Papallona

Page 1

EDICIONES EKARÉ

Traducció: Matías Adam Barrios

Primera edició, març 2023

© 2022 Marc Majewski, text i il·lustracions

© 2023 Ediciones Ekaré

Tots els drets reservats

C/ Sant Agustí, 6, baixos. 08012 Barcelona www.ekare.es

Publicat originalment en anglès per HarperCollins Children’s Books, 195 Broadway, New York, NY

Títol original: Butterfly Child

ISBN 978-84-125929-0-0 · Dipòsit legal B.3003.2023

L’artista va utilitzar acrílics sobre paper per crear les il·lustracions d’aquest llibre

Tipografia de Chelsea C. Donaldson

Imprès a Barcelona per Novoprint

Aquest producte està fet de materials reciclats i d’altres fonts controlades

Traducció: Matías Adam Barrios

EDICIONES EKARÉ

Soc una papallona!
Un toc final...
i ja està tot a punt per sortir.

Deixo

que el vent em porti de flor en flor.
Quan obro les ales...

...giro i em cargolo,

«Papallona és un testimoni sobre la importància de ser un mateix i el regal que és tenir pares i mares que t’encoratgen» —SaSha Velour

«Increïblement commovedora. Aquesta és una història que vola amb unes ales precioses»

—The Fan BroTherS

«Un llibre que alegrarà totes les prestatgeries»

—BookliST

i tombo i giravolto,

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.