : 971 094 516 E-post: je.b@online.no Daglig leder: Jan Erik Bjerknes Telefon: 909 76 629 Antall ansatte: 4 Etablert i Eidskog: 1971

Jan Erik Bjerknes startet sin virksomhet i 1971. Han tok svennebrev som tømrer i 1972, ble mester i 1978 og ble godkjent lærlingebedrift i 1985. Firmaet ble drevet som enkeltmannsforetak fram til 1994, da det ble omorganisert til aksjeselskap. Hovedvirksomheten er oppføring av nybygg, men driver også med restaurering og rehabilitering. Firmaet påtar seg alt fra befaring av tomt til utfylling av nødvendige søknadsskjemaer og er selvsagt behjelpelig med råd og veiledning under byggeprosessen. Bjerknes Byggtjeneneste a.s har siden 2001 vært tilknyttet Mesterhus som er en landets største boligbyggere. Et av kravene fra Mesterhus er at medlemsbedriften til enhver tid har den beste kompetanse på tekniske forskrifter. I Bjerknes Byggtjeneste a.s deltar daglig leder på kurs 3 – 4 ganger årlig.


Navn: EDAB Industrilakkering AS Adresse: Grenseveien Postnr/sted: N-2330 Skotterud Telefon 62 83 21 90 Org.nr : 888 304 762 E-post: svante.dahlman@edab.no Webside: www.edab.no Daglig leder: Svante Dahlman Telefon +46 706 835 260 E-post svante.dahlman@edab.no Antall ansatte: Samlet 30 personer på Skotterud og Charlottenberg Etablert i Eidskog: 2005

Grenseløs lakkering Eda Designlack AB , som er grunnlaget for EDAB Industrilackering AB i Charlottenberg, ble etablert i 1985. I 2005 ble EDAB Industrilakkering AS etablert på Skotterud. Anleggene ligger på hver sin side av grensen bare 15 km fra hverandre. Opprinnelig arbeidet Eda Designlack AB med motivlakkering av lastebiler, men i 1991 satset bedriften på industrilakkering. EDAB Industrilackering AB og EDAB Industilakkering AS er idag utviklet til å bli fullblods pulverlakkeringsindustribedrifter med stor grad av automatisering og industrielle arbeidsmetoder.

Vi har fleksible produksjonslinjer, og lakkerer alt fra små detaljer, lange lengder, støpegods, fasadeprofiler, vindusprofiler og spesialdetaljer. EDAB er kjent for sin kvalitet og fokus på miljø. Vi er kvalitetssertifisert i henhold til ISO 9001 og miljøsertifisert i henhold til ISO 14001. EDAB ligger alltid foran når det gjelder å finne optimale metoder for profesjonell overflatebehandling. I begge våre produksjonsanlegg har vi utviklet unike løsninger som gjør at vi kan lakkere så det holder!

I dag er det totalt 25 medarbeidere i virksomheten på norsk og svensk side, og spesialiteten er overflatebehandling av aluminium og galvaniserte ståldetaljer. EDAB er kjent for sin evne til å løse utfordringer - også de umulige, og er i dag Nordens ledende aktør innen pulverlakkering. Vår spesialitet er overflatebehandling av aluminium- og stålprodukter. Vi behandler alt fra spesialdetaljer til lange lengder opp til 7,2 meter – med maksimal vekt 500 kilo.

Vårt kjennetegn er fleksibilitet og kvalitet, og det har gitt oss gode relasjoner til blant andre Volvo Penta, Volvo Personvagnar, Perfekta AB, Fundo Components AB, Swegon AB, , Normeka AS, Pohl-Zink AB og DuoZink AS.

I våre spesialtilpassede produksjonslinjer utfører vi alle deler av en profesjonell lakkeringsprosess; manuell og robotisert sliping, forbehandling med 6-verdig krom eller kromfritt, maskering, pulverlakkering, montering, kontroll av ferdigvarer og pakking.

Bjørn Rotheim og Svante Dahlman

Oppheng av profiler

3 typer automatisk forbehandling for aluminiumsprofiler og galvaniserte stålkonstruksjoner

Pakking av profiler

Vi har også store lokale bedrifter vi har et nært og godt samarbeide med og nevner: H-vinduet Magnor AS, Hydro Aluminium Profiler AS og ABAS Aluminiumsbearbeiding. Dette gjør at kompetansen om bruk og bearbeiding og behandling av aluminium og andre metallprodukter er svært høy i området omkring Magnormoen. Dette gir store muligheter for etablering av ny virksomhet, og interessante jobber i arbeidemarkedet .

Lager for kundens profiler

Magnormoen Næringspark

EDAB Industrilakkering AS

39


Magnormoen Næringspark 40

Roy Johansen Byggeservice AS Tømrer og snekkermesterbedrift med 34 års erfaring i bransjen. Spesialist på moderne Sveitserhus Små og store bygprosjekter i Eidskog, Kongsvinger og nabokommunene Navn: Roy Johansen Byggeservice AS Postnr/sted: 2232 Tobøl Telefon: 951 55 111 Fax: 62 83 69 74 Org.nr: 876 006 812 Epost: post@johansen.no Leder: Roy Johansen Telefon: 951 55 111 Kontaktperson: Roger Johansen Telefon: 951 55 112 Epost: roger@johansen.no Omsetning: Antall ansatte: 9 Etablert i Eidskog: 1977

Roy Johansen Byggeservice AS ble etablert i 1977 i Eidskog. Kompetanse Bedriften har bygd seg gradvis opp med en og en ansatt som lærling, og er i dag ni ansatte. Av de er det en mester og to tømmersvenner med ferske mesterbrev. Bedriften påtar seg små og store byggeoppdrag, og har blant annet bygget magnor skole SFO/gym, Biblioteket, Koppangtunet, helsestasjon og legesenter på Skotterud og Hebergtunet på Kongsvinger. Bilde av Roger ved lager og administrasjonsbygg til nabo Per Bonnerud. Spesialisert på moderne sveitserhus – Alle våre tømrere er interessert i å bygge i sveitserstil, sier byggmester Roy Johansen om hvorfor firmaet hans har spesialisert seg på denne stilarten. Så legger han til: – Det blir mer arbeid med flere timer – og det er det vi lever av. Bruk av maler De har laget seg en lang rekke maler for hvordan søyler og omramminger kan være, og velger dette i samråd med byggherren. Det måles og vurderes på stedet før de begynner produksjonen.

Roger Johansen ved et av deres nyeste prosjekter. Per Bonnerud sitt nybygg, trekonstruksjon med stålplatekledning.

Roy Johansen har også en Manitou Truck med lang teleskopgaffel som letter høyt og langt. Dette utstyret letter og effektiviserer jobben


Magnormoen Næringspark

Eidskog kommune er Hedmark fylkes sørligste kommune. Kommunen grenser til Sverige og Eda kommun i øst, Kongsvinger mot nord, samt Aurskog – Høland og Nes i vest. Eidskog har 6 300 innbyggere. Kommunen har klare målsetninger om ytterligere vekst i innbyggertallet. Dette er et overordnet mål i vår planlegging og utvikling, og vi ønsker å legge til rette for at våre innbyggere skal trives hele livet igjennom. Derfor satser kommunen også mye på en god og trygg skole og et godt oppvekstmiljø, i tilegg til næringsutvikling. Eidskog er et godt sted å leve, arbeide og bo. Magnor Glassverk, Eidskog-Stangeskovene AS (sagbruk) og Norsk Hydro Aluminiumsprofiler er store industrier i Eidskog. Glass, tre og aluminium preger også mye av øvrig næringsvirksomhet i kommunen, med flere bedrifter innen de forskjellige områdene. Eidskog har også lange og stolte tradisjoner med grensehandel. Dette har variert gjennom tidene med at Svenskene har handlet hos oss i perioder, og vi hos dem. Fremdeles er det mange Svensker som krysser grensen for å handle enkelte varer. Eidskog er mest kjent for Magnor Glassverk, Dikteren Hans Børli, Sootkanalen og Morokulien med fredsmonumentet. Vi har en flott natur og et blomstrende kultur- og friluftsliv. Eidskog har mangeartet natur og fauna som gir uante rekreasjonsmuligheter langs elver og sjøer.

Eidskog i Norge Areal: 643 kv.km, hvorav ca. 60 % produktiv skog. Innbyggerantall: 6394 (pr. 01.01.09)

41


Magnormoen Næringspark 42

Opplevelser i Eidskog Mange frivillige lag og organisasjoner og en meget god Kulturskole, gir et godt og bredt kulturelt tilbud. Under ser du noe av det du kan oppleve i Eidskog kommune. Vi har opplevelser som passer for alle uansett alder. - gode fiske og jaktmuligheter - tur og sykkelstier som dekker hele kommunen - glassblåsing - padling

Museer/severdigheter • Skolemuseet (Matrand) • Eidskog kirke (fra 1665, opprinnelig Olavskirke) • Flere bautaer fra krigshandlingene i 1808 og 1814 • Soot-kanalen, Norges første sluseanlegg (tømmer) • Oppistun Børli, Hans Børlis hjemsted • Allmenningen (gardsmuseum, Vestmarka) • Brenna-stua (gml. skyss-stasjon) • Fangstgropanlegg (fra ca. 450 år e.Kr.)

Kjente arrangementer: • Matrand Cup arrangeres hvert år i august med over 160 fotball lag med unge talenter fra østlandsområdet, enkelte lag i fra Oslo området og flere svenske klubber. • Baksjøløpet. Turløp for aktive og mosjonister som arrangeres på Åbogen hvert år i mars/april. • Treskifestivalen. Familie dag som arrangeres i Vestbygutua på Skotterud hver vinter. Kostymerenn, ski karusell, afterski etc. • Veteranbildager på Magnor Travbane • Rikstotto travløp på Magnor travbane.


Morokulien - grenseland mellom Norge og Sverige

Magnormoen Næringspark

I forbindelse med markeringen av 100 år med fred mellom Norge og Sverige i 1914, ble et 18 meter høyt granittmonument reist midt på grensen. Fredsmonumentet består av to søyler, én på hver side av grenselinjen, men med felles fundament. På toppen står to figurer som holder hverandre i hendene på tvers av grensen. Under andre verdenskrig var Fredsplassen den eneste plassen der svensk-norske par kunne gifte seg. Fredsplassen er Eidskog kommunes tusenårssted. Navnet Morokulien, som ligger 500 m fra Magnormoen Næringspark, ble skapt i 1959 av radiomannen Lennart Hyland fra Sverige og Randi Kolstad fra Norge i forbindelse med et radioprogram som het Över alla gränser. Navnet er bygget opp av det norske ordet moro og det svenske ordet kul, som begge har samme betydning. Hyland utropte Morokulien til en egen stat med seg selv som statssjef. Ingen har siden tatt dette alvorlig, men det er mulig å få kjøpt morokuliske pass i butikken i infosenteret. Passets legitimitet er riktignok tvilsomt med tanke på at hvem som helst kan kjøpe et og at ingen annen stat har anerkjent Morokulien. Foruten fredsmonumentet, finnes det flere andre attraksjoner og fasiliteter på Morokulien. Infosenteret, som også ligger midt på grensen, selger souvenirer og sørger for guiding. I tillegg er det et sted for formidling av arbeid på tvers av grensen. Morokulien har også campingplass, bensinstasjon og to vertshus.

Fredsmonumentet

Brennstua. Det første kommunestyre i Eidskog ble holdt her.

Ministerlunden, hvor mange kjente ministere har plantet trær.

Fredsmonumentet, toppen av det symbolske.

43


Hans Børli – Eidskogs store sønn

Magnormoen Næringspark

Lyrikeren Hans Børli ble født i Eidskog 08.12.1918. Etter sin død i 1989 har Børli fått en stadig større oppmerksomhet rundt sin diktning. ”Samlede dikt” utkom i 1995; debut med ”Tyrileden” i 1945. Hans forfatterskap omfatter i alt 22 diktsamlinger og 6 prosabøker. ”Skogens dikter” og ”tømmerhogger dikter” var altfor snevre merkelapper som ble påklistret ham etter hvert. Hans Børli hadde en utvidet forståelse av hva poesi er : ”Poesi er at du lever – og overvinner døden hver jordiske dag.” ”Poesi er en eksistensiell kvalitet ved selve skaperverket, og ikke en intellektuell form skapt ved det skrevne ord”. Hans Børli-selskapet ble stiftet i 1991, med formålet å ”samle, bevare, videreutvikle og holde levende materiale og minner som belyser Hans Børlis liv og forfatterskap.” Selskapet har 550 medlemmer fra det ganske land. Hvert år, første søndagen i juni måned, arrangeres ”Junikveld” i Oppistun, Børlis hjemsted – en sjelden kulturbegivenhet inne på ”svaret skauen”. Publikumsrekorden på 1700 tilskuere sier det meste om interessen!

Kal, i r ø v a h vi Der skulle e det gått an da hadd

Ett er nødvendig

– her ig d n e v d ø n r e t t E e verden g li e sk n a v r å v e n n i de løse: av husville og heimSELV. Å TA BOLIG I SEG ke Gå inn i mør n. mpe og pusse sotet av la veiene på Slik at mennesker lys kan skimte e. i dine bebodde øyn Hans Børli

”Alt” om Hans Børli finner du på nettsida www.borli.org. Oppistuen, barndomshjemmet til Hans Børli

44

Fra arrangement Junikveld på Oppistuen. Med bysten av Hans Børli

Stemning fra Børen sjø ved Børli

Julikveld i Børli


Eidskog museum og historielag

Gården Almenninga ligger på Vestmarka, 13 km fra kommunesenteret på Skotterud. Den gamle ferdselsvegen til Sverige gikk tvers over tunet, trolig også pilegrimsvegen til Nidaros. Alle bygningene er gamle, bygd “før manns minne”. Eidskog bygdetun skiller seg fra de øvrige bygdetun i regionen, og kan muligens sammenliknes med de svenske heimbygdsgårdene. Almenninga er ryddet en gang i ekspansjonstida mellom vikingtid og Svartedauen, og har beholdt navnet for den opprinnelige bruken av området. Eldste skriftlige belegg er at garden er nevnt i biskop Eysteins jordebok fra 1394 hvor kjerka på det tidspunkt eide en part i garden.

Hesteskosmia Magnor. Helt tilbake til steinalderen ble det utvunnet jern i eidskog. Blestergropene er synlige bevis på det. For knappe hundre år siden var smiene på Magnor landets største produsenter av hestesko. I dag er jernet byttet med aluminium. Hydro Aluminium er en hjørnesteinsbedrift som har gitt bygda mange knoppskytende bedrifter.

Hesteskosmia på Magnor

Magnormoen Næringspark

Eidskog – ei bygd som tar vare på sine røtter

Eidskog Bygdetun - Almenninga

45


Magnormoen Næringspark 46

Vektervegen, gang- og sykkelsti, som går gjennom hele kommunen.

Stemning i vårsola, Oppistuen Børli.

Veterandager på Magnor, viser her tømmerdrift gjennom forskjellige tidsepoker.

Magnor Travbane, Geir Vegard Gundersen, en av Norges beste kusker på hjemmebane.


Magnormoen Næringspark

Toll og spedisjon ved riksgrensen

Fantastisk gode tomteforhold i Magnormoen Næringspark

Betydelig øknong i trafikken på Rv. 2

47


Magnormoen Næringspark www.magnormoen.no Eidskog Næringsservice KF Postboks 104, 2240 Magnor. Besøksadresse: Bruksgården, Gaustadvegen 21, Magnor Telefon: 62 83 20 50, Faks: 62 83 20 51 E-post: post@enkf.no www.enkf.no

Magnormoen Næringspark  

Magnor - Magnormoen!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you