Page 1

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχ. Έτος:

2012-13

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

4o ΓΕΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :

«ΑΠΟ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ» ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

(ΠΕ)

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΜΑΡΙΩΤΑΚΗ

ΠΕ 12.01

2

ΝΑΙ

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ)

ΟΕΠΕΚ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ A. ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ: Κεντρικό ερώτημα: Πως μπορούμε να δημιουργήσουμε τη ψευδαίσθηση της κίνησης με διαδοχικές εικόνες; Υπο-ερωτήματα :  Ποια είναι η εξέλιξη στον τομέα της φωτογραφίας;  Πως μπορούμε να επεξεργαστούμε μια φωτογραφία;  Ποια είναι η εξέλιξη του κινηματογράφου ;  Ποιες ταινίες προτιμούν να παρακολουθούν οι νέοι και ποιες οι ενήλικες;  Πως δημιουργείται μια κινηματογραφική ταινία; Σκοπός:  Να αναπτύξουν οι μαθητές και οι μαθήτριες κοινωνική και κριτική σκέψη, ώστε να κατανοούν, να παρεμβαίνουν, να αναπτύσσουν κριτική και δημιουργική σχέση με τη τέχνη της φωτογραφίας και του κινηματογράφου.  Να ασκηθούν στην αυτενέργεια, όπως και στη συλλογική εργασία, να αποκτήσουν ενεργητική σχέση με τη ζωή τους.  Να μάθουν να χειρίζονται τη γνώση και την καλλιτεχνική ευαισθησία έτσι ώστε να γεφυρώνουν το ρεαλισμό με τη φαντασία. Η ανάλυση της Ερευνητικής Εργασίας γίνεται με βάση το πρώτο σχήμα του οδηγού (Το Θέμα προσεγγίζεται σε όλες του τις διαστάσεις αυτοτελώς από όλες τις ομάδες, με εσωτερικό καταμερισμό των υπο-θεμάτων του) 

1


Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (κριτήρια επιλογής θέματος, συσχέτιση με διδασκόμενα μαθήματα, αναμενόμενα μαθησιακά οφέλη κ.λ.π., ενδεικτικά μέχρι 300 λέξεις).

Μέσα από την συγκεκριμένη ερευνητική εργασία θα προσπαθήσουμε να γεφυρώσουμε τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος της Β΄ Λυκείου και τις προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών, με τη τέχνη της φωτογραφίας και του κινηματογράφου.

Α) Πεδίο Ανθρωπιστικών Μαθημάτων (Έκθεση-Έκφραση , Κείμενα). Έκθεση – Έκφραση Στόχος:  

Να αναπτύξουν προβληματισμούς και νοήματα μέσα από δημόσια συζήτηση. Να εξασκηθούν στην παραγωγή τεκμηριωμένων κειμένων με στόχο την ενημέρωση και την κριτική παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Κείμενα Στόχος:

Να προσδιορίζουν σε ποιήματα και σε πεζά κείμενα σημεία αναφοράς σχετικά με το θέμα μας.

Β) Πεδίο Τέχνη και Πολιτισμός ( Εικαστικά , Θέατρο , Μουσική , Χορός). Εικαστικά   Θέατρο

Στόχος: Να κατανοήσουν οι μαθητές τεχνικές αναπαραστατικού σχεδίου. Να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από τη ζωγραφική, το κολάζ, τις μεικτές τεχνικές. Στόχος:

Να αναδείξουν , μέσα από το παιχνίδι ρόλων, σκηνές από έργα της επιλογής τους ή δικού τους σεναρίου.

Μουσική Στόχος: 

Να παράγουν και να παρουσιάσουν τα μουσικά έργα που σχετίζονται με τις ταινίες που επέλεξαν.

Χορός 

Στόχος: Να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από το χορό.

Γ) Πεδίο Μαθηματικά, Φυσικών επιστημών , Τεχνολογία Μαθηματικά Στόχος:  

Να επεξεργάζονται πίνακες και να υπολογίζουν στατιστικά στοιχεία. Να δημιουργούν γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων

2


Τεχνολογία Στόχος:    

Να χρησιμοποιούν μηχανές αναζήτησης για τη βιβλιογραφική τους έρευνα. Να χρησιμοποιούν προγράμματα επεξεργασίας κειμένου, λογιστικών φύλλων για τη συγγραφή της εργασίας. Να δημιουργούν παρουσιάσεις. Να επεξεργάζονται βίντεο και φωτογραφίες.

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ (μέχρι 200 λέξεις)

Οι δραστηριότητες της Ερευνητικής Εργασίας εξελίσσονται κυκλικά α) από τη σχολική τάξη -όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες συνομιλούν, ανταλλάσσοντας απόψεις, σκέψεις και εμπειρίες, με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα β) στο πεδίο -όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες συλλέγουν μαρτυρίες που διευκρινίζουν πτυχές των ερευνητικών ερωτημάτων και τις καταγράφουν σε σημειώσεις ή σε κασετόφωνα, σε φωτογραφίες και σε βίντεο και γ) στη σχολική τάξη -όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες σχολιάζουν και οργανώνουν τις μαρτυρίες και επεξεργάζονται τα δεδομένα, ώστε να αναδυθεί σταδιακά η συνολική και πλούσια εικόνα της πραγματικότητας με πυρήνα το θέμα της Ερευνητικής Εργασίας, πάνω στο οποίο οι μαθητές και οι μαθήτριες διαλέγονται και διαβουλεύονται.

ΜΕΘΟΔΟΙ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

Εννοιολογικός χάρτης

Θυρεός

Χαρτόνια εργασίας

Καταιγισμός ιδεών

Κείμενα από εφημερίδες, περιοδικά

Παρουσίαση

Ομαδική συζήτηση (ολομέλεια, υποομάδες)

Παιχνίδι ρόλων

Δημοσκόπηση

Έρευνα πεδίου

Βιβλιογραφική έρευνα

Βιντεοσκόπηση

Μαγνητοφώνηση

Θεατρικό σκετς

3


Μουσική

Φωτογραφίες

Πίνακες

PowerPoint

blog

wiki

Δ. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (μέχρι 200 λέξεις)

Για να έχει η Ερευνητική Εργασία μιαν εσωτερική συνοχή και να συγκροτεί νόημα, οι δραστηριότητες εκτυλίσσονται σταδιακά και μεθοδικά σε τρία στάδια, μέσα από τα οποία οι μαθητές και οι μαθήτριες καταφέρνουν τα εξής:  Στο πρώτο στάδιο, οι μαθητές και οι μαθήτριες αναζητούν, ανακαλύπτουν και αποτυπώνουν στοιχεία για την

εξέλιξη της φωτογραφίας και του

κινηματογράφου. 

Στο δεύτερο στάδιο, προσεγγίζουν τις απόψεις νέων και ενηλίκων για το είδος των ταινιών που επιλέγουν

, κάτω από το κριτικά ερμηνευτικό

βλέμμα των συμμαθητών τους.  Στο τρίτο στάδιο, τέλος, οι μαθητές και οι μαθήτριες αποφασίζουν, συνεκτιμώντας το λόγο των συμμαθητών τους, για τον τρόπο με τον οποίο θα προσεγγίσουν τους ρόλους τους και θα υλοποιήσουν σκηνές

από τις

κινηματογραφικές ταινίες που επέλεξαν.

Ε. ΠΟΡΟΙ – ΥΛΙΚΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Η.Υ.

Φάκελοι (ατομικοί και ομαδικοί)

Σύνδεση στο διαδίκτυο

Χαρτόνια

Εκτυπωτής

Χρώματα

Φωτογραφική μηχανή

Κάμερα

Δημοσιογραφικό μαγνητόφωνο

Μουσικά όργανα 4


Στ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

http://reader.ekt.gr/bookReader/show/index.php?lib=EDULLL&item=1166&bitstream=1166_01#page/3/mode/1up http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1 http://www.e-telescope.gr/el/arts-and-culture/204-history-of-photography https://sites.google.com/site/commutechlfh/Home/oi-ergasies/photography http://micro-kosmos.uoa.gr/gr/magazine/ergasies_foititon/ettap/2009-10/Cinemapedia.gr/kinitoskopio001.htm http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UrRUDS1xbNs http://www.cinemainfo.gr/cinema/cinematographyhistory/index.html http://tsapes95.weebly.com/eta-epsilonxiepsilonlambdaiotaxieta-tauomicronupsilonkappaiotanuetamualphatauomicrongammarhoalphaphiomicronupsilon.html http://www.scribd.com/doc/15556276/%CE%9A%CE%99%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%93%CE http://caesarvrettos.com/index.php/gr/statements/statements/t/ http://www.cinemainfo.gr/cinema/cinematographyhistory/articles/digitalcinema/index.html http://kt-pofpp.blogspot.gr/2006/05/blog-post.html http://micro-kosmos.uoa.gr/gr/magazine/ergasies_foititon/ettap/2009-10/Cinemapedia.gr/Stadia_tainias001.htm

5

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ  

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4ου ΓΕΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you