Page 1

01

LABORATORIUM ABSORPCYJNEJ SPEKTROSKOPII ATOMOWEJ (ASA)

Głównym obszarem działalności laboratorium jest wyznaczanie stężeń metali na poziomie śladowym w próbkach środowiskowych oraz w takich produktach jak: czyste substancje chemiczne, dodatki do żywności, leki. Oferta laboratorium obejmuje również opracowanie nowych procedur pomiarowych z wykorzystaniem technik ASA. Unikatowej klasy sprzęt badawczy, którym dysponuje laboratorium oraz doświadczenie zawodowe zespołu zapewniają wysoką jakość świadczonych usług.

GŁÓWNE USŁUGI: Oznaczenia pierwiastków: As, Ag, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Na, Pb, Si, Se, Sn, Ti, Zn Weryfikacja i badanie składników żywności Atestowanie produktów, w tym kosmetyków i produktów dla weterynarii Testy skażenia wód i gleby Optymalizacja i poszukiwanie nowych procedur pomiarowych


WYPOSAŻENIE LABORATORIUM: Spektrometr ASA - iCE3500 (Thermo Scientific) - dwuwiązkowy spektrometr absorpcji atomowej z dwoma komorami pomiarowymi - możliwość pomiarów technikami: płomieniową, z generacją wodorków i zimnych par, elektrotermiczną - możliwość jednoczesnej korekcji tła w kuwecie grafitowej za pomocą lampy deuterowej i w oparciu o efekt Zeemana (zwiększona czułość oznaczeń niektórych pierwiastków) - zakres spektralny: 190 – 900 nm Przystawka do generacji wodorków i zimnych par rtęci - VP100 (Thermo Scientific) Piec elektryczny EC100 do podgrzewania kuwety pomiarowej systemu generacji wodorków (Thermo Scientific) - większa precyzja i czułość pomiarów, lepsza wykrywalność metali w próbkach Mineralizator ETHOS One wyposażony w segmentowy rotor ciśnieniowy HPR-1000/10S (Milestone) - uniwersalność zastosowań przy przygotowaniu próbek Piec muflowy, młynek kulowy, homogenizatory - uniwersalność zastosowań przy przygotowaniu próbek

KONTAKT DO LABORATORIUM:

dr Paweł Dziewoński – Inżynier Badań ASA i FT-IR e-mail: pawel.dziewonski@eitplus.pl Doktor nauk chemicznych w dziedzinie elektrochemii. Prowadził badania m.in. nad elektrochemicznymi metodami otrzymywania nanostrukturalnych, cienkich filmów tlenku tytanu(IV), polimerów przewodzących oraz kompozytów tlenkowo-polimerowych. Przez kilka ostatnich lat, jako pracownik akredytowanych laboratoriów, zajmował się pomiarami analitycznymi z zastosowaniem technik absorpcyjnej spektroskopii atomowej. Interesują go praktyczne aspekty związane z zapewnieniem jakości badań oraz prowadzenie analiz chemicznych metodami instrumentalnymi.

OBSŁUGA KLIENTA: tel.:+48 71 720 16 45 (w godzinach 8:00-16:00); e-mail: laboratoria@eitplus.pl

LABORATORIUM ABSORPCYJNEJ SPEKTROSKOPII ATOMOWEJ (ASA)

01

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Laboratorium Absorpcyjnej Spektroskopii Atomowej (ASA)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you