__MAIN_TEXT__

Page 1

SV

Produktkatalog

2017 Hand- och fotskydd


Ejendals är ett svenskt företag som i generationer har specialiserat sig på att utveckla, tillverka och marknadsföra högkvalitativa produkter som skyddar händer och fötter. Vi designar produkter som håller den högsta standarden när det handlar om skydd, hållbarhet och ergonomi i nära samarbete med forskare och våra kunder. Det vi säljer är ett komplett säkerhetskoncept som syftar till att minska antalet olyckor genom kvalitetsprodukter, utbildning och säkerhetsinspektioner. Från vårt huvudkontor i Leksand, jobbar vi för visionen en säkrare dag med noll skador på händer och fötter.


om ejendals .............................................................................................4 handskydd ..............................................................................................15 fotskydd ............................................................................................... 195 sulor, strumpor och tillbehÜr .......................................... 283 alfanumeriskt register ...........................................................304 märkningsguide .............................................................................flik


Ejendals: Från Leksand till Europa Ejendals grundades 1949 av Valfrid Ejendal i Leksand. Släktnamnet kommer från den närliggande sjön Ejen. I sortimentet ingick arbetshandskar som tillverkades lokalt. Kunderna bestod till stor del av lokala fabriker och industrier. När efterfrågan växte, började Ejendals att leta efter leverantörer som kunde uppfylla krav på kvalitet och effektivitet . Detta ledde till att en del av produktionen idag sker i Kina. Under årens lopp har konceptet utökats, medan forskning, utveckling och testanläggningar har behållits i Sverige och Finland. På 1970-talet tillkom skyddsskor i Ejendals sortiment. Kort därefter inleddes ett samarbete med det finska företaget Urho Viljanmaa Oy, som tillverkar JALAS® skyddsskor. När Ejendals köpte företaget 2008, föddes Ejendals Group. Efter att ha varit marknadsledande i Norden i många år, har Ejendals expanderat på ett antal nya marknader i Europa, till exempel i Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Benelux, Italien, Polen, Baltikum och Ryssland. Flera marknader står på tur, och vi har en mycket positiv inställning inför fortsatt expansion. Ejendals är fortfarande familjeägt och drivs nu av Valfrids sonson Marcus Ejendal. Företaget har en årlig omsättning på mer än 130 miljoner euro.

4


En pålitlig partner Våra produkter gör vardagen säkrare på tiotusentals arbetsplatser i Europa. Dina investeringar i hand- och fotskydd av hög kvalitet betalar sig alltid. Resultatet blir färre arbetsskador, ökad frisknärvaro och ökad produktivitet, som i förlängningen leder till lägre totalkostnader. Tack vare vårt samarbete med forskare och kunder, får vi ständigt förslag till förbättringar som vi kan använda när vi utvecklar nya produkter.

5


Kundservice Våra kunder låter oss ofta veta att vi har en utmärkt kundservice. Du är viktigast för oss, och vi fortsätter att tänka ut sätt att förbli tillgängliga och öppna för förslag. Vi värdesätter en nära kontakt med våra kunder och finns representerade i de flesta europeiska länder. Detta gör det enkelt att kontakta oss när du behöver hjälp och råd i frågor som rör skydd av händer och fötter.

snabba leveranser ”Ring oss idag om du behöver handskar i morgon” var mottot för Ejendals grundare. Snabba leveranser är fortfarande något av det som skiljer oss från våra konkurrenter . Vår strategi är att ha ett välförsett lager. Det innebär att våra kunder kan minska sina egna lager och lita på att vi har produkter för direkt leverans. I de allra flesta fall kan vi skicka varor samma dag som vi får en beställning, och med ett effektivt system för centrallager, har vi möjlighet att nå Europas alla hörn inom några dagar. Vår lagerhantering är datoriserad och beställningar kan ske per telefon, fax, EDI eller e-post . När du vill ha handskar och skor ska du få dem direkt.

6


Kvalitet i varje söm Ejendals grundidé är att leverera bästa möjliga kvalitet, både när det handlar om produkter och service. För att säkerställa kvaliteten i våra produkter, har vi en egen fabrik och ett långvarigt direkt samarbete med ett antal utvalda fabriker – utan mellanhänder. Ungefär femtio procent av våra produkter tillverkas i vår egen fabrik.

långsiktigt samarbete Fabrikerna som vi har valt att arbeta med är bland de bästa i världen, och vårt samarbete går oftast mer än tjugo år tillbaka i tiden. Vårt sortiment är känt för sin bredd, och våra fabriker har olika specialiteter. Olika material innebär också olika krav i produktionen. Vi har egna specialister på plats i övervakningssyfte och kvalitetssäkring, inklusive fem heltidsanställda i Asien.

7


Våra laboratorier Ejendals produkter är noggrant testade för att klara de påfrestningar som de kommer att utsättas för. Vi har två högteknologiska laboratorier – ett i Leksand, där vi testar våra handskar, och ett i Jokipii i Finland, där vi testar våra skor. Våra laboratorier gör det möjligt för oss att hålla jämn och hög kvalitet på våra produkter. Vi kan också hålla en jämn och hög arbetstakt när vi utvecklar nya produkter eftersom vi inte behöver vänta på vår tur hos externa laboratorier.

8


Funktion och konstruktion Funktion och design går hand i hand i våra produkter och vi började medvetet arbeta med designen tidigt. För skyddsprodukter kan designen faktiskt bidra till att förbättra den primära funktionen. Men en genomtänkt design gör självklart också att produkten ser mycket bättre ut. Under årens lopp har vi vunnit många prestigefyllda internationella designpriser, bland annat två Red Dot Award. Vi vet att våra kunder vill se bra ut på jobbet, oavsett om de sitter på ett kontor eller jobbar på fabriksgolvet.

9


Varje skada är en för mycket Mer än hälften av alla arbetsskador är direkt relaterade till skador på händer, handleder, fingrar, fötter, fotleder och tår. Siffran är säkert ännu högre eftersom mörkertalet är så stort.

en nollvision En skadad anställd måste kanske sjukskrivas, och förlorar därmed inkomst. Företaget tappar produktivitet, och har också kostnader för den sjukskrivne. Och för samhället i stort är alla arbetsskador en tung utgiftspost. Alla tjänar på vår nollvision; individer, företag och samhälle. Genom att investera i rätt hand-och fotskydd, bidrar du faktiskt till din egen lönsamhet.

ett långsiktigt perspektiv Kortsiktigt kan du spara pengar genom att slarva med hand- och fotskydd, men du tvingas ändå betala priset på lång sikt. Det mest effektiva sättet att få ner arbetsskadorna är att investera i skydd av god kvalitet. Detta kan innebära en något högre investering initialt, men det lönar sig definitivt i det långa loppet. För alla inblandade.

10


Ejendals skyddskoncept På Ejendals säljer vi inte bara skor och handskar. Vi säljer ett helt koncept, som vi brukar kalla vårt skyddskoncept. När vi arbetar med en kund har vi ett visst antal mål: Vi vill minska antalet olyckor, vi vill öka frisknärvaron och vi vill minska de långsiktiga kostnaderna, eftersom kvalitet alltid lönar sig i det långa loppet. Vi rekommenderar också att vi gör en skyddsrond tillsammans med kunden. Då tittar vi på hur arbetsmiljön ser ut och vilka skydd de anställda behöver för händer och fötter. Det här är en spännande process, som ofta resulterar i ny kunskap som vi kan införliva i vår produktutveckling längre fram. En ny skyddsrond är nödvändig om arbetsförhållandena ändras, eller om de anställda börjar arbeta med nya material och rutiner.

ejendals academy Vi har en egen skola där vi lär ut allt vi vet om händer och fötter och hur man skyddar dem bäst. Ejendals Academy driver flera utbildningar varje år med våra kunder, partners och återförsäljare som studenter. Lärarna är våra egna produktchefer och externa experter inom personligt skydd.

11


Socialt ansvar Att ta socialt ansvar är självklart för oss. På Ejendals tänker vi alltid på de långsiktiga effekter som våra handlingar får. De beslut som vi fattar idag kommer vi att leva med i många år. Det handlar om allt från kvaliteten på våra produkter till hur vi behandlar kunder och anställda. Att alltid göra medvetna val och att ta ansvar för allt vi gör har resulterat i många långa och givande relationer. Vi ser våra långvariga relationer som ett bevis på att vi agerar ansvarsfullt. För att säkerställa att alla våra partners också gör det, har vi utarbetat en social uppförandekod som vi arbetar utifrån. Vi anser att den viktigaste delen i detta är ansvaret, för alla våra anställda inklusive duktiga medarbetare som tillverkar våra produkter i olika länder.

VÅR CODE OF CONDUCT INNEBÄR ATT:

˾Ingen som arbetar med våra produkter ska förnekas sina grundläggande mänskliga rättigheter. ˾Ingen som arbetar med våra produkter ska lida fysisk eller psykisk skada. ˾Inga barn ska vara med och arbeta med våra produkter – vi följer FN:s konvention om barnets rättigheter.

Att ta socialt ansvar innebär också att göra det möjligt för dem som tillverkar våra produkter att ha drömmar om framtiden. Tillverkningen av våra produkter kräver hantverksskicklighet och vi uppmuntrar alla som arbetar för oss att utveckla sina färdigheter. Vi kontrollerar tillverkningen av våra produkter noggrant – risken för att vår uppförandekod överträds är minimal. Vi genomför oanmälda besök på fabrikerna som vi samarbetar med, med jämna mellanrum och vi har också egna kontrollanter på plats. Ibland anlitar vi en oberoende part för att utföra inspektioner. Om vi upptäcker brister vidtar vi omedelbara åtgärder för att rätta till situationen. Om problemet uppstår igen, avslutar vi vårt samarbete. Vi tycker också att det är viktigt att visa största respekt för traditioner, seder och bruk i tillverkningslandet, och vi kombinerar detta med våra krav. Säkerhet, ärlighet och omsorg är viktiga principer för Ejendals. Alla som arbetar hos oss ska känna och märka dessa vägledande principer – i alla sammanhang.

12


Certifiering På Ejendals arbetar vi ständigt med att förbättra vår verksamhet. Detta inkluderar vårt sätt att arbeta, samarbeta med andra och ta ansvar. Under årens lopp har vi tagit fram olika system för vårt sätt att arbeta och är nu certifierade enligt flera standarder. Detta är ett kvitto på att våra rutiner är i god ordning, att vi följer lagar och regler, att vår förvaltning tar ansvar och att vi arbetar i enlighet med den policy som vi har. OHSAS 18001 Arbetsmiljöledningssystem ISO 9001 Kvalitetsledningssystem ISO 14001 Miljöledningssystem

Miljöarbete Vi vill att kommande generationer ska få leva i en god värld. Det är därför vi vill begränsa vår miljöpåverkan så mycket som möjligt. Vi blir hela tiden bättre på att minska vår miljöpåverkan, men vi är långt ifrån klara. Vi fortsätter att pressa oss själva för en bättre morgondag.

det här gör vi idag Vi ställer höga krav på leverantörer och entreprenörer för att våra produkter och förpackningar ska påverka miljön så lite som möjligt. För att läder ska vara användbart, behöver kemikalier tillsättas. Vi strävar efter att minimera den mängd kemikalier som används. Det finns EU-direktiv som anger gränsvärden för vissa kemikalier. Naturligtvis håller vi oss under dessa gränsvärden. Våra laboratorier är också viktiga när det gäller vårt miljöarbete. De hjälper oss att kontrollera våra handskar och skor kontinuerligt.

VI GÖR VÅR ENERGIFÖRBRUKNING OCH VÅRA TRANSPORTER EFFEKTIVARE. Vi fraktar så mycket vi kan med båt och järnväg för att undvika miljöovänliga flygtransporter. En containeranläggning nära vårt huvudkontor i Leksand ger oss möjlighet att skicka gods på ett effektivt sätt och att samordna transporter med lokala företag. VI MINIMERAR AVFALL OCH ÅTERVINNER MATERIAL. Vi är listade i REPA-registret, vilket innebär att vi återvinner förpackningar där så är möjligt. Vi är också certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001. VI FRAMHÄVER MILJÖVÄNLIGA PRODUKTER. Genom att tillverka handskar och skor av hög kvalitet undviker vi onödigt slit och släng med billigare produkter av lägre kvalitet. När det gäller vårt miljöarbete slår vi oss inte till ro, utan arbetar med ständiga förbättringar.

13


14


handskydd tegera® – du är i trygga händer .................................................................................. 16 skydda dina händer ........................................................................................................... 18 regler, standarder och ce-märkning ....................................................................... 19 esd .............................................................................................................................................. 28 så här väljer, använder och sköter du dina skyddshandskar .................... 30 se upp för handskador..................................................................................................... 33 vad ska handsken användas till? ............................................................................... 34 färgkodning .......................................................................................................................... 35 materiallära ........................................................................................................................ 36

arbetshandskar ....................................................................................................

44

arbetshandskar .................................................................................................................. 48 specialhandskar ................................................................................................................. 97 esd-handskar ........................................................................................................................ 102 skärskyddshandskar ....................................................................................................... 105 armskydd................................................................................................................................. 117

isolerande handskar ..................................................................................... 120 köldisolerande handskar ............................................................................................. 123 värmeskyddande handskar ............................................................................................ 142 svetshandskar ..................................................................................................................... 147

engångs och/eller kemikalieskyddshandskar ...........

154

engångs och/eller kemikalieskyddshandskar .................................................. 160

övriga handskar ...................................................................................................

184

tegera® tällberg collection ....................................................................................... 186

15


TEGERA® – Du är i trygga händer Ejendals kan erbjuda moderna och effektiva TEGERA®-handskydd, tack vare sin långa erfarenhet och sitt ständiga engagemang vad gäller innovativa lösningar som förhindrar skador innan de inträffar. För oss är dina händer avancerade och viktiga verktyg, och du har bara två av dem. Därför är vårt mål att förbättra säkerhetsstandarder och ligga i framkant när det gäller produktutveckling, forskningssamarbete och att ta till oss synpunkter från våra kunder. TEGERA®-produkter utvecklas i takt med att nya kunskaper ser dagens ljus. Vi arbetar kontinuerligt inom viktiga områden såsom grepp, kemikaliebeständighet, skärskydd och termisk isolering; alltid hand i hand med ergonomi och komfort för att kunna leverera handskydd som vi är stolta över. Historien om TEGERA® är fylld av framgångar och djupa insikter. Det är den långa erfarenheten som ger TEGERA® dess styrka. Utformningen och utvecklingen av TEGERA®-handskar görs i Leksand sedan 1949.

16


tegera®-produkter kan vara allt från fina precisionshandskar som andas ordentligt till välisolerade kemikaliebeständiga handskar för användning i utsatta miljöer. det som alla tegera®-handskar har gemensamt är vår övergripande ambition att vara i framkant när det gäller innovativa handskydd.

vi utvecklar våra egna handformar för att säkerställa enhetlig passform, kvalitet och ergonomi.

vi anpassar även materialets sammansättning efter olika typer av arbete för att maximera smidighet, grepp, hållbarhet och komfort.

17


Skydda dina händer I vårt sortiment hittar du olika typer av handskar som är lämpliga för en mängd olika arbetsuppgifter. Att använda rätt handskar är viktigt – vi hjälper dig välja rätt handske för rätt jobb. Våra arbetshandskar är resultatet av omfattande forskning och avancerad konstruktionsteknik. De kombinerar förmågan att skydda med känslan för ergonomi, vilket hjälper händerna att utföra sina uppgifter. Material och tillverkningsmetod är avgörande för en handskes skyddsegenskaper. Oskyddade händer utsätts för många faror som kan orsaka skärskador och/eller mekaniska skador. Skador på händerna kan också orsakas av värme och kyla. Kemikalier kan ge upphov till korrosionsskador, eksem, cancer och skador på inre organ om lämpliga skyddshandskar inte används.

Händerna är våra viktigaste verktyg i nästan allt vi gör. En hand har 27 olika ben, 55 muskler och 30 leder. Komplexa mekanismer tillåter en hand att kombinera styrka – gripkraften är nästan 50 kilo – med förmågan att utföra precisionsarbete.

Många goda råd finns i vår skrift Handboken, skriven av Dr. Olle Bobjer. Du kan beställa den kostnadsfritt från Ejendals.

18


Regler, standarder och CE-märkning desto större krav ställs på provningen av handskarnas skyddsförmåga och certifiering. Eftersom lagstiftningen är allmänt skriven har standarderna utformats på mer detaljerad nivå för att tydligare kunna ge användaren information. 89/68 6/EG

EU 2016/ 425

EN 511 89/65 /EG

EU-direktiv och EU-förordningar

kategori i minimala risker

EN 388

Till denna kategori hör handskar som används vid mini-

EN 407

mala risker som kan identifieras i god tid. Till kategori I räknas handskar av enklare slag, till exempel trädgårds-

Standarder

handskaroch montagehandskar. Tillverkaren ska kunna visa att produkten uppfyller de grundläggande kraven för

I Europeisk lagstiftning regleras vilka krav som måste

skyddshandskar (enligt EN 420) och står som garant för

uppfyllas för att personlig utrustning ska kunna

CE-märkningen. Detta gäller alla skyddshandskar.

CE-märkas. I respektive land finns en myndighet som har ansvar för arbetsmiljö och de kan också tillhandahålla

kategori ii – medelhög risk

mer information på landets språk.

Många skyddshandskar tillhör denna kategori. Hit hör

Om en skyddshandske har bedömts uppfylla säker-

handskar där krav ställs på mekanisk hållbarhet för att

hetskraven och CE-märks i ett EU-land, kan den också

skydda mot exempelvis skärskador. För att få CE-märka

exporteras och säljas i hela EU. För att uppfylla kraven i

handskarna ska tillverkaren kunna visa att produkten

lagstiftningen kan tillverkaren följa olika EN-standarder

uppfyller de grundläggande kraven, samt ytterligare

vars syfte är att spegla risker inom olika arbetsområden,

standarder som kan gälla för specifika användningsom-

t.ex. EN 407 som gäller arbeten där värme är en riskfaktor

råden, till exempel svetshandskar. Handskarna ska vara

på ett eller flera sätt. En EN-standard innehåller prov-

provade av ett godkänt laboratorium och typgodkända

ningsmetoder och krav. Det innebär att det finns beskri-

av ett anmält organ (notified body) som utfärdar certifi-

vet hur skyddsegenskaperna ska visas, hur produkten ska

kat. Handskar i kategori II ska vara märkta med piktogram,

märkas utöver CE-märkningen och vad som ska finnas

en symbol som visar vad handsken provats mot, och till

med i bruksanvisningen.

vilken skyddsnivå.

I april 2016 antogs en ny förordning som omfattar per-

kategori iii – hög risk

sonlig skyddsutrustning, EU 2016/425, i och med det

Dessa handskar kan till exempel skydda mot ämnen med

kommer EU-direktivet 89/686/EEC successivt att fasas

hög farlighet. De ska skydda mot bestående skador i

ut och slutar att gälla april 2019.

situationer där användaren kan ha svårt att upptäcka

För arbetsgivare och arbetstagare finns ett separat

riskerna i tid. Hit hör exempelvis handskar som skyddar

direktiv, 89/656/EEC gällande personlig utrustning. Det

mot hetta (över +100°), extrem kyla (under -50°) och för

tar upp kravet på att göra riskbedömningar, användning

hantering av de flesta kemikalier. Handskarna ska vara

etc och syftet är att främja arbetstagarens säkerhet och

provade av ett godkänt laboratorium och godkända av

hälsa i arbetet.

ett anmält organ. Dessutom krävs en årlig kontroll av tillverkningen och att handskarna kontrolleras för att säkerställa rätt kvalitet. Först när detta skett får handskarna

förklaring av riskkategorierna

sin CE-märkning. Det anmälda organets identitets-

I lagstiftningen delas personlig utrustning in i tre

nummer (fyra siffror) ska stå intill CE-märkningen,

kategorier beroende graden av risk de är avsedda att

till exempel CE 0123.

skydda mot. Ju högre risk som användaren utsätts för,

19


skyddshandskar - allmänna krav och provningsmetoder en 420:2003 + a1:2009

Handskar som tillhör kategori II och III ska dessutom märkas med: ˾ Piktogram avseende typ av risk som handsken provats mot.

Kraven i sammanfattning

˾ Skyddsnivåerna och referens till EN-standard, t ex

Handskarna ska vara tillverkade för att ge det skydd som de

EN 388, intill piktogrammet.

är avsedda för.

˾ Fyrsiffrig kod bredvid CE-märke (gäller enbart för

˾ Användaren ska inte kunna skada sig på sömmar och

skyddshandskar som tillhör kategori III – hög risk).

kanter.

krav på bruksanvisning

˾ Handskarna ska vara lätta att ta på och av.

Detta piktogram visar att en bruksanvisning

˾ Materialet får inte skada användaren.

följer med handskarnas förpackning.

˾ Handskarnas pH-värde ska ligga mellan 3,5 och 9,5.

Bruksanvisningen bör förvaras tillgänglig på arbetsplat-

˾ Halten krom (VI) ska vara mindre än 3 mg/kg i läder-

sen och innehålla:

handskar.

˾ Tillverkarens/representantens namn och adress.

˾ Tillverkaren måste ange om handsken innehåller ämnen som kan ge upphov till allergier.

˾ Handskens benämning och storlek.

˾ Skyddseffekten ska inte påverkas om tvättråden följs.

˾ EN-standard som handsken provats mot.

˾ Handskarna ska medge bästa möjliga fingerrörlighet med

˾ Förklaring av piktogram och märkning.

hänsyn till skyddsbehovet.

Storlek

˾ Information om ämnen som kan ge upphov till allergi.

Handens omkrets (mm)

Längd (mm)

Handskens minimum längd (mm)

˾ Skötsel- och förvaringsråd. ˾ Råd – när handsken blir avfall efter användning.

6

152

160

220

7

178

171

230

8

203

182

240

9

229

192

250

10

254

204

260

˾ Uppgifter om vilka kemikalier som provats och till vilken

11

279

215

270

nivå (gäller kemikalieskyddshandskar). Gäller de kemi-

˾ Instruktion om begränsad användning. ˾ Varningar vid mekaniska, termiska risker och/eller kemiska hälsorisker.

kalier som ligger till grund för certifieringen, övriga finns

Det är viktigt att välja rätt storlek på handskarna (se

separat.

tabell ovan). Att använda för stora handskar kan öka risken för olycksfall. Storlekssystemet i ovanstående tabell utgår från handens storlek, det vill säga omkrets och längd. Standarden innehåller även krav på motstånd mot vattenpenetration, som mäts vid behov.

krav på märkning Varje handske ska vara märkt med: ˾ Tillverkarens namn. ˾ Benämning, t ex TEGERA® 9232. ˾ Storlek. ˾ CE-märke.

20


skyddshandskar mot mekaniska risker en 388:2003

C. Rivmotstånd Handskmaterialet snittas. Därefter mäter man den kraft som behövs för att riva isär materialet. Högsta skyddsnivå

Detta piktogram visar att handsken är avsedd

är 4, vilket motsvarar en kraft på 75 Newton.

att skydda mot mekaniska risker. För att få märkas med detta piktogram måste handsken

D. Punkteringsmotstånd

provas enligt standard EN 388 och godkännas

Man mäter hur hög kraft som behövs för att sticka hål i

av anmält organ. Här provas handskens motstånd mot

handsken med en spik som har ett bestämt mått och viss

nötning, genomskärning, rivhållfasthet och punktering.

hastighet (10 cm/min). Här är högsta skyddsnivå 4, som mot-

Dessa egenskaper har valts för att någorlunda efterlikna

svarar en kraft på 150 Newton.

verkligheten. Efter provningen får handsken ett värde på skyddsnivån, för vart och ett av de nämnda mekaniska riskerna. Detta värde består av siffrorna 1-5. Bästa värde

(Maximal prestanda)

Egenskap

är 4 eller 5. Handsken märks med siffrorna på de värden som uppnåtts vid provningen. Sifferkoden är placerad i

A) Nötningsmotstånd (antal varv)

(4)

anslutning till piktogrammet. Handskens skyddsförmåga

B) Skärmotstånd (index)

(5)

C) Rivmotstånd (Newton)

(4)

D) Punkteringsmotstånd (Newton)

(4)

mot olika mekaniska risker provas på följande sätt: A. Nötningsmotstånd Handskmaterialet utsätts för nötning med slippapper under tryck. Man mäter det antal varv som behövs för att nöta hål i materialet. Högsta skyddsnivå är 4, vilket motsvarar 8 000

Skyddsnivå

1

2

3

4

varv.

A) Nötningsmotstånd (antal varv)

100

500

2000

8000

B) Skärmotstånd (index)

1,2

2,5

5,0

10,0

Här mäter man det antal varv som krävs för en roterande

C) Rivmotstånd (Newton)

10

25

50

75

cirkelkniv – med konstant hastighet – att skära igenom hand-

D) Punkteringsmotstånd (Newton)

20

60

100

150

B. Skärmotstånd

sken. Resultatet jämförs med ett referensmaterial och man får ett index. Högsta skyddsnivå är 5, vilket motsvarar ett

Av tabellen framgår de krav som ställs för respektive skyddsnivå.

index på 20.

VARNING Om du jobbar med rörliga maskindelar är det extra viktigt att du väljer en handske i rätt storlek i ett mindre slitstarkt material. Syftet är att handsken lätt ska gå sönder om du fastnar.

21

5

20,0


NYHET skyddshandskar mot mekaniska risker en 388:2016 Detta piktogram visar att handsken är avsedd att skydda mot mekaniska risker. Ändringen i namnet hänvisar till årtalet. Under slutet av 2016 blev den nya versionen av EN 388 klar. Publiceringen som gör den användbar sker under 2017 då också respektive EU-land ska acceptera den som nationell standard. Förändringar har skett men mycket är sig likt. Provning av motstånd mot nötning, rivhållfasthet och punktering utförs som tidigare. De uppnådda provningsresultaten delas in i skyddsnivåer på samma sätt som i versionen från 2003 vilket för dessa tre provningar är 0-4, där 4 är högst. För detaljer, se tabell nedan. De stora skillnaderna i den nya utgåvan jämfört med den tidigare gäller skärmotstånd samt skydd mot slag. För provning av skärmotstånd finns nu två metoder och det står tydligt i standarden att det inte finns någon korrelation mellan dem.

nytt om skärskydd i en 388:2016 Ytterligare en provningsmetod läggs till i EN 388:2016. Metoden beskrivs i standarden EN ISO 13997 som även brukar kallas ”TDM” vilket är en förkortning på den utrustning som används: tomodynamometer. I EN ISO 13997 beskrivs exakt hur provningen går till. Kraven och skyddsnivåerna finns däremot i EN 388:2016 och för den här metoden är de A-F, där F är högst prestanda. Provningsmetoden från tidigare version, den s.k. Coupmetoden, är fortfarande kvar men skillnaden är att den nu endast ska användas för material som inte påverkar knivbladets skärpa. Med det menas att vissa skärskyddsmaterial som t.ex. glasfiber redan i början av provningen förstör knivbladets skärpa vilket medför att provningsresultatet inte blir riktigt relevant.

nytt om slagdämpning i en 388:2016 Att kunna verifiera skydd mot slag har lagts till i EN 388:2016. Provningsmetoden finns i motorcykelstandarden EN 13594:2015. Den del av handsken som har skyddet, vilket kan variera utifrån tänkt användning, provas, men p.g.a. tekniska orsaker kan man inte prova fingrarna.

22


Här beskrivs kort respektive provningsmetod samt

f. Slagdämpning

skyddsnivåer:

Provningen för skydd mot slag utförs enligt en standard för skyddshandskar för motorcyklister, EN 13594:2015. Den

a. Nötningsmotstånd

yta som har skyddet är det som provas, men på grund av

Handskmaterialet utsätts för nötning med slippapper

liten yta kan inte området för fingrarna provas enligt den

under tryck. Man mäter det antal varv som behövs för att

här metoden. Slagkraften är 5 J och kraften som går igenom

nöta hål i materialet. Högsta skyddsnivå är 4, vilket mot-

måste vara i enlighet med högsta nivån, i detta fall nivå 1,

svarar 8 000 varv.

enskilt resultat ≤ 9,0 kN, medelvärde ≤ 7,0 kN.

b. Skärmotstånd, Coup-metoden Här mäter man det antal varv som krävs för en roterande

Egenskap

cirkelkniv – med konstant hastighet – att skära igenom

(Maximal prestanda)

Level Achieved

a) Nötningsmotstånd (antal varv)

(4)

b) Skärmotstånd (index)

(5)

c) Rivmotstånd (Newton)

(4)

d) Punkteringsmotstånd (Newton)

(4)

e) Skärmotstånd EN ISO 13997 (N)

(F)

f) Slagdämpning, EN 13594:2015

(P)

handsken. Resultatet jämförs med ett referensmaterial och man får ett index. Högsta skyddsnivå är 5, vilket motsvarar ett index på 20. c. Rivmotstånd Handskmaterialet snittas. Därefter mäter man den kraft som behövs för att riva isär materialet. Högsta skyddsnivå är 4, vilket motsvarar en kraft på 75 newton. EN 388 – Provning

d. Punkteringsmotstånd

(anger vilka krav som ställs för respektive skyddsnivå).

Man mäter hur hög kraft som behövs för att sticka hål i

Skyddsnivå

handsken med en spik som har ett bestämt mått och viss

1

2

3

4

5

hastighet (10 cm/min). Här är högsta skyddsnivå 4, som mot-

a) Nötningsmotstånd (antal varv)

100

500

2 000

8 000

svarar en kraft på 150 newton.

b) Skärmotstånd (index)

1,2

2,5

5,0

10,0

c) Rivmotstånd (Newton)

10

25

50

75

d) Punkteringsmotstånd (Newton)

20

60

100

150

knivblad används inför varje delprov och mätresultatet är

Skyddsnivå

A

B

C

D

E

F

hur långt kniven kan röra sig innan den skär igenom. Enheten

e) Skärmotstånd, EN ISO 13997 (N)

2

5

10

15

22

30

e. Skärmotstånd, TDM, EN ISO 13997 Grundprincipen är att mäta hur skärmotståndet påverkas av

20,0

hur mycket kraft som läggs på vid provningen. Ett nytt vasst

är millimeter (mm). Flera snitt görs, inför varje snitt är det nytt blad, ny provyta och specifik kraft (i form av vikter).

Skyddsnivå

Olika vikt ger olika krafter vilket gör att knivbladet rör sig

f) Slagdämpning, EN 13594:2015

olika långt innan det skär igenom. Många delprovningar utförs, specifik vikt kopplas till ett mätvärde i millimeter. Ett diagram skapas utifrån olika krafter i form av Newtonvärden (x) och längden i mm där handskmaterialet går sönder (y). Testresultatet är det newtonvärde som behövs för att skära hål på handskmaterialet vid 20 mm. Den högsta skärskyddsnivån är F vilket motsvarar 30 newton

23

P Pass (Level 1 ≤ 9 kN)


de här märkningarna kan du möta på våra kemikalieskyddshandskar en 374:2003

EN 374-3:2003

AHL

Handskar som är märkta med detta piktogram talar om Handskar som har godkänts enligt EN 374 är alltid märkta

att handsken skyddar mot tre kemikalier från tabellen

med det vänstra piktogrammet, samt ett av de tre högra

”Kemikalielista EN 374” i minst 30 minuter (nivå 2). I anslut-

piktogrammen. Om produkten följer en tidigare version

ning till piktogrammet finns tre bokstäver som talar om

av standarden (1994) finns piktogrammet längst till höger

vilka kemikalier det gäller. Handsken kan även vara tes-

med.

tad för andra kemikalier än de som finns med i tabellen ”Kemikalielista EN 374”. Vilka kemikalier den är testad för,

Penetrationsprovning – är handsken tät? EN 374-2:2003

och vilka genombrottstider som gäller, anges i separat

Handskar som ska skydda mot mikroorga-

information. Kontakta din säljare.

nismer och kemikalier måste vara täta (utan hål). På tunna handskar av engångs-

EN 374-3:2003 ”Kemikalielista”

typ kontrolleras tätheten genom att

Kod

Kemikalie

Cas nummer

handsken fylls med vatten eller luft. Om det läcker ut vat-

A

Metanol

67-56-1

ten eller luft är handsken felaktig. Resultatet anges som

B

Aceton

67-64-1

det största antalet felaktiga handskar per hundra, vilket

C

Acetonitril

75-05-8

betecknas som acceptabel kvalitetsnivå (AQL). Nivå 2 är

D

Diklormetan

75-09-2

den lägsta godkända nivån för att få använda piktogram-

E

Koldisulfid

75-15-0

met till vänster.

F

Toluen

108-88-3

G

Dietylamin

109-89-7

H

Tetrahydrofuran

109-99-9

I

Etylacetat

141-78-6

J

n-Heptan

142-85-5

K

Natriumhydroxid 40%

1310-73-2

L

Svavelsyra 96%

7664-93-9

Penetration

AQL

Nivå 1

< 4,0

Nivå 2

< 1,5

Nivå 3

< 0,65

Permeationsprovning – hur snabbt går kemikalien igenom? EN 374-3:2003 EN 374-3:2003

Detta piktogram från EN 374:2003 betyder

Handskar som ska skydda mot kemika-

att handsken inte klarar nivå 2 i permea-

lier, och som är märkta med något av

tionsprovningen för tre av kemikalierna

piktogrammen till vänster, måste först

i tabellen ”Kemikalielista EN 374”. Men hand-

genomgå en penetrationsprovning.

sken kan klara färre kemikalier än tre eller kortare tid

Därefter mäts genombrottstiden – permeationen – det

än 30 minuter. Handsken kan även vara testad för andra

vill säga den tid det tar för en kemikalie att passera

kemikalier än de som finns med i tabellen ”Kemikalielista

handskmaterialet. För den lägsta nivån, d v s 1, är tiden

EN 374”. Vilka kemikalier den är testad för och vilka

minst 10 minuter. Högsta nivå är 6, som motsvarar minst

genombrottstider som gäller anges i separat information.

8 timmar. Permeation

Genombrottstid

Nivå 1

10 min

Nivå 2

30 min

Nivå 3

60 min

Nivå 4

120 min

Nivå 5

240 min

Nivå 6

480 min

VARNING Värme och slitage påverkar handskens motstånd mot kemikalier. En handske som skyddar mot en kemikalie kan skydda mycket dåligt mot en annan kemikalie.

OBS Alla handskar ska kastas (i miljöavfall om så krävs) efter max 8 timmar efter första kontakt med kemikalien.

24


skyddshandskar mot termiska risker (hetta och/eller brand) en 407:2004

D. Motstånd mot strålningsvärme Handsken utsätts för värmestrålning. Man mäter den tid det tar innan en viss värmemängd har trängt igenom. Högsta skyddsnivå är 4, vilket betyder att handsken skyddar i minst

Standarden handlar om provning av skydds-

95 sekunder.

handskar mot termiska risker. Dessa risker utgörs främst av kontakt med hög värme

E. Motstånd mot stänk av smält metall

alstrad genom antändning, strålning eller smält

Här mäter man hur många droppar smält metall som behövs

metall. Handskar märkta med detta piktogram visar att

för att öka temperaturen mellan handskmaterialet och

handsken skyddar mot någon eller några av de termiska

huden med 40°C. Högsta skyddsnivå är 4, vilket står för 35

riskerna. Vad handsken skyddar mot (A-F, i högra spalten)

droppar eller fler.

och till vilken skyddsnivå (1-4) ska stå intill piktogrammet. F. Motstånd mot smält metall

Handskarna ska minst uppnå skyddsnivå 1 för nötnings-

Provningen ger svar på hur många gram smält järn som

motstånd och rivhållfasthet enligt EN 388.

krävs för att skada konstgjord hud av PVC som fästs på insidan av handskmaterialet. Högsta skyddsnivå är 4, vilket

PROVNINGEN OMFATTAR:

motsvarar 200 gram flytande metall.

A. Motstånd mot antändning Här mäter man den tid det tar för handskmaterialet att

EN 407 - Provningsmetoder

sluta brinna och glöda sedan det utsatts för en gaslåga Skyddsnivå

1

2

3

4

A. Antändningsmotstånd (s) Efterbrinntid Efterglödtid

≤20

no requirement

≤10 ≤120

≤3 ≤25

≤2 ≤5

B. Kontaktvärme (s)

100°C ≥15

250°C ≥15

350°C ≥15

500°C ≥15

C. Konvektionsvärme (s)

≥4

≥7

≥10

≥18

Man mäter den temperatur (100°C–500°C) som handsken

D. Strålningsvärme (s)

≥7

≥20

≥50

≥95

skyddar mot i 15 sekunder utan att insidan blir tio grader

E. Små stänk av metall (antal)

≥10

≥15

≥25

≥35

varmare. Högsta skyddsnivå är 4, vilket innebär att hand-

F. Stora mängder smält metall (g)

30

60

120

200

under 15 sekunder. Högsta skyddsnivå är 4, vilket innebär en efterbrinntid på högst två sekunder och en efterglödtid på högst fem sekunder. Om handsken riskerar att komma i kontakt med eldslåga måste den klara minst skyddsnivå 3. B. Motstånd mot kontaktvärme

sken klarar +500°C. C. Motstånd mot konvektionsvärme (= gradvis genomträngande värme) Skyddet avser den tid

VARNING Handsken får inte komma i kontakt med elds-

handsken kan fördröja att värmen från en öppen låga

låga om handsken inte klarar skyddsnivå 3 vid provning av antändningsmotstånd.

tränger in så att temperaturen på insidan ökar med 24 grader. Högsta skyddsnivå är 4.

25


skyddshandskar med elektrostatiska egenskaper en 16350:2014

skyddshandskar mot kyla en 511:2005 Om handsken är försedd med detta piktogram

Att använda antistatiska (dissipativa) handskar är viktigt

uppfyller den kraven för skydd mot kyla. Den

i miljöer med risker som rör brand och/eller explosion.

skyddsnivå som handsken klarar står i anslut-

Fenomenet som måste undvikas är att det uppstår en

ning till piktogrammet .Skyddshandskar mot

potentialskillnad mellan användare och omgivning som

kyla provas mot två olika köldsituationer ; A, konvektions-

löses ut när det blir kontakt, det vi i dagligt tal brukar

kyla (luftburen kyla) respektive B, kontaktkyla (direkt

kalla att få en ”stöt”. Potentialskillnaden måste förhindras

beröring av kalla föremål). I båda fallen är högsta skydds-

att uppstå i miljöer där det bedöms att det finns risk

nivå 4. Om det är relevant kan också handskens motstånd

för explosion och/eller brandfara. I de här situationerna

mot vattengenomträngning, C, provas. Handskarna dop-

måsta det tas ett helhetsgrepp, man måste tänka system

pas i vattenbad och flexas vid vissa intervaller. Om inget

där handskar bara utgör en del. Egenskapen som behövs

vatten trängt igenom efter 5 minuter blir resultatet 1,

är låg resistans så att laddningarna inte ackumuleras. I

annars 0. X betyder att provning inte utförts.

EN 16350:2014 är kravet att den vertikala resistansen för handskar ska vara < 108 7. Provningsmetoden som

Grundkrav för handskar som ger skydd mot kyla är att de

används är EN 1149-2:1997 och förhållandena vid prov-

ska uppnå minst skyddsnivå 1 för nötningsmotstånd och

ningen är 25 % relativ luftfuktighet och temperaturen

rivhållfasthet enligt EN 388. Kravet på mekaniskt mot-

23oC. Den metoden kan också användas i andra situatio-

stånd är högre för handskar mot extrem kyla. Från nivå 3

ner, det är därför viktigt att fokusera på kravspecifikatio-

och uppåt ska handskarna klara minst skyddsnivå 2 för

nen som i det här fallet återfinns i EN 16350:2014.

nötningsmotstånd och rivhållfasthet. EN 511 - Provningsmetoder Skyddsnivå

0

1

2

3

4

A. Konvektionskyla (isolering ITR/m²)

I<0,10

0,1<I <0,25

0,15<I <0,22

022<I <0,30

0,30<I

B. Kontaktkyla (termiskt motstånd R/m²)

R<0,025

0,025<R <0,050

0,050<R <0,100

0,100<R <0,150

0,150<R

C. Vattengenomträngning, 5 min

penetration

ingen penetration

26


handskar lämpliga för livsmedelshantering

De handskar som godkänns för livsmedelshantering märks med piktogrammet ”gaffel och glas”. Observera att en handske kan vara

I EU:s huvuddirektiv för material i kontakt med livsmedel

lämplig för vissa livsmedelgrupper men inte för

EC/1935/2004 fastställs allmänna riktlinjer för alla mate-

andra. Kontakta din säljare om du behöver mer informa-

rial som kan komma i kontakt med livsmedel, oavsett

tion. Provningen för feta livsmedel utförs med simulant

om det gäller förpackningar eller till exempel handskar.

som motsvarar 100 procent fett, men livsmedel kan

De material som används får inte påverka livsmedlets i

ha varierande fetthalter. Av den anledningen divideras

sådan omfattning att det kan innebära en risk för män-

analysvärdena med reduktionsfaktorerna 2–5 som mot-

niskors hälsa. Inte heller får materialen orsaka någon

svarar olika livsmedel. För hantering av exempelvis kött

oacceptabel modifiering av livsmedelsprodukternas

gäller analysvärdet för fettrika livsmedel dividerat med 4

sammansättning eller medföra att produkternas smak

(reduktionsfaktor 4).

och lukt påverkas.

Det värde som man får fram ska vara under gränsvärdet

Förordningen för material i kontakt med livsmedel

10 mg/dm2 för att en handske ska vara godkänd.

Förordningen 10/2011 ersatte flera tidigare direktiv men

Provningen utförs under viss tid och vid viss temperatur.

omfattar endast plaster. För övriga material, exempel-

För gummimaterial är det 10 min, 40oC.

vis gummi, finns ännu inte någon förordning, istället hänvisas till rekommendationer från tyska BfR, Das

˾ Överföringen från handskmaterialet till livsmedelsimu-

Bundesinstitut für Risikobewertung.

lanten får inte överstiga 10 mg/dm2 material. ˾ Specifika gränsvärden finns för särskilda ämnen och till-

Samtliga material analyseras så att man ska kunna

satser i material som kommer i kontakt med livsmedel.

utvärdera i vilken grad ämnen överförs – migrerar – från handskar till olika livsmedel . Livsmedlen delas in i olika grupper; till exempel vattenrika, syrarika, alkoholhaltiga samt fettrika. I förordningen 10/2011 finns fler grupper. En simulant, som ska efterlikna respektive livsmedelsgrupp, används vid migrationsanalysen. Ett handskmaterial kan provas mot en eller flera grupper. Livsmedelsgrupp

Simulator

Exempel på livsmedel

Vattenrika

Destillerat vatten

Grönsaker, drycker etc. med pH >4,5

Syrarika

3%-ig ättikssyra

Juice, fruktbitar, sås, dressing etc. med pH<4,5

Alkoholhaltiga

10 %-ig alkohol

Vin, vinäger

Fettrika

Olivolja eller annan likvärdig simulator

Smör, ost, kött, fisk, fågel, choklad etc. Specifika s.k. reduktionsfaktorer gäller för olika livsmedel

27


ESD ESD betyder Electro Static Discharge (elektrostatisk urladdning). Alla som arbetar med produktion eller underhåll av känslig elektronisk utrustning behöver skydda denna från effekter av urladdning av statisk elektricitet. Detta gäller hela tillverkningsprocesser såväl som underhåll. Handskar liksom skor är en viktig del av detta skydd och avgörande är att hela systemet fungerar tillsammans och används på rätt sätt. Produkter som är märkta med ESD möter gällande krav och standarder för ESD-skydd.

vad innebär esd? ESD orsakas av en potentialskillnad mellan olika objekt. Det kan vara människor vid fysisk kontakt eller omedelbar närhet men även mellan en sak och människa. Urladdningen varar vanligen endast en bråkdel av en sekund, ofta i form av en gnista. Ofta orsakar elektrostatisk urladdning “dolda skador” som visar sig i form av försämrad funktionalitet eller liknande problem efter en tids användning. Vid produktion av elektronisk utrustning (kretskort etc) kan även en mycket liten urladdning orsaka icke synliga skador. Det rekommenderas att användare av ESD-handskar och skor regelbundet kontrollerar deras resistansegenskaper. Felaktiga eller smutsiga produkter kan störa funktionen av ESD-skyddet.

provningsmetod Den internationella standarden IEC 61340-5-1 används för att säkerställa att en ESDhandske klarar systemresistanskravet vilket innebär att resistansen genom operatören till jord är lägre än 1097. Provningen utförs vid 12% luftfuktighet. Skor provas enligt understandarden IEC61340-4-3 där man försäkrar sig om att skorna har en resistans till jord som är lägre än 1087.

begränsningar ESD-godkännandet får inte blandas ihop med elsäkerhet. Om arbete utförs nära spänningsförande ledningar, ska krav enligt nationella bestämmelser följas.

vad påverkar esd? För att ESD-handskar och skor ska fungera tillfredsställande måste såväl den personliga utrustningen som arbetsplatsen vara avledande. Faktorer som påverkar den elektrostatiska uppladdningen är vilka klädmaterial som används, hur beröring sker, användning av jordande armband, rörelsers snabbhet, hur pass ren arbetsmiljön är samt luftens fuktighet m.m. Vid allt arbete bör en grundlig riskbedömning genomföras för att garantera säkerheten för såväl den enskilde, ämne/material som bearbetas/förädlas som för den utrustning som används. För vidare information kring riskbedömningar, vänligen kontakta nationella arbetsmiljöorgan, branschföreningar eller liknande instanser.

28


29


Så här väljer, använder och sköter du dina skyddshandskar I det här avsnittet får du råd och tips på hur du väljer, använder och sköter dina handskar samt hur du hanterar handskar som avfall.

att välja handskar ˾ Riskbedömning. ˾ Bestämning av skyddsbehov. ˾ Val av skyddshandskar.

1. riskbedömning Börja med att undersöka vilka risker som finns eller som kan uppstå i arbetsmiljön. Då blir det lättare att välja rätt skyddshandskar och att förebygga att arbetstagarna skadas, blir sjuka eller far illa på annat sätt. ˾ Vassa föremål är den vanligaste orsaken till handskador. ˾ Arbete med heta föremål, vätskor och svetsning – eller arbete i en miljö med metallstänk och strålningsvärme – kan orsaka svåra brännskador. ˾ Arbete i extrem kyla eller arbete med flytande gaser kan orsaka köldskador. ˾ Kemikalier kan orsaka hälsoskadliga effekter på inre organ genom upptag via huden, på huden genom frätning och överkänslighet (sensibilisering), cancer, påverka fortplantningsförmåga eller ge skador på arvsmassan. ˾ Biologiska risker kan leda till att hälsan skadas. ˾ Rörliga maskindelar kan ge svåra klämskador. ˾ Vibrerande maskiner och verktyg kan ge vibrationsskador.

2. bestämning av skyddsbehov Utifrån riskbedömningen och arbetsmomentet som ska utföras väljs en lämplig skyddshandske. Specifikationen görs utifrån följande steg ˾ Kvantifiera riskerna. ˾ Bestäm hur stor del av armar/händer som behöver skyddas + storlek. ˾ Bestäm skyddsnivå utifrån aktuell EN-standard.

SÄKERHETSDATABLAD är ett datablad med information om bland annat eventuella hälso- och miljörisker samt andra egenskaper hos vissa kemiska produkter och beredningar. För yrkemässig användning är säkerhetsdatablad ett krav. Det gäller även för produkter i konsumentförpackningar.

30


3. val av skyddshandskar Handskens materialegenskaper är avgörande för om skyddskravet uppfylls. Därför är resultat från materialprovning enligt standard viktigast när du ska välja skyddshandske. Andra viktiga faktorer är: ˾ God passform – rätt storlek och konstruktion. ˾ Taktila egenskaper – kunna känna föremål. ˾ Rörlighet – materialets smidighet. ˾ Komfort – är handsken bekväm, tillräckligt varm/sval.

När du väljer skyddshandske bör ditt val baserar på hur beständig handsken är mot någon eller några av följande faktorer: ˾ Nötning, genomskärning, punktering, grovt slitage. ˾ Kyla. ˾ Hetta. ˾ Aktuell kemikalie, elektrostatiska laddningar eller mikroorganismer.

I vår skrift ”Använder du rätt skyddshandskar?” finns goda råd om kemikalieskydd. Om du går vilse i vårt stora utbud kan vi hjälpa dig att hitta fram till rätt produkter.

vad säger lagen I Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:3, Användning av personlig skyddsutrustning, finns krav på både arbetsgivare och arbetstagare. Skyddshandskar är personlig skyddsutrustning som arbetsgivaren ska tillhandahålla. ˾ Arbetstagaren ska följa givna instruktioner när han eller hon använder skyddshandskarna. ˾ Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren får information om risker, om hur man använder den personliga skyddsutrustning samt när den ska bytas ut. Dessutom ska arbetstagaren veta hur handskarna ska hanteras efter användning.

I den bruksanvisning som följer med förpackningen finns viktig information till användaren. Bruksanvisningen bör därför finnas tillgänglig på arbetsplatsen.

31


sköt om dina handskar Om skyddshandskarna återanvänds ska de inspekteras. Är de hela och rena? Har de förlorat sina skyddsegenskaper? På bruksanvisningen ska det framgå hur handskarna ska rengöras, torkas och förvaras. Handskarna ska även vara rena inuti. Om handskarna har använts mot farliga kemikalier bör de slängas efter arbetsdagens slut – eller tidigare. Handskar ska lagras på ett sådant sätt att deras skyddsförmåga inte försämras. Vissa handskmaterial, till exempel naturgummi, har begränsad lagringstid.

handskar som avfall På arbetsplatsen bör det finnas rutiner för hur handskarna ska användas men även hur de ska hanteras som avfall. Handskarna i sig är brännbara men användningen kan påverka avfallsfrågan. För handskar som har använts mot farliga kemikalier gäller speciella miljöregler.

32


Se upp för handskador Om du skadar händerna påverkas din livskvalitet och det kan ta lång tid innan du återhämtar dig. Men med rätt handskydd kan du minimera risken för skador. Enligt PPE-direktivet (från engelskans Personal Protective Equipment) ska arbetsgivare ta del av och känna till den arbetsmiljölagstiftning som ställer krav på verksamheten. Arbetsgivare är bland annat skyldiga att göra riskbedömningar så att arbetstagare förses med lämplig skyddsutrustning och att till exempel hanteringen av kemikalier är säker. Använd alltid handskar som passar just dina händer och den miljö där du arbetar.

SKÄRSKADOR När du hanterar detaljer eller verktyg med skarpa kanter är det lätt att drabbas av skärskador. Oskyddade eggar på skärande maskinoch handverktyg utgör också stor risk. VIBRATIONSSKADOR Människor som arbetar med vibrerande maskiner och verktyg kan drabbas av vibrationsskador. Skadorna uppstår successivt och kan bli obotliga. Den som arbetar med starkt vibrerande verktyg får dessutom ofta problem med nackoch axelsmärtor som strålar ned i armen och handen. Smärtor i skuldror och armbågar är också vanliga. KLÄMSKADOR innebär att fingrarnas vävnad och skelett får en mekanisk överbelastning. Vid en lindrig klämskada kan blodkärl brista. Muskler, senor, blodkärl och nerver kan också krossas. Ofta uppstår en klämskada när en handske fastnar i rörliga maskindelar. Om du jobbar med rörliga maskindelar är det extra viktigt att välja en handske i rätt storlek och ett mindre slitstarkt material. Syftet är att handsken lätt ska gå sönder om du fastnar. Provningsresultaten i EN 388 kan vara en god hjälp att vägleda till ett lämpligt val. KÖLDSKADOR När lufttemperaturen är lägre än +10°C kan du få köldskador. Risken ökar med vind och fuktighet. Direktkontakt med kalla ytor kyler handen avsevärt. Särskilt utsatta är personer som arbetar i kyla utomhus, men även inomhus, till exempel i livsmedelsindustrin. BRÄNNSKADOR En stor brännskada är ett av de största trauman en människa kan utsättas för. Många brännskador läker spontant men större skador resulterar i livslång ärrbildning. Använd alltid handskar i samband med heta arbeten, vare sig du jobbar i storkök eller i industrin. ÖVERKÄNSLIGHET/ALLERGI Överkänslighet är när en person vid upprepade tillfällen reagerar med symptom på sådant i omgivningen eller arbetsmiljön som de flesta andra tål. Allergi är en förvärvad överkänslighet mot ett ämne. Vissa yrkesgrupper är mer exponerade för ämnen som kan ge upphov till överkänslighet och allergier. Med rätt skyddshandskar kan problem förebyggas eller lindras.

33


Vad ska handsken användas till? Innan du köper arbetshandskar måste du veta vad de ska användas till. Behöver du en handske för precisionsarbeten eller för grövre arbetsuppgifter? En handske som skyddar mot värme eller kyla? En handske som skyddar mot vibrations- eller skärskador? Oavsett hur bra handsken är; för att du ska få bästa möjliga skydd är det viktigt att du väljer rätt storlek och att den är lämplig för de arbetsmoment som ska utföras.

PRECISIONSARBETEN Vid precisions- och monteringsarbeten behöver dina fingrar rörelsefrihet. Handskarna måste vara smidiga, följsamma och ergonomiska. ALLROUNDARBETEN Du behöver slitstarka handskar i tåliga material. Samtidigt bör handskarna vara smidiga och följsamma. GRÖVRE ARBETEN Du arbetar med grova material som ställer krav på att handskarna är tillverkade i kraftiga och mycket slitstarka material.

34


Färgkodning Med denna färgmärkning på etiketten i handsken, på förpackningen eller på kantbandet hittar du snabbt din storlek. OBS! Andra varumärken än TEGERA® kan ha avvikande färgkod.

Storlek 4 Storlek 5 Storlek 6 Storlek 7 Storlek 8 Storlek 9 Storlek 10 Storlek 11 Storlek 12 Storlek 13 Storlek 14 Storlek 15

35


Materiallära Materialet och tillverkningsmetoden är avgörande för hur bra en handske skyddar. Varje detalj i en TEGERA® handske är noga genomtänkt med avseende på komfort, säkerhet och ergonomi. På marknaden finns massor av billiga kopior som både känns och som ser trovärdiga ut. Våra handskar är noggrant testade. Därför håller de vad de lovar.

syntetläder – möjligheternas material Syntetläder är ett högteknologiskt material. Vi har kommit långt i vårt utvecklingsarbete och kan skräddarsy specialhandskar för många olika funktioner, ofta i samarbete med våra kunder. Men vår resa är inte slut. Nya utmaningar väntar. Testa oss! Ett flertal TEGERA® -handskar tillverkas i Microthan®, Macrothan® och Polythan® – tre högteknologiska syntetmaterial som i många avseenden överträffar läder. Dessa material är tunna och starka, vilket ger handskarna hög slitstyrka, smidighet och god fingertoppskänsla. Materialens följsamhet tillåter dessutom en avancerad ergonomisk konstruktion, vilket bidrar till säkerhet och komfort. Microthan®, Macrothan® och Polythan® finns bara i TEGERA®-handskar. Dessutom är materialen kromfria.

36


MICROTHAN® är smidigt och slitstarkt. Materialets främsta egenskaper är det utmärkta grepp som materialet ger. Microthan® är ett syntetiskt material och består av ett polyuretanskikt med baksida av nylontrikå. Materialet finns i två olika tjocklekar och greppmönster. MACROTHAN® passar utmärkt till både arbetshandskar och montagehandskar. Materialet består av en mjuk sammansättning av mikrofiber och polyuretan. Materialet andas och gör handskarna behagliga att arbeta med, även under långa arbetspass. VIBROTHAN® är ett specialdesignat skummaterial som dämpar vibrationer. IMPACTOTHAN® är ett specialdesignat slagdämpande material som fördelar slagkraften över hela handen. POLYTHAN® består av en polyesterkärna med tvinnade polyesterfibrer samt PU för extra styrka och spandex för elasticitet. Materialet, som är extremt slitstarkt, har även mycket bra andningsförmåga. Materialets mjukhet ger Polythan® mycket hög komfort. Kromfritt.

PU

POLYTHAN®

Polyester Spandex

Contracted Polyester

övriga AQUATHAN® är ett membran som släpper ut överskottsvärme och kroppsfukt samtidigt som det hindrar väta från att tränga in. Membranet är vind- och vattentätt. GRIPFORCE® är ett samlingsbegrepp för TEGERA®-teknologier och unika lösningar som garanterar ett extremt bra grepp. Greppet är centralt för handskens funktion och tillämpning. En handske märkt GripForce® säkerställer ett grepp utöver det vanliga. OGTTM OIL GRIP TECHNOLOGY en särskilt framtagen läderbehandling med en unik absorptionsförmåga som gör att handsken behåller exceptionellt grepp i oljiga miljöer. OGT™ kan användas på tunna handskar och fungerar bra för precisionsarbete.

37


läder Läder är starkt, formbart och smidigt. Det anpassar sig även till temperaturväxlingar. Alla TEGERA®-läderhandskar är tillverkade av utvalda, omsorgsfullt garvade skinn för högsta tänkbara slitstyrka och smidighet. Vi tillhandahåller även kromfria läderhandskar. Hudar har olika egenskaper. Det beror på vilken del av djuret de kommer från. Rygg och skuldra ger extra starka skinn, sidan ger en mjukare kvalitet. Före tillverkningen klyvs huden i två lager. Det yttre kallas narv eller nappa, det inre kallas spalt.

NARV är slitstarkt, mjukt, följsamt och fukttåligt. Därför är det ett lämpligt material för exempelvis montagehandskar, där kraven på fingertoppskänsla och komfort är höga. SPALTLÄDER har en grövre yta än narv. Det finns i många olika tjocklekar och är dessutom värmetåligt. Spalt är därför lämpligt i arbetshandskar för grövre hantering där bra grepp krävs. Används ofta i svetshandskar eftersom det isolerar och är smidigt trots sin tjocklek.

SELEKTERING SPALTNING AV HUD

hals yttersida

innersida skuldror rygg (krupong) mage mage sida sida

narv

spalt 1

spalt 2

NÖTLÄDER är mycket slitstarkt och tål tuffa tag. En handske av tjock nötspalt är också ett utmärkt alternativ för hantering av varma föremål. GETSKINN är tunt, smidigt och slitstarkt. En handske i getskinn passar därför bra för krävande uppgifter och arbeten där fingertoppskänslan är viktig – handsken formar sig efter handen. SVINLÄDER passar utmärkt för allmänt bruk. Materialet andas och blir mjukare och behagligare ju mer handsken används. OXNARV av speciellt utvalda hudar har i regel högre kvalitet än nötskinn. En handske i oxnarv är därför ett bra val för både lätta och tyngre arbeten.

38


textila material Textila material är vanliga i vantar och i ovansidan på skinnhandskar. Även om en textilhandske sällan utsätts för samma påfrestningar som en arbetshandske i läder, är materialvalet ofta viktigt för både säkerhet och komfort. Textil kan bestå av både natur- och syntetmaterial.

GAUGE (GG) syftar inom stickning på antalet maskor per tum i ett plagg. Ett lågt tal innebär en tjockare handske som passar för hårdare användning, medan ett högre tal innebär en tunnare handske för precisionsarbete.

SYNTETFIBRERS VIKTIGASTE EGENSKAPER

BOMULLENS VIKTIGASTE EGENSKAPER:

˾ Finns i flera olika varianter.

˾ Hög komfort.

˾ Hög styrka.

˾ God styrka.

˾ Hög töjbarhet och elasticitet.

˾ Låg töjbarhet.

˾ Goda färgningsegenskaper.

˾ God fuktabsorption.

˾ Hög skrynkelhärdighet.

˾ Krympningsbenägen.

˾ Låg fuktabsorption.

˾ Brinner upp som papper/cellulosa, smälter inte.

˾ Kan lätt bli elektrostatiskt uppladdade. ˾ Noppbildningstendenser ökar vid blandning.

39


POLYESTER är en stark, töjbar och krympfri syntetfiber som inte absorberar fukt. Polyester är vanligt förekommande och det finns många olika varianter. God styrka, god nötningstålighet, hög ljustålighet. AKRYL är en syntetfiber som kan behålla luft, vilket ger materialet goda värmeisolerande egenskaper. Akryl används ofta som ersättning för ull i foder. Mycket hög ljustålighet, värmekänslig . Mjuk känsla, liknar ull, måttlig nötningstålighet. NYLON är en syntetfiber som är mycket stark, följsam och elastisk. Låg fuktupptagningsförmåga PARA-ARMID kallas även aromatisk polyamid och är cirka fyra gånger starkare än vanlig polyamid. Materialet har hög värmetålighet och är svårantändligt. Ett känt varumärke är DuPont™ KEVLAR®. VISKOS Viskos är en konstfiber som tillverkas av träcellulosa. Den har liknande egenskaper som bomullen; hög fuktabsorption, mjuk och skön. Det finns flera olika typer av viskos beroende på tillverkningsmetod och råvara: Viskos, Modal och Lyocell. BAMBUVISKOS Bambuviskosen är en viskos som tillverkats med bambu som träråvara. Den absorberar och transporterar bort fukten från fötterna mycket effektivt. Mjuk och behaglig mot huden. MODAL Modal är en typ av viskosfiber som har bättre egenskaper än vanlig viskos; den är bl.a. starkare och har bättre våthållfasthet, men är fortfarande lika mjuk och skön. Den har hög fuktabsorbtion och transporterar bort fukt mycket bra. UHMWPE/HPPE – Ultra High Molecular Weight Polyethylene/High Performance Polyethylene. En väldigt stark och lätt fiber av polyetylen som kan användas i exempelvis skärskyddshandskar. Ett känt varumärke är Dyneema® and Dyneema® Diamond Technology. Ejendals egna HPPE-fiber kallas CRF (Cut Resistant Fibre-teknik). BOMULL är ett vanligt material, både i handskar och på ovansidan på skinnhandskar. Kan vara vävd eller stickad (trikå). Bomull är ofta tillräckligt i en handske för lätta uppgifter.

40


doppningsmaterial Doppningsmetoden varierar beroende på handskens användningsområde; fingertoppsdoppning, handflatedoppning, 3/4-doppning, heldoppning, dubbeldoppning.

POLYURETAN, PU. Mycket flexibelt och elastiskt. Möjlighet till mycket tunn doppning. Högt nötningsmotstånd. Bra barriär mot väta, oljor och fetter. Ger bra grepp i torra, våta och oljiga miljöer. NITRIL. Högt nötningsmotstånd. Utmärkt barriär mot väta, oljor och fetter. Ger mycket bra grepp i torra, våta och oljiga miljöer. NITRILFOAM. Mjukt och följsamt. Bra barriär mot väta, oljor och fetter. Suger åt sig mer fukt än slät doppad nitril. Ger mycket bra grepp i torra, våta och oljiga miljöer. LATEX. Mycket elastiskt. Vattentätt. Ej barriär mot oljor och fetter. Ger mycket bra grepp i torra och våta miljöer. POLYVINYLKLORID, PVC, (VINYL) doppning med PVC ger oftast lite tjockare material och tätare material. Lämpligt vid våta och grövre arbeten.

41


kemikaliehandskmaterial Våra kemikalieskyddshandskar finns i de flesta skyddsmaterial som förekommer på marknaden. Den här översikten ger en sammanfattning av de olika materialen och deras skyddsegenskaper. Observera att beskrivningarna bara ger exempel på materialens skyddsförmåga mot några vanliga kemikalier. Använd därför alltid vår kemikalieskyddsguide – eller fråga våra säljare – när du ska välja kemikalieskyddshandskar. TÄNK PÅ DETTA NÄR DU VÄLJER KEMIKALIESKYDDSHANDSKAR:

˾ Ett handskmaterial som skyddar bra mot en viss kemikalie, kan skydda mycket dåligt mot kemikalieblandningar. ˾ Kemikalieskyddshandskar är som regel avsedda för endagsbruk. De ska inte återanvändas. ˾ Högre temperatur förkortar tiden för kemikalien att tränga igenom. ˾ Tjockare material ger – generellt – längre genombrottstid. ˾ När en kemikalie har absorberats, fortsätter den att tränga igenom (permeera) skyddshandsken. ˾ Permeation genom skyddshandsken sker på molekylär nivå och är därför inte synlig för ögat. ˾ Även den bästa handske förlorar sina skyddande egenskaper om den blir mekaniskt skadad och när kemikalien har trängt igenom den. ˾ Kemikalier som är starkt frätande kan förstöra handskmaterialet genom nedbrytning före angiven genombrottstid.

42


kemikaliehandskmaterial NITRIL, NBR är ett gummimaterial med högt motstånd mot genomstickning. Skyddar mot alifatiska kolväten som exempelvisxs blyfri bensin, diesel, hexan, fotogen, lacknafta och oktan. Ger dåligt skydd mot aromatiska kolväten, exempelvis toluen. LATEX/NATURGUMMI, NR har hög elasticitet och används inom sjukvård och hushållsarbete. Materialet ger dåligt skydd mot flera oljebaserade lösningsmedel, men kan användas mot vattenlösliga ämnen som väteperoxid, lut, glykol och vissa syror. Naturgummi innehåller ett protein som vissa människor kan vara överkänsliga mot. NEOPRENE/KLOROPRENGUMMI, CR är ett elastiskt och relativt slitstarkt gummimaterial som skyddar mot batterisyra, fenoxisyror, fosforsyra, saltsyra, samt natrium- och kaliumhydroxid. BUTYLGUMMI IIR ett gummimaterial som skyddar mot aldehyder, (t ex formaldehyd), glykoletrar (t ex etylglykol), ketoner (t ex metyletylketon) och syror. Butyl ger ofta skydd där andra gummimaterial skyddar dåligt. POLYETEN, PE används till mycket tunna engångshandskar. Polyeten används även vid laminering av handskar – detta ger ett skydd mot ett större antal kemikalier. LAMINAT är uppbyggda av flera barriärer och skyddar mot ett större antal kemikalier. POLYVINYLALKOHOL, PVAL är en vattenlöslig polymer. Handskar i detta material är ofta tunna och har begränsad passform. Skyddar mot de flesta organiska föreningarna, exempelvis metylenklorid, toluen, 1,1,1-trikloretan och trikloretylen. Kan inte användas tillsammans med vatten eller vattenlösliga kemikalier. POLYVINYLKLORID, PVC, (VINYL) finns både i tunna engångshandskar och i tjockare kemikalieskyddshandskar. Kan användas mot kemikalier som fosforsyra, väteperoxid, samt kaliumoch natriumhydroxid. VITON® är ett fluorpolymermaterial som skyddar mot aromatiska föreningar och lösningsmedel, exempelvis terpentin, toluen, xylen och trikloretylen. Viton® är ett varumärke från DuPont Dow Elastomers.

43


44


a r b e tsh a n d sk a r

45


Mekaniska risker I det här kapitlet hittar du handskar som skyddar mot mekaniska risker – kläm-, skär- och vibrationsskador. Klämskador kan uppstå när en handske fastnar i rörliga maskindelar. Skärskador är vanliga bland dem som hanterar detaljer eller verktyg med skarpa kanter. Vibrationsskador uppstår över tid och kan bli obotliga. Värst drabbade är människor som arbetar med vibrerande maskiner och verktyg. I vårt handsksortiment hittar du vibrations- och slagdämpande handskar som är framtagna med hjälp av helt ny teknologi. Till våra skärskyddshandskar använder vi tre olika material: KEVLAR® fiber, Dyneema® och CRF®. Vi kombinerar dessa mycket starka fibrer med syntetiska material för att också ge flexibilitet, grepp och fingertoppskänsla. Vi har även utvecklat några arbetshandskar tillverkade av kromfritt läder. Dessa handskar är speciellt framtagna för kromallergiker, men fungerar självklart för alla användare.

UNDVIK KLÄMSKADOR

UNDVIK SKÄRSKADOR

För att undvika klämskador är det viktigt att hålla händerna borta från rörliga maskindelar och att arbeta med handskar som passar handen. Prova handskar av olika modeller och material. Kontrollera att handskarnas fingrar inte är längre än dina egna fingrar. Dra också åt kardborrfästet som gör att handsken inte glider utåt på handen när du jobbar.

genom att använda maskinell utrustning, till exempel lyftoch transporthjälpmedel, i så hög utsträckning som möjligt. Vid manuell hantering behövs handskar med väl fungerande skärskydd, exempelvis i materialet CRF®.

46

UNDVIK VIBRATIONSSKADOR Välj handskar med omsorg. Använd alltid vibrationsskyddande handskar som är godkända enligt standarden EN ISO 10819 när du arbetar med vibrerande maskiner och verktyg.


Förebyggande stöd för handleden Våra handledsstödjande handskar är utformade för dig som behöver stöd för handlederna, i kombination med rörlighet och fingertoppskänsla. Handledsstödet stabiliserar handleden och hjälper dig att hålla handlederna så raka som möjligt. Detta är avgörande för hur länge du orkar arbeta utan att bli trött eller riskera långsiktiga skador. Handledsstödet ger handleden rätt vinkel vilket minskar risken för långsiktiga skador. ˾ Upprepad hög belastning med vinklad handled är handens värsta fiende. Hög yttre belastning kan orsaka nedsatt handfunktion och långvariga medicinska problem. ˾ Nerver är känsliga för belastning. Om de utsätts för slag eller hårt tryck reagerar de med myr-krypningar, domning och smärta. Det kan leda till nedsatt funktion och förlamning. ˾ Den mest sårbara nerven i handen sitter där handflatan möter handleden. Om den utsätts för upprepade kraftiga stötar kan den lätt bli skadad.

DU BÖR UNDVIKA ATT BÖJA HANDLEDEN: 1. Långt uppåt/bakåt 2. Ända ut mot lillfingret 3. Ända ut mot tummen Gott grepp och rätt arbetsställning är viktigt för handen. Vinklas handen inåt eller utåt minskar gripstyrkan avsevärt. Bilden ovan visar hur mycket gripstyrkan minskar procentuellt vid olika vinklar, jämfört med ett optimalt grepp (Rogers 1987).

47


arbetshandskar Handen är inte bara vårt viktigaste verktyg i nästan allt vi gör varje dag. Den är också ett av våra mest invecklade och förfinade känselspröt ut mot den omgivande miljön. Oskyddade händer utsätts för onödiga risker. Använd skyddshandskar. Gör det till en vana. Då skyddar du dina händer och minskar risken för skador. På följande sidor hittar du praktiska och användbara handskar för precisionsarbeten, allroundarbeten och grövre arbeten. Om du bedömer att risken för skador är minimal kan du välja handskar i kategori I. Om skaderisken är högre välj, utifrån ditt behov – en handske ur kategori II eller III.

48


lätt arbete Vid precisions- och monteringsarbeten behöver dina fingrar rörelsefrihet. Handskarna måste vara smidiga, följsamma och ergonomiska.

SYNTETLÄDER – EGENSKAPER OCH FÖRDELAR Vårt syntetläder är tillverkat av högteknologiska material som möjliggör en avancerad ergonomisk konstruktion. Konstläder har utmärkt fingertoppskänsla. Passformen håller sig intakt även vid kontakt med vatten. Materialet är idealiskt för personer som har allergiska reaktioner mot krom (ej kromgarvat). ˾Microthan® ger utmärkt fingertoppskänsla och följsamhet. ˾ Microthan®+ är tjockare med en räfflad yta, vilket ger ett hållbarare material med bättre grepp. Perfekt för tuffa miljöer. ˾Macrothan® andras, är mjukt och finns i flera olika tjocklekar för en mängd olika användningsområden. ˾Polythan® är en mycket hållbar mikrofiber som ändå är väldigt mjuk, vilket gör handskarna behagliga att arbeta med även under långa arbetspass. ˾ PU-läder är kostnadseffektivt och passar för allmän användning. Mer information om syntetläder finns i kapitlet ”Skydda dina händer ” och på sidorna ”Materiallära”.

tegera® 9100 Syntetläderhandske, ofodrad, 0,5 mm Microthan®, nylon, Cat. II, förstärkt pekfinger, kromfri, för finmonteringsarbeten INNERHANDSMATERIAL Microthan® OVANHANDSMATERIAL Nylon FODER Ofodrad KNÄPPNING Resår 180° FÄRG Svart, grå, gul STORLEKAR (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 212-238 mm PAR PER BUNT/KARTONG 6/60 DISPLAY Krok med hangtag

Cat. II

FUNKTIONER Kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, förböjda fingrar, specialdesignad tumme, kort modell, ergonomiskt utformad, reflex, specialdesignade detaljer EGENSKAPER Extremt bra fingertoppskänsla, extra smidig, slitstark, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Mörka miljöer, torra miljöer, smutsiga miljöer

EN 388 1121

49


ARBETSHANDSKAR / LÄTT ARBETE

tegera® 9105 Syntetläderhandske, ofodrad, 0,5 mm Microthan®, polyester, Cat. II, förstärkt pekfinger, kromfri, för finmonteringsarbeten INNERHANDSMATERIAL Microthan® OVANHANDSMATERIAL Polyester FODER Ofodrad KNÄPPNING Kardborre FÄRG Svart, grå, gul STORLEKAR (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 LÄNGDER 216-253 mm PAR PER BUNT/KARTONG 6/60 DISPLAY Krok med hangtag

Cat. II

FUNKTIONER Kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, förstärkta fingertoppar, förböjda fingrar, specialdesignad tumme, kort modell, ergonomiskt utformad, reflex, specialdesignade detaljer EGENSKAPER Extremt bra fingertoppskänsla, extra smidig, slitstark, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Mörka miljöer, hala miljöer, torra miljöer, rena miljöer, smutsiga miljöer

EN 388 1121

tegera® 9140 Syntetläderhandske, ofodrad, 0,5 mm Microthan®, polyester, Cat. II, kromfri, ventilerad ovanhand, för finmonteringsarbeten INNERHANDSMATERIAL Microthan® OVANHANDSMATERIAL Polyester FODER Ofodrad KNÄPPNING Kardborre FÄRG Svart, grå, gul STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 181-219 mm PAR PER BUNT/KARTONG 6/60 DISPLAY Krok med hangtag

Cat. II

FUNKTIONER Kromfri, ventilerad ovanhand, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, vadderad innerhand, förböjda fingrar, avklippbara fingrar, kort modell EGENSKAPER Extremt bra fingertoppskänsla, extra smidig, slitstark, extremt bra grepp, extra bekväm, mycket luftig HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, rena miljöer, varma miljöer, fuktiga miljöer, smutsiga miljöer

EN 388 1131

tegera® 9220 Syntetläderhandske, ofodrad, 0,5 mm Macrothan®, polyester, Cat. II, kromfri, ventilerande, för finmonteringsarbeten INNERHANDSMATERIAL Macrothan® OVANHANDSMATERIAL Polyester FODER Ofodrad KNÄPPNING Kardborre FÄRG Svart, grå, gul STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 214-250 mm PAR PER BUNT/KARTONG 6/60 DISPLAY Krok med hangtag

Cat. II

FUNKTIONER Kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, förstärkta fingertoppar, vadderad innerhand, förböjda fingrar, specialdesignad tumme, kort modell, ergonomiskt utformad, reflex, mjuk, specialdesignade detaljer EGENSKAPER Extremt bra fingertoppskänsla, extra smidig, utmärkt bra passform, extra bekväm, mycket luftig HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, smutsiga miljöer

EN 388 1121

50


ARBETSHANDSKAR / LÄTT ARBETE

tegera® 5114 Syntetläderhandske, ofodrad, 0,5 mm syntetläder, polyester, Cat. II, kromfri, ventilerad ovanhand, för finmonteringsarbeten INNERHANDSMATERIAL Syntetläder

DISPLAY Tråd

OVANHANDSMATERIAL Polyester

FUNKTIONER Kromfri, ventilerad ovanhand, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, elastisk

FODER Ofodrad

EGENSKAPER Extremt bra fingertoppskänsla, extra smidig, bra grepp, bra passform, bekväm

KNÄPPNING Resår 360° FÄRG Grå, svart, blå STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 210-235 mm

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

Cat. II

EN 388 2011

tegera® 325 Syntetläderhandske, ofodrad, 0,6 mm syntetläder, polyester, Cat. II, kromfri, ventilerad ovanhand, för finmonteringsarbeten INNERHANDSMATERIAL Syntetläder

DISPLAY Tråd

OVANHANDSMATERIAL Polyester

FUNKTIONER Kromfri, ventilerad ovanhand, förstärkt innerhand, förstärkta sömmar

FODER Ofodrad

EGENSKAPER Extremt bra fingertoppskänsla, extra smidig, utmärkt bra passform, extra bekväm, mycket luftig

KNÄPPNING Resår 360° FÄRG Svart, grå, blå STORLEKAR (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 LÄNGDER 210-245 mm

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, smutsiga miljöer

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

Cat. II

EN 388 2021

tegera® 320 Syntetläderhandske, ofodrad, 0,6 mm syntetläder, nylon, Cat. II, knogskydd, kromfri, för finmonteringsarbeten INNERHANDSMATERIAL Syntetläder

PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

OVANHANDSMATERIAL Nylon

DISPLAY Krok med hangtag

FODER Ofodrad

FUNKTIONER Kromfri, förstärkta fingertoppar, knogskydd, kort modell

KNÄPPNING Kardborre FÄRG Blå, svart STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 223-248 mm

Cat. II

EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, smidig, bra passform, extra bekväm HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, smutsiga miljöer

EN 388 2021

51


ARBETSHANDSKAR / LÄTT ARBETE

tegera® 515 Syntetläderhandske, ofodrad, 0,6 mm syntetläder, polyester, Cat. II, förstärkt pekfinger, kromfri, för finmonteringsarbeten INNERHANDSMATERIAL Syntetläder

DISPLAY Krok med hangtag

OVANHANDSMATERIAL Polyester

FUNKTIONER Kromfri, ventilerad ovanhand, förstärkt pekfinger, förstärkta fingertoppar, kort modell

FODER Ofodrad KNÄPPNING Resår 180°

EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, smidig, bra grepp, bra passform, bekväm, luftig

FÄRG Svart, grön STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 220-240 mm

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, smutsiga miljöer

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

Cat. II

EN 388 0110

tegera® 321 Syntetläderhandske, ofodrad, 0,6 mm syntetläder, polyester, Cat. II, förstärkt pekfinger, kromfri, för finmonteringsarbeten INNERHANDSMATERIAL Syntetläder

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

OVANHANDSMATERIAL Polyester

DISPLAY Krok med hangtag

FODER Ofodrad

FUNKTIONER Kromfri, förstärkt pekfinger, kort modell

KNÄPPNING Resår 180° FÄRG Svart, grå STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 220-260 mm

Cat. II

EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, smidig, bekväm HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer

EN 388 2121

52


LÄDER – EGENSKAPER OCH FÖRDELAR Läder är starkt, följsamt och anpassar sig efter temperaturväxlingar. Allt vårt läder kommer från noga utvalda och garvade hudar med hög hållbarhet och följsamhet. Vi har även kromfria läderhandskar. Före tillverkningen klyvs huden i ett yttre lager (narv) och ett inre lager (spalt). ˾ Narvläder är mjukt och följsamt och ger god fingertoppskänsla och komfort. ˾ Spaltläder har en grövre yta som ger bättre grepp, det har värmeisolerande egenskaper och är smidigt trots sin tjocklek. ˾ Nötläder och oxläder är extremt hållbart. ˾ Getskinn är tunt och smidigt och ger god fingertoppskänsla – handsken formar sig efter handen. ˾ Svinläder är mjukt och andas bra. Mer information om läder finns i kapitlet ”Skydda dina händer ” och på sidorna ”Materiallära”.

ARBETSHANDSKAR / LÄTT ARBETE

tegera® 114 Läderhandske, ofodrad, 0,6-0,7 mm getnarv av högsta kvalitet, nylon, Cat. II, för finmonteringsarbeten INNERHANDSMATERIAL Getnarv av högsta kvalitet

LÄNGDER 210-260 mm PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

OVANHANDSMATERIAL Nylon

DISPLAY Tråd

FODER Ofodrad

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, extremt bra fingertoppskänsla, slitstark, utmärkt bra passform

KNÄPPNING Resår 180° FÄRG Grå, vit STORLEKAR (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Cat. II

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, smutsiga miljöer

EN 388 2001

tegera® 115 Läderhandske, ofodrad, 0,6-0,7 mm getnarv av högsta kvalitet, nylon, Cat. II, för finmonteringsarbeten INNERHANDSMATERIAL Getnarv av högsta kvalitet

PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

OVANHANDSMATERIAL Nylon

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger, förstärkta fingertoppar

FODER Ofodrad KNÄPPNING Resår 180° FÄRG Grå, vit STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 230-260 mm

Cat. II

DISPLAY Tråd

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, extremt bra fingertoppskänsla, utmärkt bra passform HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, smutsiga miljöer

EN 388 2001

53


ARBETSHANDSKAR / LÄTT ARBETE

tegera® 340 Läderhandske, ofodrad, 0,6-0,7 mm getnarv, nylon, Cat. II, kromfri, för precisionsarbeten

INNERHANDSMATERIAL Getnarv

PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

OVANHANDSMATERIAL Nylon

DISPLAY Tråd

FODER Ofodrad

FUNKTIONER Kromfri

KNÄPPNING Resår 180°

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, bra fingertoppskänsla, slitstark, utmärkt bra passform

FÄRG Grå, vit STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 230-260 mm

Cat. II

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, smutsiga miljöer

EN 388 4121

tegera® 116 Läderhandske, ofodrad, 0,6-0,7 mm getnarv av högsta kvalitet, nylon, Cat. II, förstärkt pekfinger, förstärkta fingertoppar, för finmonteringsarbeten INNERHANDSMATERIAL Getnarv av högsta kvalitet

PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

OVANHANDSMATERIAL Nylon

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger, förstärkta fingertoppar

FODER Ofodrad KNÄPPNING Kardborre FÄRG Grå, vit STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 220-260 mm

Cat. II

DISPLAY Tråd

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, extremt bra fingertoppskänsla, slitstark, utmärkt bra passform HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, smutsiga miljöer

EN 388 2001

tegera® 901 Läderhandske, ofodrad, 0.6-0,7 mm getnarv, neopren, Cat. II, för precisionsarbeten

INNERHANDSMATERIAL Getnarv

DISPLAY Tråd

OVANHANDSMATERIAL Neopren

FUNKTIONER För pekskärmar, förstärkt innerhand, vadderad innerhand

FODER Ofodrad

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, extremt bra fingertoppskänsla, slitstark, utmärkt bra passform, bra stötdämpning

KNÄPPNING Kardborre FÄRG Svart STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 LÄNGDER 250 mm

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, smutsiga miljöer

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

Cat. II

EN 388 4121

54


ARBETSHANDSKAR / LÄTT ARBETE

tegera® 124 Läderhandske, ofodrad, 0,6-0,7 mm getnarv, nylon, Cat. II, för finmonteringsarbeten

INNERHANDSMATERIAL Getnarv

LÄNGDER 220-270 mm

OVANHANDSMATERIAL Nylon

PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

FODER Ofodrad

DISPLAY Tråd

KNÄPPNING Resår 180°

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, bra fingertoppskänsla, slitstark, bra passform

FÄRG Blå, vit STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Cat. II

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, smutsiga miljöer

EN 388 2010

tegera® 119 Läderhandske, ofodrad, 0,6-0,7 mm getnarv, bomull, Cat. I, förstärkt pekfinger, förstärkta fingertoppar, för precisionsarbeten INNERHANDSMATERIAL Getnarv

PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

OVANHANDSMATERIAL Bomull

DISPLAY Krok med hangtag

FODER Ofodrad

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger, förstärkta fingertoppar

KNÄPPNING Resår 180° FÄRG Blå, vit STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 230-270 mm

Cat. I

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, bra fingertoppskänsla, slitstark, bra passform HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, smutsiga miljöer

EN 420

tegera® 135 Läderhandske, ofodrad, 0,6-0,7 mm getnarv, nylon, Cat. I, förstärkt pekfinger, förstärkta fingertoppar, för finmonteringsarbeten INNERHANDSMATERIAL Getnarv

DISPLAY Tråd

OVANHANDSMATERIAL Nylon

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger, förstärkta fingertoppar

FODER Ofodrad KNÄPPNING Resår 180° FÄRG Blå, vit STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

Cat. I

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, extremt bra fingertoppskänsla, slitstark, bra passform HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, smutsiga miljöer

EN 420

55


ARBETSHANDSKAR / LÄTT ARBETE

tegera® 512 Läderhandske, 0,6-0,7 mm getnarv, bomull, Cat. I, förstärkt pekfinger, förstärkta fingrar och tumme, för precisionsarbeten INNERHANDSMATERIAL Getnarv

DISPLAY Tråd

OVANHANDSMATERIAL Bomull

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger, förstärkta fingrar och tumme

KNÄPPNING Resår 180° FÄRG Vit, grå, svart STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 220-250 mm

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, bra fingertoppskänsla, slitstark, bra passform HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, smutsiga miljöer

PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

Cat. I

EN 420

tegera® 12 Läderhandske, 0,6-0,7 mm getnarv, bomull, Cat. II, förstärkta fingertoppar, för monteringsarbeten INNERHANDSMATERIAL Getnarv

PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

OVANHANDSMATERIAL Bomull

DISPLAY Tråd

KNÄPPNING Resår 180°

FUNKTIONER Förstärkta fingertoppar

FÄRG Blå, svart, vit

EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, smidig, slitstark, bra passform

STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, rena miljöer, smutsiga miljöer

LÄNGDER 225-270 mm

Cat. II

EN 388 2001

tegera® 13 Läderhandske, ofodrad, 0,7-0,8 mm getnarv, bomull, Cat. II, förstärkt pekfinger, förstärkta fingrar och tumme, för monteringsarbeten INNERHANDSMATERIAL Getnarv

DISPLAY Krok med hangtag

OVANHANDSMATERIAL Bomull

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger, förstärkta fingertoppar, förstärkt tumme

FODER Ofodrad

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, bra fingertoppskänsla, smidig, slitstark, bra grepp, bra passform, bekväm

KNÄPPNING Kardborre FÄRG Blå, svart, vit STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 235-270 mm

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, smutsiga miljöer

PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

Cat. II

EN 388 2000

56


ARBETSHANDSKAR / LÄTT ARBETE

tegera® 14 Läderhandske, 0,6-0,7 mm getnarv, bomull, Cat. II, förstärkt pekfinger, förstärkta fingrar och tumme, för monteringsarbeten INNERHANDSMATERIAL Getnarv OVANHANDSMATERIAL Bomull FÄRG Blå, svart, vit STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 265-295 mm PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger, förstärkta fingrar och tumme EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, bra fingertoppskänsla, smidig, slitstark, bra grepp, bra passform, bekväm HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, rena miljöer

DISPLAY Tråd

Cat. II

EN 388 2001

tegera® 113 Läderhandske, ofodrad, 0,6-0,7 mm svinnarv, bomull, Cat. II, förstärkt pekfinger, förstärkta fingertoppar, för finmonteringsarbeten INNERHANDSMATERIAL Svinnarv

DISPLAY Krok med hangtag

OVANHANDSMATERIAL Bomull

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger, förstärkta fingertoppar

FODER Ofodrad

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, extremt bra fingertoppskänsla, slitstark, bra grepp, utmärkt bra passform

KNÄPPNING Kardborre FÄRG Blå, svart, grå, vit STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 235-275 mm

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, smutsiga miljöer

PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

Cat. II

EN 388 3111

tegera® 6614 Läderhandske, 0,7-0,8 mm nötnarv, polyester, Cat. II, tål kontaktvärme upp till 100°C, vattenoch oljeavvisande innerhand, för finmonteringsarbeten INNERHANDSMATERIAL Nötnarv OVANHANDSMATERIAL Polyester KNÄPPNING Resår 180° FÄRG Grå, svart STORLEKAR (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

FUNKTIONER Tål kontaktvärme upp till 100°C, specialdesignad tumme, vatten- och oljeavvisande innerhand, mjuk, tvättbar i 60° C EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, bra fingertoppskänsla, extra smidig, slitstark, extremt bra grepp i oljiga miljöer, utmärkt bra passform, bekväm, luftig HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Hala miljöer, oljiga miljöer, krävande miljöer

DISPLAY Tråd

EXTREMT BRA GREPP I OLJIGA MILJÖER

Cat. II

EN 388 2011

EN 407 X1XXXX

57


STICKADE OCH DOPPADE HANDSKAR – EGENSKAPER OCH FÖRDELAR Vi arbetar med speciellt framtagna handformar för att säkerställa enhetlig passform, kvalitet och ergonomi. Vi anpassar även materialets sammansättning efter olika typer av arbete för att maximera egenskaper som smidighet, grepp, hållbarhet och komfort. LINER-MATERIAL ˾ Polyester är starkt och följsamt och absorberar lite fukt. ˾ Akryl är mjukt och har goda värmeisolerande egenskaper som efterliknar yllets. ˾ Nylon är mycket starkt och följsamt och absorberar lite fukt. ˾ Bomull är mycket bekvämt, absorberar mycket fukt och är perfekt för lättare arbeten.

DOPPNINGSMATERIAL ˾ Polyuretan (PU) ger utmärkt grepp i både torra och våta miljöer. Det skyddar mot vegetabiliska och animaliska fetter, men är mindre effektivt mot fuktgenomträngning. ˾ Nitril (NBR) har hög skärbeständighet, ger ett acceptabelt grepp och skyddar effektivt mot fuktgenomträngning. ˾ Nitrilskum är följsamt och ger ett bra grepp. Det är också effektivt mot fuktgenomträngning. ˾ Latex/naturgummi (NR) har hög elasticitet och ger ett bra grepp men är känsligt för UV-ljus. ˾ Polyvinylklorid (PVC/VINYL) är lämpligt vid blöta och grövre arbeten. Mer information om stickade och doppade handskar finns i kapitlet ”Skydda dina händer ” och på sidorna ”Materiallära”.

ARBETSHANDSKAR / LÄTT ARBETE

tegera® 737 Syntethandske, nitril, dubbeldoppad, nylon, 15 gg, sandad greppyta, Cat. II, vatten- och oljeavvisande, för finmonteringsarbeten LINER-MATERIAL Nylon, 15 gg

DISPLAY Påse med Eurohål

DOPPNING Dubbeldoppad

FUNKTIONER Vatten- och oljeavvisande, anatomiskt utformad, mjuk, specialdesignade detaljer

DOPPNINGSMATERIAL Nitril GREPPMÖNSTER Sandad greppyta FÄRG Svart, blå STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 220 - 260 mm PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

Cat. II

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, bra fingertoppskänsla, smidig, mycket slitstark, extremt bra grepp, bra passform, bekväm, lätt HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Hala miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer

EN 388 4131

tegera® 728 Syntethandske, nitril, handflatedoppad, Lycra®, nylon, 15 gg, sandad greppyta, Cat. II, olje- och fettresistent innerhand, för monteringsarbeten LINER-MATERIAL Lycra®, nylon, 15 gg

PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

DOPPNING Handflatedoppad

DISPLAY Påse med Eurohål

DOPPNINGSMATERIAL Nitril

FUNKTIONER Olje- och fettresistent innerhand

GREPPMÖNSTER Sandad greppyta

EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, slitstark, bra grepp, bra passform, bekväm, luftig

FÄRG Svart, grå STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 230 - 270mm

Cat. II

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Fuktiga miljöer, oljiga miljöer

EN 388 4121

58


ARBETSHANDSKAR / LÄTT ARBETE

tegera® 881 Syntethandske, nitril, nitrilfoam, 3/4 doppad, Lycra®, nylon, förstärkt greppmönster, Cat. II, vatten- och oljeavvisande innerhand, för precisionsarbeten LINER-MATERIAL Lycra®, nylon

DISPLAY Påse med Eurohål

DOPPNING 3/4 doppad

FUNKTIONER Vatten och oljeavisande innerhand samt knoge

DOPPNINGSMATERIAL Nitril, nitrilfoam GREPPMÖNSTER Förstärkt greppmönster FÄRG Svart, blå STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 230-280 mm

EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, slitstark, bra passform, bekväm, lätt HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Hala miljöer, våta miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer

PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

Cat. II

EN 388 4131

tegera® 887 Syntethandske, nitrilfoam, handflatedoppad, Lycra®, nylon, 15 gg, förstärkt greppmönster, Cat. II, vatten- och oljeavvisande innerhand, för precisionsarbeten LINER-MATERIAL Lycra®, nylon, 15 gg

PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

DOPPNING Handflatedoppad

DISPLAY Påse med Eurohål

DOPPNINGSMATERIAL Nitrilfoam

FUNKTIONER Ventilerad ovanhand, vatten- och oljeavvisande innerhand

GREPPMÖNSTER Förstärkt greppmönster FÄRG Svart, blå STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 220 - 260mm

Cat. II

EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, slitstark, bra grepp, bekväm, luftig, lätt HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Hala miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer

EN 388 4121

tegera® 883 Syntethandske, nitrilfoam, handflatedoppad, Lycra®, nylon, 15 gg, skummad greppyta, Cat. II, vatten- och oljeavvisande innerhand, för precisionsarbeten LINER-MATERIAL Lycra®, nylon, 15 gg

DISPLAY Krok med hangtag

DOPPNING Handflatedoppad

FUNKTIONER Anatomiskt utformad

DOPPNINGSMATERIAL Nitrilfoam

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra fingertoppskänsla, extra smidig, mycket slitstark, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, mycket luftig, lätt

GREPPMÖNSTER Skummad greppyta FÄRG Svart, grå STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 220 - 260mm PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

Cat. II

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Hala miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer

EN 388 4141

59


ARBETSHANDSKAR / LÄTT ARBETE

tegera® 884 Syntethandske, nitrilprickar, nitrilfoam, handflatedoppad, Lycra®, nylon, 15 gg, noppor, Cat. II, vatten- och oljeavvisande innerhand, för precisionsarbeten LINER-MATERIAL Lycra®, nylon, 15 gg

DISPLAY Krok med hangtag

DOPPNING Handflatedoppad

FUNKTIONER Vatten- och oljeavvisande innerhand

DOPPNINGSMATERIAL Nitrilfoam

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, bra fingertoppskänsla, extra smidig, mycket slitstark, utmärkt bra passform, bekväm, mycket luftig, lätt

MATERIAL Nitrilprickar GREPPMÖNSTER Noppor FÄRG Svart, grå STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12 LÄNGDER 220 - 260mm PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

Cat. II

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Hala miljöer, våta miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer

EN 388 4141

tegera® 873 Syntethandske, nitrilfoam, handflatedoppad, Lycra®, nylon, 15 gg, skummad greppyta, Cat. II, olje- och fettresistent innerhand, för precisionsarbeten LINER-MATERIAL Lycra®, nylon, 15 gg

LÄNGDER 220 - 260mm

DOPPNING Handflatedoppad

PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

DOPPNINGSMATERIAL Nitrilfoam

FUNKTIONER Olje- och fettresistent innerhand

GREPPMÖNSTER Skummad greppyta

EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, slitstark, bra passform, bekväm, luftig, lätt

FÄRG Svart, grå STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11

Cat. II

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Oljiga miljöer, smutsiga miljöer

EN 388 4131

tegera® 874 Syntethandske, nitrilfoam, 3/4 doppad, Lycra®, nylon, skummad greppyta, Cat. II, olje- och fettresistent innerhand, för precisionsarbeten LINER-MATERIAL Lycra®, nylon

PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

DOPPNING 3/4 doppad

FUNKTIONER Vatten och oljeavisande innerhand samt knoge

DOPPNINGSMATERIAL Nitrilfoam GREPPMÖNSTER Skummad greppyta FÄRG Svart, grå STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11

EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, slitstark, bra passform, bekväm, lätt HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Oljiga miljöer, smutsiga miljöer

LÄNGDER 220 -260mm

Cat. II

EN 388 4131

60


ARBETSHANDSKAR / LÄTT ARBETE

tegera® 875 Syntethandske, nitrilfoam, handflatedoppad, Lycra®, nylon, 15 gg, skummad greppyta, Cat. II, vatten- och oljeavvisande innerhand, för precisionsarbeten LINER-MATERIAL Lycra®, nylon, 15 gg

PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

DOPPNING Handflatedoppad

FUNKTIONER Ventilerad ovanhand, vatten- och oljeavvisande innerhand

DOPPNINGSMATERIAL Nitrilfoam GREPPMÖNSTER Skummad greppyta FÄRG Vit STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11

EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, slitstark, bra passform, bekväm, luftig, lätt HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Oljiga miljöer, smutsiga miljöer

LÄNGDER 220 - 260mm

Cat. II

EN 388 4131

tegera® 886 Syntethandske, nitril, 3/4 doppad, Lycra®, nylon, 18 gg, slät doppning, Cat. II, vatten- och oljeavvisande innerhand, för finmonteringsarbeten LINER-MATERIAL Lycra®, nylon, 18 gg

PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

DOPPNING 3/4 doppad

DISPLAY Påse med Eurohål

DOPPNINGSMATERIAL Nitril

FUNKTIONER Vatten och oljeavisande innerhand samt knoge

GREPPMÖNSTER Slät doppning FÄRG Svart, gul STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 230 - 280mm

Cat. II

EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, smidig, slitstark, bra grepp, bra passform, bekväm, lätt HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer

EN 388 4120

tegera® 882 Syntethandske, nitrilfoam, heldoppad, nylon, 15 gg, microfoam greppyta, Cat. II, vatten- och oljeavvisande, för finmonteringsarbeten LINER-MATERIAL Nylon, 15 gg

PAR PER BUNT/KARTONG 12/60

DOPPNING Heldoppad

DISPLAY Påse med Eurohål

DOPPNINGSMATERIAL Nitrilfoam

FUNKTIONER Vatten- och oljeavvisande

GREPPMÖNSTER Microfoam greppyta

EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, smidig, slitstark, bra grepp, bra passform

FÄRG Svart STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 230 - 260mm

Cat. II

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Oljiga miljöer, smutsiga miljöer

EN 388 4122

61


ARBETSHANDSKAR / LÄTT ARBETE

tegera® 894 Syntethandske, PU, handflatedoppad, nylon, 18 gg, slät doppning, Cat. II, vatten- och oljeavvisande innerhand, för precisionsarbeten LINER-MATERIAL Nylon, 18 gg

DISPLAY Påse

DOPPNING Handflatedoppad

FUNKTIONER Vatten- och oljeavvisande innerhand

DOPPNINGSMATERIAL PU GREPPMÖNSTER Slät doppning FÄRG Grå STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10 LÄNGDER 220 - 250mm

EGENSKAPER Extremt bra fingertoppskänsla, extra smidig, slitstark, bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, luftig, extremt lätt HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Oljiga miljöer, smutsiga miljöer

PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

Cat. II

EN 388 4121

tegera® 896 Syntethandske, PU, handflatedoppad, nylon, 18 gg, slät doppning, Cat. II, ventilerad ovanhand, vatten- och oljeavvisande innerhand, för precisionsarbeten LINER-MATERIAL Nylon, 18 gg

DISPLAY Påse med Eurohål

DOPPNING Handflatedoppad

FUNKTIONER Vatten- och oljeavvisande innerhand

DOPPNINGSMATERIAL PU GREPPMÖNSTER Slät doppning FÄRG Vit STORLEKAR (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10 LÄNGDER 220 - 260mm PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

Cat. II

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra fingertoppskänsla, extra smidig, slitstark, bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, luftig, lätt HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Oljiga miljöer, smutsiga miljöer

EN 388 3121

tegera® 890 Syntethandske, ofodrad, PU, handflatedoppad, nylon, 15 gg, slät doppning, Cat. II

LINER-MATERIAL Nylon, 15 gg

LÄNGDER 210 - 260 mm

DOPPNING Handflatedoppad

PAR PER BUNT/KARTONG 12/240

DOPPNINGSMATERIAL PU

FUNKTIONER Ventilerad ovanhand

FODER Ofodrad

EGENSKAPER Extremt bra fingertoppskänsla, extra smidig, slitstark, utmärkt bra passform, bekväm, luftig

GREPPMÖNSTER Slät doppning FÄRG Grå STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11

Cat. II

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, fuktiga miljöer, smutsiga miljöer

EN 388 4131

62


ARBETSHANDSKAR / LÄTT ARBETE

tegera® 891 Syntethandske, PU, 3/4 doppad, nylon, 15 gg, slät doppning, Cat. II, vatten- och oljeavvisande innerhand, för finmonteringsarbeten OVANHANDSMATERIAL Nylon

LÄNGDER 210-260 mm

LINER-MATERIAL Nylon, 15 gg

PAR PER BUNT/KARTONG 12/240

DOPPNING 3/4 doppad

FUNKTIONER Vatten och oljeavisande innerhand samt knoge

DOPPNINGSMATERIAL PU GREPPMÖNSTER Slät doppning FÄRG Grå, vit STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11

Cat. II

EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, smidig, bra passform, lätt HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer

EN 388 4131

tegera® 850 Syntethandske, PU, handflatedoppad, nylon, 13 gg, Cat. II, ventilerad ovanhand, olje- och fettresistent innerhand, för precisionsarbeten LINER-MATERIAL Nylon, 13 gg

DISPLAY Påse med Eurohål

DOPPNING Handflatedoppad

FUNKTIONER Ventilerad ovanhand, olje- och fettresistent innerhand

DOPPNINGSMATERIAL PU FÄRG Vit STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10 LÄNGDER 220 - 270 mm

EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, bra grepp, bra passform, luftig, lätt HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Smutsiga miljöer

PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

Cat. II

EN 388 4131

tegera® 855 Syntethandske, PU, handflatedoppad, nylon, 13 gg, Cat. II, olje- och fettresistent innerhand, för precisionsarbeten LINER-MATERIAL Nylon, 13 gg

PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

DOPPNING Handflatedoppad

DISPLAY Påse med Eurohål

DOPPNINGSMATERIAL PU

FUNKTIONER Olje- och fettresistent innerhand

FÄRG Grå

EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, smidig, bra passform, bekväm, luftig, lätt

STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Oljiga miljöer

LÄNGDER 220 - 270 mm

Cat. II

EN 388 4131

63


ARBETSHANDSKAR / LÄTT ARBETE

tegera® 860 Syntethandske, 0,7-0,8 mm PU, handflatedoppad, nylon, 13 gg, slät doppning, Cat. II, olje- och fettresistent innerhand, för precisionsarbeten LINER-MATERIAL Nylon, 13 gg

DISPLAY Krok med hangtag

DOPPNING Handflatedoppad

FUNKTIONER Ventilerad ovanhand, olje- och fettresistent innerhand

DOPPNINGSMATERIAL PU GREPPMÖNSTER Slät doppning FÄRG Svart STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 220 - 270 mm

EGENSKAPER Extremt bra fingertoppskänsla, smidig, slitstark, bra grepp, bra passform, bekväm, luftig HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Smutsiga miljöer

PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

Cat. II

EN 388 4131

tegera® 861 Syntethandske, PU, 3/4 doppad, nylon, 13 gg, slät doppning, Cat. II, vatten- och oljeavvisande innerhand, för finmonteringsarbeten LINER-MATERIAL Nylon, 13 gg

DISPLAY Påse med Eurohål

DOPPNING 3/4 doppad

FUNKTIONER Vatten och oljeavisande innerhand samt knoge

DOPPNINGSMATERIAL PU GREPPMÖNSTER Slät doppning FÄRG Svart STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 220 - 270mm

EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, smidig, slitstark, bra grepp, bra passform, bekväm, luftig, lätt HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Oljiga miljöer, smutsiga miljöer

PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

Cat. II

EN 388 4131

tegera® 866 Syntethandske, PU, handflatedoppad, polyester, 13 gg, slät doppning, Cat. II, ventilerad ovanhand, olje- och fettresistent innerhand, för precisionsarbeten LINER-MATERIAL Polyester, 13 gg

LÄNGDER 220 - 260mm

DOPPNING Handflatedoppad

PAR PER BUNT/KARTONG 6/120

DOPPNINGSMATERIAL PU

DISPLAY Påse

GREPPMÖNSTER Slät doppning

FUNKTIONER Olje- och fettresistent innerhand

FÄRG Svart

EGENSKAPER Smidig, slitstark, luftig, lätt

STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Oljiga miljöer, smutsiga miljöer

Cat. II

EN 388 4121

64


ARBETSHANDSKAR / LÄTT ARBETE

tegera® 867 Syntethandske, PU, handflatedoppad, polyester, 13 gg, slät doppning, Cat. II, vatten- och oljeavvisande innerhand, för finmonteringsarbeten LINER-MATERIAL Polyester, 13 gg

PAR PER BUNT/KARTONG 6/120

DOPPNING Handflatedoppad

DISPLAY Påse

DOPPNINGSMATERIAL PU

FUNKTIONER Vatten- och oljeavvisande innerhand

GREPPMÖNSTER Slät doppning FÄRG Vit

EGENSKAPER Smidig, luftig, lätt

STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Oljiga miljöer, smutsiga miljöer

LÄNGDER 220 - 260mm

Cat. II

EN 388 4131

tegera® 868 Syntethandske, PU, handflatedoppad, polyester, 13 gg, slät doppning, Cat. II, vatten- och oljeavvisande innerhand, för finmonteringsarbeten LINER-MATERIAL Polyester, 13 gg

PAR PER BUNT/KARTONG 6/120

DOPPNING Handflatedoppad

DISPLAY Påse

DOPPNINGSMATERIAL PU

FUNKTIONER Vatten- och oljeavvisande innerhand

GREPPMÖNSTER Slät doppning FÄRG Grå

EGENSKAPER Smidig, bekväm, luftig, lätt

STORLEKAR (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Oljiga miljöer, smutsiga miljöer

LÄNGDER 220 - 260mm

Cat. II

EN 388 4121

tegera® 880 Syntethandske, PVC (Vinyl), handflatedoppad, nylon, 13 gg, sandad greppyta, Cat. II, olje- och fettresistent innerhand, för finmonteringsarbeten LINER-MATERIAL Nylon, 13 gg

DISPLAY Påse med Eurohål

DOPPNING Handflatedoppad

FUNKTIONER Ventilerad ovanhand, olje- och fettresistent innerhand

DOPPNINGSMATERIAL PVC (Vinyl) GREPPMÖNSTER Sandad greppyta FÄRG Svart, grå STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 230 - 260mm

EGENSKAPER Smidig, slitstark, bra grepp, bra passform, bekväm, luftig HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Våta miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer

PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

Cat. II

EN 388 4131

65


TEXTILHANDSKAR – EGENSKAPER OCH FÖRDELAR Vi anpassar materialets sammansättning efter olika typer av arbete för att maximera egenskaper som smidighet, grepp, hållbarhet och komfort. LINER-MATERIAL Kom ihåg att syntetiska fodermaterial inte ska användas i närheten av eld eller höga temperaturer. Naturlig bomull brinner visserligen, men på ett sådant sätt att det inte fastnar på huden. Gauge (gg) syftar inom stickning på antalet maskor per tum i ett plagg. Ett lågt tal innebär en tjockare handske som passar för hårdare användning, medan ett högre tal innebär en tunnare handske för precisionsarbete. ˾ Polyester är starkt och följsamt och absorberar lite fukt. ˾ Akryl är mjukt och har goda värmeisolerande egenskaper som efterliknar yllets. ˾ Nylon är mycket starkt och följsamt och absorberar lite fukt. ˾ Bomull är mycket bekvämt, absorberar mycket fukt och är perfekt för lättare arbeten. Mer information om textilhandskar finns i kapitlet ”Skydda dina händer ” och på sidorna ”Materiallära”.

ARBETSHANDSKAR / LÄTT ARBETE

tegera® 311 Textilhandske, dubbelstickade fingrar och tumme, nylon, 13 gg, Cat. II, förstärkta fingrar och tumme, mjuk, för monteringsarbeten LINER-MATERIAL Dubbelstickade fingrar och tumme, nylon, 13 gg FÄRG Vit STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10 LÄNGDER 195-240 mm PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

Cat. II

DISPLAY Påse FUNKTIONER Förstärkta fingrar och tumme, tunn EGENSKAPER Extremt bra fingertoppskänsla, smidig, slitstark, bekväm HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, rena miljöer

EN 388 214X

tegera® 312 Textilhandske, nylon, 13 gg, Cat. II, för monteringsarbeten

LINER-MATERIAL Nylon, 13 gg

FUNKTIONER Mjuk, elastisk

FÄRG Vit

EGENSKAPER Extremt bra fingertoppskänsla, extra smidig, mycket slitstark, utmärkt bra passform, extra bekväm, luftig, extremt lätt

STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10 LÄNGDER 200-220-260 PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, rena miljöer

DISPLAY Påse

Cat. II

EN 388 212X

66


ARBETSHANDSKAR / LÄTT ARBETE

tegera® 925 Textilhandske, bomull, ftalatfria PVC (Vinyl)-prickar, 15 gg, noppor, Cat. II, ftalatfri, för monteringsarbeten LINER-MATERIAL Bomull, ftalatfria PVC (Vinyl)prickar, 15 gg

FUNKTIONER Ventilerad ovanhand, förstärkt innerhand, mjuk

GREPPMÖNSTER Noppor

EGENSKAPER Extremt bra fingertoppskänsla, extra smidig, bra grepp, utmärkt bra passform, bekväm

KNÄPPNING Resår 360° STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 220-270mm

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, rena miljöer, varma miljöer

PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

Cat. II

EN 388 012X

tegera® 921 Textilhandske, bomull, ftalatfria PVC (Vinyl)-prickar, 15 gg, noppor, Cat. II, ftalatfri, för monteringsarbeten LINER-MATERIAL Bomull, ftalatfria PVC (Vinyl)prickar, 15 gg GREPPMÖNSTER Noppor KNÄPPNING Resår 360° FÄRG Vit STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 220-270 mm

Cat. II

PAR PER BUNT/KARTONG 12/120 FUNKTIONER Ventilerad ovanhand, förstärkt innerhand, mjuk EGENSKAPER Extremt bra fingertoppskänsla, extra smidig, bra grepp, utmärkt bra passform, bekväm HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, rena miljöer

EN 388 0121

tegera® 8120 Textilhandske, bomull, Cat. I, för monteringsarbeten

INNERHANDSMATERIAL Bomull

PAR PER BUNT/KARTONG 12/300

OVANHANDSMATERIAL Bomull

FUNKTIONER Specialdesignad tumme, kedjesöm, mjuk

KNÄPPNING Resår 180° FÄRG Vit STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 220-270

Cat. I

EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, smidig, bra grepp, bekväm, luftig, lätt HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, rena miljöer

EN 420

67


ARBETSHANDSKAR / LÄTT ARBETE

tegera® 104 Textilhandske, bomull, Cat. I, för allroundarbeten

INNERHANDSMATERIAL Bomull OVANHANDSMATERIAL Bomull FÄRG Vit STORLEKAR (EU) 7, 10 PAR PER BUNT/KARTONG 12/300 FUNKTIONER Blekt bomull EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, smidig HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, rena miljöer

ENDAST TILLGÄNGLIG PÅ VISSA MARKNADER

Cat. I

EN 420

tegera® 1104 Textilhandske, bomull, Cat. I, för allroundarbeten

INNERHANDSMATERIAL Bomull

PAR PER HANGTAG 3

OVANHANDSMATERIAL Bomull

FUNKTIONER Blekt bomull

FÄRG Vit

EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, smidig

STORLEKAR (EU) 8

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, rena miljöer

PAR PER BUNT/KARTONG 12/60

ENDAST TILLGÄNGLIG PÅ VISSA MARKNADER

Cat. I

EN 420

tegera® 919 Textilhandske, bomull, polyester, 15 gg, Cat. II, mjuk, för monteringsarbeten

LINER-MATERIAL Bomull, polyester, 15 gg

PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

KNÄPPNING Resår 360°

FUNKTIONER Mjuk, elastisk, tunn

FÄRG Vit

EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, extra smidig, bra passform, bekväm

STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, rena miljöer

LÄNGDER 240-290

Cat. II

EN 388 002X

68


ARBETSHANDSKAR / LÄTT ARBETE

tegera® 310 Textilhandske, dubbelstickad, bomull, nylon, 13 gg, Cat. II, för monteringsarbeten

LINER-MATERIAL Dubbelstickad, bomull, nylon, 13 gg

DISPLAY Påse

FÄRG Vit

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, bra fingertoppskänsla, smidig, mycket slitstark, utmärkt bra passform, extra bekväm, luftig

STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 215-260 mm PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

Cat. II

FUNKTIONER Mjuk

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, rena miljöer

EN 388 224X

tegera® 931 Textilhandske, nylon, ftalatfria PVC (Vinyl)-prickar, 13 gg, noppor, Cat. II, ftalatfri, för monteringsarbeten LINER-MATERIAL Nylon, ftalatfria PVC (Vinyl)prickar, 13 gg

PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

GREPPMÖNSTER Noppor

EGENSKAPER Extremt bra fingertoppskänsla, smidig, slitstark, bra grepp, bra passform, bekväm, lätt

KNÄPPNING Resår 360° FÄRG Vit STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 220-270

Cat. II

FUNKTIONER Mjuk, elastisk

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, rena miljöer

EN 388 2121

tegera® 8125 Textilhandske, bomull, ftalatfria PVC (Vinyl)-prickar, Cat. I, för monteringsarbeten

INNERHANDSMATERIAL Bomull, ftalatfria PVC (Vinyl)-prickar

PAR PER BUNT/KARTONG 12/300

OVANHANDSMATERIAL Bomull

FUNKTIONER Kedjesöm, mjuk

KNÄPPNING Resår 180°

EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, smidig, bra grepp, bra passform, luftig, lätt

FÄRG Svart STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 220-270

Cat. I

DISPLAY Tråd

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, rena miljöer

EN 420

69


ARBETSHANDSKAR / LÄTT ARBETE

tegera® 8127 Textilhandske, bomull, ftalatfria PVC (Vinyl)-prickar, Cat. I, för monteringsarbeten

INNERHANDSMATERIAL Bomull, ftalatfria PVC (Vinyl)-prickar

PAR PER BUNT/KARTONG 12/300

OVANHANDSMATERIAL Bomull

FUNKTIONER Kedjesöm, mjuk

KNÄPPNING Resår 180°

EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, smidig, bra grepp, bra passform, bekväm, luftig, lätt

FÄRG Vit STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11

Cat. I

LÄNGDER 220-270 mm

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, rena miljöer

EN 420

tegera® 8128 Textilhandske, bomull, ftalatfria PVC (Vinyl)-prickar, spandex, Cat. I, för monteringsarbeten

INNERHANDSMATERIAL Bomull, ftalatfria PVC (Vinyl)-prickar

PAR PER BUNT/KARTONG 12/300

OVANHANDSMATERIAL Spandex

FUNKTIONER Kedjesöm, mjuk

KNÄPPNING Resår 180°

EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, smidig, bra grepp

FÄRG Grå, vit STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11

Cat. I

LÄNGDER 220-270 mm

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, rena miljöer

EN 420

70


medeltungt arbete Du behöver slitstarka handskar i tåliga material. Samtidigt bör handskarna vara smidiga och följsamma.

SYNTETLÄDER – EGENSKAPER OCH FÖRDELAR Vårt syntetläder är tillverkat av högteknologiska material som möjliggör en avancerad ergonomisk konstruktion. Konstläder har utmärkt fingertoppskänsla. Passformen håller sig intakt även vid kontakt med vatten. Materialet är idealiskt för personer som har allergiska reaktioner mot krom (ej kromgarvat). ˾Microthan® ger utmärkt fingertoppskänsla och följsamhet. ˾ Microthan®+ är tjockare med en räfflad yta, vilket ger ett hållbarare material med bättre grepp. Perfekt för tuffa miljöer. ˾Macrothan® andras, är mjukt och finns i flera olika tjocklekar för en mängd olika användningsområden. ˾Polythan® är en mycket hållbar mikrofiber som ändå är väldigt mjuk, vilket gör handskarna behagliga att arbeta med även under långa arbetspass. ˾ PU-läder är kostnadseffektivt och passar för allmän användning. Mer information om syntetläder finns i kapitlet ”Skydda dina händer ” och på sidorna ”Materiallära”.

tegera® 9123 Syntetläderhandske, ofodrad, 0,7 mm Microthan®+, diamant greppmönster, polyester, Cat. II, förstärkta sömmar, kromfri, för monteringsarbeten INNERHANDSMATERIAL Microthan®+ OVANHANDSMATERIAL Polyester FODER Ofodrad GREPPMÖNSTER Diamant greppmönster KNÄPPNING Resår 360° FÄRG Gul, svart STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 200-235 mm PAR PER BUNT/KARTONG 6/60 DISPLAY Krok med hangtag

FUNKTIONER För pekskärmar, kromfri, varselfärg, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, förstärkta fingertoppar, förböjda fingrar, specialdesignad tumme, kort modell, ergonomiskt utformad, reflex, specialdesignade detaljer EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, smidig, slitstark, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Mörka miljöer, hala miljöer, torra miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer

TOUCHSCREEN

Cat. II

EN 388 1121

71


ARBETSHANDSKAR / MEDELTUNGT ARBETE

tegera® 9124 Syntetläderhandske, ofodrad, 0,7 mm Microthan®+, diamant greppmönster, polyester, Cat. II, förstärkta sömmar, kromfri, för monteringsarbeten INNERHANDSMATERIAL Microthan®+ OVANHANDSMATERIAL Polyester FODER Ofodrad GREPPMÖNSTER Diamant greppmönster KNÄPPNING Resår 360° FÄRG Grå, svart, gul STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 LÄNGDER 195-235 mm PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

FUNKTIONER Kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, vadderad innerhand, förböjda fingrar, specialdesignad tumme, kort modell, ergonomiskt utformad, specialdesignade detaljer EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, smidig, mycket slitstark, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Hala miljöer, torra miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer

DISPLAY Krok med hangtag

Cat. II

EN 388 2011

tegera® 9120 Syntetläderhandske, ofodrad, 0,7 mm Microthan®+, diamant greppmönster, nylon, Cat. II, förstärkta sömmar, kromfri, för monteringsarbeten INNERHANDSMATERIAL Microthan®+ OVANHANDSMATERIAL Nylon FODER Ofodrad GREPPMÖNSTER Diamant greppmönster KNÄPPNING Kardborre FÄRG Svart, grå, gul STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 198-243 mm PAR PER BUNT/KARTONG 6/60 DISPLAY Krok med hangtag

Cat. II

FUNKTIONER Kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, förstärkta fingertoppar, förböjda fingrar, specialdesignad tumme, kort modell, ergonomiskt utformad, reflex, specialdesignade detaljer EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, smidig, mycket slitstark, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Mörka miljöer, hala miljöer, torra miljöer, rena miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer

EN 388 0021

tegera® 9900 Syntetläderhandske, ofodrad, 0,75-0,80 mm polyThan®, polypropylen, Cat. II, förstärkt pekfinger, varselfärg, för allroundarbeten INNERHANDSMATERIAL PolyThan®

DISPLAY Krok med hangtag

OVANHANDSMATERIAL Polypropylen

FUNKTIONER Kromfri, varselfärg, förstärkt innerhand, förböjda fingrar, specialdesignad tumme, reflex, mjuk, specialdesignade detaljer

FODER Ofodrad KNÄPPNING Resår 360°

EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, smidig, slitstark, bra grepp, bra passform, bekväm

FÄRG Orange, gul, svart STORLEKAR (EU) 8, 9, 10, 11, 12 LÄNGDER 195-233 mm PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

Cat. II

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Mörka miljöer, torra miljöer, rena miljöer, smutsiga miljöer

EN 388 3121

72


ARBETSHANDSKAR / MEDELTUNGT ARBETE

tegera® 9901 Syntetläderhandske, ofodrad, 0,75-0,80 mm polyThan®, polypropylen, Cat. II, förstärkt pekfinger, kromfri, för allroundarbeten INNERHANDSMATERIAL PolyThan®

DISPLAY Krok med hangtag

OVANHANDSMATERIAL Polypropylen

FUNKTIONER Kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkt innerhand, förböjda fingrar, specialdesignad tumme, ergonomiskt utformad, mjuk

FODER Ofodrad KNÄPPNING Resår 360° FÄRG Gul, svart STORLEKAR (EU) 8, 9, 10, 11, 12 LÄNGDER 202-233 mm PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

Cat. II

EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, smidig, slitstark, bra grepp, bra passform, bekväm HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, rena miljöer, smutsiga miljöer

EN 388 3121

tegera® 9902 Syntetläderhandske, ofodrad, 0,75-0,80 mm polyThan®, polypropylen, Cat. II, förstärkt pekfinger, kromfri, för allroundarbeten INNERHANDSMATERIAL PolyThan®

DISPLAY Krok med hangtag

OVANHANDSMATERIAL Polypropylen

FUNKTIONER Kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkt innerhand, förstärkta sömmar, förböjda fingrar, specialdesignad tumme, ergonomiskt utformad, mjuk

FODER Ofodrad KNÄPPNING Resår 360° FÄRG Grå, svart, gul STORLEKAR (EU) 8, 9, 10, 11, 12 LÄNGDER 202-233 PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

Cat. II

EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, smidig, slitstark, bra grepp, bra passform, bekväm HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, rena miljöer, smutsiga miljöer

EN 388 3121

tegera® 9205 Syntetläderhandske, ofodrad, 0,8 mm Macrothan®, polyester, Cat. II, kromfri, ventilerande, för allroundarbeten INNERHANDSMATERIAL Macrothan® OVANHANDSMATERIAL Polyester FODER Ofodrad KNÄPPNING Resår 360° FÄRG Svart, grå, gul STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 200-240 mm PAR PER BUNT/KARTONG 6/60 DISPLAY Krok med hangtag

Cat. II

FUNKTIONER Kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkt innerhand, förstärkta sömmar, förstärkta fingertoppar, förstärkta fingrar och tumme, vadderad innerhand, förböjda fingrar, specialdesignad tumme, knogskydd, ergonomiskt utformad, reflex, mjuk, specialdesignade detaljer EGENSKAPER Smidig, slitstark, utmärkt bra passform, extra bekväm, mycket luftig HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Mörka miljöer, torra miljöer, smutsiga miljöer

EN 388 2242

73


ARBETSHANDSKAR / MEDELTUNGT ARBETE

tegera® 9200 Syntetläderhandske, ofodrad, 0,8 mm Macrothan®, polyester, Cat. II, kromfri, ventilerande, för allroundarbeten INNERHANDSMATERIAL Macrothan®

DISPLAY Krok med hangtag

OVANHANDSMATERIAL Polyester

FUNKTIONER Kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkt innerhand, förstärkta sömmar, förstärkta fingertoppar, förböjda fingrar, specialdesignad tumme, ergonomiskt utformad, reflex, specialdesignade detaljer

FODER Ofodrad KNÄPPNING Kardborre FÄRG Svart, grå, gul STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 215-255 mm PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

Cat. II

EGENSKAPER Smidig, slitstark, utmärkt bra passform, extra bekväm HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Mörka miljöer, torra miljöer, smutsiga miljöer

EN 388 2242

tegera® 9125 Syntetläderhandske, halvfodrad, 0,7 mm Microthan®+, diamant greppmönster, polyester, trikå, Cat. II, förstärkta sömmar, kromfri, för allroundarbeten INNERHANDSMATERIAL Microthan®+ OVANHANDSMATERIAL Polyester FODER Halvfodrad FODERMATERIAL Trikå GREPPMÖNSTER Diamant greppmönster KNÄPPNING Resår 360° FÄRG Svart, grå, gul STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 LÄNGDER 223-253 mm PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

FUNKTIONER Kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, förstärkta fingertoppar, vadderad innerhand, förböjda fingrar, specialdesignad tumme, knogskydd, kort modell, ergonomiskt utformad, reflex, specialdesignade detaljer EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, smidig, mycket slitstark, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Mörka miljöer, torra miljöer, rena miljöer, smutsiga miljöer

DISPLAY Krok med hangtag

Cat. II

EN 388 2231

tegera® 9161 Syntetläderhandske, halvfodrad, 0,7 mm Microthan®+, diamant greppmönster, polyester, bambu, Cat. II, förstärkta sömmar, kromfri, för allroundarbeten INNERHANDSMATERIAL Microthan®+ OVANHANDSMATERIAL Polyester FODER Halvfodrad FODERMATERIAL Bambu GREPPMÖNSTER Diamant greppmönster KNÄPPNING Resår 360° FÄRG Svart, silver STORLEKAR (EU) 8, 9, 10, 11, 12 LÄNGDER 225-265 mm PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

FUNKTIONER Kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, förstärkta fingertoppar, specialdesignad tumme, vindtät ovanhand, kort modell, ergonomiskt utformad, reflex, specialdesignade detaljer EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, smidig, mycket slitstark, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Mörka miljöer, blåsiga miljöer, hala miljöer, torra miljöer, kalla miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer

DISPLAY Krok med hangtag

Cat. II

EN 388 2221

74


ARBETSHANDSKAR / MEDELTUNGT ARBETE

tegera® 9111 Syntetläderhandske, halvfodrad, 0,7 mm Microthan®+, diamant greppmönster, bomull, flanell, Cat. II, förstärkta sömmar, kromfri, för allroundarbeten INNERHANDSMATERIAL Microthan®+ OVANHANDSMATERIAL Bomull FODER Halvfodrad FODERMATERIAL Flanell GREPPMÖNSTER Diamant greppmönster KNÄPPNING Resår 180° FÄRG Svart, grå, gul STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 227-265 mm PAR PER BUNT/KARTONG 6/60 DISPLAY Krok med hangtag

Cat. II

FUNKTIONER Kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkt innerhand, förstärkta sömmar, förstärkta fingertoppar, vadderad innerhand, förböjda fingrar, specialdesignad tumme, ergonomiskt utformad, reflex, specialdesignade detaljer EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, smidig, mycket slitstark, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Mörka miljöer, hala miljöer, torra miljöer, rena miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer

EN 388 2221

tegera® 326 Syntetläderhandske, ofodrad, 0,7 mm syntetläder, flätad struktur, polyester, Cat. II, förstärkta fingertoppar, vattenavvisande innerhand, extra tät mot smuts och partiklar, för monteringsarbeten INNERHANDSMATERIAL Syntetläder OVANHANDSMATERIAL Polyester FODER Ofodrad GREPPMÖNSTER Flätad struktur KNÄPPNING Resår 180° FÄRG Svart, blå

specialdesignad tumme, vattenavvisande innerhand, extra tät mot smuts och partiklar EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, smidig, slitstark, bra grepp HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Hala miljöer, torra miljöer, våta miljöer, fuktiga miljöer, smutsiga miljöer

STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 LÄNGDER 201-251 mm PAR PER BUNT/KARTONG 12/60 PAR PER HANGTAG 3 DISPLAY Hangtag med Eurohål FUNKTIONER Kromfri, ventilerad ovanhand, förstärkta sömmar, förstärkta fingertoppar,

Cat. II

EN 388 3132

tegera® 414 Syntetläderhandske, ofodrad, 0,7 mm syntetläder, polyester, Cat. II, kromfri, för allroundarbeten

INNERHANDSMATERIAL Syntetläder

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

OVANHANDSMATERIAL Polyester

DISPLAY Krok med hangtag

FODER Ofodrad

FUNKTIONER Kromfri, ventilerad ovanhand, elastisk

KNÄPPNING Resår 360° FÄRG Grå, svart, blå STORLEKAR (EU) 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 250-270 mm

Cat. II

EGENSKAPER Smidig, slitstark, bra grepp, bra passform, bekväm, luftig HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, smutsiga miljöer

EN 388 1212

75


ARBETSHANDSKAR / MEDELTUNGT ARBETE

tegera® 955 Syntethandske, nitrilbelagd väv, slät doppning, bomull, Cat. II, vatten- och oljeavvisande innerhand, för allroundarbeten INNERHANDSMATERIAL Nitrilbelagd väv

PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

OVANHANDSMATERIAL Bomull GREPPMÖNSTER Slät doppning

FUNKTIONER Ventilerad ovanhand, vatten- och oljeavvisande innerhand

FÄRG Röd, beige

EGENSKAPER Slitstark

STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Våta miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer

LÄNGDER 230 - 260mm

Cat. II

EN 388 4122

76


LÄDER – EGENSKAPER OCH FÖRDELAR Läder är starkt, följsamt och anpassar sig efter temperaturväxlingar. Allt vårt läder kommer från noga utvalda och garvade hudar med hög hållbarhet och följsamhet. Vi har även kromfria läderhandskar. Före tillverkningen klyvs huden i ett yttre lager (narv) och ett inre lager (spalt). ˾ Narvläder är mjukt och följsamt och ger god fingertoppskänsla och komfort. ˾ Spaltläder har en grövre yta som ger bättre grepp, det har värmeisolerande egenskaper och är smidigt trots sin tjocklek. ˾ Nötläder och oxläder är extremt hållbart. ˾ Getskinn är tunt och smidigt och ger god fingertoppskänsla – handsken formar sig efter handen. ˾ Svinläder är mjukt och andas bra. Mer information om läder finns i kapitlet ”Skydda dina händer ” och på sidorna ”Materiallära”.

ARBETSHANDSKAR / MEDELTUNGT ARBETE

tegera® 294 Läderhandske, ofodrad, 0,7-0,8 mm getnarv, polyester, polypropylen, Cat. II, vind- och vattentät ovanhand, vattenavvisande läder, för allroundarbeten INNERHANDSMATERIAL Getnarv

DISPLAY Krok med hangtag

OVANHANDSMATERIAL Polyester, polypropylen

FUNKTIONER Förstärkta fingertoppar, vind- och vattentät ovanhand, vattenavvisande läder

FODER Ofodrad

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, bra fingertoppskänsla, slitstark, utmärkt bra passform

KNÄPPNING Resår 180° FÄRG Svart, vit STORLEKAR (EU) 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 255-280 mm

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Blåsiga miljöer, utomhus, fuktiga miljöer, smutsiga miljöer

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

Cat. II

EN 388 2111

tegera® 671 Läderhandske, ofodrad, 0,7-0,8 mm getnarv, bomull, Cat. II, förstärkt pekfinger, förstärkta fingrar och tumme, för monteringsarbeten INNERHANDSMATERIAL Getnarv

PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

OVANHANDSMATERIAL Bomull

DISPLAY Tråd

FODER Ofodrad

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger, förstärkta fingrar och tumme

KNÄPPNING Resår 180° FÄRG Grå, vit STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 210-260 mm

Cat. II

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, bra fingertoppskänsla, slitstark, bra passform HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, smutsiga miljöer

EN 388 2021

77


ARBETSHANDSKAR / MEDELTUNGT ARBETE

tegera® 640 Läderhandske, ofodrad, 0,7-0,8 mm getnarv, Cat. II, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, för monteringsarbeten INNERHANDSMATERIAL Getnarv

PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

OVANHANDSMATERIAL Getnarv

DISPLAY Tråd

FODER Ofodrad

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar

KNÄPPNING Resår 180° FÄRG Vit STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 230-260 mm

Cat. II

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, bra fingertoppskänsla, slitstark, bra passform HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Krävande miljöer

EN 388 2122

tegera® 6751 Läderhandske, ofodrad, 0,7-0,8 mm getnarv, bomull, Cat. II, förstärkt pekfinger, förstärkta fingrar och tumme, för monteringsarbeten INNERHANDSMATERIAL Getnarv

PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

OVANHANDSMATERIAL Bomull

DISPLAY Tråd

FODER Ofodrad

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger, förstärkta fingrar och tumme

KNÄPPNING Resår 180° FÄRG Grå, vit STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12 LÄNGDER 230-290 mm

Cat. II

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, bra fingertoppskänsla, slitstark, bra passform HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Krävande miljöer

EN 388 3021

tegera® 360 Läderhandske, ofodrad, 0,6-0,7 mm getnarv, bomull, Cat. II, förstärkt tumme, kromfri, för monteringsarbeten INNERHANDSMATERIAL Getnarv

PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

OVANHANDSMATERIAL Bomull

DISPLAY Tråd

FODER Ofodrad

FUNKTIONER Kromfri, förstärkt tumme

KNÄPPNING Resår 180°

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, bra fingertoppskänsla, slitstark, bra passform

FÄRG Grå, gul STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 230-270 mm

Cat. II

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, smutsiga miljöer

EN 388 2111

78


ARBETSHANDSKAR / MEDELTUNGT ARBETE

tegera® 680 Läderhandske, ofodrad, 0,7-0,9 mm getnarv, bomull, Cat. II, förstärkt pekfinger, förstärkta fingrar och tumme, för allroundarbeten INNERHANDSMATERIAL Getnarv

PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

OVANHANDSMATERIAL Bomull

DISPLAY Tråd

FODER Ofodrad

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger, förstärkta fingrar och tumme

KNÄPPNING Resår 180° FÄRG Grå, vit

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd

STORLEKAR (EU) 8, 9, 10, 11

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Krävande miljöer

LÄNGDER 245-280 mm

Cat. II

EN 388 3122

tegera® 690 Läderhandske, ofodrad, 0,7-0,9 mm getnarv, polyester, Cat. II, förstärkta fingrar och tumme, vattenavvisande läder, för allroundarbeten INNERHANDSMATERIAL Getnarv

PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

OVANHANDSMATERIAL Polyester

DISPLAY Tråd

FODER Ofodrad

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger, förstärkta fingrar och tumme, vattenavvisande läder

KNÄPPNING Resår 180° FÄRG Svart, grön STORLEKAR (EU) 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 260-280 mm

Cat. II

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, bra fingertoppskänsla, slitstark, bra passform HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Fuktiga miljöer

EN 388 2121

tegera® 888 Läderhandske, ofodrad, 0,7-0,8 mm nötnarv, bomull, Cat. II, förstärkt pekfinger, förstärkta fingrar och tumme, för allroundarbeten INNERHANDSMATERIAL Nötnarv

PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

OVANHANDSMATERIAL Bomull

DISPLAY Krok med hangtag

FODER Ofodrad

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger, förstärkta fingrar och tumme

KNÄPPNING Resår 360° FÄRG Grå, blå, svart, vit STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 LÄNGDER 225-280 mm

Cat. II

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, bra fingertoppskänsla, slitstark, bra passform HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Krävande miljöer

EN 388 3111

79


ARBETSHANDSKAR / MEDELTUNGT ARBETE

tegera® 164 Läderhandske, ofodrad, 0,7-0,8 mm nötnarv, polyester, Cat. I, förstärkt pekfinger, för finmonteringsarbeten INNERHANDSMATERIAL Nötnarv

PAR PER BUNT/KARTONG 12/60

OVANHANDSMATERIAL Polyester

DISPLAY Tråd

FODER Ofodrad

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger, förböjda fingrar

KNÄPPNING Resår 180° FÄRG Grå, blå, svart, vit STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 220-260 mm

Cat. I

EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, slitstark, bra passform HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, smutsiga miljöer

EN 420

tegera® 166 Läderhandske, ofodrad, 0,7-0,8 mm nötnarv, bomull, Cat. I, förstärkt pekfinger, förstärkta fingrar och tumme, för finmonteringsarbeten INNERHANDSMATERIAL Nötnarv

DISPLAY Tråd

OVANHANDSMATERIAL Bomull

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger, förstärkta fingrar och tumme, förböjda fingrar

FODER Ofodrad KNÄPPNING Kardborre FÄRG Grå, blå, svart, vit STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 230-250 mm

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, bra fingertoppskänsla, slitstark, utmärkt bra passform HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, smutsiga miljöer

PAR PER BUNT/KARTONG 12/60

Cat. I

EN 420

tegera® 25 Läderhandske, halvfodrad, 0,8-0,9 mm nötnarv, bomull, jersey, Cat. I, förstärkt pekfinger, förstärkta fingrar och tumme, för allroundarbeten INNERHANDSMATERIAL Nötnarv

PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

OVANHANDSMATERIAL Bomull

DISPLAY Tråd

FODER Halvfodrad

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger, förstärkta fingrar och tumme

FODERMATERIAL Jersey KNÄPPNING Resår 360° FÄRG Blå, vit STORLEKAR (EU) 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 220-240 mm

Cat. I

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, bra fingertoppskänsla, smidig, slitstark, bra grepp, bra passform, bekväm HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, smutsiga miljöer

EN 420

80


ARBETSHANDSKAR / MEDELTUNGT ARBETE

tegera® 52 Läderhandske, ofodrad, 0,7-0,8 mm nötspalt, bomull, Cat. II, för monteringsarbeten

INNERHANDSMATERIAL Nötspalt

LÄNGDER 220-250 mm

OVANHANDSMATERIAL Bomull

PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

FODER Ofodrad

DISPLAY Tråd

KNÄPPNING Resår 180°

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, bra fingertoppskänsla, slitstark, bra passform

FÄRG Grå, vit STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11

Cat. II

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, smutsiga miljöer

EN 388 3022

tegera® 89 Läderhandske, ofodrad, 0,8-0,9 mm svinnarv, bomull, Cat. II, förstärkt pekfinger, förstärkt tumme INNERHANDSMATERIAL Svinnarv

PAR PER BUNT/KARTONG 6/120

OVANHANDSMATERIAL Bomull, svinnarv

DISPLAY Tråd

FODER Ofodrad

FUNKTIONER Förstärkta fingertoppar, förstärkt tumme

KNÄPPNING Resår 180°

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, slitstark

FÄRG Vit, beige STORLEKAR (EU) 8, 10, 11

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer

LÄNGDER 240-260 mm

Cat. II

EN 388 3111

tegera® 290 Läderhandske, halvfodrad, 0,8-0,9 mm getnarv av högsta kvalitet, polyester, polypropylen, bambu, fleece, Cat. II, vind- och vattentät ovanhand, vattenavvisande läder, för allroundarbeten INNERHANDSMATERIAL Getnarv av högsta kvalitet OVANHANDSMATERIAL Polyester, polypropylen FODER Halvfodrad FODERMATERIAL Bambu, fleece KNÄPPNING Resår 180° FÄRG Grön varsel STORLEKAR (EU) 9, 10, 11, 12

DISPLAY Krok med hangtag FUNKTIONER Varselfärg, förstärkta fingrar och tumme, vattenavvisande innerhand, vind- och vattentät ovanhand EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, bra fingertoppskänsla, smidig, mycket slitstark, utmärkt bra passform, extra bekväm, varm HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Blåsiga miljöer, året runt-bruk, fuktiga miljöer, krävande miljöer

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

Cat. II

EN 388 3111

81


ARBETSHANDSKAR / MEDELTUNGT ARBETE

tegera® 189 Läderhandske, halvfodrad, 0,8-0,9 mm svinnarv, bomull, jersey, Cat. II, förstärkta fingertoppar, förstärkt tumme, för allroundarbeten INNERHANDSMATERIAL Svinnarv

LÄNGDER 240-270 mm

OVANHANDSMATERIAL Bomull, svinnarv

PAR PER BUNT/KARTONG 6/120

FODER Halvfodrad

DISPLAY Tråd

FODERMATERIAL Jersey

FUNKTIONER Förstärkta fingertoppar, förstärkt tumme

KNÄPPNING Resår 180° FÄRG Vit, beige

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd

STORLEKAR (EU) 8, 9, 10, 11

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Året runt-bruk

Cat. II

EN 388 2122

tegera® 33 Läderhandske, halvfodrad, 0,8-0,9 mm svinspalt, bomull, jersey, Cat. I, förstärkt pekfinger, förstärkta fingrar och tumme, för allroundarbeten INNERHANDSMATERIAL Svinspalt

LÄNGDER 240-255 mm

OVANHANDSMATERIAL Bomull

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

FODER Halvfodrad

DISPLAY Tråd

FODERMATERIAL Jersey

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger, förstärkta fingrar och tumme

KNÄPPNING Resår 180° FÄRG Vit, gul STORLEKAR (EU) 8, 10

Cat. I

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer

EN 420

82


STICKADE OCH DOPPADE HANDSKAR – EGENSKAPER OCH FÖRDELAR Vi arbetar med speciellt framtagna handformar för att säkerställa enhetlig passform, kvalitet och ergonomi. Vi anpassar även materialets sammansättning efter olika typer av arbete för att maximera egenskaper som smidighet, grepp, hållbarhet och komfort. LINER-MATERIAL ˾ Polyester är starkt och följsamt och absorberar lite fukt. ˾ Akryl är mjukt och har goda värmeisolerande egenskaper som efterliknar yllets. ˾ Nylon är mycket starkt och följsamt och absorberar lite fukt. ˾ Bomull är mycket bekvämt, absorberar mycket fukt och är perfekt för lättare arbeten.

DOPPNINGSMATERIAL ˾ Polyuretan (PU) ger utmärkt grepp i både torra och våta miljöer. Det skyddar mot vegetabiliska och animaliska fetter, men är mindre effektivt mot fuktgenomträngning. ˾ Nitril (NBR) har hög skärbeständighet, ger ett acceptabelt grepp och skyddar effektivt mot fuktgenomträngning. ˾ Nitrilskum är följsamt och ger ett bra grepp. Det är också effektivt mot fuktgenomträngning. ˾ Latex/naturgummi (NR) har hög elasticitet och ger ett bra grepp men är känsligt för UV-ljus. ˾ Polyvinylklorid (PVC/VINYL) är lämpligt vid blöta och grövre arbeten. Mer information om stickade och doppade handskar finns i kapitlet ”Skydda dina händer ” och på sidorna ”Materiallära”.

ARBETSHANDSKAR / MEDELTUNGT ARBETE

tegera® 940 Syntethandske, vattenbaserad PU, handflatedoppad, nylon, 13 gg, slät doppning, Cat. II, DMF (DMFa)-fri, för finmonteringsarbeten LINER-MATERIAL Nylon, 13 gg

DISPLAY Påse med Eurohål

DOPPNING Handflatedoppad

FUNKTIONER DMF (DMFa)-fri, ventilerad ovanhand, vatten- och oljeavvisande innerhand, anatomiskt utformad

DOPPNINGSMATERIAL Vattenbaserad PU GREPPMÖNSTER Slät doppning FÄRG Vit STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 220 - 270 mm PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

Cat. II

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, bra fingertoppskänsla, smidig, mycket slitstark, bra passform, bekväm, luftig, lätt HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer

EN 388 3131

tegera® 941 Syntethandske, vattenbaserad PU, handflatedoppad, nylon, 13 gg, slät doppning, Cat. II, DMF (DMFa)-fri, för finmonteringsarbeten LINER-MATERIAL Nylon, 13 gg

DISPLAY Påse med Eurohål

DOPPNING Handflatedoppad

FUNKTIONER DMF (DMFa)-fri, ventilerad ovanhand, vatten- och oljeavvisande innerhand, anatomiskt utformad

DOPPNINGSMATERIAL Vattenbaserad PU GREPPMÖNSTER Slät doppning FÄRG Grå STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 220 - 270 mm PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

Cat. II

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, bra fingertoppskänsla, smidig, slitstark, bra passform, bekväm, luftig, lätt HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer

EN 388 3131

83


ARBETSHANDSKAR / MEDELTUNGT ARBETE

tegera® 942 Syntethandske, vattenbaserad PU, handflatedoppad, nylon, 13 gg, slät doppning, Cat. II, DMF (DMFa)-fri, för finmonteringsarbeten LINER-MATERIAL Nylon, 13 gg

DISPLAY Påse med Eurohål

DOPPNING Handflatedoppad

FUNKTIONER DMF (DMFa)-fri, ventilerad ovanhand, vatten- och oljeavvisande innerhand, anatomiskt utformad

DOPPNINGSMATERIAL Vattenbaserad PU GREPPMÖNSTER Slät doppning FÄRG Svart STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 220 - 270 mm PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

Cat. II

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, bra fingertoppskänsla, smidig, slitstark, bra passform, bekväm, luftig, lätt HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer

EN 388 3131

tegera® 722 Syntethandske, nitril, 3/4 doppad, polyester, 13 gg, slät doppning, Cat. II, vatten- och oljeavvisande innerhand, för monteringsarbeten LINER-MATERIAL Polyester, 13 gg

PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

DOPPNING 3/4 doppad

DISPLAY Krok med hangtag

DOPPNINGSMATERIAL Nitril GREPPMÖNSTER Slät doppning

FUNKTIONER Vatten och oljeavisande innerhand samt knoge

FÄRG Vit, gul

EGENSKAPER Smidig, bra passform, lätt

STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Våta miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer

LÄNGDER 220 - 270mm

Cat. II

EN 388 3122

tegera® 723 Syntethandske, nitril, 3/4 doppad, interlock, 24 gg, slät doppning, Cat. II, vatten- och oljeavvisande innerhand, för monteringsarbeten LINER-MATERIAL Interlock, 24 gg

PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

DOPPNING 3/4 doppad

DISPLAY Krok med hangtag

DOPPNINGSMATERIAL Nitril GREPPMÖNSTER Slät doppning

FUNKTIONER Vatten och oljeavisande innerhand samt knoge

FÄRG Blå, vit

EGENSKAPER Smidig, lätt

STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Våta miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer

LÄNGDER 230 - 280mm

Cat. II

EN 388 4111

84


ARBETSHANDSKAR / MEDELTUNGT ARBETE

tegera® 2207 Syntethandske, nitril, 3/4 doppad, slät doppning, Cat. II, olje- och fettresistent, för allroundarbeten DOPPNING 3/4 doppad

PAR PER BUNT/KARTONG 12/72

DOPPNINGSMATERIAL Nitril GREPPMÖNSTER Slät doppning

FUNKTIONER Vatten och oljeavisande innerhand samt knoge

FÄRG Blå, beige

EGENSKAPER Slitstark

STORLEKAR (EU) 8, 9, 10

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Våta miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer

LÄNGDER 240 - 280mm

Cat. II

EN 388 4221

tegera® 2805 Syntethandske, nitril, heldoppad, bomull, slät doppning, Cat. II, olje- och fettresistent, för allroundarbeten LINER-MATERIAL Bomull

LÄNGDER 240 - 270mm

DOPPNING Heldoppad

PAR PER BUNT/KARTONG 12/72

DOPPNINGSMATERIAL Nitril

EGENSKAPER Slitstark

GREPPMÖNSTER Slät doppning

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Våta miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer

FÄRG Blå STORLEKAR (EU) 8, 10

Cat. II

EN 388 4221

tegera® 747 Syntethandske, nitril, heldoppad, slät doppning, Cat. II, vatten- och oljeavvisande, för monteringsarbeten DOPPNING Heldoppad

PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

DOPPNINGSMATERIAL Nitril

DISPLAY Krok med hangtag

GREPPMÖNSTER Slät doppning

FUNKTIONER Vatten- och oljeavvisande

FÄRG Blå, vit

EGENSKAPER Smidig

STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Våta miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer

LÄNGDER 235 - 270mm

Cat. II

EN 388 4111

85


ARBETSHANDSKAR / MEDELTUNGT ARBETE

tegera® 617 Syntethandske, latex, handflatedoppad, nylon, 13 gg, granulerad, Cat. II, ventilerad ovanhand, vattentät innerhand, för allroundarbeten LINER-MATERIAL Nylon, 13 gg

PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

DOPPNING Handflatedoppad

DISPLAY Krok med hangtag

DOPPNINGSMATERIAL Latex

FUNKTIONER Ventilerad ovanhand

GREPPMÖNSTER Granulerad

EGENSKAPER Smidig, slitstark, bra grepp, bra passform, bekväm, luftig

KNÄPPNING Kardborre FÄRG Svart, blå STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Hala miljöer, våta miljöer, fuktiga miljöer, smutsiga miljöer

LÄNGDER 230 - 270mm

Cat. II

EN 388 3131

tegera® 618 Syntethandske, latexfoam, 3/4 doppad, nylon, skummad greppyta, Cat. II, varselfärg, vattenavvisande, för allroundarbeten LINER-MATERIAL Nylon

PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

DOPPNING 3/4 doppad

DISPLAY Krok med hangtag

DOPPNINGSMATERIAL Latexfoam

FUNKTIONER Varselfärg, mjuk

GREPPMÖNSTER Skummad greppyta

EGENSKAPER Smidig, bra grepp, bra passform, lätt

FÄRG Grön varsel, svart STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 230 - 270mm

Cat. II

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Hala miljöer, våta miljöer, fuktiga miljöer, smutsiga miljöer

EN 388 2131

tegera® 614 Syntethandske, latex, handflatedoppad, bomull, polyester, 10 gg, granulerad, Cat. II, ventilerad ovanhand, vattentät innerhand, för allroundarbeten LINER-MATERIAL Bomull, polyester, 10 gg

PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

DOPPNING Handflatedoppad

DISPLAY Krok med hangtag

DOPPNINGSMATERIAL Latex

FUNKTIONER Ventilerad ovanhand, vattentät innerhand

GREPPMÖNSTER Granulerad FÄRG Blå, grå

EGENSKAPER Smidig, slitstark, bra grepp

STORLEKAR (EU) 8, 10

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Våta miljöer, fuktiga miljöer, smutsiga miljöer

LÄNGDER 230 - 290mm

Cat. II

EN 388 2142

86


ARBETSHANDSKAR / MEDELTUNGT ARBETE

tegera® 2807 Syntethandske, PVC (Vinyl), heldoppad, jersey, granulerad, Cat. II, vatten- och oljeavvisande, för allroundarbeten LINER-MATERIAL Jersey

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

DOPPNING Heldoppad

FUNKTIONER Vatten- och oljeavvisande, fukttålig, anatomiskt utformad

DOPPNINGSMATERIAL PVC (Vinyl) GREPPMÖNSTER Granulerad

EGENSKAPER Slitstark, bra grepp

FÄRG Svart

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Hala miljöer, våta miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer

STORLEKAR (EU) 10 LÄNGDER 270mm

Cat. II

EN 388 4121

87


TEXTILHANDSKAR – EGENSKAPER OCH FÖRDELAR Vi anpassar materialets sammansättning efter olika typer av arbete för att maximera egenskaper som smidighet, grepp, hållbarhet och komfort. LINER-MATERIAL Kom ihåg att syntetiska fodermaterial inte ska användas i närheten av eld eller höga temperaturer. Naturlig bomull brinner visserligen, men på ett sådant sätt att det inte fastnar på huden. Gauge (gg) syftar inom stickning på antalet maskor per tum i ett plagg. Ett lågt tal innebär en tjockare handske som passar för hårdare användning, medan ett högre tal innebär en tunnare handske för precisionsarbete. ˾ Polyester är starkt och följsamt och absorberar lite fukt. ˾ Akryl är mjukt och har goda värmeisolerande egenskaper som efterliknar yllets. ˾ Nylon är mycket starkt och följsamt och absorberar lite fukt. ˾ Bomull är mycket bekvämt, absorberar mycket fukt och är perfekt för lättare arbeten. Mer information om textilhandskar finns i kapitlet ”Skydda dina händer ” och på sidorna ”Materiallära”.

ARBETSHANDSKAR / MEDELTUNGT ARBETE

tegera® 319 Textilhandske, ftalatfria PVC (Vinyl)-prickar, dubbelstickad, bomull, nylon, 13 gg, noppor, Cat. II, ftalatfri, för monteringsarbeten INNERHANDSMATERIAL Ftalatfria PVC (Vinyl)prickar LINER-MATERIAL Dubbelstickad, bomull, nylon, 13 gg GREPPMÖNSTER Noppor FÄRG Vit LÄNGDER 240-290 mm

EN 388 224X

FUNKTIONER Tål kontaktvärme upp till 100°C, ftalatfri EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, bra fingertoppskänsla, smidig, mycket slitstark, utmärkt bra passform, extra bekväm, luftig HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, rena miljöer

STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11

Cat. II

PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

EN 407 X1XXXX

tegera® 318 Textilhandske, ftalatfria PVC (Vinyl)-prickar, dubbelstickad, bomull, nylon, 13 gg, noppor, Cat. II, ftalatfri, för monteringsarbeten INNERHANDSMATERIAL Ftalatfria PVC (Vinyl)prickar LINER-MATERIAL Dubbelstickad, bomull, nylon, 13 gg GREPPMÖNSTER Noppor FÄRG Blå STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 240-290 mm

Cat. II

EN 388 224X

PAR PER BUNT/KARTONG 12/120 FUNKTIONER Tål kontaktvärme upp till 100°C, godkänd för mathantering, ftalatfri EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, bra fingertoppskänsla, smidig, mycket slitstark, utmärkt bra passform, extra bekväm, luftig HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer

EN 407 X1XXXX

88


ARBETSHANDSKAR / MEDELTUNGT ARBETE

tegera® 2170 Textilhandske, ofodrad, bomull, Cat. I, mjuk, för allroundarbeten

INNERHANDSMATERIAL Bomull

PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

OVANHANDSMATERIAL Bomull

FUNKTIONER Kedjesöm, oblekt bomull

FODER Ofodrad

EGENSKAPER Lätt

KNÄPPNING Resår 360°

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, rena miljöer

FÄRG Beige STORLEKAR (EU) 8, 10, 12

Cat. I

EN 420

tegera® 915 Textilhandske, bomull, Cat. I, för allroundarbeten

INNERHANDSMATERIAL Bomull

PAR PER BUNT/KARTONG 12/600

OVANHANDSMATERIAL Bomull

FUNKTIONER Oblekt bomull, mjuk

FÄRG Beige

EGENSKAPER Smidig

STORLEKAR (EU) 8, 10

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, rena miljöer

LÄNGDER 200-230

Cat. I

EN 420

tegera® 911 Textilhandske, bomull, Cat. I, för allroundarbeten

INNERHANDSMATERIAL Bomull

FUNKTIONER Oblekt bomull, mjuk

OVANHANDSMATERIAL Bomull

EGENSKAPER Lätt

FÄRG Beige

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, rena miljöer

STORLEKAR (EU) 8, 10 PAR PER BUNT/KARTONG 12/600

Cat. I

EN 420

89


ARBETSHANDSKAR / MEDELTUNGT ARBETE

tegera® 767 Textilhandske, ofodrad, jersey, bomull, Cat. I, mjuk, för allroundarbeten

INNERHANDSMATERIAL Jersey, bomull

STORLEKAR (EU) 8, 10

OVANHANDSMATERIAL Jersey

PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

FODER Ofodrad

FUNKTIONER Kedjesöm, mjuk

KNÄPPNING Resår 360°

EGENSKAPER Bra passform

FÄRG Blå

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer

Cat. I

EN 420

tegera® 9250 Textilhandske, bomull, Cat. I, för allroundarbeten

INNERHANDSMATERIAL Bomull

PAR PER BUNT/KARTONG 12/300

OVANHANDSMATERIAL Bomull

FUNKTIONER Kedjesöm

FÄRG Beige

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, rena miljöer

STORLEKAR (EU) 8, 10

Cat. I

EN 420

tegera® 922 Textilhandske, bomull, Lycra®, polyester, 13 gg, Cat. I, för allroundarbeten

LINER-MATERIAL Bomull, Lycra®, polyester, 13 gg

DISPLAY Påse

KNÄPPNING Resår 360°

EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, smidig, bekväm, luftig, lätt

FÄRG Vit STORLEKAR (EU) 8, 10 PAR PER BUNT/KARTONG 12/300

Cat. I

FUNKTIONER Mjuk

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, rena miljöer

EN 420

90


ARBETSHANDSKAR / MEDELTUNGT ARBETE

tegera® 4630 Textilhandske, bomull, polyester, noppor, Cat. I, ftalatfri, mjuk, för allroundarbeten

LINER-MATERIAL Bomull, polyester

PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

GREPPMÖNSTER Noppor

DISPLAY Påse

KNÄPPNING Resår 360°

FUNKTIONER Ftalatfri, oblekt bomull, mjuk

FÄRG Vit

EGENSKAPER Smidig, bra grepp, bekväm, luftig

STORLEKAR (EU) 8, 10

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, rena miljöer

LÄNGDER 64-71 mm

Cat. I

EN 420

tegera® 8026 Textilhandske, bomull, nylon, PVC (Vinyl)-prickar, noppor, polyester, Cat. I, förstärkt pek- och lillfinger, för allroundarbeten INNERHANDSMATERIAL Bomull, nylon, PVC (Vinyl)-prickar OVANHANDSMATERIAL Bomull, polyester GREPPMÖNSTER Noppor KNÄPPNING Resår 360°

PAR PER BUNT/KARTONG 12/300 DISPLAY Påse FUNKTIONER Ftalatfri, förstärkt pek- och lillfinger, förstärkt innerhand, kedjesöm, oblekt bomull, mjuk, tvättbar i 40° C

FÄRG Beige, svart

EGENSKAPER Smidig, mycket luftig, lätt

STORLEKAR (EU) 8, 10

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer

LÄNGDER 106-116

Cat. I

EN 420

tegera® 630 Textilhandske, ftalatfria PVC (Vinyl)-prickar, nylon, 13 gg, noppor, Cat. II, för allroundarbeten

INNERHANDSMATERIAL Ftalatfria PVC (Vinyl)prickar

PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

LINER-MATERIAL Nylon, 13 gg

FUNKTIONER Ftalatfri, mjuk, tvättbar i 30° C

GREPPMÖNSTER Noppor

EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, smidig, slitstark, bra grepp, bra passform, bekväm, lätt

FÄRG Vit, blå STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10 LÄNGDER 200-260 mm

Cat. II

DISPLAY Krok med hangtag

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, rena miljöer

EN 388 314X

91


ARBETSHANDSKAR / MEDELTUNGT ARBETE

tegera® 4635 Textilhandske, PVC (Vinyl), ftalatfri, akryl, polyester, noppor, Cat. II, för allroundarbeten

LINER-MATERIAL Akryl, polyester

PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

MATERIAL PVC (Vinyl), ftalatfri

DISPLAY Påse

GREPPMÖNSTER Noppor

FUNKTIONER Ftalatfri, mjuk

KNÄPPNING Resår 360°

EGENSKAPER Varm, lätt

FÄRG Grön

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Kalla miljöer

STORLEKAR (EU) 8, 10 LÄNGDER 240-260

Cat. II

EN 388 1230

92


tungt arbete Du arbetar med grova material som ställer krav på att handskarna är tillverkade i kraftiga och mycket slitstarka material.

LÄDER – EGENSKAPER OCH FÖRDELAR Läder är starkt, följsamt och anpassar sig efter temperaturväxlingar. Allt vårt läder kommer från noga utvalda och garvade hudar med hög hållbarhet och följsamhet. Vi har även kromfria läderhandskar. Före tillverkningen klyvs huden i ett yttre lager (narv) och ett inre lager (spalt). ˾ Narvläder är mjukt och följsamt och ger god fingertoppskänsla och komfort. ˾ Spaltläder har en grövre yta som ger bättre grepp, det har värmeisolerande egenskaper och är smidigt trots sin tjocklek. ˾ Nötläder och oxläder är extremt hållbart. ˾ Getskinn är tunt och smidigt och ger god fingertoppskänsla – handsken formar sig efter handen. ˾ Svinläder är mjukt och andas bra. Mer information om läder finns i kapitlet ”Skydda dina händer ” och på sidorna ”Materiallära”.

tegera® 363 Läderhandske, ofodrad, 1,2-1,4 mm nötnarv av högsta kvalitet, bomull, Cat. II, förstärkta fingrar och tumme, kromfri, för allroundarbeten INNERHANDSMATERIAL Nötnarv av högsta kvalitet

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

OVANHANDSMATERIAL Bomull

FUNKTIONER Kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta fingrar och tumme

FODER Ofodrad KNÄPPNING Resår 180°

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, mycket slitstark

FÄRG Grå, gul STORLEKAR (EU) 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 240-275 mm

Cat. II

DISPLAY Tråd

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Krävande miljöer

EN 388 3121

93


ARBETSHANDSKAR / TUNGT ARBETE

tegera® 105 Läderhandske, ofodrad, 1,0-1,1 mm nötnarv, bomull, Cat. I, förstärkt pekfinger, förstärkta fingrar och tumme, för grövre arbeten INNERHANDSMATERIAL Nötnarv

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

OVANHANDSMATERIAL Bomull

DISPLAY Krok med hangtag

FODER Ofodrad KNÄPPNING Resår 180°

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger, förstärkta fingrar och tumme

FÄRG Blå, beige

EGENSKAPER Slitstark

STORLEKAR (EU) 8, 9, 10, 11, 12

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Smutsiga miljöer, krävande miljöer

LÄNGDER 245-285 mm

Cat. I

EN 420

tegera® 55 Läderhandske, halvfodrad, 1,2-1,4 mm oxnarv av högsta kvalitet, bomull, jersey, Cat. II, förstärkt pekfinger, förstärkta fingrar och tumme, för grövre arbeten INNERHANDSMATERIAL Oxnarv av högsta kvalitet

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

OVANHANDSMATERIAL Bomull

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger, förstärkta fingrar och tumme

FODER Halvfodrad FODERMATERIAL Jersey

DISPLAY Tråd

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, bra fingertoppskänsla, smidig, mycket slitstark, bra grepp, bra passform, bekväm

KNÄPPNING Resår 180° FÄRG Grå, vit STORLEKAR (EU) 8, 9, 10, 11

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Krävande miljöer

LÄNGDER 250-280 mm

Cat. II

EN 388 3122

tegera® 106 Läderhandske, halvfodrad, 1,0-1,1 mm nötnarv, bomull, jersey, Cat. II, förstärkt pekfinger, förstärkta fingrar och tumme, för grövre arbeten INNERHANDSMATERIAL Nötnarv

LÄNGDER 220-290 mm

OVANHANDSMATERIAL Bomull, nötnarv

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

FODER Halvfodrad

DISPLAY Tråd

FODERMATERIAL Jersey KNÄPPNING Resår 180°

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger, förstärkta fingrar och tumme

FÄRG Blå, beige

EGENSKAPER Slitstark

STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Smutsiga miljöer, krävande miljöer

Cat. II

EN 388 3121

94


ARBETSHANDSKAR / TUNGT ARBETE

tegera® 198 Läderhandske, halvfodrad, 1,0-1,2 mm nötnarv, nylon, jersey, Cat. II, varselfärg, reflex, för grövre arbeten INNERHANDSMATERIAL Nötnarv

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

OVANHANDSMATERIAL Nylon

DISPLAY Tråd

FODER Halvfodrad

FUNKTIONER Varselfärg, förstärkt pekfinger, förstärkta fingrar och tumme, reflex

FODERMATERIAL Jersey

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, slitstark

KNÄPPNING Resår 180° FÄRG Grön varsel, vit

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Mörka miljöer, året runt-bruk

STORLEKAR (EU) 8, 10 LÄNGDER 240-260 mm

Cat. II

EN 388 3121

tegera® 35 Läderhandske, halvfodrad, 1,2 - 1,4 mm nötspalt, bomull, jersey, Cat. II, förstärkt pekfinger, förstärkta fingrar och tumme, för grövre arbeten INNERHANDSMATERIAL Nötspalt

LÄNGDER 240-270 mm

OVANHANDSMATERIAL Bomull, nötspalt

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

FODER Halvfodrad

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger, förstärkta fingrar och tumme

FODERMATERIAL Jersey KNÄPPNING Resår 180°

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd

FÄRG Gul, grå

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Krävande miljöer

STORLEKAR (EU) 8, 9, 10, 11

Cat. II

EN 388 3243

tegera® 50 Läderhandske, halvfodrad, 1,2-1,4 mm oxnarv av högsta kvalitet, oxspalt av högsta kvalitet, jersey, Cat. II, reflex, för grövre arbeten INNERHANDSMATERIAL Oxnarv av högsta kvalitet OVANHANDSMATERIAL Oxspalt av högsta kvalitet FODER Halvfodrad

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60 DISPLAY Tråd FUNKTIONER Reflex EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, mycket slitstark

FODERMATERIAL Jersey KNÄPPNING Resår 180°

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Varma miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer

FÄRG Grå, vit STORLEKAR (EU) 11

Cat. II

LÄNGDER 275

EN 388 2121

EN 407 413X4X

95


ARBETSHANDSKAR / TUNGT ARBETE

tegera® 51 Läderhandske, halvfodrad, 1,2-1,4 mm oxspalt av högsta kvalitet, bomull, jersey, Cat. II, förstärkta fingrar och tumme, för grövre arbeten INNERHANDSMATERIAL Oxspalt av högsta kvalitet

LÄNGDER 250-280 mm PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

OVANHANDSMATERIAL Bomull

DISPLAY Tråd

FODER Halvfodrad

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger, förstärkta fingrar och tumme, reflex

FODERMATERIAL Jersey KNÄPPNING Resår 180°

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, mycket slitstark, bra passform

FÄRG Grå, vit

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Krävande miljöer

STORLEKAR (EU) 9, 10, 11

Cat. II

EN 388 3243

96


specialhandskar Tillsammans med våra kunder har vi tagit fram specialhandskar av mycket hög kvalitet i unika material som skyddar mot långsiktiga skador. Våra slagdämpande och vibrationsdämpande skyddshandskar samt handskar med handledsstöd är exempel på sådana lösningar.


GRIPFORCE®

tegera® 9102 Syntetläderhandske, ofodrad, 0,7 mm Microthan®+, diamant greppmönster, polypropylen, Cat. II, förstärkta sömmar, kromfri, för allroundarbeten INNERHANDSMATERIAL Microthan®+

DISPLAY Krok med hangtag

OVANHANDSMATERIAL Polypropylen

FUNKTIONER Kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkt innerhand, förstärkta sömmar, förstärkta fingrar och tumme, förböjda fingrar, specialdesignad tumme

FODER Ofodrad GREPPMÖNSTER Diamant greppmönster KNÄPPNING Resår 360°

EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, smidig, mycket slitstark, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, bekväm

FÄRG Svart, gul, vit STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Hala miljöer, torra miljöer, rena miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer

LÄNGDER 184-225 PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

EXTREMT BRA GREPP I TORRA MILJÖER

Cat. II

EN 388 4111

SÅGSKYDDSHANDSKAR

tegera® 951 Sågskyddshandske, 1,0-1,2 mm nötnarv av högsta kvalitet, polyester, Dyneema®, Cat. II, sågskydd i höger och vänster handske, förstärkt pekfinger, förstärkta fingertoppar INNERHANDSMATERIAL Nötnarv av högsta kvalitet OVANHANDSMATERIAL Polyester FODERMATERIAL Dyneema®

DISPLAY Hangtag med Eurohål FUNKTIONER Sågskydd i höger och vänster handske, varselfärg, förstärkt pekfinger, förstärkta fingertoppar, förböjda fingrar EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, bra fingertoppskänsla, smidig, mycket slitstark, bra grepp

KNÄPPNING Kardborre FÄRG Gul varsel, vit STORLEKAR (EU) 8, 9, 10, 11

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Krävande miljöer

LÄNGDER 230-265 mm PAR PER BUNT/KARTONG 1/60

Cat. II

EN 388 3122

EN 381 Class 1 20M/S

VIBRATIONSDÄMPANDE HANDSKAR

tegera® 9180 Vibrationsdämpande handske, ofodrad, Microthan®, Vibrothan®, polyester, Cat. II, förstärkt pekfinger, förstärkta fingertoppar, kromfri, för grövre arbeten INNERHANDSMATERIAL Microthan®, Vibrothan® OVANHANDSMATERIAL Polyester FODER Ofodrad KNÄPPNING Kardborre FÄRG Svart, grå, gul STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12 LÄNGDER 210-242 mm PAR PER BUNT/KARTONG 6/60 DISPLAY Krok med hangtag

Cat. II

EN 388 0222

FUNKTIONER Vibrationsdämpande enligt EN ISO 10819, kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, förstärkta fingertoppar, vadderad innerhand, förböjda fingrar, specialdesignad tumme, kort modell, ergonomiskt utformad, specialdesignade detaljer EGENSKAPER Smidig, bra grepp, bra passform, extra bekväm HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Krävande miljöer

vibrothan

EN ISO 10819:2013

98

®


VIBRATIONSDÄMPANDE HANDSKAR

tegera® 9181 Vibrationsdämpande handske, ofodrad, getnarv av högsta kvalitet, Vibrothan®, Cat. II, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, för grövre arbeten INNERHANDSMATERIAL Getnarv av högsta kvalitet, Vibrothan® OVANHANDSMATERIAL Getnarv av högsta kvalitet FODER Ofodrad KNÄPPNING Kardborre

LÄNGDER 240-260 mm STYCK PER BUNT/KARTONG 1/36 DISPLAY Ingen tråd FUNKTIONER Vibrationsdämpande enligt EN ISO 10819, förstärkt pekfinger, vadderad innerhand, förböjda fingrar, kort modell

FÄRG Svart, gul

EGENSKAPER Mycket slitstark, bekväm

STORLEKAR (EU) 9, 10, 11

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Krävande miljöer

Cat. II

EN 388 3211

EN ISO 10819:2013

vibrothan

®

vibrothan

®

tegera® 9182 Vibrationsdämpande handske, getnarv av högsta kvalitet, Vibrothan®, Cat. II, extra lång, för grövre arbeten INNERHANDSMATERIAL Getnarv av högsta kvalitet, Vibrothan® OVANHANDSMATERIAL Getnarv av högsta kvalitet FÄRG Svart, gul STORLEKAR (EU) 9, 10, 11

DISPLAY Ingen tråd FUNKTIONER Vibrationsdämpande enligt EN ISO 10819, extra lång, vadderad innerhand EGENSKAPER Mycket slitstark, bra passform, bekväm HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Krävande miljöer

LÄNGDER 315-335 mm STYCK PER BUNT/KARTONG 1/36

Cat. II

EN 388 3111

EN ISO 10819:1997

SLAGDÄMPANDE HANDSKAR

tegera® 9185 Slagdämpande handske, Microthan®, Impactothan®, polyester, Cat. II, förstärkta fingertoppar, kromfri, för finmonteringsarbeten INNERHANDSMATERIAL Microthan®, Impactothan® OVANHANDSMATERIAL Polyester KNÄPPNING Kardborre FÄRG Grå, svart, gul STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 207-247 mm PAR PER BUNT/KARTONG 6/60 DISPLAY Krok med hangtag

Cat. II

FUNKTIONER Slagdämpande, förstärkta sömmar, förstärkta fingertoppar, vadderad innerhand, förböjda fingrar, specialdesignad tumme, avklippbara fingrar, kort modell, ergonomiskt utformad, specialdesignade detaljer EGENSKAPER Extremt bra fingertoppskänsla, smidig, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Krävande miljöer

impactothan

EN 388 0011

99

®


SLAGDÄMPANDE HANDSKAR

tegera® defend 2011 Läderhandske, helfodrad, 0,7-0,8 mm nötnarv av högsta kvalitet, bomull, KEVLAR® fiber, Cat. II, knogskydd, förstärkta sömmar, för allroundarbeten INNERHANDSMATERIAL Nötnarv av högsta kvalitet OVANHANDSMATERIAL Bomull FODER Helfodrad FODERMATERIAL KEVLAR® fiber

FUNKTIONER Förstärkta fingrar och tumme, förböjda fingrar, vattenavvisande innerhand, avklippbara fingrar, vattenavvisande läder EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, extremt bra fingertoppskänsla, mycket slitstark, utmärkt bra passform

KNÄPPNING Kardborre FÄRG Svart STORLEKAR (EU) 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 285-335 mm

Cat. II

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60 DISPLAY Tråd

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Fuktiga miljöer, krävande miljöer

EN 388 3242

tegera® 9295 Syntetläderhandske, ofodrad, 0,8 mm Macrothan®, polyester, Cat. II, handledsstöd, kromfri, för allroundarbeten INNERHANDSMATERIAL Macrothan® OVANHANDSMATERIAL Polyester FODER Ofodrad KNÄPPNING Kardborre FÄRG Svart, grå, gul STORLEKAR (EU) 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 236-277 mm PAR PER BUNT/KARTONG 6/60 DISPLAY Krok med hangtag

Cat. II

FUNKTIONER Handledsstödjande, extra lång, kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkt innerhand, förstärkta sömmar, förstärkta fingertoppar, förstärkta fingrar och tumme, vadderad innerhand, förböjda fingrar, specialdesignad tumme, knogskydd, ergonomiskt utformad, reflex, mjuk, specialdesignade detaljer EGENSKAPER Slitstark, utmärkt bra passform, extra bekväm HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, smutsiga miljöer

EN 388 3221

HANDLEDSSTÖDJANDE HANDSKAR

tegera® 9195 Syntetläderhandske, ofodrad, 0,5 mm Microthan®, nylon, Cat. II, handledsstöd, kromfri, för finmonteringsarbeten INNERHANDSMATERIAL Microthan® OVANHANDSMATERIAL Nylon FODER Ofodrad KNÄPPNING Kardborre FÄRG Svart, grå, gul STORLEKAR (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 220-265 mm PAR PER BUNT/KARTONG 6/60 DISPLAY Krok med hangtag

Cat. II

FUNKTIONER Handledsstödjande, extra lång, kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, förböjda fingrar, specialdesignad tumme, ergonomiskt utformad, reflex, specialdesignade detaljer, elastisk EGENSKAPER Extremt bra fingertoppskänsla, extra smidig, slitstark, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, luftig HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Mörka miljöer, torra miljöer, smutsiga miljöer

EN 388 0021

100


HANDLEDSSTÖDJANDE HANDSKAR

tegera® 9190 Syntetläderhandske, varmfodrad, 0,7 mm Microthan®+, diamant greppmönster, polyester, fleece, Cat. II, handledsstöd, kromfri, för allroundarbeten INNERHANDSMATERIAL Microthan®+

DISPLAY Krok med hangtag

OVANHANDSMATERIAL Polyester

FUNKTIONER Handledsstödjande, extra lång, kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, förstärkta fingertoppar, förböjda fingrar, specialdesignad tumme, vattenavvisande, fukttålig, ergonomiskt utformad, reflex, specialdesignade detaljer

FODER Varmfodrad FODERMATERIAL Fleece GREPPMÖNSTER Diamant greppmönster KNÄPPNING Kardborre

EGENSKAPER Smidig, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm

FÄRG Svart, grå, gul STORLEKAR (EU) 8, 9, 10, 11

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Mörka miljöer, hala miljöer, torra miljöer, kalla miljöer, fuktiga miljöer, smutsiga miljöer

LÄNGDER 255-280 mm PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

Cat. II

EN 388 2322

EN 511 21X

tegera® 9196 Syntetläderhandske, ofodrad, 0,7 mm Microthan®+, diamant greppmönster, polyester, Cat. II, handledsstöd, kromfri, för monteringsarbeten INNERHANDSMATERIAL Microthan®+

DISPLAY Krok med hangtag

OVANHANDSMATERIAL Polyester

FUNKTIONER Handledsstödjande, extra lång, kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, förstärkta fingertoppar, förböjda fingrar, specialdesignad tumme, ergonomiskt utformad, specialdesignade detaljer

TJOCKLEK 0,7 mm FODER Ofodrad GREPPMÖNSTER Diamant greppmönster KNÄPPNING Kardborre FÄRG Grå, svart, gul STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 230-265 mm PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

Cat. II

EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, smidig, mycket slitstark, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Hala miljöer, torra miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer

EN 388 2011

LACKERINGSHANDSKE

tegera® 977 Lackeringshandske, nylon, polyuretan, Cat. II, för allroundarbeten

INNERHANDSMATERIAL Nylon, polyuretan

PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

STORLEKAR (EU) 8, 9, 10

DISPLAY Påse

LÄNGDER 320 - 360mm

EGENSKAPER Smidig

Cat. II

EN 388 0120

101


esd handskar Människor är utmärkta ledare av elektricitet. ESD-handskar används för att avleda statisk elektricitet som vi genererar. Inom industri kan känslig elektronik skadas eller helt förstöras om den monteras utan ESD-skydd. Våra bekväma och följsamma ESD-handskar finns i både gummi och textil, med integrerade eller invävda kolfibertrådar.

102


lätt arbete Vid precisions- och monteringsarbeten behöver dina fingrar rörelsefrihet. Handskarna måste vara smidiga, följsamma och ergonomiska.

ESD HANDSKAR / LÄTT ARBETE

tegera® 9101 Syntetläderhandske, ofodrad, 0,5 mm Microthan®, polyester, Cat. II, förstärkt pekfinger, kromfri, för finmonteringsarbeten INNERHANDSMATERIAL Microthan® OVANHANDSMATERIAL Polyester FODER Ofodrad KNÄPPNING Resår 180° FÄRG Svart, gul, vit STORLEKAR (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10 LÄNGDER 216-253 mm PAR PER BUNT/KARTONG 6/60 DISPLAY Tråd

Cat. II

EN 388 1011

FUNKTIONER Kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, förböjda fingrar, specialdesignad tumme, kort modell, ESD, ergonomiskt utformad, specialdesignade detaljer, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD) EGENSKAPER Extremt bra fingertoppskänsla, extra smidig, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, rena miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer

IEC 61340-5-1 R: 1.4x10⁸ ‚ – 1.5x10⁸ ‚

tegera® 30 Läderhandske, ofodrad, 0,6-0,7 mm getnarv av högsta kvalitet, nylon, Cat. II, förstärkt pekfinger, för precisionsarbeten INNERHANDSMATERIAL Getnarv av högsta kvalitet

PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

OVANHANDSMATERIAL Nylon

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger, ESD, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

FODER Ofodrad KNÄPPNING Resår 180° FÄRG Blå, vit STORLEKAR (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 LÄNGDER 220-260 mm

Cat. II

EN 388 2000

DISPLAY Tråd

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, extremt bra fingertoppskänsla, slitstark, utmärkt bra passform HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Inomhus, rena miljöer

IEC 61340-5-1 R: 6.0x10⁵ ‚ – 5.4x10⁸ ‚

103


ESD HANDSKAR / LÄTT ARBETE

tegera® 810 Syntethandske, PU, fingerstoppsdoppad, nylon, karbon, 15 gg, slät doppning, Cat. II, ventilerande, för precisionsarbeten LINER-MATERIAL Nylon, karbon, 15 gg

DISPLAY Påse med Eurohål

DOPPNING Fingerstoppsdoppad

FUNKTIONER ESD, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

DOPPNINGSMATERIAL PU GREPPMÖNSTER Slät doppning FÄRG Grå STORLEKAR (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 220 - 250mm

EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, smidig, slitstark, bra grepp, bra passform, bekväm, luftig, lätt HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, rena miljöer

PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

Cat. II

EN 388 113X

IEC 61340-5-1 R: 5.0x10⁵ ‚ – 7.4x10⁸ ‚

tegera® 811 Syntethandske, PU, handflatedoppad, nylon, karbon, 15 gg, slät doppning, Cat. II, för precisionsarbeten LINER-MATERIAL Nylon, karbon, 15 gg

DISPLAY Påse med Eurohål

DOPPNING Handflatedoppad

FUNKTIONER ESD, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

DOPPNINGSMATERIAL PU GREPPMÖNSTER Slät doppning FÄRG Grå, vit STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10 LÄNGDER 220 - 250mm

EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, smidig, slitstark, bra grepp, bra passform, bekväm, luftig, lätt HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, rena miljöer, smutsiga miljöer

PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

Cat. II

EN 388 4131

IEC 61340-5-1 R: 3.2x10⁶ ‚ – 5.9x10⁶ ‚

tegera® 805 Syntethandske, nylon, karbon, 15 gg, Cat. II, för precisionsarbeten

LINER-MATERIAL Nylon, karbon, 15 gg FÄRG Grå STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 220 - 250mm PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

FUNKTIONER ESD, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD) EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, smidig, bra passform, bekväm, luftig, lätt HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, rena miljöer

DISPLAY Påse med Eurohål

Cat. II

EN 388 113X

IEC 61340-5-1 R: 5.0x10⁵ ‚ – 7.4x10⁸ ‚

104


skärskyddshandskar Här hittar du våra effektiva och smidiga skärskyddshandskar. Vi använder i huvudsak fyra olika material i våra skärbeständiga handskar; KEVLAR® fiber, Dyneema® , Dyneema® Diamond och CRF®. Vi kombinerar dessa otroligt starka fibrer med syntetmaterial som nylon och Lycra® för att handskarna, förutom skärskyddet, även ska få flexibilitet, bra grepp och fingertoppskänsla.


Undvik skärskador Att hitta lösningar som gör att handskarna sitter bra, samtidigt som de skyddar händerna mot vassa kanter och knivblad, har alltid varit en utmaning. Genom åren har skyddshandskarna förfinats och förbättras, och nya material har tagits fram. Vi har ägnat många år åt att utveckla och förfina material som ger bra skydd mot skärskador, samtidigt som de ska vara flexibla och bekväma att bära. Vi har anpassat oss för att möta den moderna industrins hårda krav på produktionskapacitet, och vi arbetar för att nå bästa möjliga resultat när det gäller finmotorik och grepp.

Skärskyddshandskar graderas på en skala från tre till fem enligt testmetod kallad COUP. Nya testmetoden kallad TDM eller ISO 13997 kommer att implementeras snart för handskar som innehåller material som gör kniven slö. Nivåerna blir A-F, där F är den högsta nivån.

VI ANVÄNDER OSS ENDAST AV DE BÄSTA SKÄRSKYDDSFIBRERNA PÅ MARKNADEN DYNEEMA®. Ger flexibla och starka handskar med ytterst bra funktion. DYNEEMA® DIAMOND TECHNOLOGY är den senaste generationens skärskyddsfibrer som möjliggör tillverkning av extremt tunna skärskyddshandskar med god skärbeständighet alternativt handskar som uppnår mycket hög skärskyddsnivå utan tillägg av glasfiber. Lämplig där handskarna absolut inte får släppa minsta fiber, till exempel inom fordonsindustrin. KEVLAR® FIBER (KOMBINERAR VÄRMETÅLIGHET OCH SKÄRSKYDD). KEVLAR® fiber är en skärskyddsfiber som vi använder i ett flertal handskar. Det är ett värmebeständigt material. Kan utsättas för höga temperaturer under långa perioder utan att ta skada. CRF® . Vår CRF-teknik (Cut Resistant Fiber) är konstruerad för att ge den exceptionella fingertoppskänsla som inte brukar finnas hos handskar med högt skärskydd.

106


JA

JA

95 (5)

Enstycksförpackade

93 (3)

Varselfärg

98 (3)

910 (5)

NEJ

455 (5)

Kan även baksidan av handen bli påverkad av JA fukt, fett eller olja?

993 (4)

950 (5)

430 (3)

Helfodrade

®

255 (3) KEVLAR FIBER

10990 (3)

®

215 (3) KEVLAR FIBER

medelhög skärskyddsnivå

CUT 3 (3)

783 (3)

785 (5)

Vår tunnaste skärskyddshandske

909 (3)

430 (3) Vit (syns när handsken är smutsig)

990 (3)

®

666 KEVLAR (5) FIBER

Mycket bra grepp i våta och oljiga miljöer

450 (5)

®

®

132A (4) KEVLAR FIBER

Vår tunnaste skärskyddshandske

909 (3)

Vatten- och oljeavvisande innerhand Helfodrade

134 KEVLAR (4) FIBER

För allroundarbeten / precisionsarbeten

991 (5)

LATEX Mycket elastiskt. Vattentätt. Ej barriär mot oljor och fetter. Ger mycket bra grepp i torra och våta miljöer.

NITRILFOAM Mjukt och följsamt. Bra barriär mot väta, oljor och fetter. Sugeråt sig mer fukt än slät doppad nitril. Ger mycket bra grepp i torra, våta och oljiga miljöer.

NITRIL Högt nötningsmotstånd. Utmärkt barriär mot väta, oljor och fetter. Ger mycket bra grepp i torra, våta och oljiga miljöer.

PU Mycket flexibelt och elastiskt. Möjlighet till mycket tunn doppning. Högt nötningsmotstånd. Bra barriär mot väta, oljor och fetter. Ger bra grepp i torra, våta och oljiga miljöer.

DOPPNINGSMATERIAL

Skärskydd endast i handflatan

Dubbeldoppad Heldoppad För smutsiga och krävande miljöer

2809 (5)

®

9121 (3) KEVLAR FIBER

hög skärskyddsnivå

CUT 4 (4)

högsta skärskyddsnivå

Extra lång För allroundarbeten / precisionsarbeten

983 (4)

¾ doppad Mycket bra grepp i våta miljöer Ej barriär mot oljor eller fetter

629 (5)

991 (5)

Enstycksförpackade

992 (5)

För avsyning / innervante

Extra lång

Dots

Extra lång

KEVLAR® FIBER

585 (3)

Tål kontaktvärme upp Tål kontakttill 100°C värme upp till 250°C Vatten- och oljeavvisande innerhand Helfodrade svets- och värmehandskar

KEVLAR® FIBER

KEVLAR® FIBER

10991 (3)

LÄDER

907 (5)

Tål kontaktvärme upp till 100°C Mycket bra grepp i våta och oljiga miljöer

KEVLAR® FIBER

Kan du jobba utan att baksidan av handen blir JA påverkad av fukt, fett eller olja?

TEGERA® ARMSKYDD

Kan dina händer komma i kontakt med fukt, fett eller olja?

NEJ

Jobbar du i torra, rena till mindre smutsiga miljöer?

NEJ

JA

132a (4)

PU

NITRILFOAM

TEXTIL

134 (4)

LATEX

666 (5)

LÄDER

CUT 5 (5)

SYNTETLÄDER

Kommer du i kontakt med ytor med hög värme?

TEXTIL

PU NITRILFOAM

SKÄRSKYDDSNIVÅ

LÄDER

URVALSGUIDE TEGERA ® SKÄRSKYDDSHANDSKAR

NITRIL

107


SKÄRSKYDDSHANDSKAR – EGENSKAPER OCH FÖRDELAR Vi arbetar med speciellt framtagna handformar för att säkerställa enhetlig passform, kvalitet och ergonomi. Vi anpassar även materialets sammansättning efter olika typer av arbete för att maximera egenskaper som smidighet, grepp, hållbarhet och komfort. LINERMATERIAL ˾ DYNEEMA® Ger flexibla och starka handskar med ytterst bra funktion. ˾ DYNEEMA® DIAMOND TECHNOLOGY är den senaste generationens skärskyddsfibrer som möjliggör tillverkning av extremt tunna skärskyddshandskar med god skärbeständighet alternativt handskar som uppnår mycket hög skärskyddsnivå utan tillägg av glasfiber. Lämplig där handskarna absolut inte får släppa minsta fiber, till exempel inom fordonsindustrin. ˾ KEVLAR® fiber (kombinerar värmetålighet och skärskydd) är en skärskyddsfiber som vi använder i ett flertal handskar. Det är ett värmebeständigt material. Kan utsättas för höga temperaturer under långa perioder utan att ta skada.. ˾ CRF® Vår CRF-teknik (Cut Resistant Fiber) är konstruerad för att ge den exceptionella fingertoppskänsla som inte brukar finnas hos handskar med högt skärskydd.

DOPPNINGSMATERIAL ˾ Polyuretan (PU) Mycket flexibelt och elastiskt. Möjlighet till mycket tunn doppning. Högt nötningsmotstånd. Bra barriär mot väta, oljor och fetter. Ger bra grepp i torra, våta och oljiga miljöer. ˾ Nitril (NBR) Högt nötningsmotstånd. Utmärkt barriär mot väta, oljor och fetter. Ger mycket bra grepp i torra, våta och oljiga miljöer. ˾ Nitrilfoam Mjukt och följsamt. Bra barriär mot väta, oljor och fetter. Sugeråt sig mer fukt än slät doppad nitril. Ger mycket bra grepp i torra, våta och oljiga miljöer. ˾ Latex. Mycket elastiskt. Vattentätt. Ej barriär mot oljor och fetter. Ger mycket bra grepp i torra och våta miljöer ˾ Polyvinylklorid (PVC/VINYL) är lämpligt vid blöta och grövre arbeten. Mer information om doppningsmaterial finns i kapitlet ”Skydda dina händer ” och på sidorna ”Materiallära”.

SKÄRSKYDDSHANDSKAR

CUT 3

tegera® 909 Skärskyddshandske, PU, handflatedoppad, Dyneema® Diamond Technology, Lycra®, nylon, 18 gg, slät doppning, skärskyddsnivå 3, Cat. II, olje- och fettresistent innerhand, för precisionsarbeten LINER-MATERIAL Dyneema® Diamond Technology, Lycra®, nylon, 18 gg DOPPNING Handflatedoppad DOPPNINGSMATERIAL PU GREPPMÖNSTER Slät doppning FÄRG Grå STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 210 - 250 mm PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

Cat. II

DISPLAY Påse med Eurohål FUNKTIONER Skärskydd enligt EN 388 nivå 3 (5), vatten- och oljeavvisande innerhand, ergonomiskt utformad, stålfiberfri, glasfiberfri EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, extremt bra fingertoppskänsla, extra smidig, mycket slitstark, bra grepp, utmärkt bra passform, bekväm, luftig, lätt HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Miljöer med risk för skärskador, smutsiga miljöer

EN 388 3332

CUT 3

tegera® 990 Skärskyddshandske, PU, handflatedoppad, Dyneema®, Lycra®, 13 gg, slät doppning, skärskyddsnivå 3, Cat. II, för precisionsarbeten LINER-MATERIAL Dyneema®, Lycra®, 13 gg

DISPLAY Påse

DOPPNING Handflatedoppad

FUNKTIONER Skärskydd enligt EN 388 nivå 3 (5), vatten- och oljeavvisande innerhand, fiberglasfri, mjuk, elastisk, tvättbar i 40° C, glasfiberfri

DOPPNINGSMATERIAL PU GREPPMÖNSTER Slät doppning FÄRG Vit STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 210 - 250mm PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

Cat. II

EGENSKAPER Extremt bra fingertoppskänsla, slitstark, bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, luftig, lätt HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Miljöer med risk för skärskador

EN 388 4342

108


SKÄRSKYDDSHANDSKAR

CUT 3

tegera® 10990 ®

®

Skärskyddshandske, PU, handflatedoppad, Dyneema , Lycra , nylon, 13 gg, slät doppning, skärskyddsnivå 3, Cat. II, ventilerad ovanhand, olje- och fettresistent innerhand, för precisionsarbeten LINER-MATERIAL Dyneema®, Lycra®, nylon, 13 gg

DISPLAY Påse FUNKTIONER Skärskydd enligt EN 388 nivå 3 (5), ventilerad ovanhand, olje- och fettresistent innerhand

DOPPNING Handflatedoppad DOPPNINGSMATERIAL PU

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, extremt bra fingertoppskänsla, extra smidig, slitstark, bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, mycket luftig, lätt

GREPPMÖNSTER Slät doppning FÄRG Grå, vit STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 240-280 mm

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Miljöer med risk för skärskador, oljiga miljöer, smutsiga miljöer

PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

Cat. II

EN 388 4342

CUT 3

tegera® 430 ®

®

Skärskyddshandske, PU, handflatedoppad, CRF Technology, Lycra , nylon, 13 gg, slät doppning, skärskyddsnivå 3, Cat. II, ventilerad ovanhand, vatten- och oljeavvisande innerhand, för finmonteringsarbeten LINER-MATERIAL CRF® Technology, Lycra®, nylon, 13 gg

PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

DOPPNING Handflatedoppad

DISPLAY Påse med Eurohål

DOPPNINGSMATERIAL PU

FUNKTIONER Skärskydd enligt EN 388 nivå 3 (5)

GREPPMÖNSTER Slät doppning

EGENSKAPER Smidig, bra grepp, bekväm

FÄRG Grå, vit

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Miljöer med risk för skärskador, smutsiga miljöer

STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 220 - 270mm

Cat. II

EN 388 4342

CUT 3

tegera® 43001 Skärskyddshandske, PU, handflatedoppad, CRF® Technology, Lycra®, nylon, 13 gg, slät doppning, skärskyddsnivå 3, Cat. II, ventilerad ovanhand, vatten- och oljeavvisande innerhand, bulk pack, för finmonteringsarbeten LINER-MATERIAL CRF® Technology, Lycra®, nylon, 13 gg

PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

DOPPNING Handflatedoppad DOPPNINGSMATERIAL PU

FUNKTIONER Skärskydd enligt EN 388 nivå 3 (5)

GREPPMÖNSTER Slät doppning

EGENSKAPER Smidig, bra grepp, bekväm

FÄRG Grå, vit

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Miljöer med risk för skärskador, smutsiga miljöer

STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 220-270

Cat. II

DISPLAY Bulk pack

EN 388 4342

109


SKÄRSKYDDSHANDSKAR

CUT 3

tegera® 783 ®

®

Skärskyddshandske, nitril, heldoppad, Dyneema , Lycra , nylon, 13 gg, förstärkt greppmönster, skärskyddsnivå 3, Cat. II, olje- och fettresistent, vattentät innerhand, glasfiberfri, för monteringsarbeten LINER-MATERIAL Dyneema®, Lycra®, nylon, 13 gg DOPPNING Heldoppad DOPPNINGSMATERIAL Nitril GREPPMÖNSTER Förstärkt greppmönster FÄRG Svart, gul STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 230 - 270 cm PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

Cat. II

DISPLAY Påse med Eurohål FUNKTIONER Skärskydd enligt EN 388 nivå 3 (5), förböjda fingrar, olje- och fettresistent, ergonomiskt utformad, stålfiberfri, glasfiberfri EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, smidig, mycket slitstark, bra grepp, bra passform, bekväm HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Miljöer med risk för skärskador, hala miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer

EN 388 4343

CUT 3

tegera® 10991 Skärskyddshandske, Dyneema®, Lycra®, 13 gg, skärskyddsnivå 3, Cat. II, extra lång, ventilerande, för precisionsarbeten LINER-MATERIAL Dyneema®, Lycra®, 13 gg

DISPLAY Påse

FÄRG Vit

EGENSKAPER Extremt bra fingertoppskänsla, extra smidig, slitstark, utmärkt bra passform, extra bekväm, mycket luftig, lätt

STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 240-280 mm PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

Cat. II

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Miljöer med risk för skärskador

EN 388 434X

CUT 3

tegera® 255 Skärskyddshandske, helfodrad, 0,6-0,7 mm getnarv av högsta kvalitet, skärskyddsnivå 3, KEVLAR® fiber, Cat. II, förstärkta sömmar, glasfiberfri, för monteringsarbeten INNERHANDSMATERIAL Getnarv av högsta kvalitet FODER Helfodrad FODERMATERIAL KEVLAR® fiber KNÄPPNING Resår 180° FÄRG Vit

DISPLAY Tråd FUNKTIONER Skärskydd enligt EN 388 nivå 3 (5), förstärkta sömmar, KEVLAR®tråd i sömmarna som tål 427° C kortvarig värmeexponering och 204° C värmexponering över längre tid, värmebeständigt EGENSKAPER Utmärkt bra passform

STORLEKAR (EU) 8, 9, 10, 11, 12 LÄNGDER 225-255 mm

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Krävande miljöer

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

Cat. II

EN 388 2321

110


SKÄRSKYDDSHANDSKAR

CUT 3

tegera® 215 Skärskyddshandske, helfodrad, 0,6-0,7 mm getnarv av högsta kvalitet, skärskyddsnivå 3, KEVLAR® fiber, Cat. II, förstärkt pekfinger, förstärkta fingertoppar, för precisionsarbeten INNERHANDSMATERIAL Getnarv av högsta kvalitet

PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

FODER Helfodrad

FUNKTIONER Skärskydd enligt EN 388 nivå 3 (5), förstärkt pekfinger, förstärkta fingertoppar

FODERMATERIAL KEVLAR® fiber KNÄPPNING Resår 180° FÄRG Grå, vit STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12 LÄNGDER 210-260 mm

Cat. II

DISPLAY Tråd

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, extremt bra fingertoppskänsla, slitstark, utmärkt bra passform HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Krävande miljöer

EN 388 2322

CUT 3

tegera® 9121 ®

Skärskyddshandske, halvfodrad, 0,5 mm Microthan +, diamant greppmönster, polyester, skärskyddsnivå 3, KEVLAR® fiber, Cat. II, skärskydd endast i handflatan, förstärkta sömmar, kromfri INNERHANDSMATERIAL Microthan®+ OVANHANDSMATERIAL Polyester FODER Halvfodrad FODERMATERIAL KEVLAR® fiber GREPPMÖNSTER Diamant greppmönster KNÄPPNING Kardborre FÄRG Svart, grå, gul STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 207-243 mm PAR PER BUNT/KARTONG 6/60 DISPLAY Krok med hangtag

Cat. II

FUNKTIONER Skärskydd endast i handflatan, skärskydd enligt EN 388 nivå 3 (5), kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, förstärkta fingertoppar, förböjda fingrar, specialdesignad tumme, kort modell, ergonomiskt utformad, reflex, specialdesignade detaljer EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, smidig, slitstark, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Miljöer med risk för skärskador, mörka miljöer, hala miljöer, torra miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer

EN 388 0321

CUT 4

tegera® 983 Skärskyddshandske, PU, handflatedoppad, Dyneema® Diamond Technology, Lycra®, 15 gg, slät doppning, skärskyddsnivå 4, Cat. II, ventilerad ovanhand, för precisionsarbeten LINER-MATERIAL Dyneema® Diamond Technology, Lycra®, 15 gg DOPPNING Handflatedoppad DOPPNINGSMATERIAL PU GREPPMÖNSTER Slät doppning FÄRG Gul varsel, vit STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 220 - 270mm PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

Cat. II

DISPLAY Påse FUNKTIONER Skärskydd enligt EN 388 nivå 4 (5) EGENSKAPER Extremt bra fingertoppskänsla, extra smidig, slitstark, bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, mycket luftig, extremt lätt HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Miljöer med risk för skärskador, smutsiga miljöer

EN 388 4443

111


SKÄRSKYDDSHANDSKAR

CUT 4

tegera® 993 Skärskyddshandske, Dyneema®, glasfibertråd, nylon, 13 gg, skärskyddsnivå 4, Cat. II, för allroundarbeten LINER-MATERIAL Dyneema®, glasfibertråd, nylon, 13 gg FÄRG Grå

STYCK PER PÅSE 1 DISPLAY Påse

STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11

FUNKTIONER Skärskydd enligt EN 388 nivå 4 (5)

LÄNGDER 230-270 mm

EGENSKAPER Lätt

STYCK PER BUNT/KARTONG 24/240

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Miljöer med risk för skärskador

Cat. II

EN 388 1442

CUT 4

tegera® 132a Svets- och värmehandske, helfodrad, 0,8-1,2 mm getnarv av högsta kvalitet, nötnarv av högsta kvalitet, skärskyddsnivå 4, KEVLAR® fiber, Cat. II, förstärkta sömmar, vatten- och oljeavvisande, för allroundarbeten INNERHANDSMATERIAL Getnarv av högsta kvalitet

PAR PER BUNT/KARTONG 12/60

OVANHANDSMATERIAL Nötnarv av högsta kvalitet

FUNKTIONER Skärskydd enligt EN 388 nivå 4 (5), tål kontaktvärme upp till 100°C, förstärkta sömmar, vatten- och oljeavvisande

FODER Helfodrad FODERMATERIAL KEVLAR® fiber KNÄPPNING Resår 180° FÄRG Brun, svart STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 LÄNGDER 310-370 mm

Cat. II

EN 388 3432

DISPLAY Tråd

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, bra fingertoppskänsla, slitstark, bra grepp, utmärkt bra passform HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Varma miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer

EN 407 41324X

EN 12477 + A1

Type A

EN 1149-2 R:0.130x10⁹‚

CUT 5

tegera® 455 Skärskyddshandske, PU, handflatedoppad, CRF® Technology, glasfibertråd, nylon, 13 gg, slät doppning, skärskyddsnivå 5, Cat. II, DMF (DMFa)-fri, ventilerad ovanhand, vatten- och oljeavvisande innerhand, för finmonteringsarbeten LINER-MATERIAL CRF® Technology, glasfibertråd, nylon, 13 gg DOPPNING Handflatedoppad DOPPNINGSMATERIAL PU GREPPMÖNSTER Slät doppning FÄRG Svart STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 220 - 270mm PAR PER BUNT/KARTONG 6/60 DISPLAY Påse med Eurohål

Cat. II

FUNKTIONER Skärskydd enligt EN 388 nivå 5 (5), DMF (DMFa)-fri, ventilerad ovanhand, förböjda fingrar, vatten- och oljeavvisande innerhand, extra tät mot smuts och partiklar EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, bra fingertoppskänsla, extra smidig, mycket slitstark, bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, luftig, lätt HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Miljöer med risk för skärskador, oljiga miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer

EN 388 4543

112


SKÄRSKYDDSHANDSKAR

CUT 5

tegera® 991 Skärskyddshandske, PU, handflatedoppad, Dyneema®, glasfibertråd, nylon, 13 gg, slät doppning, skärskyddsnivå 5, Cat. II, vatten- och oljeavvisande innerhand, för precisionsarbeten LINER-MATERIAL Dyneema®, glasfibertråd, nylon, 13 gg

DISPLAY Påse FUNKTIONER Skärskydd enligt EN 388 nivå 5 (5)

DOPPNING Handflatedoppad DOPPNINGSMATERIAL PU

EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, mycket slitstark, bra grepp, bra passform, bekväm, luftig, lätt

GREPPMÖNSTER Slät doppning FÄRG Grå

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Miljöer med risk för skärskador, oljiga miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer

STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 230 - 260mm PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

Cat. II

EN 388 4544

CUT 5

tegera® 666 ®

Skärskyddshandske, nitrilfoam, handflatedoppad, KEVLAR fiber, glasfibertråd, 13 gg, skummad greppyta, skärskyddsnivå 5, Cat. II, tål kontaktvärme upp till 100°C, vatten- och oljeavvisande innerhand, för finmonteringsarbeten LINER-MATERIAL KEVLAR® fiber, glasfibertråd, 13 gg DOPPNING Handflatedoppad DOPPNINGSMATERIAL Nitrilfoam

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, bra fingertoppskänsla, smidig, mycket slitstark, bra grepp, bra passform, bekväm, luftig, lätt

GREPPMÖNSTER Skummad greppyta FÄRG Svart, grön STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Miljöer med risk för skärskador, hala miljöer, varma miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer

LÄNGDER 220 - 260mm PAR PER BUNT/KARTONG 12/120 DISPLAY Påse med Eurohål

Cat. II

EN 388 2532

FUNKTIONER Skärskydd enligt EN 388 nivå 5 (5), tål kontaktvärme upp till 100°C, ventilerad ovanhand, vatten- och oljeavvisande innerhand, ESD, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

EN 407 41310X

IEC 61340-5-1 R: 1.3x10⁸ ‚ – 2.4x10⁸ ‚

CUT 5

tegera® 450 Skärskyddshandske, nitril, handflatedoppad, CRF® Technology, glasfibertråd, nylon, polyester, spandex, 13 gg, skummad greppyta, skärskyddsnivå 5, Cat. II, vatten- och oljeavvisande innerhand, för finmonteringsarbeten LINER-MATERIAL CRF® Technology, glasfibertråd, nylon, polyester, spandex, 13 gg

PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

DOPPNING Handflatedoppad

FUNKTIONER Skärskydd enligt EN 388 nivå 5 (5)

DOPPNINGSMATERIAL Nitril

DISPLAY Påse med Eurohål

GREPPMÖNSTER Skummad greppyta

EGENSKAPER Slitstark, bra grepp

FÄRG Svart

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Miljöer med risk för skärskador, smutsiga miljöer, krävande miljöer

STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 220 - 270mm

Cat. II

EN 388 4544

113


SKÄRSKYDDSHANDSKAR

CUT 5

tegera® 785 ®

®

Skärskyddshandske, nitril, heldoppad, Dyneema Diamond Technology, Lycra , nylon, 13 gg, förstärkt greppmönster, skärskyddsnivå 5, Cat. II, olje- och fettresistent, vattentät innerhand, glasfiberfri, för monteringsarbeten LINER-MATERIAL Dyneema® Diamond Technology, Lycra®, nylon, 13 gg DOPPNING Heldoppad DOPPNINGSMATERIAL Nitril GREPPMÖNSTER Förstärkt greppmönster FÄRG Svart, röd STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 230 - 270 mm

DISPLAY Påse med Eurohål FUNKTIONER Skärskydd enligt EN 388 nivå 5 (5), förböjda fingrar, olje- och fettresistent, stålfiberfri, glasfiberfri EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, smidig, mycket slitstark, bra grepp HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Miljöer med risk för skärskador, hala miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer

PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

Cat. II

EN 388 4543

CUT 5

tegera® 2809 Skärskyddshandske, nitril, heldoppad, Dyneema®, glasfibertråd, nylon, 13 gg, struktur, skärskyddsnivå 5, Cat. II, vatten- och oljeavvisande, för allroundarbeten LINER-MATERIAL Dyneema®, glasfibertråd, nylon, 13 gg DOPPNING Heldoppad DOPPNINGSMATERIAL Nitril GREPPMÖNSTER Struktur FÄRG Svart STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 230 - 290mm

Cat. II

PAR PER BUNT/KARTONG 12/120 FUNKTIONER Skärskydd enligt EN 388 nivå 5 (5), vatten- och oljeavvisande, anatomiskt utformad EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, slitstark HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Miljöer med risk för skärskador, hala miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer

EN 388 4541

CUT 5

tegera® 629 Skärskyddshandske, latex, 3/4 doppad, Dyneema®, glasfibertråd, nylon, 13 gg, granulerad, skärskyddsnivå 5, Cat. II, vattentät, för monteringsarbeten LINER-MATERIAL Dyneema®, glasfibertråd, nylon, 13 gg DOPPNING 3/4 doppad DOPPNINGSMATERIAL Latex GREPPMÖNSTER Granulerad KNÄPPNING Kardborre FÄRG Svart, grå STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 220 - 260mm

DISPLAY Påse med Eurohål FUNKTIONER Skärskydd enligt EN 388 nivå 5 (5), vatten och oljeavisande innerhand samt knoge EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, bra fingertoppskänsla, smidig, slitstark, bra grepp, bra passform, bekväm, lätt HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Miljöer med risk för skärskador, hala miljöer, våta miljöer, fuktiga miljöer, smutsiga miljöer

PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

Cat. II

EN 388 3542

114


SKÄRSKYDDSHANDSKAR

CUT 5

tegera® 992 Skärskyddshandske, Dyneema®, glasfibertråd, Lycra®, nylon, 13 gg, skärskyddsnivå 5, Cat. II, för precisionsarbeten LINER-MATERIAL Dyneema®, glasfibertråd, Lycra®, nylon, 13 gg

FUNKTIONER Skärskydd enligt EN 388 nivå 5 (5)

FÄRG Vit

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, bra fingertoppskänsla, slitstark, bra passform, bekväm, luftig, lätt

STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10 LÄNGDER 220-260 mm STYCK PER BUNT/KARTONG 10/120 STYCK PER PÅSE 1

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Miljöer med risk för skärskador, krävande miljöer

DISPLAY Påse

Cat. II

EN 388 1542

CUT 5

tegera® 910 Skärskyddshandske, CRF® Technology, glasfibertråd, nylon, 13 gg, skärskyddsnivå 5, Cat. II, varselfärg, för allroundarbeten LINER-MATERIAL CRF® Technology, glasfibertråd, nylon, 13 gg FÄRG Orange varsel STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 220-270 mm PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, bra fingertoppskänsla, smidig, slitstark, bra passform, bekväm, lätt HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Miljöer med risk för skärskador, torra miljöer, rena miljöer, kalla miljöer, varma miljöer, smutsiga miljöer

FUNKTIONER Skärskydd enligt EN 388 nivå 5 (5), varselfärg, mjuk, tunn

Cat. II

EN 388 354X

CUT 5

tegera® 907 Skärskyddshandske, CRF® Technology, glasfibertråd, polyester, 13 gg, noppor, skärskyddsnivå 5, Cat. II, varselfärg, för allroundarbeten LINER-MATERIAL CRF® Technology, glasfibertråd, polyester, 13 gg

FUNKTIONER Skärskydd enligt EN 388 nivå 5 (5), latexfri

GREPPMÖNSTER Noppor

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, bra fingertoppskänsla, smidig, bra grepp, luftig

FÄRG Grön varsel STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 230-285 mm

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Miljöer med risk för skärskador, torra miljöer, rena miljöer

PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

Cat. II

EN 388 454X

115


SKÄRSKYDDSHANDSKAR

CUT 5

tegera® 950 Skärskyddshandske, helfodrad, 0,7-0,8 mm hjortnarv, skärskyddsnivå 5, Dyneema®, stålfibertråd, Cat. II, för allroundarbeten INNERHANDSMATERIAL Hjortnarv

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

OVANHANDSMATERIAL Hjortnarv

DISPLAY Tråd

FODER Helfodrad

FUNKTIONER Skärskydd enligt EN 388 nivå 5 (5)

FODERMATERIAL Dyneema®, stålfibertråd

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, bra fingertoppskänsla, slitstark, bra passform

KNÄPPNING Resår 180° FÄRG Svart STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 LÄNGDER 240-285 mm

Cat. II

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Miljöer med risk för skärskador, krävande miljöer

EN 388 3523

116


armskydd Smidiga och anatomiskt utformade armskydd för allround- och monteringsarbeten. Skyddar underarmarna mot skär-, nötnings-, riv- och punkteringsskador.


medeltungt arbete Du behöver slitstarka handskar i tåliga material. Samtidigt bör handskarna vara smidiga och följsamma.

ARMSKYDD – EGENSKAPER OCH FÖRDELAR Vi arbetar med speciellt framtagna handformar för att säkerställa enhetlig passform, kvalitet och ergonomi. Vi anpassar även materialets sammansättning efter olika typer av arbete för att maximera egenskaper som smidighet, grepp, hållbarhet och komfort. LINERMATERIAL ˾ DYNEEMA® Ger flexibla och starka handskar med ytterst bra funktion. ˾ DYNEEMA® DIAMOND TECHNOLOGY är den senaste generationens skärskyddsfibrer som möjliggör tillverkning av extremt tunna skärskyddshandskar med god skärbeständighet alternativt handskar som uppnår mycket hög skärskyddsnivå utan tillägg av glasfiber. Lämplig där handskarna absolut inte får släppa minsta fiber, till exempel inom fordonsindustrin. ˾ KEVLAR® fiber (kombinerar värmetålighet och skärskydd) är en skärskyddsfiber som vi använder i ett flertal handskar. Det är ett värmebeständigt material. Kan utsättas för höga temperaturer under långa perioder utan att ta skada.. ˾ CRF® Vår CRF-teknik (Cut Resistant Fiber) är konstruerad för att ge den exceptionella fingertoppskänsla som inte brukar finnas hos handskar med högt skärskydd.

DOPPNINGSMATERIAL ˾ Polyuretan (PU) Mycket flexibelt och elastiskt. Möjlighet till mycket tunn doppning. Högt nötningsmotstånd. Bra barriär mot väta, oljor och fetter. Ger bra grepp i torra, våta och oljiga miljöer. ˾ Nitril (NBR) Högt nötningsmotstånd. Utmärkt barriär mot väta, oljor och fetter. Ger mycket bra grepp i torra, våta och oljiga miljöer. ˾ Nitrilfoam Mjukt och följsamt. Bra barriär mot väta, oljor och fetter. Sugeråt sig mer fukt än slät doppad nitril. Ger mycket bra grepp i torra, våta och oljiga miljöer. ˾ Latex. Mycket elastiskt. Vattentätt. Ej barriär mot oljor och fetter. Ger mycket bra grepp i torra och våta miljöer ˾ Polyvinylklorid (PVC/VINYL) är lämpligt vid blöta och grövre arbeten. Mer information om doppningsmaterial finns i kapitlet ”Skydda dina händer ” och på sidorna ”Materiallära”.

CUT 3

tegera® 93 Armskydd, CRF® Technology, Lycra®, nylon, 13 gg, skärskyddsnivå 3, Cat. II, stålfiberfri, glasfiberfri, för monteringsarbeten LINER-MATERIAL CRF® Technology, Lycra®, nylon, 13 gg KNÄPPNING Snörlås FÄRG Grå, vit

DISPLAY Påse med Eurohål FUNKTIONER Skärskydd enligt EN 388 nivå 3 (5) EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, smidig, slitstark, utmärkt bra passform, bekväm, luftig, lätt

STORLEKAR (EU) 8, 9, 10 LÄNGDER 420-540 mm STYCK PER BUNT/KARTONG 10/100

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Miljöer med risk för skärskador

STYCK PER PÅSE 1

Cat. II

EN 388 434X

118


ARMSKYDD / MEDELTUNGT ARBETE

CUT 3

tegera® 98 Armskydd, Dyneema®, nylon, 13 gg, skärskyddsnivå 3, Cat. II, extra lång, varselfärg, ventilerad ovanhand LINER-MATERIAL Dyneema®, nylon, 13 gg FÄRG Grön varsel LÄNGDER 350 mm STYCK PER BUNT/KARTONG 10/100 STYCK PER PÅSE 1

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, smidig, slitstark, bra passform, bekväm, luftig, lätt HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Miljöer med risk för skärskador, krävande miljöer

DISPLAY Påse

Cat. II

FUNKTIONER Skärskydd enligt EN 388 nivå 3 (5)

EN 388 334X

CUT 5

tegera® 95 Armskydd, Dyneema® Diamond Technology, Lycra®, nylon, 13 gg, skärskyddsnivå 5, Cat. II, stålfiberfri, glasfiberfri, för monteringsarbeten LINER-MATERIAL Dyneema® Diamond Technology, Lycra®, nylon, 13 gg FÄRG Grå, svart

FUNKTIONER Skärskydd enligt EN 388 nivå 5 (5), ergonomiskt utformad, stålfiberfri, glasfiberfri EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extra smidig, mycket slitstark, bra passform, extra bekväm, luftig, lätt

STORLEKAR (EU) 8, 9, 10 LÄNGDER 420-540 mm STYCK PER BUNT/KARTONG 10/100 STYCK PER PÅSE 1

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Miljöer med risk för skärskador

DISPLAY Påse med Eurohål

Cat. II

EN 388 354X

119


i s o l e ra n d e h a n d sk a r


Termiska risker I det här kapitlet hittar du handskar som skyddar mot termiska risker – köld- och brännskador. Våra vinterfodrade handskar är följsamma, slitstarka och bekväma. Du hittar vattentäta vinterhandskar för användare som arbetar utomhus i väta. Du som är ute i alla väder – också när temperaturen sjunker rejält – finner extra varma handskar i vårt sortiment. På dessa sidor hittar du också handskar som skyddar mot värme samt vid heta arbeten och svetsning; från enkla allroundvantar som tål värme upp till 200°C till avancerade svetshandskar, med och utan foder, som skyddar vid betydligt högre temperaturer.

UNDVIK KÖLDSKADOR

UNDVIK BRÄNNSKADOR

Bara händer bör inte utsättas för lägre temperatur än +10°C. Vid lägre temperatur, vind och fukt behövs fodrade handskar.

En stor brännskada är ett av de största trauman en människa kan utsättas för. Många brännskador läker spontant men större skador resulterar i livslång ärrbildning. Använd alltid handskar i samband med heta arbeten, vare sig du jobbar i storkök eller i industrin.

122


köldisolerande handskar Våra vinterhandskar är varma, sköna och smidiga. Material och tillverkningsteknik förbättras ständigt, vilket gör att de är varma samtidigt som fingertoppskänslan behålls. Vinterhandskar finns i olika varianter; vattentäta för den som arbetar utomhus i mycket väta och extra varma för användare som är ute i alla väder – även när temperaturen sjunker rejält. Samtliga handskar har en genomtänkt design. Finns med flera slags foder för att passa olika behov. Om du bedömer att risken för skador är minimal kan du välja handskar i kategori I. Om skaderisken är högre välj, utifrån ditt behov – en handske ur kategori II eller III.

123


lätt arbete Vid precisions- och monteringsarbeten behöver dina fingrar rörelsefrihet. Handskarna måste vara smidiga, följsamma och ergonomiska.

KÖLDISOLERANDE HANDSKAR / LÄTT ARBETE

tegera® 322 Syntetläderhandske, varmfodrad, syntetläder, polyester, fleece, Cat. II, förstärkt pekfinger, kromfri, för monteringsarbeten INNERHANDSMATERIAL Syntetläder

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

OVANHANDSMATERIAL Polyester

DISPLAY Krok med hangtag

FODER Varmfodrad

FUNKTIONER Kromfri, förstärkt pekfinger, kort modell, mjuk

FODERMATERIAL Fleece

EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, smidig, extra bekväm

KNÄPPNING Resår 180° FÄRG Svart, grå

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, kalla miljöer

STORLEKAR (EU) 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 230-260 mm

Cat. II

EN 388 2131

EN 511 01X

tegera® 517 Syntetläderhandske, varmfodrad, 0,7 mm syntetläder, polyester, fleece, Cat. II, kromfri, för precisionsarbeten INNERHANDSMATERIAL Syntetläder

DISPLAY Krok med hangtag

OVANHANDSMATERIAL Polyester

FUNKTIONER Kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta fingertoppar, vindtät, kort modell, vattentät

FODER Varmfodrad FODERMATERIAL Fleece

EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, smidig, bra grepp, bra passform, bekväm

KNÄPPNING Kardborre FÄRG Svart, grön

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Blåsiga miljöer, hala miljöer, torra miljöer, kalla miljöer, våta miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer

STORLEKAR (EU) 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 235-255 mm PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

Cat. II

EN 388 1121

aquathan

EN 511 11X

124

®


KÖLDISOLERANDE HANDSKAR / LÄTT ARBETE

tegera® 235 Läderhandske, varmfodrad, 0,6-0,7 mm getnarv, nylon, fleece, Cat. II, förstärkt pekfinger, förstärkta fingertoppar, för precisionsarbeten INNERHANDSMATERIAL Getnarv

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

OVANHANDSMATERIAL Nylon

DISPLAY Krok med hangtag

FODER Varmfodrad

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger, förstärkta fingertoppar

FODERMATERIAL Fleece

EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, smidig, slitstark, bra grepp, bra passform, bekväm

KNÄPPNING Resår 360° FÄRG Svart, grön, vit

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Året runt-bruk, kalla miljöer

STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 225-255 mm

Cat. II

EN 388 3111

EN 511 11X

tegera® 217 Läderhandske, varmfodrad, 0,6-0,7 mm getnarv, spandex, fleece, Cat. II, förstärkt pekfinger, för precisionsarbeten INNERHANDSMATERIAL Getnarv

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

OVANHANDSMATERIAL Spandex

DISPLAY Krok med hangtag

FODER Varmfodrad

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger, förstärkta fingertoppar

FODERMATERIAL Fleece

EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, smidig, slitstark, bra grepp, bra passform, bekväm, varm

KNÄPPNING Resår 360° FÄRG Blå, vit

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, året runt-bruk, kalla miljöer

STORLEKAR (EU) 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 220-265 mm

Cat. II

EN 388 2111

EN 511 11X

tegera® 300 Läderhandske, varmfodrad, 0,6-0,7 mm getnarv, jersey, Cat. I, förstärkt pekfinger, för precisionsarbeten INNERHANDSMATERIAL Getnarv

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

OVANHANDSMATERIAL Getnarv

DISPLAY Tråd

FODER Varmfodrad

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger

FODERMATERIAL Jersey

EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, extra smidig, slitstark, utmärkt bra passform, extra bekväm, varm

KNÄPPNING Resår 360° FÄRG Svart STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Året runt-bruk, kalla miljöer

LÄNGDER 240-280 mm

Cat. I

EN 420

125


KÖLDISOLERANDE HANDSKAR / LÄTT ARBETE

tegera® 117 Läderhandske, varmfodrad, 0,6-0,7 mm getnarv av högsta kvalitet, nylon, fleece, Cat. II, förstärkt pekfinger, förstärkta fingrar och tumme, för precisionsarbeten INNERHANDSMATERIAL Getnarv av högsta kvalitet

PAR PER BUNT/KARTONG 12/60

OVANHANDSMATERIAL Nylon

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger, förstärkta fingrar och tumme

DISPLAY Krok med hangtag

FODER Varmfodrad FODERMATERIAL Fleece

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, extremt bra fingertoppskänsla, extra smidig, slitstark, utmärkt bra passform, extra bekväm, varm

KNÄPPNING Kardborre FÄRG Grå, vit STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, året runt-bruk, kalla miljöer

LÄNGDER 230-285 mm

Cat. II

EN 388 2001

EN 511 01X

tegera® 335 Läderhandske, varmfodrad, 0,6-0,7 mm getnarv, nylon, fleece, Cat. II, förstärkt pekfinger, förstärkta fingrar och tumme, för precisionsarbeten INNERHANDSMATERIAL Getnarv

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

OVANHANDSMATERIAL Nylon

DISPLAY Krok med hangtag

FODER Varmfodrad

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger, förstärkta fingrar och tumme, specialdesignade detaljer

FODERMATERIAL Fleece

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, bra fingertoppskänsla, smidig, slitstark, bra grepp, bra passform, bekväm, varm

KNÄPPNING Kardborre FÄRG Svart, vit, grön STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Kalla miljöer

LÄNGDER 220-270 mm

Cat. II

EN 388 2111

EN 511 12X

tegera® 917 Läderhandske, varmfodrad, 0,6-0,7 mm getnarv av högsta kvalitet, spandex, fleece, Cat. I, förstärkt pekfinger, förstärkta fingrar och tumme, för precisionsarbeten INNERHANDSMATERIAL Getnarv av högsta kvalitet

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

OVANHANDSMATERIAL Spandex

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger, förstärkta fingrar och tumme

FODER Varmfodrad FODERMATERIAL Fleece KNÄPPNING Kardborre FÄRG Brun, svart STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11

DISPLAY Krok med hangtag

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, bra fingertoppskänsla, smidig, slitstark, bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, varm HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Kalla miljöer

LÄNGDER 230-280 mm

Cat. I

EN 420

126


medeltungt arbete Du behöver slitstarka handskar i tåliga material. Samtidigt bör handskarna vara smidiga och följsamma.

KÖLDISOLERANDE HANDSKAR / MEDELTUNGT ARBETE

tegera® 9127 Syntetläderhandske, varmfodrad, 0,7 mm Microthan®+, diamant greppmönster, polyester, fleece, Thinsulate® 40g, Cat. II, kromfri, vindtät ovanhand, för allroundarbeten INNERHANDSMATERIAL Microthan®+

DISPLAY Krok med hangtag

OVANHANDSMATERIAL Polyester

FUNKTIONER Kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, förstärkta fingertoppar, förböjda fingrar, specialdesignad tumme, vindtät ovanhand, kort modell, ergonomiskt utformad, specialdesignade detaljer

FODER Varmfodrad FODERMATERIAL Fleece, Thinsulate® 40g GREPPMÖNSTER Diamant greppmönster KNÄPPNING Resår 360°

EGENSKAPER Smidig, mycket slitstark, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm

FÄRG Grå, svart, gul

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Blåsiga miljöer, hala miljöer, torra miljöer, kalla miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer

STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12 LÄNGDER 225-275 mm PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

Cat. II

EN 388 2221

EN 511 21X

tegera® 9128 Syntetläderhandske, varmfodrad, 0,7 mm Microthan®+, diamant greppmönster, polyester, fleece, Thinsulate® 40g, Cat. II, kromfri, varselfärg, vattentät, för allroundarbeten INNERHANDSMATERIAL Microthan®+

FUNKTIONER För pekskärmar, kromfri, varselfärg, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, förstärkta fingertoppar, förböjda fingrar, specialdesignad tumme, knogskydd, vindtät, vattentät, ergonomiskt utformad, reflex, specialdesignade detaljer

OVANHANDSMATERIAL Polyester FODER Varmfodrad FODERMATERIAL Fleece, Thinsulate® 40g GREPPMÖNSTER Diamant greppmönster

EGENSKAPER Smidig, slitstark, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm

KNÄPPNING Resår 360° FÄRG Gul, svart

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Mörka miljöer, blåsiga miljöer, hala miljöer, torra miljöer, kalla miljöer, våta miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer

STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 240-275 mm PAR PER BUNT/KARTONG 6/60 DISPLAY Krok med hangtag

TOUCHSCREEN

Cat. II

EN 388 1111

EN 511 11X

127

aquathan

®


KÖLDISOLERANDE HANDSKAR / MEDELTUNGT ARBETE

tegera® 9122 Syntetläderhandske, varmfodrad, 0,7 mm Microthan®+, diamant greppmönster, polyester, fleece, Cat. II, kromfri, vattenavvisande, för allroundarbeten INNERHANDSMATERIAL Microthan®+

DISPLAY Krok med hangtag

OVANHANDSMATERIAL Polyester

FUNKTIONER Kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, förstärkta fingertoppar, förböjda fingrar, specialdesignad tumme, vattenavvisande, ergonomiskt utformad, reflex, specialdesignade detaljer

FODER Varmfodrad FODERMATERIAL Fleece GREPPMÖNSTER Diamant greppmönster KNÄPPNING Kardborre

EGENSKAPER Smidig, mycket slitstark, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm

FÄRG Svart, grå, gul

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Mörka miljöer, hala miljöer, torra miljöer, kalla miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer

STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 242-282 mm PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

Cat. II

EN 388 1221

EN 511 01X

tegera® 9190 Syntetläderhandske, varmfodrad, 0,7 mm Microthan®+, diamant greppmönster, polyester, fleece, Cat. II, handledsstöd, kromfri, för allroundarbeten INNERHANDSMATERIAL Microthan®+

DISPLAY Krok med hangtag

OVANHANDSMATERIAL Polyester

FUNKTIONER Handledsstödjande, extra lång, kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, förstärkta fingertoppar, förböjda fingrar, specialdesignad tumme, vattenavvisande, fukttålig, ergonomiskt utformad, reflex, specialdesignade detaljer

FODER Varmfodrad FODERMATERIAL Fleece GREPPMÖNSTER Diamant greppmönster KNÄPPNING Kardborre

EGENSKAPER Smidig, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm

FÄRG Svart, grå, gul STORLEKAR (EU) 8, 9, 10, 11

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Mörka miljöer, hala miljöer, torra miljöer, kalla miljöer, fuktiga miljöer, smutsiga miljöer

LÄNGDER 255-280 mm PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

Cat. II

EN 388 2322

EN 511 21X

tegera® 9126 Syntetläderhandske, varmfodrad, 0,7 mm Microthan®+, diamant greppmönster, polyester, fleece, Cat. II, kromfri, vattentät, för allroundarbeten INNERHANDSMATERIAL Microthan®+

FUNKTIONER Kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, förstärkta fingertoppar, förböjda fingrar, specialdesignad tumme, vindtät, vattentät, Sympatex-membran, ergonomiskt utformad, reflex, specialdesignade detaljer

OVANHANDSMATERIAL Polyester FODER Varmfodrad FODERMATERIAL Fleece GREPPMÖNSTER Diamant greppmönster

EGENSKAPER Smidig, mycket slitstark, extremt bra grepp, extra bekväm

KNÄPPNING Resår 360° FÄRG Svart, grå, gul

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Mörka miljöer, blåsiga miljöer, hala miljöer, torra miljöer, kalla miljöer, våta miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer

STORLEKAR (EU) 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 260-295 mm PAR PER BUNT/KARTONG 6/60 DISPLAY Krok med hangtag

Cat. II

EN 388 2121

EN 511 110

128


KÖLDISOLERANDE HANDSKAR / MEDELTUNGT ARBETE

tegera® 9112 Syntetläderhandske, varmfodrad, 0,7 mm Microthan®+, diamant greppmönster, polyester, fleece, Cat. II, kromfri, vattenavvisande, för allroundarbeten INNERHANDSMATERIAL Microthan®+

FUNKTIONER Kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkt innerhand, förstärkta sömmar, förstärkta fingertoppar, vadderad innerhand, förböjda fingrar, specialdesignad tumme, vattenavvisande, ergonomiskt utformad, reflex, specialdesignade detaljer

OVANHANDSMATERIAL Polyester FODER Varmfodrad FODERMATERIAL Fleece GREPPMÖNSTER Diamant greppmönster

EGENSKAPER Smidig, mycket slitstark, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm

KNÄPPNING Resår 180° FÄRG Svart, grå, gul

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Mörka miljöer, hala miljöer, torra miljöer, rena miljöer, kalla miljöer, våta miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer

STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 LÄNGDER 230-275 mm PAR PER BUNT/KARTONG 6/60 DISPLAY Krok med hangtag

Cat. II

EN 388 2222

EN 511 120

tegera® 9113 Syntetläderhandske, varmfodrad, 0,7 mm Microthan®+, diamant greppmönster, polyester, fleece, Thinsulate® 100g, Cat. II, kromfri, vattentät, för allroundarbeten INNERHANDSMATERIAL Microthan®+

FUNKTIONER Kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, förstärkta fingertoppar, förböjda fingrar, specialdesignad tumme, vindtät, vattentät, fukttålig, ergonomiskt utformad, reflex, specialdesignade detaljer

OVANHANDSMATERIAL Polyester FODER Varmfodrad FODERMATERIAL Fleece, Thinsulate® 100g GREPPMÖNSTER Diamant greppmönster

EGENSKAPER Mycket slitstark, extremt bra grepp, bra passform, extra bekväm

KNÄPPNING Resår 360°

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Mörka miljöer, blåsiga miljöer, hala miljöer, torra miljöer, rena miljöer, kalla miljöer, våta miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer

FÄRG Grå, svart, gul STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12 LÄNGDER 240-295 mm PAR PER BUNT/KARTONG 6/60 DISPLAY Krok med hangtag

Cat. II

EN 388 2121

aquathan

EN 511 22X

®

tegera® 9202 Syntetläderhandske, varmfodrad, 0,8 mm Macrothan®, polyester, fleece, Cat. II, förstärkta fingrar och tumme, kromfri, för allroundarbeten INNERHANDSMATERIAL Macrothan®

DISPLAY Krok med hangtag

OVANHANDSMATERIAL Polyester

FUNKTIONER Kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta fingertoppar, förstärkta fingrar och tumme, förstärkt tumme, förböjda fingrar, specialdesignad tumme, ergonomiskt utformad, reflex, specialdesignade detaljer

FODER Varmfodrad FODERMATERIAL Fleece KNÄPPNING Kardborre FÄRG Grå, svart, gul

EGENSKAPER Smidig, slitstark, utmärkt bra passform, extra bekväm

STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, rena miljöer, kalla miljöer, smutsiga miljöer

LÄNGDER 230-270 mm PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

Cat. II

EN 388 2342

EN 511 12X

129


KÖLDISOLERANDE HANDSKAR / MEDELTUNGT ARBETE

tegera® 9232 Syntetläderhandske, varmfodrad, 0,8 mm Macrothan®, neopren, fleece, Cat. II, kromfri, vindtät ovanhand, för allroundarbeten INNERHANDSMATERIAL Macrothan®

FUNKTIONER Kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkt innerhand, förstärkta sömmar, förstärkta fingertoppar, förstärkta fingrar och tumme, förböjda fingrar, specialdesignad tumme, vindtät ovanhand, ergonomiskt utformad, reflex, specialdesignade detaljer

OVANHANDSMATERIAL Neopren FODER Varmfodrad FODERMATERIAL Fleece KNÄPPNING Resår 360°

EGENSKAPER Smidig, slitstark, utmärkt bra passform, extra bekväm

FÄRG Svart, grå, gul STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Mörka miljöer, blåsiga miljöer, torra miljöer, kalla miljöer, fuktiga miljöer, smutsiga miljöer

LÄNGDER 247-290 mm PAR PER BUNT/KARTONG 6/60 DISPLAY Krok med hangtag

Cat. II

EN 388 2241

EN 511 120

tegera® 417 Syntetläderhandske, helfodrad, 0,7 mm syntetläder, polyester, fleece, Cat. II, kromfri, mjuk, för allroundarbeten INNERHANDSMATERIAL Syntetläder

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

OVANHANDSMATERIAL Polyester

DISPLAY Krok med hangtag

FODER Helfodrad

FUNKTIONER Kromfri, förstärkt innerhand, mjuk

FODERMATERIAL Fleece

EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, smidig, slitstark, bra grepp, bra passform, extra bekväm

KNÄPPNING Resår 360° FÄRG Grå, svart, blå

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Hala miljöer, torra miljöer, kalla miljöer, smutsiga miljöer

STORLEKAR (EU) 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 250-270 mm

Cat. II

EN 388 1221

EN 511 11X

tegera® 293 Läderhandske, varmfodrad, 0,7-0,8 mm getnarv, polyester, Thinsulate® 40g, Cat. II, vind- och vattentät ovanhand, vattentät, för allroundarbeten INNERHANDSMATERIAL Getnarv

DISPLAY Krok med hangtag

OVANHANDSMATERIAL Polyester

FUNKTIONER Varselfärg, förstärkta fingrar och tumme, vattentät

FODER Varmfodrad

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, extremt bra fingertoppskänsla, extra smidig, slitstark, bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, varm

FODERMATERIAL Thinsulate® 40g KNÄPPNING Resår 360° FÄRG Grön, svart, vit STORLEKAR (EU) 8, 9, 10, 11, 12

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Mörka miljöer, blåsiga miljöer, kalla miljöer, våta miljöer

LÄNGDER 250-285 mm PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

Cat. II

EN 388 2121

EN 511 120

aquathan

130

®


KÖLDISOLERANDE HANDSKAR / MEDELTUNGT ARBETE

tegera® 295 Läderhandske, 0,7-0,8 mm getnarv, spandex, Thinsulate® 40g, Cat. II, vattentät, varmfodrad, för allroundarbeten INNERHANDSMATERIAL Getnarv

DISPLAY Krok med hangtag

OVANHANDSMATERIAL Spandex

FUNKTIONER Förstärkta fingrar och tumme, vattentät

FODERMATERIAL Thinsulate® 40g

EGENSKAPER Extremt bra fingertoppskänsla, extra smidig, slitstark, bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, varm

KNÄPPNING Resår 360° FÄRG Vit, grå, blå STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Kalla miljöer, våta miljöer

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

Cat. II

EN 388 2121

aquathan

EN 511 020

®

tegera® 297 Läderhandske, varmfodrad, 0,7-0,8 mm getnarv, neopren, spandex, Thinsulate® 100g, Cat. II, förstärkta fingrar och tumme, vattentät, för allroundarbeten INNERHANDSMATERIAL Getnarv

DISPLAY Krok med hangtag

OVANHANDSMATERIAL Neopren, spandex

FUNKTIONER Förstärkta fingrar och tumme, förböjda fingrar, vattentät, fukttålig

FODER Varmfodrad

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, bra fingertoppskänsla, extra smidig, slitstark, bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, varm

FODERMATERIAL Thinsulate® 100g KNÄPPNING Kardborre FÄRG Blå, svart, vit STORLEKAR (EU) 8, 9, 10, 11

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Kalla miljöer, våta miljöer, fuktiga miljöer

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

Cat. II

EN 388 2122

aquathan

EN 511 120

®

tegera® 191 Läderhandske, varmfodrad, 1,1 - 1,4 mm nötnarv av högsta kvalitet, Thinsulate® 200g, Cat. II, förstärkt tumme, vattentät, för allroundarbeten INNERHANDSMATERIAL Nötnarv av högsta kvalitet

DISPLAY Krok med hangtag

OVANHANDSMATERIAL Nötnarv av högsta kvalitet

FUNKTIONER Extra lång, förstärkt tumme, vattentät

FODER Varmfodrad

EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, smidig, slitstark, bra grepp, utmärkt bra passform, extra varm

FODERMATERIAL Thinsulate® 200g KNÄPPNING Snörlås

PAR PER BUNT/KARTONG 3/30

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, kalla miljöer, våta miljöer, fuktiga miljöer, krävande miljöer

FÄRG Svart, vit STORLEKAR (EU) 9, 10, 11, 12 LÄNGDER 342-396 mm

Cat. II

EN 388 2222

EN 511 330

aquathan

131

®


KÖLDISOLERANDE HANDSKAR / MEDELTUNGT ARBETE

tegera® 595 Läderhandske, varmfodrad, 1,1 - 1,4 mm nötnarv av högsta kvalitet, Thinsulate® 200g, Cat. II, förstärkta fingrar och tumme, vattentät, för allroundarbeten INNERHANDSMATERIAL Nötnarv av högsta kvalitet

DISPLAY Krok med hangtag

OVANHANDSMATERIAL Nötnarv av högsta kvalitet

FUNKTIONER Extra lång, förstärkta fingrar och tumme, vattentät

FODER Varmfodrad

EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, smidig, slitstark, bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra varm

FODERMATERIAL Thinsulate® 200g KNÄPPNING Snörlås

PAR PER BUNT/KARTONG 3/30

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, kalla miljöer, våta miljöer, fuktiga miljöer, krävande miljöer

FÄRG Vit, svart STORLEKAR (EU) 8, 9, 10, 11, 12 LÄNGDER 342-396 mm

Cat. II

EN 388 3222

aquathan

EN 511 330

®

tegera® 296 Läderhandske, varmfodrad, 0,7-0,8 mm nötnarv, neopren, polyester, Thinsulate® 150g, Cat. II, vind- och vattentät ovanhand, vattentät, för allroundarbeten INNERHANDSMATERIAL Nötnarv

DISPLAY Krok med hangtag

OVANHANDSMATERIAL Neopren, polyester

FUNKTIONER Extra lång, förstärkta fingrar och tumme, förböjda fingrar, vind- och vattentät ovanhand, vattentät

FODER Varmfodrad FODERMATERIAL Thinsulate® 150g

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, bra fingertoppskänsla, smidig, slitstark, bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, varm

KNÄPPNING Resår 360° FÄRG Svart, vit STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Blåsiga miljöer, kalla miljöer, våta miljöer, krävande miljöer

LÄNGDER 255-310 mm PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

Cat. II

EN 388 2121

aquathan

EN 511 120

®

tegera® 299 Läderhandske, varmfodrad, 0,7-0,8 mm nötnarv, neopren, polyester, Thinsulate® 150g, Cat. II, vind- och vattentät ovanhand, vattentät, för allroundarbeten INNERHANDSMATERIAL Nötnarv

DISPLAY Krok med hangtag

OVANHANDSMATERIAL Neopren, polyester

FUNKTIONER Extra lång, varselfärg, förstärkta fingrar och tumme, förböjda fingrar, vind- och vattentät ovanhand, vattentät

FODER Varmfodrad FODERMATERIAL Thinsulate® 150g

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, bra fingertoppskänsla, smidig, slitstark, bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, varm

KNÄPPNING Resår 360° FÄRG Grön varsel, svart, vit STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Mörka miljöer, blåsiga miljöer, kalla miljöer, våta miljöer

LÄNGDER 255-310 mm PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

Cat. II

EN 388 2121

EN 511 120

aquathan

132

®


KÖLDISOLERANDE HANDSKAR / MEDELTUNGT ARBETE

tegera® 355 Läderhandske, varmfodrad, 0,7-0,9 mm hjortnarv, fleece, Cat. I

INNERHANDSMATERIAL Hjortnarv

LÄNGDER 220-255 mm

OVANHANDSMATERIAL Hjortnarv

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

FODER Varmfodrad

DISPLAY Tråd

FODERMATERIAL Fleece

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, bra fingertoppskänsla, smidig, slitstark, bra grepp, bra passform, extra bekväm, varm

KNÄPPNING Resår 360° FÄRG Svart STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11

Cat. I

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Kalla miljöer

EN 420

graninge® g6035 Läderhandske, varmfodrad, 0,7-0,8 mm getnarv, nylon, Thinsulate® 40g, Cat. I, förstärkt pekfinger, vattentät, för allroundarbeten INNERHANDSMATERIAL Getnarv

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

OVANHANDSMATERIAL Nylon

DISPLAY Krok med hangtag

FODER Varmfodrad

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger, förstärkta fingertoppar, vattentät

FODERMATERIAL Thinsulate® 40g KNÄPPNING Resår 360° FÄRG Brun, orange STORLEKAR (EU) 8, 9, 10

EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, smidig, slitstark, bra passform, bekväm, varm HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, kalla miljöer, våta miljöer

LÄNGDER 280-295 mm

Cat. I

aquathan

EN 420

graninge® g6030 Textilhandske, varmfodrad, svinspalt, nylon, polyester, Thinsulate® 100g, Cat. I, för allroundarbeten INNERHANDSMATERIAL Svinspalt, nylon

STORLEKAR (EU) 8, 10

OVANHANDSMATERIAL Polyester

LÄNGDER 106-116

FODER Varmfodrad

PAR PER BUNT/KARTONG 12/60

FODERMATERIAL Thinsulate® 100g

FUNKTIONER Vadderad innerhand

KNÄPPNING Resår 360°

EGENSKAPER Slitstark, bekväm, varm, lätt

FÄRG Grön

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Blåsiga miljöer, kalla miljöer

Cat. I

EN 420

133

®


KÖLDISOLERANDE HANDSKAR / MEDELTUNGT ARBETE

tegera® 684 Syntethandske, varmfodrad, latex, 3/4 doppad, granulerad, fleece, Cat. II, vattenavvisande, för allroundarbeten DOPPNING 3/4 doppad

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

DOPPNINGSMATERIAL Latex

DISPLAY Krok med hangtag

FODER Varmfodrad

FUNKTIONER Vattenavvisande innerhand, vindtät ovanhand

FODERMATERIAL Fleece

EGENSKAPER Slitstark, bra grepp, bra passform

GREPPMÖNSTER Granulerad FÄRG Svart, blå

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Kalla miljöer, fuktiga miljöer

STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 240 - 270mm

Cat. II

EN 388 1121

EN 511 01X

tegera® 7350 Kemikalieskyddshandske, varmfodrad, nitril, sandad greppyta, fleece, Cat. III, olje- och fettresistent, för allroundarbeten DOPPNINGSMATERIAL Nitril

DISPLAY Påse med Eurohål

FODER Varmfodrad

FUNKTIONER Skydd mot kemikalier, godkänd för mathantering, latexfri, olje- och fettresistent

FODERMATERIAL Fleece GREPPMÖNSTER Sandad greppyta FÄRG Blå STORLEKAR (EU) 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 300 mm PAR PER BUNT/KARTONG 5/60 AQL 1.5

Cat. III

EN 388 4212

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, slitstark, bra grepp, bra passform, varm HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Kemiska riskmiljöer, mikrobiologiska riskmiljöer, hälsofarliga miljöer, frätande miljöer, kalla miljöer, våta miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer

EN 374-2

EN 374-3

tegera® 795 Textilhandske, akryl, 10 gg, Cat. I, för allroundarbeten

LINER-MATERIAL Akryl, 10 gg

FUNKTIONER Ftalatfri, mjuk, elastisk

KNÄPPNING Resår 360°

EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, smidig, bra grepp, bekväm, varm

FÄRG Svart PAR PER BUNT/KARTONG 12/120 DISPLAY Påse

Cat. I

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Blåsiga miljöer, torra miljöer, rena miljöer, kalla miljöer

EN 420

134


KÖLDISOLERANDE HANDSKAR / MEDELTUNGT ARBETE

tegera® 790 Textilhandske, akryl, 7 gg, Cat. I, för allroundarbeten

LINER-MATERIAL Akryl, 7 gg

DISPLAY Påse

FÄRG Svart

EGENSKAPER Varm

STORLEKAR (EU) 7, 9, 10

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Kalla miljöer

PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

Cat. I

EN 420

135


magas kockázatok tungtkesztyűk arbete elleni Du arbetar med grova material som ställer krav på att handskarna är tillverkade i kraftiga och mycket material. Durva anyagokkal dolgozik, ezért erős,slitstarka strapabíró anyagból készült kesztyűre van szüksége.

KÖLDISOLERANDE HANDSKAR / TUNGT ARBETE

tegera® 9164 Syntetläderhandske, varmfodrad, 0,7 mm Microthan®+, diamant greppmönster, polyester, fleece, Thinsulate® 100g, Cat. II, kromfri, för grövre arbeten INNERHANDSMATERIAL Microthan®+

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

OVANHANDSMATERIAL Polyester

DISPLAY Krok med hangtag

FODER Varmfodrad

FUNKTIONER Kromfri, förstärkt innerhand, förstärkta sömmar, vattenavvisande, reflex

FODERMATERIAL Fleece, Thinsulate® 100g

EGENSKAPER Mycket slitstark, extremt bra grepp, bra passform, extra bekväm

GREPPMÖNSTER Diamant greppmönster KNÄPPNING Kardborre

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Mörka miljöer, blåsiga miljöer, hala miljöer, torra miljöer, kalla miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer

FÄRG Svart, silver STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12 LÄNGDER 258-310 mm

Cat. II

EN 388 2221

EN 511 22X

tegera® 10 Läderhandske, varmfodrad, 0,7-0,8 mm getnarv, konstgjord päls, Cat. II, vattenavvisande läder, för grövre arbeten INNERHANDSMATERIAL Getnarv

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

OVANHANDSMATERIAL Getnarv

DISPLAY Tråd

FODER Varmfodrad

FUNKTIONER Vattenavvisande läder

FODERMATERIAL Konstgjord päls

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, slitstark, extra bekväm, varm

FÄRG Vit, svart

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Kalla miljöer, fuktiga miljöer

STORLEKAR (EU) 11 LÄNGDER 270 mm

Cat. II

EN 388 3322

EN 511 22X

136


KÖLDISOLERANDE HANDSKAR / TUNGT ARBETE

tegera® 145 Läderhandske, varmfodrad, 0,8-1,0 mm getnarv, konstgjord päls, Cat. I, vattenavvisande läder, för grövre arbeten INNERHANDSMATERIAL Getnarv

LÄNGDER 280 mm

OVANHANDSMATERIAL Getnarv

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

FODER Varmfodrad

DISPLAY Tråd

FODERMATERIAL Konstgjord päls

FUNKTIONER Vattenavvisande läder, reflex

KNÄPPNING Resår 180°

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, varm

FÄRG Svart

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, kalla miljöer, fuktiga miljöer

STORLEKAR (EU) 10

Cat. I

EN 420

tegera® 56 Läderhandske, varmfodrad, 1,2-1,4 mm oxnarv av högsta kvalitet, bomull, fleece, Cat. II, förstärkta fingrar och tumme, vattenavvisande innerhand, för grövre arbeten INNERHANDSMATERIAL Oxnarv av högsta kvalitet

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

OVANHANDSMATERIAL Bomull

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger, förstärkta fingrar och tumme, vattentät innerhand

DISPLAY Tråd

FODER Varmfodrad FODERMATERIAL Fleece

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, bra fingertoppskänsla, smidig, mycket slitstark, bra grepp, bra passform, bekväm, varm

KNÄPPNING Resår 180° FÄRG Grå, vit

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, kalla miljöer, våta miljöer

STORLEKAR (EU) 8, 10, 11 LÄNGDER 245-295 mm

Cat. II

EN 388 3232

EN 511 220

tegera® 203 Läderhandske, varmfodrad, 1,0-1,1 mm nötnarv, bomull, fleece, Cat. I, förstärkta fingrar och tumme, för grövre arbeten INNERHANDSMATERIAL Nötnarv

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

OVANHANDSMATERIAL Bomull, nötnarv

DISPLAY Krok med hangtag

FODER Varmfodrad

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger, förstärkta fingrar och tumme

FODERMATERIAL Fleece KNÄPPNING Resår 180° FÄRG Svart, beige STORLEKAR (EU) 8, 9, 10, 11

EGENSKAPER Slitstark, bra passform, bekväm, varm HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, kalla miljöer

LÄNGDER 260-280 mm

Cat. I

EN 420

137


KÖLDISOLERANDE HANDSKAR / TUNGT ARBETE

tegera® 206 Läderhandske, varmfodrad, 1,0-1,1 mm nötnarv, bomull, Thinsulate® 40g, Cat. I, förstärkt pekfinger, förstärkta fingrar och tumme, för grövre arbeten INNERHANDSMATERIAL Nötnarv

LÄNGDER 240-280 mm

OVANHANDSMATERIAL Bomull, nötnarv

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

FODER Varmfodrad

DISPLAY Krok med hangtag

FODERMATERIAL Thinsulate® 40g

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger, förstärkta fingrar och tumme

KNÄPPNING Resår 180° FÄRG Blå, beige

EGENSKAPER Slitstark, varm

STORLEKAR (EU) 8, 10, 11

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, kalla miljöer

Cat. I

EN 420

tegera® 57 Läderhandske, varmfodrad, 1,0-1,2 mm oxnarv, bomull, fleece, Cat. II, förstärkt pekfinger, förstärkta fingrar och tumme, för grövre arbeten INNERHANDSMATERIAL Oxnarv

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

OVANHANDSMATERIAL Bomull

DISPLAY Tråd

FODER Varmfodrad

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger, förstärkta fingrar och tumme

FODERMATERIAL Fleece

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, slitstark, bra grepp, bra passform, bekväm, varm

FÄRG Grå, vit STORLEKAR (EU) 8, 10, 11

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, kalla miljöer

LÄNGDER 255-270 mm

Cat. II

EN 388 3232

EN 511 220

tegera® 60 Läderhandske, varmfodrad, 1,2-1,4 mm oxnarv, bomull, konstgjord päls, Cat. I, förstärkta fingrar och tumme, vattentät, för grövre arbeten INNERHANDSMATERIAL Oxnarv

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

OVANHANDSMATERIAL Bomull

DISPLAY Tråd

FODER Varmfodrad

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger, förstärkta fingrar och tumme, vattentät, reflex

FODERMATERIAL Konstgjord päls KNÄPPNING Resår 180° FÄRG Blå, svart, vit STORLEKAR (EU) 9, 10, 11, 12 LÄNGDER 260-300 mm

Cat. I

EGENSKAPER Slitstark, bra grepp, bekväm, varm HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, kalla miljöer, våta miljöer, krävande miljöer

aquathan

EN 420

138

®


KÖLDISOLERANDE HANDSKAR / TUNGT ARBETE

tegera® 298 Läderhandske, varmfodrad, 1,2-1,4 mm nötnarv, nylon, fleece, Cat. II, förstärkta fingrar och tumme, varselfärg, för grövre arbeten INNERHANDSMATERIAL Nötnarv

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

OVANHANDSMATERIAL Nylon

DISPLAY Tråd

FODER Varmfodrad

FUNKTIONER Varselfärg, förstärkt pekfinger, förstärkta fingrar och tumme, reflex

FODERMATERIAL Fleece

EGENSKAPER Mycket slitstark, bra grepp, bra passform, varm

KNÄPPNING Resår 180° FÄRG Grön varsel

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Mörka miljöer, kalla miljöer

STORLEKAR (EU) 8, 10 LÄNGDER 260-280 mm

Cat. II

EN 388 2111

tegera® 377 Läderhandske, varmfodrad, 0,7-0,8 mm svinnarv, bomull, konstgjord päls, Cat. II, förstärkt pekfinger, förstärkta fingrar och tumme, för grövre arbeten INNERHANDSMATERIAL Svinnarv

LÄNGDER 270-290 mm

OVANHANDSMATERIAL Bomull

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

FODER Varmfodrad

DISPLAY Krok med hangtag

FODERMATERIAL Konstgjord päls KNÄPPNING Resår 180°

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger, förstärkta fingrar och tumme

FÄRG Svart, vit

EGENSKAPER Varm

STORLEKAR (EU) 8, 10, 11

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Kalla miljöer

Cat. II

EN 388 3211

EN 511 12X

tegera® 682a Syntethandske, latex, 3/4 doppad, akryl, 10 gg, sandad greppyta, Cat. II, varselfärg, vattenavvisande innerhand samt knoge, för allroundarbeten LINER-MATERIAL Akryl, 10 gg

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

DOPPNING 3/4 doppad

DISPLAY Krok med hangtag

DOPPNINGSMATERIAL Latex GREPPMÖNSTER Sandad greppyta

FUNKTIONER Varselfärg, vattenavvisande innerhand samt knoge

FÄRG Orange varsel, grå

EGENSKAPER Slitstark, bra grepp, varm

STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Kalla miljöer, våta miljöer

LÄNGDER 240-280 mm

Cat. II

EN 388 2332

EN 511 02X

139


KÖLDISOLERANDE HANDSKAR / TUNGT ARBETE

tegera® 683a Syntethandske, nitril, 3/4 doppad, akryl, polyester, 10 gg, 13 gg, sandad greppyta, Cat. II, varselfärg, vatten och oljeavisande innerhand samt knoge, för allroundarbeten LINER-MATERIAL Akryl, polyester, 10 gg, 13 gg

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

DOPPNING 3/4 doppad

DISPLAY Krok med hangtag

DOPPNINGSMATERIAL Nitril GREPPMÖNSTER Sandad greppyta

FUNKTIONER Varselfärg, vatten och oljeavisande innerhand samt knoge

FÄRG Gul varsel, svart

EGENSKAPER Bra grepp i oljiga miljöer, varm

STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, torra miljöer, kalla miljöer, våta miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer

LÄNGDER 240-280 mm

Cat. II

EN 388 4331

EN 511 02X

tegera® 7390 Kemikalieskyddshandske, varmfodrad, PVC (Vinyl), heldoppad, akryl, sandad greppyta, fleece, Cat. III, för grövre arbeten LINER-MATERIAL Akryl

PAR PER BUNT/KARTONG 6/36

DOPPNING Heldoppad

AQL 0.65

DOPPNINGSMATERIAL PVC (Vinyl)

DISPLAY Påse

FODER Varmfodrad

EGENSKAPER Smidig, mycket slitstark, bra grepp, bra passform, bekväm, varm

FODERMATERIAL Fleece

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Kemiska riskmiljöer, hälsofarliga miljöer, frätande miljöer, utomhus, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer

GREPPMÖNSTER Sandad greppyta FÄRG Blå STORLEKAR (EU) 9, 10 LÄNGDER 300 mm

Cat. III

EN 388 4131

EN 511 121

EN 374-2

EN 374-3 JKL

7370 Kemikalieskyddshandske, varmfodrad, PVC (Vinyl), struktur, fleece, Cat. III, för grövre arbeten

DOPPNINGSMATERIAL PVC (Vinyl)

PAR PER BUNT/KARTONG 10/60

FODER Varmfodrad

DISPLAY Påse

FODERMATERIAL Fleece GREPPMÖNSTER Struktur

FUNKTIONER Skydd mot stänk av kemikalier, värmeisolerande

FÄRG Orange

EGENSKAPER Slitstark, bra passform

STORLEKAR (EU) 8, 10

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Kemiska riskmiljöer, hälsofarliga miljöer, frätande miljöer, kalla miljöer, våta miljöer

LÄNGDER 300 mm

Cat. III

EN 388 3221

EN 511 121

EN 374-2

EN 374-3

140


KÖLDISOLERANDE HANDSKAR / TUNGT ARBETE

tegera® 494 Kemikalieskyddshandske, varmfodrad, neopren, krynklad greppyta, Cat. III, tål kontaktvärme upp till 500°C, extra lång, latexfri, för grövre arbeten DOPPNINGSMATERIAL Neopren

DISPLAY Påse

FODER Varmfodrad GREPPMÖNSTER Krynklad greppyta

FUNKTIONER Skydd mot kemikalier, tål kontaktvärme upp till 500°C, extra lång, latexfri

FÄRG Svart

EGENSKAPER Mycket slitstark, bra grepp, varm

STORLEKAR (EU) 10

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Kemiska riskmiljöer, mikrobiologiska riskmiljöer, hälsofarliga miljöer, frätande miljöer, kalla miljöer, varma miljöer, fuktiga miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer

LÄNGDER 450 mm PAR PER BUNT/KARTONG 6/36 AQL 0.65

Cat. III

EN 388 3121

EN 407 44XXXX

EN 511 021

EN 374-2

EN 374-3 AJKL

192 Kemikalieskyddshandske, varmfodrad, PVC (Vinyl), heldoppad, bomull, granulerad, konstgjord päls, Cat. III, för grövre arbeten LINER-MATERIAL Bomull

LÄNGDER 250

DOPPNING Heldoppad

PAR PER BUNT/KARTONG 10

DOPPNINGSMATERIAL PVC (Vinyl)

EGENSKAPER Mycket slitstark, bra grepp, extra varm

FODER Varmfodrad

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Kemiska riskmiljöer, hala miljöer, kalla miljöer, våta miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer

FODERMATERIAL Konstgjord päls GREPPMÖNSTER Granulerad FÄRG Svart STORLEKAR (EU) 9, 10

Cat. III

EN 388 4321

EN 511 221

EN 374-2

EN 374-3

239 Kemikalieskyddshandske, varmfodrad, PVC (Vinyl), heldoppad, bomull, granulerad, konstgjord päls, Cat. III, för grövre arbeten LINER-MATERIAL Bomull

PAR PER BUNT/KARTONG 10

DOPPNING Heldoppad

FUNKTIONER Skydd mot stänk av kemikalier, olje- och fettresistent, vatten- och oljeavvisande

DOPPNINGSMATERIAL PVC (Vinyl)

EGENSKAPER Mycket slitstark, bra grepp, bra passform, extra varm

FODER Varmfodrad FODERMATERIAL Konstgjord päls

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Kemiska riskmiljöer, hala miljöer, kalla miljöer, våta miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer

GREPPMÖNSTER Granulerad FÄRG Svart STORLEKAR (EU) 10, 11, 12 LÄNGDER 250

Cat. III

EN 388 4321

EN 511

EN 374-2

EN 374-3

141


värmeskyddande handskar Vi har ett stort utbud av handskar som skyddar mot värme. Den gemensamma nämnaren är deras slitstyrka, goda passform och att de är tillverkade i material som är svårantändliga och inte smälter. Lädret är garvat för att klara höga temperaturer utan att krympa eller bli hårda. Finns fodrade och ofodrade för att passa olika behov.


közepes kockázatok medeltungt arbete elleni kesztyűk Du behöver slitstarka handskar i tåliga material. Samtidigt bör handskarna vara smidiga och följsamma.

VÄRMESKYDDANDE HANDSKAR / MEDELTUNGT ARBETE

tegera® 32 Värmehandske, helfodrad, 0,7-0,8 mm getnarv av högsta kvalitet, nötnarv, KEVLAR® fiber, Cat. II, förstärkt pekfinger, vatten- och oljeavvisande, för allroundarbeten INNERHANDSMATERIAL Getnarv av högsta kvalitet OVANHANDSMATERIAL Nötnarv FODER Helfodrad FODERMATERIAL KEVLAR® fiber KNÄPPNING Resår 180° FÄRG Brun, svart STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 LÄNGDER 250-290 mm

Cat. II

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60 DISPLAY Tråd FUNKTIONER Tål kontaktvärme upp till 100°C, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, förstärkt tumme, vatten- och oljeavvisande, flamsäker, tål svetsloppor och slipstänk EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, bra fingertoppskänsla, slitstark, utmärkt bra passform HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Fuktiga miljöer, oljiga miljöer, krävande miljöer

EN 388 3243

EN 407 41224X

tegera® 139 Värmehandske, helfodrad, 0,9-1,1 mm nötspalt, bomull, KEVLAR® fiber, Cat. III, förstärkt pekfinger, förstärkta fingrar och tumme, för allroundarbeten INNERHANDSMATERIAL Nötspalt

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

OVANHANDSMATERIAL Bomull

DISPLAY Tråd

FODER Helfodrad

FUNKTIONER Tål kontaktvärme upp till 100°C, förstärkt pekfinger, förstärkta fingrar och tumme, reflex

FODERMATERIAL KEVLAR® fiber KNÄPPNING Resår 180°

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, bra fingertoppskänsla, slitstark, bra passform

FÄRG Svart, gul STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 LÄNGDER 265-305 mm

Cat. III

EN 388 4244

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Varma miljöer, krävande miljöer

EN 407 41324X

EN 1149-2 R:1,34x10¹⁰‚

143


VÄRMESKYDDANDE HANDSKAR / MEDELTUNGT ARBETE

tegera® 169 Värmehandske, helfodrad, 0,7-0,8 mm nötspalt, bomull, KEVLAR® fiber, Cat. II, förstärkta fingrar och tumme, vattenavvisande läder, för allroundarbeten INNERHANDSMATERIAL Nötspalt

DISPLAY Tråd

OVANHANDSMATERIAL Bomull

FUNKTIONER Tål kontaktvärme upp till 100°C, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, förstärkta fingrar och tumme, vatten- och oljeavvisande

FODER Helfodrad FODERMATERIAL KEVLAR® fiber KNÄPPNING Resår 180°

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, bra fingertoppskänsla, slitstark, bra passform

FÄRG Svart, brun STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 LÄNGDER 250-300 mm

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Varma miljöer, fuktiga miljöer, krävande miljöer

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

Cat. II

EN 388 3132

EN 407 41214X

EN 1149-2 R:4,29x10¹⁰‚

tegera® 484 Värmehandske, nitrilprickar, bomull, noppor, Cat. III, tål kontaktvärme upp till 250°C, extra lång, för allroundarbeten LINER-MATERIAL Bomull

LÄNGDER 350mm

MATERIAL Nitrilprickar

PAR PER BUNT/KARTONG 6/72

GREPPMÖNSTER Noppor

FUNKTIONER Tål kontaktvärme upp till 250°C

FÄRG Röd, vit

EGENSKAPER Slitstark, bra grepp

STORLEKAR (EU) 10

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Varma ytor, varma miljöer

Cat. III

EN 388 1232

EN 407 02XXXX

144


tungt arbete Du arbetar med grova material som ställer krav på att handskarna är tillverkade i kraftiga och mycket slitstarka material.

VÄRMESKYDDANDE HANDSKAR / TUNGT ARBETE

tegera® 17 Värmehandske, helfodrad, 1,2-1,4 mm nötspalt av högsta kvalitet, jersey, Cat. II, tål kontaktvärme upp till 100°C, förstärkta sömmar, för grövre arbeten INNERHANDSMATERIAL Nötspalt av högsta kvalitet

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

OVANHANDSMATERIAL Nötspalt av högsta kvalitet

FUNKTIONER Tål kontaktvärme upp till 100°C, förstärkta sömmar, flamsäker, tål svetsloppor och slipstänk

FODER Helfodrad FODERMATERIAL Jersey

DISPLAY Tråd

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, bra fingertoppskänsla, mycket slitstark, bra passform

KNÄPPNING Resår 180° FÄRG Gul

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Varma miljöer, krävande miljöer

STORLEKAR (EU) 8, 10, 11 LÄNGDER 240-280 mm

Cat. II

EN 388 3223

EN 407 413X4X

tegera® 494 Kemikalieskyddshandske, varmfodrad, neopren, krynklad greppyta, Cat. III, tål kontaktvärme upp till 500°C, extra lång, latexfri, för grövre arbeten DOPPNINGSMATERIAL Neopren

DISPLAY Påse

FODER Varmfodrad GREPPMÖNSTER Krynklad greppyta

FUNKTIONER Skydd mot kemikalier, tål kontaktvärme upp till 500°C, extra lång, latexfri

FÄRG Svart

EGENSKAPER Mycket slitstark, bra grepp, varm

STORLEKAR (EU) 10

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Kemiska riskmiljöer, mikrobiologiska riskmiljöer, hälsofarliga miljöer, frätande miljöer, kalla miljöer, varma miljöer, fuktiga miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer

LÄNGDER 450 mm PAR PER BUNT/KARTONG 6/36 AQL 0.65

Cat. III

EN 388 3121

EN 407 44XXXX

EN 511 021

EN 374-2

145

EN 374-3 AJKL


VÄRMESKYDDANDE HANDSKAR / TUNGT ARBETE

tegera® 464 Värmehandske, nitril, bomull, Cat. III, tål kontaktvärme upp till 250°C, extra lång, för grövre arbeten LINER-MATERIAL Bomull

LÄNGDER 350 mm

MATERIAL Nitril

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

FÄRG Grå

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd

STORLEKAR (EU) 9, 10, 11

Cat. III

EN 388 3242

EN 407 x2xxxx

146


svetshandskar Svetshandskarna 채r l채ngre 채n handskar som skyddar mot v채rme.


kisebb kockázatok lättkesztyűk arbete elleni Vid precisions- och monteringsarbeten behöver dina fingrar rörelsefrihet.

Handskarna måste varaesetén smidiga, följsamma ergonomiska. Precíziós és szerelési munkák az ujjai szabadoch mozgására van szükség. Nagyon hajlékonynak, rugalmasnak és ergonómiai szempontból megfelelőnek kell a kesztyűnek lennie.

SVETSHANDSKAR / LÄTT ARBETE

tegera® 11cva Svets- och värmehandske, 0,7-0,8 mm getnarv av högsta kvalitet, Cat. II, förstärkta sömmar, för allroundarbeten INNERHANDSMATERIAL Getnarv av högsta kvalitet

PAR PER BUNT/KARTONG 12/60

OVANHANDSMATERIAL Getnarv av högsta kvalitet

FUNKTIONER Tål kontaktvärme upp till 100°C, förstärkta sömmar, vattenavvisande läder

KNÄPPNING Resår 180°

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, bra fingertoppskänsla, smidig, slitstark, bra passform

FÄRG Gul, vit STORLEKAR (EU) 8, 10, 11

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Varma ytor, smutsiga miljöer, krävande miljöer

LÄNGDER 320-350 mm

Cat. II

DISPLAY Tråd

EN 388 3121

EN 407 412X4X

EN 12477 + A1

Type B

EN 1149-2 R:0.38x10⁶‚

tegera® 126a Svets- och värmehandske, ofodrad, 0,7-0,8 mm getnarv av högsta kvalitet, Cat. II, tål kontaktvärme upp till 100°C, förstärkta sömmar, för monteringsarbeten INNERHANDSMATERIAL Getnarv av högsta kvalitet

PAR PER BUNT/KARTONG 12/60

OVANHANDSMATERIAL Getnarv av högsta kvalitet

FUNKTIONER Tål kontaktvärme upp till 100°C, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar

FODER Ofodrad

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, extremt bra fingertoppskänsla, extra smidig, slitstark, utmärkt bra passform

KNÄPPNING Resår 180° FÄRG Vit, gul STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 310-350 mm

Cat. II

EN 388 2111

DISPLAY Tråd

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Året runt-bruk, varma miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer

EN 407 412X4X

EN 12477 + A1

Type B

EN 1149-2 R:2.55x10⁵‚

148


SVETSHANDSKAR / LÄTT ARBETE

tegera® 130a Svets- och värmehandske, ofodrad, 0,7-0,8 mm getnarv, Cat. II, tål kontaktvärme upp till 100°C, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, för allroundarbeten INNERHANDSMATERIAL Getnarv OVANHANDSMATERIAL Getnarv FODER Ofodrad FÄRG Vit, gul STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 300-350 mm PAR PER BUNT/KARTONG 12/60

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, bra fingertoppskänsla, smidig, slitstark, bra passform HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Varma miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer

DISPLAY Tråd

Cat. II

FUNKTIONER Tål kontaktvärme upp till 100°C, förstärkt pekfinger, KEVLAR®-tråd i sömmarna som tål 427° C kortvarig värmeexponering och 204° C värmexponering över längre tid, flamsäker, tål svetsloppor och slipstänk

EN 388 3111

EN 407 412X4X

EN 12477 + A1

Type B

EN 1149-2 R:11,09x10⁶‚

149


közepes kockázatok medeltungt arbete elleni kesztyűk Du behöver slitstarka handskar i tåliga material. Samtidigt bör handskarna vara smidiga och följsamma.

SVETSHANDSKAR / MEDELTUNGT ARBETE

tegera® 8 Svets- och värmehandske, ofodrad, 1,0 - 1,2 mm nötnarv, nötspalt, Cat. II, tål kontaktvärme upp till 100°C, förstärkta sömmar, för allroundarbeten INNERHANDSMATERIAL Nötnarv

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

OVANHANDSMATERIAL Nötspalt

FUNKTIONER Tål kontaktvärme upp till 100°C, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, tål svetsloppor och slipstänk

FODER Ofodrad KNÄPPNING Resår 180°

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, bra fingertoppskänsla, slitstark, bra passform

FÄRG Vit, gul STORLEKAR (EU) 8, 10

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Varma miljöer, krävande miljöer

LÄNGDER 330-360 mm

Cat. II

EN 388 3142

EN 407 413X4X

EN 12477

Type B

CUT 4

tegera® 134 Svets- och värmehandske, helfodrad, 0,8-0,9 mm getnarv, KEVLAR® fiber, Nomex®, Cat. III, extra lång, förstärkta sömmar, vatten- och oljeavvisande, för allroundarbeten INNERHANDSMATERIAL Getnarv

DISPLAY Tråd

OVANHANDSMATERIAL Getnarv

FUNKTIONER Tål kontaktvärme upp till 100°C, extra lång, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, vatten- och oljeavvisande, tål svetsloppor och slipstänk

FODER Helfodrad FODERMATERIAL KEVLAR® fiber, Nomex® KNÄPPNING Resår 180°

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, bra fingertoppskänsla, slitstark, bra passform

FÄRG Brun, svart STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 395 mm PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

Cat. III

EN 388 3422

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Miljöer med risk för skärskador, varma miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, krävande miljöer

EN 407 41234X

EN 12477 + A1

Type A

EN 1149-2 R:4,11x10¹¹‚

150


SVETSHANDSKAR / MEDELTUNGT ARBETE

CUT 4

tegera® 132a Svets- och värmehandske, helfodrad, 0,8-1,2 mm getnarv av högsta kvalitet, nötnarv av högsta kvalitet, skärskyddsnivå 4, KEVLAR® fiber, Cat. II, förstärkta sömmar, vatten- och oljeavvisande, för allroundarbeten INNERHANDSMATERIAL Getnarv av högsta kvalitet

PAR PER BUNT/KARTONG 12/60

OVANHANDSMATERIAL Nötnarv av högsta kvalitet

FUNKTIONER Skärskydd enligt EN 388 nivå 4 (5), tål kontaktvärme upp till 100°C, förstärkta sömmar, vatten- och oljeavvisande

FODER Helfodrad FODERMATERIAL KEVLAR® fiber KNÄPPNING Resår 180° FÄRG Brun, svart STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 LÄNGDER 310-370 mm

Cat. II

EN 388 3432

DISPLAY Tråd

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, bra fingertoppskänsla, slitstark, bra grepp, utmärkt bra passform HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Varma miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer

EN 407 41324X

EN 12477 + A1

Type A

EN 1149-2 R:0.130x10⁹‚

tegera® 118a Svets- och värmehandske, ofodrad, 0,7-0,8 mm getnarv, nötspalt, Cat. II, förstärkta sömmar, tål svetsloppor och slipstänk, för allroundarbeten INNERHANDSMATERIAL Getnarv

DISPLAY Tråd

OVANHANDSMATERIAL Nötspalt

FUNKTIONER Tål kontaktvärme upp till 100°C, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, tål svetsloppor och slipstänk

FODER Ofodrad KNÄPPNING Resår 180°

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, bra fingertoppskänsla, bra passform

FÄRG Gul, vit STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12 LÄNGDER 310-360 mm PAR PER BUNT/KARTONG 12/60

Cat. II

EN 388 3121

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Året runt-bruk, varma miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer

EN 407 412X4X

EN 12477 + A1

Type B

EN 1149-2 R:12.21x10⁶‚

151


magas kockázatok tungtkesztyűk arbete elleni Du arbetar med grova material som ställer krav på att handskarna är tillverkade i kraftiga och mycket material. Durva anyagokkal dolgozik, ezért erős,slitstarka strapabíró anyagból készült kesztyűre van szüksége.

SVETSHANDSKAR / TUNGT ARBETE

tegera® 19 Svets- och värmehandske, helfodrad, 1,2-1,4 mm nötspalt av högsta kvalitet, jersey, Cat. II, tål kontaktvärme upp till 100°C, förstärkta sömmar, för grövre arbeten INNERHANDSMATERIAL Nötspalt av högsta kvalitet

LÄNGDER 310-360 mm

OVANHANDSMATERIAL Nötspalt av högsta kvalitet

FUNKTIONER Tål kontaktvärme upp till 100°C, förstärkta sömmar, flamsäker, tål svetsloppor och slipstänk

FODER Helfodrad FODERMATERIAL Jersey

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, bra fingertoppskänsla, mycket slitstark, bra passform

KNÄPPNING Resår 180° FÄRG Gul

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Varma miljöer, krävande miljöer

STORLEKAR (EU) 8, 9, 10, 11

EN EXTRA VÄNSTERHANDSKE FINNS ATT KÖPA SEPARAT, TEGERA® LEFT 19-10

Cat. II

EN 388 3143

EN 407 41324X

EN 12477 + A1

Type A

EN 1149-2 R:26,138x10⁶‚

CUT 3

tegera® 585 Svets- och värmehandske, helfodrad, 1,3-1,5 mm nötspalt av högsta kvalitet, aluminium, skärskyddsnivå 3, KEVLAR® fiber, Cat. III, tål kontaktvärme upp till 250°C, vatten- och oljeavvisande innerhand, för allroundarbeten INNERHANDSMATERIAL Nötspalt av högsta kvalitet OVANHANDSMATERIAL Aluminium FODER Helfodrad FODERMATERIAL KEVLAR® fiber KNÄPPNING Kardborre FÄRG Silver, röd STORLEKAR (EU) 8, 9, 10, 11, 12 LÄNGDER 375-415 mm PAR PER BUNT/KARTONG 3/30

Cat. III

EN 388 3344

DISPLAY Tråd FUNKTIONER Skärskydd enligt EN 388 nivå 3 (5), tål kontaktvärme upp till 250°C, vatten- och oljeavvisande innerhand, tål svetsloppor och slipstänk EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, bra fingertoppskänsla, smidig, bra passform HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Miljöer med risk för skärskador, varma ytor, varma miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer

EN 407 423344

EN 12477 + A1

Type A

EN 1149-2 R:41.8*10⁶‚

152


153


154


engĂĽngs och/eller kemikalieskyddshandskar

155


Skydda dig mot farliga kemikalier Om du hanterar oljor och kemikalier utan att skydda dina händer, utsätter du dig inte bara för hudskador, utan också för skador på nervsystem och inre organ. Du kan också drabbas av hudirritationer, överkänslighet eller frätskador.

fråga oss Använd alltid vår kemikalieskyddsguide, eller rådfråga våra säljare, när du väljer handskar. Kemikalieskyddshandskar är avsedda för endagsbruk. Ibland till och med kortare perioder.

tänk på detta när du väljer kemikalieskyddshandskar: ˾ Ett handskmaterial som skyddar bra mot en viss kemikalie, kan skydda mycket dåligt mot kemikalieblandningar. ˾ Kemikalieskyddshandskar är som regel avsedda för endagsbruk. De ska inte återanvändas. ˾ En använd handske är kontaminerad av kemikalien och det finns risk att huden utsätts för hälsoskadliga ämnen när den hanteras. ˾ Högre temperatur förkortar tiden för kemikalien att tränga igenom. ˾ Tjockare material ger – generellt – längre genombrottstid. ˾ När en kemikalie har absorberats, fortsätter den att tränga igenom (permeera) skyddshandsken. ˾ Permeation genom skyddshandsken sker på molekylär nivå och är därför inte synlig för ögat. ˾ Även den bästa handske förlorar sina skyddande egenskaper om den blir mekaniskt skadad och när kemikalien har trängt igenom den. ˾ Kemikalier som är starkt frätande kan förstöra handskmaterialet genom nedbrytning före angiven genombrottstid.

PERMEATION är en process där kemikalien löses i och passerar handskmaterialet på molekylär nivå. PENETRATION innebär att kemikalien flödar genom hål och defekter i handskmaterialet. DEGRADATION är en försämring av handskmaterialets fysiska motstånd orsakat av kemisk påverkan.

156


oväntade effekter kan uppstå när kemikalier blandas Två kemikalier med kända egenskaper kan ge oväntade effekter när de blandas. Därför är det i princip omöjligt att testa alla tänkbara kemikaliekombinationer, eftersom antalet är enormt. Det finns modeller som kan användas för att beräkna kombinationseffekter utifrån kunskap om de ingående ämnena. De bygger dock på att det ska finnas data och att verkningsmekanismen är densamma för de ingående kemikalierna. Modellerna kan alltså bara användas för grupper av kemikalier som verkar på likartat sätt – inte för den komplexa blandning som vi är utsatta för i verkligheten. Kontakta någon av våra säljare så får du hjälp med att hitta en lämplig handske mot aktuell kemikalieblandning.

157


Kemikalieskyddsguide

Farlighet

Polyvinylklorid PVC

Viton®

Polyvinylalkohol PVAL

Polyeten - PE

Nitril

Xi = Irriterande Cx = Starkt frätande C = Frätande F+ = Extremt brandfarligt F = Mycket brandfarligt 3 efter K eller M = Misstänkt kan ge cancer eller mutagen

Neoprengummi

Latex/Naturgummi

Butylgummi

Farlighet

Polyvinylklorid PVC

T+ = Mycket giftigt T = Giftigt K = Kan ge cancer M = Kan ge genetiska skador S = Kan ge allergi R = Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga Xn = Hälsoskadligt

Kemikalienamn (Synonym) Viton®

Polyvinylalkohol PVAL

Polyeten - PE

Nitril

Neoprengummi

Latex/Naturgummi

Kemikalienamn (Synonym)

Butylgummi

Ljusgröna fält representerar mer än 4 timmars skydd mot genombrott och mörkgröna fält representerar mer än 8 timmars skydd mot genombrott. Ljusgrönt fält indikerar även om provning om permeationsprovning avbrutits efter 4 timmar. Observera: Rekommendationerna är baserade på rapporter från permeationsprovningar som genomförts vid rumstemperatur under kontinuerlig kontakt. Vid högre temperatur kan genombrottstiden förkortas.

Acetaldehyd

Xn, K3, F+

Dietylentriamin

C, X, S

Aceton

F

Diglycidyleter av bisfenol A

Xi, S

Acetonitril

T, F

Diisobutylketon

Xi

Akrylamid, 30-70%

T, K2, M, R, S

Diisopropylamin

C, Xi, F

Akrylnitril

T, K2, F

2-(Dietylamino)etanol

C, Xn

Akrylsyra

C

1,2-Diklorbensen (o-Diklorbensen)

Xi

Allylalkohol

T

1,2-Dikloretylen

Xn, F

Allylamin

T

N,N-Dimetylacetamid

T, R

Allylklorid (3-Klorpropen)

T+, F

N,N-Dimetylanilin (DMA)

T, K3

Ammoniumfluorid, 30-70%

T+, F

Dimetylformamid (DMF)

T

Ammoniaklösning, 30%

C

Dimetylsulfat

T+, K2, M, S, C

Anilin

T, C3

Dimetylsulfoxid

Xi

Batterisyra

C

Di-n-butylftalat (DBP)

T, R

Bensen

T, K1

Dioctylftalat (DOP)

T, R

Bensin, blyfri

T, K2

1,4-Dioxan

Xn, K3, F

Bensylklorid

T, K2

Dynamit

T+

Benzaldehyd

Xn, K3, F+

Epiklorhydrin

T, K2, S, C

3-Brompropionsyra

C

Epoxy, bas/accelerator

Xn, S

Bromvätesyra, 30-70%

Cx

Etanol (Etylalkohol)

F

Etanolamin

Xi

n-Butylacetat n-Butanol (Butylalkohol)

Xi

Etylacetat

Xi, F

Butylakrylat

Xi, S

Etylakrylat

Xi, S, F

n-Butylamin

X, C, F

Etylamin (Monoetylamin)

Xi, F+

Butylglykol (2-Butoxietanol)

Xi

Etylbensen

Xn, F

Butylglykolacetat (2-Butoxietylacetat)

X, C, F

Etylendiamin (1,2-Diaminoetan)

Xn, C, S

gamma-Butyrolakton

X

Etylendiklorid (1,2-Dikloretan)

T, K2

Cyclohexan

Xi

Etylenglykol

Xn

Cyclohexanol

Xi

Etylenoxidgas

T, K2, M, F+

Cyklohexanon

X

Etyleter (Dietyleter)

Xn, F+

Diesel

X, K3, F

Etylglykol (2-Etoxietanol)

T, R

Dietanolamin

Xi

Etylglykolacetat (2-Etoxietylacetat)

T, R

Dietylamin

C, X, F

Etylmetacrylat

Xi, S, F

Dietyldiklorsilan

C, F

Fenol, > 70%

T, C

Dietylenglykol

Xn

Rekommendationerna gäller inte för tunna (< 0,3 mm) Naturgummi, Neoprene, Nitril samt PVC handskar Rekommenderas > 8 tim. Rekommenderas > 4 tim. Försiktighet 1 - 4 tim.

Rekommenderas ej < 1 tim (degradation kan förekomma). Ej provat.

158


Farlighet

Polyvinylklorid PVC

Viton®

Polyvinylalkohol PVAL

Polyeten - PE

Nitril

Neoprengummi

Latex/Naturgummi

Butylgummi

Farlighet

Polyvinylklorid PVC

Kemikalienamn (Synonym) Viton®

Polyvinylalkohol PVAL

Polyeten - PE

Nitril

Neoprengummi

Latex/Naturgummi

Butylgummi

Kemikalienamn (Synonym)

Fluorvätesyra, 30-70%

T+, Cx

Metylisobutylketon (MIBK)

Xn, F

Formaldehyd, 30-70%

T, C, S

Metyljodid (Jodmetan)

T, K

Fosforsyra, >70%

C

Metylmetakrylat

Xi, S

Fotogen

Xn

Metyltert-butyleter (MTBE)

Xi, F

Freon 113/TF

Morfolin

C

Furfural (2-Furaldehyd)

T, K3

Myrsyra, >70%

Cx

Furfurylalkohol

Xn

Natriumhydroxid, 30-70%

Cx

Garvsyra

T, C

Natriumhypoklorit, 30-70%

C

Glutaraldehyd, 30-70%

T, S

Nikotin

T+

Heptan

Nitrobensen

T, K3 T+

Hexametylen-1,6-diisocyanat

T, S

Nitroglycerol (Nitroglycerin)

Hexametyldisilasan

Xn, C, F

Nitroglykol

T+

n-Hexan

Xn

Nitrometan

Xn

Hydraulolja

Xn

2-Nitropropan

T, K

Hydrazin

T, C, K2

2-Nitrotoluen

T

Hydrokinon

X, S, K3, M3

Oleinsyra (Oljesyra)

Xi

2-Hydroxyetylakrylat

T, S

Oxalsyra

Xn

2-Hydroxyetylmetakrylat (HEMA)

Xi, S

Palmitinsyra

Xi

Isoforondiisocyanat (IDI)

T, S

Pentaklorfenol

T+, K3

Isobutanol (Isobutylalkohol)

Xi

n-Pentan

Xn, F+

Isopropanol (Isopropylalkohol)

Xi

Perkloretylen (Tetrakloretylen)

Xn, K3

Kaliumhydroxid, 30-70%

Cx

Perklorsyra, 30-70% (Överklorsyra)

Cx

Kaprylsyra (Oktansyra)

C

Pikrinsyra

T

Klorbensen

Xn

Piperazin

C, S

2-Kloretanol

T+

Polyklorinerade bifenyler (PCB)

Xn

Klorgas

T

n-Propanol (Propylalkohol)

Xi, F

1-Klornaftalen

Xn

1,2-Propylenoxid

T, K, M, F+

Kloroform (Triklormetan)

Xn, K3

Pyridin

Xn, F

Kloropren (2-Klor-1,3-butadien)

Xn, F

Round Up® (Glyfosat)

Xi

o-Klortoluen (2-Klortoluen)

Xn

Salpetersyra, 30-70%

Cx T, Cx

Klorättiksyra (Monoklorättiksyra)

T, C

Saltsyra 37%

Koldisulfid

T, R

Smörjolja

Xn

Koltetraklorid

T, K3

Smörsyra (Butyrsyra)

C

Kresol

T, C

Styren (Vinylbensen)

Xn

Kromsyra, 30-70%

T, Cx, K, S

Svavelsyra, >70%

Cx

Kumen (Isopropylbensen)

Xn

Terpentin

Xn, S

Kungsvatten

Cx

Tetrahydrofuran

Xi, F

Lacknafta (Lågaromatnafta)

Xn

Toluen

Xn, F

Laurinsysra, 30-70% Limonen

Xi, S

Toluen-2,4-diisocyanat (TDI)

T+, S, K3

o-Toluidin

T, K

Maleinsyra

Xi

1,1,1-Trikloretan (Metylkloroform)

Xn

Merkaptoättiksyra (Tioglykolsyra)

T, C

Trikresylfosfat

T

Metakrylsyra

Cx, Xn

Trietanolamin, >70% (TEA)

Xi

Metanol (Metylalkohol)

T

Trietylamin

C, Xn. F

Metylacetat

Xi, F

Trietylentetraamin (TETA)

Xn, S

Metylamin, 30-70%

Xi, F+

Trikloretylen (TRI)

T, K, M

Metylenbisfenyl-4,4’-diisocyanat

Xn, S

Triklorättiksyra

Cx

Metylenbromid (Dibromometan)

Xn

Vinylidenkorid (1,1-Dikloretylen)

Xn, F+

4,4-Metylendianilin (MDA)

T, K, S

Vinylkloroidgas (Kloretan)

T, K, F+

Metylenklorid (Diklormetan)

Xn, K3

Väteperoxid, 30-70%

C

Metyletylketon (MEK)

Xi, F

Xylen

Xi

Metylglykol (2-Metoxietanol)

T, R

Ättiksyra (Isättika)

Cx

Metylglykolacetat (2-Metoxietylacetat)

T, R

Ättiksyraanhydrid

C

159


engångs och/eller kemikalieskyddshandskar Våra kemikalieskyddshandskar finns i de flesta skyddsmaterial som förekommer på marknaden. Använd alltid vår kemikalieskyddsguide eller rådfråga våra säljare när du väljer handskar. Kemikalieskyddshandskar är avsedda för endagsbruk. Ibland till och med kortare perioder. Om du bedömer att risken för skador är minimal kan du välja handskar i kategori I. Om skaderisken är högre välj, utifrån ditt behov – en handske ur kategori II eller III.


kisebb kockázatok engångshandskar elleni kesztyűk Vid precisions- och monteringsarbeten behöver dina fingrar rörelsefrihet.

Handskarna måste varaesetén smidiga, följsamma ergonomiska. Precíziós és szerelési munkák az ujjai szabadoch mozgására van szükség. Nagyon hajlékonynak, rugalmasnak és ergonómiai szempontból megfelelőnek kell a kesztyűnek lennie.

ENGÅNGS OCH/ELLER KEMIKALIESKYDDSHANDSKAR – EGENSKAPER OCH FÖRDELAR ˾ Nitril (NBR) är följsamt, elastiskt, punkteringsresistent, hållbart och godkänt för livsmedelsanvändning. Vi har även acceleratorfria alternativ. ˾ Neopren är mjukt, punkteringsresistent och hållbart. ˾ Latex/naturgummi (NR) är mjukt, slitagetåligt och ger bra grepp i torra miljöer. ˾ Polyvinylklorid (PVC/VINYL) är mjukt och kan användas i båda tunna och tjocka handskar. ˾ Polyeten (PE) är perfekt för tunna engångshandskar och är godkänt för livsmedelsanvändning. PE har mycket begränsade skyddsegenskaper. ˾ Butylgummi (IIR) är mjukt och effektivt på områden där andra gummimaterial inte är effektiva. ˾ Laminat används i kemikalieskyddshandskar och är effektiva mot en mängd olika kemikalier, men har mycket begränsad komfort. ˾ Viton används i kemikalieskyddshandskar och är effektivt mot aromatiska organiska sammansättningar och lösningsmedel. ˾ Polyvinylalkohol (PVAL) används i kemikalieskyddshandskar och skyddar mot de flesta organiska sammansättningar. kemikalie

lämpligt

olämpligt

Alifatiska lösningsmedel

Nitril

Neopren

Starka syror och alkalier

Neopren

Latex

Keton

Butylgummi

Nitril

Aromatiska organiska lösningsmedel

Viton, Laminat

Nitril, Neopren, Butylgummi, Latex, PVC

Alkohol

Neopren, Latex

Nitril, PVC

NITRILE

tegera® 858 Engångshandske, 0,15 mm nitril, acceleratorfri, puderfri, Cat. III, extra lång, acceleratorfri, latexfri, för precisionsarbeten MATERIAL Nitril, acceleratorfri

DISPLAY Box

TJOCKLEK 0,15 mm

FUNKTIONER Skydd mot stänk av kemikalier, godkänd för mathantering, extra lång, latexfri

INSIDA Puderfri FÄRG Lila STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 280 mm LÅDOR PER KARTONG 10 STYCK PER LÅDA 100

EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, extra smidig, utmärkt bra passform HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Kemiska riskmiljöer, mikrobiologiska riskmiljöer, engångsbruk, våta miljöer, fuktiga miljöer, smutsiga miljöer

AQL 1.5

Cat. III

EN 388 210X

Mer information om kemikalieskyddshandskar och engångshandskar finns i kapitlet ”Skydda dina händer ” och på sidorna ”Materiallära”.

EN 374-2

EN 374-3

161


ENGÅNGS OCH/ELLER KEMIKALIESKYDDSHANDSKAR / LÄTT ARBETE

NITRILE

tegera® 84101 Engångshandske, 0,10 mm nitril, extra fingertoppsgrepp, puderfri, Cat. III, godkänd för mathantering, latexfri, för precisionsarbeten MATERIAL Nitril

STYCK PER LÅDA 20

TJOCKLEK 0,10 mm

AQL 1.5

INSIDA Puderfri

DISPLAY Box med Eurohål

GREPPMÖNSTER Extra fingertoppsgrepp

FUNKTIONER Skydd mot stänk av kemikalier, godkänd för mathantering

FÄRG Blå STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10 LÄNGDER 240 mm

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Engångsbruk, fuktiga miljöer, smutsiga miljöer

LÅDOR PER KARTONG 40

Cat. III

EGENSKAPER Extremt bra fingertoppskänsla, extra smidig, bra grepp, bra passform

EN 374-2

EN 374-3

NITRILE

tegera® 84301 Engångshandske, 0,06 mm nitril, extra fingertoppsgrepp, puderfri, Cat. III, godkänd för mathantering, latexfri, för precisionsarbeten MATERIAL Nitril

STYCK PER LÅDA 200

TJOCKLEK 0,06 mm

AQL 1.5

INSIDA Puderfri

DISPLAY Box

GREPPMÖNSTER Extra fingertoppsgrepp

FUNKTIONER Skydd mot stänk av kemikalier, godkänd för mathantering

FÄRG Blå STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 240 mm

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Engångsbruk, smutsiga miljöer

LÅDOR PER KARTONG 10

Cat. III

EGENSKAPER Extremt bra fingertoppskänsla, extra smidig

EN 374-2

EN 374-3

NITRILE

tegera® 84501 Engångshandske, 0,10 mm nitril, extra fingertoppsgrepp, puderfri, Cat. III, godkänd för mathantering, latexfri, för precisionsarbeten MATERIAL Nitril

AQL 1.5

TJOCKLEK 0,10 mm

DISPLAY Box

INSIDA Puderfri

FUNKTIONER Skydd mot stänk av kemikalier, godkänd för mathantering, latexfri, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

GREPPMÖNSTER Extra fingertoppsgrepp FÄRG Blå STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 240 mm

EGENSKAPER Extremt bra fingertoppskänsla, extra smidig, slitstark, bra passform HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Engångsbruk, våta miljöer, smutsiga miljöer

LÅDOR PER KARTONG 10 STYCK PER LÅDA 100

Cat. III

EN 374-2

EN 374-3

IEC 61340-5-1 R: 1.6x10⁷ ‚ – 2.4x10⁷ ‚

162


ENGÅNGS OCH/ELLER KEMIKALIESKYDDSHANDSKAR / LÄTT ARBETE

NITRILE

tegera® 846 Engångshandske, 0,19 mm nitril, puderfri, Cat. III, godkänd för mathantering, extra lång, latexfri, för precisionsarbeten MATERIAL Nitril

AQL 1.5

TJOCKLEK 0,19 mm

DISPLAY Påse

INSIDA Puderfri

FUNKTIONER Skydd mot stänk av kemikalier, godkänd för mathantering, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

FÄRG Blå STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 LÄNGDER 290 mm STYCK PER BUNT/KARTONG 50/500 STYCK PER PÅSE 50 PÅSAR PER KARTONG 10

Cat. III

EN 388 1001

EGENSKAPER Extra smidig, slitstark, bra passform HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Mikrobiologiska riskmiljöer, våta miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer

EN 374-2

EN 374-3

IEC 61340-5-1 R: 2.2x10⁷ ‚ – 2.4x10⁷ ‚

NITRILE

tegera® 843 Engångshandske, 0,06 mm nitril, puderfri, Cat. III, godkänd för mathantering, latexfri, för precisionsarbeten MATERIAL Nitril

AQL 1.5

TJOCKLEK 0,06 mm

DISPLAY Box

INSIDA Puderfri

FUNKTIONER Skydd mot stänk av kemikalier, godkänd för mathantering, latexfri

FÄRG Lila STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10 LÄNGDER 240 mm

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Kemiska riskmiljöer, mikrobiologiska riskmiljöer, våta miljöer, fuktiga miljöer, smutsiga miljöer

LÅDOR PER KARTONG 10 STYCK PER LÅDA 100

Cat. III

EGENSKAPER Extremt bra fingertoppskänsla, extra smidig, utmärkt bra passform

EN 374-2

EN 374-3

NITRILE

tegera® 848 Engångshandske, 0,12 mm nitril, acceleratorfri, puderfri, Cat. III, extra lång, latexfri, för precisionsarbeten MATERIAL Nitril, acceleratorfri

DISPLAY Box

TJOCKLEK 0,12 mm

FUNKTIONER Skydd mot stänk av kemikalier, godkänd för mathantering, extra lång, latexfri

INSIDA Puderfri FÄRG Lila STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 290 mm LÅDOR PER KARTONG 10 STYCK PER LÅDA 100

EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, smidig, bra passform HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Kemiska riskmiljöer, mikrobiologiska riskmiljöer, engångsbruk, våta miljöer, fuktiga miljöer, smutsiga miljöer

AQL 1.5

Cat. III

EN 374-2

EN 374-3

163


ENGÅNGS OCH/ELLER KEMIKALIESKYDDSHANDSKAR / LÄTT ARBETE

NITRILE

tegera® 849 Engångshandske, 0,19 mm nitril, puderfri, Cat. III, extra lång, latexfri, för precisionsarbeten

MATERIAL Nitril

FUNKTIONER Skydd mot stänk av kemikalier, högt punkteringsmotstånd jämfört med likvärdiga handskar, godkänd för mathantering, extra lång, latexfri, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

TJOCKLEK 0,19 mm INSIDA Puderfri FÄRG Svart STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12 LÄNGDER 290 mm LÅDOR PER KARTONG 10

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, bra fingertoppskänsla, smidig, mycket slitstark, bra grepp, bra passform HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Kemiska riskmiljöer, mikrobiologiska riskmiljöer, hälsofarliga miljöer, frätande miljöer, engångsbruk, våta miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer

STYCK PER LÅDA 50 AQL 1.5 DISPLAY Box

Cat. III

EN 388 1001

EN 374-2

EN 374-3

IEC 61340-5-1 R: 4.3x10⁷ ‚ – 4.7x10⁷ ‚

NITRILE

tegera® 184 Kemikalieskyddshandske, 0,20 mm nitril, oflossad, Cat. III, latexfri, för precisionsarbeten

MATERIAL Nitril

FUNKTIONER Skydd mot stänk av kemikalier, godkänd för mathantering, latexfri, olje- och fettresistent

TJOCKLEK 0,20 mm INSIDA Oflossad

EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, extra smidig, bra grepp, bra passform

FÄRG Blå STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 330 mm PAR PER BUNT/KARTONG 10/100 AQL 0.65 DISPLAY Påse med Eurohål

Cat. III

EN 374-2

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Kemiska riskmiljöer, mikrobiologiska riskmiljöer, hälsofarliga miljöer, frätande miljöer, våta miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer

EN 374-3

LATEX

tegera® 833 Engångshandske, 0,10 mm latex, puderfri, Cat. III, godkänd för mathantering, för precisionsarbeten MATERIAL Latex

STYCK PER LÅDA 100

TJOCKLEK 0,10 mm

AQL 1.5

INSIDA Puderfri

DISPLAY Box

FÄRG Vit

FUNKTIONER Skydd mot stänk av kemikalier, godkänd för mathantering, elastisk

STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10 LÄNGDER 240 mm

EGENSKAPER Extra smidig, bra passform

LÅDOR PER KARTONG 10

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Våta miljöer, fuktiga miljöer, smutsiga miljöer

Cat. III

EN 374-2

EN 374-3

164


ENGÅNGS OCH/ELLER KEMIKALIESKYDDSHANDSKAR / LÄTT ARBETE

NEOPRENE

tegera® 836 Engångshandske, 0,12 mm neopren, extra fingertoppsgrepp, puderfri, Cat. III, latexfri, för precisionsarbeten MATERIAL Neopren

AQL 1.5

TJOCKLEK 0,12 mm

DISPLAY Box

INSIDA Puderfri

FUNKTIONER Skydd mot stänk av kemikalier, elastisk

GREPPMÖNSTER Extra fingertoppsgrepp FÄRG Grön STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10 LÄNGDER 240 mm

EGENSKAPER Extremt bra fingertoppskänsla, extra smidig, slitstark, bra grepp, utmärkt bra passform HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Frätande miljöer, engångsbruk

LÅDOR PER KARTONG 10 STYCK PER LÅDA 100

Cat. III

EN 374-2

EN 374-3

NEOPRENE

tegera® 837 Engångshandske, 0,12 mm neopren, extra fingertoppsgrepp, puderfri, Cat. III, extra lång, latexfri, för precisionsarbeten MATERIAL Neopren

AQL 1.5

TJOCKLEK 0,12 mm

DISPLAY Box

INSIDA Puderfri

FUNKTIONER Skydd mot stänk av kemikalier, elastisk

GREPPMÖNSTER Extra fingertoppsgrepp FÄRG Grön STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10 LÄNGDER 290 mm

EGENSKAPER Extremt bra fingertoppskänsla, extra smidig, slitstark, bra grepp, utmärkt bra passform HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Frätande miljöer, engångsbruk

LÅDOR PER KARTONG 10 STYCK PER LÅDA 100

Cat. III

EN 374-2

EN 374-3

EN 421

PVC (VINYL)

tegera® 819 Engångshandske, 0,08 mm PVC (Vinyl), puderfri, Cat. II, latexfri, vattentät, för precisionsarbeten

MATERIAL PVC (Vinyl)

STYCK PER LÅDA 100

TJOCKLEK 0,08 mm

AQL 1.5

INSIDA Puderfri

DISPLAY Box

FÄRG Transparent

EGENSKAPER Smidig, bra passform

STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Mikrobiologiska riskmiljöer, engångsbruk, våta miljöer, fuktiga miljöer, smutsiga miljöer

LÄNGDER 240 mm LÅDOR PER KARTONG 10

Cat. II

EN 374-2

165


ENGÅNGS OCH/ELLER KEMIKALIESKYDDSHANDSKAR / LÄTT ARBETE

PVC (VINYL)

tegera® 825 Engångshandske, 0,10 mm PVC (Vinyl), puderfri, Cat. II, vattentät, för precisionsarbeten

MATERIAL PVC (Vinyl)

STYCK PER LÅDA 100

TJOCKLEK 0,10 mm

AQL 1.5

INSIDA Puderfri

DISPLAY Box

FÄRG Transparent

EGENSKAPER Smidig

STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Mikrobiologiska riskmiljöer, våta miljöer, fuktiga miljöer, smutsiga miljöer

LÄNGDER 240 mm LÅDOR PER KARTONG 10

Cat. II

EN 374-2

PVC (VINYL)

tegera® 817 Engångshandske, 0,08 mm PVC (Vinyl), ftalatfri, puderfri, Cat. II, ftalatfri, latexfri, för precisionsarbeten MATERIAL PVC (Vinyl), ftalatfri

AQL 1.5

TJOCKLEK 0,08 mm

DISPLAY Box

INSIDA Puderfri

FUNKTIONER Godkänd för mathantering, ftalatfri

FÄRG Transparent STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11

EGENSKAPER Smidig

LÄNGDER 240 mm

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Mikrobiologiska riskmiljöer, engångsbruk, våta miljöer, fuktiga miljöer, smutsiga miljöer

LÅDOR PER KARTONG 10 STYCK PER LÅDA 100

Cat. II

EN 374-2

PE

tegera® 555 Engångshandske, 0,02 mm PE, struktur, Cat. I, vattentät, för precisionsarbeten

MATERIAL PE

STYCK PER PÅSE 100

TJOCKLEK 0,02 mm

PÅSAR PER KARTONG 80

GREPPMÖNSTER Struktur

DISPLAY Påse

FÄRG Transparent

FUNKTIONER Godkänd för mathantering

STORLEKAR (EU) 8, 10

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Engångsbruk, fuktiga miljöer, smutsiga miljöer

LÄNGDER 300 mm

Cat. I

EN 420

166


ENGÅNGS OCH/ELLER KEMIKALIESKYDDSHANDSKAR / LÄTT ARBETE

PE

tegera® 558 Engångshandske, 0,02 mm PE, struktur, Cat. I, vattentät, för precisionsarbeten

MATERIAL PE

LÅDOR PER KARTONG 5

TJOCKLEK 0,02 mm

STYCK PER LÅDA 50

GREPPMÖNSTER Struktur

DISPLAY Hangtag med Eurohål

FÄRG Transparent

FUNKTIONER Godkänd för mathantering

LÄNGDER 300 mm

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Engångsbruk, fuktiga miljöer

Cat. I

EN 420

167


közepes kockázatok medeltungt arbete elleni kesztyűk Du behöver slitstarka handskar i tåliga material. Samtidigt bör handskarna vara smidiga och följsamma.

ENGÅNGS OCH/ELLER KEMIKALIESKYDDSHANDSKAR / MEDELTUNGT ARBETE

NITRILE

tegera® 18602 Kemikalieskyddshandske, 0,28 mm nitril, sömlöst, nylon, diamant greppmönster, Cat. III, latexfri, för allroundarbeten LINER-MATERIAL Sömlöst, nylon

DISPLAY Påse

MATERIAL Nitril

FUNKTIONER Skydd mot kemikalier, godkänd för mathantering, olje- och fettresistent

TJOCKLEK 0,28 mm GREPPMÖNSTER Diamant greppmönster FÄRG Grön STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 350 mm PAR PER BUNT/KARTONG 6/60 AQL 0.65

Cat. III

EN 388 2121

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, extra smidig, slitstark, bra grepp, extra bekväm HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Kemiska riskmiljöer, mikrobiologiska riskmiljöer, hälsofarliga miljöer, frätande miljöer, våta miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer

EN 374-2

EN 374-3 AJKL

NITRILE

tegera® 18603 Kemikalieskyddshandske, 0,38 mm nitril, sömlöst, nylon, diamant greppmönster, Cat. III, latexfri, för allroundarbeten LINER-MATERIAL Sömlöst, nylon

DISPLAY Påse

MATERIAL Nitril

FUNKTIONER Skydd mot kemikalier, godkänd för mathantering, latexfri, olje- och fettresistent

TJOCKLEK 0,38 mm GREPPMÖNSTER Diamant greppmönster FÄRG Grön STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 350 mm PAR PER BUNT/KARTONG 6/60 AQL 0.65

Cat. III

EN 388 3121

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, extra smidig, slitstark, bra grepp, extra bekväm HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Kemiska riskmiljöer, mikrobiologiska riskmiljöer, hälsofarliga miljöer, frätande miljöer, våta miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer

EN 374-2

EN 374-3 AJKL

168


ENGÅNGS OCH/ELLER KEMIKALIESKYDDSHANDSKAR / MEDELTUNGT ARBETE

NITRILE

tegera® 18601 Kemikalieskyddshandske, 0,38 mm nitril, diamant greppmönster, flossad, Cat. III, latexfri, oljeoch fettresistent, för allroundarbeten MATERIAL Nitril

FUNKTIONER Skydd mot kemikalier, godkänd för mathantering, latexfri, förböjda fingrar

TJOCKLEK 0,38 mm INSIDA Flossad GREPPMÖNSTER Diamant greppmönster FÄRG Grön STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 330 mm PAR PER BUNT/KARTONG 12/144

EGENSKAPER Smidig, slitstark, bra grepp, bra passform, bekväm HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Kemiska riskmiljöer, mikrobiologiska riskmiljöer, hälsofarliga miljöer, frätande miljöer, våta miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer

AQL 0.65

Cat. III

EN 388 4101

EN 374-2

EN 374-3 AJKL

NITRILE

tegera® 186 Kemikalieskyddshandske, 0,38 mm nitril, diamant greppmönster, flossad, Cat. III, latexfri, för allroundarbeten MATERIAL Nitril

DISPLAY Påse med Eurohål

TJOCKLEK 0,38 mm

FUNKTIONER Skydd mot kemikalier, godkänd för mathantering, latexfri, olje- och fettresistent

INSIDA Flossad GREPPMÖNSTER Diamant greppmönster FÄRG Grön STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12 LÄNGDER 310 mm PAR PER BUNT/KARTONG 10/100 AQL 0.65

Cat. III

EN 388 3001

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, smidig, bekväm HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Kemiska riskmiljöer, mikrobiologiska riskmiljöer, hälsofarliga miljöer, frätande miljöer, våta miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer

EN 374-2

EN 374-3 JKL

NITRILE

tegera® 187 Kemikalieskyddshandske, 0,38 mm nitril, diamant greppmönster, oflossad, Cat. III, latexfri, för allroundarbeten MATERIAL Nitril

AQL 0.65

TJOCKLEK 0,38 mm

DISPLAY Påse med Eurohål

INSIDA Oflossad

FUNKTIONER Skydd mot kemikalier

GREPPMÖNSTER Diamant greppmönster

EGENSKAPER Smidig, bra grepp, bra passform

FÄRG Grön

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Kemiska riskmiljöer, mikrobiologiska riskmiljöer, hälsofarliga miljöer, frätande miljöer, våta miljöer, smutsiga miljöer

STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12 LÄNGDER 310 mm PAR PER BUNT/KARTONG 10/100

Cat. III

EN 388 3001

EN 374-2

EN 374-3 JKL

169


ENGÅNGS OCH/ELLER KEMIKALIESKYDDSHANDSKAR / MEDELTUNGT ARBETE

NITRILE

tegera® 47 Kemikalieskyddshandske, 0,45 mm nitril, diamant greppmönster, flossad, Cat. III, latexfri, för allroundarbeten MATERIAL Nitril

DISPLAY Påse med Eurohål

TJOCKLEK 0,45 mm

FUNKTIONER Skydd mot kemikalier, godkänd för mathantering, latexfri

INSIDA Flossad GREPPMÖNSTER Diamant greppmönster FÄRG Grön STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 330 mm PAR PER BUNT/KARTONG 10/100 AQL 0.65

Cat. III

EN 388 3102

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, mycket slitstark, bra grepp, bra passform, bekväm HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Kemiska riskmiljöer, mikrobiologiska riskmiljöer, hälsofarliga miljöer, frätande miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer

EN 374-2

EN 374-3 AJL

NITRILE

tegera® 48 Kemikalieskyddshandske, 0,60 mm nitril, diamant greppmönster, oflossad, Cat. III, extra lång, latexfri, för allroundarbeten MATERIAL Nitril

DISPLAY Påse

TJOCKLEK 0,60 mm

FUNKTIONER Skydd mot kemikalier, godkänd för mathantering, extra lång, latexfri

INSIDA Oflossad GREPPMÖNSTER Diamant greppmönster FÄRG Grön STORLEKAR (EU) 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 450 mm PAR PER BUNT/KARTONG 6/36 AQL 0.65

Cat. III

EN 388 4102

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, mycket slitstark, bra grepp, bra passform, bekväm HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Kemiska riskmiljöer, mikrobiologiska riskmiljöer, hälsofarliga miljöer, frätande miljöer, våta miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer

EN 374-2

EN 374-3 FKL

NITRILE

tegera® 183 Kemikalieskyddshandske, 0,38 mm nitril, diamant greppmönster, flossad, Cat. III, för allroundarbeten MATERIAL Nitril

DISPLAY Påse med Eurohål

TJOCKLEK 0,38 mm

FUNKTIONER Skydd mot kemikalier, godkänd för mathantering, latexfri

INSIDA Flossad GREPPMÖNSTER Diamant greppmönster FÄRG Blå STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 310 mm PAR PER BUNT/KARTONG 10/100 AQL 0.65

Cat. III

EN 388 3001

EGENSKAPER Smidig, slitstark, bra passform, bekväm HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Kemiska riskmiljöer, mikrobiologiska riskmiljöer, hälsofarliga miljöer, frätande miljöer, våta miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, krävande miljöer

EN 374-2

EN 374-3 JKL

170


ENGÅNGS OCH/ELLER KEMIKALIESKYDDSHANDSKAR / MEDELTUNGT ARBETE

NITRILE

tegera® 7351 Kemikalieskyddshandske, nitril, heldoppad, interlock, bomull, sandad greppyta, Cat. III, latexfri, olje- och fettresistent, för allroundarbeten LINER-MATERIAL Interlock, bomull

DISPLAY Påse med Eurohål

DOPPNING Heldoppad

FUNKTIONER Skydd mot kemikalier, godkänd för mathantering, latexfri, olje- och fettresistent, vatten- och oljeavvisande

DOPPNINGSMATERIAL Nitril GREPPMÖNSTER Sandad greppyta FÄRG Blå STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12 LÄNGDER 300 mm PAR PER BUNT/KARTONG 10/120 AQL 1.5

Cat. III

EN 388 4111

EGENSKAPER Slitstark, bra grepp, bra passform, bekväm HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Kemiska riskmiljöer, mikrobiologiska riskmiljöer, hälsofarliga miljöer, frätande miljöer, kalla miljöer, våta miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer

EN 374-2

EN 374-3

NITRILE

tegera® 7350 Kemikalieskyddshandske, varmfodrad, nitril, sandad greppyta, fleece, Cat. III, olje- och fettresistent, för allroundarbeten DOPPNINGSMATERIAL Nitril

DISPLAY Påse med Eurohål

FODER Varmfodrad

FUNKTIONER Skydd mot kemikalier, godkänd för mathantering, latexfri, olje- och fettresistent

FODERMATERIAL Fleece GREPPMÖNSTER Sandad greppyta FÄRG Blå STORLEKAR (EU) 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 300 mm PAR PER BUNT/KARTONG 5/60 AQL 1.5

Cat. III

EN 388 4212

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, slitstark, bra grepp, bra passform, varm HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Kemiska riskmiljöer, mikrobiologiska riskmiljöer, hälsofarliga miljöer, frätande miljöer, kalla miljöer, våta miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer

EN 374-2

EN 374-3

NITRILE

710 Kemikalieskyddshandske, nitril, sömlöst, bomull, Cat. III, för allroundarbeten

LINER-MATERIAL Sömlöst, bomull

DISPLAY Påse med Eurohål

DOPPNINGSMATERIAL Nitril

FUNKTIONER Skydd mot kemikalier

STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, bekväm

LÄNGDER 300 mm PAR PER BUNT/KARTONG 10/120 AQL 1.5

Cat. III

EN 388 3132

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Kemiska riskmiljöer, frätande miljöer, våta miljöer, oljiga miljöer

EN 374-2

EN 374-3 AJKL

171


ENGÅNGS OCH/ELLER KEMIKALIESKYDDSHANDSKAR / MEDELTUNGT ARBETE

NITRILE, PVC (VINYL)

tegera® 71000 Kemikalieskyddshandske, nitril, PVC (Vinyl), sömlöst, nylon, 18 gg, granulerad, Cat. III, ftalatfri, olje- och fettresistent, för allroundarbeten LINER-MATERIAL Sömlöst, nylon, 18 gg MATERIAL Nitril, PVC (Vinyl) GREPPMÖNSTER Granulerad FÄRG Svart, blå STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 320 mm PAR PER BUNT/KARTONG 6/72 AQL 1.5 DISPLAY Bulk pack

Cat. III

EN 388 4121

FUNKTIONER Skydd mot kemikalier, godkänd för mathantering, ftalatfri, latexfri, förböjda fingrar, olje- och fettresistent EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra fingertoppskänsla, extra smidig, slitstark, bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Kemiska riskmiljöer, hälsofarliga miljöer, frätande miljöer, våta miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer

EN 374-2

EN 374-3 JKL

LATEX

tegera® 81000 Kemikalieskyddshandske, 0,80 mm latex, diamant greppmönster, flossad, Cat. III, vattentät

MATERIAL Latex

AQL 1.5

TJOCKLEK 0,80 mm

DISPLAY Bulk pack

INSIDA Flossad

FUNKTIONER Skydd mot kemikalier

GREPPMÖNSTER Diamant greppmönster

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, smidig, slitstark, bra grepp, bra passform, bekväm

FÄRG Svart STORLEKAR (EU) 6.5, 7.5, 8.5, 9.5, 10.5 LÄNGDER 300 mm PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

Cat. III

EN 388 3111

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Kemiska riskmiljöer, hälsofarliga miljöer, frätande miljöer, våta miljöer, smutsiga miljöer

EN 374-2

EN 374-3 AKL

LATEX

tegera® 8150 Kemikalieskyddshandske, 0,40 mm latex, diamant greppmönster, flossad, Cat. III, godkänd för mathantering, vattentät MATERIAL Latex

AQL 0.65

TJOCKLEK 0,40 mm

DISPLAY Påse med Eurohål

INSIDA Flossad

FUNKTIONER Skydd mot stänk av kemikalier, godkänd för mathantering

GREPPMÖNSTER Diamant greppmönster

EGENSKAPER Smidig, bra grepp, bra passform, bekväm

FÄRG Gul STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Våta miljöer, fuktiga miljöer, smutsiga miljöer

LÄNGDER 300 mm PAR PER BUNT/KARTONG 10/100

Cat. III

EN 388 1010

EN 374-3

172


ENGÅNGS OCH/ELLER KEMIKALIESKYDDSHANDSKAR / MEDELTUNGT ARBETE

LATEX

tegera® 8140 Kemikalieskyddshandske, 0,38 mm latex, diamant greppmönster, flossad, Cat. III, för allroundarbeten MATERIAL Latex

AQL 1.5

TJOCKLEK 0,38 mm

DISPLAY Påse med Eurohål

INSIDA Flossad

FUNKTIONER Skydd mot stänk av kemikalier

GREPPMÖNSTER Diamant greppmönster

EGENSKAPER Extra smidig, bra passform, bekväm

FÄRG Blå STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10 LÄNGDER 300 mm

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Våta miljöer, fuktiga miljöer, smutsiga miljöer

PAR PER BUNT/KARTONG 12/144

Cat. III

EN 388 1010

EN 374-2

EN 374-3

LATEX/NEOPRENE

tegera® 231 Kemikalieskyddshandske, 0,67 mm latex/neopren, diamant greppmönster, flossad, Cat. III, för allroundarbeten MATERIAL Latex/neopren

FUNKTIONER Skydd mot kemikalier, godkänd för mathantering

TJOCKLEK 0,67 mm INSIDA Flossad GREPPMÖNSTER Diamant greppmönster FÄRG Orange STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12 LÄNGDER 320 mm PAR PER BUNT/KARTONG 12/144 AQL 0.65

Cat. III

EN 388 3121

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, smidig, mycket slitstark, bra grepp, bra passform HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Kemiska riskmiljöer, mikrobiologiska riskmiljöer, hälsofarliga miljöer, frätande miljöer, våta miljöer, fuktiga miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer

EN 374-2

EN 374-3 AKL

LATEX

tegera® 230 Kemikalieskyddshandske, 0,67 mm latex, neopren, diamant greppmönster, flossad, Cat. III, för allroundarbeten MATERIAL Latex, neopren

AQL 0.65

TJOCKLEK 0,67 mm INSIDA Flossad

FUNKTIONER Skydd mot kemikalier, godkänd för mathantering

GREPPMÖNSTER Diamant greppmönster

EGENSKAPER Smidig, slitstark, bra passform

FÄRG Blå, gul

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Kemiska riskmiljöer, mikrobiologiska riskmiljöer, hälsofarliga miljöer, frätande miljöer, våta miljöer, fuktiga miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer

STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 320 mm PAR PER BUNT/KARTONG 12/144

Cat. III

EN 388 4121

EN 374-2

EN 374-3

173


ENGÅNGS OCH/ELLER KEMIKALIESKYDDSHANDSKAR / MEDELTUNGT ARBETE

LATEX/NEOPRENE

tegera® 241 Kemikalieskyddshandske, 0,68 mm latex/neopren, diamant greppmönster, flossad, Cat. III, extra lång, för allroundarbeten MATERIAL Latex/neopren

DISPLAY Påse

TJOCKLEK 0,68 mm

FUNKTIONER Skydd mot kemikalier, godkänd för mathantering, extra lång

INSIDA Flossad GREPPMÖNSTER Diamant greppmönster FÄRG Svart STORLEKAR (EU) 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 410 mm PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

EGENSKAPER Mycket slitstark, bra grepp, bra passform HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Kemiska riskmiljöer, mikrobiologiska riskmiljöer, hälsofarliga miljöer, frätande miljöer, fuktiga miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer

AQL 0.65

Cat. III

EN 388 3111

EN 374-2

EN 374-3 AKL

LATEX

1054 Kemikalieskyddshandske, 0,35 mm latex, struktur, oflossad, Cat. III, för allroundarbeten

MATERIAL Latex

PAR PER BUNT/KARTONG 12/144

TJOCKLEK 0,35 mm

AQL 0.65

INSIDA Oflossad

DISPLAY Påse med Eurohål

GREPPMÖNSTER Struktur

FUNKTIONER Skydd mot kemikalier

FÄRG Vit

EGENSKAPER Smidig, bra grepp

STORLEKAR (EU) 6.5, 7.5, 8.5, 9.5

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Kemiska riskmiljöer, hälsofarliga miljöer, frätande miljöer, våta miljöer, smutsiga miljöer

LÄNGDER 325 mm

Cat. III

EN 388 2010

EN 374-2

EN 374-3 AKL

LATEX

tegera® 8160 Syntethandske, 1,10 mm latex, heldoppad, dubbeldoppad, interlock, skummad greppyta, Cat. II, vattentät, för allroundarbeten LINER-MATERIAL Interlock

LÄNGDER 300 mm

DOPPNING Heldoppad, dubbeldoppad

PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

DOPPNINGSMATERIAL Latex

DISPLAY Påse med Eurohål

TJOCKLEK 1,10 mm

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, smidig, bra grepp, bekväm, varm

GREPPMÖNSTER Skummad greppyta FÄRG Blå STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11

Cat. II

EN 388 4141

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Kalla miljöer, varma miljöer, våta miljöer, fuktiga miljöer, smutsiga miljöer

EN 374-2

174


ENGÅNGS OCH/ELLER KEMIKALIESKYDDSHANDSKAR / MEDELTUNGT ARBETE

LATEX

tegera® 8145 Syntethandske, 0,33 mm latex, diamant greppmönster, flossad, Cat. I, vattentät, för allroundarbeten MATERIAL Latex

PAR PER BUNT/KARTONG 10/100

TJOCKLEK 0,33 mm

DISPLAY Påse med Eurohål

INSIDA Flossad GREPPMÖNSTER Diamant greppmönster

FUNKTIONER Godkänd för mathantering, vattentät, elastisk

FÄRG Gul

EGENSKAPER Extra smidig, bra grepp, bekväm

STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Våta miljöer, fuktiga miljöer, smutsiga miljöer

LÄNGDER 300 mm

Cat. I

EN 420

PVC (VINYL)

tegera® 8190 Kemikalieskyddshandske, 0,28 mm PVC (Vinyl), ftalatfri, slät doppning, oflossad, Cat. III, ftalatfri, för allroundarbeten MATERIAL PVC (Vinyl), ftalatfri

PAR PER BUNT/KARTONG 10/100

TJOCKLEK 0,28 mm

AQL 1.5

INSIDA Oflossad

DISPLAY Påse med Eurohål

GREPPMÖNSTER Slät doppning

FUNKTIONER Ftalatfri

FÄRG Vit

EGENSKAPER Smidig, bra passform, bekväm

STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Våta miljöer, fuktiga miljöer, smutsiga miljöer

LÄNGDER 310 mm

Cat. III

EN 388 2000

EN 374-2

EN 374-3

PVC (VINYL)

tegera® 8180 Kemikalieskyddshandske, 0,45 mm PVC (Vinyl), ftalatfri, diamant greppmönster, flossad, Cat. III, ftalatfri, för allroundarbeten MATERIAL PVC (Vinyl), ftalatfri

AQL 1.5

TJOCKLEK 0,45 mm

DISPLAY Påse med Eurohål

INSIDA Flossad

FUNKTIONER Skydd mot stänk av kemikalier, ftalatfri

GREPPMÖNSTER Diamant greppmönster

EGENSKAPER Extra smidig, slitstark, bra passform, extra bekväm

FÄRG Blå STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10 LÄNGDER 310 mm PAR PER BUNT/KARTONG 10/100

Cat. III

EN 388 2000

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Mikrobiologiska riskmiljöer, våta miljöer, fuktiga miljöer, smutsiga miljöer

EN 374-2

EN 374-3

175


ENGÅNGS OCH/ELLER KEMIKALIESKYDDSHANDSKAR / MEDELTUNGT ARBETE

PVC (VINYL)

tegera® 8170 Kemikalieskyddshandske, 0,55 mm PVC (Vinyl), ftalatfri, diamant greppmönster, flossad, Cat. III, för allroundarbeten MATERIAL PVC (Vinyl), ftalatfri

DISPLAY Påse med Eurohål

TJOCKLEK 0,55 mm

FUNKTIONER Skydd mot stänk av kemikalier, ftalatfri

INSIDA Flossad GREPPMÖNSTER Diamant greppmönster FÄRG Röd STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 310 mm PAR PER BUNT/KARTONG 25/100

EGENSKAPER Smidig, slitstark, bra grepp, extra bekväm HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Kemiska riskmiljöer, mikrobiologiska riskmiljöer, hälsofarliga miljöer, frätande miljöer, våta miljöer, fuktiga miljöer, smutsiga miljöer

AQL 1.5

Cat. III

EN 388 2100

EN 374-2

EN 374-3

PVC (VINYL)

tegera® 8195 Kemikalieskyddshandske, 0,65 mm PVC (Vinyl), ftalatfri, diamant greppmönster, flossad, Cat. III, för allroundarbeten MATERIAL PVC (Vinyl), ftalatfri

DISPLAY Påse med Eurohål

TJOCKLEK 0,65 mm

FUNKTIONER Skydd mot stänk av kemikalier, ftalatfri

INSIDA Flossad GREPPMÖNSTER Diamant greppmönster FÄRG Svart STORLEKAR (EU) 8, 9, 10 LÄNGDER 310 mm PAR PER BUNT/KARTONG 25/100

EGENSKAPER Smidig, slitstark, bra grepp, extra bekväm HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Kemiska riskmiljöer, mikrobiologiska riskmiljöer, hälsofarliga miljöer, frätande miljöer, våta miljöer, fuktiga miljöer, krävande miljöer

AQL 1.5

Cat. III

EN 388 2100

EN 374-2

EN 374-3

PVC (VINYL)

tegera® 8175 Kemikalieskyddshandske, 0,55 mm PVC (Vinyl), ftalatfri, diamant greppmönster, flossad, Cat. III

MATERIAL PVC (Vinyl), ftalatfri

DISPLAY Påse med Eurohål

TJOCKLEK 0,55 mm

FUNKTIONER Skydd mot stänk av kemikalier, extra lång, ftalatfri, ärmskydd

INSIDA Flossad GREPPMÖNSTER Diamant greppmönster FÄRG Röd STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 700 mm PAR PER BUNT/KARTONG 25/100 AQL 1.5

Cat. III

EN 388 2100

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, smidig, slitstark, bra grepp, bra passform, bekväm HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Kemiska riskmiljöer, mikrobiologiska riskmiljöer, hälsofarliga miljöer, frätande miljöer, våta miljöer, fuktiga miljöer, smutsiga miljöer

EN 374-2

EN 374-3

176


ENGÅNGS OCH/ELLER KEMIKALIESKYDDSHANDSKAR / MEDELTUNGT ARBETE

PVC (VINYL)

620 Kemikalieskyddshandske, 1,1 mm PVC (Vinyl), heldoppad, sömlöst, sandad greppyta, Cat. III, för allroundarbeten LINER-MATERIAL Sömlöst

PAR PER BUNT/KARTONG 10/120

DOPPNING Heldoppad

AQL 1.5

DOPPNINGSMATERIAL PVC (Vinyl)

DISPLAY Påse med Eurohål

TJOCKLEK 1,1 mm

FUNKTIONER Skydd mot kemikalier

GREPPMÖNSTER Sandad greppyta

EGENSKAPER Slitstark, bra passform, bekväm

FÄRG Orange

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Kemiska riskmiljöer, frätande miljöer, våta miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer

STORLEKAR (EU) 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 300 - 320 mm

Cat. III

EN 388 3121

EN 374-2

EN 374-3

BUTYL

18 Kemikalieskyddshandske, 0,33 mm butyl, Cat. III, för allroundarbeten

MATERIAL Butyl

DISPLAY Påse

TJOCKLEK 0,33 mm

FUNKTIONER Skydd mot kemikalier

FÄRG Svart

EGENSKAPER Smidig, bra passform

STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Kemiska riskmiljöer, hälsofarliga miljöer, frätande miljöer, krävande miljöer

LÄNGDER 280 mm PAR PER BUNT/KARTONG 1/24

Cat. III

EN 388 2000

EN 374-2

EN 374-3 BCI

VITON

892 Kemikalieskyddshandske, 0,30 mm Viton®, slät doppning, oflossad, Cat. III, för allroundarbeten

MATERIAL Viton®

PAR PER BUNT/KARTONG 1/12

TJOCKLEK 0,30 mm

DISPLAY Påse

INSIDA Oflossad

FUNKTIONER Skydd mot kemikalier

GREPPMÖNSTER Slät doppning

EGENSKAPER Smidig, bra passform

FÄRG Svart

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Kemiska riskmiljöer, mikrobiologiska riskmiljöer, hälsofarliga miljöer, krävande miljöer

STORLEKAR (EU) 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 300 mm

Cat. III

EN 388 2000

EN 374-2

EN 374-3 DFL

177


ENGÅNGS OCH/ELLER KEMIKALIESKYDDSHANDSKAR / MEDELTUNGT ARBETE

PE/PA/PE

02100 Kemikalieskyddshandske, 0,062 mm PE/PA/PE, oflossad, Cat. III, för allroundarbeten

MATERIAL PE/PA/PE

PAR PER BUNT/KARTONG 12/72

TJOCKLEK 0,062 mm

DISPLAY Påse

INSIDA Oflossad

FUNKTIONER Skydd mot kemikalier

FÄRG Vit

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Kemiska riskmiljöer, mikrobiologiska riskmiljöer, hälsofarliga miljöer, krävande miljöer

STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10 LÄNGDER 400 mm

Cat. III

EN 388 1010

EN 374-2

EN 374-3 ABC

178


magas kockázatok tungtkesztyűk arbete elleni Du arbetar med grova material som ställer krav på att handskarna är tillverkade i kraftiga och mycket material. Durva anyagokkal dolgozik, ezért erős,slitstarka strapabíró anyagból készült kesztyűre van szüksége.

ENGÅNGS OCH/ELLER KEMIKALIESKYDDSHANDSKAR / TUNGT ARBETE

NITRILE

772 Kemikalieskyddshandske, nitril, heldoppad, interlock, sandad greppyta, Cat. III, extra lång, för grövre arbeten LINER-MATERIAL Interlock

PAR PER BUNT/KARTONG 5/60

DOPPNING Heldoppad

AQL 1.5

DOPPNINGSMATERIAL Nitril

DISPLAY Påse med Eurohål

GREPPMÖNSTER Sandad greppyta

FUNKTIONER Skydd mot kemikalier

FÄRG Gul

EGENSKAPER Slitstark, bra grepp

STORLEKAR (EU) 8, 9, 10

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Kemiska riskmiljöer, våta miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer

LÄNGDER 600 mm

Cat. III

EN 388 4111

EN 374-2

EN 374-3 JKL

LATEX

307 Kemikalieskyddshandske, ofodrad, 1,6 mm latex, slät doppning, Cat. III, extra lång, för grövre arbeten DOPPNINGSMATERIAL Latex

PAR PER BUNT/KARTONG 1/12

TJOCKLEK 1,6 mm

DISPLAY Påse

FODER Ofodrad

FUNKTIONER Skydd mot kemikalier

GREPPMÖNSTER Slät doppning

EGENSKAPER Mycket slitstark

FÄRG Svart

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Kemiska riskmiljöer, mikrobiologiska riskmiljöer, hälsofarliga miljöer, frätande miljöer, våta miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer

STORLEKAR (EU) 9.5, 11 LÄNGDER 420 mm

Cat. III

EN 388 4121

EN 374-2

EN 374-3

179


ENGÅNGS OCH/ELLER KEMIKALIESKYDDSHANDSKAR / TUNGT ARBETE

LATEX

327 Kemikalieskyddshandske, ofodrad, 1,6 mm latex, slät doppning, Cat. III, extra lång, för grövre arbeten MATERIAL Latex

PAR PER BUNT/KARTONG 1/12

TJOCKLEK 1,6 mm

FUNKTIONER Skydd mot kemikalier

FODER Ofodrad

EGENSKAPER Mycket slitstark

GREPPMÖNSTER Slät doppning

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Kemiska riskmiljöer, mikrobiologiska riskmiljöer, hälsofarliga miljöer, frätande miljöer, våta miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer

FÄRG Svart STORLEKAR (EU) 8.5, 11 LÄNGDER 610 mm

Cat. III

EN 388 4121

EN 374-2

EN 374-3 ABCKL

PVC (VINYL)

tegera® 13000 Kemikalieskyddshandske, PVC (Vinyl), sömlöst, bomull, 13 gg, sandad greppyta, Cat. III, olje- och fettresistent, för grövre arbeten LINER-MATERIAL Sömlöst, bomull, 13 gg DOPPNINGSMATERIAL PVC (Vinyl) GREPPMÖNSTER Sandad greppyta FÄRG Svart STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 300 mm PAR PER BUNT/KARTONG 10/60 AQL 0.65

Cat. III

EN 388 4121

FUNKTIONER Skydd mot kemikalier, förböjda fingrar EGENSKAPER Mycket slitstark, bra grepp, bra passform, bekväm HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Kemiska riskmiljöer, mikrobiologiska riskmiljöer, hälsofarliga miljöer, frätande miljöer, våta miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer

EN 374-2

EN 374-3 AJKL

PVC (VINYL)

tegera® 10pg Kemikalieskyddshandske, PVC (Vinyl), interlock, bomull, slät doppning, Cat. III, olje- och fettresistent, för grövre arbeten LINER-MATERIAL Interlock, bomull

AQL 0.65

DOPPNINGSMATERIAL PVC (Vinyl)

FUNKTIONER Skydd mot kemikalier

GREPPMÖNSTER Slät doppning

EGENSKAPER Mycket slitstark

FÄRG Röd

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Kemiska riskmiljöer, mikrobiologiska riskmiljöer, hälsofarliga miljöer, frätande miljöer, våta miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, krävande miljöer

STORLEKAR (EU) 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 350 mm PAR PER BUNT/KARTONG 12/60

Cat. III

EN 388 4121

EN 374-2

EN 374-3 AKL

180


ENGÅNGS OCH/ELLER KEMIKALIESKYDDSHANDSKAR / TUNGT ARBETE

PVC (VINYL)

tegera® 12930 Kemikalieskyddshandske, PVC (Vinyl), sömlöst, nylon, granulerad, Cat. III, olje- och fettresistent, för grövre arbeten LINER-MATERIAL Sömlöst, nylon DOPPNINGSMATERIAL PVC (Vinyl) GREPPMÖNSTER Granulerad FÄRG Blå, svart STORLEKAR (EU) 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 300 mm PAR PER BUNT/KARTONG 12/72 AQL 0.65

Cat. III

EN 388 4131

FUNKTIONER Skydd mot kemikalier, förböjda fingrar EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, mycket slitstark, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Kemiska riskmiljöer, mikrobiologiska riskmiljöer, hälsofarliga miljöer, frätande miljöer, våta miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer

EN 374-2

EN 374-3 AKL

PVC (VINYL)

tegera® 12935 Kemikalieskyddshandske, PVC (Vinyl), sömlöst, nylon, granulerad, Cat. III, för grövre arbeten

LINER-MATERIAL Sömlöst, nylon DOPPNINGSMATERIAL PVC (Vinyl) GREPPMÖNSTER Granulerad FÄRG Blå, svart STORLEKAR (EU) 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 350 mm PAR PER BUNT/KARTONG 12/60 AQL 0.65

Cat. III

EN 388 4131

FUNKTIONER Skydd mot kemikalier, förböjda fingrar EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, smidig, mycket slitstark, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Kemiska riskmiljöer, mikrobiologiska riskmiljöer, hälsofarliga miljöer, frätande miljöer, våta miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer

EN 374-2

EN 374-3 AKL

PVC (VINYL)

tegera® 12945 Kemikalieskyddshandske, PVC (Vinyl), sömlöst, nylon, granulerad, Cat. III, extra lång, för grövre arbeten LINER-MATERIAL Sömlöst, nylon DOPPNINGSMATERIAL PVC (Vinyl) GREPPMÖNSTER Granulerad FÄRG Blå, svart STORLEKAR (EU) 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 450 mm PAR PER BUNT/KARTONG 12/60 AQL 0.65

Cat. III

EN 388 4131

FUNKTIONER Skydd mot kemikalier, extra lång, förböjda fingrar EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, mycket slitstark, utmärkt bra passform, extra bekväm HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Kemiska riskmiljöer, mikrobiologiska riskmiljöer, hälsofarliga miljöer, frätande miljöer, våta miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer

EN 374-2

EN 374-3 AKL

181


ENGÅNGS OCH/ELLER KEMIKALIESKYDDSHANDSKAR / TUNGT ARBETE

PVC (VINYL)

tegera® 12910 Kemikalieskyddshandske, PVC (Vinyl), sömlöst, bomull, sandad greppyta, Cat. III, extra lång, för grövre arbeten LINER-MATERIAL Sömlöst, bomull

FUNKTIONER Skydd mot kemikalier, extra lång

MATERIAL PVC (Vinyl)

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, mycket slitstark, bra passform

GREPPMÖNSTER Sandad greppyta

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Kemiska riskmiljöer, mikrobiologiska riskmiljöer, hälsofarliga miljöer, frätande miljöer, våta miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer

FÄRG Blå STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11 LÄNGDER 700 mm PAR PER BUNT/KARTONG 6/36 AQL 0.65

Cat. III

EN 388 4121

EN 374-2

EN 374-3 AJKL

PVC (VINYL)

tegera® 7390 Kemikalieskyddshandske, varmfodrad, PVC (Vinyl), heldoppad, akryl, sandad greppyta, fleece, Cat. III, för grövre arbeten LINER-MATERIAL Akryl

PAR PER BUNT/KARTONG 6/36

DOPPNING Heldoppad

AQL 0.65

DOPPNINGSMATERIAL PVC (Vinyl)

DISPLAY Påse

FODER Varmfodrad

EGENSKAPER Smidig, mycket slitstark, bra grepp, bra passform, bekväm, varm

FODERMATERIAL Fleece

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Kemiska riskmiljöer, hälsofarliga miljöer, frätande miljöer, utomhus, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer

GREPPMÖNSTER Sandad greppyta FÄRG Blå STORLEKAR (EU) 9, 10 LÄNGDER 300 mm

Cat. III

EN 388 4131

EN 511 121

EN 374-2

EN 374-3 JKL

PVC (VINYL)

7370 Kemikalieskyddshandske, varmfodrad, PVC (Vinyl), struktur, fleece, Cat. III, för grövre arbeten

DOPPNINGSMATERIAL PVC (Vinyl)

PAR PER BUNT/KARTONG 10/60

FODER Varmfodrad

DISPLAY Påse

FODERMATERIAL Fleece GREPPMÖNSTER Struktur

FUNKTIONER Skydd mot stänk av kemikalier, värmeisolerande

FÄRG Orange

EGENSKAPER Slitstark, bra passform

STORLEKAR (EU) 8, 10

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Kemiska riskmiljöer, hälsofarliga miljöer, frätande miljöer, kalla miljöer, våta miljöer

LÄNGDER 300 mm

Cat. III

EN 388 3221

EN 511 121

EN 374-2

EN 374-3

182


ENGÅNGS OCH/ELLER KEMIKALIESKYDDSHANDSKAR / TUNGT ARBETE

NEOPRENE

tegera® 494 Kemikalieskyddshandske, varmfodrad, neopren, krynklad greppyta, Cat. III, tål kontaktvärme upp till 500°C, extra lång, latexfri, för grövre arbeten DOPPNINGSMATERIAL Neopren

DISPLAY Påse

FODER Varmfodrad GREPPMÖNSTER Krynklad greppyta

FUNKTIONER Skydd mot kemikalier, tål kontaktvärme upp till 500°C, extra lång, latexfri

FÄRG Svart

EGENSKAPER Mycket slitstark, bra grepp, varm

STORLEKAR (EU) 10

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Kemiska riskmiljöer, mikrobiologiska riskmiljöer, hälsofarliga miljöer, frätande miljöer, kalla miljöer, varma miljöer, fuktiga miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer

LÄNGDER 450 mm PAR PER BUNT/KARTONG 6/36 AQL 0.65

Cat. III

EN 388 3121

EN 407 44XXXX

EN 511 021

EN 374-2

EN 374-3 AJKL

PVC (VINYL)

192 Kemikalieskyddshandske, varmfodrad, PVC (Vinyl), heldoppad, bomull, granulerad, konstgjord päls, Cat. III, för grövre arbeten LINER-MATERIAL Bomull

LÄNGDER 250

DOPPNING Heldoppad

PAR PER BUNT/KARTONG 10

DOPPNINGSMATERIAL PVC (Vinyl)

EGENSKAPER Mycket slitstark, bra grepp, extra varm

FODER Varmfodrad

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Kemiska riskmiljöer, hala miljöer, kalla miljöer, våta miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer

FODERMATERIAL Konstgjord päls GREPPMÖNSTER Granulerad FÄRG Svart STORLEKAR (EU) 9, 10

Cat. III

EN 388 4321

EN 511 221

EN 374-2

EN 374-3

PVC (VINYL)

239 Kemikalieskyddshandske, varmfodrad, PVC (Vinyl), heldoppad, bomull, granulerad, konstgjord päls, Cat. III, för grövre arbeten LINER-MATERIAL Bomull

PAR PER BUNT/KARTONG 10

DOPPNING Heldoppad

FUNKTIONER Skydd mot stänk av kemikalier, olje- och fettresistent, vatten- och oljeavvisande

DOPPNINGSMATERIAL PVC (Vinyl)

EGENSKAPER Mycket slitstark, bra grepp, bra passform, extra varm

FODER Varmfodrad FODERMATERIAL Konstgjord päls

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Kemiska riskmiljöer, hala miljöer, kalla miljöer, våta miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer

GREPPMÖNSTER Granulerad FÄRG Svart STORLEKAR (EU) 10, 11, 12 LÄNGDER 250

Cat. III

EN 388 4321

EN 511

EN 374-2

EN 374-3

183


รถv r i g a h a n d sk a r


tegera® tällberg collection Våra vackra trädgårds- och allroundhandskar blev snabbt mycket populära. Så populära att vi har utökat kollektionen med fler modeller – i nya material, färger och mönster. De små fina rosorna är hämtade från Leksandsdräktens flicksjal. Dam-, herr- och barnstorlekar. Även varmfodrade handskar med förstärkta fingrar och tumme. Om du bedömer att risken för skador är minimal kan du välja handskar i kategori I. Om skaderisken är högre välj, utifrån ditt behov – en handske ur kategori II eller III.


TEGERA® TÄLLBERG COLLECTION

tegera® 90020 Syntetläderhandske, ofodrad, 0,8 mm syntetläder, nylon, Cat. I, förstärkt pekfinger, kromfri, för allroundarbeten INNERHANDSMATERIAL Syntetläder

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

OVANHANDSMATERIAL Nylon

DISPLAY Krok med hangtag

FODER Ofodrad

FUNKTIONER Kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, förstärkta fingertoppar

KNÄPPNING Resår 360° FÄRG Svart, grön, vit STORLEKAR (EU) 9, 10, 11 LÄNGDER 240-255 mm

Cat. I

EGENSKAPER Smidig, slitstark, bra grepp, bra passform, bekväm HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Hala miljöer, torra miljöer, rena miljöer

EN 420

tegera® 90030 Syntetläderhandske, ofodrad, 0,8 mm syntetläder, nylon, Cat. I, förstärkt pekfinger, kromfri, för allroundarbeten INNERHANDSMATERIAL Syntetläder

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

OVANHANDSMATERIAL Nylon

DISPLAY Krok med hangtag

FODER Ofodrad

FUNKTIONER Kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta fingertoppar

KNÄPPNING Resår 360° FÄRG Svart, rosa STORLEKAR (EU) 6, 7, 8 LÄNGDER 210-230 mm

Cat. I

EGENSKAPER Smidig, slitstark, bra grepp, bra passform, bekväm HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, rena miljöer, smutsiga miljöer

EN 420

tegera® 90088 Syntetläderhandske, ofodrad, 0,55-0,6 mm syntetläder, bomull, Cat. I, förstärkta fingrar och tumme, för allroundarbeten INNERHANDSMATERIAL Syntetläder

PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

OVANHANDSMATERIAL Bomull

DISPLAY Hangtag med Eurohål

FODER Ofodrad

FUNKTIONER Kromfri, förstärkta fingrar och tumme

KNÄPPNING Resår 180° FÄRG Grön, röd STORLEKAR (EU) 4, 7 LÄNGDER 170-200 mm

Cat. I

EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, smidig, slitstark, bra passform HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer

EN 420

187


TEGERA® TÄLLBERG COLLECTION

tegera® 90040 Läderhandske, ofodrad, 0,6-0,7 mm getnarv, polyester, Cat. I, förstärkt pekfinger, förstärkta fingrar och tumme, för monteringsarbeten INNERHANDSMATERIAL Getnarv

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

OVANHANDSMATERIAL Polyester

DISPLAY Krok med hangtag

FODER Ofodrad

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger, förstärkta fingrar och tumme

KNÄPPNING Resår 360° FÄRG Svart, vit, grön STORLEKAR (EU) 9, 10, 11 LÄNGDER 240-255 mm

Cat. I

EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, smidig, slitstark, bra passform HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer

EN 420

tegera® 90035 Läderhandske, halvfodrad, 0,7-0,8 mm svinnarv, bomull, jersey, Cat. I, förstärkt pekfinger, förstärkta fingrar och tumme, för allroundarbeten INNERHANDSMATERIAL Svinnarv

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

OVANHANDSMATERIAL Bomull

DISPLAY Krok med hangtag

FODER Halvfodrad

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger, förstärkta fingrar och tumme, reflex

FODERMATERIAL Jersey KNÄPPNING Resår 180° FÄRG Svart, grön, vit STORLEKAR (EU) 9, 10, 11

EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, smidig, slitstark, bra grepp, bra passform, bekväm HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Smutsiga miljöer

LÄNGDER 270-280 mm

Cat. I

EN 420

tegera® 90014 Läderhandske, ofodrad, 0,6-0,7 mm getnarv, nylon, Cat. I, för finmonteringsarbeten

INNERHANDSMATERIAL Getnarv

LÄNGDER 240-250 mm

OVANHANDSMATERIAL Nylon

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

FODER Ofodrad

DISPLAY Krok med hangtag

KNÄPPNING Resår 180°

EGENSKAPER Extremt bra fingertoppskänsla, slitstark, utmärkt bra passform

FÄRG Röd, vit STORLEKAR (EU) 6, 7, 8

Cat. I

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, smutsiga miljöer

EN 420

188


TEGERA® TÄLLBERG COLLECTION

tegera® 90050 Läderhandske, halvfodrad, 0,7-0,8 mm nötnarv av högsta kvalitet, nötspalt av högsta kvalitet, jersey, Cat. I, extra lång, förstärkt tumme, för allroundarbeten INNERHANDSMATERIAL Nötnarv av högsta kvalitet OVANHANDSMATERIAL Nötspalt av högsta kvalitet FODER Halvfodrad FODERMATERIAL Jersey KNÄPPNING Resår 180° FÄRG Svart, röd

LÄNGDER 230-240 mm PAR PER BUNT/KARTONG 6/60 DISPLAY Krok med hangtag FUNKTIONER Extra lång EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, smidig, slitstark, bra grepp, bra passform, bekväm HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Krävande miljöer

STORLEKAR (EU) 6, 7, 8

Cat. I

EN 420

tegera® 90065 Syntethandske, nitril, handflatedoppad, nylon, 13 gg, sandad greppyta, Cat. I, vattenavvisande innerhand, för allroundarbeten LINER-MATERIAL Nylon, 13 gg

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

DOPPNING Handflatedoppad

DISPLAY Krok med hangtag

DOPPNINGSMATERIAL Nitril

FUNKTIONER Vattenavvisande innerhand

GREPPMÖNSTER Sandad greppyta

EGENSKAPER Smidig, slitstark, bra grepp, bra passform

FÄRG Svart, vit STORLEKAR (EU) 6, 7, 8 LÄNGDER 200 - 230mm

Cat. I

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Fuktiga miljöer, smutsiga miljöer

EN 420

tegera® 90066 Syntethandske, latexfoam, handflatedoppad, nylon, 13 gg, förstärkt greppmönster, Cat. I, ventilerad ovanhand, vattenavvisande innerhand, för allroundarbeten LINER-MATERIAL Nylon, 13 gg

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

DOPPNING Handflatedoppad

DISPLAY Krok med hangtag

DOPPNINGSMATERIAL Latexfoam

EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, smidig, slitstark, bra grepp, bra passform, bekväm, luftig, lätt

GREPPMÖNSTER Förstärkt greppmönster FÄRG Svart STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9 LÄNGDER 200 - 240 mm

Cat. I

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Hala miljöer, våta miljöer, fuktiga miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer

EN 420

189


TEGERA® TÄLLBERG COLLECTION

tegera® 90067 Syntethandske, latexfoam, handflatedoppad, nylon, 13 gg, struktur, Cat. I, vattenavvisande innerhand, för allroundarbeten LINER-MATERIAL Nylon, 13 gg

DISPLAY Krok med hangtag

DOPPNING Handflatedoppad

FUNKTIONER Ventilerad ovanhand, vattenavvisande innerhand

DOPPNINGSMATERIAL Latexfoam GREPPMÖNSTER Struktur FÄRG Svart, rosa STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9 LÄNGDER 200-220 mm

EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, smidig, slitstark, bra grepp, bra passform, bekväm, luftig, lätt HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Våta miljöer, fuktiga miljöer, smutsiga miljöer

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

Cat. I

EN 420

tegera® 90068 Syntethandske, latexfoam, handflatedoppad, nylon, 13 gg, struktur, Cat. I, ventilerad ovanhand, vattenavvisande innerhand, för allroundarbeten LINER-MATERIAL Nylon, 13 gg

DISPLAY Krok med hangtag

DOPPNING Handflatedoppad

FUNKTIONER Ventilerad ovanhand, vattenavvisande innerhand

DOPPNINGSMATERIAL Latexfoam GREPPMÖNSTER Struktur FÄRG Svart, lila STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9 LÄNGDER 200 - 220 mm

EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, smidig, slitstark, bra grepp, bra passform, bekväm, luftig, lätt HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Våta miljöer, fuktiga miljöer, smutsiga miljöer

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

Cat. I

EN 420

tegera® 90069 Syntethandske, latexfoam, handflatedoppad, nylon, 13 gg, struktur, Cat. I, ventilerad ovanhand, vattenavvisande innerhand, för allroundarbeten LINER-MATERIAL Nylon, 13 gg

DISPLAY Krok med hangtag

DOPPNING Handflatedoppad

FUNKTIONER Ventilerad ovanhand, vattenavvisande innerhand

DOPPNINGSMATERIAL Latexfoam GREPPMÖNSTER Struktur FÄRG Svart, gul STORLEKAR (EU) 6, 7, 8, 9 LÄNGDER 200 - 220 mm

EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, smidig, slitstark, bra grepp, bra passform, bekväm, luftig, lätt HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Våta miljöer, fuktiga miljöer, smutsiga miljöer

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

Cat. I

EN 420

190


TEGERA® TÄLLBERG COLLECTION

tegera® 90025 Syntetläderhandske, varmfodrad, syntetläder, nylon, fleece, Cat. I, kromfri, för allroundarbeten

INNERHANDSMATERIAL Syntetläder

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

OVANHANDSMATERIAL Nylon

DISPLAY Krok med hangtag

FODER Varmfodrad

FUNKTIONER Kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta fingertoppar

FODERMATERIAL Fleece KNÄPPNING Resår 360° FÄRG Svart, grön, vit STORLEKAR (EU) 9, 10, 11 LÄNGDER 235-255 mm

Cat. I

EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, smidig, bra grepp, bra passform, bekväm HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, rena miljöer, kalla miljöer, smutsiga miljöer

EN 420

tegera® 90027 Syntetläderhandske, varmfodrad, 0,8 mm syntetläder, nylon, fleece, Cat. I, förstärkt pekfinger, kromfri, för allroundarbeten INNERHANDSMATERIAL Syntetläder

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

OVANHANDSMATERIAL Nylon

DISPLAY Krok med hangtag

FODER Varmfodrad

FUNKTIONER Kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta fingertoppar

FODERMATERIAL Fleece KNÄPPNING Resår 360° FÄRG Svart, rosa STORLEKAR (EU) 6, 7, 8 LÄNGDER 240-250 mm

Cat. I

EGENSKAPER Smidig, slitstark, bra grepp, bra passform, bekväm HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Hala miljöer, torra miljöer, rena miljöer, kalla miljöer, fuktiga miljöer, smutsiga miljöer

EN 420

tegera® 90098 Syntetläderhandske, varmfodrad, 0,55-0,6 mm syntetläder, bomull, konstgjord päls, Cat. I, förstärkta fingrar och tumme, för allroundarbeten INNERHANDSMATERIAL Syntetläder

LÄNGDER 175-205 mm

OVANHANDSMATERIAL Bomull

PAR PER BUNT/KARTONG 12/120

FODER Varmfodrad

DISPLAY Hangtag med Eurohål

FODERMATERIAL Konstgjord päls

FUNKTIONER Förstärkta fingrar och tumme

KNÄPPNING Resår 180°

EGENSKAPER Bra fingertoppskänsla, smidig, slitstark, bra passform, bekväm, varm

FÄRG Beige, grön, röd STORLEKAR (EU) 4, 7

Cat. I

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Kalla miljöer

EN 420

191


TEGERA® TÄLLBERG COLLECTION

tegera® 90015 Läderhandske, varmfodrad, 0,6-0,7 mm getnarv, nylon, fleece, Cat. I, förstärkt pekfinger, förstärkta fingrar och tumme, för allroundarbeten INNERHANDSMATERIAL Getnarv

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

OVANHANDSMATERIAL Nylon

DISPLAY Krok med hangtag

FODER Varmfodrad

FUNKTIONER Förstärkt pekfinger, förstärkta fingrar och tumme

FODERMATERIAL Fleece KNÄPPNING Resår 180° FÄRG Röd, vit STORLEKAR (EU) 6, 7, 8 LÄNGDER 220-250 mm

Cat. I

EGENSKAPER Extremt bra fingertoppskänsla, extra smidig, slitstark, bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Kalla miljöer

EN 420

192


193


f ots k y d d jalas® – det börjar med dina fötter.......................................................................... 196 skydda dina fötter ............................................................................................................ 198 esd .............................................................................................................................................. 199 många fötter lider i onödan......................................................................................... 200 storleksguide ...................................................................................................................... 201 jalas® drylock membran ................................................................................................. 202 förläng livet på dina skor ............................................................................................. 203 ordlista ................................................................................................................................... 204

skyddsskor ................................................................................................................. 206 skyddsklass s1 ..................................................................................................................... 214 skyddsklass s1p ................................................................................................................... 220 skyddsklass s2 .................................................................................................................... 225 skyddsklass s3 .................................................................................................................... 229 pälsfodrade vintermodeller ...................................................................................... 242 svets- och värmeskydd .................................................................................................... 247 skyddsklass s4 .................................................................................................................... 251 skyddsklass s5 .................................................................................................................... 253 skyddsklass sb .................................................................................................................... 255

yrkesskor

..................................................................................................................... 258

skyddsklass o1 ..................................................................................................................... 263 skyddsklass o2 .................................................................................................................... 268 skyddsklass o4 .................................................................................................................... 273 skyddsklass ob .................................................................................................................... 275

övriga skor

................................................................................................................. 279

195


JALAS® – Det börjar med dina fötter JALAS® skyddsskor är de tekniskt mest avancerade på marknaden. Från koncept till testning är de utformade för att skydda dina fötter – ett av världens mest avancerade stötdämpningssystem. Med JALAS® handlar det inte enbart om att skydda mot temperaturer eller fallande och vassa föremål till varje pris. Vi förstår även att skor måste vara bekväma, lätta och förbättra din hållning. På så vis kan du använda dem hela dagen och de skyddar även mot långsiktiga skador på andra delar av din kropp. Vi tror verkligen på styrkan i våra produkter och vi kommer aldrig att sluta att leta efter nya lösningar. Vi tror på säkerhet, kvalitet, ergonomi och komfort utan kompromisser. Den 100-åriga historien om JALAS® är fylld av framgångar och har skapat dagens varumärke. Ingenting kan ersätta erfarenhet. JALAS® har haft sin bas i Jokipii by i Jalasjärvi i Finland sedan 1916. Och det är fortfarande där som vår huvudsakliga produktion, vårt FoU-team och ett sofistikerat laboratorium finns.


våra skyddsskor har utvecklats med kunskapen om att ditt val av skor påverkar dina fötter, knän, höfter, nacke och rygg, både i dag och långt fram i tiden.

genom fortlöpande produktutveckling, gedigna materialkunskaper och avancerat forskningssamarbete kan stötdämpnings-kapaciteter hos jalas® skyddskor jämföras med professionella löparskor.


Skydda dina fötter Vi vill skydda dina fötter mot förslitnings- och belastningsskador – vi vill att din kropp ska hålla hela ditt liv. Om din arbetsdag innebär att du går och står, hamnar du på nästan 3 200 kilometer varje år. Det är alltså inte svårt att förstå hur viktigt det är att ha bekväma och ergonomiska skor. Alla förtjänar bra skor på jobbet.

Foten är en fantastisk konstruktion. Den ska bära upp, balansera och dämpa stötar, ett tufft jobb. För att foten ska fungera ska mänger av ben, senor och ledband samspela. Den har dessutom 90 000 svettkörtlar som hjälper till att reglera kroppstemperaturen och som rensar ut slaggprodukter.

Läs mer om fotens anatomi och ergonomi i Fotboken, en publikation som vi tagit fram i samarbete med ortopedingenjör Lars Eghamn. Lars har många års erfarenhet av att arbeta med fötter, både i industriella- och idrottsliga sammanhang. Du kan beställa den kostnadsfritt från Ejendals.

198


ESD ESD betyder Electro Static Discharge (elektrostatisk urladdning). Alla som arbetar med produktion eller underhåll av känslig elektronisk utrustning behöver skydda denna från effekter av urladdning av statisk elektricitet. Detta gäller hela tillverkningsprocesser såväl som underhåll. Handskar liksom skor är en viktig del av detta skydd och avgörande är att hela systemet fungerar tillsammans och används på rätt sätt. Produkter som är märkta med ESD möter gällande krav och standarder för ESD-skydd.

vad innebär esd? ESD orsakas av en potentialskillnad mellan olika objekt. Det kan vara människor vid fysisk kontakt eller omedelbar närhet men även mellan en sak och människa. Urladdningen varar vanligen endast en bråkdel av en sekund, ofta i form av en gnista. Ofta orsakar elektrostatisk urladdning “dolda skador” som visar sig i form av försämrad funktionalitet eller liknande problem efter en tids användning. Vid produktion av elektronisk utrustning (kretskort etc) kan även en mycket liten urladdning orsaka icke synliga skador. Det rekommenderas att användare av ESD-handskar och skor regelbundet kontrollerar deras resistansegenskaper. Felaktiga eller smutsiga produkter kan störa funktionen av ESD-skyddet.

provningsmetod Den internationella standarden IEC 61340-5-1 används för att säkerställa att en ESDhandske klarar systemresistanskravet vilket innebär att resistansen genom operatören till jord är lägre än 1097. Provningen utförs vid 12% luftfuktighet. Skor provas enligt understandarden IEC61340-4-3 där man försäkrar sig om att skorna har en resistans till jord som är lägre än 1087.

begränsningar ESD-godkännandet får inte blandas ihop med elsäkerhet. Om arbete utförs nära spänningsförande ledningar, ska krav enligt nationella bestämmelser följas.

vad påverkar esd? För att ESD-handskar och skor ska fungera tillfredsställande måste såväl den personliga utrustningen som arbetsplatsen vara avledande. Faktorer som påverkar den elektrostatiska uppladdningen är vilka klädmaterial som används, hur beröring sker, användning av jordande armband, rörelsers snabbhet, hur pass ren arbetsmiljön är samt luftens fuktighet m.m. Vid allt arbete bör en grundlig riskbedömning genomföras för att garantera säkerheten för såväl den enskilde, ämne/material som bearbetas/förädlas som för den utrustning som används. För vidare information kring riskbedömningar, vänligen kontakta nationella arbetsmiljöorgan, branschföreningar eller liknande instanser.

199


Många fötter lider i onödan Belastningssjukdomarna är antagligen det största arbetsmiljöproblemet i västvärlden. Varje år anmäls omkring 14 000 nya belastningsskador i Sverige. Onödigt, tycker vi. Därför har JALAS® tagit ett helhetsgrepp på skor och iläggssulor. Som en hjälp finns fotskannern FootStop Service, som gör det lättare att prova ut skor och iläggssulor.

varför skanna fötter? Med hjälp av fotskannern kan man prova ut lämplig iläggssula för att förebygga belastningsskador. Det betyder att FootStop Service fungerar som förebyggande hälsovård. Men den ersätter inte medicinsk behandling av skador som redan uppstått. JALAS® anatomiska iläggssulor löser många problem – men inte alla. För den som har stora problem med sina fötter är ortopediskt utprovade iläggssulor ett måste. ˾ Det går enkelt och snabbt att göra en analys av fötterna med hjälp av FootStop Service. ˾ Den som skannar sina fötter kan behålla strumporna på. ˾ På några minuter har skannern registrerat fotvalvet samt fötternas mått och belastningspunkter. ˾ Resultatet kommer direkt. Displayen visar hur och var fötterna belastas och om fotvalvet är lågt, mellan eller högt. ˾ Personalen i butiken kan nu hjälpa till att prova ut rätt skor och iläggssulor.

FÖREBYGG FOTBESVÄR Fotbesvär kommer ofta smygande och risken att få problem ökar med åldern. Typiska fotproblem kan vara hud- och nagelbesvär, smärtor och skador på grund av felbelastningar. En fot som får fel stöd, eller som glider fram och tillbaka i skon, blir lätt felbelastad, vilket gör att användaren spänner sig. På sikt kan det leda till skador i knän, höfter och rygg. Bästa sättet att förebygga problem och skador är att välja skor i rätt storlek. Välj en modell som har stötdämpande effekt. Vid behov behöver skorna också individuellt utprovade iläggssulor. Men individuellt ortopediskt utformade sulor kan i många fall undvikas med JALAS® neutralizer innersulor – som finns för lågt, mellan och högt fotvalv.

200


Storleksguide En av de avgörande faktorerna när det gäller att välja skyddsskor är storleken. En sko som sitter för trångt eller för löst leder inte bara till en obekväm arbetsdag utan också till skavsår och andra skador – och därmed en risk att man väljer andra, mindre säkra skor. Nedan finns en storleksguide som omvandlar storlekarna utifrån regional praxis. Tabellen är tänkt som en startpunkt – det bästa är naturligtvis att alltid själv testa skorna innan man bestämmer sig. Skyddståhättors styvhet gör till exempel att man bör ha 5–8 mm extra utrymme för att tillåta en naturlig rörelse när du går, och att du kan behöva en större storlek än i dina fritidsskor. Glöm inte att även räkna med variationer som följd av till exempel extra varma sockor och inläggssulor.

JALAS® STANDARD SIZING

34

35

36

37

38

39

40

41

Millimeter

228

235

242

249

256

262

269

276

UK

2

3

4

5

7

US Male

4

5

8

US Female

4

5

6

9

JALAS® STANDARD SIZING Millimeter

42

43

44

45

46

47

48

282

289

296

302

309

316

323

UK

8

10

11

12

12½

US Male

9

10½

11

12

13

13½

US Female

10

10½

11½

12

13

14

14½

201


JALAS® Drylock membran JALAS® Drylock kollektion har ett vattentätt membran där vattendropparna inte har en chans att tränga igenom. Trots att det är vattentätt är det ändå ventilerande och leder bort svett och fukt

REGN & BLÅST FUKT / VATTENÅNGA YTTRE LAGER

JALAS® DRYLOCK MEMBRAN

DRYLOCK MEMBRAN

˾ JALAS® Drylock-membran är vattentätt men

FUKT

ventilerar – leder bort svett och fukt.

FODER

REGN, BLÅST & KYLA FUKT / VATTENÅNGA YTTRE LAGER

DRYLOCK MEMBRAN

JALAS® DRYLOCK MEMBRAN MED ISOLERANDE LAGER

THERMAL INSULATION

˾ De vinterfodrade JALAS® Drylock modellerna har utrustats med en högeffektiv isolering som ger en överlägsen kombination med Drylock-

FODER

membran och foder. Det isolerande lagret är FUKT & VÄRME

formpressat på Drylock-membranet. Detta håller kyla och regn ute och behåller fötterna varma och torra.

202


Förläng livet på dina skor Gör såhär om du vill att dina skyddsskor ska hålla längre:

MILJÖ Är sulan och ovandelen gjorda av material som fungerar i den miljö där skon ska användas? Detta gäller speciellt om skon kan komma i kontakt med exempelvis kemikalier, gödsel, urin eller vid gjuteriarbeten. VÄTA Om skorna blivit blöta – torka dem alltid i rumstemperatur. Aldrig i torkskåp eller på element. IMPREGNERA Impregnera skorna (inklusive sömmarna och plösen). Skor och kängor i fullnarvigt och oljat läder bör impregneras/återfuktas med minkolja.

203


Ordlista innersula

material i våra yttersulor

En skyddssko är certifierad enligt EN ISO 20345:2011 och en yrkessko är certfierad under EN ISO 20347:2012, med den standardsula som ligger i skon vid försäljningen. Endast standardinnersulor från JALAS® är typgodkända för användning i JALAS® skyddsskor. Om skyddsskon från JALAS® har ett tilläggscertifikat enligt BGR 191 kan innersulor av certifierat fabrikat användas.

RPU Sulan har en unik molekylär struktur med en mängd små sugkoppar. Ger ett överlägset grepp på hala och våta underlag. Sulan är uppdelad i tre områden som på ett naturligt sätt följer stegets faser. NITRILGUMMI Ger ett mycket bra grepp på hala och våta underlag – även på snö och is. Sulan håller sig mjuk och smidig, också när det är riktigt kallt. Värmebeständig upp till 300°C – lämplig vid arbeten i heta miljöer. Klarar även starkare koncentrationer av kemikalier till en viss gräns.

När skor är certifierade enligt EN ISO 20345/EN ISO 20347 och/eller IEC 61340-5-1 (ESD) kan dessa egenskaper inte garanteras vidbyte av innersula till annat fabrikat. Alla JALAS®standardsulor har en markerad skålning i hälen och

PU Polyuretan är ett material som både ger skorna bra grepp och slitstyrka.

är uppbyggda under hålfoten. De är flexibla men ändå stadiga och anpassar sig till foten. De ger stöd på rätt ställen och är mycket komfortabla.

TPU Termoplastisk polyuretan är ett mycket elastiskt material som också är slitstarkt och klarar hård belastning. Lämpar sig bäst för arbete inomhus eller utomhus i torra samt rena miljöer.

FX2 SUPREME Sula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® samt ett lager av bekväm merinoull. Överensstämmer med ESDstandard (elektrostatisk urladdning).

egenskaper, yttersulor

FX2 PRO Sula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® samt ett

ANTISTATISKA EGENSKAPER Alla våra skyddsskor har antistatiska egenskaper. De överensstämmer med EN ISO 20345:2011.

lager textil. Överensstämmer med ESD-standard (elektrostatisk urladdning).

ESD ESD är ett tilläggstest som kan krävas där extra höga krav ställs på avledning av statisk elektricitet. Gränsvärdena för ESD-skor är 100k™-35 M™ (Mohm) och uppfyller IEC 61340-5-1. Gäller alla skyddsskor från JALAS® med ESD-piktogram

FX1 CLASSIC Sula med stötdämpning under hälpartiet samt ett lager textil. Överensstämmer med ESD-standard (elektrostatisk urladdning). FX2 CLASSIC Innersula med dubbla stötdämpningszoner och textillager. Överensstämmer med ESD-standard (elektrostatisk urladdning).

HALKSKYDD Alla våra skyddsskor som testats enligt EN ISO 20345:2011 överensstämmer med ett av följande krav på halkskydd:

FX2 WINTER Har avancerad vinterinnersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® samt antibakteriella egenskaper. Merinoull är

SRA – Skornas förmåga att skydda från halka på kakel/klinker/ NLS

ett mjuk och följsamt naturmaterial som absorberar fukt och behåller värme. Materialets överlägsna ventilationsegenskaper behåller värmen i kalla temperaturer, samtidigt håller det sig svalt i varma temperaturer. Folieskiktet reflekterar bort kylan underifrån, samtidigt reflekterar och behåller det värmen i skon. Överensstämmer med ESD-standard (elektrostatisk urladdning).

SRB – Skornas förmåga att skydda från halka på stålgolv/ glycerin SRC – Skornas förmåga att skydda från halka på kakelklinker/ NLS och på stålgolv/glycerin (SRA + SRB) STABILIZATOR Extra vridstyv konstruktion med en stabilisator i hålfoten som minskar risken för vrickning. Finns i skor med RPU, Nitril och TPU i yttersulan.

FX3 EXALTER Sula med mjukt och stötdämpande Neo Foam-lager. Det mjuka EVA-lagret ger struktur, stabilitet och komfort. Det hårda EVAlagret behåller innersulans form och funktionalitet samt ger stöd och stabilitet. Dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® .

passform och komfort

Den antimikrobiella skyddsbehandlingen Microban® förhindrar tillväxt av bakterier.

SMAL/NORMAL LÄST För dig med smal till normal fot. NORMAL LÄST Normal läst som passar de flesta fötter.

204


slagdämpning

RYMLIG LĂ&#x201E;ST Rymlig passform fĂśr dig som har behov av extra vidd och hĂśjd.

D3OŽ Ett intelligent slagupptagande material som inte kollapsar vid externt vüld. Den molekylära nätstrukturen fÜrdelar effektivt kraften üt sidorna. D3OŽ kan büde användas i extrem kyla och i hÜg värme.

ÂŽ

Boa Closure system Med ett smidigt enhandsgrepp kan du stänga och lossa mekanismen med en snabb och enkel knappvridning. BoaŽClosure System tül vatten, lera och is.

PORONÂŽ XRDÂŽ Ă&#x201E;r ett material med unika stĂśtdämpande egenskaper. Materialet är mjukare när du stĂĽr och det stelnar när du gĂĽr, vilket ger extra stĂśtdämpning.

innerfoder TEBOX/DRILEXŽ Slitstarkt, ventilerande fodermaterial. MICROFIBER Material av textilväv som ger god ventilation och ett bra fotklimat.

NEOFOAM Utmärkta stÜtdämpande egenskaper med extra komfort och mjukhet.

CAMBRELLEÂŽ Ventilerande fodermaterial av polyester och polyamid.

tĂĽslitskydd

ABSOLUTE ALUMINIA Värmer effektivt samtidigt som det släpper igenom fukten. Fodret hüller dig varm även vid riktigt lüga temperaturer.

PRONOSE Extra slitskydd av PU Ăśver tĂĽhättan Ăśkar skons livslängd. Ă&#x2026;terfinns med ett fĂĽtal undantag pĂĽ skor i skyddsklass S1P samt S3.

TECHNICAL FLEECE Ett tunt fleecefoder fĂśr maximal komfort under den kalla delen av ĂĽret.

skyddshätta

KONST/SYNTETPĂ&#x201E;LS Ett varmt foder, mix av ull och konstfiber.

Alla tühättor Üverensstämmer med EN ISO 20345:2011. Dessa krav är:

BIOKERAMISK PĂ&#x201E;LS Isolerar mot extrem kyla. Goda värmereglerande egenskaper â&#x20AC;&#x201C; värmen inuti skon ĂĽtervinns. FĂśrbättrar blodcirkulationen. Transporterar bort fukt. Stoppar bakterier och dĂĽlig lukt.

ËžĂ&#x2DC;Ă?Ă&#x2013;Ă&#x2039;Ă&#x2018;Ă?Ă?Ă&#x2DC;Ă?Ă&#x153;Ă&#x2018;Ă&#x201C;Ă&#x2014;Ă?Ă&#x17D;Í°ÍŽÍŽ Ëž Ă&#x2122;Ă&#x2014;Ă&#x161;Ă&#x153;Ă?Ă?Ă?Ă&#x201C;Ă&#x2122;Ă&#x2DC;Ă&#x2014;Ă?Ă&#x17D;ͯͳ͎͎͎ ALUMINIUM Väger endast cirka 50 gram. Skon blir lättare och tyngdpunkten flyttas bakĂĽt fĂśr bättre balans och mindre belastning av skenbenets muskulatur. Ă&#x2026;terfinns i de flesta av av JALASÂŽ skomodeller.

membran+laminat Membran och laminat med vattenavvisande samt ventilerande egenskaper

STĂ&#x2026;L Finns i JALASÂŽ skyddsskor i storlek 34 och vissa modeller i stor-

DRYLOCK Vattentätt membran frün JALASŽ som andas. FÜrseglade sÜm-

lek 35 samt pĂĽ vissa modeller av GRANINGEÂŽ skyddsskor.

mar som hĂĽller dina fĂśtter varma och torra.

KOMPOSIT Finns i JALASÂŽ metallfria sortiment samt vissa modeller av

VATTENAVSTĂ&#x2013;TANDE Läder som är vattentätt eller täckt med en beläggning som gĂśr det vattenavvisande.

GRANINGEÂŽ skyddsskor.

spiktrampskydd

RESPIRO Respiro är namnet pü en JALASŽ-kollektion utrustad med

Alla spiktrampskydd Üverensstämmer med EN ISO 20345:2011. Kravet är att motstü penetration med en kraft pü 1 100 N av en spik med 4,5 mm diameter.

ett extremt luftgenomsläppligt treskiktslaminat som sitter i yttersulan (frün IQTEX baserat pü patenterade teknologier). Laminatet har en extremt hÜg luftpermeabilitet, men det är ocksü vattentätt. Detta beteende är mÜjligt tack vare de superabsorberande polymererna i laminatet, som sväller i kontakt med vatten och därigenom tätar hülrummen inuti. De fysiska egenskaperna i laminatet ändras beroende pü miljÜn. I torra fÜrhüllanden finns det gott om utrymme fÜr luft att passera igenom. I vüta fÜrhüllanden sväller de superabsorberande polymerer och stänger till materialet. Laminatets extrema luftgenomsläpplighet avlägsnar vattenünga och komforten bibehülls även vid intensiv aktivitet eller hÜgre temperaturer.

ROSTFRITT STĂ&#x2026;L Spiktrampskyddet skyddar mot genomträngning av spik eller andra vassa fĂśremĂĽl. MJUK PLASMABEHANDLAD TEXTIL Spiktrampskyddet är gjort av plasmabehandlad textil och är därfĂśr mjukt och lätt. Skyddar mot genomträngning av spikar eller andra vassa fĂśremĂĽl.

205


sk y d d ssko r


Skyddsskor Våra skyddsskor är av högsta möjliga kvalitet. De minimerar hot, samtidigt som de maximerar välbefinnandet. De uppfyller högt ställda krav när det gäller säkerhet, halkskydd, stabilitet och ergonomi. Hög komfort, låg vikt, goda anatomiska egenskaper och bra ventilation är faktorer som är minst lika viktiga. Det ska alltid vara möjligt för dig att hitta en sko som passar dina behov. Förutom en mängd olika modeller, som är utformade för olika situationer, hittar du ett stort utbud av storlekar med vid, normal eller smal passform. En sko i fel miljö kan vara direkt farligt. Vi hjälper dig att förse dig med rätt sko för rätt jobb.

208


Regler och standarder Alla skyddsskor i vårt sortiment överensstämmer med EN-standarder och gällande normer för arbetsskydd inom olika yrkesområden. De olika EN-standarderna har sin grund i PPEdirektivet (89/686/EG). Tabellen nedan visar de olika skyddsklasserna. Därutöver finns ett antal tilläggstester, se faktaruta. Kontakta gärna vår kundservice på telefon 0247-360 00 om du är osäker på vilken sko du behöver.

SKYDDSSKOR, TABELL ENLIGT STANDARD EN ISO 20345:2011

KLASS I, II

SB

I

S1

I

S2

I

S3

II

S4

II

S5

A

E

WRU

Skyddande tåhätta (200J/15000N)

Hel bakkappa

Elektrisk resistans (0,1-1000 megaohm)

Energiabsorbtion under hälen (testad vid 20 Joule)

Vattenavvisande ovandel

˾ ˾ ˾ ˾ ˾ ˾

˾ ˾ ˾ ˾ ˾

˾ ˾ ˾ ˾ ˾

˾ ˾ ˾ ˾ ˾

S Skon har skyddståhätta som tål 200 J anslagsenergi och 15 kN tryck. Klass I Sko tillverkad av läder eller andra material förutom polymera material.

˾ ˾ ˾ ˾

P Mönstrad yttersula

Spiktrampskydd

˾

˾

˾

˾

Typ 2 För all brandbekämpning och räddningsaktioner som kräver tåhätta och skydd mot penetrering. Inget skydd mot kemiska risker. ESD Skydd mot elektrostatisk laddning.

Klass II Sko av polymert material (vulkaniserad eller helgjuten konstruktion).

ESD IEC 61340-5-1 Skydd mot elektrostatisk urladdning med resistans under 35 megaohm.

P Spiktrampskydd.

SRA Halkmotstånd på klinkergolv med natriumlaurylsulfat.

HRO Värmebeständig yttersula testad vid 300 °C. WR Vattentät sko. WRU Vattenavvisande ovandel. CI Isoleringsförmåga mot kyla. HI Isoleringsförmåga mot värme. HI3 Isoleringsförmåga mot värme, prestandanivå 3.

SRB Halkmotstånd på stålgolv med glycerol. SRC SRA + SRB. FO Oljebeständig yttersula. A Elektrisk resistans (0,1-1000 megaohm). E Energiabsorbtion under hälen (testad vid 20 Joule).

209


JALAS® sulplattformar för skyddsskor Alla skor med en tvåkomponentssula har en mellansula i PU för högsta möjliga komfort.

enduro Tillverkad i nitrilgummi. Bred passform och stötdämpning i hälpartiet. Tål värme upp till 300°C. ESD, antistatisk, oljebeständig. Strukturmönster ger grepp i sidled framåt och bakåt. Dräneringskanaler avlägsnar olja, vatten och smuts. Olika ytmönster ger grepp i stegets olika faser. Stabilizator arch support-system ger stöd för hålfoten och säkert grepp på stegar. Överensstämmer med IEC-61340-5-1 Finns i skyddsklasserna S1, S1 P, S2 och S3 Passform: Bred Halkmotstånd: SRC

performance Nitrilgummisula – utvecklad tillsammans med Vibram – vars specialutformade mönster hjälper till att avlägsna vatten, snö och smuts. Ger grepp i sidled, framåt och bakåt samt i stegets olika faser. Förstärkt hälparti för maximalt stöd för hälen och förbättrad stötdämpning. Specialdesignad flexibel konstruktion i sulans främre del. Tål värme upp till 300°C, antistatisk, oljebeständig. Överensstämmer med IEC-61340-5-1 Finns i skyddsklasserna S1, S1P, S3 Passform: Normal Halkmotstånd: SRC

grip Grip är tillverkad i nitril vilket gör sulan mycket slittålig. Sulan är värmebeständig (HRO) och klarar riktigt varma golv, upp till 300°C. Sulan används lämpligast inom industri och hantverk. Fungerar både inom- och utomhus. Sulan har mycket goda greppegenskaper på snö och is, även vid mycket låga temperaturer. Sulan är också motståndskraftig mot de flesta kemikalier. Trots detta bör skons sula och ovandel rengöras efter arbetsdagens slut för att förlänga skons livslängd. Överensstämmer med IEC-61340-5-1 Finns i skyddsklasserna S1, S1 P, S2 och S3 Passform: Normal Halkmotstånd: SRB

210


zenit Slitsulan är tillverkad i det innovativa materialet RPU, ett extra greppsäkert material som också är mycket slitstarkt trots att det är mjukt och behagligt. Lämplig för användare inom industri och hantverk. Fungerar utmärkt både inom- och utomhus. Överensstämmer med IEC-61340-5-1 Finns i skyddsklasserna S1, S1 P, S2 och S3 Passform: Normal Halkmotstånd: SRB

stabilizator Stabilizator är yttersulan som gett sitt namn åt – och blivit ett begrepp för – vridstyva skyddsskor från JALAS®. Materialet är TPU. Skon är utrustad med ett extremt luftgenomsläppligt treskiktslaminat från IQTEX baserat på patenterade teknologier. Lämplig för torra och rena industrimiljöer. Överensstämmer med IEC-61340-5-1 Finns i skyddsklasserna S1 och S2 Passform: Normal Halkmotstånd: SRB

green line Tillverkad i PU, ett material som passar i många miljöer. Utvecklad som plattform för vår metallfria kollektion med samma namn. Flera modeller uppfyller kraven för EU Ecolabel. Lämplig för arbeten där metallfria skor är ett krav, exempelvis kärnkraftverk, flygplatser, fängelser samt polisiär verksamhet. Överensstämmer med IEC-61340-5-1 Finns i skyddsklasserna S1, S1 P och S3 Passform: Smal/normal Halkmotstånd: SRC

m-sport Tillverkad i PU, ett material som passar i många miljöer. Lämplig för användning inom industri och hantverk, både inom- och utomhus. Överensstämmer med IEC-61340-5-1 Finns i skyddsklasserna S1, S1 P, S2 och S3 Passform: Normal Halkmotstånd: SRC

211


JALAS® kollektioner skyddsskor m-sport Tillverkad i PU, ett material som passar i många miljöer. Lämplig för industri och hantverk, både inomhus och utomhus. Aluminiumtåhätta samt innersula med dubbla stötdämpningszoner. Lätt, välbalanserad och bekväm.

green line I den här kollektionen har vi tagit så stor hänsyn till miljön som möjligt. Som första skyddsskor har kollektionen märkts med EU Ecolabel, det gemensamma europeiska miljömärket. Innehåller inga metaller. Istället för metall i spiktrampskydd och tåhätta har vi använt material som tar extra hänsyn till miljön under skons hela livscykel.

drylock En vattentät kollektion. Skor med Drylock-membran är vattentäta och ventilerande, svett och fukt leds bort. Yttersulan i PU/nitril är extremt halksäker – lämplig för användare som arbetar på hala och våta underlag. Den är också mycket slittålig. Sulan är värmebeständig och klarar svetsstänk och riktigt varma golv.

zenit ZENIT®-kollektionen ger mycket hög komfort och bra stötdämpning. Yttersulan är tillverkad i RPU. Den unika strukturen ger en yta med en mängd små sugkoppar – ger bra grepp i hala och våta miljöer. Runt foten och plösen finns Memory Foam, ett foder som ”minns” och som anpassar sig efter foten.

212


exalter2 Den färgstarka Exalter²-kollektionen har sportig design och smarta detaljer för funktion och komfort. Värmebeständig sula i nitrilgummi vars specialutformade mönster hjälper till att avlägsna vatten, snö och smuts. Dessutom ger det väldesignade valvet ökad säkerhet på stegar.

street Trendiga, moderna och mycket bekväma skyddsskor i sneakerstil med alla skyddsegenskaper som traditionella skyddsskor har. RPU-sula för ultimat grepp. Fodret andas, vilket gör skon luftig, behaglig och skön att använda i många timmar.

gran premio En kollektion skor och stövlar med rymligare passform som passar för tuffa förhållanden, både inomhus och utomhus. Överlägset grepp på vinterunderlag.

grip En kollektion med attraktiv design, hög kvalitet och komfort. Yttersula tillverkad av PU/nitril, vilket gör skorna slitstarka och lämpliga för användning inom industri. Modeller för både inomhus- och utomhusbruk.

flow Flow-kollektionen har allt du förväntar dig av en skyddsko från JALAS® – med en bättre passform för kvinnor. JALAS® Flow är skyddsskon för smala fötter med breda uppgifter, finns från storlek 34 och uppåt.

respiro JALAS® Respiro är skyddsskon med högst luftgenomsläpplighet på marknaden. Den är utrustad med en laminatlösning som andas och är vattentät och därmed säkerställer en sval, torr och bekväm arbetsdag.

213


skyddsklass s1

214


SKYDDSSKOR / SKYDDSKLASS S1

jalas® 3820r respiro

I LAGER VÅREN 2017

EN ISO 20345:2011, S1 SRB TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

FÄRG Svart, röd, blå

PASSFORM Normal

FUNKTIONER Extremt hög luftgenomtränglighet, treskiktslaminering, “från IQTEX och baserat på patenterade tekniska utvecklingar”, ventilationshål, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrad skaftkant, stabilizator, perforerad framdel, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

STORLEKAR (EU) 36-47 PLATTFORM Stabilizator SULMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk, slitsula i TPU INNERSULA FX2 Supreme INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, merinoull, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL Nubuck, textil FODERMATERIAL Polyester, polyamid

EGENSKAPER Bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, mycket luftig, extra bra stötdämpning HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Inomhus, torra miljöer, rena miljöer

jalas® 3800r respiro

I LAGER VÅREN 2017

EN ISO 20345:2011, S1 SRB TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

FÄRG Svart, röd, blå

PASSFORM Normal

FUNKTIONER Extremt hög luftgenomtränglighet, treskiktslaminering, “från IQTEX och baserat på patenterade tekniska utvecklingar”, ventilationshål, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrad skaftkant, stabilizator, perforerad framdel, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

STORLEKAR (EU) 36-47 PLATTFORM Stabilizator SULMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk, slitsula i TPU INNERSULA FX2 Supreme INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, merinoull, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL Microfiber FODERMATERIAL Polyester, polyamid

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, mycket luftig, extra bra stötdämpning HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Inomhus, torra miljöer, rena miljöer

jalas® 3510r respiro

I LAGER VÅREN 2017

EN ISO 20345:2011, S1 SRB TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium PASSFORM Normal STORLEKAR (EU) 36-47 PLATTFORM Stabilizator SULMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk, slitsula i TPU INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, merinoull, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder, textil FODERMATERIAL Polyester, polyamid FÄRG Vit

FUNKTIONER Extremt hög luftgenomtränglighet, treskiktslaminering, “från IQTEX och baserat på patenterade tekniska utvecklingar”, ventilationshål, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrad skaftkant, stabilizator, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD) EGENSKAPER Bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, mycket luftig, extra bra stötdämpning HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Inomhus, torra miljöer, rena miljöer

215


SKYDDSSKOR / SKYDDSKLASS S1

jalas® 9500 exalter EN ISO 20345:2011, S1 SRC HRO TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

FODERMATERIAL Hygienisk polyamid

PASSFORM Normal

FÄRG Svart, grå, grön

STORLEKAR (EU) 36-47

FUNKTIONER Låg vikt, värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, ventilerande innersula, stabilizator, ergonomiskt utformad, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD), antibakteriell fiber - motverkar odör, bra miljöval

PLATTFORM Performance SULMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk, slitsula i nitril INNERSULA FX3 Exalter2 INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, hård E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, neo foam, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL Microfiber, textil

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, luftig, extra bra stötdämpning, lätt HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Inomhus, torra miljöer, rena miljöer

jalas® 9520 exalter EN ISO 20345:2011, S1 SRC HRO TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

FODERMATERIAL Hygienisk polyamid

PASSFORM Normal

FÄRG Svart, grå, röd

STORLEKAR (EU) 36-47

FUNKTIONER Låg vikt, värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, ventilerande innersula, stabilizator, ergonomiskt utformad, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD), antibakteriell fiber - motverkar odör, bra miljöval

PLATTFORM Performance SULMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk, slitsula i nitril INNERSULA FX3 Exalter2 INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, hård E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, neo foam, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL Microfiber, textil

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, luftig, extra bra stötdämpning, lätt HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Inomhus, torra miljöer, rena miljöer

jalas® 3020 zenit EN ISO 20345:2011, S1 SRC TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

FODERMATERIAL Polyamid, polyester

PASSFORM Normal

FÄRG Svart, grå, röd

STORLEKAR (EU) 36-47

FUNKTIONER Oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, vadderad med Memory foam, ventilerande innersula, stabilizator, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

PLATTFORM Zenit SULMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk, slitsula i RPU BINDSULA MATERIAL SBS INNERSULA FX2 Supreme INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, merinoull, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, luftig, extra bra stötdämpning HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Inomhus

OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder, spaltläder

216


SKYDDSSKOR / SKYDDSKLASS S1

jalas® 3920a challenger EN ISO 20345:2011, S1 HRO SRB TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

FODERMATERIAL Polyester, polyamid

PASSFORM Normal

FÄRG Svart, grå

STORLEKAR (EU) 36-47

FUNKTIONER Värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrad skaftkant, ventilerande innersula, justerbar hälrem, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

PLATTFORM Grip SULMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk, slitsula i nitril INNERSULA FX2 Supreme INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, merinoull, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL Nubuck, textil

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, luftig, extra bra stötdämpning HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Inomhus

jalas® 1510 antislip EN ISO 20345:2011, S1 SRC HRO TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

FÄRG Svart, grå, gul

PASSFORM Bred

FUNKTIONER Rymlig passform, värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrad skaftkant, ventilerande innersula, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

STORLEKAR (EU) 36-48 PLATTFORM Enduro SULMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk, slitsula i nitril INNERSULA FX2 Pro INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, luftig, extra bra stötdämpning HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Inomhus

FODERMATERIAL Polyester, polyamid

jalas® 3100 monza grip EN ISO 20345:2011, S1 HRO SRB TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

FODERMATERIAL Polyester, polyamid

PASSFORM Normal

FÄRG Svart, grå, gul

STORLEKAR (EU) 36-47

FUNKTIONER Värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrad skaftkant, ventilerande innersula, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

PLATTFORM Grip SULMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk, slitsula i nitril INNERSULA FX2 Pro INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder, spaltläder

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, luftig, extra bra stötdämpning HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Inomhus

217


SKYDDSSKOR / SKYDDSKLASS S1

jalas® 3350 easy grip EN ISO 20345:2011, S1 HRO SRB TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

FODERMATERIAL Polyester, polyamid

PASSFORM Normal

FÄRG Svart, grå, gul

STORLEKAR (EU) 36-47

FUNKTIONER Värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, ventilerande innersula, vattenavvisande, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

PLATTFORM Grip SULMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk, slitsula i nitril INNERSULA FX2 Pro INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder, spaltläder

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra bra stötdämpning HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Inomhus, krävande miljöer

jalas® 3360 monza sara EN ISO 20345:2011, S1 HRO SRB TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

FODERMATERIAL Polyester, polyamid

PASSFORM Normal

FÄRG Svart, grå

STORLEKAR (EU) 36-42

FUNKTIONER Värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrad skaftkant, ventilerande innersula, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

PLATTFORM Grip SULMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk, slitsula i nitril INNERSULA FX2 Pro INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL Microfiber, textil

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, luftig, extra bra stötdämpning HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Inomhus

jalas® 3500 white EN ISO 20345:2011, S1 SRC TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

FÄRG Vit, svart

PASSFORM Normal

FUNKTIONER Låg vikt, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrad skaftkant, ventilerande innersula, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

STORLEKAR (EU) 36-47 PLATTFORM M-Sport SULMATERIAL Plastgelänk, slitsula i PU INNERSULA FX2 Pro INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder, textil

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, luftig, extra bra stötdämpning HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Inomhus

FODERMATERIAL Polyester, polyamid

218


SKYDDSSKOR / SKYDDSKLASS S1

jalas® 3400a monza sport EN ISO 20345:2011, S1 SRC TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

FÄRG Svart, orange

PASSFORM Normal

FUNKTIONER Låg vikt, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrad skaftkant, ventilerande innersula, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

STORLEKAR (EU) 36-47 PLATTFORM M-Sport SULMATERIAL Plastgelänk, slitsula i PU INNERSULA FX2 Classic INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, stötdämpningszon i Ergothan OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder, textil

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, luftig, bra stötdämpning HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Inomhus

FODERMATERIAL Polyester, polyamid

219


skyddsklass s1p


SKYDDSSKOR / SKYDDSKLASS S1P

jalas® 9605 flow EN ISO 20345:2011, S1 P SRC HRO SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Plasmabehandlad textil

FODERMATERIAL Hygienisk polyamid

TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

FUNKTIONER Värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, ventilerande innersula, stabilizator, ESD, anatomiskt utformad, ergonomiskt utformad, reflex, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD), antibakteriell fiber - motverkar odör

PASSFORM Smal/Normal STORLEKAR (EU) 34-43 PLATTFORM Performance SULMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk, slitsula i nitril INNERSULA FX3 Exalter2 INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, hård E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, neo foam, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

FÄRG Svart, turkos

EGENSKAPER Utmärkt bra passform, extra bekväm, luftig, extra bra stötdämpning, lätt HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Inomhus, miljöer med risk för sulgenomträngning, torra miljöer, rena miljöer

OVANDELSMATERIAL Microfiber, Cordura®

jalas® 9518 exalter EN ISO 20345:2011, S1 P SRC HRO SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Plasmabehandlad textil

FODERMATERIAL Hygienisk polyamid

TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

FUNKTIONER Låg vikt, värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, ventilerande innersula, stabilizator, ergonomiskt utformad, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD), antibakteriell fiber - motverkar odör, bra miljöval

PASSFORM Normal STORLEKAR (EU) 36-47 PLATTFORM Performance SULMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk, slitsula i nitril INNERSULA FX3 Exalter2 INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, hård E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, neo foam, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL Microfiber, textil

FÄRG Svart

EGENSKAPER Extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, luftig, extra bra stötdämpning, lätt HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Inomhus, miljöer med risk för sulgenomträngning, torra miljöer, rena miljöer

jalas® 9538 exalter easyroll EN ISO 20345:2011, S1 P SRC HRO SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Plasmabehandlad textil TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium PASSFORM Normal STORLEKAR (EU) 36-47 PLATTFORM Performance SULMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk, slitsula i nitril INNERSULA FX3 Exalter2 INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, hård E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, neo foam, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL Microfiber, textil FODERMATERIAL Hygienisk polyamid

FÄRG Svart, grå, grön FUNKTIONER Låg vikt, värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrad skaftkant, ventilerande innersula, Boa®-låsningssystem, snabbsnörning, stabilizator, ergonomiskt utformad, specialdesignade detaljer, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD), antibakteriell fiber - motverkar odör, bra miljöval EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, luftig, extra bra stötdämpning, lätt HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, inomhus, miljöer med risk för sulgenomträngning, torra miljöer, rena miljöer

221


SKYDDSSKOR / SKYDDSKLASS S1P

jalas® 1708 zenit easyroll EN ISO 20345:2011, S1 P SRC PRONOSE-MATERIAL PU

SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Plasmabehandlad textil

FODERMATERIAL Polyester, polyamid

TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

FÄRG Svart, grå, röd

PASSFORM Normal

FUNKTIONER ProNose tåslitskydd, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrad skaftkant, ventilerande innersula, Boa®-låsningssystem, snabbsnörning, stabilizator, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

STORLEKAR (EU) 36-47 PLATTFORM Zenit SULMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk, slitsula i RPU INNERSULA FX2 Supreme INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, merinoull, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder, spaltläder

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, luftig, extra bra stötdämpning HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Inomhus, miljöer med risk för sulgenomträngning

jalas® 3008 zenit EN ISO 20345:2011, S1 P SRC PRONOSE-MATERIAL PU

SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Plasmabehandlad textil

FODERMATERIAL Polyamid, polyester

TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

FÄRG Svart, grå, röd

PASSFORM Normal

FUNKTIONER ProNose tåslitskydd, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, vadderad med Memory foam, ventilerande innersula, stabilizator, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

STORLEKAR (EU) 36-47 PLATTFORM Zenit SULMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk, slitsula i RPU INNERSULA FX2 Supreme INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, merinoull, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder, spaltläder

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, luftig, extra bra stötdämpning HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Inomhus, miljöer med risk för sulgenomträngning

jalas® 1518 antislip+ EN ISO 20345:2011, S1 P SRC HRO SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Stål

FODERMATERIAL Polyester, polyamid

TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

FÄRG Svart, grå, gul

PASSFORM Bred

INNERSULA FX2 Pro

FUNKTIONER ProNose tåslitskydd, rymlig passform, värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, ventilerande innersula, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, mycket luftig, extra bra stötdämpning

OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Inomhus, miljöer med risk för sulgenomträngning

STORLEKAR (EU) 35-50 PLATTFORM Enduro SULMATERIAL Mellansula i PU, slitsula i nitril

PRONOSE-MATERIAL PU

222


SKYDDSSKOR / SKYDDSKLASS S1P

jalas® 3108 monza grip EN ISO 20345:2011, S1 P HRO SRB SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Plasmabehandlad textil

PRONOSE-MATERIAL PU

TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

FÄRG Svart, grå, gul

PASSFORM Normal

FUNKTIONER ProNose tåslitskydd, värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrad skaftkant, ventilerande innersula, bakre stötdämpningszon, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

STORLEKAR (EU) 36-47 PLATTFORM Grip SULMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk, slitsula i nitril INNERSULA FX2 Pro INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder, textil

FODERMATERIAL Polyester, polyamid

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, luftig, extra bra stötdämpning HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Inomhus, miljöer med risk för sulgenomträngning

jalas® 6418 bio EN ISO 20345:2011, S1 P SRC SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Plasmabehandlad textil TÅHÄTTEMATERIAL Komposit PASSFORM Smal/Normal STORLEKAR (EU) 36-47 PLATTFORM Green Line SULMATERIAL Plastgelänk, slitsula i PU INNERSULA FX2 Pro INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL Microfiber, textil PRONOSE-MATERIAL PU

FODERMATERIAL Polyester, polyamid FÄRG Svart, grå, grön FUNKTIONER ProNose tåslitskydd, oljebeständig yttersula, metallfri, antistatiska egenskaper, polstrad skaftkant, ventilerande innersula, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD), bra miljöval, uppfyller EU-blommans miljökriterier EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, luftig, extra bra stötdämpning HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Inomhus, krav på metallfria skor, miljöer med risk för sulgenomträngning

jalas® 3408a monza sport EN ISO 20345:2011, S1 P SRC SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Plasmabehandlad textil

PRONOSE-MATERIAL PU

TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

FÄRG Svart, orange

PASSFORM Normal

FUNKTIONER ProNose tåslitskydd, låg vikt, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrad skaftkant, ventilerande innersula, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

STORLEKAR (EU) 36-47 PLATTFORM M-Sport SULMATERIAL Plastgelänk, slitsula i PU INNERSULA FX2 Classic INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, stötdämpningszon i Ergothan OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder, textil

FODERMATERIAL Polyester, polyamid

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, luftig, bra stötdämpning HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Inomhus, miljöer med risk för sulgenomträngning

223


SKYDDSSKOR / SKYDDSKLASS S1P

jalas® 3438 arioso EN ISO 20345:2011, S1 P SRC SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Plasmabehandlad textil

PRONOSE-MATERIAL PU FODERMATERIAL Polyester, polyamid

TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

FÄRG Svart

PASSFORM Normal

FUNKTIONER ProNose tåslitskydd, låg vikt, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrad skaftkant, ventilerande innersula, bakre stötdämpningszon, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

STORLEKAR (EU) 36-47 PLATTFORM M-Sport SULMATERIAL Plastgelänk, slitsula i PU INNERSULA FX1 Classic INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, stötdämpningszon i Ergothan OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder, textil

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, luftig, bra stötdämpning HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Inomhus, miljöer med risk för sulgenomträngning

graninge® 7218 S1 P SRC SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Stål

OVANDELSMATERIAL Nubuck

TÅHÄTTEMATERIAL Komposit

PRONOSE-MATERIAL PU

PASSFORM Normal

FODERMATERIAL Cambrelle®

STORLEKAR (EU) 35-48

FÄRG Svart, grön

SULMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk, slitsula i PU

FUNKTIONER Oljebeständig yttersula, TPU Heel Support, antistatiska egenskaper

224


skyddsklass s2

225


SKYDDSSKOR / SKYDDSKLASS S2

jalas® 3700r respiro

I LAGER VÅREN 2017

EN ISO 20345:2011, S2 SRB TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

FÄRG Svart, röd, blå

PASSFORM Normal

FUNKTIONER Extremt hög luftgenomtränglighet, treskiktslaminering, “från IQTEX och baserat på patenterade tekniska utvecklingar”, ventilationshål, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrad skaftkant, stabilizator, vattenavvisande, perforerad framdel, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

STORLEKAR (EU) 36-47 PLATTFORM Stabilizator SULMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk, slitsula i TPU INNERSULA FX2 Supreme INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, merinoull, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder, nubuck, textil FODERMATERIAL Polyester, polyamid

EGENSKAPER Bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, mycket luftig, extra bra stötdämpning HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Inomhus, torra miljöer, rena miljöer

jalas® 3030 zenit EN ISO 20345:2011, S2 SRC TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

FODERMATERIAL Polyamid, polyester

PASSFORM Normal

FÄRG Svart, grå, röd

STORLEKAR (EU) 36-47

FUNKTIONER Oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, vadderad med Memory foam, ventilerande innersula, stabilizator, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

PLATTFORM Zenit SULMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk, slitsula i RPU BINDSULA MATERIAL SBS INNERSULA FX2 Supreme INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, merinoull, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra bra stötdämpning HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus

OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder, spaltläder

jalas® 1540 route EN ISO 20345:2011, S2 SRC HRO CI TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

FODERMATERIAL Polyester, polyamid

PASSFORM Bred

FÄRG Svart, grå, blå

STORLEKAR (EU) 36-48

INNERSULA FX2 Pro

FUNKTIONER Rymlig passform, värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrad skaftkant, ventilerande innersula, vattenavvisande, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra bra stötdämpning

OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder, Cordura®

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus

PLATTFORM Enduro SULMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk, slitsula i nitril

226


SKYDDSSKOR / SKYDDSKLASS S2

jalas® 3110 light grip EN ISO 20345:2011, S2 HRO SRB TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

FODERMATERIAL Polyester, polyamid

PASSFORM Normal

FÄRG Svart, grå, gul

STORLEKAR (EU) 36-47

FUNKTIONER Värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrad skaftkant, ventilerande innersula, vattenavvisande, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

PLATTFORM Grip SULMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk, slitsula i nitril INNERSULA FX2 Pro INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL Spaltläder, textil

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra bra stötdämpning HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus

jalas® 3460a light sport EN ISO 20345:2011, S2 SRC TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

FÄRG Svart, orange

PASSFORM Normal

FUNKTIONER Låg vikt, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrad skaftkant, ventilerande innersula, vattenavvisande, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

STORLEKAR (EU) 36-47 PLATTFORM M-Sport SULMATERIAL Plastgelänk, slitsula i PU INNERSULA FX2 Classic INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, stötdämpningszon i Ergothan OVANDELSMATERIAL Spaltläder, textil

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, bra stötdämpning HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus

FODERMATERIAL Polyester, polyamid

jalas® 3520 white EN ISO 20345:2011, S2 SRC TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

FÄRG Vit

PASSFORM Normal

FUNKTIONER Oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrad skaftkant, ventilerande innersula, vattenavvisande, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

STORLEKAR (EU) 36-47 PLATTFORM M-Sport SULMATERIAL Plastgelänk, slitsula i PU INNERSULA FX2 Pro INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra bra stötdämpning HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, inomhus

FODERMATERIAL Polyester, polyamid

227


SKYDDSSKOR / SKYDDSKLASS S2

jalas® 3150 trek EN ISO 20345:2011, S2 HRO SRB TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

FÄRG Svart, grå, gul

PASSFORM Normal

FUNKTIONER Värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrat skaft, ventilerande innersula, vattenavvisande, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

STORLEKAR (EU) 36-47 PLATTFORM Grip SULMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk, slitsula i nitril INNERSULA FX2 Pro INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder, textil

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra bra stötdämpning HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, året runt-bruk

FODERMATERIAL Polyester, polyamid

jalas® 3780 foods EN ISO 20345:2011, S2 SRB HRO CI TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

FÄRG Svart

PASSFORM Normal

FUNKTIONER Värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrat skaft, ventilerande innersula, vattenavvisande, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

STORLEKAR (EU) 36-47 PLATTFORM Grip SULMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk, slitsula i nitril INNERSULA FX2 Pro INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra bra stötdämpning HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, inomhus, krävande miljöer

FODERMATERIAL Polyester, polyamid

graninge® 7280 EN ISO 20345:2011, S2 SRC TÅHÄTTEMATERIAL Komposit

slitsula i PU

PASSFORM Normal

OVANDELSMATERIAL Nubuck

STORLEKAR (EU) 35-48

FODERMATERIAL Cambrelle®

SULMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk,

FÄRG Svart, grön

228


skyddsklass s3


SKYDDSSKOR / SKYDDSKLASS S3

jalas® 9615 flow EN ISO 20345:2011, S3 SRC HRO SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Plasmabehandlad textil

FODERMATERIAL Hygienisk polyamid

TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

FUNKTIONER Värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, ventilerande innersula, stabilizator, vattenavvisande, anatomiskt utformad, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD), antibakteriell fiber - motverkar odör

PASSFORM Smal/Normal STORLEKAR (EU) 34-43 PLATTFORM Performance SULMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk, slitsula i nitril INNERSULA FX3 Exalter2 INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, hård E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, neo foam, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

FÄRG Svart, turkos

EGENSKAPER Utmärkt bra passform, extra bekväm, extra bra stötdämpning, lätt HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, inomhus, miljöer med risk för sulgenomträngning

OVANDELSMATERIAL Microfiber, Cordura®

jalas® 9568 exalter EN ISO 20345:2011, S3 SRC HRO SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Plasmabehandlad textil

FODERMATERIAL Hygienisk polyamid

TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

FUNKTIONER Låg vikt, värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, ventilerande innersula, stabilizator, vattenavvisande, ergonomiskt utformad, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD), antibakteriell fiber - motverkar odör, bra miljöval

PASSFORM Normal STORLEKAR (EU) 36-47 PLATTFORM Performance SULMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk, slitsula i nitril INNERSULA FX3 Exalter2 INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, hård E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, neo foam, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL Microfiber, textil

FÄRG Svart

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra bra stötdämpning, lätt HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, inomhus, miljöer med risk för sulgenomträngning, rena miljöer

jalas® 9548 exalter easyroll EN ISO 20345:2011, S3 SRC HRO SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Plasmabehandlad textil

FODERMATERIAL Hygienisk polyamid

TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

FUNKTIONER Låg vikt, värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrad skaftkant, ventilerande innersula, Boa®-låsningssystem, snabbsnörning, stabilizator, vattenavvisande, specialdesignade detaljer, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD), antibakteriell fiber - motverkar odör, bra miljöval

PASSFORM Normal STORLEKAR (EU) 36-47 PLATTFORM Performance SULMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk, slitsula i nitril INNERSULA FX3 Exalter2 INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, hård E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, neo foam, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL Microfiber, textil

FÄRG Svart, grå, röd

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra bra stötdämpning, lätt HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, inomhus, miljöer med risk för sulgenomträngning, rena miljöer

230


SKYDDSSKOR / SKYDDSKLASS S3

jalas® 9508 exalter EN ISO 20345:2011, S3 SRC HRO SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Plasmabehandlad textil

FODERMATERIAL Hygienisk polyamid

TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

FUNKTIONER Låg vikt, värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, ventilerande innersula, stabilizator, vattenavvisande, ergonomiskt utformad, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD), antibakteriell fiber - motverkar odör, bra miljöval

PASSFORM Normal STORLEKAR (EU) 36-47 PLATTFORM Performance SULMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk, slitsula i nitril INNERSULA FX3 Exalter2 INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, hård E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, neo foam, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL Microfiber, textil

FÄRG Svart, grå, grön

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra bra stötdämpning, lätt HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, inomhus, miljöer med risk för sulgenomträngning, rena miljöer

jalas® 9528 exalter EN ISO 20345:2011, S3 SRC HRO SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Plasmabehandlad textil

FODERMATERIAL Hygienisk polyamid

TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

FUNKTIONER Låg vikt, värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, ventilerande innersula, stabilizator, vattenavvisande, ergonomiskt utformad, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD), antibakteriell fiber - motverkar odör, bra miljöval

PASSFORM Normal STORLEKAR (EU) 36-47 PLATTFORM Performance SULMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk, slitsula i nitril INNERSULA FX3 Exalter2 INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, hård E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, neo foam, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL Microfiber, textil

FÄRG Svart, grå, röd

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra bra stötdämpning, lätt HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, inomhus, miljöer med risk för sulgenomträngning, rena miljöer

jalas® 1738 zenit easyroll EN ISO 20345:2011, S3 SRC SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Plasmabehandlad textil

FODERMATERIAL Polyester, polyamid

TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

FUNKTIONER ProNose tåslitskydd, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrad skaftkant, ventilerande innersula, Boa®-låsningssystem, snabbsnörning, stabilizator, vattenavvisande, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

PASSFORM Normal STORLEKAR (EU) 36-47 PLATTFORM Zenit SULMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk, slitsula i RPU INNERSULA FX2 Supreme INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, merinoull, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder, spaltläder

FÄRG Svart, grå, röd

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra bra stötdämpning HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, miljöer med risk för sulgenomträngning

PRONOSE-MATERIAL PU

231


SKYDDSSKOR / SKYDDSKLASS S3

jalas® 3018 zenit EN ISO 20345:2011, S3 SRC PRONOSE-MATERIAL PU

SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Plasmabehandlad textil

FODERMATERIAL Polyamid, polyester

TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

FÄRG Svart, grå, röd

PASSFORM Normal

FUNKTIONER ProNose tåslitskydd, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, vadderad med Memory foam, ventilerande innersula, stabilizator, vattenavvisande, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

STORLEKAR (EU) 36-47 PLATTFORM Zenit SULMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk, slitsula i RPU INNERSULA FX2 Supreme INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, merinoull, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder, spaltläder

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra bra stötdämpning HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, miljöer med risk för sulgenomträngning

jalas® 3305 drylock EN ISO 20345:2011, S3 HRO WR SRB SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Stål

FÄRG Svart, grå, röd

TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

FUNKTIONER Vattentätt Drylock membran, värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrad skaftkant, ventilerande innersula, vattentät, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

PASSFORM Normal STORLEKAR (EU) 36-47 PLATTFORM Grip SULMATERIAL Mellansula i PU, slitsula i nitril INNERSULA FX2 Supreme INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, merinoull, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL Spaltläder, Cordura® FODERMATERIAL Polyester, polyamid, Drylock membran

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra bra stötdämpning HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, miljöer med risk för sulgenomträngning, våta miljöer

jalas® 3308 drylock EN ISO 20345:2011, S3 HRO WR SRB SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Stål

FÄRG Svart, grå, röd

TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

FUNKTIONER Vattentätt Drylock membran, ProNose tåslitskydd, värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrad skaftkant, ventilerande innersula, vattentät, reflex, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

PASSFORM Normal STORLEKAR (EU) 36-47 PLATTFORM Grip SULMATERIAL Mellansula i PU, slitsula i nitril INNERSULA FX2 Supreme INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, merinoull, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL Narvläder, Cordura® PRONOSE-MATERIAL PU FODERMATERIAL Polyester, polyamid, Drylock membran

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra bra stötdämpning HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, miljöer med risk för sulgenomträngning, våta miljöer, krävande miljöer

232


SKYDDSSKOR / SKYDDSKLASS S3

jalas® 1335 black EN ISO 20345:2011, S3 SRB HRO CI SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Plasmabehandlad textil TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium PASSFORM Normal STORLEKAR (EU) 36-47 PLATTFORM Grip SULMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk, slitsula i nitril

FODERMATERIAL Polyester, polyamid FÄRG Svart FUNKTIONER Värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrad skaftkant, ventilerande innersula, vattenavvisande, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

INNERSULA FX2 Pro

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra bra stötdämpning

INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, miljöer med risk för sulgenomträngning

OVANDELSMATERIAL Narvläder

jalas® 1538 terra EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Stål

FODERMATERIAL Polyester, polyamid

TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

FÄRG Svart, grå, gul

PASSFORM Bred

INNERSULA FX2 Pro

FUNKTIONER ProNose tåslitskydd, rymlig passform, värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrad skaftkant, ventilerande innersula, vattenavvisande, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra bra stötdämpning

OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, miljöer med risk för sulgenomträngning, krävande miljöer

STORLEKAR (EU) 35-50 PLATTFORM Enduro SULMATERIAL Mellansula i PU, slitsula i nitril

PRONOSE-MATERIAL PU

jalas® 1548 route+ EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Stål

FODERMATERIAL Polyester, polyamid

TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

FÄRG Svart, grå, blå

PASSFORM Bred

FUNKTIONER ProNose tåslitskydd, rymlig passform, värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrad skaftkant, ventilerande innersula, vattenavvisande, dubbla stötdämpningszoner

STORLEKAR (EU) 36-48 PLATTFORM Enduro SULMATERIAL Mellansula i PU, slitsula i nitril INNERSULA FX2 Pro INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder, Cordura®

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra bra stötdämpning HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, miljöer med risk för sulgenomträngning

PRONOSE-MATERIAL PU

233


SKYDDSSKOR / SKYDDSKLASS S3

jalas® 1568 pitstop EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Stål

FODERMATERIAL Polyester, polyamid

TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

FÄRG Svart, grå, gul

PASSFORM Bred

FUNKTIONER ProNose tåslitskydd, rymlig passform, värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, ventilerande innersula, vattenavvisande, dubbla stötdämpningszoner

STORLEKAR (EU) 36-48 PLATTFORM Enduro SULMATERIAL Mellansula i PU, slitsula i nitril INNERSULA FX2 Pro INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder PRONOSE-MATERIAL PU

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra bra stötdämpning HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, miljöer med risk för sulgenomträngning, krävande miljöer

jalas® 3045 fortyfive EN ISO 20345:2011, S3 SRC SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Plasmabehandlad textil

FODERMATERIAL Polyester, polyamid

TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

FUNKTIONER Oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrad skaftkant, ventilerande innersula, stabilizator, vattenavvisande, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

PASSFORM Normal STORLEKAR (EU) 36-47 PLATTFORM Zenit SULMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk, slitsula i RPU

FÄRG Svart, gul, vit

INNERSULA FX2 Pro

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra bra stötdämpning

INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, miljöer med risk för sulgenomträngning

OVANDELSMATERIAL Spaltläder

jalas® 3118 light grip EN ISO 20345:2011, S3 HRO SRB SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Plasmabehandlad textil

PRONOSE-MATERIAL PU

TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

FÄRG Svart, grå, gul

PASSFORM Normal

FUNKTIONER ProNose tåslitskydd, värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrad skaftkant, ventilerande innersula, vattenavvisande, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

STORLEKAR (EU) 36-47 PLATTFORM Grip SULMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk, slitsula i nitril INNERSULA FX2 Pro INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL Spaltläder, textil

FODERMATERIAL Polyester, polyamid

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra bra stötdämpning HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, miljöer med risk för sulgenomträngning

234


SKYDDSSKOR / SKYDDSKLASS S3

jalas® 6458 prima white EN ISO 20345:2011, S3 SRC SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Plasmabehandlad textil TÅHÄTTEMATERIAL Komposit PASSFORM Smal/Normal STORLEKAR (EU) 36-47 PLATTFORM Green Line SULMATERIAL Plastgelänk, slitsula i PU INNERSULA FX2 Pro INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL Microfiber

FODERMATERIAL Polyester, polyamid FÄRG Vit, grå FUNKTIONER Oljebeständig yttersula, metallfri, antistatiska egenskaper, polstrad skaftkant, ventilerande innersula, vattenavvisande, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD), bra miljöval EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra bra stötdämpning HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, krav på metallfria skor, miljöer med risk för sulgenomträngning

jalas® 6428 prima EN ISO 20345:2011, S3 SRC SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Plasmabehandlad textil TÅHÄTTEMATERIAL Komposit PASSFORM Smal/Normal STORLEKAR (EU) 36-47 PLATTFORM Green Line

FODERMATERIAL Polyester, polyamid FÄRG Svart FUNKTIONER Oljebeständig yttersula, metallfri, antistatiska egenskaper, ventilerande innersula, vattenavvisande, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

INNERSULA FX2 Pro

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra bra stötdämpning

INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, krav på metallfria skor, miljöer med risk för sulgenomträngning

SULMATERIAL Plastgelänk, slitsula i PU

OVANDELSMATERIAL Narvläder

jalas® 6468 eko EN ISO 20345:2011, S3 SRC SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Plasmabehandlad textil

FODERMATERIAL Cambrelle®, polyamid

TÅHÄTTEMATERIAL Komposit

FUNKTIONER ProNose tåslitskydd, oljebeständig yttersula, metallfri, antistatiska egenskaper, ventilerande innersula, vattenavvisande, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD), bra miljöval, uppfyller EU-blommans miljökriterier

PASSFORM Smal/Normal STORLEKAR (EU) 36-47 PLATTFORM Green Line SULMATERIAL Plastgelänk, slitsula i PU INNERSULA FX2 Pro INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL Microfiber, textil PRONOSE-MATERIAL PU

FÄRG Svart, grå, grön

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra bra stötdämpning HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, krav på metallfria skor, miljöer med risk för sulgenomträngning

235


SKYDDSSKOR / SKYDDSKLASS S3

jalas® 3448 light EN ISO 20345:2011, S3 SRC SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Plasmabehandlad textil

FODERMATERIAL Polyester, polyamid

TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

FUNKTIONER ProNose tåslitskydd, låg vikt, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrad skaftkant, ventilerande innersula, vattenavvisande, bakre stötdämpningszon, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

PASSFORM Normal STORLEKAR (EU) 36-47 PLATTFORM M-Sport SULMATERIAL Plastgelänk, slitsula i PU INNERSULA FX1 Classic INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, stötdämpningszon i Ergothan OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder

FÄRG Svart

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, bra stötdämpning HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, miljöer med risk för sulgenomträngning, krävande miljöer

PRONOSE-MATERIAL PU

jalas® 3468a light sport EN ISO 20345:2011, S3 SRC SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Plasmabehandlad textil

FODERMATERIAL Polyester, polyamid

TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

FUNKTIONER ProNose tåslitskydd, låg vikt, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrad skaftkant, ventilerande innersula, vattenavvisande, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

PASSFORM Normal STORLEKAR (EU) 36-47 PLATTFORM M-Sport SULMATERIAL Plastgelänk, slitsula i PU INNERSULA FX2 Classic INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, stötdämpningszon i Ergothan OVANDELSMATERIAL Spaltläder, textil PRONOSE-MATERIAL PU

FÄRG Svart, orange

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, bra stötdämpning HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, miljöer med risk för sulgenomträngning

jalas® 1718 zenit easyroll EN ISO 20345:2011, S3 SRC SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Stål

FODERMATERIAL Polyester, polyamid

TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

FÄRG Svart, grå, röd

PASSFORM Normal

INNERSULA FX2 Supreme

FUNKTIONER ProNose tåslitskydd, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrat skaft, ventilerande innersula, snabbsnörning, stabilizator, dragöglor, vattenavvisande, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, merinoull, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra bra stötdämpning

OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder, spaltläder

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, året runt-bruk, miljöer med risk för sulgenomträngning

STORLEKAR (EU) 36-47 PLATTFORM Zenit SULMATERIAL Mellansula i PU, slitsula i RPU

PRONOSE-MATERIAL PU

236


SKYDDSSKOR / SKYDDSKLASS S3

jalas® 1818 drylock wide EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI WR HRO SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Stål

FÄRG Svart, grå, röd

TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

FUNKTIONER Vattentätt Drylock membran, ProNose tåslitskydd, rymlig passform, värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrat skaft, ventilerande innersula, dragöglor, vattentät, reflex, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

PASSFORM Bred STORLEKAR (EU) 36-48 PLATTFORM Enduro SULMATERIAL Mellansula i PU, slitsula i nitril INNERSULA FX2 Supreme INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, merinoull, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL Narvläder PRONOSE-MATERIAL PU FODERMATERIAL Polyester, polyamid, Drylock membran

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra bra stötdämpning HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, året runt-bruk, miljöer med risk för sulgenomträngning, våta miljöer, krävande miljöer

jalas® 3318 drylock EN ISO 20345:2011, S3 HRO WR SRB SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Stål

FÄRG Svart, grå, röd

TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

FUNKTIONER Vattentätt Drylock membran, ProNose tåslitskydd, värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrat skaft, ventilerande innersula, snabbsnörning, vattentät, reflex, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

PASSFORM Normal STORLEKAR (EU) 36-47 PLATTFORM Grip SULMATERIAL Mellansula i PU, slitsula i nitril INNERSULA FX2 Supreme INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, merinoull, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL Narvläder, Cordura® PRONOSE-MATERIAL PU FODERMATERIAL Polyester, polyamid, Drylock membran

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra bra stötdämpning HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, året runt-bruk, miljöer med risk för sulgenomträngning, våta miljöer, krävande miljöer

jalas® 1828 jupiter EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Stål

FÄRG Svart, grå, gul

TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

FUNKTIONER ProNose tåslitskydd, rymlig passform, värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrat skaft, ventilerande innersula, dragöglor, vattenavvisande, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

PASSFORM Bred STORLEKAR (EU) 35-50 PLATTFORM Enduro SULMATERIAL Mellansula i PU, slitsula i nitril INNERSULA FX2 Pro INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder PRONOSE-MATERIAL PU

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra bra stötdämpning HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, miljöer med risk för sulgenomträngning, krävande miljöer

FODERMATERIAL Polyester, polyamid

237


SKYDDSSKOR / SKYDDSKLASS S3

jalas® 3055 fiftyfive EN ISO 20345:2011, S3 SRC SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Plasmabehandlad textil

FODERMATERIAL Polyester, polyamid

TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

FUNKTIONER Oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrad skaftkant, ventilerande innersula, stabilizator, vattenavvisande, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

PASSFORM Normal STORLEKAR (EU) 36-47 PLATTFORM Zenit SULMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk, slitsula i RPU

FÄRG Svart, grå, gul

INNERSULA FX2 Pro

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra bra stötdämpning

INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, miljöer med risk för sulgenomträngning

OVANDELSMATERIAL Spaltläder

jalas® 6498 nature EN ISO 20345:2011, S3 SRC SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Plasmabehandlad textil

FODERMATERIAL Cambrelle®, polyamid

TÅHÄTTEMATERIAL Komposit

FUNKTIONER ProNose tåslitskydd, oljebeständig yttersula, metallfri, antistatiska egenskaper, ventilerande innersula, dragöglor, vattenavvisande, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD), bra miljöval, uppfyller EU-blommans miljökriterier

PASSFORM Smal/Normal STORLEKAR (EU) 36-47 PLATTFORM Green Line SULMATERIAL Plastgelänk, slitsula i PU INNERSULA FX2 Pro INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL Microfiber, textil PRONOSE-MATERIAL PU

FÄRG Svart, grå, grön

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra bra stötdämpning HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, året runt-bruk, krav på metallfria skor, miljöer med risk för sulgenomträngning

jalas® 3498 highlight EN ISO 20345:2011, S3 SRC SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Plasmabehandlad textil

FODERMATERIAL Polyester, polyamid

TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

FUNKTIONER ProNose tåslitskydd, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrat skaft, ventilerande innersula, vattenavvisande, dubbla stötdämpningszoner

PASSFORM Normal STORLEKAR (EU) 36-47 PLATTFORM M-Sport SULMATERIAL Plastgelänk, slitsula i PU INNERSULA FX2 Classic INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, stötdämpningszon i Ergothan OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder, textil

FÄRG Svart, grå, gul

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, bra stötdämpning HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, året runt-bruk, miljöer med risk för sulgenomträngning, krävande miljöer

PRONOSE-MATERIAL PU

238


SKYDDSSKOR / SKYDDSKLASS S3

jalas® 3328 drylock EN ISO 20345:2011, S3 HRO WR SRB SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Stål

FÄRG Svart

TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

FUNKTIONER Vattentätt Drylock membran, ProNose tåslitskydd, värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrat skaft, ventilerande innersula, dragöglor, vattentät, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

PASSFORM Normal STORLEKAR (EU) 36-47 PLATTFORM Grip SULMATERIAL Mellansula i PU, slitsula i nitril INNERSULA FX2 Supreme INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, merinoull, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL Narvläder PRONOSE-MATERIAL PU FODERMATERIAL Polyester, polyamid, Drylock membran

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra bra stötdämpning HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, året runt-bruk, miljöer med risk för sulgenomträngning, våta miljöer, krävande miljöer

graninge® 2701 EN ISO 20345:2011, S3 HRO HI SRC SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Stål

OVANDELSMATERIAL Narvläder

TÅHÄTTEMATERIAL Stål

PRONOSE-MATERIAL PU

PASSFORM Normal

FÄRG Svart

STORLEKAR (EU) 39-47

FUNKTIONER ProNose tåslitskydd, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper

SULMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk, slitsula i nitril

graninge® 2703 EN ISO 20345:2011, S3 HRO HI SRC SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Stål

OVANDELSMATERIAL Narvläder

TÅHÄTTEMATERIAL Stål

PRONOSE-MATERIAL PU

PASSFORM Normal

FÄRG Svart

STORLEKAR (EU) 39-47

FUNKTIONER ProNose tåslitskydd, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper

SULMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk, slitsula i nitril

239


SKYDDSSKOR / SKYDDSKLASS S3

graninge® 7288 EN ISO 20345:2011, S3 SRC SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Stål

OVANDELSMATERIAL Nubuck

TÅHÄTTEMATERIAL Komposit

PRONOSE-MATERIAL PU

PASSFORM Normal

FODERMATERIAL Cambrelle®

STORLEKAR (EU) 35-48

FÄRG Svart, grön

SULMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk, slitsula i PU

FUNKTIONER Oljebeständig yttersula, TPU Heel Support, antistatiska egenskaper

graninge® 7298 EN ISO 20345:2011, S3 SRC SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Stål

OVANDELSMATERIAL Nubuck

TÅHÄTTEMATERIAL Komposit

PRONOSE-MATERIAL PU

PASSFORM Normal

FODERMATERIAL Cambrelle®

STORLEKAR (EU) 35-48

FÄRG Svart, grön

SULMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk, slitsula i PU

240


241


pälsfodrade vintermodeller


SKYDDSSKOR / SKYDDSKLASS S2

jalas® 1870 offroad EN ISO 20345:2011, S2 SRC HRO CI TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

FODERMATERIAL Teknisk fleece

PASSFORM Bred

FÄRG Svart, grå, gul

STORLEKAR (EU) 36-48

INNERSULA FX2 Pro

FUNKTIONER Rymlig passform, värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrat skaft, ventilerande innersula, dragöglor, dragkedja, vattenavvisande, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra bra stötdämpning

OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, året runt-bruk, krävande miljöer

PLATTFORM Enduro SULMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk, slitsula i nitril

SKYDDSSKOR / SKYDDSKLASS S3

jalas® 6438 tempera EN ISO 20345:2011, S3 SRC SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Plasmabehandlad textil

PRONOSE-MATERIAL PU FODERMATERIAL Polyesterpäls

TÅHÄTTEMATERIAL Komposit

FÄRG Svart, gul

PASSFORM Smal/Normal

FUNKTIONER ProNose tåslitskydd, oljebeständig yttersula, metallfri, antistatiska egenskaper, dragöglor, vattenavvisande, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

STORLEKAR (EU) 36-47 PLATTFORM Green Line SULMATERIAL Plastgelänk, slitsula i PU INNERSULA FX2 Supreme INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, merinoull, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder, spaltläder

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra varm, extra bra stötdämpning HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, krav på metallfria skor, miljöer med risk för sulgenomträngning, kalla miljöer, krävande miljöer

jalas® 1728 zenit easyroll EN ISO 20345:2011, S3 SRC SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Plasmabehandlad textil

FODERMATERIAL Biokeramisk päls, Meida® foder mot kyla, aluminiumfolie

TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

FÄRG Svart, grå, röd

PASSFORM Normal

FUNKTIONER ProNose tåslitskydd, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrat skaft, Boa®-låsningssystem, snabbsnörning, stabilizator, dragöglor, snölås, vattenavvisande, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD), antibakteriell fiber - motverkar odör

STORLEKAR (EU) 36-47 PLATTFORM Zenit SULMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk, slitsula i RPU INNERSULA FX2 Winter INNERSULEMATERIAL Textil, aluminiumfolie, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, merinoull, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder, spaltläder PRONOSE-MATERIAL PU

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra varm, extra bra stötdämpning HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, miljöer med risk för sulgenomträngning, kalla miljöer, krävande miljöer

243


SKYDDSSKOR / SKYDDSKLASS S3

jalas® 1808 icetrack EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Plasmabehandlad textil

FODERMATERIAL Biokeramisk päls, Meida® foder mot kyla, aluminiumfolie

TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

FÄRG Svart, grå, gul

PASSFORM Bred

FUNKTIONER ProNose tåslitskydd, rymlig passform, värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrat skaft, dragöglor, dragkedja, vattenavvisande, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD), antibakteriell fiber - motverkar odör

STORLEKAR (EU) 36-48 PLATTFORM Enduro SULMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk, slitsula i nitril INNERSULA FX2 Winter INNERSULEMATERIAL Textil, aluminiumfolie, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, merinoull, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder PRONOSE-MATERIAL PU

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra varm, extra bra stötdämpning HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, miljöer med risk för sulgenomträngning, kalla miljöer, krävande miljöer

jalas® 3325 drylock EN ISO 20345:2011, S3 HRO WR SRB SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Stål

FÄRG Svart, grå, röd

TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

FUNKTIONER Vattentätt Drylock membran, värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrat skaft, dragöglor, snölås, dragkedja, vattentät, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

PASSFORM Normal STORLEKAR (EU) 36-47 PLATTFORM Grip SULMATERIAL Mellansula i PU, slitsula i nitril INNERSULA FX2 Winter INNERSULEMATERIAL Textil, aluminiumfolie, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, merinoull, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL Narvläder FODERMATERIAL ThermoCloud foder mot kyla, polyester, Drylock membran

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra varm, extra bra stötdämpning HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, miljöer med risk för sulgenomträngning, våta miljöer, krävande miljöer

jalas® 1878 offroad EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Stål

FÄRG Svart, grå, gul

TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

FUNKTIONER ProNose tåslitskydd, rymlig passform, värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrat skaft, ventilerande innersula, dragöglor, dragkedja, vattenavvisande, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

PASSFORM Bred STORLEKAR (EU) 35-50 PLATTFORM Enduro SULMATERIAL Mellansula i PU, slitsula i nitril INNERSULA FX2 Pro INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder PRONOSE-MATERIAL PU

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra bra stötdämpning HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, året runt-bruk, miljöer med risk för sulgenomträngning, krävande miljöer

FODERMATERIAL Teknisk fleece

244


SKYDDSSKOR / SKYDDSKLASS S3

jalas® 3978 offroad+ EN ISO 20345:2011, S3 SRB HRO CI SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Plasmabehandlad textil

PRONOSE-MATERIAL PU FODERMATERIAL Polyesterpäls

TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

FÄRG Svart, röd

PASSFORM Normal

FUNKTIONER ProNose tåslitskydd, värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrat skaft, dragöglor, dragkedja, vattenavvisande, dubbla stötdämpningszoner

STORLEKAR (EU) 36-47 PLATTFORM Grip SULMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk, slitsula i nitril INNERSULA FX2 Winter INNERSULEMATERIAL Textil, aluminiumfolie, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, merinoull, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra varm, extra bra stötdämpning HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, miljöer med risk för sulgenomträngning, kalla miljöer, krävande miljöer

jalas® 3778 drylock EN ISO 20345:2011, S3 HRO WR SRB SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Stål

FÄRG Svart, grå

TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

FUNKTIONER Vattentätt Drylock membran, ProNose tåslitskydd, värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrat skaft, dragöglor, snölås, dragkedja, vattentät, reflex, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

PASSFORM Normal STORLEKAR (EU) 36-47 PLATTFORM Grip SULMATERIAL Mellansula i PU, slitsula i nitril INNERSULA FX2 Winter INNERSULEMATERIAL Textil, aluminiumfolie, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, merinoull, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL Narvläder PRONOSE-MATERIAL PU

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra varm, extra bra stötdämpning HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, miljöer med risk för sulgenomträngning, kalla miljöer, våta miljöer, krävande miljöer

FODERMATERIAL Polyesterpäls, Drylock membran

jalas® 1858 polar EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Stål

FODERMATERIAL Teknisk fleece

TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

FÄRG Svart, grå, gul

PASSFORM Bred

INNERSULA FX2 Pro

FUNKTIONER ProNose tåslitskydd, rymlig passform, värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrat skaft, ventilerande innersula, dragkedja, vattenavvisande, reflex, dubbla stötdämpningszoner

INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra bra stötdämpning

OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, året runt-bruk, miljöer med risk för sulgenomträngning, krävande miljöer

STORLEKAR (EU) 39-48 PLATTFORM Enduro SULMATERIAL Mellansula i PU, slitsula i nitril

PRONOSE-MATERIAL PU

245


SKYDDSSKOR / SKYDDSKLASS S3

jalas® 1898 winter king EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO

INNERSULA FX2 Winter

FUNKTIONER ProNose tåslitskydd, rymlig passform, KEVLAR®-tråd i sömmarna som tål 427° C kortvarig värmeexponering och 204° C värmexponering över längre tid, värmebeständig ovandel, värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrat skaft, dragöglor, vattenavvisande, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD), antibakteriell fiber - motverkar odör, värmebeständigt, tål svetsloppor och slipstänk

INNERSULEMATERIAL Textil, aluminiumfolie, mjuk E.V.A, merinoull, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra varm, extra bra stötdämpning

OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, varma ytor, miljöer med risk för sulgenomträngning, kalla miljöer, krävande miljöer

SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Plasmabehandlad textil TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium PASSFORM Bred STORLEKAR (EU) 35-50 PLATTFORM Enduro SULMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk, slitsula i nitril

PRONOSE-MATERIAL PU FODERMATERIAL Biokeramisk päls, Meida® foder mot kyla, aluminiumfolie FÄRG Svart, grå, gul

jalas® 3988 mgr winpro EN ISO 20345:2011, S3 SRB HRO CI SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Plasmabehandlad textil

FODERMATERIAL Polyesterpäls

TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

FUNKTIONER ProNose tåslitskydd, värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrat skaft, ställbar vristrem, dragöglor, snölås, vattenavvisande, reflex, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

PASSFORM Normal STORLEKAR (EU) 39-47 PLATTFORM Grip SULMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk, slitsula i nitril INNERSULA FX2 Winter INNERSULEMATERIAL Textil, aluminiumfolie, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, merinoull, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder, textil PRONOSE-MATERIAL PU

FÄRG Svart, blå, grå

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, bra passform, extra bekväm, extra varm, extra bra stötdämpning HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, miljöer med risk för sulgenomträngning, kalla miljöer, krävande miljöer

graninge® 7299 EN ISO 20345:2011, S3 SRC HRO SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Stål

PRONOSE-MATERIAL PU

TÅHÄTTEMATERIAL Komposit

FODERMATERIAL Polyesterpäls, Thinsulate®

PASSFORM Normal

FÄRG Svart, grön

STORLEKAR (EU) 36-48

FUNKTIONER Värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, dragkedja

SULMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk, slitsula i nitril OVANDELSMATERIAL Nubuck

EGENSKAPER Hög kvalitetsnivå på skydd, varm, bra stötdämpning

246

SVETS OCH VÄRME


svets- och värmeskydd


SKYDDSSKOR / SKYDDSKLASS S2

jalas® 1550 low EN ISO 20345:2011, S2 SRC HRO CI TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

FÄRG Svart

PASSFORM Bred

FUNKTIONER ProNose tåslitskydd, rymlig passform, KEVLAR®-tråd i sömmarna som tål 427° C kortvarig värmeexponering och 204° C värmexponering över längre tid, värmebeständig ovandel, värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrad skaftkant, ventilerande innersula, vattenavvisande, dubbla stötdämpningszoner

STORLEKAR (EU) 36-48 PLATTFORM Enduro SULMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk, slitsula i nitril INNERSULA FX2 Pro INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder PRONOSE-MATERIAL PU FODERMATERIAL Cambrelle®, polyester

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra bra stötdämpning HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, inomhus, året runt-bruk, varma ytor

SVETS OCH VÄRME

jalas® 3941 hunter EN ISO 20345:2011, S2 HRO SRB TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium PASSFORM Normal STORLEKAR (EU) 36-47 PLATTFORM Grip SULMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk, slitsula i nitril INNERSULA FX2 Pro INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder PRONOSE-MATERIAL PU FODERMATERIAL Cambrelle®, polyamid FÄRG Svart, gul

FUNKTIONER ProNose tåslitskydd, KEVLAR®tråd i sömmarna som tål 427° C kortvarig värmeexponering och 204° C värmexponering över längre tid, värmebeständig ovandel, värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrat skaft, ventilerande innersula, dragöglor, dragkedja, vattenavvisande, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD), värmebeständigt, tål svetsloppor och slipstänk EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra bra stötdämpning HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, varma ytor, krävande miljöer

SVETS OCH VÄRME

SKYDDSSKOR / SKYDDSKLASS S3

jalas® 3358s easy grip EN ISO 20345:2011, S3 HRO SRB SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Stål TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium PASSFORM Normal STORLEKAR (EU) 36-47 PLATTFORM Grip SULMATERIAL Mellansula i PU, slitsula i nitril INNERSULA FX2 Pro INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder, spaltläder PRONOSE-MATERIAL PU FODERMATERIAL Polyester, polyamid

FUNKTIONER ProNose tåslitskydd, KEVLAR®tråd i sömmarna som tål 427° C kortvarig värmeexponering och 204° C värmexponering över längre tid, värmebeständig ovandel, värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrad skaftkant, ventilerande innersula, vattenavvisande, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD), värmebeständigt, tål svetsloppor och slipstänk EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra bra stötdämpning HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, varma ytor, miljöer med risk för sulgenomträngning, krävande miljöer

SVETS OCH VÄRME

FÄRG Svart, grå, gul

248


SKYDDSSKOR / SKYDDSKLASS S3

jalas® 1848 titan+ EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Stål

FÄRG Svart

TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

FUNKTIONER ProNose tåslitskydd, rymlig passform, KEVLAR®-tråd i sömmarna som tål 427° C kortvarig värmeexponering och 204° C värmexponering över längre tid, värmebeständig ovandel, värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrat skaft, ventilerande innersula, dragöglor, vattenavvisande, dubbla stötdämpningszoner

PASSFORM Bred STORLEKAR (EU) 36-48 PLATTFORM Enduro SULMATERIAL Mellansula i PU, slitsula i nitril INNERSULA FX2 Pro INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder PRONOSE-MATERIAL PU FODERMATERIAL Cambrelle®, polyester

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra bra stötdämpning HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, inomhus, året runt-bruk, varma ytor, miljöer med risk för sulgenomträngning

SVETS OCH VÄRME

jalas® 1848k titan+ EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Plasmabehandlad textil TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium PASSFORM Bred STORLEKAR (EU) 36-48 PLATTFORM Enduro SULMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk, slitsula i nitril INNERSULA FX2 Pro INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder PRONOSE-MATERIAL PU FODERMATERIAL Cambrelle®, polyester, Thinsulate®

FÄRG Svart FUNKTIONER ProNose tåslitskydd, Thinsulate™ värmeresistent foder, rymlig passform, KEVLAR®-tråd i sömmarna som tål 427° C kortvarig värmeexponering och 204° C värmexponering över längre tid, värmebeständig ovandel, värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrat skaft, ventilerande innersula, dragöglor, vattenavvisande, dubbla stötdämpningszoner EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra bra stötdämpning HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, inomhus, året runt-bruk, varma ytor, miljöer med risk för sulgenomträngning

THINSULATE HEAT ISOLATION

SVETS OCH VÄRME

jalas® 1868 king EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Stål TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium PASSFORM Bred STORLEKAR (EU) 36-48 PLATTFORM Enduro SULMATERIAL Mellansula i PU, slitsula i nitril INNERSULA FX2 Pro INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder PRONOSE-MATERIAL PU FODERMATERIAL Cambrelle®, polyester, Thinsulate® FÄRG Svart

FUNKTIONER ProNose tåslitskydd, Thinsulate™ värmeresistent foder, rymlig passform, KEVLAR®-tråd i sömmarna som tål 427° C kortvarig värmeexponering och 204° C värmexponering över längre tid, värmebeständig ovandel, värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrat skaft, ventilerande innersula, dragöglor, vattenavvisande, dubbla stötdämpningszoner EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra bra stötdämpning HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, inomhus, året runt-bruk, varma ytor, miljöer med risk för sulgenomträngning, krävande miljöer

249

THINSULATE HEAT ISOLATION

SVETS OCH VÄRME


SKYDDSSKOR / SKYDDSKLASS S3

jalas® 1898 winter king EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Plasmabehandlad textil TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium PASSFORM Bred STORLEKAR (EU) 35-50 PLATTFORM Enduro SULMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk, slitsula i nitril INNERSULA FX2 Winter INNERSULEMATERIAL Textil, aluminiumfolie, mjuk E.V.A, merinoull, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder PRONOSE-MATERIAL PU FODERMATERIAL Biokeramisk päls, Meida® foder mot kyla, aluminiumfolie

FÄRG Svart, grå, gul FUNKTIONER ProNose tåslitskydd, rymlig passform, KEVLAR®-tråd i sömmarna som tål 427° C kortvarig värmeexponering och 204° C värmexponering över längre tid, värmebeständig ovandel, värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrat skaft, dragöglor, vattenavvisande, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD), antibakteriell fiber - motverkar odör, värmebeständigt, tål svetsloppor och slipstänk EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra varm, extra bra stötdämpning HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, varma ytor, miljöer med risk för sulgenomträngning, kalla miljöer, krävande miljöer

SVETS OCH VÄRME

SKYDDSSKOR / SKYDDSKLASS F1PA

jalas® 1578 fire rescue EN 15090:2012, F1PA SRC CI SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Stål TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium PASSFORM Bred STORLEKAR (EU) 38-50 PLATTFORM Enduro SULMATERIAL Mellansula i PU, slitsula i nitril INNERSULA FX2 Pro INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder PRONOSE-MATERIAL PU FODERMATERIAL Polyester, polyamid, Porelle® FÄRG Svart, gul

FUNKTIONER ProNose tåslitskydd, rymlig passform, KEVLAR®-tråd i sömmarna som tål 427° C kortvarig värmeexponering och 204° C värmexponering över längre tid, värmebeständig ovandel, värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrat skaft, ventilerande innersula, dragöglor, vattenavvisande, reflex, specialdesignade detaljer, dubbla stötdämpningszoner EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra bra stötdämpning HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, året runt-bruk, varma ytor, miljöer med risk för sulgenomträngning, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer

SKYDDSSKOR / SKYDDSKLASS F2A

jalas® 4768 fire EN 15090:2012, F2A SRA CI SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Stål TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium PASSFORM Normal STORLEKAR (EU) 39-48 SULMATERIAL Solid slitsula i nitril INNERSULA FX2 Pro INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder FODERMATERIAL Polyamid, Porelle®, D3O® FÄRG Svart, gul

FUNKTIONER Stötdämpande zon i D3O®, KEVLAR®-tråd i sömmarna som tål 427° C kortvarig värmeexponering och 204° C värmexponering över längre tid, värmebeständig ovandel, värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrat skaft, ventilerande innersula, dragöglor, vattentät, reflex, specialdesignade detaljer, dubbla stötdämpningszoner, värmebeständigt, tål svetsloppor och slipstänk EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra bra stötdämpning HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, året runt-bruk, miljöer med risk för sulgenomträngning, våta miljöer, krävande miljöer

250

SLAGSKYDD I OVANDEL


skyddsklass s4


SKYDDSSKOR / SKYDDSKLASS S4

ca61131 EN ISO 20345:2011, S4 CI SRC TÅHÄTTEMATERIAL Stål

FÄRG Vit, blå

STORLEKAR (EU) 35/36-48

FUNKTIONER Oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, vattentät, stötdämpande

SULMATERIAL Slitsula i PU INNERSULA Dunlop INNERSULEMATERIAL PU OVANDELSMATERIAL PU FODERMATERIAL Polyester

EGENSKAPER Extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, bra stötdämpning, lätt HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Året runt-bruk, våta miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer

252


skyddsklass s5


SKYDDSSKOR / SKYDDSKLASS S5

462933 EN ISO 20345:2011, S5 CI SRA SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Stål TÅHÄTTEMATERIAL Stål PASSFORM Normal STORLEKAR (EU) 37-48 SULMATERIAL Slitsula i PU OVANDELSMATERIAL PU FODERMATERIAL Textil FÄRG Svart, grön

FUNKTIONER Oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, vattentät, stötdämpande EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, bra grepp, bra passform, bekväm, bra stötdämpning, lätt HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Året runt-bruk, miljöer med risk för sulgenomträngning, våta miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer

762933 EN ISO 20345:2011, S5 CI SRC SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Stål TÅHÄTTEMATERIAL Stål PASSFORM Normal STORLEKAR (EU) 36-49 SULMATERIAL Slitsula i PU OVANDELSMATERIAL PU FODERMATERIAL Textil FÄRG Grön, svart

FUNKTIONER Oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, vattentät, stötdämpande EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, bra passform, bra stötdämpning HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Året runt-bruk, miljöer med risk för sulgenomträngning, våta miljöer, fuktiga miljöer, smutsiga miljöer

3289 EN ISO 20345:2011, S5 CI SRC SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Stål

FODERMATERIAL Polyesterpäls

TÅHÄTTEMATERIAL Stål

FÄRG Svart

PASSFORM Normal

FUNKTIONER Oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, vattentät

STORLEKAR (EU) 39-47 SULMATERIAL Slitsula i PU OVANDELSMATERIAL PU

EGENSKAPER Bra grepp, bra passform, bekväm, extra varm, lätt

254


skyddsklass sb


SKYDDSSKOR / SKYDDSKLASS SB

jalas® 2900 jack EN ISO 20345:2011, SB A E ORO SRC TÅHÄTTEMATERIAL Stål

FÄRG Svart

PASSFORM Normal

FUNKTIONER Oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrad skaftkant, ventilerande innersula, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

STORLEKAR (EU) 34-47 PLATTFORM Gram SULMATERIAL Plastgelänk, slitsula i PU INNERSULA FX2 Pro INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL Microfiber

EGENSKAPER Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra bra stötdämpning HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Inomhus

FODERMATERIAL Polyester, polyamid

1494 EN ISO 20345:2011, SB SRC TÅHÄTTEMATERIAL Stål

FÄRG Svart

PASSFORM Normal

FUNKTIONER Oljebeständig yttersula, justerbar hälrem, fällbar hälrem

STORLEKAR (EU) 35-46 SULMATERIAL Slitsula i PU OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Inomhus

1792 EN ISO 20345:2011, SB SRC TÅHÄTTEMATERIAL Stål

FÄRG Svart

PASSFORM Normal

FUNKTIONER Oljebeständig yttersula, justerbar hälrem

STORLEKAR (EU) 35-47 SULMATERIAL Slitsula i PU OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Inomhus

256


SKYDDSSKOR / SKYDDSKLASS SB

1796 EN ISO 20345:2011, SB SRC TÅHÄTTEMATERIAL Stål

FÄRG Svart

PASSFORM Normal

FUNKTIONER Oljebeständig yttersula, justerbar hälrem

STORLEKAR (EU) 35-47 SULMATERIAL Slitsula i PU OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Inomhus

1799 EN ISO 20345:2011, SB SRC TÅHÄTTEMATERIAL Stål

OVANDELSMATERIAL Nubuck

PASSFORM Normal

FÄRG Svart, grå

STORLEKAR (EU) 35-47

FUNKTIONER Oljebeständig yttersula

SULMATERIAL Slitsula i PU

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Inomhus

257


y r k e ssko r


Yrkesskor Fötterna är fundamentet för din kropp. De kräver och förtjänar skor med bra stötdämpande egenskaper, skor som är stadiga och skyddande – även om du inte nödvändigtvis behöver säkerhetsfunktioner som tåhätta och spiktramskydd. Våra yrkesskor uppfyller samma kriterier som våra skyddsskor när det gäller hållbarhet, stabilitet, komfort och ergonomi.

260


Regler och standarder Alla yrkesskor i vårt sortiment överensstämmer med EN-standarder och gällande normer för arbetsskydd inom olika yrkesområden. De olika EN-standarderna har sin grund i PPEdirektivet (89/686/EG). Tabellen nedan visar de olika skyddsklasserna. Därutöver finns ett antal tilläggstester, se faktaruta. Kontakta gärna vår kundservice på telefon 0247-360 00 om du är osäker på vilken sko du behöver.

YRKESSKOR, TABELL ENLIGT STANDARD EN ISO 20347:2012

KLASS I, II

OB

I

O1

I

O2

I

O3

II

O4

II

O5

A

E

WRU

Hel bakkappa

Elektrisk resistans (0,1-1000 megaohm)

Energiabsorbtion under hälen (testad vid 20 Joule)

Vattenavvisande ovandel

˾ ˾ ˾ ˾ ˾

˾ ˾ ˾ ˾ ˾

˾ ˾ ˾ ˾ ˾

O Skon saknar skyddståhätta men uppfyller baskraven för yrkesskor Klass I Sko tillverkad av läder eller andra material förutom polymera material Klass II Sko av polymert material (vulkaniserad eller helgjuten konstruktion) P Spiktrampskydd

˾ ˾ ˾ ˾

P Mönstrad yttersula

Spiktrampskydd

˾

˾

˾

ESD Skydd mot elektrostatisk laddning ESD IEC 61340-5-1 Skydd mot elektrostatisk urladdning med resistans under 35 megaohm SRA Halkmotstånd på klinkergolv med natriumlaurylsulfat SRB Halkmotstånd på stålgolv med glycerol SRC SRA + SRB

HRO Värmebeständig yttersula testad vid 300 °C WR Vattentät sko

FO Oljebeständig yttersula A Elektrisk resistans (0,1-1000 megaohm)

WRU Vattenavvisande ovandel

E Energiabsorbtion under hälen (testad vid 20 Joule)

CI Isoleringsförmåga mot kyla

261


JALAS® yrkessko-kollektioner flower Flower-kollektionen består av lätta skor som har en yttersula i PU för bra grepp. Finns som täckt sko och i sandalmodell. Löstagbar innersula med dubbla stötdämpningszoner. Modellerna passar bra för användare som arbetar inom exempelvis hälso- och sjukvård, handel, städning och restaurang.

grand walking En kollektion snygga och lätta skor för krävande användare. Skorna är välsittande för den som arbetar stående/gående. Löstagbar innersula med dubbla stötdämpningszoner.

gram à la sara Den tjocka PU-baserade yttersulan är flexibel, stötdämpande och har bra greppegenskaper, även på våta underlag. Den fasta hälremmen gör att skorna sitter säkert och ergonomiskt. Ovandelen i tvättbar mikrofiber. Löstagbar innersula med dubbla stötdämpande zoner.

tandem Kollektionen består av två lätta och välsittande modeller för krävande användare. Ventilerande löstagbar innersula, justerbar hälrem, tvättbar i 40°C. Särskilt lämpade för hälso- och sjukvård, handel, städ och restaurang.

262


skyddsklass o1

263


YRKESSKOR / SKYDDSKLASS O1

jalas® 9512 exalter EN ISO 20347:2012, O1 SRC HRO PASSFORM Normal

FÄRG Svart, grå, blå

STORLEKAR (EU) 36-47

FUNKTIONER Låg vikt, värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, ventilerande innersula, stabilizator, ergonomiskt utformad, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD), antibakteriell fiber - motverkar odör, bra miljöval

PLATTFORM Performance SULMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk, slitsula i nitril INNERSULA FX3 Exalter2 INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, hård E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, neo foam, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL Microfiber, textil FODERMATERIAL Hygienisk polyamid

EGENSKAPER Extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, luftig, extra bra stötdämpning, lätt HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Inomhus, torra miljöer, rena miljöer

jalas® 1122 stella EN ISO 20347:2012, O1 SRC PASSFORM Normal

FÄRG Svart, rosa

STORLEKAR (EU) 36-42

FUNKTIONER Låg vikt, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, ventilerande innersula, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

PLATTFORM Flower SULMATERIAL Plastgelänk, slitsula i PU INNERSULA FX2 Flower INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL Narvläder

EGENSKAPER Extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, luftig, extra bra stötdämpning, extremt lätt HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, inomhus, kontorsmiljöer

FODERMATERIAL Mikrofiber, polyester

jalas® 1102 viola EN ISO 20347:2012, O1 SRC FO PASSFORM Normal

FÄRG Svart, rosa

STORLEKAR (EU) 36-42

FUNKTIONER Låg vikt, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, ventilerande innersula, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

PLATTFORM Flower SULMATERIAL Plastgelänk, slitsula i PU INNERSULA FX2 Flower INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL Narvläder FODERMATERIAL Mikrofiber, polyester

EGENSKAPER Extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, mycket luftig, extra bra stötdämpning, extremt lätt HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, inomhus, kontorsmiljöer, torra miljöer, rena miljöer

264


YRKESSKOR / SKYDDSKLASS O1

jalas® 5062 free EN ISO 20347:2012, O1 SRC FO PASSFORM Normal

FODERMATERIAL Polyester, polyamid

STORLEKAR (EU) 36-47

FÄRG Svart, grå

PLATTFORM Grand Walking

FUNKTIONER Oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, snabbsnörning, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

SULMATERIAL Plastgelänk, slitsula i PU INNERSULA FX2 Pro INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL Spaltläder

EGENSKAPER Extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, luftig HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, inomhus

jalas® 1112 iris EN ISO 20347:2012, O1 SRC FO PASSFORM Normal STORLEKAR (EU) 36-42 PLATTFORM Flower SULMATERIAL Plastgelänk, slitsula i PU INNERSULA FX2 Flower INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL Narvläder FODERMATERIAL Mikrofiber, polyester

FUNKTIONER Låg vikt, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, ventilerande innersula, justerbar hälrem, ställbar vristrem, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD) EGENSKAPER Extremt bra grepp, bra passform, extra bekväm, mycket luftig, extra bra stötdämpning, extremt lätt HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Inomhus, kontorsmiljöer, torra miljöer, rena miljöer

FÄRG Svart, grå, rosa

jalas® 1132 inka EN ISO 20347:2012, O1 SRC FO PASSFORM Normal

FÄRG Svart, vit

STORLEKAR (EU) 36-42

INNERSULA FX2 Flower

FUNKTIONER Låg vikt, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, ventilerande innersula, justerbar hälrem, ställbar vristrem, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

EGENSKAPER Extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, mycket luftig, extra bra stötdämpning, extremt lätt

OVANDELSMATERIAL Narvläder

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Inomhus, torra miljöer, rena miljöer

PLATTFORM Flower SULMATERIAL Plastgelänk, slitsula i PU

FODERMATERIAL Polyester, polyamid

265


YRKESSKOR / SKYDDSKLASS O1

jalas® 1142 erica EN ISO 20347:2012, O1 SRC FO PASSFORM Normal

FÄRG Svart

STORLEKAR (EU) 36-42

INNERSULA FX2 Flower

FUNKTIONER Låg vikt, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, ventilerande innersula, justerbar hälrem, ställbar vristrem, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

EGENSKAPER Extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, mycket luftig, extra bra stötdämpning, extremt lätt

OVANDELSMATERIAL Narvläder

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, rena miljöer

PLATTFORM Flower SULMATERIAL Plastgelänk, slitsula i PU

FODERMATERIAL Polyester, polyamid

jalas® 5002 menu black EN ISO 20347:2012, O1 SRC PASSFORM Normal

FODERMATERIAL Polyester, polyamid

STORLEKAR (EU) 36-47

FÄRG Svart

PLATTFORM Grand Walking

FUNKTIONER Låg vikt, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, justerbar hälrem, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

SULMATERIAL Plastgelänk, slitsula i PU INNERSULA FX2 Pro INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder

EGENSKAPER Extremt bra grepp, bra passform, bekväm, extra bra stötdämpning, lätt HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Inomhus

jalas® 5012 menu white EN ISO 20347:2012, O1 SRC PASSFORM Normal

FODERMATERIAL Polyester, polyamid

STORLEKAR (EU) 36-47

FÄRG Vit

PLATTFORM Grand Walking

FUNKTIONER Låg vikt, oljebeständig yttersula, justerbar hälrem, tvättbar i 40° C, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

SULMATERIAL Plastgelänk, slitsula i PU INNERSULA FX2 Pro INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL Microfiber

EGENSKAPER Extremt bra grepp, bra passform, bekväm, luftig, extra bra stötdämpning, lätt HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Inomhus, hala miljöer, torra miljöer

266


YRKESSKOR / SKYDDSKLASS O1

jalas® 5042 care EN ISO 20347:2012, O1 SRC PASSFORM Normal

FÄRG Svart, silver

STORLEKAR (EU) 36-47

INNERSULA FX2 Pro

FUNKTIONER Låg vikt, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, justerbar hälrem, ställbar vristrem, tvättbar i 40° C, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

EGENSKAPER Extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, luftig, extra bra stötdämpning, lätt

OVANDELSMATERIAL Microfiber

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, rena miljöer

PLATTFORM Grand Walking SULMATERIAL Plastgelänk, slitsula i PU

FODERMATERIAL Polyester, polyamid

jalas® 5512 jovia EN ISO 20347:2012, O1 SRC FO PASSFORM Normal STORLEKAR (EU) 34-47 PLATTFORM Tandem SULMATERIAL Plastgelänk, slitsula i PU INNERSULA FX2 Pro INNERSULEMATERIAL Mjuk E.V.A, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL Microfiber FODERMATERIAL Hygienisk polyamid FÄRG Svart, vit

FUNKTIONER Ventilationsnät, låg vikt, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, ventilerande innersula, justerbar hälrem, tvättbar i 40° C, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD), antibakteriell fiber - motverkar odör EGENSKAPER Extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, luftig, extra bra stötdämpning, lätt HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Inomhus

jalas® 5562 lady care EN ISO 20347:2012, O1 SRC FO PASSFORM Normal STORLEKAR (EU) 34-43 PLATTFORM Tandem SULMATERIAL Plastgelänk, slitsula i PU INNERSULA FX2 Pro INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL Microfiber FODERMATERIAL Hygienisk polyamid FÄRG Svart, vit

FUNKTIONER Låg vikt, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, ventilerande innersula, justerbar hälrem, ställbar vristrem, tvättbar i 40° C, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD), antibakteriell fiber - motverkar odör EGENSKAPER Extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, mycket luftig, extra bra stötdämpning, lätt HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Inomhus

267


skyddsklass o2


YRKESSKOR / SKYDDSKLASS O2

jalas® 2102 richard EN ISO 20347:2012, O2 PASSFORM Normal

FODERMATERIAL Svinläder, textil

STORLEKAR (EU) 39-47

FÄRG Svart

PLATTFORM Comfort

FUNKTIONER Oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, ventilerande innersula, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

SULMATERIAL Plastgelänk, slitsula i PU INNERSULA FX2 Pro INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL Narvläder

EGENSKAPER Bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra bra stötdämpning, lätt HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, rena miljöer

jalas® 2112 ronald EN ISO 20347:2012, O2 PASSFORM Normal

FODERMATERIAL Svinläder, textil

STORLEKAR (EU) 39-47

FÄRG Svart

PLATTFORM Comfort

FUNKTIONER Oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, ventilerande innersula, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

SULMATERIAL Plastgelänk, slitsula i PU INNERSULA FX2 Pro INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL Narvläder

EGENSKAPER Bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra bra stötdämpning, lätt HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Torra miljöer, rena miljöer

jalas® 5022 tour EN ISO 20347:2012, O2 SRC PASSFORM Normal

FÄRG Svart

STORLEKAR (EU) 36-47

FUNKTIONER Låg vikt, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

PLATTFORM Grand Walking SULMATERIAL Plastgelänk, slitsula i PU INNERSULA FX2 Pro INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL Narvläder FODERMATERIAL Polyester, polyamid

EGENSKAPER Extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, luftig, extra bra stötdämpning, lätt HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, inomhus, kontorsmiljöer, hala miljöer, torra miljöer, rena miljöer

269


YRKESSKOR / SKYDDSKLASS O2

jalas® 5052 trip EN ISO 20347:2012, O2 SRC PASSFORM Normal

FÄRG Svart

STORLEKAR (EU) 36-47

FUNKTIONER Låg vikt, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, ventilerande innersula, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

PLATTFORM Grand Walking SULMATERIAL Plastgelänk, slitsula i PU INNERSULA FX2 Pro INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL Narvläder FODERMATERIAL Polyester, polyamid

EGENSKAPER Extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra bra stötdämpning, lätt HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, inomhus, kontorsmiljöer, hala miljöer, torra miljöer, rena miljöer

jalas® 3312 drylock EN ISO 20347:2012, O2 SRB WR HRO FO PASSFORM Normal

FÄRG Svart, grå, röd

STORLEKAR (EU) 36-47

FUNKTIONER Vattentätt Drylock membran, värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrat skaft, ventilerande innersula, vattentät, reflex, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

PLATTFORM Grip SULMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk, slitsula i nitril INNERSULA FX2 Supreme INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, merinoull, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL Narvläder, Cordura®

EGENSKAPER Extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra bra stötdämpning HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, året runt-bruk, våta miljöer

FODERMATERIAL Polyester, polyamid, Drylock membran

jalas® 9552 combat EN ISO 20347:2012, O2 SRC WR HRO FO PASSFORM Normal

FÄRG Svart

STORLEKAR (EU) 36-47

FUNKTIONER Vattentätt Drylock membran, låg vikt, värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrat skaft, ventilerande innersula, dragöglor, vattentät, dubbla stötdämpningszoner

PLATTFORM Performance SULMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk, slitsula i nitril INNERSULA FX2 Supreme INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, merinoull, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL Narvläder, textil

EGENSKAPER Extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra bra stötdämpning, lätt HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, året runt-bruk, våta miljöer

FODERMATERIAL Polyester, polyamid, Drylock membran

270


YRKESSKOR / SKYDDSKLASS O2

jalas® 3322 drylock EN ISO 20347:2011, O2 SRB WR HRO FO PASSFORM Normal

FÄRG Svart

STORLEKAR (EU) 36-47

FUNKTIONER Vattentätt Drylock membran, värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrat skaft, ventilerande innersula, dragöglor, vattentät, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

PLATTFORM Grip SULMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk, slitsula i nitril INNERSULA FX2 Supreme INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, merinoull, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL Narvläder FODERMATERIAL Polyester, polyamid, Drylock membran

EGENSKAPER Extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra bra stötdämpning HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, året runt-bruk, våta miljöer, krävande miljöer

jalas® 5032 move EN ISO 20347:2012, O2 SRC PASSFORM Normal

FÄRG Svart

STORLEKAR (EU) 36-47

FUNKTIONER Låg vikt, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, dragkedja, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

PLATTFORM Grand Walking SULMATERIAL Plastgelänk, slitsula i PU INNERSULA FX2 Pro INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL Narvläder FODERMATERIAL Polyester, polyamid

EGENSKAPER Extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, varm, extra bra stötdämpning, lätt HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus

jalas® 1872 offroad EN ISO 20347:2012, O2 SRC CI HRO PASSFORM Bred

FÄRG Svart, grå, gul

STORLEKAR (EU) 36-48

FUNKTIONER Rymlig passform, värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, polstrat skaft, ventilerande innersula, dragöglor, dragkedja, vattenavvisande, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

PLATTFORM Enduro SULMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk, slitsula i nitril INNERSULA FX2 Pro INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder

EGENSKAPER Extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra bra stötdämpning HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, året runt-bruk, krävande miljöer

FODERMATERIAL Teknisk fleece

271


YRKESSKOR / SKYDDSKLASS O2

jalas® 1822 boots EN ISO 20347:2012, O2 SRC CI HRO

INNERSULA FX2 Pro

FUNKTIONER Rymlig passform, värmebeständig yttersula, oljebeständig yttersula, metallfri, antistatiska egenskaper, polstrat skaft, ventilerande innersula, dragöglor, vattenavvisande, reflex, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

EGENSKAPER Extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra varm, extra bra stötdämpning

OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, krav på metallfria skor, kalla miljöer, krävande miljöer

PASSFORM Bred STORLEKAR (EU) 37-48 PLATTFORM Enduro SULMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk, slitsula i nitril

FODERMATERIAL Polyesterpäls FÄRG Svart, grå

272


skyddsklass o4


YRKESSKOR / SKYDDSKLASS O4

760933 EN ISO 20347:2012, O4 FO CI SRC PASSFORM Normal STORLEKAR (EU) 36-49 SULMATERIAL Slitsula i PU OVANDELSMATERIAL PU FODERMATERIAL Textil FÄRG Grön, svart

FUNKTIONER Oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, vattentät, stötdämpande EGENSKAPER Extremt bra grepp, bra passform, bekväm, bra stötdämpning, lätt HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Året runt-bruk, våta miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer

274


skyddsklass ob


YRKESSKOR / SKYDDSKLASS OB

jalas® 2902 daniel EN ISO 20347:2012, OB A E SRC FO TÅHÄTTEMATERIAL Plast

FODERMATERIAL Polyester, polyamid

PASSFORM Normal

FÄRG Svart, röd

STORLEKAR (EU) 34-47

FUNKTIONER Låg vikt, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, justerbar hälrem, tvättbar i 40° C, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

PLATTFORM Gram SULMATERIAL Plastgelänk, slitsula i PU INNERSULA FX2 Pro INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL Microfiber

EGENSKAPER Extremt bra grepp, utmärkt bra passform, bekväm, luftig, extra bra stötdämpning, lätt HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Inomhus

jalas® 2942 sarita EN ISO 20347:2012, OB A E SRC FO TÅHÄTTEMATERIAL Plast

FODERMATERIAL Polyester, polyamid

PASSFORM Normal

FÄRG Svart, silver

STORLEKAR (EU) 34-42

FUNKTIONER Ventilerande innersula, justerbar hälrem, ESD, tvättbar i 40° C, bakre stötdämpningszon, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

PLATTFORM Gram SULMATERIAL Plastgelänk, slitsula i PU INNERSULA FX2 Pro INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL Microfiber

EGENSKAPER Extremt bra grepp, utmärkt bra passform, bekväm, luftig, extra bra stötdämpning, lätt HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Inomhus, kontorsmiljöer

jalas® 2972 suvi EN ISO 20347:2012, OB A E SRC FO TÅHÄTTEMATERIAL Plast

FÄRG Svart, rosa

PASSFORM Normal

FUNKTIONER Oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, ventilerande innersula, ställbar vristrem, ESD, tvättbar i 40° C, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

STORLEKAR (EU) 34-42 PLATTFORM Gram SULMATERIAL Plastgelänk, slitsula i PU INNERSULA FX2 Pro INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL Microfiber FODERMATERIAL Polyester, polyamid

EGENSKAPER Extremt bra grepp, utmärkt bra passform, bekväm, luftig, extra bra stötdämpning, lätt HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Inomhus, kontorsmiljöer, torra miljöer, rena miljöer

276


YRKESSKOR / SKYDDSKLASS OB

jalas® 2562

I LAGER VÅREN 2017

EN ISO 20347:2012, OB A E SRC FO PASSFORM Normal STORLEKAR (EU) 35-48 SULMATERIAL Slitsula i PU OVANDELSMATERIAL Nubuck FODERMATERIAL Polyamid, neopren FÄRG Svart

FUNKTIONER Ventilationshål, låg vikt, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, justerbar hälrem, ställbar vristrem, ESD, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD) EGENSKAPER Extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, mycket luftig, extra bra stötdämpning, lätt HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Inomhus, kontorsmiljöer, torra miljöer, rena miljöer

jalas® 2982 ronja EN ISO 20347:2012, OB A E SRC FO TÅHÄTTEMATERIAL Plast

FÄRG Vit, svart

PASSFORM Normal

FUNKTIONER Låg vikt, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, justerbar hälrem, ESD, tvättbar i 40° C, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

STORLEKAR (EU) 34-42 PLATTFORM Gram SULMATERIAL Plastgelänk, slitsula i PU INNERSULA FX2 Pro INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® OVANDELSMATERIAL Microfiber FODERMATERIAL Polyester, polyamid

EGENSKAPER Extremt bra grepp, utmärkt bra passform, bekväm, luftig, extra bra stötdämpning, lätt HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Inomhus, kontorsmiljöer, torra miljöer, rena miljöer

1483 EN ISO 20347:2012, OB SRC PASSFORM Normal

FÄRG Svart

STORLEKAR (EU) 35-46

FUNKTIONER Oljebeständig yttersula, ställbar vristrem

SULMATERIAL Slitsula i PU OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Inomhus

277


YRKESSKOR / SKYDDSKLASS OB

1493 EN ISO 20347:2012, OB SRC PASSFORM Normal

FÄRG Vit

STORLEKAR (EU) 35-46

FUNKTIONER Oljebeständig yttersula, justerbar hälrem

SULMATERIAL Slitsula i PU OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Inomhus

1789 EN ISO 20347:2012, OB SRC PASSFORM Normal

FÄRG Svart

STORLEKAR (EU) 35-46

FUNKTIONER Oljebeständig yttersula, ställbar vristrem

SULMATERIAL Slitsula i PU OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Inomhus

278


รถv r i g a sko r


ÖVRIGA SKOR

4020b STORLEKAR (EU) 36-46 OVANDELSMATERIAL Textil

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Inomhus

FÄRG Blå

jalas® 2702 laura PASSFORM Normal

OVANDELSMATERIAL Narvläder

STORLEKAR (EU) 3-8

FÄRG Svart

SULMATERIAL Slitsula i PU

EGENSKAPER Bra grepp, bra passform, bekväm, lätt

INNERSULA Avec INNERSULEMATERIAL Textil

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Inomhus

jalas® 2712 linda PASSFORM Normal

OVANDELSMATERIAL Narvläder

STORLEKAR (EU) 3-8

FÄRG Svart

SULMATERIAL Slitsula i PU

EGENSKAPER Bra grepp, bra passform, bekväm, lätt

INNERSULA Avec INNERSULEMATERIAL Textil

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Inomhus

280


ÖVRIGA SKOR

3292 PASSFORM Normal STORLEKAR (EU) 29-51 SULMATERIAL Slitsula i PU OVANDELSMATERIAL PU FODERMATERIAL Polyesterpäls

FUNKTIONER Oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, vattentät EGENSKAPER Bra grepp, bra passform, extra varm HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER Utomhus, kalla miljöer

FÄRG Svart

281


i n n e r s u lo r , strumpor och tillbehรถr innersulor...............................................................................................................................284 strumpor ................................................................................................................................... 291 tillbehรถr ...................................................................................................................................298

283


innersulor

284


Innersulor Om du går och står på mycket på hårda golv, är det lätt att hälen och fotens främre del överbelastas och börjar göra riktigt ont. En bra innersula kan göra att du slipper få ont i foten. Innersulan bör ha en skålning i hälen och den ska ha bra dämpande egenskaper under häl och framfot.

Hälsporre uppstår genom att fettkudden i hälen förlorar sin dämpningseffekt. Hälen blir inflammerad och en liten utväxt bildas som ger ömhet när du står och går.

När trampdynan är nedsjunken kläms nerverna mellan tåbenen. Nervklämningen ökar genom att foten lutar inåt (pronerar).

DUBBEL STÖTDÄMPNING MED PORON® XRD® Poron® XRD® tar innersulan till enhelt ny nivå när det gäller stötdämpning och komfort. Poron® XRD® är ett material som fördelar kraften olika beroende på om den träffar materialet med hög eller med låg intensitet. Det betyder att den anpassar sig till om du står eller går. Materialet är mjukare när du står och styvnar när du går och får extra stötupptagning. De stötdämpande zonerna är placerade där de gör nytta, under hälen samt under framfotens trampdyna. BIOCONTROL Våra standardinnersulor har alla en markerad skålning i hälen och är uppbyggda under hålfoten. De är flexibla men ändå stadiga och anpassar sig till din fot. De ger stöd på rätt ställen och är mycket komfortabla.

285


FootStop Service Med hjälp av fotskannern kan man prova ut lämplig iläggssula för att förebygga belastningsskador. Det betyder att FootStop Service fungerar som förebyggande hälsovård. Men den ersätter inte medicinsk behandling av skador som redan uppstått. JALAS® anatomiska iläggssulor löser många problem – men inte alla. För den som har stora problem med sina fötter är ortopediskt utprovade iläggssulor ett måste.

Individuellt ortopediskt utformade sulor kan i många fall undvikas med JALAS® neutralizer innersulor – som finns för lågt, mellan och högt fotvalv.

286


FSS-innersulorna dämpar stötar och minskar belastning ˾ Effektiv dämpning under hälen – anslagsenergin leds ut mot sidorna på ett mer effektivt sätt och gör att hälkoppen formar sig efter hälen. ˾ Det stötdämpande Poron® XRD® -materialet används i sulornas främre del och under hälen. Det dämpar stötar på ett behagligt och ergonomiskt sätt. ˾ Något högre fotvalv. De blå JALAS® Neutralizer-illäggssulorna för högt fotvalv förnyades efter resultatet av cirka 450 000 FootStopService-skanningar. Den nuvarande modellen är högre än tidigare och tillverkad av ett mjukare material som garanterar större flexibilitet. Den stötdämpande zonen vid trampdynan breddar belastningen på fötter med högt fotvalv genom att imitera den anatomiska formen på den tvärgående bågen.

TEMPERATURREGLERANDE

EXTRA STÖD FÖR HÄLEN

LUFTHÅL

FRÄMRE STÖTDÄMPNINGSZON BAKRE LÅGT, MELLAN

STÖTDÄMPNINGSZON

ELLER HÖGT STÖD FÖR HÅLFOTEN

CONTROL BAR FÖR BÄTTRE

ESD - AVLÄGSNAR STATISK ELEKTRICITET

STABILITET

LÅGT, MELLAN ELLER HÖGT FOTVALV? JALAS® Neutralizer-innersulor är godkända för att användas i JALAS® skyddsskor och är ESDklassificerade – precis som våra originalsulor. Det unika materialet ger ett dynamiskt stöd – så att fotens stötdämpning förstärks och fotvalven får extra stöd. Det gör att fötterna mår bättre och håller sig pigga och fräscha hela dagen.

˾ Anatomiskt utformade innersulor för lågt, mellan eller högt fotvalv. ˾ Dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®. ˾ Markerad skålning i hälen och perforerad framdel. ˾ Godkända för bruk i alla JALAS® skyddsskor. ˾ Överensstämmer med kraven för IEC 61340-5-1 (ESD).

287


INNERSULOR

jalas® 8709h high arch support Innersula för högt fotvalv, textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, Control bar i TPU, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®, blå, svart, häl/hålfotsstöd, godkända för bruk i alla JALAS® skyddsskor, anatomiskt utformad MATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, Control bar i TPU, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® FÄRG Blå, svart STORLEKAR (EU) 34-35, 36-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45, 46-47, 48-50

FUNKTIONER ESD, anatomiskt utformad, ergonomiskt utformad, häl/hålfotsstöd, perforerad framdel, klippbar, högt fotvalv, dubbla stötdämpningszoner, godkända för bruk i alla JALAS® skyddsskor EGENSKAPER Utmärkt bra passform, extra bekväm, luftig, extra bra stötdämpning

jalas® 8710m medium arch support Innersula för medelhögt fotvalv, textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, Control bar i TPU, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®, grön, svart, häl/hålfotsstöd, godkända för bruk i alla JALAS® skyddsskor, anatomiskt utformad

FÄRG Grön, svart

FUNKTIONER ESD, anatomiskt utformad, häl/ hålfotsstöd, perforerad framdel, klippbar, medelhögt fotvalv, dubbla stötdämpningszoner, godkända för bruk i alla JALAS® skyddsskor

STORLEKAR (EU) 34-35, 36-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45, 46-47, 48-50

EGENSKAPER Utmärkt bra passform, extra bekväm, luftig, extra bra stötdämpning

MATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, Control bar i TPU, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

jalas® 8711l low arch support Innersula för lågt fotvalv, textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, Control bar i hård E.V.A, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®, orange, svart, häl/hålfotsstöd, godkända för bruk i alla JALAS® skyddsskor, anatomiskt utformad

FÄRG Orange, svart

FUNKTIONER ESD, anatomiskt utformad, häl/ hålfotsstöd, perforerad framdel, klippbar, lågt fotvalv, dubbla stötdämpningszoner, godkända för bruk i alla JALAS® skyddsskor

STORLEKAR (EU) 34-35, 36-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45, 46-47, 48-50

EGENSKAPER Utmärkt bra passform, luftig, extra bra stötdämpning

MATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, Control bar i hård E.V.A, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

288


INNERSULOR

jalas® 8102 fx2 pro insole Innersula, textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®, svart MATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

FUNKTIONER ESD, ergonomiskt utformad, perforerad framdel, dubbla stötdämpningszoner, godkända för bruk i alla JALAS® skyddsskor

FÄRG Svart

EGENSKAPER Extra bekväm, luftig, extra bra stötdämpning

STORLEKAR (EU) 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

jalas® 8202 fx2 supreme insole Innersula, textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, merinoull, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®, svart, grå

FÄRG Svart, grå

FUNKTIONER ESD, ergonomiskt utformad, mjuk, perforerad framdel, dubbla stötdämpningszoner, fukttransporterande, godkända för bruk i alla JALAS® skyddsskor

STORLEKAR (EU) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

EGENSKAPER Extra bekväm, luftig, extra bra stötdämpning

MATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, merinoull, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

jalas® 8302 fx3 exalter insole Innersula, textil, mjuk E.V.A, hård E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, neofoam, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®, svart, grön MATERIAL Textil, mjuk E.V.A, hård E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, neofoam, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

FUNKTIONER ESD, anatomiskt utformad, perforerad framdel, dubbla stötdämpningszoner, godkända för bruk i alla JALAS® skyddsskor

FÄRG Svart, grön

EGENSKAPER Extra bekväm, luftig, extra bra stötdämpning

STORLEKAR (EU) 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

289


INNERSULOR

jalas® 8002 fx2 flower insole Innersula, textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®, svart, rosa MATERIAL Textil, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD® FÄRG Svart, rosa

STORLEKAR (EU) 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 FUNKTIONER ESD, ergonomiskt utformad, perforerad framdel, dubbla stötdämpningszoner EGENSKAPER Extra bekväm, luftig, extra bra stötdämpning

jalas® 8244 fx2 winter insole Innersula, textil, aluminiumfolie, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, merinoull, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®, blå, beige

FÄRG Blå, beige

FUNKTIONER ESD, anatomiskt utformad, mjuk, dubbla stötdämpningszoner, antibakteriell fiber - motverkar odör, fukttransporterande, godkända för bruk i alla JALAS® skyddsskor

STORLEKAR (EU) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

EGENSKAPER Extra bekväm, extra varm, luftig, extra bra stötdämpning

MATERIAL Textil, aluminiumfolie, mjuk E.V.A, elektriskt ledande polyestertråd, merinoull, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

jalas® 8012 spenco® Innersula, svart, blå

FÄRG Svart, blå

FUNKTIONER Tvättbar i 40° C

STORLEKAR (EU) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

EGENSKAPER Extra bra stötdämpning, extremt lätt

290


strumpor

291


Strumpor det innersta lagret är viktigt för komforten Materialet närmast kroppen ska se till att du håller dig torr. Är du torr håller du lättare värmen på vintern och slipper frusna tår. På sommaren slipper du skavsår som en följd av våta strumpor. Vad

händer på vintern?

Kroppen prioriterar inte fötter och händer när den börjar frysa. Blodet rusar istället till de mer livsviktiga organen. En strumpa utan funktion som blivit våt kommer att förbli det, och snabbar på avkylningen ytterligare. Detta händer när till exempel en bomullssocka används. Svetten stannar kvar i bomullen och materialets värmande egenskaper försvinner helt och strumpan måste bytas.

vad händer på sommaren? Under det varmare halvåret blir strumpan ännu fuktigare. I en vanlig bomullsstrumpa stannar fukten kvar och samlas under tårna och i sulan. Det fuktiga materialet ligger som ett skav mellan foten och skon och ganska snart finns där ett ont skavsår.

TIPS PÅ VÄGEN Väljer du strumpor av lite tjockare modell klarar du dig oftast bra med bara ett par på fötterna. Men om du är skavsårsbenägen och/eller svettas mycket om fötterna kan det vara idé att använda två stumpor – även på sommaren. Välj en tunn innerstumpa som aktivt transporterar fukten och en lite tjockare utanpå som skapar lite luftrum och distans inuti skon. Använd gärna skavsårsplåster i förebyggande syfte så klarar du dig allra bäst.

292


skavsår är lätta att undvika Genom att hålla mikroklimatet – de millimeter luft som omger kroppen – torr löser du alltså många problem. Se alltid till att använda bra funktionsmaterial närmast foten; material som aktivt arbetar för att hålla foten torr.

VISKOS Viskos är en konstfiber – cellulosa i olika former används som råvara, framför allt trä. Det finns flera olika typer av viskos beroende på hur tillverkningsmetoden ser ut. De vanligaste råvarorna är gran, bok, bambu och eukalyptus. Viskosens egenskaper liknar bomull. Absorberar fukt mycket bra. BAMBU Bambustrumpor håller användaren torr och sval om fötterna och “tar hand om” fotsvett och dålig lukt. Bambustrumporna är antibakteriella och tar död på många bakterier vilket gör att strumporna håller sig fräschare längre. De motverkar även svampbildning. BOKFIBER (LENZING MODAL) Modal är en regenatfiber som har bättre egenskaper än vanlig viskos. Den är bland annat starkare. Tillverkas av bokträ och består av cellulosa, precis som bomull, och får därför liknande egenskaper. I blandningar med exempelvis ull, akryl och polyester bidrar Lenzing Modal till bättre prestanda – plaggen blir mjukare, varmare och transporterar bort fukt och dålig lukt. Kräver 10 till 20 gånger mindre vatten är bomullsodlingar. FR (FLAME RETARDANT) En viskosfiber där ett flamskyddsmedel är inkapslat i fibern. Därför går det inte att tvätta eller nöta bort. Andra flamskyddsbehandlade textilier är ofta preparerade med flamskyddsmedlet i efterhand, vilket gör att det inte är permanent. FR har samma egenskaper som Modalfibern; hög fuktabsorption, mjuk och behaglig. ULL (RAGGSOCKA) Ull är mjuk och isolerar mot både värme och kyla. Den kan bära vattenånga utan att kännas våt. Materialet andas, är flamsäker och lättskött. ESD-STRUMPA Samma egenskaper som bokfiber (Lenzing Modal). Avleder statisk elektricitet tack vare inslag av kolfibertråd.

293


STRUMPOR

jalas® 8215 light ankle sock Strumpa, bok, Lycra®, nylon, svart, antibakteriell fiber - motverkar odör, mjuk

MATERIAL Bok, Lycra®, nylon

PAR PER HANGTAG 2

FÄRG Svart

DISPLAY Krok med hangtag

STORLEKAR (EU) 36-38, 39-41, 42-43, 44-45, 46-47

FUNKTIONER Tvättbar i 40° C, antibakteriell fiber - motverkar odör, tunn

PAR PER BUNT/KARTONG 12/60

EGENSKAPER Utmärkt bra passform, extra bekväm, mycket luftig

jalas® 8201 light esd sock Strumpa, bok, kolfibertråd, Lycra®, Lenzing Modal®, nylon, polyester, svart, grå, ventilerande, antibakteriell fiber - motverkar odör, mjuk MATERIAL Bok, kolfibertråd, Lycra®, Lenzing Modal®, nylon, polyester FÄRG Svart, grå STORLEKAR (EU) 36-38, 39-41, 42-43, 44-45, 46-47 PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

DISPLAY Krok med hangtag FUNKTIONER ESD, mjuk, tvättbar i 40° C, antibakteriell fiber - motverkar odör, fukttransporterande, tunn EGENSKAPER Utmärkt bra passform, extra bekväm, mycket luftig, lätt

jalas® 8208 lightweight sock Strumpa, bok, Lycra®, Lenzing Modal®, polyamid, svart, antibakteriell fiber - motverkar odör, mjuk MATERIAL Bok, Lycra®, Lenzing Modal®, polyamid FÄRG Svart STORLEKAR (EU) 36-38, 39-41, 42-43, 44-45, 46-47 PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

DISPLAY Krok med hangtag FUNKTIONER Mjuk, tvättbar i 40° C, antibakteriell fiber - motverkar odör, fukttransporterande, tunn EGENSKAPER Utmärkt bra passform, extra bekväm, mycket luftig

294


STRUMPOR

jalas® 8210 mediumweight sock Strumpa, bok, Lycra®, Lenzing Modal®, polyamid, svart, grå, ventilerande, halvfrotté, antibakteriell fiber - motverkar odör, mjuk MATERIAL Bok, Lycra®, Lenzing Modal®, polyamid FÄRG Svart, grå STORLEKAR (EU) 36-38, 39-41, 42-43, 44-45, 46-47 PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

DISPLAY Krok med hangtag FUNKTIONER Mjuk, tvättbar i 40° C, halvfrotté, antibakteriell fiber - motverkar odör, fukttransporterande EGENSKAPER Utmärkt bra passform, extra bekväm

jalas® 8212 heavy weight sock Strumpa, bok, Lycra®, Lenzing Modal®, polyamid, svart, grå, varmfodrad, ventilerande, helfrotté, antibakteriell fiber - motverkar odör, mjuk MATERIAL Bok, Lycra®, Lenzing Modal®, polyamid

DISPLAY Hangtag med Eurohål

FÄRG Svart, grå

FUNKTIONER Mjuk, elastisk, tvättbar i 40° C, helfrotté, antibakteriell fiber - motverkar odör

STORLEKAR (EU) 36-38, 39-41, 42-43, 44-45, 46-47

EGENSKAPER Utmärkt bra passform, extra bekväm, extra varm

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

jalas® 8214 flame retardant sock Strumpa, aramid, bok, elastan, Lenzing FR®, polyester, svart, flamsäker, tål svetsloppor och slipstänk MATERIAL Aramid, bok, elastan, Lenzing FR®, polyester FÄRG Svart STORLEKAR (EU) 36-38, 39-41, 42-43, 44-45, 46-47 PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

DISPLAY Hangtag med Eurohål FUNKTIONER Flamsäker, mjuk, tvättbar i 40° C, halvfrotté, antibakteriell fiber - motverkar odör, fukttransporterande, tunn, tål svetsloppor och slipstänk EGENSKAPER Slitstark, extra bekväm, mycket luftig

295


STRUMPOR

jalas® 8203 Strumpa, bambu, nylon, polyester, spandex, svart, ventilerande, antibakteriell fiber - motverkar odör, mjuk MATERIAL Bambu, nylon, polyester, spandex

DISPLAY Krok med hangtag

FÄRG Svart

FUNKTIONER Mjuk, elastisk, tvättbar i 40° C, antibakteriell fiber - motverkar odör, fukttransporterande, tunn

STORLEKAR (EU) 36-38, 39-41, 42-43, 44-45, 46-47 PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

EGENSKAPER Utmärkt bra passform, extra bekväm, mycket luftig

jalas® 4400 Strumpa, bomull, nylon, blå, halvfrotté, mjuk

MATERIAL Bomull, nylon

DISPLAY Krok med hangtag

FÄRG Blå

FUNKTIONER Mjuk, tvättbar i 40° C, halvfrotté

STORLEKAR (EU) 37-39, 40-45

EGENSKAPER Bra passform, bekväm, luftig

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

jalas® 4451 Strumpa, bomull, nylon, vit, blå, halvfrotté, mjuk

MATERIAL Bomull, nylon

DISPLAY Hangtag med Eurohål

FÄRG Vit, blå

FUNKTIONER Tvättbar i 40° C, halvfrotté

STORLEKAR (EU) 37-39, 40-45

EGENSKAPER Bra passform, bekväm

PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

296


STRUMPOR

jalas® 8205 Strumpa, bomull, Coolmax®, elastan, polyester, svart, grå, ventilerande, mjuk

MATERIAL Bomull, Coolmax®, elastan, polyester

DISPLAY Hangtag med Eurohål

FÄRG Svart, grå

FUNKTIONER Mjuk, tvättbar i 40° C, halvfrotté, fukttransporterande

STORLEKAR (EU) 36-38, 39-41, 42-43, 44-45, 46-47 PAR PER BUNT/KARTONG 6/60

EGENSKAPER Utmärkt bra passform, extra bekväm, extra varm, luftig

RAGGSOCKOR

jalas® 4700 Raggsocka, elastan, nylon, ull, grå, varmfodrad, mjuk

MATERIAL Elastan, nylon, ull

PAR PER BUNT/KARTONG 6/120

FÄRG Grå

FUNKTIONER Tvättbar i 40° C

STORLEKAR (EU) 35-37, 38-40, 41-43, 44-47

EGENSKAPER Varm

297


tillbehรถr

298


HANDKRÄM

tegera® ps300 Handkräm, oparfymerad, 100 ml

STORLEKAR (EU) 100 ml ARTIKLAR PER PAKET 6

FUNKTIONER Fetthalt 20%, absorberas omedelbart, oparfymerad, innehåller mjukgörande oliv-, shea- och majsolja

SKOSNÖREN

6000 Skosnöre, polyester, brun

MATERIAL Polyester

STORLEKAR (EU) 100, 150

FÄRG Brun

LÄNGDER 100cm , 150cm

6006 Skosnöre, Nomex®, svart

MATERIAL Nomex®

STORLEKAR (EU) 100, 150

FÄRG Svart

LÄNGDER 100cm 150cm

299


SKOSNÖREN

8003 Skosnöre, polyester, svart

MATERIAL Polyester

STORLEKAR (EU) 90, 100, 120, 150, 180

FÄRG Svart

LÄNGDER 90 cm 100 cm 120 cm 150 cm 180 cm

SKOVÅRDSKIT

8019-1 Skovårdskit

DISPLAY Påse

FUNKTIONER Putsduk, svart skokräm, impregnering, skopolish, skoborste, förvaringspåse

SKOKRÄM

8019-2 Skokräm, svart, 50 ml

FÄRG Svart

FUNKTIONER 50 ml, svart skokräm

300


SKOKRÄM

8019-3 Skokräm, transparent, 50 ml

FÄRG Transparent

FUNKTIONER 50 ml

HALKSKYDD

8017 Halkskydd, TPE, svart, reflex, fem dubbar

MATERIAL TPE

FUNKTIONER Reflex, fem dubbar

FÄRG Svart

EGENSKAPER Extremt bra grepp

STORLEKAR (EU) S, M, L, XL

8018 slip-protector Halkskydd, TPE, sex dubbar

MATERIAL TPE

EGENSKAPER Extremt bra grepp

STORLEKAR (EU) M, L, XL

301


HALKSKYDD

8023 slip protection Halkskydd, TPE, svart

MATERIAL TPE

FUNKTIONER Tio dubbar

FÄRG Svart

EGENSKAPER Extremt bra grepp

STORLEKAR (EU) M, L, XL

DUBBSATS

8016 Dubbsats, förzinkat stål

MATERIAL Förzinkat stål

EGENSKAPER Extremt bra grepp

DISPLAY Påse

302


303


ALFANUMERISKT REGISTER

Produkt

Sida

Produkt

Sida

187 TEGERA® ...................................169

HANDSKAR

Produkt

Sida

555 TEGERA® ...................................166

8 TEGERA® ...................................150

189 TEGERA® .......................................82

558 TEGERA® ...................................167

10 TEGERA® ...................................136

191 TEGERA® ...................................131

585 TEGERA® ...................................152

10PG TEGERA® ...................................180

192 ....................................................141, 183

595 TEGERA® ...................................132

11CVA TEGERA® ...................................148

198

TEGERA®

.......................................95

614 TEGERA® ...................................... 86

12 TEGERA® .......................................56

203 TEGERA® ...................................137

617 TEGERA® ...................................... 86

13 TEGERA® .......................................56

206 TEGERA® ...................................138

618 TEGERA® ...................................... 86

14 TEGERA® ...................................... 57

215 TEGERA® ...................................111

620 ................................................................177 629 TEGERA® ....................................114

....................................145

217 TEGERA® ...................................125

18 ................................................................177

230 TEGERA® ...................................173

630 TEGERA® .......................................91

19 TEGERA® ...................................152

231 TEGERA® ...................................173

640 TEGERA® .......................................78

25 TEGERA® ...................................... 80

235 TEGERA® ...................................125

666 TEGERA® ...................................113

30 TEGERA® ...................................103

239 ....................................................141, 183

671 TEGERA® ...................................... 77

17

TEGERA®

32 TEGERA® ....................................143

241 TEGERA® ....................................174

680 TEGERA® .......................................79

33 TEGERA® .......................................82

255 TEGERA® ...................................110

682A TEGERA® ...................................139

35 TEGERA® .......................................95

290 TEGERA® .......................................81

683A TEGERA® ...................................140

TEGERA®

47 TEGERA® ...................................170

293

...................................130

684 TEGERA® ...................................134

48 TEGERA® ...................................170

294 TEGERA® ...................................... 77

690 TEGERA® .......................................79

50 TEGERA® .......................................95

295 TEGERA® ...................................131

710 ................................................................171

296

TEGERA®

...................................132

722 TEGERA® ...................................... 84

52 TEGERA® .......................................81

297

TEGERA®

...................................131

723 TEGERA® ...................................... 84

55 TEGERA® ...................................... 94

298 TEGERA® ...................................139

728 TEGERA® ...................................... 58

56 TEGERA® ...................................137

299 TEGERA® ...................................132

737 TEGERA® ...................................... 58

57 TEGERA® ...................................138

300 TEGERA® ...................................125

747 TEGERA® .......................................85

60 TEGERA® ...................................138

307 ................................................................179

767 TEGERA® ...................................... 90

89 TEGERA® .......................................81

310 TEGERA® .......................................69

772 ................................................................179

93 TEGERA® ...................................118

311 TEGERA® ...................................... 66

783 TEGERA® ...................................110

51 TEGERA® ...................................... 96

95 TEGERA® ...................................119 98 TEGERA® ...................................119

312

TEGERA®

...................................... 66

785 TEGERA® ....................................114

318

TEGERA®

...................................... 88

790 TEGERA® ...................................135

104 TEGERA® ...................................... 68

319 TEGERA® ...................................... 88

795 TEGERA® ...................................134

105 TEGERA® ...................................... 94

320 TEGERA® .......................................51

805 TEGERA® ...................................104

106 TEGERA® ...................................... 94

321 TEGERA® .......................................52

810 TEGERA® ...................................104

113 TEGERA® ...................................... 57

322

TEGERA®

...................................124

811 TEGERA® ...................................104

114 TEGERA® .......................................53

325 TEGERA® .......................................51

817 TEGERA® ...................................166

115 TEGERA® .......................................53

326 TEGERA® .......................................75

819 TEGERA® ...................................165

116 TEGERA® ...................................... 54

327 ................................................................180

825 TEGERA® ...................................166

...................................126

833 TEGERA® ...................................164

118A TEGERA® ...................................151

340 TEGERA® ...................................... 54

836 TEGERA® ...................................165

119 TEGERA® .......................................55

355 TEGERA® ...................................133

837 TEGERA® ...................................165

117 TEGERA® ...................................126

335

TEGERA®

360

TEGERA®

.......................................78

843 TEGERA® ...................................163

126A TEGERA® ...................................148

363

TEGERA®

.......................................93

846 TEGERA® ...................................163

132A TEGERA® .......................112, 151

377 TEGERA® ...................................139

848 TEGERA® ...................................163

130A TEGERA® ....................................149

414 TEGERA® .......................................75

849 TEGERA® ...................................164

124 TEGERA® .......................................55

417

TEGERA®

...................................130

850 TEGERA® .......................................63

135 TEGERA® .......................................55

430

TEGERA®

...................................109

855 TEGERA® .......................................63

139 TEGERA® ....................................143

450 TEGERA® ...................................113

858 TEGERA® ...................................161

145 TEGERA® ...................................137

455 TEGERA® ...................................112

860 TEGERA® ...................................... 64

164 TEGERA® ...................................... 80

464 TEGERA® ...................................146

861 TEGERA® ...................................... 64

134 TEGERA® ...................................150

TEGERA®

484

169 TEGERA® ...................................144

494 TEGERA® ............141, 145, 183

867 TEGERA® .......................................65

183 TEGERA® ...................................170

512 TEGERA® .......................................56

868 TEGERA® .......................................65

184 TEGERA® ...................................164

515 TEGERA® .......................................52

873 TEGERA® ...................................... 60

186 TEGERA® ...................................169

517

TEGERA®

...................................144

866 TEGERA® ...................................... 64

166 TEGERA® ...................................... 80

...................................124

304

874 TEGERA® ...................................... 60


ALFANUMERISKT REGISTER

Produkt

Sida

Produkt

Sida

Produkt

Sida

875 TEGERA® .......................................61

7370 ....................................................140, 182

880 TEGERA® .......................................65

7390 TEGERA® .......................140, 182

12910 TEGERA® ...................................182

881 TEGERA® .......................................59

8026 TEGERA® .......................................91

12930 TEGERA® ...................................181

882 TEGERA® .......................................61

8120 TEGERA® ...................................... 67

12935 TEGERA® ...................................181

.......................................69

12945 TEGERA® ...................................181

884 TEGERA® ...................................... 60

8127 TEGERA® .......................................70

13000 TEGERA® ...................................180

886 TEGERA® .......................................61

8128 TEGERA® .......................................70

18601 TEGERA® ...................................169

883

TEGERA®

887

TEGERA®

888

TEGERA®

.......................................59

.......................................59 .......................................79

8125

TEGERA®

10991 TEGERA® ...................................110

8140

TEGERA®

...................................173

18602 TEGERA® ...................................168

8145

TEGERA®

...................................175

18603 TEGERA® ...................................168

890 TEGERA® .......................................62

8150 TEGERA® ...................................172

43001 TEGERA® ...................................109

891 TEGERA® .......................................63

8160 TEGERA® ....................................174

71000 TEGERA® ...................................172

892 ................................................................177

8170 TEGERA® ...................................176

81000 TEGERA® ...................................172

...................................176

84101 TEGERA® ...................................162

896 TEGERA® .......................................62

8180 TEGERA® ...................................175

84301 TEGERA® ...................................162

901 TEGERA® ...................................... 54

8190 TEGERA® ...................................175

84501 TEGERA® ...................................162

894

TEGERA®

907

TEGERA®

909

TEGERA®

.......................................62

8175

TEGERA®

8195

TEGERA®

...................................176

90014 TEGERA® ...................................188

9100

TEGERA®

.......................................49

90015 TEGERA® ...................................192

910 TEGERA® ...................................115

9101 TEGERA® ...................................103

90020 TEGERA® ...................................187

911 TEGERA® ...................................... 89

9102 TEGERA® ...................................... 98

90025 TEGERA® ...................................191

915

TEGERA®

917

TEGERA®

...................................115 ...................................108

...................................... 89 ...................................126

9105

TEGERA®

.......................................50

90027 TEGERA® ...................................191

9111

TEGERA®

.......................................75

90030 TEGERA® ...................................187

919 TEGERA® ...................................... 68

9112 TEGERA® ...................................129

90035 TEGERA® ...................................188

921 TEGERA® ...................................... 67

9113 TEGERA® ...................................129

90040 TEGERA® ...................................188

922 TEGERA® ...................................... 90

9120 TEGERA® .......................................72

90050 TEGERA® ...................................189

...................................111

90065 TEGERA® ...................................189

931 TEGERA® .......................................69

9122 TEGERA® ...................................128

90066 TEGERA® ...................................189

940 TEGERA® ...................................... 83

9123 TEGERA® .......................................71

90067 TEGERA® ...................................190

925

TEGERA®

941

TEGERA®

942

TEGERA®

...................................... 67

9121

TEGERA®

9124

TEGERA®

.......................................72

90068 TEGERA® ...................................190

9125

TEGERA®

.......................................74

90069 TEGERA® ...................................190

950 TEGERA® ...................................116

9126 TEGERA® ...................................128

90088 TEGERA® ...................................187

951 TEGERA® ...................................... 98

9127 TEGERA® ...................................127

90098 TEGERA® ...................................191

955

TEGERA®

977

TEGERA®

...................................... 83 ...................................... 84

9128

TEGERA®

...................................127

Defend 2011 TEGERA® ....................100

9140

TEGERA®

.......................................50

G6030 GRANINGE® .............................133

983 TEGERA® ...................................111

9161 TEGERA® .......................................74

G6035 GRANINGE® .............................133

990 TEGERA® ...................................108

9164 TEGERA® ...................................136

991 TEGERA® ...................................113

9180 TEGERA® ...................................... 98

992

TEGERA®

.......................................76 ................................... 101

...................................115

9181 TEGERA® ...................................... 99

SKOR 1102 JALAS® Viola ...........................264

993 TEGERA® ...................................112

9182 TEGERA® ...................................... 99

1112 JALAS® Iris ................................265

1054 .................................................................174

9185 TEGERA® ...................................... 99

1122 JALAS® Stella ..........................264

1104 TEGERA® ...................................... 68

9190 TEGERA® .......................101, 128

1132 JALAS® Inka ..............................265

...................................100

1142 JALAS® Erica ...........................266

2170 TEGERA® ...................................... 89

9196 TEGERA® ................................... 101

1335 JALAS® Black ..........................233

2207 TEGERA® .......................................85

9200 TEGERA® .......................................74

1483 ................................................................277

2100 ................................................................178

2805

TEGERA®

9202

TEGERA®

...................................129

1493 ................................................................278

2807 TEGERA® .......................................87

9205 TEGERA® ...................................... 73

1494 ................................................................256

2809 TEGERA® ....................................114

9220 TEGERA® .......................................50

1510 JALAS® Antislip .....................217

4630 TEGERA® .......................................91

9232 TEGERA® ...................................130

1518 JALAS® Antislip+ ..................222

4635 TEGERA® .......................................92

9250 TEGERA® ...................................... 90

1538 JALAS® Terra .............................233

...................................100

1540 JALAS® Route .........................226

6614 TEGERA® ...................................... 57

9900 TEGERA® .......................................72

1548 JALAS® Route+ ......................233

6751 TEGERA® .......................................78

9901 TEGERA® ...................................... 73

1550 JALAS® Low .............................248

5114

TEGERA®

.......................................85

9195

TEGERA®

7350

TEGERA®

7351

TEGERA®

.......................................51

.......................134, 171 ...................................171

9295

TEGERA®

9902

TEGERA®

...................................... 73

1568 JALAS® Pitstop .....................234

10990

TEGERA®

...................................109

1578 JALAS® Fire Rescue ..........250

305


ALFANUMERISKT REGISTER

Produkt

Sida

1708 JALAS® Zenit Easyroll ......222

Produkt

Sida

3358S JALAS® Easy Grip ................248

Produkt

Sida

9605 JALAS® Flow ............................221

1718 JALAS® Zenit Easyroll ......236

3360 JALAS® Monza Sara ..........218

9615 JALAS® Flow ............................230

1728 JALAS® Zenit Easyroll ...... 243

3400A JALAS® Monza Sport ........219

462933 ................................................................254

1738 JALAS® Zenit Easyroll ......231

3408A JALAS® Monza Sport ........223

760933 ................................................................ 274

1789 ................................................................278

3438 JALAS® Arioso .......................224

1792 ................................................................256

3448 JALAS® Light ...........................236

1796 ................................................................257

3460A JALAS® Light Sport ............227

1799 ................................................................257

3468A JALAS® Light Sport ............236

1808

JALAS®

Icetrack ....................244

3498 JALAS® Highlight .................238

762933

......................................................254

CA61131 ................................................................252

TILLBEHÖR 4400 JALAS® ........................................296

1818 JALAS® Drylock Wide .......237

3500 JALAS® White .........................218

4451 JALAS® ........................................296

1822 JALAS® Boots .........................272

3510R JALAS® Respiro .....................215

4700 JALAS® ........................................297

1828 JALAS® Jupiter ........................237

3520 JALAS® White .........................227

6000 ................................................................299

......................... 249

3700R JALAS® Respiro .....................226

6006 ................................................................299

1848K JALAS® Titan+ ......................... 249

3778 JALAS® Drylock .................... 245

1858 JALAS® Polar ........................... 245

3780 JALAS® Foods ........................228

1848

1868

JALAS® Titan+

JALAS®

King ............................. 249

3800R

JALAS®

8002 JALAS® Fx2 Flower Insole ...................290

Respiro .....................215

8003 ................................................................300

1870 JALAS® Offroad .................... 243

3820R JALAS® Respiro .....................215

8012 JALAS® Spenco® ..................290

1872 JALAS® Offroad ....................271

3920A JALAS® Challenger .............217

8016 ................................................................302

1878 JALAS® Offroad ....................244

3941 JALAS® Hunter ......................248

8017 ................................................................301

1898 JALAS® Winter King 246, 250

3978 JALAS® Offroad+ ................. 245

8018 Slip-Protector ..........................301

Richard .....................269

3988 JALAS® Mgr Winpro ...........246

8023 Slip Protection .........................302

2102

JALAS®

2112 JALAS® Ronald .......................269

4020B ................................................................280

8102 JALAS® Fx2 Pro Insole .....289

2562 JALAS® ........................................277

4768 JALAS® Fire ..............................250

8201 JALAS® Light Esd Sock ....294

2702 JALAS® Laura ..........................280

5002 JALAS® Menu Black ...........266

8202 JALAS®

2701

GRANINGE®

.............................239

Menu White ..........266

FX2 Supreme Insole ............289

2703 GRANINGE® .............................239

5022 JALAS® Tour ..............................269

8203 JALAS® ........................................296

2712 JALAS® Linda ..........................280

5032 JALAS® Move ..........................271

8205 JALAS® ........................................297

2900

JALAS® Jack................................256

2902

JALAS®

Daniel ........................276

5012

JALAS®

5042

JALAS®

5052

JALAS® Trip

Care ............................267 ...............................270

2942 JALAS® Sarita .........................276

5062 JALAS® Free .............................265

2972 JALAS® Suvi .............................276

5512 JALAS® Jovia ..............................267

2982

JALAS®

3008

JALAS®

Ronja ..........................277 Zenit ...........................222

5562

JALAS®

Lady Care ...............267

6418

JALAS®

Bio ................................223

3018 JALAS® Zenit ...........................232

6428 JALAS® Prima .........................235

3020 JALAS® Zenit ...........................216

6438 JALAS® Tempera ................... 243

3030

JALAS®

3045

JALAS®

Zenit ...........................226 Fortyfive ................234

8208 JALAS® Lightweight Sock ...................294 8210 JALAS® Mediumweight Sock ...........295 8212 JALAS® Heavy Weight Sock ..............295 8214 JALAS® Flame Retardant Sock .......295

6458

JALAS®

Prima White .........235

8215 JALAS® Light Ankle Sock 294

6468

JALAS®

Eko ...............................235

8244 JALAS®

3055 JALAS® Fiftyfive ..................238

6498 JALAS® Nature ......................238

3100 JALAS® Monza Grip ...........217

7218 GRANINGE® .............................224

3108 JALAS® Monza Grip ...........223

7280 GRANINGE® .............................228

FX3 Exalter Insole .................289

Light Grip ...............227

7288 GRANINGE® .............................240

8019-1 ................................................................300

3110

JALAS®

FX2 Winter Insole ..................290 8302 JALAS®

3118 JALAS® Light Grip ...............234

7298 GRANINGE® .............................240

8019-2 ................................................................300

3150 JALAS® Trek ...............................228

7299 GRANINGE® .............................246

8019-3 ................................................................301

3289 ................................................................254

9500 JALAS® Exalter ......................216

8709H JALAS®

JALAS®

3292 ................................................................281

9508

3305 JALAS® Drylock .....................232

9512 JALAS® Exalter ......................264

3308 JALAS® Drylock .....................232

9518 JALAS® Exalter ......................221

3312

JALAS®

3318

JALAS®

Drylock .....................270 Drylock .....................237

Exalter ......................231

9520

JALAS®

Exalter ......................216

9528

JALAS®

High Arch Support ................288 8710M JALAS® Medium Arch Support .......288 8711L JALAS®

Exalter ......................231

Low Arch Support .................288

3322 JALAS® Drylock .....................271

9538 JALAS® Exalter Easyroll .221

PS300 TEGERA® ...................................299

3325 JALAS® Drylock .....................244

9548 JALAS® Exalter Easyroll .230

3328

JALAS®

Drylock .....................239

9552 JALAS® Combat ....................270

3350

JALAS®

Easy Grip ................218

9568 JALAS® Exalter .....................230

306


Nära våra kunder

IS

FI NO

SE

RU

EE LV LT

DK IE GB NL

PL

DE

UA

BE CZ

LU

FR

MD

SK AT

CH

HU

RO

SI HR

AZ BA

RS BG

IT MK PT

ES

TR GR

Du hittar Ejendals skyddshandskar och skyddsskor nästan var du än befinner dig i Europa. Vi har egna kontor eller lokala ombud i de allra flesta Europeiska länder. För mer information se www.ejendals.com


SYMBOLFÖRKLARINGAR HANDSKYDD

EN 388:2003 Skyddshandskar mot mekaniska risker

EN 374-3:1994 Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer - bestämning av motstånd mot permeation av kemikalier

EN 407:2004 Skyddshandskar mot termiska risker (hetta och/eller brand)

EN 421:1994 Skyddshandskar mot joniserande strålning och radioaktiv kontamination

EN 511 :2006 Skyddshandskar mot kyla

EN 381-7:1999 Sågningsskydd - Fordringar för handskar till skydd mot kedjesåg

Vattentätt membran

Vattenavvisande

Vindtät

ESD

Latex

Kort modell

EN 374-2:2003 EN 374-3:2003 EN 374-3:2003 Skyddshandskar mot Skyddshandskar mot Skyddshandskar mot kemikalier och mikrokemikalier och mikrokemikalier och mikroorganismer - bestämning organismer - bestämning organismer - bestämning av motstånd mot av motstånd mot av motstånd mot penetration permeation av kemikalier permeation av kemikalier

Lämplig för livsmedelshantering

Ventilerande

Lämplig för livsmedelshantering med undantag för feta livsmedel

Information/UIS

Skärskydd

Varmt foder

SYMBOLFÖRKLARINGAR FOTSKYDD

Aluminiumtåhätta

Ståltåhätta

Komposittåhätta

Spiktrampskydd av stål

Spiktrampskydd av plasmabehandlad textil

Vintermodell

Vattentät

Vattenavvisande

Oljebeständig yttersula

Värmebeständig yttersula

Rymlig passform

Ergothan stötdämpningssystem

Stötdämpande

ProNose tåslitskydd

Värmebeständig ovandel

Dragkedja

Stabilizator

Antistatiska egenskaper

ESD


Återförsäljare

ejendals ab Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden SP-101

Telefon +46 (0) 247 360 00 Fax +46 (0) 247 360 10 info@ejendals.com order@ejendals.com www.ejendals.com

Profile for Ejendals

Ejendals 2017 SV  

Ejendals product catalogue 2017 safety shoes gloves PPE

Ejendals 2017 SV  

Ejendals product catalogue 2017 safety shoes gloves PPE

Profile for ejendals