Page 1

ZOLVIX WERKT ZEKER 速


ZOLVIX® IS KIEZEN VOOR ZEKERHEID

Omdat Zolvix®... • een unieke werkzame stof bevat (monepantel) die zeer effectief is. • zeer effectief is tegen alle belangrijke rondwormen, inclusief de larvale stadia. • ook de rustende (geïnhibeerde) larven van rode lebmaagworm (Haemonchus contortus) doodt. • de springrise minimaliseert. • ook werkt tegen de larvale stadia van Nematodirus. • tot de groep ontwormingsmiddelen behoort waartegen wereldwijd geen resistentie bij schapen is. • de aanwezige resistentieontwikkeling tegen andere middelen vertraagt. • zeer veilig en milieuvriendelijk is.

Verkrijgbaar in 500 ml en 1 liter verpakking

ZOLVIX®: DOODT ALLE BELANGRIJKE RONDWORMEN


Zolvix®: zekerheid in werkzaamheid Zolvix® is zeer effectief tegen de rode lebmaagworm (Haemonchus contortus). Het pakt niet alleen de volwassen en larvale stadia aan, maar ook de rustende (geïnhibeerde) stadia. Dit betekent dat u door het gebruik van Zolvix® de kans op springrise minimaliseert. Door ooien tijdens of rondom het lammeren met Zolvix® te behandelen, vermindert u dus ook het aantal wormeieren en larven op de wei. Dit zorgt ervoor dat uw lammeren minder kans lopen om met de rode lebmaagworm besmet te raken en beter groeien. Zolvix® is ook het geschikte product om Nematodirus bij uw schapen te bestrijden. Behandel uw lammeren tijdig, de belangrijkste Nematodirus periode loopt van april tot juni. Zolvix® doodt zowel de volwassen als larvale stadia.

Zolvix®: zekerheid tegen resistentie Zolvix® doodt alle belangrijke rondwormen, ook de wormen die resistent zijn voor andere middelen. De ontwikkeling van resistentie wordt vertraagd. Door 1 keer per jaar de resistentie ontwikkeling te doorbreken, zorgt u ervoor dat u verder kunt behandelen met de gebruikelijke middelen. Indien de resistentiestatus van uw bedrijf onbekend is, dan geeft Zolvix® zekerheid op een succesvolle behandeling*.

Zolvix®: zekerheid in productiviteit Ontwormen met Zolvix® zorgt voor gezondere schapen en lammeren, die bovendien beter groeien. Deze extra groei bedraagt gemiddeld 33,5%.1

Zolvix®: zekerheid in veiligheid en milieu Zolvix® is veilig voor drachtige ooien, lammeren én dekrammen. Het product heeft geen negatief effect op o.a. mestkevers, mestvliegen, regenwormen en waterorganismen.2


ZOLVIX®: ELK SCHAAP, IEDER JAAR Behandel alle schapen met Zolvix® Zolvix® toedienen verlost schapen van alle belangrijke rondwormen en remt de opbouw van resistentie.

Ooien

Ontworm ooien rond aflammeren

Lammeren

Ontworm midden in het seizoen, rond spenen om optimaal te

Quarantaine

Met Zolvix® maakt u met 1 behandeling alle quarantaine dieren

profiteren tijdens de belangrijkste groeistadia3

rondworm vrij

ZOLVIX® WERKT ZEKER


MET 1 LITER ZOLVIX速 BEHANDELT U 400 SCHAPEN VAN 25 KG De OptilineTM drencher: eenvoudig en nauwkeurig De OptilineTM drencher is in alle opzichten revolutionair en sluit daarmee perfect aan op het al evenzo revolutionaire Zolvix速. De OptilineTM drencher maakt het drenchen niet alleen sneller en gemakkelijker, maar ook veel nauwkeuriger, waardoor verspilling tot een minimum wordt beperkt. Bovendien staat de drencher garant voor een diervriendelijke en comfortabele wijze van toedienen, zodat ook het dier er optimaal van profiteert.

NA OPENEN 1 JAAR HOUDBAAR


ZOLVIX® aanbevolen dosering Gewicht (kg)

Dosering ZOLVIX® (ml)

Aantal behandelde schapen per 500 ml

per 1 L

10–15

1.5

330

660

16–20

2.0

250

500

21–25

2.5

200

400

26–30

3.0

165

330

31–35

3.5

140

280

36–40

4.0

125

250

41–50

5.0

100

200

51–60

6.0

80

160

61–70

7.0

70

140

71–80

8.0

62

125

>80

1 ml/10 kg

Weeg uw dieren voor u ontwormt. Doseer altijd naar het hoogste gewicht en laat regelmatig mestonderzoek uitvoeren.

WACHTTIJD 7 DAGEN

N14ZO7

1. I.A. Sutherland et al. The production costs of anthelmintic resistance in sheep managed within a monthly preventive drench program. Vet Parasitol. 171, (2010): 300-304 2. http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_Scientific_Discussion/veterinary/000154/WC500068905.pdf 3. Paton, G. & Boag, B. (1987). A model for predicting parasitic gastroenteritis in lambs subject to mixed nematode infections. Res. Vet Sci 43, 67-71 BENAMING: ZOLVIX® 25 mg/ml orale oplossing voor schapen WERKZAME STOF: monepantel 25 mg/ml DOELDIER: Schapen INDICATIES: ZOLVIX® orale oplossing is een breed spectrum anthelminthicum voor de behandeling en controle van gastrointestinale nematoden infecties en geassocieerde ziektes bij schapen inclusief lammeren, jaarlingen, fokrammen en ooien. Het werkingsspectrum is inclusief het vierde larvale stadium en volwassen stadia van: Haemonchus contortus*, Teladorsagia circumcincta*, T. trifurcata*, T. davtiani*, Trichostrongylus axei*, T. colubriformis, T. vitrinus, Cooperia curticei, C. oncophora, Nematodirus battus, N. filicollis, N. spathiger, Chabertia ovina, Oesophagostomum venulosum (* inclusief geïnhibeerde larven). Het diergeneesmiddel is effectief tegen stammen van deze parasieten die resistent zijn voor (pro) benzimidazolen, levamisol, morantel en macrocyclische lactonen. CONTRA-INDICATIES: Geen BIJWERKINGEN: Geen bekend. DOSERING: 2,5 mg monepantel / kg lichaamsgewicht. Dit komt overeen met 1 ml/10 kg lichaamsgewicht. Oraal toedienen met een passend doseringspistool. Het diergeneesmiddel als enkelvoudige behandeling toedienen. Echter de toediening mag herhaald worden afhankelijk van de epidemiologische situatie in de verschillende gebieden. WACHTTERMIJN: 7 dagen. Niet toegestaan voor gebruik bij lacterende dieren die melk produceren voor humane consumptie. SPECIALE AARSCHUWINGEN: De effectiviteit is niet vastgesteld bij schapen die minder dan 10 kg wegen. De veiligheid is niet verzekerd bij schapen die minder dan 10 kg wegen of jonger zijn dan 2 weken. Het diergeneesmiddel kan gebruikt worden bij fokschapen, inclusief drachtige en lacterende ooien. Wees voorzichtig bij volgende situaties, aangezien daarbij een risico op resistentie-ontwikkeling optreedt, wat uiteindelijk kan leiden tot een niet effectieve behandeling: Te vaak en herhaaldelijk gebruik van anthelminthica uit dezelfde klasse gedurende een lange tijd. Onderdosering, wat kan gebeuren door het onderschatten van het lichaamsgewicht, verkeerde toediening van het product, of verkeerde instelling van het toedieningsapparaat. KANALISATIE: URA, REG NL 103481, EU/2/09/101/006 en EU/2/09/101/004. Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik - aflevering op diergeneeskundig voorschrift. VERANTWOORDELIJKE FIRMA: Novartis Consumer Health BU Animal Health, Postbus 3025, 4800 DA Breda +31 (0) 76 533 00 20. Verdere informatie is op aanvraag beschikbaar.

zolvix  
zolvix