Page 1

Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: DE SUCCESFORMULE Trond Sollied over Rosenborg

7

Hoofdstuk 2: SPELOPVATTING Algemeen Specifiek Nadelen Voordelen Conclusie

17

Hoofdstuk 3: PROFIEL VAN EEN MODERNE VOETBALLER Fysieke kwaliteiten Snelheid Gezonde agressiviteit Tactisch inzicht Opbouwende kwaliteiten Concentratie Coachen

21

Hoofdstuk 4: BASISPRINCIPES (principals) Algemeen Specifiek Conclusie

25

Hoofdstuk 5: OPTIES (options) In verdedigend opzicht In aanvallend opzicht De coaching

37

Hoofdstuk 6: INDELING VOLGENS TIJD EN RUIMTE 57 De lengte-as De breedte-as De korte en smalle formatie De afweerzone marking in the box Bal veroveren op de eigen helft low pression zone Middenveldpressie medium pression zone Spelen op de helft van de tegenstrever high pression zone De waarheidszone diagonal runs + crosses


Hoofdstuk 7: DE VELDBEZETTING De 4 - 3 - 3 opstelling De 4 - 4 - 2 opstelling De 3 - 4 - 3 opstelling De 4 - 4 - 1 opstelling

65

Hoofdstuk 8: AUTOMATISMEN Begrip automatismen De basisprincipes van de opbouw De korte passings - mogelijke driehoeken De lange passings - het diep inspelen In verdedigend opzicht - van remmend wijken naar vooruit verdedigen In aanvallend opzicht - van circulatievoetbal naar aanvalslooplijnen

89

Hoofdstuk 9: COACHING Algemeen De vrije ruimte in de rug van de verdediging De vrije ruimte tussen de linies De vrije ruimte in de hoeken Afschermen van de flank Individuele taken – de 4 principals volgens de positie

101

Hoofdstuk 10:TRAINING Algemeen Tactisch trainen Basisvormen Duelvormen Spelvormen Wedstrijdvormen

119


HOOFDSTUK 1

SCHADUWSPITS

130


HOOFDSTUK 1

TRAINING

10 TRAINING

• • • • • •

ALGEMEEN TACTISCH TRAINEN BASISVORMEN DUELVORMEN SPELVORMEN WEDSTRIJDVORMEN

ALGEMEEN Ploegen die de zoneprincipes toepassen gaan precies en analytisch te werk. Detailafspraken worden veelvuldig ingetraind, zowel binnen de diverse linies als binnen het collectief. Dit gebeurt eerst individueel (statisch / actief) en nadien in ploegverband (statisch / actief). Professionele clubs zullen vooral gebruik maken van: * wedstrijdbesprekingen (analyses). * beeldmateriaal (video). * spelen tegen een statische / of beweeglijke passieve tegenstrever (shadowgame). Het permanent herhalen wordt de sleutel tot succes.

AMATEUR- EN JEUGDPLOEGEN Voor amateurploegen en / of jeugdploegen die het zonevoetbal pas opstarten en over veel minder trainingsuren beschikken, zal een dergelijke aanpak vlug vervelen en eerder negatief werken. Hier moet men zich in eerste instantie beperken tot de algemene basisprincipes en deze spelenderwijs aanleren. Concreet betekent dit dat een trainer via diverse spel- en wedstrijdvormen de nodige elementen aanleert zonder dat de spelers zich van een directe omscholing bewust zijn.

131

zone  

Hoofdstuk 3: PROFIEL VAN EEN MODERNE VOETBALLER 21 Fysieke kwaliteiten Snelheid Gezonde agressiviteit Tactisch inzicht Opbouwende kwaliteite...

zone  

Hoofdstuk 3: PROFIEL VAN EEN MODERNE VOETBALLER 21 Fysieke kwaliteiten Snelheid Gezonde agressiviteit Tactisch inzicht Opbouwende kwaliteite...