Page 1

06

LABORATORIUM LASEROWYCH SYSTEMÓW POMIAROWYCH

Laboratorium wyposażone w nowoczesny sprzęt badawczy pozwala na prowadzenie prac o charakterze aplikacyjnym. Zaawansowana aparatura kontrolno-pomiarowa wraz z zapleczem optycznym i mechanicznym, gwarantują możliwość prowadzenia wszechstronnych badań w zakresie: opracowania nowych technologii oraz tworzenia unikalnych i spersonalizowanych urządzeń kontrolno-pomiarowych projektowania i budowania systemów do precyzyjnych pomiarów stężeń gazów w powietrzu dla potrzeb badań klimatycznych, diagnostyki medycznej oraz do kontroli i optymalizacji procesów przemysłowych systemów laserowych do pomiaru odległości, przesunięć czy wibracji oraz do detekcji związków chemicznych rozpuszczonych w wodzie

GŁÓWNE USŁUGI: Realizacja badań podstawowych i aplikacyjnych Projektowanie i budowanie specjalistycznych laserowych systemów pomiarowych w tym układów do detekcji gazów w atmosferze lub związków chemicznych w cieczach Konsultacje w zakresie wytwarzania laserowych urządzeń pomiarowych Współpraca z partnerami akademickimi oraz przemysłowymi przy realizacji prac naukowych i wdrożeniowych


WYPOSAŻENIE LABORATORIUM:

Różnorodne wyposażenie opto-mechaniczne Zestaw laserów półprzewodnikowych (w tym 980 nm, 1040 nm, 1550 nm, 1650 nm) Zestaw fotodetektorów na różne zakresy spektralne (od 400 do 10000 nm) Analizatory widma elektrycznego, w tym o paśmie do 25 GHz (Agilent PXA N9030A) Generator sygnałowy do 20 GHz (Agilent E8257D), generator wektorowy do 6 GHz (Rohde&Schwarz SMBV100A) i generatory uniwersalne funkcyjno/arbitralne Oscyloskopy analogowe, w tym o paśmie 10 GHz (Agilent) Laser przestrajalny 1500-1630 nm o maksymalnej mocy optycznej 50 mW (Satec TSL-510) Optyczne analizatory widma w zakresie od 400 nm do 2200 nm (Yokogawa) Mierniki mocy i energii (Coherent) Kamera termowizyjna z obiektywem 25 μm/piksel (FLIR SC620) Spawarka do łączenia światłowodów standardowych i utrzymujących polaryzację (Fujikura, FSM-100P) oraz do światłowodów o dużej średnicy (3SAE, LDS)

KONTAKT DO LABORATORIUM: dr inż. Michał Nikodem – Kierownik Zespołu Spektroskopii Laserowej e-mail: michal.nikodem@eitplus.pl

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, gdzie w ramach prac badawczych, opracowywał nowe konstrukcje laserów światłowodowych, generujących grzebienie częstotliwości optycznych. Spędził 6 miesięcy w firmie Menlo Systems, znanej z komercjalizacji technologii stabilnych grzebieni częstotliwości. W sierpniu 2010 r. odbył staż podoktorski w Princeton University (posiada status Visiting Research Collaborator). We Wrocławskim Centrum Badań EIT+, od grudnia 2012, tworzy grupę badawczą, zajmującą się nowoczesnymi metodami pomiarowymi, wykorzystującymi koherentne promieniowanie laserowe. Jego zainteresowania naukowe obejmują wykorzystanie technik laserowych w precyzyjnej detekcji chemicznej, metrologii i diagnostyce medycznej.

OBSŁUGA KLIENTA: tel.:+48 71 720 16 45 (w godzinach 8:00-16:00); e-mail: laboratoria@eitplus.pl

LABORATORIUM LASEROWYCH SYSTEMÓW POMIAROWYCH

06

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Laboratorium Laserowych Systemów Pomiarowych  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you