Page 1

01_Cover_01_Cover 26-05-11 06:46 Pagina 1

Werving en Selectie Agri- en foodbusiness

2011

“Goede mensen worden schaars” volgens loopbaancoach Berto van der Manden En verder: Feiten en cijfers Visies op Werving & Selectie

Tempo-Team • HRpm • Agrojobs • Nutri-akt • OTYS Recruiting Technology Agrifood Career • WEKA Uitgeverij • Den Uijl Ploeg & Partners • Agrifoodselect.nl


02_adv_02 25-05-11 09:17 Pagina 2


03_Colofon_03 25-05-11 06:55 Pagina 3

Colofon De Werving & Selectie special Agri- en foodbusiness is een uitgave van Eisma Businessmedia bv, en wordt onder andere verstuurd naar de abonnees van PlattelandsPost, Eisma Voedingsmiddelenindustrie en De Molenaar. De special heeft hiermee een bereik van in totaal ruim 40.000 lezers. In de special worden diverse toonaangevende organisaties geïnterviewd over hun visie op werving & selectie. Deze interviews worden gemaakt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van de genoemde vakbladen. Uitgave: Eisma Businessmedia bv Postbus 340, 8901 BC Leeuwarden Bezoekadres: Celsiusweg 41, 8912 AM Leeuwarden Tel. 088-2944800 / Fax 088-2944850 Directie: Egbert van Hes, algemeen directeur Bouke Hoving, financieel directeur Uitgever: Minne Hovenga, adjunct-directeur Bladmanager: Paul Poley, Poley Tekst Redactie: Paul Poley, Stefan Tibben Fotograaf: Peter Wiezoreck Marketing & Salesmanager: Seb van der Kaaden Tel. 06-34099094 E-mail: s.vanderkaaden@eisma.nl Advertentieverkoop/traffic: Yttje de Vries Tel. 088-2944843 E-mail: y.devries@eisma.nl Abonnementen: Abonneeservice Eisma Businessmedia bv Postbus 2238, 5600 CE Eindhoven Tel.: 088-2266648 abonnement@eisma.nl Vormgeving & PrePress: ZeeDesign, Witmarsum Druk: Scholma druk bv, Bedum © Copyright 2011 Eisma Businessmedia bv, Leeuwarden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Uitgever en auteurs verklaren dat dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld, evenwel kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en/of volledigheid van de informatie. Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. Gebruikers van dit blad wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar af te gaan op hun professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

Binden en boeien Veel uitstroom, weinig instroom. Zie daar in een notendop de problematiek van de arbeidsmarkt in het geheel, maar zeker die van de agrifood-sector in het bijzonder. Deze complexe problematiek gaan we in de derde Eisma Werving en Selectie Special uiteraard niet even gauw oplossen. Wél hopen we u een aantal handige lessen, tips en trucs aan te reiken, waarmee we u helpen bij uw personeelsbeleid. Zo betoogt loopbaancoach Berto van der Manden op de volgende pagina’s dat dit bij uitstek de tijd is om medewerkers te boeien en te binden. Help eerst je mensen vooruit, dan zal ook je organisatie groeien, zo is de filosofie van Van der Manden samen te vatten. Ook met de cijfers uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek kunt u uw voordeel doen. Er zijn interessante tendensen waar te nemen, bijvoorbeeld dat de rol van het eigen netwerk in de agrifood-sector kleiner wordt bij het zoeken naar een nieuwe baan. In absolute cijfers is die rol overigens nog onverminderd groot. Dat geldt ook voor de rol van uitzendbureaus en vacaturesites. Laatstgenoemden presenteren zich in het achterste deel van deze special. Onder meer uitgeverijen, uitzendbureaus en vacaturesites laten u zien op welk gebied zij u toegevoegde waarde kunnen bieden. We hopen dat we u met deze veelzijdige special kunnen binden… en boeien!

Minne Hovenga, Uitgever Eisma Businessmedia bv


04_adv_04 25-05-11 09:16 Pagina 14

Recr uitment en Loopbaanontwikkeling voor Agro, Food en Groene Ruimte

De betrouwbare en deskundige par

U

W er ving & Selectie

U

Executive Search

Outplacement

U

Loopbaancoaching

U

Interim Management

U U

U

Detachering

Loopbaantesten en -assessments

Green Career Consult Agro Business Park 65, 6708 PV W ageningen Postbus 7001, 6700 CA W ageningen T : 06 - 533 750 89 E : info@greencareerconsult.nl I : www .greencareerconsult.nl


05_Inhoud_05 25-05-11 07:21 Pagina 5

5

4 Berto van der Manden

6

over werving en selectie in de agrifood “De rol van het eigen netwerk neemt af” Uit de afbeeldingen op deze pagina kunt u aflezen hoe Nederlandse werknemers aan hun huidige baan zijn gekomen, en hoe ze naar een volgende baan zouden zoeken. Specifieke cijfers voor de agrarische sector leest u op pagina 10. Geert-Jan Waasdorp, oprichter van Intelligence Group, licht

Hoe is iemand aan zijn huidige baan gekomen? Bekenden/netwerk

19%

Dagblad/de krant

10%

Anders

10%

Uitzendbureau

Statistieken

8

Feiten en cijfers over werving en selectie in het algemeen

alle cijfers kort toe.

9%

Huis-aan-huisblad/lokale weekkrant

4%

Open sollicitatie

11%

Via mijn stage

4%

Internet: vacaturesite

5%

Binnenlopen/bellen naar een bedrijf

4%

School

3%

Interne vacature(s)

5%

Internet: bedrijvensite

2%

Internet: E-mail service (Job agent)

1%

Headhunter

1%

UWV Werkbedrijf (CWI)

3%

Internet: zoekmachine/search engine

2%

Reïntegratiebedrijf

1%

Vakblad of tijdschrift

1%

Werving & Selectie bureau

3%

Advertentie in winkel/etalage etc.

1%

Banenbeurs/carrièrebeurs

0%

Bedrijfspresentatie/open dagen

0%

Gouden Gids/telefoonboek

0%

Internet: communities/social networksites

1%

Teletekst

0%

0

Bron: Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek 2009-2010

5

10

15

20

Antoinette van der Ploeg en Sybille van Bladel

%

12

Tempo-Team

Jeroen Neimeijer HRpm

14

16 Renée Hoogenboom 18 Rene Hutten, Franco Hamelink en Jan Gert Roest

Agrojobs

Nutri-akt

20 Peter van den Hout 22 Jorrit Blok en René Vreeswijk

WEKA Uitgeverij

Bert den Uijl

24 DUPP

Hans van Rijnswoud, Edwin Blom en Jacqueline Wijbenga Agrifoodselect.nl

Special

Werving en Selectie

26

Agri- en foodbusiness 2011

Inhoudsopgave

OTYS Recruiting Technology en Agrifood Career


Beeld: Fotex.nl

06-07_Berto van der Manden_06-07 25-05-11 06:56 Pagina 6

Loopbaancoach Berto van der Manden over werving en selectie in de agrifood:

“De ideale kandidaat bestaat niet” Food- en agribedrijven die te weinig tijd of capaciteit hebben voor werving en selectie en dit uiterst belangrijke onderdeel van hun bedrijfsvoering willen uitbesteden, kunnen daarvoor terecht bij zelfstandige professionals. Berto van der Manden is zo iemand. Vanuit LoopbaanNed kunt u hem inhuren voor verschillende coachings- en selectiediensten. In dit artikel ontvouwt hij zijn visie op de arbeidsmarkt in de agrifood: “Goede mensen worden schaars.”

U afficheert zichzelf als specialist in de agrifood-sector, hoe bent u die geworden? Van der Manden: “Dat is eigenlijk langzamerhand zo gegroeid. Ik heb een opleiding gevolgd aan de HAS in Den Bosch, nog steeds een goede fundamentele opleiding met toekomstperspectief. Sindsdien voel ik mij min of meer verbonden met de school. De laatste jaren ben ik ook actief als voorzitter van de Vereniging van Afgestudeerden van de HAS. Na mijn studie heb ik eigenlijk altijd functies gehad in de voedingsmiddelensector of daaromheen. Zo heb ik lang in de ingrediëntenwereld gewerkt, waarbij ik onder andere een afdeling Food and Feed Ingredients binnen een bedrijf heb opge-

zet. Verder heb ik in de Flavour and Fragrance-industrie gewerkt. Alles bij elkaar heb ik zo’n dertig jaar ervaring in de agrifood, internationaal en nationaal, op allerlei functiegebieden: sales, marketing en management, en op allerlei niveaus: van verkoper tot managing director Benelux. Ik heb mensen aangenomen en ontslagen, ook ben ik zelf wel eens ontslagen, kortom ik ken het klappen van de zweep. Het bouwen aan mensen, organisaties en afdelingen is mijn ding. Bovendien ben ik het zoeken van de juiste mensen steeds interessanter gaan vinden. Daarom heb ik een postHBO-opleiding gevolgd op dat gebied en zo ben ik nu enige jaren (loopbaan) coach, waarbij ik mensen begeleid in hun werk of naar een nieuwe werkkring. Daarnaast ondersteun ik bedrijven met het aannemen van personeel. Al mijn klanten bevinden zich in de agrifood. Dat zijn grote bedrijven en kleinere. Ook de agrarisch ondernemer 2011, Giel Hermans van Hermans Suikermaïs, behoort tot mijn klantenkring.”


Beeld: Fotex.nl

06-07_Berto van der Manden_06-07 25-05-11 06:56 Pagina 7

Do’s and don’ts werving & selectie

7

6

Do’s 1. Doe mee aan de imagoverbetering van de sector 2. Positioneer je duidelijk op de arbeidsmarkt 3. Combineer gedrukte media met de social media Don’ts 1. Te hoog verwachtingspatroon van kandidaat (schaap met vijf poten) 2. Vasthouden aan traditionele werkuren en -tijden 3. Star zijn in hoe werknemer functie “behoort“ uit te voeren

Wat is het dat u zo aantrekkelijk vindt in werving & selectie? “Ik vind het fascinerend om te ontdekken wat mensen nu precies beweegt. Bij een vacature is het altijd weer boeiend de best passende persoon te vinden.” Hoe helpt u bedrijven dan om de juiste persoon te selecteren? “Het succesvol selecteren van een kandidaat hangt voor een groot gedeelte af van de aansluiting van de kandidaat bij de bedrijfscultuur. Het inventariseren van deze normen en waarden van een bedrijf vormt de basis voor een succesvolle selectie. Dit doe ik door middel van een omgevingsonderzoek. Hierbij interview ik de personen die bij de vacature betrokken zijn. Naast de kritische succesfactoren van de functie komen ook zaken naar voren zoals hoe een bedrijf in elkaar zit, waar ze op de lange termijn naartoe willen, hoe het team eruitziet en wat de doelen van het team zijn. Op die manier kom ik te weten wat voor type persoon bij het bedrijf zou passen. Vervolgens maak ik een selectie uit de beschikbare kandidaten. Ik laat ze een persoonlijkheidstest maken en in sommige gevallen ook een capaciteitentest. De resultaten bespreek ik met hen. Waarom is hij of zij meer of minder geschikt voor de functie? De ideale kandidaat bestaat niet, daar geloof ik niet in. We hebben allemaal sterke en minder sterke kanten. Aan mij de taak om aan de manager van een bepaalde afdeling de kracht van een kandidaat over te brengen en tegelijkertijd te benoemen wat de aandachtspunten van iemand zijn. Het is vervolgens aan de manager en zijn bedrijf om de definitieve keuze te maken. Ik ondersteun daarin, help bedrijven bij het ordenen van gedachten en neem ze werk uit handen.”

(duurzame) technologieën die je terugziet in de sector, maar ook door de dynamiek ervan, en de baanzekerheid die er is. Mensen blijven immers altijd eten. Om met de schaarste van goede mensen om te gaan, zullen bedrijven in mijn ogen meer moeten focussen op het boeien en binden van werknemers, dat wordt steeds belangrijker. Dit voorjaar stuurde ik mijn klanten een lentegroet met daarbij de boodschap: De groei van een persoon gaat vooraf aan de groei van de organisatie.Eerst je mensen vooruit helpen, pas dan gaat je organisatie vooruit. Kortom, investeer in mensen! Iets wat daarmee samenhangt, is het resultaatgericht in teamverband werken. Hoe laat je de verschillende medewerkers samenwerken? Je kunt dit vergelijken met een voetbalelftal. Een ieder heeft bepaalde basisvaardigheden om op dat niveau te kunnen spelen. Daar bovenop heeft een aanvaller andere kwaliteiten dan een verdediger. Ga uit van de kwaliteiten die deze persoon heeft en richt je erop om die sterke punten uit te bouwen in plaats van aan de zwakke kanten te werken. Leid ze daarin verder op, train ze, coach ze, zodat ze daarin gaan excelleren.

“Je bent de regisseur van je eigen loopbaan” Mensen doen graag dingen waar ze goed in zijn. Ik help bedrijven in het herkennen van talenten en hoe je het beste resultaat uit het team haalt. Aan de andere kant is daar ook de verantwoordelijkheid voor de werknemer zelf. Als werknemer moet je de regie van je loopbaan in eigen hand houden of nemen. Je bent de regisseur van je eigen loopbaan, zeg ik vaak tegen mensen. Blijf interessant voor bedrijven en investeer in jezelf. Lifetime employment bestaat niet meer, het gaat nu om lifetime employability.”

U probeert ook kandidaten aan een baan te helpen in de agrifood. Staat dat niet op gespannen voet met uw ondersteuning in het selectietraject van bedrijven? “In het kader van outplacementtrajecten bij reorganisaties probeer ik werknemers te begeleiden naar een goede werkplek. Maar het is nog nooit voorgekomen dat ik voor een bepaald bedrijf kandidaten aan het selecteren ben en dat ik die kandidaat kan plukken uit kandidaten die ik in een outplacementtraject heb. Als dat zou voorkomen, zou ik dat bespreekbaar maken zowel met de klant als met de kandidaat. Je moet dit zuiver houden en de mogelijke schijn van belangenverstrengeling voorkomen.” Wat ziet u als de grote trends op de arbeidsmarkt binnen de agrifoodsector? “Een grote trend is dat goede mensen in de agrifood schaars aan het worden zijn. Bedrijven moeten zich dat goed realiseren. Vergrijzing en de verminderde instroom zijn hier debet aan. Werken in de agrifood is niet sexy bij de jeugd en dat imago dient verbeterd te worden. Bijvoorbeeld door te wijzen op de goede arbeidsomstandigheden, de talloze innovatieve

Special

Werving en Selectie

Agri- en foodbusiness 2011


08-09_Statistieken_08-09 25-05-11 06:59 Pagina 8

“De rol van het eigen netwerk neemt af” Uit de afbeeldingen op deze pagina kunt u aflezen hoe Nederlandse werknemers aan hun huidige baan zijn gekomen, en hoe ze naar een volgende baan zouden zoeken. Specifieke cijfers voor de agrarische sector leest u op pagina 10. Geert-Jan Waasdorp, oprichter van Intelligence Group, licht alle cijfers kort toe.

Hoe is iemand aan zijn huidige baan gekomen? Bekenden/netwerk

19%

Dagblad/de krant

10%

Anders

10%

Uitzendbureau

9%

Huis-aan-huisblad/lokale weekkrant

4%

Open sollicitatie

11%

Via mijn stage

4%

Internet: vacaturesite

5%

Binnenlopen/bellen naar een bedrijf

4%

School

3%

Interne vacature(s)

5%

Internet: bedrijvensite

2%

Internet: E-mail service (Job agent)

1%

Headhunter

1%

UWV Werkbedrijf (CWI)

3%

Internet: zoekmachine/search engine

2%

Reïntegratiebedrijf

1%

Vakblad of tijdschrift

1%

Werving & Selectie bureau

3%

Advertentie in winkel/etalage etc.

1%

Banenbeurs/carrièrebeurs

0%

Bedrijfspresentatie/open dagen

0%

Gouden Gids/telefoonboek

0%

Internet: communities/social networksites

1%

Teletekst

0%

0

Bron: Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek 2009-2010

5

10

15

20

%


08-09_Statistieken_08-09 25-05-11 07:00 Pagina 9

9

8

Feiten en cijfers over werving en selectie in het algemeen

De gegevens van de infographics op deze pagina's zijn ook dit jaar weer afkomstig van het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) van Intelligence Groep. Intelligence Group is een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie, werving en recruitment. Oprichter Geert-Jan Waasdorp over het AGO: “De cijfers van de afbeeldingen op deze pagina’s zijn de recentste, ze komen uit het onderzoek over 2010. In totaal 16.000 mensen hebben aan dit Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek deelgenomen.” Middelbaar- en laagopgeleiden Wat valt in de cijfers op? Onder meer de nog altijd marginale rol van de sociale media. Slechts 1 procent van de Nederlandse

beroepsbevolking heeft een baan gevonden via bijvoorbeeld LinkedIn of Facebook. Wel oriënteren mensen zich iets vaker op een volgende baan via sociale media. Waasdorp valt nog iets anders op: “De rol van iemands eigen netwerk is sterk aan het afnemen. In 2009 zocht nog 41 procent van de beroepsbevolking een nieuwe baan via een bekende, in 2010 was dit percentage afgenomen tot 35. Deze afname vindt over de hele linie plaats, van hoogopgeleiden tot laagopgeleiden, maar vooral bij middelbaar- en laagopgeleiden.” De agrarische sector was altijd een sector waar mensen vooral via het eigen netwerk aan een nieuwe baan kwamen. Hoe het nu met de rol van bekenden in de agrarische sector gesteld is, leest u op op pagina 10.

Hoe zou iemand zoeken naar een volgende baan? Internet: vacaturesite

53%

Dagblad/krant totaal

34%

Huis-aan-huisblad/lokale weekkrant

22%

Open sollicitatie

29%

Bekenden/netwerk

35%

Betaald dagblad/krant

24%

Uitzendbureau

20%

Internet: bedrijvensite

22%

Gratis dagblad/krant

17%

UWV Werkbedrijf (CWI)

18%

Internet: zoekmachine/search engine

23%

Vakblad of tijdschrift

15%

Interne vacature(s)

30%

Banenbeurs/carrièrebeurs

9%

Werving- en selectiebureau

15%

Internet: communities/social networks

10%

Advertentie in winkel/etalage

9%

Internet: e-mail service/job agent

13%

Binnenlopen/bellen naar een bedrijf

10%

Bedrijfspresentatie/open dagen

5%

Reintegratiebedrijf

5%

School

7%

Teletekst

2%

Gouden Gids/telefoonboek

1%

0

10

20

30

Bron: Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek 2009-2010

Special

Werving en Selectie

Agri- en foodbusiness 2011

40

50

60

%


10-11_Statistieken_10-11 25-05-11 07:01 Pagina 10

‘Uitzendbureaus, netwerk en vacaturesites belangrijk bij vinden baan’ Hoe vonden werknemers in de agrarische sector een baan, en hoe zoeken ze een nieuwe? Onderstaande afbeeldingen uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) laten dat zien.

Hoe is iemand in 2010 van baan gewisseld? Bekenden/netwerk

22%

Dagblad/de krant

12%

Anders

11%

Uitzendbureau

11%

Huis-aan-huisblad/lokale weekkrant

8%

Open sollicitatie

7%

Via mijn stage

6%

Internet: vacaturesite

5%

Binnenlopen/bellen naar een bedrijf

4%

School

3%

Interne vacature(s)

3%

Internet: bedrijvensite

3%

Internet: E-mail service (Job agent)

2%

Headhunter

1%

UWV Werkbedrijf (CWI)

1%

Internet: zoekmachine/search engine

1%

Reïntegratiebedrijf

0%

Vakblad of tijdschrift

0%

Werving & Selectie bureau

0%

Advertentie in winkel/etalage etc.

0%

Banenbeurs/carrièrebeurs

0%

Bedrijfspresentatie/open dagen

0%

Gouden Gids/telefoonboek

0%

Internet: communities/social networksites

0%

Teletekst

0%

0

Bron: Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek 2009-2010

5

10

15

20

25

%


10-11_Statistieken_10-11 25-05-11 07:02 Pagina 11

11

10

Feiten en cijfers over werving en selectie in de agrarische sector

Op pagina 8 en 9 hebt u al kunnen lezen dat de rol van mensen uit de eigen omgeving tanende is, zowel bij het zoeken als bij het vinden van een nieuwe baan. De cijfers van pagina 8 en 9 golden voor de gehele Nederlandse beroepsbevolking. Hoe is het gesteld met de agrarische sector, vanouds toch een sector waar het eigen netwerk een grote rol speelt? Geert-Jan Waasdorp van Intelligence Group licht toe: “In de agrarische sector zijn relatief veel middelbaar- en laagopgeleiden werkzaam. We zien dat de rol van het eigen netwerk nog meer afneemt dan bij de hele beroepsbevolking. In 2009 vond nog 33 procent in de agrarische sector een baan via het eigen netwerk, in 2010 was dit nog maar 22 procent. Ook het zoeken naar een nieuwe baan gaat minder via bekenden: in 2009 raadpleegde 37 procent een bekende, in 2010 26 procent. Dit is een heel opvallend fenomeen, waar wij eerlijk gezegd maar moeilijk een vinger

achter kunnen krijgen. Een mogelijke verklaring is dat er in het algemeen minder vacatures zijn geweest in 2010, waardoor werknemers minder geneigd zijn geweest bij bekenden te rade te gaan. Een andere mogelijkheid is dat mensen er veel meer op zijn gaan vertrouwen dat vacatures online te vinden zouden zijn.” Nuancering Een belangrijke nuance blijft op zijn plaats. Want hoewel de rol van het eigen netwerk afneemt, is het nog altijd het op een na belangrijkste middel om aan een nieuwe baan te komen. Alleen uitzendbureaus scoren met 24 procent beter. Waasdorp: “Uitzendbureaus, het eigen netwerk en vacaturesites zijn in de agrarische sector nog altijd verreweg de belangrijkste instrumenten om aan een nieuwe baan te komen.”

Hoe zou iemand zoeken naar een volgende baan? Internet: vacaturesite

47%

Dagblad/krant totaal

37%

Huis-aan-huisblad/lokale weekkrant

32%

Open sollicitatie

29%

Bekenden/netwerk

26%

Betaald dagblad/krant

23%

Uitzendbureau

20%

Internet: bedrijvensite

20%

Gratis dagblad/krant

20%

UWV Werkbedrijf (CWI)

18%

Internet: zoekmachine/search engine

15%

Vakblad of tijdschrift

15%

Interne vacature(s)

13%

Banenbeurs/carrièrebeurs

12%

Werving- en selectiebureau

10%

Internet: communities/social networks

9%

Advertentie in winkel/etalage

9%

Internet: e-mail service/job agent

8%

Binnenlopen/bellen naar een bedrijf

8%

Bedrijfspresentatie/open dagen

3%

Reintegratiebedrijf

2%

School

2%

Teletekst

2%

Gouden Gids/telefoonboek

0%

0

10

20

30

Bron: Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek 2009-2010

Special

Werving en Selectie

Agri- en foodbusiness 2011

40

50

%


12-13_Tempo Team_12-13 25-05-11 07:02 Pagina 12

Antoinette van der Ploeg en Sybille van Bladel

“Wij delen onze expertise op HR-gebied graag�


12-13_Tempo Team_12-13 25-05-11 07:03 Pagina 13

Antoinette van der Ploeg en Sybille van Bladel, Tempo-Team

13

12

Tempo-Team biedt foodbedrijven alle oplossingen die zij zoeken op personeelsgebied. Zelfs meer dan dat: Tempo-Team beschikt over kennis en expertise van de sector en deelt deze graag met andere organisaties. Ook leidt Tempo-Team medewerkers op tot hogere niveaus. Antoinette van der Ploeg en Sybille van Bladel van Tempo-Team vertellen: “Wij zijn een mooi voorbeeld van one-stop-shopping.”

Core business De lijst met diensten die Tempo-Team aanbiedt is dan ook schier onuitputtelijk. Uitzenden en detacheren is de core business, maar Tempo-Team bemiddelt ook hoogopgeleide vakspecialisten via de concepten detacheren, werving en selectie en zzp. Verder kunt u bij Tempo-Team terecht voor inhouse oplossingen, waarbij flexwerkers worden geleverd die 24 uur per dag die diensten kunnen leveren die u zoekt. Alsof dat nog niet genoeg is, is Tempo-Team ook actief met payrolling, outsourcing en employability (re-integratie, in- en externe mobiliteit). Dit maakt Tempo-Team een brede HR-dienstverlener. Kennis vergroten Antoinette van der Ploeg, Commercieel Branche Manager Food & Industrie bij Tempo-Team, benadrukt de rol die Tempo-Team heeft als kennisdrager in de (s)maakindustrie: “Wij zijn erg actief in netwerken in de foodsector, om onze kennis te vergroten en om eigen bijdragen te leveren. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat onze intercedenten en consultants een brancheopleiding food gehad hebben voordat ze de markt ingaan. Ze moeten weten wat er speelt en hoe ze een wezenlijke bijdrage kunnen leveren.”

liteit van personeel binnen de hele keten willen verbeteren, hebben we bijvoorbeeld de Professional Academy. Hierbinnen bieden we onder meer competentietrainingen aan, om mensen door te laten groeien naar een hoger niveau. Zo zijn er in de foodsector productieleiders actief, die we trainen om hun leidinggevende capaciteiten te verbeteren. Met als uiteindelijk doel om de arbeidsproductiviteit van medewerkers te vergroten en bijdrage te leveren in verbeteren van efficiency van processen binnen bedrijven.” Eén aanspreekpunt Wie denkt dat deze stortvloed aan diensten en extraatjes bij Tempo-Team bureaucratie en onoverzichtelijkheid tot gevolg heeft, heeft het grondig mis. Van der Ploeg: “Onze kracht is erin gelegen dat we de klant één aanspreekpunt bieden. De klant kan zo in één keer een beroep doen op alle onderdelen van Tempo-Team, zodat de slagkracht van zijn bedrijf groter wordt. Wij zijn zo een mooi voorbeeld van one-stop-shopping.”

Naam: Antoinette van der Ploeg Functie: Commercieel Branche Manager Food en Industrie Werving en selectie in 2011 is…: meer dan ooit een creatief proces. Iedereen kent de

Expertise delen Doordat Tempo-Team zo’n breed dienstenaanbod heeft en zo veel kennis heeft van de (s)maakindustrie, blijft het niet bij de standaarddiensten alleen. Van der Ploeg: “Graag gaan wij het gesprek met bedrijven aan om actuele HR-thema’s bespreekbaar te maken. Zo zien wij vanuit onze arbeidsmarktdeskundigheid krapte ontstaan op dit segment, en is er sprake van een mismatch tussen vraag en aanbod. Vergrijzing en vergroening spelen daarbij een rol. Met toonaangevende bedrijven binnen de foodbranche gaan wij graag om tafel om in een vroegtijdig stadium deze problemen te bespreken en onze expertise te delen.”

processen en middelen. Maar uiteindelijk gaat het erom of je ‘aan de juiste knoppen draait’. Een simpele, maar doordachte benadering kan het beste resultaat opleveren. Ervaring en innovatief vermogen zijn daarbij bepalend.

Naam: Sybille van Bladel Functie: Senior Manager TempoTeam Professionals Supply Chain Werving en selectie in 2011 is…:

Competentietrainingen Van Bladel noemt een andere meerwaarde van Tempo-Team: “Vanuit onze ‘Hoger opgeleiden’-filosofie, waarbij we de kwa-

Special

Werving en Selectie

op een betrokken wijze een bijdrage leveren aan het succes van uw organisatie!

Agri- en foodbusiness 2011

Tempo-Team

“Er zijn maar weinig uitzenders die hetzelfde aanbod van personeel kunnen bereiken als Tempo-Team. Wij plaatsen iedereen: van ongeschoold tot hoger geschoold. Die range zie ik weinig terugkomen, zelfs niet bij internationale werving en selectiebureaus.” Met deze uitspraak positioneert Sybille van Bladel, senior manager bij Tempo-Team Professionals Supply Chain, haar organisatie heel duidelijk: Tempo-Team biedt haar klanten in de foodbranche een totaalpakket.


14-15_HRpm_14-15 25-05-11 07:06 Pagina 14

Jeroen Neimeijer “De persoonlijke band met klanten en kandidaten staat hoog in het vaandel�


14-15_HRpm_14-15 25-05-11 07:06 Pagina 15

15

14

Jeroen Neimeijer, HRpm

Het Drontense bedrijf HRpm richtte zich vanaf de oprichting vooral op het uitzenden van agrarische studenten. Inmiddels is het dienstenaanbod compleet, met payroll en tijdelijk projectmatig werk als laatste aanwinsten. De persoonlijke touch van HRpm is volgens eigenaar Jeroen Neimeijer gebleven. “HRpm is er niet alleen als het op handel aankomt.”

Op 9 juni 2011 fietsen 80 fietsers uit de varkenshouderij zo vaak mogelijk de roemruchte Alpe d’Huez op. Niet voor zichzelf, maar om zo veel mogelijk geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. HRpm is ‘titanium donateur’ van het initiatief en steunt dit dan ook enthousiast, in woord én in daad.

Binnen de agrarische sector staat HRpm bekend als een bedrijf dat zijn klanten bedient met een breed spectrum aan personeelsdiensten. In 2004 is HRpm begonnen met het aanbieden van uitzendwerk aan studenten op de Christelijke Agrarische Hogeschool. Later kwamen daar onder andere werving & selectie en detachering bij. Inmiddels is HRpm een meer dan volwaardig aanbieder van personeelsdiensten. Volgens eigenaar Jeroen Neimeijer heeft HRpm reeds bestaande diensten in het afgelopen jaar nog wat extra aandacht gegeven: “Om een completer aanbod te krijgen, zijn we ons meer gaan richten op payroll. Wij nemen het risico en de administratie van het werkgeverschap over, zodat onze klanten zich kunnen richten op de zaken waarom ze ondernemer zijn geworden en het leidinggeven aan een werknemer.” Projectmatig werk Iets anders waar HRpm zich in het afgelopen jaar sterk op heeft gericht, zijn de tijdelijke, projectmatige werkzaamheden. Neimeijer: “Bedrijven of instellingen die te maken hebben met bijvoorbeeld zwangerschapsverlof of langdurige ziekte, kunnen uitstekend bij HRpm terecht om tijdelijke vervanging te krijgen. Dat geldt ook voor bedrijven of instellingen die nog geen vast personeel mogen of kunnen aannemen. In die situaties kan het zijn dat er genoeg werkzaamheden zijn die verricht moeten worden. Wij kunnen het bedrijf voorzien van tijdelijk personeel. Door de crisis merken we dat er veel van deze dienst gebruik wordt gemaakt. Er zijn minder vacatures, maar het aanbod van afgestudeerden en werkzoekenden blijft gelijk. Voor die laatste groep is tijdelijk werk op hbo-niveau erg aantrekkelijk. Ze krijgen op hun eigen niveau de mogelijkheid om werkervaring op te doen en aan hun cv te werken. Wij kunnen in de tussentijd voor hen op zoek naar een vaste baan. Overigens zien we vaak dat ze na een halfjaar of driekwart jaar tijdelijk werk te hebben gedaan, toch bij het bedrijf kunnen blijven werken omdat de omstandigheden daar veranderd zijn.”

Special

Werving en Selectie

Persoonlijke aandacht Ondanks alle vernieuwingen en de uitbreiding zal HRpm zijn afkomst nooit verloochenen. HRpm komt voort uit de studentenwereld en heeft zich altijd onderscheiden met een persoonlijke, laagdrempelige aanpak. Die bestaat in 2011 nog steeds. Neimeijer: “Studenten zijn voor ons nog altijd heel belangrijk. Maar doordat onze overige bedrijfstakken zo sterk zijn gegroeid, is hun aandeel in de omzet minder geworden. Vroeger was dat 60 tot 70 procent, nu nog 40 tot 50 procent. Maar vergeet niet dat veel studenten uiteindelijk in de vorm van een vaste baan aan ons verbonden blijven. Ook de persoonlijke band met klanten en kandidaten staat nog altijd hoog in ons vaandel. Het is voor ons belangrijk om onze klanten af en toe te bezoeken en op die wijze contact met ze te houden over de lopende zaken. Op deze manier blijven we op de hoogte van de ontwikkelingen in de markt waarin zij zich bewegen en kunnen wij daar snel en effectief op inhaken. Ook via het nieuws houden wij onze klanten in de gaten. Als een bedrijf bijvoorbeeld een nieuwe locatie heeft geopend, bellen we ze even om te feliciteren. Ze moeten weten dat HRpm er niet alleen is als het op handel aankomt, maar dat er daarbuiten ook aandacht voor ze is.”

Naam: Jeroen Neimeijer Functie: Eigenaar HRpm Werving en selectie in 2011 is…: met onze klanten goed in beeld zien te krijgen of er geworven of geselecteerd moet worden.

Agri- en foodbusiness 2011

HRpm

HRpm steunt BIG Challenge 2011


16-17_AgroJobs_16-17 25-05-11 07:07 Pagina 2

Rene Hutten, Franco Hamelink en Jan Gert Roest

“Agrojobs is uw partner in werving en selectie”


Rene Hutten, Franco Hamelink en Jan Gert Roest, Agrojobs

17

16

Agrojobs is een belangrijke speler in de werving- en selectiebranche. Directeur Rene Hutten en de managing consultants Franco Hamelink en Jan Gert Roest praten over de voordelen van Agrojobs en het werken binnen de agri- en foodbusiness: “Als het ergens op aankomt, is het wel een up to date netwerk.”

Agrojobs is bemiddelingsspecialist voor de sectoren agribusiness, food, milieu en groene ruimte. Al meer dan vijftien jaar vormt zij een bron van hoger opgeleid personeel. Agrojobs heeft een uitgebreid netwerk van bedrijven, starters en ervaren talent. De dekking van Agrojobs is landelijk: de kantoren zitten nabij of zelfs in de agrarische hogescholen en bij de Wageningen Universiteit. Rene Hutten legt de voordelen hiervan uit: “Agrojobs zit op deze manier dicht bij de bron van professionals. Alle consultants hebben verder een achtergrond die aansluit bij de sector waarin wordt bemiddeld. Zo zijn we een uitstekende gesprekspartner voor opdrachtgevers en kandidaten” Agribusiness Een van die medewerkers is Jan Gert Roest. Hij volgde de opleiding agrarische bedrijfskunde en beaamt dat die achtergrond in de agribusiness een voordeel is. Roest: “We kunnen daardoor goed inspelen op ontwikkelingen bij organisaties. Een concreet voorbeeld is dat ik met een opdrachtgever sprak over precisielandbouw. Een onderwerp waar ik me vanuit mijn opleiding voor interesseerde. Je spreekt dan snel op dezelfde golflengte waardoor de opdrachtgever zich goed begrepen voelt.” Een ander voordeel van een passende achtergrond is volgens Roest het netwerk dat je opbouwt. Roest: “Studiegenoten vanuit de hogescholen blijven wij volgen in hun loopbaan. Later kunnen het decisionmakers worden die wij vervolgens van dienst kunnen zijn. In het dagelijkse contact met studenten en afgestudeerden helpen wij hen focussen in hun oriëntatie op een passende baan. Als het ergens op aankomt, is het dus je netwerk. Sociale media zijn daaraan ondersteunend. Sociale media kunnen je heel veel contacten opleveren, maar contacten zijn nog geen netwerk.” Food Ook Franco Hamelink werkt voor Agrojobs, als vestigingsmanager en consultant food. Zijn vestiging zit letterlijk in een schoolgebouw, van de hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Dichter bij een netwerk van mogelijke kandidaten kun je niet komen. Hamelink: “We doen veel voor de school en de studenten. Zo geven we sollicitatietrainingen aan studenten, daar zijn we uniek in. Ook geven we allerlei arbeidsmarkttrends door aan de school, die deze vervolgens in het onderwijs kan inpassen. Deze activiteiten leveren ons vervolgens naamsbekendheid op bij de studenten. We hebben veel profijt dat we zo dicht bij de studenten zitten. Elke sollicitatietraining levert ons gegarandeerd een aantal goede kandidaten op voor onze opdrachtgevers.”

kernactiviteiten en werken meer projectmatig. Zo spelen zij in op veranderende marktomstandigheden. Tegelijkertijd is het een trend dat werkgeverschap belangrijker wordt én ook steeds complexer én arbeidsintensiever. Ondernemerschap en werkgeverschap groeien verder uit elkaar.” Naast de uitbreiding in flexibel personeel ziet Hutten ook andere maatschappelijke ontwikkelingen. “Er ontstaat krapte op de arbeidsmarkt de komende jaren. Er zal twee keer zo veel vraag ontstaan naar HBO/WO-opgeleiden dan dat de instroom levert. Werknemers worden mondiger én kieskeuriger, waardoor er meer hybride arbeidsrelaties ontstaan. Van baanzekerheid gaan we naar werkzekerheid. De werkgevers vragen meer specialisatie, dit betekent een toename van moeilijker vervulbare vacatures.”

Naam: Rene Hutten Functie: Directeur Werving en selectie in 2011 is…: niet alleen het vinden van de beste kandidaat, maar de best passende kandidaat voor die specifieke functie.

Naam: Jan Gert Roest Functie: Managing consultant Werving en selectie in 2011 …: vraagt om recruiter 2.0.

Naam: Franco Hamelink Functie: Managing consultant

Ontwikkelingen en trends op de arbeidsmarkt Rene Hutten over de arbeidsmarkt anno 2011: “De economische crisis heeft de vraag naar flexibele inzet van personeel doen toenemen. Organisaties leggen zich meer toe op hun

Special

Werving en Selectie

Werving en selectie in 2011 is…: meer dan ooit een uitdaging in een snel veranderende markt.

Agri- en foodbusiness 2011

Agrojobs

t

16-17_AgroJobs_16-17 25-05-11 07:08 Pagina 3


18-19_NutriAkt_18-19 25-05-11 07:09 Pagina 18

Renée Hoogenboom

“Wij zijn een grote speler in een kleine niche”


18-19_NutriAkt_18-19 25-05-11 07:10 Pagina 19

19

18

Renée Hoogenboom, Nutri-akt

Nutri-akt volgt de ontwikkelingen in de foodmarkt op de voet en is hierdoor een belangrijke dienstverlener in het vervullen van openstaande vacatures en bij personeelsvraagstukken. Volgens business manager Renée Hoogenboom zijn de voordelen van Nutri-akt talrijk: “Ons brede dienstenpakket en daarmee de flexibele oplossingen voor de klant vormen een absolute meerwaarde.”

Breed dienstenpakket De toegevoegde waarde die Nutri-akt aan haar relaties kan bieden, zit hem volgens Hoogenboom in een heel aantal proposities: “Om te beginnen is het dienstenpakket dat wij aanbieden bijzonder breed. Naast werving en selectie bieden wij ook flex- en interimoplossingen. Zo kunnen wij veel wensen van onze klanten invullen. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat middelgrote bedrijven hun flexibele schil willen laten groeien. Nutri-akt kan met haar dienstenpakket een absolute meerwaarde bieden. Een ander voordeel is dat al onze consultants uit de branche zélf komen. Zij hebben niet alleen kennis van zaken, maar blijven betrokken en volgen de markt proactief, bijvoorbeeld door deelname aan congressen en symposia. Zo kunnen we kandidaten en relaties nog beter van dienst zijn.” Persoonlijk enthousiasmeren Daarmee is de opsomming van de onderscheidende rol van Nutri-akt nog niet ten einde. Hoogenboom vertelt dat het onderhouden van een langetermijnrelatie met klanten én kandidaten een belangrijk kenmerk is van Nutri-akt: “Graag investeren wij in langetermijnrelaties met klanten, zodat wij op den duur precies weten welke kandidaten de relatie zoekt en wij van te voren al gericht op een toekomstige vraag kunnen

Special

Werving en Selectie

inspelen. Ook het persoonlijk enthousiasmeren van kandidaten en latente werkzoekers behoort tot onze kwaliteiten. Kandidaten ontmoeten wij persoonlijk op bijvoorbeeld netwerkbijeenkomsten. Daarnaast is Nutriakt actief in diverse projecten zoals in het project Kennis werkt!, waarbij Nutri-akt als projectpartner verantwoordelijk is voor het opzetten van een internationaal recruitmentplatform en de werving & selectie van internationale kenniswerkers voor bedrijven binnen de FoodValley.” Social media Over de rol die sociale media, en in het bijzonder LinkedIn, kan spelen in het wervingen selectietraject is Nutri-akt genuanceerd. Hoogenboom: “Wij volgen nauwgezet de ontwikkelingen waarbij we continu kijken welke meerwaarde ze bieden in onze dienstverlening. We zien dat bijvoorbeeld een medium als LinkedIn een belangrijke extra tool is in de werving van kandidaten. Daarnaast vinden wij een goede corporate website nog even zo waardevol, omdat de toename van vacatures op sociale media momenteel enorm is.”

Naam: Renée Hoogenboom Functie: Business Manager Werving en selectie via sociale media is ...: Nutri-akt: Kiezen voor talent!

Agri- en foodbusiness 2011

Nutri-akt

Food professionals kunnen voor een nieuwe functie al ruim 22 jaar terecht bij Nutri-akt. Zij bevindt zich in een niche van de werving- en selectiebranche en is gespecialiseerd in Food, Technology, Nutrition en Health. Renée Hoogenboom, business manager bij Nutri-akt, vertelt over de ins en outs van de organisatie: “Wij zijn een arbeidsmarktintermediair voor hoogopgeleide specialisten met minimaal een HBO-opleiding. Wij bemiddelen in tal van vacatures, bijvoorbeeld op het gebied van Research & Development, Operations, Quality Management, Sales & Marketing en Health Management. Onze opdrachtgevers zijn zeer divers. Veel klanten bevinden zich in of rond de voedingsmiddelenindustrie, denk aan toeleveranciers, verpakkingsbedrijven en semi-overheid.”


20-21_Otys_20-21 25-05-11 07:10 Pagina 20

Jorrit Blok en René Vreeswijk

“De kracht van Agrifood Career ligt in de samenwerking met OTYS”


20-21_Otys_20-21 25-05-11 07:11 Pagina 21

21

Jorrit Blok, OTYS Recruiting Technology en René Vreeswijk, Agrifood Career

OTYS Recruiting Technology biedt zijn klanten recruitmentsoftware die volledig aan de eisen van 2011 voldoet. Een belangrijke rol voor het uiteindelijke succes van de werving en selectie van de klant ligt in de samenwerking. “Aan de ene kant heb je expertise nodig van het vakgebied agrifood, maar aan de andere kant technologische kennis en kunde.”

“Volledig van deze tijd, meedenkend, toegankelijk en laagdrempelig.” Dit zijn woorden over OTYS, afkomstig van René Vreeswijk, de eigenaar van Agrifood Career, het specialistische werving- en selectiebureau in de agrifoodsector. Al vier jaar lang brengt hij vraag en aanbod op hbo- en wo-niveau binnen de agrifood bij elkaar. Vreeswijk: “Al snel nam de toestroom van kandidaten zo toe, dat ik behoefte kreeg aan het automatiseren van mijn organisatorische- en administratieve processen, zoals op het gebied van klantmanagement en vacaturebeheer. Ook vraagt de agrifoodmarkt om een snelle match tussen de vacaturevraag en het kandidatenaanbod. Ik zocht naar een softwareleverancier die mij daarbij kon helpen. Velen bleken in de tijd dat de kracht van internet toenam nog onvoldoende toegerust. Bij OTYS daarentegen kon ik uitstekend terecht.” Belangrijke partner De samenwerking tussen OTYS en Agrifood Career bestaat nu zo’n vier jaar, maar OTYS zelf timmert al langer aan de weg. Jorrit Blok: “Vanaf 2001 zijn wij begonnen met het automatiseren van wervingsprocessen. Wij faciliteren datamanagement, CRM, employer branding en internetmarketing. Inmiddels hebben wij een klantenkring van zo’n 700 klanten, kleine spelers, maar ook grotere, zoals Transavia, ING en Conquaestor. We bouwen jobboards voor onze klanten, of verzorgen hun corporate vacaturesite.” Zo ondersteunt OTYS ook Agrifood Career. Vreeswijk: “De ontwikkelingen van sociale media en mobiele telefonie gaan enorm hard. Ook ik wil dat mijn vacaturesite aan de nieuwste technologie voldoet. Onlangs is mijn website www.agrifoodcareer.com weer volledig vernieuwd en aangepast aan deze tijd, met meer integratie van sociale media. Dat is voor mij belangrijk om in te spelen op ontwikkelingen van de arbeidsmarkt. OTYS is een belangrijke partner in dit alles: ze denken met me mee en ze zorgen dat ik over programmatuur beschik die mijn dienstverlening optimaliseert.”

houden meetings, trainingen en inloopsessies waarbij we hen helpen.” Onderlinge communicatie Zowel Vreeswijk als Blok benadrukt dat de kracht van het succes schuilt in de onderlinge samenwerking. Vreeswijk: “Aan de ene kant heb je expertise nodig van het vakgebied agrifood, aan de andere kant heb je technologische kennis en kunde nodig om een arbeidscommunicatietool – in mijn geval de website – succesvol te laten zijn. Het gaat dus om het samenspel, om de interactie tussen OTYS en zijn klant. Ik zorg voor de kennis van de agrifoodsector, OTYS zorgt vervolgens voor de totale beheersbaarheid van al mijn processen.” Blok licht dat laatste toe: “Wij willen onze klanten op een innovatieve manier van dienst zijn. In het geval van Agrifood Career helpen wij René om zijn belangrijkste uiting, zijn website dus, een succes te laten worden. Hij heeft 50 vacatures uitstaan en telt zo’n 3200 unieke bezoekers per maand. Wij proberen hem op zo’n manier te voorzien van kennis en technologie dat hij die website in zijn eentje kan runnen en zo persoonlijk kan blijven met zijn opdrachtgevers en kandidaten.”

Naam: Jorrit Blok Functie: CEO & Founder OTYS Recruiting Technology Werving en selectie via sociale media is ...: innovatief en persoonlijk. Stelt de kandidaat centraal,

Monitoren zoekgedrag Een belangrijke toegevoegde waarde biedt OTYS in het monitoren van het zoekgedrag van de kandidaten van Agrifood Career. Vreeswijk: “Dankzij OTYS kan ik mijn vacatures exact laten aansluiten op het zoekgedrag van een kandidaat. Een paar jaar terug zochten kandidaten bijvoorbeeld naar vacatures in Google met de term ‘vacature agrarisch’. Dankzij de SEO-tool van OTYS weet ik dat ze nu veel meer zoeken met bijvoorbeeld de term ‘vacature rundveespecialist’. Met die informatie kan ik vacaturetitels aanpassen en de juiste zoekwoorden in de vacatures zetten.” Volgens Blok kunnen klanten van OTYS dat eenvoudig zelf doen: “Wij bieden een interface waarin ook niet-technische mensen eenvoudig aanpassingen kunnen realiseren. Bovendien doen we aan scholing van onze klanten, we

Special

Werving en Selectie

zodat werkzoekenden van een optimale zoek- en sollicitatie-ervaring kunnen profiteren. www.otys.nl

Naam: René Vreeswijk Functie: Eigenaar Werving en selectie via sociale media is ...: dynamisch. Betrokkenheid bij zowel de kandidaat als de opdrachtgever blijft van groot belang. Aangevuld met kennis en op het juiste moment inspelen op de marktsituaties. www.agrifoodcareer.com

Agri- en foodbusiness 2011

OTYS Recruiting Technology, Agrifood Career

20


22-23_Hrpraktijk_22-23 25-05-11 07:12 Pagina 22

Peter van den Hout “Wij zoeken altijd de verbinding met de praktijk van HR-medewerkers�


22-23_Hrpraktijk_22-23 25-05-11 07:12 Pagina 23

23

22

Peter van den Hout, WEKA Uitgeverij

HR-informatie in allerlei soorten en maten, daarvoor kunt u bij uitgeverij WEKA terecht. Nieuws, tips, jurisprudentie, tools, wet- en regelgeving, checklists: WEKA biedt het u online en in print onder de merknaam HRpraktijk. Jongste telg in het al zo brede HR-portfolio zijn handige assessment-tools, waarover hoofdredacteur Peter van den Hout vertelt: “De HR Assessments bieden waardevolle online ondersteuning bij werving en selectie, loopbaanondersteuning, employability, duurzame inzetbaar-

Met bijna 100.000 bezoeken per maand is WEKA dankzij www.hrpraktijk.nl de nummer 1 met online bereik op HR-gebied. Voor de Amsterdamse vakuitgeverij is HR dan ook een van de hoofddoelgroepen die zij wil bedienen, en vormen de online producten daarbinnen de core business. Toch is het niet alleen maar online wat de klok slaat, volgens Peter van den Hout, hoofdredacteur van het HR-portfolio: “Online is wel ons belangrijkste informatiekanaal. Zo bieden wij via www.hrpraktijk.nl heel veel nieuws met een praktijksausje erover. Wij zoeken in onze nieuwsvoorziening altijd de verbinding met de praktijk, bijvoorbeeld door handige tips te geven die HR-medewerkers direct kunnen toepassen. Maar we hebben ook toonaangevende printuitgaven, zoals HRpraktijk Magazine, en HR Strategie Magazine. Daarnaast hebben we voor de doelgroep live events, denk aan praktische seminars over een relevant onderwerp, evenementen en zelfs complete leergangen.” Toegevoegde waarde WEKA bedient verschillende business-to-business markten, zoals bouw en financieel, maar facility management en HR zijn de speerpunten. HRpraktijk richt zich op grote en kleine bedrijven, van directeuren van multinationals tot mkb-bedrijven. Belangrijk onderdeel in het complete informatieaanbod van WEKA zijn de kennisbanken. Van den Hout: “Onze kennisbanken bieden veel toegevoegde waarde voor HRM’ers. Deze kennisbanken bestaan uit praktische artikelen, wet- en regelgeving, jurisprudentie, tools en checklists. De kennisbank is handig doorzoekbaar, altijd up-to-date en staat onder controle van experts, zoals juristen en fiscalisten. Als mensen toch nog vragen hebben, kunnen ze terecht bij onze adviesdesk, waar ze op maat vragen kunnen stellen per e-mail en binnen twee werkdagen antwoord krijgen van een deskundige. Overigens zijn we al druk bezig met de ontwikkeling van een nieuwe versie van de portal, waarin social media een belangrijke rol gaan spelen.”

Special

Werving en Selectie

Nieuwe online tool Sinds kort is er nog iets interessants toegevoegd aan het portfolio van WEKA. Van den Hout: “Dat zijn de HR Assessments, vindbaar via www.hr-assessments.nl. Deze nieuwe tool bestaat uit negen online assessments, die door afnemers geheel zelfstandig online kunnen worden doorlopen. Een van deze assessments is het werving- en selectie-assessment. We hebben de keuze uit een eenvoudige, uitgebreidere en een geavanceerde scan; die laatste gaat vergezeld van advies van specialisten. Deze assessments ondersteunen HRM’ers niet alleen bij de selectie van nieuw personeel, maar ook kunnen reeds geworven medewerkers of zelfs complete afdelingen onder de loep worden genomen. Bijvoorbeeld om te bezien of mensen nog wel op de juiste plek in het bedrijf werken.”

Naam: Peter van den Hout Functie: Hoofdredacteur Werving en selectie via sociale media is ...: goed bepalen wat je precies nodig hebt als organisatie om een mismatch te voorkomen. Websites: www.hrpraktijk.nl, www.hrstrategie.nl, www.hr-assessments.nl

Agri- en foodbusiness 2011

WEKA Uitgeverij

heid en mobiliteit.”


24-25_DUPP_24-25 25-05-11 07:44 Pagina 24

Bert den Uijl

“Onze drive is altijd het leveren van de beste kwaliteit�


24-25_DUPP_24-25 25-05-11 07:45 Pagina 25

Bert den Uijl, DUPP / Den Uijl Ploeg & Partners:

25

24

Werving- en selectiebureau DUPP is marktleider in het bemiddelen van personeel binnen de foodbranche. Volgens directeur Bert den Uijl onderscheidt zijn bureau zich vooral door te investeren in consultants en in langdurige relaties met zowel kandidaten als opdrachtgevers. “Bij DUPP werken geen verkopers maar relatiemensen.”

“Wij zijn de grootste specialist als het gaat om het bemiddelen van mensen voor de Foodbranche, maar wij willen vooral de beste zijn.’ ging. In een laagconjunctuur zitten mensen veel vaster op hun plek, terwijl in een hoogconjunctuur mensen juist veel veranderingsgezinder zijn. Je moet een professional zijn om deze professionals te bereiken.” Continuïteit en langdurige relaties zijn volgens Den Uijl in deze sector heel erg belangrijk. “Onze consultants hebben een achtergrond in de foodbranche waardoor ze weten waar ze het over hebben. Het personeelsverloop is bij ons heel erg laag wat de continuïteit ten goede komt, zowel voor de kandidaten als de opdrachtgevers. En waar er bij andere bureaus nog wel eens competitie is tussen de consultants over de beste cv’s, lossen wij een klantvraag op met het team. Dat is uniek binnen de werving en selectie en ik ben ervan overtuigd dat het meerwaarde oplevert voor de klant. Onze drive is altijd het leveren van de beste kwaliteit. Door dit voortdurend na te streven zijn wij de grootste specialist geworden als het gaat om het bemiddelen van mensen voor de foodbranche.” Om de beste partij te kunnen zijn moet je volgens Den Uijl als bureau investeren in relaties met zowel kandidaten als opdrachtgevers. “Van de kandidaten die wij nu bemiddelen stond dertig procent vijf jaar geleden ook al in ons bestand.” Internationaal Een andere manier waarop DUPP zich onderscheidt is via de International Food Recruitment Alliance. Deze alliantie bestaat uit een aantal internationale W&S-bureaus, waaronder in Frankrijk, Duitsland, Engeland en Polen, die allemaal marktleider zijn in hun eigen land binnen de foodindustie. DUPP was een van de initiators van dit netwerk. Den Uijl: “Onze klanten zijn bijna allemaal internationaal opererende bedrijven. Binnen

Special

Werving en Selectie

het netwerk werken we samen en hebben we toegang tot elkaars database. Hierdoor zijn wij onderdeel van het grootste Europese netwerk van foodprofessionals.” Mede doordat de grenzen door internet vervagen, komt het vaker voor dat bijvoorbeeld een Fransman het vacatureaanbod op de website van DUPP bekijkt en zich meldt voor een van de functies. Den Uijl: “In zo’n geval beoordelen we of iemands achtergrond past bij de Nederlandse markt. Je kan je voorstellen dat in sommige functies beheersing van de Nederlandse taal essentieel is. Daar staat tegenover dat een internationale R&D-afdeling juist zoveel mogelijk verschillende culturen in huis wil halen. De voertaal is daar meestal Engels. Zodoende kan ook een Fransman via ons of via het netwerk bemiddeld worden. In Nederland zijn wij de enige die op deze manier een hele brede toegang tot de Europese arbeidsmarkt hebben.”

“Je moet een professional zijn om foodprofessionals te bereiken.” Die brede toegang tot de arbeidsmarkt en kennis van de foodbranche maakt dat DUPP sinds 1997 professionals bemiddelt in een viertal disciplines: Operations, Kwaliteitszorg, R&D en Commercie. De functies waarvoor DUPP bemiddelt variëren van Sales- en Productie Managers tot QA Specialisten en Proces- en Verpakkingstechnologen.

Naam: Bert den Uijl Functie: directeur DUPP / Den Uijl Ploeg & Partners Werving en selectie via sociale media is ...: een kwestie van investeren in foodnetwerken Website: www.dupp.nl

Agri- en foodbusiness 2011

DUPP

De professionals die DUPP bemiddelt voor de foodindustrie zijn volgens Den Uijl schaars. “Er is krapte als het gaat om gekwalificeerd personeel. Vroeger konden bedrijven een advertentie in de krant zetten of gebruikmaken van hun eigen relatienetwerk om hun vacatures te vervullen. Tegenwoordig is de zoekmarkt veel meer versnipperd geraakt en zijn processen ingewikkelder geworden. De arbeidsmarkt is continu in bewe-


26-27_Agriselect.nl_26-27 25-05-11 07:14 Pagina 26

Hans van Rijnswoud, Edwin Blom en Jacqueline Wijbenga

“Wij bieden de meest actuele en relevante vacatures voor de agrifood-sector”


26-27_Agriselect.nl_26-27 25-05-11 07:15 Pagina 27

Hans van Rijnswoud, Edwin Blom en Jacqueline Wijbenga, Agrifoodselect.nl

27

26

Met online werving wordt een vacature op eenvoudige wijze kenbaar gemaakt aan grote groepen mensen. Het aanbod aan vacaturesites is echter overweldigend en het gedrag van werkzoekenden niet altijd even inzichtelijk. Het vergt tijd, kennis en erva-

Agrifoodselect.nl startte dit jaar als het online platform voor het samenbrengen van professionals en werkgevers in de agrarische sector en de voedingsmiddelenindustrie. “Dit online platform is opgericht om werkgevers binnen de agri- en foodsector te helpen de juiste match te maken met werkzoekenden zonder daarin veel geld en tijd te moeten investeren”, vertelt Hans van Rijnswoud van Adver Online, een van de initiatiefnemers van dit online platform. Agrifoodselect.nl is een samenwerking tussen Adver-Online (online wervings- en arbeidsmarktcommunicatiebureau) en Eisma Businessmedia bv, uitgever van onder andere de vakbladen PlattelandsPost (van en voor boeren), De Molenaar ( graanverwerkende- en diervoederindustrie) en EVMI (voedingsmiddelenindustrie). Actueel en relevant Met Agrifoodselect.nl kunnen werkgevers op eenvoudige en efficiënte wijze vacatures plaatsen. Werkzoekenden kunnen daarop direct solliciteren. Bovendien is het voor werkzoekenden mogelijk om een cv in de cv-database te laten opnemen. “Die database is weer doorzoekbaar voor bedrijven en organisaties. Hiermee bieden wij als uitgever onze lezers en bezoekers niet alleen de meest actuele en relevante vakinformatie, maar ook de meest actuele en relevante vacatures binnen hun sector, zowel in print als online”, aldus Jacqueline Wijbenga, algemeen hoofdredacteur bij Eisma Businessmedia bv, en verantwoordelijk voor de Agri & Food-vakbladen.

Slim online werven Al in 2005 bleek uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau dat tieners gemiddeld 8,6 uur per week besteden aan internet, waarbij diezelfde tiener slechts 1,5 en 0,5 uur besteedt aan respectievelijk gedrukte media en radio. “Gezien de steeds groter wordende behoefte aan jong talent, is de kunst van slim werven dan ook om vacatures op de juiste sites te plaatsen, en als werkgever zichtbaar te zijn voor de juiste doelgroep door je als bedrijf online optimaal te profileren”, aldus Edwin Blom, eveneens directeur bij Adver-Online.

Naam: Jacqueline Wijbenga Functie: algemeen hoofdredacteur Eisma Businessmedia bv Werving en selectie via sociale media is ...: net als bij vakinformatie, het bieden van inhoudelijke

Partnernetwerk Door de samenwerking met Adver-Online, maakt de vacaturesite Agrifoodselect.nl onderdeel uit van een netwerk van specialistische vacaturesites. Via dit snelgroeiende partnernetwerk is het mogelijk een vacature op meerdere sites tegelijkertijd te plaatsen. Het principe van het netwerk is volgens Hans van Rijnswoud, directeur Adver-Online, even simpel als doeltreffend. “Wanneer de werkgever bij het plaatsen van de vacature een keuze voor een functie/branche maakt, krijgt hij een overzicht van gerelateerde partnersites die eveneens goed aansluiten bij de vacature. De werkgever heeft vervolgens de mogelijkheid de vacature automatisch door te plaatsen op een of meerdere partnersites.”

Special

Werving en Selectie

kwaliteit, en deze goed weten te ontsluiten.

Naam: Hans van Rijnswoud en Edwin Blom Functie: directeuren/eigenaren Adver-Online Werving en selectie via sociale media is ...: jezelf zichtbaar en vindbaar maken via de juiste sites en sociale media.

Agri- en foodbusiness 2011

Agrifoodselect.nl

ring precies die sites te vinden die bij een vacature passen.


28_adv_28 25-05-11 09:20 Pagina 28

EISMA’s

7 2010

Stitch&Print Volume 18 • nr. 2 • 2010 | www.stitchprint.eu

FOTOGRAFIE

Business magazine for professional embroiderers, textile printers and garment decorators, formerly Eurostitch

CARL DE KEYZER

DE

TOTALE

ONDERHOUDSMARKT

www.schildersblad.nl

INTENDANT ANNELIES KUIPER STOCKFOTOGRAFIE

TECHNIEK OP REPORTAGE MET DE LEICA S2 PHOTOKINA ADOBE LIGHTROOM 3

in

J A A R G A N G

VOOR

BREDAPHOTO

special

Beeld

2 1

nr.

4

/

J U L I

gebouw

beheer V A K B L A D

V O O R

F A C I L I T A I R

&

O N D E R H O U D S M A N A G E M E N T

2 0 e

INFORMATIEBRON

J A A R G A N G

Glas

15 FEBRUARI 2011

Fachzeitschrift für die Stickereiindustrie, den Textildruck und die Bekleidungsdekoration, vormals Eurostitch

NOORDERLICHT

WWW.GEBOUWBEHEER.NU

Veel glas in organische architectuur Hoofdkantoor KPMG Nominaties Glas Award voor INHolland, XXXL-glas , Facet, Financiën en Van Dijken

/

2010

Glasstec 2010 in teken van solar en duurzaamheid

2 JAARGANG 113

Schildersblad

I N T E R N A T I O N A L

CANON PRINTER IBF6300

G l a s

i n

Spiegelend Schilderwerk

Filte

nr. 4 2 0 1 0

Management

Documentaire fotografie

Techniek Embroidery and printing in Nigeria Stickerei und Druck in Nigeria

Preview Fespa Fabric Vorschau Fespa Fabric

T R A N S PA R A N T

Vocht funest Voor glansbehoud

Pre-treatment Vorbehandlung

energielabel B

p 4

s e p t e m b e r

Keten Academie Bouw van start

PORTFOLIO: JEROEN TOIRKENS

p 18

B e e l d

antibacterieel

In Beeld

: ERN KAT

RA EXT S TALE DIGI rs

gevelvervanging

p 26

€ 9,95

JUNI 2010 / JAARGANG 03

Bouwwereld Vakblad over bouwtechniek www.bouwwereld.nl 02/07/2010 Jaargang 106

Drijvend paviljoen met geodetische koepels Kartonnen kokers vormen ruimtevakwerk Rijksmonument gerenoveerd tot passiefhuis Transformatie watertoren Bussum tot kantoor

SAMENWERKENDE ZELFSTANDIGEN COLLECTIEF GROTERE KLUSSEN AANPAKKEN

#08 SANITAIRdesign

Ladders laden en lossen eenvoudig met liftsysteem voor bestelauto’s

Prestatietoets succes in kruistocht tegen kwartsstof

5

MEER VERGUNNINGVRIJ BOUWEN VANAF 1 OKTOBER WERKSPOT WEER OP ZOEK NAAR VAKMAN VAN HET JAAR PROFITEREN VAN DUURZAAM ZAKENDOEN

|

Jaargang 40 | Augustus 2010 | nr. 7

113 de jaargang, 3 september 2010 www.demolenaar.nl nummer

12

www.evmi.nl

Plattelands Post

34e jaargang augustus 2010

Vakblad voor de agri-sector

w w w. p l a t t e l a n d s p o s t . n l

De Molenaar

8

n r. 6 - 2 4 a u g u s t u s 2 0 1 0

vakblad voor de graanverwerkende en diervoederindustrie

E i s m a Vo e d i n g s m i d d e l e n i n d u s t r i e

V A K B L A D

V O O R

D E

S C H A P E N L I E F H E B B E R

SUFFOLKS GETROFFEN

Insectensnacks: acceptatie nog probleem

CL is een probleem

Sime Darby: palmolie kan wél duurzaam

WIJ DOEN HET ZO

schapen vervoeren

Roep om ban bisfenol A luider

Dierlijke eiwitten uit insecten

Schapen en melkvee

BETERE WEI

Juiste portie met Velos voersysteem Mastercracker haalt maximale uit mais katern Akkerbouw

Choline ondersteunt energiebalans Duurzame palmolie

12 28 32 35

www.nutri-akt.nl

Wat zeg je? LICHAAMSTAAL VAN PAARDEN www.horses.nl/bit | Nummer 180 | Prijs € 6,75

15 jaar

Vlammen met polospeler Aki van Andel

Eerlijke dressuurtraining

nummer

171

www. devoetbaltrainer.nl

Aandrijven - Besturen - Toepassen

nr. 7/8 Augustus 2010

www.metaalmagazine.nl

metaal

AANDRIJFTECHNIEK

Jaargang 48 | 7-2010

M A G A Z I N E

Dé kennisbron voor de metaal Besturingen De techniek in bedieningspanelen heeft allesbehalve stilgestaan. Behalve drukknoppen zijn er ook ‘draaiknoppen’, waarbij de behuizing niet langer doorboord hoeft te worden.

Mechanisch Veel klanten in de mobiele markt kopen zowel verbrandingsmotoren als transmissiecomponenten Peerless levert via Motor Snelco mechanische en hydraulische aandrijfcomponenten.

In dit nummer: Kansen met duurzame energie ERP in metaal Nieuwe titaanbewerker werkt sneller Let op bij aanschaf gereedschapsmachines Frezen én draaien Met bewerkingscentra meer slijpwerk binnenhalen Lasersnijinstallatie verrast door hoge snelheid

Perslucht & Vacuümtechniek

WK 2010

BP

En ook: de lipizzaners van IJsbrand Chardon, aangeleerde hulpeloosheid, dierenarts Krijn van Muiswinkel, slijmbeursontsteking, natuurlijke hindernissen springen, het Paardenalbum van Imke Schellekens, korte en lange paarden trainen en...

28 e jaargang, augustus 2o10

De Voetbal Trainer

BON VOOR GRATIS MAGAZINE DE PAARDENKRANT T.W.V. € 5,95

Het energieverbruik is bij de bouw van machines nog vaak een sluitpost. Het kan echter ook anders.

www.AT-aandrijftechniek.nl

INVOERING MILIEUZONES UITGESTELD

BULK

Jaargang 18

februari 2010 nummer 1/2

NUMMER 5

SEPTEMBER 2009

NR. 3

Augustus 2010

magazine voor eigen en beroepsvervoer

Solids & Liquids Processing en Handling

44e

jaargang

-

september

2010

-

nummer

Onze kennis, uw succes:

5

Nominaties voor Proces Innovatie Prijs Première vakbeurs Recycling 2010 Maintenance Manager 2010 Eriks: uitbreiding in kunststoffen Beladingsysteem voor silowagens

Test DAF CF 75.360 EEV

Pindakaas-producent vervijfvoudigt capaciteit

DAF voor elke dag

Windzifter geeft zeef het nakijken Recycling met minimale omkoppeltijden Simulatie van vloeistofstromen Primix bouwt grootste statische menger

Onderzeeërs worden weer in Nederland ontmanteld

28 tot en met 30 september Orthometals verwerkt metaalresten van crematoria

www.bulkgids.nl

Retourmatras bouwt fabriek Biddinghuizen

nieuws

distributie

Zorgen om kilometerheffing

HB-cRc groeit hard met retourlogistiek

nieuws

automatisering

Nieuwe besteller Opel en Renault

Transpas Enterprise werkt als kruipolie

reportage

sentimenteel materieel

LZV-concept steeds beter benut

Hergeboorte van Het Blauwe Wonder

MULTITEST SUV’S OP GRIJS KENTEKEN

TERREINWAGEN OF CHIQUE BESTELAUTO?

dossier reparatie & onderhoud

FIAT FIORINO EN PEUGEOT BIPPER: TWEE BROERTJES ONDER DE LOEP

Traileronderhoud lijdt niet onder crisis

27e jaargang september 2010

Zakenauto MARKTVISIE 11

nr.

7

9

ASS: ZONDER RUGPIJN ACHTER HET STUUR

SAVAL STROOMLIJNT SERVICE EN PLANNING

Het grootste Nederlandstalige luchtvaartmagazine www.pilootenvliegtuig.nl

17 e JA A R G A N G N R 9 - 2010 € 7, 0 0

JAARGANG 27 - OKTOBER 2010 - KERSTSPECIAL - WWW.MARKT-VISIE.NL

Vakblad voor ondernemers en wagenparkbeheerders

...een heldere kijk op de markt

L ECIA STSP KER

ruim 30 B2B merken (print en online)

AeroVolga LA-8

een half miljoen professionals

Russische amphibian met exportpotentie Op bezoek bij Boeing Integrated Defense Systems

NR. 1

Multitest Machtsgreep bij sedans

JAARGANG 1

|

APRIL 2011

|

Kerstbomen te kust en te keur Green Mobility

Auto en ICT

Fiscaal

Vergroening kost

IPAD in de auto

Ontduikers bij-

fiscus miljarden

heeft zin!

telling de klos

De beste kerstbraderieën van Nederland op een rij

Viskweek op het Zeeuwse land

Polikarpov I-16 Historische jager gaat niet voor schoonheidsprijs

Arizona à la Sabena! Met Piper Pilots’ Archer II naar Corfu Miljarden omzet tijdens Farnborough 2010 Afscheid F60 KLu

www.eisma.nl

Werving & Selectie 2011  

De Werving & Selectie special Agri- en foodbusiness is een uitgave van Eisma Businessmedia bv, en wordt onder andere verstuurd naar de abonn...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you