Page 1

III • Tabla de materii

Cuprins general Codul penal ________________________________________ 1 Index ________________________________________ 211 Codul de procedură penală _________________________ 219 Index ________________________________________ 565


5 • Tabla de materii

Tabla de materii Art. Partea generală Titlul I. Legea penală şi limitele ei de aplicare Capitolul I. Dispoziţii preliminare Capitolul II. Limitele aplicării legii penale Secţiunea I. Aplicarea legii penale în spaţiu Secţiunea II. Aplicarea legii penale în timp

1-154 1-16 1-2 3-16 3-9 10-16

Titlul II. Infracţiunea Capitolul I. Dispoziţii generale Capitolul II. Tentativa Capitolul III. Participaţia Capitolul IV. Pluralitatea de infracţiuni Capitolul V. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei

17-51 17-191 20-22 23-31 32-43 44-51

Titlul III. Pedepsele Capitolul I. Dispoziţii generale Capitolul II. Categoriile şi limitele generale ale pedepselor Capitolul III. Pedepsele principale aplicabile persoanei fizice Secţiunea 0. Regimul de executare a pedepselor principale privative de libertate

52-89 52 53-532

Secţiunea I. Detenţiunea pe viaţă Secţiunea II. Închisoarea Secţiunea III. Amenda Capitolul IV. Pedepsele complementare şi pedepsele accesorii aplicabile persoanei fizice Secţiunea I. Pedepsele complementare Secţiunea II. Pedepsele accesorii Capitolul IV1. Pedepsele aplicabile persoanei juridice Capitolul V. Individualizarea pedepselor

533-631 533-534 54-552 56-62 63-631 64-71 64-70 71 711-717 72-89


Tabla de materii • 6

Secţiunea I. Dispoziţii generale Secţiunea II. Circumstanţele atenuante şi agravante Secţiunea III. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei Secţiunea III1. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere Secţiunea III2. Executarea pedepsei la locul de muncă Secţiunea IV. Calculul pedepselor Titlul IV. Înlocuirea răspunderii penale Titlul V. Minoritatea Titlul VI. Măsurile de siguranţă Capitolul I. Dispoziţii generale Capitolul II. Regimul măsurilor de siguranţă Titlul VII. Cauzele care înlătură răspunderea penală sau consecinţele condamnării Capitolul I. Amnistia şi graţierea Capitolul II. Prescripţia Capitolul III. Lipsa plângerii prealabile şi împăcarea părţilor Capitolul IV. Reabilitarea Titlul VIII. Înţelesul unor termeni sau expresii în legea penală

Art. 72 73-80 81-86 861-866 867-8611 87-89 90-98 99-1101 111-1182 111-112 113-1182 119-139 119-120 121-130 131-132 133-139 140-154

Partea specială

155-361

Titlul I. Infracţiuni contra siguranţei statului Titlul II. Infracţiuni contra persoanei Capitolul I. Infracţiuni contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii Secţiunea I. Omuciderea Secţiunea II. Lovirea şi vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii Secţiunea III. Avortul Capitolul II. Infracţiuni contra libertăţii persoanei Capitolul III. Infracţiuni privitoare la viaţa sexuală

155-173 174-207 174-188 174-179 180-184 185-188 189-196 197-204


7 • Tabla de materii Capitolul IV. Infracţiuni contra demnităţii Titlul III. Infracţiuni contra patrimoniului Titlul IV. Infracţiuni contra avutului obştesc (abrogat) Titlul V. Infracţiuni contra autorităţii Titlul VI. Infracţiuni care aduc atingere unor activităţi de interes public sau altor activităţi reglementate de lege Capitolul I. Infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul Capitolul II. Infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei Capitolul III. Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe căile ferate Capitolul IV. Infracţiuni privitoare la regimul sta­bilit pentru unele activităţi reglementate de lege Titlul VII. Infracţiuni de fals Capitolul I. Falsificarea de monede, timbre sau alte valori Capitolul II. Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare Capitolul III. Falsuri în înscrisuri Titlul VIII. Infracţiuni la regimul stabilit pentru anumite activităţi economice Titlul IX. Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială Capitolul I. Infracţiuni contra familiei Capitolul II. Infracţiuni contra sănătăţii publice Capitolul III. Infracţiuni privitoare la asistenţa celor aflaţi în primejdie Capitolul IV. Alte infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială Titlul X. Infracţiuni contra capacităţii de apărare a României Capitolul I. Infracţiuni săvârşite de militari Secţiunea I. Infracţiuni contra ordinii şi disciplinei militare Secţiunea II. Infracţiuni pe câmpul de luptă

Art. 205-207 208-222 223-235 236-245 246-2811

246-258 259-2721 273-278 279-2811 282-294 282-2851 286-287 288-294 295-3022 303-330 303-307 308-313 314-316 317-330 331-355 331-347 331-337 338-339


Tabla de materii • 8

Art. Secţiunea III. Infracţiuni specifice aviaţiei şi marinei 340-347 militare Capitolul II. Infracţiuni săvârşite de militari sau de civili 348-352 Capitolul III. Infracţiuni săvârşite de civili 353-355 Titlul XI. Infracţiuni contra păcii şi omenirii 356-361 Dispoziţii finale 362-363 Dispoziţii tranzitorii cuprinse în actele de modificare a Codului penal 1. Legea nr. 278/2006 pentru modificarea şi completarea Co­dului penal, precum şi pentru modificarea şi completarea altor legi 2. Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor 3. Legea nr. 63/2012 pentru modificarea şi completarea Codului penal al României şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

Codul penal. Codul de procedura penala cuprins  

Codul penal. Codul de procedura penala

Codul penal. Codul de procedura penala cuprins  

Codul penal. Codul de procedura penala

Advertisement