Page 1


OBSAH

Πρόλογος Εισαγωγή Περιβάλλον και έρευνα Πως γεννήθηκε το Active™ Η φωτοκατάλυση Το διοξείδιο του τιτανίου Τα πλεονεκτήματα Οι χρήσεις Εργαστηριακές εκθέσεις Συχνές ερωτήσεις

www.active-ceramic.com www.floornature.com


/07 πρόλογος

ACTIVE™, Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΣΜΟ

Η Iris Ceramica e FMG Fabbrica Marmi e Graniti, στα

πλαίσια

της

δραστηριότητας

της

έρευνας και καινοτομίας, έχει προσαρμόσει μία

νέα

παραγωγική

προσανατολίζεται

σε

μεθοδολογία,

υλικά

το

που

ενεργό

συστατικό των οποίων συνεισφέρει στην βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος.

Αυτή η παραγωγική μεθοδολογία καθιστά

δυνατή την κατασκευή κεραμικών υλικών για δάπεδο και επένδυση που είναι σε θέση να αναπτύξουν μία ουσιαστική αντιβακτηριδιακή

δράση και να μειώσουν τους ρυπαντικούς

παράγοντες οι οποίοι, δυστυχώς, αποτελούν μία σταθερά της σύγχρονης αστικής κατάστασης.

Με το Active™ Clean Air & Antibacterial Ceramic

σήμερα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στα κτίρια, εσωτερικά και εξωτερικά, υλικά που συμβάλουν ενεργά και με διαρκή χρονικό τρόπο στη δημιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος και ατμόσφαιρας.

“Πρέπει να είσαι η αλλαγή που εύχεσαι να δεις στον κόσμο” Μοχάντας Γκάντι, ο Μαχάτμα


/08 εισαγωγή

Η Γη έχει μία ιστορία δισεκατομμυρίων ετών κατά τη διάρκεια των οποίων συνέβησαν διάφορα γεγονότα που την διαμόρφωσαν με τη όψη που σήμερα γνωρίζουμε: ωκεανούς, βουνά, ηφαίστεια, κοιλάδες, ποτάμια. Ο άνθρωπος φθάνει σε έναν κόσμο που είναι έτοιμος να τον υποδεχθεί με όλους τους πόρους του, και παρόλο που αυτός είναι πάρα πολύ μικρός σε σχέση σε με τον κόσμο, οι πράξεις του αποδεικνύονται με το πέρασμα των αιώνων εκρηκτικές, ακριβώς όπως το διατυπώνει η θεωρία του χάους για την οποία μικρές μεταβολές στις αρχικές συνθήκες επιφέρουν μεγάλες αλλαγές στη συμπεριφορά ενός συστήματος μακροπρόθεσμα. Ένα υγιές οικοσύστημα διατηρεί μία φυσική ικανότητα να παράγει σε σταθερές ποσότητες τους απαραίτητους πόρους για τα ζωντανά πλάσματα που κατοικούν σε αυτό. Η υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί σήμερα μία πραγματική απειλή. Ο άνθρωπος μετέτρεψε σχεδόν τις μισές περιοχές της Γης χωρίς πάγους, με σημαντικές συνέπειες στην υπόλοιπη φύση. Δάση που μετατράπηκαν σε αγροτικές περιοχές, ποτάμια με φράγματα, υγρές περιοχές που αποξηράνθηκαν, τσιμεντοποίηση του εδάφους για να κατασκευαστούν δρόμοι και πόλεις: κάθε χρόνο χάνονται περίπου 16 εκατομμύρια εκτάρια δασικής κάλυψης, περιοχές με τα πιο υψηλά επίπεδα βιοποικιλίας. Για να σταματήσουμε αυτήν την υποβάθμιση θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να ζήσουμε μέσα στα όρια των δυνατοτήτων επιβάρυνσης των οικοσυστημάτων. Οι δραστηριότητες του ανθρώπου αναπτύχθηκαν με το πέρασμα του χρόνου με έναν τρόπο όλο και πιο εξαρτώμενο από τη βιομηχανοποίηση και με όλο και μικρότερη προσοχή στις συνέπειες για το περιβάλλον που μας περιβάλλει. Η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι ένα σύνολο βλαβερών επιδράσεων που αλλοιώνει την βιόσφαιρα και κατά συνέπεια αντανακλάται στον άνθρωπο. Αυτές οι επιδράσεις εξαρτώνται από ένα σύνολο παραγόντων που μεταβάλλουν τις υπάρχουσες ισορροπίες, που συχνά απελευθερώνονται στον αέρα ως υποπροϊόντα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Με αυτόν τον τρόπο εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα ουσίες που δεν θα υπήρχαν στη φυσική σύνθεση του αέρα και που, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, παράγουν μία βλαβερή επίδραση στον άνθρωπο, στα ζώα και στην βλάστηση. Είναι πρόσφατη η στροφή του ενδιαφέροντος της διεθνούς κοινότητας προς την κατάσταση της Γης, και κοινός στόχος θα πρέπει να είναι η επίτευξη του ορίου της βιωσιμότητας. Αυτή θα πρέπει να είναι το μέτρο αξιολόγησης της κατανάλωσης των πόρων και της παραγωγής αποβλήτων που προκαλούνται από το κάθε περιβάλλον και είναι το κριτήριο για το πόσο είναι υψηλό το gap ανάμεσα στους πραγματικούς πόρους και την υπερβολική εκμετάλλευση αυτών των ίδιων. Το Active™ Clean Air & Antibacterial Ceramic παρουσιάζεται ως ένα εργαλείο με σκοπό την ανάκτηση μέρους εκείνων των περιβαλλοντικών επιρροών που δημιουργούνται από το σύστημα ζωής μας, μειώνοντας τις επιδράσεις που προκαλούνται καθημερινά από τη μόλυνση και το smog, σεβόμενοι το οικοσύστημα χάρη στο φυσικό μηχανισμό της φωτοκατάλυσης.


/09 εισαγωγή

Οι προσπάθειες για την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής που ξεκίνησαν χάρη στο πρωτόκολλο του Κιότο έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μίας νέας γενιάς υλικών που είναι σε θέση όχι μόνο να έχουν μικρότερες επιδράσεις στο περιβάλλον κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, αλλά κυρίως να παράγουν μία δράση που είναι χρήσιμη για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα. Σε αυτό το πλαίσιο το Active™ Clean Air & Antibacterial Ceramic παρουσιάζεται ως το υλικό επιλογής, διότι περιγράφεται ως εξαιρετικός συνεργάτης για τις πολιτικές μείωσης των κυριότερων αερίων που ευθύνονται για την ατμοσφαιρική ρύπανση και τις τοξικές βροχές.


/10 ατμοσφαιρική ρύπανση


/11 περιβάλλον και έρευνα Συχνά υπάρχει μία μεγάλη χρονική καθυστέρηση ανάμεσα σε μία συγκεκριμένη δραστηριότητα και την αντίστοιχη εκδήλωση της περιβαλλοντικής ζημίας. Η οικοδομική διαδικασία, όπως όλες οι δραστηριότητες, για να πραγματοποιηθεί προξενεί αλλοιώσεις ή συνέπειες στο περιβάλλον. Η χρήση του Active™ Clean Air & Antibacterial Ceramic ως υλικό επένδυσης ενός κτιρίου διαδραματίζει μία σημαντική προληπτική δράση ακριβώς προς όφελος της περιβαλλοντικής αειφορίας. Χάρη στις ιδιότητές του το Active™, όπως μπορούμε να καταλάβουμε και από το όνομά του, είναι σε θέση να καθαρίσει τον αέρα από μεγάλο τμήμα των βλαβερών εκπομπών, να μειώσει αισθητά τις παρεμβάσεις συντήρησης κατά τη διάρκεια ολόκληρης της ζωής του κτιρίου, να μειώσει τη ρύπανση από χημικά προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης και τα αντίστοιχα έξοδά τους. Η Iris Ceramica e FMG Fabbrica Marmi e Graniti παρακολουθεί με προσοχή τις σύγχρονες εξελίξεις. Σε μία περίοδο κρίσης και ανασφάλειας,, η προσοχή στο δημόσιο αγαθό είναι ένα σημάδι μεγάλης υπευθυνότητας που ένας μεγάλος Όμιλος προσφέρει για να συνεισφέρει στη μείωση της ρύπανσης και για να αναπτύξει με αυτόν τον τρόπο μία ουσιαστική δράση για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών. Η επεξεργασία του τσιμέντου και μία αξιοσημείωτη αλλαγή των προβλέψεων οδήγησαν στην έρευνα που είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία του Active™ Clean Air & Antibacterial Ceramic. Η απαίτηση ενός πιο καθαρού περιβάλλοντος, η ανάγκη να διατηρήσουμε το οικοσύστημα, γέννησαν αυτή την καινοτομική μεθοδολογία, που γίνεται μία ευκαιρία για αρχιτέκτονες και διακοσμητές εσωτερικών χώρων, σχεδιαστές, πολεοδόμους και τεχνικούς να αναπτύξουν μία νέα δημιουργικότητα με ένα υλικό ευέλικτο λόγω των πιθανών εφαρμογών του σε διάφορους τομείς (για δάπεδα και επενδύσεις, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους) και λόγω των βελτιώσεων που μπορεί να επιφέρει στην ατμόσφαιρα. Εν κατακλείδι, υλικά που μπορούν να συμβάλλουν ενεργά στην επίτευξη ενός καλύτερου περιβάλλοντος και ατμόσφαιρας.


/12 πως γεννήθηκε το Active™ Clean Air & Antibacterial Ceramic ΠΩΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΤΟ ACTIVE™ CLEAN AIR & ANTIBACTERIAL CERAMIC Εκμεταλλευόμενοι τη μέθοδο της φωτοκατάλυσης, για την οποία ένας καταλύτης, σε αυτήν την περίπτωση το διοξείδιο του τιτανίου, είναι σε θέση να αναπτύξει τη δράση του κάθε φορά που ακτινοβολείται με ηλιακό ή τεχνητό φως με το κατάλληλο μήκος κύματος που περιέχει ακτίνες UVA (1) καθαρίζει ο αέρας από τις οργανικές ρυπαντικές ουσίες. Πράγματι, μέσω της οξείδωσής τους οι βλαβερές οργανικές ουσίες μετατρέπονται σε αβλαβείς δημιουργώντας τρεις σημαντικούς παράγοντες: 1. καθαρισμό του αέρα από οργανικές και ανόργανες βλαβερές ουσίες 2. απολύμανση των επιφανειών από τα βακτηρίδια 3. δημιουργία αυτοκαθαριζόμενων επιφανειών, εκμεταλλευόμενοι την υπερ-υδροφιλία που προκαλείται από την παρουσία του ακτινοβολημένου ημιαγωγού TiO2). Σημειώνεται πως ακριβώς λόγω των αντιβακτηριδιακών της χαρακτηριστικών, η φωτοκατάλυση χρησιμοποιείται ευρέως και στην κλωστοϋφαντουργία, την βιομηχανία των καλλυντικών και στις τεχνικές απολύμανσης στον υγειονομικό τομέα. Το Active™ Clean Air & Antibacterial Ceramic γεννήθηκε από μία επεξεργασία του διοξειδίου του τιτανίου (που δρα ως φωτοκαταλύτης) που έγινε στα πλακίδια σε μία υψηλή θερμοκρασία που εξασφαλίζει τα προαναφερθέντα αποτελέσματα. Η φωτοκαταλυτική τεχνολογία που βασίζεται στο διοξείδιο του τιτανίου χρησιμοποιείται με ποικίλους τρόπους σε διάφορους τομείς της βιομηχανίας και οι τρόποι χρήσης βασίζονται συχνά στις νανοτεχνολογίες, παράγοντας που μπορεί υποθετικά να προκαλέσει σε μερικές περιπτώσεις κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. Η έρευνα της Iris Ceramica e FMG Fabbrica Marmi e Graniti ετοίμασε μία νέα μεθοδολογία, που δεν προβλέπει την χρήση νανομορίων όπως οι ήδη γνωστές μεθοδολογίες, αλλά χρησιμοποιεί μία εφαρμογή με μικρομετρικές σκόνες διοξειδίου του τιτανίου.

(1) οι ακτίνες UVA ανήκουν σε μία συχνότητα μη βλαβερού φωτός γύρω στα 400 νανόμετρα (nm)


/13 η φωτοκατάλυση Η ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗ Η φωτοκατάλυση είναι ένα φυσικό φαινόμενο που μιμείται ότι πιο απλό υπάρχει στη φύση, με διάφορες ομοιότητες με τη χλωροφυλλική φωτοσύνθεση. Η χημική διαδικασία που βρίσκεται στη βάση αυτών των δυο αντιδράσεων είναι πράγματι η οξείδωση που ξεκινά χάρη στη συναδυασμένη δράση του φωτός (ηλιακού ή τεχνητού) και του αέρα παρουσία ενός φωτοκαταλύτη και που οδηγεί στη μετατροπή οργανικών και ανόργανων βλαβερών ουσιών σε εντελώς ακίνδυνες ενώσεις. Με αυτόν τον τρόπο, η φωτοκατάλυση διευκολύνει μία πιο γρήγορη αποσύνθεση των ρύπων αποφεύγοντας τη συσσώρευσή τους. Η φωτοκαταλυτική διαδικασία διαδραματίζει έναν όλο και πιο σημαντικό ρόλο στις δραστηριότητες περιβαλλοντικού ελέγχου, διότι πρόκειται για μία λύση με μηδενικές επιπτώσεις στο περιβάλλον: η χρήση του TiO2 στη δημιουργία νέων υλικών έχει επομένως μία πραγματική αξία οικολογικής αειφορίας. ΤΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Το διοξείδιο του τιτανίου (ή οξείδιο του τιτανίου (IV) ή Ε171) είναι ένας γνωστός φωτοκαταλύτης με τη μορφή κρυσταλλικής άχρωμης σκόνης, που τείνει προς λευκό, μη βλαβερού για την υγεία· έχει χημικό τύπο TiO2, ο αριθμός του CAS είναι 13463-67-7. Το διοξείδιο του τιτανίου λόγω του υψηλού του δείκτη διάθλασης χρησιμοποιείται κυρίως ως λευκή χρωστική ουσία στα βερνίκια, στις πλαστικές ύλες και στο τσιμέντο για κατασκευές και ως αδιαφανοποιητής για τα έγχρωμα βερνίκια· για αυτόν τον λόγο το λένε κοινώς και «λευκό του τιτανίου». Ακριβώς λόγω του υψηλού του δείκτη διάθλασης, προτιμάται η εφαρμογή της επεξεργασίας πάνω σε ανοιχτόχρωμα χρώμα παρά σε υλικά με σκούρες αποχρώσεις. Το διοξείδιο του τιτανίου είναι ένας γνωστός καταλύτης σε θέση να αποσυνθέσει λόγω οξείδωσης πολλά προϊόντα οργανικών χημικών ενώσεων. Εκμεταλλευόμενοι αυτήν την ιδιότητα μπορούμε να αποκτήσουμε υλικά τα οποία, μέσω της ενεργοποίησης του ηλιακού φωτός, θα είναι σε θέση να καταστρέψουν τα προϊόντα χημικών ενώσεων που έχουν καθίσει πάνω τους. Αυτή η ιδιότητα οδήγησε στην ανάπτυξη μίας νέας κατηγορίας υλικών που διαθέτουν αυτό-καθαριστικές και αντιρρυπαντικές ιδιότητες. Όταν εκτίθενται στο φως, τα μόρια του διοξειδίου του τιτανίου καταλύουν την οξείδωση οργανικών υπολειμμάτων (βρωμιά, κατακάθια της μόλυνσης και μικροοργανισμοί διαφόρων ειδών) σε μη βλαβερά συστατικά.

ΦΩΣ

(1) ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ ΡΥΠΟΙ (2) ΑΝΟΡΓΑΝΟΙ ΡΥΠΟΙ

(1) VOC (βενζόλιο, τολουόλιο), Μεθυλομερκαπτάνη (αέριο), Οργανικά χλωριούχα, Αρωματικά Πολυ-υγροποιημένα αέρια, Ακεταλδεΰδη, Φορμαλδεΰδη (2) CO, Nox, Sox, NH3


/14 τα οφέλη ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ACTIVE™ CLEAN AIR & ANTIBACTERIAL CERAMIC Η εφαρμογή του Active™ Clean Air & Antibacterial Ceramic ενσωματώνει τις τρεις ποιότητες του υλικού, ενεργοποιώντας τρεις πολύ σημαντικές δράσεις που είναι: • αντιρρυπαντική • αντιβακτηριδιακή • αυτο-καθαριστική Αυτές οι τρεις δράσεις είναι αποτέλεσμα της οξειδωτικής διαδικασίας που συμβαίνει με την επαφή με μία φωτοκαταλυτική επιφάνεια. Όταν πρόκειται για ρυπαντικές ουσίες (όπως για παράδειγμα οξείδια του αζώτου, οξείδια του θείου ή μονοξείδιο του άνθρακα) παρακολουθούμε την εξέλιξη της αντιρρυπαντικής αντίδρασης, με την οποία οι ρυπαντικές ουσίες αποσυντίθενται. Αν μιλάμε για βακτηρίδια υπάρχει μία αντιβακτηριδιακή αντίδραση, ενώ αν μιλάμε για ουσίες που λερώνουν λαμβάνει χώρα το φαινόμενο του αυτοκαθαρισμού που ενεργοποιείται από το Active™. Αυτή η δράση ισχύει και για εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους και για εφαρμογές σε εσωτερικούς χώρους, γιατί η αντίδραση επιτυγχάνεται και χάρη σε φώτα με διάχυση ακτινών UVA και με το έμμεσο φως του ήλιου, μια που η σύνθεση της ατμόσφαιρας στο εσωτερικό των κτιρίων είναι ουσιαστικά η ίδια που βρίσκουμε στον εξωτερικό χώρο, αν και αλλάζουν οι ποσότητες των μολυσματικών ουσιών: αν στον εξωτερικό χώρο υπάρχουν ρυπαντικές ουσίες, σε ένα εσωτερικό χώρο έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις εκπομπές αερίων από τις εγκαταστάσεις θέρμανσης, τα κλιματιστικά, μέχρι και τον απλό καπνό του τσιγάρου.


/15 οι χρήσεις ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ Λόγω της αποτελεσματικότητας της επεξεργασίας Active™ Clean Air & Antibacterial Ceramic που εφαρμόζεται στις κεραμικές επιφάνειες,, τα υλικά που προκύπτουν είναι κατάλληλα για εφαρμογές στους πιο ποικίλους τομείς, είτε στις ιδιωτικές κατασκευές, είτε στις εμπορικές και δημόσιες. Η προσοχή στην επιλογή των υλικών κατασκευής είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας στον τομέα της αρχιτεκτονικής: η αισθητική όψη ενός κτιρίου πράγματι εξαρτάται κατά ένα μεγάλο ποσοστό από την ικανότητα συντήρησής του με το πέρασμα του χρόνου. Οποιοδήποτε κτίριο που είναι εκτεθειμένο στην καθημερινή επίθεση των ρυπαντικών ουσιών που υπάρχουν στον αέρα, κυρίως στο αστικό περιβάλλον, φθείρεται πολύ σύντομα. Η εφαρμογή σε επένδυση σε ένα μεγάλο κτίριο του Active™ εξασφαλίζει τη διατήρηση των αισθητικών χαρακτηριστικών του κτιρίου, αποφεύγοντας την φθορά που προκαλείται από το νέφος, και συνεισφέροντας ταυτόχρονα στον καθαρισμό του αέρα από βλαβερές ουσίες όπως τα ΝΟx, προϊόντα από την καθημερινή ατμοσφαιρική ρύπανση. Άλλο παράδειγμα μπορεί να είναι η εφαρμογή στο νοσοκομειακό και υγειονομικό τομέα, με το συνδυασμό ειδικών λαμπτήρων UVA για να επιτύχουμε το μέγιστο αποτέλεσμα, σε θέση να ενεργοποιήσει την αντιβακτηριδιακή διαδικασία και άρα την υγιεινή των επιφανειών σε αυτούς τους ειδικούς χώρους, όπως επίσης και στο σχολικό τομέα και σε εκείνο του wellness, όλοι χώροι στους οποίους η υγιεινή είναι ιδιαίτερα σημαντική. Λόγω των έντονων αντιρρυπαντικών τους χαρακτηριστικών, εξάλλου, τα υλικά που έχουν επεξεργαστεί με Active™ βρίσκουν εξαιρετική χρήση και στην επένδυση προσόψεων, όπου η άμεση επαφή με το φως που ενεργοποιεί την αντιρρυπαντική επίδραση που εξασφαλίζεται από την φωτοκατάλυση. Το TiO2 προσκολλάται με τέλειο και μεγάλης διάρκειας τρόπο στην επιφάνεια του υλικού, εξασφαλίζοντας μία συνεχή αποτελεσματικότητα: έχει μία μεσαία-υψηλή (ΡΕΙ3) ανθεκτικότητα στην επιφανειακή διάβρωση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο δάπεδο.


/16 εργαστηριακές πιστοποιήσεις ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Κέντρο Κεραμικής Μπολόνια

ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ

Bologna, 23. července 2009

ΕΔΡΑ Via Martelli, 26 - 40138 Bologna ΙΤΑΛΙΑ Τηλ. (051) 534015 – Φαξ (051) 530085 CERTI.CER. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Via Valle DʼAosta, 1 41049 Sassuolo Τηλ. (0536) 802154 ____________ Α.Φ.Μ. 0094778-0375

GranitiFiandre S.p.A. Via Radici Nord, 112 42014 Castellarano (RE) ITALIA

Έκθεση των αποτελεσμάτων της έρευνας: Κεραμικά πλακίδια με φωτοκαταλυτική επιφάνεια Στα πλαίσια της έρευνας που η Graniti Fiandre παρήγγειλε στο Κέντρο Κεραμικής της Μπολόνια, ετοιμάστηκαν ένα προϊόν, κεραμικό πλακίδιο, με επιφανειακές φωτοκαταλυτικές ιδιότητες, και η αντίστοιχη μεθοδολογία παραγωγής. Η φωτοκαταλυτική δράση, που παρέχεται στην επιφάνεια στων κεραμικών πλακιδίων, είναι σε θέση να: - αποσυνθέσει διάφορους οργανικούς (π.χ. υδρογονάνθρακες, VOC) και ανόργανους ρύπους (π.χ. οξείδια του αζώτου)· - εξαλείψει διάφορα είδη βακτηρίων. Στην παρούσα έρευνα, ετοιμάστηκε μία νέα μεθοδολογία για την παραγωγή κεραμικών πλακιδίων με φωτοκαταλυτική επιφάνεια, διαφορετική από τις ήδη γνωστές. Συγκεκριμένα, η σκόνη από τιτάνιο, που χρησιμοποιείται ως φωτοκαταλύτης, δεν είναι νανομετρική, αλλά μικρομετρική. Αυτή η επιλογή έγινε με σκοπό να αποφευχθούν οι κίνδυνοι, που μία νανομετρική διάσταση της σκόνης θα μπορούσε να προκαλέσει στην ανθρώπινη υγεία, κίνδυνοι που μπορούν να αποφευχθούν μόνο χρησιμοποιώντας περίπλοκα συστήματα προστασίας. Επίσης, η διαδικασία που ετοιμάστηκε δεν προέβλεπε την χρήση συστημάτων sol-gel, λόγω της δυσκολίας ελέγχου τους σε βιομηχανικό επίπεδο και λόγω της ενδεχόμενης επικινδυνότητας των εκπομπών οργανικών ουσιών κατά τη διάρκεια της παραγωγής. Στην παρούσα έρευνα, το τιτάνιο εφαρμόστηκε στην κεραμική επιφάνεια του πλακιδίου μέσω ενός ανόργανου ενδιάμεσου αυτοκόλλητου, που εφαρμόζεται απευθείας στην κεραμική επιφάνεια. Η φωτοκαταλυτική δράση του προϊόντος που ετοιμάστηκε αξιολογήθηκε μέσω συγκεκριμένων δοκιμών για τον υπολογισμό της φωτοκαταλυτικής δράσης, σε υγρή φάση και σε αέρια φάση, και δοκιμών αντοχής στην ανάπτυξη βακτηρίων. Τα αποτελέσματα που αναγράφονται εδώ επιτεύχθηκαν δοκιμάζοντας προϊόντα μίας παρτίδας κεραμικών πλακιδίων που μας προμήθευσε η Graniti Fiandre με την ονομασία: “Extra White Φυσικό, επιφάνεια τέτοια ώστε, 60x30cm, που παράγονται βιομηχανικά στο Castellarano (I), σύμφωνα με την πατέντα PCT/IB2009/006002”. - Φωτοκαταλυτική δράση σε υγρή φάση Η φωτοκαταλυτική δράση σε υγρή φάση αξιολογήθηκε καθορίζοντας την αποσύνθεση με το πέρασμα του χρόνου του οργανικού προϊόντος χημικής ένωσης, λουλάκι καρμίνιο (IC), μέσω ενός φασματοφωτόμετρου (με μήκος κύματος 610nm). Τα κεραμικά δείγματα ακτινοβολήθηκαν με μία λάμπα ατμών υδραργύρου των 9 W


/17 εργαστηριακές πιστοποιήσεις LABORATORNÍ CERTIFIKÁTY: Keramické centrum Bologna

ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ – ΜΠΟΛΟΝΙΑ

Ημερομηνία

23 Ιουλίου 2009

Σελίδα 2 από 3

(Philips PL-S 9W/08/2P, NL), με λmax=370nm. Ο δείκτης φωτοδιάβρωσης, η, υπολογίστηκε ως εξής (1): (ακολουθεί μαθηματικός τύπος)

(1)

Όπου C0 είναι η αρχική συμπύκνωση του IC, lppm, και Cs είναι η συμπύκνωση μετά από μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο ακτινοβολίας. Τα αποτελέσματα του δείκτη φωτοδιάβρωσης, η, μετά από 30 ώρες, αναγράφονται στον Πίνακα 1. Πίνακας 1

Κεραμικό πλακίδιο χωρίς φωτοκαταλυτικό στρώμα Κεραμικό πλακίδιο με φωτοκαταλυτικό στρώμα

η%

<10 70

- Φωτοκαταλυτική δράση σε αέρια φάση Οι δοκιμές φωτοκατάλυσης σε αέρια φάση έγιναν ακολουθώντας τον κανονισμό UNI-11247-2007. Οι διαφορές συμπύκνωσης των οξειδίων του αζώτου αναλύθηκαν μέσω μετρήσεων χημειοφωταύγειας. Η φωτοκαταλυτική δράση Af, σε m/h, υπολογίστηκε ως εξής: (ακολουθεί μαθηματικός τύπος)

(2

όπου Cb και Cl, σε ppm, είναι οι συμπυκνώσεις των οξειδίων του αζώτου μετά την επίτευξη μίας σταθερής τιμής, αντίστοιχα, στο σκοτάδι και υπό ακτινοβολία, S είναι η περιοχή του δείγματος, σε m², F είναι η ροή του αερίου σε m³/h, και Ιʼ είναι η ένταση της φωτεινής ροής, που επιτυγχάνεται παραβάλλοντας την ένταση που μετρήθηκε πειραματικά Ι (σε W/m²) στα 1000 W/m², που αντιστοιχούν σε περίπου 100000 Lux, μέση τιμή που το ηλιακό φως φθάνει το μεσημέρι του μηνός Ιουλίου (Ι=1000/Ιʼ). Τα αποτελέσματα της φωτοκατάλυσης σε αέρια φάση αναγράφονται στον Πίνακα 2 σε σχέση με την αφαίρεση του ΝΟx (NO2+NO) και αναφέρονται και οι τιμές που αντιστοιχούν στο ΝΟ. Αυτές οι τελευταίες τιμές είναι πιο αξιόπιστες από εκείνες του ΝΟ2, διότι η μείωση του ΝΟ οφείλεται αποκλειστικά στην φωτοκαταλυτική δράση.

Af, m/h

Πίνακας 2

Κεραμικό πλακίδιο χωρίς φωτοκαταλυτικό στρώμα Κεραμικό πλακίδιο με φωτοκαταλυτικό στρώμα

NOx

23,3

69,4

NO

31,4

107,3

Το αέριο που έρρεε περιείχε 0,55ppm από NOx (0,15ppm No2 και 0,4ppm NO) με μία ταχύτητα ροής 1000 cm³/min. - Δοκιμές αντοχής στην ανάπτυξη βακτηρίων Οι δοκιμές επέτρεψαν να μετρηθούν ποσοτικά η επιβίωση, στην επιφάνεια των κεραμικών δειγμάτων υπό ακτινοβολία, τα βακτήρια του είδους Escherichia coli ATCC 25922. Ο αριθμός των ζωντανών βακτηρίων μετρήθηκε, μετά από 24 ώρες επαφής υπό φωτισμό με μία λάμπα ατμών υδραργύρου των 9 W (Philips PL-S 9W/08/2P, NL), με λmax = 370 nm. Το ποσοστό επιβίωσης S, εξήχθη συγκρίνοντας τον αριθμό


/18 εργαστηριακές πιστοποιήσεις LABORATORNÍ CERTIFIKÁTY: Keramické centrum Bologna

των βακτηρίων που επέζησαν στο δείγμα τουΚΕΝΤΡΟ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ – ΜΠΟΛΟΝΙΑ

Ημερομηνία

23 Ιουλίου 2009

Σελίδα 3 από 3

πλακιδίου που εξετάστηκε, Νe με εκείνον που υπήρχε στην επιφάνεια ενός πλακιδίου χωρίς φωτοκαταλυτικό στρώμα, Nc, με τον ακόλουθο τρόπο: (ακολουθεί μαθηματικός τύπος)

(3)

Τα αποτελέσματα αναγράφονται στον Πίνακα 3 Πίνακας 1 Κεραμικό πλακίδιο χωρίς φωτοκαταλυτικό στρώμα Κεραμικό πλακίδιο με φωτοκαταλυτικό στρώμα

Ο Διευθυντής (Prof. Ing. Giorgio Timellini)

Επιβίωση, %

100 0


/19 εργαστηριακές πιστοποιήσεις ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ TILE COUNCIL OF NORTH AMERICA ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (σελίδες 20 και 21) ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ TILE COUNCIL OF NORTH AMERICA ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΕ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΤΗΣ STONEPEAK CERAMICS, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ GRANITIFIANDRE (1) Το Tile Council of North America (TCNA), σε συνεργασία με την StonePeak Ceramics και το Κέντρο Κεραμικών της Μπολόνια, ολοκλήρωσε πρόσφατα ένα ερευνητικό πρόγραμμα σε φωτοκαταλυτικές κεραμικές πλάκες μέσω μίας καινοτομικής τεχνολογίας που αναπτύχθηκε από την StonePeak Ceramics. Σύμφωνα με την Δόκτορα Jennifer Ariss, ερευνήτρια στο TCNA, οι επιδράσεις του διοξειδίου του τιτανίου ως φωτοκαταλύτη έχουν εδραιωθεί στην επιστημονική κοινότητα. «Γενικά η χρήση του μπορεί να δώσει μία σημαντική μείωση των οργανικών και ανόργανων ρύπων, όπως επίσης είναι σε θέση να εξασφαλίσει ιδιότητες αυτοκαθαρισμού χάρη στη μείωση της επιφανειακής τάσης του νερού, και εξίσου σημαντικές αντι-μικροβιακές και αντι-μυκητιακές ιδιότητες». Η Δόκτωρ Ariss συμπλήρωσε ακόμη πως «Η φωτοκατάλυση είναι μία απλή χημική αντίδραση, που το μόνο που χρειάζεται είναι φως και νερό για να ενεργοποιηθεί». Τα πειραματικά εργαστήρια του TCNA (Product Performance Testing Laboratory), σε συνεργασία με το Κέντρο Κεραμικών της Μπολόνια, πραγματοποίησαν μία έρευνα σε τρία μέτωπα: την μείωση των οξειδίων του αζώτου (ενός εκ των κύριων υπευθύνων για την αστική ατμοσφαιρική ρύπανση), μείωση των οργανικών ρύπων, όπως μετρήθηκε από τη δοκιμή του καρμινίου από λουλάκι και τέλος την ανάσχεση της ανάπτυξης βακτηρίων. Οι κεραμικές πλάκες που παράχθηκαν από την StonePeak Ceramics και δέχθηκαν επεξεργασία με ένα μικρομετρικό στρώμα διοξειδίου του τιτανίου δοκιμάστηκαν με δείγματα ελέγχου που προμήθευσαν η StonePeak Ceramics και το TCNA. Χρησιμοποιώντας ένα στεγανοποιημένο δωμάτιο και ακολουθώντας ένα κατάλληλο πρωτόκολλο, παρατηρήθηκε μία μείωση κατά 70% των οξειδίων του αζώτου. Αξιολογώντας τις αντι-μικροβιακές ιδιότητες των πλακών από φωτοκαταλυτικό κεραμικό της StonePeak Ceramics, διαπιστώθηκε μία μείωση μέχρι το 60% των βακτηρίων Ε. coli σε σχέση με τις παραδοσιακές επιφάνειες επεξεργασμένες με πορσελάνη. Τέλος, παρατηρήθηκε μία μέση μείωση του 30% των οργανικών ρύπων στις δοκιμές του καρμινίου από λουλάκι. Η φωτοκαταλυτική τεχνολογία που βασίζεται στο διοξείδιο του τιτανίου χρησιμοποιείται με ποικίλους τρόπους σε διάφορους τομείς τις βιομηχανίας και οι τρόποι χρήσης βασίζονται συχνά στις νανοτεχνολογίες, ένας παράγοντας που μπορεί να προκαλέσει μεγάλους κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον κατά τη διάρκεια της παραγωγής. Σύμφωνα με το Κέντρο Κεραμικών της Μπολόνια, η νέα τεχνολογία της StonePeak Ceramics χρησιμοποιώντας μία μικρομετρική εφαρμογή ελαχιστοποιεί τους ενδεχόμενους κινδύνους που σχετίζονται με τις προηγούμενες τεχνολογίες που εφαρμόζονται σε φωτοκαταλυτικά υλικά και αυξάνει την επίδραση του διοξειδίου του τιτανίου στο επιφανειακό στρώμα. «Το εργαστήριό μας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσει τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα που πήραμε από τις δοκιμές που έγιναν στη νέα τεχνολογία που εφηύρε η StonePeak Ceramics. Τα δυνατά οφέλη των φωτοκαταλυτικών κεραμικών προϊόντων συμπεριλαμβάνουν μία καλύτερη ποιότητα του αέρα, καθαριότητα και υγιεινή», σχολίασε ο Εκτελεστικός Διευθυντής του TCNA, Eric Astrachan. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (σελίδα 23) Τεχνική Έκθεση: Συνθήκες της δοκιμής Όλες οι δοκιμές έγιναν μέσω ακτινοβολίας με μπλε λάμπα UV (μέγιστο μήκος κύματος ίσο με 351 nm) με μία ένταση 0,25 ± 0,1 mW/cm≥. Όλες οι δοκιμές επαλήθευσης των επιδράσεων της φωτοκαταλυτικής δράσης στα βακτήρια έγιναν μέσω ακτινοβολίας με φως όπως διευκρινίζεται παραπάνω για 8 ώρες. Όλες οι δοκιμές έχουν γίνει με θερμοκρασία περιβάλλοντος (25 ± 3ºC). Σε όλες τις δοκιμές, οι μέθοδοι μέτρησης τροποποιήθηκαν για να επιτρέψουν την χρήση διαγνωστικών πλακών PetriFilm (3M Industries). Υλικά και μέθοδοι Φάση ΙΑ. Επιδράσεις της φωτοκαταλυτικής δράσης στα βακτήρια. Στόχος Α: Ο καθορισμός των αντιδράσεων της φωτοκαταλυτικής δράσης στα προϊόντα που μας προμήθευσε ο πελάτης σε τρία είδη βακτηρίων χρησιμοποιώντας τον κανονισμό ISO 27447 (που τροποποιήθηκε για μία σύγκριση σε περισσότερες επιφάνειες). Μέθοδος για την πραγματοποίηση δοκιμών για την αντιβακτηριακή δράση φωτοκαταλυτικών ημιαγωγών σε πέντε επιφάνειες σύγκρισης, καταφεύγοντας σε τεκμηριωμένες επιστημονικές διαδικασίες για την πραγματοποίηση των δοκιμών. Μεθοδολογία: Και στις πέντε επιφάνειες στις οποίες έγιναν οι δοκιμές (συμπεριλαμβανομένου του φωτοκαταλυτικού πλακιδίου του πελάτη) εμβολιάστηκαν τα βακτήρια Staphylococcus aureus και Klebsiella pneumoniae. Διαφοροποιήσεις των ζωντανών βακτηρίων σε σχέση με την αρχική μέτρηση μετά από 8 ώρες επαφής με τις επιφάνειες που υποβλήθηκαν σε δοκιμή. Άλλες επιφάνειες που υποβλήθηκαν σε δοκιμή ήταν 1) σύνθετο βινυλικό πλακίδιο, 2) μοκέτα, 3) μη φωτοκαταλυτικό κεραμικό πλακίδιο και 4) δάπεδο από δρύινα μασίφ σανίδια.

(1) To TCNA έκανε τις δοκιμές σε υλικά Stonepeak, επιχείρησης του Ομίλου Fiandre που συνεργάστηκε στην ανάπτυξη της μεθοδολογίας Active™ Clean Air & Antibacterial Ceramic που εφαρμόζεται στις πλάκες αναφοράς για τη δοκιμή.


/20εργαστηριακές πιστοποιήσεις ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: TCNA – Tile Council of NorthAmerica Inc.


/21 εργαστηριακές πιστοποιήσεις ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: TCNA – Tile Council of NorthAmerica Inc.


/22 εργαστηριακές πιστοποιήσεις ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: TCNA – Tile Council of NorthAmerica Inc.


/23 εργαστηριακές πιστοποιήσεις ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: TCNA – Tile Council of NorthAmerica Inc.


/24 εργαστηριακές πιστοποιήσεις Σχέδιο 1 - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: TCNA – Tile Council of NorthAmerica Inc. Αντιβακτηριακή δοκιμή με Staphylococcus aureus

Na grafech obr. 1 a obr. 2 čára 0.0 představuje bakteriální zátěž, aplikovanou na referenční vzorky, na nichž byly provedeny testy (koberec, VTC, keramika s úpravou ActiveTM, keramika a dřevo). Z tohoto grafu je vidět, že po 8 hodinách bylo zjištěno, že na fotokatalytickém povrchu (ActiveTM) došlo k procentnímu snížení přítomnosti bakteriální zátěže. Na površích, neupravených přípravkem ActiveTM naopak došlo k procentnímu nárůstu bakteriální zátěže, způsobenému jejich množením.


/25 εργαστηριακές πιστοποιήσεις Σχέδιο 2 - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: TCNA – Tile Council of NorthAmerica Inc. Αντιβακτηριακή δοκιμή με Kiebsiella pneumoniae


/26 εργαστηριακές πιστοποιήσεις

Συχνές ερωτήσεις 1. Τι είναι το Active™ Clean Air & Antibacterial Ceramic; Το Active™ Clean Air & Antibacterial Ceramic είναι ένα υλικό που βγαίνει από μία νέα μεθοδολογία που εφαρμόζεται σε πλάκες από αμμώδη άργιλο με επένδυση από πορσελάνη που εκμεταλλεύεται την φωτοκαταλυτική αρχή, που ενεργοποιείται από το διοξείδιο του τιτανίου (TiO2). 2. Τι είναι η φωτοκατάλυση; Η φωτοκατάλυση είναι μία φωτοχημική αντίδραση, που γίνεται μέσω ενός καταλύτη που αναπτύσσει τη δράση του όταν ακτινοβολείται με φως κατάλληλου μήκους κύματος. Οι κλασικοί φωτοκαταλύτες είναι ημιαγωγοί εκ των οποίων το TiO2 είναι το πιο ενεργό και χρησιμοποιημένο, ZnO, SnO2, Fe2O3, CdS, ZnS, κ.ά. Εκμεταλλευόμενοι την ενέργεια του φωτός, οι φωτοκαταλύτες προκαλούν το σχηματισμό οξειδωτικών αντιδραστηρίων που αποσυνθέτουν τις οργανικές και ανόργανες ουσίες που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα και που ευθύνονται για την ρύπανση. Η φωτοκατάλυση επομένως δεν είναι άλλο παρά η επιτάχυνση των διαδικασιών οξείδωσης που υπάρχουν στην φύση, και διευκολύνει μία γρήγορη αποσύνθεση των ρύπων που υπάρχουν στο περιβάλλον και αποτρέπει τη συσσώρευση και την εξάπλωση των βακτηριών και αναπτύσσει μία αυτοκαθαριστική δράση. 3. Πως καταπολεμείται η μόλυνση με την φωτοκατάλυση που προέρχεται από το Active™ Clean Air & Antibacterial Ceramic; Οι κατασκευές που επενδύονται με υλικά που περιέχουν διοξείδιο του τιτανίου (TiO2) επιτρέπουν την εξάλειψη διαφόρων ατμοσφαιρικών ρύπων βλαβερών για την υγεία, όπως μεγάλο τμήμα της λεπτής σκόνης και των οξειδίων που εκπέμπονται στο αστικό περιβάλλον από τα αέρια από τις εξατμίσεις και από τους καπνούς που εκπέμπουν οι εγκαταστάσεις θέρμανσης. 4. Πως αναπτύσσει το Active™ Clean Air & Antibacterial Ceramic την αυτοκαθαριστική του δράση; Το διοξείδιο του τιτανίου που δέχεται φως ενεργοποιεί μία φωτοκαταλυτική αντίδραση με το νερό που υπάρχει στον αέρα που καθιστά την επιφάνεια του Active™ Clean Air & Antibacterial Ceramic υπερυδροφιλική εφοδιασμένη δηλαδή με μία ισχυρότατη έλξη για το νερό. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα αόρατο λεπτό στρώμα νερού που καλύπτει πλήρως την επιφάνεια του υλικού. Η βρωμιά γλιστρά και φεύγει πάνω σε αυτό το λεπτό προστατευτικό στρώμα χωρίς να καταφέρει να έρθει σε επαφή με την επιφάνεια του Active που με αυτόν τον τρόπο εκδηλώνει την αυτοκαθαριστική του δράση. 5. Η φωτοκατάλυση λειτουργεί και σε κλειστό χώρο ή με τη βροχή; Η φωτοκαταλυτική δράση είναι δυνατή και σε εσωτερικούς χώρους μέσω τεχνητού φωτός με το κατάλληλο μήκος κύματος που να περιέχει ακτίνες UVA ή σε περίπτωση βροχής. 6. Η ενεργός αρχή εξαντλείται με το πέρασμα του χρόνου; Το διοξείδιο του τιτανίου ως ενεργοποιητής της φωτοκαταλυτικής διαδικασίας δεν φθείρεται, άρα δεν εξαντλείται. 7. Η αισθητική απόδοση του προϊόντος αλλάζει με το πέρασμα του χρόνου; Ο φωτοκαταλύτης TiO2 δεν ψεκάζεται απλά στην επιφάνεια, αλλά αφού δεχθεί θερμική επεξεργασία κολλάει με τέλειο και ανθεκτικό τρόπο στην επιφάνεια του υλικού. Ακόμη, μετά παό προσεκτικούς ελέγχους επιλέχθηκε να γίνει επεξεργασία μόνο σε ημιστιλβωμένες επιφάνειες, που δεν χάνουν την στιλπνότητα ακόμη και όταν μεταφέρονται σε υψηλές θερμοκρασίες, έτσι όπως προτιμώνται οι ανοιχτές αποχρώσεις, ώστε η λευκότητα του διοξειδίου του τιτανίου να μην αλλοιώνει τις πιο σκούρες αποχρώσεις. 8. Τα υλικά Active™ Clean Air & Antibacterial Ceramic είναι οικολογικά; Το Active™ Clean Air & Antibacterial Ceramic περιέχει χημικές ουσίες που δεν βλάπτουν τον άνθρωπο, που αναπτύσσουν ωφέλιμες επιδράσεις στην ατμόσφαιρα και στην υγεία. Ακόμη, χάρη στις ιδιότητες αυτοκαθαρισμού του προϊόντος, η ανάγκη χρησιμοποίησης καθαριστικών μειώνεται, συνεισφέροντας και με αυτόν τον τρόπο στην μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 9. Πως πιστοποιήθηκε η αποτελεσματικότητα του Active™ Clean Air & Antibacterial Ceramic; Το Active™ Clean Air & Antibacterial Ceramic ελέγχθηκε και από τα εργαστήρια των Ηνωμένων Πολιτειών του TCNA (Tile Council of North America) και από το Κέντρο Κεραμικών της Μπολόνια, Πανεπιστημιακή Κοινοπραξία (Κέντρο Έρευνας και Πειραματισμού για τη βιομηχανία κεραμικών).


/27 Συχνές Ερωτήσεις

10. Ποιες είναι οι ουσίες που καταστρέφονται από τη φωτοκαταλυτική διαδικασία οξείδωσης; Πολυάριθμες ουσίες ανθρώπινης προέλευσης, που γεννιούνται από ανθρώπινες δραστηριότητες, μπορούν να βρεθούν διασκορπισμένες στον αέρα της καθημερινής ζωής, ανάμεσα στις οποίες καπνοί κάθε είδους, οσμές, αμμωνία, διοξείδιο του θείου (SO2), βενζόλιο (C6H6), φορμαλδεΰδη (CH2O), αιθυλο-βενζόλιο (C8H10), τολουόλιο, αιθανόλη, μεθανόλη και ξυλένιο. 11. Που μπορούν να βρεθούν περισσότερες πληροφορίες για το Active™ Clean Air & Antibacterial Ceramic; Στις σελίδες των site www.active-ceramic.com και www.floornature.com, όπου είναι δυνατό και το κατέβασμα όλων των εγγράφων.

ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ Κέντρο Κεραμικών της Μπολόνια Το Κέντρο Κεραμικών της Μπολόνια, Κέντρο Έρευνας και Πειραματισμού για τη Βιομηχανία κεραμικών, είναι ο εθνικός Οργανισμός έρευνας για τους τομείς της βιομηχανίας κεραμικών και το επίσημο πιστοποιημένο εργαστήριο ανάλυσης, δοκιμών και ελέγχου κεραμικών υλικών. Το Κέντρο Κεραμικών, με τις πιστοποιήσεις που διαθέτει, είναι το επίσημο πιστοποιημένο εργαστήριο ανάλυσης για τους φακέλους χορήγησης εθνικών και διεθνών σημάτων ποιότητας των κεραμικών υλικών. Tile Council of North America Το Tile Council of North America είναι ένας Διεθνής Οργανισμός που ασχολείται με την εξάπλωση των κεραμικών πλακιδίων που παράγονται στη Βόρεια Αμερική. Ιδρύθηκε το 1945 ως Tile Council of America (ACT), τα ερευνητικά του εργαστήρια ανέπτυξαν και κατοχύρωσαν με πατέντα πολλά καινοτομικά υλικά που βελτίωσαν την εγκατάσταση κεραμικών πλακιδίων. Το 2003, το TCA μετατράπηκε σε Tile Council of North America (TCNA) για να εκφράσει την εξάπλωση των μελών του σε ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική – Καναδά, Μεξικό και Ηνωμένες Πολιτείες. Το Tile Council of North America είναι γνωστό για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην προώθηση της χρήσης των κεραμικών πλακιδίων και την ανάπτυξη στη Βόρεια Αμερική των διεθνών προδιαγραφών του τομέα. Επίσης, το TCNA δραστηριοποιείται τακτικά στον τομέα της ανεξάρτητης έρευνας και των δοκιμών σε προϊόντα, εκτός από τη συνεργασία του με υπηρεσίας κανονισμών.

παρατηρήσεις: Σε γενικές γραμμές οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα πρέπει να θεωρούνται αλλοιώσεις του κάθε συστατικού ή των περιβαλλοντικών συστημάτων από παρεμβάσεις εξωτερικής προέλευσης. Η ανάγκη εκ μέρους της κοινωνίας να προλαμβάνει τις ανεπιθύμητες επιπτώσεις στο περιβάλλον, που οφείλονται στις ανθρώπινες δραστηριότητες, αντί να επανορθώνει μόνο μεταγενέστερα τις ζημίες.


/28 καρτέλα προϊόντος

ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Active™ Clean Air & Antibacterial Ceramic είναι ένα νέο φινίρισμα που βγαίνει από μία μεθοδολογία που βασίζεται σε μία καινοτομική επεξεργασία με διοξείδιο του τιτανίου σε μικρομετρική μορφή, που δρα ως φωτοκαταλύτης, και γίνεται σε πλάκες από αμμώδη άργιλο με επένδυση από πορσελάνη σε υψηλή θερμοκρασία.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η εφαρμογή του Active™ Clean Air & Antibacterial Ceramic ενσωματώνει τις τρεις ποιότητες του υλικού, ενεργοποιώντας τρεις πολύ σημαντικές δράσεις που είναι: • αντιρρυπαντική • αντιβακτηριδιακή • αυτο-καθαριστική (με επένδυση παρουσία φωτός)

ΧΡΗΣΕΙΣ

Οι εξαιρετικές φυσικοχημικές ιδιότητες του Active™ Clean Air & Antibacterial Ceramic το καθιστούν ιδανικό για τις ακόλουθες χρήσεις: • εξωτερικές επενδύσεις κτιρίων • εσωτερικές επενδύσεις • επενδύσεις στον τομέα: νοσοκομειακό και υγειονομικό σχολικό wellness χώρους όπου η υγιεινή είναι απαραίτητη προϋπόθεση

ΟΦΕΛΗ

Με την παρουσία φωτός και αέρα μία ισχυρή οξειδωτική διαδικασία που έχει ως αποτέλεσμα την αποσύνθεση συγκεκριμένων οργανικών και ανόργανων ουσιών όταν αυτές έρχονται σε επαφή με την επιφάνεια του Active™ Clean Air & Antibacterial Ceramic. Τα οφέλη που μπορούν να υπάρξουν από την χρήση του Active™ είναι: • Συντήρηση και διατήρηση των αισθητικών χαρακτηριστικών και ,ταυτόχρονα, η δυνατότητα να έχουμε επιφάνειες που απωθούν την βρωμιά • εξάλειψη διαφόρων ρύπων • καθαρισμός του αέρα • εξάλειψη των βακτηρίων


/29 Προδιαγραφές

ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ACTIVETM CLEAN AIR & ANTIBACTERIAL CERAMIC Υλικό της συλλογής “_________” της Iris Ceramica / FMG Fabbrica Marmi e Graniti (μέγεθος _____ cm τετραγωνισμένο, πάχος ___ mm, επιφάνεια ___) επεξεργασμένο με ActiveTM Clean Air & Antibacterial Ceramic με διοξείδιο του τιτανίου με αποδεδειγμένες φωτοκαταλυτικές ιδιότητες. Το υλικό, επεξεργασμένο πλήρως με γκρε, ανήκει στο γκρουπ BIa σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προβλέπονται από τον κανονισμό ISO 13006 Παράρτ. G με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Διαστάσεις ISO 10545.2 Απορρόφηση νερού ISO 10545.3 Αντοχή στην κάμψη ISO 10545.4 Αντοχή στη διάβρωση ISO 10545.7 Συντελεστής γραμμικής θερμικής διαστολής ISO 10545.8 Αντοχή στις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας SO 10545.9 Αντοχή στον παγετό ISO 10545.12 Αντοχή στα χημικά προϊόντα ISO 10545.13 Αντοχή στους λεκέδες ISO 10545.14 Αντοχή των χρωμάτων στο φως DIN 51094 Συντελεστής τριβής (ολισθηρότητα) DIN 51130 BCRA REP CEC 6/81

Ε Λ

Η Τ

± 0,2% Μήκος και Πλάτος ± 2% Πάχος ± 0,2% Ευθυγράμμιση γωνιών ± 0,2% Ορθογωνικότητα ± 0,2% Επιπεδότητα 0,04% 55 N/mm2 Διαθέσιμη μέθοδος 6,5x10-6 °C-1 Ανθεκτικό Δεν παγώνει Δεν προσβάλλεται Ανθεκτικό Δείγματα αμετάβλητα ως προς τη λάμψη και το χρώμα

Υ Τ

Ο Ι Ο

Μ Ο

Α Ι Π

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ

Ποικίλει ανάλογα με το φινίρισμα της επιφάνειας

Επισημαίνεται ότι η προμήθεια των υλικών ActiveTM (εάν αφορά προϊόντα επί παραγγελία, για παραγγελίες ίσες ή μεγαλύτερες από 1000 τμ) θα μπορεί να πραγματοποιείται μόνο σε ολόκληρες παλέτες και με παράδοση εντός 3 μηνών από την επιβεβαίωση της παραγγελίας και από τη δική μας σχετική αποδοχή.


Iris Ceramica S.p.A.

Via Ghiarola Nuova, 119, Zona Industriale 1 41042 Fiorano Modenese (MO) Italy Phone +39 0536 862111 Fax +39 0536 804602 www.irisceramica.com

promo@irisceramica.com www.irisfmg.com

mktg@irisfmg.com numero verde (Italy only): 800 738088

ACTIVE IRIS Catalogue  
ACTIVE IRIS Catalogue  

ACTIVE IRIS Catalogue

Advertisement