Page 1

Puh. 010 395 9000 / ekami.fi Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä on Haminan, Kotkan, Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden vuonna 2005 perustama kuntayhtymä. Alueen ammatillisen koulutuksen juuret ulottuvat kuitenkin reilusti yli sadan vuoden taakse. Koulutuskuntayhtymään kuuluvat alueemme ammatillisen koulutuksen järjestämisestä vastaava Etelä-Kymenlaakson ammattioppilaitos, nuorten työpajatoiminnasta ja etsivästä nuorisotyöstä vastaava Rannikkopajat sekä tytäryhtiöt Ekami Consulting Oy ja Primus High Tech Oy. Me kaikki lähes 350 ekamilaista teemme työtämme konsernimme yli 8000 opiskelijaa ja pajalaista sekä työnantaja-asiakasta varten. Ovemme ovat aina auki niille, joita innostaa oppiminen ja tekeminen. Tutustuthan siis laajaan koulutustarjontaamme www.ekami.fi ja olet rohkeasti yhteydessä. – Katsotaan, miten voimme olla sinulle avuksi.


Ekami-konserni TOIMINTA-AJATUS Kehitämme ammattiosaamista ja työelämätaitoja sekä toimimme alueen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

STRATEGIAN KUVAUS Ekamin strategiaa toteutetaan ja sen onnistumista tarkastellaan neljän eri näkökulman ja kriittisen menestystekijän kautta. Nämä ovat:

ARVOT Olemme asiakasta varten, toimimme vastuullisesti ja onnistumme yhdessä.

1) Talous, painopisteenä sen kestävyys ja vakaus 2) Asiakas, painopisteenä osaava työvoima ja tyytyväinen asiakas 3) Prosessit ja rakenteet, painopisteenä tehokkaat toimintatavat ja koulutuksen korkea vaikuttavuus 4) Henkilöstö painopisteenä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö

VISIO 2020 Ekami on tunnettu yksilöllisestä oppimisesta, laadukkaasta koulutustarjonnasta, korkeasta tuloksellisuudesta, kehittämisaktiivisuudestaan sekä tiiviistä yhteistyöstä työyhteisöjen kanssa.

Koulutuskuntayhtymään kuuluvat alueemme ammatillisen koulutuksen järjestämisestä vastaava Etelä-Kymenlaakson ammattioppilaitos, nuorten työpajatoiminnasta ja etsivästä nuorisotyöstä vastaava Rannikkopajat sekä tytäryhtiöt Ekami Consulting Oy (Etelä-Kymenlaakson Aikuiskoulutus Oy) ja Primus High Tech Oy.

Ekami-konsernin asiakaslupaus: Tekijöiden tekijä!

Me kaikki lähes 350 ekamilaista teemme työtämme konsernimme yli 8000 opiskelijaa ja pajalaista sekä työnantaja-asiakasta varten. Ovemme ovat aina auki niille, joita innostaa oppiminen ja tekeminen. Tutustuthan siis laajaan koulutustarjontaamme www.ekami.fi ja olet rohkeasti yhteydessä.


Ekami on tunnettu yksilöllisestä oppimisesta, laadukkaasta koulutustarjonnasta, korkeasta tuloksellisuudesta, kehittämisaktiivisuudestaan sekä tiiviistä yhteistyöstä työyhteisöjen kanssa.

Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilökunta ● ● ●

Yhdessä tekemisen ja hyvinvoinnin edistäminen Valmentava johtaminen Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja valmentaminen muutokseen

Osaavaa työvoimaa ja tyytyväisiä asiakkaita ● ●

● ● ●

Missio

Koulutusten suunnittelu yhdessä työelämän kanssa Koulutuksen järjestämisen muutos: osaamisperusteisuus ja yksilöllisyys keskiöön Opiskelijoiden osallisuuden lisääminen Kumppanuudet työyhteisöjen kanssa Kansainvälisyysosaamisen vahvistaminen

Kehitämme ammattiosaamista ja työelämätaitoja sekä toimimme alueen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Tehokkaat toimintatavat – Koulutuksen korkea vaikuttavus ● ● ● ● ● ●

Työpaikalla tapahtuva oppimisen lisääminen Keskeyttämisen ehkäisy Prosessien uudistaminen ja digitaalisuus Verkostojen hyödyntäminen (mm. AMK ja Cursor) Yrittäjyyden edistäminen Tilojen tehostaminen ja oppimisympäristöjen kehittäminen

Arvot

Kestävä ja vakaa talous ● ● ● ●

Hankerahoituksen hyödyntäminen muutoksessa Koulutusliiketoiminnan kasvattaminen (Oy) Toisen asteen koulutuksen järjestäjien yhteistyö Ennakointi, suunnitelmallisuus, toiminnan seuranta

Olemme asiakasta varten, toimimme vastuullisesti ja onnistumme yhdessä.


Ekamin asiakaslupaus: Tekijöiden tekijä!

Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston tehtävänä on kouluttaa ammattitaitoisia tekijöitä työelämän tarpeisiin. Tekijöitä, jotka omalla työpanoksellaan rakentavat organisaation menestystä, nyt ja tulevaisuudessa. Osaajia, joilla on hyvät edellytykset kasvaa jatkuvasti muuttuvan työelämän sankareiksi – todellisiksi tekijöiden tekijöiksi.


Ekami Consultingin asiakaslupaus: Let’s Grow Together

EKAMI Consultingin tehtävänä on toteuttaa laadukasta koulutusta asiakkaittemme ammatillisen osaamisen kehittämiseksi. Lupaamme pysyä kanssanne ajan hermolla niin, että meistä tulee yhdessä yhä parempia ja parempia. Tekijöiden tekijöitä.


Rannikkopajojen asiakaslupaus: ...sillä Sinä olet ainutkertainen!

Rannikkopajojen tehtävänä on tukea ja ohjata oman elämänhallinnan sekä koulutus- ja työvalmiuksien saavuttamisessa, vahvistamisessa ja ylläpitämisessä. Työpajat ja etsivä nuorisotyö tarjoavat sosiaalista vahvistamista sekä yksilöllisen väylän koulutukseen ja työelämään. Työpajoilla opitaan ja kerrytetään osaamista tekemällä. Meillä jokainen on ainutkertainen oman elämänsä tekijä!


Yhtymäkokous Yhtymähallitus

Tarkastuslautakunta

Kuntayhtymän johtaja

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Hyvinvointi- ja palvelualat

Tekniikan ja liikenteen alat

Rannikkopajat

Työelämäpalvelut ja kehittäminen

Ekami Consulting Oy

SISÄISET PALVELUT

Talous ja hallinto Toimitilat Ravintolapalvelut Tietohallinto HR

Primus High Tech Oy Työelämäfoorumit

Monijäseninen toimielin

YT-toimikunta Työsuojelutoimikunta Opiskelijakunta


TYÖVOIMA- JA OSAAMISTARPEET ETELÄ-KYMENLAAKSON AMMATTIOPISTO

● ● ●

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT AMMATTI- JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT MUU AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS JA TYÖVOIMAKOULUTUS

Työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö ● ●

TYÖPAJATOIMINTA ETSIVÄ NUORISOTYÖ

RANNIKKOPAJAT

Työllistymistä edistävät kasvupalvelut ● ●

EKAMI CONSULTING OY

TYÖELÄMÄ

Tutkinnot/tutkinnon osat

REKRYTOINTI- JA OSAAMISPALVELUT YRITYSTOIMINTA JA YRITTÄJYYS

Osaamisen kehittämisen palvelut ● ● ●

LUPA- JA PÄTEVYYSKOULUTUKSET TÄYDENNYS- JA HENKILÖSTÖKOULUTUKSET HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISEN, REKRYTOINNIN JA ESIMIESTYÖN PALVELUT

Oppiminen ja ohjaus

Menestyvä yrittäjä / esimies

Henkilökohtaistaminen Uraohjauspalvelut Yrittäjyyspalvelut Jatkoväylä Räätälöinti Osaamisen kehittäminen

Ammattitaitoinen työntekijä

Tuottava ja kilpailukykyinen työyhteisö

TYÖELÄMÄ TYÖVOIMA- JA OSAAMISTARPEET


Koulutusalat Ekamissa


Ekami-lukuja


Tervetuloa tekijäksi tekijöiden joukkoon!

Tekijän kirja 2018  

Tietoa Ekamin konsernista ja tunnuslukuja vuodelta 2018.

Tekijän kirja 2018  

Tietoa Ekamin konsernista ja tunnuslukuja vuodelta 2018.

Advertisement