Page 4

HOOFDSTUK 1

TRAINING

10 TRAINING

• • • • • •

ALGEMEEN TACTISCH TRAINEN BASISVORMEN DUELVORMEN SPELVORMEN WEDSTRIJDVORMEN

ALGEMEEN Ploegen die de zoneprincipes toepassen gaan precies en analytisch te werk. Detailafspraken worden veelvuldig ingetraind, zowel binnen de diverse linies als binnen het collectief. Dit gebeurt eerst individueel (statisch / actief) en nadien in ploegverband (statisch / actief). Professionele clubs zullen vooral gebruik maken van: * wedstrijdbesprekingen (analyses). * beeldmateriaal (video). * spelen tegen een statische / of beweeglijke passieve tegenstrever (shadowgame). Het permanent herhalen wordt de sleutel tot succes.

AMATEUR- EN JEUGDPLOEGEN Voor amateurploegen en / of jeugdploegen die het zonevoetbal pas opstarten en over veel minder trainingsuren beschikken, zal een dergelijke aanpak vlug vervelen en eerder negatief werken. Hier moet men zich in eerste instantie beperken tot de algemene basisprincipes en deze spelenderwijs aanleren. Concreet betekent dit dat een trainer via diverse spel- en wedstrijdvormen de nodige elementen aanleert zonder dat de spelers zich van een directe omscholing bewust zijn.

131

zone  

Hoofdstuk 3: PROFIEL VAN EEN MODERNE VOETBALLER 21 Fysieke kwaliteiten Snelheid Gezonde agressiviteit Tactisch inzicht Opbouwende kwaliteite...

zone  

Hoofdstuk 3: PROFIEL VAN EEN MODERNE VOETBALLER 21 Fysieke kwaliteiten Snelheid Gezonde agressiviteit Tactisch inzicht Opbouwende kwaliteite...