Page 1

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχ. Έτος:

2012-13

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

4o ΓΕΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :

«ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ

(ΠΕ)

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΜΑΡΙΩΤΑΚΗ

ΠΕ 12.01

2

ΝΑΙ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΕ 02

2

ΟΧΙ

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ)

ΟΕΠΕΚ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ A. ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ: Κεντρικό ερώτημα: Ποια είναι η πολιτιστική και αρχιτεκτονική κληρονομιά μας και ποια είναι η σημασιολογία της Ακρόπολης διαχρονικά; Υποερωτήματα :  Ποια είναι τα ιστορικά στοιχεία που σχετίζονται με την πολιτική και οικονομική κατάσταση της Αθήνας τον 5ο αιώνα π.Χ.  Το αρχαίο θέατρο / Ηρώδειο στο παρελθόν και σήμερα.  Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αρχιτεκτονικού ρυθμού της Ακρόπολης ;  Πώς μπορούμε να διαφυλάξουμε και να προβάλλουμε τα μνημεία του παρελθόντος, προστατεύοντας τα από ανθρώπινες και περιβαλλοντικές επιδράσεις ;  Η Ακρόπολη σα στοιχείο επίδρασης στον τουρισμό και την οικονομία της χώρας. Σκοπός:  Να αναπτύξουν οι μαθητές και οι μαθήτριες κοινωνική και πολιτική σκέψη και συνείδηση, ώστε να κατανοούν, να παρεμβαίνουν, να αναπτύσσουν κριτική και δημιουργική σχέση με το χώρο.  Να ασκηθούν στην αυτενέργεια, όπως και στη συλλογική εργασία, να αποκτήσουν ενεργητική σχέση με τη ζωή τους.  Να μάθουν να χειρίζονται τη γνώση και την καλλιτεχνική ευαισθησία έτσι ώστε να γεφυρώνουν το ρεαλισμό με τη φαντασία. Η ανάλυση της Ερευνητικής Εργασίας γίνεται με βάση το πρώτο σχήμα του οδηγού (Το Θέμα προσεγγίζεται σε όλες του τις διαστάσεις αυτοτελώς από όλες τις ομάδες, με εσωτερικό καταμερισμό των υπο-θεμάτων του) 

1


Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (κριτήρια επιλογής θέματος, συσχέτιση με διδασκόμενα μαθήματα, αναμενόμενα μαθησιακά οφέλη κ.λ.π., ενδεικτικά μέχρι 300 λέξεις).

Μέσα από την συγκεκριμένη ερευνητική εργασία θα προσπαθήσουμε να γεφυρώσουμε τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος της Β΄ Λυκείου και τις προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών , με τον προβληματισμό τους για τη διάσωση και προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Α) Πεδίο Περιβάλλον και Αειφορία. Στόχος: 

Να προσεγγίσουν κριτικά οι μαθητές το τοπικό περιβάλλον και να αναπτύξουν κοινωνική και πολιτική σκέψη και συνείδηση.

Β) Πεδίο Ανθρωπιστικών Μαθημάτων ( Ιστορία , Έκθεση-Έκφραση , Κείμενα, Αγγλικά). Ιστορία 

Στόχος: Να μάθουν οι μαθητές στοιχεία της τοπικής ιστορίας μέσα από την παρατήρηση του δημόσιου χώρου(αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, μνημεία) και τη συσχέτιση των λέξεων και των ονομασιών με ιστορικούς, κοινωνικούς και γεωγραφικούς παράγοντες. Να εξοικειωθούν με την ερευνητική διαδικασία, μέσα από τη διερεύνηση της τοπικής Ιστορίας , από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές .

Έκθεση – Έκφραση Στόχος:  

Να αναπτύξουν προβληματισμούς και νοήματα μέσα από δημόσια συζήτηση. Να εξασκηθούν στην παραγωγή τεκμηριωμένων κειμένων με στόχο την κριτική παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Κείμενα Στόχος: Να προσδιορίζουν σε ποιήματα και σε πεζά κείμενα «εικόνες» από μνημεία του παρελθόντος. Αγγλικά Στόχος: 

Να δημιουργούν διαλόγους στα Αγγλικά για να παρουσιάσουν τα αξιοθέατα μας στους τουρίστες.

Γ) Πεδίο Τέχνη και Πολιτισμός ( Εικαστικά , Μουσική , Αρχιτεκτονική). Εικαστικά   

Στόχος: Να κατανοήσουν οι μαθητές παραδοσιακές τεχνικές αναπαραστατικού σχεδίου. Να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από τη ζωγραφική, το κολάζ, τις μεικτές τεχνικές. Να μελετήσουν τις κοινωνικές, ιστορικές, οικονομικές, αισθητικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους που συμβάλλουν στην δημιουργία του χώρου και να αξιοποιήσουν παραδείγματα από την Ιστορία της Τέχνης. 2


Μουσική Στόχος:  

Να αναδείξουν την κρυμμένη διάσταση της μουσικής γύρω μας. Να παράγουν ένα μουσικό έργο το οποίο θα σχετίζεται με το θέμα της εργασίας τους.

Αρχιτεκτονική Στόχος:   

Να αναφέρουν τα σημαντικά αρχιτεκτονικά μνημεία της περιοχής. Να διακρίνουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δωρικού ρυθμού . Να απαριθμούν τις διαφορές στον τρόπο δόμησης της περιοχής.

Δ) Πεδίο Μαθηματικά, Φυσικών επιστημών , Τεχνολογία Μαθηματικά Στόχος:  

Να επεξεργάζονται πίνακες και να υπολογίζουν στατιστικά στοιχεία. Να δημιουργούν γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων

Τεχνολογία Στόχος:    

Να χρησιμοποιούν μηχανές αναζήτησης για τη βιβλιογραφική τους έρευνα. Να χρησιμοποιούν προγράμματα επεξεργασίας κειμένου, λογιστικών φύλλων για τη συγγραφή της εργασίας. Να δημιουργούν παρουσιάσεις. Να επεξεργάζονται βίντεο και φωτογραφίες.

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ (μέχρι 200 λέξεις)

Οι δραστηριότητες της Ερευνητικής Εργασίας εξελίσσονται κυκλικά α) από τη σχολική τάξη -όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες συνομιλούν, ανταλλάσσοντας απόψεις, σκέψεις και εμπειρίες, με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα β) στο πεδίο -όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες συλλέγουν μαρτυρίες που διευκρινίζουν πτυχές των ερευνητικών ερωτημάτων και τις καταγράφουν σε σημειώσεις ή σε κασετόφωνα, σε φωτογραφίες και σε βίντεο και γ) στη σχολική τάξη -όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες σχολιάζουν και οργανώνουν τις μαρτυρίες και επεξεργάζονται τα δεδομένα, ώστε να αναδυθεί σταδιακά η συνολική και πλούσια εικόνα της πραγματικότητας με πυρήνα το θέμα της Ερευνητικής Εργασίας, πάνω στο οποίο οι μαθητές και οι μαθήτριες διαλέγονται και διαβουλεύονται.

3


ΜΕΘΟΔΟΙ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

Εννοιολογικός χάρτης

Θυρεός

Χαρτόνια εργασίας

Καταιγισμός ιδεών

Κείμενα από εφημερίδες, περιοδικά

Παρουσίαση

Ομαδική συζήτηση (ολομέλεια, υποομάδες)

Παιχνίδι ρόλων

Δημοσκόπηση

Έρευνα πεδίου

Βιβλιογραφική έρευνα

Βιντεοσκόπηση

Μαγνητοφώνηση

Απαγγελία

Χάρτης

Μουσική

Φωτογραφίες

Οικονομικός προγραμματισμός

Πίνακες

PowerPoint

blog

wiki

Δ. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (μέχρι 200 λέξεις)

Για να έχει η Ερευνητική Εργασία μιαν εσωτερική συνοχή και να συγκροτεί νόημα, οι δραστηριότητες εκτυλίσσονται σταδιακά και μεθοδικά σε τρία στάδια, μέσα από τα οποία οι μαθητές και οι μαθήτριες καταφέρνουν τα εξής:  Στο πρώτο στάδιο, οι μαθητές και οι μαθήτριες αναζητούν, ανακαλύπτουν και αποτυπώνουν τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά της Ακρόπολης. 

Στο δεύτερο στάδιο, προσεγγίζουν τα φυσικά, αρχιτεκτονικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά της

και

περιοχής που επέλεξαν, κάτω από το

κριτικά ερμηνευτικό βλέμμα των συμπολιτών τους. 4


Στο τρίτο στάδιο, τέλος, οι μαθητές και οι μαθήτριες αποφασίζουν, συνεκτιμώντας το λόγο των συμπολιτών τους, για τον τρόπο με τον οποίο θα αναδείξουν τα θετικά στοιχεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και τις απαραίτητες παρεμβάσεις που θα έδιναν λύση σε πιθανά προβλήματα.

Ε. ΠΟΡΟΙ – ΥΛΙΚΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Η.Υ.

Φάκελοι (ατομικοί και ομαδικοί)

Σύνδεση στο διαδίκτυο

Χαρτόνια

Εκτυπωτής

Χρώματα

Φωτογραφική μηχανή

Κάμερα

Δημοσιογραφικό μαγνητόφωνο

Στ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ http://odysseus.culture.gr/h/3/gh3530.jsp?obj_id=2384 http://www.slideshare.net/gregzer/ss-presentation-824314 http://www.theacropolismuseum.gr/default.php?pname=Live_broadcasting&la=1 http://www.theacropolismuseum.gr/default.php?pname=AcropolisSlopes&la=1 http://www.greece.org/parthenon/marmara/history1_gr.htm http://www.greece.org/parthenon/marmara/history3_gr.htm http://www.youtube.com/watch?v=6gTs3Skg2DM&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=cvLtFW9xlkE&feature=related http://www.britishmuseum.org/ http://www.greecevirtual.gr/el/attiki/athens http://www.kee.gr/perivallontiki/teacher6_6.html

5

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗ  

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you