Page 2

14-17_Test Scania.qxp 10-10-11 14:22 Pagina 17

14-17_Test Scania

en een dieselpartikelfilter. Nieuw is verder dat motormanagement- en uitlaatgastechnologie nu in één besturingssysteem zijn geïntegreerd. Vergeleken met Euro 5 zijn de emissies van Euro 6 drastisch lager. Met name de uitstoot van NOx en van partikels is nog maar een vijfde van wat de Euro 5 norm toelaat. Een nieuw element bij de emissietests is dat de deeltjes ook moeten worden geteld. In de praktijk komt dat erop neer dat de daadwerkelijke deeltjesuitstoot bij Euro 6 nog maar ca. 1/6 van Euro 5 mag zijn. In de nieuwe wetgeving is verder vastgelegd dat straks steekproefsgewijs ook bestaanwww.ttm.nl

de Euro 6 voertuigen die al een fors aantal kilometers hebben afgelegd, op emissies moeten worden gecontroleerd. Daarvoor is dan wel een soort rijdend laboratorium nodig. Overigens zijn de onderhoudsintervallen voor de Scania Euro 6 motoren gelijk aan die voor Euro 5: minimaal 45.000 km voor distributievervoer, maximaal 120.000 km voor internationaal vervoer. Wel is een speciale motorolie vereist: Scania’s speciaal voor Euro 6 motoren ontwikkelde LDF-3.

Niets te merken Aan de motor merk je geen verschil,

niet qua geluid en niet qua rijden. De nieuwe motor vereiste destijds de ontwikkeling van een compleet nieuw uitlaatsysteem. Door inschakeling van akoestici slaagde men erin het karakteristieke Scania-geluid te behouden. De Scania met Euro 6 motor rijdt en klinkt dus precies als een Scania Euro 5. De karakteristiek van de motoren is dan ook niet gewijzigd. De koppels en vermogens en de toerentallen waarbij die worden afgegeven, zijn identiek aan die van de Euro 5 motoren. Wat je wel merkt is dat de schakelsoftware is aangepast. De toeren van de Euro 6 motor worden echt heel laag gehou-

den. Meestal wordt bij 1300 omw/min opgeschakeld, maar soms ook al bij 1000 omw/min. De motor kan dat probleemloos aan. Bij gebruikmaking van de ‘power mode’ kwamen we maar één keer boven de 1800 omw/min uit. Omdat Euro 6 motoren als gevolg van de EGR warmer worden, zou je denken dat tijdens een rit in bergachtig terrein de visco vaker in komt. Dat is niet het geval. Bij de Euro 5 motor hadden we die ervaring destijds wel. Toen stelden we vast dat de visco veel sneller inkwam dan bij de Euro 4 motoren. Nu konden we vaststellen dat het tegendeel het geval was: oktober 2011 | 17

test-scania-r480-euro-6-oktober-2011  
test-scania-r480-euro-6-oktober-2011