Page 1

Koulutuskalenteri syksy 2017


Tervetuloa! Työelämän muutokset, alanvaihto tai oma henkilökohtainen kasvu ja kehitys. Nämä ovat muutamia tekijöitä, jotka kannustavat opiskelemaan uutta ja päivittämään omaa osaamista aikuisiällä.

Sisältö Hakuinfo.....................................................................3 Käsi- ja taideteollisuusala............................................4 Liiketalousala ..............................................................5

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Ekami järjestää syksyllä 2017 aikuisille suunnattuja

Matkailuala..........................................................6

• •

Ravitsemisala...........................................................8

tutkintoon, tai sen osiin valmistavia koulutuksia muita lyhyitä ja pidempiä koulutuksia.

Lisäksi voit hakea kaikkiin Ekamin ammatillisiin peruskoulutuksiin vuoden ympäri osoitteessa ekami.fi/hae/suora-haku. Jokaiselle opiskelijalle tehdään joustava, henkilökohtainen opetussuunnitelma. Ekamin lisäksi aikuisille suunnattuja koulutuksia järjestää Etelä-Kymenlaakson aikuiskoulutus Oy. Nämä koulutukset löydät kalenterin kääntöpuolelta. Eri aloille suunnattuihin pätevyyskorttikoulutuksiin voti tutustua myös osoitteessa ekami.fi/yrityksille/kortit. Antoisia oppimisen hetkiä koulutustemme parissa!

Hyvinvointiala.........................................................7

Rakennusala..................................................9 Merenkulku- ja satama-ala.........................................10 Teknologiateollisuuden ala ........................................12 Turvallisuusala..........................................................14 Sähkö- ja automaatioala ............................................. 15 Oppisopimuskoulutus ...............................................16 Yhteystiedot.............................................................17


Hakuinfo Koulutusmuotoja moniin tarpeisiin - valitse sinulle sopivin! Näyttötutkinto Ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot voi kaikki suorittaa näyttötutkintona. Jos hallitset tutkinnon vaatimat osa-alueet jo entuudestaan, voit osoittaa ammattitaitosi tutkintotilaisuuksissa ilman näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta. Perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon suorittaneella on laajat ammatilliset perusvalmiudet alan tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä osa-alueella. Ammattitutkinto Ammattitutkinto soveltuu jo työkokemusta hankkineelle osaamisen tunnustamiseen ja päivittämiseen tai ammattitaidon kehittämiseen. Se voi olla myös väylä uudessa ammatissa tarvittavan ammattitaidon osoittamiseen. Erikoisammattitutkinto Erikoisammattitutkinnossa osoitat alan vaativimpien työtehtävien hallinnan. Erikoisammattitutkinto soveltuu hyvän ammattitaidon omaavalle osaamisen tunnustamiseen sekä osaamisen päivittämiseen ja vahvistamiseen. Osatutkinto Ammatillinen perustutkinto koostuu osatutkinnoista. Tietyn osatutkinnon suorittaminen mahdollistaa oman osaamisesi lisäämisen ja luo siten myös uusia työmahdollisuuksia.

PERUUTUSEHDOT Viisi päivää ennen koulutuksen alkua peruutetuista ilmoittautumisista perimme 50 % osallistumismaksun. Kolme päivää ennen tai sen jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitamme osallistumismaksun kokonaisuudessaan. Pidämme oikeuden muutoksiin.

3


Käsi- ja taideteollisuusala Koulutus

Kenelle

Aika

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani (vaatetus /sisustustekstiili)

Henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet vaatetus-/tekstiiialan työtehtävistä

21.8.2017–31.5.2019

Vaatetusalan ammattitutkinto Ompelija-/vaatturikisälli

Henkilöille, joilla on jo vaatetusalan peruskoulutus tai vastaavat tiedot ja taidot

7.12.2016–7.2.2018. Sisäänotto koulutuspaikkojen vapautuessa.

Hamina

Hinta Ei osallistumismaksua Tutkintomaksu 58 euroa

Hausta: Opintosihteeri Merja Lehtola 040 764 4003 Sisällöistä: Tekstiili: opettaja Liisa Uimonen 050 576 5639 Vaatetus: lehtori Eija Vajavaara 040 556 6578

wilma.ekami.fi/browsecourses 4

Paikka

Hamina

350 euroa + tutkintomaksu 58 euroa


Liiketalousala Koulutus

Kenelle

Liiketalouden perustutkinto

Myynti- ja asiakaspalvelutehtävissä, talous- ja toimistopalvelutehtävissä toimiville tai tehtäviin haluaville henkilöille. Edellyttää työssäoppimispaikkaa.

Myynnin ammattitutkinto

Henkilöille, jotka työskentelevät kaupan alalla tai joilla on kokemusta myyntityöstä/ asiakaspalvelusta. Edellyttää työssäoppimispaikkaa.

Yrittäjän ammattitutkinto

Henkilöille, jotka suunnittelevat oman yrityksen perustamista, ryhtyvät jatkamaan toimivan yrityksen liiketoimintaa tai ovat yrittäjyyden alkutaipaleella.

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Johtamisen erikoisammattitutkinto JET

Aika Jatkuva haku!

Paikka

Hinta

Kotka

Ei osallistumismaksua, tutkintomaksu 58e

Kotka

Oppisopimus-koulutuksena maksuton, omaehtoisena 350 euroa + tutkintomaksu 58e

Räätälöidään osallistujien tarpeen mukaan.

Kotka

Oppisopimuskoulutuksen maksuton. Omaehtoisena 350 euroa + tutkintomaksu 58e

Yksityisen tai julkisen sektorin lähiesimiestehtävissä toimiville tai henkilöille, jotka ovat hakeutumassa esimiestehtäviin.

Aloitus 19.9.2017

Kotka

Oppisopimuskoulutuksena maksuton. Omaehtoisena 350 euroa + tutkintomaksu 58e

Henkilöille, joilla on vankka käytännön kokemus johtamisesta.

Aloitus 20.9.2017

Kotka

Oppisopimuskoulutuksena maksuton. Omaehtoisena 350 euroa + tutkintomaksu 58e

Hakemisesta: Opintosihteeri Riikka Korolainen 0505765429 Koulutuksen sisällöstä: yrittäjyys: kouluttaja Anne Kainlauri 044 762 9050 liiketalous ja myynti: kouluttaja Katja Välimaa 040 753 6857 johtamistyö: kouluttaja Suvi Anttila 0400 209 961

wilma.ekami.fi/browsecourses

5


Matkailuala Koulutus

Kenelle

Aika

Hinta

Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja

Matkailualasta kiinnostuneet tai matkailualan opintoja suorittaneet

Aloitus 15.8.2017

Kotkan ja/tai Haminan kampukset

Tutkintomaksu 58 euroa

Risteilymatkustajan opaskoulutus, matkaoppaan at:n osatutkinto

Risteilymatkustajien opaskoulutus on tarkoitettu sinulle, jolla kielitaitoa ja erinomaiset vuorovaikutustaidot. Monipuolinen kokemus matkailuoppaana toimimisesta antaa hyvän pohjan opiskelulle

Kysy ajankohtaa opintosihteeriltä.

Kotkan ja/ tai Haminan kampukset

120 euroa + tutkintomaksu 58 euroa

Hakemisesta: Opintosihteeri Merja Lehtola 040 764 4003 Koulutusten sisällöistä: Tiiminvetäjä Airi Leino 040 526 4859

wilma.ekami.fi/browsecourses

6

Paikka


Hyvinvointiala Koulutus

Kenelle

Koulutusaika

Paikka

Hinta

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita sosiaali- ja terveysalan työtehtävistä ja joilla on alalle vaadittava fyysinen ja psyykkinen terveys.

14.8.2017 31.5.2019

Katariina

Tutkintomaksu 58 euroa

Potilassiirtojen Ergonomiakortti

Potilassiirtoja tekeville sosiaali- ja terveysalan työntekijöille.

Kysy ajankohtia kouluttajilta.

Katariina

680 euroa

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Kuntoutuksen osaamisalaopinnot jatkajille

Koulutus on suunnattu henkilöille, joilla on jo sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusosat suoritettu hyväksytysti sekä valmiille lähihoitajille, jotka haluavat suorittaa toisen osaamisalan.

14.08.2017 01.06.2018.

Katariina

Ei maksuja

Hakemisesta: Opintosihteeri Arja Pentikäinen 050 576 5411 Koulutusten sisällöistä: Koulutuspäällikkö Armi Raanti 050 576 5438 Opettaja Janne Hyppönen 050 576 5377 Opettaja Anne Henriksson 050 568 0033

wilma.ekami.fi/browsecourses

7


Ravitsemisala Koulutus

Kenelle

Hotelli-, ravintolaja catering-alan perustutkinto

Kokin tai tarjoilijan työstä kiinnostuneelle

Aika elokuu 2017

Hakemisesta: Opintosihteeri Riikka Korolainen 0505765429 Koulutusten sisällöistä: Koulutuspäällikkö Virpi Äijälä 050 581 7334 Tiiminvetäjä Airi Leino 040 526 4859

wilma.ekami.fi/browsecourses 8

Paikka Hamina, Katariina ja/tai Koteko

Hinta Ei osallistumismaksua, tutkintomaksu 58 euroa


Rakennusala Koulutus

Kenelle

Aika

Paikka

Hinta

Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja

Henkilöille, joilla on rakennusalan työkokemusta jonkin verran, tai joilta alan koulutus/ työkokemus puuttuu.

Sisäänotto koulutuspaikkojen vapautuessa.

Malminki

Tutkintomaksu 58 euroa

Talotekniikan perustutkinto, putkiasentaja

Henkilöille, joilla on LVI-alan työkokemusta jonkin verran tai joilta alan koulutus/työkokemus puuttuu kokonaan

Aloitus 29.5.2017, 11.9.2017 tai koulutuspaikkojen vapautuessa.

Malminki

Tutkintomaksu 58 euroa

Pintakäsittelyalan perustutkinto, maalari

Pintakäsittelyalasta kiinnostuneille henkilöille.

Sisäänotto koulutuspaikkojen vapautuessa.

Malminki

Tutkintomaksu 58 euroa

Talonrakennusalan ammattitutkinto

Henkilöille, joilla on rakennusalan perustutkinto tai rakennusalan työkokemusta.

01.01.17. Sisäänotto koulutuspaikkojen vapautuessa

Malminki

Osallistumismaksu 170e + tutkintomaksu 58e

Hakemisesta: Opintosihteeri Sari Turkia 050 576 5423 Talonrakennusalan koulutuksista: Kouluttaja Olli Turkia 040 569 5248 Kouluttaja Jani Viitakangas 040 552 7570 Pintakäsittelyalan koulutuksista: Kouluttaja Silve Tervo 050 597 8457 Kouluttaja Risto Kilpi 050 344 6396

Lisätiedot ja ilmoittautuminen wilma.ekami.fi/browsecourses

wilma.ekami.fi/browsecourses

9


Merenkulku- ja satama-ala Koulutus

Kenelle

Aika

Hinta

Kuljettajakoulutus

Henkilöille, jotka aikovat toimia kotimaanliikenteen I-alueella operoivien alle 100 GT:n lastialusten tai kotimaanliikenteen I-alueen nimetyllä alueella operoivien alle 100 GT:n matkustaja-alusten päällikköinä. 166/2013 21 § 2 -mukainen koulutus

11.09.–13.10.2017

540 euroa/ omaehtoinen 700 euroa/ henkilöstö

Kotimaanliikenteen laivurikoulutus

Henkilöille, jotka aikovat toimia kotimaanliikenteessä operoivien, alle 500 GT:n alusten päällikköinä. Vaatimuksena on laivakonetekniikan suoritus. 166/2013 22 § 2 -mukainen koulutus

09.10.–22.12.2017

595 euroa/ omaehtoinen 850 euroa/ henkilöstö

Koneenhoitajan koulutus 166/2013

Kotimaanliikenteen koneenhoitajan pätevyyttä tarvitseville henkilöille. 166/2013 34 § 2 -mukainen koulutus

09.10.–22.12.2017

595 euroa/ omaehtoinen 850 euroa/ henkilöstö

Lähiliikenteen päällikön koulutus

Lähiliikenteessä toimivien alusten päälliköille.

Jatkuva haku!

750 euroa/ omaehtoinen 955 euroa/ henkilöstö

Merenkulkualan perustutkinto

Henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita merenkulkualasta ja haluavat työskennellä käytännönläheisissä työtehtävissä kansi- tai koneosastolla.

Elokuussa 2017. Työkokemuksen ja aiempien opintosuoritusten perusteella mahdollisuus aloittaa opinnot nonstoppina

Ei osallistumismaksua, tutkinto-maksu 58 euroa

10


Merenkulku- ja satama-ala Koulutus

Kenelle

Aika

Hinta

Laivan kansinosturinkuljettajan pätevöitymiskoulutus

Kansikoneen kuljettamiseen oikeuttavaa pätevyystodistusta tarvitseville henkilöille laivoilla, satamissa ja telakoilla.

Satamamobiilinosturin kuljettajakoulutus

Satamamobiilinosturin kuljettamiseen oikeuttavaa pätevyystodistusta tarvitseville henkilöille.

Satamapuominosturin kuljettajakoulutus

Satamapuominosturin kuljettamiseen oikeuttavaa pätevyystodistusta tarvitseville henkilöille satamissa ja telakoilla.

11.9. - 13.9.2017 16.10. - 18.10.2017 11.12 - 13.12.2017

1195 euroa

Satamakiskonosturin kuljettajakoulutus

Satamakiskonosturin kuljettamiseen oikeuttavaa pätevyystodistusta tarvitseville henkilöille satamissa ja telakoilla.

28.8. - 1.9.2017 2.10. - 6.10.2017 13.11 - 17.11.2017

1890 euroa

Kansinosturin kuljettajakoulutus

Kansinosturin kuljettamiseen oikeuttavaa pätevyystodistusta tarvitseville henkilöille satamissa ja telakoilla.

Tilauksen mukaan: kouluttaja Simo Knutas 0400 559 191

1850 euroa

Tilauksen mukaan: kouluttaja Simo Knutas 0400 559 191

1850 euroa/ omaehtoinen 350 euroa/ henkilöstö 1195 euroa

Hakemisesta Opintosihteeri Niina Kärkkäinen 050 577 7019 Koulutusten sisällöistä tiiminvetäjä Minna Markkanen 050 570 5423

maritimekotka.fi 11


Teknologiateollisuuden ala Koulutus

Kenelle

Aika

Hinta

Kone- ja metallialan perustutkinto, koneistaja

Henkilöille, joilta puuttuu ammatillinen peruskoulutus ja jotka ovat halukkaita hankkimaan osaamista koneistajan työtehtäviin.

Kone- ja metallialan perustutkinto, koneenasentaja

Henkilöille, joilta puuttuu ammatillinen peruskoulutus ja jotka ovat halukkaita hankkimaan osaamista koneen-asentajan ja asennusalan työtehtäviin.

Ei osallistumismaksua, tutkintomaksu 58 e

Kone- ja metallialan perustutkinto, kunnossapitoasentaja

Henkilöille, joilta puuttuu ammatillinen peruskoulutus ja jotka ovat halukkaita hankkimaan osaamista kunnossa-pitoalan työtehtäviin.

Ei osallistumismaksua, tutkintomaksu 58 e

Kone- ja metallialan perustutkinto, levyseppähitsaaja

Henkilöille, joilta puuttuu ammatillinen peruskoulutus ja jotka ovat halukkaita hankkimaan osaamista levy- ja hitsausalan työtehtäviin.

Ei osallistumismaksua, tutkintomaksu 58 e

Tuulivoimaasentajan ammattitutkinto

Ammatillisen metalli- tai sähköalan perustutkinnon tai ammattityöntekijältä edellytettävän riittävän alan ammattitaidon sekä hyvän fyysisen kunnon omaaville.

450 euroa, tutkintomaksu 58 e

Hitsaajan ammattitutkinto

Kone- ja metallialan perustutkinnon tai riittävän alan työkokemuksen sekä hyvän fyysisen kunnon omaaville.

170 euroa tutkintomaksu 58 e

Levytekniikan ammattitutkinto

Kone- ja metallialan perustutkinnon tai riittävän alan työkokemuksen sekä hyvän fyysisen kunnon omaaville.

170 euroa tutkintomaksu 58 e

12

Sisäänotto koulutuspaikkojen vapautuessa.

Ei osallistumismaksua, tutkintomaksu 58 e


Koulutus

Kenelle

Aika

Hinta

Koneistajan ammattitutkinto

Kone- ja metallialan perustutkinnon tai riittävän alan työkokemuksen sekä hyvän fyysisen kunnon omaaville.

Koneenasentajan ammattitutkinto

Ammatillisen metalli- tai sähköalan perustutkinnon tai riittävän alan työkokemuksen ja hyvän fyysisen kunnon omaaville.

Kunnossapidon ammattitutkinto

Ammatillisen metalli- tai sähköalan perustutkinnon tai riittävän alan työkokemuksen ja hyvän fyysisen kunnon omaaville.

170 euroa tutkintomaksu 58 euroa

Tekniikan erikoisammattitutkinto

Henkilöille, joilla on käytännön kokemusta työnjohtamisesta tai sitä tukevista asiantuntijatehtävistä tai henkilöille, jotka ovat siirtymässä vastaaviin tehtäviin.

950 euroa tutkintomaksu 58 euroa

Voimalaitoksenkäyttäjän ammattitutkinto

Alalla työskenteleville, jotka haluavat suorittaa ammattitutkinnon tai osan/ osia siitä sekä heille, jotka haluavat täydentää voimalaitoksen käyttöpuolen osaamistaan tai suuntautua käyttöpuolelle.

Tutkinto hinnoitellaan sen osien mukaan päiväkustannushintaan, tutkintomaksu 58 euroa

Sisäänotto koulutuspaikkojen vapautuessa.

170 euroa tutkintomaksu 58 euroa 170 euroa tutkintomaksu 58 euroa

Hakemisesta: Opintosihteeri Sari Turkia 050 576 5423 Koulutusten sisällöistä: Koulutuspäällikkö Tero Anttila 040 530 3665

wilma.ekami.fi/browsecourses 13


Turvallisuusala Koulutus Vartijan ammattitutkinto

Kenelle Henkilöille, jotka haluavat vartioimisliikkeen vartijoiksi ja ovat täysi-ikäisiä, rehellisiä, luotettavia sekä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan vartijaksi sopivia.

Hakemisesta Opintosihteeri Sari Turkia 050 576 5423 Koulutusten sisällöistä Opettaja Arto Lahtinen 044 712 9334

wilma.ekami.fi/browsecourses 14

Aika 7.8.2017–7.5.2018

Hinta 170 euroa + t utkintomaksu 58 euroa


Sähkö- ja automaatioala Koulutus

Kenelle

Aika

Hinta

Prosessiteollisuuden perustutkinto

Prosessiteollisuuden henkilöille, jotka toimivat prosessien parissa sekä mahdollisille ammatinvaihtajille.

Jatkuva haku, kysy lisätietoja kouluttajalta: 050 560 9921

Ei osallistumismaksua, tutkintomaksu 58 euroa

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto

Sähkö- ja automaatioalasta kiinnostuneille, jotka toimivat kiinteistöjen asennus, saneeraus- ja korjausrakentamisen parissa tai teollisuudessa automaatioalan tehtävissä sekä mahdollisille ammatinvaihtajille.

Jatkuva haku, kysy lisätietoja kouluttajalta: 040 748 4553

Ei osallistumismaksua, tutkintomaksu 58 euroa

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto

Tieto- ja tietoliikennetekniikan alasta kiinnostuneille, myös mahdollisille ammatinvaihtajille.

Jatkuva haku, kysy lisätietoja kouluttajalta: 040 748 4553

Ei osallistumismaksua, tutkintomaksu 58 euroa

Sähköturvallisuustutkinto ST1:een tai ST2:een valmistava koulutus ja tutkinto

Sähkö- ja automaatioalalla toimiville henkilöille, jotka haluavat valmennusta sähköturvallisuustutkinnon suoritukseen.

2.10.–16.11.2017

360 euroa sisältäen koulutuksen, aamukahvin sekä tutkintoon osallistumisen. Opiskelumateriaalin osallistuja kustantaa itse, noin 350 euroa

Hakemisesta: Opintosihteeri Merja Lehtola 040 764 4003

wilma.ekami.fi/browsecourses 15


Oppisopimuskoulutus Kenelle Perehdyttämistilaisuus I: Oppisopimuskoulutuksen kokonaisuus

Perehdyttämistilaisuus II: Oppiminen ja ohjaus

Aika

Oppisopimuskoulutuksen aloittaneille opiskelijoille, työpaikkakouluttajille ja työnantajille. Tilaisuuksiin ovat tervetulleita myös muut asiasta kiinnostuneet.

27.09.2017 klo 8.30–12.00

Oppisopimuskoulutuksen aloittaneille opiskelijoille, työpaikkakouluttajille ja työnantajille. Tilaisuuksiin ovat tervetulleita myös muut asiasta kiinnostuneet.

05.10.2017 klo 8.30–12.00

08.11.2017 klo 12.30–16.00

05.11.2017 klo 12.30–16.00

Ilmoittaudu viimeistään viikkoa ennen perehdytyspäivää puh. 050 576 5408 tai oppisopimuskoulutus@ekami.fi Ilmoittautuneille lähetämme vahvistuksen osallistumisesta sekä ennakkotehtävät.

16

Paikka Koteko

Hinta Ei osallistumismaksua. Opiskelijalle tilaisuudet ovat osa tietopuolista opetusta opintososiaalisine etuineen.


Yhteystiedot ETELÄ-KYMENLAAKSON AMMATTIOPISTO puhelin 010 395 9000 (vaihde) faksi 010 395 9010 sähköposti: etunimi.sukunimi@ekami.fi www.ekami.fi Ulla Jaskari palvelualojen apulaisrehtori puh. 050 449 4800 Kimmo Kallioniemi tekniikan alojen apulaisrehtori puh. 040 837 9739

TIIMIPÄÄLLIKÖT Rakennus- ja pintakäsittelyala Arto Lähde Talotekniikka-, kiinteistöpalvelu-, puhdistuspalveluja turvallisuusala Juha Attenberg Kone- ja metalliala Atte Kotilainen Merenkulku- ja satama-ala Minna Markkanen Logistiikka- ja maarakennusala Pasi Honkanen

KAMPUKSET

Sähkö-, automaatio-, ICT- ja tietojenkäsittelyala Teemu Kuisma

Kotekon kampus Kymenlaaksonkatu 29, 48100 Kotka

Autoala Sami Tervonen

Haminan kampus Kadettikoulunkatu 18, 49400 Hamina

Liiketalousala Katja Andrejev

Malmingin kampus Malminginkatu 8, 48600 Kotka

Kulttuuriala Jari Puheloinen

Katariinan kampus Lehmustie 4, 48130 Kotka

Matkailu-, ravitsemis- ja elintarvikeala Anneli Sagulin Kielikoulutus Jonna Kajander

17

Ekami koulutuskalenteri 2017 (päivitetty 5/2017)  

Syksylle 2017 päivitetty koulutuskalenteri

Ekami koulutuskalenteri 2017 (päivitetty 5/2017)  

Syksylle 2017 päivitetty koulutuskalenteri

Advertisement