Page 1

K A M PA N J E P R I VAT M A R K E D E T

med

pr. mnd. i ett år.

• ved å verve en venn • ved å bli ny kunde Vinn gratis strøm for

10.000,-

Hadeland Energi Strøm AS

Kundeservice: 06132

hadeland-energi.no


Lokal strøm gir lok Hadeland Energi er billigst på leveranse av strøm til din privathusholdning.

Vi tåler å bli sammenlignet på pris! Innkjøpspris

Hadeland Energi Strøm

Norges Energi – dørsalg

Fjordkraft

Vi kutt

t ge

påsla r e

ed n å pr m t år! i et

Billigste påslag

Ingen fakturagebyr

Etterskuddsvis betaling

Samme faktura strøm/nett

Lokal kundeservice

Lokalt engasjement

4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8 4 4 8 8 8 8 8 8 Hadeland Energi = Din naturlige strømleverandør!


kalt engasjement!

Jeg vil kutte strømutgiftene mine, og ønsker å vinne gratis strøm for kr. 10.000,Ved å: – verve en venn – bli ny kunde Jeg vil benytte meg av tilbudet om å betale kun innkjøpspris på strøm av Hadeland Energi Strøm de første 12 måneder, og videre iht standard strømvilkår. Påslaget på kr. 38,- pr måned kuttes.

Jeg er kunde hos Hadeland Energi Strøm, og har vervet en ny kunde.

For hver ny kunde jeg verver får jeg en ekstra sjanse i trekningen av gratis strøm for kr. 10.000,-

Jeg ønsker å bli strømkunde hos Hadeland Energi Strøm.

I tillegg vil jeg være med i trekningen av gratis strøm for kr. 10.000,-

Verver: _____________________________________ Adresse: _____________________________________ Postnr/sted: _____________________________________ Tlf: _____________________________________ E-post: _____________________________________

Ny kunde: _____________________________________ Adesse: _____________________________________ Postnr/sted: _____________________________________ Tlf: _____________________________________ E-post: _____________________________________

_____________________________________ (Signatur verver)

_____________________________________ (Signatur ny kunde)

Alternative innsendingsmåter: • Klipp ut og send inn skjema til: Hadeland Energi Strøm, Jarenvn. 15, 2770 Jaren • Last ned QR-coden, og send bestillingen elektronisk • Send pr. mail: kundeservice@henett.no Du vil bli kontaktet av vårt kundesenter for målernummer og avlesning av målerstand.


www.dmt.no

Hadeland Energi Strøm AS

Kundeservice: 06132

hadeland-energi.no

Vi kutter strømprisene | Hadeland Energi  

Hadeland Energi kutter strømprisnene - Vinn strøm for 10.000 kroner