Page 1

Data wystawienia: Miejsce wystawienia:

Rachunek nr

1

2013-08-24 Gdańsk

/2013

ORYGINAŁ / KOPIA

SPRZEDAWCA ejankowski xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

NABYWCA mLingua Sp. Z.o.o. ul. Stary Rynek 100 61-733 Poznań NIP 778 14 35 103

xxxxxxxxx Bank : xxxxxxxxx Numer rachunku: xxxxxxx Nazwa usługi

przeniesienie praw autorskich za przetłumaczony pakiet tekstów "rozliczenie POL"

Ilość

J.m.

Cena

881,5

strona

45,03 zł

Razem

Wartość

39 693,95 zł 39 693,95 zł

Do zapłaty: Słownie:

39 693,95 zł trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt pięć groszy

Zapłacono Pozostaje do zapłaty Termin płatności

0,00 zł 39 693,95 zł 30-04-2011

Wystawca rachunku – zwolniony podmiotowo z VAT.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia rachunku

Podpis osoby upoważnionej do otrzymania rachunku

Nauka wystawiania dokumentów księgowych

Ejankowski rachunek wytawiony przez osobe prawna  
Ejankowski rachunek wytawiony przez osobe prawna  

rachunek wykonany za pomoca darmowego edytora online

Advertisement