Page 1

10

LABORATORIUM MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ

Laboratorium Mikroskopii Elektronowej wyposażone w nowoczesny sprzęt, świadczy usługi w obszarze specjalistycznych analiz mineralogicznych, metalograficznych oraz ekspertyz z zakresu obserwacji i weryfikacji procesów. Laboratorium realizuje projekty badawcze oraz zlecenia komercyjne.

GŁÓWNE USŁUGI:

·

Automatyczna analiza minerałów, materiałów poprodukcyjnych lub półproduktów na różnych etapach produkcji oraz osadów pyłów i gleb, w tym badania składu i identyfikacja minerałów i faz oraz charakterystyki strukturalnych właściwości, porowatości oraz rozmiaru, kształtu i rozmieszczenia ziaren o Obserwacje in-situ przemian zachodzących podczas podgrzewania próbek do 1400 C Obserwacje materiałów półpłynnych i oleistych w trybie środowiskowym Analiza składu oraz struktury wypełnień w materiałach kompozytowych i ceramicznych (np. kompozyty polimerowe i ceramika budowlana) Tworzenie trójwymiarowych map składu i struktury materiałów Weryfikacja procesów technologicznych (np. jakość wytrawiania chemicznego, analiza struktury i powierzchni) Submikronowa obróbka powierzchni, tworzenie elementów mechanicznych MEMS oraz optycznomechanicznych MOEMS


WYPOSAŻENIE LABORATORIUM: Mikroskop SEM - FEI QEMSCAN 650F (FEI): - zautomatyzowany, nieinwazyjny system do mikroanalizy materiałów mineralogicznych wyposażony w detektory EDS - analiza próbek mokrych i oleistych na różnych poziomach próżni oraz obserwacje in-situ przemian zachodzących podczas podgrzewania próbek od temperatury pokojowej do 1400 °C. Mikroskop SEM / FIB – FEI Helios NanoLab 450 HF (FEI Company) - Mikroskop elektronowy z wiązką jonową wyposażony w spektrometr EDS, umożliwiający trójwymiarową obserwację materiałów oraz zaawansowaną preparatykę odpowiednich wycinków próbek do badań za pomocą transmisyjnej mikroskopii elektronowej.

KONTAKT DO LABORATORIUM:

dr inż. Katarzyna Komorowska – Kierownik Laboratorium Nanotechnologii i Struktur Półprzewodnikowych e-mail: katarzyna.komorowska@eitplus.pl Absolwentka Politechniki Wrocławskiej. Zdobyła doświadczenie zawodowe w międzynarodowych ośrodkach badawczych we Francji i Belgii, gdzie uczestniczyła w projektach naukowych dotyczących, m.in.: nowych materiałów dla zastosowań w optyce nieliniowej, zintegrowanych on-chip komponentów fotonicznych oraz nowych technologii wytwarzania komponentów fotonicznych. Obecnie kieruje Laboratorium Nanotechnologii i Struktur Półprzewodnikowych.

OBSŁUGA KLIENTA: tel.:+48 71 720 16 45 (w godzinach 8:00-16:00); e-mail: laboratoria@eitplus.pl

LABORATORIUM MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ

10

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Laboratorium Mikroskopii Elektronowej  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you