Page 1

Koulutuskalenteri syksy 2017


Lehmustie 4 C501 48130 Kotka Asiakaspalvelu 050 576 5434, 044 566 3553 ekaoy.ekami@ekami.fi ekaoy.fi

Etelä-Kymenlaakson aikuiskoulutus Oy on Ekamin tytäryhtiö. Toimimme Kotkassa Ekamin Katariinan kampuksella osoitteessa Lehmustie 4 C501. Tarjoamme yrityksille ja yhteisöille räätälöityjä koulutus- ja kehittämispalveluja, kuten • • • •

pätevyys- ja korttikoulutusta täydennyskoulutusta työelämäpalveluja tutkimuksia ja selvityksiä

Voit valita koulutuksia myös avoimesta tarjonnastamme. Niistä kerromme lisää seuraavilla sivuilla.

Tervetuloa koulutuksiin!


Sisältö Kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutus

4

Tulityö- ja työturvallisuuskorttikoulutus

7

Sähkö- ja automaatioalan pätevyyskoulutus

9

Merenkulku- ja satama-alan pätevyyskoulutus (KMC)

11

Muu tekniikan alojen pätevyyskoulutus

17

Palvelualojen pätevyyskoulutus 19 Työelämäpalvelut 21 Yhteystiedot 23

w w w. e k a o y. f i Seuraa meitä somessa: 3


Kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutus kuorma- ja linja-autojen ja yhdistelmäajoneuvojen kuljettajille

Kokonaisuus rakentuu viidestä koulutuksesta, jotka voit valita tarpeesi mukaan. Yhden koulutuksen kesto on 7 tuntia. Koulutukset järjestetään Ekamin Katariinan kampuksella, osoitteessa Lehmustie 4, 48130 Kotka.

Saat koulutuksista halutessasi Trafin jatkokoulutusmerkinnän. Pyydä yrityskohtainen tarjous: koulutuspäällikkö Pasi Honkanen, 050 303 0846, pasi.honkanen@ekami.fi tai asiakasvastaava Liisa Avelin, 040 704 4454, liisa.avelin@ekami.fi.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:

ekaoy.fi/kap


Koulutus

Aika

Tavoite/sisältö

Hinta/osallistuja

Ennakoiva ajaminen (REAK)

19.5.2017 28.8.2017 19.9.2017 18.10.2017 16.11.2017 15.12.2017

Ennakoivan, turvallisen, taloudellisen ja polttoainetta säästävän ajotavan omaksuminen muut tiellä liikkuvat huomioiden. Turvallisen ajotavan omaksuneet kuljettajat tuottavat pienemmän liikenneturvallisuusriskin ja säästävät ympäristöä, ajoneuvoa sekä itseään.

120 € sisältäen aamukahvin ja lounaan. Ammattipätevyysmerkinnän haluavilta laskutetaan lisäksi Trafin viranomaismaksu 17 €. Hintoihin lisätään alv 24 %.

Ensiapu jatkokoulutuspäivä 1 (hätäensiapu)

15.5.2017 30.8.2017 19.10.2017 11.12.2017

Syventää kuljettajan perustietoja ja -taitoja ensiavusta. Sisältö: hätäensiavun kertaus liikenneonnettomuuksissa, vammamekanismi ja potilaan tutkiminen, niska- ja selkärankavammat, erityisensiapu kuljettajan kannalta.

120 € sisältäen aamukahvin ja lounaan. Ammattipätevyysmerkinnän haluavilta laskutetaan lisäksi Trafin viranomaismaksu 17 €. - Koulutuksesta saa myös pyydettäessä Hätäensiapukortin, jonka hinta on 10 €. Hintoihin lisätään alv 24 %.

Ammattilaisen kuormanvarmistaminen

22.9.2017 13.11.2017

Perehtyä kuormansidonnan lakisääteisiin määräyksiin ja turvalliseen tavaran kuljettamiseen. Sisältö: Kuorman sidonta, fysiikan vaikutus, kuormansidonnan apuvälineet, kuormansidontatavat, päällirakenteet. Lisäksi tehdään kuormansidontaharjoituksia käytännössä.

120 € sisältäen aamukahvin ja lounaan. Ammattipätevyysmerkinnän haluavilta laskutetaan lisäksi Trafin viranomaismaksu 17 €. Hintoihin lisätään alv 24 %.

Kuljettajan turvallinen työpäivä (työturvallisuuskorttikoulutus)

18.9.2017 14.11.2017 13.12.2017

Edistää kuljettajien työturvallisuutta yhteisillä työpaikoilla toimittaessa. Koulutus antaa perustiedot työympäristön vaaroista ja työsuojelusta. Kuljettaja tunnistaa ja arvioi työturvallisuuteen liittyviä riskejä ja siten ennaltaehkäisee vahinkojen syntymistä. Hän tunnistaa yhteisellä työpaikalla toimivien osapuolten roolit ja vastuut.

120 € sisältäen aamukahvin ja lounaan. Ammattipätevyysmerkinnän haluavilta laskutetaan lisäksi Trafin viranomaismaksu 17 €. Yleinen työturvallisuuskortti pyydettäessä, hinta 10 €. Hintoihin lisätään alv 24 %.

Asiakaspalvelu ja itsensä johtaminen

1.9.2017 20.10.2017

Auttaa osallistujia ymmärtämään itsensä johtamisen merkityksen asiakaspalvelussa ja kuljettajan työssä. Sisältö mm. vuorovaikutus, asiakaspalvelutilanteet ja itsensä johtaminen,

120 € sisältäen aamukahvin ja lounaan. Ammattipätevyysmerkinnän haluavilta laskutetaan lisäksi Trafin viranomaismaksu 17 euroa. Hintoihin lisätään alv 24 %.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: ekaoy.fi/kap

5


Koulutus

Aika

Tavoite/sisältö

Hinta/osallistuja

Ammattikuljettajan kunnon päivä 1

21.9.2017 12.12.2017

Edistää kuljettajien hyvinvointia sekä fyysistä ja psyykkistä työkykyä. Motivoida kuljettajia omaehtoiseen työkyvyn, kunnon sekä elämäntapojen tarkasteluun. Sisältö: nykytilanteen arviointi, verenpaineen ja kehonkoostumuksen (paino ja painoindeksi, kehon rasva- ja luusto-lihas-%, lepoaineenvaihdunta, viskeraalinen rasva) mittaus, psyykkinen kuntotesti, lihaskuntotestit.

120 € sisältäen aamukahvin ja lounaan. Ammattipätevyysmerkinnän haluavilta laskutetaan lisäksi Trafin viranomaismaksu 17 €. Hintoihin lisätään alv 24 %.

Tieturva 1 (kuljettajan tieturvallisuuskoulutus)

18.5.2017 29.8.2017 17.10.2017 15.11.2017

Edistää kuljettajien tie-, liikenne- ja työturvallisuutta tiellä tapahtuvassa työssä. Sisältö: johdanto tiellä tehtävään työhön, turvallisuuden varmistaminen liikenteen järjestelyin, turvallisuus työkoneen kuljettamisessa, varautuminen onnettomuustilanteisiin, työturvallisuustehtävät sekä tiellä työskentelyn vaarat ja ongelmat kuljettajan näkökulmasta.

120 € sisältäen aamukahvin ja lounaan. Ammattipätevyysmerkinnän haluavilta laskutetaan lisäksi Trafin viranomaismaksu 17 €. Hintoihin lisätään alv 24 %.

Digipiirturin käyttö, sidonta ja vastuu

17.5.2017 20.9.2017 17.11.2017 14.12.2017

Digitaalisen ajopiirturin oikea ja työtehtävien edellyttämä käyttö. Kuljettaja tiedostaa omat ja yrityksen velvollisuudet digipiirturin käytössä. Hän ymmärtää kuorman sidonnan vaatimukset sekä kuljetusketjun vastuun kuorman varmistamisessa ja ajo- ja lepoaikojen noudattamisessa.

120 € sisältäen aamukahvin ja lounaan. Ammattipätevyysmerkinnän haluavilta laskutetaan lisäksi Trafin viranomaismaksu 17 €. Hintoihin lisätään alv 24 %.

Trukinkuljettajan työ- ja turvallisuuskoulutus

31.8.2017 16.10.2017

Työturvallisuuden parantaminen autonkuljettajan työssä. Kuljettajan tietoisuus lastaajan velvollisuuksista, vastuista ja oikeuksista. Tavoitteena on lisäksi tunnistaa trukinkuljettajien vastuut ja velvollisuudet, lisätä trukkien käytön tehokkuutta sekä pienentää materiaalivahinkojen todennäköisyyttä.

120 € sisältäen aamukahvin ja lounaan. Ammattipätevyysmerkinnän haluavilta laskutetaan lisäksi Trafin viranomaismaksu 17 €. Hintoihin lisätään alv 24 %.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: ekaoy.fi/kap 6


Tulityö- ja työturvallisuuskorttikoulutus

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:

ekaoy.fi/ilmoittaudu

Tästä löydät kaikille avoimet tulityö- ja työturvallisuuskorttikoulutukset. Ilmoittaudu sähköisesti osoitteessa ekaoy.fi. Yrityskohtaisista toteutuksista pyydä tarjous: Liisa Avelin, 040 704 4454, liisa.avelin@ekami.fi.

Tulityökortti Tavoite/sisältö Tavoitteena on ennalta ehkäistä tulityöonnettomuuksien synty. Koulutuksessa käsitellään keskeinen ohjaava lainsäädäntö ja ohjeistus sekä eri osapuolten vastuut ja tulityön ennakkosuunnittelun ja tulityöluvan merkitys. Lisäksi opitaan tekemään tulityö turvallisesti.

Kenelle Tulitöistä vastaaville esimiehille, tulitöiden tekijöille ja teettäjille, tulitöiden vartijoille sekä työtä valvoville henkilöille.

Aika 12.5.2017 9.6.2017 25.8.2017 8.9.2017 20.10.2017 10.11.2017 8.12.2017

Hinta/osallistuja 135 € sisältäen aamu- ja iltapäiväkahvin ja lounaan. Lopputentin läpäisseet saavat viisi vuotta voimassa olevan tulityökortin. Hintaan lisätään alv 24 %.

Alkusammutus AS1 Tavoite/sisältö Alkusammutuskoulutus koostuu teoriaosuudesta ja sammutuspeitteen ja käsisammuttimen käyttöharjoituksista. Koulutus auttaa myös tunnistamaan palovaaran aiheuttajia ja ehkäisemään vaaratilanteita. Lähiopiskelu: teoria 45 min + harjoitukset 45 min.

Kenelle Kahden tunnin mittainen alkusammutuskoulutus soveltuu paloturvallisuuden peruskoulutukseksi kaikille sammutustaitojen kehittämisestä kiinnostuneille.

Aika 9.5.2017 klo 8 - 10 6.6.2017 klo 8 - 10 11.8.2017 klo 8 - 11 15.9.2017 klo 8 - 11 19.10.2017 klo 8 - 11 17.11.2017 klo 8 - 11 15.12.2017 klo 8 - 11

Hinta/ osallistuja 60 €/hlö sisältäen materiaalin ja todistuksen. AS1-kortin hinta on lisäksi 10 €. Hintoihin lisätään alv 24 %.


Työturvallisuuskortti (yleinen) Koulutukset järjestetään Ekamin Katariinan kampuksella, Lehmustie 4, 48130 Kotka.

Kenelle

Tavoite/sisältö

Teollisuuden yhteisillä työpaikoilla, rakennusalalla, julkisella sektorilla, telakoilla jne. työskenteleville ammattilaisille.

Aika

Perustiedot työympäristön vaarojen tunnistamisesta sekä valmiudet työsuojelun yleisiin periaatteisiin ja laadukkaaseen toimintaan. Tavoitteena on myös parantaa käytännön yhteistoimintaa yhteisillä työpaikoilla työn tilaajan ja sen toimittajien välillä.

5.5.2017 2.6.2017 18.8.2017 1.9.2017 6.10.2017 3.11.2017 1.12.2017

Hinta/osallistuja 135 € sisältäen aamu- ja iltapäiväkahvin ja lounaan. Lopputentin läpäisseet saavat viisi vuotta voimassa olevan työturvallisuuskortin. Hintaan lisätään alv 24 %.

Muut työturvallisuuskortit Kenelle

Sisältö

Työturvallisuuskorttikoulutus kemian ja metsäteollisuuden aloilla työskenteleville

Perustiedot työympäristön vaarojen tunnistamisesta sekä valmiudet työsuojelun yleisiin periaatteisiin ja laadukkaaseen toimintaan kemian ja metsäteollisuuden toimialoilla.

Trukinkuljettajan työ- ja turvallisuuskoulutus kuorma- ja linja-autonkuljettajlle

Kuljettajan turvallinen työpäivä (työturvallisuuskortti) kuorma- ja linja-autojen kuljettajille

Aika 6.9.2017 13.12.2017

Paikka

Hinta/osallistuja

Hamina, Kadettikoulunkatu 18

125 € sisältäen sisältäen aamu- ja iltapäiväkahvin ja lounaan. Lopputentin läpäisseet saavat viisi vuotta voimassa olevan työturvallisuuskortin. Hintaan lisätään alv 24 %.

Kuljettajan tietoisuus lastaajan velvollisuuksista, vastuista ja oikeuksista, trukkien käytön tehokkuus osana autonkuljettajan työtä ja materiaalivahinkojen todennäköisyyden pienentäminen.

Katariina, Lehmustie 4 48130 Kotka

120 € sisältäen aamukahvin ja lounaan. Ammattipätevyysmerkinnän haluavilta laskutetaan lisäksi Trafin viranomaismaksu 17 €. Hintoihin lisätään alv 24 %.

Perustiedot työympäristön vaarojen tunnistamisesta, sekä valmiudet työsuojelun yleisiin periaatteisiin ja laadukkaaseen toimintaan kuljetusalalla

Katariina, Lehmustie 4 48130 Kotka

120 € sisältäen aamukahvin ja lounaan. Ammattipätevyysmerkinnän haluavilta laskutetaan lisäksi Trafin viranomaismaksu 17 €. Yleinen työturvallisuuskortti 10 €. Hintoihin lisätään alv 24 %.


Sähkö- ja automaatioalan pätevyyskoulutus Koulutukset järjestetään pääosin Ekamin Haminan kampuksella. Yrityskohtaiset tarjoukset: Liisa Avelin, 040 704 4454, liisa.avelin@ekami.fi.

Koulutus

Aika

Tavoite/sisältö

Hinta/osallistuja

Kuitukaapeliasennukset

Tarjousten perusteella

Kuitukaapelin asentaminen, komponentit ja työvälineet, harjoitustyöt

190 € sisältäen lounaat ja kahvit. Hintaan lisätään alv 24 %.

Käyttöönottomittaukset

14.11.2017

Voimassaolevat määräykset käyttöönottomittauksesta, standardin SFS6000 sisältö, muut kuten EMC-direktiivin vaatimukset

140 € sisältäen lounaat ja kahvit. Hintaan lisätään alv 24 %.

PLCperuskoulutus

Tarjousten perusteella

Boolen algebra, logiikan rakenne, IO:t, kytkennät, peruspiirit, ohjelman rakenne ja -lohkot, projektit S7ympäristössä, ohjelman tallennukset/siirrot: arkisto, varmennus jne.

295 € sisältäen lounaat ja kahvit. Hintaan lisätään alv 24 %.

PLCjatkokoulutus

Tarjousten perusteella

Perusteiden kertaus, online-toiminnot, analogiakortit, väylät (MPI, Profibus, ProfiNet), harjoituksia

295 € sisältäen lounaat ja kahvit. Hintaan lisätään alv 24 %.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:

ekaoy.fi/ilmoittaudu 9


Koulutus

Aika

Tavoite/sisältö

Hinta/osallistuja

Sähköturvallisuustutkinto ST1/ST2

16.11.2017

TUKES:n sähköturvallisuustutkinto ST1/ST2, joka koskee yli 1000 V sähkölaitteistojen asennustöitä

145 € sisältäen lounaat ja kahvit. Hintaan lisätään alv 24 %.

SFS6002 Sähkötyöturvallisuuskorttikoulutus

10.5.2017 6.9.2017 13.12.2017

Sähkön vaarallisuus, sähkötyöturvallisuutta koskevat määräykset ja henkilöiden vastuut, turvalliset työvälineet ja henkilökohtaiset suojaimet, työskentely jännitteettömänä, lähityöt ja jännitetyöt, käyttötyöt sekä opastaminen, koe

135 € sisältäen lounaat ja kahvit. Hintaan lisätään alv 24 %.

Taajuusmuuttajien asennukset ja käyttöönotto

Tarjousten perusteella

Taajuusmuuttajien asennukseen liittyvät turvallisuusmääräykset, sähköasennuksen suunnittelu, käyttöönotto, ohjaus I/O:n kautta, sovellusmakrot, vianhaku, käytännön harjoittelu, asennus ja parametrointi

140 € sisältäen lounaat ja kahvit. Hintaan lisätään alv 24 %.

Pylvästyöskentely

Tarjousten perusteella

Pylvästyöskentelyyn liittyvät turvallisuusmääräykset, verkostotyöt ja pylvään kunto, yhteiskäyttöpylväät, pylvästyöskentelyssä käytettävät henkilösuojaimet ja välineet, sähköliittymän rakentaminen, harukset tarvikkeineen, pienjänniteilmajohdot, käytännön työskentely pylväässä

220 € sisältäen lounaat ja kahvit. Hintaan lisätään alv 24 %.

ATEX

5.10.2017

ATEX-räjähdysvaarallisia tiloja koskevat määräykset, räjähdyssuojausasiakirja, tilaluokitus: palavat kaasut ja nesteet ja palavat pölyt, räjähdysvaarallisten tilojen laitteet ja laitevalinnat, EX-tilojen tarkastukset ja kunnossapito sekä niiden korjaukset

190 € sisältäen lounaat ja kahvit. Hintaan lisätään alv 24 %.

Jännitetyö

27.9.2017 12.12.2017

Jännitetyön tekemiseen liittyvät määräykset ja ohjeet voimassa olevan sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002 mukaisesti. Osallistujilla on suositeltavaa olla voimassa oleva yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus.

220 € sisältäen lounaat ja kahvit. Hintaan lisätään alv 24 %.

Tarvitsetko valmennusta ST1-/ST2-tutkintoon? Katso ajankohta kääntöpuolelta, sivu 17.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:

ekaoy.fi/ilmoittaudu


Merenkulku- ja satama-alan pätevyyskoulutus Koulutukset järjestää Kotka Maritime Centre. Koulutuspaikkana on Ekamin Katariinan kampus, Lehmustie 4, 48130 Kotka. Yrityskohtaiset tarjoukset: asiakasvastaava Pasi Leino, 044 754 9854, pasi.leino@ekami.fi

Kotka Maritime Centre on Ekamin ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteinen koulutuskeskus. Löydät koko koulutustarjontamme osoitteesta maritimekotka.fi.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:

ekaoy.fi/kmc

11


Turvallisuuskoulutukset Koulutus

Kenelle

Aika

Hinta/osallistuja

IMDG Vaarallisten aineiden kuljetuskoulutus

Merenkulun operatiiviselle henkilöstölle, satamien operatiiviselle ja turvallisuushenkilöstölle, maakuljetusorganisaatioille ja liikenneyrittäjille, huolinta- ja ahtaushenkilöstölle.

15. - 17.5.2017 9. - 11.10.2017

505 € sisältäen lounaat ja kahvit. Hintaan lisätään alv 24 %.

Crowd and Crisis Management

Evakuoinnista ja hätätilannetoiminnoista vastaaville merenkulkualan henkilöille.

22. - 24.5.2017 3. - 5.10.2017

485 € sisältäen lounaat ja kahvit. Hintaan lisätään alv 24 %.

Safety Officer

Alusten turvallisuudesta vastaaville henkilöille.

Tarjousten perusteella.

485 € sisältäen lounaat ja kahvit. Hintaan lisätään alv 24 %.

SSO Aluksen turvapäällikön koulutus

Alusten turva-asioista vastaaville kansi- ja konepäällystöhenkilöille (STCW A-VI/5).

11. - 12.9.2017

345 € sisältäen lounaat ja kahvit. Hintaan lisätään alv 24 %.

Basic Safety Training Hätätilanteiden peruskoulutus

Aluksella työskenteleville tai sinne aikoville, joille on merkitty tehtävä aluksen hälytysluettelossa.

8. - 12.5.2017 11. - 15.9.2017 13. - 17.11.2017

405 € sisältäen lounaat ja kahvit. Hintaan lisätään alv 24 %.

Kalastusalusten turvallisuuskoulutus

Kalastusaluksilla työskenteleville.

Tarjousten perusteella.

735 € sisältäen lounaat ja kahvit. Hintaan lisätään alv 24 %.

Pelastusvene-/ lauttamieskoulutus

Merenkulkualan henkilöstölle. STCW-säännöstön A-VI/2-1 -säännön mukainen pelastusvene- ja lauttamieskoulutus.

15. - 17.5.2017 14. - 16.8.2017 20. - 22.11.2017

405 € sisältäen lounaat ja kahvit. Hintaan lisätään alv 24 %.

Pelastusvene-/ lauttamieskoulutus, refreshment

Miehitysasetuksen 166/2013 mukaisten lisäpätevyystodistusten ylläpitämiseen.

17.8.2017 23.11.2017

200 € sisältäen lounaat ja kahvit. Hintaan lisätään alv 24 %.

Turvatoimikoulutus

STCW-säännöstön A-VI/6-1-säännön mukainen turvatoimiasioiden peruskoulutus ja A.VI/6-2-säännön mukainen turvatoimiasioiden lisäkoulutus

5.6.2017 7.8.2017 2.10.2017 4.12.2017

200 € sisältäen lounaat ja kahvit. Hintaan lisätään alv 24 %.


Turvallisuuskoulutukset jtk. Koulutus

Kenelle

Aika

Hinta/osallistuja

FRC- Nopean valmiusveneen kuljettajakoulutus

Merenkulkualan henkilöstölle. STCW-säännöstön A-VI/2-2 -säännön mukainen nopean valmiusveneen kuljettajan koulutus.

22. - 24.5.2017

FRC Refreshment

Merenkulkualan henkilöstölle. STCW-säännöstön A-VI/2-2 -säännön mukainen nopean valmiusveneen kuljettajan koulutus.

18.8.2017 24.11.2017

250 € sisältäen lounaat ja kahvit. Hintaan lisätään alv 24 %.

Risk Assesment

Merenkulkualan henkilöstölle.

Tarjousten perusteella

160 € sisältäen sisältäen lounaat ja kahvit. Hintaan lisätään alv 24 %.

Entry into Enclosed Spaces

Merenkulkualan henkilöstölle.

Tarjousten perusteella

160 € sisältäen sisältäen lounaat ja kahvit. Hintaan lisätään alv 24 %.

Veneilijän ensiapu 1

Veneilijöille räätälöity EA1-koulutus. Sisällössä painotetaan vedessä ja veneessä tapahtuvia ensiaputilanteita.

Tarjousten perusteella

120 € sisältäen lounaat ja kahvit. Hintaan lisätään alv 24 %.

21. - 23.8.2017

605 € sisältäen lounaat ja kahvit. Hintaan lisätään alv 24 %.

Navigointikoulutukset Koulutus ECDIS Karttajärjestelmäkoulutus

Kenelle Alusten kansipäällystöille ja henkilöille, jotka tarvitsevat karttajärjestelmäkoulutusta. (STCW 11/1).

Aika 25. - 28.9.2017

Hinta/osallistuja 525 € sisältäen lounaat ja kahvit. Hintaan lisätään alv 24 %.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:

ekaoy.fi/kmc

13


Luotsikoulutukset Koulutus

Kenelle

Aika

Hinta/osallistuja

Luotsi- ja linjaluotsi -erivapauskoulutukset

Merenkulkualan henkilöstölle

Non stop

Neuvottelu + sopimus

Luotsin ohjauskirjan uusiminen: - simulaattoriajot - tentti

Merenkulkualan henkilöstölle

Non stop

Neuvottelu + sopimus

Peitepiirroskoe

Merenkulkualan henkilöstölle

Non stop

Neuvottelu + sopimus

Ylläpitoajot simulaattorilla

Merenkulkualan henkilöstölle

Non stop

Neuvottelu + sopimus

Lisätietoja luotsikoulutuksista: asiakasvastaava Pasi Leino, 044 754 9854, pasi.leino@ekami.fi

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:

ekaoy.fi/kmc

DP-koulutukset Koulutus

Kenelle

Aika

Hinta/osallistuja

DP Induction

Merenkulkualan henkilöstölle

18. - 21.9.2017 30.10. - 2.11.2017

1490 € sisältäen lentokenttäkuljetukset Helsinki-Vantaa/ Kotka, majoituksen sekä ruokailut. Hintaan lisätään alv 24 %.

DP Simulator

Merenkulkualan henkilöstölle

29.5. - 1.6.2017 27. - 30.11.2017

1735 € sisältäen lentokenttäkuljetukset Helsinki-Vantaa/ Kotka, majoituksen sekä ruokailut. Hintaan lisätään alv 24 %.

14

Lisätietoja Dynamic Positioning -koulutuksista: asiakasvastaava Pasi Leino, 044 754 9854, pasi.leino@ekami.fi


Radiokoulutukset Koulutus

Kenelle

Aika

Hinta/osallistuja

GOC Yleinen radioasemanhoitajan lupakirja

Alusten kansipäällystölle ja henkilöille, joilta pätevyys vaaditaan, mikäli alus liikennöi GMDSS-alueen A1 ulkopuolella tai A1-merialueilla, jos aluksella on MF-, HF- tai Inmarsat-radioliikennelaitteita.

30.10. - 10.11.2017

810 € sisältäen lounaat ja kahvit. Hintaan lisätään alv 24 %.

GOCrefreshment

Aluksen kansipäällystölle. Pätevyys vaaditaan, mikäli alus liikennöi GMDSS-alueen A1 ulkopuolella tai A1-merialueilla, jos aluksella on MF-, HF- tai Inmarsat-radioliikennelaitteita.

8.8.2017 3.10.2017

250 € sisältäen lounaat ja kahvit. Hintaan lisätään alv 24 %.

ROCrajoitettu radioasemanhoitajan lupakirja

Alusten kansipäällystölle ja henkilöstölle, jolta pätevyys vaaditaan, mikäli alus liikennöi GMDSSmerialueella A1.

Tarjousten perusteella

445 € sisältäen lounaat ja kahvit. Hintaan lisätään alv 24 %.

SRCRannikkolaivurin radiotutkinto

Henkilöille, jotka toimivat ammattimerenkulussa. Koulutus soveltuu myös kotimaanliikenteen alusten radioasemien hoitajille.

5. - 6.5.2017

220 € sisältäen lounaat ja kahvit. Hintaan lisätään alv 24 %.

Ilmailuradio

Henkilöille, jotka toimivat lentoliikenteen parissa.

Kysy ajankohtaa puh. 044 754 9854

490 € sisältäen lounaat ja kahvit. Hintaan lisätään alv 24 %.

Muut merenkulku- ja satama-alan koulutukset Koulutus

Kenelle

Aika

Hinta/osallistuja

Konepäällikön koulutus alle 3000 kW

Konepäällystölle, joka tarvitsee STCW- säännöstön A-III/3 mukaisen pätevyyden.

23. - 25.8.2017

620 € sisältäen aamuja päiväkahvit ja lounaat. Hintaan lisätään alv 24 %.

Erityinen hyväksytty kertauskoulutus (kansi- tai konepäällystö)

Kansi- tai konepäällystölle, jolle ei ole edeltävien viiden vuoden aikana kertynyt vähintään 12 kk hyväksyttävää meripalvelua päällystötehtävissä (STCW-pätevyyskirjat)

21. - 23.8.2017

1370 € sisältäen lounaat ilmoittaudu tästä ja kahvit. Hintaan lisätään alv 24 %.

Katso

lisätiedot ja


Koulutus

Kenelle

Aika

Hinta/osallistuja

High Voltage

Merenkulkualan henkilöstölle.

12. - 13.10.2017

600 € sisältäen lounaat ja kahvit. Hintaan lisätään alv 24 %.

ATEX

Aluksilla työskenteleville sähköalan ammattilaisille.

5.10.2017

190 € sisältäen lounaat ja kahvit. Hintaan lisätään alv 24 %.

Trukinkuljettajan turvallisuuskoulutus

Teollisuudessa ja logistiikka-alalla työskenteleville henkilöille, jotka käyttävät työssään trukkia.

12. - 13.10.2017

285 € sisältäen lounaat ja kahvit. Hintaan lisätään alv 24 %.

ADR-kuljetukset merellä

Merenkulun operatiiviselle henkilöstölle, satamien operatiiviselle ja turvallisuushenkilöstölle, maakuljetusorganisaatioille ja liikenneyrittäjille, huolinta- ja ahtaushenkilöstölle.

Kysy ajankohtaa, puh. 044 754 9854

280 € sisältäen lounaat ja kahvit. Hintaan lisätään alv 24 %.

Rajoitettu merenkulkualan ajolupa kansinosturille Merilainsäädännön tentti

960 € sisältäen lounaat ja kahvit. Hintaan lisätään alv 24 %. Merenkulkualan henkilöstölle, päällikön, yliperämiehen, konepäällikön ja ensimmäisen konemestarin toimeen tarvittavan kelpoisuustodistuksen lainsäädännön osaamisen osoittamiseen

Non stop. Kysy ajankohtaa: 044 754 9854

325 €. Hintaan lisätään alv 24 %.

Lisää merenkulku- ja satama-alan koulutuksia tämän kalenterin kääntöpuolella ja osoitteessa maritimekotka.fi. Pyydä yrityskohtainen tarjous: asiakasvastaava Pasi Leino, 044 754 9854, pasi.leino@ekami.fi.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:

ekaoy.fi/kmc 16


Muu teknisten alojen pätevyyskoulutus Vesityökorttikoulutukset Koulutus

Kenelle

Paikka

Aika

Hinta/osallistuja

Vesityökorttikoulutus ja -tentti (talousvesi)

Henkilölle, jotka tekevät talousveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä.

Malminki

25.5., 22.6., 24.8., 28.9., 26.10. ja 23.11.2017

150 € sisältäen aamu- ja iltapäiväkahvin ja lounaan. Tentin läpäisseet saavat vesityökortin. Pelkkä tentti 80 €. Hintaan lisätään alv 24 %.

Vesityökorttikoulutus ja -tentti (allasvesi)

Henkilölle, jotka tekevät allasveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä.

Malminki

29.5., 22.6., 25.8., 29.9., 27.10. ja 24.11.

150 € sisältäen aamu- ja iltapäiväkahvin ja lounaan. Tentin läpäisseet saavat vesityökortin. Pelkkä tentti 80 €, Hintaan lisätään alv 24 %.

Märkätila-asentajan henkilösertifiointi Koulutus Märkätila-asentajan henkilösertifiointi ja tutkintotilaisuus (siveltävät tuotteet)

Kenelle Märkätilojen siveltäviä vesieristyksiä tekeville asentajille

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:

ekaoy.fi/ilmoittaudu

Paikka Malminki

Aika Teoriapäivät (8 h): 12.5.2017 15.9.2017 24.11.2017

Hinta/osallistuja 500 € sisältäen aamu- ja iltapäiväkahvin ja lounaan. Pelkkä tentti 80 €. Hintaan lisätään alv 24 %.

Lisäksi tentti (1 h) n. kahden viikon päästä teoriapäivästä sekä työnäyttö omassa työmaakohteessa vuoden sisään koulutuksesta.

17


Hitsaajan pätevyyskokeet Koulutus Hitsaajan pätevyyskokeen harjoittelupäivät

Kenelle Hitsaajille, joilla on tarve suorittaa SFS-EN 9606-1:n mukainen hitsaajan pätevyyskoe. Lisäksi hitsausluokkia tarvitseville metallialan työntekijöille, yrityksen työnjohdolle ja yrityksen hitsaustoiminnoista vastaaville henkilöille, kuten hitsauskoordinaattoreille.

Aika Tilausten mukaan

Hinta/osallistuja Ryhmä 1: pienaliitokset ja levykokeet (päittäisliitos) 250 €/päivä, putkikokeet (päittäisliitos) 290 €/päivä. Ryhmä 8: pienaliitokset, levykokeet (päittäisliitos) ja putkikokeet (päittäisliitos) 350 €/päivä. Hinnat sisältävät tarvittavat materiaalit, välineet, lisäaineet, hitsausohjeet, hitsauskokeen, pätevyystodistuksen, tarvittavan opastuksen sekä aamu- ja iltapäiväkahvit sekä lounaat. Hintoihin lisätään alv 24 %.

Hitsaajan pätevyyskokeen suorittaminen onnistuu joustavasti ja nopealla aikataululla. Koulutuksen tavoitteena on valmentaa hitsaaja suoriutumaan standardin SFS-EN 9606-1 mukaisista hitsaajan pätevyyskokeista. Voit suorittaa kokeen haluamallasi hitsausprosessilla (MIG/MAG-hitsaus, puikkohitsaus, TIG-hitsaus) perusaineryhmille 1 ja 8, muut materiaaliryhmät sopimuksen mukaan. Valittavanasi on eri perusaineryhmät (joko levy tai putki) ja haluamasi hitsausprosessi (MIG/MAG-hitsaus, puikkohitsaus, TIG-hitsaus, kaasuhitsaus). Valitsemalla pätevyyskokeen harjoittelupäivät voit harjoitella ennen pätevyyskoetta kouluttajan ohjauksessa. Kysy myös hitsausharjoittelusta ilman pätevyyskoetta. Tarvittaessa räätälöimme pätevyyskokeen yrityksesi tarpeiden mukaiseksi.

UUTTA! Nyt voit varata ajan hitsaajan pätevyyskokeisiin myös netissä

ekaoy.fi/ilmoittaudu 18

Lisätietoja hitsaajan pätevyyskokeista:

Atte Kotilainen 040 556 3252


Palvelualojen pätevyyskoulutus Hygieniaosaaminen Koulutus

Kenelle

Aika

Paikka

Hinta/ osallistuja

Hygieniaosaamiskoulutus ja -testi

Alalle aikoville tai alalla toimiville sekä henkilöille, jotka haluavat päivittää osaamistaan tai haluavat valmennusta hygieniapassitestiin.

25.4.2017 16.5.2017 5.9.2017 3.10.2017 7.11.2017 12.12.2017

Malminki

125 € sisältäen aamukahvit ja kortin tentin läpäisseille. Pelkkä testi 55 €. Hintoihin lisätään alv 24 %.

Anniskeluosaaminen Koulutus

Kenelle

Aika

Paikka

Hinta/ osallistuja

Anniskelupaikan vastaavan hoitajan pätevyyskoulutus ja -testi

Ravintoloiden työntekijöille, jotka työssään tarvitsevat lain vaatiman anniskelupassin.

30.5.2017 17.10.2017

Malminki

125 € sisältäen aamukahvit. Pelkkä testi 55 €. Hintoihin lisätään alv 24 %.

19


Matkailun turvallisuuspassi Koulutus

Kenelle

Aika

Paikka

Hinta/osallistuja

Matkailualan turvallisuuspassi MATUPA

Majoitus- ja ravitsemisalan, ohjelmapalvelualan ja rinnekeskusten työntekijöille.

Kysy ajankohtaa kouluttajalta puh. 040 526 4859

Koteko

100 € sisältää opetuksen, testin ja kortin. Hintaan lisätään alv 24 %.

Ensiapu Koulutus

Kenelle

Aika

Paikka

Hinta/osallistuja

Ensiapu 1®

Ryhmille, jotka tarvitsevat ensiaputaitoja työssään tai vapaa-aikanaan.

Kesto 16 h, kaksi päivää á 8 tuntia. Tilausten mukaan. Kysy lisää: 040 704 4454

Katariina

Ryhmähinta tarjousten perusteella.

Ensiapu 2®

Ryhmille, jotka tarvitsevat ensiaputaitoja työssään tai vapaa-aikanaan. Vaaditaan voimassaoleva EA1-kortti.

Tilausten mukaan. Kysy lisää: 040 704 4454

Hätäensiapu

Ryhmille, jotka tarvitsevat ensiaputaitoja työssään tai vapaa-aikanaan.

Kesto 5, 6, 7 tai 8 tuntia tilausten mukaan. Kysy lisää: 040 704 4454


Työelämäpalvelut Sujuuko tiimityö? Ovatko työyhteisötaitonne ajan tasalla? Millaista johtajuutta työyhteisönne tarvitsee? Palvelumme työyhteisöille voivat olla lyhytkestoista, tiettyyn aiheeseen kohdistettua koulutusta tai pidempikestoista kehittämistä ja valmennusta.

Thomas HPA - Henkilökohtaisen profiilin analyysi Itsearviointiin perustuva Thomas HPA-analyysi kertoo, miten henkilö toimii työssään ja mitkä ovat hänen vahvuutensa ja rajoitteensa. Analyysi auttaa oman työtyylin kehittämisessä sekä erilaisten työskentelytapojen ymmärtämisessä ja huomioimisessa. Sisältö Henkilökohtaisen profiilin analyysi HPA kertoo henkilön vahvuuksista, rajoitteista, motivaatiotekijöistä, omaaloitteisuudesta, kommunikointityylistä, kehittymismahdollisuuksista ja käyttäytymisestä painetilanteessa. Toteutus Analysoitavalle lähetetään sähköpostitse linkki itsearvioon. Siinä hän valitsee annetuista vaihtoehdoista itseään nykyisessä työtilanteessa parhaiten ja vähiten kuvaavat sanat. Arvion tekeminen vie 5 - 10 minuuttia. Analysoitava saa henkilökohtaisen palautteen.

Hinta/osallistuja 250 €/arvioitava (+ alv 24 %). Mahdollisuus myös ryhmätoteutukseen. HPA-analyysiin voidaan liittää seuraavat analyysit Ryhmäanalyysi 1100 €/ryhmä Myyntiominaisuudet 65 €/arvioitava Johtamisominaisuudet 65 €/arvioitava Työhönsuuntautuminen 65 €/arvioitava Hintoihin lisätään alv 24 % Lisätietoja sertifioiduilta Thomas-käyttäjiltä Kouluttaja Suvi Anttila, 0400 209 961, suvi.anttila@ekami.fi ja asiakasvastaava Liisa Avelin, 040 704 4454, liisa.avelin@ekami.fi

21


Ratkaisukeskeinen työyhteisö -valmennus Osallistu Ratkaisukeskeinen työyhteisö -valmennukseen! Se on kaikille työntekijäryhmille suunnattu valmennusohjelma, joka hyödyntää Ben Furmanin ja Tapani Aholan yli kolmen vuosikymmenen kokemuksella työstämää materiaalia. Toteutus Koulutusohjelma koostuu kuudesta kaksi–kolme tuntia kestävästä työpajasta. Kesto on yhteensä 1,5 päivää. Jokaiseen työpajaan liittyy yksi tai useampi harjoitus sekä työpaikkatehtävä, jonka avulla opittuja asioita sovelletaan käytäntöön. Valmennus toteutaan toiminnallisena ja osallistavana ryhmätyöskentelynä henkilökohtaista työkirjaa apuna käyttäen. Koulutus päättyy seurantatapaamiseen, joka järjestetään muutaman viikon kuluttua siitä, kun viimeinen osio on opiskeltu. Hyödyt Opit motivoimaan sekä itseäsi että työtovereitasi, ratkaisemaan ongelmia rakentavasti, luomaan työpaikallesi positiivista ilmapiiriä, antamaan kriittistä palautetta, ottamaan vastaan kritiikkiä ja sopimaan ristiriidat ja loukkaantumiset.

Ryhmäkoko 9–20 henkilöä Hinta/osallistuja 230 € + alv 24 %/osallistuja. Hintaan sisältyy kahvit ja lounaat sekä käsikirja COOPERATION - Ratkaisukeskeinen työyhteisö ja kuinka se tehdään. Lisätietoja kouluttajalta Annu Jokela-Ylipiha, 044 766 4965 annu.jokela-ylipiha@ekami.fi Pyydä tarjous omalle ryhmällesi asiakasvastaava Liisa Avelin, 040 704 4454, liisa.avelin@ekami.fi

Esimerkkejä toteuttamistamme yrityskoulutuksista

22

• • • • • • • • •

Uhka- ja väkivaltatilanteet työyhteisössä Asiantuntija kouluttajana Asiakaspalvelutaidot Erityisruokavaliot Kasvisruokavaliot Lääkehoito Työpaikkaohjaajakoulutus Esimiesaamiaiset Sosiaalinen media ja verkkokauppa pk-yrityksissä


Etelä-Kymenlaakson aikuiskoulutus Oy Lehmustie 4 (C501) 48130 Kotka 010 395 9000 (vaihde) ekaoy.fi

Toimitusjohtaja Sopimukset, koulutusvienti Annu Jokela-Ylipiha 044 766 4965 annu.jokela-ylipiha@ekami.fi

Palveluvastaava Asiakaspalvelu, taloushallinto Saila Ylämäki 050 576 5434 saila.ylamaki@ekami.fi

Haluatko kouluttaa henkilöstöäsi? Pyydä yrityskohtainen tarjous: Koulutussuunnittelija: pätevyyskorttikoulutukset, työyhteisöpalvelut Annemari Ahoste +358 566 3553 annemari.ahoste@ekami.fi Asiakasvastaava: pätevyyskorttikoulutukset, työyhteisöpalvelut Liisa Avelin 040 704 4454 (toimivapaalla) liisa.avelin@ekami.fi Asiakasvastaava: satama-ala, logistiikka Simo Knutas 0400 559 191 simo.knutas@ekami.fi Asiakasvastaava: merenkulkuala Pasi Leino 044 754 9854 pasi.leino@ekami.fi

23

Ekaoy koulutuskalenteri 2017 (päivitetty 5/2017)  

Aikuiskoulutus Oy, koulutuskalenteri 2017

Ekaoy koulutuskalenteri 2017 (päivitetty 5/2017)  

Aikuiskoulutus Oy, koulutuskalenteri 2017

Advertisement