Ejendals TEGERA Catalogue 2020 FI

Page 1

Tuoteluettelo Suojakäsineet 2020/21


LÄHELLÄ ASIAKKAITA Ejendalsin suojakäsineitä ja -jalkineita on saatavilla lähes kaikkialla Euroopassa. Meillä on omia konttoreita tai paikallisia asiamiehiä kaikissa Euroopan suurimmissa maissa, Yhdysvalloissa ja Arabiemiirikunnissa. Katso lisätietoja verkkosivulta www.ejendals.com

Ejendals Suomi Oy Jokipiintie   Jokipii, Finland Puh. ()   Fax ()   info@ejendals.fi myynti@ejendals.com www.ejendals.com


Sivu nro

KÄSIEN SUOJAUS

Ejendals —Suojaa kädet ja jalat

4

• TEGERA® — Olet turvallisissa käsissä • Suojakäsineitä koskevat säännöt ja standardit • Materiaalioppi • Mallistot

10

Suoja mekaanisilta vaaroilta: Tarkkuustyöt

30

Suoja mekaanisilta vaaroilta: Yleistyöt

54

Suoja mekaanisilta vaaroilta: Raskaat työt

73

Viiltosuoja

78

Suoja termisiltä vaaroilta: Kylmyys

98

Suoja termisiltä vaaroilta: Kuumuus

116

Erikoiskäsineet:

(ESD, tärinä, isku, rannetuki, moottorisaha, virkapuku, puutarhakäsineet)

123

Suoja kemiallisilta vaaroilta

136

Tuotehakemisto

161

Symbolien selitykset on esitetty kansilehden sisataitteessa.


Johdanto

4


Johdanto

Suojaa kädet ja jalat

Ejendals on ruotsalainen perheyhtiö, joka on erikoistunut kädet ja jalat suojaavien laatutuotteiden kehitystyöhön, valmistukseen ja markkinointiin. Suurimmat tuotemerkkimme ovat TEGERA® (käsineet) ja JALAS® (jalkineet).  Ejendalsin toiminnassa on kestävän kehityksen näkökulma, mikä näkyy kaikessa tuotteiden laadusta, asiakkaiden ja työntekijöiden kohtelemiseen sekä ympäristöasioiden huomioimiseen.

Historia Valfrid Ejendal perusti Ejendalsin vuonna 1949 Leksandissa Ruotsissa. Sukunimi tulee lähellä sijaitsevan Ejen-järven nimestä. Ejendals oli aluksi vaatekauppa, jonka valikoimaan sisältyivät paikallisesti valmistetut työkäsineet. Suurin osa asiakkaista oli alueella toimivia tehtaita ja teollisuuslaitoksia.  Yritys on vuosien mittaan siirtänyt osan tuotannostaan ulkomaille, mutta tutkimus- ja kehitystyö sekä testaus tehdään yhä Ruotsissa ja Suomessa. Turva- ja työjalkineista tuli osa Ejendalsin tuotevalikoimaa 1970-luvulla. Vuonna 2008 Ejendals osti suomalaisen Urho Viljanmaa Oy:n, joka valmistaa jalkineita JALAS®-tuotemerkillä. Näin syntyi Ejendals Group -konserni.  Ejendals on ollut usean vuoden ajan yksi johtavista valmistajista Pohjoismaissa. Yhtiö laajentaa toimintaansa useille uusille markkinoille eri puolilla maailmaa, ja sama kehityssuunta jatkuu lähivuosina. Ejendals on edelleen perheyhtiö, jota johtaa nykyään Valfridin pojanpoika Marcus Ejendal.

5


Johdanto

Vartalo ja sisäelimet 4%

Niska 3%

Muut 7%

Käsivarret ja kädet

Pää 7%

Selkä 12 %

39 %

Lähde: Eurostat, Accidents at work in 28 countries, 2016. Vammat, joista aiheutuu yli 3 päivän sairauspoissaolo.

Jalat ja jalkaterät

28 %

Ehkäise työtapaturmat

Me Ejendalsilla olemme tehneet 70 vuoden ajan työtä vähentääksemme käsiin ja jalkoihin kohdistuvia työtapaturmia.  Tilastojen perusteella yli kolmen päivän sairauspoissaolon vaativista vammoista käsien ja jalkojen vammat ovat tavallisimpia. Suuri osa näistä vammoista voidaan estää käyttämällä oikeanlaisia henkilönsuojaimia.  Laadukkaaseen käsien- ja jalkojensuojaukseen tehdyt investoinnit vähentävät työtapaturmien määrää, vähentävät poissaoloja, parantavat tuottavuutta ja lopulta myös vähentävät kokonaiskustannuksia.

6


Johdanto

JATKUVA YHTEISTYÖ

TURVALLISUUSTARKASTUS

SEURANTA JA PALAUTE

TOTEUTUS

Ejendalsin suojauskonsepti Ejendals ei pelkästään myy käsineitä ja jalkineita. Suojauskonseptiimme sisältyy valmistamiemme henkilönsuojaimien lisäksi paljon muuta.  Ejendalsin suojauskonsepti kuvastaa vuosikymmenien kokemusta, laatunäkemystä ja pohjoismaista kekseliäisyyttä. Teemme asiakkaidemme kanssa yhteistyötä riskien vähentämiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi pitkällä aikavälillä.  Työympäristöä ja -olosuhteita ei aina pystytä hallitsemaan, mutta tapaturmat ja vammat pystytään estämään käyttämällä parhaita mahdollisia henkilönsuojaimia. Jotta suojaintuotteemme pystyvät siihen, mitä lupaamme, ne käyvät läpi tiukan testauksen ja sertifioinnin.  Ejendalsin suojauskonseptissa ohjelma mukautetaan aina erikseen asiakasta ja asiakkaan liiketoimintaa varten. Lisäksi teemme työsuojelukierroksia paikan päällä, annamme koulutusta ja neuvoja tuotteistamme sekä menetelmistä ja seuraamme toteutusta. Viimeisenä ja ehkä tärkeimpänä asiana on se, että teemme aina työtä keskinäisen luottamuksen vahvistamiseksi asiakkaiden kanssa.

7


Johdanto

Innovaatiot ja testit Innovaatiot ovat tärkeä voimavara Ejendalsilla. Tuotteissamme otetaan jatkuvasti käyttöön uusia rakenteita ja ratkaisuja. Tuotteemme ovat tulosta laajasta tutkimustyöstä ja kehittyneestä tuotantotekniikasta. Tarkoituksena on suojata käyttäjiä ja mahdollistaa samalla eri työtehtävien tekeminen ergonomisesti ja vapaasti ilman rajoittavia tekijöitä.  Saamme tutkijoilta ja asiakkailta, jatkuvasti ehdotuksia parannuksista. Ne hyödynnetään uusien tuotteiden kehitystyössä. Tuotekehitys tapahtuu Leksandissa Ruotsissa ja Jokipiissä Suomessa.

8


Johdanto

Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuu Ejendalsin tavoitteena on toimia aina kestävää kehitystä tukevalla ja vastuullisella tavalla. Pyrimme minimoimaan toiminnastamme ja tuotteistamme aiheutuvat ympäristöhaitat.  Yrityksen yhteiskuntavastuu on meille itsestään selvä asia. Me Ejendalsilla otamme huomioon toimiemme pitkän aikavälin vaikutukset. Tuotteidemme laatu ja tapamme kohdella asiakkaita, työntekijöitä ja yhteistyökumppaneita ovat osoitus kantamastamme yhteiskuntavastuusta.  Edellytämme, että myös yhteistyökumppanimme toimivat vastuullisesti. Tuotantoprosessejamme valvotaan jatkuvasti menettelysääntöjen noudattamisen varmistamiseksi. Vierailemme säännöllisesti kaikilla tehtailla, jotka ovat yhteistyökumppaneitamme.

9


Käsien suojaus


Käsien suojaus

TEGERA® Olet turvallisissa käsissä

TEGERA® on Ejendalsin suojakäsineiden tuotemerkki. Tegera-suojakäsineitä on suunniteltu Leksandissa Ruotsissa vuodesta 1949 lähtien. Painottamalla ergonomiaa, istuvuutta ja toimivuutta olemme kehittäneet suojakäsineet, joissa ei tingitä suojausominaisuuksista, käyttömukavuudesta tai joustavuudesta. Turvallisimmat käsineet ovat sellaiset, joita käyttää mielellään. • Tavoitteenamme on, että TEGERA®-käsineet ylittävät normien vaatimukset suojaamalla viilloilta, mekaanisilta vaaroilta, kemikaaleilta ja äärilämpötiloilta. • TEGERA®-valikoimassa on suojakäsine jokaiseen tehtävään. Teemme jatkuvasti työtä valikoiman kehittämiseksi, parantamiseksi ja laajentamiseksi kuuntelemalla tuotteidemme käyttäjiä. • Kaikkien TEGERA®-käsineiden ominaisuudet ovat ainutlaatuiset, mutta niille on yhteistä laadukkuus, erinomainen käyttömukavuus ja design. • Jatkuvan tuotekehitystyön, materiaalien perusteellisen tuntemuksen ja kehittyneen tutkimusyhteistyön ansiosta olemme jatkuvasti innovoinnin edelläkävijä suojakäsinealalla.

11


SUOJAKÄSINEITÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖT JA STANDARDIT Käsien suojaus

Eurooppalaisessa lainsäädännössä on määritetty vaatimukset henkilönsuojaimien CE-merkinnälle. Maan työsuojeluviranomainen antaa tarvittaessa lisätietoja asiasta maan kielellä.  Aiempi eurooppalainen direktiivi 89/686/ETY korvattiin uudella EU-asetuksella 2016/425 huhtikuussa 2019. Tarkoituksena on pystyä huolehtimaan paremmin käyttäjien terveydestä ja turvallisuudesta sekä varmistaa tasapuolinen kilpailu yritysten välillä. Lisätietoja direktiivin muutoksesta ja sen seuraamuksista on Ejendalsin verkkosivulla. Kahta suojakäsineiden standardia on päivitetty äskettäin, EN 388 -standardia (mekaaniset riskit) ja EN 374 -standardia (kemikaalit ja mikro-organismit).

CE-LUOKKA EU-asetus 2016/425

EN 420:2003 + A1:2009 Yleiset vaatimukset ja testimenetelmät

Cat. I

Vähäiset riskit. Suojaa käyttäjää vähäisiltä riskeiltä.

Cat. II

Muut riskit. Täyttää sekä perusvaatimukset että erikoiskäyttöalueisiin sovellettavien lisästandardien vaatimukset.

Cat. III

Vakavat riskit. Sisältää ainoastaan sellaiset riskit, joilla voi olla hyvin vakavia seurauksia, kuten kuolema tai peruuttamaton terveyshaitta.

• • • • • • • •

Käyttäjä ei saa vahingoittua saumoista ja reunoista. Käsineet on valmistettava siten, että ne suojaavat käyttäjäänsä kuten on tarkoitettu. Käsineiden tulee olla helpot pukea ja riisua. Käsineiden pH-arvon tulee olla 3,5–9,5. Nahkakäsineiden kromipitoisuuden (VI) on oltava alle 3 mg/kg. Valmistajan on kerrottava, jos käsine sisältää aineita, jotka voivat aiheuttaa allergioita. Pesuohjeiden noudattamisella ei saa olla vaikutusta suojausvaikutukseen. Käsineiden tulee mahdollistaa sormien paras mahdollinen liikkuvuus suojaustarve huomioon ottaen.

EN 374-1:2016 + A1:2018 Vaarallisilta kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavia käsineitä koskeva standardi

Standardissa määritetään vaatimukset käsineille, joiden tehtävänä on suojata käyttäjiä kemikaaleilta ja mikro-organismeilta.

EN 374-2: 2014 Läpäisynkestävyys

Käsineiden, joiden tehtävänä on suojata mikro-organismeilta ja kemikaaleilta, on oltava tiiviit (niissä ei saa olla reikiä). Tiiviys testataan täyttämällä käsine vedellä tai ilmalla. Jos vettä tai ilmaa vuotaa ulos, käsine on viallinen.

12


Käsineen tyyppi

Merkintä

Tyyppi A

Vaatimus

EN ISO 374-1 / Tyyppi A

Läpäisyaika > 30 min vähintään kuudelle uuden luettelon kemikaalille

UVWXYZ Tyyppi B

EN ISO 374-1 / Tyyppi B

Läpäisyaika > 30 min vähintään kolmelle uuden luettelon kemikaalille

UVW Tyyppi C

EN ISO 374-1 / Tyyppi C

Läpäisyaika > 10 min vähintään yhdelle uuden luettelonkemikaalille

Läpäisytaso

Läpäisyaika (min)

1

> 10

2

> 30

3

> 60

4

> 120

5

> 240

6

> 480

Luetteloa kemikaaleista, joiden läpäisyaika voidaan testata, on laajennettu kuudella kemikaalilla. Teollisissa sovelluksissa käytetään yhä useampia kemikaaleja, joista osa ei sisältynyt aiemman standardin piiriin.

Nykyiset

Luettelo testikemikaaleista Tunnus

Kemikaali

CAS-numero

A

Metanoli

67-56-1

Luokka Primäärinen alkoholi

B

Asetoni

67-64-1

Ketoni

C

Asetonitriili

75-05-8

Nitriiliyhdiste

D

Dikloorimetaani

75-09-2

Kloorattu hiilivety

E

Hiilidisulfidi

75-15-0

Rikkipitoinen orgaaninen yhdiste

F

Tolueeni

108-88-3

Aromaattinen hiilivety

G

Dietyyliamiini

109-89-7

Amiini

H

Tetrahydrofuraani

109-99-9

Heterosyklinen eetteriyhdiste

I

Etyyliasetaatti

141-78-6

Esteri

J

n-heptaani

142-82-5

Tyydyttynyt hiilivety

K

Natriumhydroksidi 40 %

1310-73-2

Epäorgaaninen emäs

L

Rikkihappo 96 %

7664-93-9

Epäorgaaninen mineraalihappo, hapettava

M

Typpihappo 65 %

7697-37-2

Epäorgaaninen mineraalihappo, hapettava

N

Etikkahappo 99 %

O

64-19-7

Orgaaninen happo

Ammoniumhydroksidi 25 %

1336-21-6

Orgaaninen emäs

P

Vetyperoksidi 30 %

7722-84-1

Peroksidi

S

Fluorivetyhappo 40 %

7664-39-3

T

Formaldehydi 37 %

13

50-00-0

Epäorgaaninen mineraalihappo Aldehydi

Käsien suojaus

Testimenetelmässä mitataan, kuinka nopeasti kemikaalit läpäisevät jatkuvassa kosketuksessa materiaalin molekyylien tasolla. Käsineet luokitellaan tyypin A, B ja C käsineisiin.

Uudet

EN 16523-1: 2015 Kemikaalien läpäiseväisyys (korvaa standardin EN 374-3: 2003)


Käsien suojaus

EN 374-4: 2013 Kestävyys kemikaalien aiheuttamaa vaurioitumista vastaan (degradaatio)

Vaurio on käsinemateriaalissa tapahtuva fyysinen muutos, joka aiheutuu kosketuksesta kemikaaliin. Vaurion merkkejä voivat olla delaminoituminen, värimuutos, kovettuminen, pehmeneminen, mittojen muutos, repäisykestävyyden heikentyminen jne. Vaurio määritetään mittaamalla käsinemateriaalin puhkaisulujuuden prosentuaalinen muutos ennen kosketusta kemikaaliin ja sen jälkeen. Vaurioitumisen määritystulokset on esitettävä kaikkien kolmen käsinetyypin käyttöohjeissa.

EN 374-5: 2016 Suojaus mikro-organismeilta

Uudessa standardissa otetaan käyttöön testi, jolla mitataan materiaalin kestävyys viruksia vastaan. Uusi pakkausmerkintä ilmaisee, suojaavatko käsineet vain bakteereilta ja sieniltä vai niiden lisäksi myös viruksilta. Biologisen riskin symbolia käytetään merkitsemään käsineet, jotka suojaavat bakteereilta ja sieniltä. Symbolin jäljessä on sana ”VIRUS”, jos käsine läpäisee virustestin.

VIRUS

EN 511:2006 Suojakäsineet kylmyyttä vastaan

Kylmältä suojaavat käsineet testataan kahdessa eri kylmätilanteessa; A, konvektiokylmyys (ilman mukana tuleva kylmyys) ja B, kosketuskylmyys (suora kosketus kylmään esineeseen). Tarvittaessa voidaan testata myös se, kuinka nopeasti vesi läpäisee käsinemateriaalin, C. EN 511 — testimenetelmät

EN 407:2004 Lämpötilariskeiltä suojaavat käsineet

Suojaustaso

0

1

2

3

4

A. Konvektiokylmyys (eristys ITR/m²)

I < 0,10

0,1 < I < 0,25

0,15 < I < 0,22

0,22 < I < 0,30

0,30 < I

B. Kosketuskylmyys (lämpöresistanssi R/m²)

R < 0,025

0,025 < R < 0,050

0,050 <R < 0,100

0,100 <R < 0,150

0,150 <R

C. Vedenläpäisy, 5 min

Läpivuoto

Ei läpäisyä

Tällä symbolilla merkityt käsineet suojaavat yhdeltä tai usealta lämpötilariskiltä. Testauksessa mitataan seuraavia asioita: EN 407 - Testausmenetelmät Suojaustaso

1

2

3

4

A. Syttymisen kestävyys (s) Jälkipaloaika Jälkihehkumisaika

≤20

no requirement

≤10 ≤120

≤3 ≤25

≤2 ≤5

B. Kosketuslämmön kestävyys (s)

100°C ≥15

250°C ≥15

350°C ≥15

500°C ≥15

C. Konvektionlämmön kestävyys (s)

≥4

≥7

≥10

≥18

D. Säteilylämmön kestävyys (s)

≥7

≥20

≥50

≥95

E. Suojaus pieniltä sulilta metalliroiskeilta (lm.)

≥10

≥15

≥25

≥35

F. Suojaus suurelta määrältä sulaa metallia (g)

30

60

120

200

14


Antistaattisten käsineiden käyttö on tärkeää ympäristöissä, joissa on tulipalon ja/tai räjähdyksen vaara. Tarkoituksena on estää käyttäjän ja ympäristön välisen jännite-eron muodostuminen ja purkautuminen eli ns. sähköisku kontaktin tapahtuessa.

EN 388:2016 + A1:2018 Mekaanisilta riskeiltä suojaavat käsineet:

Standardin EN 388: 2016 korjatussa versiossa kuvataan kaksi viiltosuojauksen testausmenetelmää. Coup-menetelmä on pysynyt ennallaan, ja sitä sovelletaan materiaaleihin, jotka eivät vaikuta terän terävyyteen. Jos materiaali vaikuttaa terän terävyyteen, kuten suurin osa viiltolujista materiaaleista tekee, sovelletaan TDMtestausmenetelmää. Tällaisessa tapauksessa TDM-tulos on virallinen viiltosuojaluokka. Coup-testin tulos on vain ohjeellinen ja merkitään sen vuoksi X-kirjaimella.

4x43cp

en 388:2016 Iskunvaimennus (merkintä vaatimusten täyttymisestä) ISO viiltotesti/viiltolujuus (A–F tai X) Puhkaisulujuus (0–4) Repäisykestävyys (0–4) Coup-testi/viillonkestävyys (0–5 tai X) Hankauskestävyys (0–4)

a. Hankauskestävyys (suojaustasot 0–4) Testissä mitataan materiaalien puhkaisemiseen hiekkapaperilla tarvittavien hankauskierrosten lukumäärä, kun puristusvoima ja hankausliike ovat vakiot. Korkein suojaustaso on 4, mikä vastaa kierrosta. b. Viillonkestävyys, Coup-menetelmä (suojaustasot 0–5) Testissä mitataan niiden leikkauskertojen määrä, jotka tarvitaan tasaisella nopeudella pyörivän pyöreän terän leikkautumiseen materiaalin läpi. Tulosta verrataan viitemateriaaliin, ja sen perusteella lasketaan indeksi. Korkein suojaustaso on 5, mikä vastaa indeksin arvoa 20. c. Repäisykestävyys (suojaustasot 0–4) Käsinemateriaaliin tehdään viilto, minkä jälkeen mitataan irti repeytymiseen tarvittava voima, kun enimmäisvoima on 75 N. d. Puhkaisulujuus (suojaustasot 0–4) Testissä mitataan voima, joka tarvitaan reiän pistämiseen materiaaliin tietyn mittaisella naulalla tietyllä nopeudella (10 cm/min). Suojaustaso

1

2

3

4

a) Hankauskestävyys (kierrosten lkm)

100

500

2000

8000

b) Viillonkestävyys (indeksi)

1.2

2.5

5.0

10.0

c) Repäisykestävyys (Newton)

10

25

50

75

d) Puhkaisulujuus (Newton)

20

60

100

150

5

20.0

e. Viillonkestävyys, ISO 13997 -testimenetelmä (suojaustasot A–F) Testissä määritetään voima, joka tarvitaan käsineen läpi leikkaamiseen suorakulmaisella terällä TDM (tomodynamometer) -laitteessa. Menetelmä on valinnainen, jos materiaali ei vaikuta terän terävyyteen Coup-testissä, ja siitä tulee viillonkestävyyden viitetieto. Suojaustaso

A

B

C

D

E

F

e) Viiltosuoja (N)

2

5

10

15

22

30

f. Iskunkestävyys (suojaustaso P) Käsineiden iskunvaimennus testataan noudattamalla moottoripyöräilijöiden suojakäsinestandardia EN 13594:2015. Testi voidaan tehdä kämmen- tai rystypuolelta. Sormia ympäröivä alue on kuitenkin liian pieni testattavaksi tällä menetelmällä. Iskuvoima on 5 J, ja välittyvän voiman on oltava alle 9 kN yksittäisessä iskussa ja keskivoiman alle 7 kN. Menetelmässä tulos joko hyväksytään tai hylätään P = hyväksytty (pass). Suojaustaso

P

f) Iskunvaimennus, EN 13594:2015

15

Hyväksytty (taso 1 ≤ 9 kN)

Käsien suojaus

EN 16350: 2014 Sähköstaattiset ominaisuudet


Käsien suojaus

EN 12477:2001+ A1:2005 Hitsauskäsineet

Standardissa määritetään vaatimukset käsineille, joiden tehtävänä on suojata käsiä ja ranteita hitsaustöiden ja vastaavien työtehtävien aikana. Hitsauskäsineet testataan standardien EN388:2016+A1:2018 ja EN 407:2004 mukaisesti. Käsineet luokitellaan EN 388- ja EN 407 -standardeja noudattamalla tehtyjen testien tulosten perusteella luokan A ja/tai luokan B käsineiksi: • Tyypin A käsineiden kestävyys on suuri, mutta joustavuus pienempi. • Tyypin B käsineiden kestävyys on pienempi, mutta joustavuus suuri. Hitsauskäsineiden tulee olla tavallisia suojakäsineitä pitempiä ja niistä tulee olla saatavilla alla olevassa taulukossa esitetyt kokoluokat: Käsineiden kokoluokka Käsineen vähimmäispituus (mm)

6

7

8

9

10

11

300

310

320

330

340

350

Valokaarihitsauksessa käytettävien käsineiden sähköinen vertikaalinen resistanssi on testattava standardin EN 1149–2 mukaisesti. Tyypin A ja B sähköisen vertikaalisen resistanssin tulee olla > 105 Ω.

ELINTARVIKKEIDEN KÄSITTELYSSÄ KÄYTETTÄVÄT SUOJAKÄSINEET

Testi tehdään materiaaleille ja tuotteille, jotka on tarkoitettu käyttöön kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa tai elintarvikkeeksi tarkoitetun veden kanssa. Asetuksessa 1935/2004 määritetään: ”Käytettävät materiaalit ja tuotteet on valmistettava noudattamalla hyvää tuotantotapaa siten, etteivät ne vaikuta normaaleissa tai ennakoitavissa olevissa olosuhteissa elintarvikkeen ainesosiin laajuudessa, joka voi • vaarantaa ihmisten terveyden, • aiheuttaa ei-hyväksyttävän muutoksen elintarvikkeen rakenteessa tai heikentää niiden aistein havaittavia ominaisuuksia. ” Kaikki Ejendalsin käsineet, joissa on symboli ”käytössä elintarvikkeiden käsittelyssä”, täyttävät EU-asetusten 1935/2004, 2023/2006 ja 11/2011 vaatimukset.

ESD IEC 61340-5-1 IEC 61340-4-3

ESD on lyhenne, joka tulee sanoista Electro Static Discharge (sähköstaattinen purkaus). ESD-merkityt tuotteet vastaavat voimassa olevia ESD-turvallisuusvaatimuksia ja -standardeja. ESD-hyväksyntää ei tule sekoittaa sähköturvallisuuteen. Jos työtä tehdään lähellä jännitteisiä johtoja, kansallisten määräysten mukaiset vaatimukset on täytettävä. Jotta ESD-käsineet ja -jalkineet toimisivat tarkoitetulla tavalla, sekä henkilönsuojaimien että työskentely-ympäristön on oltava sähköä johtavia. TESTIMENETELMÄ Kansainvälisellä IEC 61340-5-1 -standardilla varmistetaan, että ESD-käsineet vastaavat järjestelmän resistanssille asetettuja vaatimuksia. Esimerkiksi käyttäjän kautta maahan mitatun resistanssin on oltava alle 109 Ω. Testissä ilmankosteus on 12 %. Jalkineet testataan soveltamalla alatason IEC61340-4-3 -standardia, jolla varmistetaan, että jalkineiden resistanssi on alle 108 Ω.

16


17 Käsien suojaus


MATERIAALITIETOA Käsien suojaus

Materiaali ja valmistusmenetelmä ovat ratkaisevan tärkeitä sille, miten hyvin käsine suojaa. TEGERA®-käsineiden jokainen yksityiskohta on tarkoin harkittu käyttömukavuuden, turvallisuuden ja ergonomian kannalta. Valmistamamme käsineet testataan tarkoin. Siksi ne pitävät lupauksensa.

SYNTEETTINEN NAHKA – MAHDOLLISUUKSIEN MATERIAALI Synteettinen nahka on korkeateknologinen materiaali. Kehitystyömme on edennyt pitkälle ja pystymme suunnittelemaan erityiskäsineitä useisiin eri tarkoituksiin, usein yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Matkamme ei kuitenkaan ole lopussa. Uudet haasteet odottavat. Testaa meidät!  Useimmat mallit TEGERA® -sarjassa valmistetaan Microthan® ja Macrothan®-nimisistä korkeateknologisista, synteettisistä materiaaleista ja jotka monissa suhteissa ovat nahkaa parempia. Nämä materiaalit ovat ohuita ja vahvoja, mikä tekee käsineistä erittäin hyvin kulutusta kestäviä, taipuisia ja sormituntumaltaan hyviä. Materiaalin myötäilevyys mahdollistaa lisäksi edistyneen ergonomisen rakenteen, mikä lisää turvallisuutta ja käyttömukavuutta. Microthan®, Macrothan® ja Polythan® ovat käytössä vain TEGERA®-käsineissä. Ne eivät myöskään sisällä kromia.

MICROTHAN® on joustava ja kulutuskestävä materiaali. Materiaalin tärkeimpiä ominaisuuksia on sen tuottama erinomaisen pitävä ote. Microthan® on synteettinen materiaali, jossa on käytetty nailontrikoota yhdessä taustapuolen polyuretaanikerroksen kanssa. Materiaalista on saatavilla kahta eri paksuutta ja kahta eri pitokuviota: Microthan® on 0,5 mm:n paksuinen, siinä on sileä pinta ja se soveltuu tarkkaan työhön, Microthan®+ on 0,7 mm:n paksuinen, siinä on otteen pitävyyttä entisestään parantava kuvioitu pinta ja se sopii yleisiin töihin. MACROTHAN® soveltuu erinomaisesti sekä työkäsineisiin että asennuskäsineisiin. Materiaali, pehmeä koostumus perustuu mikrokuidun ja polyuretaanin yhdistelmään. Materiaali on hengittävää ja tekee käsineiden käytöstä miellyttävää myös pitkissä työrupeamissa. POLYTHAN®-materiaalin ydin on punottua polyesterikuitua, jonka lisäksi PU lisää lujuutta ja Spandex joustavuutta. Materiaali on pehmeää, mutta erittäin kulutuskestävää. Se on myös hyvin hengittävää. Käsineiden, jotka ovat Polythan®-materiaalia, käyttömukavuus on erittäin hyvä työssä.

vibrothan

®

impactothan aquathan

®

VIBROTHAN® on erikoisrakenteeseen perustuvaa, tärinöitä vaimentavaa vaahtomateriaalia. ®

IMPACTOTHAN® on iskuja vaimentava erikoismateriaali, joka jakaa iskuvoiman käden koko alueelle. AQUATHAN® on kalvo, joka päästää ulos ylimääräisen lämmön ja sisäisen kosteuden samalla kun se estää ulkopuolista kosteutta pääsemästä sisään. Kalvo on tuulen- ja vedenpitävää. GRIPFORCE® on nimitys TEGERA® -teknologialle ja ainutlaatuisille ratkaisuille, jotka takaavat tavanomaista paremman tartuntaotteen. Tartuntaote on keskeisen tärkeä käsineen toiminnalle ja käytölle. GripForce® -merkinnällä varustettujen käsineiden tartuntaote on äärimmäisen hyvä. OGT™ OIL GRIP TECHNOLOGY Erikoiskäsitellyn nahan imukyky on suuri, joten pito säilyy erinomaisena myös öljyisissä ympäristöissä. OGT™ voidaan käyttää myös ohuissa käsineissä joten työ sujuu tarkasti.

18


Nahka on vahvaa, muokkautuvaa ja joustavaa. Lisäksi se mukautuu lämpötilanmuutoksiin. Kaikki TEGERA®-nahkakäsineet on valmistettu valikoiduista, huolellisesti parkituista nahoista parhaan mahdollisen kulumiskestävyyden ja joustavuuden aikaansaamiseksi. Kromiallergikoille on saatavana myös kromittomia käsineitä.  Nahoilla on erilaisia ominaisuuksia. Tämä perustuu eläimeen, josta nahka saadaan. Selästä ja hartioista saa erittäin vahvaa nahkaa, kun taas kyljistä saadaan pehmeämpää laatua. Ennen valmistusta nahka halkaistaan kahdeksi kerrokseksi. Ulompi kerros on nimeltään pintanahka tai nappa, sisempää kutsutaan haljasnahaksi.

PINTANAHKA

Pintanahka on kestävää, pehmeää, joustavaa ja kosteudenkestävää. Siksi se on sopiva materiaali esimerkiksi asennuskäsineisiin, joissa sormituntumalle ja käyttömukavuudelle asetetaan suuret vaatimukset.

HALJASNAHKA

Haljasnahassa on pintanahkaa karkeampi pinta. Sitä on saatavana monina paksuuksina, ja se on lisäksi kuumuudenkestävää. Haljasnahka soveltuu siksi työkäsineisiin, joita käytetään hyvää pitoa edellyttävään raskaaseen käsittelyyn. Tätä materiaalia käytetään usein hitsauskäsineissä, koska se eristää hyvin ja on paksuudestaan huolimatta taipuisaa.

NAUDANNAHKA

Naudannahka kestää hyvin kulutusta ja kovia otteita. Paksusta naudan haljasnahasta valmistettu käsine on myös erinomainen vaihtoehto lämpimien esineiden käsittelyyn.

VUOHENNAHKA

Vuohennahka on hyvin ohutta, joustavaa ja kestää hyvin kulutusta. Siksi vuohennahkakäsine sopii hyvin sekä vaativiin tehtäviin että töihin, joissa tarvitaan sormenpäätuntumaa, koska käsine muotoutuu käden mukaisesti.

SIANNAHKA

Siannahka sopii erinomaisesti yleiseen käyttöön. Materiaali hengittää ja muuttuu sitä pehmeämmäksi ja miellyttävämmäksi, mitä enemmän käsinettä käytetään.

HÄRÄN PINTANAHKA

Härän pintanahka erityisesti valikoiduista taljoista on yleensä laadukkaampaa kuin naudannahka. Härän pintanahasta valmistettu käsine on siksi hyvä valinta sekä kevyisiin että raskaampiin töihin.

VALITSEMINEN

NAHAN HALKAISU ULKOPUOLI

PINTA KAULA

HALJAS 1

HARTIAT

HALJAS 2

SISÄPUOLI

SELKÄ (TAIVE) VATSA SIVU

Narv

Yttersida

Spalt 1 Innersida

Spalt 2

19

VATSA SIVU

Käsien suojaus

NAHKA


Käsien suojaus

TEKSTIILIMATERIAALIT Tekstiili voi olla sekä luonnonmateriaalia että synteettistä.

POLYESTERI

Polyesteri on vahva ja venyvä rypistymätön keinokuitu, joka ei ime kosteutta. Polyesteri on yleinen materiaali ja sitä käytetään monissa erilaisissa muunnelmissa. Hyvä vahvuus, hyvä hankauksenkesto, hyvä valonkesto.

NAILON

Nailon on erittäin vahva, taipuisa ja elastinen keinokuitu. Heikko kosteudenkeräävyys

PARA-ARAMIDI

Para-aramidi -materiaalia kutsutaan myös aromaattiseksi polyamidiksi, ja se on noin neljä kertaa tavallista polyamidia vahvempaa. Materiaali on erittäin lämmönkestävää ja vaikeasti syttyvää. Yksi tunnettu tavaramerkki on DuPont™ KEVLAR®.

UHMWPE/HPPE

UHMWPE/HPPE – Ultra High Molecular Weight Polyethylene/High Performance Polyethylene. Erittäin vahva ja kevyt polyeteenikuitu, joka soveltuu esimerkiksi viiltosuojakäsineisiin. Yksi tunnettu tavaramerkki on Dyneema® and Dyneema® Diamond Technology. Ejendalin oma HPPE-kuitu on nimeltään CRF® (lyhenne sanoista Cut Resistant Fibre -tekniikka).

AKRYYLI

Akryyli on keinokuitu, joka voi pidättää sisällään ilmaa, mikä antaa sille hyvät lämmöneristysominaisuudet. Akryyliä käytetään usein villan korvaajana vuorissa. Erittäin hyvä valonkesto, lämmönarkuus. Pehmeyden tuntu, muistuttaa villaa, kohtuullinen hankauksenkesto.

VISKOOSI

Viskoosi on puuselluloosasta valmistettavaa keinokuitua. Se muistuttaa ominaisuuksiltaan puuvillaa: hyvä kosteuden imevyys, pehmeää ja miellyttävää iholla. Viskoosia valmistetaan useina eri tyyppeinä riippuen valmistusmenetelmästä ja raaka-aineesta: Viskoosi, Modal ja Lyocell.

BAMBUVISKOOSI

Bambuviskoosia valmistetaan bamburaaka-aineesta. Se imee ja johtaa pois kosteutta jaloista hyvin tehokkaasti. Pehmeää ja miellyttävää ihoa vasten.

MODAL

Modal on viskoosikuitutyyppi, jolla on tavalliseen viskoosiin verrattuna paremmat ominaisuudet: se on muun muassa vahvempaa ja märkälujuusominaisuuksiltaan parempaa. Se imee kosteutta erittäin hyvin ja myös johtaa pois kosteutta hyvin.

PUUVILLA

Puuvilla on tavallinen materiaali sekä tekstiilikäsineissä että nahkakäsineiden kämmenselässä. Voi olla kudottua tai neulottua (trikoota). Puuvilla on usein riittävä kevyeen työhön tarkoitetussa käsineessä.

NEULONTATIHEYS ELI GAUGE (GG)

ilmoittaa kuinka monta silmukkaa mallineuloksessa tai kankaassa on tuumaa kohden. Alhaisempi luku tarkoittaa paksumpaa neulosta, joka soveltuu raskaampiin työtehtäviin. Suurempi luku neulontatiheydessä tarkoittaa ohuempaa neulosta, tällaiset käsineet soveltuvat tarkkuutta vaativiin tehtäviin.

KEINOKUITUJEN TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

• Saatavana useina eri muunnelmina. • Suuri kestävyys. • Suuri venyvyys ja elastisuus. • Hyvät värjäysominaisuudet. • Hyvä rypistymättömyys. • Vähäinen kosteuden imevyys • Helposti sähköstaattisesti varautuvaa. • Lisääntynyt nyppyyntymistaipumus sekoitteissa.

20

PUUVILLAN TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

• • • • • •

Erittäin mukavaa. Hyvä lujuus. Vähäinen venyvyys. Hyvä kosteuden imevyys. Kutistumistaipumus. Palavuus kuten paperilla ja selluloosalla, ei sula.


Pinnoitemenetelmät vaihtelevat erilaisten työtehtävien mukaan, pinnoitetut sormenpäät, pinnoitettu kämmen, ¾ pinnoitus, täyspinnoitettu, tuplapinnoitettu.

POLYURETAANI, PU

Erittäin joustava ja elastinen. Mahdollisuus erittäin ohueen pinnoitteeseen. Erinomainen hakauslujuus. Suojaa nesteiltä, öljyiltä ja rasvoilta. Erittäin hyvä tartuntaote kuivissa, märissä ja öljyisissä ympäristöissä.

NITRIILI

Erinomainen hankauskestävyys. Erinomainen puskurikerros kosteutta, öljyjä ja rasvoja vastaan. Mahdollistaa hyvän tartuntaotteen kuivissa, märissä ja öljyisissä ympäristöissä.

NITRIILIVAAHTO

Pehmeä ja myötäilevä. Hyvä suoja kosteutta, öljyjä ja rasvoja vastaan. Imee enemmän kosteutta kuin sileä pinnoitettu nitriilikäsine. Erittäin hyvä pito kuivissa, kosteissa ja öljyisissä ympäristöissä.

LATEKSI

Erittäin joustava. Vedenpitävä. Ei suojaa öljyjä ja rasvoja vastaan. Erittäin hyvä pito kuivissa ja märissä ympäristöissä. Lateksi toimii erittäin hyvin kylmissä olosuhteissa.

POLYVINYYLIKLORIDI, PVC (VINYYLI)

PVC pinnoite tuottaa useimmiten hieman paksumman ja tiiviimmän materiaalin. Soveltuu kosteisiin ja normaalia karkeampiin töihin.

21

Käsien suojaus

PINNOITEMATERIAALI


Käsien suojaus

KEMIKAALIKÄSINEMATERIAALIT Kemikaalisuojakäsineitämme on saatavana valmistettuina useimmista markkinoilla olevista materiaaleista. Tässä katsauksessa esitetään yhteenveto erilaisista materiaaleista ja niiden suojausominaisuuksista. Kannattaa huomata, että kuvauksissa annetaan vain esimerkkejä materiaalien ominaisuuksista suojata joiltakin tavallisilta kemikaaleilta. Kemikaalisuojakäsineitä valittaessa kannattaa siksi aina käyttää kemikaalisuojausopastamme tai kysyä jälleenmyyjiltämme.

KEMIKAALISUOJAKÄSINEIDEN VALINTAAN LIITTYVIÄ ASIOITA: • • • • • • • •

Käsinemateriaali, joka suojaa hyvin tietyltä kemikaalilta, voi suojata hyvin heikosti kemikaaliyhdisteiltä. Kemikaalisuojakäsineet on tarkoitettu kertakäyttöisiksi. Niitä ei saa käyttää uudelleen. Korkeampi lämpötila lyhentää kemikaalin läpitunkeutumisaikaa. Yleisesti ottaen materiaalin paksuntaminen pidentää läpitunkeutumisaikaa. Kun kemikaali on absorboitunut, se jatkaa tunkeutumista suojakäsineen läpi. Aineen tunkeutuminen suojakäsineen läpi (permeaatio) tapahtuu molekyylitasolla eikä siksi ole nähtävissä paljain silmin. Paraskaan käsine ei suojaa, jos siihen tulee mekaaninen vaurio tai kemikaali on päässyt tunkeutumaan sen kudoksen läpi. Voimakkaasti syövyttävät kemikaalit voivat tuhota käsinemateriaalin hajottamalla sen ennen ilmoitettua läpitunkeutumisaikaa.

22


Nitriili, NBR on kumimateriaali, joka kestää hyvin pistoja. Suojaa alfaattisilta hiilivedyiltä, kuten lyijyttömältä bensiiniltä, dieselöljyltä, heksaanilta, petrolilta, lakkabensiiniltä ja oktaanilta. Antaa heikon suojan aromaattisilta hiilivedyiltä kuten tolueenilta.

LATEKSI/LUONNONKUMI, NR

Lateksi/luonnonkumi, NR on erittäin elastista, ja sitä käytetään sairaanhoidossa ja taloustöissä. Materiaali antaa heikon suojan useimmilta kemikaaleilta, mutta sitä voidaan käyttää suhteellisen vaarattomilta aineilta, kuten vetyperoksidilta, lipeältä, glykolilta ja tietyiltä hapoilta suojautumiseen. Luonnonkumi sisältää proteiinia, joille tietyt ihmiset voivat olla yliherkkiä

NEOPREENI/KLOROPREENIKUMI, CR

Neopreeni/kloropreenikumi, CR on elastinen ja suhteellisen hyvin kulumista kestävä kumimateriaali, joka suojaa akkuhapolta, fenoksihapoilta, fosforihapolta, suolahapolta sekä natrium- ja kaliumhydroksidilta.

BUTYYLIKUMI, IIR

Butyylikumi, IIR kumimateriaali, joka suojaa aldehydeiltä (esim. formaldehydi), glykolieettereiltä (esim. etyyliglykoli), ketoneilta (esim. metyylietyyliketoni) ja hapoilta. Butyyli antaa usein suojan silloin, kun muut kumimateriaalit suojaavat heikosti.

POLYETEENI, PE

Polyeteeniä, PE käytetään hyvin ohuisiin kertakäyttökäsineisiin. Polyeteeniä käytetään myös sellaisten käsineiden laminointiin, jotka suojaavat suuremmalta määrältä kemikaaleja.

LAMINAATTI

Laminaatit koostuvat useita suojakerroksista ja suojaavat suuremmalta määrältä kemikaaleja.

POLYVINYYLIALKOHOLI, PVAL

Polyvinyylialkoholi, PVAL on vesiliukoinen polymeeri. Tästä materiaalista tehdyt käsineet ovat usein ohuita ja niiden venyvyys on rajoitettua. Ne suojaavat useimmilta orgaanisilta yhdisteiltä, esimerkiksi metyleenikloridiilta, tolueenilta, 1,1,1-trikloorietaanilta ja trikloorietyleeniltä. Ei saa käyttää yhdessä veden tai vesiliukoisten kemikaalien kanssa.

POLYVINYYLIKLORIDI, PVC (VINYYLI)

Polyvinyylikloridi, PVC, (vinyyli) saatavana sekä ohuina kertakäyttökäsineinä että paksumpina kemikaalisuojakäsineinä. Voidaan käyttää kemikaaleilta, kuten fosforihapolta, vetyperoksidilta sekä kalium- ja natriumhydroksidilta suojaamiseen.

VITON®

Viton® on fluoripolymeerimateriaali, joka suojaa aromaattisilta yhdisteiltä ja liuottimilta, esimerkiksi tärpätiltä, tolueenilta, ksyleeniltä ja trikloorietyleeniltä. Viton® on DuPont Dow Elastomersin tavaramerkki.

23

Käsien suojaus

NITRIILI, NBR


TEGERA® DYNAMIC STRENGTH™ -TALVIKÄSINEET Käsien suojaus

MAHDOLLISIMMAN MUKAVAT JA LÄMPIMÄT SUOJAKÄSINEET TYÖHÖN KYLMISSÄ OLOSUHTEISSA

TEGERA®-malliston uudet DYNAMIC STRENGTH™ -talvikäsinemallit pitävät kädet lämpiminä ja kuivina myös kaikkein vaativimmissa ympäristöissä. Viisi uutta suojakäsinemallia turvaavat maksimaalisen joustavuuden ja hallinnan tarkkuutta vaativissa töissä kylmissä olosuhteissa. Ripaus ylellisyyttä, muotoilu ja mukavuus tekevät niistä täydelliset sekä työhön että talviurheiluun.

24


Käsien suojaus

TEGERA® DYNAMIC STRENGTH™ -TALVIKÄSINEET

KOSKETUSNÄYTTÖOMINAISUUS VESITIIVIS

VESITIIVIS

TEGERA® 7798 DYNAMIC STRENGTH™

TEGERA® 7795 DYNAMIC STRENGTH™

TEGERA® 7792 DYNAMIC STRENGTH™

Vettähylkivä käsine, jossa on talvivuori, laadukasta vuohennahkaa ja Spandexmateriaalia. Kosketusnäyttöominaisuus.

Vettähylkivä käsine, jossa on talvivuori, joustavaa ja laadukasta vuohennahkaa ja Spandex-materiaalia.

Talvikäsine yleistöihin joustavaa ja laadukasta vuohennahkaa ja Spandexmateriaalia.

Sopivat käyttöolosuhteet:

Sopivat käyttöolosuhteet:

Sopivat käyttöolosuhteet:

Viileät Kylmät Erittäin kylmät

aquathan

olosuhteet Cat. II

EN 388:2016 2111X

Viileät Kylmät Erittäin kylmät

®

aquathan

olosuhteet Cat. II

EN 511:2006 111

EN 388:2016 2111X

Viileät Kylmät Erittäin kylmät

®

olosuhteet EN 511:2006 111

VESITIIVIS

Cat. II

EN 388:2016 3111X

EN 511:2006 11X

VETTÄHYLKIVÄ

TEGERA® 7794 DYNAMIC STRENGTH™

TEGERA® 7797 DYNAMIC STRENGTH™

Tyylikäs ja vesitiivis käsine, jossa talvivuori, laadukasta vuohennahkaa. Päällinen tekstiiliä ja rukkasvuori Thinsulate™-materiaalia.

Ainutlaatuinen, vettähylkivä käsine, jossa on talvivuori, laadukasta vuohennahkaa. Kuvioitu kämmenpuoli parantaa otteen pitävyyttä. Neopreeniosat parantavat liikkuvuutta.

Sopivat käyttöolosuhteet:

Sopivat käyttöolosuhteet:

Viileät Kylmät Erittäin kylmät

aquathan

olosuhteet Cat. II

EN 388:2016 3121X

Viileät Kylmät Erittäin kylmät ®

aquathan

olosuhteet Cat. II

EN 511:2006 321

25

EN 388:2016 2222X

EN 511:2006 220

®


TEGERA® INFINITY™ Käsien suojaus

MUKAVIMMAT JA JOUSTAVIMMAT KÄSINEEMME. TÄHÄN MENNESSÄ.

KUIN TOINEN IHO

Uuden sukupolven suojakäsineet, joissa on patentoitu pinnoitustekniikka. Kuvittele niin hyvin istuvia, mukavia ja tuntoherkkyyden säilyttäviä suojakäsineitä, että tuntuu siltä kuin työskentelisit ilman käsineitä. Ejendals loi uuden TEGERA® Infinity™ -malliston. Se on enemmän kuin pelkkä pinnoitettujen turvakäsineiden mallisto. Se on uudenlainen elämys: uskomaton tarkkuus, ote, pehmeys, tuntoherkkyys ja tietysti suojaus. AINUTLAATUINEN UUSI TEKNOLOGIA

Se on salaisuutemme. Ainutlaatuinen valmistusprosessi mahdollistaa kehittyneen pinnoitusmateriaalin yhdistämisen erittäin pehmeisiin ja suojaaviin kuituihin. Kun kudos, langat ja pinnoitusaine toimivat yhdessä, sormenpäiden tuntoherkkyys nousee uudelle tasolle. Pinnoitusaineena käytetään nitriilin ja vesiliukoisen polyuretaanin (PU) seosta, joka

varmistaa erinomaisen joustavuuden, suojauksen ja istuvuuden. Nitriili on synteettinen lateksivapaa kumi, jonka avulla varmistetaan hyvä tuntoherkkyys. Kun PU on vesiliukoista, voit olla varma siitä, että vahingollisia liuottimia ei ole käytetty (DMF-vapaa). TURVALLINEN PIENINTÄ YKSITYISKOHTAA MYÖTEN

Kaikki TEGERA® Infinity™ -käsineet valmistetaan kansainvälisten Öko-Tex®-standardien mukaisesti. Tämä takaa suojauksen mahdollisimman korkean tason. Voit siis työskennellä tuottavasti, mukavasti ja turvallisesti. ÖkoTex®-standardi 100 on kansainvälinen tekstiilien testaus- ja sertifiointijärjestelmä, joka kehitettiin vuonna 1992. Standardi rajoittaa tiettyjen haitta-aineiksi katsottavien tekstiilikemikaalien käyttöä. Riippumattomien tutkimuslaitosten myöntämä sertifikaatti takaa, että tuotteessa ei ole haitallisia torjunta-aine-, raskasmetalli- tai formaldehydijäämiä.

26


Käsien suojaus


TARKKUUSTYÖT Ei viiltovammojen vaaraa Käsien suojaus

LÄMPÖERISTETTY

ERITTÄIN OHUT

ERITTÄIN OHUT

TEGERA® 8810 INFINITY

TEGERA® 8800 INFINITY

TEGERA® 8801 INFINITY

Yksikerroksinen pinnoite kämmenosassa, 15 gg /10 gg. Vaahtopinnoite. Kaikenlaisiin töihin kylmissä, kuivissa ja puolikuivissa ympäristöissä.

Yksikerroksinen pinnoite kämmenosassa 15 gg. Sileä pinta. Ultraohut käsine tarkkuustyöhön kuivissa tai puolikuivissa ympäristöissä.

Yksikerroksinen pinnoite kämmenosassa 15 gg. Vaahtopinnoite. Ultraohut käsine tarkkuustyöhön kuivissa tai puolikuivissa ympäristöissä.

EN 388:2016 4221X

EN 407:2004 X1XXXX

EN 511:2006 X2X

EN 388:2016 4121X

EN 407:2004 X1XXXX

EN 388:2016 4121X

EN 407:2004 X1XXXX

TEGERA® 8802 INFINITY

TEGERA® 8803 INFINITY

TEGERA® 8804 INFINITY

Kaksikerroksinen pinnoite kämmenosassa 18 gg. Vaahtopinnoite. Käsine märkiin ja öljyisiin ympäristöihin, joissa nesteenpitävyys on välttämätön.

Kaksikerroksinen pinnoite rystysosassa 18 gg. Vaahtopinnoite. Käsine märkiin ja öljyisiin ympäristöihin, joissa nesteenpitävyys on välttämätön.

Kaksikerroksinen pinnoite, kokonaan pinnoitettu 18 gg. Vaahtopinnoite. Käsine märkiin ja öljyisiin ympäristöihin, joissa nesteenpitävyys on välttämätön.

EN 388:2016 4121X

EN 407:2004 X1XXXX

EN 388:2016 4121X

EN 407:2004 X1XXXX

B-VIILTOSUOJALUOKKA

Tarkkuustyöhön ja terävien esineiden käsittelyyn.

KOSKETUSNÄYTTÖOMINAISUUS

TEGERA® 8805 INFINITY

TEGERA® 8806 INFINITY

Yksikerroksinen pinnoite kämmenosassa, 18 gg. Vaahtopinnoite Kosketusnäyttöominaisuus. Kuiviin ja puolikuiviin ympäristöihin.

Kaksikerroksinen pinnoite rystysosassa, 18 gg. Vaahtopinnoite. Märkiin ja öljyisiin ympäristöihin.

EN 388:2016 4X41B

EN 407:2004 X1XXXX

EN 388:2016 4X42B

EN 407:2004 X1XXXX

28

EN 388:2016 4121X

EN 407:2004 EN 511 Water X1XXXX

Penetration Pass


D-VIILTOSUOJALUOKKA

Käsien suojaus

Tehokas viiltosuojaus suojaa käsiä teräviltä esineiltä.

PITKÄ VARSI

TEGERA® 8807 INFINITY

TEGERA® 8811 INFINITY

Yksikerroksinen pinnoite kämmenosassa, 15 gg. Vaahtopinnoite. Kuiviin ja puolikuiviin ympäristöihin.

Yksikerroksinen pinnoite kämmenosassa, 15 gg. Vaahtopinnoite, pitkä varsi. Kuiviin ja puolikuiviin ympäristöihin.

EN 388:2016 4X43D

EN 407:2004 X1XXXX

EN 388:2016 4X43D

EN 407:2004 X1XXXX

TEGERA® 8808 INFINITY

TEGERA® 8812 INFINITY

Kaksikerroksinen pinnoite rystysosassa, 15 gg. Vaahtopinnoite. Märkiin ja öljyisiin ympäristöihin.

Kaksikerroksinen pinnoite, kokonaan pinnoitettu, 15 gg. Vaahtopinnoite. Märkiin ja öljyisiin ympäristöihin.

EN 388:2016 4X43D

EN 407:2004 X1XXXX

EN 388:2016 4X43D

F-VIILTOSUOJALUOKKA

Paras viiltosuojaus terävien esineiden käsittelyyn.

KOSKETUSNÄYTTÖOMINAISUUS

TEGERA® 8814 INFINITY

Yksikerroksinen pinnoite kämmenosassa, 13 gg. Vaahtopinnoite, kosketusnäyttöominaisuus. Kuiviin ja puolikuiviin ympäristöihin.

EN 388:2016 4X43F

EN 407:2004 X1XXXX

2929

EN 407: 2004 X1XXXX


SUOJA MEKAANISILTA VAAROILTA: TARKKUUSTYÖT Joustavat käsineet työtehtäviin, joissa herkkä sormenpäätunto on tärkeä.

Keinonahka

Tarkkuustyöt

TEGERA®-keinonahka on valmistettu huipputeknologisesta materiaalista, joka mahdollistaa edistyksellisen ergonomisen rakenteen. Keinonahan sormenpäätunto on erinomainen. Materiaali on ihanteellinen henkilöille, jotka ovat allergisia kromille.

Kuivat ympäristöt

MICROTHAN: Erinomainen tartuntaote ja joustavuus

9100

9101

(s. 32)

Nahka

Nahka on kestävä, myötäilevä ja lämpötilavaihteluihin mukautuva materiaali. TEGERA®-käsineissä käytetty nahka on aina peräisin valikoiduista, huolella parkituista nahoista, ja niiden kestävyys ja myötäilevyys ovat erinomaiset. Valmistamme myös nahkakäsineitä, jotka eivät sisällä kromia.

MACROTHAN: Pehmeä ja hengittävä materiaali

9105 Tarranauhakiinnitys

9140 Tarranauhakiinnitys

9220 Tarranauhakiinnitys

Laadukas vuohennahka. Erittäin hyvä sormituntuma.

114

340

115

30

116 Tarranauhakiinnitys

Ei sisällä kromia

(s. 37) Näppylät kämmenpuolella

Neulotut (ja pinnoitetut)

Neulotut käsineet, jotka istuvat erittäin hyvin. Teemme jatkuvasti töitä varmistaaksemme TEGERA®-käsineiden yhtenäisen istuvuuden, laadun ja ergonomian. Mukautamme lisäksi materiaalikoostumuksen työn luonteen mukaan, jotta käsineen joustavuus, tartuntaote, kestävyys, käyttömukavuus ja muut ominaisuudet ovat parhaat mahdolliset. Pinnoitusmenetelmät ja -materiaalit vaihtelevat käsineiden käyttötarkoituksen perusteella. (s. 43)

8125

Pinnoitettu kämmenpuoli, hengittävä kämmenselkä

8128

8127

8800 Nitriilivaahto, vesipohjainen PU

931

921

8801 Nitriilivaahto, vesipohjainen PU

Erittäin pehmeä Täydellinen istuvuus

925

Ei pinnoitetta

8120

312

311

777 PU

778 PU

Ohuet suojakäsineet

30


Märät/öljyiset ympäristöt

Tarkkuustyöt

Kuivat ympäristöt

5114

325

321

320 Tarranauhakiinnitys

515

520

124

119

135

512

511

513 Tarranauhakiinnitys 6614

514 Ranneke

12

13 Tarranauhakiinnitys

113 Tarranauhakiinnitys

Pinnoitettu kämmen, hengittävä kämmenselkä

883A Nitriilivaahto

884A Nitriilivaahto, näppylät

14 Ranneke

901 Avoimet sormenpäät

Pinnoitettu 3/4

874 Nitriilivaahto

873 Nitriilivaahto

Öljyä- ja vettähylkivä kämmenpuoli Hengittävä kämmenselkä Erinomainen tartuntaote öljyisissä ja märissä ympäristöissä Pinnoitettu kämmenpuoli

8802 Nitriilivaahto, vesipohjainen PU Pinnoitettu 3/4

875 Nitriilivaahto

887 Nitriilivaahto

728 Nitriili, karhennettu pinta kämmenpuolella

886 Nitriili

8803 Nitriilivaahto, vesipohjainen PU Kokopinnoitettu 890 PU

866 PU

850 PU

867 PU

855 PU

860 PU

868 PU

880 PVC

8804 Nitriilivaahto vesipohjainen PU

31

737 Nitriili


TEGERA MICROTHAN ®

®

Erinomainen tartuntaote ja joustavuus Tarkkuustyöt

MICROTHAN®-materiaalista valmistetut käsineet ovat joustavat ja erittäin kulutuskestävät. Niiden sormenpäätunto on hyvä ja tartuntaote erinomainen. Materiaalin joustavuus mahdollistaa entistä ergonomisemman muotoilun, joka lisää sekä turvallisuutta että mukavuutta. Microthan® on synteettinen materiaali, joka ei sisällä kromia. Siinä on käytetty nailontrikoota yhdessä polyuretaanikerroksen kanssa. Microthan® on 0,5 mm:n paksuinen ja sileäpintainen. Soveltuu erinomaisesti tarkkaan työhön.

ERITTÄIN HYVÄ SORMENPÄÄTUNTUMA Täydellinen tarkkaan työhön ERINOMAINEN TARTUNTAOTE OHUT, MUTTA KULUTUSKESTÄVÄ

TEGERA® 9105 Erittäin mukava ja hyvä istuvuus, tarranauhakiinnitys Muut Microthan®-käsineet:

9180 Tärinää vaimentava s. 126

9185 Iskuja vaimentava s. 127

SUOJA MEKAANISILTA VAAROILTA / TARKKUUSTYÖT: KUIVAT YMPÄRISTÖT

TEGERA® 9100 Synteettinen käsine, vuoriton, 0,5 mm Microthan®, nailon, Cat. II, vahvike etusormessa, ei sisällä kromia, hienomekaaniset asennustyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Microthan® KÄMMENSELÄN MATERIAALI Nailon VUORI Vuoriton KIINNITYS Resori VÄRI Musta, harmaa, keltainen KOKO (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 212-238 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Koukku kortilla

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

KUVAUS Ei sisällä kromia, vahvike etusormessa, vahvistetut saumat, nivelletyt sormet, erikoissuunniteltu peukalo-osa, lyhyt malli, ergonomisesti muotoiltu, heijastin, yksityiskohtainen suunnittelu OMINAISUUDET Erittäin hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, erinomainen pito, erinomainen istuvuus, erittäin mukava ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Pimeät ympäristöt, kuivat ympäristöt, likaiset ympäristöt

EN 388:2016 1121X

32


SUOJA MEKAANISILTA VAAROILTA / TARKKUUSTYÖT: KUIVAT YMPÄRISTÖT

TEGERA® 9101

KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Microthan® KÄMMENSELÄN MATERIAALI Polyesteri VUORI Vuoriton KIINNITYS Resori VÄRI Musta, keltainen, valkoinen KOKO (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10 PITUUS 216-253 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

KUVAUS Ei sisällä kromia, vahvike etusormessa, vahvistetut saumat, nivelletyt sormet, erikoissuunniteltu peukalo-osa, lyhyt malli, ergonomisesti muotoiltu, yksityiskohtainen suunnittelu OMINAISUUDET Erittäin hyvä sormituntuma, joustava, erinomainen pito, erinomainen istuvuus, erittäin mukava ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, puhtaat ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt

ERITTÄIN HYVÄ SORMITUNTUMA ERINOMAINEN ISTUVUUS

EN 388:2016 0011X

TEGERA® 9105 Synteettinen käsine, vuoriton, 0,5 mm Microthan®, polyesteri, Cat. II, vahvike etusormessa, ei sisällä kromia, hienomekaaniset asennustyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Microthan® KÄMMENSELÄN MATERIAALI Polyesteri VUORI Vuoriton KIINNITYS Tarraranneke VÄRI Musta, harmaa, keltainen KOKO (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 PITUUS 216-253 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Koukku kortilla

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

KUVAUS Ei sisällä kromia, vahvike etusormessa, vahvistetut saumat, vahvikkeet sormenpäissä, nivelletyt sormet, erikoissuunniteltu peukalo-osa, lyhyt malli, ergonomisesti muotoiltu, heijastin, yksityiskohtainen suunnittelu OMINAISUUDET Erittäin hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, erinomainen pito, erinomainen istuvuus, erittäin mukava ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Pimeät ympäristöt, liukkaat ympäristöt, kuivat ympäristöt, puhtaat ympäristöt, likaiset ympäristöt

ERITTÄIN HYVÄ SORMITUNTUMA ERINOMAINEN ISTUVUUS TARRANAUHAKIINNITYS

EN 388:2016 1121X

TEGERA® 9140 Synteettinen käsine, vuoriton, 0,5 mm Microthan®, polyesteri, Cat. II, ei sisällä kromia, hengittävä kämmenselkä, hienomekaaniset asennustyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Microthan® KÄMMENSELÄN MATERIAALI Polyesteri VUORI Vuoriton KIINNITYS Tarraranneke VÄRI Musta, harmaa, keltainen KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 181-219 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Koukku kortilla

KUVAUS Ei sisällä kromia, hengittävä kämmenselkä, vahvike etusormessa, vahvistetut saumat, topattu kämmenosa, nivelletyt sormet, leikattavat sormiosat, lyhyt malli OMINAISUUDET Erittäin hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, erinomainen pito, erittäin mukava, hengittävä ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, puhtaat ympäristöt, lämpimät ympäristöt, kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt

ERITTÄIN HYVÄ SORMITUNTUMA ERINOMAINEN ISTUVUUS HENGITTÄVÄ KÄMMENSELKÄ

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 1121X

33

Tarkkuustyöt

Synteettinen käsine, vuoriton, 0,5 mm Microthan®, polyesteri, Cat. II, vahvike etusormessa, ei sisällä kromia, hienomekaaniset asennustyöt


TEGERA® MACROTHAN® Joustavat ja hengittävät käsineet Tarkkuustyöt

MACROTHAN® on hengittävä materiaali, ja siitä valmistetut käsineet ovat pehmeät ja mukavat käyttää myös pitkien työvuorojen aikana. Macrothan®-materiaali ei sisällä kromia, ja sen koostumus on sekoitus mikrokuitua ja polyuretaania. Käsineiden paksuus vaihtelee, ja ne soveltuvat erinomaisesti sekä työ- että asennuskäsineiksi.

JOUSTAVA Käteen kohdistuu pieni paine liikkeiden aikana, mikä vähentää käden väsymistä ja parantaa tuottavuutta.

TEGERA® 9220 Erinomainen istuvuus, tarranauhakiinnitys

PEHMEÄ JA HENGITTÄVÄ mikrokuitujen ansiosta

Muut Macrothan®-käsineet:

9205 Yleiskäsineet s. 60

9295 Rannetuki s. 128

SUOJA MEKAANISILTA VAAROILTA / TARKKUUSTYÖT: KUIVAT YMPÄRISTÖT

TEGERA® 9220 Synteettinen käsine, vuoriton, 0,5 mm Macrothan®, polyesteri, Cat. II, ei sisällä kromia, hengittävä, hienomekaaniset asennustyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Macrothan® KÄMMENSELÄN MATERIAALI Polyesteri VUORI Vuoriton KIINNITYS Tarraranneke VÄRI Musta, harmaa, keltainen KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 214-250 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Koukku kortilla

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

KUVAUS Ei sisällä kromia, vahvike etusormessa, vahvistetut saumat, vahvikkeet sormenpäissä, topattu kämmenosa, nivelletyt sormet, erikoissuunniteltu peukalo-osa, lyhyt malli, ergonomisesti muotoiltu, heijastin, pehmeä, yksityiskohtainen suunnittelu OMINAISUUDET Erittäin hyvä sormituntuma, joustava, erinomainen istuvuus, erittäin mukava, hengittävä ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, likaiset ympäristöt

EN 388:2016 1111X

34

HENGITTÄVÄ


Synteettinen nahka on korkeateknologinen materiaali. Nämä materiaalit ovat ohuita ja vahvoja, mikä tekee käsineistä erittäin hyvin kulutusta kestäviä, taipuisia ja sormituntumaltaan hyviä. Käsineen pito ja muoto kestävät myös kosteutta. Ne eivät myöskään sisällä kromia.

SUOJA MEKAANISILTA VAAROILTA / TARKKUUSTYÖT: KUIVAT YMPÄRISTÖT

TEGERA® 5114 Synteettinen käsine, vuoriton, 0,5 mm keinonahka, polyesteri, Cat. II, ei sisällä kromia, hengittävä kämmenselkä, hienomekaaniset asennustyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Keinonahka

KUVAUS Ei sisällä kromia, hengittävä kämmenselkä, vahvike etusormessa, vahvistetut saumat, elastinen

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Polyesteri

OMINAISUUDET Erittäin hyvä sormituntuma, joustava, pitävä ote, hyvä istuvuus, mukava

VUORI Vuoriton KIINNITYS Resori

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt

VÄRI Harmaa, musta, sininen KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 210-235 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 1111X

TEGERA® 325 Synteettinen käsine, vuoriton, 0,6 mm keinonahka, polyesteri, Cat. II, ei sisällä kromia, hengittävä kämmenselkä, hienomekaaniset asennustyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Keinonahka

KUVAUS Ei sisällä kromia, hengittävä kämmenselkä, vahvistettu kämmenosa, vahvistetut saumat

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Polyesteri

OMINAISUUDET Erittäin hyvä sormituntuma, joustava, erinomainen istuvuus, erittäin mukava, hengittävä

VUORI Vuoriton KIINNITYS Resori

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, likaiset ympäristöt

VÄRI Musta, harmaa, sininen KOKO (EU) 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 PITUUS 210-245 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2031X

TEGERA® 321 Synteettinen käsine, vuoriton, 0,6 mm keinonahka, polyesteri, Cat. II, vahvike etusormessa, ei sisällä kromia, hienomekaaniset asennustyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Keinonahka KÄMMENSELÄN MATERIAALI Polyesteri

KUVAUS Ei sisällä kromia, vahvike etusormessa, lyhyt malli

VUORI Vuoriton

OMINAISUUDET Hyvä sormituntuma, joustava, mukava

KIINNITYS Resori

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt

VÄRI Musta, harmaa KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 220-260 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Koukku kortilla

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2131X

35

Tarkkuustyöt

SYNTEETTINEN NAHKA


SUOJA MEKAANISILTA VAAROILTA / TARKKUUSTYÖT: KUIVAT YMPÄRISTÖT

TEGERA® 320 Synteettinen käsine, vuoriton, 0,6 mm keinonahka, nailon, Cat. II, rystyssuoja, ei sisällä kromia, hienomekaaniset asennustyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Keinonahka

KUVAUS Ei sisällä kromia, vahvikkeet sormenpäissä, rystysuoja, lyhyt malli

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Nailon

OMINAISUUDET Hyvä sormituntuma, joustava, hyvä istuvuus, erittäin mukava

VUORI Vuoriton Tarkka työ

KIINNITYS Tarraranneke

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, likaiset ympäristöt

VÄRI Sininen, musta KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 223-248 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120 ESILLEPANO Koukku kortilla

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3021X

TEGERA® 515 Synteettinen käsine, vuoriton, 0,6 mm keinonahka, polyesteri, Cat. II, vahvike etusormessa, ei sisällä kromia, hienomekaaniset asennustyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Keinonahka

KUVAUS Ei sisällä kromia, hengittävä kämmenselkä, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä, lyhyt malli

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Polyesteri VUORI Vuoriton

OMINAISUUDET Hyvä sormituntuma, joustava, pitävä ote, hyvä istuvuus, mukava, hengittävä

KIINNITYS Resori VÄRI Musta, vihreä

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, likaiset ympäristöt

KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 220-240 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Koukku kortilla

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

TEGERA® 520

EN 388:2016 0120X

uutuus

Synteettinen käsine, vuoriton, 0,6 mm keinonahka, polyesteri, Cat. II, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä, ei sisällä kromia, tarkkuustyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Keinonahka

KUVAUS Kosketusnäytöille

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Polyesteri

OMINAISUUDET Hyvä sormituntuma, joustava, pitävä ote, hyvä istuvuus, mukava

VUORI Vuoriton

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, likaiset ympäristöt

KIINNITYS Resori VÄRI Musta, vihreä

KOSKETUSNÄYTTÖOMINAISUUS

KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 PITUUS 210-250 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Koukku kortilla

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 0131X

36


Tarkkuustyöt

NAHKA Nahka on kestävää, muokkautuvaa ja joustavaa. Lisäksi se mukautuu lämpötilanmuutoksiin. Kaikki nahkakäsineemme on valmistettu valikoiduista, huolellisesti parkituista nahoista parhaan mahdollisen kulutuskestävyyden ja joustavuuden aikaansaamiseksi. Valmistamme myös käsineitä, joissa ei ole kromia. Ennen valmistusta nahka halkaistaan kahdeksi kerrokseksi. Ennen valmistusta nahka jaetaan pintanahkaan ja haljasnahkaan.

SUOJA MEKAANISILTA VAAROILTA / TARKKUUSTYÖT: KUIVAT YMPÄRISTÖT

TEGERA® 114 Nahkakäsine, vuoriton, 0,6-0,7 mm laadukas pukin pintanahka, nailon, Cat. II, hienomekaaniset asennustyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Laadukas pukin pintanahka KÄMMENSELÄN MATERIAALI Nailon

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, erittäin hyvä sormituntuma, kestävä, erinomainen istuvuus ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, likaiset ympäristöt

VUORI Vuoriton KIINNITYS Resori VÄRI Harmaa, valkoinen

ERITTÄIN HYVÄ SORMITUNTUMA

KOKO (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 210-260 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120 ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2011X

TEGERA® 115 Nahkakäsine, vuoriton, 0,6-0,7 mm laadukas pukin pintanahka, nailon, Cat. II, hienomekaaniset asennustyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Laadukas pukin pintanahka

KUVAUS Vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Nailon

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, erittäin hyvä sormituntuma, erinomainen istuvuus

VUORI Vuoriton KIINNITYS Resori VÄRI Harmaa, valkoinen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, likaiset ympäristöt

KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11

VAHVISTETUT SORMENPÄÄT

PITUUS 230-260 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120 ESILLEPANO Koukku kortilla

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

ERITTÄIN HYVÄ SORMITUNTUMA

EN 388:2016 2011X

37


SUOJA MEKAANISILTA VAAROILTA / TARKKUUSTYÖT: KUIVAT YMPÄRISTÖT

TEGERA® 340 Nahkakäsine, vuoriton, 0,6-0,7 mm pukin pintanahka, nailon, Cat. II, ei sisällä kromia, tarkkuustyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Pukin pintanahka

KUVAUS Ei sisällä kromia

Tarkkuustyöt

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, kestävä, erinomainen istuvuus

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Nailon VUORI Vuoriton

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, likaiset ympäristöt

KIINNITYS Resori VÄRI Harmaa, valkoinen KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11

EI SISÄLLÄ KROMIA ERINOMAINEN ISTUVUUS

PITUUS 230-260 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120 ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2111X

TEGERA® 30 Nahkakäsine, vuoriton, 0,6-0,7 mm laadukas pukin pintanahka, nailon, Cat. II, vahvike etusormessa, tarkkuustyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Laadukas pukin pintanahka KÄMMENSELÄN MATERIAALI Nailon VUORI Vuoriton

KUVAUS Vahvike etusormessa OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, erittäin hyvä sormituntuma, kestävä, erinomainen istuvuus ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Sisäkäyttö, puhtaat ympäristöt

KIINNITYS Resori VÄRI Sininen, valkoinen KOKO (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 PITUUS 220-260 mm

ERITTÄIN HYVÄ SORMITUNTUMA

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120 ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2000X

TEGERA® 116 Nahkakäsine, vuoriton, 0,6-0,7 mm laadukas pukin pintanahka, nailon, Cat. II, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä, hienomekaaniset asennustyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Laadukas pukin pintanahka

KUVAUS Vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Nailon

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, erittäin hyvä sormituntuma, kestävä, erinomainen istuvuus

VUORI Vuoriton KIINNITYS Tarraranneke VÄRI Harmaa, valkoinen KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, likaiset ympäristöt

PITUUS 220-260 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120 ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2011X

38

ERITTÄIN HYVÄ SORMITUNTUMA


SUOJA MEKAANISILTA VAAROILTA / TARKKUUSTYÖT: KUIVAT YMPÄRISTÖT

TEGERA® 124 Nahkakäsine, vuoriton, 0,6-0,7 mm pukin pintanahka, nailon, Cat. II, hienomekaaniset asennustyöt

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Nailon

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, kestävä, hyvä istuvuus ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, likaiset ympäristöt

VUORI Vuoriton KIINNITYS Resori VÄRI Sininen, valkoinen KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 PITUUS 220-270 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120 ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2010X

TEGERA® 119 Nahkakäsine, vuoriton, 0,6-0,7 mm pukin pintanahka, puuvilla, Cat. II, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä, tarkkuustyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Pukin pintanahka KÄMMENSELÄN MATERIAALI Puuvilla

KUVAUS Vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, kestävä, hyvä istuvuus

VUORI Vuoriton KIINNITYS Resori

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, likaiset ympäristöt

VÄRI Sininen, valkoinen KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 230-270 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120 ESILLEPANO Koukku kortilla

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2101X

TEGERA® 135 Nahkakäsine, vuoriton, 0,6-0,7 mm pukin pintanahka, nailon, Cat. II, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä, hienomekaaniset asennustyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Pukin pintanahka KÄMMENSELÄN MATERIAALI Nailon

KUVAUS Vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, erittäin hyvä sormituntuma, kestävä, hyvä istuvuus

VUORI Vuoriton KIINNITYS Resori

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, likaiset ympäristöt

VÄRI Sininen, valkoinen KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120 ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2010X

TEGERA® 512 Nahkakäsine, 0,6-0,7 mm pukin pintanahka, puuvilla, Cat. II, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, tarkkuustyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Pukin pintanahka KÄMMENSELÄN MATERIAALI Puuvilla

KUVAUS Vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, kestävä, hyvä istuvuus

KIINNITYS Resori VÄRI Valkoinen, harmaa, musta

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, likaiset ympäristöt

KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 220-250 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120 ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3111X

39

Tarkkuustyöt

KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Pukin pintanahka


SUOJA MEKAANISILTA VAAROILTA / TARKKUUSTYÖT: KUIVAT YMPÄRISTÖT

TEGERA® 511

uutuus

Nahkakäsine, 0,6-0,8 mm pukin pintanahka, puuvilla, Cat. II, vahvikkeet sormenpäissä, asennustyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Pukin pintanahka KÄMMENSELÄN MATERIAALI Puuvilla

KUVAUS Vahvikkeet sormenpäissä, erikoissuunniteltu peukalo-osa OMINAISUUDET Hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, pitävä ote, hyvä istuvuus

KIINNITYS Resori Tarkka työ

VÄRI Valkoinen, musta

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, puhtaat ympäristöt, likaiset ympäristöt

KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 PITUUS 220-280 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120 ESILLEPANO Koukku kortilla

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

TEGERA® 513

EN 388:2016 2111X

uutuus

Nahkakäsine, 0,6-0,8 mm pukin pintanahka, puuvilla, Cat. II, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, asennustyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Pukin pintanahka KÄMMENSELÄN MATERIAALI Puuvilla

KUVAUS Vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, erikoissuunniteltu peukalo-osa OMINAISUUDET Hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, pitävä ote, hyvä istuvuus

KIINNITYS Tarraranneke VÄRI Valkoinen, musta, vihreä

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, puhtaat ympäristöt, likaiset ympäristöt

KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120 ESILLEPANO Koukku kortilla

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

TEGERA® 514

EN 388:2016 2111X

uutuus

Nahkakäsine, 0,6-0,8 mm pukin pintanahka, puuvilla, Cat. II, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, asennustyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Pukin pintanahka KÄMMENSELÄN MATERIAALI Puuvilla

KUVAUS Vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, erikoissuunniteltu peukalo-osa OMINAISUUDET Hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, pitävä ote, hyvä istuvuus

KIINNITYS Resori VÄRI Valkoinen, musta, vihreä

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, lämpimät ympäristöt, vaativa ympäristö

KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 PITUUS 220-280 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120 ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2111X

TEGERA® 12 Nahkakäsine, 0,6-0,7 mm pukin pintanahka, puuvilla, Cat. II, vahvikkeet sormenpäissä, asennustyöt

KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Pukin pintanahka

KUVAUS Vahvikkeet sormenpäissä

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Puuvilla

OMINAISUUDET Hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, hyvä istuvuus

KIINNITYS Resori

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, puhtaat ympäristöt, likaiset ympäristöt

VÄRI Sininen, musta, valkoinen KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 225-270 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120 ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2001X

40


SUOJA MEKAANISILTA VAAROILTA / TARKKUUSTYÖT: KUIVAT YMPÄRISTÖT

TEGERA® 13 Nahkakäsine, vuoriton, 0,7-0,8 mm pukin pintanahka, puuvilla, Cat. II, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, asennustyöt

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Puuvilla

KUVAUS Vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä, vahvike peukalossa OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, pitävä ote, hyvä istuvuus, mukava

VUORI Vuoriton KIINNITYS Tarraranneke VÄRI Sininen, musta, valkoinen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, likaiset ympäristöt

KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 235-270 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120 ESILLEPANO Koukku kortilla

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2000X

TEGERA® 113 Nahkakäsine, vuoriton, 0,6-0,7 mm sian pintanahka, puuvilla, Cat. II, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä, hienomekaaniset asennustyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Sian pintanahka KÄMMENSELÄN MATERIAALI Puuvilla

KUVAUS Vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, erittäin hyvä sormituntuma, kestävä, pitävä ote, erinomainen istuvuus

VUORI Vuoriton KIINNITYS Tarraranneke VÄRI Sininen, musta, harmaa, valkoinen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, likaiset ympäristöt

KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 235-275 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120 ESILLEPANO Koukku kortilla

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2112X

TEGERA® 14 Nahkakäsine, 0,6-0,7 mm pukin pintanahka, puuvilla, Cat. II, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, asennustyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Pukin pintanahka KÄMMENSELÄN MATERIAALI Puuvilla

KUVAUS Vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, pitävä ote, hyvä istuvuus, mukava

VÄRI Sininen, musta, valkoinen KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 265-295 mm

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, puhtaat ympäristöt

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120 ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2001X

TEGERA® 901 Nahkakäsine, vuoriton, 0.6-0,7 mm pukin pintanahka, neopreeni, Cat. II, tarkkuustyöt

KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Pukin pintanahka KÄMMENSELÄN MATERIAALI Neopreeni

KUVAUS Kosketusnäytöille, vahvistettu kämmenosa, topattu kämmenosa OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, erittäin hyvä sormituntuma, kestävä, erinomainen istuvuus, hyvä iskunvaimennus

VUORI Vuoriton KIINNITYS Tarraranneke VÄRI Musta

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, likaiset ympäristöt

KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 PITUUS 250 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4141X

41

Tarkkuustyöt

KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Pukin pintanahka


TEGERA® OIL GRIP TECHNOLOGY

INNOVATION

Tarkkuustyöt

Innovatiivinen ratkaisu öljyisiin ja rasvaisiin ympäristöihin EJENDALS on kehittänyt TEGERA® OGT™ (Oil Grip Technology)-teknologian. Siinä nahka käsitellään erikoismenetelmällä, joka tekee käsineistä öljyä ja vettä hylkivät. Ainutlaatuisen imukykynsä ansiosta käsineet säilyttävät lisäksi erinomaisen pitävän tartuntaotteen myös märissä ja öljyisissä ympäristöissä. OGT™ soveltuu käyttöön ohuissa käsineissä ja tarkkuustyössä. TEGERA® 6614 -käsineille on tehty OGT™-käsittely. Käsineissä on hengittävä kämmenselkä, ja ne ovat pehmeät, joustavat, erittäin mukavat käyttää ja käytännölliset. Kädet pysyvät kuivina käytössä.

ERINOMAINEN TARTUNTAOTE öljyisissä ja märissä ympäristöissä ERITTÄIN MUKAVAT KÄYTTÄÄ pehmeän ja joustavan nahan ansiosta KÄDET PYSYVÄT KUIVINA Öljyä ja vettä hylkivä kämmen

SUOJAUS MEKAANISILTA RISKEILTÄ / TARKKA TYÖ: ÖLJYISET/ MÄRÄT YMPÄRISTÖT

TEGERA® 6614 Nahkakäsine, 0,7-0,8 mm naudan pintanahka, polyesteri, Cat. II, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, vettä- ja öljyähylkivä pinnoite, hienomekaaniset asennustyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Naudan pintanahka KÄMMENSELÄN MATERIAALI Polyesteri KIINNITYS Resori VÄRI Harmaa, musta KOKO (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, erikoissuunniteltu peukalo-osa, vettä- ja öljyähylkivä pinnoite, pehmeä OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, erinomainen pito öljyisissä ympäristöissä, erinomainen istuvuus, mukava, hengittävä ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Liukkaat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

EN 388:2016 3011X

EN 407:2004 X1XXXX

42

ERITTÄIN HYVÄ TARTUNTAOTE ÖLJYISISSÄ YMPÄRISTÖISSÄ


Valitsemme tekstiilimateriaalit käsineisiin huolella, jotta kuhunkin työtehtävään käytettävät käsineet antavat asianmukaisen pidon, kestävyyden, mukavuuden ja hyvän sormituntuman.

SUOJA MEKAANISILTA VAAROILTA / TARKKUUSTYÖT: KUIVAT YMPÄRISTÖT

TEGERA® 8125 Tekstiilikäsine, puuvilla, PVC (Vinyyli)-näppylä ei ftalaattia, näppyläkuvioitu, Cat. I, asennustyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Puuvilla, PVC (Vinyyli)näppylä ei ftalaattia KÄMMENSELÄN MATERIAALI Puuvilla KÄMMENPUOLEN RAKENNE Näppyläkuvioitu KIINNITYS Resori

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus KUVAUS Ketjusauma, pehmeä OMINAISUUDET Hyvä sormituntuma, joustava, pitävä ote, hyvä istuvuus, hengittävä, kevyt ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, puhtaat ympäristöt

VÄRI Musta KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 220-270 PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/300

Cat. I

EN 420:2003 + A1:2009

TEGERA® 8127 Tekstiilikäsine, puuvilla, PVC (Vinyyli)-näppylä ei ftalaattia, näppyläkuvioitu, Cat. I, asennustyöt

KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Puuvilla, PVC (Vinyyli)näppylä ei ftalaattia

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Puuvilla

OMINAISUUDET Hyvä sormituntuma, joustava, pitävä ote, hyvä istuvuus, mukava, hengittävä, kevyt

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Näppyläkuvioitu KIINNITYS Resori

KUVAUS Ketjusauma, pehmeä

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, puhtaat ympäristöt

VÄRI Valkoinen KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 220-270 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/300

Cat. I

EN 420:2003 + A1:2009

TEGERA® 8128 Tekstiilikäsine, puuvilla, PVC (Vinyyli)-näppylä ei ftalaattia, näppyläkuvioitu, Cat. I, asennustyöt

KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Puuvilla, PVC (Vinyyli)näppylä ei ftalaattia

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Puuvilla

OMINAISUUDET Hyvä sormituntuma, joustava, pitävä ote

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Näppyläkuvioitu KIINNITYS Resori VÄRI Harmaa, valkoinen

KUVAUS Ketjusauma, pehmeä

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, puhtaat ympäristöt

KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 220-270 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/300

Cat. I

EN 420:2003 + A1:2009

43

Tarkkuustyöt

TEKSTIILIKÄSINEET


SUOJA MEKAANISILTA VAAROILTA / TARKKUUSTYÖT: KUIVAT YMPÄRISTÖT

TEGERA® 931 Tekstiilikäsine, nailon, PVC (Vinyyli)-näppylä ei ftalaattia, 13 gg, näppyläkuvioitu, Cat. II, ei sisällä ftalaattia, asennustyöt MATERIAALI Nailon, PVC (Vinyyli)-näppylä ei ftalaattia, 13 gg KÄMMENPUOLEN RAKENNE Näppyläkuvioitu Tarkka työ

KIINNITYS Resori

KUVAUS Pehmeä, elastinen OMINAISUUDET Erittäin hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, pitävä ote, hyvä istuvuus, mukava, kevyt ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, puhtaat ympäristöt

VÄRI Valkoinen KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 220-270 PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120 ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 213XX

TEGERA® 921 Tekstiilikäsine, puuvilla, PVC (Vinyyli)-näppylä ei ftalaattia, 15 gg, näppyläkuvioitu, Cat. II, ei sisällä ftalaattia, asennustyöt MATERIAALI Puuvilla, PVC (Vinyyli)-näppylä ei ftalaattia, 15 gg

KUVAUS Hengittävä kämmenselkä, vahvistettu kämmenosa, pehmeä

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Näppyläkuvioitu

OMINAISUUDET Erittäin hyvä sormituntuma, joustava, pitävä ote, erinomainen istuvuus, mukava

KIINNITYS Resori

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, puhtaat ympäristöt

VÄRI Valkoinen KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 220-270 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120 ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 012XX

TEGERA® 925 Tekstiilikäsine, puuvilla, PVC (Vinyyli)-näppylä ei ftalaattia, 15 gg, näppyläkuvioitu, Cat. II, ei sisällä ftalaattia, asennustyöt MATERIAALI Puuvilla, PVC (Vinyyli)-näppylä ei ftalaattia, 15 gg

KUVAUS Hengittävä kämmenselkä, vahvistettu kämmenosa, pehmeä

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Näppyläkuvioitu

OMINAISUUDET Erittäin hyvä sormituntuma, joustava, pitävä ote, erinomainen istuvuus, mukava

KIINNITYS Resori

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, puhtaat ympäristöt, lämpimät ympäristöt

KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 220-270mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120 ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 012XX

TEGERA® 8120 Tekstiilikäsine, puuvilla, Cat. I, asennustyöt

KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Puuvilla KÄMMENSELÄN MATERIAALI Puuvilla

KUVAUS Erikoissuunniteltu peukalo-osa, ketjusauma, pehmeä OMINAISUUDET Hyvä sormituntuma, joustava, pitävä ote, mukava, hengittävä, kevyt

KIINNITYS Resori VÄRI Valkoinen KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 220-270

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, puhtaat ympäristöt

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/300 ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

Cat. I

EN 420:2003 + A1:2009

44


SUOJA MEKAANISILTA VAAROILTA / TARKKUUSTYÖT: KUIVAT YMPÄRISTÖT

TEGERA® 311 Tekstiilikäsine, kaksoistikkaus sormissa ja peukalo-osassa, nailon, 13 gg, Cat. II, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, pehmeä, asennustyöt

VÄRI Valkoinen KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10

KUVAUS Vahvikkeet sormissa ja peukalossa, ohut OMINAISUUDET Erittäin hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, mukava ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, puhtaat ympäristöt

PITUUS 195-240 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120 ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 214XX

TEGERA® 312 Tekstiilikäsine, nailon, 13 gg, Cat. II, asennustyöt

MATERIAALI Nailon, 13 gg

KUVAUS Pehmeä, elastinen

VÄRI Valkoinen

OMINAISUUDET Erittäin hyvä sormituntuma, joustava, erittäin kestävä, erinomainen istuvuus, erittäin mukava, hengittävä, kevyt

KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10 PITUUS 200-220-260

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, puhtaat ympäristöt

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120 ESILLEPANO Pussipakattu

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 213XX

45

Tarkkuustyöt

MATERIAALI Kaksoistikkaus sormissa ja peukaloosassa, nailon, 13 gg


Tarkkuustyöt

NEULOTUT JA PINNOITETUT KÄSINEET Varmistaaksemme parhaan mahdollisen laadun, istuvuuden ja ergonomiset ominaisuudet neulotut ja pinnoitetut käsineemme valmistetaan erikoissuunnitelluilla muoteilla. Materiaaliseokset ovat myös tarkkaan valittuja, jotta käsineet antavat juuri sopivan sormituntuman, pidon, kestävyyden ja käyttömukavuuden kuhunkin työtehtävään.

SUOJA MEKAANISILTA VAAROILTA / TARKKUUSTYÖT: KUIVAT YMPÄRISTÖT

TEGERA® 8800 Infinity Synteettinen käsine, nitriili, kämmenestä pinnoitettu, nailon, spandex, 15 gg, tasainen pinta, Cat. II, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, DMF (DMFa)-vapaa, tarkkuustyöt MATERIAALI Nailon, spandex, 15 gg

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, hyväksytty elintarvikekäyttöön, anatomisesti muotoiltu

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu PINNOITUSMATERIAALI Nitriili

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, erittäin hyvä sormituntuma, joustava, pitävä ote, erittäin mukava, kevyt

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta VÄRI Musta, keltainen KOKO (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

EI SISÄLLÄ DIMETYYLIFORMAMIDIA (DMF)

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/120 ESILLEPANO Koukku

ERITTÄIN HYVÄ SORMITUNTUMA

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4121X

I

EN 407:2004 X1XXXX

N

F

I

N

I

T

Y

TM

TEGERA® 8801 Infinity Synteettinen käsine, nitriilivaahto/aqua PU, kämmenestä pinnoitettu, nailon, spandex, 15 gg, karhennettu vaahto, Cat. II, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, DMF (DMFa)-vapaa, asennustyöt MATERIAALI Nailon, spandex, 15 gg PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu PINNOITUSMATERIAALI Nitriilivaahto/aqua PU KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennettu vaahto VÄRI Musta, keltainen KOKO (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/120

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, hyväksytty elintarvikekäyttöön, anatomisesti muotoiltu OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, erittäin hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, pitävä ote, erittäin mukava

EI SISÄLLÄ DIMETYYLIFORMAMIDIA (DMF)

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt

ESILLEPANO Koukku

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

ERITTÄIN HYVÄ SORMITUNTUMA

EN 388:2016 4121X

I

EN 407:2004 X1XXXX

46

N

F

I

N

I

T

Y

TM


SUOJA MEKAANISILTA VAAROILTA / TARKKUUSTYÖT: KUIVAT YMPÄRISTÖT

TEGERA® 883A MATERIAALI Lycra®, nailon, 15 gg

ESILLEPANO Koukku kortilla

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, anatomisesti muotoiltu

PINNOITUSMATERIAALI Nitriilivaahto

OMINAISUUDET Korkein suojaustaso, erittäin hyvä sormituntuma, joustava, erittäin kestävä, erinomainen pito, erinomainen istuvuus, erittäin mukava, hengittävä, kevyt

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tarttumapinta mikrovaahtoa VÄRI Musta, harmaa KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Liukkaat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

PITUUS 220-260mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4131X

EN 407:2004 X1XXXX

TEGERA® 884A Synteettinen käsine, nitriilivaahto, kämmenestä pinnoitettu, Lycra®, nailon, nitriili-näppylät, 15 gg, näppyläkuvioitu, Cat. II, vettä- ja öljyähylkivä pinnoite, tarkkuustyöt MATERIAALI Lycra®, nailon, nitriili-näppylät, 15 gg PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu PINNOITUSMATERIAALI Nitriilivaahto KÄMMENPUOLEN RAKENNE Näppyläkuvioitu VÄRI Musta, harmaa

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, vettä- ja öljyähylkivä pinnoite OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, joustava, erittäin kestävä, erinomainen istuvuus, mukava, hengittävä ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Liukkaat ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt

KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12 PITUUS 220-260mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120 ESILLEPANO Koukku kortilla

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4131X

EN 407:2004 X1XXXX

TEGERA® 873 Synteettinen käsine, nitriilivaahto, kämmenestä pinnoitettu, Lycra®, nailon, 15 gg, karhennettu vaahto, Cat. II, vettä- ja öljyähylkivä pinnoite, tarkkuustyöt MATERIAALI Lycra®, nailon, 15 gg

KUVAUS Hyväksytty elintarvikekäyttöön, vettä- ja öljyähylkivä pinnoite

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu PINNOITUSMATERIAALI Nitriilivaahto KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennettu vaahto VÄRI Musta, harmaa KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11

OMINAISUUDET Hyvä sormituntuma, kestävä, hyvä istuvuus, mukava, hengittävä, kevyt ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt

PITUUS 220 - 260mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120 ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4132X

TEGERA® 875 Synteettinen käsine, nitriilivaahto, kämmenestä pinnoitettu, Lycra®, nailon, 15 gg, karhennettu vaahto, Cat. II, vettä- ja öljyähylkivä pinnoite, tarkkuustyöt MATERIAALI Lycra®, nailon, 15 gg

KUVAUS Hengittävä kämmenselkä, vettä- ja öljyähylkivä pinnoite

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu PINNOITUSMATERIAALI Nitriilivaahto KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennettu vaahto VÄRI Valkoinen KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11

OMINAISUUDET Hyvä sormituntuma, kestävä, hyvä istuvuus, mukava, hengittävä, kevyt ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt

PITUUS 220 - 260mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120 ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4132X

47

Tarkkuustyöt

Synteettinen käsine, nitriilivaahto, kämmenestä pinnoitettu, Lycra®, nailon, 15 gg, tarttumapinta mikrovaahtoa, Cat. II, vettä- ja öljyähylkivä pinnoite, tarkkuustyöt


SUOJA MEKAANISILTA VAAROILTA / TARKKUUSTYÖT: KUIVAT YMPÄRISTÖT

TEGERA® 887 Synteettinen käsine, nitriilivaahto, kämmenestä pinnoitettu, Lycra®, nailon, 13 gg, kuvioitu kämmen, Cat. II, vettä- ja öljyähylkivä pinnoite, tarkkuustyöt MATERIAALI Lycra®, nailon, 13 gg

KUVAUS Hengittävä kämmenselkä, vettä- ja öljyähylkivä pinnoite

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu PINNOITUSMATERIAALI Nitriilivaahto Tarkka työ

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen VÄRI Musta, sininen KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11

OMINAISUUDET Hyvä sormituntuma, kestävä, pitävä ote, mukava, hengittävä, kevyt ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Liukkaat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt

PITUUS 220 - 260mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120 ESILLEPANO Pussipakattu

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4132X

TEGERA® 728 Synteettinen käsine, nitriili, kämmenestä pinnoitettu, Lycra®, nailon, 15 gg, mikrokarhennus, Cat. II, öljyn- ja rasvankestävä kämmenosa, asennustyöt MATERIAALI Lycra®, nailon, 15 gg

KUVAUS Öljyn- ja rasvankestävä kämmenosa

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

OMINAISUUDET Hyvä sormituntuma, kestävä, pitävä ote, hyvä istuvuus, mukava, hengittävä

PINNOITUSMATERIAALI Nitriili KÄMMENPUOLEN RAKENNE Mikrokarhennus VÄRI Musta, harmaa

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt

KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 230 - 270mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120 ESILLEPANO Pussipakattu

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4121X

TEGERA® 874 Synteettinen käsine, nitriilivaahto, 3/4-pinnoitettu, Lycra®, nailon, karhennettu vaahto, Cat. II, öljyn- ja rasvankestävä kämmenosa, tarkkuustyöt MATERIAALI Lycra®, nailon

KUVAUS Vettä ja öljyä hylkivä kämmen- ja rystysosa

PINNOITE 3/4-pinnoitettu

OMINAISUUDET Hyvä sormituntuma, kestävä, hyvä istuvuus, mukava, kevyt

PINNOITUSMATERIAALI Nitriilivaahto KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennettu vaahto VÄRI Musta, harmaa

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt

KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 220 -260mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120 ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4132X

TEGERA® 886 Synteettinen käsine, nitriili, 3/4-pinnoitettu, Lycra®, nailon, 15 gg, tasainen pinta, Cat. II, vettä- ja öljyähylkivä pinnoite, hienomekaaniset asennustyöt MATERIAALI Lycra®, nailon, 15 gg

KUVAUS Vettä ja öljyä hylkivä kämmen- ja rystysosa

PINNOITE 3/4-pinnoitettu

OMINAISUUDET Hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, pitävä ote, hyvä istuvuus, mukava, kevyt

PINNOITUSMATERIAALI Nitriili

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta VÄRI Musta, keltainen KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 230 - 280mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120 ESILLEPANO Pussipakattu

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 412XX

48


TEGERA® 777 ja 778 Erittäin ohut, mukava ja tarkka

Tarkkuustyöt

Sormituntumaltaan ja käyttömukavuudeltaan tähän asti parhaimmat käsineemme: 18 g:n TEGERA® 777- ja TEGERA® 778 -käsineiden istuvuus ja joustavuus ovat parhaat mahdolliset tarkkaan työhön kuivissa tai hieman öljyisissä ympäristöissä. ERITTÄIN OHUT JA MUKAVA 18 gg saumaton nylonneulos toimii ohuena ja hengittävänä suojakerroksena, joka varmistaa mukavan istuvuuden kaikenlaisessa kevyessä asennustyössä. VETTÄ JA ÖLJYÄ HYLKIVÄÄ PITOA PU-pinnoitettu kämmenen materiaali parantaa pitoa sekä muodostaa öljyä ja vettä hylkivän kerroksen. PAREMPI SORMENPÄIDEN TUNTOHERKKYYS Erittäin ohuen nylonin ja polyuretaanin yhdistelmän ansiosta TEGERA® 777 ja 778 ovat oikea valinta tarkkuutta vaativiin tehtäviin.

SUOJA MEKAANISILTA VAAROILTA / TARKKUUSTYÖT: KUIVAT YMPÄRISTÖT

TEGERA® 777 Synteettinen käsine, PU, kämmenestä pinnoitettu, nailon, 18 gg, tasainen pinta, Cat. II, erittäin ohut, hengittävä kämmenselkä, vettä- ja öljyähylkivä pinnoite MATERIAALI Nailon, 18 gg

KUVAUS Kosketusnäytöille, hengittävä kämmenselkä, vettä- ja öljyähylkivä pinnoite, erittäin ohut

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

OMINAISUUDET Erittäin hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, pitävä ote, erinomainen istuvuus, erittäin mukava, hengittävä, kevyt

PINNOITUSMATERIAALI PU KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta VÄRI Sininen, musta

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt

KOKO (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 220-270mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/120

ERITTÄIN OHUT ERITTÄIN HYVÄ SORMITUNTUMA

PAREJA PER TAUSTAKORTTI 1 ESILLEPANO Koukku kortilla

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3111X

TEGERA® 778 Synteettinen käsine, PU, kämmenestä pinnoitettu, nailon, 18 gg, tasainen pinta, Cat. II, erittäin ohut, hengittävä kämmenselkä, vettä- ja öljyähylkivä pinnoite MATERIAALI Nailon, 18 gg

KUVAUS Hengittävä kämmenselkä, vettä- ja öljyähylkivä pinnoite, erittäin ohut

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

OMINAISUUDET Erittäin hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, pitävä ote, erinomainen istuvuus, erittäin mukava, hengittävä, kevyt

PINNOITUSMATERIAALI PU KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta VÄRI Valkoinen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt

KOKO (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 220-270mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/120 ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3111X

49

ERITTÄIN OHUT ERITTÄIN HYVÄ SORMITUNTUMA


SUOJA MEKAANISILTA VAAROILTA / TARKKUUSTYÖT: KUIVAT YMPÄRISTÖT

TEGERA® 890 Synteettinen käsine, vuoriton, PU, kämmenestä pinnoitettu, nailon, 15 gg, tasainen pinta, Cat. II MATERIAALI Nailon, 15 gg

KUVAUS Hengittävä kämmenselkä

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

OMINAISUUDET Erittäin hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, erinomainen istuvuus, mukava, hengittävä

PINNOITUSMATERIAALI PU

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt

VUORI Vuoriton Tarkka työ

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta VÄRI Harmaa KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 210 - 260 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/240 ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3131X

TEGERA® 850 Synteettinen käsine, PU, kämmenestä pinnoitettu, nailon, 13 gg, Cat. II, hengittävä kämmenselkä, vettä- ja öljyähylkivä pinnoite, tarkkuustyöt MATERIAALI Nailon, 13 gg

KUVAUS Hengittävä kämmenselkä, vettä- ja öljyähylkivä pinnoite

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

OMINAISUUDET Hyvä sormituntuma, pitävä ote, hyvä istuvuus, hengittävä, kevyt

PINNOITUSMATERIAALI PU VÄRI Valkoinen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, puhtaat ympäristöt, kosteat ympäristöt

KOKO (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10 PITUUS 220 - 270 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120 ESILLEPANO Pussipakattu

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4121X

TEGERA® 855 Synteettinen käsine, PU, kämmenestä pinnoitettu, nailon, 13 gg, Cat. II, vettä ja öljyä hylkivää, tarkkuustyöt

MATERIAALI Nailon, 13 gg

KUVAUS Vettä- ja öljyähylkivä pinnoite

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

OMINAISUUDET Hyvä sormituntuma, joustava, hyvä istuvuus, mukava, hengittävä, kevyt

PINNOITUSMATERIAALI PU

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt

VÄRI Harmaa KOKO (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 220 - 270 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120 ESILLEPANO Pussipakattu

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4121X

TEGERA® 860 Synteettinen käsine, 0,7-0,8 mm PU, kämmenestä pinnoitettu, nailon, 13 gg, tasainen pinta, Cat. II, vettä- ja öljyähylkivä pinnoite, tarkkuustyöt MATERIAALI Nailon, 13 gg

KUVAUS Hengittävä kämmenselkä, vettä- ja öljyähylkivä pinnoite

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

OMINAISUUDET Erittäin hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, pitävä ote, hyvä istuvuus, mukava, hengittävä

PINNOITUSMATERIAALI PU KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Likaiset ympäristöt

VÄRI Musta KOKO (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 220 - 270 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120 ESILLEPANO Pussipakattu

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4121X

50


SUOJA MEKAANISILTA VAAROILTA / TARKKUUSTYÖT: KUIVAT YMPÄRISTÖT

TEGERA® 866 MATERIAALI Polyesteri, 13 gg

KUVAUS Vettä- ja öljyähylkivä pinnoite

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

OMINAISUUDET Joustava, kestävä, hengittävä, kevyt

PINNOITUSMATERIAALI PU

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Likaiset ympäristöt

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta

6 PARIN PAKKAUS

VÄRI Musta KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 220 - 260mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/120 ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3121X

TEGERA® 867 Synteettinen käsine, PU, kämmenestä pinnoitettu, polyesteri, 13 gg, tasainen pinta, Cat. II, vettä- ja öljyähylkivä pinnoite, hienomekaaniset asennustyöt MATERIAALI Polyesteri, 13 gg

KUVAUS Vettä- ja öljyähylkivä pinnoite

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

OMINAISUUDET Joustava, hengittävä, kevyt

PINNOITUSMATERIAALI PU

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, puhtaat ympäristöt, kosteat ympäristöt

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta VÄRI Valkoinen KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11

6 PARIN PAKKAUS

PITUUS 220 - 260mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/120 ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3121X

TEGERA® 868 Synteettinen käsine, PU, kämmenestä pinnoitettu, polyesteri, 13 gg, tasainen pinta, Cat. II, vettä- ja öljyähylkivä pinnoite, hienomekaaniset asennustyöt MATERIAALI Polyesteri, 13 gg

KUVAUS Vettä- ja öljyähylkivä pinnoite

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

OMINAISUUDET Joustava, mukava, hengittävä, kevyt

PINNOITUSMATERIAALI PU

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta VÄRI Harmaa

6 PARIN PAKKAUS

KOKO (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 220 - 260mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/120 ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3121X

TEGERA® 880 Synteettinen käsine, PVC (Vinyyli), kämmenestä pinnoitettu, nailon, 13 gg, mikrokarhennus, Cat. II, öljyn- ja rasvankestävä kämmenosa, hienomekaaniset asennustyöt MATERIAALI Nailon, 13 gg

KUVAUS Hengittävä kämmenselkä, öljyn- ja rasvankestävä kämmenosa

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu PINNOITUSMATERIAALI PVC (Vinyyli) KÄMMENPUOLEN RAKENNE Mikrokarhennus VÄRI Musta, harmaa KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11

OMINAISUUDET Joustava, kestävä, pitävä ote, hyvä istuvuus, mukava, hengittävä ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt

PITUUS 230 - 260mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120 ESILLEPANO Pussipakattu

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3131X

51

Tarkkuustyöt

Synteettinen käsine, PU, kämmenestä pinnoitettu, polyesteri, 13 gg, tasainen pinta, Cat. II, hengittävä kämmenselkä, öljyn- ja rasvankestävä kämmenosa, tarkkuustyöt


SUOJA MEKAANISILTA VAAROILTA / TARKKUUSTYÖT: MÄRÄT / ÖLJYISET YMPÄRISTÖT

TEGERA® 8802 Infinity Synteettinen käsine, nitriili, nitriilivaahto/aqua PU, kämmenestä pinnoitettu, tuplapinnoitettu, nailon, spandex, 18 gg, karhennettu vaahto, Cat. II, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, DMF (DMFa)-vapaa, öljyn- ja rasvankestävä kämmenosa, vedenpitävä kämmenosa, asennustyöt MATERIAALI Nailon, spandex, 18 gg Tarkkuustyöt

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu, tuplapinnoitettu PINNOITUSMATERIAALI Nitriili, nitriilivaahto/ aqua PU KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennettu vaahto

EI SISÄLLÄ DIMETYYLIFORMAMIDIA (DMF)

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, hyväksytty elintarvikekäyttöön, öljynja rasvankestävä kämmenosa, anatomisesti muotoiltu

KAKSINKERTAINEN PINNOITE, PINNOITETTU KÄMMENPUOLI

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, pitävä ote öljyisissä ympäristöissä, erittäin mukava

VETTÄ JA ÖLJYÄHYLKIVÄ PINNOITE

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt

VÄRI Musta, keltainen KOKO (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/120

ERITTÄIN HYVÄ SORMITUNTUMA

ESILLEPANO Koukku

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4121X

I

EN 407:2004 X1XXXX

N

F

I

N

I

T

Y

TM

TEGERA® 8803 Infinity Synteettinen käsine, nitriili, nitriilivaahto/aqua PU, 3/4-pinnoitettu, tuplapinnoitettu, nailon, spandex, 18 gg, karhennettu vaahto, Cat. II, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, DMF (DMFa)-vapaa, öljyn- ja rasvankestävä, vedenpitävä kämmenosa, asennustyöt MATERIAALI Nailon, spandex, 18 gg PINNOITE 3/4-pinnoitettu, tuplapinnoitettu PINNOITUSMATERIAALI Nitriili, nitriilivaahto/ aqua PU KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennettu vaahto VÄRI Musta, keltainen

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, hyväksytty elintarvikekäyttöön, öljynja rasvankestävä, vedenpitävä kämmenosa, anatomisesti muotoiltu

KAKSINKERTAINEN PINNOITE, 3/4-PINNOITETTU

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, pitävä ote öljyisissä ympäristöissä, erittäin mukava

VETTÄ JA ÖLJYÄHYLKIVÄ PINNOITE

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt

KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11 PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/120 ESILLEPANO Koukku

Cat. II

EI SISÄLLÄ DIMETYYLIFORMAMIDIA (DMF)

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4121X

ERITTÄIN HYVÄ SORMITUNTUMA

I

EN 407:2004 X1XXXX

N

F

I

N

I

T

Y

TM

TEGERA® 8804 Infinity Synteettinen käsine, nitriili, nitriilivaahto/aqua PU, täyspinnoitettu, tuplapinnoitettu, nailon, spandex, 18 gg, karhennettu vaahto, Cat. II, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, DMF (DMFa)-vapaa, öljyn- ja rasvankestävä, vedenpitävä, asennustyöt MATERIAALI Nailon, spandex, 18 gg PINNOITE Täyspinnoitettu, tuplapinnoitettu PINNOITUSMATERIAALI Nitriili, nitriilivaahto/ aqua PU KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennettu vaahto VÄRI Musta, keltainen

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, hyväksytty elintarvikekäyttöön, öljynja rasvankestävä, vedenpitävä, anatomisesti muotoiltu

KAKSINKERTAINEN PINNOITE, KOKOPINNOITETTU

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, pitävä ote öljyisissä ympäristöissä, erittäin mukava

VETTÄ- JA ÖLJYÄHYLKIVÄ PINNOITE

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt

KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11 PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/120 ESILLEPANO Koukku

Cat. II EN 420:2003 + A1:2009

EI SISÄLLÄ DIMETYYLIFORMAMIDIA (DMF)

EN 388:2016 4121X

EN 407:2004 EN 511 Water X1XXXX Penetration Pass

52

ERITTÄIN HYVÄ SORMITUNTUMA

I

N

F

I

N

I

T

Y

TM


SUOJA MEKAANISILTA VAAROILTA / TARKKUUSTYÖT: MÄRÄT / ÖLJYISET YMPÄRISTÖT

TEGERA® 737 Synteettinen käsine, nitriili, tuplapinnoitettu, nailon, 15 gg, mikrokarhennus, Cat. II, vettä ja öljyä hylkivää, hienomekaaniset asennustyöt MATERIAALI Nailon, 15 gg PINNOITUSMATERIAALI Nitriili KÄMMENPUOLEN RAKENNE Mikrokarhennus VÄRI Musta, sininen KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 220 - 260 mm

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, joustava, erittäin kestävä, erinomainen pito, hyvä istuvuus, mukava, kevyt ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Liukkaat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120 ESILLEPANO Pussipakattu

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4131X

53

Tarkkuustyöt

KUVAUS Vettä ja öljyä hylkivää, anatomisesti muotoiltu, pehmeä, yksityiskohtainen suunnittelu

PINNOITE Tuplapinnoitettu


SUOJA MEKAANISILTA VAAROILTA: YLEISTYÖT Kulutuskestävät käsineet, joissa joustavuus ja suojaus ovat hyvässä tasapainossa.

Kuivat ympäristöt

MICROTHAN+: Erinomainen tartuntaote ja kulutuskestävyys

Keinonahka

Yleiskäsineet

TEGERA®-keinonahka on valmistettu huipputeknologisesta materiaalista, joka mahdollistaa edistyksellisen ergonomisen rakenteen. Keinonahan sormenpäätunto on erinomainen. Materiaali on ihanteellinen henkilöille, jotka ovat allergisia kromille. (s. 56)

9125

9124

9123 Huomioväri

9161

9120 Tarranauhakiinnitys

9111 Ranneke

Vahvistettu ja pehmustettu kämmenpuoli. Hyvä sormenpäätunto.

Nahka

Nahka on kestävä, myötäilevä ja lämpötilavaihteluihin mukautuva materiaali. TEGERA®-käsineissä käytetty nahka on aina peräisin valikoiduista, huolella parkituista nahoista, ja niiden kestävyys ja myötäilevyys ovat erinomaiset. Valmistamme myös nahkakäsineitä, jotka eivät sisällä kromia.

671

640

6751

360

680

Ei sisällä kromia

(s. 62) 88700

Neulotut (ja pinnoitetut)

Neulotut käsineet, jotka istuvat erittäin hyvin. Teemme jatkuvasti töitä varmistaaksemme TEGERA®-käsineiden yhtenäisen istuvuuden, laadun ja ergonomian. Mukautamme lisäksi materiaalikoostumuksen työn luonteen mukaan, jotta käsineen joustavuus, tartuntaote, kestävyys, käyttömukavuus ja muut ominaisuudet ovat parhaat mahdolliset. Pinnoitusmenetelmät ja -materiaalit vaihtelevat käsineiden käyttötarkoituksen perusteella. (s. 67)

888

166 Tarranauhakiinnitys

164

25

52

Näppylät kämmenpuolella

4635

319

318

630

Ei pinnoitetta

104

310A

915

54

911

922

919

767

9250


Kuivat ympäristöt

MACROTHAN: Pehmeä ja hengittävä materiaali

Keinonahka

Yleiskäsineet

POLYTHAN: Erittäin kulutuskestävä ja hengittävä materiaali

Märät/öljyiset ympäristöt

9902

9205

955A Nitriili

326

516 Puolivuorattu

Vettä- ja öljyähylkivä pinnoite

9200 Tarranauhakiinnitys

414

Vettä hylkivät nahkakäsineet

294

290

6615

690 Ranneke

Suojaus ympäri koko käden vettä, rasvaa ja öljyä vastaan. Erinomainen tartuntaote öljyisissä ja märissä ympäristöissä

Vettä hylkivä kämmenpuoli

617 Lateksi

Vettä hylkivä kämmenpuoli ja pinnoitettu 3/4

618 Lateksi

722 Nitriili

Pinnoitettu kämmenpuoli

612 Lateksi

Pinnoitettu 3/4

723A Nitriili

Kokopinnoitettu

747A Nitriili

55

882 Nitriili


TEGERA® MICROTHAN®+

Erinomainen tartuntaote ja kulutuskestävyys

Yleiskäsineet

MICROTHAN®+ on joustava ja erittäin kulutuskestävä materiaali. Sillä on samat ominaisuudet kuin Microthan®-materiaalilla, mutta se on paksumpaa ja pinta on kuvioitu. Timanttikuvio lisää tartuntaotteen pitävyyttä. Materiaalin joustavuus mahdollistaa entistä ergonomisemman muotoilun, joka lisää sekä turvallisuutta että mukavuutta. Microthan®+on synteettinen materiaali, joka ei sisällä kromia. Siinä on käytetty nailontrikoota yhdessä polyuretaanikerroksen kanssa. Microthan®+ on 0,7 mm:n paksuinen ja soveltuu erinomaisesti yleistyöhön.

ERINOMAINEN TARTUNTAOTE ja kuvioitu pinta

KULUTUSKESTÄVÄ Täydellinen yleistyöhön

JOUSTAVA Microthan®+ mahdollistaa edistyksellisen ergonomisen rakenteen

TEGERA® 9125 Monipuolisin yleiskäsineemme, jossa yhdistyvät kulutuskestävyys, suojaus ja joustavuus.

Muut Microthan®+-käsineet:

9183 Tärinää vähentävät käsineet, joissa on rannetuki s.126

9128 Vesitiiviit talvikäsineet, joissa on kosketusnäyttöominaisuus s. 109

56


SUOJA MEKAANISILTA VAAROILTA / YLEISTYÖT: KUIVAT YMPÄRISTÖT

TEGERA® 9125 Synteettinen käsine, puolivuori, 0,7 mm Microthan®+, kuvioitu kämmen, polyesteri, trikoo, Cat. II, vahvistetut saumat, ei sisällä kromia, yleistyöt

VUORI Puolivuori VUORIN MATERIAALI Trikoo KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen

KUVAUS Ei sisällä kromia, vahvike etusormessa, vahvistetut saumat, vahvikkeet sormenpäissä, topattu kämmenosa, nivelletyt sormet, erikoissuunniteltu peukalo-osa, lyhyt malli, ergonomisesti muotoiltu, heijastin, yksityiskohtainen suunnittelu OMINAISUUDET Hyvä sormituntuma, joustava, erittäin kestävä, erinomainen pito, erinomainen istuvuus, erittäin mukava

KIINNITYS Resori VÄRI Musta, harmaa, keltainen KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

PEHMUSTETTU KÄMMEN ERITTÄIN HYVÄ TARTUNTAOTE Yleiskäsineet

KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Microthan®+ KÄMMENSELÄN MATERIAALI Polyesteri

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Pimeät ympäristöt, kuivat ympäristöt, puhtaat ympäristöt, likaiset ympäristöt

PITUUS 223-253 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Koukku kortilla

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2131X

TEGERA® 9123 Synteettinen käsine, vuoriton, 0,7 mm Microthan®+, kuvioitu kämmen, polyesteri, Cat. II, vahvistetut saumat, ei sisällä kromia, asennustyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Microthan®+ KÄMMENSELÄN MATERIAALI Polyesteri VUORI Vuoriton KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen KIINNITYS Resori

huomioväri, vahvike etusormessa, vahvistetut saumat, vahvikkeet sormenpäissä, nivelletyt sormet, erikoissuunniteltu peukalo-osa, lyhyt malli, ergonomisesti muotoiltu, heijastin, yksityiskohtainen suunnittelu OMINAISUUDET Hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, erinomainen pito, erinomainen istuvuus, erittäin mukava

VÄRI Keltainen, musta KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Pimeät ympäristöt, liukkaat ympäristöt, kuivat ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt

PITUUS 200-235 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Koukku kortilla

EN 420:2003 + A1:2009

HUOMIOVÄRI ERITTÄIN HYVÄ TARTUNTAOTE

KUVAUS Kosketusnäytöille, ei sisällä kromia,

Cat. II

KOSKETUSNÄYTTÖOMINAISUUS

EN 388:2016 1121X

TEGERA® 9124 Synteettinen käsine, vuoriton, 0,7 mm Microthan®+, kuvioitu kämmen, polyesteri, Cat. II, vahvistetut saumat, ei sisällä kromia, asennustyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Microthan®+ KÄMMENSELÄN MATERIAALI Polyesteri VUORI Vuoriton KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen KIINNITYS Resori VÄRI Harmaa, musta, keltainen KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 PITUUS 195-235 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Koukku kortilla

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

KUVAUS Ei sisällä kromia, vahvike etusormessa, vahvistetut saumat, topattu kämmenosa, nivelletyt sormet, erikoissuunniteltu peukaloosa, lyhyt malli, ergonomisesti muotoiltu, yksityiskohtainen suunnittelu OMINAISUUDET Hyvä sormituntuma, joustava, erittäin kestävä, erinomainen pito, erinomainen istuvuus, erittäin mukava ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Liukkaat ympäristöt, kuivat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt

EN 388:2016 2031X

57

PEHMUSTETTU KÄMMEN ERITTÄIN HYVÄ TARTUNTAOTE


Yleiskäsineet

58


SUOJA MEKAANISILTA VAAROILTA / YLEISTYÖT: KUIVAT YMPÄRISTÖT

TEGERA® 9161 Synteettinen käsine, puolivuori, 0,7 mm Microthan®+, kuvioitu kämmen, polyesteri, bambu, Cat. II, vahvistetut saumat, ei sisällä kromia, yleistyöt

VUORI Puolivuori VUORIN MATERIAALI Bambu KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen

OMINAISUUDET Hyvä sormituntuma, joustava, erittäin kestävä, erinomainen pito, erinomainen istuvuus, erittäin mukava

KIINNITYS Resori VÄRI Musta, hopea KOKO (EU) 8, 9, 10, 11, 12

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Pimeät ympäristöt, tuuliset ympäristöt, liukkaat ympäristöt, kuivat ympäristöt, kylmät ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt

PITUUS 225-265 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Koukku kortilla

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

KUVAUS Ei sisällä kromia, vahvike etusormessa, vahvistetut saumat, vahvikkeet sormenpäissä, erikoissuunniteltu peukalo-osa, tuulenpitävä kämmenselkä, lyhyt malli, ergonomisesti muotoiltu, heijastin, yksityiskohtainen suunnittelu

TUULENPITÄVÄ KÄMMENSELKÄ ERITTÄIN HYVÄ TARTUNTAOTE

EN 388:2016 2131X

TEGERA® 9120 Synteettinen käsine, vuoriton, 0,7 mm Microthan®+, kuvioitu kämmen, nailon, Cat. II, vahvistetut saumat, ei sisällä kromia, asennustyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Microthan®+ KÄMMENSELÄN MATERIAALI Nailon VUORI Vuoriton KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen KIINNITYS Tarraranneke

OMINAISUUDET Hyvä sormituntuma, joustava, erittäin kestävä, erinomainen pito, erinomainen istuvuus, erittäin mukava

VÄRI Musta, harmaa, keltainen KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Pimeät ympäristöt, liukkaat ympäristöt, kuivat ympäristöt, puhtaat ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt

PITUUS 198-243 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Koukku kortilla

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

KUVAUS Ei sisällä kromia, vahvike etusormessa, vahvistetut saumat, vahvikkeet sormenpäissä, nivelletyt sormet, erikoissuunniteltu peukalo-osa, lyhyt malli, ergonomisesti muotoiltu, heijastin, yksityiskohtainen suunnittelu

TARRANAUHAKIINNITYS ERITTÄIN HYVÄ TARTUNTAOTE

EN 388:2016 2121X

TEGERA® 9111 Synteettinen käsine, puolivuori, 0,7 mm Microthan®+, kuvioitu kämmen, puuvilla, flanelli, Cat. II, vahvistetut saumat, ei sisällä kromia, yleistyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Microthan®+ KÄMMENSELÄN MATERIAALI Puuvilla VUORI Puolivuori VUORIN MATERIAALI Flanelli KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen KIINNITYS Resori VÄRI Musta, harmaa, keltainen KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 227-265 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Koukku kortilla

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

KUVAUS Ei sisällä kromia, vahvike etusormessa, vahvistettu kämmenosa, vahvistetut saumat, vahvikkeet sormenpäissä, topattu kämmenosa, nivelletyt sormet, erikoissuunniteltu peukaloosa, ergonomisesti muotoiltu, heijastin, yksityiskohtainen suunnittelu OMINAISUUDET Hyvä sormituntuma, joustava, erittäin kestävä, erinomainen pito, erinomainen istuvuus, erittäin mukava ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Pimeät ympäristöt, liukkaat ympäristöt, kuivat ympäristöt, puhtaat ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt

EN 388:2016 2131X

59

TURVARANNEKE ERITTÄIN HYVÄ TARTUNTAOTE

Yleiskäsineet

KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Microthan®+ KÄMMENSELÄN MATERIAALI Polyesteri


SUOJA MEKAANISILTA VAAROILTA / YLEISTYÖT: KUIVAT YMPÄRISTÖT

TEGERA® 9902 Synteettinen käsine, vuoriton, 0,70-0,80 mm polyThan®, polypropeeni, Cat. II, vahvike etusormessa, ei sisällä kromia, yleistyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI PolyThan® KÄMMENSELÄN MATERIAALI Polypropeeni VUORI Vuoriton KIINNITYS Resori VÄRI Harmaa, musta, keltainen KOKO (EU) 8, 9, 10, 11, 12 Yleiskäsineet

PITUUS 202-233 PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60

KUVAUS Ei sisällä kromia, vahvike etusormessa, vahvistettu kämmenosa, vahvistetut saumat, nivelletyt sormet, erikoissuunniteltu peukalo-osa, ergonomisesti muotoiltu, pehmeä OMINAISUUDET Hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, pitävä ote, hyvä istuvuus, mukava ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, puhtaat ympäristöt, likaiset ympäristöt

ESILLEPANO Koukku kortilla

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

ERITTÄIN KULUTUSKESTÄVÄ

EN 388:2016 3141X

TEGERA® 9205 Synteettinen käsine, vuoriton, 0,8 mm Macrothan®, polyesteri, Cat. II, ei sisällä kromia, hengittävä, yleistyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Macrothan® KÄMMENSELÄN MATERIAALI Polyesteri VUORI Vuoriton KIINNITYS Resori VÄRI Musta, harmaa, keltainen KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 200-240 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Koukku kortilla

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

KUVAUS Ei sisällä kromia, vahvike etusormessa, vahvistettu kämmenosa, vahvistetut saumat, vahvikkeet sormenpäissä, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, topattu kämmenosa, nivelletyt sormet, erikoissuunniteltu peukalo-osa, rystysuoja, ergonomisesti muotoiltu, heijastin, pehmeä, yksityiskohtainen suunnittelu OMINAISUUDET Joustava, kestävä, erinomainen istuvuus, erittäin mukava, hengittävä

HENGITTÄVÄ

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Pimeät ympäristöt, kuivat ympäristöt, likaiset ympäristöt

EN 388:2016 2142X

TEGERA® 9200 Synteettinen käsine, vuoriton, 0,8 mm Macrothan®, polyesteri, Cat. II, ei sisällä kromia, hengittävä, yleistyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Macrothan® KÄMMENSELÄN MATERIAALI Polyesteri VUORI Vuoriton KIINNITYS Tarraranneke VÄRI Musta, harmaa, keltainen KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 215-255 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Koukku kortilla

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

KUVAUS Ei sisällä kromia, vahvike etusormessa, vahvistettu kämmenosa, vahvistetut saumat, vahvikkeet sormenpäissä, nivelletyt sormet, erikoissuunniteltu peukalo-osa, ergonomisesti muotoiltu, heijastin, yksityiskohtainen suunnittelu OMINAISUUDET Joustava, kestävä, erinomainen istuvuus, erittäin mukava ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Pimeät ympäristöt, kuivat ympäristöt, likaiset ympäristöt

EN 388:2016 2142X

60

HENGITTÄVÄ TARRANAUHAKIINNITYS


SUOJA MEKAANISILTA VAAROILTA / YLEISTYÖT: KUIVAT YMPÄRISTÖT

TEGERA® 516 uutuus Synteettinen käsine, puolivuori, 0,7 mm keinonahka, polyesteri, Cat. II, rystyssuoja, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä, vahvistettu peukalo, ei sisällä kromia, asennustyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Keinonahka

ESILLEPANO Koukku kortilla

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Polyesteri

KUVAUS Vahvike etusormessa, vahvistettu kämmenosa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa

VUORI Puolivuori

OMINAISUUDET Hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, pitävä ote, hyvä istuvuus, mukava

KIINNITYS Resori VÄRI Musta, vihreä PITUUS 210-250

Yleiskäsineet

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, likaiset ympäristöt

KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 0122X

TEGERA® 326 Synteettinen käsine, vuoriton, 0,7 mm keinonahka, kuvioitu kämmen, polyesteri, Cat. II, vahvikkeet sormenpäissä, vettähylkivä kämmenosa, erityisen tiheä, suojaa lialta ja hiukkasilta, asennustyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Keinonahka KÄMMENSELÄN MATERIAALI Polyesteri VUORI Vuoriton KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen KIINNITYS Resori VÄRI Musta, sininen

KUVAUS Ei sisällä kromia, hengittävä kämmenselkä, vahvistetut saumat, vahvikkeet sormenpäissä, erikoissuunniteltu peukalo-osa, vettä hylkivä kämmenosa, erityisen tiheä, suojaa lialta ja hiukkasilta OMINAISUUDET Hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, pitävä ote ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Liukkaat ympäristöt, kuivat ympäristöt, märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt

KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 PITUUS 201-251 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/60 PAREJA PER TAUSTAKORTTI 3 ESILLEPANO Taustakortti

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3112X

TEGERA® 414 Synteettinen käsine, vuoriton, 0,7 mm keinonahka, polyesteri, Cat. II, ei sisällä kromia, yleistyöt

KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Keinonahka

KUVAUS Ei sisällä kromia, hengittävä kämmenselkä, elastinen

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Polyesteri

OMINAISUUDET Joustava, kestävä, pitävä ote, hyvä istuvuus, mukava, hengittävä

VUORI Vuoriton KIINNITYS Resori

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, likaiset ympäristöt

VÄRI Harmaa, musta, sininen KOKO (EU) 8, 9, 10, 11 PITUUS 250-270 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Koukku kortilla

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 1022X

SUOJA MEKAANISILTA VAAROILTA / YLEISTYÖT: ÖLJYISET YMPÄRISTÖT

TEGERA® 955A Synteettinen käsine, nitriilipinnoitteinen materiaali, puuvilla, Cat. II, vettä ja öljyä hylkivä kämmenosa, yleistyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Nitriilipinnoitteinen materiaali

KUVAUS Hengittävä kämmenselkä, vettä ja öljyä hylkivä kämmenosa

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Puuvilla

OMINAISUUDET Kestävä

KIINNITYS Resori

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt

VÄRI Punainen, beige KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12 PITUUS 230 - 280mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/144 ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2122X

61

3 PARIN PAKKAUS


NAHKA Nahka on kestävää, muokkautuvaa ja joustavaa. Lisäksi se mukautuu lämpötilanmuutoksiin. Kaikki nahkakäsineemme on valmistettu valikoiduista, huolellisesti parkituista nahoista parhaan mahdollisen kulutuskestävyyden ja joustavuuden aikaansaamiseksi. Valmistamme myös käsineitä, joissa ei ole kromia. Ennen valmistusta nahka halkaistaan kahdeksi kerrokseksi. Ennen valmistusta nahka jaetaan pintanahkaan ja haljasnahkaan. Yleiskäsineet

SUOJA MEKAANISILTA VAAROILTA / YLEISTYÖT: KUIVAT YMPÄRISTÖT

TEGERA® 671 Nahkakäsine, vuoriton, 0,7-0,8 mm pukin pintanahka, puuvilla, Cat. II, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, asennustyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Pukin pintanahka KÄMMENSELÄN MATERIAALI Puuvilla

KUVAUS Vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, kestävä, hyvä istuvuus

VUORI Vuoriton KIINNITYS Resori

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, likaiset ympäristöt

VÄRI Harmaa, valkoinen KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 PITUUS 210-260 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120 ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2011X

TEGERA® 640 Nahkakäsine, vuoriton, 0,7-0,8 mm pukin pintanahka, Cat. II, vahvike etusormessa, vahvistetut saumat, asennustyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Pukin pintanahka

KUVAUS Vahvike etusormessa, vahvistetut saumat

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Pukin pintanahka VUORI Vuoriton

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, kestävä, hyvä istuvuus

KIINNITYS Resori

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Vaativa ympäristö

VÄRI Valkoinen KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 230-260 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120 ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2021X

TEGERA® 6751 Nahkakäsine, vuoriton, 0,7-0,8 mm pukin pintanahka, puuvilla, Cat. II, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, asennustyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Pukin pintanahka KÄMMENSELÄN MATERIAALI Puuvilla

KUVAUS Vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, kestävä, hyvä istuvuus

VUORI Vuoriton KIINNITYS Resori

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Vaativa ympäristö

VÄRI Harmaa, valkoinen KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12 PITUUS 230-290 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120 ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2011X

62


SUOJA MEKAANISILTA VAAROILTA / YLEISTYÖT: KUIVAT YMPÄRISTÖT

TEGERA® 360 Nahkakäsine, vuoriton, 0,6-0,7 mm pukin pintanahka, puuvilla, Cat. II, vahvistettu peukalo, ei sisällä kromia, asennustyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Pukin pintanahka

KUVAUS Ei sisällä kromia, vahvike peukalossa

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Puuvilla

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, kestävä, hyvä istuvuus

VUORI Vuoriton

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, likaiset ympäristöt

KIINNITYS Resori VÄRI Harmaa, keltainen KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11

EI SISÄLLÄ KROMIA

PITUUS 230-270 mm Yleiskäsineet

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120 ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2111X

TEGERA® 680 Nahkakäsine, vuoriton, 0,7-0,9 mm pukin pintanahka, puuvilla, Cat. II, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, yleistyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Pukin pintanahka KÄMMENSELÄN MATERIAALI Puuvilla

KUVAUS Vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa

VUORI Vuoriton

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso

KIINNITYS Resori

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Vaativa ympäristö

VÄRI Harmaa, valkoinen KOKO (EU) 8, 9, 10, 11 PITUUS 245-280 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120 ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2121X

TEGERA® 88700 Nahkakäsine, 0,8-0,9 mm pukin pintanahka, Cat. II, kestää kosketuslämpöä jopa 250°C saakka, vahvike etusormessa, vahvistetut saumat, yleistyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Pukin pintanahka KÄMMENSELÄN MATERIAALI Pukin pintanahka KIINNITYS Resori

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 250°C saakka, vahvike etusormessa, vahvistettu kämmenosa, vahvistetut saumat OMINAISUUDET Hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, pitävä ote, hyvä istuvuus

VÄRI Valkoinen KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Lämpimät ympäristöt, likaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2121X

EN 407:2004 X2XXXX

TEGERA® 888 Nahkakäsine, vuoriton, 0,7-0,8 mm naudan pintanahka, puuvilla, Cat. II, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, yleistyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Naudan pintanahka KÄMMENSELÄN MATERIAALI Puuvilla

KUVAUS Vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, kestävä, hyvä istuvuus

VUORI Vuoriton KIINNITYS Resori

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Vaativa ympäristö

VÄRI Harmaa, sininen, musta, valkoinen KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 PITUUS 225-280 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120 ESILLEPANO Koukku kortilla

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2121X

63


SUOJA MEKAANISILTA VAAROILTA / YLEISTYÖT: KUIVAT YMPÄRISTÖT

TEGERA® 164 Nahkakäsine, vuoriton, 0,7-0,8 mm naudan pintanahka, polyesteri, Cat. II, vahvike etusormessa, hienomekaaniset asennustyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Naudan pintanahka

KUVAUS Vahvike etusormessa, nivelletyt sormet

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Polyesteri

OMINAISUUDET Hyvä sormituntuma, kestävä, hyvä istuvuus

VUORI Vuoriton

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, likaiset ympäristöt

KIINNITYS Resori VÄRI Harmaa, sininen, musta, valkoinen KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 220-260 mm Yleiskäsineet

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/60 ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3011X

TEGERA® 166 Nahkakäsine, vuoriton, 0,7-0,8 mm naudan pintanahka, puuvilla, Cat. II, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, hienomekaaniset asennustyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Naudan pintanahka KÄMMENSELÄN MATERIAALI Puuvilla

KUVAUS Vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, nivelletyt sormet OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, kestävä, erinomainen istuvuus

VUORI Vuoriton KIINNITYS Tarraranneke

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, likaiset ympäristöt

VÄRI Harmaa, sininen, musta, valkoinen KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 230-250 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/60 ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3011X

TEGERA® 25 Nahkakäsine, puolivuori, 0,8-0,9 mm naudan pintanahka, puuvilla, jersey, Cat. II, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, yleistyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Naudan pintanahka KÄMMENSELÄN MATERIAALI Puuvilla

KUVAUS Vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, pitävä ote, hyvä istuvuus, mukava

VUORI Puolivuori VUORIN MATERIAALI Jersey KIINNITYS Resori

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, likaiset ympäristöt

VÄRI Sininen, valkoinen KOKO (EU) 8, 9, 10, 11 PITUUS 220-240 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120 ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2121X

TEGERA® 52 Nahkakäsine, vuoriton, 0,7-0,8 mm naudan haljasnahka, puuvilla, Cat. II, asennustyöt

KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Naudan haljasnahka KÄMMENSELÄN MATERIAALI Puuvilla

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, kestävä, hyvä istuvuus ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, likaiset ympäristöt

VUORI Vuoriton KIINNITYS Resori VÄRI Harmaa, valkoinen KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 220-250 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120 ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3032X

64


SUOJA MEKAANISILTA VAAROILTA / YLEISTYÖT: KOSTEAT / LIEVÄSTI ÖLJYISET YMPÄRISTÖT

TEGERA® 294 Nahkakäsine, vuoriton, 0,7-0,8 mm pukin pintanahka, polyesteri, polypropeeni, Cat. II, tuulen ja vedenpitävä kämmenselkä, vettähylkivää nahkaa, yleistyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Pukin pintanahka KÄMMENSELÄN MATERIAALI Polyesteri, polypropeeni

KUVAUS Vahvikkeet sormenpäissä, tuulen- ja vedenpitävä kämmenselkä, vettähylkivää nahkaa OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, kestävä, erinomainen istuvuus

VUORI Vuoriton KIINNITYS Resori

VETTÄHYLKIVÄÄ NAHKAA

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Tuuliset ympäristöt, ulkokäyttö, kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt

VÄRI Musta, valkoinen KOKO (EU) 8, 9, 10, 11 PITUUS 255-280 mm

Yleiskäsineet

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Koukku kortilla

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2111X

TEGERA® 290 Nahkakäsine, puolivuori, 0,8-0,9 mm laadukas pukin pintanahka, polyesteri, polypropeeni, bambu, fleece, Cat. II, huomioväri, tuulen ja vedenpitävä kämmenselkä, vettähylkivää nahkaa, yleistyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Laadukas pukin pintanahka KÄMMENSELÄN MATERIAALI Polyesteri, polypropeeni

KUVAUS Huomioväri, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, vettä hylkivä kämmenosa, tuulen- ja vedenpitävä kämmenselkä OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, joustava, erittäin kestävä, erinomainen istuvuus, erittäin mukava, lämmin

VUORI Puolivuori VUORIN MATERIAALI Bambu, fleece KIINNITYS Resori

VETTÄHYLKIVÄÄ NAHKAA

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Tuuliset ympäristöt, ympärivuotinen käyttö, kosteat ympäristöt, vaativa ympäristö

VÄRI Vihreä huomioväri KOKO (EU) 9, 10, 11, 12 PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Koukku kortilla

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2111X

TEGERA® 690 Nahkakäsine, vuoriton, 0,7-0,9 mm pukin pintanahka, polyesteri, Cat. II, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, vettähylkivää nahkaa, yleistyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Pukin pintanahka KÄMMENSELÄN MATERIAALI Polyesteri

KUVAUS Vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, vettähylkivää nahkaa OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, kestävä, hyvä istuvuus

VUORI Vuoriton KIINNITYS Resori

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kosteat ympäristöt

VÄRI Musta, vihreä KOKO (EU) 8, 9, 10, 11 PITUUS 260-280 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120 ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2122X

65

VETTÄHYLKIVÄÄ NAHKAA


TEGERA® OIL GRIP TECHNOLOGY™

INNOVATION

Innovatiivinen ratkaisu öljyisiin ja rasvaisiin ympäristöihin Yleiskäsineet

EJENDALS on kehittänyt TEGERA® OGT™ (Oil Grip Technology)teknologian. Siinä nahka käsitellään erikoismenetelmällä, joka tekee käsineistä öljyä ja vettä hylkivät. Ainutlaatuisen imukykynsä ansiosta käsineet lisäksi säilyttävät erinomaisen pitävän tartuntaotteen myös märissä ja öljyisissä ympäristöissä. OGT™ soveltuu käyttöön ohuissa käsineissä ja tarkkuustyössä.

ERINOMAISEN PITÄVÄ TARTUNTAOTE märissä ja öljyisissä ympäristöissä

Uudet TEGERA® 6615 -käsineet suojaavat koko käden vedeltä, rasvalta ja öljyltä.

TÄYDELLINEN 360 ASTEEN SUOJAUS vedeltä, rasvalta ja öljyltä

HELPPO PUKEA/RIISUA joustava ranneke 180º

SUOJA MEKAANISILTA VAAROILTA / YLEISTYÖT: ÖLJYISET / MÄRÄT YMPÄRISTÖT

TEGERA® 6615 Nahkakäsine, vuoriton, 0,7-0,8 mm naudan pintanahka, Cat. II, vettä ja öljyä hylkivää, yleistyöt

KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Naudan pintanahka

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Naudan pintanahka

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, erinomainen pito öljyisissä ympäristöissä

VUORI Vuoriton KIINNITYS Resori

KUVAUS Vettä ja öljyä hylkivää

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Liukkaat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt

VÄRI Harmaa KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

ERITTÄIN HYVÄ TARTUNTAOTE ÖLJYISISSÄ YMPÄRISTÖISSÄ VETTÄ- JA OLJYÄHYLKIVÄ

EN 388:2016 3011X

66


TEKSTIILIKÄSINEET Yleiskäsineet

Valitsemme tekstiilimateriaalit käsineisiin huolella, jotta kuhunkin työtehtävään käytettävät käsineet antavat asianmukaisen pidon, kestävyyden, mukavuuden ja hyvän sormituntuman.

SUOJA MEKAANISILTA VAAROILTA / YLEISTYÖT: KUIVAT YMPÄRISTÖT

TEGERA® 4635 Tekstiilikäsine, PVC (Vinyyli), ei sisällä ftalaattia, akryyli, polyesteri, näppyläkuvioitu, Cat. II, yleistyöt MATERIAALI Akryyli, polyesteri

KUVAUS Ei sisällä ftalaattia, pehmeä

MATERIAALI PVC (Vinyyli), ei sisällä ftalaattia

OMINAISUUDET Lämmin, kevyt

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Näppyläkuvioitu

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kylmät ympäristöt

KIINNITYS Resori VÄRI Vihreä KOKO (EU) 8, 10 PITUUS 240-260 PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120 ESILLEPANO Pussipakattu

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 124XX

TEGERA® 319 Tekstiilikäsine, PVC (Vinyyli)-näppylä ei ftalaattia, kaksoisneule, puuvilla, nailon, 13 gg, näppyläkuvioitu, Cat. II, ei sisällä ftalaattia, asennustyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI PVC (Vinyyli)-näppylä ei ftalaattia

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, ei sisällä ftalaattia

MATERIAALI Kaksoisneule, puuvilla, nailon, 13 gg

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, joustava, erittäin kestävä, erinomainen istuvuus, erittäin mukava, hengittävä

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Näppyläkuvioitu VÄRI Valkoinen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, puhtaat ympäristöt

KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 240-290 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120 ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 224XX

EN 407:2004 X1XXXX

TEGERA® 318 Tekstiilikäsine, PVC (Vinyyli)-näppylä ei ftalaattia, kaksoisneule, puuvilla, nailon, 13 gg, näppyläkuvioitu, Cat. II, ei sisällä ftalaattia, asennustyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI PVC (Vinyyli)-näppylä ei ftalaattia

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, hyväksytty elintarvikekäyttöön, ei sisällä ftalaattia

MATERIAALI Kaksoisneule, puuvilla, nailon, 13 gg

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, joustava, erittäin kestävä, erinomainen istuvuus, erittäin mukava, hengittävä

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Näppyläkuvioitu VÄRI Sininen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt

KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 240-290 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120 ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 224XX

EN 407:2004 X1XXXX

EN 511:2006 01X

67


SUOJA MEKAANISILTA VAAROILTA / YLEISTYÖT: KUIVAT YMPÄRISTÖT

TEGERA® 630 Tekstiilikäsine, PVC (Vinyyli)-näppylä ei ftalaattia, nailon, 13 gg, näppyläkuvioitu, Cat. II, yleistyöt

KÄMMENPUOLEN MATERIAALI PVC (Vinyyli)-näppylä ei ftalaattia

ESILLEPANO Koukku

MATERIAALI Nailon, 13 gg

OMINAISUUDET Hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, pitävä ote, hyvä istuvuus, mukava, kevyt

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Näppyläkuvioitu VÄRI Valkoinen, sininen

KUVAUS Ei sisällä ftalaattia, pehmeä

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, puhtaat ympäristöt

KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10 Yleiskäsineet

PITUUS 200-260 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 314XX

TEGERA® 104 Tekstiilikäsine, puuvilla, Cat. I, yleistyöt

KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Puuvilla

KUVAUS Valkaistu puuvilla

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Puuvilla

OMINAISUUDET Hyvä sormituntuma, joustava

VÄRI Valkoinen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, puhtaat ympäristöt

KOKO (EU) 7, 10 PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/300

Cat. I

EN 420:2003 + A1:2009

TEGERA® 310A Tekstiilikäsine, kaksoisneule, puuvilla, nailon, 13 gg, Cat. II, asennustyöt

MATERIAALI Kaksoisneule, puuvilla, nailon, 13 gg VÄRI Valkoinen KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, joustava, erittäin kestävä, erinomainen istuvuus, erittäin mukava, hengittävä ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, puhtaat ympäristöt

PITUUS 215-260mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120 ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 224XX

EN 407:2004 X1XXXX

TEGERA® 915 Tekstiilikäsine, puuvilla, Cat. I, yleistyöt

KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Puuvilla

KUVAUS Valkaisematonta puuvillaa, pehmeä

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Puuvilla

OMINAISUUDET Joustava

VÄRI Beige

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, puhtaat ympäristöt

KOKO (EU) 8, 10 PITUUS 200-230 PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/600 ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

Cat. I

EN 420:2003 + A1:2009

68


SUOJA MEKAANISILTA VAAROILTA / YLEISTYÖT: KUIVAT YMPÄRISTÖT

TEGERA® 911 Tekstiilikäsine, puuvilla, Cat. I, yleistyöt

KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Puuvilla

KUVAUS Valkaisematonta puuvillaa, pehmeä

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Puuvilla

OMINAISUUDET Kevyt

VÄRI Beige

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, puhtaat ympäristöt

KOKO (EU) 8, 10 PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/600

Cat. I

Yleiskäsineet

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

EN 420:2003 + A1:2009

TEGERA® 922 Tekstiilikäsine, puuvilla, Lycra®, polyesteri, 10 gg, Cat. I, yleistyöt

MATERIAALI Puuvilla, Lycra®, polyesteri, 10 gg

KUVAUS Pehmeä

KIINNITYS Resori

OMINAISUUDET Hyvä sormituntuma, joustava, mukava, hengittävä, kevyt

VÄRI Beige

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, puhtaat ympäristöt

KOKO (EU) 8, 10 PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/300 ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

Cat. I

EN 420:2003 + A1:2009

TEGERA® 919 Tekstiilikäsine, puuvilla, polyesteri, 15 gg, Cat. II, pehmeä, asennustyöt

MATERIAALI Puuvilla, polyesteri, 15 gg

KUVAUS Pehmeä, elastinen, ohut

KIINNITYS Resori

OMINAISUUDET Hyvä sormituntuma, joustava, hyvä istuvuus, mukava

VÄRI Valkoinen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, puhtaat ympäristöt

KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 240-290 PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120 ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 012XX

TEGERA® 767 Tekstiilikäsine, vuoriton, jersey, puuvilla, Cat. II, pehmeä, yleistyöt

KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Jersey, puuvilla

KUVAUS Ketjusauma, pehmeä

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Jersey

OMINAISUUDET Hyvä istuvuus

VUORI Vuoriton

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt

KIINNITYS Resori VÄRI Sininen KOKO (EU) 8, 10 PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120 ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 0110X

69


SUOJA MEKAANISILTA VAAROILTA / YLEISTYÖT: KUIVAT YMPÄRISTÖT

TEGERA® 9250 Tekstiilikäsine, puuvilla, Cat. I, yleistyöt

KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Puuvilla

KUVAUS Ketjusauma

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Puuvilla

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, puhtaat ympäristöt

VÄRI Beige KOKO (EU) 8, 10, 12 PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/300 ESILLEPANO Kuljetuspakkaus Yleiskäsineet

Cat. I

EN 420:2003 + A1:2009

70


NEULOTUT JA PINNOITETUT KÄSINEET Yleiskäsineet

Varmistaaksemme parhaan mahdollisen laadun, istuvuuden ja ergonomiset ominaisuudet neulotut ja pinnoitetut käsineemme valmistetaan erikoissuunnitelluilla muoteilla. Materiaaliseokset ovat myös tarkkaan valittuja, jotta käsineet antavat juuri sopivan sormituntuman, pidon, kestävyyden ja käyttömukavuuden kuhunkin työtehtävään.

SUOJA MEKAANISILTA VAAROILTA / YLEISTYÖT: KOSTEAT / LIEVÄSTI ÖLJYISET YMPÄRISTÖT

TEGERA® 617 Synteettinen käsine, lateksi, kämmenestä pinnoitettu, nailon, 13 gg, rakeinen, Cat. II, kämmenselässä ilmanvaihtoaukot, vedenpitävä kämmenosa, yleistyöt MATERIAALI Nailon, 13 gg

ESILLEPANO Koukku kortilla

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

KUVAUS Hengittävä kämmenselkä

PINNOITUSMATERIAALI Lateksi

OMINAISUUDET Joustava, kestävä, pitävä ote, hyvä istuvuus, mukava, hengittävä

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Rakeinen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Liukkaat ympäristöt, märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt

KIINNITYS Tarraranneke VÄRI Musta, sininen KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 230 - 270mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2121X

TEGERA® 618 Synteettinen käsine, lateksivaahto, 3/4-pinnoitettu, polyesteri, karhennettu vaahto, Cat. II, huomioväri, vettähylkivä, yleistyöt MATERIAALI Polyesteri

KUVAUS Huomioväri, pehmeä

PINNOITE 3/4-pinnoitettu

OMINAISUUDET Joustava, pitävä ote, hyvä istuvuus, kevyt

PINNOITUSMATERIAALI Lateksivaahto KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennettu vaahto VÄRI Vihreä huomioväri, musta KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Liukkaat ympäristöt, märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt

PITUUS 230 - 270mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120 ESILLEPANO Pussipakattu

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2132X

TEGERA® 722 Synteettinen käsine, nitriili, 3/4-pinnoitettu, polyesteri, 13 gg, tasainen pinta, Cat. II, vettä ja öljyä hylkivä kämmenosa, asennustyöt MATERIAALI Polyesteri, 13 gg

KUVAUS Vettä ja öljyä hylkivä kämmen- ja rystysosa

PINNOITE 3/4-pinnoitettu

OMINAISUUDET Joustava, hyvä istuvuus, kevyt

PINNOITUSMATERIAALI Nitriili

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta VÄRI Valkoinen, keltainen KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 220 - 270mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120 ESILLEPANO Koukku kortilla

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3121X

71


SUOJA MEKAANISILTA VAAROILTA / YLEISTYÖT: MÄRÄT / ÖLJYISET YMPÄRISTÖT

TEGERA® 612

uutuus

Synteettinen käsine, lateksi, kämmenestä pinnoitettu, puuvilla, polyesteri, 10 gg, rakeinen, Cat. II, kämmenselässä ilmanvaihtoaukot, vedenpitävä kämmenosa, yleistyöt MATERIAALI Puuvilla, polyesteri, 10 gg PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

KUVAUS Hengittävä kämmenselkä, vedenpitävä kämmenosa

PINNOITUSMATERIAALI Lateksi

OMINAISUUDET Joustava, kestävä, pitävä ote

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Rakeinen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt

VÄRI Musta, harmaa

VESITIIVIS KÄMMENPUOLI

KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 240 - 290mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/60 Yleiskäsineet

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2142X

EN 407:2004 X1XXXX

TEGERA® 723A Synteettinen käsine, nitriili, 3/4-pinnoitettu, puuvilla, tasainen pinta, Cat. II, vettä ja öljyä hylkivä kämmenosa, asennustyöt MATERIAALI Puuvilla

KUVAUS Vettä ja öljyä hylkivä kämmen- ja rystysosa

PINNOITE 3/4-pinnoitettu

OMINAISUUDET Joustava, kevyt

PINNOITUSMATERIAALI Nitriili

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta VÄRI Sininen, valkoinen

VETTÄ- JA ÖLJYÄHYLKIVÄ PINNOITE

KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 230 - 280mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120 ESILLEPANO Koukku kortilla

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4111X

TEGERA® 747A Synteettinen käsine, nitriili, täyspinnoitettu, tasainen pinta, Cat. II, vettä ja öljyä hylkivää, asennustyöt

PINNOITE Täyspinnoitettu

KUVAUS Vettä ja öljyä hylkivää

PINNOITUSMATERIAALI Nitriili

OMINAISUUDET Joustava

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt

VÄRI Sininen, valkoinen KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11

VETTÄ- JA ÖLJYÄHYLKIVÄ PINNOITE

PITUUS 235 - 270mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120 ESILLEPANO Koukku kortilla

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4111X

TEGERA® 882 Synteettinen käsine, nitriilivaahto, täyspinnoitettu, nailon, 15 gg, tarttumapinta mikrovaahtoa, Cat. II, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, vettä ja öljyä hylkivää, hienomekaaniset asennustyöt MATERIAALI Nailon, 15 gg

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, vettä ja öljyä hylkivää

PINNOITE Täyspinnoitettu

OMINAISUUDET Hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, pitävä ote, hyvä istuvuus

PINNOITUSMATERIAALI Nitriilivaahto KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tarttumapinta mikrovaahtoa

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt

VÄRI Musta KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 230 - 260mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/60 ESILLEPANO Pussipakattu

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4121X

EN 407:2004 X1XXXX

72

VETTÄ- JA ÖLJYÄHYLKIVÄ PINNOITE


SUOJA MEKAANISILTA VAAROILTA: RASKAAT TYÖT Erittäin kulutuskestävät käsineet raskaisiin töihin, joissa erinomainen hankauskestävyys on tärkeää.

Kuivat ympäristöt

Märät/öljyiset ympäristöt

(s. 74)

(s. 77)

Koko lause pois

Pinnoitettu 3/4

55 Nahka Puolivuorattu

2207 Nitriili

Ei sisällä kromia

Härän haljasnahka

Naudan pintanahka 363 Nahka

51 Nahka Puolivuorattu Naudan pintanahka

105 Nahka

Kokopinnoitettu

106 Nahka Puolivuorattu

88800 Nahka Tarranauha 2805 Nitriili

198 Nahka Puolivuorattu Huomioväri

35 Nahka Puolivuorattu

Sian pintanahka

89 Nahka

189 Nahka Puolivuorattu

33 Nahka Puolivuorattu

73

Raskaat työt

Härännahka


SUOJA MEKAANISILTA VAAROILTA / RASKAAT TYÖT: KUIVAT YMPÄRISTÖT

TEGERA® 55 Nahkakäsine, puolivuori, 1,2-1,4 mm laadukasta härän pintanahka, puuvilla, jersey, Cat. II, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, raskaat työt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Laadukasta härän pintanahka

KUVAUS Vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Puuvilla

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, joustava, erittäin kestävä, pitävä ote, hyvä istuvuus, mukava

VUORI Puolivuori VUOREN MATERIAALI Jersey

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Vaativa ympäristö

VÄRI Harmaa, valkoinen KOKO (EU) 8, 9, 10, 11 PITUUS 250-280 mm

ERITTÄIN KULUTUSKESTÄVÄ

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

Raskaat työt

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2132X

TEGERA® 51 Nahkakäsine, puolivuori, 1,2-1,4 mm laadukas härän haljasnahka, puuvilla, jersey, Cat. II, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, raskaat työt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Laadukas härän haljasnahka

KUVAUS Vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, heijastin

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Puuvilla

OMINAISUUDET Korkein suojaustaso, erittäin kestävä, hyvä istuvuus

VUORI Puolivuori VUOREN MATERIAALI Jersey VÄRI Harmaa, valkoinen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Vaativa ympäristö

KOKO (EU) 9, 10, 11 PITUUS 250-280 mm

ERITTÄIN KULUTUSKESTÄVÄ

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3244X

TEGERA® 363 Nahkakäsine, vuoriton, 1,2-1,4 mm laadukas naudan pintanahka, puuvilla, Cat. II, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, ei sisällä kromia, yleistyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Laadukas naudan pintanahka

KUVAUS Ei sisällä kromia, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Puuvilla

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, erittäin kestävä

VUORI Vuoriton VÄRI Harmaa, keltainen KOKO (EU) 8, 9, 10, 11

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Vaativa ympäristö

PITUUS 240-275 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60

EI SISÄLLÄ KROMIA

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

ERITTÄIN KULUTUSKESTÄVÄ

EN 388:2016 2112X

74


SUOJA MEKAANISILTA VAAROILTA / RASKAAT TYÖT: KUIVAT YMPÄRISTÖT

TEGERA® 105 Nahkakäsine, vuoriton, 1,0-1,1 mm naudan pintanahka, puuvilla, Cat. II, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, raskaat työt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Naudan pintanahka KÄMMENSELÄN MATERIAALI Puuvilla

KUVAUS Vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa

VUORI Vuoriton

OMINAISUUDET Kestävä

VÄRI Sininen, beige

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Likaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

KOKO (EU) 8, 9, 10, 11, 12 PITUUS 245-285 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Koukku kortilla

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2142X Raskaat työt

Cat. II

TEGERA® 106 Nahkakäsine, puolivuori, 1,0-1,1 mm naudan pintanahka, puuvilla, jersey, Cat. II, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, raskaat työt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Naudan pintanahka KÄMMENSELÄN MATERIAALI Puuvilla, naudan pintanahka VUORI Puolivuori

KUVAUS Vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa OMINAISUUDET Kestävä ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Likaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

VUOREN MATERIAALI Jersey VÄRI Sininen, beige KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 220-290 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3131X

TEGERA® 88800 Nahkakäsine, 1,1-1,2 mm naudan pintanahka, Cat. II, kestää kosketuslämpöä jopa 250°C saakka, erikoispitkä, vahvike etusormessa, vahvistetut saumat, yleistyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Naudan pintanahka KÄMMENSELÄN MATERIAALI Naudan pintanahka KIINNITYS Tarraranneke VÄRI Valkoinen KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, pitävä ote, hyvä istuvuus

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 250°C saakka, erikoispitkä, vahvike etusormessa, vahvistettu kämmenosa, saumoissa lyhytaikaisesti 427° C -astetta ja pitkäaikaisesti 204° C -astetta kestävää KEVLAR®kuitua

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Lämpimät ympäristöt, vaativa ympäristö

EN 388:2016 3143X

KESTÄÄ KOSKETUSLÄMPÖÄ 250 °C:SEEN ASTI

EN 407:2004 42314X

TEGERA® 198 Nahkakäsine, puolivuori, 1,0-1,2 mm naudan pintanahka, nailon, jersey, Cat. II, huomioväri, heijastin, raskaat työt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Naudan pintanahka KÄMMENSELÄN MATERIAALI Nailon

KUVAUS Huomioväri, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, heijastin

VUORI Puolivuori

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, kestävä

VUOREN MATERIAALI Jersey

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Pimeät ympäristöt, vaativa ympäristö

VÄRI Vihreä huomioväri, valkoinen

HUOMIOVÄRI

KOKO (EU) 8, 10 PITUUS 240-260 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3131X

75


SUOJA MEKAANISILTA VAAROILTA / RASKAAT TYÖT: KUIVAT YMPÄRISTÖT

TEGERA® 35 Nahkakäsine, puolivuori, 1,2 - 1,4 mm naudan haljasnahka, puuvilla, jersey, Cat. II, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, raskaat työt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Naudan haljasnahka

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Puuvilla, naudan haljasnahka

KUVAUS Vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa

VUORI Puolivuori

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso

VUOREN MATERIAALI Jersey

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Vaativa ympäristö

VÄRI Keltainen, harmaa KOKO (EU) 8, 9, 10, 11 PITUUS 240-270 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3213X

Raskaat työt

TEGERA® 89 Nahkakäsine, vuoriton, 0,8-0,9 mm sian pintanahka, puuvilla, Cat. II, vahvike etusormessa, vahvistettu peukalo KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Sian pintanahka

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, kestävä

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Puuvilla, sian pintanahka

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt

VUORI Vuoriton VÄRI Valkoinen, beige KOKO (EU) 8, 10, 11 PITUUS 240-260 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/120 ESILLEPANO Teollisuuspakkaus KUVAUS Vahvikkeet sormenpäissä, vahvike peukalossa

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3131X

TEGERA® 189 Nahkakäsine, puolivuori, 0,8-0,9 mm sian pintanahka, puuvilla, jersey, Cat. II, vahvikkeet sormenpäissä, vahvistettu peukalo, yleistyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Sian pintanahka

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Puuvilla, sian pintanahka

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Ympärivuotinen käyttö

VUORI Puolivuori VUOREN MATERIAALI Jersey VÄRI Valkoinen, beige KOKO (EU) 8, 9, 10, 11 PITUUS 240-270 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/120 ESILLEPANO Teollisuuspakkaus KUVAUS Vahvikkeet sormenpäissä, vahvike peukalossa

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2122X

TEGERA® 33 Nahkakäsine, puolivuori, 0,8-0,9 mm sian haljasnahka, puuvilla, jersey, Cat. II, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, yleistyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Sian haljasnahka

peukalossa

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Puuvilla

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt

VUORI Puolivuori VUOREN MATERIAALI Jersey VÄRI Valkoinen, keltainen KOKO (EU) 8, 10 PITUUS 240-255 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Teollisuuspakkaus KUVAUS Vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4122X

76


SUOJA MEKAANISILTA VAAROILTA / RASKAAT TYÖT: KUIVAT YMPÄRISTÖT

TEGERA® 2207 Synteettinen käsine, nitriili, 3/4-pinnoitettu, tasainen pinta, Cat. II, öljyn- ja rasvankestävä, yleistyöt PINNOITE 3/4-pinnoitettu

KUVAUS Vettä ja öljyä hylkivä kämmen- ja rystysosa

PINNOITUSMATERIAALI Nitriili

OMINAISUUDET Kestävä

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt

VÄRI Sininen, beige KOKO (EU) 8, 9, 10 PITUUS 240 - 280mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/72 ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4121B Raskaat työt

Cat. II

TEGERA® 2805 Synteettinen käsine, nitriili, täyspinnoitettu, puuvilla, tasainen pinta, Cat. II, öljyn- ja rasvankestävä, yleistyöt MATERIAALI Puuvilla PINNOITE Täyspinnoitettu

KUVAUS Öljyn- ja rasvankestävä, vettä ja öljyä hylkivää, vettähylkivä, kosteutta kestävä

PINNOITUSMATERIAALI Nitriili

OMINAISUUDET Kestävä

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt

VÄRI Sininen KOKO (EU) 8, 10 PITUUS 240 - 270mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/72 ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4121B

77


VIILTOSUOJA Viiltosuojataso

standardin EN 388 mukaan

Kuivat ympäristöt Tarkka työ / yleistyö

Erikoispehmeä nahka Vettä- ja öljyähylkivä

256 Nahka

Kestää kosketuslämpöä 100°ºC:seen asti

815 Nahka

CUT B

Pienten ja terävien esineiden käsittely 8805 Nitriili

430 PU

43001 PU

10430 PU

432 PU

905 PU

906 PU

909 PU

983 PU

905 906 909:

®

®

®

OND TE CH DIAM NO L

455 PU

907 Nitriilinäppylät

CUT D–F

Korkea viiltosuojataso, terävien esineiden käsittelyyn (s. 91)

8814 Nitriili

8807 Nitriili

8811 Nitriili

CUT F

78

DY N

OND TE CH DIAM NO L

GY O

MA EE

450 Nitriili

DY N

DY N

OND TE CH DIAM NO L

991 PU

(s. 88)

GY O

MA EE

DY N

DY N

GY O

OND TE CH DIAM NO L

GY O

MA EE

215 Nahka

OND TE CH DIAM NO L

255 Nahka

®

MA EE

DY N

CUT C

9121 Microthan+

929 Nitriili GY O

Viiltosuoja vain kämmenpuolella

OND TE CH DIAM NO L

DY N

DY N

DY N

DY N

GY O

®

MA EE

GY O

OND TE CH DIAM NO L

®

®

MA EE

GY O

GY O

OND TE CH DIAM NO L

MA EE

®

MA EE

GY O

OND TE CH DIAM NO L

OND TE CH DIAM NO L

®

MA EE

®

Erittäin ohuet

MA EE

Viiltosuoja

(s. 80)

990 PU


Märät/öljyiset ympäristöt

Tarkastuskäsineet

Käsivarsisuojat

Kuumat ympäristöt

Virkapuvun käsineet

Yleistyöt / raskaat työt

(s. 94)

(s. 96)

(s. 116)

(s. 130)

Kestää kosketuslämpöä 100 °C:seen asti

169

32

139

8255 Nahka

8806 Nitriili, pinnoitettu 3/4

431 Nitriili, pinnoitettu kämmenpuoli

783 Nitriili, kokopinnoitettu

10991

93

8305 Nahka

98 Huomioväri

8355 Nahka

Hitsauskäsineet

Suoja kemikaaleilta

134 Nahka

132A Nahka

sivu 149

7363 Nitriili

992

DY N

®

DY N

OND TE CH DIAM NO L

GY O

GY O

MA EE

OND TE CH DIAM NO L

MA EE

®

®

DY N

785 Nitriili, kokopinnoitettu

95 GY O

8812 Nitriili, kokopinnoitettu

913

79

DY N

8808 Nitriili, pinnoitettu 3/4

GY O

987 Nitriili, pinnoitettu kämmenpuoli, para-aramidi

OND TE CH DIAM NO L

CUT F Kestää kosketuslämpöä 250 °C:seen asti

MA EE

Kestää kosketuslämpöä 100 °C:seen asti Vettä- ja öljyähylkivät käsineet

®

629 Lateksi, pinnoitettu 3/4

910

MA EE

666 Neopreeni, pinnoitettu kämmenpuoli

585 Nahka

CUT 3 Kestää kosketuslämpöä 250 °C:seen asti

8555 Nahka

Viiltosuoja

Vettä- ja öljyähylkivät käsineet

OND TE CH DIAM NO L


KEVLAR®-kuitu YHDISTÄÄ KUUMUUDENKESTÄVYYDEN JA VIILTOSUOJAN KEVLAR® on yksi viiltosuojakuiduista, jota käytämme käsineissämme. Se on kuumuutta hyvin kestävä materiaali, ja sietää vaurioitumatta korkeita lämpötiloja pitkiäkin aikoja.

Viiltosuoja

VIILTOSUOJA / KUIVAT YMPÄRISTÖT

CUT B

TEGERA® 256 Viiltosuojakäsine, täysvuori, 0,45-0,55 mm haljasnahka, viiltosuojaluokka 3, viiltosuojaluokka B, KEVLAR® fiber, Cat. II, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, kuumuutta kestävä ommel, vahvike etusormessa, vettä- ja öljyähylkivä, asennustyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Haljasnahka PAKSUUS 0,45-0,55 mm VUORI Täysvuori VUOREN MATERIAALI KEVLAR fiber ®

VÄRI Harmaa KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 PITUUS 215-275 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

KUVAUS Viiltosuoja EN 388:2003 tason 3 mukaan, viiltosuoja EN 388:2016 tason B mukaan, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, vahvike etusormessa, vahvistetut saumat, vettäja öljyähylkivä OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, erittäin hyvä sormituntuma, joustava, erittäin kestävä, erinomainen pito, erinomainen istuvuus, erittäin mukava ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Viiltovaara ympäristöt, ympärivuotinen käyttö, lämpimät ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

EN 388:2016 2322B

OHUT VETTÄ- JA ÖLJYÄHYLKIVÄ KESTÄÄ KOSKETUSLÄMPÖÄ 100 °C:SEEN ASTI

EN 407:2004 41314X

CUT B TEGERA® 815 Viiltosuojakäsine, täysvuori, 0,7-0,8 mm naudan pintanahka, puuvilla, viiltosuojaluokka B, KEVLAR® fiber, Cat. II, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä ESILLEPANO Teollisuuspakkaus KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Naudan pintanahka KÄMMENSELÄN MATERIAALI Puuvilla PAKSUUS 0,7-0,8 mm VUORI Täysvuori VUOREN MATERIAALI KEVLAR® fiber KIINNITYS Resori

KUVAUS Viiltosuoja EN 388:2016 tason B mukaan, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä, vahvike peukalossa OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, pitävä ote ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Viiltovaara ympäristöt, ympärivuotinen käyttö, lämpimät pinnat, lämpimät ympäristöt

VÄRI Musta, valkoinen KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2X31B

80


TEGERA® CRF® -TEKNOLOGIA

Viiltosuoja

Erittäin hyvä sormenpäätuntuma ja luotettava viiltosuoja

TEGERA® CRF® (Cut Resistant Fiber) -tekniikka on kehitetty tuottamaan erittäin hyvää sormenpäätuntumaa ja viltosuojaa. CRF® takaa erinomaisen kulutuskestävyyden ja mahdollistaa kehittyneen ergonomisen rakenteen joustavuutensa ansiosta.

TEGERA® 8814 INFINITY Viiltosuojataso F, pehmeä ja joustava

81


VIILTOSUOJA / KUIVAT YMPÄRISTÖT

CUT B

TEGERA® 8805 Infinity Viiltosuojakäsine, nitriilivaahto/aqua PU, kämmenestä pinnoitettu, CRF -tekniikka, teräskuitu, nailon, hiilikuitu, 18 gg, karhennettu vaahto, viiltosuojaluokka B, Cat. II, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, DMF (DMFa)-vapaa, anatomisesti muotoiltu, asennustyöt ®

MATERIAALI CRF®-tekniikka, teräskuitu, nailon, hiilikuitu, 18 gg PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu PINNOITUSMATERIAALI Nitriilivaahto/aqua PU KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennettu vaahto VÄRI Harmaa, keltainen

KUVAUS Viiltosuoja EN 388:2016 tason B mukaan, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, hyväksytty elintarvikekäyttöön, kosketusnäytöille, anatomisesti muotoiltu

EI SISÄLLÄ DIMETYYLIFORMAMIDIA (DMF)

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, pitävä ote öljyisissä ympäristöissä, erittäin mukava

KOSKETUSNÄYTTÖOMINAISUUS

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt

KOKO (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/120 ESILLEPANO Koukku

Viiltosuoja

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

HYVÄ SORMENPÄÄTUNTUMA

EN 388:2016 4X41B

I

EN 407:2004 X1XXXX

N

F

I

N

I

T

Y

TM

CUT B TEGERA® 430 Viiltosuojakäsine, PU, kämmenestä pinnoitettu, CRF®-tekniikka, Lycra®, polyesteri, 13 gg, tasainen pinta, viiltosuojaluokka B, Cat. II, kämmenselässä ilmanvaihtoaukot, vettä- ja öljyähylkivä pinnoite, hienomekaaniset asennustyöt MATERIAALI CRF®-tekniikka, Lycra®, polyesteri, 13 gg

KUVAUS Viiltosuoja EN 388:2016 tason B mukaan

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

OMINAISUUDET Joustava, pitävä ote, mukava

PINNOITUSMATERIAALI PU

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Viiltovaara ympäristöt, likaiset ympäristöt

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta VÄRI Harmaa, valkoinen KOKO (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 220 - 270mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120 ESILLEPANO Pussipakattu

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4X42B

CUT B TEGERA® 43001 Viiltosuojakäsine, PU, kämmenestä pinnoitettu, CRF®-tekniikka, Lycra®, nailon, 13 gg, tasainen pinta, viiltosuojaluokka B, Cat. II, kämmenselässä ilmanvaihtoaukot, vettä- ja öljyähylkivä pinnoite, kuljetuspakkaus, hienomekaaniset asennustyöt MATERIAALI CRF®-tekniikka, Lycra®, nailon, 13 gg PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

KUVAUS Viiltosuoja EN 388:2016 tason B mukaan

PINNOITUSMATERIAALI PU

OMINAISUUDET Joustava, pitävä ote, mukava

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Viiltovaara ympäristöt, likaiset ympäristöt

VÄRI Harmaa, valkoinen KOKO (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 220-270 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120 ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4X42B

82


VIILTOSUOJA / KUIVAT YMPÄRISTÖT

CUT B

TEGERA® 10430 Viiltosuojakäsine, PU, kämmenestä pinnoitettu, CRF®-tekniikka, Lycra®, polyesteri, 13 gg, tasainen pinta, viiltosuojaluokka B, Cat. II, erikoispitkä, kämmenselässä ilmanvaihtoaukot, vettäja öljyähylkivä pinnoite, hienomekaaniset asennustyöt MATERIAALI CRF®-tekniikka, Lycra®, polyesteri, 13 gg

KUVAUS Viiltosuoja EN 388:2016 tason B mukaan

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

OMINAISUUDET Joustava, pitävä ote, mukava

PINNOITUSMATERIAALI PU

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Viiltovaara ympäristöt, likaiset ympäristöt

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta

ERIKOISPITKÄ

VÄRI Harmaa, valkoinen KOKO (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 245-290mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/60

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4X42B

CUT B TEGERA® 432 Viiltosuojakäsine, PU, kämmenestä pinnoitettu, CRF®-tekniikka, Lycra®, polyesteri, 13 gg, tasainen pinta, viiltosuojaluokka B, Cat. II, kämmenselässä ilmanvaihtoaukot, vettä- ja öljyähylkivä pinnoite, hienomekaaniset asennustyöt MATERIAALI CRF®-tekniikka, Lycra®, polyesteri, 13 gg

KUVAUS Viiltosuoja EN 388:2016 tason B mukaan

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

OMINAISUUDET Joustava, pitävä ote, mukava

PINNOITUSMATERIAALI PU

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Viiltovaara ympäristöt, puhtaat ympäristöt

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta VÄRI Valkoinen KOKO (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 220-270mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/60 ESILLEPANO Pussipakattu

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4X42B

83

Viiltosuoja

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus


DYNEEMA® DIAMOND -TEKNOLOGIA

Erittäin ohut ja joustava viiltosuoja Dyneema® Diamond -teknologiaa hyödyntämällä voidaan valmistaa erittäin ohuita ja vaihtoehtoisia käsineitä, joiden viiltosuojaus on erittäin hyvä, mutta joissa ei ole käytetty lasikuituja. Soveltuu käyttöön ympäristöissä, joissa ei ole pölyä ja joissa käsineistä ei saa irrota yhtäkään kuitua, kuten autoteollisuudessa.

Viiltosuoja

PAREMPI SORMITUNTUMA perustuvat ohueen kuitumateriaaliin

KÄDET PYSYVÄT VIILEINÄ hengittävän kankaan ansiosta

HYVÄ MUOTO JA ISTUVUUS

®

DY N

GY O

DY N

OND TE CH DIAM NO L

84

GY O

OND TE CH DIAM NO L

MA EE

®

MA EE


VIILTOSUOJA / KUIVAT YMPÄRISTÖT

CUT B

TEGERA® 905 Viiltosuojakäsine, PU, kämmenestä pinnoitettu, Dyneema® Diamond Technology, Lycra®, nailon, 18 gg, tasainen pinta, viiltosuojaluokka B, Cat. II, vettä- ja öljyähylkivä pinnoite, tarkkuustyöt MATERIAALI Dyneema® Diamond Technology, Lycra®, nailon, 18 gg PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

KUVAUS Viiltosuoja EN 388:2016 tason B mukaan, vettä- ja öljyähylkivä pinnoite, ei sisällä teräskuitua, ei sisällä lasikuitua OMINAISUUDET Erittäin hyvä sormituntuma, joustava, hengittävä

PINNOITUSMATERIAALI PU KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta

ERITTÄIN HYVÄ SORMENPÄÄTUNTUMA

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Viiltovaara ympäristöt, puhtaat ympäristöt

VÄRI Valkoinen KOKO (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

PUHTAAT YMPÄRISTÖT

PITUUS 210-250mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120 ESILLEPANO Pussipakattu

DY N

GY O

OND TE CH DIAM NO L

CUT B TEGERA® 906 Viiltosuojakäsine, PU, kämmenestä pinnoitettu, Dyneema® Diamond Technology, Lycra®, nailon, 18 gg, tasainen pinta, viiltosuojaluokka B, Cat. II, vettä- ja öljyähylkivä pinnoite, tarkkuustyöt MATERIAALI Dyneema® Diamond Technology, Lycra®, nailon, 18 gg PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

KUVAUS Viiltosuoja EN 388:2016 tason B mukaan, vettä- ja öljyähylkivä pinnoite, ei sisällä teräskuitua, ei sisällä lasikuitua OMINAISUUDET Erittäin hyvä sormituntuma, joustava, hengittävä

PINNOITUSMATERIAALI PU KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Viiltovaara ympäristöt, likaiset ympäristöt

VÄRI Musta KOKO (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

ERITTÄIN HYVÄ SORMENPÄÄTUNTUMA

PITUUS 210-250 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120 ESILLEPANO Pussipakattu

LIKAISET YMPÄRISTÖT

®

DY N

GY O

EN 388:2016 3X42B

DY N

OND TE CH DIAM NO L

EN 420:2003 + A1:2009

GY O

Cat. II

OND TE CH DIAM NO L

MA EE

®

MA EE

CUT B TEGERA® 909 Viiltosuojakäsine, PU, kämmenestä pinnoitettu, Dyneema® Diamond Technology, Lycra®, nailon, 18 gg, tasainen pinta, viiltosuojaluokka B, Cat. II, vettä- ja öljyähylkivä pinnoite, tarkkuustyöt MATERIAALI Dyneema® Diamond Technology, Lycra®, nailon, 18 gg PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu PINNOITUSMATERIAALI PU KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta VÄRI Harmaa KOKO (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

KUVAUS Viiltosuoja EN 388:2016 tason B mukaan, vettä- ja öljyähylkivä pinnoite, ei sisällä teräskuitua, ei sisällä lasikuitua OMINAISUUDET Erittäin hyvä sormituntuma, joustava, hengittävä

ERITTÄIN HYVÄ SORMENPÄÄTUNTUMA

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Viiltovaara ympäristöt, kuivat ympäristöt, likaiset ympäristöt

PITUUS 210 - 250 mm

LIKAISET YMPÄRISTÖT

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120 ESILLEPANO Pussipakattu

DY N

GY O

OND TE CH DIAM NO L

85

®

EN 388:2016 3X42B

DY N

EN 420:2003 + A1:2009

GY O

Cat. II

OND TE CH DIAM NO L

MA EE

®

MA EE

Viiltosuoja

®

EN 388:2016 3X42B

DY N

EN 420:2003 + A1:2009

GY O

Cat. II

OND TE CH DIAM NO L

MA EE

®

MA EE


VIILTOSUOJA / KUIVAT YMPÄRISTÖT

CUT B

TEGERA® 983 Viiltosuojakäsine, PU, kämmenestä pinnoitettu, Dyneema Diamond Technology, Lycra , 15 gg, tasainen pinta, viiltosuojaluokka B, Cat. II, kämmenselässä ilmanvaihtoaukot, tarkkuustyöt ®

®

MATERIAALI Dyneema® Diamond Technology, Lycra®, 15 gg

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

KUVAUS Viiltosuoja EN 388:2016 tason B mukaan, huomioväri

PINNOITUSMATERIAALI PU KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta

ESILLEPANO Pussipakattu

OMINAISUUDET Erittäin hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, pitävä ote, erinomainen istuvuus, erittäin mukava, hengittävä, kevyt ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Viiltovaara ympäristöt, likaiset ympäristöt

®

GY O

EN 388:2016 4X43B

OND TE CH DIAM NO L

EN 420:2003 + A1:2009

OND TE CH DIAM NO L

DY N

Cat. II

MA EE

GY O

DY N

PITUUS 220 - 270 mm

®

KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11

MA EE

VÄRI Keltainen huomioväri, valkoinen

CUT B

TEGERA® 929 Viiltosuojakäsine, nitriili, nitriilivaahto, kämmenestä pinnoitettu, Dyneema® Diamond Technology, nailon, spandex, 18 gg, karhennettu vaahto, viiltosuojaluokka B, Cat. II, vettä- ja öljyähylkivä pinnoite, ei sisällä lasikuitua, pehmeä, tarkkuustyöt PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/60

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

KUVAUS Viiltosuoja EN 388:2016 tason B mukaan, vettä- ja öljyähylkivä pinnoite, ei sisällä teräskuitua, ei sisällä lasikuitua

PINNOITUSMATERIAALI Nitriilivaahto MATERIAALI Nitriili

ESILLEPANO Pussipakattu

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennettu vaahto

OMINAISUUDET Hyvä sormituntuma, hengittävä

VÄRI Harmaa

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, likaiset ympäristöt

KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 210-250 mm

DY N

GY O

EN 407:2004 X1XXXX

OND TE CH DIAM NO L

EN 388:2016 4X41B

DY N

EN 420:2003 + A1:2009

GY O

Cat. II

OND TE CH DIAM NO L

®

®

MA EE

MA EE

Viiltosuoja

MATERIAALI Dyneema® Diamond Technology, nailon, spandex, 18 gg

DYNEEMA® Dyneema-teknologialla saadaan joustavia, kestäviä ja erinomaisen toimivia käsineitä.

CUT B

TEGERA® 990 Viiltosuojakäsine, PU, kämmenestä pinnoitettu, Dyneema®, Lycra®, 13 gg, tasainen pinta, viiltosuojaluokka B, Cat. II, tarkkuustyöt MATERIAALI Dyneema®, Lycra®, 13 gg

KUVAUS Viiltosuoja EN 388:2016 tason B mukaan, vettä- ja öljyähylkivä pinnoite, pehmeä, elastinen, ei sisällä lasikuitua

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu PINNOITUSMATERIAALI PU

OMINAISUUDET Erittäin hyvä sormituntuma, kestävä, pitävä ote, erinomainen istuvuus, erittäin mukava, hengittävä, kevyt

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta VÄRI Valkoinen KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Viiltovaara ympäristöt

PITUUS 210 - 250 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120 ESILLEPANO Pussipakattu

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4X41B

86


VIILTOSUOJA / MÄRÄT/ÖLJYISET YMPÄRISTÖT

CUT B

TEGERA® 8806 Infinity Viiltosuojakäsine, nitriili, nitriilivaahto/aqua PU, 3/4-pinnoitettu, tuplapinnoitettu, CRF®tekniikka, teräskuitu, nailon, hiilikuitu, 18 gg, karhennettu vaahto, viiltosuojaluokka B, Cat. II, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, DMF (DMFa)-vapaa, vettä- ja öljyähylkivä pinnoite, anatomisesti muotoiltu, asennustyöt

PINNOITE 3/4-pinnoitettu, tuplapinnoitettu PINNOITUSMATERIAALI Nitriili, nitriilivaahto/ aqua PU KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennettu vaahto

EI SISÄLLÄ DIMETYYLIFORMAMIDIA (DMF)

KUVAUS Viiltosuoja EN 388:2016 tason B mukaan, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, hyväksytty elintarvikekäyttöön, vettä- ja öljyähylkivä pinnoite, anatomisesti muotoiltu

HYVÄ SORMENPÄÄTUNTUMA

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, pitävä ote öljyisissä ympäristöissä, erittäin mukava

KAKSINKERTAINEN PINNOITE, 3/4-PINNOITETTU

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt

VÄRI Harmaa, keltainen KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11 PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/120

VETTÄ- JA ÖLJYÄHYLKIVÄ PINNOITE

ESILLEPANO Koukku

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4X42B

I

EN 407:2004 X1XXXX

N

F

I

N

I

T

Y

TM

CUT B

TEGERA 431 ®

Viiltosuojakäsine, nitriili, nitriilivaahto, kämmenestä pinnoitettu, tuplapinnoitettu, CRF®tekniikka, nailon, spandex, 13 gg, mikrokarhennus, viiltosuojaluokka B, Cat. II, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, öljyn- ja rasvankestävä kämmenosa, yleistyöt MATERIAALI CRF®-tekniikka, nailon, spandex, 13 gg

OMINAISUUDET Kestävä, pitävä ote öljyisissä ympäristöissä

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu, tuplapinnoitettu

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Viiltovaara ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

PINNOITUSMATERIAALI Nitriili, nitriilivaahto KÄMMENPUOLEN RAKENNE Mikrokarhennus VÄRI Harmaa, musta KOKO (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/60

KAKSINKERTAINEN PINNOITUS, PINNOITETTU KÄMMENPUOLI VETTÄ- JA ÖLJYÄHYLKIVÄ KÄMMENPUOLI

ESILLEPANO Pussipakattu

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4X43B

EN 407:2004 X1XXXX

CUT B TEGERA® 783 Viiltosuojakäsine, nitriili, täyspinnoitettu, tuplapinnoitettu, Dyneema®, Lycra®, nailon, 13 gg, kuvioitu kämmen, viiltosuojaluokka B, Cat. II, öljyn- ja rasvankestävä, vedenpitävä kämmenosa, ei sisällä lasikuitua, asennustyöt MATERIAALI Dyneema®, Lycra®, nailon, 13 gg PINNOITE Täyspinnoitettu, tuplapinnoitettu PINNOITUSMATERIAALI Nitriili KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen VÄRI Musta, keltainen KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 230 - 270 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120 ESILLEPANO Pussipakattu

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

KUVAUS Viiltosuoja EN 388:2016 tason B mukaan, nivelletyt sormet, öljyn- ja rasvankestävä, ergonomisesti muotoiltu, ei sisällä teräskuitua, ei sisällä lasikuitua OMINAISUUDET Joustava, erittäin kestävä, pitävä ote, hyvä istuvuus, mukava

KAKSINKERTAINEN PINNOITE, KOKOPINNOITETTU

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Viiltovaara ympäristöt, liukkaat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

VETTÄ- JA ÖLJYÄHYLKIVÄ PINNOITE

EN 388:2016 4X43B

87

Viiltosuoja

MATERIAALI CRF -tekniikka, teräskuitu, nailon, hiilikuitu, 18 gg ®


VIILTOSUOJA / KUIVAT YMPÄRISTÖT

CUT C

TEGERA® 9121 Viiltosuojakäsine, puolivuori, 0,7 mm Microthan®+, kuvioitu kämmen, polyesteri, viiltosuojaluokka C, KEVLAR® fiber, Cat. II, viiltosuojaus vain kämmenessä, vahvistetut saumat, ei sisällä kromia KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Microthan®+ KÄMMENSELÄN MATERIAALI Polyesteri VUORI Puolivuori VUOREN MATERIAALI KEVLAR® fiber KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen KIINNITYS Tarraranneke

OMINAISUUDET Hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, erinomainen pito, erinomainen istuvuus, erittäin mukava

VÄRI Musta, harmaa, keltainen KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 207-243 mm

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Viiltovaara ympäristöt, pimeät ympäristöt, liukkaat ympäristöt, kuivat ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Koukku kortilla

Viiltosuoja

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

KUVAUS Viiltosuojaus vain kämmenessä, viiltosuoja EN 388:2016 tason C mukaan, ei sisällä kromia, vahvike etusormessa, vahvistetut saumat, vahvikkeet sormenpäissä, nivelletyt sormet, erikoissuunniteltu peukalo-osa, lyhyt malli, ergonomisesti muotoiltu, heijastin, yksityiskohtainen suunnittelu

ERINOMAINEN ISTUVUUS HYVÄ SORMENPÄÄTUNTUMA VIILTOSUOJA VAIN KÄMMENPUOLELLA

EN 388:2016 1X31C

CUT C TEGERA® 255 Viiltosuojakäsine, täysvuori, 0,6-0,7 mm laadukas pukin pintanahka, viiltosuojaluokka C, KEVLAR® fiber, Cat. II, vahvistetut saumat, ei sisällä lasikuitua, asennustyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Laadukas pukin pintanahka VUORI Täysvuori

KUVAUS Viiltosuoja EN 388:2003 tason 3 mukaan, viiltosuoja EN 388:2016 tason C mukaan, vahvistetut saumat

VUOREN MATERIAALI KEVLAR® fiber

OMINAISUUDET Erinomainen istuvuus

KIINNITYS Resori

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Vaativa ympäristö

VÄRI Valkoinen KOKO (EU) 8, 9, 10, 11, 12 PITUUS 225-255 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2X21C

CUT C TEGERA® 215 Viiltosuojakäsine, täysvuori, 0,6-0,7 mm laadukas pukin pintanahka, viiltosuojaluokka C, KEVLAR® fiber, Cat. II, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä, tarkkuustyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Laadukas pukin pintanahka VUORI Täysvuori VUOREN MATERIAALI KEVLAR® fiber KIINNITYS Resori VÄRI Harmaa, valkoinen KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12

KUVAUS Viiltosuoja EN 388:2016 tason C mukaan, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, erittäin hyvä sormituntuma, kestävä, erinomainen istuvuus ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Vaativa ympäristö

PITUUS 210-260 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120 ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2X21C

88


VIILTOSUOJA / KUIVAT YMPÄRISTÖT

CUT C

TEGERA® 450 Viiltosuojakäsine, nitriili, kämmenestä pinnoitettu, CRF®-tekniikka, lasikuitu, nailon, polyesteri, spandex, 13 gg, karhennettu vaahto, viiltosuojaluokka C, Cat. II, vettä- ja öljyähylkivä pinnoite, hienomekaaniset asennustyöt MATERIAALI CRF®-tekniikka, lasikuitu, nailon, polyesteri, spandex, 13 gg

KUVAUS Viiltosuoja EN 388:2016 tason C mukaan, öljyn- ja rasvankestävä

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, kestävä, pitävä ote

PINNOITUSMATERIAALI Nitriili

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Viiltovaara ympäristöt, likaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennettu vaahto VÄRI Musta KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 220 - 270 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4X44C

CUT C TEGERA® 455 Viiltosuojakäsine, PU, kämmenestä pinnoitettu, CRF®-tekniikka, lasikuitu, nailon, polyesteri, spandex, 13 gg, tasainen pinta, viiltosuojaluokka C, Cat. II, DMF (DMFa)-vapaa, kämmenselässä ilmanvaihtoaukot, vettä- ja öljyähylkivä pinnoite, hienomekaaniset asennustyöt MATERIAALI CRF®-tekniikka, lasikuitu, nailon, polyesteri, spandex, 13 gg PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu PINNOITUSMATERIAALI PU KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, joustava, erittäin kestävä, pitävä ote, erinomainen istuvuus, erittäin mukava, hengittävä, kevyt

VÄRI Musta KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 220 - 270 mm

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Viiltovaara ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Pussipakattu

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

KUVAUS Viiltosuoja EN 388:2016 tason C mukaan, DMF (DMFa)-vapaa, hengittävä kämmenselkä, nivelletyt sormet, vettä- ja öljyähylkivä pinnoite, erityisen tiheä, suojaa lialta ja hiukkasilta

EN 388:2016 4X43C

CUT C TEGERA® 907 Viiltosuojakäsine, CRF®-tekniikka, lasikuitu, polyesteri, 13 gg, näppyläkuvioitu, viiltosuojaluokka C, Cat. II, huomioväri, yleistyöt MATERIAALI CRF®-tekniikka, lasikuitu, polyesteri, 13 gg KÄMMENPUOLEN RAKENNE Näppyläkuvioitu VÄRI Vihreä huomioväri KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 230-285 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120

KUVAUS Viiltosuoja EN 388:2016 tason C mukaan, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, ei sisällä lateksia OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, joustava, pitävä ote, hengittävä ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Viiltovaara ympäristöt, kuivat ympäristöt, puhtaat ympäristöt

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4X4XC

EN 407:2004 X1XXXX

89

Viiltosuoja

ESILLEPANO Pussipakattu


VIILTOSUOJA / KUIVAT YMPÄRISTÖT

CUT C

TEGERA® 991 Viiltosuojakäsine, PU, kämmenestä pinnoitettu, Dyneema®, lasikuitu, nailon, 13 gg, tasainen pinta, viiltosuojaluokka C, Cat. II, vettä- ja öljyähylkivä pinnoite, tarkkuustyöt MATERIAALI Dyneema®, lasikuitu, nailon, 13 gg PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

KUVAUS Viiltosuoja EN 388:2016 tason C mukaan OMINAISUUDET Hyvä sormituntuma, erittäin kestävä, pitävä ote, hyvä istuvuus, mukava, hengittävä, kevyt

PINNOITUSMATERIAALI PU KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta VÄRI Harmaa

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Viiltovaara ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 230 - 260mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120 ESILLEPANO Pussipakattu

Viiltosuoja

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4X43C

VIILTOSUOJA / MÄRÄT/ÖLJYISET YMPÄRISTÖT

CUT C

TEGERA® 666 Viiltosuojakäsine, neopreeni, kämmenestä pinnoitettu, KEVLAR® fiber, lasikuitu, 13 gg, karhennettu vaahto, viiltosuojaluokka C, Cat. II, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, vettä- ja öljyähylkivä pinnoite, hienomekaaniset asennustyöt MATERIAALI KEVLAR® fiber, lasikuitu, 13 gg

KUVAUS Viiltosuoja EN 388:2016 tason C mukaan, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, hengittävä kämmenselkä, vettä- ja öljyähylkivä pinnoite

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu PINNOITUSMATERIAALI Neopreeni KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennettu vaahto

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, joustava, erittäin kestävä, pitävä ote, hyvä istuvuus, mukava, hengittävä, kevyt

VÄRI Musta, vihreä KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Viiltovaara ympäristöt, liukkaat ympäristöt, lämpimät ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt

PITUUS 220 - 260mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120 ESILLEPANO Pussipakattu

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

VETTÄ JA ÖLJYÄ HYLKIVÄ KÄMMENPUOLI

EN 388:2016 2X42C

EN 407:2004 41310X

CUT C TEGERA® 629 Viiltosuojakäsine, lateksi, 3/4-pinnoitettu, Dyneema®, lasikuitu, nailon, 10 gg, rakeinen, viiltosuojaluokka C, Cat. II, vedenpitävä kämmenosa, asennustyöt MATERIAALI Dyneema®, lasikuitu, nailon, 10 gg PINNOITE 3/4-pinnoitettu PINNOITUSMATERIAALI Lateksi KÄMMENPUOLEN RAKENNE Rakeinen KIINNITYS Tarraranneke VÄRI Musta, harmaa KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 220 - 260mm

KUVAUS Viiltosuoja EN 388:2016 tason C mukaan, vettä hylkivä kämmenosa OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, pitävä ote, hyvä istuvuus, mukava, kevyt ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Viiltovaara ympäristöt, liukkaat ympäristöt, märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120 ESILLEPANO Pussipakattu

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2X43C

90

VEDENPITÄVÄ KÄMMENOSA


VIILTOSUOJA / KUIVAT YMPÄRISTÖT

CUT D

TEGERA® 8807 Infinity Viiltosuojakäsine, nitriilivaahto/aqua PU, kämmenestä pinnoitettu, CRF -tekniikka, lasikuitu, nailon, spandex, 15 gg, karhennettu vaahto, viiltosuojaluokka D, Cat. II, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, DMF (DMFa)-vapaa, anatomisesti muotoiltu, asennustyöt ®

MATERIAALI CRF®-tekniikka, lasikuitu, nailon, spandex, 15 gg PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu PINNOITUSMATERIAALI Nitriilivaahto/aqua PU KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennettu vaahto VÄRI Musta, keltainen

KUVAUS Viiltosuoja EN 388:2016 tason D mukaan, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, hyväksytty elintarvikekäyttöön, anatomisesti muotoiltu OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, pitävä ote öljyisissä ympäristöissä, erittäin mukava

HYVÄ SORMENPÄÄTUNTUMA

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt

KOKO (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/120 ESILLEPANO Koukku

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4X43D

I

EN 407:2004 X1XXXX

N

F

I

N

I

T

Y

TM

CUT D

TEGERA® 8811 Infinity Viiltosuojakäsine, nitriilivaahto/aqua PU, kämmenestä pinnoitettu, CRF®-tekniikka, lasikuitu, nailon, spandex, 15 gg, karhennettu vaahto, viiltosuojaluokka D, Cat. II, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, DMF (DMFa)-vapaa, anatomisesti muotoiltu, asennustyöt MATERIAALI CRF®-tekniikka, lasikuitu, nailon, spandex, 15 gg PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu PINNOITUSMATERIAALI Nitriilivaahto/aqua PU KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennettu vaahto VÄRI Musta, keltainen

KUVAUS Viiltosuoja EN 388:2016 tason D mukaan, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, hyväksytty elintarvikekäyttöön, erikoispitkä, anatomisesti muotoiltu OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, pitävä ote öljyisissä ympäristöissä, erittäin mukava

ERIKOISPITKÄ HYVÄ SORMENPÄÄTUNTUMA

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt

KOKO (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/120 ESILLEPANO Koukku

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4X43D

I

EN 407:2004 X1XXXX

N

F

I

N

I

T

Y

TM

CUT F TEGERA® 8814 Infinity Viiltosuojakäsine, nitriilivaahto/aqua PU, kämmenestä pinnoitettu, basalttikuitu, CRF®-tekniikka, teräskuitu, nailon, spandex, 13 gg, karhennettu vaahto, viiltosuojaluokka F, Cat. II, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, DMF (DMFa)-vapaa, anatomisesti muotoiltu, raskaat työt MATERIAALI Basalttikuitu, CRF®-tekniikka, teräskuitu, nailon, spandex, 13 gg PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu PINNOITUSMATERIAALI Nitriilivaahto/aqua PU KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennettu vaahto VÄRI Musta KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11

EI SISÄLLÄ DIMETYYLIFORMAMIDIA (DMF)

KUVAUS Viiltosuoja EN 388:2016 tason F mukaan, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, hyväksytty elintarvikekäyttöön, kosketusnäytöille, anatomisesti muotoiltu OMINAISUUDET Korkein suojaustaso, erittäin kestävä, pitävä ote

VIILTOSUOJALUOKKA F

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Viiltovaara ympäristöt, kuivat ympäristöt, kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt

ERITTÄIN KULUTUSKESTÄVÄ

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/120 ESILLEPANO Koukku

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

KOSKETUSNÄYTTÖOMINAISUUS

EN 388:2016 4X43F

I

EN 407:2004 X1XXXX

91

N

F

I

N

I

T

Y

TM

Viiltosuoja

Cat. II


VIILTOSUOJA / MÄRÄT/ÖLJYISET YMPÄRISTÖT

CUT F

TEGERA® 987 uutuus Viiltosuojakäsine, nitriili, kämmenestä pinnoitettu, akryyli, teräskuitu, nailon, para-aramidi, spandex, 7 gg, mikrokarhennus, viiltosuojaluokka F, Cat. II, kestää kosketuslämpöä jopa 250°C saakka, vettä- ja öljyähylkivä pinnoite, raskaat työt MATERIAALI Akryyli, teräskuitu, nailon, paraaramidi, spandex, 7 gg

VIILTOSUOJALUOKKA F

KUVAUS Viiltosuoja EN 388:2016 tason F mukaan, kestää kosketuslämpöä jopa 250°C saakka, vettä- ja öljyähylkivä pinnoite

PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu

VETTÄ- JA ÖLJYÄHYLKIVÄ PINNOITE

OMINAISUUDET Korkein suojaustaso, erittäin kestävä

PINNOITUSMATERIAALI Nitriili MATERIAALI Nitriili KÄMMENPUOLEN RAKENNE Mikrokarhennus VÄRI Musta, keltainen KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Viiltovaara ympäristöt, kylmät ympäristöt, lämpimät ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt

KESTÄÄ KOSKETUSLÄMPÖÄ 250 °C:SEEN ASTI 15 SEKUNNIN AIKANA

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

Viiltosuoja

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4X42F

EN 407:2004 X2XXXX

EN 511:2006 X1X

CUT D

TEGERA® 8808 Infinity Viiltosuojakäsine, nitriili, nitriilivaahto/aqua PU, 3/4-pinnoitettu, tuplapinnoitettu, CRF®tekniikka, lasikuitu, nailon, spandex, 15 gg, karhennettu vaahto, viiltosuojaluokka D, Cat. II, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, DMF (DMFa)-vapaa, vettä- ja öljyähylkivä pinnoite, anatomisesti muotoiltu, asennustyöt MATERIAALI CRF®-tekniikka, lasikuitu, nailon, spandex, 15 gg PINNOITE 3/4-pinnoitettu, tuplapinnoitettu PINNOITUSMATERIAALI Nitriili, nitriilivaahto/ aqua PU KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennettu vaahto

KUVAUS Viiltosuoja EN 388:2016 tason D mukaan, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, hyväksytty elintarvikekäyttöön, vettä- ja öljyähylkivä pinnoite, anatomisesti muotoiltu

EI SISÄLLÄ DIMETYYLIFORMAMIDIA (DMF)

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, pitävä ote öljyisissä ympäristöissä, erittäin mukava

KAKSINKERTAINEN PINNOITE, 3/4-PINNOITETTU

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt

VÄRI Musta, keltainen KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11 PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/120 ESILLEPANO Koukku

ÖLJYN- JA RASVANKESTÄVÄ HYVÄ SORMENPÄÄTUNTUMA

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4X43D

I

EN 407:2004 X1XXXX

N

F

I

N

I

T

Y

TM

CUT D

TEGERA® 8812 Infinity Viiltosuojakäsine, nitriili, nitriilivaahto/aqua PU, täyspinnoitettu, tuplapinnoitettu, CRF®tekniikka, lasikuitu, nailon, spandex, 15 gg, karhennettu vaahto, viiltosuojaluokka D, Cat. II, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, DMF (DMFa)-vapaa, vettä- ja öljyähylkivä pinnoite, anatomisesti muotoiltu, asennustyöt MATERIAALI CRF®-tekniikka, lasikuitu, nailon, spandex, 15 gg PINNOITE Täyspinnoitettu, tuplapinnoitettu PINNOITUSMATERIAALI Nitriili, nitriilivaahto/ aqua PU KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennettu vaahto VÄRI Musta, keltainen KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11 PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/120

EI SISÄLLÄ DIMETYYLIFORMAMIDIA (DMF)

KUVAUS Viiltosuoja EN 388:2016 tason D mukaan, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, hyväksytty elintarvikekäyttöön, vettä- ja öljyähylkivä pinnoite, anatomisesti muotoiltu OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, pitävä ote öljyisissä ympäristöissä, erittäin mukava

KAKSINKERTAINEN PINNOITE, KOKOPINNOITETTU

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt

VETTÄ- JA ÖLJYÄHYLKIVÄ PINNOITE

ESILLEPANO Koukku

HYVÄ SORMENPÄÄTUNTUMA

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4X43D

I

EN 407:2004 X1XXXX

92

N

F

I

N

I

T

Y

TM


VIILTOSUOJA / MÄRÄT/ÖLJYISET YMPÄRISTÖT

CUT D

TEGERA® 785 Viiltosuojakäsine, nitriili, täyspinnoitettu, tuplapinnoitettu, Dyneema Diamond Technology, Lycra®, nailon, 13 gg, kuvioitu kämmen, viiltosuojaluokka D, Cat. II, vettä- ja öljyähylkivä pinnoite, vedenpitävä kämmenosa, ei sisällä lasikuitua, asennustyöt ®

MATERIAALI Dyneema® Diamond Technology, Lycra®, nailon, 13 gg PINNOITE Täyspinnoitettu, tuplapinnoitettu PINNOITUSMATERIAALI Nitriili KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen VÄRI Musta, punainen KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 230 - 270 mm

KUVAUS Viiltosuoja EN 388:2016 tason D mukaan, nivelletyt sormet, vettä- ja öljyähylkivä pinnoite, ei sisällä teräskuitua, ei sisällä lasikuitua OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, joustava, erittäin kestävä, pitävä ote ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Viiltovaara ympäristöt, liukkaat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

KAKSINKERTAINEN PINNOITE, KOKOPINNOITETTU

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120 ESILLEPANO Pussipakattu

VETTÄ- JA ÖLJYÄHYLKIVÄ PINNOITE DY N

GY O

OND TE CH DIAM NO L

Viiltosuoja

®

EN 388:2016 4X43D

DY N

EN 420:2003 + A1:2009

GY O

Cat. II

OND TE CH DIAM NO L

MA EE

®

MA EE

93


TARKASTUS- JA ALUSKÄSINEET

Viiltosuoja

VIILTOSUOJA / TARKASTUS-/ALUSKÄSINEET

CUT B

TEGERA® 10991 Viiltosuojakäsine, Dyneema®, Lycra®, 13 gg, viiltosuojaluokka B, Cat. II, erikoispitkä, hengittävä, tarkkuustyöt MATERIAALI Dyneema®, Lycra®, 13 gg VÄRI Valkoinen KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 240-280 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120 ESILLEPANO Pussipakattu

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

KUVAUS Viiltosuoja EN 388:2016 tason B mukaan OMINAISUUDET Erittäin hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, erinomainen istuvuus, erittäin mukava, hengittävä, kevyt ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Viiltovaara ympäristöt

ERIKOISPITKÄ

EN 388:2016 4X4XB

CUT C TEGERA® 910 Viiltosuojakäsine, CRF®-tekniikka, lasikuitu, polyesteri, 13 gg, viiltosuojaluokka C, Cat. II, huomioväri, yleistyöt MATERIAALI CRF®-tekniikka, lasikuitu, polyesteri, 13 gg

KUVAUS Viiltosuoja EN 388:2016 tason C mukaan, huomioväri, pehmeä, ohut

VÄRI Oranssi huomioväri

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, hyvä istuvuus, mukava, kevyt

KOKO (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 220-270 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120 ESILLEPANO Pussipakattu

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Viiltovaara ympäristöt, kuivat ympäristöt, puhtaat ympäristöt

EN 388:2016 3X4XC

94

HUOMIOVÄRI


VIILTOSUOJA / TARKASTUS-/ALUSKÄSINEET

CUT C

TEGERA® 992 Viiltosuojakäsine, Dyneema®, lasikuitu, Lycra®, nailon, 13 gg, viiltosuojaluokka C, Cat. II, tarkkuustyöt MATERIAALI Dyneema®, lasikuitu, Lycra®, nailon, 13 gg

KUVAUS Viiltosuoja EN 388:2016 tason C mukaan

VÄRI Valkoinen

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, kestävä, hyvä istuvuus, mukava, hengittävä, kevyt

KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10 PITUUS 220-260 mm KAPPALETTA NIPUSSA/LAATIKOSSA 10/120 KPL/PUSSI 1

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Viiltovaara ympäristöt, vaativa ympäristö

YKSITTÄISPAKATTU

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 1X42C

CUT D TEGERA® 913 Viiltosuojakäsine, CRF®-tekniikka, lasikuitu, polyesteri, 13 gg, viiltosuojaluokka D, Cat. II, hyväksytty elintarvikekäyttöön, erikoispitkä, yleistyöt MATERIAALI CRF®-tekniikka, lasikuitu, polyesteri, 13 gg

KUVAUS Viiltosuoja EN 388:2016 tason D mukaan, erikoispitkä, pehmeä, ohut

VÄRI Sininen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Viiltovaara ympäristöt

KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11

HYVÄKSYTTY ELINTARVIKEKÄYTTÖÖN

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/60 ESILLEPANO Pussipakattu

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

ERIKOISPITKÄ

EN 388:2016 3X4XD

95

Viiltosuoja

ESILLEPANO Pussipakattu


VIILTOSUOJA / KÄSIVARSISUOJA

CUT B

TEGERA® 93 Käsivarsisuoja, CRF®-tekniikka, Lycra®, nailon, 13 gg, viiltosuojaluokka B, Cat. II, ei sisällä teräskuitua, ei sisällä lasikuitua, asennustyöt

MATERIAALI CRF®-tekniikka, Lycra®, nailon, 13 gg

KUVAUS Viiltosuoja EN 388:2016 tason B mukaan OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, joustava, kestävä, erinomainen istuvuus, mukava, hengittävä, kevyt

KIINNITYS Nauhalukko VÄRI Harmaa, valkoinen KOKO (EU) 8, 9, 10

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Viiltovaara ympäristöt

PITUUS 420-520 mm KAPPALETTA NIPUSSA/LAATIKOSSA 10/100 KPL/PUSSI 1 ESILLEPANO Pussipakattu

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3X4XB

CUT B TEGERA® 98 Käsivarsisuoja, Dyneema®, nailon, 13 gg, viiltosuojaluokka B, Cat. II, huomioväri MATERIAALI Dyneema®, nailon, 13 gg

KUVAUS Viiltosuoja EN 388:2016 tason B mukaan

VÄRI Vihreä huomioväri

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, joustava, kestävä, hyvä istuvuus, mukava, hengittävä, kevyt

KOKO (EU) 1 PITUUS 350 mm KAPPALETTA NIPUSSA/LAATIKOSSA 10/100 KPL/PUSSI 1

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Viiltovaara ympäristöt, vaativa ympäristö

ESILLEPANO Pussipakattu

HUOMIOVÄRI

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2X4XB

CUT D TEGERA® 95 Käsivarsisuoja, Dyneema® Diamond Technology, Lycra®, nailon, 13 gg, viiltosuojaluokka D, Cat. II, ei sisällä teräskuitua, ei sisällä lasikuitua, asennustyöt MATERIAALI Dyneema® Diamond Technology, Lycra®, nailon, 13 gg VÄRI Harmaa, musta KOKO (EU) 8, 9, 10 PITUUS 420-540 mm KAPPALETTA NIPUSSA/LAATIKOSSA 10/100 KPL/PUSSI 1

KUVAUS Viiltosuoja EN 388:2016 tason D mukaan, ergonomisesti muotoiltu, ei sisällä teräskuitua, ei sisällä lasikuitua OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, erittäin kestävä, hyvä istuvuus, erittäin mukava, hengittävä, kevyt ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Viiltovaara ympäristöt

ESILLEPANO Pussipakattu

DY N

GY O

EN 388:2016 3X4XD

OND TE CH DIAM NO L

96

DY N

EN 420:2003 + A1:2009

GY O

Cat. II

OND TE CH DIAM NO L

®

®

MA EE

MA EE

Viiltosuoja

Cat. II


97 Viiltosuoja


SUOJA TERMISILTÄ VAAROILTA: KYLMYYS Kuivat ympäristöt Käsineet, jotka eivät suojaa vedeltä

Lämpötila

Materiaali Keinonahka

Viileä

322

417

7792

217

4640 Sisäkäsineet

795 Näppylät

9127

9232 Ranneke

298 Huomioväri

203

Nahka

235

117 335 Tarranauhakiinnitys Tarranauhakiinnitys

(s. 100) Neulotut/ pinnoitetut Kylmä

790 8810 Avoimet Nitriili, sormenpäät pinnoitettu kämmenpuoli

G6030

Keinonahka

Kylmä Nahka (s. 105)

377

Neulotut/ pinnoitetut

Erittäin kylmä (s. 112)

Nahka 57 Ranneke

98

10 Ranneke

206


Kosteat ympäristöt

Märät/öljyiset ympäristöt

Vettähylkivät käsineet

Vesitiiviit käsineet

518

517 Tarranauhakiinnitys

519 Ranneke

525

535 Tarranauhakiinnitys

Suoja kemikaaleilta s. 138

Tarranauhakiinnitys

9112 Ranneke

682A Lateksi, huomioväri

683A Nitriili, huomioväri

7390 PVC

9190 Rannetuki

8355 Virkapuvun CUT B

145

7350 Nitriili

7798 Huomiväri ranneke

494 Neopreeni

7370 PVC

Kylmä

Erikoiskäsineet s. 123

9128 Huomioväri

9126 Ranneke

7795 Ranneke

295

192 PVC

239 PVC

9113 Ranneke

292 Ranneke

293 Huomioväri

Suoja kemikaaleilta s. 138

7794 Lumilukko Thinsulatevuori

297 Tarranauhakiinnitys

296

299 Huomioväri

191 Erikoispitkä

595 Erikoispitkä

56 7797 Tarranauhakiinnitys

99


SUOJA TERMISILTÄ VAAROILTA: KYLMYYS / VIILEÄT JA KUIVAT YMPÄRISTÖT

TEGERA® 322 Synteettinen käsine, talvivuori, keinonahka, polyesteri, fleece, Cat. II, vahvike etusormessa, ei sisällä kromia, asennustyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Keinonahka

Viileä Kylmä Erittäin kylmä

KUVAUS Ei sisällä kromia, vahvike etusormessa, lyhyt malli, pehmeä

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Polyesteri

OMINAISUUDET Hyvä sormituntuma, joustava, erittäin mukava

VUORI Talvivuori VUOREN MATERIAALI Fleece

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, kylmät ympäristöt

KIINNITYS Resori VÄRI Musta, harmaa KOKO (EU) 8, 9, 10, 11 PITUUS 230-260 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Koukku kortilla

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2121X

EN 511:2006 01X

Kylmä

TEGERA® 417 Synteettinen käsine, täysvuori, 0,7 mm keinonahka, polyesteri, fleece, Cat. II, ei sisällä kromia, pehmeä, yleistyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Keinonahka

Viileä Kylmä Erittäin kylmä

KUVAUS Ei sisällä kromia, vahvistettu kämmenosa, pehmeä

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Polyesteri

OMINAISUUDET Hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, pitävä ote, hyvä istuvuus, erittäin mukava

VUORI Täysvuori VUOREN MATERIAALI Fleece KIINNITYS Resori

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Liukkaat ympäristöt, kuivat ympäristöt, kylmät ympäristöt, likaiset ympäristöt

VÄRI Harmaa, musta, sininen KOKO (EU) 8, 9, 10, 11 PITUUS 250-270 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Koukku kortilla

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 1131X

EN 511:2006 11X

TEGERA® 7792 uutuus Nahkakäsine, täysvuori, 0,6-0,8 mm pukin pintanahka, spandex, fleece, Cat. II, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä, talvivuori, yleistyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Pukin pintanahka

KUVAUS Vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Spandex

OMINAISUUDET Hyvä sormituntuma, joustava, erinomainen istuvuus, erittäin mukava, lämmin

VUORI Täysvuori VUOREN MATERIAALI Fleece KIINNITYS Resori

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Ulkokäyttö, ympärivuotinen käyttö, kylmät ympäristöt

VÄRI Valkoinen, harmaa

JOUSTAVA

KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12

ERINOMAINEN ISTUVUUS

PITUUS 220-270 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Taustakortti

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

Viileä Kylmä Erittäin kylmä

EN 388:2016 3111X

EN 511:2006 11X

100


SUOJA TERMISILTÄ VAAROILTA: KYLMYYS / VIILEÄT JA KUIVAT YMPÄRISTÖT

TEGERA® 217 Nahkakäsine, talvivuori, 0,6-0,7 mm pukin pintanahka, spandex, fleece, Cat. II, vahvike etusormessa, tarkkuustyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Pukin pintanahka

KUVAUS Vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Spandex

OMINAISUUDET Hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, pitävä ote, hyvä istuvuus, mukava, lämmin

VUORI Talvivuori VUOREN MATERIAALI Fleece

Viileä Kylmä Erittäin kylmä

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Ulkokäyttö, ympärivuotinen käyttö, kylmät ympäristöt

KIINNITYS Resori VÄRI Sininen, valkoinen KOKO (EU) 8, 9, 10, 11 PITUUS 220-265 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Koukku kortilla

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2111X

EN 511:2006 11X

TEGERA® 235 Nahkakäsine, talvivuori, 0,6-0,7 mm pukin pintanahka, nailon, fleece, Cat. II, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä, tarkkuustyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Pukin pintanahka

KUVAUS Vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Nailon

OMINAISUUDET Hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, pitävä ote, hyvä istuvuus, mukava

VUORI Talvivuori

Viileä Kylmä Erittäin kylmä

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Ympärivuotinen käyttö, kylmät ympäristöt

VUOREN MATERIAALI Fleece KIINNITYS Resori VÄRI Musta, vihreä, valkoinen KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 225-255 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Koukku kortilla

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2121X

EN 511:2006 11X

TEGERA® 117 Nahkakäsine, talvivuori, 0,6-0,8 mm laadukas pukin pintanahka, polyesteri, fleece, Cat. II, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, tarkkuustyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Laadukas pukin pintanahka

KUVAUS Vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Polyesteri

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, erittäin hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, erinomainen istuvuus, erittäin mukava, lämmin

VUORI Talvivuori VUOREN MATERIAALI Fleece KIINNITYS Tarraranneke VÄRI Harmaa, valkoinen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Ulkokäyttö, ympärivuotinen käyttö, kylmät ympäristöt

KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 230-285 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/60 ESILLEPANO Koukku kortilla

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2121X

EN 511:2006 01X

101

Viileä Kylmä Erittäin kylmä

Kylmä

Cat. II


SUOJA TERMISILTÄ VAAROILTA: KYLMYYS / VIILEÄT JA KUIVAT YMPÄRISTÖT

TEGERA® 335 Nahkakäsine, talvivuori, 0,6-0,7 mm pukin pintanahka, nailon, fleece, Cat. II, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, tarkkuustyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Pukin pintanahka

Viileä Kylmä Erittäin kylmä

KUVAUS Vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, yksityiskohtainen suunnittelu

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Nailon

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, pitävä ote, hyvä istuvuus, mukava, lämmin

VUORI Talvivuori VUOREN MATERIAALI Fleece KIINNITYS Tarraranneke

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kylmät ympäristöt

VÄRI Musta, valkoinen, vihreä KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 220-270 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Koukku kortilla

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

Kylmä

TEGERA® 4640

EN 388:2016 2121X

EN 511:2006 12X

uutuus

Viileä Kylmä Erittäin kylmä

Tekstiilikäsine, nailon, spandex, merinovilla, 15 gg, Cat. II, yleistyöt MATERIAALI Nailon, spandex, merinovilla, 15 gg

KUVAUS Kosketusnäytöille, pehmeä

KIINNITYS Resori

OMINAISUUDET Mukava, lämmin

VÄRI Musta

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kylmät ympäristöt

KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 195-250 PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/60

ALUSKÄSINEET

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

KOSKETUSNÄYTTÖOMINAISUUS MERINOVILLA

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 214XX

EN 511:2006 X1X

TEGERA® 795

Viileä Kylmä Erittäin kylmä

Tekstiilikäsine, akryyli, 10 gg, näppyläkuvioitu, Cat. I, yleistyöt MATERIAALI Akryyli, 10 gg

KUVAUS Ei sisällä ftalaattia, pehmeä, elastinen

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Näppyläkuvioitu

OMINAISUUDET Hyvä sormituntuma, joustava, pitävä ote, mukava, lämmin

KIINNITYS Resori

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, kylmät ympäristöt

VÄRI Musta KOKO (EU) 1 PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120 ESILLEPANO Koukku

Cat. I

EN 420:2003 + A1:2009

102


SUOJA TERMISILTÄ VAAROILTA: KYLMYYS / VIILEÄT JA KUIVAT YMPÄRISTÖT

TEGERA® 790

Viileä Kylmä Erittäin kylmä

Tekstiilikäsine, akryyli, 7 gg, Cat. I, yleistyöt MATERIAALI Akryyli, 7 gg

OMINAISUUDET Lämmin

VÄRI Musta

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kylmät ympäristöt

KOKO (EU) 7, 9, 10 PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120 ESILLEPANO Koukku

TEGERA® 8810 Infinity Synteettinen käsine, nitriilivaahto/aqua PU, kämmenestä pinnoitettu, akryyli, nailon, spandex, 10 gg, 15 gg, karhennettu vaahto, fleece, Cat. II, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, DMF (DMFa)-vapaa, yleistyöt MATERIAALI Akryyli, nailon, spandex, 10 gg, 15 gg PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu PINNOITUSMATERIAALI Nitriilivaahto/aqua PU VUOREN MATERIAALI Fleece KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennettu vaahto VÄRI Musta, keltainen KOKO (EU) 8, 9, 10, 11

Viileä Kylmä Erittäin kylmä

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, hyväksytty elintarvikekäyttöön, anatomisesti muotoiltu OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, pitävä ote, erittäin mukava ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, kylmät ympäristöt, likaiset ympäristöt

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/120

EI SISÄLLÄ DIMETYYLIFORMAMIDIA (DMF)

ESILLEPANO Koukku

I

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4221X

N

F

I

N

I

EN 407:2004 X1XXXX

T

Y

TM

EN 511:2006 X2X

GRANINGE® G6030 Tekstiilikäsine, talvivuori, sian haljasnahka, nailon, polyesteri, Thinsulate™ 100g, Cat. I, yleistyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Sian haljasnahka, nailon

KUVAUS Topattu kämmenosa

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Polyesteri

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Tuuliset ympäristöt, kylmät ympäristöt

VUORI Talvivuori

OMINAISUUDET Kestävä, mukava, lämmin, kevyt

VUOREN MATERIAALI Thinsulate™ 100g KIINNITYS Resori VÄRI Vihreä KOKO (EU) 8, 10 PITUUS 106-116 PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/60 ESILLEPANO Taustakortti

Cat. I

EN 420:2003 + A1:2009

103

Viileä Kylmä Erittäin kylmä

Kylmä

EN 420:2003 + A1:2009

Cat. I


SUOJA TERMISILTÄ VAAROILTA: KYLMYYS / VIILEÄT JA MÄRÄT YMPÄRISTÖT

TEGERA® 517 Synteettinen käsine, talvivuori, 0,7 mm keinonahka, polyesteri, fleece, Cat. II, ei sisällä kromia, vedenpitävä, tarkkuustyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Keinonahka

Viileä Kylmä Erittäin kylmä

KUVAUS Ei sisällä kromia, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä, tuulenpitävä, lyhyt malli, vedenpitävä

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Polyesteri VUORI Talvivuori

OMINAISUUDET Hyvä sormituntuma, joustava, pitävä ote, hyvä istuvuus, mukava

VUORIN MATERIAALI Fleece KIINNITYS Tarraranneke

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Tuuliset ympäristöt, liukkaat ympäristöt, kuivat ympäristöt, kylmät ympäristöt, märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt

VÄRI Musta, vihreä KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 PITUUS 235-255 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60

VESITIIVIS

ESILLEPANO Koukku kortilla

aquathan

®

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

Kylmä

TEGERA® 518

EN 388:2016 1121X

EN 511:2006 111

uutuus

Synteettinen käsine, talvivuori, 0,7 mm keinonahka, polyesteri, fleece, Cat. II, ei sisällä kromia, vedenpitävä, tarkkuustyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Keinonahka

Viileä Kylmä Erittäin kylmä

KUVAUS Ei sisällä kromia, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä, lyhyt malli, vedenpitävä

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Polyesteri VUORI Talvivuori

OMINAISUUDET Erittäin hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, erinomainen istuvuus, erittäin mukava

VUOREN MATERIAALI Fleece KIINNITYS Resori VÄRI Musta, vihreä

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kylmät ympäristöt, märät ympäristöt, kosteat ympäristöt

KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 PITUUS 235-255

VESITIIVIS

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Taustakortti

aquathan

®

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

TEGERA® 519

EN 388:2016 1121X

EN 511:2006 111

uutuus

Synteettinen käsine, talvivuori, 0,7 mm keinonahka, polyesteri, fleece, Cat. II, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä, ei sisällä kromia, vedenpitävä, hienomekaaniset asennustyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Keinonahka KÄMMENSELÄN MATERIAALI Polyesteri VUORI Talvivuori VUOREN MATERIAALI Fleece KIINNITYS Resori VÄRI Musta, vihreä

KUVAUS Ei sisällä kromia, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä, vedenpitävä OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, joustava, hyvä istuvuus ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kylmät ympäristöt, märät ympäristöt

KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

VESITIIVIS

PITUUS 235-255 PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Koukku kortilla

aquathan

®

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

Viileä Kylmä Erittäin kylmä

EN 388:2016 1121X

EN 511:2006 111

104


SUOJA TERMISILTÄ VAAROILTA: KYLMYYS / VIILEÄT JA MÄRÄT YMPÄRISTÖT

TEGERA® 525

uutuus

Nahkakäsine, täysvuori, 0,6-0,8 mm pukin pintanahka, polyesteri, fleece, Cat. II, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä, hienomekaaniset asennustyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Pukin pintanahka

KUVAUS Vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä, tuulenpitävä, vedenpitävä

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Polyesteri

OMINAISUUDET Hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, pitävä ote, hyvä pito, hyvä istuvuus, mukava

VUORI Täysvuori VUOREN MATERIAALI Fleece

Viileä Kylmä Erittäin kylmä

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kylmät ympäristöt, märät ympäristöt

KIINNITYS Resori VÄRI Valkoinen, musta, vihreä

VESITIIVIS

KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 PITUUS 225-255 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Koukku kortilla

®

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

TEGERA® 535

EN 388:2016 2121X

EN 511:2006 111

uutuus

Nahkakäsine, täysvuori, 0,6-0,8 mm pukin pintanahka, polyesteri, fleece, Cat. II, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä, vahvistettu peukalo, vedenpitävä, hienomekaaniset asennustyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Pukin pintanahka

Viileä Kylmä Erittäin kylmä

KUVAUS Vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä, vahvike peukalossa, tuulenpitävä, vedenpitävä

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Polyesteri

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, pitävä ote, hyvä istuvuus, mukava, lämmin

VUORI Täysvuori VUOREN MATERIAALI Fleece KIINNITYS Tarraranneke

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kylmät ympäristöt, märät ympäristöt

VÄRI Valkoinen, musta, vihreä KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

VESITIIVIS

PITUUS 220-270 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Koukku kortilla

aquathan

®

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2121X

EN 511:2006 121

SUOJA TERMISILTÄ VAAROILTA: KYLMYYS / KYLMÄT JA KUIVAT YMPÄRISTÖT

TEGERA® 9127 Synteettinen käsine, talvivuori, 0,7 mm Microthan®+, kuvioitu kämmen, polyesteri, fleece, Thinsulate™ 40g, Cat. II, ei sisällä kromia, tuulenpitävä kämmenselkä, yleistyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Microthan®+ KÄMMENSELÄN MATERIAALI Polyesteri VUORI Talvivuori VUOREN MATERIAALI Fleece, Thinsulate™ 40g KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen KIINNITYS Resori VÄRI Harmaa, musta, keltainen KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12 PITUUS 225-275 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Koukku kortilla

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

Viileä Kylmä Erittäin kylmä

KUVAUS Ei sisällä kromia, vahvike etusormessa, vahvistetut saumat, vahvikkeet sormenpäissä, nivelletyt sormet, erikoissuunniteltu peukaloosa, tuulenpitävä kämmenselkä, lyhyt malli, ergonomisesti muotoiltu, yksityiskohtainen suunnittelu OMINAISUUDET Joustava, erittäin kestävä, erinomainen pito, erinomainen istuvuus, erittäin mukava ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Tuuliset ympäristöt, liukkaat ympäristöt, kuivat ympäristöt, kylmät ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt

EN 388:2016 2141X

EN 511:2006 21X

105

ERITTÄIN HYVÄ TARTUNTAOTE ERITTÄIN KULUTUSKESTÄVÄ

Kylmä

aquathan


SUOJA TERMISILTÄ VAAROILTA: KYLMYYS / KYLMÄT JA KUIVAT YMPÄRISTÖT

TEGERA® 9232 Synteettinen käsine, talvivuori, 0,8 mm Macrothan®, neopreeni, fleece, Cat. II, ei sisällä kromia, tuulenpitävä kämmenselkä, yleistyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Macrothan®

KUVAUS Ei sisällä kromia, vahvike etusormessa, vahvistettu kämmenosa, vahvistetut saumat, vahvikkeet sormenpäissä, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, nivelletyt sormet, erikoissuunniteltu peukalo-osa, tuulenpitävä kämmenselkä, ergonomisesti muotoiltu, heijastin, yksityiskohtainen suunnittelu

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Neopreeni VUORI Talvivuori VUOREN MATERIAALI Fleece KIINNITYS Resori VÄRI Musta, harmaa, keltainen

OMINAISUUDET Joustava, kestävä, erinomainen istuvuus, erittäin mukava

KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 247-290 mm ESILLEPANO Koukku kortilla

EN 420:2003 + A1:2009

EI SISÄLLÄ KROMIA

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Pimeät ympäristöt, tuuliset ympäristöt, kuivat ympäristöt, kylmät ympäristöt, kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60

Cat. II

Viileä Kylmä Erittäin kylmä

EN 388:2016 2141X

EN 511:2006 120

TEGERA® 298 Kylmä

Nahkakäsine, talvivuori, 1,2-1,4 mm naudan pintanahka, nailon, fleece, Cat. II, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, huomioväri, heijastin, raskaat työt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Naudan pintanahka

KUVAUS Huomioväri, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, heijastin

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Nailon

OMINAISUUDET Erittäin kestävä, pitävä ote, hyvä istuvuus, lämmin

VUORI Talvivuori

Viileä Kylmä Erittäin kylmä

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Pimeät ympäristöt, kylmät ympäristöt

VUOREN MATERIAALI Fleece KIINNITYS Resori

HUOMIOVÄRI

VÄRI Vihreä huomioväri, valkoinen

ERITTÄIN KULUTUSKESTÄVÄ

KOKO (EU) 8, 10 PITUUS 260-280 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2221X

TEGERA® 203 Nahkakäsine, talvivuori, 1,0-1,1 mm naudan pintanahka, puuvilla, fleece, Cat. II, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, raskaat työt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Naudan pintanahka

KUVAUS Vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Puuvilla, naudan pintanahka

OMINAISUUDET Kestävä, hyvä istuvuus, mukava, lämmin

VUORI Talvivuori

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Ulkokäyttö, kylmät ympäristöt

VUOREN MATERIAALI Fleece KIINNITYS Resori VÄRI Musta, beige KOKO (EU) 8, 9, 10, 11 PITUUS 260-280 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Koukku kortilla

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3122X

106

Viileä Kylmä Erittäin kylmä


SUOJA TERMISILTÄ VAAROILTA: KYLMYYS / KYLMÄT JA KUIVAT YMPÄRISTÖT

TEGERA® 377 Nahkakäsine, talvivuori, 0,7-0,8 mm sian pintanahka, puuvilla, tekoturkis, Cat. II, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, raskaat työt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Sian pintanahka KÄMMENSELÄN MATERIAALI Puuvilla

KUVAUS Vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa

VUORI Talvivuori

OMINAISUUDET Lämmin

VUOREN MATERIAALI Tekoturkis

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kylmät ympäristöt

KIINNITYS Resori

Viileä Kylmä Erittäin kylmä

VÄRI Musta, valkoinen KOKO (EU) 8, 10, 11 PITUUS 270-290 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Koukku kortilla

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3111X

EN 511:2006 12X

TEGERA 10 ®

Nahkakäsine, talvivuori, 0,7-0,8 mm pukin pintanahka, tekoturkis, Cat. II, vettähylkivää nahkaa, raskaat työt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Pukin pintanahka

Viileä Kylmä Erittäin kylmä

KUVAUS Vettähylkivää nahkaa

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Pukin pintanahka VUORI Talvivuori

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, kestävä, erittäin mukava, lämmin ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kylmät ympäristöt, kosteat ympäristöt

VUOREN MATERIAALI Tekoturkis VÄRI Valkoinen, musta KOKO (EU) 11 PITUUS 270 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2322X

EN 511:2006 32X

TEGERA® 206 Nahkakäsine, talvivuori, 1,0-1,1 mm naudan pintanahka, puuvilla, Thinsulate™ 40g, Cat. II, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, raskaat työt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Naudan pintanahka

KUVAUS Vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Puuvilla, naudan pintanahka

OMINAISUUDET Kestävä, lämmin

VUORI Talvivuori

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Ulkokäyttö, kylmät ympäristöt

VUOREN MATERIAALI Thinsulate™ 40g KIINNITYS Resori VÄRI Sininen, beige KOKO (EU) 8, 10, 11 PITUUS 240-280 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Koukku kortilla

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3132X

107

Viileä Kylmä Erittäin kylmä

Kylmä

Cat. II


SUOJA TERMISILTÄ VAAROILTA: KYLMYYS / KYLMÄT JA KOSTEAT YMPÄRISTÖT

TEGERA® 9122 Synteettinen käsine, talvivuori, 0,7 mm Microthan®+, kuvioitu kämmen, polyesteri, fleece, Cat. II, ei sisällä kromia, vettähylkivä, yleistyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Microthan®+ KÄMMENSELÄN MATERIAALI Polyesteri VUORI Talvivuori VUOREN MATERIAALI Fleece KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen KIINNITYS Tarraranneke VÄRI Musta, harmaa, keltainen PITUUS 242-282 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Koukku kortilla

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

KUVAUS Ei sisällä kromia, vahvike etusormessa, vahvistetut saumat, vahvikkeet sormenpäissä, nivelletyt sormet, erikoissuunniteltu peukalo-osa, vettähylkivä, ergonomisesti muotoiltu, heijastin, yksityiskohtainen suunnittelu OMINAISUUDET Joustava, erittäin kestävä, erinomainen pito, erinomainen istuvuus, erittäin mukava ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Pimeät ympäristöt, liukkaat ympäristöt, kuivat ympäristöt, kylmät ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt

KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11

EN 388:2016 2121X

Kylmä

Synteettinen käsine, talvivuori, 0,7 mm Microthan®+, kuvioitu kämmen, polyesteri, fleece, Cat. II, ei sisällä kromia, vettähylkivä, yleistyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Microthan®+ VUORI Talvivuori VUOREN MATERIAALI Fleece KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen VÄRI Musta, harmaa, keltainen KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Koukku kortilla

EN 388:2016 2232X

Viileä Kylmä Erittäin kylmä

VETTÄHYLKIVÄ ERITTÄIN HYVÄ TARTUNTAOTE ERITTÄIN KULUTUSKESTÄVÄ

EN 511:2006 120

TEGERA® 145 Nahkakäsine, talvivuori, 0,8-1,0 mm pukin pintanahka, tekoturkis, Cat. II, vettähylkivää nahkaa, raskaat työt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Pukin pintanahka

KUVAUS Vettähylkivää nahkaa, heijastin

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Pukin pintanahka

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Ulkokäyttö, kylmät ympäristöt, kosteat ympäristöt

VUORI Talvivuori

ERITTÄIN KULUTUSKESTÄVÄ

KUVAUS Ei sisällä kromia, vahvike etusormessa, vahvistettu kämmenosa, vahvistetut saumat, vahvikkeet sormenpäissä, topattu kämmenosa, nivelletyt sormet, erikoissuunniteltu peukalo-osa, vettähylkivä, ergonomisesti muotoiltu, heijastin, yksityiskohtainen suunnittelu

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Pimeät ympäristöt, liukkaat ympäristöt, kuivat ympäristöt, puhtaat ympäristöt, kylmät ympäristöt, märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

PITUUS 230-275 mm

EN 420:2003 + A1:2009

ERITTÄIN HYVÄ TARTUNTAOTE

OMINAISUUDET Joustava, erittäin kestävä, erinomainen pito, erinomainen istuvuus, erittäin mukava

KIINNITYS Resori

Cat. II

VETTÄHYLKIVÄ

EN 511:2006 01X

TEGERA® 9112

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Polyesteri

Viileä Kylmä Erittäin kylmä

Viileä Kylmä Erittäin kylmä

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, lämmin

VUOREN MATERIAALI Tekoturkis KIINNITYS Resori VÄRI Musta KOKO (EU) 10

VETTÄHYLKIVÄ

PITUUS 280 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3342X

108


SUOJA TERMISILTÄ VAAROILTA: KYLMYYS / KYLMÄT JA KOSTEAT YMPÄRISTÖT Viileä Kylmä Erittäin kylmä

TEGERA® 682A Synteettinen käsine, lateksi, 3/4-pinnoitettu, akryyli, 10 gg, mikrokarhennus, Cat. II, huomioväri, vettä- ja öljyähylkivä pinnoite, yleistyöt MATERIAALI Akryyli, 10 gg PINNOITE 3/4-pinnoitettu

KUVAUS Huomioväri, vettä- ja öljyähylkivä pinnoite

PINNOITUSMATERIAALI Lateksi

OMINAISUUDET Kestävä, pitävä ote, lämmin

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Mikrokarhennus

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kylmät ympäristöt, märät ympäristöt

VÄRI Oranssi huomioväri, harmaa

VETTÄ- JA ÖLJYÄHYLKIVÄ PINNOITE

KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 240-280 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Koukku kortilla

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2232X

EN 511:2006 02X

TEGERA® 683A Synteettinen käsine, nitriili, 3/4-pinnoitettu, akryyli, polyesteri, 10 gg, 13 gg, mikrokarhennus, Cat. II, huomioväri, vettä- ja öljyähylkivä pinnoite, yleistyöt MATERIAALI Akryyli, polyesteri, 10 gg, 13 gg

Viileä Kylmä Erittäin kylmä

KUVAUS Huomioväri, vettä- ja öljyähylkivä pinnoite

PINNOITE 3/4-pinnoitettu PINNOITUSMATERIAALI Nitriili KÄMMENPUOLEN RAKENNE Mikrokarhennus VÄRI Keltainen huomioväri, musta KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 240-280 mm

OMINAISUUDET Pitävä ote öljyisissä ympäristöissä, lämmin ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Ulkokäyttö, kuivat ympäristöt, kylmät ympäristöt, märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt

VETTÄ- JA ÖLJYÄHYLKIVÄ PINNOITE

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Koukku kortilla

HUOMIOVÄRI

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3231X

EN 511:2006 02X

SUOJA TERMISILTÄ VAAROILTA: KYLMYYS / KYLMÄT JA MÄRÄT YMPÄRISTÖT

TEGERA® 9128 Synteettinen käsine, talvivuori, 0,7 mm Microthan®+, kuvioitu kämmen, polyesteri, fleece, Thinsulate™ 40g, Cat. II, ei sisällä kromia, huomioväri, vedenpitävä, yleistyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Microthan®+ KÄMMENSELÄN MATERIAALI Polyesteri VUORI Talvivuori VUOREN MATERIAALI Fleece, Thinsulate™ 40g KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen KIINNITYS Resori

OMINAISUUDET Joustava, kestävä, erinomainen pito, erinomainen istuvuus, erittäin mukava

VÄRI Keltainen huomioväri, musta KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 PITUUS 240-275 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Koukku kortilla

aquathan Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

KUVAUS Kosketusnäytöille, ei sisällä kromia, huomioväri, vahvike etusormessa, vahvistetut saumat, vahvikkeet sormenpäissä, nivelletyt sormet, erikoissuunniteltu peukalo-osa, rystysuoja, tuulenpitävä, vedenpitävä, ergonomisesti muotoiltu, heijastin, yksityiskohtainen suunnittelu

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Pimeät ympäristöt, tuuliset ympäristöt, liukkaat ympäristöt, kuivat ympäristöt, kylmät ympäristöt, märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

®

EN 388:2016 1121X

EN 511:2006 111

109

Viileä Kylmä Erittäin kylmä

VESITIIVIS KOSKETUSNÄYTTÖOMINAISUUS HUOMIOVÄRI ERITTÄIN HYVÄ TARTUNTAOTE

Kylmä

Cat. II


SUOJA TERMISILTÄ VAAROILTA: KYLMYYS / KYLMÄT JA MÄRÄT YMPÄRISTÖT

TEGERA® 9126 Synteettinen käsine, talvivuori, 0,7 mm Microthan®+, kuvioitu kämmen, polyesteri, fleece, Cat. II, ei sisällä kromia, vedenpitävä, yleistyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Microthan®+ KÄMMENSELÄN MATERIAALI Polyesteri VUORI Talvivuori VUOREN MATERIAALI Fleece KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen VÄRI Musta, harmaa, keltainen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Pimeät ympäristöt, tuuliset ympäristöt, liukkaat ympäristöt, kuivat ympäristöt, kylmät ympäristöt, märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

KOKO (EU) 8, 9, 10, 11 PITUUS 260-295 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Koukku kortilla

Cat. II

KUVAUS Ei sisällä kromia, vahvike etusormessa, vahvistetut saumat, vahvikkeet sormenpäissä, nivelletyt sormet, erikoissuunniteltu peukaloosa, tuulenpitävä, vedenpitävä, Sympatexkalvo, ergonomisesti muotoiltu, heijastin, yksityiskohtainen suunnittelu OMINAISUUDET Joustava, erittäin kestävä, erinomainen pito, erittäin mukava

KIINNITYS Resori

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2121X

Kylmä

Synteettinen käsine, talvivuori, 0,7 mm Microthan®+, kuvioitu kämmen, polyesteri, fleece, Thinsulate™ 100g, Cat. II, ei sisällä kromia, vedenpitävä, yleistyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Microthan®+ VUORI Talvivuori VUOREN MATERIAALI Fleece, Thinsulate™ 100g KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen VÄRI Harmaa, musta, keltainen PITUUS 240-295 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Koukku kortilla

aquathan

®

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2121X

Viileä Kylmä Erittäin kylmä

uutuus

KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Laadukas pukin pintanahka KÄMMENSELÄN MATERIAALI Spandex VUORI Talvivuori VUORIN MATERIAALI Fleece, Thinsulate™ 40g KIINNITYS Resori VÄRI Keltainen huomioväri, musta KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12 PITUUS 240-275 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/36

VESITIIVIS ERITTÄIN HYVÄ TARTUNTAOTE ERITTÄIN KULUTUSKESTÄVÄ

EN 511:2006 221

Nahkakäsine, talvivuori, 0,7 mm laadukas pukin pintanahka, spandex, fleece, Thinsulate™ 40g, Cat. II, vahvike etusormessa, huomioväri, vedenpitävä, heijastin, yleistyöt

ESILLEPANO Koukku kortilla

ERITTÄIN KULUTUSKESTÄVÄ

KUVAUS Ei sisällä kromia, vahvike etusormessa, vahvistetut saumat, vahvikkeet sormenpäissä, nivelletyt sormet, erikoissuunniteltu peukaloosa, tuulenpitävä, vedenpitävä, kosteutta kestävä, ergonomisesti muotoiltu, heijastin, yksityiskohtainen suunnittelu

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Pimeät ympäristöt, tuuliset ympäristöt, liukkaat ympäristöt, kuivat ympäristöt, puhtaat ympäristöt, kylmät ympäristöt, märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

TEGERA® 7798

ERITTÄIN HYVÄ TARTUNTAOTE

OMINAISUUDET Erittäin kestävä, erinomainen pito, hyvä istuvuus, erittäin mukava

KIINNITYS Resori

Cat. II

VESITIIVIS

EN 511:2006 111

TEGERA® 9113

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Polyesteri

Viileä Kylmä Erittäin kylmä

Viileä Kylmä Erittäin kylmä

KUVAUS Kosketusnäytöille, huomioväri, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä, vahvike peukalossa, erikoissuunniteltu peukalo-osa, vedenpitävä, heijastin, yksityiskohtainen suunnittelu, elastinen OMINAISUUDET Joustava, kestävä, erinomainen pito, erinomainen istuvuus, erittäin mukava ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Pimeät ympäristöt, tuuliset ympäristöt, liukkaat ympäristöt, kuivat ympäristöt, kylmät ympäristöt, märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

VESITIIVIS KOSKETUSNÄYTTÖOMINAISUUS ERINOMAINEN ISTUVUUS HUOMIOVÄRI

aquathan

®

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2111X

EN 511:2006 111

110


SUOJA TERMISILTÄ VAAROILTA: KYLMYYS / KYLMÄT JA MÄRÄT YMPÄRISTÖT

TEGERA® 7795

uutuus

Nahkakäsine, 0,7-0,8 mm pukin pintanahka, spandex, Thinsulate™ 40g, Cat. II, vedenpitävä, talvivuori, yleistyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Pukin pintanahka KÄMMENSELÄN MATERIAALI Spandex VUORIN MATERIAALI Thinsulate™ 40g KIINNITYS Resori VÄRI Valkoinen, harmaa KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12

KUVAUS Vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä, vahvike peukalossa, erikoissuunniteltu peukalo-osa, vedenpitävä OMINAISUUDET Erittäin hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, pitävä ote, erinomainen istuvuus, erittäin mukava, lämmin ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kylmät ympäristöt, märät ympäristöt

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/36 ESILLEPANO Koukku kortilla

VESITIIVIS ERINOMAINEN ISTUVUUS

®

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2111X

EN 511:2006 111

TEGERA® 295 Nahkakäsine, 0,7-0,8 mm pukin pintanahka, spandex, Thinsulate™ 40g, Cat. II, vedenpitävä, talvivuori, yleistyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Pukin pintanahka

KUVAUS Vahvikkeet sormissa ja peukalossa, vedenpitävä

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Spandex

OMINAISUUDET Erittäin hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, pitävä ote, erinomainen istuvuus, erittäin mukava, lämmin

VUOREN MATERIAALI Thinsulate™ 40g KIINNITYS Resori VÄRI Valkoinen, harmaa, sininen KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Viileä Kylmä Erittäin kylmä

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kylmät ympäristöt, märät ympäristöt

VESITIIVIS

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60

JOUSTAVA

ESILLEPANO Koukku kortilla

ERINOMAINEN ISTUVUUS

aquathan

®

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2121X

EN 511:2006 121

TEGERA® 292 Nahkakäsine, täysvuori, 0,7-0,8 mm pukin pintanahka, spandex, Thinsulate™ 40g, Cat. II, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, yleistyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Pukin pintanahka

KUVAUS Vahvikkeet sormissa ja peukalossa, vedenpitävä

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Spandex

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, hyvä istuvuus, lämmin

VUORI Täysvuori VUOREN MATERIAALI Thinsulate™ 40g KIINNITYS Resori VÄRI Valkoinen, harmaa, sininen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Ulkokäyttö, märät ympäristöt

KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

VESITIIVIS

PITUUS 260-280

JOUSTAVA

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60

ERINOMAINEN ISTUVUUS

ESILLEPANO Koukku kortilla

aquathan

®

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

Viileä Kylmä Erittäin kylmä

EN 388:2016 2111X

EN 511:2006 111

111

Kylmä

aquathan

Viileä Kylmä Erittäin kylmä


SUOJA TERMISILTÄ VAAROILTA: KYLMYYS / KYLMÄT JA MÄRÄT YMPÄRISTÖT

TEGERA® 293 Nahkakäsine, talvivuori, 0,7-0,8 mm pukin pintanahka, polyesteri, Thinsulate™ 40g, Cat. II, huomioväri, tuulen ja vedenpitävä kämmenselkä, vedenpitävä, yleistyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Pukin pintanahka

KUVAUS Huomioväri, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, vedenpitävä

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Polyesteri

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, erittäin hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, pitävä ote, erinomainen istuvuus, erittäin mukava, lämmin

VUORI Talvivuori VUOREN MATERIAALI Thinsulate™ 40g KIINNITYS Resori VÄRI Keltainen huomioväri, musta, valkoinen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Pimeät ympäristöt, tuuliset ympäristöt, kylmät ympäristöt, märät ympäristöt

KOKO (EU) 8, 9, 10, 11, 12

Viileä Kylmä Erittäin kylmä

VESITIIVIS

PITUUS 250-285 mm

JOUSTAVA

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60

ERINOMAINEN ISTUVUUS

ESILLEPANO Koukku kortilla

aquathan

®

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2111X

EN 511:2006 121

SUOJA TERMISILTÄ VAAROILTA: KYLMYYS / ERITTÄIN KYLMÄT JA KUIVAT YMPÄRISTÖT

Kylmä

TEGERA® 57 Nahkakäsine, talvivuori, 1,0-1,2 mm härän pintanahka, puuvilla, fleece, Cat. II, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, raskaat työt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Härän pintanahka

KUVAUS Vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Puuvilla

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, kestävä, pitävä ote, hyvä istuvuus, mukava, lämmin

VUORI Talvivuori VUOREN MATERIAALI Fleece VÄRI Harmaa, valkoinen

Viileä Kylmä Erittäin kylmä

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Ulkokäyttö, kylmät ympäristöt

KOKO (EU) 8, 10, 11 PITUUS 255-270 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2222X

EN 511:2006 11X

SUOJA TERMISILTÄ VAAROILTA: KYLMYYS / ERITTÄIN KYLMÄT JA KOSTEAT YMPÄRISTÖT

TEGERA® 56 Nahkakäsine, talvivuori, 1,2-1,4 mm laadukasta härän pintanahka, puuvilla, fleece, Cat. II, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, vettähylkivä kämmenosa, raskaat työt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Laadukasta härän pintanahka

KUVAUS Vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, vedenpitävä kämmenosa

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Puuvilla

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, joustava, erittäin kestävä, pitävä ote, hyvä istuvuus, mukava, lämmin

VUORI Talvivuori VUOREN MATERIAALI Fleece KIINNITYS Resori VÄRI Harmaa, valkoinen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Ulkokäyttö, kylmät ympäristöt, märät ympäristöt

KOKO (EU) 8, 10, 11 PITUUS 245-295 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2221X

EN 511:2006 12X

112

Viileä Kylmä Erittäin kylmä

VETTÄ HYLKIVÄ KÄMMENPUOLI


SUOJA TERMISILTÄ VAAROILTA: KYLMYYS / ERITTÄIN KYLMÄT JA MÄRÄT YMPÄRISTÖT

TEGERA® 7797

uutuus

Nahkakäsine, talvivuori, 0,7-0,9 mm laadukas pukin pintanahka, neopreeni, Cat. II, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, vettähylkivä, yleistyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Laadukas pukin pintanahka KÄMMENSELÄN MATERIAALI Neopreeni, laadukas pukin pintanahka

KUVAUS Vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä, vahvike peukalossa, nivelletyt sormet, erikoissuunniteltu peukalo-osa, vettähylkivä, kosteutta kestävä, heijastin OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, pitävä ote, erinomainen istuvuus, erittäin mukava, lämmin

VUORI Talvivuori KIINNITYS Tarraranneke VÄRI Musta

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kylmät ympäristöt, märät ympäristöt, kosteat ympäristöt

KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12 PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 3/36

Viileä Kylmä Erittäin kylmä

ESILLEPANO Koukku kortilla

VETTÄHYLKIVÄ NAHKA PARASTA LAATUA VAHVISTETTU KÄMMENPUOLI

®

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

TEGERA® 7794

EN 388:2016 2222X

EN 511:2006 220

uutuus

Nahkakäsine, talvivuori, 0,7 -0,9 mm laadukas pukin pintanahka, polyesteri, fleece, Thinsulate™ 150g, Cat. II, vedenpitävä, vedenpitävä kämmenselkä, heijastin, yleistyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Laadukas pukin pintanahka

KUVAUS Erikoissuunniteltu peukalo-osa, Thinsulate™ kylmäeristys, vedenpitävä, heijastin

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Polyesteri

OMINAISUUDET Kestävä, pitävä ote, hyvä istuvuus, erittäin mukava, lämmin

VUORI Talvivuori VUOREN MATERIAALI Fleece, Thinsulate™ 150g KIINNITYS Nauhalukko VÄRI Musta, harmaa KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Pimeät ympäristöt, tuuliset ympäristöt, kylmät ympäristöt, märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

PITUUS 258-310 mm

Viileä Kylmä Erittäin kylmä

VESITIIVIS

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 3/36 ESILLEPANO Koukku kortilla

aquathan

®

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3121X

EN 511:2006 321

Viileä Kylmä Erittäin kylmä

TEGERA 297 ®

Nahkakäsine, talvivuori, 0,7-0,8 mm pukin pintanahka, neopreeni, spandex, Thinsulate™ 100g, Cat. II, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, vedenpitävä, yleistyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Pukin pintanahka KÄMMENSELÄN MATERIAALI Neopreeni, spandex VUORI Talvivuori VUOREN MATERIAALI Thinsulate™ 100g KIINNITYS Tarraranneke VÄRI Sininen, musta, valkoinen

KUVAUS Vahvikkeet sormissa ja peukalossa, nivelletyt sormet, vedenpitävä, kosteutta kestävä OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, pitävä ote, erinomainen istuvuus, erittäin mukava, lämmin ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kylmät ympäristöt, märät ympäristöt, kosteat ympäristöt

KOKO (EU) 8, 9, 10, 11 PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Koukku kortilla

aquathan

®

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2111X

EN 511:2006 111

113

VESITIIVIS

Kylmä

aquathan


SUOJA TERMISILTÄ VAAROILTA: KYLMYYS / ERITTÄIN KYLMÄT JA MÄRÄT YMPÄRISTÖT

TEGERA® 296 Nahkakäsine, talvivuori, 0,7-0,8 mm naudan pintanahka, neopreeni, polyesteri, Thinsulate™ 150g, Cat. II, tuulen ja vedenpitävä kämmenselkä, vedenpitävä, yleistyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Naudan pintanahka

Viileä Kylmä Erittäin kylmä

KUVAUS Erikoispitkä, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, nivelletyt sormet, tuulen- ja vedenpitävä kämmenselkä, vedenpitävä

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Neopreeni, polyesteri

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, pitävä ote, erinomainen istuvuus, erittäin mukava, lämmin

VUORI Talvivuori VUOREN MATERIAALI Thinsulate™ 150g

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Tuuliset ympäristöt, kylmät ympäristöt, märät ympäristöt, vaativa ympäristö

KIINNITYS Resori VÄRI Musta, valkoinen

VESITIIVIS

KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12 PITUUS 255-310 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Koukku kortilla

aquathan

®

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2122X

EN 511:2006 231

TEGERA® 299 Kylmä

Nahkakäsine, talvivuori, 0,7-0,8 mm naudan pintanahka, neopreeni, polyesteri, Thinsulate™ 150g, Cat. II, huomioväri, tuulen ja vedenpitävä kämmenselkä, vedenpitävä, yleistyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Naudan pintanahka

Viileä Kylmä Erittäin kylmä

KUVAUS Erikoispitkä, huomioväri, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, nivelletyt sormet, tuulenja vedenpitävä kämmenselkä, vedenpitävä

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Neopreeni, polyesteri

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, pitävä ote, erinomainen istuvuus, erittäin mukava, lämmin

VUORI Talvivuori VUOREN MATERIAALI Thinsulate™ 150g

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Pimeät ympäristöt, tuuliset ympäristöt, kylmät ympäristöt, märät ympäristöt

KIINNITYS Resori VÄRI Vihreä huomioväri, musta, valkoinen KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12

VESITIIVIS

PITUUS 255-310 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Koukku kortilla

aquathan

®

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2122X

EN 511:2006 231

TEGERA® 191 Nahkakäsine, talvivuori, 0,9 - 1,3 mm laadukas naudan pintanahka, Thinsulate™ 200g, Cat. II, vahvistettu peukalo, vedenpitävä, yleistyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Laadukas naudan pintanahka

KUVAUS Erikoispitkä, vahvike peukalossa, vedenpitävä

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Laadukas naudan pintanahka

OMINAISUUDET Hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, pitävä ote, erinomainen istuvuus, erittäin lämmin

VUORI Talvivuori VUOREN MATERIAALI Thinsulate™ 200g KIINNITYS Nauhalukko VÄRI Musta, valkoinen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Ulkokäyttö, kylmät ympäristöt, märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, vaativa ympäristö

KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12

VESITIIVIS

PITUUS 342-396 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 3/30 ESILLEPANO Koukku kortilla

aquathan

®

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

Viileä Kylmä Erittäin kylmä

EN 388:2016 2232X

EN 511:2006 331

114


SUOJA TERMISILTÄ VAAROILTA: KYLMYYS / ERITTÄIN KYLMÄT JA MÄRÄT YMPÄRISTÖT

TEGERA® 595 Nahkakäsine, talvivuori, 0,9 - 1,3 mm laadukas naudan pintanahka, Thinsulate™ 200g, Cat. II, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, vedenpitävä, yleistyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Laadukas naudan pintanahka

KUVAUS Erikoispitkä, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, vedenpitävä

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Laadukas naudan pintanahka

OMINAISUUDET Hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, pitävä ote, erinomainen istuvuus, erittäin mukava, erittäin lämmin

VUORI Talvivuori VUOREN MATERIAALI Thinsulate™ 200g KIINNITYS Nauhalukko VÄRI Valkoinen, musta

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Ulkokäyttö, kylmät ympäristöt, märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, vaativa ympäristö

Viileä Kylmä Erittäin kylmä

VESITIIVIS

KOKO (EU) 8, 9, 10, 11, 12 PITUUS 342-396 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 3/30 ESILLEPANO Koukku kortilla ®

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3232X

EN 511:2006 331

Kylmä

aquathan

115


SUOJA TERMISILTÄ VAAROILTA: KUUMUUS Suoja kuumuudelta

Kosketuslämpö < 100 °C

Kosketuslämpö < 250 °C Vettä- ja öljyähylkivä

Vettä ja öljyä hylkivä kämmenpuoli

Kosketuslämpö < 500 °C

Vettä ja öljyä hylkivä kämmenpuoli

Viiltosuoja (s.78) Yleistyöt (s. 117) 32 Nahka

169 Nahka

139 Nahka

256 Nahka

666 Neopreeni

CUT B

CUT B

CUT B

CUT B

CUT C

Raskaat työt

987 Nitriili Para-aramidi CUT F

484 Puuvilla Nitriilinäppylät

Mekaaninen suoja Raskaat työt (s. 75)

(s. 118)

88800 Nahka Tarranauhakiinnitys

17 Nahka

Hitsauskäsineet Hitsaus ja kuumuus

Tarkkuustyöt (s. 119) 11CVA Nahka

126A Nahka

130A Nahka

118A Nahka

Ei sisällä kromia Vettä ja öljyä hylkivä kämmenpuoli

Yleistyöt (s. 122) 134 Nahka

132A Nahka

CUT C

CUT C

8 Nahka

Raskaat työt (s. 121) 19 Nahka

585 Nahka CUT 3

116

464 Nitriili Puuvilla

494 Neopreeni CUT C


KÄSINEET KUUMUUTTA VASTAAN Valikoimassamme on runsaasti erilaisia, kuumuudelta suojaavia käsineitä. Käsineet ovat kulutuksen kestäviä, hyvin istuvia ja materiaalit eivät ole helposti syttyviä. Nahka on parkittu, jotta se kestää korkeita lämpötiloja kutistumatta tai kovettumatta. Käsineitä saa sekä vuorillisina että vuorettomina, joten ne soveltuvat erilaisiin käyttökohteisiin.

SUOJA TERMISILTÄ VAAROILTA: KUUMUUS / YLEISTYÖT

TEGERA® 32 Lämpösuojakäsine, täysvuori, 0,7-0,8 mm laadukas pukin pintanahka, naudan pintanahka, viiltosuojaluokka B, KEVLAR® fiber, Cat. II, vahvike etusormessa, vettä ja öljyä hylkivää, yleistyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Laadukas pukin pintanahka KÄMMENSELÄN MATERIAALI Naudan pintanahka VUORI Täysvuori VUOREN MATERIAALI KEVLAR fiber ®

KIINNITYS Resori

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus KUVAUS Viiltosuoja EN 388:2016 tason B mukaan, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, vahvike etusormessa, vahvistetut saumat, vahvike peukalossa, vettä ja öljyä hylkivää, palosuojakäsitelty, kestää hitsauskipinöitä ja hiontaroiskeita

VETTÄ JA ÖLJYÄ HYLKIVÄ

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, kestävä, erinomainen istuvuus

VÄRI Ruskea, musta KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3X33B

Hitsaus ja kuumuus

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

PITUUS 250-290 mm

Cat. II

CUT B

EN 407:2004 41224X

CUT B

TEGERA® 169 Lämpösuojakäsine, täysvuori, 0,7-0,8 mm naudan haljasnahka, puuvilla, viiltosuojaluokka B, KEVLAR® fiber, Cat. II, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, vettähylkivää nahkaa, yleistyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Naudan haljasnahka KÄMMENSELÄN MATERIAALI Puuvilla VUORI Täysvuori VUOREN MATERIAALI KEVLAR® fiber

KUVAUS Viiltosuoja EN 388:2016 tason B mukaan, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, vahvike etusormessa, vahvistetut saumat, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, vettä ja öljyä hylkivää OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, kestävä, hyvä istuvuus

KIINNITYS Resori VÄRI Musta, ruskea

VETTÄ JA ÖLJYÄ HYLKIVÄ

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Lämpimät ympäristöt, kosteat ympäristöt, vaativa ympäristö

KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 PITUUS 250-300 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3X22B

EN 407:2004 41214X

EN 1149-2:1997 R:4,29x10¹⁰Ω

CUT B

TEGERA® 139 Lämpösuojakäsine, täysvuori, 0,9-1,1 mm naudan haljasnahka, puuvilla, viiltosuojaluokka B, KEVLAR® fiber, Cat. III, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, yleistyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Naudan haljasnahka KÄMMENSELÄN MATERIAALI Puuvilla VUORI Täysvuori VUOREN MATERIAALI KEVLAR® fiber

KUVAUS Viiltosuoja EN 388:2016 tason B mukaan, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, heijastin OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, kestävä, hyvä istuvuus

KIINNITYS Resori VÄRI Musta, keltainen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Lämpimät ympäristöt, vaativa ympäristö

KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 PITUUS 265-305 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4X44B

EN 407:2004 41324X

EN 1149-2:1997 R:1,34x10¹⁰Ω

117


SUOJA TERMISILTÄ VAAROILTA: KUUMUUS / YLEISTYÖT

TEGERA® 484 Lämpösuojakäsine, puuvilla, nitriili-näppylät, näppyläkuvioitu, Cat. II, kestää kosketuslämpöä jopa 250°C saakka, erikoispitkä, yleistyöt MATERIAALI Puuvilla, nitriili-näppylät

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 250°C saakka

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Näppyläkuvioitu

OMINAISUUDET Kestävä, pitävä ote

VÄRI Punainen, valkoinen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Lämpimät pinnat, lämpimät ympäristöt

KOKO (EU) 10 PITUUS 350mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/72 ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 1232X

EN 407:2004 02XXXX

SUOJA TERMISILTÄ VAAROILTA: KUUMUUS / RASKAAT TYÖT

TEGERA® 17 Lämpösuojakäsine, täysvuori, 1,2-1,4 mm laadukas naudan haljasnahka, jersey, Cat. II, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, vahvistetut saumat, raskaat työt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Laadukas naudan haljasnahka

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Laadukas naudan haljasnahka

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, vahvistetut saumat, palosuojakäsitelty, kestää hitsauskipinöitä ja hiontaroiskeita

VUORI Täysvuori VUOREN MATERIAALI Jersey

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

ERITTÄIN KULUTUSKESTÄVÄ

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, erittäin kestävä, hyvä istuvuus

KIINNITYS Resori

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Lämpimät ympäristöt, vaativa ympäristö

VÄRI Keltainen Hitsaus ja kuumuus

KOKO (EU) 8, 10, 11 PITUUS 240-280 mm

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3143X

EN 407:2004 413X4X

TEGERA® 464 Lämpösuojakäsine, nitriili, puuvilla, Cat. II, kestää kosketuslämpöä jopa 250°C saakka, erikoispitkä, raskaat työt MATERIAALI Puuvilla

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60

MATERIAALI Nitriili

ESILLEPANO Pussipakattu

VÄRI Harmaa

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso

KOKO (EU) 9, 10, 11 PITUUS 350 mm

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3232X

EN 407:2004 X2XXXX

TEGERA® 494 Kemikaalisuojakäsine, talvivuori, 0,5* mm neopreeni, tarttumapinta rypistetty, Cat. III, kestää kosketuslämpöä jopa 500°C saakka, erikoispitkä, ei sisällä lateksia, raskaat työt PINNOITUSMATERIAALI Neopreeni

KUVAUS Suojaus kemikaaleja vastaan, kestää kosketuslämpöä jopa 500°C saakka, erikoispitkä, ei sisällä lateksia

PAKSUUS 0,5* mm VUORI Talvivuori KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tarttumapinta rypistetty VÄRI Musta KOKO (EU) 10 PITUUS 450 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/36 AQL 0.65

OMINAISUUDET Erittäin kestävä, pitävä ote, lämmin ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Vaarallisten kemikaalien ympäristöt, mikrobiologisesti vaaralliset ympäristöt, terveydelle vaaralliset alueet, syövyttävät ympäristöt, kylmät ympäristöt, lämpimät ympäristöt, kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

ESILLEPANO Pussipakattu

Cat. III EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3X22C

EN 407:2004 34334X

EN 511:2006 221

118

EN ISO 374-1:2016/Type B AJK

EN ISO 374-5:2016


HITSAUSKÄSINEET Hitsauskäsineet ovat tavallisia kuumuudelta suojaavia käsineitä pitemmät. Testattu standardin EN 12477:2001 + A1:2005 mukaisesti. Käsineet luokitellaan EN 388- ja EN 407 -standardien mukaisten testien tulosten perusteella luokan A tai luokan B käsineiksi: • Tyypin A käsineissä suoja on suurempi, mutta ne joustavat vähemmän. • Tyypin B käsineissä suoja on pienempi, mutta ne joustavat enemmän.

SUOJA TERMISILTÄ VAAROILTA: KUUMUUS / HITSAUS / TARKKUUSTYÖT

TEGERA® 11CVA

KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Laadukas pukin pintanahka KÄMMENSELÄN MATERIAALI Laadukas pukin pintanahka KIINNITYS Resori

Hitsaus ja kuumuus

Hitsaus- ja lämpösuojakäsine, 0,7-0,8 mm laadukas pukin pintanahka, Cat. II, vahvistetut saumat, ei sisällä kromia, yleistyöt KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, parkittu käyttämättä kromia, vahvistetut saumat, vettähylkivää nahkaa OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, hyvä istuvuus

EI SISÄLLÄ KROMIA

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Lämpimät pinnat, likaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

VÄRI Keltainen, valkoinen KOKO (EU) 8, 10, 11 PITUUS 320-350 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/60 ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3121X

EN 407:2004 412X4X

EN 12477:2001 + A1:2005

Type B

EN 1149-2:1997 R:0.38x10⁶Ω

TEGERA® 126A Hitsaus- ja lämpösuojakäsine, vuoriton, 0,7-0,8 mm laadukas pukin pintanahka, Cat. II, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, vahvistetut saumat, asennustyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Laadukas pukin pintanahka KÄMMENSELÄN MATERIAALI Laadukas pukin pintanahka VUORI Vuoriton KIINNITYS Resori VÄRI Valkoinen, keltainen KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11

ERITTÄIN HYVÄ SORMENPÄÄTUNTUMA

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, vahvike etusormessa, vahvistetut saumat OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, erittäin hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, erinomainen istuvuus

TIG-HITSAUKSEEN

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Ympärivuotinen käyttö, lämpimät ympäristöt, likaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

PITUUS 310-350 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/60 ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2111X

EN 407:2004 412X4X

EN 12477:2001 + A1:2005

119

Type B

EN 1149-2:1997 R:2.55x10⁵Ω


SUOJA TERMISILTÄ VAAROILTA: KUUMUUS / HITSAUS / TARKKUUSTYÖT

TEGERA® 130A Hitsaus- ja lämpösuojakäsine, vuoriton, 0,7-0,9 mm pukin pintanahka, Cat. II, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, vahvike etusormessa, vahvistetut saumat, yleistyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Pukin pintanahka KÄMMENSELÄN MATERIAALI Pukin pintanahka VUORI Vuoriton VÄRI Valkoinen, keltainen KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, hyvä istuvuus

PITUUS 300-350 mm

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Lämpimät ympäristöt, likaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/60 ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, vahvike etusormessa, saumoissa lyhytaikaisesti 427° C -astetta ja pitkäaikaisesti 204° C -astetta kestävää KEVLAR®-kuitua, palosuojakäsitelty, kestää hitsauskipinöitä ja hiontaroiskeita

EN 388:2016 3111X

EN 407:2004 412X4X

EN 12477:2001 + A1:2005

Type B

EN 1149-2:1997 R:11,09x10⁶Ω

Type B

EN 1149-2:1997 R:12.21x10⁶Ω

TEGERA® 118A Hitsaus- ja lämpösuojakäsine, vuoriton, 0,7-0,8 mm pukin pintanahka, naudan haljasnahka, Cat. II, vahvistetut saumat, kestää hitsauskipinöitä ja hiontaroiskeita, yleistyöt Hitsaus ja kuumuus

KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Pukin pintanahka

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, vahvike etusormessa, vahvistetut saumat, kestää hitsauskipinöitä ja hiontaroiskeita

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Naudan haljasnahka

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, hyvä istuvuus

VUORI Vuoriton KIINNITYS Resori

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Ympärivuotinen käyttö, lämpimät ympäristöt, likaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

VÄRI Keltainen, valkoinen KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12 PITUUS 310-360 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/60 ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3121X

EN 407:2004 412X4X

EN 12477:2001 + A1:2005

SUOJA TERMISILTÄ VAAROILTA: KUUMUUS / HITSAUS / YLEISTYÖT

CUT C

TEGERA® 134 Hitsaus- ja lämpösuojakäsine, täysvuori, 0,8-1,2 mm pukin pintanahka, viiltosuojaluokka C, KEVLAR® fiber, Nomex®, Cat. III, erikoispitkä, vahvistetut saumat, vettä ja öljyä hylkivää, yleistyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Pukin pintanahka KÄMMENSELÄN MATERIAALI Pukin pintanahka VUORI Täysvuori VUOREN MATERIAALI KEVLAR® fiber, Nomex® KIINNITYS Resori VÄRI Ruskea, musta KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 395 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60

KUVAUS Viiltosuoja EN 388:2016 tason C mukaan, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, erikoispitkä, vahvike etusormessa, vahvistetut saumat, vettä ja öljyä hylkivää, kestää hitsauskipinöitä ja hiontaroiskeita OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, kestävä, hyvä istuvuus

NOMEX®-VUORI

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Viiltovaara ympäristöt, lämpimät ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

Cat. III EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3X22C

EN 407:2004 41234X

EN 12477:2001 + A1:2005

120

VETTÄ JA ÖLJYÄ HYLKIVÄ

Type A EN 1149-2:1997 R:4,11x10¹¹Ω


SUOJA TERMISILTÄ VAAROILTA: KUUMUUS / HITSAUS / YLEISTYÖT

CUT C

TEGERA® 132A Hitsaus- ja lämpösuojakäsine, täysvuori, 0,8-1,2 mm laadukas pukin pintanahka, laadukas naudan pintanahka, viiltosuojaluokka C, KEVLAR® fiber, Cat. III, vahvistetut saumat, vettä ja öljyä hylkivää, yleistyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Laadukas pukin pintanahka KÄMMENSELÄN MATERIAALI Laadukas naudan pintanahka

KUVAUS Viiltosuoja EN 388:2016 tason C mukaan, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, vahvistetut saumat, vettä ja öljyä hylkivää

VETTÄ JA ÖLJYÄ HYLKIVÄ

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, kestävä, pitävä ote, erinomainen istuvuus

VUORI Täysvuori VUOREN MATERIAALI KEVLAR fiber ®

KIINNITYS Resori

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Lämpimät ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

VÄRI Ruskea, musta KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 PITUUS 310-370 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/60 ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

EN 420:2003 + A1:2009

Cat. III

EN 388:2016 3X22C

EN 407:2004 41324X

EN 12477:2001 + A1:2005

Type A

EN 1149-2:1997 R:0.130x10⁹Ω

TEGERA® 8

KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Naudan pintanahka

Hitsaus ja kuumuus

Hitsaus- ja lämpösuojakäsine, vuoriton, 1,2 - 1,3 mm naudan pintanahka, naudan haljasnahka, Cat. II, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, vahvistetut saumat, yleistyöt KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, vahvike etusormessa, vahvistetut saumat, kestää hitsauskipinöitä ja hiontaroiskeita

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Naudan haljasnahka

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, kestävä, hyvä istuvuus

VUORI Vuoriton KIINNITYS Resori

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Lämpimät ympäristöt, vaativa ympäristö

VÄRI Valkoinen, keltainen KOKO (EU) 8, 10 PITUUS 330-360 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Langaton

EN 420:2003 + A1:2009

Cat. II

EN 388:2016 2132X

EN 407:2004 41314X

EN 12477:2001 + A1:2005

Type B

SUOJA TERMISILTÄ VAAROILTA: KUUMUUS / HITSAUS / RASKAAT TYÖT

TEGERA® 19 Hitsaus- ja lämpösuojakäsine, täysvuori, 1,2-1,4 mm laadukas naudan haljasnahka, jersey, Cat. II, kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, vahvistetut saumat, raskaat työt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Laadukas naudan haljasnahka KÄMMENSELÄN MATERIAALI Laadukas naudan haljasnahka VUORI Täysvuori VUOREN MATERIAALI Jersey KIINNITYS Resori

KUVAUS Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka, vahvistetut saumat, palosuojakäsitelty, kestää hitsauskipinöitä ja hiontaroiskeita OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, erittäin kestävä, hyvä istuvuus ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Lämpimät ympäristöt, vaativa ympäristö

VÄRI Keltainen KOKO (EU) 8, 9, 10, 11 PITUUS 320 - 365 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Langaton

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3143X

EN 407:2004 41314X

EN 12477:2001 + A1:2005

121

Type A EN 1149-2:1997 R:26,138x10⁶Ω


SUOJA TERMISILTÄ VAAROILTA: KUUMUUS / HITSAUS / RASKAAT TYÖT

CUT 3

TEGERA® 585 Lämpösuojakäsine, täysvuori, 1,3-1,5 mm laadukas naudan haljasnahka, alumiini, viiltosuojaluokka 3, KEVLAR® fiber, Cat. III, kestää kosketuslämpöä jopa 250°C saakka, vettä ja öljyä hylkivä kämmenosa, yleistyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Laadukas naudan haljasnahka KÄMMENSELÄN MATERIAALI Alumiini VUORI Täysvuori VUOREN MATERIAALI KEVLAR® fiber KIINNITYS Tarraranneke VÄRI Hopea, punainen KOKO (EU) 8, 9, 10, 11, 12 PITUUS 375-415 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 3/30

KUVAUS Viiltosuoja EN 388:2003 tason 3 mukaan, kestää kosketuslämpöä jopa 250°C saakka, vettä ja öljyä hylkivä kämmenosa, kuumuutta kestävä OMINAISUUDET Korkein suojaustaso, hyvä sormituntuma, joustava, hyvä istuvuus ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Viiltovaara ympäristöt, lämpimät pinnat, lämpimät ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3344X

EN 407:2004 423344

EN 12477:2001 + A1:2005

Hitsaus ja kuumuus

122

Type A

EN 1149-2:1997 R:41.8*10⁶Ω


MUUT SUOJAKÄSINEET

ESD (s. 124)

805 Ei pinnoitetta

810 Pinnoitetut sormenpäät

811 Pinnoitettu kämmenpuoli

Erittäin hyvä tartuntaote kuivissa ympäristöissä

Gripforce (s. 125) 9102

Tärinää vaimentava (s. 126)

Rannetuki 9183 Microthan+

9180 Microthan Tarrakiinnitysnauha

9181 Nahka Tarrakiinnitysnauha

9182 Nahka Erikoispitkä

Iskuja vaimentava 9185 Microthan+

Tärinää vaimentava

Rannetuki (s. 127)

9195 Microthan Tarkka työ

9190 Microthan+ Yleistyö

9196 Microthan+ Yleistyö

(s. 126)

9295 Macrothan Yleistyö

Moottorisahaus (s. 129)

951 Nahka

Maalaustyöt (s. 129)

977 PU

Virkapuku (s. 130)

8155 8305 8106 8255 Normaali/leveä Normaali/kapea Normaali/leveä Normaali/kapea malli malli malli malli Nahka Nahka Nahka Nahka

8355 Normaali/leveä malli Nahka

8555 Normaali/leveä malli Nahka CUT D

CUT B

CUT B

CUT B

90098 Keinonahka, lasten koko

90014 Nahka

90015 Nahka

Puutarhakäsineet (s. 133)

90030 Keinonahka

90088 Keinonahka, lasten koko

123

Defend 2011 Normaali malli Nahka CUT C

9183 Microthan+

Erikoiskäsineet

(s. 127)


ERIKOISKÄSINEET / ESD

TEGERA® 805 Synteettinen käsine, nailon, hiilikuitu, 15 gg, Cat. II, tarkkuustyöt

MATERIAALI Nailon, hiilikuitu, 15 gg VÄRI Harmaa KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 220 - 250mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120 ESILLEPANO Pussipakattu

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

KUVAUS Kosketusnäytöille, ESD, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset OMINAISUUDET Hyvä sormituntuma, joustava, hyvä istuvuus, mukava, hengittävä, kevyt ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, puhtaat ympäristöt

EN 388:2016 113XX

EI PINNOITUSTA

IEC 61340-5-1:2007

TEGERA® 810 Synteettinen käsine, PU, sormenpäästä pinnoitettu, nailon, hiilikuitu, 15 gg, tasainen pinta, Cat. II, hengittävä, tarkkuustyöt MATERIAALI Nailon, hiilikuitu, 15 gg PINNOITE Sormenpäästä pinnoitettu PINNOITUSMATERIAALI PU Erikoiskäsineet

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta VÄRI Harmaa KOKO (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

KUVAUS Kosketusnäytöille, ESD, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset OMINAISUUDET Hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, pitävä ote, hyvä istuvuus, mukava, hengittävä, kevyt ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, puhtaat ympäristöt

PITUUS 220 - 250mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120

PINNOITETUT SORMENPÄÄT

ESILLEPANO Pussipakattu

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 113XX

IEC 61340-5-1:2007

TEGERA® 811 Synteettinen käsine, PU, kämmenestä pinnoitettu, nailon, hiilikuitu, 15 gg, tasainen pinta, Cat. II, tarkkuustyöt MATERIAALI Nailon, hiilikuitu, 15 gg PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu PINNOITUSMATERIAALI PU KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta VÄRI Harmaa, valkoinen KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10 PITUUS 220 - 250mm

KUVAUS Kosketusnäytöille, ESD, täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset OMINAISUUDET Hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, pitävä ote, hyvä istuvuus, mukava, hengittävä, kevyt ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, puhtaat ympäristöt, likaiset ympäristöt

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120 ESILLEPANO Pussipakattu

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3131X

IEC 61340-5-1:2007

124

PINNOITETTU KÄMMENPUOLI


TEGERA® GRIPFORCE®

Erinomainen tartuntaote kuivissa ympäristöissä Ainutlaatuisen laminaatin ansiosta TEGERA® 9102 GRIPFORCE® -käsineen tartuntaote on erinomainen kuivissa ympäristöissä. Laminaatti on ohutta, mutta erittäin kulutuskestävää.

TARTUNTAOTE GRIPFORCE®-käsineen tartuntaote on ylivoimainen kuivissa ympäristöissä

Erikoiskäsineet

KÄYTTÖMUKAVUUS Selkäpuolen materiaali on polypropeenia, ja se on erittäin pehmeä ja joustava

KULUTUSKESTÄVÄ Ohut GRIPFORCE®-laminaatti on erittäin kulutuskestävää.

ERIKOISKÄSINEET / GRIPFORCE

TEGERA® 9102 Synteettinen käsine, vuoriton, 0,7 mm Microthan®+, kuvioitu kämmen, polypropeeni, Cat. II, vahvistetut saumat, ei sisällä kromia, yleistyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Microthan®+ KÄMMENSELÄN MATERIAALI Polypropeeni VUORI Vuoriton KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen KIINNITYS Resori VÄRI Musta, keltainen, valkoinen KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12 PITUUS 184-225 PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Koukku kortilla

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

KUVAUS Ei sisällä kromia, vahvike etusormessa, vahvistettu kämmenosa, vahvistetut saumat, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, nivelletyt sormet, erikoissuunniteltu peukalo-osa OMINAISUUDET Hyvä sormituntuma, joustava, erittäin kestävä, erinomainen pito, erinomainen istuvuus, mukava ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Liukkaat ympäristöt, kuivat ympäristöt, puhtaat ympäristöt, likaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

EN 388:2016 4121X

125

ERITTÄIN HYVÄ TARTUNTAOTE KUIVISSA YMPÄRISTÖISSÄ


ERIKOISKÄSINEET / TÄRINÄÄ VAIMENTAVAT

TEGERA® 9183 Tärinää vaimentava käsine, vuoriton, Microthan®+, Vibrothan®, polyesteri, Cat. II, rannesuoja, vahvikkeet sormenpäissä, ei sisällä kromia, tuulenpitävä kämmenselkä, erityisen tiheä, suojaa lialta ja hiukkasilta, raskaat työt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Microthan®+, Vibrothan® KÄMMENSELÄN MATERIAALI Polyesteri VUORI Vuoriton KIINNITYS Tarraranneke VÄRI Musta, keltainen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Vaativa ympäristö

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Koukku kortilla

EN 420:2003 + A1:2009

TÄRINÄÄ VÄHENTÄVÄT KÄSINEET, JOISSA ON RANNETUKI

OMINAISUUDET Joustava, kestävä, pitävä ote, hyvä istuvuus

KOKO (EU) 9, 10, 11, 12, 13

Cat. II

KUVAUS Rannetta tukeva, tärinää vaimentava EN ISO 10819:n mukaisesti, kosketusnäytöille, ei sisällä kromia, vahvistetut saumat, vahvikkeet sormenpäissä, nivelletyt sormet, erityisen tiheä, suojaa lialta ja hiukkasilta, tuulenpitävä kämmenselkä, ergonomisesti muotoiltu

KOSKETUSNÄYTTÖOMINAISUUS

vibrothan

EN 388:2016 EN ISO 10819:2013 2111X

®

TEGERA® 9180 Tärinää vaimentava käsine, vuoriton, Microthan®, Vibrothan®, polyesteri, Cat. II, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä, ei sisällä kromia, raskaat työt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Microthan®, Vibrothan®

KUVAUS Tärinää vaimentava EN ISO 10819:n mukaisesti, ei sisällä kromia, vahvike etusormessa, vahvistetut saumat, vahvikkeet sormenpäissä, topattu kämmenosa, nivelletyt sormet, erikoissuunniteltu peukalo-osa, lyhyt malli, ergonomisesti muotoiltu, yksityiskohtainen suunnittelu

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Polyesteri VUORI Vuoriton Erikoiskäsineet

KIINNITYS Tarraranneke VÄRI Musta, harmaa, keltainen

OMINAISUUDET Joustava, pitävä ote, hyvä istuvuus, erittäin mukava

KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12 PITUUS 210-242 mm

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Vaativa ympäristö

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Koukku kortilla

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

vibrothan

EN 388:2016 EN ISO 10819:2013 0222X

®

TEGERA® 9181 Tärinää vaimentava käsine, vuoriton, laadukas pukin pintanahka, Vibrothan®, Cat. II, vahvike etusormessa, vahvistetut saumat, raskaat työt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Laadukas pukin pintanahka, Vibrothan® KÄMMENSELÄN MATERIAALI Laadukas pukin pintanahka VUORI Vuoriton KIINNITYS Tarraranneke

KUVAUS Tärinää vaimentava EN ISO 10819:n mukaisesti, vahvike etusormessa, topattu kämmenosa, nivelletyt sormet, lyhyt malli OMINAISUUDET Erittäin kestävä, mukava ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Vaativa ympäristö

ERITTÄIN KULUTUSKESTÄVÄ

VÄRI Musta, keltainen KOKO (EU) 9, 10, 11 PITUUS 240-260 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/36 ESILLEPANO Langaton

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

vibrothan

EN 388:2016 EN ISO 10819:2013 3121X

126

®


ERIKOISKÄSINEET / TÄRINÄÄ VAIMENTAVAT

TEGERA® 9182 Tärinää vaimentava käsine, laadukas pukin pintanahka, Vibrothan®, Cat. II, erikoispitkä, raskaat työt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Laadukas pukin pintanahka, Vibrothan®

KUVAUS Tärinää vaimentava EN ISO 10819:n mukaisesti, erikoispitkä, topattu kämmenosa

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Laadukas pukin pintanahka

OMINAISUUDET Erittäin kestävä, hyvä istuvuus, mukava

VÄRI Musta, keltainen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Vaativa ympäristö

KOKO (EU) 9, 10, 11

ERITTÄIN KULUTUSKESTÄVÄ

PITUUS 315-335 mm

ERIKOISPITKÄ

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/36 ESILLEPANO Langaton

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

vibrothan

EN 388:2016 EN ISO 10819:2013 3111X

®

ERIKOISKÄSINEET / ISKUJA VAIMENTAVAT

TEGERA® 9185

KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Microthan®, Impactothan® KÄMMENSELÄN MATERIAALI Polyesteri KIINNITYS Tarraranneke VÄRI Harmaa, musta, keltainen KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 207-247 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Koukku kortilla

KUVAUS Iskua vaimentava, vahvistetut saumat, vahvikkeet sormenpäissä, topattu kämmenosa, nivelletyt sormet, erikoissuunniteltu peukaloosa, lyhyt malli, ergonomisesti muotoiltu, yksityiskohtainen suunnittelu OMINAISUUDET Erittäin hyvä sormituntuma, joustava, erinomainen pito, erinomainen istuvuus, erittäin mukava

ERITTÄIN HYVÄ SORMENPÄÄTUNTUMA

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Vaativa ympäristö

ERITTÄIN HYVÄ TARTUNTAOTE

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

impactothan

EN 388:2016 0021XP

®

ERIKOISKÄSINEET / RANNETUKI

TEGERA® 9195 Synteettinen käsine, vuoriton, 0,5 mm Microthan®, nailon, Cat. II, rannesuoja, ei sisällä kromia, hienomekaaniset asennustyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Microthan® KÄMMENSELÄN MATERIAALI Nailon VUORI Vuoriton KIINNITYS Tarraranneke VÄRI Musta, harmaa, keltainen KOKO (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 220-265 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Koukku kortilla

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

KUVAUS Rannetta tukeva, erikoispitkä, ei sisällä kromia, vahvike etusormessa, vahvistetut saumat, nivelletyt sormet, erikoissuunniteltu peukalo-osa, ergonomisesti muotoiltu, heijastin, yksityiskohtainen suunnittelu, elastinen OMINAISUUDET Erittäin hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, erinomainen pito, erinomainen istuvuus, erittäin mukava, hengittävä ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Pimeät ympäristöt, kuivat ympäristöt, likaiset ympäristöt

EN 388:2016 1121X

127

ERITTÄIN HYVÄ SORMENPÄÄTUNTUMA

Erikoiskäsineet

Iskua vaimentava käsine, Microthan®, Impactothan®, polyesteri, Cat. II, vahvikkeet sormenpäissä, ei sisällä kromia, hienomekaaniset asennustyöt


ERIKOISKÄSINEET / RANNETUKI

TEGERA 9190 ®

Synteettinen käsine, talvivuori, 0,7 mm Microthan®+, kuvioitu kämmen, polyesteri, fleece, Cat. II, rannesuoja, ei sisällä kromia, yleistyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Microthan®+ KÄMMENSELÄN MATERIAALI Polyesteri VUORI Talvivuori VUOREN MATERIAALI Fleece KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen KIINNITYS Tarraranneke

OMINAISUUDET Joustava, erinomainen pito, erinomainen istuvuus, erittäin mukava

VÄRI Musta, harmaa, keltainen KOKO (EU) 8, 9, 10, 11 PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Koukku kortilla

EN 420:2003 + A1:2009

ERITTÄIN HYVÄ TARTUNTAOTE ERINOMAINEN ISTUVUUS

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Pimeät ympäristöt, liukkaat ympäristöt, kuivat ympäristöt, kylmät ympäristöt, kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt

PITUUS 255-280 mm

Cat. II

KUVAUS Rannetta tukeva, erikoispitkä, ei sisällä kromia, vahvike etusormessa, vahvistetut saumat, vahvikkeet sormenpäissä, nivelletyt sormet, erikoissuunniteltu peukalo-osa, vettähylkivä, kosteutta kestävä, ergonomisesti muotoiltu, heijastin, yksityiskohtainen suunnittelu

Viileä Kylmä Erittäin kylmä

EN 388:2016 2222X

EN 511:2006 21X

TEGERA® 9196 Synteettinen käsine, vuoriton, 0,7 mm Microthan®+, kuvioitu kämmen, polyesteri, Cat. II, rannesuoja, ei sisällä kromia, asennustyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Microthan®+ KÄMMENSELÄN MATERIAALI Polyesteri PAKSUUS 0,7 mm Erikoiskäsineet

VUORI Vuoriton KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen KIINNITYS Tarraranneke VÄRI Harmaa, musta, keltainen KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 230-265 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Koukku kortilla

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

KUVAUS Rannetta tukeva, erikoispitkä, ei sisällä kromia, vahvike etusormessa, vahvistetut saumat, vahvikkeet sormenpäissä, nivelletyt sormet, erikoissuunniteltu peukalo-osa, ergonomisesti muotoiltu, yksityiskohtainen suunnittelu OMINAISUUDET Hyvä sormituntuma, joustava, erittäin kestävä, erinomainen pito, erinomainen istuvuus, erittäin mukava ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Liukkaat ympäristöt, kuivat ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt

ERITTÄIN KULUTUSKESTÄVÄ ERITTÄIN HYVÄ TARTUNTAOTE ERINOMAINEN ISTUVUUS

EN 388:2016 2031X

TEGERA® 9295 Synteettinen käsine, vuoriton, 0,8 mm Macrothan®, polyesteri, Cat. II, rannesuoja, ei sisällä kromia, yleistyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Macrothan® KÄMMENSELÄN MATERIAALI Polyesteri VUORI Vuoriton KIINNITYS Tarraranneke VÄRI Musta, harmaa, keltainen KOKO (EU) 8, 9, 10, 11 PITUUS 236-277 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Koukku kortilla

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

KUVAUS Rannetta tukeva, erikoispitkä, ei sisällä kromia, vahvike etusormessa, vahvistettu kämmenosa, vahvistetut saumat, vahvikkeet sormenpäissä, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, topattu kämmenosa, nivelletyt sormet, erikoissuunniteltu peukalo-osa, rystysuoja, ergonomisesti muotoiltu, heijastin, pehmeä, yksityiskohtainen suunnittelu OMINAISUUDET Kestävä, erinomainen istuvuus, erittäin mukava ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, likaiset ympäristöt

EN 388:2016 3141X

128

ERINOMAINEN ISTUVUUS


ERIKOISKÄSINEET / MOOTTORISAHAUS

TEGERA® 951 Moottorisahakäsine, 1,0-1,2 mm laadukas naudan pintanahka, polyesteri, Dyneema®, Cat. III, moottorisahasuoja sekä oikeassa että vasemmassa kädessä, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Laadukas naudan pintanahka KÄMMENSELÄN MATERIAALI Polyesteri VUOREN MATERIAALI Dyneema® KIINNITYS Tarraranneke VÄRI Keltainen huomioväri, valkoinen KOKO (EU) 8, 9, 10, 11 PITUUS 230-265 mm

KUVAUS Moottorisahasuoja sekä oikeassa että vasemmassa kädessä, huomioväri, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä, nivelletyt sormet OMINAISUUDET Korkein suojaustaso, hyvä sormituntuma, joustava, erittäin kestävä, pitävä ote ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Vaativa ympäristö

ERITTÄIN KULUTUSKESTÄVÄ

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 1/60 ESILLEPANO Taustakortti

Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3142X

EN 381-7:1999 Class 1 20M/S

ERIKOISKÄSINEET / MAALAUSTYÖT

TEGERA® 977

KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Nailon, polyuretaani

KUVAUS Erikoispitkä, vettähylkivä

KOKO (EU) 8, 9, 10

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt

PITUUS 320 - 360mm

OMINAISUUDET Joustava

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120 ESILLEPANO Pussipakattu

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 0021X

129

ERIKOISPITKÄ

Erikoiskäsineet

Maalauskäsine, nailon, polyuretaani, Cat. II, yleistyöt


TEGERA®-SUOJAKÄSINEET VIRKAPUKUA KÄYTTÄVILLE Nahkaiset TEGERA®-suojakäsineet on suunniteltu virkapukua käyttäville turvallisuusalan työntekijöille ja lainvalvojille.

TEGERA®-suojakäsineet on valmistettu hienoimmasta pintanahasta ja edistyksellisimmistä viiltosuojamateriaaleista. Notkean, erikoiskäsitellyn nahan alla oleva

vuorimateriaali valintasi mukaan joko suojaavaa Kevlar®-kuitua, lämpöä pitävää Thinsulate™-kuitua tai vahvan viiltosuojan antavaa materiaalia.

KUNNOLLINEN TUNTOHERKKYYS SORMENPÄISSÄ

VUOHENNAHKA VETTÄHYLKIVÄ

Erikoiskäsineet

VÄRI PYSYY LUOTETTAVASTI Täyttää EN ISO 11640:2012 vaatimukset

180° RESORI parantaa istuvuutta

TARRANAUHAKIINNITYS

NORMAALI/LEVEÄ MALLI 8155, 8255, 8355, 8555

NORMAALI/KAPEA MALLI 8106, 8305 ERIKOISKÄSINEET / VIRKAPUKU

TEGERA® 8155 Nahkakäsine, 0,65-0,8 mm laadukas pukin pintanahka, Cat. II, vettähylkivää nahkaa, yleistyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Laadukas pukin pintanahka KIINNITYS Resori VÄRI Musta KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 PITUUS 230-265 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 3/60

KUVAUS Vettähylkivä OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, erittäin hyvä sormituntuma, joustava, erittäin kestävä, erinomainen istuvuus ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 EN ISO 11640:2012 2011X

130

VETTÄ HYLKIVÄ


ERIKOISKÄSINEET / VIRKAPUKU

TEGERA® 8106 Nahkakäsine, 0,65-0,8 mm laadukas pukin pintanahka, Cat. II, vettähylkivää nahkaa, yleistyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Laadukas pukin pintanahka KIINNITYS Tarraranneke VÄRI Musta KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 PITUUS 230-255 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 3/60

KUVAUS Vettähylkivä OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, erittäin hyvä sormituntuma, joustava, erittäin kestävä, erinomainen istuvuus

VETTÄ HYLKIVÄ

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

NORMAALI/ KAPEA MALLI

ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 EN ISO 11640:2012 2011X

CUT B TEGERA® 8255

KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Laadukas pukin pintanahka

KUVAUS Viiltosuoja EN 388:2016 tason B mukaan, vettähylkivä

VUORI Täysvuori

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, erittäin hyvä sormituntuma, joustava, erittäin kestävä, erinomainen istuvuus

VUOREN MATERIAALI KEVLAR® fiber KIINNITYS Resori

VETTÄ HYLKIVÄ

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kosteat ympäristöt, vaativa ympäristö

VÄRI Musta KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 PITUUS 230-265 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 3/60 ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 EN ISO 11640:2012 2X21B

CUT B TEGERA® 8305 Viiltosuojakäsine, täysvuori, 0,65-0,8 mm laadukas pukin pintanahka, viiltosuojaluokka B, KEVLAR® fiber, Cat. II, vettähylkivää nahkaa, yleistyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Laadukas pukin pintanahka

KUVAUS Viiltosuoja EN 388:2016 tason B mukaan, vettähylkivä

VUORI Täysvuori

OMINAISUUDET Korkein suojaustaso, erittäin hyvä sormituntuma, joustava, erittäin kestävä, erinomainen istuvuus

VETTÄ HYLKIVÄ

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kosteat ympäristöt, vaativa ympäristö

NORMAALI/ KAPEA MALLI

VUOREN MATERIAALI KEVLAR® fiber KIINNITYS Tarraranneke VÄRI Musta KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 PITUUS 230-265 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 3/60 ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 EN ISO 11640:2012 2X21B

131

Erikoiskäsineet

Viiltosuojakäsine, täysvuori, 0,65-0,8 mm laadukas pukin pintanahka, viiltosuojaluokka B, KEVLAR® fiber, Cat. II, vettähylkivä, yleistyöt


ERIKOISKÄSINEET / VIRKAPUKU

CUT B

TEGERA® 8355 Viiltosuojakäsine, talvivuori, 0,65-0,8 mm laadukas pukin pintanahka, viiltosuojaluokka B, KEVLAR® fiber, Thinsulate™ 40g, Cat. II, vettähylkivä, yleistyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Laadukas pukin pintanahka

KUVAUS Viiltosuoja EN 388:2016 tason B mukaan, vettähylkivä

VUORI Talvivuori

OMINAISUUDET Korkein suojaustaso, erittäin hyvä sormituntuma, joustava, erittäin kestävä, erinomainen istuvuus, lämmin

VUOREN MATERIAALI KEVLAR® fiber, Thinsulate™ 40g

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kosteat ympäristöt, vaativa ympäristö

KIINNITYS Resori VÄRI Musta

Viileä Kylmä Erittäin kylmä

VETTÄ HYLKIVÄ LÄMMIN VUORI

KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 PITUUS 230-265 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 3/60 ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2X31B

EN 511:2006 12X

EN ISO 11640:2012

CUT D TEGERA® 8555 Viiltosuojakäsine, täysvuori, 0,65-0,8 mm laadukas pukin pintanahka, viiltosuojaluokka D, Dyneema®, Cat. II, vettähylkivä, yleistyöt

Erikoiskäsineet

KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Laadukas pukin pintanahka

KUVAUS Viiltosuoja EN 388:2016 tason D mukaan, vettähylkivä

VUORI Täysvuori

OMINAISUUDET Korkein suojaustaso, erittäin hyvä sormituntuma, joustava, erinomainen istuvuus

VUOREN MATERIAALI Dyneema® KIINNITYS Resori

VETTÄ HYLKIVÄ

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

VÄRI Musta KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 PITUUS 230-265 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 3/60 ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 EN ISO 11640:2012 2X43D

CUT C TEGERA® DEFEND 2011 Nahkakäsine, täysvuori, 0,7-0,8 mm laadukas naudan pintanahka, puuvilla, viiltosuojaluokka C, KEVLAR® fiber, Cat. II, rystyssuoja, vahvistetut saumat, yleistyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Laadukas naudan pintanahka KÄMMENSELÄN MATERIAALI Puuvilla VUORI Täysvuori VUOREN MATERIAALI KEVLAR® fiber KIINNITYS Tarraranneke VÄRI Musta

KUVAUS Vahvikkeet sormissa ja peukalossa, nivelletyt sormet, vettä hylkivä kämmenosa, leikattavat sormiosat, vettähylkivää nahkaa OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, erittäin hyvä sormituntuma, erittäin kestävä, erinomainen istuvuus ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kosteat ympäristöt, vaativa ympäristö

KOKO (EU) 8, 9, 10, 11 PITUUS 285-335 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 ESILLEPANO Teollisuuspakkaus

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3X42C

132

VETTÄ HYLKIVÄ RYSTYSSUOJA


PUUTARHAKÄSINEET SYNTEETTINEN NAHKA Synteettinen nahka on korkeateknologinen materiaali. Nämä materiaalit ovat ohuita ja vahvoja, mikä tekee käsineistä erittäin hyvin kulutusta kestäviä, taipuisia ja sormituntumaltaan hyviä. Käsineen pito ja muoto kestävät myös kosteutta. Ne eivät myöskään sisällä kromia.

PUUTARHAKÄSINEET / KUIVAT YMPÄRISTÖT

TEGERA® 90030 Synteettinen käsine, vuoriton, 0,8 mm keinonahka, nailon, Cat. I, vahvike etusormessa, ei sisällä kromia, yleistyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Keinonahka

ESILLEPANO Koukku kortilla

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Nailon

KUVAUS Ei sisällä kromia, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormenpäissä

VUORI Vuoriton

OMINAISUUDET Joustava, kestävä, pitävä ote, hyvä istuvuus, mukava

KIINNITYS Resori VÄRI Musta, vaaleanpunainen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, puhtaat ympäristöt, likaiset ympäristöt

KOKO (EU) 6, 7, 8 PITUUS 210-230 mm

Cat. I

EN 420:2003 + A1:2009

TEGERA® 90088 Synteettinen käsine, vuoriton, 0,55-0,6 mm keinonahka, puuvilla, Cat. I, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, yleistyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Keinonahka KÄMMENSELÄN MATERIAALI Puuvilla

KUVAUS Ei sisällä kromia, vahvikkeet sormissa ja peukalossa OMINAISUUDET Hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, hyvä istuvuus

VUORI Vuoriton KIINNITYS Resori

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt

VÄRI Vihreä, punainen KOKO (EU) 4, 7 PITUUS 170-200 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120 ESILLEPANO Koukku kortilla

Cat. I

EN 420:2003 + A1:2009

PUUTARHAKÄSINEET / YLEISTYÖT: KYLMÄT, KUIVAT YMPÄRISTÖT

TEGERA® 90098 Synteettinen käsine, talvivuori, 0,55-0,6 mm keinonahka, puuvilla, tekoturkis, Cat. I, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, yleistyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Keinonahka

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Puuvilla

ESILLEPANO Koukku kortilla

VUORI Talvivuori

KUVAUS Vahvikkeet sormissa ja peukalossa

VUOREN MATERIAALI Tekoturkis

OMINAISUUDET Hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, hyvä istuvuus, mukava, lämmin

KIINNITYS Resori VÄRI Beige, vihreä, punainen KOKO (EU) 4, 7

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kylmät ympäristöt

PITUUS 175-205 mm

Cat. I

EN 420:2003 + A1:2009

133

Puutarhakäsineet

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60


PUUTARHAKÄSINEET NAHKA Nahka on vahvaa, muokkautuvaa ja joustavaa. Lisäksi se mukautuu lämpötilanmuutoksiin. Kaikki nahkakäsineemme on valmistettu valikoiduista, huolellisesti parkituista nahoista parhaan mahdollisen kulumiskestävyyden ja joustavuuden aikaansaamiseksi. Valmistamme myös käsineitä, joissa ei ole kromia. Ennen valmistusta nahka halkaistaan kahdeksi kerrokseksi. Ulompi kerros on nimeltään pintanahka tai nappa, sisempää kutsutaan haljasnahaksi.

PUUTARHAKÄSINEET / TARKKUUSTYÖT: KUIVAT YMPÄRISTÖT

TEGERA® 90014 Nahkakäsine, vuoriton, 0,6-0,7 mm pukin pintanahka, nailon, Cat. I, hienomekaaniset asennustyöt

KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Pukin pintanahka

ESILLEPANO Koukku kortilla

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Nailon

OMINAISUUDET Erittäin hyvä sormituntuma, kestävä, erinomainen istuvuus

VUORI Vuoriton

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kuivat ympäristöt, likaiset ympäristöt

KIINNITYS Resori VÄRI Punainen, valkoinen KOKO (EU) 6, 7, 8 PITUUS 240-250 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60

Cat. I Puutarhakäsineet

EN 420:2003 + A1:2009

PUUTARHAKÄSINEET / YLEISTYÖT: KYLMÄT, KUIVAT YMPÄRISTÖT

TEGERA® 90015 Nahkakäsine, talvivuori, 0,6-0,7 mm pukin pintanahka, nailon, fleece, Cat. I, vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa, yleistyöt KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Pukin pintanahka

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Nailon

ESILLEPANO Koukku kortilla

VUORI Talvivuori

KUVAUS Vahvike etusormessa, vahvikkeet sormissa ja peukalossa

VUOREN MATERIAALI Fleece KIINNITYS Resori VÄRI Punainen, valkoinen KOKO (EU) 6, 7, 8 PITUUS 220-250 mm

Cat. I

OMINAISUUDET Erittäin hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, pitävä ote, erinomainen istuvuus, erittäin mukava ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kylmät ympäristöt

EN 420:2003 + A1:2009

134


135 Puutarhakäsineet


SUOJAUDU VAARALLISILTA KEMIKAALEILTA Jos työssä käsitellään öljyjä ja kemikaaleja ilman suojakäsineitä, käsiin tulee ihovaurioita ja lisäksi aineet vaurioittavat hermostojärjestelmää ja sisäelimiä. Lisäksi kemikaalit voivat aiheuttaa ihoärsytystä, yliherkkyyttä tai syöpymiä.

KYSY MEILTÄ

KEMIKAALISUOJAKÄSINEIDEN VALINTAAN LIITTYVIÄ ASIOITA:

Kemikaalisuojakäsineitä valittaessa kannattaa siksi aina käyttää kemikaalisuojausopastamme tai kysyä neuvoa asiantuntijoitamme. Kemikaalisuojakäsineet on tarkoitettu kertakäyttöisiksi. Joskus käyttöaikakin saa olla hyvin lyhyt.

• Käsinemateriaali, joka suojaa hyvin tietyltä kemikaalilta, voi suojata hyvin heikosti kemikaaliyhdisteiltä. • Kemikaalisuojakäsineet on tarkoitettu kertakäyttöisiksi. Niitä ei saa käyttää uudelleen. • Käytetty käsine on kemikaalien saastuttama ja tällöin käsineen käytöstä on vaarana, että iho altistuu haitallisille aineille. • Korkeampi lämpötila lyhentää kemikaalin läpitunkeutumisaikaa. • Yleisesti ottaen materiaalin paksuus pidentää läpitunkeutumisaikaa. • Kun kemikaali on absorboitunut, se jatkaa tunkeutumista suojakäsineen läpi. • Aineen tunkeutuminen suojakäsineen läpi (permeaatio) tapahtuu molekyylitasolla eikä siksi ole nähtävissä paljain silmin. • Parhaankin käsineen suoja heikkenee, jos siihen tulee mekaaninen vaurio tai kemikaali on päässyt tunkeutumaan sen kudoksen läpi. • Voimakkaasti syövyttävät kemikaalit voivat tuhota käsinemateriaalin hajottamalla sen ennen ilmoitettua läpitunkeutumisaikaa.

Suojaus kemikaalivaaroilta

PERMEAATIO

Permeaatio on prosessi, jossa kemikaali liukenee ja läpäisee käsinemateriaalin molekyylitasolla.

PENETRAATIO

Penetraatio merkitsee, että kemikaali virtaa käsinemateriaalissa olevien reikien ja puutteellisten kohtien läpi.

DEGRADAATIO

Degradaatio tarkoittaa käsinemateriaalin fyysisen vastustuskyvyn heikkenemistä kemiallisten aineiden vaikutuksesta.

KEMIKAALIEN SEKOITTUESSA VOI ILMETÄ ODOTTAMATTOMIA VAIKUTUKSIA Kahden, ominaisuuksiltaan tunnettujen kemikaalien sekoittuessa keskenään voi ilmetä odottamattomia vaikutuksia. Siksi on periaatteessa mahdotonta testata kaikkia ajateltavissa olevia kemikaaliyhdistelmiä, koska niiden lukumäärä on valtava. On olemassa malleja, joilla voidaan laskea yhdistymisvaikutuksia sisältyvien aineiden perusteella. Tämä perustuu kuitenkin siihen, että on saatavana tapauskohtaista tietoa ja että vaikutusmekanismi on sisältyvillä kemikaaleilla sama. Malleja voidaan näin ollen käyttää vain kemikaaliryhmille, jotka vaikuttavat tasakoosteisesti – todellisuudessa sekoitteet ovat hyvin monimutkaisia. Ottamalla yhteyttä lähimpään myyjäämme saat tietoa työn kohteena olevalle kemikaalisekoitteelle sopivan käsineen löytämisestä.

136


137 Suojaus kemikaalivaaroilta


KEMIKAALISUOJA Katso sivulta 140 taulukko tavallisista kemikaaleista ja niiden TEGERA®-kemikaalisuojakäsineiden läpäisyajasta.

Nitriili (s. 144)

Lateksi (s. 150)

Nitriili eli NBR on kumimateriaali, joka suojaa tehokkaasti pistoilta materiaalin läpi. Se suojaa alifaattisilta hiilivedyiltä, kuten lyijyttömältä bensiiniltä, dieseliltä, heksaanilta, paloöljyltä, mineraalitärpätiltä ja oktaanilta. Suojaa huonosti aromaattisilta hiilivedyiltä, kuten tolueenilta.

Lateksi/luonnonkumi, NR, on erittäin elastinen. Sitä käytetään yleisesti terveydenhuollon alalla ja kotitaloustöissä. Se suojaa huonosti useilta öljypohjaisilta liuoksilta, mutta soveltuu hyvin suojaamaan vetyperoksidin, lipeän, glykolin ja tiettyjen happojen kaltaisilta vesiliukoisilta aineilta. Luonnonkumi sisältää proteiinia, jolle jotkut ihmiset voivat olla yliherkkiä.

843 0,06/240 mm

84301 0,06/240 mm

84101 0,10/240 mm

84501 0,10/240 mm

848 0,12/290 mm

858 / 85801 0,15/280 mm

846 0,19/290 mm

849 0,19/290 mm

184A 0,21/330 mm

186 0,38/310 mm

18601 0,38/330 mm

47A 0,45/330 mm

48 0,6/450 mm

71000 0,2*/320 mm Nitriili/PVC

7350 0,3*/300 mm

7351 0,3*/300 mm

710 0,3*/300 mm

7361 0,3*/340 mm

7363 0,3*/340 mm CUT C

Kertakäyttökäsineet (paksuus/pituus)

Suojaus kemikaalivaaroilta

Kemikaalisuojakäsineet

833 0,10/240 mm

8145 8140 0,33/300 mm 0,38/300 mm

(paksuus/pituus) *) Kemikaalisuojakerroksen arvioitu paksuus

Vuorelliset kemikaalisuojakäsineet Pinnoitetut käsineet, joissa on vuori (paksuus/pituus) *) Kemikaalisuojakerroksen arvioitu paksuus

138

8160 0,5*/300 mm

8150 0,4/300 mm

81000 0,8/300 mm


Neopreeni ja butyyli (s. 151)

PVC (vinyyli) (s. 153)

PE (s. 157)

Neopreenikumi, CR, on elastinen ja suhteellisen kulutuskestävä kumimateriaali, joka suojaa akkuhapolta, fenoksihapoilta, fosforihapolta, kloorivedyltä ja natrium- ja kaliumhydroksidilta. Butyylikumi, IIR, suojaa aldehydeiltä, glykolaateilta, ketoneilta ja hapoilta. Butyyli suojaa usein myös silloin, kun muut kumimateriaalit toimivat heikommin. Viton® on fluoripolymeerimateriaali, joka suojaa aromaattisilta yhdisteiltä ja liuoksilta.

Polyvinyylikloridia, PVC, (vinyyli) käytetään sekä ohuissa kertakäyttökäsineissä että paksuissa kemikaalisuojakäsineissä. Soveltuu suojaamaan fosforihapon, vetyperoksidin, natriumhydroksidin ja kaliumhydroksidin kaltaisilta kemikaaleilta.

Polyeteeni on lämpömuovi, joka kestää hyvin useita kemikaaleja. Siitä valmistetut ohuet kertakäyttökäsineet soveltuvat parhaiten elintarvikkeiden yksinkertaiseen käsittelyyn ja kevyeen siivoukseen. 555 ja 558: Cat. I -luokan käsineet = erittäin rajallinen suoja. Soveltuu elintarvikkeiden käsittelemiseen.

836 0,12/240 mm Neopreeni

837 0,12/290 mm Neopreeni

819A 0,08/240 mm

825A 0,10/240 mm

555 0,02/300 mm

241 0,68*/410 mm Neopreeni/lateksi

2311 0,7*/320 mm Neopreeni/lateksi

2301 0,7*/320 mm Neopreeni/lateksi

16 0,34/350 mm Butyyli

494 0,5*/450 mm Neopreeni CUT C

8190 0,25/310 mm

8180 0,40/310 mm

8170 0,55/310 mm

8175 620 0,55/700 mm 1,1*/300-320 mm

12930 12935 12945 12910 7370 0,3*/300 mm 0,3*/350 mm 0,3*/450 mm 0,3*/700 mm 0,3*/300 mm

7390 0,4*/300 mm

192 0,5*/250 mm

139

239 0,5*/250 mm

10PG 0,7*/350 mm

02100 0,062/400 mm

Suojaus kemikaalivaaroilta

558 0,02/300 mm


KEMIKAALISUOJAKÄSINEET

Joidenkin tavallisten kemikaalien läpäisyajat (BTT)

Läpäisyaika (Breakthrough Time eli BTT) on aika, joka kemikaalilta kuluu materiaalin läpi kulkemiseen (permeaatio). Läpäisyaikaan vaikuttavat ensisijaisesti käsineen materiaali ja toissijaisesti paksuus (ja muut tekijät). Kaikissa arvoissa on oletuksena täydellinen kosketus kemikaaleihin huoneenlämpötilassa. Todelliset olosuhteet ja muut riskit on otettava huomioon arvoja määritettäessä. Tässä kemikaalisuojaoppaassa esitetyt läpäisyajat perustuvat laboratoriotesteissä saatuihin tuloksiin ja sisäisten tietokantojemme tietoihin. Läpäisyajat lasketaan koearvojen perusteella laaditun käyrän perusteella ja pyöristetään alaspäin lähimpään EN374-luokkaan (ja kahteen alempaan luokkaan (0–5 min), mikä voi olla hyödyllinen tieto valittaessa käsineitä erittäin lyhyitä työvaiheita varten).

Läpäisyaika [min]

EN374-luokka

Kommentit

Suojaus kemikaalivaaroilta

480

6

BTT ≥ 480 min. Kemikaalisuojakäsineitä ei tule käyttää pidempään kuin 480 minuuttia.

240

5

BTT = 240–480 min

120

4

BTT = 120–240 min

60

3

BTT = 60–120 min

30

2

BTT = 3 –60 min

10

1

BTT = 10–30 min

5

-

BTT = 5–10 min. Lyhyet työvaiheet, mahdollisesti kertakäyttökäsineillä.

2

-

BTT = 2–5 min. Erittäin lyhyet työvaiheet, mahdollisesti kertakäyttökäsineillä.

0

-

BTT = 0–2 min. Vaihda käsineet, jos niihin tulee pienikin roiske.

-

-

Tietoja läpäisyajoista ei ole saatavilla. Ota yhteyttä ja kysy lisätietoja.

Takuun rajoitukset ja vastuuvapauslauseke Tässä esitetyt tiedot ovat vain ohjeellisia. Niiden tarkoituksena on auttaa arvioimaan käsineiden soveltuvuutta siinä tarkoituksessa, jossa loppukäyttäjä niitä käyttää. Ilmoitetut tiedot kuvastavat eri käsinemateriaalien suorituskykyä tarkkaan valvotuissa testiolosuhteissa. Ejendals AB kiistää kaikki vastuut käsinesuosituksista. Ostajan ja/tai käyttäjän vastuulla on määrittää käsiteltävien materiaalien myrkyllisyys ja valita sopivin käsine asianmukaiseen käyttötarkoitukseen.

140


Joidenkin tavallisten kemikaalien läpäisyajat Nitriili/ PVC

Nitriili 0,06

0,10

0,12

0,15

0,19

0,2*

0,21

0,3*

0,38

0,45

186 18601

47A

48

480 240 480 480 480 480 240 240 240 480 120 60 240 480 120 480 120 240 240 240 240 240 120 240 480 120 240 480 60 60 60 120 480 480 120 60 240 240 240 240 240 120 240 120 240 30 30 240 120 120 120 120 60 60 60 10 60 30 10 10 5 5 10 5 30 5 30 10 30 10 10 2 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 5 2 2 5 5 5 0

480 240 480 480 480 480 240 240 240 480 120 60 240 480 120 480 240 240 480 240 240 480 120 240 480 120 240 480 120 60 60 240 480 480 120 120 240 240 240 240 240 240 240 120 240 60 30 240 120 240 240 120 60 60 60 10 60 30 10 30 5 5 10 10 60 5 30 30 30 10 10 5 10 5 5 5 10 10 10 10 10 10 5 5 2 5 5 10 2

480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 120 120 240 480 240 480 240 480 480 480 480 480 240 480 480 120 480 480 120 60 60 240 480 480 240 120 240 480 480 480 480 240 240 120 480 60 60 240 240 240 240 240 60 60 60 30 60 60 10 30 10 10 30 10 60 5 60 30 60 10 10 10 10 10 10 10 30 30 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 2

CAS

Kemikaali

%

843 84301

84101 84501

848

858 85801

846 849

71000

184A

7350 7351 7361 7363

7722-84-1 102-71-6 1310-73-2 50-00-0 141-43-5 74-89-5 144-62-7 7664-38-2 107-21-1 111-30-8 64-18-6 7664-93-9 7647-01-0 108-93-0 7697-37-2 57-55-6 1336-21-6 110-16-7 84-74-2 111-87-5 67-63-0 68334-30-5 64-19-7 71-36-3 8052-41-3 108-95-2 71-23-8 999-97-3 79-21-0 590-92-1 7664-39-3 107-98-2 8012-95-1 1120-21-4 64-17-5 67-68-5 111-76-2 540-84-1 110-54-3 8006-61-9 121-44-8 76-13-1 142-82-5 110-80-5 64742-49-0 79-10-7 872-50-4 1634-04-4 68308-34-9 8030-30-6 127-18-4 56-23-5 67-56-1 78-59-1 108-94-1 98-95-3 108-65-6 111-15-9 68-12-2 75-04-7 96-48-0 107-18-6 109-89-7 75-05-8 110-85-0 67-64-1 123-86-4 108-10-1 1330-20-7 80-62-6 141-78-6 107-13-1 110-86-1 98-88-4 96-33-3 78-93-3 100-42-5 71-43-2 109-60-4 108-90-7 79-01-6 108-88-3 7719-09-7 109-99-9 67-66-3 107-12-0 110-01-0 75-15-0 75-09-2

Vetyperoksidi Trietanoliamiini Natriumhydroksidi Formaldehydi Monoetanoliamiini Metyyliamiini Oksaalihappo, tyydyttynyt liuos Fosforihappo Etaanidioli Glutaarialdehydi Muurahaishappo Rikkihappo Suolahappo Sykloheksanoli Typpihappo Propyleeniglykoli Ammoniumhydroksidi Maleiinihappo Dibutyyliftalaatti Oktyylialkoholi Isopropanoli Diesel Etikkahappo, jääetikka Butyylialkoholi Lakkabensiini Fenoli Propanoli Heksametyylidisilatsaani Peretikkahappo Bromipropionihappo Fluorivetyhappo 1-metoksi-2-propanoli Mineraaliöljy n-undekaani Etanoli Dimetyylisulfoksidi Butyyliglykoli Iso-oktaani Heksaani Bensiini Trietyyliamini Freoni TF Heptaani Etyyliglykoli Maaöljy, paloöljy, vetykäsitelty kevyt Akryylihappo N-metyyli-2-pyrrolidoni Metyyli-tert-butyylieetteri Raakaöljy Maaöljy Perkloorietyleeni Hiilitetrakloridi Metanoli Isoforoni Sykloheksanoni Nitrobentseeni 1-metoksi-2-propyyliasetaatti Etyyliglykoliasetaatti Dimetyyliformamidi Etyyliamiini GBL (gammabutyrolaktoni) Allyylialkoholi Dietyyliamiini Asetonitriili Piperatsiini Asetoni Butyyliasetaatti Metyyli-isobutyyliketoni Ksyleeni, isomeeriseos Metyylimetakrylaatti Etyyliasetaatti Akryylinitriili Pyridiini Bentsoyylikloridi Metyyliakrylaatti Metyylietyyliketoni Styreeni Bentseeni n-propyyliasetaatti Klooribentseeni Trikloorietyleeni Tolueeni Tionyylikloridi Tetrahydrofuraani Kloroformi Propionitriili Tetrahydrotiofeeni Hiilidisulfidi Metyleenikloridi

30 100 50 37 100 40 99 85 100 50 98 96 37 100 70 100 100 99 100 100 100 100 100 100 100 90 100 100 40 100 48 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

120 30 120 120 60 120 30 30 30 60 10 2 30 120 10 30 10 30 60 30 30 60 10 30 30 10 30 30 10 2 10 30 30 30 10 10 30 30 30 30 10 30 30 10 10 5 5 10 10 10 30 30 5 5 10 2 10 5 2 2 0 0 2 0 5 0 5 2 5 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0

240 60 240 240 120 240 60 60 60 120 30 5 60 120 30 60 30 60 60 60 60 60 30 60 60 30 60 60 10 5 10 30 60 60 30 10 30 60 60 60 30 30 30 30 30 10 10 30 10 30 60 30 10 10 10 5 10 10 2 5 0 0 5 2 10 0 10 5 10 2 2 0 0 0 0 0 5 5 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0

240 60 240 240 120 240 60 60 60 120 30 5 60 240 30 120 30 60 120 60 60 120 30 60 120 30 60 120 30 10 10 60 120 120 30 30 60 60 60 60 30 60 60 30 30 10 10 60 10 30 60 60 10 10 10 5 10 10 2 5 0 0 5 2 10 0 10 5 10 5 2 0 0 0 0 2 5 5 2 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0

240 120 480 240 120 480 120 120 120 240 30 10 60 240 60 120 60 120 120 120 120 120 60 120 120 30 120 120 30 10 10 60 120 120 60 30 60 120 120 120 60 60 60 30 60 10 10 60 30 60 60 60 10 10 30 5 10 10 5 10 0 0 5 2 10 2 10 10 10 5 2 0 0 0 0 2 5 5 2 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0

480 120 480 480 240 480 120 120 120 240 60 10 120 240 60 120 60 120 120 120 120 120 60 120 120 60 120 120 30 10 30 60 120 120 60 30 60 120 120 120 60 60 120 60 60 10 10 60 30 60 60 60 30 10 30 10 30 10 5 10 0 0 5 2 10 2 10 10 10 5 5 0 2 0 0 2 10 5 2 2 5 5 0 0 2 0 0 2 0

480 120 480 480 240 480 120 120 120 240 60 10 120 240 60 120 60 120 120 120 120 120 60 120 120 60 120 120 30 10 30 60 120 120 60 30 60 120 120 120 120 60 120 60 120 10 10 60 60 60 60 60 30 10 30 10 30 10 5 10 2 2 10 5 10 2 10 10 10 5 5 0 2 2 2 2 10 10 5 2 5 5 2 0 2 2 2 2 0

480 120 480 480 240 480 120 120 120 240 60 10 120 240 60 120 60 120 120 120 120 120 60 120 120 60 120 120 30 10 30 60 120 120 60 30 60 120 120 120 120 60 120 60 120 10 10 60 60 60 60 60 30 10 30 10 30 10 5 10 2 2 10 5 10 2 10 10 10 5 5 0 2 2 2 2 10 10 5 2 5 5 2 0 2 2 2 2 0

480 240 480 480 240 480 240 240 240 480 60 30 120 480 120 240 120 240 240 240 240 240 120 240 240 60 240 240 60 30 30 120 240 240 120 60 120 240 240 240 120 120 120 60 120 30 30 120 60 120 120 120 30 30 30 10 30 30 10 10 2 2 10 5 30 2 30 10 30 10 5 2 5 2 2 5 10 10 5 5 10 10 2 2 2 2 2 5 0

141

0,60

*) Käsineet, joissa on käytetty useita eri materiaaleja. Tärkein kemikaaleilta suojaava materiaali ilmoitetaan ja sitä käytetään laskelmassa (aivan kuin se olisi ainoa materiaali). Paksuus arvioidaan vertaamalla läpäisyaikaa (pelkästään) samasta materiaalista valmistettujen käsineiden läpäisyaikoihin. Paksuutta voidaan tarkastella ekvivalenttina paksuutena (todennäköisesti aliarvioitu, joten myös läpäisyaika on todennäköisesti aliarvioitu).

Paksuus (mm)

Nitriili

Suojaus kemikaalivaaroilta

Materiaali


Joidenkin tavallisten kemikaalien läpäisyajat Materiaali

Lateksi

Neopreeni/ lateksi

0,10

0,33

0,38

0,40

0,5*

0,80

0,12

0,5*

0,68*

0,7*

Suojaus kemikaalivaaroilta

CAS

Kemikaali

%

833

8145

8140

8150

8160

81000

836 837

494

241

2301 2311

7722-84-1 102-71-6 1310-73-2 50-00-0 141-43-5 74-89-5 144-62-7 7664-38-2 107-21-1 111-30-8 64-18-6 7664-93-9 7647-01-0 108-93-0 7697-37-2 57-55-6 1336-21-6 110-16-7 84-74-2 111-87-5 67-63-0 68334-30-5 64-19-7 71-36-3 8052-41-3 108-95-2 71-23-8 999-97-3 79-21-0 590-92-1 7664-39-3 107-98-2 8012-95-1 1120-21-4 64-17-5 67-68-5 111-76-2 540-84-1 110-54-3 8006-61-9 121-44-8 76-13-1 142-82-5 110-80-5 64742-49-0 79-10-7 872-50-4 1634-04-4 68308-34-9 8030-30-6 127-18-4 56-23-5 67-56-1 78-59-1 108-94-1 98-95-3 108-65-6 111-15-9 68-12-2 75-04-7 96-48-0 107-18-6 109-89-7 75-05-8 110-85-0 67-64-1 123-86-4 108-10-1 1330-20-7 80-62-6 141-78-6 107-13-1 110-86-1 98-88-4 96-33-3 78-93-3 100-42-5 71-43-2 109-60-4 108-90-7 79-01-6 108-88-3 7719-09-7 109-99-9 67-66-3 107-12-0 110-01-0 75-15-0 75-09-2

Vetyperoksidi Trietanoliamiini Natriumhydroksidi Formaldehydi Monoetanoliamiini Metyyliamiini Oksaalihappo, tyydyttynyt liuos Fosforihappo Etaanidioli Glutaarialdehydi Muurahaishappo Rikkihappo Suolahappo Sykloheksanoli Typpihappo Propyleeniglykoli Ammoniumhydroksidi Maleiinihappo Dibutyyliftalaatti Oktyylialkoholi Isopropanoli Diesel Etikkahappo, jääetikka Butyylialkoholi Lakkabensiini Fenoli Propanoli Heksametyylidisilatsaani Peretikkahappo Bromipropionihappo Fluorivetyhappo 1-metoksi-2-propanoli Mineraaliöljy n-undekaani Etanoli Dimetyylisulfoksidi Butyyliglykoli Iso-oktaani Heksaani Bensiini Trietyyliamini Freoni TF Heptaani Etyyliglykoli Maaöljy, paloöljy, vetykäsitelty kevyt Akryylihappo N-metyyli-2-pyrrolidoni Metyyli-tert-butyylieetteri Raakaöljy Maaöljy Perkloorietyleeni Hiilitetrakloridi Metanoli Isoforoni Sykloheksanoni Nitrobentseeni 1-metoksi-2-propyyliasetaatti Etyyliglykoliasetaatti Dimetyyliformamidi Etyyliamiini GBL (gammabutyrolaktoni) Allyylialkoholi Dietyyliamiini Asetonitriili Piperatsiini Asetoni Butyyliasetaatti Metyyli-isobutyyliketoni Ksyleeni, isomeeriseos Metyylimetakrylaatti Etyyliasetaatti Akryylinitriili Pyridiini Bentsoyylikloridi Metyyliakrylaatti Metyylietyyliketoni Styreeni Bentseeni n-propyyliasetaatti Klooribentseeni Trikloorietyleeni Tolueeni Tionyylikloridi Tetrahydrofuraani Kloroformi Propionitriili Tetrahydrotiofeeni Hiilidisulfidi Metyleenikloridi

30 100 50 37 100 40 99 85 100 50 98 96 37 100 70 100 100 99 100 100 100 100 100 100 100 90 100 100 40 100 48 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

480 240 120 60 60 2 120 120 120 60 10 120 60 5 30 10 10 60 10 30 0 5 2 0 30 5 0 0 5 10 5 5 10 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

480 480 480 240 120 30 480 480 480 120 60 480 120 30 120 120 60 120 60 60 10 30 10 2 60 30 2 10 60 60 30 10 60 10 5 2 2 2 2 2 10 10 10 2 10 2 2 2 5 2 5 5 2 5 10 2 2 2 5 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2

480 480 480 240 120 30 480 480 480 240 60 480 120 60 120 120 60 240 60 120 10 30 30 5 120 30 5 10 60 60 30 10 60 10 5 2 2 5 5 2 10 30 30 2 10 5 2 2 10 5 10 5 5 5 10 5 5 5 5 2 5 5 2 5 2 2 2 5 2 5 5 2 2 2 2 5 2 0 5 2 2 5 5 0 2

480 480 480 240 240 30 480 480 480 240 60 480 240 60 240 240 60 240 60 120 10 30 30 5 120 30 5 10 120 60 30 30 60 10 10 2 2 5 5 2 10 30 30 2 10 5 2 2 10 5 10 10 5 5 10 5 5 5 5 2 5 5 2 5 2 2 2 5 5 5 5 2 2 2 2 5 2 0 5 5 5 5 5 2 2

480 480 480 240 240 60 480 480 480 240 60 480 240 120 240 240 60 240 120 120 30 60 30 5 120 30 5 10 120 120 60 30 60 10 10 2 5 5 5 5 10 30 30 2 10 5 5 2 10 5 10 10 5 10 10 5 5 5 10 2 5 10 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 2 2 5 5 5 2 5 5 5 5 5 2 5

480 480 480 480 480 120 480 480 480 480 120 480 480 240 480 480 120 480 120 240 60 120 120 10 240 60 10 30 480 120 120 30 120 30 10 5 5 10 10 10 30 60 120 5 10 10 5 5 10 10 10 30 10 30 60 10 10 10 10 5 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 5 10 10 10 10 10 2 10

60 60 60 120 60 120 60 60 60 120 60 60 60 60 60 30 60 60 30 30 60 10 30 30 2 30 10 0 60 30 30 30 60 60 5 10 5 5 2 30 10 10 10 10 0 10 0 2 2 30 10 2 5 0 10 5 10 2 0 10 10 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

480 240 240 480 240 480 240 240 240 480 240 240 240 240 240 240 240 240 120 120 240 120 120 120 30 120 60 2 240 120 240 120 240 240 60 60 30 10 30 120 30 120 120 60 5 30 2 5 10 120 60 10 30 2 30 30 30 30 10 60 60 2 10 10 10 5 5 10 10 10 5 5 5 2 5 5 2 2 5 2 2 2 2 2 2

480 240 240 480 480 480 480 480 480 480 240 240 240 240 240 240 240 480 120 120 240 120 240 120 60 240 60 5 480 240 480 120 240 240 60 60 30 10 60 120 60 120 120 120 10 60 5 10 10 240 120 30 30 5 60 30 60 60 30 60 60 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 10 10 5 5 5 5 5 5 5 2 5

480 240 240 480 480 480 480 480 480 480 240 240 240 240 240 240 240 480 120 120 240 120 240 120 60 240 60 5 480 240 480 120 240 240 60 60 30 10 60 120 60 120 120 120 10 60 5 10 10 240 120 30 30 5 60 30 60 60 30 60 60 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 10 10 5 5 5 5 5 5 5 2 5

142

*) Käsineet, joissa on käytetty useita eri materiaaleja. Tärkein kemikaaleilta suojaava materiaali ilmoitetaan ja sitä käytetään laskelmassa (aivan kuin se olisi ainoa materiaali). Paksuus arvioidaan vertaamalla läpäisyaikaa (pelkästään) samasta materiaalista valmistettujen käsineiden läpäisyaikoihin. Paksuutta voidaan tarkastella ekvivalenttina paksuutena (todennäköisesti aliarvioitu, joten myös läpäisyaika on todennäköisesti aliarvioitu).

Paksuus (mm)

Neopreeni


Materiaali

PVC 0,08

0,10

0,34

0,062

0,25

0,3*

0,4*

0,40

0,5*

0,55

0,7*

7390

8180

192 239

8170 8175

10PG

620

16

02100

240 120 480 480 480 60 240 240 240 240 480 120 240 60 240 240 60 30 60 60 30 120 10 10 30 30 2 10 2 10 10 10 10 30 10 2 2 5 5 5 10 5 10 2 60 2 2 2 2 5 2 30 2 5 5 2 2 2 10 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 0 2 2 2 5 2 2 0

240 120 240 240 480 60 240 240 240 240 480 120 240 60 240 240 60 30 60 30 30 60 10 10 10 30 2 10 2 10 10 10 10 10 10 2 2 2 5 2 5 5 5 2 30 2 2 2 2 5 2 30 2 5 5 2 2 2 5 10 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0

480 240 480 480 480 60 480 480 240 240 480 240 480 120 480 480 60 60 60 60 60 120 30 30 30 30 5 10 5 30 30 30 10 30 10 5 2 5 10 5 10 5 10 5 60 5 5 5 5 5 5 30 5 10 10 5 5 5 10 10 5 2 2 2 5 5 2 2 5 5 5 2 5 5 5 5 2 2 5 2 2 5 2 2

480 240 480 480 480 60 480 480 480 240 480 240 480 120 480 480 120 60 120 60 60 120 30 30 30 30 5 10 5 30 30 30 10 30 10 5 5 5 10 10 10 10 10 5 60 5 5 5 5 10 5 30 5 10 10 5 5 5 10 10 5 5 2 2 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 2 5 5 2

480 240 480 480 480 120 480 480 480 480 480 240 480 120 480 480 120 60 120 60 120 120 60 60 30 60 10 10 10 30 30 60 10 60 30 10 5 10 10 10 30 10 30 10 60 10 5 10 10 10 10 60 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 10 10 5 5 10 10 10 5 10 10 10 10 2 5 10 5 5 10 5 2

480 480 480 480 480 120 480 480 480 480 480 480 480 240 480 480 240 120 240 120 120 240 120 60 60 60 10 30 10 60 60 60 30 120 60 10 10 10 30 10 30 10 30 10 120 10 10 10 10 10 10 60 10 30 10 10 10 10 10 30 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 5 10 10 10 5 10 10 5

480 480 480 480 240 480 480 480 480 480 60 480 240 480 480 480 480 480 480 480 480 60 480 480 5 480 480 240 480 480 240 240 240 240 240 10 10 5 5 60 2 480 480 480 10 5 10 10 240 480 480 480 480 240 240 240 480 240 10 120 30 240 60 120 10 60 120 120 60 120 120 120 5 10 30 5 10 10 10 5 5 5 5

480 120 240 480 240 240 240 240 240 480 120 240 240 240 240 120 60 120 240 120 240 240 240 240 240 480 240 120 240 240 240 240 240 240 240 120 240 240 120 240 240 240 240 240 120 120 240 240 240 240 240 5 240 240 120 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

CAS

Kemikaali

%

819A

825A

8190

7370 12910 12930 12935 12945

7722-84-1 102-71-6 1310-73-2 50-00-0 141-43-5 74-89-5 144-62-7 7664-38-2 107-21-1 111-30-8 64-18-6 7664-93-9 7647-01-0 108-93-0 7697-37-2 57-55-6 1336-21-6 110-16-7 84-74-2 111-87-5 67-63-0 68334-30-5 64-19-7 71-36-3 8052-41-3 108-95-2 71-23-8 999-97-3 79-21-0 590-92-1 7664-39-3 107-98-2 8012-95-1 1120-21-4 64-17-5 67-68-5 111-76-2 540-84-1 110-54-3 8006-61-9 121-44-8 76-13-1 142-82-5 110-80-5 64742-49-0 79-10-7 872-50-4 1634-04-4 68308-34-9 8030-30-6 127-18-4 56-23-5 67-56-1 78-59-1 108-94-1 98-95-3 108-65-6 111-15-9 68-12-2 75-04-7 96-48-0 107-18-6 109-89-7 75-05-8 110-85-0 67-64-1 123-86-4 108-10-1 1330-20-7 80-62-6 141-78-6 107-13-1 110-86-1 98-88-4 96-33-3 78-93-3 100-42-5 71-43-2 109-60-4 108-90-7 79-01-6 108-88-3 7719-09-7 109-99-9 67-66-3 107-12-0 110-01-0 75-15-0 75-09-2

Vetyperoksidi Trietanoliamiini Natriumhydroksidi Formaldehydi Monoetanoliamiini Metyyliamiini Oksaalihappo, tyydyttynyt liuos Fosforihappo Etaanidioli Glutaarialdehydi Muurahaishappo Rikkihappo Suolahappo Sykloheksanoli Typpihappo Propyleeniglykoli Ammoniumhydroksidi Maleiinihappo Dibutyyliftalaatti Oktyylialkoholi Isopropanoli Diesel Etikkahappo, jääetikka Butyylialkoholi Lakkabensiini Fenoli Propanoli Heksametyylidisilatsaani Peretikkahappo Bromipropionihappo Fluorivetyhappo 1-metoksi-2-propanoli Mineraaliöljy n-undekaani Etanoli Dimetyylisulfoksidi Butyyliglykoli Iso-oktaani Heksaani Bensiini Trietyyliamini Freoni TF Heptaani Etyyliglykoli Maaöljy, paloöljy, vetykäsitelty kevyt Akryylihappo N-metyyli-2-pyrrolidoni Metyyli-tert-butyylieetteri Raakaöljy Maaöljy Perkloorietyleeni Hiilitetrakloridi Metanoli Isoforoni Sykloheksanoni Nitrobentseeni 1-metoksi-2-propyyliasetaatti Etyyliglykoliasetaatti Dimetyyliformamidi Etyyliamiini GBL (gammabutyrolaktoni) Allyylialkoholi Dietyyliamiini Asetonitriili Piperatsiini Asetoni Butyyliasetaatti Metyyli-isobutyyliketoni Ksyleeni, isomeeriseos Metyylimetakrylaatti Etyyliasetaatti Akryylinitriili Pyridiini Bentsoyylikloridi Metyyliakrylaatti Metyylietyyliketoni Styreeni Bentseeni n-propyyliasetaatti Klooribentseeni Trikloorietyleeni Tolueeni Tionyylikloridi Tetrahydrofuraani Kloroformi Propionitriili Tetrahydrotiofeeni Hiilidisulfidi Metyleenikloridi

30 100 50 37 100 40 99 85 100 50 98 96 37 100 70 100 100 99 100 100 100 100 100 100 100 90 100 100 40 100 48 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

60 10 60 10 120 10 10 60 10 60 120 30 60 10 60 60 10 0 10 10 2 10 0 0 5 5 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60 30 60 30 120 10 30 60 10 60 120 30 60 10 60 60 10 2 10 10 5 30 0 2 5 10 0 0 0 5 5 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

240 120 240 120 480 30 120 120 120 120 480 120 240 60 240 240 30 10 30 30 10 60 10 10 10 10 0 5 0 10 10 5 5 10 5 0 0 2 2 2 2 2 2 0 30 0 0 0 0 2 0 10 0 2 2 0 0 0 5 5 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

240 120 240 240 480 30 120 240 120 120 480 120 240 60 240 240 60 10 60 30 30 60 10 10 10 30 2 5 2 10 10 10 10 10 10 2 2 2 2 2 5 5 5 2 30 2 0 2 2 5 2 10 2 5 5 2 2 2 5 5 2 0 0 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 0 2 2 2 0

143

1,1*

PE/PA/ PE

*) Käsineet, joissa on käytetty useita eri materiaaleja. Tärkein kemikaaleilta suojaava materiaali ilmoitetaan ja sitä käytetään laskelmassa (aivan kuin se olisi ainoa materiaali). Paksuus arvioidaan vertaamalla läpäisyaikaa (pelkästään) samasta materiaalista valmistettujen käsineiden läpäisyaikoihin. Paksuutta voidaan tarkastella ekvivalenttina paksuutena (todennäköisesti aliarvioitu, joten myös läpäisyaika on todennäköisesti aliarvioitu).

Paksuus (mm)

Butyyli

Suojaus kemikaalivaaroilta

Joidenkin tavallisten kemikaalien läpäisyajat


SUOJAUS KEMIKAALIVAAROILTA / KERTAKÄYTTÖKÄSINEET

TEGERA® 843 Kertakäyttökäsine, 0,06 mm nitriili, puuteriton, Cat. III, hyväksytty elintarvikekäyttöön, ei sisällä lateksia, tarkkuustyöt MATERIAALI Nitriili

Nitriili

KUVAUS Suojaus kemikaaliroiskeita vastaan, hyväksytty elintarvikekäyttöön, ei sisällä lateksia

PAKSUUS 0,06 mm

OMINAISUUDET Erittäin hyvä sormituntuma, joustava, erinomainen istuvuus

SISÄPUOLI Puuteriton VÄRI Lila

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Vaarallisten kemikaalien ympäristöt, mikrobiologisesti vaaralliset ympäristöt, märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt

KOKO (EU) 7, 8, 9, 10 PITUUS 240 mm RASIAA/LAATIKKO 10 KPL/RASIA 100 AQL 1.5 ESILLEPANO Rasia

Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-1:2016/Type C VIRUS

Nitriili

TEGERA® 84301 Kertakäyttökäsine, 0,06 mm nitriili, karhennetut sormenpäät, puuteriton, Cat. III, hyväksytty elintarvikekäyttöön, ei sisällä lateksia, tarkkuustyöt MATERIAALI Nitriili PAKSUUS 0,06 mm

KUVAUS Suojaus kemikaaliroiskeita vastaan, hyväksytty elintarvikekäyttöön

SISÄPUOLI Puuteriton

OMINAISUUDET Erittäin hyvä sormituntuma, joustava

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennetut sormenpäät

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kertakäyttöinen, likaiset ympäristöt

VÄRI Sininen KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 240 mm RASIAA/LAATIKKO 10 KPL/RASIA 200 AQL 1.5 ESILLEPANO Rasia

Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN ISO 374-1:2016/Type B JKT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Nitriili

TEGERA® 84101 Kertakäyttökäsine, 0,10 mm nitriili, karhennetut sormenpäät, puuteriton, Cat. III, hyväksytty elintarvikekäyttöön, ei sisällä lateksia, tarkkuustyöt Suojaus kemikaalivaaroilta

MATERIAALI Nitriili

KUVAUS Suojaus kemikaaliroiskeita vastaan, hyväksytty elintarvikekäyttöön

PAKSUUS 0,10 mm SISÄPUOLI Puuteriton KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennetut sormenpäät VÄRI Sininen KOKO (EU) 7, 8, 9, 10

OMINAISUUDET Erittäin hyvä sormituntuma, joustava, pitävä ote, hyvä istuvuus ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kertakäyttöinen, kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt

PITUUS 240 mm RASIAA/LAATIKKO 40 KPL/RASIA 20 AQL 1.5 ESILLEPANO Rasia

Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-1:2016/Type C VIRUS

Nitriili

TEGERA® 84501 Kertakäyttökäsine, 0,10 mm nitriili, karhennetut sormenpäät, puuteriton, Cat. III, hyväksytty elintarvikekäyttöön, ei sisällä lateksia, tarkkuustyöt MATERIAALI Nitriili

KUVAUS Suojaus kemikaaliroiskeita vastaan, hyväksytty elintarvikekäyttöön, kosketusnäytöille, ei sisällä lateksia

PAKSUUS 0,10 mm SISÄPUOLI Puuteriton KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennetut sormenpäät VÄRI Sininen KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11

OMINAISUUDET Erittäin hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, hyvä istuvuus ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kertakäyttöinen, märät ympäristöt, likaiset ympäristöt

PITUUS 240 mm RASIAA/LAATIKKO 10 KPL/RASIA 100 AQL 1.5 ESILLEPANO Rasia

Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN ISO 374-1:2016/Type B JKT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

144


SUOJAUS KEMIKAALIVAAROILTA / KERTAKÄYTTÖKÄSINEET

Nitriili

TEGERA® 848 Kertakäyttökäsine, 0,12 mm nitriili, ei sisällä kiihdyttimiä, puuteriton, Cat. III, erikoispitkä, ei sisällä lateksia, tarkkuustyöt MATERIAALI Nitriili, ei sisällä kiihdyttimiä

KUVAUS Suojaus kemikaaliroiskeita vastaan, hyväksytty elintarvikekäyttöön, erikoispitkä, ei sisällä lateksia

PAKSUUS 0,12 mm SISÄPUOLI Puuteriton

OMINAISUUDET Hyvä sormituntuma, joustava, hyvä istuvuus

VÄRI Lila KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Vaarallisten kemikaalien ympäristöt, mikrobiologisesti vaaralliset ympäristöt, kertakäyttöinen, märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt

PITUUS 290 mm RASIAA/LAATIKKO 10 KPL/RASIA 100 ESILLEPANO Rasia

Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-1:2016/Type B JKP

Nitriili

TEGERA® 858 Kertakäyttökäsine, 0,15 mm nitriili, puuteriton, Cat. III, erikoispitkä, ei sisällä lateksia, tarkkuustyöt MATERIAALI Nitriili

KUVAUS Suojaus kemikaaliroiskeita vastaan, hyväksytty elintarvikekäyttöön, erikoispitkä, ei sisällä lateksia

PAKSUUS 0,15 mm SISÄPUOLI Puuteriton

OMINAISUUDET Hyvä sormituntuma, joustava, erinomainen istuvuus

VÄRI Lila KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11

ERIKOISJOUSTAVA

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Vaarallisten kemikaalien ympäristöt, mikrobiologisesti vaaralliset ympäristöt, kertakäyttöinen, märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt

PITUUS 280 mm RASIAA/LAATIKKO 10 KPL/RASIA 100 AQL 1.5 ESILLEPANO Rasia

Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-1:2016/Type C VIRUS

Nitriili

TEGERA® 85801 MATERIAALI Nitriili

Suojaus kemikaalivaaroilta

Kertakäyttökäsine, 0,15 mm nitriili, puuteriton, Cat. III, erikoispitkä, ei sisällä lateksia, tarkkuustyöt KUVAUS Suojaus kemikaaliroiskeita vastaan, hyväksytty elintarvikekäyttöön, erikoispitkä, ei sisällä lateksia

PAKSUUS 0,15 mm SISÄPUOLI Puuteriton

OMINAISUUDET Hyvä sormituntuma, joustava, erinomainen istuvuus

VÄRI Lila KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Vaarallisten kemikaalien ympäristöt, mikrobiologisesti vaaralliset ympäristöt, kertakäyttöinen, märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt

PITUUS 280 mm RASIAA/LAATIKKO 60 KPL/RASIA 10 AQL 1.5 ESILLEPANO Pussipakattu

Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-1:2016/Type C VIRUS

Nitriili

TEGERA® 846 Kertakäyttökäsine, 0,19 mm nitriili, puuteriton, Cat. III, hyväksytty elintarvikekäyttöön, erikoispitkä, ei sisällä lateksia, tarkkuustyöt MATERIAALI Nitriili

KUVAUS Suojaus kemikaaliroiskeita vastaan, hyväksytty elintarvikekäyttöön, kosketusnäytöille

PAKSUUS 0,19 mm

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, joustava, erittäin kestävä, pitävä ote, hyvä istuvuus

SISÄPUOLI Puuteriton VÄRI Sininen KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 PITUUS 290 mm KAPPALETTA NIPUSSA/LAATIKOSSA 50/500 KPL/PUSSI 50

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Mikrobiologisesti vaaralliset ympäristöt, märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt

PUSSIA/LAATIKKO 10 AQL 1.5 ESILLEPANO Pussipakattu

Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN ISO 374-1:2016/Type B JKOPTL

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

145

50 KPL:N MUOVIPUSSI


SUOJAUS KEMIKAALIVAAROILTA / KERTAKÄYTTÖKÄSINEET

TEGERA® 849 Kertakäyttökäsine, 0,19 mm nitriili, puuteriton, Cat. III, hyväksytty elintarvikekäyttöön, erikoispitkä, ei sisällä lateksia, tarkkuustyöt MATERIAALI Nitriili

Nitriili

KUVAUS Suojaus kemikaaliroiskeita vastaan, korkea puhkaisulujuus vastaaviin käsineisiin verrattuna, hyväksytty elintarvikekäyttöön, kosketusnäytöille, erikoispitkä, ei sisällä lateksia

PAKSUUS 0,19 mm SISÄPUOLI Puuteriton VÄRI Musta

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, hyvä sormituntuma, joustava, erittäin kestävä, pitävä ote, hyvä istuvuus

KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12 PITUUS 290 mm KAPPALETTA NIPUSSA/LAATIKOSSA 50/500 RASIAA/LAATIKKO 10 KPL/RASIA 50 AQL 1.5 ESILLEPANO Rasia

Cat. III EN 420:2003 + A1:2009

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Vaarallisten kemikaalien ympäristöt, mikrobiologisesti vaaralliset ympäristöt, terveydelle vaaralliset alueet, syövyttävät ympäristöt, kertakäyttöinen, märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

EN ISO 374-1:2016/Type B JKOPTL

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Nitriili

TEGERA® 184A

uutuus

Kemikaalisuojakäsine, 0,21 mm nitriili, Cat. III, hyväksytty elintarvikekäyttöön, paripakattu, ei sisällä lateksia MATERIAALI Nitriili PAKSUUS 0,21 mm

KUVAUS Suojaus kemikaaleja vastaan, hyväksytty elintarvikekäyttöön, ei sisällä lateksia

VÄRI Sininen

OMINAISUUDET Korkein suojaustaso

KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Vaarallisten kemikaalien ympäristöt, mikrobiologisesti vaaralliset ympäristöt, terveydelle vaaralliset alueet, syövyttävät ympäristöt, kertakäyttöinen, märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt

PITUUS 300 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 10/100 KPL/RASIA 10 AQL 1.5 ESILLEPANO Pussipakattu

Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2001X

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-1:2016/Type A JKLOPT

SUOJAUS KEMIKAALIVAAROILTA / KEMIKAALISUOJAKÄSINEET

TEGERA® 186

Nitriili

Suojaus kemikaalivaaroilta

Kemikaalisuojakäsine, 0,38 mm nitriili, kuvioitu kämmen, nukattu, Cat. III, ei sisällä lateksia, yleistyöt MATERIAALI Nitriili

KUVAUS Suojaus kemikaaleja vastaan, hyväksytty elintarvikekäyttöön, ei sisällä lateksia, öljyn- ja rasvankestävä

PAKSUUS 0,38 mm SISÄPUOLI Nukattu KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen VÄRI Vihreä KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12 PITUUS 310 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 10/100

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, joustava, mukava ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Vaarallisten kemikaalien ympäristöt, mikrobiologisesti vaaralliset ympäristöt, terveydelle vaaralliset alueet, syövyttävät ympäristöt, märät ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

AQL 0.65 ESILLEPANO Pussipakattu

Cat. III EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4101X

EN ISO 374-1:2016/Type A AJKLOT

EN ISO 374-5:2016

Nitriili

TEGERA® 18601 Kemikaalisuojakäsine, 0,38 mm nitriili, kuvioitu kämmen, nukattu, Cat. III, ei sisällä lateksia, öljyn- ja rasvankestävä, yleistyöt MATERIAALI Nitriili

KUVAUS Suojaus kemikaaleja vastaan, hyväksytty elintarvikekäyttöön, ei sisällä lateksia, nivelletyt sormet

PAKSUUS 0,38 mm SISÄPUOLI Nukattu KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen VÄRI Vihreä KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 330 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/144

OMINAISUUDET Joustava, kestävä, pitävä ote, hyvä istuvuus, mukava ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Vaarallisten kemikaalien ympäristöt, mikrobiologisesti vaaralliset ympäristöt, terveydelle vaaralliset alueet, syövyttävät ympäristöt, märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt

AQL 0.65 ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3001X

EN ISO 374-1:2016/Type A JKLNOT

146

EN ISO 374-5:2016


SUOJAUS KEMIKAALIVAAROILTA / KERTAKÄYTTÖKÄSINEET

Nitriili

TEGERA® 47A Kemikaalisuojakäsine, 0,45 mm nitriili, kuvioitu kämmen, nukattu, Cat. III, ei sisällä lateksia, yleistyöt MATERIAALI Nitriili

KUVAUS Suojaus kemikaaleja vastaan, hyväksytty elintarvikekäyttöön, ei sisällä lateksia

PAKSUUS 0,45 mm SISÄPUOLI Nukattu KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen VÄRI Vihreä KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 330 mm

OMINAISUUDET Korkein suojaustaso, erittäin kestävä, pitävä ote, hyvä istuvuus, mukava ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Vaarallisten kemikaalien ympäristöt, mikrobiologisesti vaaralliset ympäristöt, terveydelle vaaralliset alueet, syövyttävät ympäristöt, likaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 10/100 AQL 0.65 ESILLEPANO Pussipakattu

Cat. III EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3001X

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-1:2016/Type A JKLNOT

Nitriili

TEGERA® 48 Kemikaalisuojakäsine, 0,60 mm nitriili, kuvioitu kämmen, nukaton, Cat. III, erikoispitkä, ei sisällä lateksia, yleistyöt MATERIAALI Nitriili

KUVAUS Suojaus kemikaaleja vastaan, hyväksytty elintarvikekäyttöön, erikoispitkä, ei sisällä lateksia

PAKSUUS 0,60 mm SISÄPUOLI Nukaton KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen VÄRI Vihreä KOKO (EU) 8, 9, 10, 11 PITUUS 450 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/36 AQL 0.65

OMINAISUUDET Korkein suojaustaso, erittäin kestävä, pitävä ote, hyvä istuvuus, mukava ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Vaarallisten kemikaalien ympäristöt, mikrobiologisesti vaaralliset ympäristöt, terveydelle vaaralliset alueet, syövyttävät ympäristöt, märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

ESILLEPANO Pussipakattu

Cat. III EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4102X

EN ISO 374-1:2016/Type A AJKLOP

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

SUOJAUS KEMIKAALIVAAROILTA / KEMIKAALISUOJAKÄSINEET

Suojaus kemikaalivaaroilta

Nitriili

TEGERA® 7350 Kemikaalisuojakäsine, talvivuori, 0,3* mm nitriili, mikrokarhennus, fleece, Cat. III, öljyn- ja rasvankestävä, yleistyöt PINNOITUSMATERIAALI Nitriili

KUVAUS Suojaus kemikaaleja vastaan, hyväksytty elintarvikekäyttöön, ei sisällä lateksia, öljyn- ja rasvankestävä

PAKSUUS 0,3* mm VUORI Talvivuori VUOREN MATERIAALI Fleece KÄMMENPUOLEN RAKENNE Mikrokarhennus VÄRI Sininen KOKO (EU) 8, 9, 10, 11 PITUUS 300 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 5/60 AQL 1.5

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, kestävä, pitävä ote, hyvä istuvuus, lämmin ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Vaarallisten kemikaalien ympäristöt, mikrobiologisesti vaaralliset ympäristöt, terveydelle vaaralliset alueet, syövyttävät ympäristöt, kylmät ympäristöt, märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt

ESILLEPANO Pussipakattu

Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3121X

EN ISO 374-1:2016/Type B JKOPT

EN ISO 374-5:2016

TEGERA® 7351

Nitriili

Kemikaalisuojakäsine, 0,3* mm nitriili, täyspinnoitettu, interlock, puuvilla, mikrokarhennus, Cat. III, ei sisällä lateksia, öljyn- ja rasvankestävä, yleistyöt MATERIAALI Interlock, puuvilla

ESILLEPANO Pussipakattu

PINNOITE Täyspinnoitettu

KUVAUS Suojaus kemikaaleja vastaan, hyväksytty elintarvikekäyttöön, ei sisällä lateksia, öljyn- ja rasvankestävä, vettä ja öljyä hylkivää

PINNOITUSMATERIAALI Nitriili PAKSUUS 0,3* mm KÄMMENPUOLEN RAKENNE Mikrokarhennus VÄRI Sininen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Vaarallisten kemikaalien ympäristöt, mikrobiologisesti vaaralliset ympäristöt, terveydelle vaaralliset alueet, syövyttävät ympäristöt, kylmät ympäristöt, märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12 PITUUS 300 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 10/120 AQL 1.5

Cat. III EN 420:2003 + A1:2009

OMINAISUUDET Kestävä, pitävä ote, hyvä istuvuus, mukava

EN 388:2016 3111X

EN ISO 374-1:2016/Type B JKOPT

147

EN ISO 374-5:2016


SUOJAUS KEMIKAALIVAAROILTA / KEMIKAALISUOJAKÄSINEET

Nitriili/PVC

TEGERA® 71000 Kemikaalisuojakäsine, 0,2* mm nitriili, PVC (Vinyyli), saumaton, nailon, 18 gg, rakeinen, Cat. III, ei sisällä ftalaattia, öljyn- ja rasvankestävä, yleistyöt MATERIAALI Saumaton, nailon, 18 gg

KUVAUS Suojaus kemikaaleja vastaan, hyväksytty elintarvikekäyttöön, ei sisällä ftalaattia, ei sisällä lateksia, nivelletyt sormet, öljyn- ja rasvankestävä

MATERIAALI Nitriili, PVC (Vinyyli) PAKSUUS 0,2* mm

OMINAISUUDET Korkein suojaustaso, erittäin hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, pitävä ote, erinomainen istuvuus, erittäin mukava

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Rakeinen VÄRI Musta, sininen KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Vaarallisten kemikaalien ympäristöt, terveydelle vaaralliset alueet, syövyttävät ympäristöt, märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

PITUUS 320 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/72 AQL 1.5 ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3121X

EN ISO 374-1:2016/Type B JKL

Suojaus kemikaalivaaroilta

148

EN ISO 374-5:2016


TEGERA® 7361 ja 7363 ERINOMAINEN TARTUNTAOTE ÖLJYISISSÄ YMPÄRISTÖISSÄ

TEGERA 7361 ja 7363 kemikaalisuojakäsineet nitriiliä, eriomaisen joustavat. TEGERA® 7363 -käsine on vahvistettu tason C viiltosuojavuorella. Nitriili on kulutuskestävä materiaali, joka suojaa tehokkaasti nesteiltä, öljyltä ja rasvalta. TEGERA® 7361- ja TEGERA 7363 -malleissa on kämmenpuolella karhennettu pinta, joka takaa pitävän tartuntaotteen kuivissa, märissä ja öljyisissä ympäristöissä. ®

7363: VIILTOSUOJATASO C

ERITTÄIN PEHMEÄ JA JOUSTAVA OHUT VUORI, ERINOMAINEN SORMENPÄÄTUNTUMA JA KÄYTTÖMUKAVUUS

SUOJAUS KEMIKAALIVAAROILTA / VUORILLISET KÄSINEET

Nitriili

uutuus

Suojaus kemikaalivaaroilta

TEGERA® 7361

Kemikaalisuojakäsine, täysvuori, 0,3* mm nitriili, täyspinnoitettu, nailon, 18 gg, mikrokarhennus, Cat. III, öljyn- ja rasvankestävä, vettä ja öljyä hylkivää, yleistyöt MATERIAALI Nailon, 18 gg

PITUUS 340

PINNOITE Täyspinnoitettu

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/60

PINNOITUSMATERIAALI Nitriili

KUVAUS Öljyn- ja rasvankestävä

MATERIAALI Nitriili

OMINAISUUDET Hyvä sormituntuma, joustava, erinomainen pito, erinomainen pito öljyisissä ympäristöissä

PAKSUUS 0,3* mm VUORI Täysvuori KÄMMENPUOLEN RAKENNE Mikrokarhennus VÄRI Vihreä, musta KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11

Cat. III EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4121X

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Vaarallisten kemikaalien ympäristöt, mikrobiologisesti vaaralliset ympäristöt, terveydelle vaaralliset alueet, syövyttävät ympäristöt, märät ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

EN 407:2004 X1XXXX

EN ISO 374-1:2016/Type A AJKMNOPT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Nitriili / CUT C

TEGERA® 7363 uutuus Kemikaalisuojakäsine, täysvuori, 0,3* mm nitriili, täyspinnoitettu, CRF®-tekniikka, lasikuitu, nailon, polyesteri, spandex, 18 gg, mikrokarhennus, Cat. III, öljyn- ja rasvankestävä, yleistyöt MATERIAALI CRF®-tekniikka, lasikuitu, nailon, polyesteri, spandex, 18 gg

PITUUS 340

PINNOITE Täyspinnoitettu

KUVAUS Viiltosuoja EN 388:2016 tason C mukaan, öljyn- ja rasvankestävä, vedenpitävä

PINNOITUSMATERIAALI Nitriili MATERIAALI Nitriili

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/60

OMINAISUUDET Erittäin hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, erinomainen pito, erinomainen pito öljyisissä ympäristöissä

PAKSUUS 0,3* mm VUORI Täysvuori KÄMMENPUOLEN RAKENNE Mikrokarhennus VÄRI Vihreä KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11

Cat. III EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4X32C

EN 407:2004 X1XXXX

EN ISO 374-1:2016/Type A AJKMNOPT

149

EN ISO 374-5:2016 VIRUS


SUOJAUS KEMIKAALIVAAROILTA / KERTAKÄYTTÖKÄSINEET

TEGERA® 833

Lateksi

Kertakäyttökäsine, 0,10 mm lateksi, puuteriton, Cat. III, hyväksytty elintarvikekäyttöön, tarkkuustyöt MATERIAALI Lateksi

ESILLEPANO Rasia

PAKSUUS 0,10 mm SISÄPUOLI Puuteriton

KUVAUS Suojaus kemikaaliroiskeita vastaan, hyväksytty elintarvikekäyttöön, elastinen

VÄRI Valkoinen

OMINAISUUDET Joustava, hyvä istuvuus

KOKO (EU) 7, 8, 9, 10

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt

PITUUS 240 mm RASIAA/LAATIKKO 10 KPL/RASIA 100 AQL 1.5

Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN ISO 374-1:2016/Type B KPT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

SUOJAUS KEMIKAALIVAAROILTA / KEMIKAALISUOJAKÄSINEET

Lateksi

TEGERA® 8145 Kemikaalisuojakäsine, 0,33 mm lateksi, kuvioitu kämmen, nukattu, Cat. III, vedenpitävä, yleistyöt MATERIAALI Lateksi PAKSUUS 0,33 mm

KUVAUS Hyväksytty elintarvikekäyttöön, vedenpitävä, elastinen

SISÄPUOLI Nukattu

OMINAISUUDET Joustava, pitävä ote, mukava

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt

VÄRI Keltainen KOKO (EU) 7, 8, 9, 10 PITUUS 300 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 10/100 ESILLEPANO Pussipakattu

Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN ISO 374-1:2016/Type C

EN ISO 374-5:2016

Lateksi

TEGERA® 8140 Suojaus kemikaalivaaroilta

Kemikaalisuojakäsine, 0,38 mm lateksi, kuvioitu kämmen, nukattu, Cat. III, yleistyöt MATERIAALI Lateksi

KUVAUS Suojaus kemikaaliroiskeita vastaan

PAKSUUS 0,38 mm

OMINAISUUDET Joustava, hyvä istuvuus, mukava

SISÄPUOLI Nukattu

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen VÄRI Sininen KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10 PITUUS 300 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/144 AQL 1.5 ESILLEPANO Pussipakattu

Cat. III EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 1010X

EN ISO 374-1:2016/Type B AKLMNPST

EN ISO 374-5:2016

Lateksi

TEGERA® 8150 Kemikaalisuojakäsine, 0,40 mm lateksi, kuvioitu kämmen, nukattu, Cat. III, hyväksytty elintarvikekäyttöön, vedenpitävä MATERIAALI Lateksi

KUVAUS Suojaus kemikaaliroiskeita vastaan, hyväksytty elintarvikekäyttöön

PAKSUUS 0,40 mm SISÄPUOLI Nukattu KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen VÄRI Keltainen KOKO (EU) 7, 8, 9, 10

OMINAISUUDET Joustava, pitävä ote, hyvä istuvuus, mukava ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt

PITUUS 300 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 10/100 AQL 0.65 ESILLEPANO Pussipakattu

Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN ISO 374-1:2016/Type B KPT

EN ISO 374-5:2016

150


SUOJAUS KEMIKAALIVAAROILTA / KEMIKAALISUOJAKÄSINEET

Lateksi

TEGERA® 81000 Kemikaalisuojakäsine, 0,80 mm lateksi, kuvioitu kämmen, nukattu, Cat. III, vedenpitävä MATERIAALI Lateksi

KUVAUS Suojaus kemikaaleja vastaan

PAKSUUS 0,80 mm

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, joustava, kestävä, pitävä ote, hyvä istuvuus, mukava

SISÄPUOLI Nukattu KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen VÄRI Musta KOKO (EU) 6.5, 7.5, 8.5, 9.5, 10.5

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Vaarallisten kemikaalien ympäristöt, terveydelle vaaralliset alueet, syövyttävät ympäristöt, märät ympäristöt, likaiset ympäristöt

PITUUS 300 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60 AQL 1.5 ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

Cat. III EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3111X

EN ISO 374-1:2016/Type A AKLMNOPT

EN ISO 374-5:2016

SUOJAUS KEMIKAALIVAAROILTA / VUORILLISET KÄSINEET

TEGERA® 8160

Lateksi

Kemikaalisuojakäsine, 0,5* mm lateksi, täyspinnoitettu, tuplapinnoitettu, interlock, karhennettu vaahto, Cat. III, vedenpitävä, yleistyöt MATERIAALI Interlock

ESILLEPANO Pussipakattu

PINNOITE Täyspinnoitettu, tuplapinnoitettu

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, joustava, pitävä ote, mukava, lämmin

PINNOITUSMATERIAALI Lateksi PAKSUUS 0,5* mm KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennettu vaahto VÄRI Sininen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kylmät ympäristöt, lämpimät ympäristöt, märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt

KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 300 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120

Cat. III EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3131X

EN 407:2004 X2XXXX

EN ISO 374-1:2016/Type B AKLPT

EN ISO 374-5:2016

SUOJAUS KEMIKAALIVAAROILTA / KERTAKÄYTTÖKÄSINEET

TEGERA® 836

Neopreeni

MATERIAALI Neopreeni

ESILLEPANO Rasia

PAKSUUS 0,12 mm

KUVAUS Suojaus kemikaaliroiskeita vastaan, elastinen

SISÄPUOLI Puuteriton

OMINAISUUDET Erittäin hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, hyvä pito, erinomainen istuvuus

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennetut sormenpäät

Suojaus kemikaalivaaroilta

Kertakäyttökäsine, 0,12 mm neopreeni, karhennetut sormenpäät, puuteriton, Cat. III, ei sisällä lateksia, tarkkuustyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Syövyttävät ympäristöt, kertakäyttöinen

VÄRI Vihreä KOKO (EU) 7, 8, 9, 10 PITUUS 240 mm RASIAA/LAATIKKO 10 KPL/RASIA 100 AQL 1.5

Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN ISO 374-1:2016/Type B KPT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Neopreeni

TEGERA® 837 Kertakäyttökäsine, 0,12 mm neopreeni, karhennetut sormenpäät, puuteriton, Cat. III, erikoispitkä, ei sisällä lateksia, tarkkuustyöt MATERIAALI Neopreeni

KUVAUS Suojaus kemikaaliroiskeita vastaan, elastinen

PAKSUUS 0,12 mm

OMINAISUUDET Erittäin hyvä sormituntuma, joustava, kestävä, pitävä ote, erinomainen istuvuus

SISÄPUOLI Puuteriton KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennetut sormenpäät VÄRI Vihreä

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Syövyttävät ympäristöt, kertakäyttöinen

KOKO (EU) 7, 8, 9, 10 PITUUS 290 mm RASIAA/LAATIKKO 10 KPL/RASIA 100 AQL 1.5 ESILLEPANO Rasia

Cat. III EN 420:2003 + A1:2009

EN ISO 374-1:2016/Type B KPT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

151


SUOJAUS KEMIKAALIVAAROILTA / KEMIKAALISUOJAKÄSINEET

Neopreeni/lateksi

TEGERA® 241 Kemikaalisuojakäsine, 0,68* mm lateksi/neopreeni, kuvioitu kämmen, nukattu, Cat. III, erikoispitkä, yleistyöt MATERIAALI Lateksi/neopreeni

KUVAUS Suojaus kemikaaleja vastaan, hyväksytty elintarvikekäyttöön, erikoispitkä

PAKSUUS 0,68* mm SISÄPUOLI Nukattu KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen VÄRI Musta KOKO (EU) 8, 9, 10, 11 PITUUS 410 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60

OMINAISUUDET Erittäin kestävä, pitävä ote, hyvä istuvuus ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Vaarallisten kemikaalien ympäristöt, mikrobiologisesti vaaralliset ympäristöt, terveydelle vaaralliset alueet, syövyttävät ympäristöt, kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

AQL 0.65 ESILLEPANO Pussipakattu

Cat. III EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3011X

EN ISO 374-1:2016/Type A KLMOPT

EN ISO 374-5:2016

Neopreeni/lateksi

uutuus

TEGERA® 2311

Kemikaalisuojakäsine, 0,7* mm lateksi/neopreeni, kuvioitu kämmen, nukattu, Cat. III, yleistyöt MATERIAALI Lateksi/neopreeni

KUVAUS Suojaus kemikaaleja vastaan, hyväksytty elintarvikekäyttöön

PAKSUUS 0,7* mm SISÄPUOLI Nukattu KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen VÄRI Oranssi KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10 PITUUS 320 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/144

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, joustava, erittäin kestävä, pitävä ote, hyvä istuvuus ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Vaarallisten kemikaalien ympäristöt, mikrobiologisesti vaaralliset ympäristöt, terveydelle vaaralliset alueet, syövyttävät ympäristöt, märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

AQL 0.65

Cat. III EN 420:2003 + A1:2009

TEGERA® 2301

EN 388:2016 3110X

EN ISO 374-1:2016/Type A AKLMNPST

EN ISO 374-5:2016

Neopreeni/lateksi

uutuus

Kemikaalisuojakäsine, 0,7* mm lateksi/neopreeni, kuvioitu kämmen, nukattu, Cat. III, yleistyöt Suojaus kemikaalivaaroilta

MATERIAALI Lateksi/neopreeni PAKSUUS 0,7* mm

KUVAUS Suojaus kemikaaleja vastaan, hyväksytty elintarvikekäyttöön

SISÄPUOLI Nukattu

OMINAISUUDET Joustava, kestävä, hyvä istuvuus

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Vaarallisten kemikaalien ympäristöt, mikrobiologisesti vaaralliset ympäristöt, terveydelle vaaralliset alueet, syövyttävät ympäristöt, märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

VÄRI Sininen, keltainen KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10 PITUUS 320 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/144 AQL 0.65

Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2110X

EN ISO 374-1:2016/Type A AKLMNPST

EN ISO 374-5:2016

SUOJAUS KEMIKAALIVAAROILTA / VUORILLISET KÄSINEET

TEGERA® 494

Neopreeni

Kemikaalisuojakäsine, talvivuori, 0,5* mm neopreeni, tarttumapinta rypistetty, Cat. III, kestää kosketuslämpöä jopa 500°C saakka, erikoispitkä, ei sisällä lateksia, raskaat työt PINNOITUSMATERIAALI Neopreeni PAKSUUS 0,5* mm VUORI Talvivuori KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tarttumapinta rypistetty VÄRI Musta KOKO (EU) 10 PITUUS 450 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/36 AQL 0.65

KUVAUS Suojaus kemikaaleja vastaan, kestää kosketuslämpöä jopa 500°C saakka, erikoispitkä, ei sisällä lateksia

KESTÄÄ KOSKETUSLÄMPÖÄ 500 °C:EEN ASTI

OMINAISUUDET Erittäin kestävä, pitävä ote, lämmin

LÄMMIN VUORI

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Vaarallisten kemikaalien ympäristöt, mikrobiologisesti vaaralliset ympäristöt, terveydelle vaaralliset alueet, syövyttävät ympäristöt, kylmät ympäristöt, lämpimät ympäristöt, kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

ESILLEPANO Pussipakattu

Cat. III EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3X22C

EN 407:2004 34334X

EN 511:2006 221

152

EN ISO 374-1:2016/Type B AJKLOPT

EN ISO 374-5:2016


SUOJAUS KEMIKAALIVAAROILTA / KEMIKAALISUOJAKÄSINEET

TEGERA® 16

Butyyli

uutuus

Kemikaalisuojakäsine, 0,34 mm butyyli, mikrokarhennus, Cat. III, yleistyöt MATERIAALI Butyyli

KUVAUS Suojaus kemikaaleja vastaan

PAKSUUS 0,34 mm

OMINAISUUDET Joustava, hyvä istuvuus

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Mikrokarhennus

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Vaarallisten kemikaalien ympäristöt, terveydelle vaaralliset alueet, syövyttävät ympäristöt, vaativa ympäristö

VÄRI Musta KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 350 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 1/100 KPL/PUSSI 1 ESILLEPANO Pussipakattu

Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 0010X

EN ISO 374-1:2016/Type B BIK

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

SUOJAUS KEMIKAALIVAAROILTA / KERTAKÄYTTÖKÄSINEET

PVC (vinyyli)

TEGERA® 819A Kertakäyttökäsine, 0,08 mm PVC (Vinyyli), puuteriton, Cat. III, ei sisällä lateksia, vedenpitävä, tarkkuustyöt MATERIAALI PVC (Vinyyli)

KPL/RASIA 100

PAKSUUS 0,08 mm

AQL 1.5

SISÄPUOLI Puuteriton

ESILLEPANO Rasia

VÄRI Läpinäkyvä

OMINAISUUDET Joustava, hyvä istuvuus

KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Mikrobiologisesti vaaralliset ympäristöt, kertakäyttöinen, märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt

PITUUS 240 mm RASIAA/LAATIKKO 10

Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN ISO 374-1:2016/Type B KPT

EN ISO 374-5:2016

PVC (vinyyli)

TEGERA® 825A MATERIAALI PVC (Vinyyli)

OMINAISUUDET Joustava

PAKSUUS 0,10 mm

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Mikrobiologisesti vaaralliset ympäristöt, märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt

SISÄPUOLI Puuteriton VÄRI Läpinäkyvä

Suojaus kemikaalivaaroilta

Kertakäyttökäsine, 0,10 mm PVC (Vinyyli), puuteriton, Cat. III, vedenpitävä, tarkkuustyöt

KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 240 mm RASIAA/LAATIKKO 10 KPL/RASIA 100 AQL 1.5 ESILLEPANO Rasia

Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN ISO 374-1:2016/Type B KPT

EN ISO 374-5:2016

SUOJAUS KEMIKAALIVAAROILTA / KEMIKAALISUOJAKÄSINEET

TEGERA® 8190

PVC (vinyyli)

Kemikaalisuojakäsine, 0,25 mm PVC (Vinyyli), ei sisällä ftalaattia, tasainen pinta, nukaton, Cat. III, ei sisällä ftalaattia, yleistyöt MATERIAALI PVC (Vinyyli), ei sisällä ftalaattia

ESILLEPANO Pussipakattu

PAKSUUS 0,25 mm

KUVAUS Ei sisällä ftalaattia

SISÄPUOLI Nukaton

OMINAISUUDET Joustava, hyvä istuvuus, mukava

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt

VÄRI Valkoinen KOKO (EU) 7, 8, 9, 10 PITUUS 310 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 10/100 AQL 1.5

Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2000X

EN ISO 374-1:2016/Type B KLMPT

153

EN ISO 374-5:2016


SUOJAUS KEMIKAALIVAAROILTA / KEMIKAALISUOJAKÄSINEET

PVC (vinyyli)

TEGERA® 8180 Kemikaalisuojakäsine, 0,40 mm PVC (Vinyyli), ei sisällä ftalaattia, kuvioitu kämmen, nukattu, Cat. III, ei sisällä ftalaattia, yleistyöt MATERIAALI PVC (Vinyyli), ei sisällä ftalaattia

ESILLEPANO Pussipakattu

PAKSUUS 0,40 mm

KUVAUS Suojaus kemikaaliroiskeita vastaan, ei sisällä ftalaattia

SISÄPUOLI Nukattu KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen VÄRI Sininen

OMINAISUUDET Joustava, kestävä, hyvä istuvuus, erittäin mukava ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Mikrobiologisesti vaaralliset ympäristöt, märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt

KOKO (EU) 7, 8, 9, 10 PITUUS 310 mm

ERIKOISPEHMEÄ

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 10/100 AQL 1.5

Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2000X

EN ISO 374-1:2016/Type B KLMPT

EN ISO 374-5:2016

PVC (vinyyli)

TEGERA® 8170 Kemikaalisuojakäsine, 0,55 mm PVC (Vinyyli), ei sisällä ftalaattia, kuvioitu kämmen, nukattu, Cat. III, yleistyöt MATERIAALI PVC (Vinyyli), ei sisällä ftalaattia PAKSUUS 0,55 mm SISÄPUOLI Nukattu KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen VÄRI Punainen KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 310 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 25/100

KUVAUS Suojaus kemikaaliroiskeita vastaan, ei sisällä ftalaattia OMINAISUUDET Joustava, kestävä, pitävä ote, erittäin mukava ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Vaarallisten kemikaalien ympäristöt, mikrobiologisesti vaaralliset ympäristöt, terveydelle vaaralliset alueet, syövyttävät ympäristöt, märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt

AQL 1.5 ESILLEPANO Pussipakattu

Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2000X

EN ISO 374-1:2016/Type B KLMPT

EN ISO 374-5:2016

PVC (vinyyli)

TEGERA® 8175 Kemikaalisuojakäsine, 0,55 mm PVC (Vinyyli), ei sisällä ftalaattia, kuvioitu kämmen, nukattu, Cat. III Suojaus kemikaalivaaroilta

MATERIAALI PVC (Vinyyli), ei sisällä ftalaattia PAKSUUS 0,55 mm SISÄPUOLI Nukattu KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen VÄRI Punainen KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 700 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 25/100

KUVAUS Suojaus kemikaaliroiskeita vastaan, erikoispitkä, ei sisällä ftalaattia, hihansuojus OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, joustava, kestävä, pitävä ote, hyvä istuvuus, mukava ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Vaarallisten kemikaalien ympäristöt, mikrobiologisesti vaaralliset ympäristöt, terveydelle vaaralliset alueet, syövyttävät ympäristöt, märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt

AQL 1.5 ESILLEPANO Pussipakattu

Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2000X

EN ISO 374-1:2016/Type B KMPT

EN ISO 374-5:2016

PVC (vinyyli)

620 Kemikaalisuojakäsine, 1,1* mm PVC (Vinyyli), täyspinnoitettu, saumaton, mikrokarhennus, Cat. III, yleistyöt MATERIAALI Saumaton

KUVAUS Suojaus kemikaaleja vastaan

PINNOITE Täyspinnoitettu

OMINAISUUDET Kestävä, hyvä istuvuus, mukava

PINNOITUSMATERIAALI PVC (Vinyyli)

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Vaarallisten kemikaalien ympäristöt, syövyttävät ympäristöt, märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt

PAKSUUS 1,1* mm KÄMMENPUOLEN RAKENNE Mikrokarhennus VÄRI Oranssi KOKO (EU) 8, 9, 10, 11 PITUUS 300 - 320 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 10/120 AQL 1.5 ESILLEPANO Pussipakattu

Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2003 3121

EN 374-2:2003

EN 374-3:2003

154


SUOJAUS KEMIKAALIVAAROILTA / VUORILLISET KÄSINEET

PVC (vinyyli)

TEGERA® 12930 Kemikaalisuojakäsine, 0,3* mm PVC (Vinyyli), saumaton, nailon, rakeinen, Cat. III, öljyn- ja rasvankestävä, raskaat työt MATERIAALI Saumaton, nailon

KUVAUS Suojaus kemikaaleja vastaan, nivelletyt sormet

PINNOITUSMATERIAALI PVC (Vinyyli)

OMINAISUUDET Korkein suojaustaso, erittäin kestävä, erinomainen pito, erinomainen istuvuus, erittäin mukava

PAKSUUS 0,3* mm KÄMMENPUOLEN RAKENNE Rakeinen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Vaarallisten kemikaalien ympäristöt, mikrobiologisesti vaaralliset ympäristöt, terveydelle vaaralliset alueet, syövyttävät ympäristöt, märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt

VÄRI Sininen, musta KOKO (EU) 8, 9, 10, 11 PITUUS 300 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/72

Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4131X

EN ISO 374-1:2016/Type B KLMPT

EN ISO 374-5:2016

PVC (vinyyli)

TEGERA® 12935 Kemikaalisuojakäsine, 0,3* mm PVC (Vinyyli), saumaton, nailon, rakeinen, Cat. III, raskaat työt MATERIAALI Saumaton, nailon

KUVAUS Suojaus kemikaaleja vastaan, nivelletyt sormet

PINNOITUSMATERIAALI PVC (Vinyyli)

OMINAISUUDET Korkein suojaustaso, joustava, erittäin kestävä, erinomainen pito, erinomainen istuvuus, erittäin mukava

PAKSUUS 0,3* mm KÄMMENPUOLEN RAKENNE Rakeinen VÄRI Sininen, musta

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Vaarallisten kemikaalien ympäristöt, mikrobiologisesti vaaralliset ympäristöt, terveydelle vaaralliset alueet, syövyttävät ympäristöt, märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

KOKO (EU) 8, 9, 10, 11 PITUUS 350 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/60

Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4131X

EN ISO 374-1:2016/Type B KLMPT

EN ISO 374-5:2016

PVC (vinyyli)

TEGERA® 12945 MATERIAALI Saumaton, nailon

KUVAUS Suojaus kemikaaleja vastaan, erikoispitkä, nivelletyt sormet

PINNOITUSMATERIAALI PVC (Vinyyli)

OMINAISUUDET Korkein suojaustaso, erittäin kestävä, erinomainen istuvuus, erittäin mukava

PAKSUUS 0,3* mm KÄMMENPUOLEN RAKENNE Rakeinen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Vaarallisten kemikaalien ympäristöt, mikrobiologisesti vaaralliset ympäristöt, terveydelle vaaralliset alueet, syövyttävät ympäristöt, märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt

VÄRI Sininen, musta KOKO (EU) 8, 9, 10, 11 PITUUS 450 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/60

Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4131X

EN ISO 374-1:2016/Type B KLMPT

EN ISO 374-5:2016

PVC (vinyyli)

TEGERA® 12910 Kemikaalisuojakäsine, 0,3* mm PVC (Vinyyli), saumaton, puuvilla, mikrokarhennus, Cat. III, erikoispitkä, raskaat työt MATERIAALI Saumaton, puuvilla

KUVAUS Suojaus kemikaaleja vastaan, erikoispitkä

MATERIAALI PVC (Vinyyli)

OMINAISUUDET Korkein suojaustaso, erittäin kestävä, hyvä istuvuus

PAKSUUS 0,3* mm KÄMMENPUOLEN RAKENNE Mikrokarhennus VÄRI Sininen KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 700 mm

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Vaarallisten kemikaalien ympäristöt, mikrobiologisesti vaaralliset ympäristöt, terveydelle vaaralliset alueet, syövyttävät ympäristöt, märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/36 AQL 0.65

Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

Suojaus kemikaalivaaroilta

Kemikaalisuojakäsine, 0,3* mm PVC (Vinyyli), saumaton, nailon, rakeinen, Cat. III, erikoispitkä, raskaat työt

EN 388:2016 4121X

EN ISO 374-1:2016/Type B JKL

155

EN ISO 374-5:2016


SUOJAUS KEMIKAALIVAAROILTA / VUORILLISET KÄSINEET

PVC (vinyyli)

7370 Kemikaalisuojakäsine, talvivuori, 0,3* mm PVC (Vinyyli), kuvioitu kämmen, fleece, Cat. III, raskaat työt PINNOITUSMATERIAALI PVC (Vinyyli)

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 10/60

PAKSUUS 0,3* mm

ESILLEPANO Pussipakattu

VUORI Talvivuori VUOREN MATERIAALI Fleece

KUVAUS Suojaus kemikaaliroiskeita vastaan, lämpöä eristävä

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen

OMINAISUUDET Kestävä, hyvä istuvuus

VÄRI Oranssi

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Vaarallisten kemikaalien ympäristöt, terveydelle vaaralliset alueet, syövyttävät ympäristöt, kylmät ympäristöt, märät ympäristöt

KOKO (EU) 8, 10 PITUUS 300 mm

Cat. III EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2003 3221

EN 511:2006 121

EN 374-2:2003

EN 374-3:2003

PVC (vinyyli)

TEGERA® 7390 Kemikaalisuojakäsine, talvivuori, 0,4* mm PVC (Vinyyli), täyspinnoitettu, akryyli, mikrokarhennus, fleece, Cat. III, raskaat työt MATERIAALI Akryyli

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/36

PINNOITE Täyspinnoitettu

AQL 0.65

PINNOITUSMATERIAALI PVC (Vinyyli)

ESILLEPANO Kuljetuspakkaus

PAKSUUS 0,4* mm

OMINAISUUDET Joustava, erittäin kestävä, pitävä ote, hyvä istuvuus, mukava, lämmin

VUORI Talvivuori VUOREN MATERIAALI Fleece KÄMMENPUOLEN RAKENNE Mikrokarhennus VÄRI Sininen KOKO (EU) 9, 10

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Vaarallisten kemikaalien ympäristöt, terveydelle vaaralliset alueet, syövyttävät ympäristöt, ulkokäyttö, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

PITUUS 300 mm

Cat. III EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4131X

EN 511:2006 121

EN ISO 374-1:2016/Type A AKLMPT

EN ISO 374-5:2016

PVC (vinyyli)

192 Suojaus kemikaalivaaroilta

Kemikaalisuojakäsine, talvivuori, 0,5* mm PVC (Vinyyli), täyspinnoitettu, puuvilla, rakeinen, tekoturkis, Cat. III, raskaat työt MATERIAALI Puuvilla

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 10

PINNOITE Täyspinnoitettu

ESILLEPANO Langaton

PINNOITUSMATERIAALI PVC (Vinyyli)

OMINAISUUDET Erittäin kestävä, pitävä ote, erittäin lämmin

PAKSUUS 0,5* mm

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Vaarallisten kemikaalien ympäristöt, liukkaat ympäristöt, kylmät ympäristöt, märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt

VUORI Talvivuori VUOREN MATERIAALI Tekoturkis KÄMMENPUOLEN RAKENNE Rakeinen VÄRI Musta KOKO (EU) 9, 10 PITUUS 250 mm

Cat. III EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3121X

EN 511:2006 111

EN ISO 374-1:2016/Type A KLMPST

EN ISO 374-5:2016

PVC (vinyyli)

239 Kemikaalisuojakäsine, talvivuori, 0,5* mm PVC (Vinyyli), täyspinnoitettu, puuvilla, rakeinen, tekoturkis, Cat. III, raskaat työt MATERIAALI Puuvilla

ESILLEPANO Langaton

PINNOITE Täyspinnoitettu

KUVAUS Suojaus kemikaaliroiskeita vastaan, öljyn- ja rasvankestävä, vettä ja öljyä hylkivää

PINNOITUSMATERIAALI PVC (Vinyyli)

OMINAISUUDET Erittäin kestävä, pitävä ote, hyvä istuvuus, erittäin lämmin

PAKSUUS 0,5* mm VUORI Talvivuori

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Vaarallisten kemikaalien ympäristöt, liukkaat ympäristöt, kylmät ympäristöt, märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt

VUOREN MATERIAALI Tekoturkis KÄMMENPUOLEN RAKENNE Rakeinen VÄRI Musta KOKO (EU) 10, 11, 12 PITUUS 250 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 10

Cat. III EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3121x

EN 511:2006 111

EN ISO 374-1:2016/Type A KLMPST

156

EN ISO 374-5:2016


SUOJAUS KEMIKAALIVAAROILTA / VUORILLISET KÄSINEET

TEGERA® 10PG

PVC (vinyyli)

Kemikaalisuojakäsine, 0,7* mm PVC (Vinyyli), interlock, puuvilla, tasainen pinta, Cat. III, öljyn- ja rasvankestävä, raskaat työt MATERIAALI Interlock, puuvilla

KUVAUS Suojaus kemikaaleja vastaan

PINNOITUSMATERIAALI PVC (Vinyyli)

OMINAISUUDET Erittäin kestävä

PAKSUUS 0,7* mm

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Vaarallisten kemikaalien ympäristöt, mikrobiologisesti vaaralliset ympäristöt, terveydelle vaaralliset alueet, syövyttävät ympäristöt, märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta VÄRI Punainen KOKO (EU) 8, 9, 10, 11 PITUUS 350 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/60 AQL 0.65

Cat. III EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4121X

EN ISO 374-1:2016/Type B AKL

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

KERTAKÄYTTÖKÄSINEET

TEGERA® 555

PE

Kertakäyttökäsine, 0,02 mm PE, kuvioitu kämmen, Cat. I, vedenpitävä, tarkkuustyöt MATERIAALI PE

KUVAUS Hyväksytty elintarvikekäyttöön

PAKSUUS 0,02 mm

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kertakäyttöinen, kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen VÄRI Läpinäkyvä KOKO (EU) 8, 10 PITUUS 300 mm KPL/PUSSI 100 PUSSIA/LAATIKKO 80 ESILLEPANO Pussipakattu

Cat. I

EN 420:2003 + A1:2009

PE

TEGERA® 558

MATERIAALI PE

KUVAUS Hyväksytty elintarvikekäyttöön

PAKSUUS 0,02 mm

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Kertakäyttöinen, kosteat ympäristöt

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen

Suojaus kemikaalivaaroilta

Kertakäyttökäsine, 0,02 mm PE, kuvioitu kämmen, Cat. I, vedenpitävä, tarkkuustyöt

VÄRI Läpinäkyvä KOKO (EU) 1 PITUUS 300 mm RASIAA/LAATIKKO 5 KPL/RASIA 50 ESILLEPANO Taustakortti

Cat. I

EN 420:2003 + A1:2009

SUOJAUS KEMIKAALIVAAROILTA / KEMIKAALISUOJAKÄSINEET

02100

PE/PA/PE

Kemikaalisuojakäsine, 0,062 mm PE/PA/PE, nukaton, Cat. III, yleistyöt MATERIAALI PE/PA/PE

KUVAUS Suojaus kemikaaleja vastaan

PAKSUUS 0,062 mm

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT Vaarallisten kemikaalien ympäristöt, mikrobiologisesti vaaralliset ympäristöt, terveydelle vaaralliset alueet, vaativa ympäristö

SISÄPUOLI Nukaton VÄRI Valkoinen KOKO (EU) 7, 8, 9, 10, 11 PITUUS 400 mm PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/72 ESILLEPANO Pussipakattu

Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009

EN ISO 374-1:2016/Type A ABCEFGHIMS

EN ISO 374-5:2016

157

KÄSINEET Sivu

8................................................................................. 121 10............................................................................... 107 10PG ...................................................................... 157 11CVA ...................................................................... 119 12.................................................................................40 13.................................................................................. 41 14.................................................................................. 41 16............................................................................... 153 17................................................................................ 118 19................................................................................ 121 25...............................................................................64 30...............................................................................38 32.............................................................................. 117 33...............................................................................76 35...............................................................................76 47A ........................................................................ 147 48............................................................................. 147 51................................................................................. 74 52...............................................................................64 55............................................................................... 74 56.............................................................................. 112 57.............................................................................. 112 89...............................................................................76 93...............................................................................96 95...............................................................................96 98...............................................................................96 104..............................................................................68 105..............................................................................75 106..............................................................................75 113................................................................................ 41 114...............................................................................37 115...............................................................................37 116...............................................................................38 117.............................................................................. 101 118A ........................................................................ 120 119...............................................................................39 124..............................................................................39 126A ........................................................................ 119 130A ....................................................................... 120 132A ........................................................................ 121 134............................................................................ 120 135..............................................................................39 139............................................................................. 117 145............................................................................ 108 164..............................................................................64 166..............................................................................64 169............................................................................. 117 184A ....................................................................... 146 186............................................................................ 146 189..............................................................................76 191.............................................................................. 114 192............................................................................ 156 198..............................................................................75 203.......................................................................... 106 206.......................................................................... 107 215..............................................................................88 217............................................................................. 101 235........................................................................... 101 239.......................................................................... 156 241............................................................................ 152 255............................................................................88 256............................................................................80 290............................................................................65 292........................................................................... 112 293........................................................................... 112 294............................................................................65 295.............................................................................111 296........................................................................... 114 297........................................................................... 113 298.......................................................................... 106 299........................................................................... 114 310A .........................................................................68 311...............................................................................45 312..............................................................................45 318..............................................................................67

Tuote

Sivu

319..............................................................................67 320............................................................................36 321..............................................................................35 322.......................................................................... 100 325............................................................................35 326............................................................................. 61 335.......................................................................... 102 340............................................................................38 360............................................................................63 363............................................................................ 74 377.......................................................................... 107 414............................................................................... 61 417............................................................................ 100 430............................................................................82 431..............................................................................87 432............................................................................83 450............................................................................89 455............................................................................89 464........................................................................... 118 484........................................................................... 118 494........................................................................... 118 494.......................................................................... 152 511...............................................................................40 512..............................................................................39 513..............................................................................40 514..............................................................................40 515..............................................................................36 516............................................................................... 61 517............................................................................ 104 518............................................................................ 104 519............................................................................ 104 520............................................................................36 525.......................................................................... 105 535.......................................................................... 105 555.......................................................................... 157 558.......................................................................... 157 585.......................................................................... 122 595........................................................................... 115 612..............................................................................72 617............................................................................... 71 618............................................................................... 71 620.......................................................................... 154 629............................................................................90 630............................................................................68 640............................................................................62 666............................................................................90 671..............................................................................62 680............................................................................63 682A ..................................................................... 109 683A ..................................................................... 109 690............................................................................65 722............................................................................. 71 723A .......................................................................72 728............................................................................48 737............................................................................53 747A ........................................................................72 767............................................................................69 777............................................................................49 778............................................................................49 783............................................................................87 785............................................................................93 790.......................................................................... 103 795.......................................................................... 102 805.......................................................................... 124 810............................................................................ 124 811............................................................................. 124 815..............................................................................80 819A ....................................................................... 153 825A ..................................................................... 153 833.......................................................................... 150 836........................................................................... 151 837........................................................................... 151 843.......................................................................... 144 846.......................................................................... 145 848.......................................................................... 145

161

Tuote

Sivu

849.......................................................................... 146 850............................................................................50 855............................................................................50 858.......................................................................... 145 860............................................................................50 866............................................................................. 51 867............................................................................. 51 868............................................................................. 51 873............................................................................47 874.............................................................................48 875............................................................................47 880............................................................................. 51 882............................................................................72 883A .......................................................................47 884A .......................................................................47 886............................................................................48 887............................................................................48 888............................................................................63 890............................................................................50 901............................................................................... 41 905............................................................................85 906............................................................................85 907............................................................................89 909............................................................................85 910..............................................................................94 911...............................................................................69 913..............................................................................95 915..............................................................................68 919..............................................................................69 921..............................................................................44 922............................................................................69 925............................................................................44 929............................................................................86 931..............................................................................44 951............................................................................ 129 955A ........................................................................ 61 977.......................................................................... 129 983............................................................................86 987............................................................................92 990............................................................................86 991..............................................................................90 992............................................................................95 2100......................................................................... 157 2207.........................................................................77 2301......................................................................... 152 2311.......................................................................... 152 2805.........................................................................77 4635.........................................................................67 4640....................................................................... 102 5114............................................................................35 6614...........................................................................42 6615...........................................................................66 6751...........................................................................62 7350....................................................................... 147 7351......................................................................... 147 7361......................................................................... 149 7363....................................................................... 149 7370....................................................................... 156 7390....................................................................... 156 7792....................................................................... 100 7794........................................................................ 113 7795..........................................................................111 7797........................................................................ 113 7798........................................................................ 110 8106.......................................................................... 131 8120...........................................................................44 8125...........................................................................43 8127...........................................................................43 8128...........................................................................43 8140......................................................................... 150 8145......................................................................... 150 8150......................................................................... 150 8155......................................................................... 130 8160.......................................................................... 151 8170......................................................................... 154 Tuotehakemisto

Tuote


KÄSINEET Tuote

Sivu

8175......................................................................... 154 8180......................................................................... 154 8190......................................................................... 153 8255........................................................................ 131 8305........................................................................ 131 8355....................................................................... 132 8555....................................................................... 132 8800 Infinity........................................................46 8801 Infinity.........................................................46 8802 Infinity........................................................52 8803 Infinity........................................................52 8804 Infinity........................................................52 8805 Infinity........................................................82 8806 Infinity........................................................87 8807 Infinity......................................................... 91 8808 Infinity........................................................92 8810 Infinity....................................................... 103 8811 Infinity............................................................ 91 8812 Infinity.........................................................92 8814 Infinity.......................................................... 91 9100...........................................................................32 9101............................................................................33 9102......................................................................... 125 9105...........................................................................33 9111.............................................................................59 9112.......................................................................... 108 9113........................................................................... 110 9120...........................................................................59 9121............................................................................88 9122......................................................................... 108 9123...........................................................................57 9124...........................................................................57 9125...........................................................................57 9126.......................................................................... 110 9127......................................................................... 105 9128......................................................................... 109 9140...........................................................................33 9161............................................................................59 9180......................................................................... 126 9181.......................................................................... 126 9182......................................................................... 127 9183......................................................................... 126 9185......................................................................... 127 9190......................................................................... 128 9195......................................................................... 127 9196......................................................................... 128 9200.........................................................................60 9205.........................................................................60 9220.........................................................................34 9232....................................................................... 106 9250.........................................................................70 9295....................................................................... 128 9902.........................................................................60 10430........................................................................83 10991.........................................................................94 12910....................................................................... 155 12930...................................................................... 155 12935...................................................................... 155 12945...................................................................... 155 18601....................................................................... 146 43001........................................................................82 71000...................................................................... 148 81000....................................................................... 151 84101....................................................................... 144 84301...................................................................... 144 84501...................................................................... 144 85801...................................................................... 145 88700......................................................................63 88800......................................................................75 90014...................................................................... 134 90015...................................................................... 134 90020.................................................................... 133 90030.................................................................... 133 90088.................................................................... 133 90098.................................................................... 134

Tuote

Sivu

DEFEND 2011 .................................................... 132 G6030 .................................................................. 103

Tuotehakemisto

162


Ejendals kehittää tuotevalikoimaansa jatkuvasti, ja siksi varaamme oikeuden valikoimiamme koskeviin muutoksiin. Varaamme oikeuden painatuksesta johtuviin virheisiin ja painoteknisiin rajoituksiin koskien luettelomme/esitteemme värientoistoa. Käytämme valmistuksessa luonnonmateriaaleja, joten toimitustuotteiden väreissä ja rakenteissa saattaa esiintyä vaihtelua.


KÄSINESYMBOLIEN SELITYKSET

EN 388:2016 Mekaanisilta vaaroilta suojaavat käsineet.

EN ISO 374-1:2016 Vaarallisilta kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavat käsineet: osa 1: Terminologia ja suorituskykyvaatimukset kemikaaliriskien varalta.

EN ISO 374-5:2016 Vaarallisilta kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavat käsineet: osa 5, terminologia ja suorituskykyvaatimukset mikroorganismiriskien varalta.

EN 407:2004 Suojakäsineet kuumuutta vastaan (kuumuus ja/ tai tuli)

EN 381-7:1999 Moottorisahan käyttäjän viiltosuojaimet

Soveltuu elintarvikkeiden käsittelyyn

Soveltuu elintarvikkeiden käsittelyyn, pois luettuna rasvaiset elintarvikkeet

Tieto/Käyttöohje

Vedenpitävä kalvo

Vettähylkivä

Tuulenpitävä

Hengittävä

Viiltosuoja

Lämminvuori

ESD

Lateksi

Lyhyt malli

Kosketusnäytöille

EN 511:2006 Kylmältä suojaavat käsineet

EN 388:2016 EN 388:2016 + A1:2018 Mekaanisilta vaaroilta suojaavat käsineet.

4x43cp Iskunvaimennus (merkintä vaatimusten täyttymisestä) ISO viiltotesti/viiltolujuus (A–F tai X) Puhkaisulujuus (0–4) Repäisykestävyys (0–4) Coup-testi/viillonkestävyys (0–5 tai X) Hankauskestävyys (0–4)

Suojaustaso

1

2

3

4

a) Hankauskestävyys (kierrosten lkm)

100

500

2000

8000

b) Viillonkestävyys (indeksi)

1.2

2.5

5.0

10.0

c) Repäisykestävyys (Newton)

10

25

50

75

d) Puhkaisulujuus (Newton)

20

60

100

150

A

B

C

D

E

F

e) Viiltosuoja (N)

2

5

10

15

22

30

Suojaustaso

P Hyväksytty (taso 1 ≤ 9 kN)

EN 374-1:2016

ABCDEFGHI JKLMNOPST

EN ISO 374-1:2016 Vaarallisilta kemikaaleilta ja mikroorganismeilta suojaavat käsineet: osa 1: Terminologia ja suorituskykyvaatimukset kemikaaliriskien varalta.

20.0

Suojaustaso

f) Iskunvaimennus, EN 13594:2015

Type A, B, C

5

Tyyppi A: Läpäisyaika > 30 min vähintään kuudelle uuden luettelon kemikaalille Tyyppi B: Läpäisyaika > 30 min vähintään kolmelle uuden luettelon kemikaalille Tyyppi C: Läpäisyaika > 10 min vähintään yhdelle uuden luettelonkemikaalille

Läpäisytaso

1

2

3

Läpäisyaika (min)

10

30

60 120 240 480

4

5

6

Luettelo testikemikaaleista A: B: C: D: E: F: G: H: I:

Metanoli Asetoni Asetonitriili Dikloorimetaani Hiilidisulfidi Tolueeni Dietyyliamiini Tetrahydrofuraani Etyyliasetaatti

J: n-heptaani K: Natriumhydroksidi, 40 % L: Rikkihappo, 96 % M: Typpihappo 65 % N: Etikkahappo 99 % O: Ammoniumhydroksidi 25 % P: Vetyperoksidi 30 % S: Fluorivetyhappo 40 % T: Formaldehydi 37 %


Symbolien selitykset on esitetty kansilehden sisätaitteessa

VÄRIKOODAUS

TEGERA®-käsineen etiketissä, pakkauksessa tai reunusnauhassa olevan värimerkinnän avulla löydät nopeasti itsellesi sopivan koon.

4

5

6

7

8

9

3x-small

xx-small

x-small

small

medium

large

10

11

12

13

14

15

x-large

xx-large

3x-large

4x-large

5x-large

6x-large


Symbolien selitykset on esitetty kansilehden sisätaitteessa SP-116 4

Ejendals —Suojaa kädet ja jalat

10

Käsien suojaus

30

Suoja mekaanisilta vaaroilta: Tarkkuustyöt

54

Suoja mekaanisilta vaaroilta: Yleistyöt

73

Suoja mekaanisilta vaaroilta: Raskaat työt

78

Viiltosuoja

98

Suoja termisiltä vaaroilta: Kylmyys

116

Suoja termisiltä vaaroilta: Kuumuus

123

Erikoiskäsineet:

(ESD, tärinä, isku, rannetuki, moottorisaha, virkapuku, puutarhakäsineet)

136

Suoja kemiallisilta vaaroilta

161

Tuotehakemisto