Page 1

Harku valla väärtused on hajutatud – igas kohas on midagi. Vaikselt tuksub

Tabasaluga lõpeb linn ja algab maa. Ka asustusmuster varieerub vastavalt sellele.

Algavad teistsugused struktuurid, rohkem külaasumid, seotud põldude ja põllumajandusega. Suurupi poolsaare asumid kogunevad klastritesse. Ei ole enam ühtlaselt valgunud struktuuri. Tabasalust kujuneb keskus paljudele mereäärsetele ja ka kaugematele asumitele.

TABASALU CITY koostasid HELIN KUKK KARIN LEHT juhendasid VELJO KAASIK ANDRES ALVER LILIA del RIO SÜGIS 2010

Tabasalu on TULEVIKULINN. Tänane statistika näitab, et Tabasalu on muutunud populaarseks linnaäärseks asumiks. Aastaks 2050 kasvab rahvastik tohutult. Tabasalu kaotas MAAMAKSU, seega on inimesed motiveeritud kirjutama end valla elanikeks. Kui Tallinn kehtestab makse juurde, siis Tabasalu võtab ära.

Tallinn on mereäärne linn. Linna arenguks on oluline näha Tallinna asendit logistiliselt suurepärases sõlmpunktis Peterburi ja Helsinki vahel. Meie visioon on üles ehitatud sellele, et Tallinn on ühtne METROPOL Helsinki ja Peterburiga ning suurepärased ühendused Euroopaga loovad võimalused suuremaks rahvavooks. Samuti on mereäärne ala rohkem hinnas kui varem.

Tabasalu on ajalooliselt Ranna sovhoosi asum. Teenindav keskus asub peamiselt Nõukogude aegseis hooneis, siinhulgas ka Harku vallamaja.

Tallinna valgumist pidurdavaks elemendiks luuakse radiaalühendus ümber Tallinna - kiirtramm. Äärelinna elanikel tekivad võimalused liikuda ka mujale kui vaid kesklinna. Ä Ümber Tallinna koondub tööstusvöönd, kus kesklinna asemel käivad üha enam tööl ka Tabasalu inimesed.


TABASALU CITY koostasid HELIN KUKK KARIN LEHT juhendasid VELJO KAASIK ANDRES ALVER LILIA del RIO SÜGIS 2010

lõige 1-1 M 1:1000

arhitektuurne plaan M 1:1000

lõige 2-2 M 1:1000


TABASALU CITY koostasid HELIN KUKK KARIN LEHT juhendasid VELJO KAASIK ANDRES ALVER LILIA del RIO SÜGIS 2010

Planeering on võetud julgelt ja suure joonega käsile. 40 aastaga muutub palju, sest 20 aastat tagasi ei olnud meil veel mobiiltelefonigi, internetist rääkimata. keskus

paekivi müürid

I ETAPP = uued teed + olemasolevate väärtuste rakendus + jalgrattateed

Olemasolev hoonestus Tootmis- ja laohooned Äri- ja teenindus Asutused ja üldkasutatavad hooned Korterid

spordikompleks

II ETAPP = park + väljak + tramm III ETAPP = uus linna kude

kortermajad

Tabasalust saab potentsiaalne turismipiirkond. On palju metsasid, spa, spordikompleks, lähedal on jahisadam. Suurupi poolsaarel aga ainulaadne võimalus luua Soome kindlustusaladega ühtne muuseum.

tööstus

Tööstus koondub Tabasalu ääres Paldiski maantee poolsele küljele, mida eraldab linnast soo.

kvartalid

Tabasalu keskust ümbritseb rohevöönd, piki pankrannikut kulgev rohelus jätkub tee kohal sillana. Sild ja pankranniku tõus on Tabasalu VÄRAVAKS. Rohevööndi sees jaguneb keskus kvartaliteks.

Lammutatav hoonestus Säilitatavad hooned Lammutatavad hooned kvartalite pikenemine

rohevöönd

rohevööndi pikenemine

Tabasalu on filter Tallinnasse. Üks ja suure koormusega tee jaguneb mitmeks väiksemaks. Keskus võimaldab Suurupi elanikele 2 pääsu Tallinna, millest üks on rohkem külalik, teine linnalik. Uus tee pakub Tallinnale uhkeid vaateid. Kolmas pääs viib Tallinna ringteele ja ka Paldiski sadamasse. Selle liigutuse järel liiklus rahustub.

uued peateed

kvartalite struktuurid

kergliiklusteed

trammiliin

Meri, mida ei näe


TABASALU CITY koostasid HELIN KUKK KARIN LEHT juhendasid VELJO KAASIK ANDRES ALVER LILIA del RIO SÜGIS 2010

Tramm T ramm ssaabub aabub rreljeefse eljeefse iseärasuse iseärasuse tõttu tõttu m maa aa a all. ll. S eetõttu llaskub askub kka a vväljak äljak maa maa alla. alla. Seetõttu

Keskuse hoonestust läbib maamärkide liin olemasolev torn, uus hotell ja sild.

Väljak on foorum – korraldatakse külakokkutulekuid, laatasid, turgu, festivale.

väljaku/terminali plaan M 1:500 läbipääsud

kvartalite pikendus

trammipeatus

avaliku ruumi liin

Uus keskus asub seal, kus on kõige ägedam rütm praeguse peamaantee ääres. Tramm on see, mis uut kudet loob. Pankranniku järsu tõusu tõttu asub trammiliin maa all. Keskne väljak laskub maa-alusesse trammiterminali, muutes keskuse ühtseks tervikuks. Tihe hoonestusstruktuur hakkab kujunema ümber uue väljaku, mis asub endise pioneerilaagri väljaku kohal. Tabasalu tänane rohelus säilib keskuse keskse pargina. Uueks maamärgiks kujuneb kõrghoone, mis kõneleb rütmivahetusest ei saa sõita enam otse, vaid peab pöörama. Keskuse hoonestusstruktuur tuleneb olemasolevatest kvartalitest ja moodustab justkui lõpu või jätku sellele. Sarnaselt pikeneb keskusesse ka rohelus. Kvartalite omavahelisest sidumisest saab alguse hoonestuse morfoloogia.

Tabasalu tähistab rütmivahetust.

Tabasalu on Tallinna stop.

Keskuse hoonestust läbib maamärkide liin - olemasolev torn, uus hotell ja sild.

Keskteljele jäävad mõjukad rajatised hotell, väljak, kultuurimaja.

Tramm on maa all.


TABASALU CITY koostasid HELIN KUKK KARIN LEHT juhendasid VELJO KAASIK ANDRES ALVER LILIA del RIO SÜGIS 2010

lõige 3-3 M 1:1000

TABASALU NUMBRITES

lõige 4-4 M 1:1000

büroopind 50 000 m2 elupind 70 000 m2 muu 66 025 m2 parklad 7 500 m2 KOKKU 193 000 m2 ALA PINDALA 13.9 ha väljak 0.7 ha park 3.6 ha

lõige 5-5 M 1:1000

2200 elukohta 800 töökohta

KOHAPEALNE POTENTSIAAL

lõige 6-6 M 1:1000

Lohesurfi varustus ja koolitus Koolituskeskused Mitu kohalikku mööblivabrikut Eesti Rulluisuliit Fototeenused Ceres aiandid Konsultatsioonifirmad Alkoholi tootmine Noortekeskus

lõige 7-7 M 1:1000

palju muidu tootmisfirmasid

Aegruumiline arengukava 2016 - 1050 K - kultuur, B - bürood, A - avalik ruum, E - elamualad

LOODUS ujula mererand uus arhitektuur VAATED

A-1 uus tänavaruum

A-2 urbanistlik park

A-3 väljak

A-4 trammi terminal

A-6 hotell

E-1 elamud büroodega

E-2 elamud kaubandusegaE-3 elamud kaubandusegaE-4 elamud kaubandusega

A-7 uus äritänav

B-1 bürood

B-2 vallamaja büroodega K-1 kulturikeskus

K-2 matkakeskus

B-3 bürood

B-4 bürood

T-1 teenused elamuga

E-5 kvartalite tihendus

T-2 teenused elamuga

A-5 läbipääsud

Tabasalu planeering  

EKA arhitektuur ja linnaplaneerimine 2010 sügissemester. Autor: Karin Leht, Helin Kukk. Juhendajad: Andres Alver, Veljo Kaasik, Indrek Rünkl...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you